OPEL COMBO. Infotainment System

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPEL COMBO. Infotainment System"

Transkrypt

1 OPEL COMBO Infotainment System

2

3 Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz Odtwarzacz CD Wejście AUX Gniazdo USB Rozpoznawanie mowy Telefon Indeks... 72

4 4 Wprowadzenie Wprowadzenie Informacje ogólne... 4 Zabezpieczenie przed kradzieżą... 6 Przegląd elementów sterujących... 8 Obsługa Ustawienia barwy dźwięku Ustawienia poziomu głośności Informacje ogólne System Infotainment System Infotainment posiada wiele nowoczesnych funkcji, które podczas podróży samochodowych zapewniają rozrywkę i informacje o trasie. Radioodbiornik wyposażony jest w 6 przycisków do programowania stacji radiowych w pasmach FM i AM, funkcję automatycznego zapisywania stacji radiowych (Autostore) oraz system RDS do zaawansowanego odbioru audycji radiowych i informacji o ruchu drogowym. Odtwarzacz płyt CD odtwarza płyty CD Audio, CD-R i CD-RW oraz w zależności od używanej wersji także płyty CD z plikami MP3. Cyfrowy procesor dźwięku umożliwia korzystanie z trybów korektora dźwięku zaprogramowanych domyślnie lub ustawionych przez użytkownika pod kątem optymalizacji dźwięku 1). Dobrze zaprojektowane elementy sterujące i czytelne ekrany umożliwiają łatwą i intuicyjną obsługę systemu. System głośnomówiący z funkcją odtwarzania multimediów System głośnomówiący jest kompatybilny z radiem z odtwarzaczem CD/MP3 i umożliwia obsługę różnych funkcji telefonu i radioodtwarzacza za pomocą elementów sterujących na kierownicy lub systemu rozpoznawania poleceń głosowych. System głośnomówiący jest wyposażony w technologię Bluetooth zapewniającą obsługę telefonu komórkowego, czytnika wiadomości tekstowych SMS, odtwarzacza mediów z urządzeń USB. Jest zaprogramowany tak, aby rozpoznawać szeroką gamę poleceń głosowych. 1) Tylko radio z odtwarzaczem CD/MP3.

5 Wprowadzenie 5 Technologia Bluetooth umożliwia ustanowienie połączenia między telefonem komórkowym Bluetooth i systemem głośnomówiącym, tak aby można było obsługiwać telefon komórkowy za pośrednictwem systemów pojazdu. Czytnik wiadomości SMS wykorzystuje technologie syntezy mowy i Bluetooth do odczytywania przychodzących na telefon wiadomości tekstowych przez głośniki pojazdu. Uwaga Nie każdy telefon komórkowy obsługuje wszystkie funkcje systemu głośnomówiącego. Dostępne funkcje telefonu komórkowego zależą od telefonu i operatora sieci telefonii komórkowej. Skorzystać z instrukcji obsługi telefonu komórkowego lub skonsultować się z operatorem sieci telefonii komórkowej. Odtwarzacz nośników umożliwia odtwarzanie cyfrowych plików audio zapisanych w urządzeniu USB i sterowanie tym urządzeniem. Zewnętrzne urządzenia pamięci masowej np. ipod lub odtwarzacz MP3 można podłączyć do odtwarzacza nośników za pośrednictwem gniazda USB. System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, dostęp do wiadomości tekstowych SMS i obsługę odtwarzacza nośników za pomocą poleceń głosowych, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo i komfort. Inne urządzenia zewnętrzne np. przenośny odtwarzacz płyt CD można również podłączyć do gniazda wejściowego AUX i odtwarzać ich zawartość za pomocą systemu audionawigacyjnego. Ważne informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa ruchu drogowego 9 Ostrzeżenie Podczas obsługi systemów audionawigacyjnego i głośnomówiącego należy jechać bezpiecznie. W razie wątpliwości, przed podjęciem obsługi systemu zatrzymać pojazd. Korzystanie z instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis dostępnych opcji i funkcji systemu. Niektóre elementy sterujące oraz opisy, włączając w to symbole, ilustracje ekranów oraz funkcje menu, mogą nie odnosić się do używanego pojazdu ze względu na występowanie różnych wariantów, wersji dostępnych w wybranych krajach, wyposażenia specjalnego oraz akcesoriów.

6 6 Wprowadzenie Spis treści znajdujący się na początku podręcznika oraz w każdym rozdziale ułatwia zlokalizowanie szukanych informacji. Indeks umożliwia odnalezienie wszystkich wystąpień szukanej informacji w całej instrukcji obsługi. Wyświetlane ekrany mogą być niedostępne w języku polskim. Wyświetlane komunikaty i napisy występujące na etykietach we wnętrzu pojazdu pisane są czcionką pogrubioną. Oznaczenia Ostrzeżenie i Przestroga 9 Ostrzeżenie Tekst oznaczony jako 9 Ostrzeżenie zawiera informacje o zagrożeniu wypadkiem lub obrażeniami ciała. Zlekceważenie podanych informacji może doprowadzić do odniesienia obrażeń. Przestroga Tekst oznaczony słowami Przestroga zawiera informacje o możliwości uszkodzenia samochodu. Zlekceważenie podanych informacji może doprowadzić do uszkodzenia samochodu. Symbole Odwołania do innych stron instrukcji są oznaczone symbolem 3. Symbol 3 należy czytać jako patrz strona. Zabezpieczenie przed kradzieżą System bezpieczeństwa System audio-nawigacyjny wyposażony jest w elektroniczny system bezpieczeństwa w celu zapobiegania kradzieży. Dzięki niemu system audionawigacyjny działa wyłącznie w samochodzie, w którym został pierwotnie zamontowany, i tym samym jest bezwartościowy dla złodzieja. Kod zabezpieczający Przed pierwszym użyciem systemu audio-nawigacyjnego lub po długim odłączeniu zasilania należy wprowadzić 4-cyfrowy kod zabezpieczający (dostarczany oddzielnie) w celu odblokowania systemu audio-nawigacyjnego. Wprowadzanie kodu zabezpieczającego Przy pierwszym włączeniu systemu audio-nawigacyjnego przez krótki czas na wyświetlaczu pojawia się komunikat Kod radia Wtedy należy wprowadzić 4-cyfrowy kod zabezpieczający. Jeśli w ustalonym czasie kod nie zostanie wprowadzony, pojawi się komunikat Wprowadź kod

7 Wprowadzenie 7 Aby wprowadzić kod zabezpieczający: Kilkakrotnie nacisnąć numerowany przycisk 1 na panelu systemu audio-nawigacyjnego, aż wyświetli się wymagana pierwsza cyfra kodu. Wprowadzić 2., 3. i 4. cyfrę kodu, używając przycisków 2, 3 i 4 w taki sam sposób. Po krótkim czasie od wprowadzenia 4. cyfry kodu zabezpieczającego system audio-nawigacyjny odblokowuje się. Wprowadzenie nieprawidłowego kodu W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu włącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się informacja Radio zablokowane/czekaj oraz odliczany wstecznie czas. Poczekać do zakończenia odliczania i zniknięcia komunikatu Radio zablokowane/czekaj; następnie wprowadzić właściwy kod. Po każdej nieudanej próbie wprowadzenia kodu czas oczekiwania na kolejną próbę jest podwajany. Karta z kodem Karta z kodem jest certyfikatem własności systemu audionawigacyjnego i zawiera model radioodtwarzacza, numer seryjny i hasło. Uwaga Przechowywać kartę z kodem w bezpiecznym miejscu. W razie kradzieży systemu audionawigacyjnego można przekazać odpowiednim władzom te ważne szczegóły. Kod systemu głośnomówiącego Po prawidłowym wprowadzeniu kodu zabezpieczającego systemu audionawigacyjnego i uruchomieniu zarówno systemu audionawigacyjnego, jak i głośnomówiącego można wyświetlić kod identyfikacyjny systemu głośnomówiącego. Używając przycisków na kierownicy: 1. nacisnąć Â / MENU. 2. Wybrać USTAWIENIA za pomocą R / S i nacisnąć SRC/OK. 3. Wybrać Funkcje zaawansowane za pomocą R / S i nacisnąć SRC/ OK. 4. Wybrać Kod systemu za pomocą R / S i nacisnąć SRC/OK. Na wyświetlaczu pokazuje się 8-cyfrowy kod identyfikacyjny. Uwaga 8-cyfrowy kod identyfikacyjny jest unikatowy dla danego systemu głośnomówiącego i nie można go zmienić. Dostęp do kodu identyfikacyjnego można uzyskać również za pomocą funkcji rozpoznawania poleceń głosowych 3 46.

8 8 Wprowadzenie Przegląd elementów sterujących Elementy sterujące systemu audio-nawigacyjnego radio z odtwarzaczem CD

9 Wprowadzenie 9 1 ON/OFF Obrót: Regulacja głośności Krótkie naciśnięcie: Włączanie Długie naciśnięcie: Wyłączanie systemu Radioodbiornik - Krótkie naciśnięcie: Włączanie i wyłączanie wyciszenia Odtwarzacz CD - Krótkie naciśnięcie: Pauza/koniec pauzy BAND - Krótkie naciśnięcie: Zmiana pasma.. 26 Długie naciśnięcie: Stacje Autostore SRC: Zmiana źródła sygnału audio (radioodbiornik, odtwarzacz CD) AUDIO: Menu ustawień audio MENU: Zaawansowane funkcje menu _ / 6: Ustawianie wartości pozycji menu Radioodbiornik - Krótkie naciśnięcie: Automatyczne wyszukiwanie stacji Długie naciśnięcie: Ręczne wyszukiwanie stacji Odtwarzacz CD - Krótkie naciśnięcie: Przejście do poprzedniego/następnego utworu Długie naciśnięcie: Szybkie przewijanie do tyłu / do przodu Przyciski stacji radiowych Krótkie naciśnięcie: Wybieranie zapisanej stacji radiowej Długie naciśnięcie: Zapisanie stacji radiowej Wysuwanie płyty CD... 35

10 10 Wprowadzenie Elementy sterujące systemu audio-nawigacyjnego radio z odtwarzaczem CD/MP3

11 Wprowadzenie 11 1 m ON/OFF: Włączanie/ wyłączanie FM: przełączenie źródła sygnału audio na radio FM...26 Przełączanie pasma FM (FM1, FM2, FM Autostore) AM: przełączenie źródła sygnału audio na radio AM...26 Przełączanie na wybrane pasmo AM (AM1, AM2) MEDIA: zmiana źródła sygnału audio (odtwarzacz CD, odtwarzacz nośników, wejście AUX) MUTE Radio - Wyciszanie/ wyłączanie wyciszania Odtwarzacz CD, Odtwarzacz nośników - Pauza/ koniec pauzy AUDIO: Menu ustawień audio MENU: Zaawansowane funkcje menu R / S Obrót: Regulacja głośności Naciskanie: Przewijanie opcji menu wyświetlacza Radio - Naciśnięcie: Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych Odtwarzacz CD - Naciśnięcie: Przejście do poprzedniego/następnego folderu (płyty CD z plikami MP3) Odtwarzacz nośników - Naciśnięcie: Przejście do poprzedniego/następnego folderu, wykonawcy, gatunku itd _ / 6: Ustawianie wartości pozycji menu Radio - Naciśnięcie: Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych Odtwarzacz CD - Krótkie naciśnięcie: Przejście do poprzedniego/następnego utworu Długie naciśnięcie: Szybkie przewijanie do tyłu / do przodu Odtwarzacz nośników - Naciśnięcie: Przejście do poprzedniego/następnego utworu Przyciski stacji radiowych Krótkie naciśnięcie: Wybieranie zapisanej stacji radiowej Długie naciśnięcie: Zapisanie stacji radiowej Wysuwanie płyty CD... 35

12 12 Wprowadzenie Elementy sterujące na kole kierownicy

13 Wprowadzenie 13 1  / MENU Krótkie naciśnięcie: Dostęp do menu Krótkie naciśnięcie: Potwierdzenie opcji menu Telefon - Krótkie naciśnięcie: Odebranie połączenia Krótkie naciśnięcie: Zmiana rozmowy telefonicznej w trakcie połączenia Długie naciśnięcie: Odrzucenie połączenia, zakończenie połączenia Czytnik wiadomości - Wybór wyświetlanej wiadomości tekstowej à / ESC Wyjście z menu lub powrót do poprzedniego menu bez zachowania zmian Odtwarzacz nośników - Pauza/ koniec pauzy Telefon - Wyciszenie/ wyłączenie wyciszenia mikrofonu w czasie rozmowy telefonicznej Wyciszenie dzwonka połączeń przychodzących Czytnik wiadomości - Przerwanie odczytywania wiadomości tekstowej Rozpoznawanie poleceń głosowych - Przerwanie komunikatu głosowego Wyłączenie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych s Krótkie naciśnięcie: Włączenie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych Krótkie naciśnięcie: Przerwanie komunikatu głosowego i wypowiedzenie nowego polecenia głosowego Długie naciśnięcie: Powtórzenie ostatniego komunikatu głosowego < / ] Regulacja głośności R / S Przewijanie opcji menu wyświetlacza Odtwarzacz nośników - Wybór utworów Czytnik wiadomości - Przewijanie wiadomości tekstowych SRC/OK Potwierdzenie opcji menu Zmiana źródła sygnału audio (radioodbiornik, odtwarzacz CD, odtwarzacz nośników)... 62

14 14 Wprowadzenie Telefon - Przełączanie rozmowy telefonicznej między systemem głośnomówiącym i telefonem komórkowym:...62 Czytnik wiadomości - Wybór wyświetlanej wiadomości tekstowej Obsługa Sterowanie radiem z odtwarzaczem CD: System audio-nawigacyjny jest wyposażony w radioodbiornik i odtwarzacz CD. Posiada wiele różnych regulowanych ustawień radioodbiornika i systemu audio. System audio-nawigacyjny obsługuje się za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz menu pojawiających się na wyświetlaczu. Włączanie/wyłączanie Nacisnąć pokrętło ON/OFF, aby włączyć system audio-nawigacyjny. Włącza się ostatnio odtwarzane źródło audio. Wyjęcie kluczyka ze stacyjki nie powoduje wyłączenia systemu audionawigacyjnego. Aby go wyłączyć, nacisnąć i przytrzymać pokrętło ON/OFF w przeciwnym razie system wyłączy się automatycznie po upływie około 20 minut, zapobiegając rozładowaniu akumulatora pojazdu. Głośność Obrócić pokrętło ON/OFF, aby wyregulować głośność. Bieżące ustawienie pojawia się na wyświetlaczu. Maksymalna głośność początkowa Po włączeniu system domyślnie ustawia ostatnio wybrany poziom głośności, o ile jest on niższy od zaprogramowanego maksymalnego poziomu początkowego. Automatyczna regulacja głośności Jeśli poziom głośności jest regulowany w trakcie komunikatu o ruchu drogowym, nowe ustawienie obowiązuje tylko na czas odtwarzania komunikatu i po jego zakończeniu automatycznie głośność powraca do poprzedniego ustawienia. Wyciszanie/pauza Nacisnąć pokrętło ON/OFF, aby wyciszyć radioodbiornik lub wstrzymać działanie odtwarzacza CD. Na wyświetlaczu pojawi się Mute lub Pause.

15 Wprowadzenie 15 Aby wyłączyć wyciszenie / wznowić odtwarzanie, ponownie nacisnąć ON/ OFF. Uwaga Regulacja głośności powoduje automatyczne wyłączenie funkcji wyciszenia/pauzy. Menu na ekranie wyświetlacza Do uzyskiwania dostępu do menu na wyświetlaczu i przemieszczania się po opcjach menu oraz do ustawiania wartości służą przyciski funkcyjne systemu audio-nawigacyjnego: Kilkakrotnie nacisnąć AUDIO, aby przejść do pozycji menu ustawień audio Kilkakrotnie nacisnąć MENU, aby przejść do pozycji menu funkcji zaawansowanych Nacisnąć _ lub 6 w celu ustawienia wartości w pozycjach menu. Po krótkim czasie następuje zachowanie zmian i automatyczne wyjście z menu. Tryby działania Radioodtwarzacz Do obsługi radioodbiornika służą przyciski funkcyjne: Nacisnąć SRC, aby przełączyć źródło audio na radioodbiornik. Kilkakrotnie nacisnąć BAND, aby przełączyć na wybrane pasmo (FM1, FM2, Automatyczne zapisywanie FMT, AM). Nacisnąć i przytrzymać BAND w celu automatycznego zapisania stacji. Nacisnąć przyciski stacji w celu włączenia zaprogramowanej stacji radiowej. Nacisnąć i przytrzymać 1...6, aby zaprogramować stację radiową. Nacisnąć _ lub 6 w celu wyszukania stacji radiowych. Korzystanie z radioodbiornika Odtwarzacz płyt CD Do obsługi odtwarzacza CD służą przyciski funkcyjne: Nacisnąć SRC, aby przełączyć źródło audio na odtwarzacz CD. Nacisnąć _ lub 6, aby przejść do poprzedniego/następnego utworu. Przycisnąć i przytrzymać w celu szybkiego przewinięcia do tyłu / do przodu. Nacisnąć f, aby wysunąć płytę CD. Korzystanie z odtwarzacza CD Sterowanie radiem z odtwarzaczem CD/MP3 System audio-nawigacyjny jest wyposażony w radioodbiornik, odtwarzacz CD (z funkcją odtwarzania płyt CD z plikami MP3), odtwarzacz plików z nośników USB, funkcje AUX i posiada wiele różnych regulowanych ustawień radioodbiornika i systemu audio.

16 16 Wprowadzenie System audio-nawigacyjny obsługuje się za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz menu pojawiających się na wyświetlaczu. Włączanie/wyłączanie Nacisnąć przycisk X ON/OFF, aby włączyć system audio-nawigacyjny. Włącza się ostatnio odtwarzane źródło audio. Nacisnąć X ON/OFF, aby wyłączyć system. Automatyczne wyłączanie Jeśli system audio-nawigacyjny zostanie włączony przy wyłączonym zapłonie, po około 20 minutach automatycznie się wyłączy, zapobiegając rozładowaniu akumulatora pojazdu. Głośność Obrócić pokrętło R/S, aby wyregulować głośność. Bieżące ustawienie pojawia się na wyświetlaczu. Maksymalna głośność początkowa Po włączeniu system domyślnie ustawia ostatnio wybrany poziom głośności, o ile jest on niższy od zaprogramowanego maksymalnego poziomu początkowego. Automatyczna regulacja głośności Jeśli poziom głośności jest regulowany w trakcie komunikatu o ruchu drogowym, nowe ustawienie obowiązuje tylko na czas odtwarzania komunikatu i po jego zakończeniu automatycznie głośność powraca do poprzedniego ustawienia. Wyciszanie/pauza Nacisnąć przycisk MUTE, aby wyciszyć radioodbiornik lub wstrzymać działanie odtwarzacza CD lub odtwarzacza nośników. Na wyświetlaczu pojawi się Mute lub Pause. Aby wyłączyć wyciszenie / wznowić odtwarzanie, ponownie nacisnąć MUTE. Uwaga Regulacja głośności powoduje automatyczne wyłączenie funkcji wyciszenia/pauzy. Poziom głośności zależny od prędkości jazdy Po uaktywnieniu funkcji regulacji głośności w zależności od prędkości jazdy (3 21) głośność dostosowuje się automatycznie w celu kompensacji szumu powietrza i odgłosów toczenia. Menu na ekranie wyświetlacza Do uzyskiwania dostępu do menu na wyświetlaczu i przemieszczania się po opcjach menu oraz do ustawiania wartości służą przyciski funkcyjne systemu audio-nawigacyjnego: Nacisnąć AUDIO, aby przejść do menu ustawień audio Nacisnąć MENU, aby przejść do menu funkcji zaawansowanych 3 29.

17 Wprowadzenie 17 Nacisnąć R lub S w celu przewinięcia opcji menu wyświetlacza. Nacisnąć _ lub 6 w celu ustawienia wartości w pozycjach menu. Po krótkim czasie następuje zachowanie zmian i automatyczne wyjście z menu. Tryby działania Radioodtwarzacz Do obsługi radioodbiornika służą przyciski funkcyjne: Nacisnąć FM, aby przełączyć źródło audio na pasmo FM radioodbiornika. Kilkakrotnie nacisnąć FM, aby przełączyć na wybrane pasmo FM (FM1, FM2, Automatyczne zapisywanie FMA). Nacisnąć AM, aby przełączyć źródło audio na pasmo AM radioodbiornika. Kilkakrotnie nacisnąć AM, aby przełączyć na wybrane pasmo AM (AM1, AM2). Nacisnąć przyciski stacji w celu włączenia zaprogramowanej stacji radiowej. Nacisnąć i przytrzymać 1...6, aby zaprogramować stację radiową. Nacisnąć _ lub 6 w celu automatycznego wyszukania stacji radiowych. Nacisnąć R lub S w celu ręcznego wyszukania stacji radiowych. Korzystanie z radioodbiornika Podłączanie zewnętrznych odtwarzaczy audio Do obsługi odtwarzaczy audio służą przyciski funkcyjne: Kilkakrotnie nacisnąć MEDIA, aby przełączyć źródło audio na odtwarzacz CD, odtwarzacz nośników lub gniazdo wejściowe AUX. Nacisnąć _ lub 6, aby przejść do poprzedniego/następnego utworu. Przycisnąć i przytrzymać w celu szybkiego przewinięcia do tyłu / do przodu (odtwarzacz CD). Nacisnąć R lub S, aby przejść do poprzedniego/następnego folderu (CD z plikami MP3) lub wykonawcy, gatunku itd. (odtwarzacz nośników). Nacisnąć f, aby wysunąć płytę CD. Korzystanie z odtwarzacza CD Korzystanie z gniazda wejściowego AUX Korzystanie z odtwarzacza nośników USB Sterowanie zestawem głośnomówiącym Radioodtwarzacz CD 50 z łączem multimedialnym: System głośnomówiący jest wyposażony w umieszczone na kierownicy elementy sterujące telefonu Bluetooth, czytnika wiadomości SMS, odtwarzacza nośników oraz włącznik funkcji rozpoznawania poleceń głosowych.

18 18 Wprowadzenie Głośność Nacisnąć < lub ] w celu wyregulowania głośności. Bieżące ustawienie pojawia się na wyświetlaczu. Wyciszanie/pauza Nacisnąć à / ESC, aby wyciszyć połączenia telefoniczne i dzwonki lub wstrzymać działanie odtwarzacza nośników. Na wyświetlaczu pojawi się Mute lub Pause. Aby wyłączyć wyciszenie / wznowić odtwarzanie, ponownie nacisnąć à / ESC. Uwaga Regulacja głośności powoduje automatyczne wyłączenie funkcji wyciszenia/pauzy. Menu na ekranie wyświetlacza Do uzyskiwania dostępu do menu na wyświetlaczu i przemieszczania się po opcjach menu służą przyciski funkcyjne systemu audionawigacyjnego: Nacisnąć  / MENU, aby przejść do menu. Nacisnąć R lub S w celu przewinięcia opcji menu wyświetlacza. Nacisnąć SRC/OK (lub  / MENU), aby zatwierdzić opcje menu. Nacisnąć à / ESC, aby wyjść z menu lub powrócić do poprzedniego menu bez zachowania zmian. Po krótkim czasie następuje zachowanie zmian i automatyczne wyjście z menu. Korzystanie z systemu głośnomówiącego Tryby działania Do obsługi funkcji systemu głośnomówiącego służą elementy sterujące na kierownicy: Telefon Najważniejsze funkcje telefonu obsługuje się w następujący sposób: Odebranie połączenia telefonicznego: nacisnąć  / MENU. Zakończenie lub odrzucenie połączenia telefonicznego: nacisnąć i przytrzymać  / MENU. Wyłączenie mikrofonu podczas rozmowy telefonicznej: nacisnąć à / ESC. Przełączanie rozmowy telefonicznej między systemem głośnomówiącym i telefonem komórkowym: nacisnąć przycisk SRC/OK. Przełączenie na inną rozmowę telefoniczną w trakcie połączenia: nacisnąć  / MENU. Korzystanie z telefonu 3 62.

19 Wprowadzenie 19 Czytnik wiadomości SMS Najważniejsze funkcje czytnika wiadomości obsługuje się w następujący sposób: Przewijanie wiadomości tekstowych: Nacisnąć R lub S. Wybrać wyświetloną wiadomość tekstową: nacisnąć SRC/OK (lub  / MENU). Przerwanie odczytywania wiadomości tekstowej: nacisnąć à / ESC. Korzystanie z czytnika wiadomości Odtwarzacz nośników Najważniejsze funkcje odtwarzacza nośników obsługuje się w następujący sposób: Wybór utworów: Nacisnąć R lub S. Przełączenie źródła audio na odtwarzacz nośników: kilkakrotnie nacisnąć SRC/OK. Korzystanie z odtwarzacza nośników Rozpoznawanie poleceń głosowych Najważniejsze funkcje rozpoznawania poleceń głosowych obsługuje się w następujący sposób: Włączanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych: nacisnąć przycisk s. Przerywanie komunikatu głosowego i wyłączanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych: nacisnąć à / ESC. Przerwanie komunikatu głosowego i wypowiedzenie nowego polecenia głosowego: nacisnąć przycisk s. Powtórzenie ostatniego komunikatu głosowego: nacisnąć i przytrzymać przycisk s. Korzystanie z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych Ustawienia języka Aby zmienić język systemu rozpoznawania poleceń głosowych, należy skonsultować się z centrum Opel Partner. Przywracanie domyślnych ustawień systemowych Aby przywrócić ustawienia fabryczne dla wszystkich parametrów systemu: 1. nacisnąć przycisk MENU. 2. Wybrać Resetowanie systemu za pomocą R / S i nacisnąć SRC/ OK. 3. Wybrać Tak lub Nie, używając _ lub 6 i nacisnąć SRC/OK. Po wybraniu Tak na wyświetlaczu pojawi się komunikat Trwa resetowanie i po krótkim czasie przywracane są domyślne ustawienia systemu. Po krótkim czasie następuje zachowanie zmian i automatyczne wyjście z menu. Aby zachować zmiany i wyjść, można również po zakończeniu resetowania ponownie nacisnąć MENU. Uwaga Poprzednie źródło ponownie włącza się i pokazuje się na wyświetlaczu.

20 20 Wprowadzenie Ustawienia barwy dźwięku Korzystając z menu Ustawienia audio, można dostosować charakterystykę barwy dźwięku. Nacisnąć przycisk AUDIO na panelu systemu audio-nawigacyjnego, aby otworzyć menu Ustawienia audio. Wybór ustawień audio Wybrać wymagane ustawienia audio z menu na wyświetlaczu: Radio z odtwarzaczem CD: Kilkakrotnie nacisnąć przycisk AUDIO. Radio z odtwarzaczem CD/MP3: Nacisnąć przycisk R lub S. Tony niskie Tony wysokie Balans (balans lewo/prawo) Fader (balans przód/tył) Głośność (wzmacnianie dźwięków niskich) WLACZONY lub WYLACZONE Radio z odtwarzaczem CD/MP3: Opóźnienie (optymalizacja akustyczna dla przedniego pasażera) Korektor (włączenie fabrycznych ustawień korektora dźwięku) Korektor użytkownika (ustawienia korekcji dźwięku użytkownika) Zmiana ustawień audio Na ekranie wyświetlany jest typ ustawienia oraz nastawiona wartość. Ustaw wartości za pomocą przycisku _ lub 6. Po krótkim czasie następuje zachowanie zmian i automatyczne wyjście z menu. Tony niskie i wysokie Wybrać Tony niskie lub Tony wysokie. Ustawić wartości za pomocą _ lub 6. Stosunek głośności między stroną prawą i lewą Wybrać Balans. Ustaw wartość za pomocą _ lub 6. Stosunek głośności między przodem i tyłem Wybrać Fader. Ustaw wartość za pomocą _ lub 6. Głośność Wybrać Głośność. Wybrać WLACZONY lub WYLACZONE za pomocą _ lub 6. Opóźnienie Wybrać Opóźnienie, a następnie jedną z opcji: Kierowca z lewej Kierowca z prawej Przód WYLACZONE Wybrać wymagane ustawienie za pomocą _ lub 6. Korektor Wybrać EQ, a następnie jedną z opcji: Muzyka klasyczna Jazz

21 Wprowadzenie 21 Rock UZYTKOWNIKA Wybrać wymagane ustawienie za pomocą _ lub 6. Korektor użytkownika Z menu korektora wybrać pozycję UZYTKOWNIKA. Nacisnąć i przytrzymać przycisk MENU aż na wyświetlaczu pojawi się EQ i pierwsza migająca wartość. Ustaw wartość za pomocą R lub S. Przełączyć na poprzednią/następną wartość za pomocą _ lub 6. Nacisnąć przycisk AUDIO, aby zapisać ustawienia i wyjść z menu. Ustawienia poziomu głośności Radio z odtwarzaczem CD: Obrócić pokrętło ON/OFF na panelu systemu audio-nawigacyjnego, aby wyregulować poziom głośności w trybach odtwarzacza CD i radioodbiornika. Na wyświetlaczu pokazuje się bieżący poziom głośności. Komunikaty dla kierowców (TA) Przy włączonej funkcji TA (pokazuje się na wyświetlaczu) 3 29 można odbierać informacje o ruchu drogowym z zaprogramowanym minimalnym poziomem głośności, nawet przy całkowicie wyciszonym radioodbiorniku. Poziom głośności odbieranych komunikatów dla kierowców zależy od poziomu głośności aktualnie odsłuchiwanego źródła: Jeśli aktualny poziom głośności jest niższy od ustawionego dla komunikatów dla kierowców, na czas odsłuchiwania komunikatu zostanie on podwyższony do ustawionego poziomu Jeśli aktualny poziom głośności jest wyższy od ustawionego dla komunikatów dla kierowców, na czas odsłuchiwania komunikatu zostanie on podwyższony o jeden stopień (+1) od aktualnego poziomu Podczas komunikatu dla kierowców tymczasowo wyregulować poziom głośności, obracając pokrętło ON/ OFF. Jeśli poziom głośności zostanie ustawiony w trakcie komunikatu dla kierowców, nowy poziom głośności (pokazywany na wyświetlaczu) zostanie utrzymany tylko na czas odsłuchiwania komunikatu. Następnie głośność powróci do poziomu, który był ustawiony przed komunikatem. Komunikaty o zagrożeniu Podczas komunikatu o zagrożeniu, poziom głośności ustawia się automatycznie w taki sam sposób, jak dla funkcji TA. Funkcja ta uaktywnia się automatycznie i nie można jej wyłączyć. Wyciszanie/pauza Krótko nacisnąć pokrętło ON/OFF, aby wyciszyć/wstrzymać.

22 22 Wprowadzenie W zależności od źródła sygnału audio na wyświetlaczu pokazują się następujące informacje: Pause: odtwarzacz CD, odtwarzacz nośników Mute: radioodbiornik Uwaga Nie można przełączyć źródła audio, jeśli bieżące źródło audio działa w trybie wyciszenia/wstrzymania. Aby wyłączyć funkcję wyciszania/ wstrzymania, ponownie krótko nacisnąć pokrętło ON/OFF. Jeśli w trybie mute/pause pokrętło ON/OFF jest wykorzystywane do regulacji, funkcja mute/pause wyłącza się. Jeśli przy włączonej funkcji mute/ pause nadawany jest komunikat o zagrożeniu / komunikat dla kierowców, funkcja mute/pause wyłącza się a po zakończeniu komunikatu włącza się ponownie. Radio z odtwarzaczem CD/ MP3: Obrócić pokrętło na panelu systemu audio-nawigacyjnego, aby wyregulować poziom głośności w trybach odtwarzacza CD, radioodbiornika i odtwarzacza nośników. Ewentualnie, w pojazdach wyposażonych w system głośnomówiący, można również regulować poziom głośności przez naciskanie przycisków < lub ] na kierownicy. Regulacja dopasowania głośności do prędkości pojazdu Funkcja Speed volume umożliwia automatyczną regulację poziomu głośności w zależności od prędkości pojazdu. Głośność zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości, tak aby zachować stały stosunek do poziomu hałasu w kabinie pasażerskiej. Aby włączyć funkcję za pomocą przycisków na panelu systemu audionawigacyjnego, wybrać następujące opcje: MENU: nacisnąć R / S: przewinąć w górę / w dół, aby wyświetlić funkcję Dopasowanie głośności do prędkości samochodu _ / 6: nacisnąć, aby wybrać jedną z poniższych opcji: WYLACZONE: funkcja wyłączona Niskie: funkcja włączona (ustawienie niskie) Wysokie: funkcja włączona (ustawienie wysokie) Komunikaty dla kierowców (TA) Przy włączonej funkcji TA (pokazuje się na wyświetlaczu) 3 29 można odbierać informacje o ruchu drogowym z zaprogramowanym minimalnym poziomem głośności, nawet przy całkowicie wyciszonym radioodbiorniku.

23 Wprowadzenie 23 Poziom głośności odbieranych komunikatów dla kierowców zależy od poziomu głośności aktualnie odbieranego sygnału: Jeśli aktualny poziom głośności jest niższy od ustawionego dla komunikatów dla kierowców, na czas odsłuchiwania komunikatu zostanie on podwyższony do ustawionego poziomu Jeśli aktualny poziom głośności jest wyższy od ustawionego dla komunikatów dla kierowców, na czas odsłuchiwania komunikatu zostanie on podwyższony o jeden stopień (+1) od aktualnego poziomu Aby tymczasowo wyregulować głośność podczas komunikatu dla kierowców, obrócić pokrętło na panelu systemu audionawigacyjnego. Ewentualnie, w pojazdach wyposażonych w system głośnomówiący, można również regulować poziom głośności przez naciskanie przycisków < lub ] na kierownicy. Jeśli poziom głośności zostanie ustawiony w trakcie komunikatu dla kierowców, nowy poziom głośności (pokazywany na wyświetlaczu) zostanie utrzymany tylko na czas odsłuchiwania komunikatu. Następnie głośność powróci do poziomu, który był ustawiony przed komunikatem. Komunikaty o zagrożeniu Podczas komunikatu o zagrożeniu, poziom głośności ustawia się automatycznie w taki sam sposób, jak dla funkcji TA. Funkcja ta uaktywnia się automatycznie i nie można jej wyłączyć. Wyciszanie/pauza Krótko nacisnąć pokrętło MUTE na panelu systemu audionawigacyjnego w celu wyciszenia. Ewentualnie, w pojazdach wyposażonych w system głośnomówiący, można również nacisnąć przycisk à / ESC na kierownicy. W zależności od źródła audio, na wyświetlaczu pokażą się następujące komunikaty: Pause: tryb pauzy odtwarzacza CD lub nośników Mute: tryb wyciszenia radioodbiornika Aby wyłączyć funkcję mute/pause, ponownie krótko nacisnąć przycisk MUTE lub Ã. Jeśli poziom głośności jest regulowany w trybie mute/pause, funkcja mute/pause wyłącza się i poziom głośności ustawiany jest na nowym, wybranym poziomie. Uwaga Aby przejść do innych menu systemu audio-nawigacyjnego, najpierw należy wyłączyć funkcje Mute i Pause Jeśli przy włączonej funkcji mute/ pause nadawany jest komunikat o zagrożeniu lub komunikat dla kierowców, funkcja chwilowo wyłącza się a po zakończeniu komunikatu włącza się ponownie.

24 24 Wprowadzenie Regulacja głośności sygnału z gniazda wejściowego AUX Ta funkcja umożliwia dopasowanie poziomu głośności źródła AUX, w zależności od odtwarzacza przenośnego, do jednego z pozostałych źródeł. Poziom głośności zewnętrznego źródła audio podłączonego do gniazda wejściowego AUX można regulować tylko za pomocą elementów sterujących samego źródła audio. Regulacja poziomu głośności za pomocą systemu audionawigacyjnego lub elementów sterujących na kierownicy. Aby włączyć funkcję regulacji poziomu głośności wejścia AUX, podłączyć zewnętrzne źródło audio i upewnić się, że jest ono wyłączone. Za pomocą przycisków na panelu systemu audio-wizualnego lub na kierownicy, wybrać następujące opcje: Nacisnąć przycisk MEDIA lub SRC/ OK Nacisnąć przycisk R lub S, aby wybrać tryb AUX na wyświetlaczu Włączyć zewnętrzne urządzenie audio Nacisnąć przycisk _ lub 6, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności Źródło audio podłączone do wejścia AUX można obsługiwać tylko za pomocą elementów sterujących na tym urządzeniu. Poziom głośności mowy Stały poziom głośności telefonu można wyregulować za pomocą funkcji Poziom głośności mowy. Aby włączyć funkcję za pomocą przycisków na panelu systemu audionawigacyjnego, wybrać następujące opcje: Nacisnąć przycisk MENU Nacisnąć przycisk R lub S, aby wybrać opcję Poziom głośności mowy na wyświetlaczu Nacisnąć przycisk _ lub 6, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności Jeśli przycisk _ jest ustawiony na 0, wyświetlacz pokaże informację Mowa wyłączona. Aby ustawić zaprogramowany poziom głośności, nacisnąć przycisk < lub ] na kierownicy bądź nacisnąć przycisk R lub S na panelu systemu audio-nawigacyjnego. Aby tymczasowo wyregulować poziom głośności bieżącego połączenia przychodzącego lub komunikatu głosowego, nacisnąć przycisk < lub ] na kierownicy. Po zakończeniu połączenia/komunikatu głośność powraca na pierwotny poziom. Włączenie ograniczenia maksymalnego poziomu głośności radioodbiornika Ta funkcja umożliwia użytkownikowi włączanie/wyłączanie ograniczenia maksymalnego poziomu głośności przy włączaniu radioodbiornika.

25 Wprowadzenie 25 Aby włączyć funkcję za pomocą przycisków na panelu systemu audionawigacyjnego, wybrać następujące opcje: Nacisnąć przycisk MENU Nacisnąć przycisk R lub S, aby wybrać opcję Poziom głośności przy włączaniu radioodbiornika na wyświetlaczu Nacisnąć przycisk _ lub 6, aby włączyć/wyłączyć funkcję Poziom głośności przy włączaniu radioodbiornika - Ograniczenie włączone lub Poziom głośności przy włączaniu radioodbiornika - Ograniczenie wyłączone Poziom głośności przy włączaniu radioodbiornika - Ograniczenie włączone: jeśli poprzedni poziom głośności jest równy zaprogramowanej wartości maksymalnej lub wyższy / równy zaprogramowanej wartości minimalnej lub niższy, radioodbiornik włączy się z głośnością maksymalną/ minimalną, jeśli poziom głośności znajduje się między wartościami minimalną i maksymalną, zostanie przywrócony poprzedni poziom. Poziom głośności przy włączaniu radioodbiornika - Ograniczenie wyłączone: radioodbiornik włącza się z poziomem głośności, który był ustawiony przed wyłączeniem.

26 26 Radioodtwarzacz Radioodtwarzacz Obsługa Wyszukiwanie stacji Listy automatycznie zapisanych stacji System RDS (Radio Data System) Obsługa Odbiór programów radiowych W następujących sytuacjach możliwe są trzaski, szumy, zakłócenia, a nawet całkowity zanik odbioru: zmieniająca się odległość od nadajnika nakładanie się sygnałów wskutek odbić gdy na drodze fal radiowych znajdują się różnego rodzaju przeszkody Elementy sterujące radio z odtwarzaczem CD: Najważniejsze przyciski służące do obsługi radioodbiornika to: ON/OFF: włączanie/wyłączanie zasilania, regulacja głośności, funkcja wyciszania/ wyłączania wyciszania SRC: włączanie radioodbiornika _ lub 6: wyszukiwanie stacji BAND: zmiana pasma, automatyczne zapisywanie stacji (Autostore) AUDIO: ustawienia aktywacji menu audio (tony niskie, tony wysokie, balans, fader, głośność tonów niskich) Station buttons 1...6: programowane przyciski stacji MENU: menu funkcji zaawansowanych (przełączanie AF, informacje o ruchu drogowym, tryb regionalny) 3 29 Włączanie radioodbiornika Obrócić pokrętło ON/OFF w pozycję włączoną, następnie nacisnąć przycisk SRC, aby przełączyć źródło sygnału audio na radioodbiornik. Zostanie włączona ostatnio odsłuchiwana stacja. Wybieranie zakresu częstotliwości Naciskać przycisk BAND w celu wybrania żądanego zakresu.

27 Radioodtwarzacz 27 Na wyświetlaczu pokażą się następujące wybrane pasma: AM: wyświetlanie AM FM: wyświetlane jako FM1, FM2 lub FMT Włączony zostanie odbiór ostatnio wybranej w tym zakresie stacji radiowej. Elementy sterujące radio z odtwarzaczem CD/MP3: Najważniejsze przyciski służące do obsługi radioodbiornika to: m / ON/OFF: włączanie i wyłączanie systemu FM: wybór pasma FM / automatyczne zapisywanie stacji (Autostore) AM: wybór pasma MW MUTE: włączanie/wyłączanie głośności (wyciszenie/pauza) AUDIO: ustawienia aktywacji menu audio (tony niskie, tony wysokie, balans, fader, głośność tonów niskich, opóźnienie audio, korektor) MENU: przełączanie AF, informacje o ruchu drogowym, tryb regionalny, dopasowanie poziomu głośności do prędkości samochodu, tryb wyłączonego radioodbiornika, resetowanie systemu _ / 6: automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych R / S: tryb ręcznego wyszukiwania stacji radiowych (częstotliwość, nazwa stacji, numer zapisanej stacji) Station buttons 1...6: programowane przyciski stacji Włączanie radioodbiornika Nacisnąć przycisk ON/OFF a następnie nacisnąć przycisk AM lub FM, aby przełączyć źródło sygnału audio na radioodbiornik. Zostanie włączona ostatnio odsłuchiwana stacja. Wybieranie zakresu częstotliwości Naciskać przycisk AM lub FM w celu wybrania żądanego pasma. Na wyświetlaczu pokażą się następujące wybrane pasma: AM: wyświetlanie AM1 lub AM2 FM: wyświetlanie FM1, FM2 lub FMA Włączony zostanie odbiór ostatnio wybranej w tym zakresie stacji radiowej. Wyszukiwanie stacji Automatyczne wyszukiwanie stacji Radio z odtwarzaczem CD: Krótko nacisnąć przycisk _ lub 6, aby wyszukać w bieżącym zakresie następną stację o odpowiednio mocnym sygnale. Jeśli nie zostanie znaleziona żadna stacja, automatyczne wyszukiwanie będzie kontynuowane do momentu ponownego naciśnięcia przycisku _ lub 6.

28 28 Radioodtwarzacz Radio z odtwarzaczem CD/MP3: Krótko nacisnąć przycisk _ lub 6, aby wyszukać w bieżącym zakresie następną stację o odpowiednio mocnym sygnale. Nacisnąć i przytrzymać przycisk _ lub 6, aby wyszukać wymaganą częstotliwość. Po zwolnieniu przycisku następuje automatyczne wyszukanie i włączenie następnej odbieranej stacji. Ręczne wyszukiwanie stacji Radio z odtwarzaczem CD: Nacisnąć przycisk _ lub 6 panelu systemu audio-nawigacyjnego: Kilkakrotnie krótko nacisnąć: aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie następnej odbieranej stacji Nacisnąć i przytrzymać: aby rozpocząć szybkie wyszukiwanie w wymaganym kierunku Zwolnić: dostrajanie zatrzyma się i na wyświetlaczu systemu audionawigacyjnego pokaże się częstotliwość aktualnie odbieranej stacji Radio z odtwarzaczem CD/MP3: Nacisnąć przycisk R lub S panelu systemu audio-nawigacyjnego: Kilkakrotnie krótko nacisnąć: aby rozpocząć ręczne wyszukiwanie następnej odbieranej stacji Nacisnąć i przytrzymać: aby rozpocząć szybkie wyszukiwanie w wymaganym kierunku Zwolnić: dostrajanie zatrzyma się i na wyświetlaczu systemu audionawigacyjnego pokaże się częstotliwość aktualnie odbieranej stacji Listy automatycznie zapisanych stacji Funkcja automatycznego zapisywania stacji Radio z odtwarzaczem CD: Pasmo FM podzielone jest na FM1, FM2 i FMT; pasmo FMT jest zarezerwowane na stacje zapisywane automatycznie za pomocą funkcji Autostore. Funkcja ta pozwala na programowanie i wybieranie stacji radiowych zapisanych uprzednio w paśmie częstotliwości FMT. Aby włączyć funkcję Autostore, należy na panelu systemu audionawigacyjnego nacisnąć przycisk BAND i przytrzymać, aż do wyemitowania dźwiękowego sygnału zatwierdzenia. Radioodbiornik automatycznie zapisuje 6 stacji o najsilniejszym sygnale w kolejności malejącego natężenia sygnału w paśmie częstotliwości FMT. Podczas procesu automatycznego zapisywania na wyświetlaczu miga komunikat FM Astore. Włączenie funkcji Autostore powoduje wykasowanie stacji zapisanych wcześniej w paśmie częstotliwości FMT. Uwaga W zależności do siły sygnału, możliwe jest zapisanie mniej niż 6 stacji.

29 Radioodtwarzacz 29 Aby zapisać daną stację, wybrać pasmo (AM, FM1 FM2) i stację a następnie nacisnąć żądany przycisk na panelu systemu audionawigacyjnego i przytrzymać do chwili, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający, że stacja została zapisana i przyporządkowana do właściwego przycisku. Można zapisać 6 stacji na pasmo. W celu włączenia zapisanej stacji wybrać pasmo a następnie krótko nacisnąć odpowiedni przycisk stacji Radio z odtwarzaczem CD/MP3: Pasmo FM podzielone jest na FM1, FM2 i FMA; pasmo FMA jest zarezerwowane na stacje zapisywane automatycznie za pomocą funkcji Autostore. Funkcja ta pozwala na programowanie i wybieranie stacji radiowych zapisanych uprzednio w paśmie częstotliwości FMA. Aby włączyć funkcję Autostore, należy na panelu systemu audionawigacyjnego nacisnąć przycisk FM i przytrzymać, aż do wyemitowania dźwiękowego sygnału zatwierdzenia. Za pomocą tej funkcji radioodbiornik automatycznie zapisuje 6 stacji o najsilniejszym sygnale w kolejności malejącego natężenia sygnału w paśmie częstotliwości FMA. Podczas procesu automatycznego zapisywania na wyświetlaczu miga komunikat Autostore. Włączenie funkcji Autostore powoduje wykasowanie stacji zapisanych wcześniej w paśmie częstotliwości FMA. Ręczne zapisywanie stacji Aby zapisać daną stację, wybrać pasmo (AM lub FM) i stację a następnie nacisnąć żądany przycisk na panelu systemu audionawigacyjnego i przytrzymać do chwili, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający, że stacja została zapisana i przyporządkowana do właściwego przycisku. Można zapisać 6 stacji na pasmo. Wybieranie stacji zapisanej w pamięci Wybrać pasmo (AM lub FM) a następnie na krótko nacisnąć wymagany przycisk stacji 1...6, aby wybrać zapisaną stację. System RDS (Radio Data System) Zalety systemu RDS RDS jest usługą oferowaną przez stacje FM, ułatwiającą znalezienie poszukiwanej stacji i zapewniającą jej bezproblemowy odbiór. System RDS koduje informacje cyfrowe przesyłane dodatkowo z programami radiowymi w paśmie FM zawierające nazwę stacji, komunikaty o ruchu drogowym i wiadomości tekstowe ze stacji radiowej.

30 30 Radioodtwarzacz Gdy włączona jest funkcja RDS: dla wybranej stacji zamiast częstotliwości wyświetlana jest nazwa aktualnie odsłuchiwanej audycji podczas automatycznego wyszukiwania stacji system audionawigacyjny dostraja się wyłącznie do stacji RDS system audio-nawigacyjny zawsze dostraja się do optymalnej częstotliwości nadawania wybranej stacji radiowej za pomocą funkcji częstotliwość alternatywna (AF). Funkcje RDS RDS obejmuje następujące pola informacyjne: AF: częstotliwości alternatywne TA: komunikaty dla kierowców TP: programy z informacjami o ruchu drogowym REG: programy regionalne EON: zaawansowane wyszukiwanie innych stacji W systemie RDS zintegrowana jest również funkcja Odbioru komunikatów alarmowych o zagrożeniu. Funkcja ta uaktywnia się automatycznie i nie można jej wyłączyć. Włączanie i wyłączanie funkcji RDS Radio z odtwarzaczem CD: Aby włączyć funkcję RDS, użyć następujących przycisków panelu systemu audio-nawigacyjnego: 1. MENU: naciskać, aż na wyświetlaczu pojawi się AF 2. _ / 6: nacisnąć, aby wybrać opcję AF WLACZONY lub AF WYLACZONE Gdy RDS jest włączony, na wyświetlaczu pokazuje się AF. Radio z odtwarzaczem CD/MP3: Aby włączyć funkcję RDS, użyć następujących przycisków panelu systemu audio-nawigacyjnego: 1. MENU: nacisnąć 2. R / S: naciskać, aż na wyświetlaczu pokaże się informacja Przełączanie AF 3. _ / 6: nacisnąć, aby wybrać opcję Przełączanie AF WLACZONY lub Przełączanie AF WYLACZONE Gdy RDS jest włączony, na wyświetlaczu pokazuje się AF. Tryb częstotliwości alternatywnych Przy włączonej funkcji AF radioodbiornik automatycznie dostraja się do nadającej ten sam program stacji o najsilniejszym sygnale. Podczas jazdy można kontynuować słuchanie tej samej stacji bez konieczności przełączania częstotliwości po zmianie strefy.

31 Radioodtwarzacz 31 Jeśli została włączona funkcja Przełączanie AF i radioodbiornik nie może odbierać dostrojonej stacji, włączy on automatyczne wyszukiwanie, podczas którego na wyświetlaczu pojawi się informacja Wyszukiwanie FM. Funkcję Przełączanie AF można włączyć tylko w paśmie FM. Tryb komunikatów dla kierowców (TA) Niektóre stacje w paśmie FM mogą nadawać informacje o warunkach drogowych. Aby włączyć funkcję TA w radiu z odtwarzaczem CD, użyć następujących przycisków panelu systemu audio-nawigacyjnego: 1. MENU: naciskać, aż na wyświetlaczu pojawi się AF 2. _ / 6: nacisnąć, aby wybrać opcję TA WLACZONY lub TA WYLACZONE Gdy RDS jest włączony, na wyświetlaczu pokazuje się TA. Aby włączyć funkcję TA w radiu z odtwarzaczem CD/MP3, użyć następujących przycisków panelu systemu audio-nawigacyjnego: 1. MENU: nacisnąć 2. R / S: naciskać, aż na wyświetlaczu pokaże się komunikat Informacje o ruchu drogowym 3. _ / 6: nacisnąć, aby wybrać opcję Informacje o ruchu drogowym WLACZONY lub Informacje o ruchu drogowym WYLACZONE Gdy RDS jest włączony, na wyświetlaczu pokazuje się TA. Przy włączonej funkcji TA możliwe jest: wyszukiwanie tylko tych stacji RDS w paśmie FM, które nadają informacje o ruchu drogowym odbieranie informacji o ruchu drogowym, mimo że używany jest odtwarzacz CD/nośników odbieranie informacji o ruchu drogowym z zaprogramowanym poziomem głośności, nawet przy całkowicie wyciszonym radioodbiorniku Przy aktywnej funkcji TA i w trybie wyciszenie odtwarzacza CD/ nośników funkcja wyciszenie/pauza zostanie wyłączona i nastąpi automatyczne dostrojenie do stacji nadającej informacje o ruchu drogowym. Po zakończeniu komunikatu dla kierowców funkcja wyciszenie/pauza zostanie przywrócona. Podczas odsłuchiwania komunikatów dla kierowców, poziom głośności może być wyższy od normalnego. Po

32 32 Radioodtwarzacz zakończeniu komunikatu dla kierowców przywracany jest normalny poziom głośności. Tryb programów z informacjami o ruchu drogowym (TP) Funkcja TP umożliwia użytkownikowi znalezienie tylko tych stacji, które regularnie nadają komunikaty dla kierowców 1). Gdy ta funkcja jest włączona, na wyświetlaczu pokazuje się TP. W niektórych krajach działają stacje radiowe, które nie nadają informacji o ruchu drogowym, nawet przy włączonej funkcji TP. Tryb regionalny (REG) Czasami niektóre stacje RDS regionalnie nadają inne programy na innych częstotliwościach. 1) Tylko radio z odtwarzaczem CD/MP3. Aby włączyć funkcję REG w radiu z odtwarzaczem CD, użyć następujących przycisków panelu systemu audio-nawigacyjnego: 1. MENU: naciskać, aż na wyświetlaczu pojawi się REG 2. _ / 6: nacisnąć, aby wybrać opcję REG WLACZONY lub REG WYLACZONE Aby włączyć funkcję Regionalne w radiu z odtwarzaczem CD/MP3, użyć następujących przycisków panelu systemu audio-nawigacyjnego: 1. MENU: nacisnąć 2. R / S: naciskać, aż na wyświetlaczu pokaże się informacja Regionalne 3. _ / 6: nacisnąć, aby wybrać opcję Regionalne WLACZONY lub Regionalne WYLACZONE Jeśli tryb REG jest aktywny, uwzględniane są wyłącznie częstotliwości aktualnie odbieranej stacji RDS, na których nadawany jest ten sam program regionalny. Jeśli tryb REG jest nieaktywny, uwzględniane są wyłącznie częstotliwości aktualnie odbieranej stacji RDS, na których nadawany jest ten inny program regionalny. Tryb zaawansowanego wyszukiwania innych stacji (EON) Funkcja EON umożliwia użytkownikowi automatyczne monitorowanie innych sieci lub stacji pod kątem programów z informacjami o ruchu drogowym i chwilowe dostrajanie do tych stacji. Funkcja ta działa wyłącznie przy aktywnej funkcji TA. Odbiór komunikatów alarmowych o zagrożeniu W trybie RDS radioodbiornik jest ustawiony na odbiór komunikatów o zagrożeniach w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności lub zdarzeń, które mogą stwarzać ogólne zagrożenie (trzęsienia ziemi, powodzie itd.), jeśli takie komunikaty są nadawane przez dostrojoną stację.

33 W trakcie odbierania komunikatu o zagrożeniu na wyświetlaczu pokazuje się informacja Alarm. Podczas odsłuchiwania komunikatu o zagrożeniu, poziom głośności może być wyższy od normalnego. Po zakończeniu komunikatu o zagrożeniu przywracany jest normalny poziom głośności. Funkcja ta uaktywnia się automatycznie i nie można jej wyłączyć. Radioodtwarzacz 33

34 34 Odtwarzacz CD Odtwarzacz CD Informacje ogólne Obsługa Informacje ogólne Stanowiący część systemu audionawigacyjnego odtwarzacz płyt CD umożliwia odtwarzanie płyt CD Audio. Tylko radio z odtwarzaczem CD/ MP3: Odtwarzacz płyt CD umożliwia także odtwarzanie płyt z plikami MP3. Ważne informacje dotyczące płyt CD Audio i CD MP3 Przestroga W żadnym razie nie umieszczać w odtwarzaczu płyt DVD ani płyt CD o średnicy 8 cm lub o nieregularnych kształtach. Na płytach CD/DVD nie wolno umieszczać naklejek. Płyty mogą zablokować się w napędzie i uszkodzić go. Będzie wtedy konieczna kosztowna wymiana urządzenia. Można używać następujących formatów CD: CD-ROM (Radio z odtwarzaczem CD). CD-ROM, CD-R i CD-RW (Radio z odtwarzaczem CD/MP3). System odtwarza płyty CD z plikami MP3 o następującej częstotliwości próbkowania (tylko radio z odtwarzaczem CD/MP3): 44,1 khz, stereo ( kbps) 22,05 khz, mono lub stereo (32-80 kbps) Zmienna szybkość przesyłania danych (VBR) Stosowane płyty CD-R i CD-RW muszą być nagrane zgodnie ze specyfikacją ISO9660. Płyty Audio CD zabezpieczone przed kopiowaniem w sposób niezgodny z obowiązującymi standardami dla płyt CD mogą być odtwarzane niepoprawnie lub ich odtwarzanie może być niemożliwe.

35 Odtwarzacz CD 35 W przypadku płyt CD z zawartością mieszaną (połączenie formatu audio i danych, np. MP3) wykrywane i odtwarzane będą wyłącznie utwory w formacie MP3. Korzystanie z samodzielnie nagranych płyt CD-R i CD-RW może sprawiać więcej problemów niż używanie płyt CD tłoczonych fabrycznie. Z płyt należy zawsze korzystać zgodnie z instrukcjami, szczególnie w przypadku płyt CD-R i CD-RW; patrz poniżej. Podczas zmieniania płyt unikać dotykania powierzchni odczytu. W celu ochrony płyt CD przed zarysowaniem i zabrudzeniem po wyjęciu z napędu należy je od razu chować w ich koperty. Brud i płyny znajdujące się na płycie CD mogą zabrudzić soczewkę odtwarzacz znajdującą się wewnątrz urządzenia i spowodować błędne funkcjonowanie. Chronić płyty CD przed wysokimi temperaturami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W przypadku płyt CD z plikami MP3 obowiązują następujące ograniczenia (tylko radio z odtwarzaczem CD/MP3): Można odczytać tylko pliki MP3. Odtwarzanie innych skompresowanych plików audio nie jest możliwe. Jeśli pliki MP3 na płycie CD-R lub CD-RW są zapisane w podfolderach, ich struktura jest skompresowana do jednego poziomu i podfoldery są przenoszone na poziom folderów głównych. Obsługa Rozpoczynanie odtwarzania płyty CD Radio z odtwarzaczem CD: Włączyć system Infotainment i włożyć płytę CD stroną z nadrukiem do góry w szczelinę na płyty, aż zostanie automatycznie wciągnięta: odtwarzanie płyty CD rozpocznie się automatycznie. Jeśli płyta CD znajduje się już w urządzeniu, nacisnąć przycisk SRC: rozpocznie się odtwarzanie płyty CD; odtwarzanie utworu z płyty CD zostanie wznowione w tym samym punkcie, w którym zostało uprzednio zatrzymane. Gdy płyta nie jest załadowana, naciśnięcie przycisku SRC powoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu Brak CD. Gdy wyświetlony jest ten komunikat, automatycznie włącza się funkcja wyciszenia. System audio automatycznie wznowi działanie w trybie radioodbiornika. Przechodzenie do następnego lub poprzedniego utworu Raz lub kilka razy krótko nacisnąć przycisk _ lub 6. Przewijanie w przód lub w tył W celu szybkiego przewinięcia bieżącego utworu audio do przodu lub do tylu nacisnąć i przytrzymać przycisk _ lub 6.

36 36 Odtwarzacz CD Wstrzymanie odtwarzania Na krótko nacisnąć pokrętło ON/ OFF, aby przerwać odtwarzanie płyty CD. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Pauza. Uwaga Nie można przełączyć źródła audio, jeśli bieżące źródło audio działa w trybie wyciszenia/wstrzymania. Nacisnąć pokrętło ON/OFF, aby wyłączyć. Funkcję pauzy można również wyłączyć, zmieniając źródło sygnału audio. Ekran odtwarzacza CD Gdy trwa odtwarzanie płyty CD, na wyświetlaczu pokazują się następujące informacje: T1 (Utwór 01): pokazuje numer utworu na płycie CD 0:42: pokazuje czas, który upłynął od początku utworu Wyjmowanie płyt CD Nacisnąć przycisk d: Płyta CD zostanie wysunięta ze szczeliny. Jeśli po wysunięciu płyta CD nie zostanie wyjęta, po krótkim czasie zostanie automatycznie ponownie wciągnięta do napędu. System audio automatycznie wznowi działanie w trybie radioodbiornika. Radio z odtwarzaczem CD/MP3: Włączyć system audio-nawigacyjny i włożyć płytę CD stroną z nadrukiem do góry w szczelinę na płyty, aż zostanie automatycznie wciągnięta. Po załadowaniu płyty CD na wyświetlaczu pokazuje się komunikat Odczyt płyty CD. Gdy zostaną odczytane informacje z płyty CD, automatycznie rozpoczyna się jej odtwarzanie. Jeśli w systemie audio-nawigacyjnym znajduje się już płyta CD, nacisnąć przycisk MEDIA na panelu systemu lub SRC/OK na kierownicy: system wznawia odtwarzanie płyty CD od tego samego miejsca, w którym została uprzednio zatrzymana. Uwaga W zależności od rodzaju danych zapisanych na płycie CD Audio lub CD MP3, na wyświetlaczu mogą pojawiać się różne informacje o płycie CD i aktualnie odsłuchiwanym utworze. Przechodzenie do następnego lub poprzedniego utworu Raz lub kilka razy krótko nacisnąć przycisk k lub l. Wybieranie albumu lub utworu na płycie CD z plikami MP3 Nacisnąć przycisk R lub S w celu wybrania albumów/folderów itd. Nacisnąć przycisk k lub l w celu wybrania utworu z albumu/folderu itd. Przewijanie w przód lub w tył Nacisnąć i przytrzymać przycisk k lub l, aby włączyć szybkie przewijanie bieżącego utworu do przodu lub do tyłu.

37 Odtwarzacz CD 37 Wyciszanie/pauza Na krótko nacisnąć przycisk MUTE, aby przerwać odtwarzanie płyty CD. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Pauza. Nacisnąć przycisk MUTE, aby wyłączyć. Ekran odtwarzacza CD Gdy trwa odtwarzanie płyty CD i włączone są odpowiednie funkcje menu, na wyświetlaczu pokazują się następujące informacje CD Track 5 (Utwór 05): pokazuje numer utworu na płycie CD 0:42: pokazuje czas, który upłynął od początku utworu Informacje tekstowe MP3-CD (tag ID3) Na wyświetlaczu mogą pokazać się informacje o pliku MP3 (ID3-TAG) (np. tytuł utworu, nazwisko wykonawcy, tytuł albumu itd.) z płyty CD. Jeśli brak jest informacji ID3-TAG, na wyświetlaczu pojawia się tylko nazwa pliku. Aby wyświetlić informacje ID3-TAG za pomocą przycisków na panelu systemu audio-nawigacyjnego, wybrać następujące opcje: 1. MENU: nacisnąć 2. R / S: naciskać, aż na wyświetlaczu pokaże się informacja Wyświetlacz MP3 3. _ / 6: nacisnąć, aby wybrać jedną z 5 poniższych opcji: Foldery Nazwa pliku Nazwa pliku Wykonawca Album Wyjmowanie płyt CD Nacisnąć przycisk d: Płyta CD zostanie wysunięta ze szczeliny. Jeśli po wysunięciu płyta CD nie zostanie wyjęta, po krótkim czasie zostanie automatycznie ponownie wciągnięta do napędu.

38 38 Wejście AUX Wejście AUX Informacje ogólne Obsługa Informacje ogólne Radio z odtwarzaczem CD/MP3 W konsoli środkowej znajduje się gniazdo wejściowe AUX służące do podłączania zewnętrznych źródeł sygnału audio. Uwaga Gniazdo musi być zawsze czyste i suche. Jeśli jest to możliwe, np. do podłączenia przenośnego odtwarzacza CD od gniazda wejściowego AUX za pomocą wtyku typu jack 3,5 mm. Obsługa Kilkakrotnie nacisnąć przycisk MEDIA na panelu systemu audionawigacyjnego, aby uaktywnić tryb AUX a następnie przełączyć na zewnętrzne urządzenie audio. Przestroga Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia zewnętrznego, np. przenośnego odtwarzacza CD, należy wyłączyć odtwarzacz i system Infotainment w celu uniknięcia problemów z jakością dźwięku i potencjalnego uszkodzenia sprzętu. Źródło audio podłączone do wejścia AUX można obsługiwać tylko za pomocą elementów sterujących na tym urządzeniu. Nie można zmienić utworu, folderu lub listy odtwarzania za pomocą elementów sterujących systemu audio-nawigacyjnego. Nazwa wykonawcy i tytuł utworu nie są wyświetlane.

39 System automatycznie wykrywa źródło sygnału audio w momencie podłączenia wtyczki jack. W zależności od poziomu głośności zapisanego sygnału audio, dźwięk odtwarzany przez urządzenie może być słyszalny z pewnym opóźnieniem. Wejście AUX 39

40 40 Gniazdo USB Gniazdo USB Informacje ogólne Odtwarzanie zapisanych plików audio Informacje ogólne Radio z odtwarzaczem CD/MP3 Na wyposażeniu systemu znajduje się gniazdo USB służące do podłączania zewnętrznych źródeł sygnału audio. Uwaga Gniazdo musi być zawsze czyste i suche. Do gniazda USB można podłączyć odtwarzacz MP3, urządzenie USB lub ipod. Podłączone zewnętrzne urządzenie audio umożliwia odtwarzanie cyfrowych plików audio należących do określonej kategorii np. wykonawców lub gatunków muzycznych. Jeśli urządzenie USB zawiera dużą liczbę plików, stworzenie biblioteki może zająć kilka minut. Do obsługi urządzeń USB wykorzystuje się: Menu wyświetlacza Elementy sterujące na kole kierownicy 3 8 Polecenia głosowe 3 46 Po podłączeniu urządzenia audio USB nacisnąć przycisk MEDIA, aby przełączyć źródło audio na odtwarzacz nośników. Na wyświetlaczu pojawią się określone komunikaty zawiadamiające, że system wykorzystywany jest przez zewnętrzne urządzenie audio podłączone za pośrednictwem USB.

41 Gniazdo USB 41 Ważne informacje Podłączane odtwarzacze MP3 i pamięci USB muszą być zgodne ze specyfikacją USB Mass Storage Class (USB MSC). Obsługiwane są tylko odtwarzacze MP3 i pamięci USB w systemie plików FAT16/FAT32 z klastrami mniejszymi lub równymi 64 kb. Dyski twarde (HDD) nie są obsługiwane. Zewnętrzne urządzenia audio i pamięci USB Gniazdo USB obsługuje następujące formaty audio: WMA: obsługuje standardy WMA wersja 1 i WMA wersja 2. MP3: MPEG-1 Layer 3 - częstotliwości próbkowania 32 khz, 44,1 khz i 48 khz. MPEG-2 Layer 3 - częstotliwości próbkowania 16 khz, 22,05 khz i 24 khz. Obsługiwane szybkości przesyłania danych: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps i 192 kbps. Obsługiwane jest również rozszerzenie MP2.5 (częstotliwości próbkowania 8 khz, 11,025 khz i 12 khz). WAV: nieskompresowany cyfrowy format audio. AAC / MP4 M4A: częstotliwości próbkowania między 22,05 khz i 48 khz. Obsługiwane szybkości przesyłania danych: 8 kbps do 529 kbps. Pliki w formatach MP3, WMA, MP4, M4A i AAC zawierają informacje o multimediach natomiast pliki WAV nie zawierają takich informacji. W plikach zapisanych w rozpoznawalnych formatach mogą nie być wprowadzone informacje o multimediach, mimo że pliki audio pozwalają na to. W takich przypadkach można przewijać pliki audio tylko według folderów. Nie zaleca się korzystania z urządzeń USB z funkcją ochrony hasłem. Jeśli urządzenie USB posiada taką funkcję, zawsze należy sprawdzić, czy jest ona wyłączona. Odtwarzacz nośników obsługuje tylko podane formaty i nie obsługuje plików audio z kontrolą dostępu (DRM). Jeśli w urządzeniu znajdują się nieobsługiwane pliki, zostaną one pominięte. Odtwarzacz nośników jest zgodny z większością urządzeń pamięci masowej USB 1.0, 1.1 lub 2.0. Odtwarzacz nośników obsługuje listy odtwarzania z rozszerzeniami.m3u i.wpl. Odtwarzacz nośników nie obsługuje zagnieżdżonych i połączonych list odtwarzania. W listach odtwarzania obsługiwane są zarówno ścieżki względne, jak i ścieżki pełne. Listy odtwarzania wygenerowane w urządzeniu ipod nie są obsługiwane.

42 42 Gniazdo USB Optymalizacja pod kątem urządzenia ipod Aby zoptymalizować połączenie urządzenia ipod z systemem audionawigacyjnym, w urządzeniu ipod należy przeprowadzić następujące proste operacje: Skonfigurować urządzenie ipod jako dysk zewnętrzny. Skorzystać z instrukcji obsługi urządzenia ipod Jeśli konfigurację przeprowadzono w komputerze Apple, urządzenie należy skonfigurować w komputerze z systemem Windows Zapisać utwory jako pliki audio kompatybilne z systemem radiowonawigacyjnym Operacje te nie spowodują obniżenia jakości dźwięku ani użyteczności utworów z urządzenia ipod. Odtwarzanie zapisanych plików audio Po włączeniu zapłonu odtwarzacz nośników wykrywa urządzenie podłączone do gniazda USB, automatycznie tworzy bibliotekę i wyświetla ją. Odtwarzacz nośników ma tylko jedną bibliotekę. Po włożeniu nowego urządzenia USB do gniazda, tworzona jest nowa biblioteka, która zastępuje istniejącą. Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia audio można je obsługiwać tylko za pomocą elementów sterujących na kierownicy, elementów sterujących systemu audio-nawigacyjnego i poleceń głosowych. Elementy sterujące systemu audionawigacyjnego 3 8. Elementy sterujące na kierownicy 3 8. System rozpoznawania poleceń głosowych Obsługa wyświetlacza Przewinąć opcje menu pokazywane na wyświetlaczu i potwierdzić wybór za pomocą przycisków na kierownicy: Nacisnąć R lub S w celu przewinięcia opcji menu wyświetlacza. Nacisnąć SRC/OK w celu zatwierdzenia wybranych opcji. Po krótkim czasie następuje zachowanie zmian i automatyczne wyjście z menu. Rozpoczęcie odtwarzania Aby przełączyć źródło audio na odtwarzacz nośników: Nacisnąć przycisk MEDIA (Ustawienia) systemu audionawigacyjnego. - lub - Kilkakrotnie nacisnąć przycisk SRC/OK na kierownicy. Gdy odtwarzacz nośników jest aktywny, odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie pod warunkiem, że włączona jest opcja automatycznego odtwarzania.

43 Gniazdo USB 43 Uwaga Zaleca się, aby funkcja automatycznego odtwarzania była włączona w celu automatycznego odtwarzania utworów po włączeniu zapłonu. Jeśli automatyczne odtwarzanie jest wyłączone, można rozpocząć odtwarzanie, wydając polecenie głosowe: 1. Nacisnąć s i poczekać na sygnał dźwiękowy. 2. Wypowiedzieć Odtwarzacz. System rozpoznawania poleceń głosowych Wybór następnego/ poprzedniego utworu Aby wybrać następny/poprzedni utwór w trakcie odtwarzania utworu z odtwarzacza nośników: Nacisnąć przycisk R lub S na kierownicy. - lub - Nacisnąć przycisk _ lub 6 na panelu systemu audionawigacyjnego. Regulacja głośności Aby wyregulować głośność odtwarzacza nośników: Nacisnąć element sterujący < lub ] na kierownicy. Pauza/koniec pauzy Aby wstrzymać działanie odtwarzacza nośników: Nacisnąć przycisk à / ESC na kierownicy. - lub - Nacisnąć przycisk MUTE na panelu systemu audio-nawigacyjnego. Aby wznowić działanie odtwarzacza nośników: Nacisnąć ponownie przycisk à / ESC. - lub - Nacisnąć ponownie przycisk MUTE. Uwaga Nie można przełączyć źródła audio, jeśli bieżące źródło audio działa w trybie wyciszenia/wstrzymania. Odtwarzanie utworów w kolejności losowej Aby tymczasowo odtworzyć wszystkie utwory w kolejności losowej: 1. Nacisnąć  / MENU. 2. Wybrać MEDIA PLAYER i nacisnąć SRC/OK. 3. Wybrać Losowo i nacisnąć SRC/ OK. Wybór kategorii (np. wykonawcy, albumy, gatunki) Aby wybrać i odtworzyć wszystkie utwory z danej kategorii: 1. Nacisnąć  / MENU. 2. Wybrać MEDIA PLAYER i nacisnąć SRC/OK. 3. Używając R lub S, wybrać jedną z poniższych kategorii: WYKONAWCY ALBUMY GATUNKI UTWOROW FOLDERY

44 44 Gniazdo USB 4. Nacisnąć SRC/OK w celu zatwierdzenia wyboru. 5. Przewinąć dostępne opcje w wybranej kategorii za pomocą R lub S i wybrać WSZYSTKIE. - lub - Przewinąć dostępne opcje w wybranej kategorii za pomocą R lub S i wybrać dany utwór/album itd. 6. Nacisnąć SRC/OK, aby rozpocząć odtwarzanie. Ustawienia odtwarzacza nośników Można zaprogramować następujące domyślne ustawienia odtwarzacza nośników: TRYB LOSOWY. Pętla. AUTOODTW.. Odtwarzanie losowe Aby ustawić odtwarzacz nośników na domyślne odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej: 1. Nacisnąć Â / MENU. 2. Wybrać MEDIA PLAYER i nacisnąć SRC/OK. 3. Wybrać USTAWIENIA i nacisnąć SRC/OK. 4. Wybrać TRYB LOSOWY i nacisnąć SRC/OK. 5. Wybrać opcję WLACZONY lub WYLACZONE. Powtarzanie utworu Aby ustawić odtwarzacz nośników na domyślne odtwarzanie utworów w pętli: 1. Nacisnąć Â / MENU. 2. Wybrać MEDIA PLAYER i nacisnąć SRC/OK. 3. Wybrać USTAWIENIA i nacisnąć SRC/OK. 4. Wybrać Pętla i nacisnąć SRC/OK. 5. Wybrać opcję WLACZONY lub WYLACZONE. Odtwarzanie automatyczne Aby ustawić odtwarzacz nośników na automatyczne odtwarzanie utworów po włączeniu zapłonu: 1. Nacisnąć Â / MENU. 2. Wybrać MEDIA PLAYER i nacisnąć SRC/OK. 3. Wybrać USTAWIENIA i nacisnąć SRC/OK. 4. Wybrać AUTOODTW. i nacisnąć SRC/OK. 5. Wybrać opcję WLACZONY lub WYLACZONE. Wyświetlanie MP3 Aby zmienić kategorię wykorzystywaną do wyświetlania plików MP3: 1. Nacisnąć Â / MENU. 2. Wybrać Wyświetlanie MP3 za pomocą przycisku R lub S. 3. Wybrać jedną z poniższych opcji, używając przycisku R lub S: Nazwa pliku Tytuł Wykonawca

45 Gniazdo USB 45 Album Foldery Wyjęcie urządzenia z gniazda USB Wyjęcie zewnętrznego urządzenia audio z gniazda USB powoduje natychmiastowe przerwanie odtwarzania.

46 46 Rozpoznawanie mowy Rozpoznawanie mowy Rozpoznawanie głosu Rozpoznawanie głosu Wskazówki ogólne Radioodtwarzacz CD 50 z łączem multimedialnym Rozpoznawanie poleceń głosowych umożliwia obsługę pewnych funkcji sparowanego telefonu komórkowego Bluetooth za pomocą zaprogramowanych poleceń głosowych. Po sparowaniu telefonu komórkowego Bluetooth i skopiowaniu kontaktów z książki telefonicznej telefonu do systemu głośnomówiacego, funkcja rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia użytkownikowi np. połączenie z kontaktem bez ręcznego wybierania jego nazwiska lub numeru. Parowanie telefonu komórkowego Za pomocą poleceń głosowych można również obsługiwać Czytnik wiadomości SMS i Odtwarzacz nośników (CD lub urządzenie USB) oraz zmieniać różne ustawienia. Czytnik wiadomości Odtwarzacz płyt CD Urządzenie audio USB Aby rozmowy prowadzone wewnątrz samochodu nie powodowały nieumyślnego włączenia funkcji systemu rozpoznawania poleceń głosowych, pozostaje on nieaktywny do momentu włączenia. Włączanie rozpoznawania poleceń głosowych W celu włączenia systemu rozpoznawania poleceń głosowych: Nacisnąć s na kierownicy. Włączenie jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Wyłączanie rozpoznawania poleceń głosowych W celu wyłączenia systemu rozpoznawania poleceń głosowych: Wypowiedzieć Anuluj lub Nacisnąć Ã / ESC lub Nie wydawać polecenia głosowego po włączeniu systemu.

47 Rozpoznawanie mowy 47 Wyłączenie jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Korzystanie z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych Po włączeniu funkcji rozpoznawania poleceń głosowych za pomocą przycisku s, system wyświetli komunikat z prośbą wydania polecenia głosowego lub wypowiedzenia słowa Pomoc w celu wyświetlenia listy aktualnie dostępnych poleceń głosowych. Postępując zgodnie z komunikatem na wyświetlaczu, w ciągu kilku sekund wydać polecenie głosowe; w przeciwnym razie system automatycznie wyłączy się. Aby przerwać komunikat systemowy w dowolnym momencie, nacisnąć przycisk s i wydać nowe polecenie głosowe. Gdy system rozpozna polecenie głosowe, wykona żądaną funkcję lub poprosi o potwierdzenie wyboru: Wypowiedzieć Tak lub Wypowiedzieć Nie. Jeśli system nie rozpozna polecenia głosowego, poprosi i ponowienie próby lub wypowiedzenie słowa Pomoc. System wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie wydane rozpoznane polecenie głosowe. Często używane polecenia głosowe Zawsze dostępne są następujące polecenia głosowe: Pomoc (włączanie funkcji pomocy dostarczającej listę dostępnych poleceń) Anuluj (anulowanie aktualnej interakcji głosowej i wyłączenie systemu rozpoznawania poleceń głosowych) Powtórz (powtórzenie ostatniego komunikatu systemowego) Pomoc Pełna lista aktualnie dostępnych poleceń głosowych jest dostępna w dowolnym czasie po naciśnięciu przycisku s i wypowiedzeniu słowa Pomoc lub słowa Pomoc po dowolnym komunikacie systemowym. System odtworzy komunikat głosowy z wyszczególnieniem aktualnie dostępnych poleceń głosowych. Poziomy menu Lista dostępnych poleceń głosowych zależy od aktualnego menu. Polecenia głosowe są zorganizowane według poziomów menu: Po odebraniu ważnego polecenia głosowego poziomu 1 (np. USTAWIENIA ) system może rozpoznać polecenia głosowe poziomu 2. Po odebraniu ważnego polecenia głosowego poziomu 2 (np. Dane użytkownika ) system może

48 48 Rozpoznawanie mowy rozpoznać polecenia głosowe poziomu 3 (np. Usuń użytkowników ). Regulacja głośności Aby tymczasowo ustawić poziom głośności komunikatu systemowego: Nacisnąć element sterujący < lub ] na kierownicy. Aby ustawić domyślny poziom głośności dla funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, przejść do punktu Głośność mowy w rozdziale Ustawienia głośności Polecenia głosowe Uwaga Gdy pojazd nie porusza się, dostępne są wszystkie polecenia głosowe z bieżącego menu. Podczas jazdy, ze względów bezpieczeństwa, lista dostępnych poleceń głosowych jest mniejsza. W razie włączenia menu USTAWIENIA podczas jazdy, można je obsługiwać wyłącznie za pomocą poleceń głosowych. Polecenia głosowe telefonu Aby przejść do menu poleceń głosowych telefonu: 1. Nacisnąć s i poczekać na sygnał dźwiękowy. 2. Wypowiedzieć Telefon. Następnie można korzystać z rozpoznawanych poleceń głosowych podanych na poniższej liście: Zadzwoń Wybierz Wybierz ponownie Oddzwoń Aby połączyć się z kontaktem z książki telefonicznej: 1. Nacisnąć s i powiedzieć Telefon. 2. Wypowiedzieć Zadzwoń. 3. Powiedzieć nazwę kontaktu np. Mark. 4. Jeśli system tego zażąda, podać Praca, Dom, Komórkowy lub Inne. 5. System wyemituje komunikat z prośbą o potwierdzenie wyboru. Powiedzieć Tak, aby potwierdzić lub Nie, aby anulować operację. 6. Powiedzieć Zadzwoń, aby rozpocząć wybieranie numeru. Jeśli dany numer telefonu dla kontaktu nie zostanie rozpoznany, system wyświetli podpowiedź. Powiedzieć Następny lub Poprzedni, aby wyświetlić inne numery telefonów dla tego kontaktu. Gdy na wyświetlaczu pojawi się prawidłowy numer telefonu, powiedzieć Zadzwoń, aby rozpocząć wybieranie numeru. Aby wybrać numer telefonu: 1. Nacisnąć s i powiedzieć Telefon. 2. Wypowiedzieć Wybierz. 3. Po komunikacie systemowym, wprowadzić żądany numer telefonu, używając poniższych poleceń głosowych:

49 Rozpoznawanie mowy 49 Powiedzieć Zero (wprowadzenie cyfry 0). Powiedzieć słowa od Jeden do Dziewięć (wprowadzanie cyfr 1-9). Powiedzieć Plus (wprowadzenie symbolu +). Powiedzieć Gwiazdka (wprowadzenie symbolu *). Powiedzieć Krzyżyk (wprowadzenie symbolu #). 4. System powtarza numer telefonu i pokazuje go na wyświetlaczu. (Powiedzieć Powtórz, aby powtórzyć wprowadzony i rozpoznany przez system głośnomówiący numer telefonu). 5. Sprawdzić, czy wprowadzony numer jest prawidłowy i zmienić w razie potrzeby. (Powiedzieć USUN, aby usunąć ostatnie wprowadzone cyfry). 6. Powiedzieć Wybierz, aby rozpocząć wybieranie numeru. Aby wybrać międzynarodowy numer telefonu, najpierw należy wprowadzić międzynarodowy numer kierunkowy np. +44 dla Wielkiej Brytanii: Powiedzieć Plus (+) lub Powiedzieć Zero Zero (00) a następnie międzynarodowy numer kierunkowy. Aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer telefonu: 1. Nacisnąć s i powiedzieć Telefon. 2. Wypowiedzieć Wybierz ponownie. 3. System wyemituje komunikat z prośbą o potwierdzenie wyboru. Powiedzieć Tak, aby zatwierdzić i rozpocząć wybieranie numeru lub powiedzieć Nie, aby anulować operację. Aby oddzwonić pod numer telefonu ostatniego odebranego połączenia: 1. Nacisnąć s i powiedzieć Telefon. 2. Wypowiedzieć Zadzwoń. 3. System wyemituje komunikat z prośbą o potwierdzenie wyboru. Powiedzieć Tak, aby zatwierdzić i rozpocząć wybieranie numeru lub powiedzieć Nie, aby anulować operację. Więcej informacji na temat funkcji telefonu można znaleźć w punkcie Obsługa w rozdziale Telefon Polecenia głosowe czytnika wiadomości Gdy system głośnomówiący sygnalizuje odebranie nowej wiadomości tekstowej, może ją odczytać: Powiedzieć Tak, aby odczytać wiadomość. - lub - Powiedzieć Nie, aby zignorować wiadomość i zapisać ją w skrzynce odbiorczej.

50 50 Rozpoznawanie mowy Aby otrzymywać zawiadomienia o przychodzących wiadomościach tekstowych, należy włączyć czytnik wiadomości (przejść do przedstawionych poniżej opcji menu RODZAJ RAPORTU). Aby przejść do menu poleceń głosowych czytnika wiadomości: 1. Nacisnąć s i poczekać na sygnał dźwiękowy. 2. Wypowiedzieć CZYTNIK WIADOMOSCI. Następnie można korzystać z rozpoznawanych poleceń głosowych podanych na poniższej liście: PRZECZYTAJ OSTATNIA ODEBRANE WIADOMOSCI USUN WSZYSTKIE RODZAJ RAPORTU Wyjdź Aby odczytać ostatnią odebraną wiadomość tekstową: 1. Nacisnąć s i powiedzieć CZYTNIK WIADOMOSCI. 2. Wypowiedzieć PRZECZYTAJ OSTATNIA. System rozpoznawania poleceń głosowych wyłącza się automatycznie po odczytaniu wiadomości; wiadomość tekstowa pozostaje w skrzynce odbiorczej. Aby przejść do wiadomości tekstowych w skrzynce odbiorczej: 1. Nacisnąć s i powiedzieć CZYTNIK WIADOMOSCI. 2. Powiedzieć ODEBRANE WIADOMOSCI, aby przejść do skrzynki odbiorczej wiadomości tekstowych. System wyświetli pierwszą wiadomość ze skrzynki odbiorczej. 3. Powiedzieć Następny, aby przejść do następnej wiadomości. Powiedzieć Poprzedni, aby przejść do poprzedniej wiadomości. 4. Powiedzieć PRZECZYTAJ, aby odczytać aktualnie wybraną wiadomość tekstową. Powiedzieć Czytaj ponownie, aby powtórzyć aktualnie wybraną wiadomość tekstową. Powiedzieć Zadzwoń, aby połączyć się z nadawcą aktualnie wybranej wiadomości tekstowej. Powiedzieć USUN, aby usunąć aktualnie wybraną wiadomość tekstową. Aby usunąć wszystkie wiadomości tekstowe: 1. Nacisnąć s i powiedzieć CZYTNIK WIADOMOSCI. 2. Powiedzieć USUN WSZYSTKIE, aby usunąć wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej. 3. System wyemituje komunikat z prośbą o potwierdzenie wyboru.

51 Rozpoznawanie mowy 51 Powiedzieć Tak, aby potwierdzić lub Nie, aby anulować operację. Aby zmienić sposób powiadamiania o przychodzących wiadomościach tekstowych: 1. Nacisnąć s i powiedzieć CZYTNIK WIADOMOSCI. 2. Powiedzieć RODZAJ RAPORTU, aby przejść do poniższych opcji powiadamiania: 3. Powiedzieć czytelnik od, aby wyłączyć czytnik wiadomości SMS. System głośnomówiący nie powiadomi użytkownika o przyjściu nowej wiadomości tekstowej na telefon komórkowy. lub Powiedzieć Sygnał wizualny i dźwiękowy. System głośnomówiący sygnalizuje przyjście nowej wiadomości tekstowej za pomocą komunikatu na wyświetlaczu i sygnału dźwiękowego. lub Powiedzieć Tylko sygnalizacja wizualna. Przyjście nowej wiadomości tekstowej jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. Aby wyjść z czytnika wiadomości tekstowych SMS: Nacisnąć s i powiedzieć Wyjdź. Więcej informacji na temat funkcji czytnika wiadomości można znaleźć w punkcie Obsługa w rozdziale Telefon Polecenia głosowe odtwarzacza nośników Aby przełączyć źródło audio na odtwarzacz nośników: 1. Nacisnąć s i poczekać na sygnał dźwiękowy. 2. Wypowiedzieć Odtwarzacz. Nacisnąć przycisk s przed każdym wypowiedzeniem dowolnego z poniżej podanych rozpoznawanego polecenia głosowego: Powiedzieć Odtwarzacz (odtwarzanie utworów audio) Powiedzieć Stop (zatrzymanie odtwarzania utworów audio) Powiedzieć Następny (przejście do następnego utworu) Powiedzieć Poprzedni (przejście do poprzedniego utworu) Powiedzieć TRYB LOSOWY (odtwarzanie utworów w kolejności losowej) Nacisnąć s i ponownie powiedzieć TRYB LOSOWY, aby włączyć/ wyłączyć funkcję. Powiedzieć Pętla (ciągłe odtwarzanie tego samego utworu) Nacisnąć s i ponownie powiedzieć Pętla, aby włączyć/wyłączyć funkcję.

52 52 Rozpoznawanie mowy Powiedzieć FOLDERY (umożliwia wybieranie folderów i odtwarzanie wszystkich utworów z folderów urządzenia USB) Powiedzieć WYKONAWCY (umożliwia wybranie określonego wykonawcy i odtwarzania wszystkich utworów i albumów tego wykonawcy) Powiedzieć GATUNKI (Umożliwia wybranie gatunku i odtwarzanie wszystkich utworów danego gatunku) Powiedzieć ALBUMY (Umożliwia wybranie albumu i odtwarzanie wszystkich utworów z danego albumu) Powiedzieć UTWOROW (Umożliwia wybranie listy odtwarzania i odtwarzanie wszystkich utworów z danej listy odtwarzania) Powiedzieć AUTOODTW. (automatyczne odtwarzanie utworów audio po podłączeniu napędu USB) Nacisnąć s i ponownie powiedzieć AUTOODTW., aby włączyć/ wyłączyć funkcję. Więcej informacji na temat funkcji odtwarzacza nośników można znaleźć w punkcie Odtwarzanie zapisanych plików audio w rozdziale Gniazdo USB Polecenia głosowe ustawień Aby przejść do menu poleceń głosowych ustawień: 1. Nacisnąć s i poczekać na sygnał dźwiękowy. 2. Wypowiedzieć USTAWIENIA. Następnie można korzystać z rozpoznawanych poleceń głosowych podanych na poniższej liście: Dane użytkownika REJESTRUJ Funkcje zaawansowane Wyjdź Aby przejść do danych użytkownika i zmienić je: Aby usunąć telefony komórkowe z systemu głośnomówiącego: 1. Nacisnąć s i powiedzieć USTAWIENIA. 2. Wypowiedzieć Dane użytkownika. 3. Wypowiedzieć Usuń użytkowników. 4. System wyemituje komunikat z prośbą o potwierdzenie wyboru. Powiedzieć Tak, aby potwierdzić lub Nie, aby anulować operację. Aby usunąć kontakty z książki telefonicznej systemu głośnomówiącego: 1. Nacisnąć s i powiedzieć USTAWIENIA. 2. Wypowiedzieć Dane użytkownika. 3. Wypowiedzieć Skasuj książkę telefoniczną. 4. System wyemituje komunikat z prośbą o potwierdzenie wyboru.

53 Rozpoznawanie mowy 53 Powiedzieć Tak, aby potwierdzić lub Nie, aby anulować operację. Aby przenieść kontakty z telefonu do systemu głośnomówiącego: Jeśli podczas procedury parowania kontakty nie zostaną skopiowane do systemu głośnomówiącego, można to zrobić później. 1. Nacisnąć s i powiedzieć USTAWIENIA. 2. Wypowiedzieć Dane użytkownika. 3. Wypowiedzieć Dodaj nowy kontakt. Aby usunąć wszystkie telefony komórkowe, kontakty i dane: 1. Nacisnąć s i powiedzieć USTAWIENIA. 2. Wypowiedzieć Dane użytkownika. 3. Wypowiedzieć USUN WSZYSTKIE. 4. System wyemituje komunikat z prośbą o potwierdzenie wyboru. Powiedzieć Tak, aby potwierdzić lub Nie, aby anulować operację. Aby sparować telefon komórkowy z systemem głośnomówiącym: Aby użyć zestawu głośnomówiącego telefonu, najpierw należy sparować telefon komórkowy z systemem za pośrednictwem technologii Bluetooth Aby uaktywnić procedurę parowania telefonu za pomocą poleceń głosowych: 1. Nacisnąć s i powiedzieć USTAWIENIA. 2. Wypowiedzieć REJESTRUJ. 3. Na wyświetlaczu pojazdu pokazuje się numer PIN. Wprowadzić numer PIN za pomocą klawiatury telefonu. Na wyświetlaczu pokazuje się informacja Trwa łączenie. Uwaga Jeśli w ciągu kilku minut nie zostanie wprowadzony kod PIN, operacja jest automatycznie anulowana. 4. Po zakończeniu parowania system zapyta, czy skopiować kontakty z telefonu komórkowego do systemu głośnomówiącego. Powiedzieć Tak, aby potwierdzić lub Nie, jeśli kopiowanie kontaktów nie jest wymagane. Przestroga Parowanie telefonu komórkowego należy przeprowadzać wyłącznie w nieruchomym pojeździe. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Połączenie Bluetooth 3 59.

54 54 Rozpoznawanie mowy Aby przejść do funkcji zaawansowanych: Dostęp do kodu identyfikacyjnego systemu głośnomówiącego i kodu GPRS dla telefonów komórkowych można uzyskać poprzez menu funkcji zaawansowanych. Aby uzyskać dostęp do kodu identyfikacyjnego systemu głośnomówiącego: 1. Nacisnąć s i powiedzieć USTAWIENIA. 2. Wypowiedzieć Funkcje zaawansowane. 3. Wypowiedzieć Kod systemu. Na wyświetlaczu pokazuje się 8-cyfrowy kod identyfikacyjny. Aby uzyskać dostęp do kodu GPRS: 1. Nacisnąć s i powiedzieć USTAWIENIA. 2. Wypowiedzieć Funkcje zaawansowane. 3. Wypowiedzieć Kod GPRS. Na wyświetlaczu pokazuje się kod GPRS. 4. Powiedzieć wstępnie, aby zachować istniejący kod. lub Powiedzieć Wyłącz, aby wyłączyć kod GPRS. lub Nacisnąć s i powiedzieć Anuluj, aby anulować interakcję głosową. Aby opuścić menu ustawień: Nacisnąć s i powiedzieć Wyjdź. Pomocne wskazówki dla poleceń głosowych Mikrofon pojazdu jest przeznaczony dla kierowcy. Zgodnie z tym przeznaczeniem mikrofon jest odpowiednio umieszczony i skierowany; kierowca nie musi zmieniać swojej normalnej pozycji za kierownicą, aby system rozpoznał polecenia głosowe. Jeśli osoba wydająca polecenie głosowe jest oddalona od mikrofonu pojazdu, np. siedzi na tylnej kanapie, system może nie rozpoznać polecenia. Hałas w tle i głośny hałas zewnętrzny również mogą przyczynić się do nierozpoznania poleceń głosowych. Podczas wydawania poleceń głosowych może zajść potrzeba podniesienia wszystkich szyb, zamknięcia okna dachowego, wyłączenia klimatyzacji i wstrzymania rozmów przez pasażerów. Po włączeniu systemu rozpoznawania poleceń głosowych, przed wydaniem polecenia głosowego należy poczekać na sygnał dźwiękowy. W przeciwnym razie system zarejestruje tylko część polecenia i nie rozpozna go. Gdy system nie rozpoznaje polecenia głosowego, generuje komunikat z prośbą o powtórzenie. Gdy system nadal nie rozpoznaje polecenia, odtwarza listę

55 Rozpoznawanie mowy 55 nagranych poleceń głosowych. Powtórzyć wymagane polecenie głosowe podczas jego odtwarzania. W przypadku gdy system nadal nie rozpoznaje polecenia głosowego, automatycznie się wyłącza. Jeśli w ciągu kilku sekund od włączenia systemu rozpoznawania poleceń głosowych nie zostaną wypowiedziane żadne polecenia głosowe, system automatycznie wyłączy się. Ważne uwagi dotyczące obsługiwanych języków System jest zaprogramowany do rozpoznawania poleceń w określonych językach. Jednak system nie wymaga identyfikacji unikatowego głosu i może rozpoznawać polecenia głosowe niezależnie od osoby, która je wypowiada. System może również rozpoznawać polecenia głosowe w różnych językach, ale rozpoznaje tylko polecenia w aktualnie ustawionym języku. System rozpoznawania poleceń głosowych jest dostępny w następujących językach: Angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, niderlandzkim, polskim i portugalskim brazylijskim. Aby zmienić język systemu głośnomówiącego (w tym funkcji rozpoznawania poleceń głosowych), należy skonsultować się z centrum Opel Partner. Nie wszystkie języki dostępne dla wyświetlacza systemu audionawigacyjnego są również dostępne dla systemu rozpoznawania poleceń głosowych.

56 56 Telefon Telefon Informacje ogólne Podłączanie Podłączanie urządzeń przez Bluetooth Połączenie alarmowe Obsługa Telefony komórkowe i radia CB Informacje ogólne System głośnomówiący, oparty na technologii Windows Mobile jest osobistym systemem telematycznym, który umożliwia użytkownikowi korzystanie z urządzeń komunikacyjnych i rozrywkowych przeznaczonych specjalnie do stosowania w samochodach. System zapewnia możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych przez mikrofon i głośniki pojazdu oraz obsługę najważniejszych funkcji telefonu komórkowego za pomocą przycisków sterujących w kierownicy lub interakcji głosowej z systemem audio-nawigacyjnym. Aby możliwe było korzystanie z systemu głośnomówiącego, telefon komórkowy musi być z nim połączony za pomocą technologii Bluetooth Uwaga Nie każdy telefon komórkowy obsługuje wszystkie funkcje systemu głośnomówiącego. Dostępne funkcje telefonu komórkowego zależą od telefonu i operatora sieci telefonii komórkowej. Skorzystać z instrukcji obsługi telefonu komórkowego lub skonsultować się z operatorem sieci telefonii komórkowej. Ważne informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa ruchu drogowego 9 Ostrzeżenie Korzystanie z systemu głośnomówiącego podczas jazdy może być niebezpieczne, ponieważ prowadzenie rozmów telefonicznych osłabia koncentrację. Przed użyciem systemu głośnomówiącego zaparkować pojazd. Przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju, w którym pojazd jest prowadzony. Należy też przestrzegać szczególnych przepisów obowiązujących na określonych

57 Telefon 57 obszarach i zawsze wyłączać telefon komórkowy, jeśli jego używanie jest zabronione, jeśli telefon powoduje zakłócenia lub w przypadku możliwości wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. 9 Ostrzeżenie Telefony komórkowe wykazują oddziaływanie na otoczenie. Z tego względu wprowadzono w życie określone regulacje prawne dotyczące bezpiecznego użytkowania telefonów przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy się z nimi zapoznać. Bluetooth Technologia Bluetooth umożliwia użytkownikowi nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą zaprogramowanych poleceń głosowych lub ręcznych elementów sterujących na kierownicy całkowicie bezpiecznie, komfortowo i w zgodzie z przepisami. System głośnomówiący obsługuje profile zestawów głośnomówiących Bluetooth V. 1.1 i V. 1.5 oraz jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth Special Interest Group (SIG). Przejść do specyfikacji połączeń Bluetooth zamieszczonych w instrukcji obsługi telefonu komórkowego. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące powyższej specyfikacji są dostępne na stronie Zgodność z dyrektywami UE R i TTE Niniejszym deklarujemy, iż nadajnik/ odbiornik Bluetooth spełnia najważniejsze wymagania i inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/WE. SMS (krótkie wiadomości tekstowe) Za pomocą technologii syntezy mowy czytnik wiadomości SMS 3 62, wbudowany w system audionawigacyjny, może odtwarzać przez

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne

Wprowadzenie. 2 Wprowadzenie. Informacje ogólne Spis treści Wprowadzenie... 2 Radioodbiornik... 31 Odtwarzacz CD/DVD... 48 Wejście AUX... 56 Gniazdo USB... 58 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 92 Telefon... 98 Indeks... 120 2 Wprowadzenie Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPEL ANTARA. Infotainment System

OPEL ANTARA. Infotainment System OPEL ANTARA Infotainment System Spis treści Touch & Connect (Dotknij i połącz się)... 5 CD 40 USB... 101 Portal telefonu komórkowego... 143 Touch & Connect (Dotknij i połącz się) Wprowadzenie... 6 Radioodtwarzacz...

Bardziej szczegółowo

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 44 Odtwarzacz CD... 56 Wejście AUX... 60 Gniazdo USB... 63 Odtwarzanie muzyki przez

Bardziej szczegółowo

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO

DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT DROGI UŻYTKOWNIKU SAMOCHODU VOLVO DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE SAMOCHODU VOLVO Mamy nadzieję, że samochód ten przez długie lata będzie dostarczał wielu powodów do radości. Został

Bardziej szczegółowo

Ustawienia nawigacji...62 Telefon...65 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...65 Podłączanie-odłączanie telefonu Bluetooth...

Ustawienia nawigacji...62 Telefon...65 Powiązanie-usunięcie powiązania telefonu...65 Podłączanie-odłączanie telefonu Bluetooth... Spis treści Zalecenia dotyczące użytkowania systemu...3 Instrukcja szybkiego wydania systemu...5 Informacje ogólne...20 Opis ogólny....20 Przegląd przycisków sterujących...22 Włączanie-Wyłączanie...26

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. Radio Swing Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER Radio Swing Instrukcja obsługi Indeks Informacje ogólne Instrukcja obsługi 2 Znaki użyte w tekście instrukcji obsługi 2 Przegląd urządzenia 2 Ważne wskazówki 2 Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Bardziej szczegółowo

ŠkodaOctavia Tour RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY SYMPHONY SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY SYMPHONY SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY SYMPHONY SIMPLY CLEVER Spis treści 1 Spis treści Radioodtwarzacz..................... Przegląd radioodtwarzacza................... Ważne informacje.............................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CDR 500 ( tłumaczenie z j. angielskiego: sgt@adres.pl) Wprowadzenie

INSTRUKCJA OBSŁUGI CDR 500 ( tłumaczenie z j. angielskiego: sgt@adres.pl) Wprowadzenie INSTRUKCJA OBSŁUGI CDR 500 ( tłumaczenie z j. angielskiego: sgt@adres.pl) Wprowadzenie Radio CDR 500 umożliwia odbiór ultrakrótkich, średnich i długich fal radiowych. Jest wyposażone w dekoder wiadomości

Bardziej szczegółowo

Użyteczne informacje Wygląd urządzenia 2. System antykradzieżowy 3. Funkcje radia 5. Główne elementy sterowania 8. Sterowanie radiem 14

Użyteczne informacje Wygląd urządzenia 2. System antykradzieżowy 3. Funkcje radia 5. Główne elementy sterowania 8. Sterowanie radiem 14 19188_T_Pilot_2005_PL.qxd 27/9/05 9:55 am Page 2 Spis treści Użyteczne informacje Wygląd urządzenia 2 System antykradzieżowy 3 Funkcje radia 5 Główne elementy sterowania 8 Sterowanie radiem 14 Nawigacja

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER ODTWARZACZ CD/USB/MP3/WMA z interfejsem Bluetooth Bluetooth CD/USB/MP3/WMA ΔΕΚΤΗΣ

CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER ODTWARZACZ CD/USB/MP3/WMA z interfejsem Bluetooth Bluetooth CD/USB/MP3/WMA ΔΕΚΤΗΣ Bluetooth CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA Bluetooth Bluetooth CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER SINTOLETTORE CD/USB/MP3/WMA Bluetooth Bluetooth CD/USB/MP3/WMA-ONTVANGER RECEPTOR Bluetooth CD/USB/MP3/WMA

Bardziej szczegółowo

KDC-W8531 KDC-W7531 KDC-W7031

KDC-W8531 KDC-W7531 KDC-W7031 ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH KDC-W8531 KDC-W7531 KDC-W7031 PODRĘCZNIK OBSŁUGI Polish Treść Środki ostrożności 4 Uwagi 5 Uwagi dotyczące płyt kompaktowych 7 O AAC, MP3 oraz WMA 8 Uwagi o systemie klawiszy

Bardziej szczegółowo

CDE-9880R/ CDE-9882Ri

CDE-9880R/ CDE-9882Ri FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY

ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY RC 1119 FORD MONDEO Instrukcja obsługi ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY Przed przystąpieniem do instalacji

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności PL.3

Środki ostrożności PL.3 R-Link Spis treści Środki ostrożności....................................................................... PL.3 Informacje ogólne.......................................................................

Bardziej szczegółowo

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Instrukcja obsługi Elementy obsługi Urządzenie 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Przycisk (Eject) Wysuwanie płyty CD/DVD z czytnika 2

Bardziej szczegółowo

GMS 7705. Instrukcja obsługi. ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY

GMS 7705. Instrukcja obsługi. ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY GMS 7705 Instrukcja obsługi ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY 7 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE z KIEROWNICY Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi zestawu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης

Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης Instrukcja obsługi i instalacji Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Εγκατάστασης CD/USB/MP3/WMA RECEIVER LECTEUR CD/USB/MP3/WMA CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER SINTOLETTORE CD/USB/MP3/WMA CD/USB/MP3/WMA-ONTVANGER RECEPTOR

Bardziej szczegółowo

CC 9068 APP. Wprowadzenie 2. 1. Informacje ogólne 2 2. Zasady bezpieczeństwa 2. Montaż zestawu głośnomówiącego 4

CC 9068 APP. Wprowadzenie 2. 1. Informacje ogólne 2 2. Zasady bezpieczeństwa 2. Montaż zestawu głośnomówiącego 4 CC 9068 APP Spis treści Wprowadzenie 2 1. Informacje ogólne 2 2. Zasady bezpieczeństwa 2 Montaż zestawu głośnomówiącego 4 3. Zawartość zestawu 4 4. Rozmieszczenie i montaż 6 5. Ładowanie telefonu w uchwycie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / CD / 6,2 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE Z KIEROWNICY

ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / CD / 6,2 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE Z KIEROWNICY GMS 6311 SMART Instrukcja obsługi ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / CD / 6,2 WVGA TFT LCD 800x480 pixel / BLUETOOTH / STEROWANIE Z KIEROWNICY Przed przystąpieniem do instalacji

Bardziej szczegółowo

CE4ME4 - HONDA CRV Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/ music APP control, SUMSUNG Google Now & music control.

CE4ME4 - HONDA CRV Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/ music APP control, SUMSUNG Google Now & music control. CE4ME4 - HONDA CRV Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/ music APP control, SUMSUNG Google Now & music control. ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / CD / 7 WVGA TFT LCD

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

i-mode: iphone siri & ipod/music APP control, SUMSUNG Google Now & music control

i-mode: iphone siri & ipod/music APP control, SUMSUNG Google Now & music control GMS 6401 NEW EXCELLENCE Instrukcja obsługi i-mode: iphone siri & ipod/music APP control, SUMSUNG Google Now & music control ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY / DVD / DVR 6,2 WVGA TFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie...

Spis treści Opis... 5 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Zasady bezpieczeństwa... 10 Uwagi ogólne... 12 Przygotowanie... Odtwarzacz DVD MEDION LIFE P71014 (MD 83533) Instrukcja obs³ugi Lista kodów Spis treści Opis... 5 Urządzenie główne... 5 Pilot... 7 Wskazówki dotyczące niniejszej instrukcji... 9 Użyte w instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

GMS 6321 SMART. i-mode: iphone Siri & ipod/music APP control, SUMSUNG Google Now & music control

GMS 6321 SMART. i-mode: iphone Siri & ipod/music APP control, SUMSUNG Google Now & music control GMS 6321 SMART Instrukcja obsługi i-mode: iphone Siri & ipod/music APP control, SUMSUNG Google Now & music control ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN DOTYKOWY 6,2 WVGA TFT LCD 800x480 pixel /

Bardziej szczegółowo

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ.

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. Contents Instrukcja obsługi samochodu A-Z Radość z jazdy BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. INSTRUKCJA OBSŁUGI. 640i Gran Coupé 640d Gran Coupé Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo

Bardziej szczegółowo