Dobry Dżem na dobre powitanie lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobry Dżem na dobre powitanie lata"

Transkrypt

1 19. Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy NR 6 (146) Rok XIII Czerwiec 2011 Bezpłatna gazeta Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. arszawy ISSN Bielańskie orły ięcej na str. 5, 20 Mazowsze sercem Polski Rozmowa z Marcinem Kierwińskim, wicemarszałkiem ojewództwa Mazoweckiego, odpowiedzialnym za kulturę tym roku parafia św. Zygmunta obchodzi 60-lecie. Na jubileuszu, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 12 czerwca br. obecny był ks. kard. Kazimierz Nycz, Metropolita arszawski. Tydzień wcześniej, również w ramach jubileuszowych obchodów, przy wielkim zainteresowaniu bielańczyków, w kościele św. Zygmunta, dzięki pomocy Samorządu ojewództwa Mazowieckiego wystąpił zespół Mazowsze. Na pikniku itaj lato na Bielanach spotkaliśmy Marcina Kierwińskiego, wicemarszałka ojewództwa Mazowieckiego, odpowiedzialnego za mazowiecką kulturę i poprosiliśmy o rozmowę. dokończenie na str. 3 spólne zdjęcie bielańskich orłów roku szkolnego 2010/2011 D nia 21 czerwca 2010 r., wzorem lat Zgromadzonych powitali: Rafał Mia- ubiegłych, w sali konferencyjnej stowski Burmistrz Dzielnicy Bielany i Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Marek Lipiński jego zastępca oraz Zofia arszawy odbyło się spotkanie z udziałem Gajewicz Naczelnik O. absolwentów bielańskich szkół podstawo- Burmistrz wyraził ogromną radość z tak wych, którzy ze sprawdzianu po szóstej kla- dobrych wyników egzaminów, podkreślając sie uzyskali maksymalną liczbę 40 punktów jednocześnie, że choć jest to głównie zasługą oraz absolwentami gimnazjów, mogącymi samych uczniów, ich zdolności i pracowitości, to jednak warto zwrócić uwagę na wkład poszczycić się na egzaminie gimnazjalnym uzyskaniem co najmniej 98 punktów na 100 pracy w ten sukces nauczycieli i rodziców. możliwych. yróżnieni przybyli do urzędu Pogratulował wszystkim osiągnięć i życzył w towarzystwie dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców. dokończenie na str. powodzenia na dalszych etapach edukacji. 9 Fot. M. Ulejczyk Kacper Pietrusiński, Marcin Kierwiński, Leszek Kujawa i Ilona Soja-Kozłowska Dobry Dżem na dobre powitanie lata Fantastyczna zabawa na koncercie zespołu Dżem Fot. Z. Morawski K apryśna aura nie wystraszyła warszawiaków tegoroczny rodzinny piknik itaj lato na Bielanach przyciągnął tłumy. Spędziliśmy wspólnie sobotnie popołudnie bawiąc się od godz. 14:00 do 22:00. Przejażdżki konne dla najmłodszych, ogromny nadmuchiwany plac zabaw dla dzieci, zajęcia rekreacyjne dla seniorów, stoiska bielańskich placówek kultury oraz Mazowieckiego Teatru Muzycznego to tylko kilka punktów z bogatej oferty atrakcji, spośród których można było wybierać przy stacji metra Słodowiec. Bielańskim Miasteczku Sportowym odbyła się prezentacja działalności bielańskich klubów sportowych, organizacji pozarządowych z nimi współpracujących lub organizacji zajmujących się upowszechnianiem sportu. Swoje stoiska miały: Klub Sportowy AZS-AF, Uczniowski Klub Sportowy G-8, Uczniowski Klub Sportowy Taebaek Bielany, Klub Sportowy Geniusz, Uczniowski Klub Sportowy Bielany 273, Ognisko TKKF Chomiczówka, Ognisko TKKF PIASKI, Bielański Klub Sportowy Hutnik. dokończenie na str Fot. P. Sondij

2 Fot. Arch. Redakcji 2 Robert róbel, Przewodniczący Rady Dzielnicy URZĄD VIII Sesja Rady Dzielnicy dniu 7 czerwca br. odbyła się VIII Sesja Rady Dzielnicy Bielany m. st. arszawy, podczas której zostały podjęte następujące uchwały: cztery uchwały budżetowe w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta stołecznego arszawy na 2011 r., uchwała w sprawie skargi na działanie Dyrektora Gimnazjum Nr 72 w arszawie, uznana za niepodlegającą rozpatrzeniu przez Radę Dzielnicy, uchwała w sprawie skargi na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. arszawy, uznana za bezzasadną, uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Młociny, uchwała w sprawie wniosku o przyznanie pośmiertnego wyróżnienia Zasłużony dla arszawy dla Pana Profesora Stefana Kuryłowicza. Przedstawiłem również sprawozdanie z analizy oświadczeń o stanie majątkowym radnych za 2010 r. Robert róbel, Przewodniczący Rady Dzielnicy Zwracam się z prośbą o sprostowanie informacji dot. skargi na Dyrektora Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej, którą, po rozpatrzeniu, uznano za bezzasadną. Zamieszczenie informacji w poprzednim numerze Naszych Bielan o skardze, bez komentarza o jej bezzasadności, rzuca cień nie tylko na działania Dyrektora Centrum, ale przede wszystkim na placówkę, która, mimo młodego wieku, ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Dyrektor Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej mgr Dorota Tondera Z prac Zarządu Dzielnicy okresie od 17 maja 2011 r. do 21 czerwca 2011 r. Zarząd Dzielnicy odbył 8 posiedzeń, w trakcie których omówił 150 spraw, w tym podjął 126 uchwał. Teksty uchwał są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej w zakładce BIP oraz w formie papierowej w ydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy (ul. Żeromskiego 29, pok. 313, tel ). Zielone Bielany Miniogród botaniczny przy ul. Duracza UCHAŁA NR 57/VIII/2011 RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO ARSZAY z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Młociny Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego arszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. arszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. arszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego arszawy (Dz. Urz. oj. Maz. Nr 32, poz.453, z późn. zm.) oraz 18 ust. 2, ust. 3 oraz 19 ust. 1 i ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Młociny - jednostki pomocniczej niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 713/XXX/02 Rady Gminy arszawa - Bielany z dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla Młociny oraz określenia statutu - Rada Dzielnicy Bielany m.st. arszawy uchwala, co następuje: 1. Zarządza się wybory do Rady Samorządu Mieszkańców Młociny. Zwołuje się Ogólne Zebranie Mieszkańców na dzień 22 września 2011 r. w lokalu Szkoły Podstawowej Nr 77 przy ul. Samogłoski 9 w arszawie, pierwszy termin 18.00, drugi termin Powołuje się Komisję yborczą dla przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Młociny w składzie: 1. Anna Czarnecka 2. Jan Osiński 3. Stanisław Perlik 4. Hubert Stachowski 5. Paweł Śląskiewicz 6. Michał Świderski 7. Robert róbel 3. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Bielany m. st. arszawy. 4. Uchwała wymaga ogłoszenia w prasie lokalnej, na tablicach Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. arszawy, usytuowanych na terenie Samorządu Mieszkańców Młociny, najpóźniej na 30 dni przed dniem 22 września 2011 r. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE DO UCHAŁY NR 57/VIII/2011 RADY DZIELNICY BIELANY M. ST. ARSZAY z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Młociny. związku z rezygnacją 12 (większość) członków Rady Samorządu Mieszkańców Młociny, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego arszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. arszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. arszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego arszawy (Dz. Urz. oj. Maz. Nr 32, poz.453, z późn. zm.) oraz 18 ust. 2, ust. 3 oraz 19 ust. 1 i ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Młociny - jednostki Bielany w kwiatach Konkurs na najpiękniejszy balkon i ogródek ydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. arszawy uprzejmie zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie Bielany w kwiatach na najpiękniejszy balkon i najpiękniejszy ogródek. Do udziału w konkursie może zostać zgłoszona dowolna liczba obiektów. Zgłoszenia, do 15 lipca br. przyjmuje ydział Ochrony Środowiska, tel do 296. Komisja złożona z pracowników wydziału dokona jednorazowej oceny zgłoszonych do konkursu balkonów i Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m. st. arszawy Robert róbel pomocniczej niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 713/XXX/02 Rady Gminy arszawa - Bielany z dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla Młociny oraz określenia statutu - zarządza się wybory do Rady Samorządu Mieszkańców Młociny. Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m. st. arszawy Robert róbel ogródków, na podstawie wizji w terenie i zdjęć fotograficznych. Jesienią br. w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Żeromskiego 29 odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu, na które zostaną zaproszeni wszyscy jego uczestnicy. OŚ Fot. Arch. Redakcji S paliny, brak terenów zielonych, anonimowość to częsty obrazek, jaki pozostaje w pamięci odwiedzających arszawę, nierzadko podobne opinie przedstawiają także mieszkańcy stolicy. Bielany przeczą temu stereotypowi najbardziej zielona dzielnica miasta, w której oprócz licznych parków, skwerów etc., spotkać można zadbane, z piękną roślinnością ogródki, będące najczęściej oddolną inicjatywą okolicznych mieszkańców. Życie w bloku wcale nie musi oznaczać braku codziennego kontaktu z naturą! Przekonuje o tym przypadek Hanny i iesława Marciniaków, którzy już od kilku lat opiekują się terenem zielonym, zlokalizowanym przy jednym z bloków przy ul. Duracza. Od dawna teren ten przestał być siedliskiem chwastów i bujnych traw. Dzięki ogromnej pracy Państwa Marciniak, wszyscy zaglądający na Słodowiec mogą podziwiać różnobarwne kwiaty (różaneczniki, lilie, róże), iglaki i piękne krzewy. szystko w dodatku wypielęgnowane i wysypane korą. Mieszkańcy mają więc za darmo miniogród botaniczny. Pytani przeze mnie gospodarze zielonego skrawka, co skłoniło ich do poświęcenia czasu i zainwestowania środków (rośliny, nawozy itd. państwo Marciniak kupują z własnej kieszeni!) w teren, który de facto nie jest ich własnością, bez namysłu odpowiadają: To dla nas wspaniała forma relaksu, a przy tym okazja do sprawienia przyjemności innym. I faktycznie nie tylko mieszkańcy bloku, ale również wszyscy zmierzający od strony gimnazjum do Parku Herberta bardzo często zatrzymują się przy ogródku i podziwiają kunszt i smak, z jakim został zorganizowany. Oczywiście, by ten stan utrzymać, nie wystarczy tylko codzienne podlewanie każda z roślin wymaga indywidualnego podejścia regularnego nawożenia, a w zależności od sezonu odpowiedniego zabezpieczenia. Jeśli więc komuś arszawa kojarzy się jedynie z zanieczyszczeniami i betonową płytą, zapraszamy na Bielany! A wszystkich mieszkańców zachęcamy do naśladowania Państwa Marciniak, naprawdę warto! Ryszard Zakrzewski Radny Dzielnicy Bielany m. st. arszawy Pani Alicji Tyc wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci Męża składają koleżanki i koledzy z ydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany Fot. R. Zakrzewski

3 dokończenie ze str. 1 Panie Marszałku, przede wszystkim, w imieniu bielańczyków, a w sposób szczególny, uczestników wspaniałego koncertu Mazowsza, pragnę serdecznie podziękować za pomoc przy jego organizacji. Czym dla Pana jest dzisiaj Mazowsze i jak w dobie zachłyśnięcia się kulturą masową jest odbierane zarówno w kraju, jak i zagranicą? Miło mi to słyszeć. Bardzo się cieszę, że podobał się Państwu koncert. Jeśli zaś chodzi o Mazowsze to należy przypomnieć, że kiedy w 1948 r. Minister Kultury i Sztuki powierzył prof. Tadeuszowi Sygietyńskiemu zorganizowanie zespołu ludowego, określił, iż jego zadaniem ma być troska o podtrzymanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom wyjątkowości polskich obyczajów ludowych oraz regionalnej tradycji artystycznej. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze doskonale realizował i nadal realizuje tę misję. Kolejne pokolenia odbiorców wypełniają sale koncertowe, a oparty na pieśniach, przyśpiewkach i tańcach wsi mazowieckiej, repertuar zespołu nadal ciekawi i inspiruje. Dziś przy niezwykle szybkim tempie życia, łatwym dostępie do informacji oraz intensywnym rozwoju technologicznym, coraz większą wartość dla nas stanowią tradycje naszych przodków. Są one źródłem naszej regionalnej i narodowej tożsamości. Dlatego też zespół Mazowsze, prezentujący najwyższy poziom artystyczny, dbający o perfekcyjne i dokładne odtworzenie ludowych wzorców, ma wierną publiczność stale powiększającą się o nowe pokolenia. Obecnie w naturalny sposób tradycja i nowoczesność przenikają się wzajemnie. Symbolem tego jest Matecznik Mazowsze w Karolinie, który po modernizacji finansowanej ze środków unijnych, zapewnia artystom doskonałe warunki pracy i rozwoju, a publiczności komfortowe miejsce wypoczynku i bezpośredniego obcowania z tradycyjną kulturą Mazowsza. Mazowsze sercem Polski 3 YDARZENIA Rozmowa z Marcinem Kierwińskim, wicemarszałkiem ojewództwa Mazowieckiego, odpowiedzialnym za kulturę rocznicę powstania parafii św. Zygmunta świętowali parafianie i jej sympatycy oraz wszyscy bielańczycy, których życie wplotło się w tę niezwykłą wspólnotę. Ksiądz proboszcz Krzysztof Kosk podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do budowy kościoła oraz wszystkim, którzy przyczynili się do budowy świątyni duchowej. niedzielę, 12 czerwca br., uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. kardynał Kazimierz Nycz. Na uro- A jak wygląda sytuacja warszawskich instytucji kultury podległych samorządowi województwa? Jakie są szanse na pozyskanie środków unijnych na nowe inwestycje? Samorząd województwa mazowieckiego w stolicy nadzoruje działalność czternastu instytucji kultury, których oferta skierowana jest do różnych odbiorców. Są to m.in. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Muzeum Niepodległości, Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Literatury czy też arszawska Opera Kameralna. Ich działanie oparte jest na stałym dialogu z mieszkańcami regionu i otwieraniu się na nowe możliwości i technologie. Coraz częściej nasze jednostki oferują niestandardowe sposoby przekazu kultury, na co skutecznie pozyskują zewnętrzne źródła finansowania. Środki unijne są także niezwykle pomocne w modernizacji i dostosowywaniu technologicznym bazy lokalowej naszych jednostek. Samorząd mazowiecki na lata zaplanował w swoich jednostkach kultury przeprowadzenie inwestycji o wartości około 600 mln zł, z czego blisko 70% to budżet RPO. Przykładem może być siedziba Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego arszawy, Biblioteki Głównej ojewództwa Mazowieckiego, Teatr Polski, MCKiS czy też Centrum Folklorystyczne w Karolinie Matecznik Mazowsze. Zapraszam do odwiedzania mazowieckich instytucji kultury. Ich oferta jest tak zróżnicowana i bogata, że każdy mieszkaniec stolicy może znaleźć w niej coś dla siebie. Jedną z nich jest Bielańska Scena Kameralna, która mieści się w naszym ratuszu i od kilkunastu miesięcy cieszy się niesłabnącym powodzeniem... Bielańska Scena Kameralna Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury jest dobrym przykładem dialogu pomiędzy odbiorcą, a nadawcą kultury. Repertuar tego teatru impresaryjnego, tworzony jest w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Bielan, którzy uczestnicząc w spektaklach, docenili wysoki poziom artystyczny tego miejsca. Scena ta gościła wielu znanych polskich artystów: choćby ojciecha Pszoniaka w monodramie Belfer czy Dorotę Stalińską w Zgadze. Tu także swoją premierę miał monodram Dominiki Ostałowskiej pt. Chopin muzyka i miłość. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się poranki teatralne, które poprzez zabawę, pokazują najmłodszym ogromną wartość, jaką jest kultura. Ks. Kardynał Kazimierz Nycz u św. Zygmunta lecie bielańskiej parafii czystości obecni byli proboszczowie sąsiednich parafii, księża, którzy swoje pierwsze kroki stawiali w tej parafii oraz burmistrz dzielnicy Bielany Rafał Miastowski. wygłoszonej homilii Metropolita arszawski podkreślił dramaturgię powstawania parafii, w której wielką role odegrali poszczególni duszpasterze oraz budowniczy kościoła ks. Grygiełko. Szczególne podziękowania skierował do proboszcza seniora ks. Kazimierza Kalinowskiego za jego duchowość i otwartość na świeckich, dzięki czemu mogło Koncert Mazowsza w kościele św. Zygmunta, 5 czerwca br. uświetnił jubileusz parafii esoły nastrój pikniku udzielił się Rafałowi Miastowskiemu i Marcinowi Kierwińskiemu Fot. Z. Morawski powstać tak wiele wspólnot. Podkreślił również heroizm i zaangażowanie parafian, bez których wybudowanie tak wielkiej świątyni zaledwie w cztery lata byłoby niemożliwe oraz podziękował obecnemu proboszczowi za jego gospodarność. procesji z darami w strojach ludowych poszły maluchy z przedszkola św. Dominika Savio, niosąc kwiaty. Biblię wręczyła młodzież, wyjeżdżająca do Madrytu na spotkanie z papieżem Benedyktem XVI, małżonkowie wręczyli ornat, zaś rodziny wielodzietne wręczyły Statut Stowarzyszenia Rodzin ielodzietnych jako znak otwartości na życie i jego obronę, seniorzy parafii zanieśli do ołtarza chleb, wino i wodę. Na zakończenie Eucharystii Metropolita arszawski wręczył odznaczenia za zasługi dla diecezji warszawskiej, które otrzymały: Zofia Kuzka za wieloletnią pracę w zespole charytatywnym, Anna Cieślak za pracę z dziećmi i młodzieżą jako pedagogkatecheta, Joanna Kuczewska za kierowanie Fot. Z. Morawski Co Pana zdaniem jest najważniejsze dla Mazowsza w najbliższych latach? Mazowsze, serce Polski poprzez swoje położenie, w centrum kraju, staje się niejako jego wizytówką. Przez pryzmat Mazowsza, szczególnie w oczach obcokrajowców, postrzegana jest cała Polska. Stąd najważniejszy dla Mazowsza w najbliższych latach jest stały, zrównoważony rozwój, poprzez równoległy postęp zarówno w gospodarce, infrastrukturze, kulturze czy nauce, co niewątpliwie przyczynia się nie tylko do zadowolenia mieszkańców, ale również zwiększenia tożsamości regionalnej oraz atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Jak ocenia Pan nasz dzisiejszy piknik, co Pana szczególnie zainteresowało? Bielany od pokoleń są tradycyjnym miejscem kulturalnego odpoczynku i wspólnej zabawy w gronie rodziny i przyjaciół. Tę atmosferę mogli współtworzyć także uczestnicy dzisiejszego pikniku. Taka inicjatywa doskonale integruje środowisko lokalne, ale również pokazuje zamiłowanie bielańczyków do wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu. Organizatorom udało się zarówno odtworzyć atmosferę sprzed lat, choćby poprzez koncerty kapel warszawskich i zespołów folklorystycznych jak również zachęcić do odkrywania osobliwości Bielan w grze Misja: Bielany II. Muszę przyznać, że jest to innowacyjne i ciekawe narzędzie marketingu terytorialnego. Zapewne wielu użytkowników tej niestandardowej gry z satysfakcją rozpoznawało w cyberprzestrzeni otoczenie, które codziennie mija na Bielanach. Dla innych gra stała się nietypowym przewodnikiem i impulsem do tego, by odszukać miejsca, które znali jedynie z ekranu swojego komputera. Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał Tadeusz Olechowski Ks. kard. Kazimierz Nycz, w głębi: ks. Krzysztof Kosk i ks. Kazimierz Kalinowski chórem parafialnym, Hanna Pstrągowska- Dubiel za pracę artystyczną przy tworzenie trzech witraży i obrazów, które upiększyły świątynię oraz Aleksandra Kępa za pracę w Zespole Pomocy Bliźniemu. aldemar asiewicz Fot. Z. Morawski

4 4 KULTURA Kręci się na Bielanach Podsumowanie festiwalu Dozwolone do 21/ Up to 21 dniach maja br. na terenie czterech warszawskich dzielnic: Bielan, Bemowa, Ursusa i Żoliborza odbywał się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Dozwolone do 21/ Up to 21. Pierwszy raz jednym z głównych organizatorów obok Federacji Niezależnych Twórców Filmowych została Biblioteka Publiczna Dzielnicy Bielany, której filia Mediateka START META stała się centrum festiwalowym. Po obejrzeniu ponad sześćdziesięciu obrazów profesjonalne jury w składzie: Aleksandra Nieśpielak, Agnieszka Prokopowicz, Stanisław Puls i Paweł Łęski zdecydowało o nagrodzeniu następujących obrazów: Ogrodu w reżyserii Józka Gałązki, Pandemii i Jak zostać animatorem zrealizowanych przez grupę z ukraińskiego studia animacji Krok, Godziny z poetą Michała Gonickiego, filmu Komar Marty Łyżwińskiej. Nagrody główne otrzymały filmy: Droga mistrza Kamila Krukowskiego, Czerwone jabłuszko Jana Groblińskiego, Palacz Jana Drabczyńskiego, Mamma Lima Karoliny Kołodziej, Zgrzyt Michała Mroza. Grand Prix Festiwalu przyznane zostało filmowi Getto Gospel Jakuba Radeja. Nagrody w kinie Rejs wręczał Rafał Miastowski burmistrz naszej dzielnicy, który od początku wspierał ideę festiwalu filmowego na Bielanach. Uczestnicy festiwalu, którzy przyjechali do arszawy, mieli możliwość nakręcenia filmów o jednej z partnerskich dzielnic. Zostały one zmontowane jeszcze podczas trwania festiwalu i pokazane ostatniego dnia w kinie Rejs. ten sposób powstało sześć obrazów, z których dwa - oba wyróżnione przez jury - o naszej dzielnicy. Zupełnie niezwykła animacja pt. Zabawy na Bielanach inspirowana klimatem dawnych Bielan, powstała pod okiem Anny Płacheckiej w Pracowniach Artystycznych Domu Kultury Śródmieście. Filmową impresję na temat naszej dzielnicy stworzyli młodzi filmowcy z rocławia: Dominik Krawczyk i Agnieszka Opyt. Całość utrzymana jest w rytmie walca, który jest synonimem radości, życia, pogody ducha opowiadają twórcy filmu, który można teraz obejrzeć na stronie internetowej urzędu Dominik i Agnieszka przyznają, że podczas robienia zdjęć do filmu największe wrażenie zrobiła na nich fascynująca swoim ogromem huta ArcelorMittal arszawa. Byliśmy też pod wrażeniem Mediateki, która jako nowoczesne centrum multimedialne jest miejscem bardzo atrakcyjnym. Najciekawszą, otwartą i przyjazną postacią był natomiast ksiądz tryskający humorem mowa oczywiście o ks. ojciechu Drozdowiczu, proboszczu parafii pw. bł. E. Detkensa przy ul. Dewajtis, który również pojawia się w filmie o naszej dzielnicy. Następny festiwal filmowy Up to 21 już za rok. Magdalena Ulejczyk XV Bielańska Olimpiada Biblijna N ieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa - powiedział św. Hieronim i takie hasło towarzyszyło uczniom bielańskich szkół podczas konkursu organizowanego corocznie w Szkole Podstawowej nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego. Już po raz piętnasty uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów sprawdzali swoją wiedzę, biorąc udział w Bielańskiej Olimpiadzie Biblijnej. Inicjatorami tego konkursu był ydział Oświaty i ychowania dla Dzielnicy Bielany oraz kierujący Katolickim Apostolatem Biblijnym - ks. prof. Andrzej Banaszek, a także nauczyciel religii ze szkoły podstawowej nr 53, Pani Maria Stelmachowska. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i przy wsparciu rodziców, pogłębiają znajomość Pisma Świętego i wiedzy biblijnej. Nauczyciele i uczniowie korzystają z przygotowanych przez ks. prof. Andrzeja Banaszka materiałów wydawanych w formie książkowej. Były to takie zagadnienia jak: Od stworzenia świata do Chrystusa. Panorama najważniejszych wydarzeń i postaci biblijnych, Rozwój Kościoła Apostolskiego. Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła, Ewangelie synoptyczne. Udział uczniów szkół podstawowych w olimpiadzie zaowocował sukcesami, jakie odnieśli uczniowie szkół bielańskich w konkursie Fot. M. Ulejczyk Młodzi filmowcy Orlik Volleymania w naszej dzielnicy 7 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6, odbyła się uroczysta inauguracja ogólnopolskiego turnieju siatkówki Orlik Volleymania akcji, której ideą jest promowanie wśród dzieci i młodzieży sportowej aktywności i zasad fair-play. 1 września 2011 r. w czterech województwach rozpoczną się eliminacje gminne, które zakończą finały wojewódzkie w Gdańsku. arszawie gospodarzem turnieju będzie Orlik przy SP nr 53. J uż po raz dwunasty, 14 czerwca, w pałacu w ilanowie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Południa i Luster Południa. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: wartości i aktywności. Laureatami w kategorii wartości są wybitni Polacy, których losy związane są z naszą częścią miasta, w dziedzinie aktywności zaś osoby prywatne i instytucje, które wykazują ponadprzeciętną aktywność na rzecz innych w zakresie kultury, sportu, edukacji, pomocy społecznej i zdrowia. Pełny wykaz laureatów dostępny jest na tym roku Nagrody Południa odebrali, w kategorii wartości: Andrzej ajda; polscy marynarze - czytelnicy internetowej gazetki morskiej Dzień dobry, tu Polska tworzący Smerfny Fundusz Gargamela za ratowanie życia chorym dzieciom; w kategorii aktywności Chris Niedenthal za wrażliwy stosunek do historii i ciepłe spojrzenie na ludzi, Piotr Miks za promocję polskiej mu- konferencji prasowej udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Ryszard Stachurski, Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław Przedpełski, mistrz Europy i wicemistrz świata Piotr Gruszka oraz burmistrz Bielan Rafał Miastowski. Po zakończeniu spotkania z mediami odbył się krótki mecz siatkarski pomiędzy dziennikarzami a urzędnikami (Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Piłki Siatkowej spólne zdjęcie uczestników meczu oraz Urzędem Dzielnicy Bielany). Urzędników wsparł Piotr Gruszka, natomiast w szeregach dziennikarzy wystąpił itold Roman wielokrotny reprezentant kraju oraz menager reprezentacji. Następnie siatkarze obecni na spotkaniu wystąpili w meczu z uczniami naszej szkoły. Prawdziwą przyjemnością dla uczniów było spotkanie z Piotrem Gruszką - zawodnikiem, którego znają i podziwiają wszyscy nasi młodzi siatkarze. Edyta Barańczyk Nagrody Południa dla bielańczyków organizowanym od kilku lat przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla Gimnazjów (liczni laureaci i finaliści). Tematykę tegorocznego konkursu dla uczniów gimnazjów stanowiły Pisma św. Jana, a dla szkół podstawowych w większości testy z Ewangelii według św. Mateusza. Laureatami Bielańskiej Olimpiady Biblijnej zostali uczniowie szkół podstawowych: I miejsce - Michał Paradowski ze Szkoły zyki rozrywkowej, Mira Kantor- Pikus za inicjatywę budowy i współfinansowania placu zabaw przy ul. Dzierżoniowskiej 7 (oboje z Bielan), Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Miasto Ogród Sadyba za rozwijanie dobrych więzi sąsiedzkich, Krzysztof Radzimski za wspieranie młodych muzyków. Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Bielany, oceniając wręczenie nagród, powiedział: Jestem dumny, że Nagroda Południa zagościła na północy Podstawowej nr 289, II miejsce ex aequo Maria Barańczyk ze Szkoły Podstawowej nr 53 i Dominika Sobocińska ze Szkoły Podstawowej nr 289, III miejsce ex aequo - Błażej Kalinowski i Krzysztof Mokuracki ze Szkoły Podstawowej nr 289 oraz Anna iejacka ze Szkoły Podstawowej nr 53. Gimnazjów: I miejsce - Aleksander Jurkiewicz z Gimnazjum nr 76 w Zespole Szkół nr 55, II miejsce - Przemysław Brzeziński arszawy, na Bielanach. Uważam, że w każdej dzielnicy są ludzie warci zauważenia w związku z ich aktywnością na rzecz innych. Nagroda Południa cieszy się od lat uznaniem w arszawie. Przyznawana jest osobom posiadającym autorytet, osobom, które swym przykładem pobudzają do aktywności obywatelskiej innych. Tym bardziej jest mi miło, że wśród mieszkańców Bielan znaleźli się tegoroczni laureaci. M.U. Laureaci tegorocznej Nagrody Południa z Gimnazjum nr 76 w Zespole Szkół nr 55, III miejsce - Łukasz Kaczyński z Gimnazjum nr 76 w Zespole Szkół nr 55. Jesteśmy wdzięczni władzom naszej dzielnicy, że wspiera tę inicjatywę, doceniając w ten sposób wysiłek naszych uczniów. Gratulujemy uczniom, ich nauczycielom i rodzicom oraz życzymy dalszych sukcesów. Jacek Grzybowski dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 Fot. Arch. Szkoły Fot. Arch. Redakcji Południa

5 To już po raz drugi Festiwal ulicznych i plenerowych pokazów teatralnych, tanecznych, muzycznych, cyrkowych i filmowych będzie miał swoją bielańską odsłonę. Tym razem gościć będziemy słynny teatr Malabar z Francji z niezwykle widowiskowym przedstawieniem Helios II oraz teatr TOL z Belgii ze spektaklem Luce. ielkie otwarcie Festiwalu już 1 lipca br. o godz tuż przy stacji metra Stare Bielany. Kolejne przedstawienia: 4 i 5 lipca przy stacji metra Słodowiec. Cieszymy się, iż także w tym roku po bardzo owocnej współpracy z Festiwalem w roku ubiegłym, kiedy to gościliśmy na Bielanach Antagon TheaterAKTion z Niemiec znów w naszej dzielnicy odbędą się Festiwalowe wydarzenia. tym roku planujemy wspólnie jeszcze większe przedsięwzięcie! arto wspomnieć, iż Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy został wpisany przez MKiDN na oficjalną listę wydarzeń kulturalnych Krajowego Programu Kulturalnego polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. I właśnie w piątek 1 lipca w dniu przejęcia Prezydencji zapraszamy na Bielany na główne otwarcie Festiwalu, którym będzie wielkie widowisko francuskiego teatru Malabar pt. Helios II. Przedstawienie powstało z inspiracji egipską legendą opowiadającej o narodzinach świata. Helios, gigantyczny bajkowy owad był świadkiem tych wydarzeń i przybył, aby zrelacjonować mieszkańcom miasta fantastyczną historię. edług mitycznych przekazów u źródeł powstania świata stało stworzone z chaosu jajo, które przemieniło się w Gwiazdę Słońce. Parada złoty 24- metrowy twór z metalowymi szczypcami posuwa się w rytm muzyki elektronicznej, a wokół artyści cyrkowi składają mu hołd w teatrze cieni i świateł. Procesję prowadzą aktorzy na szczudłach, podczas gdy kilkunastu akrobatów wprawia w ruch poszczególne części wielkiej konstrukcji. O godz przy stacji metra Stare Bielany rozpocznie się parada tancerzy, muzyków, akrobatów i... gigantycznego, bajkowego owada. Aktorzy przejdą ulicą Kasprowicza, aż do stacji metra Słodowiec. Druga część spektaklu ok odbędzie się na terenach zielonych tuż przy stacji metra Słodowiec. Będzie jej towarzyszyć m.in. niezwykle widowiskowy pokaz fajerwerków, pokazy akrobatów, muzyka na żywo itp. Całość kończy się apoteozą światła o świcie tysiąca zachodzących słońc, pirotechniczny recital spycha granice nocy w nadnaturalnym blasku (z materiałów Teatru). poniedziałek 4 lipca i we wtorek 5 lipca o godz przy stacji metra Słodowiec odbędą się dwa spektakle pt. Luce teatru TOL z Belgii. Theater Tol, założony w roku 1998, jest belgijskim zespołem z Antwerpii, który gromadzi artystów z różnych dyscyplin (rzeźbiarzy, muzyków, tancerzy, aktorów) i tworzy teatr muzyczno-wizualny (mieszanka muzyki, tańca i filmu). Grupa wykorzystuje obrazy, grę i dźwięk, a jedynie sporadycznie tekst. Źródłem inspiracji dla teatru Tol są możliwości, jakie stwarza dane miejsce, a także jego historia i kontekst społeczny. Zespół nie występuje w tradycyjnych teatrach, woli niecodzienne miejsca: starą fabrykę, zamek, park, plażę lub brzeg rzeki. Tym razem wystąpi w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra... Spektakl Luce to opowieść o rywalizacji dwóch niezwykle utytułowanych i nie mniej popularnych włoskich kolarzy: Fausto Coppiego i Gino Bartaliego. Obaj należeli do najlepszych sportowców świata w kolarstwie szosowym lat 40. i 50. Byli uwielbiani przez kibiców oraz rozpieszczani przez prasę, rozpisującą się o ich zawodowych sukcesach i podsycającą emocje wokół wzajemnej konkurencji. Doszło nawet do tego, że współczesne zawodnikom łochy podzieliły się na dwa antagonistyczne obozy: bartalistów i coppistów. Sami kolarze nie byli wrogami choć rywalizowali w życiu sportowym, prywatnie łączyły ich więzy przyjaźni. Fausto Coppi, dzięki swym sukcesom nazywany Il Campionissimo (Mistrz nad Mistrze) dumny i wolny, bagatelizujący opinię publiczną, był gwiazdą nie tylko sportową wskutek romansu z zamężną kobietą stał się także gwiazdą skandalu obyczajowego. ybranka wielkiego kolarza to Giulia Occhini ( Dama Bianca ) trzecia, obok Coppiego i Bartaliego bohaterka scenicznej opowieści teatru Tol. Luce jest nie tylko opowieścią KULTURA ielkie otwarcie na Bielanach tym roku po raz kolejny Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany zapraszają dzieci i całe rodziny na wakacyjne spektakle na placach zabaw. Teatr Plac Zabaw pokaże dwukrotnie spektakl, który powstał w roku ubiegłym Elmer, słoń w kratkę oraz zupełnie nowe przedstawienie, zrealizowane w tym roku: Mama Mu. Po przedstawieniach aktorzy zaproponują dzieciom zabawy i animacje w oparciu o opowiedzianą historię. Na koniec dla każdego dziecka niespodzianka! Spektakl Mama Mu to opowieść o marzeniach... Czym są marzenia? Przekolorowaną rzeczywistością! Czymś, co sprawia, że wszystko nabiera sensu, że człowiek zaczyna działać pomimo przeciwieństw. Podczas spotkania z Mamą Mu dzieci zrozumieją jak wielka siła w tkwi w marzeniach, a dorośli przypomną sobie, jak utkwili w świecie bez marzeń. Bo czy krowa może się huśtać? Może... Trzeba to sobie tylko wyobrazić i zamarzyć! Mama Mu po raz pierwszy w Polsce, na scenie!!! Autor: Jujja ieslander; reż. Jerzy Jan Połoński; scenografia: Anna Chadaj, muz. Marcin Partyka; choreografia: Jarek Sta- dniach br., w Mediatece Start-Mecie przy ul. Szegedyńskiej 13a odbywają się Dni Kultury Chorwackiej, podczas których można m.in. zapoznać się z chorwacką kinematografią. 2 lipca o godz. 18:00 odbędzie się koncert chorwackiego zespołu Klapa Bonaca. Organizatorem spotkań jest Ambasada Republiki Chorwacji w Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy z Biblioteką Publiczną im. S. Staszica w dzielnicy Bielany, Biblioteką Publiczną im. Z. J. Rumla Dzielnicy Praga Południe oraz Urzędem Dzielnicy Bielany m.st. arszawy. Podczas uroczystej inauguracji Dni Kultury Chorwackiej, która odbyła się 27 czerwca br. w Mediatece obecni byli m.in.: Rafał Miastowski Burmistrz Dzielnicy Bielany, itold Kon Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bielany, Mirosława Majewska Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe, Natalija 19. Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy 5 o sportowym współzawodnictwie to także historia wielkiej, odpornej na wszelkie społeczne zakazy miłości. Klubem festiwalowym tegorocznego Festiwalu jest Klubokawiarnia RESORT przy ul. Bielańskiej 1. Prezentacje KI- NO*C będą odbywały się tam w każdy festiwalowy wieczór o godz wydarzeniach festiwalowych można będzie uczestniczyć w całej stolicy: na Starym i Nowym Meście, w Parku Agrykola, przed Pałacem Kultury i Nauki, w Parku Świętokrzyskim oraz w Łazienkach Królewskich. stęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Scena 96. Dzielnica Bielany jest partnerem Festiwalu. Szczegóły: oraz Paulina Szczuczko-Jędruszak Plac Zabaw inny niż wszystkie niek. Obsada: Mama Mu Iwona Mirosław- Dolecka, Pan rona aldemar Dolecki, Chłop Andrzej Bocian. spektaklu Elmer, słoń w kratkę zobaczymy niezwykłą rodzinę cyrkową rodzeństwo Klunni. rolach BUCCO, DOSSO i PAPPO: Iwona Mirosław-Dolecka, aldemar Dolecki oraz Paweł Suski (aktor cyrkowy) czyli najlepszy na świecie cyrk: Cyrk NEVERLAND. przedstawieniu zostaną użyte duże, płaskie formy, które dzieci zmieniać będą przy pomocy kolorowej kredy. Naturalną scenografię (wyposażenie) placu zabaw uzupełnią duże formy afrykańskich drzew oraz postaci mieszkańców dżungli. śród lewitacji, fajerwerków, żonglerek, czarów i magii ukryto piękną opowieść o małym słoniu w kratkę. Elmer, wędrując dżunglą afrykańską, ma jeden cel: chce być inny, niż dotąd, a taki sam jak wszystkie inne słonie. Czego nauczy się w akacyjne spektakle dla dzieci czasie tej wędrówki? Z kim się zapozna? Jakie niezwykłe zwierzęta spotka? Trzeba to sprawdzić! stęp wolny. Prosimy zabrać ze sobą koce lub karimaty. Szczegółowy program prezentacji spektaklu: , niedziela, godz , Plac Zabaw Kępa Potocka: Mama MU, , niedziela, godz , rzeciono 36/38: Elmer, słoń w kratkę, , sobota, godz , Skwer przy ul. Goldoniego 1: Mama Mu, , niedziela, godz , Park Bielany III: Mama Mu, , niedziela, godz , Kochanowskiego 22: Mama Mu, , niedziela, godz , okolice Ośrodku Sportu przy ul. Conrada: Mama Mu, , sobota, godz , Plac Zabaw Park Olszyna: Elmer, słoń w kratkę. KS-KU Dni Kultury Chorwackiej w Mediatece Bukovec-Osmičević Pierwszy Sekretarz Ambasady Republiki Chorwacji w Polsce, mr.sc. Ivan Del Vechio JE Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce, Marzena Maciulewicz odpowiedzialna za projekt pt. Fenomen karnawału we współczesnym społeczeństwie chorwackim. M.U. Natalija Bukovec-Osmičević, mr.sc. Ivan Del Vechio, Rafał Miastowski, itold Kon i Mirosława Majewska Fot. M. Ślepowrońska

6 6 U kazał się pierwszy numer informatora rodzinie cieplej, którego celem jest dostarczanie rzetelnych informacji na temat opieki zastępczej, przybliżanie specyfiki tej działalności, informowanie o podejmowanych przez PORT inicjatywach i akcjach. Ponieważ w naszym kraju ciągle jest zbyt mało kandydatów na opiekunów zastępczych, dlatego prawie 25 tys. dzieci musi przebywać w 633 domach dziecka. Za ten stan rzeczy odpowiada m.in. brak rzetelnej wiedzy na temat opieki zastępczej oraz szereg mitów i barier społecznych. Razem możemy to zmienić. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Bezpośrednią okazją do powstania informatora rodzinie cieplej był obchodzony 30 maja, już po raz piąty, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji na tydzień przed tą datą odbyło się w arszawie szereg różnych spotkań i imprez. Ośrodek parcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom zorganizował Dzień Otwarty, podczas którego wszyscy zainteresowani mogli dowiedzieć się, czym jest opieka zastępcza, jakie warunki trzeba spełnić aby pełnić funkcję rodziny zastępczej, pogotowia rodzinnego lub rodzinnego domu dziecka, a także na czym polega przygotowanie kandydatów i na jaką pomoc mogą liczyć rodziny zastępcze. Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców odbył się wykład pt.: Prawda i mity o rodzicielstwie zastępczym podczas którego dyrektor Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa Nasz Dom przybliżył zebranym funkcje pieczy zastępczej oraz formy wsparcia i pomocy rodzinom zastępczym organizowanej przez Ośrodek PORT. Była także możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami z Ośrodka PORT, którzy odpowiadali na pytania: jak zostać rodziną zastępczą, ile dzieci czeka na taką formę pomocy, czy osoba samotna może zostać rodziną zastępczą i wiele innych. ostatnią niedzielę maja Towarzystwo Nasz Dom zorganizowało bezpłatny przejazd zabytkowym tramwajem po arszawie, w którym psycholodzy i pedagodzy z Towarzystwa Nasz Dom odpowiadali na szereg pytań związanych z opieką zastępczą oraz wręczali materiały informacyjne. Atmosfera panująca w tramwaju była bardzo rodzinna. Liczymy, że efektem naszych działań będzie zwiększenie zainteresowania rodzinnymi formami opieki zastępczej, aby jak najmniej dzieci musiało przebywać w domach dziecka. Dlaczego opieka zastępcza jest potrzebna? iele rodzin doświadcza trudności, które uniemożliwiają właściwą opiekę nad dziećmi. Rodziny te potrzebują wsparcia i pomocy, a często także przejęcia ich obowiązków wobec dzieci przez opiekunów zastępczych. Rodzina zastępcza jest częścią szerszego procesu współpracy wielu osób i instytucji, którego celem jest powrót dziecka do jego rodziny, a jeśli okaże się to niemożliwe, to zapewnienie mu właściwej opieki i wychowania w innej rodzinie, tak aby umożliwić mu dogodny start w dorosłe życie. Opieka zastępcza to prawdziwa praca z misją. Niełatwa, lecz mogąca dać ogromne poczucie spełnienia i satysfakcji. Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych zwykle dużo przeszły, często brakuje im prawidłowych wzorców zachowań. Szansą na przyszłość jest dla nich przebywanie w otoczeniu pełnym akceptacji, szacunku oraz fachowej opieki. Takim miejscem powinna być rodzina zastępcza. Rodzicielstwo zastępcze to także ważne zadanie społeczne. SPOŁECZNE Oczywiście jest przede wszystkim formą pomocy dla dzieci i ich rodzin, ale także samym opiekunom daje możliwość zdobycia nowych kompetencji oraz umożliwia rozwój osobisty. Dla osób chętnych jest szansą na podjęcie nowej ścieżki zawodowej (tzw. zawodowe rodziny zastępcze). Jak powstaje rodzina zastępcza? Po spotkaniach w Ośrodku z psychologiem i pedagogiem poświęconym poznaniu oczekiwań kandydatów, udzieleniu odpowiedzi na pytania kandydatów dotyczące opieki zastępczej, formy i trybu szkolenia, poinformowaniu o wymaganiach formalnych kandydaci rozpoczynają Szkolenie Programem PRIDE Rodzinna Opieka ręgi Naprawcze umożliwiają podnoszenie kultury relacji międzyludzkich, uczą pokojowego rozwiązywania konfliktów. Są sposobem na zapobieganie agresji i przemocy w środowisku szkolnym. Pierwszy zorganizowany w szkole Krąg dotyczył bójki między uczniami klasy szóstej, jaka wydarzyła się w ich miejscu zamieszkania. Z prośbą o pomoc zwróciła się opiekunka jednego z nich. Uczestniczyły w nim 3 osoby. Druga sprawa, dla której zorganizowany był kolejny Krąg Naprawczy dotyczyła fizycznej agresji, jakiej użył jeden z tych uczniów wobec drugiego kilka miesięcy wcześniej w Kręgu wzięło udział 5 osób. Kręgi te prowadzili razem: Tomasz Bagiński i Mira Kępka. Uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną zawierającą pytania dotyczące zadowolenia uczestników z wzięcia udziału w Kręgu, przydatności wspólnie ustalonych rozwiązań konfliktu, innych korzyści wyniesionych z uczestnictwa w Kręgu, oceny pracy osób prowadzących facylitatorów. yniki tych ankiet okazały się bardzo pozytywną informacją zwrotną. e wrześniu 2010 r. opracowałam Program Kręgi Naprawcze jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole, który został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną i Radę Szkoły. Tomasz Bagiński przeprowadził prezentację Kręgów dla nauczycieli. Ja przeprowadziłam prezentację dla rodziców. Zaznajamiam z tą metodą uczniów na godzinach wychowawczych, w rozmowach indywidualnych. Podzieliłam się też informacjami na ten temat na jednym ze spotkań pedagogów i psychologów na Bielanach, którym przewodniczy metodyk Anna Kurowicka, co zaowocowało zorganizowaniem dla nich, przy współudziale ydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, prezentacji o Kręgach Naprawczych. Prowadził ją Tomasz Bagiński 26 listopada 2010 r. w Bielańskim Ratuszu. Obecni na niej byli przedstawiciele: ydziału Oświaty i ychowania i Ośrodka Pomocy Społecznej na Bielanach. Kręgi Naprawcze zaprezentowane zostały na X Ogólnopolskiej Konferencji Szkół Uczących Się, dnia 1 kwietnia 2011 r. w Jachrance w ramach dobrych praktyk nauczycielskich. Nasza szkoła należy do Klubu SUS i już od sześciu lat prezentuje swoje programy dydaktyczno-wychowawcze na ogólnopolskim rodzinie cieplej Informator Towarzystwa Nasz Dom o opiece zastępczej Zastępcza/ Adopcja (12 warsztatów, jeden trwa 4 godziny, a odbywają się raz w tygodniu), które umożliwia kandydatom aktywne przepracowanie przyszłej roli opiekuna zastępczego lub rodzica adopcyjnego. Decyzję o umieszczeniu konkretnego dziecka w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej podejmuje zawsze Sąd Rodzinny w oparciu m.in. o informacje o kandydatach otrzymane z Ośrodka. Na zakończenie chcemy oddać głos jednemu z wychowanków domu dziecka, który napisał: Świat widziany okiem dziecka wychowującego się w kochającej rodzinie, w której panuje prawdziwie ciepła atmosfera, a w domu jest ład i porządek, zupełnie różni się od świata widzianego okiem dziecka, które od wczesnego dzieciństwa wychowuje się w domu dziecka, czy też w innych tego typu miejscach. Dziecko takie żyje bez kochającej matki i ojca, bez prawdziwych świąt, bez wiedzy o tym czym właściwie jest rodzicielska miłość. łaśnie ja jestem takim dzieckiem. Prawie całe swoje życie spędziłem w domu dziecka. Każde dziecko ma prawo do uśmiechu i szczęścia Zadanie Ośrodek sparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa Nasz Dom jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. arszawy. Zespół PORT-u, al. Zjednoczenia arszawa tel Kręgi Naprawcze w Szkole Podstawowej Nr 273 (II) K forum nauczycielskim na konferencjach organizowanych każdego roku, w ramach dzielenia się nowatorskimi pomysłami, scenariuszami zajęć, praktyką pedagogiczną. Było i jest to dla naszej szkoły dużym Mira Kępka, Tadeusz Gulina i uczniowie z klasy V c wyróżnieniem, ponieważ nasze projekty były nie tylko zgłaszane i umieszczane w wydawanych z każdej konferencji Książeczkach Dobrych Praktyk, lecz również wybierane do ogólnej prezentacji na forum nauczycielskim. Na tegoroczną, jubileuszową Konferencję zgłosiliśmy dwa projekty: Jesień z Chopinem opracowany przez mgr Agnieszkę Kurek i Kręgi Naprawcze jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole opracowany przez mgr Mirę Kępkę, który został wybrany do ogólnej prezentacji. Uczestniczący w niej nauczyciele byli bardzo zainteresowani tą metodą, uznali ją za ciekawą, nowatorską, wymagającą dobrego przygotowania facylitatorów. Jedna z osób napisała: Rewelacyjna sprawa, zwłaszcza w pracy wychowawczej, oraz w życiu osobistym, rodzinnym. Fragment prezentacji i krótki opis pomysłu zostały zamieszczone na stronie internetowej organizatora Konferencji Centrum Edukacji Obywatelskiej (można je odszukać pod hasłem Kręgi Naprawcze SUS). Do kwietnia 2011 r. odbyło się w naszej szkole 10 Kręgów Naprawczych, w których brali udział uczniowie, rodzice i nauczyciele. Sprawy, które wnoszono do Kręgów, były zgłaszane przez różne osoby z naszej społeczności szkolnej. Zdarzało się też, że i ja, jako pedagog szkolny, proponowałam rozwiązanie konfliktu tą metodą, co zyskiwało akceptację zainteresowanych osób. Kręgi Naprawcze są w naszej szkole rozpowszechnianym sposobem rozwiązywania konfliktów, jesteśmy w trakcie budowania systemu. yniki ewaluacji bardzo nas zachęcają do dalszego korzystania z tej metody. Z przeprowadzonych Kręgów Naprawczych uzyskaliśmy następujące oceny uczestników (w skali od 1 do 6) w przedstawionych poniżej kategoriach: Udział w Kręgu pomógł w znalezieniu rozwiązań konfliktu 4,6. Moje zadowolenie z wzięcia udziału w Kręgu 5. Ocena prowadzenia przez facylitatorów 5,3. Na pytanie: Co dał ci ten Krąg Naprawczy? Uczestnicy odpowiadali m.in.: zrozumienie drugiej osoby; zgodę, koleżeństwo; oczyszczenie sytuacji w moich oczach oraz nadzieję na poprawę; możliwość szczerego wypowiedzenia się, udział kilku zaangażowanych osób w rozwiązywaniu problemu; wyjaśnienie sytuacji miedzy A a moim synem; ten Krąg nauczył mnie, że nie warto być niegrzecznym; swobodę wypowiedzenia się i wysłuchania drugiej strony konfliktu; zapoznanie się punktem widzenia problemu przez inne osoby, ich stanowisk i czego oczekują; poznałem, co mam w sobie poprawić; zapoznanie się głębiej z problemami wychowawczymi syna, spojrzenie na swoją pracę i zauważenie pewnych aspektów, które powinnam zmienić w komunikacji miedzy rodzicami. Na pytanie: Jakie elementy Kręgu uważasz za najbardziej przydatne? uczestnicy odpowiedzieli m.in.: spokojną rozmowę; wyjaśnienie spraw, szczerość; pojednanie jednej, drugiej strony; pomoc; ustalenie konkretnych propozycji rozwiązań; spokój, szacunek; to, żeby jedna osoba dobrze zrozumiała drugą osobę; możliwość wypowiedzenia się obu stron, podział spotkania na trzy etapy; traktowanie uczestników na równi, powtarzanie zdań, kto co powiedział i jak zrozumiał poprzedniego rozmówcę. ięcej informacji na temat Kręgów Naprawczych w Szkole Podstawowej Nr 273 można uzyskać na stronie internetowej: Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane metodą Kręgów Naprawczych do udziału w spotkaniach warsztatowych odbywających się w naszej szkole. Jesteśmy wdzięczni Dyrektorowi Szkoły, Marii Gizie za otwartość i przychylność dla Kręgów Naprawczych. Mira Kępka pedagog szkolny, we współpracy w Fundacją Świadomego Rozwoju Kontakt:

7 7 FELIETON Czerwcowe harce kulturalne Dzień dobry! Albo - dobry wieczór. Do wyboru. Na okoliczność pory dnia, w której czytacie naszą świeżutką gazetę. Dziś, lekko subiektywnie o wydarzeniach szeroko pojętej kultury. Gdyż tej - nigdy dość. A dzieje się wokół tyle, że, ho! Leszek Rudnicki poprzednim numerze NB przedstawiliśmy bogaty program Bielańskich Dni Kultury. Czegóż tam nie ma? Jest wszystko! A nawet więcej. Począwszy od licznych imprez z okazji Dnia Dziecka, przez pikniki przy Stawach Brustmana oraz itaj lato na Bielanach, po muzyczne koncerty, spektakle teatralne, wystawy artystyczne itd., itd. Zwartym szeregiem do akcji ruszyły liczne dzielnicowe placówki: mediateka, biblioteki publiczne, młodzieżowe domy kultury, kluby mieszkańców jak również... kościoły. Teraz proszę łaskawie przerzucić kilka stron w przód lub tył. O właśnie! Relacjonujemy wspomniane wydarzenia więcej niż obficie. Pani też tam była. Tak, tak - do pani mówię. Pan również, z dojrzewającą latoroślą. Skąd wiemy? Hmm, no cóż. Nasi wysłannicy są niemal wszędzie. I wszystko widzą. Ja, jak to ja. Ciut na przekór. Żeby nie odbierać innym przyjemności pisania o w/w, wyruszyłem w teren, zwracając uwagę na równie ważne aspekty kulturalne. Z pozoru wydają się oczywiste, banalne, choć takimi nie są. Już referuję: co jeszcze piszczy w naszej trawie. Pogoda naprawdę dopisuje, więc sezon rowerowy w pełni. Dzielnicowe ścieżki zaroiły się od cyklistów wszelkiej maści. iek, płeć czy status społeczny, nie mają tutaj absolutnie żadnego znaczenia. Jedni - podążają do pracy lub metra, drudzy - do szkoły czy na uczelnię, jeszcze inni - po drobne, okoliczne zakupy. Jak również, ot tak, bez specjalnej przyczyny, dla zdrowia. Foto 1. Przy okazji, można zerknąć ciekawym okiem, co nowego i ciekawego dzieje się wokół. Na rowerowych ścieżkach, istna, kolorowa rewia mody panuje. Koszulki, bluzy, kamizelki, rękawiczki, czapeczki, kaski, chusty, daszki itp. reszcie; prawdziwy melanż dwuśladów występuje: górale, kolarki, składaki, miejskie holenderki etc. Spytacie słusznie: co ma rower do wspomnianego tematu? Ano ma. I to dużo. Choćby za sprawą tzw. kultury fizycznej, sportu oraz rekreacji. Jak również osobistej. To oczywiste, niczym dwa razy dwa. Przeróżne zachowania panują na dzielnicowych szlakach. Dotyczą zarówno pieszych jak też rowerzystów. Powiem tak: drobne grzeszki są po obu stronach. Doprowadza to do konfliktów. ymienię tylko najważniejsze. Pierwsi, nagminnie spacerują beztrosko po traktach przeznaczonych dla rowerów. Często bywa też, iż kierowcy zastawiają je swoimi samochodami, utrudniając swobodną jazdę. Drudzy natomiast, czasami jeżdżą zbyt szybko lub agresywnie, przy okazji łamiąc obowiązujące przepisy kodeksu ruchu drogowego. łaśnie! Od miesiąca obowiązują nowe zasady jazdy na dwóch kółkach. Z korzyścią dla miłośników tych pojazdów. Uściślono definicję roweru, dano pierwszeństwo przejazdu rowerem ścieżką przez jezdnię (na zielonym świetle) przed Foto 1 samochodem skręcającym z poprzecznej ulicy, w określonych sytuacjach dopuszczono jazdę obok siebie czy poruszanie się chodnikiem (szerokość minimum 2 m) podczas złej pogody lub gdy na jezdni obok obowiązuje prędkość większa niż 50 km/h. Zmian tych jest dużo więcej. arto dokładnie je poznać w stosownych dokumentach lub branżowych stronach internetowych. By zdrowo oraz spokojnie podziwiać z perspektywy siodełka rowerowego, ciepłe, czerwcowe Bielany. Jadąc dalej przez dzielnicę, trafiłem na kolejną formę kulturalną. Hobby połączone z wypoczynkiem. łaściwie - swoista filozofia życia. To ci, którzy przedkładają obracanie ręką kołowrotka nad... kręceniem nogami łańcucha. ędkarze przy Stawach Brustmana. Foto 2. Tkwią w zupełnie innym czasie i przestrzeni. Moczenie kija w wodzie oraz towarzyszący temu rytuał, wydaje się być o wiele ważniejszy, niż samo złowienie ichtiologicznego okaza. Zaintrygowany ich stoickim spokojem, wdałem się w krótką rozmowę. Zostałem uraczony przez nobliwego starszego pana miejską Foto 2 legendą. Historycznymi faktami z elementami (być może) współczesnej fikcji. Otóż: dzisiejsze stawy znajdują się na terenie, gdzie dawniej występowały liczne wodne zbiorniki, wzbogacane płynącym Potokiem Bielańskim. Ponoć w XVII w. był tam dwór z malowniczym parkiem, gdzie znajdowały się także zarybione stawy. Na początku XIX w. całość przejął w swoje ręce Instytut Agronomiczny z Marymontu, porządkując kanały melioracyjne i tworząc przemyślany układ trzech zbiorników wodnych. Niestety, w drugiej połowie XX w. jeden z nich został zasypany (!), gdy w pobliżu (ul. Reymonta 25) postawiono szkołę podstawową (dziś nr 209). Po tej skróconej lekcji historii usłyszałem ciekawostki pt. Co tutaj zdarzało się wyłowić. Trudno dziś to zweryfikować, ale powtórzę. Podobno któryś z wędkarzy złowił kiedyś w iśle 20 kg suma, po czym... wpuścił do Stawów Brustmana. Jego widok budził prawdziwą sensację. Z bardziej przyziemnych, a raczej, podwodnych rzeczy wyławiano: buty, puszki po piwie, fragmenty ławek, butelki, a nawet stare... rowery! Tu, spojrzałem z lekkim niepokojem na mój nieco zabytkowy pojazd, spoczywający obok na trawie. Podziękowałem za miłą rozmowę i ruszyłem w dalszą podróż. Jadąc na skróty między budynkami Słodowca, spotkałem ciekawe objawy tzw. kultury technicznej. Foto 3. Nieopodal parku Bielany III w ramach wymiany sieci wodnej, czyli rur, rozkopano fragment podwórka, trawnika oraz chodnika. okół ciasna zabudowa, do tego krzewy i drzewa. Całość, ogrodzono biało - czerwoną balustradą. Operatorzy nowoczesnych koparek z precyzją drążyli wykop, inni zajmowali Fot. L. Rudnicki Foto 3 się wyznaczonymi im czynnościami. Nikt nie klął jak szewc, nikt nie wydzierał się jak furman, każdy robił swoje. Nie było widoku z minionej epoki, że jeden kopał spocony jak kret, a pięciu wisiało na łopatach, rżąc jak głupi do sera. Czyli; jeśli się chce, można inaczej. Pozytywniej. Kulturalniej. To mi się bardzo spodobało. Dlatego sfotografowałem oraz odnotowałem wspomnianą sytuację. Tu, nastąpił nieoczekiwany, ale jakże miły ciąg dalszy motywu kulturalnego z budową w tle. Już z dala zaintrygowało mnie tęczowe, barwne graffiti, zasłaniające parterowy pawilon na rogu ulic: Jarzębskiego i Magiera. Napis na bannerze brzmiał optymistycznie: Tu powstanie Osiedlowy Dom Kultury. Dawniej, egzystował w tym miejscu sklep spożywczy, później artykuły przemysłowe, następnie motoryzacyjne itd. końcu pawilon zakończył swą działalność, stał, stał i marniał w oczach. Na szczęście podjęto słuszną decyzję, aby ożywić lokalną pustynię kulturalną. Nomen - omen na osiedlu: Piaski, co nabiera nieomal symbolicznego znaczenia. Zwycięski projekt architektoniczny przewiduje obudowanie kolorowej bryły nowego budynku szkłem. Co uczyni go bardziej przestrzennym, przyjaznym, otwartym na zewnątrz. Na człowieka. przenośni oraz dosłownie. Sprytne, nowoczesne rozwiązanie. Obiekt będzie posiadał 3 kondygnacje zewnętrzne, a także jedną podziemną wraz z garażem. przyszłej placówce Multicentrum mają działać m.in. pracownie: rzeźby (z piecem do wypalania gliny), malarstwa, fotografiki, kursy języków obcych czy zajęcia muzyczne z wykorzystaniem profesjonalnego studia nagrań! Z pewością pojawią się nowe talenty, choćby na miarę zespołu Dżem, a może nawet samych... The Beatles! Ha! O wilku mowa. Ktoś powie, że mrzonki snuję i marzenia mam nierealne. Te ostatnie jednak się spełniają. Prawdziwa kultura przez duże K do nas zawitała. Oto bowiem, na wielu bielańskich ulicach pojawiły się billboardy anonsujące pierwszy i jedyny w Polsce koncert (Sala Kongresowa PKiN) jednego z dwóch Beatlesów: Ringo Starra! Bilety, mimo kosmicznie horrendalnych cen: od 220 do 750 zł, rozeszły się błyskawicznie. Ten najsympatyczniejszy i pełen humoru muzyk liverpoolskiej czwórki, nie tylko gra na perkusji, ale posiada świetny wokal. Któż z nas nie bawił się na bielańskich prywatkach, gdy śpiewał: I anna Be Your Man, ith A Little Help From My Friends czy Yellow Submarine. ięc tym bardziej miło, że choć tak - symbolicznie, ale odwiedził naszą piękną dzielnicę. Ps. Jak am smakują tegoroczne truskawki? Bo mnie, bardzo. To znak, że sezon w pełni i za chwilę nastąpią wakacje. Dlatego życzę Bielańczykom owocnego wypoczynku, słonecznych wędrówek oraz wielu słodkich i magicznych chwil. Z muzyką w tle, oczywiście. Strawberry Fields Forever!

8 8 2 czerwca br., w 30. rocznicę śmierci Prymasa Stefana Kardynała yszyńskiego, w gmachu Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, dzięki staraniom Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej, odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. Kapelani Grupy Kampinos. Honorowy patronat objął obecny na konferencji Jego Eminencja ks. kard. Józef Glemp, natomiast patronat naukowy sprawował rektor UKS, ks. prof. zw. dr hab. Henryk Skorowski. Obecni na konferencji przedstawiciele władz samorządowych oraz liczna grupa kombatantów Grupy Kampinos wysłuchali interesujących referatów: Powstanie arszawskie oczami ks. kard. Stefana yszyńskiego prof. zw. dr hab. iesław ysocki UKS, Kapelani Grupy Kampinos AK mjr Jerzy Koszada, historyk Grupy Kampinos AK i spomnienie powstańcze o naszych kapelanach ks. infułat Mieczysław Józefczyk, żołnierz Grupy Kampinos AK. * * * 4 czerwca 2011 r., w Centrum Kultury w Błoniu, odbyło się spotkanie poświęcone żołnierzom II konspiracji, którzy w latach walczyli z sowieckim okupantem i ich,,polską agenturą. Gościem honorowym był ppor. Leszek Mroczkowski, żołnierz Zrzeszenia olność i Niezawisłość (in), więzień stalinowski, obecnie wiceprezes Grupy AK,,Kampinos Twórca Młodzieżowej Grupy AK Kampinos, Kawaler Komandorii z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu dokumentalnego,,żołnierze yklęci, którego producentem jest Fundacja Filmowa niedzielę 26 maja 2011 r. miałem zaszczyt obserwowania przebiegu uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Tablicy ku Czci Matek Sybiraczek, umieszczonej w arszawie na skwerze Matki Sybiraczki w pobliżu pomnika Poległym i Pomordowanym na schodzie (od strony ul. Bonifraterskiej). Uroczystość, którą sponsorowała Pani Prezydent m.st. arszawy Hanna Gronkiewicz-altz, rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego, po czym prezes Zarządu arszawskiego Związku Sybiraków Henryk Majewski powitał zebranych. Z kolei zabrał głos Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Stanisław Sikorski, który referując historię Sybiraków z okresu II wojny światowej podkreślił szczególną rolę matek na zesłaniu. Kolejno głos zabrali: Tomasz aźbiński zastępca dyrektora Kancelarii ojewódzkiego Mazowieckiego, który odczytał posłanie od Marszałka Adama Struzika; Marcin ojdat, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. arszawy, który odczytał posłanie od Pani Prezydent arszawy Hanny Gronkiewicz-altz; Ryszard Piotrowski, przewodniczący Mazowieckiej Rady ojewódzkiej Związku Sybiraków, który zwrócił się do młodzieży przybyłej na uroczystość o zachowanie w pamięci historii matek na zesłaniu i ich znaczenia w wychowaniu dzieci; oraz Jan Chobian, Mieczysław Koralewicz i Maksymi- HISTORIA Grupa AK Kampinos pamięć o naszej historii AK. Po filmie ppor. Leszek Mroczkowski opowiedział, jak rozpoczęła się jego działalność w grupie specjalnej in zajmującej się przerzutem żołnierzy podziemia przez granice, zaprezentował kilka swoich wierszy nawiązujących w treści do jego przeżyć i wspomnień z pobytu w więzieniu. spominał w nich m.in. zamordowanego ks. ronę oraz młodą dziewczynę skazaną na śmierć. * * * Dnia r. w Rezydencji Arcybiskupów w arszawie miało miejsce spotkanie Zarządu Młodzieżowej Grupy Armii Krajowej Kampinos z ks. kard. Kazimierzem Nyczem. * * * Ku czci Matek Sybiraczek Biskup Polowy P ks. bp. Józef Guzdek w towarzystwie Grupy AK Kampinos lian Biskupski z podziękowaniami za współudział w przygotowaniu uroczystości. Przy dźwiękach Hasła ojska Polskiego nastąpił kulminacyjny punkt uroczystości odsłonięcie i poświęcenie Tablicy i odmówienie ekumenicznej modlitwy. Zadanie to wykonali: ks. kmdr Janusz Bąk reprezentujący Ordynariat Polowy P w arszawie, ks. mjr Tadeusz Jelinek z Ewangelickiego Duszpasterstwa P oraz ks. kpt. Andrzej Jakimiuk z Ordynariatu Prawosławnego P. końcowej części uroczystości mjr Adam Kunicki odczytał Apel Poległych oraz rozkazał wykonanie salwy honorowej. Przy dźwiękach sentymentalnej melodii wojskowej Śpij Kolego złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz odegrano Hymn Sybiraków. Prezes Zarządu Oddziału arszawskiego Związku Sybiraków Henryk Majewski podziękował uczestnikom i organizatorom przedsięwzięcia. Odprowadzenie asysty wojskowej i pocztów sztandarowych zakończyło uroczystość. Mieczysław Pierzchała Nowa tablica Ku Czci Matek Sybiraczek Fot. M. Pierzchała Fot. K. Białczyk niedzielę 12 czerwca 2011 r. do parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w ierszach zostały sprowadzone relikwie bł. Jana Pawła II. cześniej, przy krzyżu we wsi Kiścinne, nastąpiło uroczyste powitanie Relikwii bł. Jana Pawła II, który związku z promocją arszawy kandydatki do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w piątek 10 czerwca br. w warszawskich szkołach odbył się Dzień ESK bielańskich szkołach podstawowych zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne pt. Moja syrenka symbolem europejskiej stolicy kultury w ramach których uczniowie stworzyli plastyczne kreacje warszawskiej syrenki, które można było obejrzeć na w 1985 r. udzielił swojego błogosławieństwa wszystkim, którzy przy tym krzyżu będą się modlić. Najpierw zostało tam odprawione nabożeństwo czerwcowe i błogosławieństwo zebranych, a następnie podczas pieszej pielgrzymki z niesionymi relikwiami, od krzyża w Kiścinnym do kościoła w ierszach wierni odmawiali różaniec z Ojcem Świętym, bł. Janem Pawłem II. Uroczysta koncelebrowana Msza św. odbyła się o godz pod przewodnictwem Biskupa Polowego P ks. bp. Józefa Guzdka. e Mszy św. brali liczny udział kombatanci ze środowiska Grupa Kampinos, miejscowa ludność i strzelcy z Młodzieżowej Grupy AK Kampinos oraz zaproszeni goście. Po Mszy odbyło się poświęcenie wmurowanej w ścianę kościoła tablicy pamięci w HOŁDZIE KAPELANOM GRUPY KAMPINOS AK. Uroczystość zorganizował proboszcz parafii iersze ks. kan. Krzysztof Kłosiewicz i Prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej Urszula Przymus. Ppor. Leszek Andrzej Mroczkowski Dzień Europejskiej Stolicy Kultury 2016 na Bielanach Przedstawiciele bielańskich gimnazjów tworzą Kulturalną Mapę Dzielnicy czniowie XXII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi na Bielanach odnoszą coraz większe sukcesy w olimpiadach i konkursach językowych. I to nie tylko dlatego, że w Liceum istnieje od wielu lat Sekcja Dwujęzyczna Języka Hiszpańskiego, której koordynatorem jest Monika Zwierzyńska-Pióro, ale także dzięki zaangażowaniu nauczycieli innych języków obcych. Kilkoro uczniów zdobyło znaczące wyróżnienia. Julia ytrążek uczennica klasy trzeciej - hiszpańskojęzycznej - została laureatką 35. Olimpiady Języka Angielskiego. Jej sukces miał, oprócz ogromnej satysfakcji, także wymiar praktyczny. Uczennica Fot. Z. Michalec wystawie we foyer Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. arszawy od 13 do 21 czerwca 2011 r. bielańskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w dniu ESK 2016 odbyły się zajęcia edukacyjne pt. Co dla mieszkańca arszawy kryje się pod nazwą Europejska Stolica Kultury Każde bielańskie gimnazjum stworzyło swoją Kulturalną Mapę Dzielnicy, na podstawie której, w dniu 10 czerwca br. w Urzędzie Dzielnicy Bielany, z udziałem przedstawicieli gimnazjów, powstała jedna, wspólna Kulturalna Mapa Dzielnicy. Finał tej akcji miał miejsce przed Urzędem m.st. arszawy na pl. Bankowym, gdzie na artystycznym happeningu została utworzona Mapa Kulturalna arszawy poprzez złożenie wszystkich map dzielnicowych w całość. Mapy wykonane przez uczniów gimnazjów można było obejrzeć na wystawie we foyer Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. arszawy w terminie czerwca 2011 r., natomiast Mapa Kulturalna arszawy jest dostępna w InfoQulturze - Plac Konstytucji 4. Monika Bartosińska ydział Oświaty i ychowania Języki obce w José Martí nie są obce U została zwolniona z egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Julia chce studiować w Anglii w London Metropolitan University - Graphic Design. Finalistą 34. edycji Olimpiady Języka Niemieckiego został Maksymilian ysocki z klasy II. Maksymilian przygotowywał się do konkursu pod opieką germanistek, Izabeli Oberszt-Golak i Karoliny Frejer. Podopieczni szkoły nie mogli nie uczestniczyć w 1. Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego. Laureatką olimpiady została uczennica klasy II Rita Stępień, a finalistą Jerzy Oppeln-Bronikowski. Oboje do zmagań konkursowych przygotowywała Tamara Hidalgo Froilan. Monika Frontczak, Anna Koc

9 A Bielański poligon przyrodniczy Rozmowa z prof. Maciejem Luniakiem, redaktorem i współautorem książki Przyroda Bielan warszawskich by lepiej zrozumieć decyzję o objęciu Lasu Bielańskiego ścisłym rezerwatem, wystarczy przeczytać kilka stron nowej książki Przyroda Bielan warszawskich. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki po kilku minutach czytania - ten cichy i wyludniony kawałek przyrody staje się pasjonującą krainą trwającą nieprzerwanie od 10 tys. lat, w której rosną 300-letnie dęby, wędrują łosie i żyje ok. 1 tys. gatunków zwierząt. Książka Przyroda Bielan warszawskich, pięknie wydana w 2011 r. monografia przyrodnicza pod redakcją naukową prof. Macieja Luniaka, tłumaczy, wyjaśnia oraz prezentuje różnorodność i złożoność bielańskiej przyrody. publikacji opisana jest przyroda nieożywiona (tzn. geologia, wody, gleby, klimat), fauna (świat zwierząt) i flora (świat grzybów i roślin) m.in. Lasu Bielańskiego, Lasu i Parku Młocińskiego, łęgów nadwiślańskich, a także Łachy Potockiej, potocznie zwanej kanałkiem. Na fotografiach uwidocznione są występujące na Bielanach m.in.: motyle, ptaki, ślimaki, ryby, kwiaty i grzyby. O szczegółach opowiada sam prof. Luniak! e wstępie książki Przyroda Bielan warszawskich napisał Pan, że jest ona jedyną w Polsce przyrodniczą monografią wielkomiejskiej dzielnicy... Tak, nie znam dzielnicy w Polsce, która zdobyłaby się na taką monografię opisującą całość lokalnej przyrody, zarówno przyrody ożywionej i nieożywionej. To wspaniale, że Bielany są wyjątkowe za sprawą swojej fauny i flory, co w pełni docenili pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany i bardzo sprzyjali powstaniu tego pięknego albumu... Naprawdę nastąpił szczególnie korzystny zbieg okoliczności, w efekcie którego powstała książka Przyroda Bielan warszawskich. Złożyły się na to: sprzyjający klimat; zainteresowanie tematyką ze strony władz dzielnicy oraz blisko 300-letnia tradycja bielańskiego poligonu badań przyrodniczych. Dzięki temu udało się zebrać grupę ludzi, którzy fachowo opisali tutejszą przyrodę i zilustrowali to zdjęciami. Panie profesorze, czy zamieszkał Pan na Bielanach ze względu na okoliczną przyrodę, czy to jednak zupełny przypadek? To był rodzinny układ. Nadarzyła się okazja, by zamieszkać na Bielanach i skorzystaliśmy z niej. Bardzo chwalę sobie tę decyzję. Czuję się bielańczykiem od prawie 30 lat. książce wspomina Pan o Antonim adze, wybitnej postaci warszawskiej zoologii XIX w. To jemu zawdzięczamy, że przymiotnik bielański stał się częścią zoologicznej nazwy naukowej. Uczony ten odkrył w Lesie Bielańskim nieznane wówczas nauce zwierzątko i nazwał je czworoząb bielański. Jak ten rarytas wygląda? Czworoząb bielański (naukowa nazwa łacińska Tetradontophora bielanensis) mierzy 0,3 0,5 mm. Nie wywodzi się on jednak z Bielan, ponieważ jego pierwotnym areałem życiowym są góry. Trafił na Bielany dzięki iśle, z jej zalewami i powodziami. Przypłynął być może na jakiejś niesionej powodzią kłodzie drzewa i tak mu się tu spodobało, że pozostał już w podmokłych częściach Lasu Bielańskiego. Żyje w wilgotnej, wierzchniej warstwie ściółki i gleby (w książce jego zdjęcie jest na str. 159). Gdy jest sucho, chowa się głębiej. Najłatwiej zobaczyć go wiosną. Jak się takiego zwierzaczka klasyfikuje? To nie jest chrząszcz ani owad, choć jego odkrywca opisał go jako owada rzędu bezskrzydłych. Ostatnie badania wykazały jednak, że nie jest on owadem. Stworzono więc dla niego osobną gromadę zwierząt, tj. krytoszczęki. Póki co w Lesie Bielańskim, choć jest on ostatnio bardzo przesuszony, jest stała populacja czworozębów. Mam nadzieję, że przez następne stulecia nadal będą pomyślnie egzystować w Lesie a przy okazji - promować nazwę naszej dzielnicy. Z książki dowiadujemy się także, że w 80-tych latach XIX w. wyginęły w Lesie Bielańskim muchołówki małe. Te ptaki powróciły jednak na te tereny w latach 90-tych XX w. To zbawienny wpływ objęcia lasu rezerwatem? Rzeczywiście, szczęśliwie powróciły. Niewątpliwie do ich powrotu przyczyniło się założenie rezerwatu, ponieważ poprawił się stan przyrody w lesie. ięcej spokoju i bogatsza zieleń. Do wcześniejszego wyginięcia muchołówek paradoksalnie przyczyniła się jedna osoba. Kiedy w lesie stacjonowała jednostka wojsk carskich, końmi opiekował się lekarz weterynarii pułkownik Aleksander M. Bykow. Jego pasją było gromadzenie okazów ornitologicznych, co oznaczało że strzelał do ptaków, albo łapał je w sidła. Unicestwił w ten sposób m.in. kilka par muchołówek małych, stanowiących w lesie rzadkość ornitologiczną. Jak oglądałem zbiory Bykowa w Petersburgu oraz warszawskim muzeum, naliczyłem, że zastrzelił w Lesie Bielańskim co najmniej 300 różnorodnych ptaków. rzeczywistości nie można więc mówić o czasowym wyginięciu muchołówek, lecz o ich wymordowaniu. Do jakiego ptaka najbardziej jest podobna muchołówka mała? Jest to mały ptak, podobny do rudzika i niedzielę 29 maja br. w Podziemiach Kamedulskich przy ul. Dewajtis 3 odbyła się promocja książki pt. Przyroda Bielan warszawskich pod redakcją naukową prof. Macieja Luniaka. Zainteresowanie książką i prezentacją profesora było ogromne nie wszyscy słuchacze zmieścili się w podziemiach kościoła. Pod koniec spotkania chętni mogli otrzymać album. Książka będzie dystrybuowana jako element promujący dzielnicę wręczana jako nagroda podczas konkursów, czy za szczególne zasługi. Zainteresowani tą szczególną pozycją mogą otrzymać informacje pod numerem telefonu: Magdalena Ulejczyk mniejszy od wróbla a samczyk ma rudą pierś. Zgodnie ze swoją nazwą, zajada się muchami i innymi owadami. Lesie Bielańskim występuje również inna rzadkość przyrodnicza. To kozioróg dębosz (zdjęcie chrząszcza w książce na str. 142). Dlaczego upodobał sobie właśnie ten las? To jest związane z obecnością starych dębów i faktem, że Las Bielański jest kontynuacją dawnej Puszczy Mazowieckiej, która była tu od 10 tys. lat, od czasu ustąpienia ostatniego zlodowacenia i ukształtowania się naszej przyrody. arto w tym miejscu zaznaczyć, że Las Bielański jest obszarem największej bioróżnorodności w arszawie. ystępuje w nim co najmniej 1 tys. gatunków fauny. To jest nasz skarb. książce jest wiele wspaniałych zdjęć. Jedno jest szczególne przedstawia płynącego zaskrońca... iele osób zwraca uwagę na to zdjęcie. Jego autorem jest Rafał Krupa, absolwent bielańskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana yszyńskiego. Z książki dowiadujemy się, że na Bielanach, w różnych porach roku, przebywa 131 gatunków ptaków, w tym 89 lęgowych i 38 nielęgowych. Były lata, kiedy wieczorami do Lasu Bielańskiego zlatywały się chmary ptaków... Na szczęście te ptaki już się stamtąd wyniosły. To ptaki krukowate, tj.: kawki, wrony i gawrony, które na zimę przylatują do Polski z niżu rosyjskiego, gdzie jest surowsza zima. Zwyczajem tych gatunków jest wspólne nocowanie. Ponieważ wybierają do tego zaciszne miejsca, nie dziwi, że przez wiele lat odpowiadał im Las Bielański. Te dziesiątki tysięcy ptaków usadowionych na gałęziach bardzo szkodziły lasowi. Zostawiały tam wielkie ilości odchodów, a więc ogromny ładunek azotu, który zmieniał tamtejsze stosunki glebowe. ostatnich latach, chmary tych ptaków przelatują nad Bielanami w kierunku Żoliborza. Ich przelot można obserwować m.in. nad Serkiem Bielańskim jesienią i zimą, po zapadnięciu zmroku. rozdziale poświęconym ptakom napisał pan o tym, że poprzez zabudowę Bielan nie ma w dzielnicy otwartych przestrzeni łąkowo-polnych. konsekwencji około dokończenie ze str. 1 Każdy z uczniów otrzymał list gratulacyjny i pamiątkową nagrodę książkową. śród wyróżnionych absolwentów szkół podstawowych znalazły się następujące osoby: Jan Kożuszek i Krzysztof Socha - absolwenci Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6, Mikołaj Michalski - absolwent Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Aspekt 48, Najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego punktów na 100 możliwych uzyskała: iktoria eimert - absolwentka Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki w ZS nr 51 przy ul. Staffa 3/5. 9 PRZYRODA Bielańskie orły gatunków bielańskiej awifauny przestało tu gniazdować... Rzeczywiście, ponieważ jest coraz mniej pól, na Bielanach coraz rzadziej występują skowronki i pliszki żółte. naszej dzielnicy przestały już bytować takie ptaki, jak: czajka, kuropatwa, świergotek łąkowy mniejszy od wróbla, o szarym umaszczeniu i z wydłużonym ogonkiem. Stwierdzono, że na Bielanach jest kilka lisich rodzin. Ciekawe, jak to sprawdzono? Tę wiadomość uzyskałem od pracowników Lasów arszawskich, którzy znają lisie nory. odróżnieniu od innych europejskich miast, w arszawie nie powiększa się lisia populacja, bo za dużo jest tu wolno puszczanych psów goniących lisy. książce wspomniano także o jenotach, które można zaobserwować nad bielańskim brzegiem isły. Czy one są podobne do lisów? Jenoty są bardziej kudłate. Podobnie, jak lisy, jenoty mają psi wyraz pyska. To aż niewiarygodne, że w Lesie Bielańskim ludzie mogą spotkać łosia... Łosie mają naturę wędrowników. szczególności lubią migrować wzdłuż cieków wodnych. Puszczy Kampinoskiej żyje liczna populacja łosi, dlatego ich wędrówki nad isłą mogą kończyć się w Lesie Bielańskim. Nie jest to jednak dobre dla nich środowisko, ponieważ przebywa tam za dużo ludzi. książce Przyroda Bielan warszawskich poleca Pan kilka sposobów na zbliżenie się do lokalnej fauny i flory. Jakie jest pana ulubione miejsce do obserwacji ptaków? Mam w ogródku skrzynkę, w której od wielu lat gnieździ się szpak. Ponieważ dokarmiam ptaki, przylatuje na mój balkon wiele gatunków ptaków. To sikorki, kosy, kwiczoły, dzwońce, czyżyki czy grubodzioby. Każdy z nich dostaje ode mnie inne smakołyki. tym roku po raz pierwszy pojawił się także rudzik. Rozmawiała Olga Gajda spaniały wynik 98 punktów na 100 możliwych uzyskało troje absolwentów gimnazjum: Magdalena Nazaruk absolwentka Gimnazjum nr 71 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Perzyńskiego 10 Zofia Piórkowska i Dawid Sałata absolwenci Gimnazjum nr 72 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego przy ul. Przybyszewskiego 45 Po wręczeniu listów gratulacyjnych i pamiątkowych książek oraz poczęstunku, uczestnicy spotkania mieli okazję zadawać pytania burmistrzom. Na zakończenie wszyscy pozowali do pamiątkowej fotografii. O Fot. O. Gajda

10 10 dokończenie ze str. 1 Na terenie miasteczka pojawiły się też: Stowarzyszenie Mamy Czas, Fundacja KID Fit, Stowarzyszenie Przyszłość Młodzieży, Pistacja TV oraz Fundacja Krzysztofa Hołowczyca i sponsor atrakcji Huta ArcelorMittal arszawa. Każdy mógł spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych od siatkówki, badmintona, po piłkę nożną, szermierkę, strzelectwo czy uczestniczyć w zajęciach fitness i nordic walking. Najmłodsi chętnie korzystali z przejażdżek konnych i konkursów plastycznych. Nie tylko starsi mieszkańcy, pamiętający klimat dawnych Bielan, świetnie bawili się podczas tradycyjnej Zabawy na Dechach na parkiecie wirowali też młodzi i rodzice z dziećmi. Zagrała Kapela Kapsell, Adam Strug z zespołem, a w widowisku Stara arszawa brawurowo zatańczył i zaśpiewał Zespół Folklorystyczny Lazurki. trakcie zabawy odbył się też konkurs wiedzy o przedwojennych warszawskich piosenkach. Zwycięscy otrzymali wyjątkowe nagrody: książki Szlagiery starej arszawy Stanisława ielanka z rąk burmistrza dzielnicy Rafała Miastowskiego. O godz. 18:00 odbył się wielki finał gry Misja: Bielany II, w czasie którego zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez firmę Sony (laptop, aparat cyfrowy i odtwarzacz mp4) oraz specjalne nagrody burmistrza Dzielnicy Bielany. Burmistrz Rafał Miastowski i icemarszałek ojewództwa Mazowieckiego Marcin Kierwiński wręczyli trójce finalistów bilety na przelot samolotem nad Bielanami. Na lotnisko Bemowo szczęśliwcy dotarli trzema super sportowymi samochodami. ieczorem zagrała grupa Horyzonty, która wspaniale przygotowała publiczność do występu gwiazdy wieczoru zespołu Dżem. Muzycy legendarnej grupy zostali gorąco przywitani również przez wiernych fanów, którzy licznie zebrali się z transparentami pod sceną. Dżem dał wspaniały koncert na najwyższym pozio- Nasze Bielany nr 4/2011 Dobry Dżem na do Finał gry Misja: Bielany II

11 Nasze Bielany nr 4/ bre powitanie lata Zespół Dżem Grupa Horyzonty mie rozentuzjazmowana publiczność śpiewała największe przeboje zespołu razem z wokalistą. Jak co roku również i tym razem w trosce o zdrowie mieszkańców Bielan ydział Spraw Społecznych i Zdrowia, dzięki przychylności dyrekcji oraz pracowników SPZZLO arszawa Żoliborz, zorganizował yspę Zdrowia i Urody. Na jej terenie można było skorzystać m.in. z porad dietetyka, wykonać badanie na zawartość glukozy we krwi czy zmierzyć ciśnienie tętnicze. ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień zorganizowano też rodzinny konkurs każda rodzina miała do pokonania 5 konkurencji, takich jak test w alkogoglach czy pytania z profilaktyki uzależnień. Przyspieszoną naukę pierwszej pomocy prowadziła grupa PCK arszawa Centralna. Przy okazji chcemy podziękować wszystkim, którzy tak chętnie oddawali krew w mobilnym punkcie krwiodawstwa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w arszawie. Udało się zebrać ponad 10 l krwi! Pragniemy również podziękować Klubowi HDK PCK,,Dar Serca, kierownikom i młodzieży z klubów młodzieżowych,,zis i,,rzeciono Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego,,Dziadka za promocję honorowego krwiodawstwa oraz tym, którzy uczestniczyli we wszystkich charytatywnych loteriach organizowanych podczas pikniku. Następne powitanie lata już za rok, tymczasem cieszmy się tym, które nadeszło! tym miejscu chcielibyśmy też serdecznie podziękować wszystkim służbom, których pomoc wpłynęła na bezpieczeństwo i komfort bawiących się na pikniku mieszkańców. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Komendy Rejonowej Policji V Bielany, Żoliborz oraz V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej z siedzibą przy ul. Szegedyńskiej 13a i funkcjonariuszy z Miasteczka Ruchu Drogowego. Oprac. Magdalena Ulejczyk Fot. Zygmunt Morawski Tłumy bielańczyków na koncercie zespołu Dżem Zespół folklorystyczny Lazurki

12 12 śród wielu organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz dobra publicznego, Czerwony Krzyż zajmuje miejsce szczególne. Posiadając najstarszy rodowód kieruje się nieprzerwanie w swej działalności najszlachetniejszymi siedmioma wartościami: humanitaryzmem, bezstronnością, neutralnością, niezależnością, dobrowolnością, jednością i powszechnością. Działa w około 200 krajach bez względu na różnice polityczne, narodowościowe i religijne. Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 r. i od początku zajmował się niesieniem pomocy ofiarom wojen i epidemii. Idee czerwonokrzyskie splatały się z dążeniami społeczeństwa polskiego do odzyskania niepodległości Od lat czterdziestych ubiegłego wieku oprócz doraźnej pomocy ofiarom wojny, PCK stał się organizatorem pogotowia ratunkowego, stacji krwiodawstwa, prowadził poszukiwania osób zaginionych dążąc do łączenia rodzin. Obecnie prowadzi działalność przede wszystkim na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa, niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof w kraju i zagranicą, zajmuje się opieką zdrowotną i pomocą społeczną. Aktywnie rozwija swoją działalność wśród dzieci i młodzieży uwzględniając wszystkie zadania statutowe PCK. Jest wszędzie tam gdzie potrzebna jest pomoc drugiemu człowiekowi r. Mazowiecki Zarząd Okręgowy PCK m.in.: przekazał pomoc finansową i rzeczową na terenie arszawy i Mazowsza osobom na kwotę ,79 zł, prowadził i prowadzi nadal cztery Kluby Integracyjne PCK dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w których ok.128 osób korzysta z zajęć terapeutycznych, dożywiania (Bielany, esoła, łochy, Żoliborz), przeprowadził kursy i szkolenia, co pozwoliło przeszkolić osób z zakresu pierwszej pomocy, prowadzi w arszawie Klubu Złotego ieku PCK, który w 2010 r. udzielił pomocy 700 osobom. Koszty związane z aktywnością tego klubu pokrywane są z darowizn oraz środków finansowych osób prowadzących ten klub. Polski Czerwony Krzyż jest zaangażowany w dożywianie ok uczniów dziennie, świadczy usługi opiekuńcze dla 13 tys. chorych w domu, prowadzi też 12 ośrodków opiekuńczych, 6 noclegowni, kilkanaście świetlic dla dzieci. Organizuje co roku kolonie, obozy dla ok. 10 tys. dzieci, rekrutujących się z rodzin najuboższych. Prowadzi znaczące działania w propagowaniu zdrowego stylu życia. stowarzyszeniu działają też grupy ratownictwa śpieszące z pomocą podczas klęsk żywiołowych i katastrof. Utrzymywane są magazyny interwencyjne, z których jednorazowo można udzielić pomocy dla ok. 17 tys. osób. Szeroką działalność PCK prowadzi w dziedzinie honorowego krwiodawstwa. Około 500 tys. osób bezpłatnie oddaje corocznie ponad 400 tys. litrów krwi na cele lecznictwa. PCK uczestniczy także w różnych akcjach humanitarnych Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. ysyłamy transporty z darami potrzebującym w krajach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, bądź klęskami żywiołowymi i katastrofami. Mazowiecki Czerwony Krzyż kierowany przez Prezesa Jerzego Czubaka liczy blisko 11 tys. członków, w tym ponad 2 tys. to honorowi dawcy krwi. Należy podkreślić, że PCK od początku do najważniejszych swoich zadań zalicza działalność w środowisku BEZPIECZEŃSTO I ZDROIE PCK w arszawie i na Mazowszu młodzieżowym. Cieszą liczby, które ukazują ilość młodych osób w stowarzyszeniu. Obecnie na terenie arszawy i Mazowsza działa 478 szkolnych kół PCK zrzeszających wolontariuszy i członków wywodzących się ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i wyższych uczelni. To właśnie młodzi ludzie stanowią prawie połowę członków i wolontariuszy PCK. Często ich współpraca z organizacją zaczyna się już w przedszkolu albo w początkowych klasach szkoły podstawowej, gdzie w ramach Klubu iewiórka zdobywają wiedzę o właściwej higienie własnej i otoczenia, zdrowym żywieniu, ochronie środowiska jak również uczą się wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. ażnym zadaniem Polskiego Czerwonego Krzyża jest promocja własnej działalności. czasie licznych pikników i lokalnych imprez, stowarzyszenie przedstawia mieszkańcom arszawy i Mazowsza swoją działalność charytatywną, propaguje ideę honorowego krwiodawstwa i wolontariatu oraz zbiera dodatkowe środki pieniężne dla potrzebujących w szczególności dla dzieci z najuboższych rodzin. PCK uczestniczy w zabezpieczeniu medycznym różnych imprez i uroczystości kameralnych, jak również pikników organizowanych przez władze samorządowe, imprez sportowych, uroczystości państwowych i innych zgromadzeń z udziałem wielu tysięcy uczestników. ażdego roku w Polsce u tysięcy kobiet wykrywa się raka piersi lub raka szyjki macicy. skutek późnej diagnozy wiele z nich niestety umiera. Problem ten dotyczy również mieszkanek naszej dzielnicy. trosce o zdrowie i życie bielańskich kobiet, Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. arszawy zorganizował akcję promującą badania mammograficzne i cytologiczne, której podsumowaniem było zorganizowane w sali nr 30 bielańskiego ratusza w dniu 18 maja br. spotkanie informacyjnoedukacyjne, które dotyczyło profilaktyki nowotworowej pn.,,ybierz Życie - Zrób Badania. spółorganizatorami spotkania były: Ogólnopolska Organizacja na Rzecz alki ojciech Borkowski uczy udzielania pierwszej pomocy ramach bielańskiego Pikniku itaj należą się serdeczne podziękowania za ich Dar Lato na Bielanach instruktorzy PCK starali Serca. Biorąc udział w takich wydarzeniach się zapoznać mieszkańców Bielan z zasadami Polski Czerwony Krzyż stara się popularyzować wśród mieszkańców arszawy i Mazow- udzielania pierwszej pomocy, przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu medycznego. sza najważniejsze swoje idee i potwierdza, że są ramach promocji honorowego krwiodawstwa wśród nas osoby, które bezinteresownie niosą zorganizowano Mobilny Punkt Krwiodawstwa pomoc potrzebującym. (tzw. krwiobus). Osobom, które podczas trwania pikniku zdecydowały się podzielić bezcen- Członek Mazowieckiego Zarządu Lek. med ojciech Borkowski nym lekiem i oddały krew ratując życie innym, Okręgowego PCK Spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki nowotworowej pn.,,ybierz życie zrób badania K z Rakiem Szyjki Macicy,,Kwiat Kobiecości oraz Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Curie-Skłodowskiej. śród zaproszonych gości była Joanna Fabisiak - posłanka na Sejm RP, która namawiała przybyłe kobiety, aby w swoim zabieganym życiu znalazły chwilę dla siebie, aby zrobić badania i zadbać o własne zdrowie i życie. Spotkanie trwało 3 godziny i składało się z dwóch części. Pierwszą część poświęconą profilaktyce raka szyjki macicy poprowadzili prelegenci z Ogólnopolskiej Organizacji na Rzecz alki z Rakiem Szyjki Macicy,,Kwiat Kobiecości. drugiej części spotkania przedstawicielka Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Curie-Skłodowskiej zapoznała zgromadzone osoby z zagadnieniami związanymi z profilaktyką raka piersi. Na spotkaniu nie zabrakło również kobiet, które kiedyś chorowały, ale wygrały i postanowiły podzielić się z innymi swoja historią. Jedną z nich była Grażyna Rucińska, której walkę z chorobą mogliśmy obserwować na zdjęciach wystawy,,historia Jednej Kobiety?, którą dzięki życzliwości Akademii alki z Rakiem gościliśmy w ratuszu do końca maja br. Organizacji spotkania towarzyszyła również akcja informacyjna dotycząca badań mammograficznych, cytologicznych i kolonoskopijnych, w ramach której rozdystrybuowano 600 plakatów oraz prawie ulotek. SZ Iwona Drzażdżyńska, naczelnik ydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, otwiera spotkanie Fot. Z. Morawski Fot. K. Białczyk

13 szyscy wiemy, że największy wpływ na wychowanie dziecka ma rodzina, zwłaszcza rodzice. To oni tworzą warunki do rozwoju młodego człowieka, kształtują jego system wartości, przekonań i postaw. Rodzina jest odpowiedzialna za stworzenie dziecku przyjaznego, bezpiecznego i ciekawego środowiska oraz wyposażenie go w umiejętności, które pozwolą dobrze radzić sobie w różnych sytuacjach w dorosłym życiu. Nie zawsze jednak tak się dzieje. spółcześni rodzice często zapracowani, zajęci poszukiwaniem rozwiązań własnych problemów, mniej czasu poświęcają dzieciom, tracąc u nich autorytet, powodując rozluźnienie więzi rodzinnych, rodzina przestaje być miejscem które uczy pielęgnować wartości duchowe, kulturalne i religijne, w konsekwencji dziecko traci poczucie bezpieczeństwa. Jeśli w domu zabraknie miłości, akceptacji, zainteresowania, zaufania to dzieci będą szukały tego za wszelka cenę, nawet za cenę zdrowia i życia poza domem, w grupie rówieśniczej nie zawsze postępującej zgodnie z akceptowanymi społecznie normami, podejmując zachowania ryzykowne, ponieważ wiek dorastania jest jednocześnie wiekiem doświadczania i eksperymentowania z różnymi substancjami, alkoholem, narkotykami,dopalaczami. procesie dojrzewania do samodzielności najważniejsze jest to, że młodym ludziom potrzebni są dobrzy dorośli. Młodzież potrzebuje wsparcia w realizacji własnych pomysłów, w budzeniu inicjatywy, w określeniu celu i sensu życia. Jeśli dziecko nie czuje zbyt mocnej więzi z rodziną, jest też mało odporne na pokusy otaczającego świata. Dlatego można by stwierdzić, że właściwe wychowanie i zintegrowana rodzina, to najlepsza profilaktyka uzależnień. Jednak odpowiedzialność za dobre wychowanie spoczywa nie tylko na rodzinie, ale również na szkole, placówkach i instytucjach lokalnych, na środowisku społecznym, w którym dziecko funkcjonuje. Proces wychowawczy powinien być wspierany poprzez różne działania profilaktyczne wspomagające rodzinę, między innymi poprzez dbałość o przekazywanie rzetelnej wiedzy na temat szkód powodowanych przez uzależnienia, poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwijanie ich pasji i zainteresowań, poprzez psychoedukację i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców. Takie właśnie zadania stawia sobie profilaktyka uzależnień. Profilaktyka uzależnień to zespół działań, które mają na celu zapobieganie uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie obniżaniu się wieku inicjacji, zmniejszanie liczby osób młodych eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz działania mające na celu redukcję szkód zdrowotnych i społecznych. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu jest jednym z zadań Dzielnicy Bielany a realizowanym za pośrednictwem ydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. związku z tym każdego roku Uchwałą Rady Dzielnicy Bielany przyjmowany jest Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień, który określa kierunki działań profilak- 13 YCHOANIE I REKREACJA ychowanie najlepsza profilaktyka Działania profilaktyczne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na Bielanach tycznych, zadania i sposoby ich realizacji, uwzględniając potrzeby lokalne dzieci, młodzieży a także dorosłych mieszkańców dzielnicy. Główne kierunki działań lokalnej strategii profilaktycznej to: Profilaktyka uzależnień i przemocy Pomoc psychospołeczna i prawna Edukacja publiczna Interwencja Rehabilitacja i postrehabilitacja Najważniejszym celem podejmowanych działań profilaktycznych jest dbałość przede wszystkim o prawidłowy, harmonijny rozwój młodego człowieka, wspieranie i wzmacnianie czynników chroniących ten rozwój, to znaczy dbałość o rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, rozwijanie ich umiejętności społecznych, budowanie spójnego systemu wartości i przekonań, kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu czynników ryzyka tj. brak zainteresowań, nuda, brak ambicji i aspiracji, niskie poczucie własnej wartości, brak umiejętności społecznych, negatywne wzorce rodzinne, problem uzależnienia czy przemocy w rodzinie. Cele profilaktyczne osiągane są poprzez prowadzenie różnego rodzaju zajęć zagospodarowujących czas wolny, które realizują w Dzielnicy Bielany między innymi placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, wystarczy motywacja dziecka i zgoda rodziców. Zapisy do klubu czy świetlicy odbywają się poprzez osobisty kontakt dziecka i rodzica z wybraną placówką. Najważniejsze informacje dotyczące działalności placówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko ychowawcze, ul. Pabla Nerudy 1, poniedziałek-piątek, , tel Ognisko proponuje zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 7-17 lat, w tym: zajęcia kompensacyjne pomoc w odrabianiu lekcji; zajęcia kulinarne przygotowywanie ciepłych posiłków; zajęcia sportowo-rekreacyjne wyjścia na basen, wycieczki; wyjazdy na kolonie letnie; wyjścia do kina, teatru, na tor kartingowy, kręgle; zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO 1. Świetlica Gniazdo nr 2, ul. Gajcego 7a, poniedziałek-piątek, , tel: Świetlica Gniazdo nr 3, ul. Kasprowicza 31, poniedziałek-piątek, , tel: Świetlica Gniazdo nr 6, ul. Palisadowa 5 d/52, poniedziałek-piątek, , tel biuro: Świetlice proponują zajęcia dla dzieci w wieku 7-17 lat, w tym: pomoc w nauce; reedukacja; pomoc pedagoga, psychologa; zajęcia kulinarne; zajęcia sportowe, turnieje piłki nożnej; zajęcia artystyczne; wyjścia do kina, teatru; kolonie letnie i zimowe; ciekawy program rekreacyjny w okresie ferii zimowych i wakacji. Poradnictwo rodzinne (dyżury psychologa, pedagoga, prawnika, edukatora HIV/ AIDS, poniedziałki oraz w inne dni po uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel lub przy ul. Kasprowicza 46) oraz zajęcia warsztatowe dla rodziców - świetlica nr 3 przy ul. Kasprowicza 31. Fundacja Dzieci i Młodzieży HO- MEiK Dom i Klub Klub Młodzieżowy HOMEiK, ul. Bogusławskiego 6A, poniedziałek-piątek, , tel; lub Klub proponuje zajęcia dla młodzieży w wieku lat, m.in. pomoc w nauce; zajęcia kulinarne; Dyskusyjny Klub filmowy kręcenie i montaż filmów; zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry terenowe; zajęcia świetlicowe (bilard, tenis stołowy, Internet; wyjścia do kina, na koncerty; zajęcia plastyczno-artystyczne. Przywrócić Dzieciństwo TPDU im. K. Lisieckiego Dziadka 1. Klub Młodzieżowy ZiS, ul. Z. Nałkowskiej 11, poniedziałek-piątek, , sobota, , tel; Klub proponuje zajęcia dla młodzieży w wieku lat, m.in. pomoc w nauce, korepetycje; zajęcia kulinarne; zajęcia muzyczne ( nawijanie hip-hop, rockowe próby muzyczne); zajęcia z graffiti; zajęcia dziennikarskie - prowadzenie gazety klubowej i bloga; zajęcia fotograficzne; wyjścia do kina, teatru, na imprezy kulturalne; zajęcia sportowe na obiektach sportowych i z wykorzystaniem sprzętu klubowego (bilard, tenis stołowy); zajęcia komputerowe; zajęcia taneczne, artystyczne; wyjazdy na obozy letnie i weekendowe survivale; uczestnictwo w festiwalach i przeglądach młodzieżowych. Poradnictwo dla rodziców w sprawach wychowawczych. 2. Klub Młodzieżowy rzeciono, ul. Gajcego 11, poniedziałek-piątek, , tel czerwca br. rozpoczęła się zorganizowana przez Fundację Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE- NE-KA - Międzynarodowa Konferencja Dogoterapii Człowiek i pies partnerzy w działaniu. Głównym celem fundacji CZE-NE-KA jest upowszechnianie dogoterapii jako metody rehabilitacji w schorzeniach dzieci i młodzieży. ykłady i warsztaty trwały do 12 czerwca br. Podczas piątkowej konferencji prasowej, którą otworzyła założycielka fundacji i zarazem autorka terminu dogoterapia Maria Czerwińska, przedstawiono gości z Polski i zagranicy, którzy w kolejnych dniach dzielili się swoją wiedzą z zakresu współpracy ludzi z psami. Na otwarciu Konferencji zjawił się też przyjaciel fundacji Ludwik Dorn, który jeszcze jako Marszałek Sejmu objął patronatem dzień 15 czerwca ustanowiony ogólnopolskim dniem Dogoterapii. arto dodać, że w tym roku świętujemy 24-lecie dogoterapii w Polsce. śród panelistów znalazła się też Claire Guest-Cook członek brytyjskiego Stowarzyszenia Terapeutów Zachowania Zwierząt, która przeprowadziła wykład pt. Szkolenie klikerowe: jak nauczyć psa odnajdywać odpowiedzi. Dick Lane absolwent uczelni weterynaryjnej London Veterinary Colle- Klub proponuje zajęcia dla młodzieży w wieku lat, m.in. pomoc w nauce, korepetycje; zajęcia kulinarne; zajęcia muzyczne nauka gry na instrumentach; zajęcia sportowe na obiektach sportowych i z wykorzystaniem sprzętu klubowego; zajęcia w pracowni plastycznej; udział w projektach młodzieżowych; profesjonalne studio nagrań (w trakcie tworzenia); wyjazdy letnie na obozy survivalowe. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców w sprawach wychowawczych Szanowni Rodzice! Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty klubów i świetlic. Zachęcając swoje dzieci do korzystania z zajęć prowadzonych w świetlicach i klubach wspieracie ich rozwój, poprzez zapewnienie wartościowych sposobów spędzania czasu wolnego, naukę nowych umiejętności, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz możliwość uczenia się rozwiązywania problemów w grupie rówieśniczej. Dzięki zdobytym umiejętnościom, wasze dziecko będzie potrafiło w przyszłości dokonywać odpowiedzialnych wyborów i nawiązywać satysfakcjonujące relacje rówieśnicze bez sięgania po używki....bo jak pisał profilaktyk ks. Marek Dziewiecki Profilaktyka uzależnień to pomaganie młodym, by rozwijali w sobie bogactwo pragnień, marzeń, aspiracji i ideałów. Dzieci i młodzież nie będą sięgały po piwo czy inne napoje zawierające alkohol wtedy, gdy pomożemy im zafascynować się światem dobra, prawdy i światem wartości, których respektowanie przynosi satysfakcję i radość, jakiej alkohol czy narkotyk dać nie może ( Nowe przesłanie nadziei, arszawa 2000, s ). Oprac. Małgorzata Augustyniak ydział Spraw Społecznych i Zdrowia Zwierzęta w służbie ludziom Międzynarodowa Konferencja Dogoterapii ge oraz członek Królewskiego Kolegium Chirurgów eterynaryjnych przedstawił m.in. problem: Znaczenie hormonów podczas treningu psów. Dr Tomasz Rybak - Ordynator Oddziału Rehabilitacji Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym - opowiadał o dogoterpii w praktyce na podstawie doświadczeń ze szpitala, w którym pracuje. Dr Marta alczak przedstawiła wyniki badań na temat zdolności psów do wykrywania markerów zapachowych chorób nowotworowych. Dr Piotr Bieńkowski wieloletni pracownik naukowy Instytutu Ekologii i Centrum badań Ekologicznych PAN - zainteresował słuchaczy opowiadając o współpracy człowieka z psem w warunkach polarnych. Dr n. med. Artur Bielan przedstawił znaczenie dogoterapii we wspomaganiu rehabilitacji. Publicystka i redaktorka związana z czasopismami takimi jak Kocie Sprawy, Mój Pies, Feniks czy Vita poprowadziła spotkanie zatytułowane Terapeuci terapeutom. Jednym z gości honorowych tegorocznej konferencji była Renata Klekotko kajakarka, medalistka mistrzostw Juniorów w 2007 r i zarazem wolontariuszka Fundacji CZE-NE-KA. Magdalena Ulejczyk

14 14 SPORT Mała tancerka z Bielan podbija świat Rozmowa z Natalką Pełką, uczennicą SP nr 133 Fot. Arch. rodziny G Natalia Pełka i Rafał Maserak dy zobaczył ją Nick Bass - ulubiony tancerz Michaela Jacksona - powiedział, że żałuje jedynie dwóch rzeczy: tego, że Michael nie żyje i że nie może zobaczyć jej tańca. Natalka Pełka ma dziesięć lat. Mimo że tańczy dopiero od dwóch, zdobyła już uznanie najważniejszych specjalistów w dziedzinie tańca modern i hip-hop. Zachwycali się nią choreografowie takich gwiazd jak wspomnianego króla popu, Britney Spears, illa Smitha czy Mariah Carey. Jest za mała, by brać udział w eliminacjach do programu You Can Dance, ale zaproszona do gościnnego występu, zadziwiła jurorów talentem, stylem i niezwykłą jak na ten wiek dojrzałością. Nie ma wątpliwości, że mieszkająca na Bielanach skromna dziesięciolatka ma ogromny dar, którego nie można zmarnować. Jak zaczęła się twoja przygoda z tańcem? Jestem samoukiem. Uczyłam się głównie z teledysków. Kiedy pokazałam tacie, co umiem myślał, że nauczyłam się tego na zajęciach. Szkole Podstawowej nr 209 chodziłam na taniec do grupy Viva la musica. Nie wierzył mi, więc poprosił mojego nauczyciela, żeby sprawdził jak tańczę. Co było dalej? Później w Centrum Rozwoju Artystycznego, które mieści się przy ul. Broniewskiego, poznałam Karola Niecikowskiego z trzeciej edycji You Can Dance, który do dziś mnie wspiera. spółpracowałam z jedną z najlepszych polskich choreografów Anią Jujką. Chodziłam też do szkoły Augustina Egurroli, a teraz chodzę do szkoły tańca Fair Play Crew, gdzie tańczę głównie modern dance i hip hop. Podobno specjaliści mówią, że talent w Twoim wypadku to za mało powiedziane - po prostu byłaś rewelacyjną tancerką w zeszłym wcieleniu i tak Ci już zostało. Od kogo usłyszałaś takie ciepłe słowa? Augustin Egurrola do swojej szkoły na warsztaty sprowadza często znanych choreografów. Tam widzieli mnie m.in. Henry Link, Buddha Stretch to są ludzie, którzy kiedyś byli jednymi z twórców hip hop u w Stanach Zjednoczonych. Chwalił mnie też Tony Key juror angielskiej edycji YCD czy Nick Bass najważniejszy tancerz Michaela Jacksona. Jak reagują takie sławy, gdy widzą Cię na parkiecie? Czasem, gdy wchodzę na salę, najwięksi choreografowie się denerwują, że małe dziecko wpuszczono na zajęcia z nimi. grupach, do których chodzę, najmłodsi mają po 16 lat. Ale gdy później widzą jak tańczę, to są zaskoczeni i zachwyceni. Tak było z Tonym Czarem choreografem Britney Spears, który zaprosił mnie do współpracy do Stanów Zjednoczonych. Powiedział, że w Los Angeles - w szkołach: Millennium i Reynoldsa, gdzie sam prowadzi zajęcia - nie tańczą dzieci, tylko sami dorośli. Pojedziesz? Muszę poczekać, aż będę miała chociaż 11 lat, bo na rynku amerykańskim nie jest dobrze widziana współpraca z mniejszymi dziećmi. Chciałabym pojechać, bo tam się mogę rozwijać, tam jest inny świat. Taniec nie przeszkadza Ci w nauce? Potrafię to łączyć. Chodzę do czwartej klasy Szkoły Podstawowej nr 133 przy ul. Fontany. Tańczę codziennie półtorej godziny w szkole tańca i dużo w domu. Czasami tata mnie odciąga, żebym wyszła na podwórko, pojeździła na rowerze. iem, kiedy trzeba trochę przystopować i poduczyć się, żeby zadbać o dobre oceny. Teraz ze względu na koniec roku musiałam sobie trochę odpuścić taniec. Marzysz o karierze znanej tancerki? Chciałabyś występować w telewizji? Nie, robię to dla siebie. przyszłości najbardziej bym chciała prowadzić zajęcia dla dzieci. Sława mnie nie interesuje, ale jak czasem ktoś coś ciekawego zaproponuje, to się zgadzam. Ostatnio wystąpiłam w teledysku Papa D pt. yspa. Bardzo przyjemne i fajne doświadczenie. Do występu w You Can Dance namówił mnie znany z tego programu Roofi. Nie mam 16 lat, więc nie mogłam brać udziału w rywalizacji, ale chcieli mnie pokazać na wizji, a ja mogłam wystąpić ze swoim apelem do rodziców. Talent na Bielanach Karolina Czajkowska zdobyła srebrny medal w skoku wzwyż dniach czerwca odbyły się Mistrzostwa Polski juniorów w lekkiej atletyce, gdzie wystartowała Karolina Czajkowska mieszkanka Bielan ustanawiając nowy rekord życiowy w skoku wzwyż (1,76 m) co dało jej srebrny medal. Karolina jest 17-letnią uczennicą LIX LO Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego. Swoją zabawę ze sportem zaczęła w 4 klasie podstawówki, ale poważnie trenuje od 3 lat. Jej konkurencją jest siedmiobój lekkoatletyczny, który trenuje pod okiem Marka Rzepki. 24 czerwca br. w Toruniu Karolina wystartowała na Mistrzostwach Polski z zawodniczkami trenującymi skok wzwyż, gdzie jako wieloboistka zaskoczyła D wa razy do roku Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany ma przyjemność organizować zawody sportowe dla dzieci z bielańskich przedszkoli. 13 maja dwanaście drużyn przedszkolnych rywalizowało na obiektach sportowych ZS Nr 52 przy ul. Szegedyńskiej 11. kategorii wiekowej sześciolatków czołowe miejsca zajęły: 1 Przedszkole Nr 240, 2 Przedszkole Nr 340 i 3 Przedszkole Nr 327. Pośród pięciolatków najlepszymi drużynami tej edycji okazały się drużyny: 1 Przedszkola Nr 181, 2 Przedszkola Nr 49, 3 Przedszkola Nr 334. Majowe zawody były I edycją w 2011 r., ale zaproszone drużyny spotykały się ze sobą po raz drugi miały już bowiem okazję rywalizować w jesiennej edycji zawodów w 2010 r. Majowe spotkanie było zatem finałem w dobiegającym końca roku szkolnym. Puchary dla finalistów odebrały drużyny sześciolatków: 1 Przedszkola Nr 240, 2 Przedszkola Nr 340 i 3 Przedszkola Nr 327 oraz pięciolatków: 1 Przedszkola Nr 181, 2 Przedszkola Nr 308 i 3 Przedszkola Nr 306. Dzieci wyszły z zawodów pełne wrażeń, obdarowane pucharami, medalami i słodkimi nagrodami. Zdjęcia z imprezy zamieszczono na Przedszkole Nr 240 jako najlepsze bielańskie przedszkole, noszące dumnie imię nas wszystkich, zajmując tak wysokie miejsce. Klub (UKS Kusy arszawa) który reprezentowała zajął drugie miejsce w końcowej kwalifikacji, mając o połowę mniej zawodników niż zwycięzcy. Karolina jest już sześciokrotną medalistką Mistrzostw Polski w wieloboju (w tym czterokrotnie złotą) co pokazuje jej wszechstronność. Jest ona beneficjentką programu Akademia Talentów Dalkii, która pomaga jej w rozwoju i osiąganiu lepszych wyników. Gratulujemy Karolinie, widzimy, że na Bielanach są talenty i mamy nadzieję, że takich sukcesów będzie jeszcze więcej! Redakcja Co chciałaś przekazać? Powiedziałam, żeby rodzice znaleźli trochę czasu dla swoich dzieci i postarali się o to, żeby znalazły swoje pasje, a nie siedziały tylko bez ruchu przed komputerem i telewizją. Czasem się też zdarza, że rodzice chcą, żeby dzieci tańczyły i zmuszają je, a one wolałyby chodzić na śpiew czy na plastykę. Nie jesteś zmęczona? Masz już plany na wakacje? Nie, taniec to moja pasja, dlatego będę cały czas trenować. Lubię się przykładać i iść dalej, rozwijać się, a trema mnie mobilizuje. Dziękuję za rozmowę i życzę Ci powodzenia w rozwijaniu swojej pasji. Dziękuję. Magdalena Ulejczyk Bielańska Olimpiada Przedszkolaków Polskich Olimpijczyków brało następnie udział w IV arszawskiej Olimpiadzie Przedszkolaków o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ochota, rozgrywanej 28 maja br. Mając w pamięci minione starty bielańskiej drużyny, wcale nie byliśmy zdziwieni, że drużyna ta okazała się zwycięską. Gratulujemy przedszkolakom z Przedszkola Nr 240 i wszystkim, którzy przyczynili się do ich sukcesu. ilka tygodni temu Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego zdecydował o składzie reprezentacji Polski na światowy turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Przed życiową szansą udziału w Igrzyskach Olimpijskich stanie czwórka zawodników z Polski. tej grupie znajduje się aż trójka zawodników z Bielan wraz z trenerem Tomaszem Pyciarzem. Są to: Kasia ieczorek - do 67 kg; Michał Łoniewski - do 68 kg; Piotr Paziński - do 80 kg. To wspaniała informacja dla naszego bielańskiego środowiska taekwondo olimpijskiego, świadcząca o wartości naszych zawodników i bielańskiego ośrodka szkoleniowego, który istnieje na naszym terenie Karolina Czajkowska na podium z medalem Pierwszą edycję zawodów na rok szkolny 2011/2011 zaplanowano na Już dziś zapraszamy przedszkolaki trenujcie i przygotowujcie się do startu. Zawody Bielańska Olimpiada Przedszkolaków zrealizowano przy wykorzystaniu środków z dotacji m. st. arszawy Dzielnicy Bielany. Sylwia Czerwonka Turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Londynie z udziałem bielańczyków K już od 15 lat. Dodatkowo fakt ten jest godny podkreślenia, ponieważ cała trójka zawodników to absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka. Kasia, Michał i Piotrek to wybitne osobistości polskiego taekwondo. Uprawiają dyscyplinę od kilkunastu lat pod okiem trenera Tomasza Pyciarza na warszawskich Bielanach. Na początku przy UKS Taebaek Bielany w SP 273, potem w UKS G8 Bielany (Kasia ieczorek) a obecnie w AZS AF arszawa. Trudno zliczyć wszystkie osiągnięcia i medale na arenie krajowej i międzynarodowej. Szansa udziału w IO pojawiła się dla naszych zawodników po raz pierwszy w historii i zrobimy wszystko by ją wykorzystać. Jacek Kołodziejczyk Fot. Arch. Klubu

15 II Festiwal Osiągnięć Bielańskich Szkół i Placówek Oświatowych 2 i 3 czerwca br. w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej miało miejsce kolejne wielkie artystyczno-oświatowe wydarzenie. Gośćmi II Festiwalu Osiągnięć Bielańskich Szkół i Placówek Oświatowych byli m.in. Burmistrz Dzielnicy Bielany - Rafał Miastowski, Zastępca Burmistrza Marek Lipiński, naczelnik ydziału Oświaty i ychowania - Zofia Gajewicz, naczelnik ydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Jarosław Bobin oraz Radni Dzielnicy Bielany Ilona Popławska i Ryszard Zakrzewski, przedstawiciele ydziału Oświaty - Monika Bartosińska i Robert Tkaczyk oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie bielańskich placówek oświatowych. ciągu dwóch dni swoje osiągnięcia zaprezentowało 35 zespołów z bielańskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych - MDK Bielany, MDK im. Marii Gwizdak oraz Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej - Szegedyńska 9A. Dzień pierwszy Festiwalu, po oficjalnym powitaniu dostojnych gości, uczestników i wykonawców przez Zastępcę Dyrektora Centrum Szegedyńska 9A Rafała ojasińskiego, poprowadził znany aktor, producent i reżyser telewizji Polsat Andrzej Krucz. kilku zdaniach przedstawiał wykonawców, którzy prezentowali swoje niezwykłe umiejętności: wokalne, taneczne, muzyczne, teatralne, a nawet sprawnościowe. To bogactwo umiejętności wywoływało kolejno niedowierzanie, zdumienie, podziw, a w końcu gromkie brawa zgromadzonej publiczności, dzięki czemu kolejni wykonawcy stawiali sobie poprzeczkę coraz wyżej i z występu na występ poziom Festiwalu wzrastał. Apogeum osiągnął podczas występu młodzieży z MDK Bielany. powszechnej opinii fragment spektaklu teatralnego ianki podwórzowe ojratorium Mirona Białoszewskiego okazał się przebojem tegorocznego Festiwalu. Znakomicie sprawdzał się ułożony scenariusz Festiwalu. Przerwy techniczne, konieczne w tego typu realizacjach, zostały wypełnione przez prowadzącego, Andrzeja Krucza. Krótkie rozmowy z nauczycielami, którzy przygotowywali młodzież, pozwoliły lepiej zrozumieć specyfikę prezentacji. Następnego dnia sala teatralna, garderoba i sale Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej ponownie wypełniły się setkami młodzieży. Po krótkim wstępie Dyrektora Centrum, drugą część festiwalu poprowadził, w ramach współpracy z Teatrem Rampa, aktor tego teatru Robert Tondera. Na scenie, w dwóch odsłonach, prezentowały się kolejno: znakomite bielańskie przedszkola i szkoły podstawowe. Także i w tym dniu na polu edukacji kulturalnej nie zabrakło wschodzących gwiazd: tanecznych, aktorskich, muzycznych, gimnastycznych, a przede wszystkim wokalnych. Tym razem podziw i uznanie wzbudził występ trzech tenorów z Przedszkola nr 287 im. Piotrusia Pana. Zaprezentowany i wykonany bez playbacku (!) z wielkim smakiem, znany utwór O, Sole Mio był ozdobą drugiego dnia i melodią najczęściej nuconą przez uczestników imprezy. Festiwal odbywał się płynnie i bez zbędnych przerw. tym miejscu należą się podziękowania wszystkim Pracownikom naszego Centrum, którzy starali się, aby każdy opuszczał placówkę z uśmiechem i czekoladką. ciągu dwóch dni przez widownię i scenę przewinęło się około 1700 uczestników. Bielańska oświata miała się czym pochwalić i kogo podziwiać. Brawa dla nauczycieli, którzy przygotowali pokazy, ale to bielańska młodzież i dzieci byli Gwiazdami II. Festiwalu Osiągnięć Bielańskich Szkół i Placówek Oświatowych. Do zobaczenia za rok! Oprac. Dorota Tondera 15 EDUKACJA Fot. Arch. BCEK

16 16 P an Józef Przedpełski nasz bielański stulatek - może pochwalić się czwórką własnych dzieci, pięcioma wnukami, 7 prawnukami i nawet jedną praprawnuczką. Z życzeniami kolejnych 100 lat życia w szczęściu i zdrowiu oraz upominkami odwiedzili Jubilata władze samorządowe dzielnicy Bielany w osobie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany, Piotra Rudzkiego, a także i pani poseł Joanny Fabisiak. Pan Józef, który w maju skończył 100 lat, w rzeczywistości wygląda na 60 lat i jest w kondycji fizycznej oraz intelektualnej do pozazdroszczenia. szystko pamięta i dopiero od 3 lat nie wychodzi sam na dwór, bo jak wyjaśnia - ma zawroty głowy. Zresztą cała jego najbliższa rodzina, tryskająca zdrowiem i optymizmem, wygląda o wiele młodziej niż ma zapisane w metrykach. Nasz bohater urodził się 23 maja 1911 r., na wsi, niedaleko Płocka i był jednym z dziesięciorga rodzeństwa. Podobnie jak jego żona, pochodzi z rodziny ziemiańskiej o szlacheckim rodowodzie. SPOŁECZNE Setne urodziny Józefa Przedpełskiego Udało mu się ukończyć tylko szkołę podstawową, bo na dłuższą edukację nie było w rodzinie pieniędzy. Jako młodzieniec służył w wojsku, w 1 Pułku Artylerii Ciężkiej w Modlinie. Jeszcze przed II wojną światową, tj. w 1935 r., pan Józef ożenił się z Heleną Pomianowską, a na świat przyszła trójka ich potomków. Podczas II wojny światowej pan Józef szybko trafił do niewoli - już 18 września 1939 r. Niemcy wytransportowali go wtedy do Królewca i przetrzymywali tam polskich żołnierzy w nieludzkich warunkach - przez miesiąc przebywali pod gołym niebem, na mrozie dochodzącym do Następnie, do maja 1940 r., Józef Przedpełski musiał pracować u niemieckich ziemian. raz z dwójką towarzyszy udało mu się stamtąd uciec. Ich radość nie trwała jednak długo - Niemcy dopadli ich w Ostrołęce. Za karę odsiedział 6 tygodni w Długowieczność do pozazdroszczenia Joanna Fabisiak i Piotr Rudzki wręczają Panu Józefowi kwiaty i upominki więzieniu i ostatecznie został wywieziony w głąb Niemiec. Przez 5,5 Przedpełskich przeniosła się do Po powrocie z niewoli rodzina roku pracował tam w niemieckiej arszawy. Zamieszkali w Alejach fabryce jako przymusowy robotnik. Gdy w 1945 r. Amerykanie lat pracował w Ministerstwie Bu- Ujazdowskich a pan Józef przez 10 ich wyzwolili, przez kilka miesięcy downictwa jako kierowca. Lekko przebywał w obozie tymczasowym, nie było dodaje Jubilat. Potem a następnie, bez wahania - wrócił zmienił pracodawcę i przez kolejne do Polski. Tu czekała na niego żona 23 lata zatrudniony był w Miejskim i trójka dzieci. Przedsiębiorstwie Taksówkowym. Fot. T. Olechowski Mam zaliczone w sumie 43 lata pracy informuje z dumą. Jubilat ma czwórkę dzieci: dwóch synów (bliźniacy) i dwie córki, z których jedna jest starsza od drugiej o 15 lat. Pierwsza to Barbara alczyńska a druga Małgorzata Jarosińska. Żona pana Józefa zmarła 20 lat temu. Panie Barbara i Małgorzata oraz pan Józef zapytani o receptę na długie i szczęśliwe życie mówią o potrzebie spokoju, wzajemnym szacunku i współpracy rodzinnej. Cieszę się, że moje dzieci są wspaniałymi ludźmi, nie milionerami i zależy im na wspólnym działaniu mówi Józef Przedpełski. Z kolei pani Barbara wspomina matczyne wychowanie. Przez nasz dom zawsze przewijały się tabuny ludzi. Podobnie, jak mama, nigdy nie pozwoliłam sobie na to, by znajome dzieci stały na schodach dodaje. o.ga. to Kim jest ta pani, co śpiewa seniorom? T o dawna aktorka teatru studenckiego Stodoła, zwyciężczyni konkursu kolorowy mikrofon w Polskim Radio oraz eliminacji do Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze ; aktorka Teatrzyku Małych Form kierowanego przez ojciecha Młynarskiego, odnosząca w latach 60-tych spore sukcesy na estradzie i w klubach młodzieżowych: Medyk, Uśmiech, Piosenka, Bilonik, Finka, Largactil. Słowem TERESA KRAMARSKA, po wielu latach przerwy wróciła z sukcesami na estradę, aby śpiewać piosenki z czasów młodości swojej i swoich rodziców. Można jej słuchać w domach kultury, amfiteatrach, muszlach koncertowych, w Klubach Seniora, kawiarniach, restauracjach, salonach, piwnicach i ogrodach arszawy. Od 2009 r. występuje w kabarecie Filipa z konopi na warszawskiej Pradze Południe. Od czerwca 2010 r. wystąpiła z recitalami w domach kultury Działdowska na warszawskiej oli, w śródmieściu na Smolnej, w bibliotece na Ochocie, w Retrospekcji, w piwnicy Pod Zdrówkiem, w Zakapiorze, Dedalu i Solince w Polańczyku Zdroju, w trakcie Święta Saskiej Kępy i w Ośrodku sparcia dla Seniorów nr 2 na warszawskim rzecionie (tutaj zapowiadał Krzysztof Kietczer). Piosenkarka wykonuje aktorsko utwory RETRO i przeboje z lat 50-tych, 60-tych i 70-tych. Obecnie ma w repertuarze następujące programy: ieczór piosenek RETRO, Poranki z piosenką dla Seniorów, Piosenki lekkie, łatwe i przyjemne, Potańcówka w salo- niku Teresy Kramarskiej, Jesień w piosence polskiej. 4 czerwca koncertowała w Mediatece przy ul. Szegedyńskiej 13a i w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Segedyńskiej 9a w recitalach Ocalmy od zapomnienia piosenki z naszej młodości. Teresie Kramarskiej towarzyszył zapowiadając kolejne piosenki znany aktor warszawski Cezary Szczygielski. Zaś w Klubie Kultury Gocław towarzyszył jej znany z Teatru Syrena i Podwieczorków przy mikrofonie aktor warszawski ojciech iliński. dniu 11 maja 2011 r. w sali widowiskowej Ratusza Dzielnicy Bielany odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom I arszawskiego Konkursu Plastycznego Zapach iosny, którego uczestnikami były osoby niepełnosprawne będące podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej na terenie m.st. arszawy. Celem Konkursu była popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Konkurs zorganizowała Fundacja ADER z arszawy pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. arszawy Rafała Miastowskiego. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac konkursowych. ydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. arszawy Na wszystkich imprezach Teresy Kramarskiej (wstęp wolny) seniorzy mogą zawsze trochę pośpiewać i potańczyć. Często spotkania z seniorami są bardzo wzruszające, bo przypominają im czasy młodości a nawet dzieciństwa. Jedna z pań stwierdziła kiedyś, że przy śpiewanej dziś piosence 50 lat temu - poznała swojego męża. Gratulujemy, bo taka działalność artystyczna skierowana do osób 50+ i emerytów - jest bardzo potrzebna. Krzysztof Kietczer Zapach iosny Rozstrzygnięcie I arszawskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej m.st. arszawy Urszula Zalewska, Kwitnienie II Nagroda Złote Gody 2011 B Teresa Kramarska na scenie urmistrz Dzielnicy Bielany zaprasza Czcigodnych Jubilatów - mieszkańców Dzielnicy Bielany, obchodzących w roku bieżącym pięćdziesiątą lub sześćdziesiątą rocznicę ślubu, do udziału w bielańskich uroczystościach długoletniego pożycia małżeńskiego,,złote Gody. Deklaracje uczestnictwa w uroczystości przyjmowane będą do 6 września 2011 r. w ydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29, pok. 116, od poniedziałku do piątku od godz do Każda para małżeńska powinna okazać dowody osobiste oraz dokument poświadczający zawarcie związku małżeńskiego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ydziału pod numerem telefonu SZ Fot. K. Kietczer

17 DYŻURY RADNYCH LIPCU 17 Okręg nr I Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany (granica biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką, ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, ul. Grodeckiego ul. Oczapowskiego, ul. Kasprowicza, ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. ybrzeżem Gdyńskim, do rzeki isły granica z Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego Okręg nr II Osiedla: Piaski, Olszyna (granica biegnie ul. Żeromskiego, ul. Marymoncką do granicy z Dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią Trasy AK do granicy z Dzielnicą Bemowo, ul. Rudnickiego, ul. Kochanowskiego, ul. Galla Anonima, ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żeromskiego ólczyńska) Okręg nr III Osiedla: Piaski, Chomiczówka (od skrzyżowania ul. ólczyńskiej Conrada i Sokratesa granica biegnie ul. ólczyńską, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla Anonima, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnickiego, po granicy Dzielnicy Bemowo, ul. Kwitnącą, ul. Conrada do ul. ólczyńskiej) Okręg nr IV Osiedla: rzeciono, Młocin (od styku granic Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bielany środkiem rzeki isły po granicy Dzielnicy Białołęka do ul. ybrzeże Gdyńskie, dalej ul. Prozy, ul. Marymoncką, ul. Lindego, ul. Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, ul. Encyklopedyczną, ul. Improwizacji i dalej między Osiedlem Młociny a granicą Huty do ul. óycickiego, ul. Dziekanowską, dalej duktem leśnym do ul. Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z Gminą Izabelin do granicy: Łomianki, Białołęka i Bielany) Okręg nr V Osiedla: awrzyszew, Radiowo, ólka ęglowa, Placówka (granica biegnie od granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem leśnym, ul. Dziekanowską, między osiedlem Młociny o granica Huty ul. Improwizacji i Encyklopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapowskiego, ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul. ólczyńską, ul. Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy Bemowo, do ul. Estrady, po granicy Stare Babice i dalej po granicy Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV) 1. Teresa Renata Banasiak PO, siedziba Klubu Kultury Barka ul. Klaudyny 18a, g lipca oraz siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g lipca. 2. Leszek Kujawa PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g lipca. 3. Ryszard Podczaski PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g , 26 lipca. 4. Małgorzata Poręba PO, iceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g w ramach dyżuru iceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek miesiąca. 5. Jan Zaniewski PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g , 28 lipca. 1. Magdalena Lerczak PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g lipca. 2. Maria Mossakowska SLD, iceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g w ramach dyżuru iceprzewodniczącej Rady w trzeci poniedziałek miesiąca. 3. Ilona Soja-Kozłowska Przewodnicząca Klubu PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g lipca. 4. Szczepan Szczepański PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g lipca oraz Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Marymoncka 34, g lipca. 5. Ryszard Zakrzewski PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g lipca oraz Gimnazjum Nr 71, ul. Perzyńskiego 10, g lipca. 1. Maciej Chmielewski PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g lipca. 2. aldemar Maciejewski SLD, siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, g lipca. 3. Elżbieta Neska PO, Gimnazjum nr 73, ul. Conrada 6, g lipca. 4. Sławomir Umiński PiS, Klub Mieszkańców SM Chomiczówka, ul. Pabla Nerudy 1, g lipca oraz siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g lipca. 5. Jarosław ąsik PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g lipca. 1. Anna Czarnecka SLD Klub Pod Zdrówkiem, ul. rzeciono 10c, g lipca. 2. Ilona Popławska PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g lipca. 3. Michał Sikorski PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g lipca. 4. Michał Świderski PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g , 13 lipca. 5. Maciej ięckowski Przewodniczący Klubu PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g lipca. 1. Robert Kropacz PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g lipca. 2. Joanna Radziejewska PO, siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), g lipca. 3. Halina Szerszeń Przewodnicząca Klubu SLD, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g Łukasz Jan Świderski PiS, iceprzewodniczący Rady, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g , 13, 20, 27 lipca oraz Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29, g w ramach dyżuru iceprzewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. 5. Robert róbel PO, Przewodniczący Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509 ul. Żeromskiego 29, g w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. M Konkurs na warszawskie wydarzenia podczas VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych! iasto Stołeczne arszawa zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz arszawy i warszawiaków do udziału w konkursie dotacyjnym na organizację wydarzeń podczas Tygodnia Obywatelskiego oraz Pikniku Organizacji Pozarządowych, które odbędą się w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (VI OFIP) w dn września 2011 w arszawie. OFIP jest wydarzeniem, które co trzy lata gromadzi kilkuset przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. Jego celem jest dyskusja o najważniejszych kwestiach dla sektora pozarządowego oraz zaprezentowanie mieszkańcom arszawy różnorodności podejmowanych inicjatyw obywatelskich. VI OFIP składa się z dwóch części: ogólnopolskiej konferencji oraz Tygodnia Obywatelskiego, którego zakończeniem jest Piknik Organizacji Pozarządowych na Trakcie Królewskim. Tydzień (10-16 września) jest cyklem spotkań w Kawiarniach Obywatelskich i wydarzeń w przestrzeni miejskiej przygotowanych przez organizacje pozarządowe dla warszawiaków. Podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych (17 września) około 80 organizacji z całego kraju, w tym mniej więcej połowa z arszawy, ma możliwość zaprezentowania w ciekawej formie swojej działalności oraz zachęcenia uczestników imprezy do podejmowania inicjatyw obywatelskich. Na Pikniku odbędzie się także przegląd plenerowych spektakli teatralnych organizacji pozarządowych. ramach konkursu organizowanego przez Miasto Stołeczne arszawa można uzyskać dofinansowanie na: organizację spotkań w Kawiarniach Obywatelskich w ramach Tygodnia Obywatelskiego (w wysokości do zł), organizację przedsięwzięć w przestrzeni miejskiej w ramach Tygodnia Obywatelskiego (w wysokości do zł), przygotowanie i prezentację działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych (w wysokości do zł), przygotowanie i prezentację działań w formie spektakli teatralnych (w tym teatru tańca) w przestrzeni miejskiej podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych (do zł). Nabór wniosków trwa od 21 czerwca do 8 lipca. Formularz konkursowy znajduje się na stronie Urzędu m.st. arszawy: w zakładce Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Organizacje działające na rzecz arszawy i warszawiaków, które nie przystępują do konkursu zachęcamy do wzięcia udziału w naborze zgłoszeń na Piknik prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: Nabór trwa od 24 czerwca do 22 lipca. sprawie zgłoszeń poza konkursem na Tydzień Obywatelski prosimy kontaktować się telefonicznie z Martą Czaputowicz: (22) Karolina Prus-Nałęcz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. arszawy

18 Fot. Arch. Redakcji 18 S SPORT Złota piłka dla SP nr 289 zkoła Podstawowa nr 289 po raz trzeci wystartowała w 51. Turnieju Piłki Nożnej Gramy o złotą piłkę im. Aleksandra Zaranka, najstarszej w Polsce imprezy futbolowej dla dzieci. tym roku w turnieju uczestniczyła rekordowa liczba zespołów dziewcząt i chłopców w wieku lat. Łącznie w trzech kategoriach wiekowych udział wzięły 143 drużyny szkole, podwórkowe, parafialne, oraz z domów dziecka. Po trwających pół- Miło nam poinformować, że chłopcy z drużyny podwórkowej FC Bielany, korzystający z boiska CRS Bielany zwyciężyli w kategorii rocznik Soczewce k.płocka odbył się VIII Mazowiecki Zlot Sportowo-Rekreacyjny Ognisk TKKF w dniach 6-8 maja 2011 r. z udziałem ponad 120 uczestników z Ognisk ojewództwa Mazowieckiego, którego organizatorem było Mazowieckie TKKF. Poszczególne Ogniska zaprezentowały mnóstwo konkurencji rekreacyjnych tj. streebasket, tenis stołowy, rzuty podkową, warcaby 100 polowe, kometka, dart, konkurs rzutu do kosza Prezesa, biegi przełajowe, strzelanie z pistoletu pneumatycznego, gry logiczne, przeciąganie liny, wyciskanie tora miesiąca rozgrywkach najlepsze zespoły zagrały w finale na głównej płycie stadionu Legii. drodze do wielkiego finału Szkoła Podstawowa nr 289 pokonała zespoły: Krzna Międzyżec 3:0, Błękitne Płomienie 12:0, 150 8:1, 258 1:0, Żagle 6 6:2, PSP6 6:3. Piłkarze ze SP nr 289 wyniku zaciętej walki Złota Piłka po raz trzeci pojechała na Bielany do Szkoły Podstawowej nr 289, która wygrała po bardzo ciekawym oraz obfitującym w sytuacje bramkowe meczu z 344 TKS z Białołęki 11:1. Kto wie, może za kilka lat któryś z tych chłopców zadebiutuje na boiskach Ekstraklasy, ponieważ ten turniej od lat odwiedzają trenerzy i łowcy talentów ze stołecznych klubów piłkarskich, a najlepsi zawodnicy mają szansę dostać zaproszenie na treningi drużyn klubowych i może dlatego warto zapamiętać skład drużyny: Glinicki Michał (kp.), Grabowski Mateusz, aśniowski Kamil, Bieńka Damian, Młyński Łukasz, Milej Patryk, Olewniczak Kamil, Szulc Mateusz, Szymański Karol. Robert Szopa - trener i nauczyciel wychowania fizycznego w SP nr 289 Ognisko TKKF Piaski się liczy VIII Mazowiecki Zlot Sportowo-Rekreacyjny Ognisk TKKF O gnisko TKKF Piaski, przy finansowym wsparciu Mazowieckiego TKKF, zorganizowało 15 maja 2011 r. w Parku Olszyna IV Bielański Sztafetowy Bieg Przełajowy okół Olszyn. Sztafeta liczyła 5 osób, w tym obowiązkowo 1 kobieta. Łącznie zawodnicy zespołu mieli do pokonania ok. 18 km. śród rekordowej liczby 75 uczestników (15 sztafet) wystartowała Krystyna Pieczulis, niegdyś znana biegaczka, członkini kadry sztangi na ławeczce leżąc, wędka szczęścia, marsz po zdrowie. tym zlocie uczestniczyła także 5 osobowa ekipa Ogniska TKKF Piaski arszawa, której członkowie osiągnęli wyniki: strzelanie z pistoletu pneumatycznego: 1. Świderski Arkadiusz 40 pkt, 4. Świderski Krzysztof 27 pkt; rzut lotką do tarczy: 2. Świderski Krzysztof 27 pkt; turniej warcabowy: 3. Hulanicki Andrzej. Zlot odbył się dzięki finansom ojewództwa Mazowieckiego. Bogusław Nader IV Bielański Sztafetowy Bieg Przełajowy okół Olszyn narodowej w maratonie, która biegnąc na pierwszej zmianie zespołu TKKF Piaski. yniki czołówki: 1. arszawiaky z Bielan, 2. TKKF Piaski z Bielan, 3. Biegam Bo Lubię z Mokotowa, 4. Lasek Bielański Team z Bielan, 5. UKS Gepard II z Żoliborza, 6. Squadra Azzurra z Ursynowa. Godnym podkreślenia jest fakt, że Ognisko TKKF Piaski w arszawie prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną już 42 lata. Bogusław Nader Fot. Arch. Szkoły Turniej o Puchar Rektora UKS dniach odbył się Turniej o Puchar Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana yszyńskiego. Podczas 5 dni sportowych zmagań, zmierzyło się ze sobą ponad 600 studentów i pracowników UKS. Organizatorem przedsięwzięcia był Samorząd Studentów UKS, przy współpracy z SF, a partnerami tego sportowego święta byli: Dzielnica Bielany, CRS Bielany oraz AZS UKS. Dzięki tej współpracy, sportowcy z UKS mogli sprawdzić się w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, szachy, tenis stołowy oraz biegi przełajowe. Zmagania dokumentowane były między innymi przez TVP arszawa oraz Radio Kampus. Największym zainteresowaniem cieszyła się piłka nożna, która nieustająco króluje jako sport narodowy. Zainteresowanie tą dyscypliną przeszło oczekiwania organizatorów i postawiło przed nimi nie lada wyzwanie. Jednakże dzięki świetnemu zapleczu infrastrukturalnemu CRS-u, 40 drużyn mogło walczyć o Puchar Rektora. Zawodnicy musieli uporać się przede wszystkim z trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz z pogodzeniem godzin spotkań z godzinami egzaminów i kolokwiów. Z tej walki wyszli jednak obronną ręką, a najlepsi okazali się gracze drużyny Bez Nazwy. piłce ręcznej na boisku zmierzyły się dwie drużyny, czyli zawodnicy nowo powstałej sekcji AZS UKS. Spotkanie było pełne zaciętych akcji, co wróży przyszłym sukcesom UKS w tej dziedzinie. Na boisku szczególnie wyróżniali się ojciech Mucha oraz Błażej Jaszczyk. tenisie stołowym w oddzielnych kategoriach zmierzyli się panowie i panie. śród pań, nie do pokonania była Paulina ojciuk, która rozgromiła swoje przeciwniczki, przegrywając w całym Turnieju zaledwie 1 dniach maja 2011 r., na kortach przy ul. Balaton 17, odbyły się Mistrzostwa Dzielnicy Bielany szkół podstawowych w tenisie (do klas VI) i w minitenisie (do klas III). zawodach wzięło udział 14 dziewcząt i 29 chłopców z siedmiu szkół podstawowych. Na wyróżnienie zasługuje Mikołaj Zajdel, który drugi raz z rzędu wygrywa minitenis. yniki turnieju dziewcząt w MiniTenisie: I m Maria Rogalska ZSPR 3, II m Aleksandra Andziak SSP 13, III m Dominika Strobel SP 77, IV m Karolina Grzejszczak SSP 13 yniki chłopcy: I m Mikołaj Zajdel seta. Nieco więcej wysiłku w swój sukces musiał włożyć Rafał Radziszewski. arto było zobaczyć te emocjonujące pojedynki. Ciekawym eksperymentem okazał się turniej szachowy, profesjonalnie przygotowany przez jednego ze studentów UKS. Zawodnicy mieli zapewnione zegary oraz sędziowanie on-line zawodowego sędziego turniejów szachowych. Swoich przeciwników, nie bez problemów, pokonał Piotr Katanowski. Biegi przełajowe okazały się biegami na wytrzymałość, gdyż odbywały się w niezwykle trudnych warunkach atmosferycznych. Ponad 30-stopniowy upał nie sprzyjał tego typu zawodom. Zawodnicy jednak nie poddali się na starcie, wszyscy również ukończyli bieg i stawili się na mecie. śród pań zwyciężyła Anna Filaber, natomiast wśród panów nie do pokonania był Karol Dzieciątko, który ukończył bieg z prawie minutową przewagą nad resztą stawki. Ostatniego dnia Turnieju odbyły się finały koszykówki oraz siatkówki, a tuż po nich Gala Finałowa, na której wręczono 11 nagród drużynowych oraz 14 nagród indywidualnych. Zawodnicy otrzymali nie tylko puchary i medale, ale również nagrody rzeczowe. Co więcej, każdy uczestnik zmagań otrzymał pamiątkowy upominek. Uroczystość w sportowym stylu rozpoczął Prorektor do Spraw Studenckich UKS, prof. dr hab. Jarosław Majewski, wykonując rzut do kosza pod okiem kapitana drużyny Gruby Bat. klasyfikacji generalnej Turnieju zwyciężył ydział Prawa i Administracji, stawiając rywalom wysoko poprzeczkę, przed przyszłorocznym Turniejem. ięcej informacji o Turnieju www. turniej.uksw.edu.pl Magdalena Turkot Mistrzostwa Dzielnicy Bielany szkół podstawowych w tenisie ziemnym ZSPR 3, II m Miłosz ódz SP 77, III m Karol Grzejszczak SSP 13, IV m Szymon Sobczak SP 77. Drużynowo wygrała SP 77 (39 pkt.) przed SSP 13 (35 pkt). yniki turnieju do klas VI dziewcząt: I m Ada Branecka ZSPR 3, II m Julia Malczewska SP 77, III m Marcelina Szozda SP 77, IV m Agata Pietrewicz SP 77. yniki chłopcy: I m Maciej Sulikowski SP 77, II m Michał Ossowski SP 80, III m ojciech Rogowski SP 223, IV m Michał Kocon SP 77. Drużynowo zwyciężyła SP 77 (49 pkt.) przed ZSPR 3 (12 pkt.). Zbigniew Klukowski Fot. Arch. UKS

19 Fot. Arch. UKS P rzełom maja i czerwca dla Młodzieżowej Rady Bielan był pełen pracy - wystawa komiksowa, debata o prezydencji Polski w UE, koncert, turniej piłki nożnej, spotkanie z młodzieżą z Targówka i loteria charytatywna. Dużo się działo. Co może dać młodzieży prezydencja Polski w Unii Europejskiej - taki był temat bielańskiej debaty organizowanej przez fundację Civis Polonus oraz Młodzieżową Radę Bielan. Spotkanie było jednym z 18 w całej arszawie. każdej dzielnicy na przełomie maja i czerwca było po jednej debacie. Bielańska dyskusja została zorganizowana w Mediatece przy ul. Szegedyńskiej. Uczniowie szkół z naszej dzielnicy wspólnie z ekspertami z fundacji Civis Polonus oraz instruktorami z Centrum Edukacji Obywatelskiej zastanawiali się, jakie korzyści może dać młodzieży prezydencja naszego kraju w Unii Europejskiej. Na zakończenie w ramach programu European Youth eek arsaw, do it odbyła się debata ogólnomiejska na Uniwersytecie arszawskim. ystawa Komiksowa jazda dzień dziecka w Mediatece otwarta została wystawa Komiksowa jazda. Na wystawie są zaprezentowane komiksowe plansze z tytułów: Jazda, Moe i Tainted - w których młodzi polscy twórcy w doskonały sposób bawią młodego czytelnika. Dzięki temu można poznać opowieści osadzone w kolorowym świecie wyobraźni. Organizatorami wystawy są: Urząd Dzielnicy Bielany, Mediateka, Młodzieżowa Rada Bielan oraz Polskie Stowarzyszenie Komiksu. ystawa jest czynna do końca lipca. Targówek na Bielanach połowie czerwca do Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Andersena 4 zawitała młodzież z Targówka. Przyjechali, bo chcieli B Rekordowy miesiąc Młodzieżowej Rady Bielan poznać MRB i dowiedzieć się, co robimy, w jaki sposób realizujemy wszystkie nasze pomysły, inicjatywy. Spotkanie trwało ponad godzinę. Po zakończeniu nasi gości byli pod wrażeniem działalności MRB. Bardzo nas to cieszy i mamy nadzieję, że młodzież z Targówka zaraziliśmy pozytywną energią. Pomoc dla Rafała Dokładnie 635 zł udało się zebrać podczas loterii charytatywnej organizowanej w czasie pikniku itaj lato na Bielanach. Mimo deszczowej pogody, mieszkańcy Bielan chętnie odwiedzali stoisko MRB. Każdy los był wygrany i kosztował jedynie pięć złotych. Zebrane w ten sposób pieniądze zasiliły konto 18-letniego Rafała Mroczka, który potrzebuje protezy prawej nogi. Rafał jest podopiecznym Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, która swoją siedzibę ma przy ul. Przybyszewskiego w niedalekim sąsiedztwie Urzędu Dzielnicy. Młodzieżowa Rada Bielan chciała bardzo podziękować firmom i instytucja, które postanowiły przekazać gadżety na loterię. Są to: ojewoda Mazowiecki, Urząd Dzielnicy Bielany m.st. arszawy, Klub Piłkarski Legia arszawa, Telepolska, Huta ArcelorMittal arszawa, telewizja TVN oraz Coca Cola Polska. Turniej Piłki Nożnej Dzień po pikniku na powitanie lata na boisku Syrena przy Parku Olszyna odbył się II Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Smerfy z Bielan, drugie FC Bielany, a trzecie skład Bemowo Team. Królem strzelców został Robert Jejer, najlepszym bramkarzem Michał Dąbrowski, a zawodnikiem grającym fair play Michał Kułakowski. Organizatorem sportowych zmagań byli: bielańskie Centrum sportu i rekreacji, Młodzieżowa Rada Bielan oraz Urząd Dzielnicy Bielany. opr. baf Bielańska Liga Pływacka ielańska Liga Pływacka (BLP), rozegrana 15 maja była drugą w tym roku edycją zawodów. Pomimo nieco niższej frekwencji, spowodowanej z faktem zbiegu terminu zawodów z uroczystościami komunijnymi naszych zawodników, edycja ta miała swój niezwykły klimat. Klimat ten tworzyli zarówno uczestnicy zawodów - startujące dzieci, jak również wspaniali goście, którzy oklaskiwali zwycięzców i wręczali im medale i dyplomy. Gośćmi na majowej edycji BLP byli: zastępca burmistrza dzielnicy Bielany - Grzegorz Pietruczuk, Zbigniew Kuciewicz - założyciel klas sportowych w dzisiejszym ZS Nr 52 przy ul. Szegedyńskiej 11, łodzimierz Pazik - przed laty trener pięcioboistów. Gościem specjalnym tej edycji BLP był świetny, młody polski pływak Marcin Tarczyński. Medale i dyplomy wręczali także organizatorzy zawodów: dyrektor Anna Szymczak- Gałkowska oraz prezes UKS G-8 Bielany Dariusz Czerwonka. spółorganizatorem zawodów było też Centrum Rekreacyjno- Sportowe m.st. arszawy w Dzielnicy Bielany. Do dekoracji zwycięzców zaproszony został także Maciej ięckowski - radny w dzielnicy Bielany - który miał niepowtarzalną okazję udekorować na najwyższym stopniu podium swoją córkę Anię. Zawody z cyklu BLP zrealizowano przy wykorzystaniu środków z dotacji m. st. arszawy Dzielnicy Bielany. Bezpośrednio po BLP dzieci rozegrano także ligę dorosłych, a następnie II edycję Amatorskiej Ligi Pływackiej Pracowników m. st. arszawy. yniki wszystkich zawodów odnajdziesz na Kolejne edycje zawodów zaplanowano na 16 października oraz 20 listopada br. Sylwia Czerwonka U 19 MŁODZIEŻ Obóz koszykarsko-rekreacyjny KS Czarodzieje z Bielan od 6 do 19 lipca br. organizuje w Gdyni Chwarzno obóz koszykarsko-rekreacyjny. yjazd: 6.45 Kampinos, 7.00 Leszno, 7.30 arszawa-bielany ul. Perzyńskiego 10. Przejazd: komfortowy autokar BOVA z klimatyzacją, wc i dvd. Placówka położona jest w zielonej dzielnicy Gdyni - Chwarzno bezpośrednio przy Trójmiejskim Parku Krajobrazowym ok. 15 minut od centrum Gdyni i plaży. Obiekt posiada własny stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową, skocznię w dal z rozbiegiem tartanowym, rzutnię do kuli, dwa boiska do gier sportowych z nawierzchnią twardą - nalewka. Dwa kryte korty tenisowe oraz halę sportową. Ponadto wyposażony jest w stoły tenisowe, płotki LA, piłki lekarskie, sztangi itp. B ielany, Bielany, Bielany, Bielany krzyczała publiczność zgromadzona 11 czerwca br. przy Stawach Brustmana. Tego dnia odbył się Piknik Rodzinny organizowany przez Urząd Dzielnicy Bielany, Bielański Ośrodek Kultury, natomiast partnerem wydarzenia była Młodzieżowa Rada Bielan. Całość uświetniły występy gwiazd polskiego hip-hopu: Eldo, Pezeta i Małolata. O godz. 14 na scenie pojawili się przedstawiciele Młodzieżowej Rady Bielan: Marta Łącka i Daniel Siwik, którzy poprowadzili koncert. Na początku pokaz tańca stepowego dał Michał ierzbowski, później niezapomniane polski i zagraniczne przeboje zaśpiewała Anna Kujawa i Izabella Carmen Rajfert. Późnym popołudniem po godz. 17 rozpoczął się koncert gwiazd. Na scenie jako pierwszy pojawił się ELDO. Publiczność DAM PRACĘ Zapraszamy studentów i absolwentów do współpracy z firmą o zasięgu globalnym. Profesjonalne szkolenia i jasna ścieżka kariery. ymagania: Ambicja, kreatywność, komunikatywność. CV na adres: Potrzebny student z Chomiczówki do pomocy w odrabianiu lekcji 2 godziny dziennie dla ucznia II klasy liceum. Tel SZUKAM PRACY Zaopiekuję się starszą osobą od poniedziałki do piątku 4 do 5 godzin dziennie. Referencje. Tel Elektryk uprawnienia SEP E, D do 20 KV poszukuje pracy, chętnie konserwacja obiektów złota rączka. Tel Opieka nad osobą starszą chodzącą z zamian za możliwość zamieszkania. Tel Kobieta w średnim wieku, uczciwa, solidna, podejmie się sprzątania mieszkań (domów). Tel SPRZEDAM Sprzedam rower AUTHOR MATRIX, rozmiar kół 24, kolor złoty, stan bardzo dobry, tel Sprzedam mini ciągnik ogrodniczy z wyposażeniem marki Forshift E , stan bardzo dobry. Tel Sprzedam tanio meblościankę 3-częściową Bonanza. Stan b. dobry. Tel Sprzedam Daewoo Espero 1,8 benzyna, rok produkcji 1999, przebieg 70 tys., cena zł. Tel KUPIĘ Kupię nieduży samochód japoński lub niemiecki po 2002 roku, od pierwszego właściciela. Tel Lodówkę małą pilnie! Tel Kupię Opla Astrę lub Skodę Fabię, po 2003 r. od pierwszego właściciela. Tel NIERUCHOMOŚCI ynajmę pokój mężczyźnie pracującemu. Tel Mieszkanie własnościowe, 2 pokoje rozkładowe z balkonem 50 m 2 przy al. Reymonta. II p. z 3, zieleń, autobusy, metro zamienię na 3 pokojowe lub w szeregowcu SM lub hipoteka na Bielanach. Tel Ogłoszenia drobne Posesja jest ogrodzona i monitorowana całą dobę, wykwalifikowana i doświadczona kadra. Ilość miejsc 45, wszystkie sale sypialne z umywalkami. Stołówka na miejscu, pełne wyżywienie - 4 posiłki dziennie. Grupa sportowa: 3 treningi dziennie; mecze ligi obozowej; angielski w koszykówce. Grupa rekreacyjna: codziennie plażowanie; quizy i zabawy terenowe; kąpiele morskie i słoneczne. Koszt obozu: 1250 zł konto BANK PKO S.A. I Oddział w arszawie ) Zgłoszenia przyjmowane są pod numerami telefonów: , , (22) UKS Czarodzieje z Bielan Gwiazdy polskiego hip-hopu na Bielanach przywitała go brawami. Przed występem raper w kilku zdaniach wspomniał swoją młodość na Bielanach. Okazało się, że jest absolwentem liceum im. ojciecha Górskiego. Przez chwilę razem z publicznością zanucił fragment piosenki No to jadziem na Bielany. Po koncercie ELDO powiedział: Syreni Gród zawsze jest fest! Dla naszych czytelników ciekawostka, jeden z tekstów piosenki ELDO znalazł się niedawno w podręczniku do nauki języka polskiego w gimnazjum. Na koniec pikniku na scenie pojawili się bracia: PEZET i MAŁOLAT. Chłopaki tuż po urodzeniu mieszkali na awrzyszewie, tak więc z miłą chęcią wrócili na Bielany. Były momenty, że publiczności śpiewała piosenki za nich - atmosfera na koncercie była fantastyczna. baf Jeśli masz zadłużone mieszkanie 2 pokojowe w arszawie (może być też kwaterunkowe) i w przyszłości grozi Ci eksmisja, a możliwa jest zamiana na 1 pokojowe. Proszę zadzwoń załatwię wszelkie formalności i pomogę w przeprowadzce. Zamienię mieszkanie: dom z ogrodem w Mławie zamienię na mieszkanie w arszawie. Tel dzwonić od godz do Kupię mieszkanie w arszawie. Tel dzwonić od godz do Kupię mieszkanie w okolicach arszawy. Tel dzwonić od godz do Zamienię kwaterunek na większe - do 40 m2 na Słodowcu. Tel USŁUGI Dezynsekcja skutecznie. Tel Malarz doświadczony wykona remonty małe i duże; gładź gipsowa, tapeta, wykładzina. Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny, wysoka jakość osobiście. Tel , Główna księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość w każdym zakresie, od A do Z. Tel Pielęgniarstwo prywatnie: iniekcje, opatrunki, pielęgniarstwo, opieka. Tel Malarz doświadczony wykona remonty małe i duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina. Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny, wysoka jakość osobiście. Tel , (ogłoszenie ma się pokazywać przez 3 miesiące) NAUKA Matematyka, chemia poprawki. Tel Chemia nauczycielka przygotuje do poprawki. Tel Matematyka nauczycielka przygotuje do poprawki. Tel INNE Potrzebuję lodówkę niedużą. Tel Koty. sprawie adopcji kotów proszę o kontakt z Joanną, jokot.pl. Tel Potrzebny fotel rozkładany jednoosobowy dla dziecka z biednej rodziny, tel. kontaktowy ydawca Naszych Bielan : Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, arszawa Redakcja: ul. Żeromskiego 29, p. 317, tel./fax (22) , ga ze la ny.waw.pl Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski Redaktorzy: Katarzyna Białczyk, Maciej Podczaski i Magdalena Ulejczyk Korekta: Agnieszka Stawiarska Ogłoszenia przyj mo wa ne są w re dak cji. Za treść ogło szeń redakcja nie ponosi od po wie dzial no ści. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany ty tu łów, śródtytułów oraz skra ca nia nieza mó wio nych tekstów.

20 SDURQD KRQRURZ\ 3DURQD +RQRURZ\ 0LQLVHUVZD.XOXU\ L ']LHG]LFZD 1DURGRZHJR 3DURQD +RQRURZ\ 0DUV]DïND :RMHZöG]ZD 0D]RZLHFNLHJR 3DURQD +RQRURZ\ Prezydenta 0LDVD 6RïHF]QHJR :DUV]DZ\ 19 MIEDZYNARODOY FESTIAL SZTUKA ULICY, przedstawia na otwarcie festiwalu COMPAGNIE MALABAR z francji w spektaklu HELIOS II parada ul. Kasprowicza VDU VDFMD PHUD 6DUH %LHODQ\ ILQDï VDFMD PHUD 6ïRGRZLHF 1 LIPCA 2O11 GODZ.21.0O do )DQDV\F]Q\ RZDG QD NRïDFK QD XOLFDFK %LHODQ SRND]\ DNUREDöZ PX]\ND QD ĝ\zr ILQDïRZ\ SRND] IDMHUZHUNöZ patroni medialni: ğqdqvxmèf\ partnerzy: 'RğQDQVRZDQR ]H ĂURGNöZ 0LQLVUD.XOXU\ L ']LHG]LFZD 1DURGRZHJR ;,; 0LÚG]\QDURGRZ\ )HVLZDO 6]XND 8OLF\ ]RVDï ]UHDOL]RZDQ\ G]LÚNL GRğQDQVRZDQLX ]H ĂURGNöZ P V :DUV]DZ\ organizator:

KRĘGI NAPRAWCZE wprowadzenie

KRĘGI NAPRAWCZE wprowadzenie KRĘGI NAPRAWCZE wprowadzenie 2 lutego 2010 roku odbyło się w Warszawie w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Alejach Ujazdowskich 28, całodzienne spotkanie informacyjno-warsztatowe, dotyczące nowej metody rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach!

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Informacja prasowa Warszawa, 9 lipca 2015 r. Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Znamy już wyniki głosowania mieszkańców na projekty w ramach drugiej edycji stołecznego budżetu

Bardziej szczegółowo

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY Od początku swej działalności Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowała już ponad 70 tys. projektów, w których wzięło udział przeszło 2,8 mln młodych ludzi. Rocznie PNWM dotuje około 3 tys. programów.

Bardziej szczegółowo

VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ

VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ VIII Przegląd Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych TEATRALNE SPOTKANIA Z MITOLOGIĄ Kolejna, ósma już edycja Przeglądu Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych odbyła się 26.02.2015 r., w gościnnych murach VI Liceum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku

Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku Sąsiedzkie festyny szkolne przykłady realizacji festynów przez szkoły uczestniczące w projekcie Warszawa Lokalnie w 2017 roku Jak sprawić, by szkolny festyn stał się świętem całego sąsiedztwa? Kluczem

Bardziej szczegółowo

Varsavianistyczna szkoła sprawozdanie. Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki ul. Pruszyńskiego 5, 01-870 Warszawa

Varsavianistyczna szkoła sprawozdanie. Przedszkole nr 181 Wesołe Nutki ul. Pruszyńskiego 5, 01-870 Warszawa Dzieci w przedszkolu bardzo chętnie chłoną nową wiedzę, szczególnie jeśli jest dostarczana w różnorodny sposób, trzeba pamiętać jednak o tym, iż wiedzę dzieciom należy przykazywać zaczynając od tego co

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS)

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie (SzPEK) w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Maria Krzysztoporska

Bardziej szczegółowo

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz 1 BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i jej filie w miastach woj. łódzkiego: 2 KUTNO

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Lutosławski inspiracją dla młodych plastyków - od gliny do mp4, Warszawa 2013 Konkurs

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LISTOPADA LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LISTOPADA LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 19-20 LISTOPADA 2014 21 LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA Od środy do piątku byliśmy świadkami barwnego i porywającego Przeglądu Twórczości Artystycznej

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot

Opowieści nocy reż. Michel Ocelot Opowieści nocy reż. Michel Ocelot 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Jak powstaje film? 2. Karta pracy. (str. 5) MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI SCENARIUSZ LEKCJI Opracowała: Paulina

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Wójt wręczył młodym muzykom z Gminy Ełk stypendia artystyczne

Wójt wręczył młodym muzykom z Gminy Ełk stypendia artystyczne Wójt wręczył młodym muzykom z Gminy Ełk stypendia artystyczne Piotr Olszewski, Karol Karolczuk, Jan Fromm i Zuzanna Fromm oto uczniowie z Gminy Ełk, którzy jako pierwsi z rąk wójta Tomasza Osewskiego odebrali

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Licz na zieleń wykonany przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 41 w Łodzi im Stefana Żeromskiego w Łodzi

Projekt Licz na zieleń wykonany przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 41 w Łodzi im Stefana Żeromskiego w Łodzi Projekt Licz na zieleń wykonany przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 41 w Łodzi im Stefana Żeromskiego w Łodzi Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz A. Einstein Zainteresowaliśmy

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning

Sąsiedzi-przyjaciele i był. Program etwinning sasiedzi:gimnazjum 2009-11-15 23:52 Page 63 Sąsiedzi - przyjaciele Program etwinning Logo szkoły w Prostejovie Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawiązują międzynarodową współpracę z rówieśnikami nie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI

OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI OFERTA DLA PARTNERA FESTIWALU 4M - MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI ORGANIZATORZY Organizatorami są trzy mińskie stowarzyszenia, które od lat zajmują się organizacją koncertów i innych wydarzeń kulturalnych,

Bardziej szczegółowo

Aldona-Benedykta Pospiech KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WYSPA DZIECI W ZIELONEJ GÓRZE

Aldona-Benedykta Pospiech KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WYSPA DZIECI W ZIELONEJ GÓRZE Aldona-Benedykta Pospiech KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI WYSPA DZIECI W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA 2016 SPIS TREŚCI 1. Uzasadnienie przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Iwona Wiśniewska koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI

POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI POWIATOWY DZIEŃ PAPIESKI to projekt współtworzony co roku (od 2008r.) przez trzy szkoły: - Salezjańskie Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, - Gimnazjum im. Karola

Bardziej szczegółowo

--------------------------- -------------------------------- -----------------------------

--------------------------- -------------------------------- ----------------------------- 1dzień 01.06.09 --------------------------- -------------------------------- ----------------------------- Obiad 13 00 od 14 00-18 00 sala kominkowa Kolacja 19 00 - Poznajemy się!: oficjalne przywitanie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

1. Zmienia się nazwę:

1. Zmienia się nazwę: Statut Domu Kultury Śródmieście - Uchwała Nr XXXII/715/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów domom i ośrodkom kultury m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 463 UCHWAŁA NR XX/414/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr LVII/1478/14 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia r. Projekt z dnia 5 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY. Spotkania na krańcach baśni MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 17-19 lutego 2009 r. Zapraszamy serdecznie młodzież najstarszych klas

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

Nr 1/14 października Dzień Nauczyciela!

Nr 1/14 października Dzień Nauczyciela! Nr 1/14 października 2016 Dzień Nauczyciela! Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku - jest wykształcenie Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

Pieszo. Obsada. Sławomir Mrożek. Premiera: 05 czerwca Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 15 minut (bez przerw)

Pieszo. Obsada. Sławomir Mrożek. Premiera: 05 czerwca Duża Scena Czas trwania: 1 godzina 15 minut (bez przerw) Pieszo Sławomir Mrożek Anty-POPIÓŁ I DIAMENT, nazwano ten dramat blisko 30 lat temu. Opublikowana przez Mrożka w 1980 roku sztuka, opisuje w realistyczny, wręcz okrutny sposób przełomowy moment w dziejach

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły, w której realizowane jest działanie Zespół Szkół w Nowej Wsi Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki Adres Krzysztof Kaczmarek Nowa Wieś 26a 59-730

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r.

PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r. PROGRAM RAMOWY 5-11 lipca 2015 r. NIEDZIELA (5 lipca 2015) 12:00-12:30 12:00-14:00 Uroczysta parada otwierająca KAMERALNE LATO 2015 (start: Wojewódzka Komenda Policji finał: ul. Żeromskiego 35 - fontanny)

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. rodziców/ opiekunów prawnych uczniów w sprawie KIERUNKU ROZWOJU SZKOŁY

ANKIETA. rodziców/ opiekunów prawnych uczniów w sprawie KIERUNKU ROZWOJU SZKOŁY ANKIETA rodziców/ opiekunów prawnych uczniów w sprawie KIERUNKU ROZWOJU SZKOŁY MOJE UWAGI DOTYCZĄCE SZKOŁY MOJE UWAGI DOTYCZĄCE SZKOŁY Szkoła i nauczyciele są bardzo życzliwi i pomagający, jestem zadowolona,

Bardziej szczegółowo

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku

Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Podsumowanie działalności w 2014 roku Klub Myszki Norki Klub Myszki Norki od 2002 r. działa w ramach Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Główne działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY 3-9 lipca 2016 r.

PROGRAM RAMOWY 3-9 lipca 2016 r. PROGRAM RAMOWY 3-9 lipca 2016 r. NIEDZIELA (3 lipca 2016) 12:00-14:00 akredytacja uczestników Hotel GUS ul. Planty 39/45 15:00-15:20 spotkanie organizacyjne z uczestnikami 15:30-17:00 Scenariusz w filmie

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy.

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. NAZWA INSTYTUCJI, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE PRZEDSZKOLE 1.Schronisko dla Zwierząt

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016 SPAW Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu na lata 2014-2016 Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy,

Bardziej szczegółowo

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

O kampanii Szkoła bez przemocy

O kampanii Szkoła bez przemocy O kampanii Szkoła bez przemocy Kampania społeczna Szkoła bez przemocy jest realizowana od kwietnia 2006 roku. Punktem wyjścia dla prowadzonych działań stały się wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW MUZYCZNYCH CHÓRU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA I SCHOLII PARAFIALNEJ PARAFII P.W. ŚW. KATARZYNY W TYCZYNIE

PROGRAM WARSZTATÓW MUZYCZNYCH CHÓRU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA I SCHOLII PARAFIALNEJ PARAFII P.W. ŚW. KATARZYNY W TYCZYNIE PROGRAM WARSZTATÓW MUZYCZNYCH CHÓRU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA I SCHOLII PARAFIALNEJ PARAFII P.W. ŚW. KATARZYNY W TYCZYNIE MUZYKA UCZY I BAWI 1 Projekt pt.: Muzyka uczy i bawi opiera się

Bardziej szczegółowo

1 Pruszkowski Festiwal Hip Hopu

1 Pruszkowski Festiwal Hip Hopu 1 Pruszkowski Festiwal Hip Hopu projektu: Park Żwirowisko, ul. Antka 7 Inicjatywa skierowana do mieszkańców Pruszkowa i okolic, którzy zainteresowani są sztuką uliczną (graffiti), muzyką hip-hopową oraz

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Kultura na Targówku WYNIKI BADANIA. Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Grudzień 2011 r.

Kultura na Targówku WYNIKI BADANIA. Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Grudzień 2011 r. Kultura na Targówku WYNIKI BADANIA Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Grudzień 2011 r. Informacje o badaniu Cel badania: poznanie opinii, zwyczajów i potrzeb związanych z uczestnictwem

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. I. Postanowienia ogólne Regulamin Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, zwana w dalszej części regulaminu Podlaską Rodziną, została powołana przez Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku

Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Publiczne Katolickie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Gdańsku Program Wewnątrzszkolnego Doradztwa Zawodowego Lata realizacji 2015-2018 Gdańsk, 14 września 2015r. Wstęp Światowe standardy gwarantują uczniom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego

Bardziej szczegółowo

Muzeum Emigracji otwarte w Gdyni

Muzeum Emigracji otwarte w Gdyni Muzeum Emigracji otwarte w Gdyni 16 maja 2015 w historycznym budynku Dworca Morskiego w Gdyni, z którego tysiące Polaków wypłynęło w świat, otwarte zostało jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY IM. HENRYKA BISTY Rocznie, w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty, odbywa się ponad 150 imprez, w których uczestniczy ponad trzydzieści tysięcy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym

Młodzieżowe Rady. sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym Młodzieżowe Rady sposób na systematyczne uczestnictwo młodzieży w życiu publicznym VI seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej: partycypacja młodzieży 11-12 października 2011 roku Zaczęło się

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

Ankieta promocji gminy Skoczów

Ankieta promocji gminy Skoczów Ankieta promocji gminy Skoczów Szanowni Państwo. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym promocji gminy Skoczów. Ankieta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych: mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu ESF01-2013 1 PL1 LEO01 37042 Uczniowie z Malborka wybierają zawody z przyszłością Prezentacja: Michalina Mościszko Projekt: Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

NIKIFORY PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY. Wspierajmy sztukę najwrażliwszych. - Prof. Ksawery Piwocki Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

NIKIFORY PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY. Wspierajmy sztukę najwrażliwszych. - Prof. Ksawery Piwocki Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wspierajmy sztukę najwrażliwszych - Prof. Ksawery Piwocki Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY NIKIFORY - program społeczny Fundacji Wspólna Droga United Way Polska PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI HERBACIARNI NAUKOWEJ 2011/2012

REGULAMIN V EDYCJI HERBACIARNI NAUKOWEJ 2011/2012 REGULAMIN V EDYCJI HERBACIARNI NAUKOWEJ 2011/2012 Spotkania Herbaciarni Naukowej przy Polskiej Akademii Umiejętności kierowane są do uczniów, studentów oraz nauczycieli. Poza uczestnictwem w wykładach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Misja placówki: Dajemy dzieciom radość tworzenia. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 1. Integracja środowiska lokalnego

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo