VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA"

Transkrypt

1 VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA (z udziałem międzynarodowym) Problemy badawcze w medycynie prewencyjnej Kraków, Maja 2013 r organizowana przez Zakład Higieny i Dietetyki UJCM oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne 16 maja godz Otwarcie Konferencji Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki -Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM Prof. Emilia Kolarzyk SESJA REFERATOWA Przewodnicząca - Prof. dr hab. Krystyna Pawlas-Wrocław Prof. dr hab. Wiesław Jędrychowski Kraków Morowe powietrze w Krakowie. Wczoraj i dziś. Bad air quality in Krakow. In the past and present time Prof. dr hab. Longina Kłosiewicz Latoszek - Warszawa Znaczenie zmian stylu życia w profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób niezakaźnych Significance of life style changes in prophylaxis and treatment of non-infectious diseases. Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk Kraków Nowe wyzwania przed dydaktyką w związku z wprowadzeniem Krajowych Ram Kwalifikacji. New challenges In front of didactic in relation to National Qualification s Framework Prof. dr hab. Jadwiga Jośko-Ochojska - Zabrze Wpływ dramatycznych przeżyć i lęków matki ciężarnej na losy jej dziecka. The influence of dramatic emotions of pregnant women on fetus Godz Kolegium Kierowników Katedr i Zakładów Higieny, Epidemiologii i Medycyny Prewencyjnej Przewodniczący- Prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski - Poznań 17 maja 2013 SESJA I godz Przewodniczący : Prof. dr hab. Alicja Krzyżaniak, Prof. dr hab. Jan Karczewski

2 Dr hab. Małgorzata Kowalska Katowice Obciążenie chorobami środowiskowymi (EBD). Możliwości nauczania w ramach przedmiotu higiena i/lub epidemiologia Burden of environmental diseases(ebd). The possibilities of teaching in the range of hygiene and/or epidemiology Dr hab. Paweł Zagożdżon Gdańsk Meta-analiza jako narzędzie do oceny zgodności wyników badań epidemiologicznych Meta-analysis as a tool for evaluation of epidemiological studies conformity. Prof. dr hab. Irena Dorota Karwat, Teresa Bachanek, Barbara Kołłątaj, Witold Kołłątaj, Anna Sobieszczańska, Jarosław Sobieszczański, Halina Piecewicz-Szczęsna Lublin Znaczenie epidemiologii w medycynie i w zdrowiu publicznym Importance of epidemiology in medicine and public health Rafał Gorczyca, Irena Dorota Karwat, Anna Sobieszczańska, Jarosław Sobieszczański, Alicja Nasiłowska-Barud, Dariusz Skawiński, Marian Jędrych Lublin Znaczenie wiedzy epidemiologicznej w pisaniu prac naukowych. Importance of epidemiological knowledge in writing scientific reports Barbara Kołłątaj, Justyna Szakuła, Witold Kołłątaj, Irena Dorota Karwat-Lublin Problem uzależnienia od Internetu wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Lublinie Problem of internet addiction disorder among high-schools pupils in Lublin. Prof. Andrzej Szpakow, Andrzej Nawojczyk Grodno (Białoruś) Przedmiot fakultatywny dla studentów wydziału wychowania fizycznego: Podstawy nutricjologii sportowej Facultative subject for students of Physical Academy: The basis of sport nutriciology Prof. dr hab. Franciszek Szatko Łódź Aktywizujące formy nauczania studentów stomatologii w ramach przedmiotu Stomatologia społeczna Promotional forms of dentistry students teaching during subject called Social Stomatology Prof. dr hab. Emilia Kolarzyk - Kraków Pogłębienie programu kształcenia studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego o problematykę związaną z żywieniem człowieka zdrowego i chorego. Extension of teaching program for medical and dentistry students with nutrition in health and diseases Fundacja "Pokonaj raka" - Kilimanjaro Expedition SESJA II godz Przewodniczący : Prof. dr hab. Alicja Walczak, Prof. Andrzej Szpakow Prof. dr hab. Zbigniew Jethon Wrocław Aktywność ruchowa jako dystres

3 Physical activity as a distress Prof. dr hab. Alicja Krzyżaniak, Barbara Stawińska-Witoszyńska, Aldona Siwińska, Małgorzata Krzywińska-Wiewiórowska, Maria Kaczmarek, Mirosława Godynicka Poznań Czynniki ryzyka chorób układu krążenia i problemy kardiologiczne młodzieży województwa wielkopolskiego. Risk factors of cardiovascular system diseases and cardiological problems of youth in Wielkopolska region Prof. dr hab. Andrzej Borzęcki, Monika Sałaga-Pylak, Anna Pikuła Lublin Pierwiastki rzadkie występujące w metabolizmie człowieka Microelements in human metabolism. Prof. dr hab. Jacek J. Klawe Epidemiologia powikłań sercowo-naczyniowych u sportowców dyscyplin o charakterze siłowowytrzymałościowym. Epidemiology of cardiovascular complications among athlete of forcible and endurance dyscyplines. Prof. dr hab Ludmila Klimatskaya. Krasnoyarsk (Rosja) Lactovegetarian diet in Siberians yoga group. Prof. Ekatsiaryna Yesis, Igor Naumov, Svetlana Sivakova Grodno (Białoruś) Ocena higieniczna stanu zdrowia reprodukcyjnego kobiet zatrudnionych w przemyśle chemicznym. Hygienic estimation of reproductive health in women working in chemical industry Prof. dr hab Alicja Walczak Szczecin Korzenie i współczesna medycyna ajurwedyjska wybrane zagadnienia. The roots and contemporary ajurvedic medicine- chosen problems. PODSUMOWANIE SESJI 17 maja 2013 SESJA III godz Przewodniczący : Prof. dr hab. Zbigniew Jathon, Prof. Ludmila Klimacka Mgr Anna Korczyńska, Małgorzata Kowalska - Katowice Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia jako wsparcie dydaktyczne w ramach nauczania polityki zdrowotnej. Euro Health Consumer Index as a teaching support in the area of health policy education Mgr Ewa Niewiadomska Katowice Zastosowanie map administracyjnych w graficznej wizualizacji danych epidemiologicznych. The usage of administrative maps in graphic visualization of epidemiological data Dr Wojciech Szot- Kraków Karcinogeneza wpływ czynników środowiskowych na procesy nowotworzenia i związane z tym możliwości praktyczne diagnostyczno-terapeutyczne.

4 Carcinogenicity influence of various environmental factors on carcinogenesis and possible diagnostic and therapeutical opportunities. Dr Tadeusz Sadowski, Marta Buczkowska Katowice System wczesnego ostrzegania dotyczący żywności i pasz (RASFF) Rapid Alert System for Food and Feed Mgr Joanna Gadomska, Tadeusz Sadowski- Katowice Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu Ecological food as a health promoting factor. Dr Janusz Kasperczyk Zabrze Kierunki działań edukacyjnych w Katedrze i Zakładzie Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej. The directions of educational activities in the Department of Environmental Medicine and Epidemiology Dr Ewa Kleszczewska, Małgorzata Andryszczyk - Suwałki Wykorzystanie możliwości współpracy transgranicznej w badaniach prewencyjnych. The usage of the possibilities of trans-border collaboration in preventive examinations SESJA IV godz Przewodniczący : Prof. dr hab. Irena Karwat, Doc. Paweł Zagożdżon Dr Marta Milona Szczecin Zaburzenia percepcji własnej sylwetki ciała wśród zdrowych młodych dorosłych z nieprawidłowym BMI The disturbances in perception of own figure among young healthy adults with incorrect BMI. Dr Tomasz Olszowski Szczecin Udział antyoksydantów w diecie osób zdrowych z niedoborem albo nadmiarem masy ciała. Antioxidants in the diet of healthy people showing underweight or overweight Dr Piotr Słowik, Piotr Passowicz Kraków Trening psychologiczny jako forma zajęć ze studentami sprzyjająca samopoznaniu, integracji oraz budowania postaw prozdrowotnych. Psychological training with students as a beneficial form for self knowledge, integration and pro healthy attitudes building Dr Piotr Passowicz, Piotr Słowik Kraków Praca z symbolem i metaforą w grupie studenckiej jako forma prewencji i propagowania postaw prozdrowotnych w obrębie zdrowia psychicznego. Work with symbol and metaphor in the students group as a form of prevention and disseminating pro healthy attitudes within mental health Dr Wojciech Kordas, Katarzyna Warchoł, Agnieszka Kurtyka, Krzysztof Walczewski, Józef Bogacz, Piotr Słowik Kraków Psychoedukacja dla rodzin osób chorujących na schizofrenię. Raport z realizacji projektu.

5 Psycho education for families of people suffering from schizophrenia. The report of realization of the project Dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn - Kraków Interpretacja badań epidemiologicznych dotyczących bezpieczeństwa szczepień i ich znaczenie dla społecznej akceptacji tej metody profilaktyki. The interpretation of epidemiological studies about vaccines safety and its significance to social acceptance of vaccination Dr hab. Dorota Mrożek-Budzyn - Kraków Interpretacja badań epidemiologicznych dotyczących bezpieczeństwa szczepień i ich znaczenie dla społecznej akceptacji tej metody profilaktyki. The interpretation of epidemiological studies about vaccines safety and its significance to social acceptance of vaccination. Mgr Waldemar Burzyński -Rzeszów Czy Euro 2012 miało wpływ na sytuację epidemiologiczną wzw A w Polsce? Did Euro 2012 have an impact on the epidemiological situation of hepatitis A in Poland? Dr Agnieszka Ostachowska-Gąsior, Jacek Kwiatkowski -Kraków Wykorzystanie autorskiego komputerowego programu żywieniowego w procesie nauczania studentów kierunków medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Usage of author s computer nutritional program in the teaching process of medical students from various faculties at Jagiellonian University. TEMATYKA REALIZOWANA POPRZEZ MULTIMEDIALNE PREZENTACJE Magdalena Bobrzyk, Magdalena Dróżdż Kraków Żywienie w chorobach nerek The nutrition in kidneys diseases Konrad Babij - Wrocław Interakcje między żywnością a lekami Interactions between food and drugs. Konrad Babij, Anna Dąbrowska, Marek Szołtysik, Józefa Chrzanowska -- Wrocław Hydrolizaty białek mleka jako źródło biologicznie aktywnych peptydów Hydrolyzed milk proteins as a source of biologically active peptides. Marta Kostka Kraków Warzywa i owoce -wybrane fitocząsteczki w diecie antynowotworowej Vegetables and fruits chosen fitoelements in cancer preventive diet. Teresa Krzeszowska-Rosiek, Agata Skop-Lewandowska--Kraków Gruźlica płuc i dna moczanowa-opracowanie zaleceń dietetycznych w przypadku współistnienia chorób. Tuberculosis and gout preparation of dietary guidelines in case of co-presence of both diseases. Agata Skop-Lewandowska Kraków Planowanie jadłospisów dekadowych Decade fares planning. Agata Skop-Lewandowska, Emilia Kolarzyk -Kraków Nowe formy antyzdrowotnych zachowań osobniczych

6 New forms of anti-health personal behaviors. Emilia Kolarzyk, Małgorzata Jaglarz Kraków Środki spożywcze łączące funkcje odżywcze, lecznicze i kosmetyczne Food products with nutritional, therapeutic and cosmetic properties. Kinga Kupis-Koziej - Kraków Wybrane interakcje leków z żywnością Chosen interactions between food and drugs. Barbara Potempa, Aleksandra Bołdys -Kraków Problem otyłości a farmakologia jako jedna z metod jej zwalczania Obesity and pharmacology as a method of treatment. Jadwiga Helbin, Joanna Zając, Dorota Lang-Młynarska- Kraków Kuchnie świata - zajęcia praktyczne dla studentów Cuisines of the World practice for students. Agata Pietrzycka Kraków Dietetyczny wskaźnik antyoksydacyjny-ocena całkowitej zdolności antyoksydacyjnej pokarmów. Dietary antioxidant index-evaluation of total antioxidant capacity of food. Jagoda Jaworska Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych piersią. The role of PUFA in pregnancy and in breast-feeding. (PUFA) w ciąży i w czasie karmienia PODSUMOWANIE KONFERENCJI

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW

MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW MIĘDZYNARODOWE NAŁĘCZOWSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE ŚRODOWISKOWE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ ZDROWOTNYCH 25 27 MAJA 2006 NAŁĘCZÓW PATRONAT HONOROWY Rektor Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa. Skubiszewskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i odporność psychiczna

Zdrowie i odporność psychiczna II Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna II International Conference Health and mental resilience an interdisciplinary approach PATRONAT HONOROWY: prof. dr hab. med.

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING. KWARTALNIK / QUARTERLY Nr 1 (55) 3/2015 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznan University of Medical Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Faculty of Health Sciences PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KWARTALNIK / QUARTERLY

Bardziej szczegółowo

Konferencja. ferencja Dietetyki Congressus Dietetica III Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica III Kon

Konferencja. ferencja Dietetyki Congressus Dietetica III Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica III Kon IV Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica IV Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica ferencja Dietetyki Congressus Dietetica IV Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica IV Ko Dietetyki Congressus

Bardziej szczegółowo

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 29 września 1 października 2011 25 lat Polskiej Osteoartrologii

Bardziej szczegółowo

Public Health and Population Policy

Public Health and Population Policy Public Health and Population Policy Edited by Janusz Szymborski RZĄDOWA RADA LUDNOŚCIOWA Warszawa 2012 Copyright by Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa 2012 ISBN 978-83-7027-489-4 Redaktor Władysława Czech-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w radzie unii europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I

Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 12 część I www.piz.san.edu.pl Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część I Redakcja Elżbieta Majchrzak-Kłokocka

Bardziej szczegółowo

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Nr 2 (35) 2013 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY. Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10

22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY. Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10 22.05.2014 18.00 CEREMONIA OTWARCIA KONFERENCJI THE OPENING CEREMONY Restauracja Kawelin/ Kawelin Restaurant Białystok, Legionowa 10 1. Powitanie gości /Welcome Guests 2. Wystąpienia zaproszonych gości/speeches

Bardziej szczegółowo

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014

PULS UCZELNI. Higher School s Pulse. Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3. Studia magisterskie - START 1 października 2014 Kwartalnik, Lipiec-Wrzesień 2014, Vol.8, No 3 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu PULS UCZELNI Public Higher Medical Professional School in Opole ISSN 2080-2021 Higher School s Pulse Studia

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 2 (71) 2014

zeszyty naukowe 2 (71) 2014 zeszyty naukowe 2 (71) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(28) Poznań 2008 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 97 PRACE ORYGINALNE Monika Szpringer,

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. 14 listopada 2014 r. (dzień I)

PROGRAM KONFERENCJI. 14 listopada 2014 r. (dzień I) PROGRAM KONFERENCJI 4 listopada 204 r. (dzień I) 8:30-9:00 Rejestracja uczestników. 9:00-9:0 Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie gości. 9:0-0:30 SESJA PLENARNA 9:0-9:30 Choroby układu ruchu jako

Bardziej szczegółowo

c Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego

c Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego c Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 w woj. śląskim Raport końcowy Badanie ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009

KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 KRONIKA KRAKOWSKIEJ STOMATOLOGII UNIWERSYTECKIEJ ORAZ KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO ZA ROK 2009 I. Informacje o pełnionych funkcjach W dniu 20/06/2009 odbyło się Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WSPÓŁCZESNE TEORIE, KONCEPCJE ORAZ PROBLEMY MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Programy profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia przykładem niwelowania nierówności w stanie zdrowia

Programy profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia przykładem niwelowania nierówności w stanie zdrowia Probl Hig Epidemiol 2009, 90(1): 6-17 Programy profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia przykładem niwelowania nierówności w stanie zdrowia Prophylactic programmes in cardiovascular systems disorders

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego

Bardziej szczegółowo

Zjawisko nadmiernej masy ciała wśród dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich województwa dolnośląskiego

Zjawisko nadmiernej masy ciała wśród dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich województwa dolnośląskiego A. Felińczak i wsp. Zjawisko nadmiernej masy ciała wśród dzieci : 13 18 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace oryginalne original papers Zjawisko nadmiernej masy ciała wśród dzieci zamieszkałych na terenach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Łączymy wyrazy szacunku. Dr med. Agnieszka Serafin

Szanowni Państwo! Łączymy wyrazy szacunku. Dr med. Agnieszka Serafin Szanowni Państwo! Z przyjemnością zapraszamy do udziału w VII Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kardiologia Prewencyjna 2014 - wytyczne, wątpliwości,

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 9

Studia Medyczne Tom 9 Studia Medyczne Tom 9 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 9 Q U A R T E R LY january march Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=2,91 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY IX DNI FIZJOTERAPII Postępy w rehabilitacji od badań naukowych do praktyki klinicznej IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY Progress in Rehabilitation from research to clinical practice 3 czerwca 05, Wrocław Miejsce

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012

CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA. Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Reproduktywne zdrowie kobiet... CZĘŚĆ I. DYSERTACJE REPRODUKTYWNE ZDROWIE KOBIET Z DZIEĆMI PONIŻEJ PIERWSZEGO ROKU ŻYCIA Człowiek i Zdrowie, nr 2 (VI), 2012 Eugenij Tishchenko 2, Siarhei Panko 1, Darja

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 15-16 maja 2014 r. Zakład Historii

Bardziej szczegółowo

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku

XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ, 20 lat Medycyny Rodzinnej w Polsce, Warszawa 24-27 maja 2012 roku CZWARTEK, 24 MAJA 2012 UROCZYSTA SESJA OTWARCIA XII KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJ Prowadzenie: Michał Juszczakiewicz Gala 20-lecia In vino veritas Pan Marek Kondrat Polski aktor filmowy i teatralny, koneser

Bardziej szczegółowo