Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1235/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej Euro na organizację kampanii reklamowych przewoźników lotniczych w ramach wspierania przez Województwo Małopolskie rozwoju połączeń lotniczych z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Data utworzenia Numer aktu 1235 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) i art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1110/05 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie zamówienia publicznego o wartości powyżej Euro na organizację kampanii reklamowych przewoźników lotniczych w ramach wspierania przez Województwo Małopolskie rozwoju połączeń lotniczych z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice, ogłoszenia przetargu ograniczonego dla wyłonienia jego wykonawcy oraz powołania Komisji Przetargowej, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zatwierdza się wynik postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na organizację kampanii reklamowych przewoźników lotniczych w ramach wspierania przez Województwo Małopolskie rozwoju połączeń lotniczych z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z protokołem przebiegu postępowania stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania na organizację kampanii reklamowych przewoźników lotniczych wybrana została Agencja Reklamowa Marketing Plus, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Senatorskiej Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął - uchwałą Nr 1110/05 z dnia 24 października 2005 roku - procedurę zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na organizację kampanii reklamowych przewoźników lotniczych w ramach wspierania przez Województwo Małopolskie rozwoju połączeń lotniczych z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice oraz powołał komisję przetargową. Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego procedurą przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu ograniczonego na wybór podmiotu realizującego kampanie reklamowe dla przewoźników lotniczych. W wyniku ogłoszenia zamówienia publicznego w terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęło 10 wniosków o dopuszczenie do udziału w zamówieniu publicznym, z których 5 spełniało wszystkie wymogi formalne. Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego

2 na dzień r. złożono 3 ważne oferty. Powołana uchwałą komisja dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym, wyłaniając ofertę najkorzystniejszą. Załącznik do niniejszej uchwały zawiera zestawienie wszystkich ważnych ofert złożonych w siedzibie Zamawiającego. Mając na uwadze, iż Agencja Reklamowa Marketing Plus złożyła ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny w każdej części zamówienia - a cena była jedynym kryterium oceny ofert - podjęcie niniejszej uchwały o wyłonieniu tejże firmy do obsługi wszystkich kampanii reklamowych dla przewoźników lotniczych jest uzasadnione. Ponieważ ceny zaoferowane przez Agencję Reklamową Marketing Plus za realizację kampanii dla dwóch linii lotniczych: Norwegian Air oraz Ryan Air (części zamówienia publicznego) są niższe niż środki przyznane przez Zarząd Województwa Małopolskiego na świadczenie wzajemnych usług marketingowych, w tych przypadkach zostanie wszczęte zamówienie uzupełniające do wysokości przyznanych kwot. W przypadku kampanii dla Sky Europe, gdzie cena oferowana przez Agencję Reklamową Marketing Plus przewyższa kwotę przyznaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego, zakres kampanii zostanie zmniejszony do kwoty ustalonej, co zostało przewidziane stosownym zapisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik do Uchwały nr 1235/05 Z dnia 1 grudnia 2005 Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kampanii reklamowych przewoźników lotniczych w ramach wspierania przez Województwo Małopolskie rozwoju połączeń lotniczych z Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu ograniczonego w oparciu o art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przesłane w dniu 25 października 2005 roku do Biuletynu Zamówień Publicznych, do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. 2. Do dnia określonego w ogłoszeniu, czyli do 8 listopada 2005 roku do godziny wpłynęło 10 wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu od następujących firm: 1. PADJAS Media Sp. z o.o., ul. Mogilska 69, Kraków 3. AMS S.A., ul. Jana Pawła II 14, Poznań 4. Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o., 5. WIZARD Seroczyński Tomasz, ul. Dąbrowiecka 6b, Warszawa 6. Agencja Reklamy i Marketingu 7. Agencja Reklamowa S4 sp. z o.o., ul. Rakowicka 18a, Kraków 8. ADEEN sp. z o.o., ul. Raduńska 7a, Warszawa 9. SCHULZ sp. z o.o., Al. Grottgera 1, Kraków 10. EKSA Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, Wrocław 3. W dniu 9 listopada 2005 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie odbyło się posiedzenie komisji przetargowej, którego celem była ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Według oceny komisji ze złożonych wniosków pięć spełniło wszystkie formalne warunki uczestnictwa w zamówieniu publicznym. Były to: 1. PADJAS Media Sp. z o.o., ul. Mogilska 69, Kraków 3. Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o., 4. Agencja Reklamy i Marketingu 5. EKSA Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, Wrocław Firmy te zostały zaproszone do złożenia oferty. Za jedyne kryterium oceny ofert zosta przyjęta była cena 100%. Dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. 4. Do dnia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli 29 listopada 2005 roku do godziny

3 9.00 wpłynęły następujące oferty: 1. Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o., 3. Agencja Reklamy i Marketingu 5. W dniu 29 listopada 2005 roku o godzinie 12.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie odbyło się posiedzenie Komisji przetargowej, którego celem była ocena złożonych ofert w związku z realizowanym zamówieniem publicznym. Zestawienie ważnych ofert złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne: KAMPANIA DLA NORWEGIAN AIR: , , , , , ,00 KAMPANIA DLA SKY EUROPE:

4 , , , , , ,00 KAMPANIA DLA RYANAIR: , , , , , ,00 Najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny na wszystkie części zamówienia publicznego złożyła Agencja Reklamowa Marketing Plus, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Senatorskiej 15.

5 Liczba odwiedzin: 6 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :14:02 Czas publikacji: :14:02 Data przeniesienia do archiwum: Brak

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego umowy ramowej 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia

3. Osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: X zamówienia publicznego umowy ramowej Pieczęć zamawiającego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZATWIERDZAM. Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 01.06.2015 r. ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr

Bardziej szczegółowo

Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem,

Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem, Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem, każdorazowy montaż, demontaż, mycie, serwisowanie oraz transport

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 treści siwz ZP 15/2014/CSW Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia nr 2 treści siwz ZP 15/2014/CSW Pytania i odpowiedzi RARR/BZ/1524/2014 Rzeszów, 20.02.2014r. Wyjaśnienia nr 2 treści siwz ZP 15/2014/CSW Pytania i odpowiedzi Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Departamentów UMWM do struktur bazy danych Małopolskiej

Departamentów UMWM do struktur bazy danych Małopolskiej Kraków, dnia 14 maja 2012 r. Nasz znak: SR-X.272.1.2012 dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu ograniczonego na: Przetworze danych przestrzennych Departamentów UMWM do struktur bazy danych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Odpowiedzi nr 1 do siwz ZP 19/2013/CES

Strona 1 z 5. Odpowiedzi nr 1 do siwz ZP 19/2013/CES Strona 1 z 5 RARR/BZ/ /2013 Rzeszów, 2013.02.26 Odpowiedzi nr 1 do siwz ZP 19/2013/CES Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

Adres: ul. Wysockiego 11a 58-300 Wałbrzych telefon: 74 66-47-115 faks: 74 66-47-102 e-mail: osir@osir.walbrzych.pl

Adres: ul. Wysockiego 11a 58-300 Wałbrzych telefon: 74 66-47-115 faks: 74 66-47-102 e-mail: osir@osir.walbrzych.pl Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. Załącznik nr 1 oznacze sprawy 03/2012 PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. Zarządzenie nr 2/JRP/2010 Burmistrza Śmigla z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. Pełnienie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r.

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3)

Zmiana miejsca otwarcia ofert! (załącznik zmiana_siwz_3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: przetarg nieograniczony : "Usługa kolokacji serwerów oraz serwis pogwarancyjny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego". Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dziennik Ustaw Nr 223 15462 Poz. 1458 1458 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 96

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O.

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O. Załącznik do Zarządzenia Nr 4 Prezesa KZB Legionowo Sp. z o.o. z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE zatwierdzam Warszawa, 24.05.2011 Minister Środowiska zatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../2008 Starosty Gryfińskiego z dnia..2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie stosowania w AGH ustawy Prawo zamówień publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Oświęcim: Ubezpieczenie szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat OświęcimskiNumer ogłoszenia: 321116-2009; data zamieszczenia: 17.09.2009 Oświęcim, dnia 29.09.2009 Powiat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYBU PRACY I ZAKRESU OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYBU PRACY I ZAKRESU OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO załącznik nr 2 do zarządzenia nr 84/07 z dnia 18.06.2007 r. Dyrektora SO REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYBU PRACY I ZAKRESU OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku

- Projekt - Uchwała Nr XXVII/ /2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku - Projekt - Uchwała Nr XXVII/ /2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/260/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przyjęcia wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.)

Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Załącznik do Uchwały Zarządu MPL Kraków-Balice nr 37/82/12 z dn. 26.10.2012 r. ( tekst jednolity z dnia 31.01.2014r.) Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz doprogowych przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41 L, 31-864

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków 05.09. 2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych - Ośrodka Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego oraz

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Rozdział l Postanowienia ogólne

Rozdział l Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rykach dla inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych Rozdział l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34 Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 Ilekroć w Regulaminie udzielania zamówień w Przedszkolu nr 34 jest mowa o: 1) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin

Bardziej szczegółowo