Instrukcja Obsługi Systemy Saab Infotainment

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Obsługi Systemy Saab Infotainment"

Transkrypt

1 1 Instrukcja Obsługi Systemy Saab Infotainment Saab Infotainment 5 Saab Infotainment Plus 27 Telefon komórkowy 3 79 Bluetooth Universal Handsfree Phone (UHP) 3 83 Indeks 97

2 2 Wstęp Niniejsza Instrukcja Obsługi opisuje obsługę systemu Saab Infotainment. System ten, dostępny w dwóch wersjach z dwoma różnymi panelami głównymi, został specjalnie przystosowany do wnętrza kabiny pasażerskiej samochodu Saab 9-3: Instrukcja Obsługi opisuje wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu Infotainment, które mogą występować w wyposażeniu samochodu, zarówno w wersji standardowej, jak i opcjonalnie. Wyposażenie może się różnić w zależności od rynku, na którym samochód jest sprzedawany oraz od regulacji prawnych, obowiązujących w różnych krajach. W Instrukcji Obsługi zamieszczone zostały ważne teksty ostrzegawcze, których należy zawsze przestrzegać: UWAGA Tekst ostrzegawczy pod hasłem UWAGA przestrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała w razie nieprzestrzegania zaleceń. PRZECZYTAJ Tekst pod hasłem PRZECZYTAJ zawiera przydatne informacje dotyczące użytkowania lub działania systemu. Przed użyciem systemu po raz pierwszy, zaleca się dokładne przeczytanie odnośnych rozdziałów w Instrukcji Obsługi oraz późniejsze przechowywanie jej w samochodzie. Informacje o przeglądach i obowiązujących warunkach gwarancji są zamieszczone w książce gwarancyjno-serwisowej, dostarczanej wraz z samochodem. Ponieważ zasadą Saab Automobile AB jest stałe ulepszanie swych wyrobów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i zmian specyfikacji w czasie produkcji bez wcześniejszego uprzedzenia. 3 Gwiazdka oznacza: sprzęt nie jest montowany we wszystkich samochodach (może to zależeć od wersji modelu, wersji silnika, specyfikacji dla danego rynku, opcji lub wyposażenia dodatkowego). Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące działania samochodu, wyposażenia, warunków gwarancji itp., autoryzowany przedstawiciel handlowy Saaba z przyjemnością udzieli niezbędnych informacji. Z najlepszymi życzeniami, Saab Automobile AB Wszelkiego rodzaju czynności obsługowe systemu Infotainment powinny być wykonywane przez stację obsługi. Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Saaba. Saab nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, które mogą powstać w wyniku użycia części zamiennych, części regenerowanych lub wyposażenia dodatkowego, nie zatwierdzonych do użytku przez Saab Automobile AB. Zawarte w Instrukcji Obsługi specyfikacje, dane konstrukcyjne oraz ilustracje nie są wiążące i mogą ulec zmianom. WAŻNE Tekst ostrzegawczy pod hasłem WAŻNE przestrzega przed niebezpieczeństwem uszkodzenia samochodu w razie nieprzestrzegania zaleceń.

3 Instalacja/wymiana Jeżeli chcesz zainstalować jakieś urządzenie przy późniejszej okazji lub jeżeli któreś z urządzeń ma zostać przeniesione do innego samochodu, skontaktuj się z przedstawicielem Saaba, aby uniknąć wadliwego działania lub braku działania tego urządzenia. Czyszczenie urządzeń Wyświetlacz SID (Saab Information Display) oraz wyświetlacz systemu Audio należy przecierać suchą, miękką ściereczką przeznaczoną do tego celu. WAŻNE Rozpylenie środka czyszczącego lub innego płynu bezpośrednio na urządzenia może spowodować uszkodzenie ich elementów mechanicznych. Nie używać ostrych przedmiotów do naciskania przycisków lub wskazywania pozycji na wyświetlaczach, ponieważ może to spowodować zarysowanie tych elementów. Nie narażać urządzeń na wstrząsy, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Zmiana języka Aby zmienić język wyświetlania opisów menu oraz sterowania głosowego: 3 1Włącz zapłon. 2 Naciskaj przyciski na kierownicy, lub, aż wyświetlacz SID pokaże Settings. 3 Przytrzymaj przycisk na kierownicy SET wciśnięty, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. 4 Naciskaj lub, aż wyświetlacz SID pokaże Language, a następnie naciśnij przycisk SET. 5 Naciskaj lub, aż wyświetlacz SID pokaże żądany język, a następnie naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wybór.

4 4 Antena 3 System Audio jest wyposażony w dwie anteny; jedną antenę FM i jedną antenę AM. Anteny są zintegrowane w tylnej szybie. WAŻNE Należy unikać umieszczania ciężkich lub ostrych przedmiotów na półce przy tylnym oknie, gdyż mogą one uszkodzić przewody anteny (pięć górnych przewodów w tylnej szybie). PRZECZYTAJ Ładunek przewożony na dachu może wpływać negatywnie na jakość połączeń telefonicznych oraz odbiór sygnałów GPS. Naklejając przeciwsłoneczną folię ochronną na tylną szybę należy zwrócić uwagę, aby była ona wykonana wyłącznie z czystego plastiku i nie zawierała domieszek metali. Zapewni to dobry odbiór programów radiowych. Rozszczepienie fal radiowych - Fale radiowe z nadajnika FM natrafiając, np. na duży budynek, ulegają odbiciu i docierają do anteny samochodowej z małym opóźnieniem w stosunku do bezpośrednich fal radiowych. Zjawisko to, nazywane rozszczepieniem fal, może być odbierane w postaci zakłóceń odbioru radiowego, zobacz również Antena zbiorcza. Antena zbiorcza 3 - Aby poprawić jakość odbioru w terenie, gdzie występują zakłócenia, można zainstalować w tylnej szybie dodatkową antenę FM (diversity antenna = antena zbiorcza). Zaleca się kontakt z przedstawicielem Saaba. "Zanikanie fal" - Fale radiowe zakresu FM są emitowane od nadajnika w linii prostej. Stąd też, jeśli pomiędzy nadajnikiem a samochodem znajdują się wysokie budynki lub wzgórza, może wystąpić efekt ich zanikania. Przenikanie fal - Jeśli radioodbiornik jest ustawiony na odbiór słabego nadajnika w sąsiedztwie nadajnika o silniejszym sygnale, antena samochodowa będzie obierać sygnały obu nadajników. Druga, silniejsza stacja będzie wówczas słyszalna w tle pierwszej, słabszej. Fale radiowe, FM/AM - Fale radiowe zakresu FM są emitowane od nadajnika w linii prostej. Ponieważ fale tego rodzaju nie podążają za krzywizną Ziemi, stają się coraz słabsze w miarę wzrostu odległości od nadajnika. Dlatego, aby uzyskać dobry odbiór, potrzeba wielu nadajników. Fale radiowe zakresu AM odbijają się natomiast od powierzchni ziemi i jonosfery, co znacznie zwiększa zasięg ich nadajników. èródła zakłóceń fal FM - Zakłócenia w odbiorze zakresu FM mogą być spowodowane przez układy elektryczne innych pojazdów, szczególnie gdy sygnał z nadajnika jest słaby. èródła zakłóceń fal AM - Zakłócenia w odbiorze zakresu AM mogą być spowodowane przez układy elektryczne innych pojazdów, linie wysokiego napięcia i wyładowania atmosferyczne.

5 Saab Infotainment 5 Saab Infotainment Włączanie/wyłączanie systemu Audio 8 Radio 10 Odtwarzacz CD 17 Zmieniarka płyt CD 3 18 Odtwarzacz plików MP3/WMA 20 Odtwarzacz przenośny _ 23 Funkcje ogólne 24 System nagłośnienia 26 Elektroniczna blokada systemu 26 Kody usterek 26 3 Gwiazdka oznacza: sprzęt nie jest montowany we wszystkich samochodach (może to zależeć od wersji modelu, wersji silnika, specyfikacji dla danego rynku, opcji lub wyposażenia dodatkowego).

6 6 Saab Infotainment Saab Infotainment System Saab Infotainment składa się z modułu głównego z radioodbiornikiem oraz odtwarzaczem/zmieniarką CD 3 do odtwarzania płyt CD i MP3/WMA. System nagłośnienia jest dostępny w różnych konfiguracjach wzmacniaczy i głośników, zobacz str. 26. System Audio jest obsługiwany za pomocą przycisków na kierownicy i na panelu głównym. UWAGA Należy pamiętać o bezpieczeństwie na drodze! Natychmiast wyłącz zasilanie i skontaktuj się z przedstawicielem Saaba, jeżeli z urządzenia zacznie się wydobywać dym lub dziwny zapach. Wszelkiego rodzaju czynności obsługowe systemu Audio powinny być wykonywane przez stację obsługi. Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Saaba. Włączanie/wyłączanie systemu Audio. Regulacja siły głosu. Pokrętło regulacji tonów służy do regulacji tonów i ustawień głośników, wyboru nagrania/pliku na płycie CD lub MP3 oraz ręcznego nastawiania częstotliwości. Informacje na temat wykonawcy, albumu i tytułu nagrania. Wyświetlanie tekstowych komunikatów radiowych. Menu ustawień.

7 l Przewijanie grup preselekcji. Włączanie radia i zmiana zakresu częstotliwości. Saab Infotainment Przyciski na kierownicy 7 Opcje menu na wyświetlaczu wybiera się za pomocą odpowiednich przycisków wyboru opcji, znajdujących się bezpośrednio pod poszczególnymi opcjami. Włączanie/wyłączanie komunikatów drogowych. Włączanie funkcji i wybór typu programu. Samochody ze zmieniarką płyt CD 3: Wsuwanie płyty (płyt) CD lub MP3. Samochody bez zmieniarki płyt CD 3: Ustawianie godziny i daty. Wysuwanie płyty CD lub MP3. Automatyczne strojenie stacji w dół zakresu oraz przesunięcie odtwarzania do poprzedniego nagrania/pliku na płycie CD lub MP3. Automatyczne strojenie stacji w górę zakresu oraz przesunięcie odtwarzania do następnego nagrania/pliku na płycie CD lub MP3. Ręczne strojenie stacji i szybkie odtwarzanie do tyłu nagrania/pliku na płycie CD lub MP3. Ręczne strojenie stacji i szybkie odtwarzanie do przodu nagrania/pliku na płycie CD lub MP3. Włączanie urządzenia CD lub odtwarzacza przenośnego. Włączanie zapamiętanych w preselekcji stacji radiowych, wybór nagrania na płycie CD lub MP3. Regulacja siły głosu.

8 8 Saab Infotainment Włączanie/wyłączanie systemu Audio Włączanie systemu Audio System Audio włącza się, przekręcając kluczyk w stacyjce w położenie 3 i/lub naciskając pokrętło ON/OFF. Pokrętło ON/OFF Wyłączanie systemu Audio System Audio wyłącza się: Po naciśnięciu pokrętła ON/OFF. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Samoczynnie, po 1 godzinie od wyłączenia zapłonu, o ile kluczyk pozostał w stacyjce. Samoczynnie po 1 godzinie od włączenia systemu Audio bez wkładania kluczyka do stacyjki. Regulacja ustawień nagłośnienia 3 Siła głosu Przekręć pokrętło ON/OFF, aby uzyskać żądaną siłę głosu. Regulacja tonów Regulacja tonów i ustawienia głośników Ręczna regulacja tonów i ustawienia głośników 1Naciśnij pokrętło regulacji tonów, aby wyświetlić menu regulacji tonów i ustawień głośników. 2Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod żądaną opcją regulacji tonów/ustawienia głośników. 3 Wyreguluj wybrane ustawienie, przekręcając pokrętło regulacji tonów. Wybrane ustawienie możesz również zmienić, naciskając przycisk SEEK, FWD lub REV. Wybór środkowego ustawienia tonów igłośników Aby wybrać środkowe ustawienie wszystkich parametrów tonów i głośników, naciśnij i przytrzymaj pokrętło tonów, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Automatyczna regulacja tonów Możesz wybrać automatyczną regulację tonów, Auto EQ (Equalizer), aby dostosować ich ustawienie do aktualnie włączonego programu lub odtwarzanej płyty. 1Naciśnij pokrętło tonów, aby wyświetlić menu regulacji tonów. 2Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją Auto EQ. 3Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod żądaną opcją ustawienia tonów. 4 Menu regulacji tonów automatycznie przełączy się na poprzednie menu w ciągu 5 sekund. Menu Auto EQ

9 Saab Infotainment 9 Regulacja ustawień nagłośnienia Bose Centerpoint Surround Sound System 3 Siła głosu Przekręć pokrętło ON/OFF, aby uzyskać żądaną siłę głosu. Regulacja tonów Regulacja tonów i ustawienia głośników Ręczna regulacja tonów i ustawienia głośników Regulacja tonów i ustawienia głośników 1Naciśnij pokrętło regulacji tonów, a następnie wybierz opcję Manual (Ręczne), aby wyświetlić menu ręcznej regulacji tonów i ustawień głośników. 2Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod żądaną opcją regulacji tonów/ustawienia głośników. 3 Wyreguluj wybrane ustawienie, przekręcając pokrętło regulacji tonów. Wybrane ustawienie możesz również zmienić, naciskając przycisk \ SEEK, FWD lub REV. Wybór środkowego ustawienia tonów igłośników Aby wybrać środkowe ustawienie wszystkich parametrów tonów i głośników, naciśnij i przytrzymaj pokrętło tonów, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Automatyczna regulacja tonów Możesz wybrać automatyczne dostosowanie tonów do słuchanej audycji lub odtwarzanej płyty. 1Naciśnij pokrętło tonów, aby wyświetlić menu regulacji tonów. 2Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją Talk. 3 Menu regulacji tonów automatycznie przełączy się na poprzednie menu w ciągu 5 sekund. Procesor sygnału Centerpoint W systemie nagłośnienia Bose Centerpoint Surround Sound System dla źródeł dźwięku CD, MP3 oraz AUX dostępna jest funkcja dźwięku przestrzennego (surround). Dźwięku przestrzennego nie można uzyskać dla programów odbieranych na falach FM/AM. Pozostałe opcje regulacji tonów i ustawień głośników (z wyjątkiem funkcji Fader - regulacji poziomu głośności pomiędzy przednimi i tylnymi głośnikami) można zmieniać również przy włączonej funkcji dźwięku przestrzennego. Ustawienia tej funkcji są zapamiętywane oddzielnie dla każdego źródła dźwięku (CD, MP3 oraz AUX). 1Naciśnij pokrętło tonów, aby wyświetlić menu regulacji tonów. 2Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją Centerpoint, aby włączyć funkcję dźwięku przestrzennego dla wybranego źródła dźwięku.

10 10 Saab Infotainment Radio Naciśnij przycisk RADIO BAND, by włączyć radio, gdy włączone jest inne źródło dźwięku. Wybór stacji radiowej Wybór zakresu fal Naciśnij przycisk RADIO BAND, by zmienić zakres częstotliwości. Wybrany zakres częstotliwości jest pokazywany na wyświetlaczu. Wybór wcześniej zapamiętanej stacji Aby przejść do żądanej grupy preselekcji, naciśnij przycisk FAV, a następnie naciśnij przycisk wyboru opcji (1-6), znajdujący się bezpośrednio pod wcześniej zapamiętaną stacją. Możesz również naciskać przyciski na kierownicy, lub, aby wybrać inną zapamiętaną stację. Wyszukiwanie stacji radiowej Dostrajanie częstotliwości Przekręć pokrętło tonów o jeden skok albo naciśnij przycisk REV lub FWD, aby dostroić aktualną częstotliwość - jeden skok lub naciśnięcie powoduje zmianę częstotliwości o 0,05 MHz. Automatyczne wyszukiwanie stacji Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji, należy nacisnąć jeden z przycisków SEEK. Radioodbiornik będzie przeszukiwał pasmo w dół lub w górę, aż do znalezienia najbliższego silnego sygnału stacji radiowej. Ręczne wyszukiwanie stacji Przekręć pokrętło regulacji tonów albo naciśnij i przytrzymaj przycisk REV lub FWD, aby wyszukać określoną częstotliwość ręcznie. Aby przerwać wyszukiwanie przy żądanej częstotliwości, należy puścić pokrętło lub przycisk. Przesłuchiwanie stacji radiowych Aby przesłuchać po 5 sekund z każdej stacji dostępnej w danym zakresie fal naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków SEEK, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wyświetlacz pokaże: Scanning... (Skanowanie...) Naciśnij ponownie jeden z przycisków SEEK, aby przerwać przesłuchiwanie i wybrać aktualnie włączoną stację. Zapamiętywanie preselekcji Za pomocą 6 przycisków wyboru opcji pod wyświetlaczem oraz przycisku FAV można zapisać w preselekcji maksymalnie 36 stacji radiowych. Aby przeglądać 6 grup, zawierających po 6 preselekcji każda, naciskaj przycisk FAV. Każda grupa może zawierać kombinację stacji FM i AM. Zapamiętywanie aktualnie odbieranej stacji jako preselekcji Aby zapamiętać aktualnie odbieraną stację jako preselekcję: 1 Naciskaj przycisk FAV, aż pojawi się grupa preselekcji (1-6), w której ma zostać zapamiętana dana stacja. 2Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru opcji znajdujący się pod pozycją (1-36), pod którą chcesz zapamiętać stację. Pomyślne zakończenie zapamiętywania stacji jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym. Preselekcja

11 Saab Infotainment 11 Liczba grup preselekcji Aby określić, ile grup (1-6) preselekcji ma być wyświetlanych: 1Naciśnij i przytrzymaj przycisk FAV lub naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją FAV 1-6. Menu ustawień 2Aby wybrać liczbę grup preselekcji, jaka ma być wyświetlana, naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod żądaną liczbą grup preselekcji (1-6). Liczba grup preselekcji Automatyczne zapamiętywanie stacji AS (AutoStore) to pasmo, które może być wykorzystywane do automatycznego zapamiętywania stacji na obszarach, gdzie stacje i ich częstotliwości nie są nam znane. Funkcja ta jest wykorzystywana oddzielnie dla zakresu FM i AM, zależnie od aktualnie wybranego zakresu częstotliwości. Aby rozpocząć automatyczne zapamiętywanie stacji o najsilniejszym sygnale: 1Naciśnij przycisk MENU. 2Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją AUTO STORE. 3Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją Rese, aby rozpocząć automatyczne zapamiętywanie 12 stacji o najsilniejszym sygnale w grupach AUTO STORE. Wyświetlacz pokaże: Seeking... (Przeszukiwanie...) 4 Po zakończeniu zapamiętywania dwie grupy FM lub AM zostają umieszczone po grupach zawierających stacje zapisane w preselekcji. Ukrywanie/udostępnianie grup AS Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się pod opcją On lub Off w menu AUTO STORE, aby udostępnić/ukryć grupy AUTO STORE. Po wyjściu z tej opcji radio powraca do stacji i zakresu częstotliwości, które były włączone przed aktywacją funkcji AUTO STORE. AutoStore

12 12 Saab Infotainment RDS (Radio Data System) Funkcja RDS (Radio Data System) to system informacyjny nadawany równolegle z programami radiowymi za pośrednictwem pasma FM w całej Europie. System RDS nadaje sygnały identyfikacyjne, które umożliwiają automatyczne wyszukiwanie i dostrajanie systemu Audio do najsilniejszego nadajnika wybranej stacji radiowej, co zapewnia dobry odbiór nadawanego programu. RDS umożliwia np. automatyczny odbiór komunikatów drogowych oraz wybór określonych serwisów programowych. Dla prawidłowego działania funkcji RDS konieczne są normalne warunki odbioru radiowego. Menu RDS Częstotliwość alternatywna (AF) Funkcja częstotliwości alternatywnej (AF) oznacza, że radioodbiornik będzie automatycznie wyszukiwał stację o najsilniejszym sygnale, aby zapewnić dobry odbiór. Aby włączyć funkcję AF, zaznacz AF, naciskając przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod tą funkcją. Aby wyłączyć funkcję AF, zlikwiduj zaznaczenie AF, naciskając przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod tą funkcją. Gdy funkcja ta jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol AF. PRZECZYTAJ Zaleca się, by funkcja AF była zawsze włączona, gdyż pozwoli to zapewnić najlepszy możliwy odbiór. Częstotliwości regionalne (REG) Aby uniknąć przeskakiwania radia pomiędzy różnymi stacjami regionalnymi, można włączyć funkcję REG, która zwykle jest wyłączona. Wówczas, liczba dostępnych częstotliwości zostanie ograniczona do tych, które są nadawane w tym samym regionalnym paśmie, co aktualnie odbierana stacja. Aby włączyć funkcję REG, zaznacz REG, naciskając przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod tą funkcją. Aby wyłączyć funkcję REG, zlikwiduj zaznaczenie REG, naciskając przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod tą funkcją. Gdy funkcja ta jest aktywna, na wyświetlaczu widoczny jest symbol REG. Słaby sygnał Jeżeli sygnał jest zbyt słaby (gdy radioodbiornik nie ma dostępu do żadnych alternatywnych częstotliwości), na wyświetlaczu może pojawić się następująca informacja: PI Seek (Wyszukiwanie identyfikatora programu) Komunikat oznacza, że radioodbiornik szuka nadajnika o najsilniejszym sygnale aktualnej stacji. (PI = identyfikator programu)

13 Saab Infotainment 13 Reklamy radiowe Niektóre stacje radiowe emitują reklamy wyświetlane na wyświetlaczu. Aby wyłączyć reklamy radiowe, zaznacz PS-Freeze, naciskając przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod tą funkcją. Aby włączyć reklamy radiowe, zlikwiduj zaznaczenie PS-Freeze, naciskając przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod tą funkcją. Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod symbolem strzałki w menu lub poczekaj, aż system samoczynnie powróci do poprzedniego menu. Tekstowe komunikaty radiowe Naciśnij przycisk i, aby wyświetlić na wyświetlaczu komunikaty tekstowe, nadawane przez niektóre stacje radiowe. Jeżeli brak komunikatu tekstowego, wyświetlacz pokazuje No Info (Brak informacji). Wyszukiwanie i wybór serwisów programowych (PTY) Funkcja PTY (Programme Type) wykorzystuje sygnały stacji nadających w paśmie FM, które kodują audycje w zależności od ich rodzaju (np. serwisy informacyjne). Po włączeniu funkcji, radioodbiornik będzie wyszukiwał w tle wybrany rodzaj serwisów programowych, nawet jeśli aktualnie włączone jest inne źródło dźwięku (na przykład CD). Wybór/zmiana serwisu programowego 1Naciśnij przycisk PTY, aby przejść do menu PTY. 2 Naciskaj wielokrotnie przycisk PTY, aby przeglądać listę serwisów programowych. 3Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod żądanym rodzajem serwisu programowego. Na wyświetlaczu pokaże się informacja o aktualnym wyborze PTY, a radioodbiornik rozpocznie wyszukiwanie wybranego serwisu programowego. Niezależnie od rezultatu wyszukiwania radioodbiornik będzie nadal sprawdzał fale radiowe pod kątem wybranego typu programu. Wyłączanie wyboru PTY Aby wyłączyć wybór serwisów programowych, naciśnij przycisk PTY i zaznacz Off, naciskając przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod tą opcją. Lista PTY Emisja serwisu programowego (wyłączenie aktualnego źródła przez funkcję PTY) Jeżeli na przykład wybrałeś serwis programowy Sport, to w momencie rozpoczęcia nadawania serwisu sportowego odbiór aktualnie słuchanej stacji lub odtwarzanie płyty CD zostanie przerwane. Wyświetlacz pokaże symbol PTY oraz stację, która nadaje serwis sportowy. Siła głosu zostanie wzmocniona do ustalonego poziomu (patrz "Poziom siły głosu dla komunikatów drogowych/alarmowych oraz dla odbioru wybranego serwisu programowego" na str. 25). Po zakończeniu nadawania serwisu sportowego system Audio automatycznie włącza poprzednio wybrane źródło dźwięku, a siła głosu wraca do poprzedniego poziomu.

14 14 Saab Infotainment Przerwanie odbioru serwisów programowych Aby przerwać trwającą emisję serwisu programowego, naciśnij przycisk PTY albo przyciski na kierownicy, lub. System Audio automatycznie włącza poprzednio wybrane źródło dźwięku, a siła głosu wraca do poprzedniego poziomu. Naciśnij RADIO BAND lub CD AUX, aby bezpośrednio wybrać źródło dźwięku. Odbiór wyłącznie wybranego serwisu programowego Aby odbierać wyłącznie określony rodzaj serwisu programowego przy wyciszonym systemie Audio, należy: 1Włączyć system Audio. 2Włączyć funkcję PTY. 3 Wyciszyć całkowicie siłę głosu. Aktualne serwisy programowe News Current Affairs Information Sport Education Drama Culture Science Varied Speech Pop Music Rock Music Easy Listening Light Classics Serwisy informacyjne Aktualności Informacje Sport Edukacja Teatr Kultura Nauka Rozrywka Muzyka pop Muzyka rockowa Muzyka lekka Lekka muzyka klasyczna Other Music Weather & Metr. Finance Children's Progs Social Affairs Religion Phone In Travel & Touring Leisure & Hobby Jazz Music Country Music National Music Oldies Music Folk Music Documentary Inna muzyka Pogoda Finanse Dla dzieci Społeczeństwo Religia Rozmowy ze słuchaczami Podróże i urlop Czas wolny i hobby Muzyka jazzowa Muzyka country Muzyka narodowa Stare dobre przeboje Muzyka ludowa Programy dokumentalne Serious Classics Muzyka klasyczna

15 Serwis programowy ALARM! Serwisy typu ALM są zawsze aktywne. Serwisy te są wykorzystywane przez odpowiednie służby do informowania opoważnych wypadkach/katastrofach. PTY ALM ma najwyższy priorytet nadawania i przerywa odbiór stacji radiowych oraz odtwarzanie płyty CD. Wyświetlacz pokaże symbol ALM oraz stację, która nadaje komunikat alarmowy. Siła głosu zostanie wzmocniona do ustalonego poziomu (patrz "Poziom siły głosu dla komunikatów drogowych/alarmowych oraz dla odbioru wybranego serwisu programowego" na str. 25). Po zakończeniu nadawania komunikatu alarmowego system Audio automatycznie włącza poprzednio wybrane źródło dźwięku, a siła głosu wraca do poprzedniego poziomu. W przypadku trwającej rozmowy telefonicznej dźwięk z telefonu zostanie zastąpiony komunikatem ALM. Dźwięk z telefonu komórkowego zostanie wyłączony, ale połączenie nie zostanie rozłączone. Aby kontynuować rozmowę, możesz wyłączyć komunikat alarmowy, naciskając przycisk TP. Wyłączanie komunikatu alarmowego Aby przerwać trwającą emisję komunikatu alarmowego, naciśnij przycisk TP albo przyciski na kierownicy, lub. System Audio automatycznie włącza poprzednio wybrane źródło dźwięku, a siła głosu wraca do poprzedniego poziomu. Przerwa na komunikaty drogowe (TP/TA) Po włączeniu funkcji TP (Traffic Programme) radioodbiornik będzie automatycznie odbierał komunikaty drogowe, TA (Traffic Announcement), nadawane również przez inne stacje radiowe, niż stacja aktualnie odbierana. Komunikaty drogowe będą miały wówczas pierwszeństwo transmisji i spowodują przerwanie programu radiowego lub odtwarzania płyty CD. Włączanie/wyłączanie funkcji TP Przycisk TP służy do włączania i wyłączania funkcji TP. Gdy funkcja TP jest włączona, w prawym dolnym rogu wyświetlacza wyświetlany jest symbol TP. Może się zdarzyć, że stacja radiowa odbierana w momencie włączenia TP nie nadaje komunikatów drogowych. W takim przypadku, na wyświetlaczu pojawi się następująca informacja: No TP (Nie znaleziono stacji nadającej komunikaty drogowe) Push TP to Seek TP Station (Naciśnij TP, aby wyszukać stację nadającą komunikaty drogowe) Komunikat jest wyświetlany przez 5 sekund. Aby nadal odbierać komunikaty drogowe, należy nacisnąć TP w momencie, gdy pojawi się powyższa informacja. Wówczas radioodbiornik rozpocznie wyszukiwanie innej stacji nadającej komunikaty drogowe. W trakcie wyszukiwania na wyświetlaczu pojawi się następująca Saab Infotainment 15 informacja: Seeking TP Station... (Wyszukiwanie stacji nadającej komunikaty drogowe...) Jeśli przycisk TP nie zostanie naciśnięty, radioodbiornik będzie kontynuował odbiór początkowej stacji radiowej.

16 16 Saab Infotainment Emisja komunikatu drogowego (TA) W trakcie nadawania komunikatu drogowego przerwany zostanie odbiór aktualnie włączonego źródła dźwięku, a na wyświetlaczu pokaże się symbol TA oraz stacja nadająca komunikat. Siła głosu zostanie ewentualnie wzmocniona do wstępnie zaprogramowanego poziomu (zobacz Poziom siły głosu dla komunikatów drogowych/alarmowych oraz dla odbioru wybranego serwisu programowego na str. 25). Po zakończeniu komunikatu drogowego, system Audio wraca do poprzednio wybranego źródła dźwięku i poprzedniego poziomu siły głosu. Przerywanie komunikatu drogowego Aby przerwać trwającą emisję serwisu programowego, naciśnij przycisk TP albo przyciski na kierownicy, lub. System Audio automatycznie włącza poprzednio wybrane źródło dźwięku, a siła głosu wraca do poprzedniego poziomu. Naciśnij RADIO BAND lub CD AUX, aby bezpośrednio wybrać źródło dźwięku. Odbiór wyłącznie komunikatów drogowych Aby odbierać komunikaty drogowe, nie słuchając żadnego źródła dźwięku, należy: 1Włączyć system Audio. 2Włączyć TP. 3 Wyciszyć całkowicie siłę głosu. Pierwszeństwo w przerywaniu programu Następujące funkcje mają pierwszeństwo w przerywaniu aktualnie nadawanego programu radiowego lub odtwarzania płyty CD: 1 Serwis programowy ALM (najwyższy priorytet). 2 Komunikat drogowy. 3Pozostałe serwisy programowe. Oznacza to, że odbiór programu radiowego lub odtwarzanie płyty CD zostanie przerwane przez serwis typu PTY (np. serwis informacyjny), natomiast odbiór serwisu typu PTY zostanie przerwany przez komunikat drogowy, itd. Po zakończeniu komunikatu, system Audio wraca do poprzedniej funkcji.

17 Odtwarzacz CD WAŻNE Nie używaj płyt CD z przyklejonymi etykietami lub naklejkami, ponieważ mogą one odkleić się i spowodować uszkodzenie systemu Audio. Aby włączyć odtwarzacz CD należy włożyć płytę do kieszeni odtwarzacza albo, jeśli płyta znajduje się już w urządzeniu, nacisnąć przycisk CD AUX. Menu odtwarzacza CD Wkładanie płyty CD Wsuń płytę do kieszeni odtwarzacza etykietą do góry i pozwól mechanizmowi załadować płytę automatycznie. Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego nagrania na płycie. Jeśli płyta zostanie włożona odwrotnie, odtwarzacz automatycznie ją wysunie. Po odtworzeniu wszystkich kolejnych nagrań na płycie, płyta będzie odtwarzana ponownie od początku. Odtwarzacz CD zostanie wyłączony po naciśnięciu ON/OFF w celu wyłączenia systemu Audio albo po wybraniu innego źródła dźwięku. Wyjmowanie płyty CD Naciśnij przycisk EJECT, aby wyjąć płytę CD. Jeżeli naciśniesz EJECT i nie wyjmiesz płyty wysuniętej z urządzenia, po upływie 10 sekund odtwarzacz załaduje ją ponownie z uwagi na bezpieczeństwo. Wybór/zmiana nagrania Aby odtworzyć następne lub poprzednie nagranie, przekręć pokrętło tonów lub naciśnij jeden z przycisków SEEK. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o numerze aktualnego nagrania. Jeżeli odtworzone zostało więcej niż 10 sekund bieżącego nagrania, możesz włączyć je od początku, naciskając SEEK (strzałka w lewo). Jeżeli podczas odtwarzania ostatniego nagrania na płycie naciśniesz SEEK (strzałka w prawo), zostanie odtworzone pierwsze nagranie na płycie. Jeżeli podczas odtwarzania pierwszego nagrania na płycie naciśniesz SEEK (strzałka w lewo), zostanie odtworzone ostatnie nagranie na płycie. Takie samo działanie mają przyciski na kierownicy, lub. Saab Infotainment 17 Szybkie odtwarzanie nagrania Aby włączyć szybkie odtwarzanie bieżącego nagrania, naciśnij i przytrzymaj przycisk REV lub FWD. Puść przycisk, aby przerwać szybkie odtwarzanie i kontynuować normalne odtwarzanie bieżącego nagrania. Odtwarzanie nagrań w dowolnej kolejności Można włączyć funkcję umożliwiającą odtwarzaczowi CD dowolne odtwarzanie nagrań, tzn. odtwarzanie nie po kolei. Aby odtwarzać nagrania w dowolnej kolejności, naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją RDM. Aby wrócić do odtwarzania nagrań po kolei, naciśnij ponownie przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją RDM. Odtwarzanie nagrań w dowolnej kolejności

18 18 Saab Infotainment Zmieniarka płyt CD 3 WAŻNE Nie używaj płyt CD lub CD-R z przyklejonymi etykietami lub naklejkami, ponieważ mogą one odkleić się i spowodować uszkodzenie systemu Audio. Aby włączyć zmieniarkę płyt CD należy włożyć jedną lub kilka płyt CD/MP3 do kieszeni zmieniarki albo, jeśli jedna lub kilka płyt znajduje się już w urządzeniu, nacisnąć przycisk CD AUX. Wkładanie płyty/płyt CD Wkładanie jednej płyty CD 1Naciśnij przycisk LOAD. Wyświetlacz pokaże: Please Wait... (Proszę czekać...) 2 Poczekaj, aż mechanizm będzie gotowy do załadowania płyty. Wyświetlacz pokaże: Insert CD (Włóż płytę CD) 3Wsuń płytę do kieszeni zmieniarki etykietą do góry i pozwól mechanizmowi załadować płytę automatycznie. Wyświetlacz pokaże: Loading (Ładowanie) Jeśli płyta zostanie włożona odwrotnie, odtwarzacz automatycznie ją wysunie. Wkładanie kilku płyt CD Do zmieniarki płyt CD można włożyć maksymalnie 6 płyt. Aby włożyć kilka płyt do zmieniarki płyt CD: 1Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk LOAD. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz pokaże: Please Wait... (Proszę czekać...) 2Aby włożyć płyty, postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. 3 Gdy nie chcesz już wkładać więcej płyt, naciśnij przycisk LOAD, aby zakończyć. Menu zmieniarki płyt CD Zmieniarka płyt CD zostanie wyłączona po naciśnięciu ON/OFF w celu wyłączenia systemu Audio albo po wybraniu innego źródła dźwięku. Wyjmowanie płyty/płyt CD Wyjmowanie jednej płyty CD 1 Aby wysunąć płytę naciśnij przycisk EJECT. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz pokaże: Ejecting (Wysuwanie płyty CD) 2 Wyjmij wysuniętą płytę, gdy wyświetlacz pokaże: Remove CD (Wyjmij płytę CD) Jeżeli naciśniesz EJECT i nie wyjmiesz płyty wysuniętej z urządzenia, po upływie 10 sekund odtwarzacz załaduje ją ponownie z uwagi na bezpieczeństwo. Wyjmowanie kilku płyt CD Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk EJECT, aby wyjąć wszystkie płyty ze zmieniarki CD. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz pokaże: Ejecting All (Wyjmij płytę CD)

19 Wybór/zmiana nagrania Aby odtworzyć następne lub poprzednie nagranie, przekręć pokrętło tonów lub naciśnij jeden z przycisków SEEK. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o numerze aktualnego nagrania. Jeżeli odtworzone zostało więcej niż 10 sekund bieżącego nagrania, możesz włączyć je od początku, naciskając SEEK (strzałka w lewo). Jeżeli podczas odtwarzania ostatniego nagrania na płycie naciśniesz SEEK (strzałka w prawo), zostanie odtworzone pierwsze nagranie na płycie. Jeżeli podczas odtwarzania pierwszego nagrania na płycie naciśniesz SEEK (strzałka w lewo), zostanie odtworzone ostatnie nagranie na płycie. Takie samo działanie mają przyciski na kierownicy, oraz. Wybór/zmiana płyty CD Aby zmienić płytę CD, naciskaj przyciski wyboru opcji, znajdujące się pod opcją CD na wyświetlaczu. Wybór/zmiana folderu MP3, zobacz str. 21. Wybór/zmiana płyty CD Szybkie odtwarzanie nagrania Aby włączyć szybkie odtwarzanie bieżącego nagrania, naciśnij i przytrzymaj przycisk REV lub FWD. Puść przycisk, aby przerwać szybkie odtwarzanie i kontynuować normalne odtwarzanie bieżącego nagrania. Saab Infotainment 19 Odtwarzanie nagrań w dowolnej kolejności Można włączyć funkcję umożliwiającą zmieniarce płyt CD dowolne odtwarzanie nagrań z jednej lub wszystkich płyt CD, tzn. odtwarzanie nie po kolei. Aby odtwarzać nagrania w dowolnej kolejności, naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją RDM. Aby wrócić do odtwarzania nagrań po kolei, naciśnij ponownie przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją RDM. Odtwarzanie wszystkich płyt CD w dowolnej kolejności

20 20 Saab Infotainment Odtwarzacz plików MP3/WMA WAŻNE Nie używaj płyt CD-R z przyklejonymi etykietami lub naklejkami, ponieważ mogą one odkleić się i spowodować uszkodzenie systemu Audio. System Audio może odtwarzać pliki MP3/WMA zapisane na płycie CD-R z następującą prędkością bitową: kbps. Jakość dźwięku może się zmieniać zależnie od jakości płyty CD-R, metody nagrywania oraz jakości nagrywanej muzyki. System Audio może odczytać i odtworzyć maksymalnie 50 folderów, 50 list odtwarzania, 10 sesji i 255 plików MP3/WMA. Płyty zawierające większą liczbę folderów, list odtwarzania, sesji lub plików mogą być odtwarzane do tej górnej granicy, a wszelkie dodatkowe nagrania będą pomijane. Włączanie odtwarzacza MP3/WMA Aby włączyć odtwarzacz MP3/WMA należy włożyć płytę CD-R z plikami MP3/WMA do kieszeni odtwarzacza albo, jeśli płyta z plikami MP3/WMA znajduje się już w urządzeniu, nacisnąć przycisk CD AUX. Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego pliku z pierwszej listy odtwarzania na płycie, a wyświetlacz pokaże: Odtwarzacz plików MP3/WMA Wkładanie płyty MP3/WMA Aby włożyć płytę MP3/WMA, wsuń płytę do kieszeni odtwarzacza etykietą do góry i pozwól mechanizmowi załadować płytę automatycznie. Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego pliku MP3/WMA z pierwszej listy odtwa-rzania na płycie. Jeśli płyta zostanie włożona odwrotnie, odtwarzacz automatycznie ją wysunie. Wkładanie jednej lub kilku płyt MP3/WMA do zmieniarki płyt CD, zobacz str. 18. Wyjmowanie płyty MP3/WMA Naciśnij przycisk EJECT, aby wyjąć płytę. Jeżeli naciśniesz EJECT i nie wyjmiesz płyty wysuniętej z urządzenia, po upływie 10 sekund odtwarzacz załaduje ją ponownie z uwagi na bezpieczeństwo. Wyjmowanie jednej lub kilku płyt MP3/WMA ze zmieniarki płyt CD, zobacz str. 18. Wybór/zmiana folderu MP3 Aby odtworzyć pierwszy plik MP3/WMA z poprzedniego folderu na płycie, naciśnij lewy przycisk wyboru opcji, znajdujący się pod symbolem folderu. Aby odtworzyć pierwszy plik MP3/WMA z następnego folderu na płycie, naciśnij prawy przycisk wyboru opcji, znajdujący się pod symbolem folderu.

21 Wybór/zmiana pliku MP3/WMA Aby odtworzyć następny lub poprzedni plik MP3/WMA z aktualnego folderu lub listy odtwarzania, przekręć pokrętło tonów lub naciśnij jeden z przycisków SEEK. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o numerze aktualnego pliku MP3/WMA. Jeżeli odtworzone zostało więcej niż 10 sekund bieżącego pliku MP3/WMA, możesz włączyć go od początku, naciskając SEEK (strzałka w lewo). Jeżeli podczas odtwarzania ostatniego pliku MP3/WMA w folderze lub na liście odtwarzania naciśniesz SEEK (strzałka w prawo), zostanie odtworzony pierwszy plik MP3/WMA w folderze lub na liście odtwarzania. Jeżeli podczas odtwarzania pierwszego pliku MP3/WMA w folderze lub na liście odtwarzania naciśniesz SEEK (strzałka w lewo), zostanie odtworzony ostatni plik MP3/WMA w folderze lub na liście odtwarzania. Takie samo działanie mają przyciski na kierownicy, oraz. Szybkie odtwarzanie pliku MP3/WMA Aby włączyć szybkie odtwarzanie bieżącego nagrania, naciśnij i przytrzymaj przycisk REV lub FWD. Puść przycisk, aby przerwać szybkie odtwarzanie i kontynuować normalne odtwarzanie bieżącego pliku MP3/WMA. Odtwarzanie plików MP3/WMA w dowolnej kolejności Można włączyć funkcję umożliwiającą odtwarzaczowi MP3/WMA dowolne odtwarzanie plików MP3/WMA, tzn. odtwarzanie nie po kolei. Aby odtwarzać pliki MP3/WMA w dowolnej kolejności, naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją RDM. Aby wrócić do odtwarzania plików MP3/WMA po kolei, naciśnij ponownie przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją RDM. Odtwarzanie plików MP3/WMA w dowolnej kolejności Saab Infotainment Kolejność odtwarzania Pliki z płyty CD-R będą odtwarzane w następującej kolejności: 21 Najpierw zostanie odtworzony pierwszy plik MP3/WMA z pierwszej listy odtwarzania, a następnie wszystkie pliki z poszczególnych list odtwarzania. Po odtworzeniu ostatniego pliku MP3/WMA z ostatniej listy odtwarzania ponownie rozpocznie się odtwarzanie pierwszego pliku MP3/WMA z pierwszej listy odtwarzania. Najpierw zostanie odtworzony pierwszy plik MP3/WMA z pierwszego folderu, a następnie wszystkie pliki z poszczególnych folderów. Po odtworzeniu ostatniego pliku MP3/WMA z ostatniego folderu ponownie rozpocznie się odtwarzanie pierwszego pliku MP3/WMA z pierwszego folderu.

22 22 Saab Infotainment Sortowanie muzyki Aby odtworzyć pliki MP3/WMA w sposób posortowany według wykonawców lub albumów, naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod symbolem lupy na wyświetlaczu. Odtwarzacz CD przeszuka płytę i posortuje pliki według wykonawców lub albumów. Może to potrwać nawet kilka minut, zależnie od liczby plików MP3/WMA na płycie. Po zakończeniu sortowania możesz wybrać kolejność sortowania, naciskając przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją Sort na wyświetlaczu. Aby posortować i odtworzyć pliki MP3/WMA według wykonawców, naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją Artist na wyświetlaczu. Aby posortować i odtworzyć pliki MP3/WMA według albumów, naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją Album na wyświetlaczu. Tytuł nagrania, nazwa/ nazwisko wykonawcy, itd. Jeżeli płyta została nagrana wraz z danymi ID3 (wersja 1 lub 2), na wyświetlaczu może zostać wyświetlony tytuł nagrania, nazwa/nazwisko wykonawcy, tytuł albumu oraz nazwa folderu. 1Naciśnij przycisk i. 2Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod wybraną opcją. Na wyświetlaczu pokaże się tytuł nagrania, nazwa/nazwisko wykonawcy, tytuł albumu lub nazwa folderu. 3Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod symbolem strzałki w menu. Nazwy plików zawierające więcej niż 32 znaki lub cztery strony zostaną skrócone. Menu informacji MP3/WMA Jeżeli płyta zawiera zarówno utwory zapisane w formacie CDA, jak i pliki MP3/WMA (Windows Media Audio), odtwarzacz odtworzy najpierw utwory w formacie CDA. Aby odtworzyć zapisane na płycie pliki MP3/WMA: 1Naciśnij przycisk PTY. 2Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją MP3/WMA. Aby wrócić do odtwarzania utworów w formacie CDA: 1Naciśnij przycisk PTY. 2Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją CD-DA.

23 Odtwarzacz przenośny Saab Infotainment 23 UWAGA Odtwarzacz przenośny należy umieścić w takim miejscu, aby przy gwałtownym hamowaniu lub kolizji nie został rzucony do przodu i nie spowodował obrażeń ciała u osób podróżujących samochodem. Wejście AUX Wejście AUX znajduje się po prawej stronie u dołu systemu Audio. Można za jego pośrednictwem podłączyć do systemu Audio urządzenie przenośne, np. odtwarzacz MP3. Parametry dźwięku reguluje się za pomocą przycisków na panelu głównym lub na kierownicy. Do przełączania nagrań, szybkiego odtwarzania nagrań, itd. służą przyciski na przenośnym odtwarzaczu. Wejście AUX po prawej stronie u dołu systemu Audio Podłączanie i włączanie odtwarzacza przenośnego 1Podłącz urządzenie do systemu Audio za pośrednictwem wejścia AUX. 2Naciśnij przycisk CD AUX, aby włączyć odtwarzacz przenośny.

24 24 Saab Infotainment Funkcje ogólne UWAGA Aby nie odrywać uwagi od sytuacji na drodze i nie zwiększać ryzyka wypadku, regulację ustawień należy wykonywać, gdy samochód stoi. Ustawianie godziny i daty Samochody bez zmieniarki płyt CD 1Naciśnij przycisk z symbolem zegara. 2Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją, która ma zostać zmieniona. 3Naciśnij przycisk wyboru opcji ponownie, aby przestawić godzinę lub datę w górę - każde naciśnięcie powoduje zmianę o jedną jednostkę. Godzinę i datę możesz również zmienić, naciskając przycisk SEEK, FWD lub REV. Samochody ze zmieniarką płyt CD 1Naciśnij przycisk MENU. 2Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod symbolem zegara na wyświetlaczu. 3Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją, która ma zostać zmieniona. 4Naciśnij przycisk wyboru opcji ponownie, aby przestawić godzinę lub datę w górę - każde naciśnięcie powoduje zmianę o jedną jednostkę. Godzinę i datę możesz również zmienić, naciskając przycisk SEEK, FWD lub REV. Ustawianie godziny i daty Wyświetlanie godziny i daty 1 W menu zegara naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod symbolem strzałki na wyświetlaczu. 2 Wskaż, czy godzina ma być wyświetlana w układzie 12-godzinnym czy 24-godzinnym oraz w jakiej kolejności ma być wyświetlana data, naciskając przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod żądaną opcją. Wyświetlanie godziny i daty

25 Saab Infotainment 25 Czas RDS By uzyskać czas z RDS, musi być zapewniony dobry odbiór, a wybrana stacja radiowa musi nadawać sygnały czasowe (CT-Clock Time). 1 W menu zegara naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod symbolem strzałki na wyświetlaczu. 2Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją czasu RDS. 3 Regulacja zegara odbywa się teraz automatycznie, a wyświetlacz pokazuje: Adjusting to RDS Time... (Ustawianie czasu według RDS...) W przypadku słabego odbioru sygnału RDS lub gdy brak informacji dotyczącej czasu, wyświetlacz pokazuje: No RDS Time Available (Czas z RDS jest niedostępny) Czas RDS Poziom siły głosu dla komunikatów drogowych/alarmowych oraz dla odbioru wybranego serwisu programowego Ustaw najniższą głośność dla komunikatów drogowych i alarmowych oraz dla odbioru wybranego serwisu programowego, przekręcając pokrętło ON/OFF w żądane położenie podczas trwania emisji komunikatu. Nastawiona głośność zostanie zapamiętana do czasu następnej emisji komunikatu. Jeżeli nastawienie głośności radia jest niższe od wybranej zapamiętanej głośności w momencie przerwania transmisji/odtwarzania płyty CD w celu nadania komunikatu drogowego/ alarmowego lub wybranego serwisu programowego, zostanie ona zwiększona. Jeżeli nastawienie głośności jest wyższe, nie nastąpi żadna zmiana. Regulacja siły głosu w zależności od prędkości samochodu Wraz ze wzrostem prędkości jazdy zwiększa się poziom hałasu w samochodzie. Aby uniknąć ciągłej regulacji siły głosu systemu Audio, można włączyć funkcję dostosowania głośności do zwiększonej lub zmniejszonej prędkości samochodu. Wybierz jeden z czterech poziomów: Off (brak kompensacji głośności) Low (niski poziom kompensacji głośności) Medium (średni poziom kompensacji głośności) High (wysoki poziom kompensacji głośności) 1Naciśnij przycisk MENU. 2Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod opcją AUTO VOLUME. 3Naciśnij przycisk wyboru opcji, znajdujący się bezpośrednio pod żądaną wartością kompensacji. Regulacja siły głosu w zależności od prędkości samochodu

26 26 Saab Infotainment System nagłośnienia System nagłośnienia jest dostępny w różnych wersjach: Premium 70 Sound System, Premium 150 Sound System, Prestige 300 Sound System oraz Bose Centerpoint Surround Sound System. Nagłośnienie jest regulowane przez system Audio automatycznie, co oznacza, że najwyższe i najniższe częstotliwości są wzmacniane dla poprawienia profilu dźwięku podczas odtwarzania na niskim poziomie głośności. W ten sposób, odtwarzany dźwięk będzie dobrej jakości niezależnie od poziomu głosu. Elektroniczna blokada systemu System Audio jest zabezpieczony przez elektroniczną blokadę systemu. Do każdego samochodu wyposażonego w system jest wprowadzony specjalny kod. Za każdym razem gdy system Audio jest włączany, następuje automatyczne sprawdzenie prawidłowości kodu. Jeśli kod jest niewłaściwy, wyświetli się informacja: Locked Jeżeli system Audio ma być zainstalowany w innym samochodzie (Saab 9-3), należy skontaktować się z przedstawicielem Saaba w celu uzyskania prawidłowego kodu dla systemu. Kody usterek WAŻNE Przy naprawie wszelkiego rodzaju usterek należy zachować szczególną ostrożnością. W razie wątpliwości, należy skontaktować się ze stacją obsługi. Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Saaba. System Audio ma wbudowany układ diagnostyczny. Gdy zostanie wykryta usterka, jej kod wyświetla się, pomagając znaleźć przyczynę. Poniżej przedstawiony jest kod usterki, którą możesz sam usunąć. Kod usterki Check CD Możliwa przyczyna Płyta CD jest brudna, porysowana, załadowana złą stroną do góry lub uszkodzona. Płyta CD może być nieprawidłowo wypalona. UWAGA Odtwarzacz CD i zmieniarka są zakwalifikowane jako sprzęt laserowy klasy 1. Przeglądy i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego technika. W przypadku uszkodzenia obudowy może dojść do niebezpiecznego promieniowania laserowego. WAŻNE Wszelkiego rodzaju czynności obsługowe systemu Audio powinny być wykonywane przez stację obsługi. Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Saaba.

27 Saab Infotainment Plus 27 Saab Infotainment Plus Nawigacja 31 Navigation Audio System 57 Sterowanie głosowe 75 3 Gwiazdka oznacza: sprzęt nie jest montowany we wszystkich samochodach (może to zależeć od wersji modelu, wersji silnika, specyfikacji dla danego rynku, opcji lub wyposażenia dodatkowego).

28 28 Saab Infotainment Plus Saab Infotainment Plus System Saab Infotainment Plus składa się z modułu głównego z systemem nawigacji, radioodbiornikiem oraz odtwarzaczem CD do odtwarzania płyt CD i MP3/WMA. System nagłośnienia jest dostępny w różnych konfiguracjach wzmacniaczy igłośników, zobacz str. 73. System audio/nawigacji jest obsługiwany za pomocą przycisków na kierownicy i na panelu głównym. UWAGA Należy pamiętać o bezpieczeństwie na drodze! Natychmiast wyłącz zasilanie i skontaktuj się z przedstawicielem Saaba, jeżeli z urządzenia zacznie się wydobywać dym lub dziwny zapach. Wszelkiego rodzaju czynności obsługowe systemu Audio powinny być wykonywane przez stację obsługi. Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Saaba. Włączanie/wyłączanie systemu Audio/Nawigacji. Regulacja siły głosu. Pokrętło regulacji tonów służy do regulacji tonów i ustawień głośników, wyboru nagrania/pliku na płycie CD lub MP3 oraz ręcznego nastawiania częstotliwości. Powrót do mapy nawigacji z aktualnym położeniem samochodu. Zmiana trybu wyświetlania mapy (cała mapa, TMC lub mapa połączona z aktualnym źródłem dźwięku). Określanie celu podróży. Powtórzenie ostatniej instrukcji głosowej.

29 l Przewijanie grup preselekcji. Przyciski na kierownicy Saab Infotainment Plus 29 Włączanie menu dla odbiornika AM/FM, odtwarzacza CD lub odtwarzacza przenośnego. Menu ustawień dźwięku, radioodbiornika, nawigacji, ekranu lub zegara. Wysuwanie płyt CD lub MP3. Naciśnij długo przycisk wysuwu płyty, aby otworzyć ekran i uzyskać dostęp do kieszeni na płyty DVD z mapą. Automatyczne strojenie stacji w górę zakresu oraz przesunięcie odtwarzania do następnego nagrania/pliku na płycie CD lub MP3. Automatyczne strojenie stacji w dół zakresu oraz przesunięcie odtwarzania do poprzedniego nagrania/pliku na płycie CD lub MP3. Włączanie systemu sterowania głosowego. Kończenie sesji sterowania głosowego. Włączanie zapamiętanych w preselekcji stacji radiowych, wybór nagrania na płycie CD lub MP3. Regulacja siły głosu.

30 30 Saab Infotainment Plus (Tę stronę celowo pozostawiono pustą.)

31 Saab Infotainment Plus 31 Nawigacja Przepisy bezpieczeństwa 32 Wprowadzenie 33 Płyty DVD 35 Krótki przewodnik 38 Śledzenie na mapie 39 Określanie celu podróży 40 Alternatywy dla trasy 46 Zapisywanie celu podróży w książce adresowej 49 Zapisywanie lub zmiana preselekcji 49 Ustawienia nawigacji 50 Pozostałe ustawienia 54 Pytania i odpowiedzi 56

32 32 Saab Infotainment Plus Przepisy bezpieczeństwa Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa, by bezpiecznie użytkować system nawigacji. UWAGA Zanim rozpoczniesz korzystanie z systemu nawigacji, zapoznaj się dokładnie z Instrukcją Obsługi i postępuj zgodnie z jej zaleceniami. Firma Saab Automobile AB nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub wypadki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w Instrukcji Obsługi. UWAGA Korzystanie z systemu nawigacji nie oznacza, że kierowca jest zwolniony z odpowiedzialności. Ważniejsze od trzymania się proponowanej trasy przejazdu jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Obowiązujące przepisy ruchu drogowego i aktualna sytuacja na drodze mają zawsze pierwszeństwo przed instrukcjami podawanymi przez system nawigacji. Dlatego podczas podróży kierowca jest zobowiązany zwracać uwagę na panujące warunki i przepisy. Sprawdź, czy siła głosu systemu nie jest nastawiona na tak wysokim poziomie, że zagłusza dźwięki dobiegające z zewnątrz pojazdu. Gdy nie słyszysz dźwięków z zewnątrz, Twój czas reakcji w niektórych sytuacjach drogowych ulega wydłużeniu, co może być przyczyną wypadku. UWAGA Nie wkładaj palców lub przedmiotów do kieszeni na płyty, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia. Jeżeli urządzenie zacznie dymić lub wydzielać dziwny zapach, natychmiast odetnij dopływ prądu i skontaktuj się ze stacją obsługi. Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Saaba. Nigdy nie próbuj rozmontowywać lub modyfikować urządzenia nawigacyjnego, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie urządzenia.

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 26 Odtwarzacz CD... 34 Wejście AUX... 38 Gniazdo USB... 40 Rozpoznawanie mowy... 46 Telefon... 56 Indeks... 72 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPEL ANTARA. Infotainment System

OPEL ANTARA. Infotainment System OPEL ANTARA Infotainment System Spis treści Touch & Connect (Dotknij i połącz się)... 5 CD 40 USB... 101 Portal telefonu komórkowego... 143 Touch & Connect (Dotknij i połącz się) Wprowadzenie... 6 Radioodtwarzacz...

Bardziej szczegółowo

Użyteczne informacje Wygląd urządzenia 2. System antykradzieżowy 3. Funkcje radia 5. Główne elementy sterowania 8. Sterowanie radiem 14

Użyteczne informacje Wygląd urządzenia 2. System antykradzieżowy 3. Funkcje radia 5. Główne elementy sterowania 8. Sterowanie radiem 14 19188_T_Pilot_2005_PL.qxd 27/9/05 9:55 am Page 2 Spis treści Użyteczne informacje Wygląd urządzenia 2 System antykradzieżowy 3 Funkcje radia 5 Główne elementy sterowania 8 Sterowanie radiem 14 Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Ustawienia nawigacji...62 Telefon...65 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...65 Podłączanie-odłączanie telefonu Bluetooth...

Ustawienia nawigacji...62 Telefon...65 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...65 Podłączanie-odłączanie telefonu Bluetooth... Spis treści Zalecenia dotyczące użytkowania systemu...3 Instrukcja szybkiego wydania systemu...5 Informacje ogólne...20 Opis ogólny....20 Przegląd przycisków sterujących...22 Włączanie-Wyłączanie...26

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne Spis treści Wprowadzenie... 2 Radioodbiornik... 31 Odtwarzacz CD/DVD... 48 Wejście AUX... 56 Gniazdo USB... 58 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 92 Telefon... 98 Indeks... 120 2 Wprowadzenie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KDC-W8531 KDC-W7531 KDC-W7031

KDC-W8531 KDC-W7531 KDC-W7031 ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH KDC-W8531 KDC-W7531 KDC-W7031 PODRĘCZNIK OBSŁUGI Polish Treść Środki ostrożności 4 Uwagi 5 Uwagi dotyczące płyt kompaktowych 7 O AAC, MP3 oraz WMA 8 Uwagi o systemie klawiszy

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

KDC-BT8041U KDC-BT8141U

KDC-BT8041U KDC-BT8141U ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH KDC-BT8041U KDC-BT8141U PODRĘCZNIK OBSŁUGI Polish/00 (KEE) Spis treści Przed użyciem 3 Podstawy obsługi 4 Funkcje ogólne Funkcje tunera Funkcje odtwarzania płyt i plików audio

Bardziej szczegółowo

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został

Bardziej szczegółowo

KDC-W5641U KDC-W5541U KDC-W5141U KDC-W5041U KDC-W4141 KDC-W4041

KDC-W5641U KDC-W5541U KDC-W5141U KDC-W5041U KDC-W4141 KDC-W4041 ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH KDC-W5641U KDC-W5541U KDC-W5141U KDC-W5041U KDC-W4141 KDC-W4041 PODRĘCZNIK OBSŁUGI Polish/00 (KEE) Spis treści Przed użyciem 3 Podstawy obsługi 4 Funkcje ogólne Funkcje tunera

Bardziej szczegółowo

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 44 Odtwarzacz CD... 56 Wejście AUX... 60 Gniazdo USB... 63 Odtwarzanie muzyki przez

Bardziej szczegółowo

ŠkodaOctavia Tour RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY SYMPHONY SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY SYMPHONY SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY SYMPHONY SIMPLY CLEVER Spis treści 1 Spis treści Radioodtwarzacz..................... Przegląd radioodtwarzacza................... Ważne informacje.............................

Bardziej szczegółowo

Personal Component System

Personal Component System 2-318-613-81 (1) Personal Component System CMT-A50/A70 Personal Component System Instrucja obsługi str. 2 PL W niniejszej instrukcji opisano sposób użytkowania odtwarzacza. Informacje na temat dostarczonego

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER Radio Swing Instrukcja obsługi Indeks Informacje ogólne Instrukcja obsługi 2 Znaki użyte w tekście instrukcji obsługi 2 Przegląd urządzenia 2 Ważne wskazówki 2 Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Bardziej szczegółowo

CDE-9880R/ CDE-9882Ri

CDE-9880R/ CDE-9882Ri FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CDR 500 ( tłumaczenie z j. angielskiego: sgt@adres.pl) Wprowadzenie

INSTRUKCJA OBSŁUGI CDR 500 ( tłumaczenie z j. angielskiego: sgt@adres.pl) Wprowadzenie INSTRUKCJA OBSŁUGI CDR 500 ( tłumaczenie z j. angielskiego: sgt@adres.pl) Wprowadzenie Radio CDR 500 umożliwia odbiór ultrakrótkich, średnich i długich fal radiowych. Jest wyposażone w dekoder wiadomości

Bardziej szczegółowo

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Instrukcja obsługi Elementy obsługi Urządzenie 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Przycisk (Eject) Wysuwanie płyty CD/DVD z czytnika 2

Bardziej szczegółowo

GMS 7705. Instrukcja obsługi. ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY

GMS 7705. Instrukcja obsługi. ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY GMS 7705 Instrukcja obsługi ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi zestawu

Bardziej szczegółowo

CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER ODTWARZACZ CD/USB/MP3/WMA z interfejsem Bluetooth Bluetooth CD/USB/MP3/WMA ΔΕΚΤΗΣ

CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER ODTWARZACZ CD/USB/MP3/WMA z interfejsem Bluetooth Bluetooth CD/USB/MP3/WMA ΔΕΚΤΗΣ Bluetooth CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA Bluetooth Bluetooth CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER SINTOLETTORE CD/USB/MP3/WMA Bluetooth Bluetooth CD/USB/MP3/WMA-ONTVANGER RECEPTOR Bluetooth CD/USB/MP3/WMA

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

CE4ME4 - HONDA CRV Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/ music APP control, SUMSUNG Google Now & music control.

CE4ME4 - HONDA CRV Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/ music APP control, SUMSUNG Google Now & music control. CE4ME4 - HONDA CRV Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/ music APP control, SUMSUNG Google Now & music control. ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / CD / 7 WVGA TFT LCD

Bardziej szczegółowo

CE4ME4 - HONDA CRV Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/ music APP control, SUMSUNG Google Now & music control.

CE4ME4 - HONDA CRV Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/ music APP control, SUMSUNG Google Now & music control. CE4ME4 - HONDA CRV Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/ music APP control, SUMSUNG Google Now & music control. ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / CD / 7 WVGA TFT LCD

Bardziej szczegółowo

i-mode: iphone siri & ipod/music APP control, SUMSUNG Google Now & music control

i-mode: iphone siri & ipod/music APP control, SUMSUNG Google Now & music control GMS 6401 NEW EXCELLENCE Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/music APP control, SUMSUNG Google Now & music control ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / DVR 6,2 WVGA TFT

Bardziej szczegółowo

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ.

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. Contents Instrukcja obsługi samochodu A-Z Radość z jazdy BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. INSTRUKCJA OBSŁUGI. 640i Gran Coupé 640d Gran Coupé Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie...

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie... Odtwarzacz DVD MEDION LIFE P71014 (MD 83533) Instrukcja obs³ugi Lista kodów Spis treści Opis... 5 Urządzenie główne... 5 Pilot... 7 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Użyte w instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / CD / 6,2 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE Z KIEROWNICY

ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / CD / 6,2 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE Z KIEROWNICY GMS 6311 SMART Instrukcja obsługi ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / CD / 6,2 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE Z KIEROWNICY Przed przystąpieniem do instalacji

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo