PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy"

Transkrypt

1 Projektowanie i Usługi Budowlane Jarosław Walczak Gryfice ul. Przestrzenna 16 tel. (91) PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy Obiekt: Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego na siedzibę Placówki Terenowej KRUS Adres: Gryfice ul. 3-go Maja, dz. nr 46/3 Branża: Architektura, konstrukcja Inwestor: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie ul. Słowiańska 5, Koszalin Oświadczamy że: projekt budowlany rozbudowy i przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego na siedzibę Placówki Terenowejej KRUS został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej- Art.20 ust.8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane autorzy opracowania nr upr. branża podpis projektował: mgr inż. Stanisław Walczak projektował: mgr inż. arch. Michał Podleśny sprawdził: sprawdził: mgr inż. Krzysztof Walczak mgr inż. arch. Piotr Błażejewski 83/Sz/91 konstrukcja 31/ZPOIA/ OOK/2009 ZAP/0127/ POOK/10 architektura konstrukcja 144/Sz/89 architektura Marzec

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny architektura, konstrukcja. Ekspertyza techniczna. Część graficzna - projekt zagospodarowania terenu - rys. 1 - rzut parteru rozbiórki i zamurowania - rys. 2 - rzut parteru - rys. 3 - rzut dachu - rys. 4 - przekrój A-A - rys. 5 - przekrój B-B - rys. 6 - elewacje projektowane - rys. 7 - elewacje istniejące - rys. 8 - kolorystyka elewacji - rys. 9 - ogrodzenie terenu - rys zestawienie stolarki - rys kiosk wejściowy - rys. 12 2

3 OPIS TECHNICZNY architektura - konstrukcja 1. DANE OGÓLNE Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego na siedzibę Placówki Terenowej KRUS w Gryficach przy ul. 3-go Maja, dz. nr 46/ Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje branże architektoniczną i konstrukcyjną oraz ekspertyzę stanu technicznego budynku Inwestor. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie ul. Słowiańska 5, Koszalin 1.4. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora umowa Nr 17/12/ decyzja o warunkach zabudowy - dokumentacja archiwalna budynku - wizja lokalna - pomiary inwentaryzacyjne - koncepcja architektoniczna przebudowy budynku - ustalenia z Inwestorem - obowiązujące przepisy i normatywy projektowania 2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENEU Dane ogólne o działce. Działka nr 46/3 została wydzielona przez podział działki nr 46/2 należącej Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach. Położenie działki przy ul. 3-go Maja teren zabudowany budynkiem dydaktycznym przeznaczonym do przebudowy Projektowane zagospodarowanie działki. Projektuje się dobudowę kiosku wejściowego do istniejącego budynku, wykonanie dojścia utwardzonego kostką betonową oraz ogrodzenie terenu. Przyłączenie obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej wg opracowań branżowych. 3

4 Pozostałe elementy zagospodarowanie terenu nie ulegają zmianie. Dostęp do budynku od ulicy 3-go Maja. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych istniejące ogólnodostępne parkingi przy ul. 3- Maja w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Parametry techniczne zabudowy szerokość elewacji, wysokość nie ulegają zmianie. Powierzchnia zabudowy projektowanego kiosku wejściowego 9,90 m 2 Pojemnik na odpady stałe ustawiony będzie na terenie działki od strony ul. 3-go Maja. 3. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ Istniejąca zabudowa. Budynek dydaktyczny składający się z dwóch połączonych ze sobą parterowych pawilonów wykonanych w technologii tradycyjnej. Rok budowy Funkcja budynku klasy lekcyjne. Aktualnie obiekt nie jest użytkowany. Wyposażenie techniczne instalacje centralnego ogrzewania i elektryczna częściowo zdemontowane, nieczynne. Parametry techniczne : - powierzchnia zabudowy 318,40 m 2 - powierzchnia użytkowa 255,21 m 2 - kubatura 1150 m Opis elementów budynku Część północna. - Fundamenty ławy z gruzobetonu. - Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap. Grubość ścian zewnętrznych 38 cm, wewnętrznych 25 cm. Ściana zewnętrzna wschodnia ocieplona styropianem. Kanały wentylacyjne murowane wyprowadzone nad dach. - Stropodach pełny niewentylowany, prefabrykowany typu DZ-3. Ocieplenie z żużla paleniskowego ułożonego ze spadkiem. Pokrycie dachu z papy na lepiku. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. - Posadzki w korytarzu z terakoty, w salach lekcyjnych wykładzina PCV. - Stolarka okienna z PCV, drzwi wewnętrzne drewniane. - Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. 4

5 Część południowa. - Fundamenty ławy z gruzobetonu. - Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap. Grubość ścian zewnętrznych 38 cm, wewnętrznych 25 cm. Ściana zewnętrzna wschodnia i południowa ocieplona styropianem. - Stropodach konstrukcja drewniana pokryta blachodachówką podsufitka z desek otynkowanych. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. - Posadzki w korytarzu z terakoty, w salach lekcyjnych z płytek typu gress. - Stolarka okienna z PCV, drzwi wewnętrzne drewniane. - Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne Instalacje wewnętrzne. Budynek wyposażony w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z sieci miejskiej oraz w instalację elektryczną. Instalacje są nieczynne, częściowo zdemontowane Stan projektowany budynku. W ramach zmiany sposobu użytkowania budynku planuje się dobudowę kiosku wejściowego oraz gruntowną przebudowę pomieszczeń z dostosowaniem ich do nowej funkcji. Całkowitej przebudowie i rozbudowie podlegają też instalacje sanitarne i elektryczne wg projektów branżowych. Projektowana funkcja budynku biurowa. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych. Obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych wejście do budynku z poziomu terenu, brak utrudnień w dostępie do poszczególnych pomieszczeń. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Uwzględnione w opracowaniu projektowym. - przewidziano wentylację grawitacyjną wszystkich pomieszczeń - stolarka okienna w pomieszczeniach biurowych z mikrowentylacją - przewidziano ustęp ogólnodostępny zlokalizowany przy wejściu do budynku - remont budynku przeprowadzono z zastosowaniem materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie posiadających odpowiednie certyfikaty - rozmieszczenie okien oraz opraw oświetleniowych zapewnia odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy 5

6 Do realizacji przez użytkowników obiektu. Wszystkie urządzenia elektryczne ( komputery, drukarki, kserokopiarki itp. ) muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, oraz certyfikaty bezpieczeństwa. Pracownicy obsługujący urządzenia powinni przejść przeszkolenie bhp na stanowisku pracy. Przewidywane zatrudnienie 10 osób. Zestawienie powierzchni po rozbudowie i przebudowie: - powierzchnia zabudowy 328,30 m 2 w tym kiosk wejściowy 9,90 m 2 - powierzchnia użytkowa 257,64 m 2 - kubatura 1175 m 3 6

7 Zakres planowanych prac budowlanych. - roboty rozbiórkowe odbicie wszystkich tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach, rozebranie podsufitki w części ze stropodachem wentylowanym, wykucie otworów okiennych i drzwiowych z wykonaniem nadproży, zerwanie wszystkich posadzek, wywiezienie gruzu na odpowiednie składowisko - odkopanie ścian fundamentowych, osuszenie oraz wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej ciśnieniowej, wyprawy tynkarskie renowacyjne, ocieplenie od strony zewnętrznej płytami styropianowymi twardymi ( min. FS 20 ) gr. 8 cm, wykonanie izolacji pionowej powłokowej, zasypanie wykopów, odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie opaski przy ścianie zachodniej - dobudowa wiatrołapu od strony ul. 3-go Maja z wykuciem otworu dla drzwi wejściowych do budynku - zamurowanie części otworów okiennych i drzwiowych oraz wykonanie dodatkowych otworów - nowy podział pomieszczeń z wykonaniem ścianek działowych gr. 12 cm murowanych z cegły pełnej, posadowionych na ławach betonowych - impregnacja konstrukcji drewnianej środkiem przeciwgrzybicznym do stopnia zabezpieczenia p.poż. min. NRO - ocieplenie stropodachu wentylowanego matami z wełny mineralnej gr. 25 cm wraz z wykonaniem nowej podsufitki z płyt GKF w klasie odporności ogniowej EI 60 - ocieplenie stropodachu niewentylowanego płytami twardymi z wełny mineralnej gr. 12 cm z pokryciem papą termozgrzewalną - montaż nowych okien PCV w wykonaniu antywłamaniowym o współczynniku przenikania ciepła U nie większym niż 1,1 W/m 2 K - montaż drzwi wewnętrznych z regulowanymi ościeżnicami do pomieszczeń biurowych - montaż drzwi wewnętrznych z regulowanymi ościeżnicami do pomieszczeń sanitarnych z otworami wentylacyjnymi - montaż drzwi zewnętrznych wejściowych z PCV antywłamaniowych - montaż drzwi przeciwpożarowych EI 60 do składnicy akt i kotłowni - montaż drzwi antywłamaniowych EI 60 do serwerowni - montaż ścianki przeszklonej z drzwiami PCV i instalacją przywoławczą - wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych na ścianach istniejących - wykonanie tynków zwykłych III kat na ścianach działowych i suficie stropodachu pełnego - licowanie ścian w pomieszczeniach sanitarnych płytkami glazurowanymi - malowanie sufitów farbami emulsyjnymi - malowanie ścian farbami silikonowymi 7

8 - wykonanie nowych podkładów pod posadzki z piasku i betonu - izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii budowlanej - ocieplenia posadzek płytami styropianowymi twardymi FS 20 - warstwy wyrównawcze z jastrychu cementowego - posadzki z wykładzin PCV ( w serwerowni wykładzina antystatyczna ) - posadzki z płytek terakota - ocieplenie ścian zewnętrznych nieocieplonych płytami styropianowymi gr.14 cm metodą lekką mokrą z wyprawą cienkowarstwową - docieplenie ścian ocieplonych płytami styropianowymi gr.4 cm metodą lekką mokrą z wyprawą cienkowarstwową - licowanie strefy cokołowej płytkami klinkierowymi - malowanie elewacji farbami fasadowymi silikonowymi - namalowanie logo firmy na elewacji zachodniej - wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej - wykonanie cokołu betonowego pod ogrodzenie od strony frontowej - wykonanie fundamentów punktowych betonowych pod słupki ogrodzeniowe od strony L.O. - montaż ogrodzenia systemowego firmy Wiśniowski segmenty Clasic A.W x1450 ( lub ogrodzenia równoważnego dowolnej firmy ) na słupkach stalowych ( malowane ) - montaż dwóch furtek 1,0x1,45 m Uporządkowanie terenu budowy Zakres planowanych prac instalacyjnych sanitarnych. - przyłącze wodociągowe zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi - odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi - przyłącze gazowe zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi - montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego z osprzętem i sterowaniem - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej - montaż białego osprzętu - instalacja wentylacji - instalacja klimatyzacji części pomieszczeń (montaż klimatyzatorów w następujących pomieszczeniach: sali obsługi interesantów, serwerowni, składnicy akt) - regulacja wilgotności w składnicy akt Zakres planowanych prac instalacyjnych elektrycznych. - przyłącze energetyczne zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi - montaż rozdzielni elektrycznej - wewnętrzna instalacja oświetleniowa i gniazd 8

9 - instalacja telefoniczna i sieć komputerowa - zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacja alarmowa, czujki dymu - zabezpieczenie antywłamaniowe instalacja antywłamaniowa - system kontroli dostępu, tj. wejście na karty zbliżeniowe 4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 4.1. Układ konstrukcyjny. Technologia wykonania tradycyjna murowana, układ ścian nośnych podłużny. Nad częścią północną stropodach pełny niewentylowany betonowy, na południową częścią dach drewniany kryty dachówką Fundamenty. Fundamenty istniejące w postaci ław betonowych pozostają bez zmian. Fundamenty projektowane pod kiosk wejściowy ławy betonowe Ściany nośne. Ściany nośne istniejące pozostają bez zmian. Nad projektowanymi otworami drzwiowymi i okiennymi należy wstawić nadproża z dwóch dwuteowników IPE 160. Nadproża należy wykonać przed wykuciem otworów. Ściany kiosku wejściowego z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej Ścianki działowe. Projektuje się nowe ścianki działowe murowane z cegły silikatowej. Posadowienie ścianek na podwalinach żelbetowych opartych na istniejących ławach fundamentowych Stropy. W części północnej istniejący stropodach niewentylowany prefabrykowany gęstożebrowy typu DZ-3. Projektuje się dodatkowe ocieplenie stropodachu twardymi płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm i pokrycie dachu papą termozgrzewalną. W części południowej dach stromy jednospadowy drewniany kryty blachodachówką. Istniejącą podsufitkę należ zdemontować a wiązary drewniane zabezpieczyć do stopnie NRO środkiem FOBOS M2 lub równoważnym. Następnie wykonać nową podsufitkę z płyt GKF w klasie odporności ogniowej EI 60 na ruszcie metalowym. Ocieplenie stropu matami z wełny mineralnej gr. 25 cm Posadzki. Istniejące posadzki należy rozebrać w całości razem z podłożami. 9

10 Wykonać nowe podłoża wraz z izolacją poziomą z folii budowlanej i ociepleniem z płyt styropianowych twardych gr. 10 cm. Wykończenie posadzek zgodne z wykazem pomieszczeń Stolarka okienna. Zakłada się wymianę istniejących okien na okna PCV w wykonaniu antywłamaniowym. Pod oknami należy zainstalować nawiewniki ścienne wg projektu branżowego. Współczynnik przenikania ciepła U dla okien nie większy niż 1,1 W/m 2 K Stolarka drzwiowa. Drzwi zewnętrzne PCV dwuskrzydłowe w wykonaniu antywłamaniowym. Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń biurowych płycinowe pełne z regulowanymi ościeżnicami. Do pomieszczeń sanitarnych drzwi z otworami wentylacyjnymi w dolnej części o powierzchni min. 0,022 m 2. Drzwi do serwerowni o odporności ogniowej EI 60 w wykonaniu antywłamaniowym. Do składnicy akt oraz do kotłowni drzwi o odporności ogniowej EI Tynki i okładziny wewnętrzne. Na ścianach istniejących tynki renowacyjne. Na ścianach nowych i sufitach tynki zwykłe cementowo-wapienne kat.iii. W poczekalni i korytarzach do wysokości 1,50 m wykończenie ścian wyprawą mozaikową na bazie żywic. W pomieszczeniach sanitarnych oraz kotłowni do wysokości 2,0 m ściany licowane płytkami glazurowanymi. Malowanie ścian farbami silikonowymi. Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi Izolacje przeciwwilgociowe. W związku z zawilgoceniem dolnych partii ścian należy wykonać izolację poziomą metodą iniekcji krystalicznej metodą ciśnieniową oraz naprawę tynków dolnych partii ścian zaprawami renowacyjnymi z wykonaniem izolacji pionowej fundamentów zgodnie z ekspertyzą sporządzoną 2011 roku. Prace te należy zlecić firmie specjalizującej się w wykonywaniu tego typu izolacji. Izolacje poziome posadzek z folii budowlanej. 10

11 4.11. Izolacje cieplne. Projektuje się docieplenie stropodachu pełnego płytami twardymi z wełny mineralnej gr. 12 cm z pokryciem papą termozgrzewalną. Stropodach wentylowany ocieplić matami z wełny mineralnej gr. 25 cm. Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 14 cm metodą lekką mokrą. Ściany ocieplone docieplić dodatkowo płytami styropianowymi gr. 4 cm Elewacje. Wykończenie elewacji wyprawą cienkowarstwową malowaną farbami silikonowymi. W strefie cokołowej wykończenie cegło płytkami na wysokość 60 cm Instalacje wewnętrzne. Instalacje wewnętrzne: - wodno-kanalizacyjna - centralnego ogrzewania z kotłem gazowym - centralnej ciepłej wody - klimatyzacji i wentylacji - elektryczna Wg opracowań branżowych Uwagi końcowe. Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny być prowadzone przy użyciu materiałów odpowiadających Polskim Normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. 5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Charakterystyka pożarowa budynku. Obiekt zalicza się ze względu na: a) przeznaczenie budynek użyteczności publicznej b) kategoria zagrożenia ludzi - ZL III c) wysokość budynek niski, parterowy, h max =3,0m d) usytuowanie budynek w zabudowie zwartej - powierzchnia zabudowy 328,30 m 2 - powierzchnia użytkowa 257,64 m 2 - kubatura 1175 m 3 W obiekcie nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem lub o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m 2. 11

12 Obiekt nie zawiera pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami Odporność pożarowa budynku. Wymagana klasa odporności pożarowej budynku - C 5.3. Odporności ogniowe elementów budynku. Odporności ogniowe elementów budynku są nie mniejsze niż: - główna konstrukcja nośna - R 60 - konstrukcja dachu R 15 - stropy REI 60 - ściany zewnętrzne EI 30 - ściany wewnętrzne - EI 30 - pokrycie dachu E 15 W/w elementy będą wykonane z materiałów NRO 5.4. Lokalizacja. Budynek w zabudowie zwartej zachowane minimalne odległości od granic działki oraz sąsiednich budynków Strefy pożarowe. Budynek stanowi jedną strefę pożarową - ZL III o powierzchni 258 m 2 Dopuszczalna powierzchnia strefy 8000 m 2 - zachowana Zabezpieczenie instalacyjne. W budynku przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Wyłącznik umieszczony w pobliżu wejścia do obiektu i odpowiednio oznakowany Warunki ewakuacji. Ze wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione są odpowiednie drogi ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku. Warunki ewakuacji proste, nie utrudnione, szerokość dróg ewakuacyjnych oraz drzwi zgodne z warunkami technicznymi. Zachowana dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych wymagana w strefach pożarowych ZL ( poniżej 40 m). Zachowana dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych dla strefy ZL III ( do 30 m ) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejącego hydrantu Ø 80 o wydajności nominalnej 10 dm3/s i ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, usytuowanego w odległości 70 m od budynku Dojazd pożarowy do budynku. Dojazd jednostek straży pożarnej do budynku zapewniony z ulicy przy której zlokalizowany jest obiekt. 12

13 5.10. Elementy wykończenia wnętrz. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, zgodnie z technologią posiadającą atest ITB. Zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwozapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące Wyposażenie i gaśnice. Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm3) na każde 100 m2 powierzchni użytkowej. Oznakowanie: - oznakować główny wyłącznik prądu zgodnie z PN-92/N oznakować miejsca usytuowania gaśnic zgodnie z PN-92/N kierunki ewakuacji Instrukcja alarmowa. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. W widocznym miejscu wywiesić instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych. Przed przystąpieniem do użytkowania opracować Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego Uwagi końcowe. Prace budowlane zlecić uprawnionemu wykonawcy i prowadzić zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, zaleceniami producentów, ze szczególnym zachowaniem warunków bhp. Do budowy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub zaświadczenia producenta, potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie urządzenia służące do ochrony przeciwpożarowej muszą mieć aktualne świadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Zastosowane materiały budowlane i wykończeniowe muszą posiadać świadectwo dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej i Państwowego Zakładu Higieny. Bezpieczeństwo obsługi urządzeń elektrycznych musi być potwierdzone znakiem bezpieczeństwa B. 13

14 6. Ekspertyza techniczna. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako dość dobry. Nie stwierdzono zarysowań ścian ani nadmiernych ugięć stropów. Pokrycie dachowe szczelne. Ściany zewnętrzne od strony wschodniej i południowej ocieplone płytami styropianowymi. Uwaga: Dolne partie ścian zawilgocone w wyniku braku lub uszkodzenia izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym wilgotność pomieszczeń jest mało wydajna wentylacja grawitacyjna oraz szczelne okna plastykowe. Posadzki nierówne, różne poziomy posadzek w obu częściach budynku. W 2011 roku została sporządzona ekspertyza dotycząca zawilgocenia i zagrzybienia ścian budynku, w której zaleca się wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej oraz naprawę tynków dolnych partii ścian zaprawami renowacyjnymi z wykonaniem izolacji pionowej fundamentów. Instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne nieczynne, częściowo zdemontowane, wymagają wymiany na nowe. Stwierdza się przydatność istniejącego budynku do zamierzonej rozbudowy ( o wiatrołap ) z przebudową i zmianą sposobu użytkowania. sporządził: 14

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : Opracowała : Sprawdził : mgr inż. arch. Kamil Biskup SW-30/2006 11.2013 uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 2. Oświadczenie projektantów i sprawdzających. 3. Zaświadczenia o przynależności

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441.

OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NADLEŚNICTWA LIPUSZ ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz LIPUSZ, DZIAŁKA NR EWID.: 1441. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo