POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY DO ZATWIERDZAM DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy Ryszard Telega Dębica, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pn. "METODOLOGIA SEGMENTACJI I PROFILOWANIA KLIENTÓW URZĘDU PRACY W TEORII I PRAKTYCE" w ramach projektu pn. PROFESJONALNA KADRA - PROFESJONALNE USŁUGI II Edycja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Cmentarna 20, Dębica, tel. (14) , fax (14)

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Dębica, ul. Cmentarna tel.: , fax: Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz Określenie trybu zamówienia. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem norm dotyczących usług niepriorytetowych. Podstawa prawna - art. 39 w związku z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907; dalej ustawa Pzp). 2. Wartość zamówienia poniżej euro (Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy w ramach projektu pn. PROFESJONALNA KADRA - PROFESJONALNE USŁUGI II Edycja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Temat szkolenia: "METODOLOGIA SEGMENTACJI I PROFILOWANIA KLIENTÓW URZĘDU PRACY W TEORII I PRAKTYCE" Wymagania: 1. Przewidywana liczba uczestników 23 osoby w trzech grupach (pierwsza grupa 7 osób, druga i trzecia po 8 osób). 2. Termin realizacji usługi: października 2013 r. grupa I, listopada 2013 r. grupa II, listopada 2013 r. grupa III. 3. Czas trwania szkolenia 2 dni 16 godzin szkoleniowych (po 45 min) dla grupy I i 3 dni 16 godzin dla grupy II i III. 4. Rozpoczęcie szkolenia grupy I o godz. 08:00, natomiast grupy II i III o godz.10: Wyjazd o godz. 07:30 w dniu 13 i 20 listopada 2013 r. 6. Zakończenie szkolenia gr. I ok. godz. 15:30 dn. 29 października 2013 r. Zakończenie - wyjazd uczestników (gr. II i III) ok. godz. 14:00-15 i 22 listopada 2013 r. 7. Wybrany Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram szkolenia, który stanowił będzie załącznik do umowy. 8. Ramowy program szkolenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 9. Wykonawca opracuje szczegółowy program szkolenia i załączy do oferty. 10. Miejsca szkolenia: Dębica, hotel*** dla grupy I (7-osobowej), Kraków, hotel*** (o standardzie minimum 3 gwiazdek, lokalizacja Śródmieście lub Kazimierz) dla grupy II i III (8-osobowej). 11. Miejsca noclegowe w Krakowie: 2 pokoje 2-osobowe (z oddzielnymi łóżkami) i 4 pokoje 1 osobowe (dla każdej grupy). Wszystkie pokoje z łazienkami (toaleta, umywalka, prysznic lub wanna). 12. Sala szkoleniowa jedna, przestronna sala dla 8 osób z urządzeniami projekcyjnymi typu: projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna, flipchart. Powinna być wyposażona w klimatyzację. Obsługa urządzeń powinna zostać sprawdzona przed rozpoczęciem zajęć. Każdy z uczestników powinien mieć zapewnione wygodne miejsce siedzące przy stole. Lokalizacja sali w tym samym obiekcie co miejsca noclegowe ale nie może znajdować się w podziemiu. Powinna posiadać dostęp do zaplecza socjalnego i sanitarnego. 13. Materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej (skrypt, pendrive), brulion i materiały piśmiennicze dla wszystkich uczestników szkolenia. 2

3 14. Miejsce szkolenia oraz wszelkie dokumenty związane z organizacją szkolenia, materiały dydaktyczne, ankiety, zaświadczenia muszą być oznakowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 15. Zapewnienie transportu uczestnikom szkolenia (niepublicznym środkiem transportu) spod budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy do miejsca szkolenia w Krakowie i z powrotem. Środek transportu z miejscami siedzącymi dla minimum 8 osób musi spełnić wszelkie warunki bezpieczeństwa (stan techniczny pojazdu musi być zgodny z przepisami o ruchu drogowym). Przewoźnik musi posiadać odpowiednie licencje na przewóz osób. 16. Pełne wyżywienie W Dębicy, tj.: 1) śniadanie października 2013 r., 2) obiad października 2013 r., 3) przerwy kawowe W Krakowie, tj.: 1) śniadanie listopada 2013 r. oraz listopada 2013 r., 2) obiad listopada 2013 r. oraz listopada 2013 r. 3) kolacja listopada 2013 r. oraz listopada 2013 r., 4) w jednym dniu kolacja uroczysta, 5) poczęstunek przez rozpoczęciem zajęć w pierwszym dniu szkolenia, przerwy kawowe, tj.: Wykonawca zapewni usługi gastronomiczne rozumiane jako: a) śniadanie - w formie szwedzkiego stołu: pieczywo jasne/ciemne, wędliny (min 4 rodzaje), sery (min 4 rodzaje), masło, keczup, musztarda, pomidory, ogórki, papryka, dżem, płatki śniadaniowe, jogurt, mleko, soki, woda mineralna gazowana oraz niegazowana; na ciepło: jajecznica, parówki, kawa, herbata; b) obiad składający się z dwóch dań tj. zupy (min 250 ml/os) i ciepłego dania głównego (mięso lub ryba 200 gram/os, ziemniaki/frytki) z zestawem surówek (min 2 rodzaje łącznie 200 gram /os), a także deseru (ciasto lub lody z owocami) oraz napoi kompot, kawa, herbata, soki, woda mineralna niegazowana i gazowana; c) kolację zawierającą: ciepłe danie mięsne/rybne/mączne, przystawki, sałatki, patery wędlin (min 4 rodzaje min 5 gram /os) i serów (min 4 rodzaje), dodatki (pieczywo ciemne i jasne, masło, sosy), ciasto, napoje: kawa, herbata, soki, woda mineralna gazowana i niegazowana; d) przerwy kawowe podczas szkolenia (zgodnie z harmonogramem szkolenia oraz poczęstunek przed zajęciami w pierwszym dniu szkolenia (dotyczy grupy II i III), tj. kawa (rozpuszczalna/mielona lub w termosie konferencyjnym - nie mniej niż 200 ml/os), herbata w saszetkach czarna, earl grey i owocowa (min 2 szt/os), cytryna w plasterkach, mleko, woda mineralna gazowana i niegazowana (min 0,2 l/os), soki 100% (różne smaki), owoce (2 szt/os.) i świeże pieczywo cukiernicze (ciastka kruche + 2 szt ciasta/os.). Poczęstunek zawiera dodatkowo kanapki 3 szt./os (pieczywo jasne/ciemne, masło, ser, wędliny, warzywa). Wszystkie produkty/wyroby spożywcze powinny być świeże. Zamawiający wymaga, aby miejsce wydawania i spożywania posiłków znajdowało się w tym samym obiekcie, w którym będzie odbywało się szkolenie, ale w innym pomieszczeniu niż sala wykładowa. Wybrany Wykonawca przedstawi do akceptacji propozycję menu nie później niż na 3 dni przed realizacją usługi. 17. Stała opieka wykonawcy, tj. przedstawiciel wykonawcy - koordynator szkolenia (nie może być równocześnie wykładowcą/trenerem w tym szkoleniu), musi przebywać w miejscu szkolenia i być dostępnym dla Zamawiającego. 18. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania szkolenia i przejazdu Zadania wykonawcy: 1) zapewnienie odpowiedniej kadry szkoleniowej, 2) opracowanie szczegółowego programu szkolenia, 3) opracowanie harmonogramu szkolenia, 4) zapewnienie transportu uczestników, 5) ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 6) ustalenie z hotelem warunków zakwaterowania i wyżywienia uczestników, 7) zapewnienie uczestnikom odpowiednich warunków szkoleniowych i bhp, 8) przedstawienie propozycji organizacji czasu wolnego (np. zwiedzanie z przewodnikiem), 9) wyposażenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe, w formie papierowej i elektronicznej (skrypt i pendrive), 3

4 10) oznakowanie zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia, materiałów dydaktycznych, ankiet, certyfikatów, 11) przeprowadzenie ankiety oceniającej usługę szkoleniową, 12) wydanie uczestnikom szkolenia odpowiednich zaświadczeń, 13) zapewnienie stałej opieki wykonawcy Zamawiający ma prawo do sprawdzenia realizacji zamówienia w miejscu przeprowadzania szkolenia, w tym podczas jego trwania Wspólny słownik Zamówień: Kod CPV usługi szkoleniowe. 4. Termin wykonania zamówienia: października 2013 r. - I grupa 7-osobowa, listopada 2013 r. - II grupa 8-osobowa, listopada 2013 r. - III grupa 8-osobowa. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu Wiedza i doświadczenie. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie usługi szkoleniowe wyjazdowe każda trwająca minimum 2 dni i obejmująca grupę minimum 6 osób. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów i wynikających z nich informacji zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił Potencjał techniczny. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował miejscami noclegowymi, salami szkoleniowymi klimatyzowanymi z wyposażeniem (typu: projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna, flipchart), zapleczem socjalnym i sanitarnym w Krakowie i Dębicy oraz środkiem transportu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów i wynikających z nich informacji zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami, w tym: a) wykładowcą, który posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia szkoleń/wykładów w tematyce przedmiotu zamówienia, tj. przeprowadził min. 3 szkolenia z zakresu przedmiotu zamówienia - każde min. 6 godz. w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert; b) koordynatorem osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie usługi, która nie jest jednocześnie trenerem/wykładowcą. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów i wynikających z nich informacji zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Warunek nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 44 ustawy) (wzór zał. nr 2 do SIWZ) oraz w celu wykazania spełniania tych warunków również: 4

5 1) wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (wzór zał. nr 3 do SIWZ); Dowodami, o których mowa powyżej, są: poświadczenie; oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w w/w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór zał. nr 4 do SIWZ); 3) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości (wzór - zał. nr 4); 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 5 do SIWZ); 6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór zał. nr 6 do SIWZ); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt i przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (z zachowaniem terminu wystawienia j. w.) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących 5

6 odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty W przypadku nieczytelnej kopii dokumentu lub wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną Jeżeli oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Cmentarna 20, Dębica faksem: (014) lub na adres Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 11. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowywania ofert Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy (wzór zał. nr 1 do SIWZ), szczegółowy program szkolenia opracowany przez Wykonawcę w oparciu o program ramowy jaki zawiera zał. nr 8 do SIWZ, tabele wykazy (wg wzorów). Wykonawca wraz z ofertą składa wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. Zaleca się wykorzystanie załączonych formularzy. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zaklejonym opakowaniu/kopercie zaadresowanym do Zamawiającego z napisem Oferta na USŁUGI SZKOLENIOWE nie otwierać przed dniem 8 października 2013 r. godz. 09:15 z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby (osób) uprawnionej do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej (podpisującej ofertę). Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą Wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 6

7 Zmiany oraz wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Tak zmiany jak i zawiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta oraz oznaczone na kopercie dodatkowym napisem ZMIANA lub WYCOFANIE Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być zastrzeżone nie później niż w terminie składania ofert. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20, pok.17 (sekretariat) do godz. 09:00 dnia 8 października 2013 r Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty złożone po terminie Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20, pok. 16B w dniu 8 października 2013 r. o godz. 09: Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca zobowiązany jest do podania ogólnej wartości usługi szkoleniowej z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (formularz załącznik nr 1 do SIWZ) Cena winna być wyrażona w złotych cyfrowo i słownie Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia usługi (w tym między innymi: koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników, wynajem sali konferencyjnej, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie transportu i pobytu na szkoleniu, koszty przygotowania materiałów szkoleniowych, koszty transportu uczestników do Krakowa). 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria: 1) cena oferty brutto - waga 50%, 2) doświadczenie wykonawcy - waga 10%, tj. liczba przeprowadzonych szkoleń grupowych wyjazdowych (minimum 2-dniowych organizowanych dla minimum 6 osób) w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert (na podstawie załączonego wykazu wzór zał. nr 9 do SIWZ); 3) posiadanie certyfikatu ISO 9001 waga 10%, 4) doświadczenie zawodowe wykładowcy - waga 30%, w tym: a) szkolenia 15%, tj. liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/wykładów (minimum 6 godz. każde) z zakresu przedmiotu zamówienia - w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert (na podstawie załączonego wykazu wzór zał. nr 10a do SIWZ). b) publikacje 10%, tj. wykładowca jest autorem publikacji z tego zakresu otrzymuje max ocenę 10 pkt. (na podstawie załączonego wykazu wzór zał. nr 10b do SIWZ). c) stopień lub tytuł naukowy 5%, tj. wykładowca posiada stopień lub tytuł naukowy otrzymuje max ocenę 5 pkt W kryterium cena oferty brutto ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: najniższa cena oferty brutto Liczba pkt. za kryterium nr 1 = x 100 x 0,50 cena oferty ocenianej brutto W kryterium doświadczenie wykonawcy ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: liczba szkoleń Wykonawcy w badanej ofercie Liczba pkt. za kryterium nr 2 = x 100 x 0,10 maksymalna liczba szkoleń Wykonawcy W przypadku liczby szkoleń większej niż 30 - liczba pkt max (10). W sytuacji, gdy Wykonawca w wykazie wykonanych usług wykaże się realizacją szkoleń składających się z kilku edycji (min 2-dniowych, każda dla min 6 osób) każda edycja traktowana będzie jako odrębne szkolenie. 7

8 15.4. W kryterium posiadanie certyfikatu ISO 9001 ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu n/w punktacji: w przypadku posiadania certyfikatu 10 pkt, a w przypadku braku certyfikatu 0 pkt W kryterium doświadczenie zawodowe wykładowcy ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Liczba pkt. za kryt. 4 = liczba pkt za kryt. 4a + liczba pkt za kryt. 4b + liczba pkt za kryt. 4c liczba godz. szkoleń Wykładowcy w badanej ofercie Liczba pkt. za kryt. 4a = x 100 x 0,15 maksymalna liczba godz. szkoleń Wykładowcy ze złożonych ofert W przypadku liczby godzin szkoleń większej niż liczba pkt max 15. Jeśli Wykonawca wskaże kilku wykładowców Zamawiający uwzględni wykładowcę z najmniejszą liczbą godzin przeprowadzonych szkoleń. Liczba pkt. za kryt. 4b = liczba pkt. za publikacje wykładowcy W przypadku, gdy wykładowca jest autorem publikacji 1 pkt za każdą publikację max 10 pkt., jeśli nie 0 pkt. Liczba pkt. za kryt. 4c = liczba pkt. za stopień lub tytuł naukowy wykładowcy W przypadku, gdy wykładowca posiada stopień lub tytuł naukowy 5 pkt. jeśli nie 0 pkt Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie przesłane zostało w sposób określony w pkt. 9.2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów podanych w pkt. 16.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) została złożona tylko jedna oferta; b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia przed podpisaniem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które powinno zostać wniesione w pełnej wysokości przed podpisaniem umowy. 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 8

9 17.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek pomocniczy sum depozytowych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym nr Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. Istotne dla stron postanowienia w sprawie zamówienia publicznego Projekt umowy stanowi załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w odniesieniu do kadry dydaktycznej, tj. wprowadzenia osoby zastępującej (o kwalifikacjach równoważnych bądź wyższych) w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od Wykonawcy i nie możliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy (np. choroby wykładowcy). Warunkiem dokonania zmiany jest zawiadomienie o zaistnieniu w/w okoliczności w formie pisemnej i wyrażenie zgody przez Zamawiającego. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (przewidziane w Dziale VI Pzp) Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania przesyła się Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia: 1) zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 2) przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 9.2, albo 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 20. Pozostałe postanowienia Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Załączniki do SIWZ: 1. Formularz oferty. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykaz usług (wzór). 4. Wykaz wyposażenia (wzór). 5. Wykaz osób (wzór). 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 8. Ramowy program szkolenia. 9. Wykaz usług - do kryterium oceny ofert (wzór). 10. Wykaz szkoleń i publikacji wykładowcy do kryterium oceny ofert (wzór 10a i 10b). 11. Wzór umowy. Dębica, dnia 30 września 2013 r.... (podpis osób sporządzających SIWZ) 9

10 Załącznik nr 1... miejscowość, data (PIECZĘĆ WYKONAWCY) POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Cmentarna Dębica FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:.... Siedziba:..... Adres poczty elektronicznej:..... Numer telefonu:... Numer REGON:.. Strona internetowa: Numer faksu:.. Numer NIP:.... Nawiązując do ogłoszenia z dnia r. dot. zamówienia publicznego na USŁUGI SZKOLENIOWE oferuję/oferujemy wykonanie usługi szkoleniowej dla pracowników PUP w Dębicy, w ramach projektu pn. PROFESJONALNA KADRA - PROFESJONALNE USŁUGI II Edycja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn.: METODOLOGIA SEGMENTACJI I PROFILOWANIA KLIENTÓW URZĘDU PRACY W TEORII I PRAKTYCE Cena całkowita brutto:.. zł, (słownie: zł) Cena netto:.. zł, Podatek VAT - zw. Podstawa prawna art. 43 ust.1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) Termin realizacji zamówienia: I grupa 7 osób r. II grupa 8 osób r. III grupa 8 osób r. Miejsce szkolenia: Kraków, (Nazwa i adres hotelu) oraz Dębica,... OŚWIADCZAM(Y): 1) pod odpowiedzialnością karną, iż dokumenty i oświadczenia złożone z niniejszą ofertą są aktualne na dzień otwarcia ofert (art KK), 2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.... podpis/y składającego ofertę / upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 10

11 Załącznik nr 1 cd. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: Oferta zawiera. stron Zastrzeżenie wykonawcy *: Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Wykonawca zastrzega, iż niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane:... Części zamówienia przewidziane do realizacji przez podwykonawcę:... Inne informacje wykonawcy *:..... Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców (konsorcja/spółki cywilne) jest: Stanowisko:.. Imię i nazwisko:..... Tel.:... Fax:..... Uwagi: * - wypełnić jeśli zachodzi potrzeba... podpis/y składającego ofertę / upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 11

12 Załącznik nr 2... Nazwa i adres Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E (zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych) Oświadczam(y), iż spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługę szkoleniową dla pracowników PUP w Dębicy, w ramach projektu pn. PROFESJONALNA KADRA - PROFESJONALNE USŁUGI II Edycja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907). W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert / w okresie prowadzenia działalności (krótszym niż 3 lata), wykonaliśmy 2 usługi szkoleniowe wyjazdowe - każda trwająca minimum 2 dni i obejmująca grupę minimum 6 osób.* Przedstawiam(y) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia w okresie jego realizacji.* Na czas realizacji zamówienia będę/będziemy dysponować miejscami noclegowymi, salami szkoleniowymi, środkiem transportu. Przedstawiam(my) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów potencjału technicznego - na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.* Na czas realizacji zamówienia będę/będziemy dysponować osobami: a) wykładowcą, który posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia szkoleń/wykładów w tematyce przedmiotu zamówienia, tj. min 3 szkolenia (każde min. 6 godz.); b) koordynatorem - osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie usługi. Przedstawiam(y) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia w okresie jego realizacji.*... Data podpis/y składającego ofertę / upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy *Niepotrzebne skreślić 12

13 Załącznik nr 3 Zał. do oferty na usługę szkoleniową dla pracowników PUP w Dębicy WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT (do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia) Lp. Przedmiot Nazwa usługi szkoleniowej Liczba uczestników Nazwa podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane Data wykonania od - do Wartość usługi Dowód potwierdzający, że usługa szkoleniowa została wykonana należycie* (załącznik nr do oferty) *W przypadku szkolenia grupy osób od kilku podmiotów (Urzędów, Instytucji) należy przedłożyć wskazane dowody od wszystkich podmiotów.... (imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

14 ... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 4 Zał. do oferty na usługę szkoleniową dla pracowników PUP w Dębicy. WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEN TECHNICZNYCH dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH oraz ŚRODKÓW ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH zastosowanych przez Wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości Lp. M-ce Nazwa OPIS (rodzaj, liczba, jakość, charakterystyka środków org.-tech. wykorzystywanych przy realizacji szkolenia) Podstawa dysponowania zasobami* 1. Sala wykładowa I 2. Dębica Zaplecze socjalne i sanitarne 3. Wyposażenie sali 4. Pomoce dydaktyczne Sala wykładowa II Zaplecze socjalne i sanitarne 7. Wyposażenie sali Kraków 8. Pomoce dydaktyczne 9. Pokoje noclegowe 10. Środek transportu * W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada własnego potencjału technicznego powinien dołączyć pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.... Data podpis/y składającego ofertę / upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

15 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (do wykazania spełniania warunku pkt 5.4. SIWZ) Załącznik nr 5 Zał. do oferty na usługę szkoleniową dla pracowników PUP w Dębicy Lp. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych czynności (w realizacji zamówienia) Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe w zakresie przedmiotu zamówienia (w tym liczba przeprowadzonych szkoleń o kierunku zgodnym z kierunkiem szkolenia każde min 6 godz.) Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami* Wykładowca 1. Koordynator 2. * W przypadku, gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku cywilno-prawnego należy przedłożyć pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych osób, że będą do dyspozycji Wykonawcy na okres wykonywania zamówienia.... (imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

16 Załącznik nr 6... Nazwa i adres Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam(y), iż brak jest podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową dla pracowników PUP w Dębicy, w ramach projektu pn. PROFESJONALNA KADRA - PROFESJONALNE USŁUGI II Edycja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)... Data podpis/y składającego ofertę / upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

17 Załącznik nr 7... Nazwa i adres Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E O P R Z Y N A L E Ż N O Ś C I D O G R U P Y K A P I T A Ł O W E J Oświadczam(y), że Wykonawca którego reprezentuję(my) nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) * należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, w skład której wchodzą n/w podmioty.* *Niepotrzebne skreślić LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Lp. Nazwa podmiotu Adres Data podpis/y składającego ofertę / upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

18 Załącznik nr 8 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA METODOLOGIA SEGMENTACJI I PROFILOWANIA KLIENTÓW URZĘDU PRACY W TEORII I PRAKTYCE 1. Monitorowanie rynku pracy 2. Segmentacja klientów urzędu pracy 3. Profilowanie klientów urzędu pracy 4. Praktyczne zastosowania segmentacji (przykłady z urzędów pilotażowych) 5. Rola i zadania pracownika kluczowego jako doradcy klienta (osób bezrobotnych i pracodawców) 6. Doradca klienta a praca zespołowa CAZ 7. Sposoby na zwiększenie efektywności zatrudnieniowej 18

19 Załącznik nr 9 Zał. do oferty na usługę szkoleniową dla pracowników PUP w Dębicy WYKAZ USŁUG SZKOLENIOWYCH (wyjazdowych, trwających min 2 dni, obejmujących grupę min 6 osób) WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT (do kryterium oceny ofert) Lp. Nazwa usługi szkoleniowej Liczba uczestników Odbiorca usługi szkoleniowej Termin wykonania od - do Wartość usługi... (imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

20 Załącznik nr 10a Zał. do oferty na usługę szkoleniową dla pracowników PUP w Dębicy WYKAZ* PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ / WYKŁADÓW przez WYKŁADOWCĘ - Pana/Panią.. (do kryterium oceny ofert) Lp. Tematyka szkolenia/wykładu Liczba godzin Termin wykonania Odbiorca Uwagi (imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 20

21 Załącznik nr 10b Zał. do oferty na usługę szkoleniową dla pracowników PUP w Dębicy WYKAZ PUBLIKACJI Pana/Pani.. (do kryterium oceny ofert) Lp.. (Tematyka szkolenia/wykładu) Tytuł publikacji Wydawnictwo Rok publikacji Uwagi (imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 21

22 Załącznik nr 11 Wzór UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu r. pomiędzy: POWIATEM DĘBICKIM reprezentowanym przez Starostę Powiatu Dębickiego, w imieniu którego działa Pan Ryszard Telega Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20, Dębica, zwanym dalej w umowie "Zamawiającym", a: Panem/Panią... zam..... wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pod nr. z dn.. (zaświadczenie stanowi załącznik do umowy) prowadzącym działalność pn.: adres prowadzenia działalności:... zwanym dalej "Wykonawcą". lub a :... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego..... adres:... reprezentowaną przez:... zwaną dalej "Wykonawcą". o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest usługa szkoleniowa dla pracowników PUP w Dębicy pn. "METODOLOGIA SEGMENTACJI I PROFILOWANIA KLIENTÓW URZĘDU PRACY W TEORII I PRAKTYCE" - 16 godzin dla każdej z trzech grup.. 2. Zamówienie publiczne realizowane w wyniku przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, w związku z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907; dalej w umowie ustawa Pzp). 3. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od. do r Szkoleniem zostanie objętych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, w tym. osób w ramach projektu pn. PROFESJONALNA KADRA - PROFESJONALNE USŁUGI II Edycja współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2. Szkolenie przeprowadzone zostanie w trzech grupach: 1) I grupa -... osób w terminie od. r. do r., 2) II grupa -... osób w terminie od. r. do r. 3) III grupa -... osób w terminie od. r. do r. 3. Harmonogram szkolenia stanowi załącznik nr 2 do umowy. 4. Miejsce szkolenia Kraków,... oraz Dębica, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem (załącznik nr 3 do umowy) przez osoby wskazane w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do umowy;

23 2) zapewnienia odpowiednich warunków bhp w czasie trwania szkolenia, ubezpieczenia NNW i dowozu osób; 3) dostarczenia uczestnikom niezbędnych materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej (na pendrive); 4) wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z logo POKL i Europejskiego Funduszu Społecznego; 5) zapewnienia stałej opieki wykonawcy tj. przedstawiciel wykonawcy koordynator szkolenia musi przebywać w miejscu szkolenia w trakcie jego realizacji i być dostępnym dla Zamawiającego; 6) przekazania w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia: oryginałów list obecności, kserokopii zaświadczeń świadczących o ukończeniu szkolenia. Wszelkie kopie przekazywanych do PUP dokumentów powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem". 7) wystawienia wykazu kosztów rzeczowych do faktury wg wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do umowy; 8) oznaczenia miejsca szkolenia oraz dla osób uczestniczących w szkoleniu w ramach w/w projektu także wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia, materiałów dydaktycznych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów o ukończeniu szkolenia informacją zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; 9) rejestracji instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej oraz zamieszczeniu informacji o szkoleniu na 4 dni przed jego rozpoczęciem oraz aktualizowaniu informacji w tej bazie. 2. W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć przez osoby wskazane w postępowaniu jako kadra dydaktyczna, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego i przedstawić osobę zastępującą o kwalifikacjach równoważnych bądź wyższych. Zmiana może być dokonana po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 5 Zamawiający oraz inne upoważnione instytucje mają prawo: 1) wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych, 2) dokonania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia, 3) odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków umowy i nie przedstawienia zadawalających wyjaśnień Zamawiający jako administrator danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pracowników PUP uczestników szkolenia na czas i w celu realizacji umowy oraz w zakresie umożliwiającym Wykonawcy należytą realizacje postanowień umowy. 2. Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. 3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę przetwarzania danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). W zakresie przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed administratorem danych. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych, o których mowa w ust. 2, także po wygaśnięciu niniejszej umowy Zamawiający pokryje koszty szkolenia w wysokości zł brutto (słownie:.. złotych) przelewając należną kwotę na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania rachunku/faktury (lub rachunków/faktur w przypadku dwóch źródeł finansowania) i dopełnieniu obowiązków wynikających z umowy (w tym przekazania kompletu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa w 4 ust.1). 2. Dopuszcza się wystawienie rachunków/faktur częściowych po zakończeniu realizacji usługi dla danej grupy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny brutto podanej w 7 niniejszej umowy, co stanowi kwotę.. zł w formie 2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 23

24 3. Zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie. 4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu (zapis zależny od wypełnienia pkt 1), Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową świadczenia usług Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 7; 2) z tytułu opóźnienia w rozpoczęciu szkolenia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 3) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. 2. Za nienależyte wykonanie umowy uważa się: 1) dokonanie zmiany kadry dydaktycznej bez zgody Zamawiającego, 2) zmiana miejsca przeprowadzenia szkolenia (prowadzenie zajęć w innym miejscu niż wskazane w ofercie), 3) nieoznakowanie miejsca szkolenia i materiałów zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4) brak koordynatora, 5) brak odpowiedniego wyposażenia sali szkoleniowej, 6) niezgodne z wymaganiami Zamawiającego warunki hotelowe i restauracyjne, 7) nieprzekazanie materiałów dokumentujących przeprowadzenie szkolenia. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. 4. W przypadku gdy niewykonanie przedmiotu umowy będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą nowy termin wykonania zamówienia. 5. Dostarczone przez Wykonawcę materiały szkoleniowe nie podlegają zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy. 6. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć kadry dydaktycznej wprowadzenia osoby zastępującej (o kwalifikacjach równoważnych bądź wyższych) w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy (np. choroby wykładowcy); 3. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Umowa podlega unieważnieniu na zasadach określonych w art. 146 ustawy Pzp. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 12 Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 13 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. Wykonawca: Zamawiający: 24

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY ` DO.271.5.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY 39-200 Dębica, ul. Cmentarna 20 www.pup.debica.pl e-mail: rzde@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY DO.271.8.2013 ZATWIERDZAM DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy Ryszard Telega Dębica, dnia 15.04.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanej koparki gąsiennicowej nr sprawy: ZP/025/2019 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu, ul. ks. Skorupki 21, Łódź, woj. łódzkie, tel , , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu, ul. ks. Skorupki 21, Łódź, woj. łódzkie, tel , , fax Łódź: Modernizacja hali sportowej przy ul. Rudzkiej 37 - etap II Numer ogłoszenia: 137089-2007; data zamieszczenia: 08.08.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Sieroszewice: Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie.

Znak sprawy: PN/BO/341/6/11. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Znak sprawy: PN/BO/341/6/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych dla Teatru Polskiego w Warszawie. Ilekroć w tekście są wymieniane artykuły ustawy, dotyczą one

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Świnoujście: Ochrona fizyczna i monitoring budynku oraz monitoring terenu wokół budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Steyera 51 Numer ogłoszenia: 408060-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GZS.TI.3.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie remontu elewacji budynku Auli SP ZOZ Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GINA BISKUPICE zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-07-14 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzd.bielsko.pl Bielsko-Biała: Budowa parkingu przy ulicy Skowronków w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325. Ostrołęka: Realizacja usług szkoleniowych, doradczych i programistycznych dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. Spr@wny Urząd współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Leasing operacyjny ambulansów drogowych typu A1-2 szt. i typu A2-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wykonanie oddymiania klatek schodowych A i B wraz z remontem instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DO NIEMIEC W RAMACH PROJEKTU Rozwój III

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401114-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2014/S 227-401114 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 28 listopada 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmj.org.pl Kraków: zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych, miejsc parkingowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.

Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. MZO/12/2019 Pruszków, dn. 15. 04. 2019 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 221 000 EURO Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o., ul. Stefana Bryły 6,

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywnie w Sierpcu edycja 2 Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy DOK-271-11/14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/mopstarnow Tarnów: Zakup 770 (słownie: siedmiuset siedemdziesięciu)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumbusko.pl Busko-Zdrój: Organizacja rehabilitacji wraz z aktywizacją zdrowotną w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo