Oferty na realizację zadań w obszarze algomeracji warszawskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferty na realizację zadań w obszarze algomeracji warszawskiej"

Transkrypt

1 Zestawienie ofert dofinansowanych L.p. Nr oferty Nazwa podmiotu Rodzaj zadania Kwota dotacji 1 W-2 Stowarzyszenie "Alter Ego" program pomocy żywnościowej i rzeczowej 2 W-3 Legionowskie Stowarzyszenie "Amicus" program aktywizacji osób starszych 3 W-5 Stowarzyszenie "Antidotum" (Janowo) dom dla osób bezdomnych 4 W-6 Stowarzyszenie "Aslan" hostel - ośrodek pomocy psychologicznej 5 W-8 6 W-9 7 W-11 8 W-12 9 W W W W W W W W W-27 Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani" Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani" Fundacja "Bez Względu Na Niepogodę" Caritas Archidiecezji Warszawskiej Caritas Archidiecezji Warszawskiej Caritas Archidiecezji Warszawskiej Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orionisci w Łaźniewie specjalistyczny punkt informacji wsparcia i terapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie program intensywnej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową młodzieżowa agencja pracy ośrodek charytatywny dla beezdomnych Warszawa ul. Żytnia schronisko dla bezdomnych "Przystań" utworzenie ośrodka resocjalizacyjnego w Pieńkach Zarębskich integracyjny klub pracy i jadłodajnia Warszawa ul. Lubelska Legionowskie Centrum Charytatywno- Opiekuńcze centrum interwencji kryzysowej w Mińsku Mazowieckiem centrum interwencji kryzysowej w Otwocku wakacyjny program adaptacji dla dzieci czeczeńskich rozwój wolontariatu na Mazowszu - wzmocnienie lokalnych centrów wolontariatu ośrodek dla bezdomnych w Łaźniewie zł zł W-29 Fundacja "Dzieci Ulicy" (Ząbki) dom adaptacyjny dla osób bezdomnych 1 19 W-30 Fundacja "Dzieci Niczyje" program pomocy dzieciom - ofiarom przestępstw 20 W W W-35 Oferty na realizację zadań w obszarze algomeracji warszawskiej Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "Echo" Fundacja Pomocy Społecznej "EVA" Fundacja Bank Żywności SOS program rehabilitacji w ośrodku wsparcia dla osób z wadą słuchu i mowy program pomocy rzeczowej aktywna dystrybucja bezpłatnej żywności - rozwój centrów dystrybucji W-36 Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej program wsparcia i edukacji dla kobiet w ciąży i matek niemowląt - ofiar przemocy oraz DDA 24 W-41 Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego program dla dzieci i młodzieży w plaćówkach Dom Małego Stasia, Dom Św. Mikołaja, Dom Piotra, Dom Pawła 1 Strona 1 z 6

2 25 W-42 Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych 1 26 W-43 Fundacja Rodzin Adopcyjnych Interwencyjna Placówka Opiekuńcza w Otwocku zł 27 W W W-49 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo" Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku!" Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, Koniku!" program "Mazowieckie Gniazda" - sieć świetlic (socjoterapia, poradnictwo, klub seniora) usługi asystenta osoby niepełnosprawnej program hipoterapeutyczny W-50 Fundacja Hippoland program hipoterapeutyczny 31 W W W W W W W W W W W W W W W W W-74a 48 W-74c Fundacja Homeless Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" (Radom) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" (Radom) Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" (Radom) Stowarzyszenie "Lekarze Nadziei" Fundacja Nauki Języków Obcych "Linguae Mundi" Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Węgrowie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Uposledzonych "Maja" Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "MAR- KOT" (Ożarów Mazowiecki) Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (Mińsk Maz.) Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (Mińsk Maz.) Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża Stowarzyszenie MONAR Stowarzyszenie MONAR punkt pomocy doraźnej dla bezdomnych (Warszawa, Rzymowskiego) ośrodek rehabilitacyjno-terapeutyczny dla dzieci (Blizne Jasińskiego) socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży w Radomiu program niwelowania agresji dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (warszawa-wawer) świetlice socjoterapeutyczne (Warszawa: Mokotów, Praga Pn., Praga Pd.) poradnia zdrowia dla bezdomnych nauka języka polskiego z elementami orientacji zawodowej dla cudzoziemców objętych ochroną na terytorium RP wiejska ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością umysłową prowadzenie placówek dla bezdomnych (sześć placówek) program wzmocnienia organizacji pozarządowych system wsparcia opiekunów i dzieci opieki zastępczej program "Przełamać izolację" : system grup wsparcia i wolontariat na rzecz niepełnosprawnych Lokalny Punkt Informacji dla NGO (powiat miński) ośrodek wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży program streetworkingu dla bezdomnych placówka dla osób bezdomnych (Warszawa, ul. Marywilska) placówka dla osób bezdomnych (Warszawa, ul. Rudnickiego) Strona 2 z zł zł 2 1 1

3 49 W-74i 50 W-74j 51 W W W W W W W W W W W-105a 62 W-105b 63 W W W W-111 Oferty dofinansowane w wyniku konkursu na 2009 rok. Stowarzyszenie MONAR Stowarzyszenie MONAR Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wieku Towarzystwo Nasz Dom Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" Stowarzyszenie Par-Ter Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym. Koło w Wyszkowie Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Oddział Warszawski Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST" Powiślańskie Towarzystwo Społeczne Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo "Przyłącz Się Do Nas" (Bramki) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo "Przyłącz Się Do Nas" (Bramki) "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - Dziadka Fundacja Samaritanus Fundacja SOS - Obrony Poczętego Życia Krajowe Stowarzyszenie "Z sercem do wszystkich" (Sochaczew) poradnia pomocy psychologiczno-prawnej (Warszawa, ul. Hoża) placówka dla osób bezdomnych (Warszawa, ul. Kijowska) program "Żoliborscy seniorzy - aktywność i edukacja" tworzenie zastępczego środowiska rodzinnego - szkolenia PRIDE program "Mały Książę" - przeciw przemocy i uzależnieniom dzieci i rodzin (Warszawa Praga) Centrum Pomocy Wzajemnej "Dom za Bramą": program "Zmiana i przemiana" pracownia terapeutyczna dla osób chorych psychicznie dzienne centrum aktywności dla osób z upośledzeniem umysłowym program wielopoziomowej pomocy psychologicznej i osobistego asystenta dla niepełnosprawnych osób chorych na SM pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności zawodowych osób z SM punkt aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych chorych psychicznie młodzieżowa poradnia uzależnień klub dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną (Bramki) Klubokawiarnia przy ŚDS (Czubin) ognisko pobytu dziennego i klub młodzieżowy "Dudziarska" program "Każdy senior członkiem społeczności lokalnej" (Pruszków) hostel interwencyjny - całodobowa pomoc dla ofiar przemocy domowej (Warszawa Śródmieście) centrum wsparcia rodziny zł W-113 Stowarzyszenie Centrum Informacji i Doradztwa dla Romów w Polsce (Pabianice) program "Ogrody kultur" - na rzecz społeczności romskiej (Warszawa, Sulejówek) 68 W-114 Stowarzyszenie Centrrum Informacji Społecznej CIS platforma wspólpracy Biur Porad Obywatelskich na Mazowszu 69 W-116 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej program "Równe prawa na Mazowszu" (poradnictwo dla cudzoziemców, wolontariat) 70 W-121 Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Pogotowie Interwencji Społecznej Strona 3 z 6

4 71 W-122 Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym noclegownia "Przyce" 72 W-123 Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym ośrodek dla ofiar przemocy DOM 73 W-124 Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom im. Eleonory Motylowskiej hostel dla bezrobotnych dziewcząt 74 W-125 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Siennie środowiskowa 75 W-126 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom (Wyszków) grupy edukacyjno-korekcyjne młodziezy z niewydolnych środowisk wychowawczych 76 W-127 Stowarzyszenie Równych Szans (Żyrardów) dom dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 77 W-128 Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. H.Ch. Kofoeda program mieszkań chronionych, terapii i aktywizacji bezdomnych 78 W-130 Fundacja SYNAPSIS program aktywizacji społeczno-zawodowej osób z autyzmem 1 79 W-132 Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa". Oddział Terenowy Warszawa- Ochota program wychowawczo-szkoleniowy dla wolontariuszy 80 W-134 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" program "Aktywni dzięki sztuce' - oparcie społeczne dla chorych psychicznie 81 W-135 Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio. Koło Warszawskie nr 5. kuchnia dla ubogich i bezdomnych (Warszawa, ul. Miodowa) 82 W-137 Towarzystwo Pomocy Młodzieży program profilaktyczno-terapeutyczny dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi 83 W-140 Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego centrum mediacji i pomocy rodzinie 84 W-144 Zgromadzenie MDBO- Orioniści Schronisko Don Orione (Czarna k. Wołomina) Schronisko Don Orione - program terapetycznoaktywizujący dla bezdomnych 85 W-147 Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil" rozwój zaplecza stowarzyszenia 86 W-24 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu (Radom) rozwój systemu poradnictwa obywatelskiego w Radomiu i powiecie radomskim 1 87 W-26 Fundacja "Dać Sercom Nadzieję" (Radom) centrum psychoterapii rodzin w Radomiu zł 88 W-78 Stowarzyszenie Centrum Prewencji Narkomanii "Nadzieja" (Wsola) 89 W-82 Stowarzyszenie OPTA 90 R-1 91 R-2 92 R-3 Powiatowy Radom Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" (Radom) Radomskie Towarzystwo Dobroczynności (Radom) ośrodek dla osób bezdomnych projekt "Gmina Pniewy na drodze do partnerstwa" placówka wsparcia dziennego dzieci i młodzieży w Radomiu rozwój wolontariatu program wsparcia organizacji pozarządowych regionu radomskiego 93 R-4 Caritas Diecezji Radomskiej (Radom) pragram "Pedagodzy Ulicy" w Radomiu 1 94 R-5 Oferty na realizację zadań - obszar radomski Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla SAC (Radom) środowiskowa w Radomiu 95 R-6 Katolickie Stowarzyszenie "Betania" (Mstów) socjoterapeutyczna w Wierzbicy 96 R-7 Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła(Radom) profilaktyczno-wychowawcza w Radomiu Strona 4 z 6

5 97 R-10 Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności (Radom) dystrybucja pomocy żywnościowej 98 R-11 Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Barbary w Pionkach jadłodajnia dla osób bezdomnych 99 R-13 Polski Związek Głuchych. Koło Terenowe w ośrodek rehabilatacji i wsparcia niesłyszących i Radomiu. niedosłyszących 100 R-14 Caritas Diecezji Radomskiej (Radom) noclegownia dla bezdomnych 101 R-15 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział Powiatowy Starostwa Radom w Pionkach 102 R-18 Caritas Diecezji Radomskiej (Radom) socjoterapeutyczna 103 R-20 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Nasze Dzieci" (Radom) program "Szansa na lepsze jutro" 104 R-21 Stowarzyszenie MONAR poradnia profilaktyki i terapii uzależnień w Radomiu 105 R-22 Parafia Rzymsko-Katolicka w Rzucowie 106 R-24 Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" im. Św. Brata Alberta w Lipsku program wsparcia osób z niepełnosprawnością umysłową 107 P-11 Caritas Diecezji Płockiej dom dziennego pobytu i terapii dla osób z chorobą Alzheimera 108 P-13 Caritas Diecezji Płockiej dom i hostel dla samotnych mężczyzn 109 P P W-90 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać Więzi" w Płocku Polski Komitet Pomocy Społecznej. Zarząd Rejonowy w Płocku Polski Komitet Pomocy Społecznej Mazowiecki Zarząd Okręgowy program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem i ich rodzin dom samotnej matki noclegownia dla bezdomnych w Ostrołęce 112 O-3 Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Ostrołęce 113 O O-5 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Liga Kobiet Polskich. Oddział Terenowy w Ostrołęce centrum informacji dla organizacji pozarządowych w Ostrołęce program pomocy żywnościowej i jadłodajnia 115 W-74d Stowarzyszenie MONAR placówka dla osób bezdomnych (Trzcianka) 116 W-74e Stowarzyszenie MONAR placówka dla osób bezdomnych (Dreglin) 117 W-74g Stowarzyszenie MONAR placówka dla osób bezdomnych (Strzegocin) 118 C-1 Polski Czerwony Krzyż. Zarząd Rejonowy Ciechanów jadłodajnia Chrześcijańskie Stowarzyszenie 119 C-2 Dobroczynności (Ciechanów) program socjoterapeutyczny 120 C C C-5 Oferty na realizację zadań - obszar plocki Oferty na realizację zadań - obszar ostrołęcki Oferty na realizację zadań - obszar ciechanowski Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "Bądźmy Razem" w Płońsku Fundacja "Domy Samotnych Matek z Dziećmi" w Kraśniewie Opiniogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych dom samotnej matki program aktywizacji seniorów 123 C C-7 Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia Oddziału Miejsko-Powiatowego w Ciechanowie program pomocy środowiskowej dla dzieci niepełnosprawnych Strona 5 z 6

6 125 W-74b Stowarzyszenie MONAR placówka dla osób bezdomnych (Sobolew) 126 S-2 Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chrobą Alzheimera program wsparcia chorych ze wsi 127 S-3 Parafia Św. Józefa w Siedlcach 128 S-9 Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Styl Życia" (Siedlce) Lokalny Punkt Informacji Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Styl 129 S-10 Życia" (Siedlce) 130 S-11 Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" w Garwolinie Lokalny Punkt Informacji 131 S-13 Bank Żywności w Siedlcach program dystryb.żywn S-20 Oddziału w Siedlcach 133 S-21 Oferty na realizację zadań - obszar siedlecki Polski Związek Głuchych. Koło Terenowe w Siedlcach OGÓŁEM program asystent osoby niesłyszącej zł Strona 6 z 6

miejsc na 20.01.06 Nocleg, całodzienne wyżywienie, Noclegownia dla Wspólnota "Chleb

miejsc na 20.01.06 Nocleg, całodzienne wyżywienie, Noclegownia dla Wspólnota Chleb Schroniska, noclegownie, jadłodajnie oraz punkty pomocy socjalnej działające na terenie województwa mazowieckiego Stan na dzień 20.01.2006 r. 1. Schroniska i noclegownie z terenu Warszawy - kobiety Kontakt

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH

MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH Ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa Tel. (0-22) 829-91-28, fax 828-91-29 klon@klon.org.pl www.klon.org.pl MAZOWIECKA BAZA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CHORYCH

Bardziej szczegółowo

Liczba. S K+Dz płocki Biała k/płocka Sienkiewicz 18 12

Liczba. S K+Dz płocki Biała k/płocka Sienkiewicz 18 12 8 A powiat owość ulica dzielnica miasta K+ K++Dz Dom Samotnej atki () ; Zgromadzenie atki Bożej +Dz płocki Biała k/płocka Sienkiewicz 8 8 iłosierdzia Dom dla matek z Dziećmi azaret +Dz pruszkowski Brwinów

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

Informator dla osób bezdomnych

Informator dla osób bezdomnych Informator dla osób bezdomnych Warszawa 2014 1 2 Informator dla osób bezdomnych Warszawa 2014 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 3 Szanowni Państwo, Każdy z nas może być bezdomnym, stanąć twarzą w twarz z pustką

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok

Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok Ministerstwo Finansów Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok Rok 2009 jest już kolejnym rokiem przekazywania 1% podatku należnego

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy

S Y L L A B U S. zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy S Y L L A B U S zdrowia psychicznego i jego zaburzeń gdzie szukać pomocy zbiór adresów, informacji i przydatnych wskazówek Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej

Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Elżbieta Bogdan Urząd Miasta w Suwałkach ul.

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Organizacje pozarządowe udzielające wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. Gmina Lp. Nazwa organizacji Powiat garwoliński Garwolin 1 "Pomocna Dłoń" Powiat grodziski Grodzisk 2 Powiat legionowski

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

kontakt powiat miejscowość ulica podmiot prowadzący posiada status miasta telefon (24) 261 32 23; 261 32 Zgromadzenie Matki Bożej

kontakt powiat miejscowość ulica podmiot prowadzący posiada status miasta telefon (24) 261 32 23; 261 32 Zgromadzenie Matki Bożej 1 powiat owość ulica podmiot posiada status Dom amotnej atki K+ K++Dz (24) 261 32 23; 261 32 Zgromadzenie atki Bożej nocleg,całodzienne wyżywienie, pomoc płocki Biała k/płocka ienkiewicz 18 12 8 iłosierdzia

Bardziej szczegółowo

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9

Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 Spis treści WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE...3 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE...4 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE...7 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE...9 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE...11 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE...16 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE...25

Bardziej szczegółowo

3. AKCJE, PROGRAMY...14

3. AKCJE, PROGRAMY...14 Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie Raport z działalności w roku 2005 Warszawa, marzec 2006. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie - Raport z działalności w roku 2005 1 Spis treści SPIS TREŚCI...2

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU WOJ. POMORSKIEGO KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWODY POMORSKIEGO

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU WOJ. POMORSKIEGO KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWODY POMORSKIEGO 1 Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" w Gajkach "Dom w lesie" - kontynuacja całodobowego wsparcia, terapii, opieki i aktywizacji osób bezdomnych, najuboższych, opuszczających zakłady

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012r.

Warszawa, czerwiec 2012r. Lokale użytkowe wynajęte na rzecz organizacji non-profit (fundacje, stowarzyszenia itp.) w poszczególnych dzielnicach miasta stołecznego Warszawy stan na dzień 31.12.2011r. Warszawa, czerwiec 2012r. Lokale

Bardziej szczegółowo

1 z 9 NAZWA SIEDZIBA ORGANIZACJI

1 z 9 NAZWA SIEDZIBA ORGANIZACJI Organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Wojewody Pomorskiego w ramach konkursu na realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na rok 2014 r. Lp. Lp. TEMAT, OPIS PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek BYTOM 200 Spis treści: I. Pomoc psychologiczno pedagogiczna II. Pomoc społeczna, interwencje III. Pomoc

Bardziej szczegółowo

4868 4922 LUDOWY KLUB SPORTOWY "OGNISKO" PRZEWORNO 4935 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "ATAK" W ELBLĄGU 4973 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM"

4868 4922 LUDOWY KLUB SPORTOWY OGNISKO PRZEWORNO 4935 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY ATAK W ELBLĄGU 4973 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. (M.P. z dn. 31grudnia 2007 r. Nr 99 poz. 1078) Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi

Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi 1 Spis treści I. Poradnie, Stowarzyszenia, Fundacje. II. Telefony zaufania. III. Ośrodki Interwencji Kryzysowej. IV. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie miasta Elbląga /stan na dzień 10.02.2014 r./

Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie miasta Elbląga /stan na dzień 10.02.2014 r./ Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie miasta Elbląga /stan na dzień 10.02.2014 r./ Forma pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo - jakie?

Bardziej szczegółowo

Nr 20. Wykaz. Osoba odpowiedzialna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poradnictwo Niepubliczny Zakład Opieki. Nie Nie Tak Elbląg, ul.

Nr 20. Wykaz. Osoba odpowiedzialna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poradnictwo Niepubliczny Zakład Opieki. Nie Nie Tak Elbląg, ul. Nr 20. Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie miasta Elbląga /stan na dzień 31.12.2012 r./ Forma pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania

Oferent Nazwa zadania-oferty Termin realizacji zadania Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 26/366/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 maja 2005r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 7 na wykonanie zadań publicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę

Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2

LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2 LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM DZIAŁANIA 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE

Bardziej szczegółowo