HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ PONOWNE GŁOSOWANIE W WYBORACH PREZYDENTA RP 4 LIPCA 2010r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ PONOWNE GŁOSOWANIE W WYBORACH PREZYDENTA RP 4 LIPCA 2010r."

Transkrypt

1 dla: HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ PONOWNE GŁOSOWANIE W WYBORACH PREZYDENTA RP 4 LIPCA 2010r. (II tura) osób, które są operatorami i jednocześnie są członkami obwodowych komisji wyborczych (powszechnych i odrębnych); osób, które są operatorami i nie są członkami obwodowych komisji wyborczych (powszechnych i odrębnych), oraz osób, które są operatorami mobilnymi, wysyłanymi do siedzib obwodowych komisji wyborczych (które nie zostały wyposażone w stanowisko komputerowe, bądź w których brak jest łącza internetowego), na żądanie przewodniczącego komisji zgłoszone zespołowi ds. informatycznej obsługi wyborów (kontakt: tel , oraz na stronie UWAGA: Godziny realizacji zadań określonych w punktach I, II, III, V, VI, wynikające z harmonogramu dnia wyborczego operatora, nie dotyczą operatorów mobilnych. Operatorzy mobilni są zobowiązani do pozostawania do dyspozycji zespołu w ciągu trwania dnia wyborczego oraz do wstawienia się w Urzędzie Miasta Poznania najpóźniej o g dnia wyborczego do odwołania. Lp. Godziny Zadanie do wykonania I Przewodniczący, jego zastępca lub inny członek obwodowej komisji wyborczej (w tym np. operator, o ile został wyznaczony do tego zadania przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej) odbiera z właściwej lokalizacji Urzędu Miasta Poznania (Jeżyce, Grunwald, Nowe Miasto, Stare Miasto, Wilda) materiały wyborcze, w których znajduje się: 1) 1 dyskietka w następujących wariantach: W wariancie I (rzadki przypadek): Na dyskietce znajdują się tylko pliki o rozszerzeniu: *.prv operatora oraz *.prv przewodniczącego. W wariancie II (przypadek częsty): Na dyskietce znajdują się pliki o rozszerzeniu: - *.prv i *.p12 operatora oraz - tylko *.prv przewodniczącego. od g do g W wariancie III (przypadek częsty): Na dyskietce znajdują się pliki o rozszerzeniu:: - tylko *.prv operatora oraz - *.prv i *.p12 przewodniczącego. W wariancie IV (przypadek najczęstszy): Na dyskietce znajdują się pliki o rozszerzeniu:: - *.prv i *p12 operatora albo tylko plik *.p12 operatora oraz - *.prv i *.p12 przewodniczącego albo tylko *p12 przewodniczącego. UWAGA: Kopie plików *.prv powinni posiadać właściwi opiekunowie operatorów okw. UWAGA: Dyskietka w każdym wariancie będzie zabezpieczona przed zapisem w godzinach wieczornych należy ją odbezpieczyć. UWAGA: Dyskietka, po zakończeniu godzin głosowania posłuży jako nośnik zewnętrzny (dysk zewnętrzny) do zapisania protokołu wyników głosowania oraz kopii zapasowej. UWAGA: Informacja o procedurze określającej sposób uzyskania licencji na podstawie pliku *.prv jest określona w pkt. II 3. UWAGA: Obsługa Kalkulatora Obwodowego i podpisywanie protokołu przez przewodniczącego następuje z użyciem licencji wykorzystywanych w dniu 20 czerwca 2010r. (nie dotyczy okw o numerach: 18, 84, 85, 137, 149, 151, 165, 169). 3) ewentualnie informacja dla przewodniczącego niektórych okw o sposobie zapewnienia komisji obsługi informatycznej w siedzibie okw, która nie ma zapewnionego sprzętu komputerowego i stałego operatora (dotyczy komisji o nr: 11, 20, 21, 58, 60, 115, 117, 118, 121, 1/5

2 II od g do g , 145, 173, 232, 253, 270, 278, 286). 4) zaświadczenie o pełnieniu przez wyznaczoną osobę funkcji operatora obwodowej komisji wyborczej, 5) ok. 40 arkuszy papieru do drukarki format A4. UWAGA: Na stornie (dla operatorów okw) w zakładce Pomoc techniczna znajdują się: - program Kalkulator Obwodowy (wersja aktualna na dzień wyborów numer aktualnej wersji aplikacji zostanie podany najpóźniej w godzinach porannych w dniu wyborów na stronie - plik o nazwie m_poznan_306401_obd.klk (zawierający dane wyborcze, tj.: informację o kandydatach, listach wyborczych, obwodach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych; aktualna wersja pliku klk zostanie podana najpóźniej w godzinach porannych w dniu wyborów na stronie - instrukcja obsługi programu Kalkulator Obwodowy; - link do strony umożliwiającej zainstalowanie Javy, który jest niezbędna przy pobieraniu licencji poprzez stronę internetową 1) Operator włącza komputer i sprawdza, czy na komputerze zainstalowany jest program Kalkulator Obwodowy (Menu Start). W przypadku zainstalowanej na komputerze wcześniejszej wersji Kalkulatora Obwodowego (np. wersji 3.39), wówczas przed jej deinstalacją należy w przypadku braku licencji na dyskietce dostarczonej do obwodu dokonać ich wyeksportowania (np. na pulpit komputera). Eksport nie dotyczy tylko licencji przewodniczących z następujących okw: 18, 84, 85, 137, 149, 151, 165, 169. Jeżeli na komputerze nie ma zainstalowanego Kalkulatora Obwodowego (lub go odinstalowano), to należy ze strony pobrać plik instalacyjny Kalkulatora Obwodowego w wersji na dzień ponownego głosowania. Po pobraniu plik instalacyjny należy uruchomić poprzez jego wskazanie i dwukrotne kliknięcie. Procedurę instalowania i odinstalowania programu Kalkulator Obwodowy określa Instrukcja deinstalacji i instalacji Kalkulatora Obwodowego (pkt. VII). Informacja o aktualnej wersji Kalkulatora Obwodowego będzie dostępna na stronie 2) Operator dokonuje pierwszego uruchomienia nowo-zainstalowanego programu Kalkulator Obwodowy w dniu wyborczym (uprzednio koniecznie należy uruchomić w komputerze połączenie internetowe, o ile połączenie nie jest nawiązywane automatycznie przy starcie systemu operacyjnego). 3) Operator dokonuje importowania licencji operatora z pliku *.p12 a nastepnie przewodniczącego, które przechowywane są na dostarczonej do okw dyskietce, albo na własnym nośniku, dysku twardym, pendrive poczcie itp. (kopię licencji operatora powinien także przechowywać przypisany do obwodu opiekun). Operator w przypadku dyskietki w wariancie: I albo II i III (gdy nie ma na niej licencji dla operatora lub przewodniczącego i są tylko pliki *.prv) na podstawie loginu (tzw. numeru zlecenia żądania certyfikacji, którym jest nazwa pliku *.prv) oraz przy użyciu pliku *.prv (dostarczonego na dyskietce) pobiera licencję zgodnie z instrukcją zamieszczoną na (wykonuje drugą część procedury tj. II etap pobieranie licencji-certyfikatu). Przed rozpoczęciem procedury należy plik prv. skopiować z dyskietki na lokalny dysk twardy. Obecność przewodniczącego przy pobieraniu licencji dla niego jest niezbędna. W przypadku braku możliwości pobrania licencji należy bezzwłocznie poinformować o tym opiekuna informatycznego. Ta sama procedura obowiązuje operatora w przypadku pobierania licencji dla niego. UWAGA: W przypadku pobierania licencji wykorzystuje się wcześniej ustalone prywatne hasło zabezpieczające licencję (nie dotyczy licencji przewodniczących w przypadku następujących okw: 18, 84, 85, 137, 149, 151, 165, 169). Zaleca się składanie żądania wystawienia certyfikacji oraz pobieranie licencji poprzez stronę internetową (niezbędna jest aplikacja Java! w wersji min. 6.0). Alternatywnie w wyjątkowych sytuacjach licencję można także pobrać przez Kalkulator 2/5

3 Obwodowy (niezalecane). UWAGA: Licencje zabezpieczone hasłami stanowią podpis elektroniczny odpowiednio przewodniczącego i operatora, i z tego względu bardzo ważne jest zachowanie w tajemnicy przez użytkownika hasła zabezpieczającego daną licencję. UWAGA: Wprowadzenie błędnego hasła zabezpieczającego licencję spowoduje konieczność nadania nowego loginu i hasła oraz przeprowadzenia ponownie procedury uzyskiwania licencji. UWAGA: Po ewentualnym pobraniu licencji OBOWIĄZKOWO NALEŻY UTWORZYĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ PLIKU *.p12 (LICENCJI) poprzez zapisanie go na dodatkowych nośnikach (dyskietka, pendrive, poczta itp., a także przekazać kopie opiekunowi). UWAGA: W przypadku braku możliwości wykonania procedury pobierania licencji (np. z powodu występujących błędów przy jej generowaniu lub braku połączenia z siecią internetową), operator powiadamia o tym fakcie opiekuna informatycznego. UWAGA: Program Kalkulator Obwodowy żąda każdorazowo hasła zabezpieczającego operatora lub przewodniczącego w przypadku odpowiednio: użycia licencji operatora lub licencji przewodniczącego. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się rezygnację z korzystania w Kalkulatorze Obwodowym z funkcji Zapamiętaj hasło do następnego użycia licencji. III IV V VI do g w ciągu dnia wyborczego g po g ) Po zalogowaniu się do Kalkulatora Obwodowego przy użyciu licencji operatora operator dokonuje sprawdzenia wersji programu. W tym celu operator uruchamia zakładkę głównego okna Kalkulatora Obwodowego O programie. Informacja o wersji aktualnej znajduje się na stronie 5) Operator po sprawdzeniu wersji programu Kalkulator Obwodowy uruchamia funkcję Ustawienia i weryfikuje poprawność przyjętych przez program ustawień (katalog dane wyborcze na dysku C:/dane wyborcze, łączność z Internetem - opcja TAK). 6) Po sprawdzeniu ustawień programu operator uruchamia zakładkę Dane wyborcze i pobiera je z Internetu (a wyjątkowo w razie braku łączności z serwerami Krajowego Biura Wyborczego importuje, uprzednio pobrany ze strony plik o nazwie m_poznan_306401_obd.klk) tzw. geografię wyborczą, zawierającą informację o obwodach, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o kandydatach. Operator stwierdza ich poprawność poprzez porównanie danych wyborczych wczytanych do programu Kalkulator Obwodowy z posiadaną przez obwodową komisję wyborczą dokumentacją papierową. Informacja o aktualnej wersji pliku klk (dane wyborcze) znajduje się na stronie Wszelkie nieprawidłowości w ww. zakresie należy zgłaszać przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej oraz opiekunowi informatycznemu (kontakt na stronie internetowej 7) Operator drukuje projekt szablon protokołu poprzez użycie funkcji Nowy protokół i dalej Drukuj szablon, w ilości określonej przez przewodniczącego okw i przekazuje go okw. 8) Stwierdzenie poprawności danych kończy czynności przygotowawcze operatorów w porze porannej dnia wyborczego. Program Kalkulator Obwodowy można zamknąć. Operator przekazuje przypisanemu opiekunowi telefoniczny meldunek z informacją o gotowości stanowiska komputerowego (tj. o sprawdzeniu wersji Kalkulatora Obwodowego i danych wyborczych pliku *.klk, wczytaniu albo pobraniu z Internetu i wczytaniu pobranej licencji do Kalkulatora Obwodowego). Operator w ciągu dnia wyborczego na bieżąco sprawdza komunikaty zamieszczane w serwisie internetowym Operator włącza komputer i uruchamia program Kalkulator Obwodowy (ewentualnie usuwa wszystkie dane z programu i ponownie ładuje dane wyborcze o ile w ciągu dnia wyborczego nastąpiła zmiana wersji Kalkulatora Obwodowego lub danych wyborczych klk). Uruchomiony komputer i program Kalkulator Obwodowy oczekuje na wprowadzenie danych na podstawie projektu (szablonu) protokołu przygotowanego przez obwodową komisję wyborczą. Operator po przekazaniu przez komisję wyborczą ustalonych wyników głosowania (w formie projektu protokołu), przystępuje do obsługi programu Kalkulator Obwodowy, wykonując czynności w obecności przewodniczącego lub osoby przez niego wskazanej w następującej kolejności: 1) utworzenie i edycja protokołu (w tym: 3/5

4 a) pierwsze wprowadzenie danych (pierwsza zakładka formularza) b) potwierdzenie danych (wprowadzenie danych drugi raz w odwrotnej kolejności w protokole) (druga zakładka formularza) c) wydrukowanie raportu błędów (o ile występują); d) uzupełnienie uwag w protokole (trzecia zakładka formularza); e) pobranie lub wprowadzenie do protokołu składu komisji (czwarta zakładka formularza); 2) podpisanie elektronicznie przez przewodniczącego jego licencją protokołu z głosowania; 3) wydrukowanie protokołu (w 3 egzemplarzach); Wydruki uzupełnione o podpisy własnoręczne członków okw należy przekazać przewodniczącemu okw. UWAGA: Należy sprawdzić czy w stopce na każdej stronie wydruku znajduje się suma kontrolna (ta sama na każdej kartce protokołu i wszystkich egzemplarzach protokołu) oraz kod kreskowy. 4) Zapisanie protokołu na dyskietkę (oznaczoną numerem OKW). UWAGA: Dyskietka będzie zabezpieczona przed zapisem, dlatego przed zapisaniem protokołu na dyskietkę należy ją odbezpieczyć, a następnie upewnić się czy został na niej zapisany protokół. 5) Wysłanie protokołu siecią internetową na serwery Krajowego Biura Wyborczego. W sytuacji braku łącza internetowego i w związku z tym brakiem możliwości wysłania protokołu na serwery Krajowego Biura Wyborczego, operator powiadamia o tym fakcie opiekuna, który ustala (po konsultacji z koordynatorem gminnym) dalszą procedurę. 6) Na dyskietce, poza protokołem należy także utworzyć kopię zapasową (z wykorzystaniem funkcji Kopie zapasowe/utwórz kopię zapasową) danych z Kalkulatora Obwodowego (wraz z wyeksportowanymi licencjami). Po zapisaniu protokołu i kopii zapasowej na dyskietce, należy ją przekazać przewodniczącemu okw. UWAGA: W przypadku zawrócenia protokołu do edycji należy powtórzyć wszystkie czynności określone w pkt. 1 do pkt. 6 Szczegółowa instrukcja obsługi programu Kalkulator Obwodowy dostępna jest na stronie UWAGA: Operator po wykonaniu czynności operatora składa telefoniczny meldunek dnia wyborczego przypisanemu opiekunowi. VII Instrukcja instalacji/deinstalacji programu Kalkulator Obwodowy DEINSTALACJA USUNIĘCIE KALKULATORA DLA WINDOWS 2000/XP/Vista 1. Włączamy komputer - czekamy na pojawienie się pulpitu. 2. Klikamy na przycisk START (lewy dolny narożnik ekranu). 3. Wybieramy z menu PANEL STEROWANIA. 4. Klikamy na ikonę DODAJ lub USUŃ PROGRAMY. 5. Z listy wybieramy program KALKULATOR WYBORCZY 3.x. 6. Klikamy na przycisk USUŃ. 7. Klikamy TAK na pytanie CZY NA PEWNO CHCESZ USUNĄĆ Klikamy OK na informacji ODINSTALOWANIE PROGRAMU KALKULATOR Zamykamy okno DODAJ USUŃ PROGRAMY. klikając na znaczek X w prawym górnym rogu ekranu 10. Zamykamy okno PANEL STEROWANIA. klikając na znaczek X w prawym górnym rogu ekranu 11. Wybieramy z pulpitu MÓJ KOMPUTER > DYSK LOKALNY (C:) usuwamy foldery: c:\dane_wyborcze oraz c:\kalkulator-wyborczy INSTALACJA KALKULATORA DLA WINDOWS 2000/XP/Vista 1. Otwieramy w przeglądarce internetowej stronę: wybieramy na stronie link dla operatorów okw, wybieramy z prawej strony z listy Pomoc techniczna, wybieramy link do programu Kalkulator Obwodowy, wskazujemy miejsce zapisania pliku: PULPIT. 2. Wybieramy na PULPICIE plik kalkulator_instalacja_3.x, klikamy na nim myszką dwa razy. 3. Po uruchomieniu programu instalacyjnego klikamy DALEJ, 4. Wybieramy odpowiedni profil: - jeden operator - na jednym komputerze: profil osobisty - kilku operatorów-kilka lub kilka komisji na jednym komputerze: profil wspólny 4/5

5 5. Klikamy DALEJ 5 razy 6. Następnie klikamy ZAKOŃCZ. 7. Po zainstalowaniu czekamy chwile na pojawienie się okna z ustawieniami. 8. Wybieramy opcje "Utwórz katalog automatycznie" 9. Potwierdzamy wybór katalogu c:\dane_wyborcze klikając na przycisk "Yes" 10. Uruchamiamy program z ikony na pulpicie "Kalkulator Wyborczy". * x - aktualna wersja Kalkulatora Obwodowego podana jest na zakładce (najświeższe informacje) strony Koordynator gminny ds informatycznej obsługi wyborów Wojciech Kasprzak tel.: , /5

HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r.

HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r. dla: HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY PREZYDENTA RP 20 CZERWCA 2010r. osób, które są operatorami i jednocześnie są członkami obwodowych komisji wyborczych (powszechnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY SAMORZĄDOWE 21 LISTOPADA 2010r.

HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY SAMORZĄDOWE 21 LISTOPADA 2010r. dla: HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY SAMORZĄDOWE 21 LISTOPADA 2010r. osób, które są operatorami i jednocześnie są członkami obwodowych komisji wyborczych (powszechnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJA 2014 r.

HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJA 2014 r. dla: HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJA 2014 r. osób, które są operatorami i jednocześnie są członkami obwodowych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 r.

HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 r. dla: HARMONOGRAM DNIA WYBORCZEGO OPERATORA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 r. osób, które są operatorami przypisanymi do obwodowych komisji wyborczych (stałych i odrębnych);

Bardziej szczegółowo

Wnioskowanie o licencję z poziomu kalkulatora zalecane

Wnioskowanie o licencję z poziomu kalkulatora zalecane Wnioskowanie o licencję z poziomu kalkulatora zalecane 1. Instalujemy kalkulator, do jego instalacji (szczególnie dla Win XP) może być wymagane wcześniejsze zainstalowanie Microsoft.NET Framweork 4.0 (można

Bardziej szczegółowo

1. Zalecenia do systemu. 2. Uruchomienie programu WOW

1. Zalecenia do systemu. 2. Uruchomienie programu WOW 1. Zalecenia do systemu Do poprawnej pracy systemu WOW zalecany jest komputer z: aktualnym i wspieranym przez producenta systemem operacyjnym; aktualną przeglądarką internetowa Mozilla Firefox; odblokowaną

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z PROTOKOŁAMI OBWODOWYMI DOTYCZĄCY INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO

SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z PROTOKOŁAMI OBWODOWYMI DOTYCZĄCY INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z PROTOKOŁAMI OBWODOWYMI DOTYCZĄCY INFORMATYCZNEJ OBSŁUGI REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO 6 WRZEŚNIA 2015 1 I. Komisje obwodowe, które korzystają z systemu WOW za pośrednictwem sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0

Instrukcja instalacji aplikacji MuoviSelect 2.0 SPIS TREŚCI Ważne informacje przed instalacją aplikacji Instalacja aplikacji Uruchomienie aplikacji i rejestracja nowego Użytkownika 1. Ważne informacje przed instalacją aplikacji Wymagania do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i wykaz czynności przy obsłudze informatycznej w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

Harmonogram i wykaz czynności przy obsłudze informatycznej w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Harmonogram i wykaz czynności przy obsłudze informatycznej w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r. UWAGA!!! Adresy stron www, niewskazanie w niniejszym harmonogramie, na których znajdować

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Google Chrome.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kalkulatora wyborczego DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZOSIABG

Instrukcja kalkulatora wyborczego DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZOSIABG 2014 Instrukcja kalkulatora wyborczego DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH ZOSIABG SPIS TREŚCI Instalacja kalkulatora wyborczego... 2 Praca z Kalkulatorem wyborczym... 5 Licencje... 5 Licencje wgrywane z komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie operatorów obwodowych komisji wyborczych

Szkolenie operatorów obwodowych komisji wyborczych Szkolenie operatorów obwodowych komisji wyborczych Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia 1 Plan szkolenia 1. Sprawy formalne i organizacyjne 2. Obowiązki operatora 3. Współpraca i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis"

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start Pocztowy24Podpis Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis" Wymagania systemowe Aplikacja Java Web Start (dalej JWS) jest samodzielną aplikacją Java uruchamianą z poziomu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009

Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009 Instrukcja użytkownika QuickStat - Podpis cyfrowy Wersja instrukcji: 1.0.0 08.01.2009 ul. Bazyliańska 20, 03-203 Warszawa, Metryka: Autor: Krystian Przybyłek (krystian@quicksoft.pl) Tytuł: Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 /2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 5 /2015 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 23 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 5 /2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz podległych mu operatorów systemów informatycznych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie informatyczne obsługi wyborów - system WOW. Login hasło. Lista kodów. Janusz Różycki - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie

Wspomaganie informatyczne obsługi wyborów - system WOW. Login hasło. Lista kodów. Janusz Różycki - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie Szkolenie Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015 r. Przed nocą wyborczą Noc wyborcza Login hasło

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Internet Explorer.

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 3 3. Uruchomienie notowań... 5 4. Dodatkowe funkcjonalności... 7 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] 312[01]-04-101 Numer zadania: 4 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142/2014. Burmistrza Cedyni. z dnia 25 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 142/2014. Burmistrza Cedyni. z dnia 25 września 2014 r. Zarządzenie Nr 142/2014 Burmistrza Cedyni z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Cedyni, koordynatora gminnego ds. obsługi

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl Korzystanie z usługi elisty.pl jest bardzo proste musisz tylko: - zarejestrować się utwórz i aktywuj konto użytkownika w serwisie elisty.pl - pobrać i zainstalować

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU...1 2. ZAWARTOŚĆ PŁYTY INSTALACYJNEJ...1 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTY...2 4. INSTRUKCJA PROGRAMU FORMULARZ...

SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU...1 2. ZAWARTOŚĆ PŁYTY INSTALACYJNEJ...1 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTY...2 4. INSTRUKCJA PROGRAMU FORMULARZ... SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU...1 2. ZAWARTOŚĆ PŁYTY INSTALACYJNEJ...1 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTY...2 4. INSTRUKCJA PROGRAMU FORMULARZ...3 4.1. ETAPY PRACY Z PROGRAMEM... 3 4.2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 2 3. Uruchomienie notowań... 4 4. Dodatkowe funkcjonalności... 6 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.4 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.4 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit Instalacja Czytnika Kart 2.4 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA

Bardziej szczegółowo

4. Certyfikaty dla pracy w systemie WOW w miejscu z siecią Internet UWAGA

4. Certyfikaty dla pracy w systemie WOW w miejscu z siecią Internet UWAGA 4. Certyfikaty dla pracy w systemie WOW w miejscu z siecią Internet Aby uruchomić aplikację znajdującą się w sieci Internet, należy posiadać zainstalowany w przeglądarce internetowej certyfikaty. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 I. Przeglądarka Firefox 56.0.1 Producenci przeglądarki Firefox wprowadzili nowy mechanizm do obsługi dodatków - WebExtension. Dotychczasowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW

System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW System zdalnego dostępu (VPN) do sieci Wydziału Elektrycznego PW Dokument dostęny do pobrania Z początkiem bieżącego roku akademickiego 2011/2012 zotał uruchomiony nowy system zdalnego dostępu do sieci

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 I. Firefox w wersji 64 bitowej W przypadku, gdy przeglądarka Firefox v 56.0 (32 bity) samoczynnie aktualizuje się do wersji 56.0 (64

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY

INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY INSTRUKCJA INSTALACJI ORAZ UŻYTKOWANIA PROGRAMU FORMULARZ OFERTOWY Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do Wykonawców uczestniczących w postepowaniach na dostawy materiałów, wyrobów oraz części zamiennych

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Invoice.Exporter

Instrukcja konfiguracji programu Invoice.Exporter Instrukcja konfiguracji programu Invoice.Exporter Data dokumentu: 07.08.2012 Wdrożenie internetowej platformy B2B wspomagającej pracę biura rachunkowo - księgowego - projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Egzamin z informatyki może być zdawany tylko na poziomie rozszerzonym. 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline

Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline 1. Pobranie oprogramowania Aby pozyskać pakiet Office 2016 w wersji stacjonarnej (offline, do zainstalowania na swoich komputerach) należy

Bardziej szczegółowo

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. (poz...) Załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. (poz...) Załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego Wymagania techniczne dla sprzętu komputerowego Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. (poz....) Załącznik nr 1 1. Stacje robocze przeznaczone dla obsługi organów

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Proces instalacji oprogramowania Systemu e-kt... 2 Konfiguracja programu Java... 9 Konfiguracja Systemu e-kt w przeglądarce Mozilla Firefox... 10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2010 WÓJTA GMINY MOKRSKO. z dnia 11 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2010 WÓJTA GMINY MOKRSKO. z dnia 11 października 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2010 WÓJTA GMINY MOKRSKO w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatora systemu informatycznego OKW w Mokrsku, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady

Bardziej szczegółowo