Ssak do leczenia ran ASSKEA PorWound M. Asskea Ssak do leczenia ran Seria: prowound M AC / DC Power

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ssak do leczenia ran ASSKEA PorWound M. Asskea Ssak do leczenia ran Seria: prowound M AC / DC Power"

Transkrypt

1 Asskea Ssak do leczenia ran Seria: prowound M AC / DC Power 1

2 Spis treści Ssak do leczenia ran Asskea Ssak do leczenia ran Seria: prowound M AC / DC Power Wprowadzenie Wyposażenie standardowe Objaśnienia symboli Bezpieczeństwo-UWAGA! Objaśnienie INSTRUKCJA STOSOWANIA NA RANĘ...8 Wskazania do stosowania...8 Przeciwskazania...8 Środki ostrożności:...8 Wbudowany pojemnik ASSKEA...8 Wybór materiału opatrunkowego na ranę...8 Umiejscowienie pompy ASSKEA prowound M...8 Ustawienia Podciśnienia Obsługa Przygotowanie systemu prowound M do działania Obsługa prowound M...9 Zewnętrzny obieg ssania:...10 Pojemnik prowound M...10 Czyszczenie i dezynfekcja...10 Obudowa...11 Pojemnik i przewody Praca ciągła i okresowa...11 Praca ciągła:...11 Praca okresowa:...11 Konserwacja i Kontrola...11 Działanie baterii Ustawienia Opis ogólny Opis szczegółowy Ekran ustawień (Setup) Tryb ciągły (Continous) Tryb okresowy Bargraf- miernik Blokada Tryb pacjenta Wskaźniki alarmowe Czyszczenie i przegląd Wymiana pojemnika Uwagi ogólne

3 5.0 Bateria...21 Ładowanie baterii Wykrywanie i usuwanie ustarek Informacje prawne Gwarancja ASSKEA Utylizacja Kompatybilność elektromagnetyczna Dane techniczne Akcesoria i części wymienne Gwarancja Novamed

4 1.0 Wprowadzenie Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego, skutecznego stosowania i obsługi ASSKEA prowound M. UWAGA! Urządzenie to powinno być używane przez wykwalifikowany personel. Użytkownik musi posiadać odpowiednią wiedzę na temat specjalnej aplikacji medycznej, do której jest stosowany system do podciścnieniowej terapii ran prowound M. 1.1 Wyposażenie standardowe ASSKEA prowound M System: prowound M pojemnik na wydzielinę z wbudowanym filtrem, 15 g środka żelującego i przewód dla pacjenta zasilacz FRIWO (typ: FW 7555M/12).Złącze do zasilacza 1.2 Objaśnienia symboli Zapoznaj sie z instrukcja obsługi zgodnie z DIN EN 980:2003 Stopień bezpieczeństwa: Typ BF (ma bezposredni kontakt z pacjentem) W górę Klasa zabezpieczeń II W dół Czas pracy baterii OK (wejście, włącznik) Zasilacz jest podłączony Maksymalne ciśnienie/ maks. czas Anulowanie (wyłącznik) Pełna bateria Minimalne ciśnienie/ min. czas Urządzenie nie może być wyrzucone wraz z innymi odpadkami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów. [!] Filtr: symbol ostrzegawczy Słaba bateria Pusta bateria Blokada przycisków (symbol na wyświetlaczu): aktywuje się automatycznie w trybie działania i może zostac wyłączony przez jednoczesne nacisnięcie przycisków: 4

5 1.3 Bezpieczeństwo-UWAGA! Ssak do leczenia ran Korzystanie z ASSKEA prowound S jest możliwe nawet w trakcie ładowania baterii. Do zasilania przez gniazdo sieciowe należy używać jedynie dołączonego zasilacza oraz odpowiednich złącz: ( zasilacz FRIWO (typ: FW 7555M/12) Standard bezpieczeństwa ASSKEA prowound M odpowiada uznawanym przepisom technicznym oraz wytycznym odnoszącym się do wyrobów medycznych. ASSKEA prowound M posiada symbol identyfikacyjny CE0197 CE zgodnie z dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC i spełnia podstawowe wymagania określone w Aneksie I do niniejszej dyrektywy. System zarządzania jakością stosowany w ASSKEA został potwierdzony przez odpowiednie normy międzynarodowe. ASSKEA prowound M został zaprojektowany zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC IX i został sklasyfikowany jako ssak medyczny lla klasy. ASSKEA prowound Mspełnia wymagania odporności na zakłócenia - IEC / EN Kompatybilność elektromagnetyczna - Medyczne Urządzenia Elektryczne ". Zakłócenia elektromagnetyczne i oddziaływania zostały zatem ograniczone do minimum. ASSKEA prowound M może być użytkowany tylko przez osoby, które zostały przeszkolone w zakresie jego działania, zgodnie z wytycznymi instrukcji wydanej przez dostawcę lub personel medyczny. Przed podłączeniem zasilacza sprawdź, czy napięcie odpowiada napięciu w danym budynku Nie podłączaj zasilacza do uszkodzonego gniazda sieciowego.chronić zasilacz i kabel przed zewnętrznymi źródłami ciepła. Nie przykrywać zasilacza. Przed użyciem sprawdź działanie urządzenia. Urządzenie nie powinno byc używane bez filtra. Urządzenie może być używane z oryginalnym pojemnikiem na wydzielinę prowound M Urządzenie nie może pracować w zawilgoconych pomieszczeniach lub podczas kąpieli. Unikać zawilgocenia wtyczki i przełączników. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach, nawet gdy jest wyłączone. Urządzenie nie może być używane i działać w obszarze, gdzie będzie narażone na kontakt z wodą i w miejscach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Należy zwrócić uwagę na warunki otoczenia opisane w specyfikacji technicznej Obsługa urządzenia powinna odbywać się jedynie w jego pionowym ułożeniu, na twardej, płaskiej powierzchni. Urządzenie nie powinno być ładowane lub uruchamiane : -jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone; -jeśli zostało upuszczone; -jeśli oczywiste wady mogą zagrażać bezpiecznej eksploatacji; -jeśli wpadnie do wody. W którymkolwiek z wyżej wymienionych przypadków należy usunąć zasilacz z gniazdka a urządzenie musi zostać sprawdzone przez wykwalifikowany serwis autoryzowanyny przez ASSKEA 5

6 Części urządzenia muszą być regularnie sprawdzane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa, np. połączenia wtyczek i gniazd, zbiornika, obudowy itd. Otwierania urządzenia może dokonywać tylko wykwalifikowany personel upoważniony przez ASSKEA. Używać tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych. ASSKEA prowound M jest przeznaczony do aspiracji płynów ustrojowych; jest przede wszysstkim odpowiedni do drenażu rany lub drenażu chirurgiczny (oprócz odsysania klatki piersiowej). Urządzenie nie może być wykorzystywane do usuwania gazów wybuchowych i łatwopalnych lub żrących płynów. ASSKEA prowound M musi być wyłączone i odłączone od zasilacza: -przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia; -przed wyjęciem zbiornika. Podczas korzystania z urządzenia w temperaturze otoczenia przekraczającej wyznaczony zakres temperatur pracy (patrz rozdział "Dane techniczne"), praca urządzenia może się pogorszyć. Urządzenie lub części elektroniczne i bateriia mogą ulec uszkodzeniu. Używać tylko produktów, które przeznaczone są do leczenia ran i nie naruszają patentów i praw chronionych 1.4 Objaśnienie 6

7 7

8 2.0 INSTRUKCJA STOSOWANIA NA RANĘ Wskazania do stosowania Ssak do leczenia ran ASSKEA prowound M zasilana pompa ssąca jest wskazana do stosowaniau chorych, którzy chcieliby korzystać z urządzenia odsysającego wydzielinę i jednocześnie wspomagającego proces gojenia ran. Przeciwskazania Stosowanie prowound M jest niewskazane w obecności: -tkanek martwiczych -nieodkrytych lub niejelitowych przetok -nieleczone zapalenie szpiku -choroby nowotworowe rany -odsłonięte tętnice, żyły lub narządy Środki ostrożności: Środki bezpieczeństwa powinny byc podejmowane w przypadku osób: -z leczeniem przeciwzakrzepowym lub wzmozonym krwawieniem -z ciężką hemostazą rany -z bliskim sąsiedztwem naczyń krwionośnych, narządów, mięśni, powięzi wymagających odpowiedniej ochrony -napromieniowania naczyń i tkanek -odłamków kostnych -nieleczone niedożywienie Wbudowany pojemnik ASSKEA Pompa prowound M jest zaopatrzona w wbudowany pojemnik jednorazowy o poj. 250 ml. Pojemnik należy wymieniać. Wkład należy wymienić jeśli jest zapełniony do ok. 200 ml, raz w tygodniu lub pprzy każdym pacjencie. Wybór materiału opatrunkowego na ranę Antybakteryjna gaza jest zalecanym materiałem opatrunkowym i znajduje się w Zestawie ASSKEA Wound Dressing. Zawsze antybakteryjną gazę należy zwilżyć sterylną solą fizjologiczną przed zabezpieczeniem rany przejrzystym opatrunkiem. Umiejscowienie pompy ASSKEA prowound M Urządzenie prowound M może zostać umieszczone przy łóżku pacjenta. Dodatkowo jest dostęny jest futerał do korzystania z urządzenia przenośnego; natomiast obowiązkiem lekarza lub opiekuna jest ustalić, czy stan pacjenta pozwala na korzystania z funkcji przenośnej urządzenia. Ponadto prowound M może być również używany w pozycji poziomej: 8

9 Ustawienia Podciśnienia Ssak do leczenia ran Niższe poziomy ustawień ciśnienia są na ogół bardziej skuteczne i lepiej tolerowane - na przykład: (a) ustawienia ciągłego ciśnienia mmhg (b) ustawienia cisnienia okresowo zmienne Wysokie- odstępy 2-5 min. odstępy 2-5 min. Po uruchomieniu pompy prowound M ustawienia ciśnienia mogą zostać dostosowane przez wykwalifikowaną osobę. Przypomnienie: Użyj ustawienia możliwie najniższego poziomu ciśnienia. Wszystkie ustawienia ciśnienia muszą zostać podane przez pracownika medycznego. Upewnij się, że pojemnik na wydzielinę znajduje się w prawidłowym miejscu przed włączeniem pompy prowound M. Opatrunek należy sprawdzać co 8 godzin lub przy każdej zmianie osób opiekujących się. Należy sprawdzić czy pojawiły się marszczenia na powierzchni opatrunku, które wskazują na szczelność środowiska, utrzymując w ten sposób właściwe odsysanie wydzieliny. 3.0 Obsługa 3.1 Przygotowanie systemu prowound M do działania. Należy sprawdzić cały układ przewodów czy nie są pęknięte, przecięte lub nie posiadają innych uszkodzeń. Należy być ostrożnym podczas podłączania przewodów i unikać załamań. Należy się upewnić czy zabezpieczenie przed przelaniem, pojemnik oraz przewody zostały poprawnie załączone zanim nastąpi włączenie pompy. ASSKEA prowound M jest przeznaczony głównie do stosowania mobilnego oraz do niewysokiego podciśnienia w zabiegach medycznych, w których wydzieliny, krew i płyny ustrojowe powinny zostać usunięte. 3.2 Obsługa prowound M Podłącz zasilacz do zasilania i do urządzenia. Aby włączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk (OK) na 1-2 sekundy, aż pojawi się okno startowe: Po uruchomieniu urządzenie automatycznie przełączy się z okna startowego do menu ustawień. Użyj przycisku ( ), aby przesunąć kursor do ustawień języka Language i potwierdź wybór za pomocą klawisza (OK): Postępuj w ten sam sposób, by wybrać żądany język menu: 9

10 Ponownie, zatwierdź wybór przyciskiem (OK). Wybierz tryb ciągły Continous w menu ustawień i zatwierdź wybór przyciskiem (OK.) Następnie wykonaj kolejne czynności: Wciścnij (OK.) by rozpocząć działanie. Wewnętrzny obieg ssania: uszczelnić otwór ssący prowound M przez zakrycie go kciukiem. Wewnętrzny obieg jest szczelny, gdy miernik podciśnienia wskazuje 80mmHg i pojawi się na wyświetlaczu komunikat o błędzie "system zamknięty" ( system closed ). Zatwierdź komunikat o błędzie, podłącz pojemnik ponownie i zatrzymaj pompę. Zewnętrzny obieg ssania: Uruchom pompę (zobacz:wewnętrzny obieg ssania) Zewnętrzne elementy mogą być sprawdzone przez uszczelnienie końca układu przewodów, postępując tak samo jak w procedurze opisanej powyżej. UWAGA: Jeśli prowound M pomyślnie przechodzi kontrolę wewnątrz układu odsysania, a zewnętrznej nie oznacza to, że istnieje wyciek w układzie z zewnętrz. Należy sprawdzić zewnętrzny układ ssący krok po kroku, od pompy do pacjenta, aby dowiedzieć się, gdzie pojawiły się przecieki. Regulacja podciśnienia ustawienia podciśnienia mogą zmieniać się zgodnie z zaleceniami personelu medycznego. Ochrona przed przelaniem/filtr Pompa prowound M wykorzystuje wbudowany filtr(wewntątrz pojemnika) do ochrony pompy przed przelaniem i rozprzestrzenianiem się mikroorganizmów. Używaj tylko oryginalnego pojemnika prowound M z wbudowanym filtrem. W przypadku wystąpienia błędu, wbudowany filtr będzie zapobiegać dostaniu się płynu do pompy oraz rozprzestrzenianiu się bakerii. Jeżeli ciecz dostanie się do filtra, odsysanie nie będzie dłużej możliwe. Pojawi się komunikat o błędzie system closed. Pojemnik prowound M Pojemnik powinien być zmieniany i wyrzucany, gdy jest pełny, co tydzień lub między pacjentami. Czyszczenie i dezynfekcja Postępuj zgodnie wytycznymi dotyczącymi mycia i dezynfekcji. (Patrz też pkt. 4.1 i 4.2). 10

11 Obudowa Ssak do leczenia ran Zewnętrzna strona pompy powinna być myta wilgotną szmatką. Środki czyszczące i dezynfekujące powinny być stosowane w postaci rozcieńczonej. Pojemnik i przewody Pojemnik i przewody są jednorazowego użytku i nie powinny być sterylizowane w autoklawie. 3.3 Praca ciągła i okresowa Prowound M jest przeznaczony do pracy w trybie ciągłym bądź okresowym. Praca ciągła: prowound M jest fabrycznie ustawiony na niskie podciśnienie. Kiedy pompa jest włączona, podciśnienie jest zwiększane do ustalonej wartości docelowej, a następnie kontrolowane i utrzymywane na tym poziomie. Niskie wartości podciśnienia mogą być ustawianie tylko przez przeszkolony personel medyczny jeśli pojawi się taka potrzeba. Praca okresowa: Praca okresowa to zaawansowana technologia, która pozwala opiekunowi dostosować ciśnienie i ustawić okres czasu w zależności od określonych zaleceń. UWAGA! Wszystkie parametry prowound M powinny być zaprogramowane w przez przeszkolony personel medyczny na podstawie określonych zaleceń. OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność podczas pracy lub transportu prowound M i / lub podczas wyrzucania wszystkich akcesoriów. Konserwacja i Kontrola Prowound M oraz elementy systemu powinny zostać poddane kontroli poglądowej i kontroli jego pracy przed każdym użyciem. Działanie baterii Bateria prowound M zapewnia najwyższą wydajność przy pełnym naładowaniu. Bateria prowound M ładuje się, gdy podłączony jest do zasilania- ładuje się wówczas zarówno w czasie pracy jaki i gdy urządzenie jest wyłączone i nie używane. Gdy wskaźnik ładowania baterii jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD, prowound M rozpocznie ładowanie. Prowound Mwyda sygnał dźwiękowy wskazując słabą baterię (ok. 25% czasu pracybaterii). Urządzenie należy natychmiast podłączyć do zasilania. Prowound M powinien być przechowywany w warunkach zgodnych z danymi technicznymi. 3.4 Ustawienia UWAGA! Wszystkie regulowane ustawienia, takie jak wartość podciśnienia, odstępy czasu w trybie okresowym i wszystkie inne ustawienia mogą być zmieniane tylko przez przeszkolony personel i według określonych zleceń. 11

12 Ustawienia są przechowywane po wyłączeniu urządzenia. Po ponownym włączeniu, urządzenie powróci do trybu, który został ustawiony przed wyłączeniem Opis ogólny Aby wejść w tryb ustawień (Setup), włącz pompę wciskając przycisk (OK). Bezpośrednio po tym jak ekran wyświetlacza zaświeci się, naciśnij i przytrzymaj oba przyciski jednocześnie w przytrzymaj przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się tryb konfiguracji. Używaj przycisków do poruszania się w menu. Tryby pracy, docelowe wartości podciśnienia oraz wartości czasu mogą być dostosowywane przy pomocy czterech przycisków na panelu wyświetlacza. Właściwy wybór jest zatwierdzany za pomocą przycisku OK. lub anulowany przyciskiem C. Po dokonaniu ustawień należy zamknąć menu i zapisać ustawienia naciskając przycisk(ok). Jeśli proces musi zostać przerwany należy wcisnąć przycisk OK. by zatrzymać pompę. Aby wznowić działanie należy uruchomić pompę wciskając przycisk OK. ponownie. Aby wyłączyć prowound Mnależy wcisnąć przycisk C i przytrzymać przez przynajmniej 3 sekundy Opis szczegółowy Ekran ustawień (Setup) Ekran ustawień: Kursor wskazuje żądany tryb pracy (ciągły lub okresowy- Continous lub Intermittent) lub do ustawień języka (Language). Użyj przycisków, by przesunąć kursor do odpowiedniego trybu i zatwierdzić wybór przyciskiem OK. UWAGA: Aby przejść z trybu ciągłego(continous) na tryb okresowy (Intermittent), po potwierdzeniu trybu wciśnięciem przycisku OK., pompa musi zostać wyłączona i włączona ponownie, aby uruchomić tryb ustawień Setup. Ustawienia języka: Użyj przycisków,by przesunąć kursor do odpowiedniego języka i potwierdź wybór przyciskiem OK. 12

13 Tryb ciągły (Continous) Ciągła praca z wymaganą wartością ciśnienia. Ciśnienie "P" ciągłe = mmHg (w odstępach co 5). Uwaga: Pompa jest zatrzymana: - Wyświetlacz ma tło koloru żółtego. Pompa działa: - Wyświetlacz ma tło koloru zielonego. Używaj przycisków Ekran ustawień:,by ustawić zalecane ciśnienie. Wartość ciśnienia jest zatwierdzana przyciskiem OK. Uruchom pompę wciskając przycisk OK. Następnie oznaczenie szczelności opatrunku pojawi się przez około 1 minutę (za szczelne -too tight, nie szczelnie-not tight). Jeśli pasek jest w strefie "za szczelnie" lub "nie szczelnie" będzie konieczne dopasowanie opatrunku ponownie. By zatrzymać pompę należy wcisnąć ponownie przycisk OK Tryb okresowy Praca okresowa: Zmiana pomiędzy dwiema fazami o różnym czasie i ciśnieniu w odstępach czasu. Ekran ustawień: Zakres ciśnienia Wysokie ciśnienie = mmHg (w odstępach co 5). Niskie ciśnienie = mmHg (w odstępach co 5) Ustawienie niskiego ciśnienia nie może być wyższe niż ustawienie wysokiego ciśnienia. 13

14 Zakres czasu Czas maksymalny = okres maksymalnego ciśnienia = 0, min (w odstępach co 0,5 minuty) Ssak do leczenia ran Czas minimalny= okres minimalnego ciśnienia = 0, min (w odstępach co 0,5 minuty) Uruchom pompę wciskając OK. Następnie oznaczenie szczelności opatrunku pojawi się przez około 1 minutę (za szczelne -too tight, nie szczelnie-not tight). Jeśli pasek jest w strefie "za szczelnie" lub "nie szczelnie" będzie konieczne dopasowanie opatrunku ponownie. Ekran pracy: Okresowy/ faza wysokiego ciśnienia Okresowy/ faza niskiego ciśnienia By zatrzymać pompę wciśnij ponownie przycisk OK. 14

15 Bargraf- miernik Funkcja bargrafu jest automatycznie wyświetlana na ekranie przez 60 sekund po uruchomieniu pompy zarówno podczas trybu pracy ciągłej jak i okresowej. Aby wyświetlić bargraf ponownie, naciśnij jednocześnie przyciski a pozostanie wyświetlone na dodatkowe 60 sekund. Objaśnienie: Pionowy bargraf jest używany jako wskazówka pomiaru skuteczności uszczelnienia opatrunku. Gdy pompa jest włączona, wskaźnik na wykresie zaczyna rosnąć. Pokazuje następujące rezultaty: 1. Jeśli pasek wzrasta do poziomu oznaczonego jako "not tight" oznacza to nieszczelność opatrunku, a zatem pojawi się sygnał dźwiękowy "sprawdzić szczelność opatrunku". 2. Jeśli pasek wzrasta ponad poziom oznaczony jako "too tight" i wypełnia cały słupek, oznacza to, że opatrunek jest zbyt ciasny, nie ma przepływu powietrza i pojawi się sygnał dźwiękowy "system zamknięty". 3.Jeśli pasek podnosi się i pozostaje na stałe w połowie znaku, oznacza to najbardziej optymalną i pożądaną szczelność. Opiekun może wybrać i dostosować poziom czułości dla alarmów "system zamknięty" i "sprawdź szczelność opatrunku" w zależności od pacjenta, umiejscowienia rany i ilości wysięku. Uwaga: Bargraf nie wyświetli się lub nie będzie działał, jeśli czułość dla systemu alarmów zostanie ustawiona na poziomie Blokada Funkcja blokowania jest uruchamiana automatycznie w trybie pracy ciągłej i okresowej po 10 minutach pracy urządzenia. Blokada może zostać ręcznie wyłączona przez równoczesne naciśniecie przycisków Tryb pacjenta Aby wejść w tryb pacjenta włącz pompę. Bezpośrednio po tym jak ekran wyświetlacza zaświeci się, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przyciski OK. i C, aż pojawi się menu Authorisation (niebieski ekran) Użyj przycisków, aby ustawić pierwszą cyfrę na pozycji pierwszej, a następnie naciśnij (OK), aby potwierdzić i przejść do następnej cyfry. Powtórz ten krok dla wszystkich 4 cyfr. 15

16 System closed sensivity (czułość systemu zamkniętego) Użyj przycisków, aby ustawić czułość. Ssak do leczenia ran Zakres od 2 do Niższa czułość domyślna wyższa czułość (opóżnienie alarmu) (przyspieszenie alarmu) Czułóść "1" wykrywa tylko pełny pojemnik lub zatkany filtr Leakage sensivity (czułość na przeciekanie) Użyj przycisków, aby ustawić czułość. Zakres od 1 do Niższa czułość domyślna wyższa czułość (opóżnienie alarmu) (przyspieszenie alarmu) Czas wykonania (Patient Runtime)/ Zgodność Ta funkcja liczy (łącznie godziny), gdy pompa jest uruchomiona lub, gdy ekran wyświetlacza jest zielony. Aby wyzerować licznik, naciśnij i przytrzymaj przez przynajmniej 3 sekundy przycisk C. 16

17 3.5 Wskaźniki alarmowe Uwaga: Informacje alarmowe pojawiają się na tle koloru czerwonego. Informacja o błędzie Status/pozycja Prawdopodobna przyczyna Naprawa System otwarty(pojemnik źle podłączony) System zamkniety Sygnał dźwiękowy włączony silnik wyłączony zakończenie aktualnego trybu pracy Sygnał dźwiękowy włączony Aktualny tryb pracy nadal działa w tle Silnik działa przez 30 sekund bez generowania ciśnienia (pojemnik nie jest podłączony) Pojemnik pełny Przewód jest załamany (blisko opatrunku) Wewnetrzny filtr jest zablokowany Wciśnij OK by usunąć informację o błędzie i wyciszyć alarm sprawdź prawidłowość połączeń uruchom pompe ponownie Wciśnij OK wyłącz urzadzenie wymień miekki zbiornik sprawdź przewód skontaktuj się z serwisem Bateria słaba Sygnał dźwiękowy włączony Aktualny tryb pracy nadal działa w tle Niski stan naładowania baterii Wciśnij OK lub podłącz zasilacz Bateria Pusta (Informacja ostrzegawcza z akumolatora) Sygnał dźwiękowy włączony silnik wyłączony zakończenie aktualnego trybu pracy Bateria pusta Wciśnij OK podłącz zasilacz 17

18 Sprawdź szczelność opatrunku Sygnał dźwiękowy włączony Bieżący tryb pracy nadal działa w tle Opatrunek nie jest szczelny Wciśnij OK Wyłącz urządzeniemzmień opatrunek i ponownie włącz urządzenie Pompa jest włączona ale nie działa Alarm pojawia sie po 15 minutach Pompa nie została uruchomiona Wciśnij OK by usunąć informację o błędzie i wyciszyć alarm Uruchom pompe ponownie 18

19 4.0 Czyszczenie i przegląd 4.1 Wymiana pojemnika Wyłącz ASSKEA prowound M. przyciśnij klamrę w górnej części urządzenia i wyjmij pojemnik z pompy. Wyrzuć pojemnic i podłączony przewód PVC. Środek żelujący: Wodnista ciecz w pojemniku jest żelowana w krótkim czasie (zazwyczaj ok minut) przez dodanie środka żelującego. To zapobiega przeciekaniu podczas obsługi i usuwania tego płynu do odpadów medycznych. UWAGA! Postępuj zgodnie z protokołem instalacji o usuwaniu niebezpiecznych materiałów. W regularnych odstępach czasu części urządzenia muszą być sprawdzone pod względem prawidłowego funkcjonowania i wad zagrażających bezpieczeństwu, np. zasilacza, połączenia gniazd, uchwyt pojemnika na wydzielinęi itd. prowound M bez pojemnika 19

20 4.2 Uwagi ogólne Wszystkie części, które maja kontakt z wysiękem rany muszą być usuwane zgodnie z wytycznymi przestrzegania bezpeiczeństwa. Pompa prowound M może być myta i dezynfekowana, w sposób, jaki pokazano w poniższej tabeli. Należy przestrzegać informacji dotyczących używania środków dezynfekujących z instrukcji producenta. Nie należy używać środków odkażających zawierających aceton. Do dezynfekcji należy założyć rękawice (np. rękawiczki jednorazowe). Część Czyszczenie Dezynfekcja Przwód silikonowy Filtr (wewnetrzny) Części jednorazowe Wkład Przewód pacjentami Ponowne użycie jest niedozwolone! Opatrunek Obudowa pompy Pojemnik/uchwyt pojemnika Przetrzeć wilgotna szmatką Przetrzeć środkiem dezynfekującym 20

21 5.0 Bateria Akumulator Czas ładowania pustego akumulatora Czas ładowania akumulatora w ½ napełnionego 7.4V, 4.4Ah litowo-jonowy 6-7 h h Czas działania ok h,w zależności od użytkowania (przewlekle) Ładowanie baterii Zaleca się całkowite naładowanie baterii po otrzymaniu prowound S i przed pierwszym użyciem. Powtórz tę procedurę ładowania w ciągu pierwszych stosowań w celu osiągnięcia maksymalnej liczby cykli ładowania (około 500 cykli). Prowound M jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy. W porównaniu do tradycyjnych baterii, baterie litowo-jonowe mają niższy, ale zależny od temperatury, wskaźnik samorozładowania 3-10% miesięcznie. Przechowywanie i rozładowanie baterii w prowound M w zakresie temperatur określonych w rozdziale "Dane techniczne" optymalna jest w temperatura pokojowa. Aby zapobiec awarii, nigdy nie przechowuj baterii w pełni naładowanej! Akumulatory litowo-jonowe nie ucierpią z powodu efektu pamięci. Po początkowym ładowaniu (patrz wyżej), mogą być ponownie ładowane w dowolnym czasie bez uszkodzenia, choć należy unikać częstego krótkiego czasu ładowania. Bateria w prowound M jest zabezpieczona przed "głębokiemu rozładowaniu" i przegrzaniu podczas ładowania. Niemniej jednak, należy przestrzegać powyższych instrukcji ładowania. Jeżeli z powodu ekstremalnych warunków, temperatura baterii wzrośnie powyżej granicy, ładowanie zostanie czasowo przerwane by umożliwić ostygnięcie baterii. Ma to na celu zwiększenie żywotność baterii. 21

22 6.0 Wykrywanie i usuwanie ustarek Ssak do leczenia ran ASSKEA prowound M został poddany szczegółowej kontroli jakości i inspekcji przed wysyłką. Jednakże, jeśli pojawi się jakaś usterka, być może uda się rozwiązać problem, wykonując następujące instrukcje. Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie uruchamia się Niewystarczająca wydajność Bateria jest rozładowana Urządzenie jest nadal w trybie ustawień Fitr jest zawilgocony(pełny pojemnik) Filtr jest zanieczyszczony/zaw ilgocony Przeciek w przewodzie ssącym Bateria prawie pusta Brak ssania Pojemnik pełny Filtr jest zanieczyszczony/zaw ilgocony Przewód skręcony, załamany Podłącz zasilacz Zakończ ustawienia Wymień pojemnik Wymień pojemnik Sprawdź prawidłowe ułożenie pojemnika na wydzielinę i połączenia przewodów Naładuj baterie Jeśli problem istnieje nadal skontaktuj się z serwisem Wymień pojemnik Sprawdź czy przewód jest odpowiednio umieszczony i podłączony eśli problem istnieje nadal skontaktuj się z serwisem 22

23 7.0 Informacje prawne Niewłaściwe obchodzenie się z tym urządzeniem zwalnia producenta z obowiązku dotrzymania zasad gwarancji. W szczególności, należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA! Bezpieczeństwo działania urządzenia może być gwarantowane przez producenta tyllko jeśli stosowane są oryginalne częśći oraz oryginalne części zamienne. Do zasilania z gniazda sieciowego należy używać jedynie dołączonego do urządzenia zasilacza oraz odpowiedniych zasilaczy: Zasilacz FRIWO (Typ: FW 7555M/12) 8.0 Gwarancja ASSKEA ASSKEA gwarantuje nowy ASSKEA prowound M na wypadek wad materiału i wykonania w okresie dwóch (2) lat od daty zakupu. Okres ten nie jest przedłużany z powodu napraw lub wymian. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów, części zamiennych i materiałów zużywalnych. ASSKEA może ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność urządzenia tylko wtedy, gdy: Konserwacja i naprawy są realizowane wyłącznie przez ASSKEA albo upoważniony przez ASSKEA serwis. Produkt jest używany prawidłowo, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. UWAGA! Roszczenia gwarancyjne nie będą przyjmowane, jeśli urządzenie było otwarte (otwarta pieczęć) lub naprawiane przez nieupoważnione osoby oraz jeżeli urządzenie nie było wykorzystywane zgodnie z wytycznymi ASSKEA. 9.0 Utylizacja Gdy ASSKEA prowound M dojdzie do końca zdatnośći użycia, elementy muszą zostać prawidłowo zutylizowane, przestrzegając przy tym obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Przed utylizacją należy się upewnić czy elementy są czyste i starannie rozdzielone. Części pojemnika na wydzielinę, przewody oraz filr mogą zostać zutylizowane jak inne odpady pod warunkeim,że podtawowe urządzenie zostanieusunięte jako odpad elektryczny. ASSKEA prowound S nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych. Obudowa jest oznaczona skrótem rodzaju materiału i całkowicie nadaje się do recyklingu Kompatybilność elektromagnetyczna ASSKEA prowound M spełnia wymagania odporności na zakłócenia stawiane przez IEC /EN "Kompatybilność elektromagnetyczna - Elektryczne urządzenia medyczne". Zakłócenia elektromagnetyczne są więc ograniczone do minimum. Tabela 1 Deklaracja producenta - promieniowanie elektromagnetyczne Ssaki ASSKEA z serii PRO są przeznaczone do stosowania w określonym środowisku elektromagnetycznym sprecyzowanym poniżej. Klient lub użytkownik powinien się upewnić, że są one stosowane w takim środowisku. 23

24 Test emisji Emisja RF zgodnie z CISPR 11 Emisja drgań zgodnie z IEC Emisja wahań napięcia / migotań zgodnie z IEC Zgodność Klasa B Nie dotyczy Nie dotyczy Ssak do leczenia ran Środowisko elektromagnetyczne - Porady Ssaki ASSKEA seria PRO nadają się do stosowania we wszystkich wnętrzach, w tym przestrzeniach mieszkalnych, a także bezpośrednio podłączonych do sieci użyteczności publicznej. Tabela 2 Deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna Ssaki ASSKEA z serii PRO są przeznaczone do stosowania w określonym środowisku elektromagnetycznym sprecyzowanym poniżej. Klient lub użytkownik powinien się upewnić, że są one stosowane w takim środowisku. Test odporności IEC test Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne- Porady Rozładowania statycznej ± 6kV wyładowania w kontakcie ± 6kV wyładowania w kontakcie Podłogi powinny być wykonane z energii elektrycznej zgodnie z IEC ± 8kV wyładowania powietrzne ± 8kV wyładowania powietrzne drewna lub betonu bądź płytek ceramicznych. Jeśli wykładzina składa się z materiału syntetycznego, wilgotność powinna wynosić co najmniej 30%. Szybki elektryczny przebieg przejściowy / zgodnie z IEC ± 2kV dla linii zasilania ± 1 kv dla linii wyjściowych i wejściowych ± 2kV dla linii zasilania ± 1 kv dla linii wyjściowych i wejściowych Dostarczane napięcie powinno być takie samo jak napięcie w przestrzeniach działalności publicznej lub warunkach szpitalnych. Przepięcia zgodnie z ± 1 kv tryb różnicowy ± 1 kv tryb różnicowy Dostarczane napięcie powinno być 24

25 IEC Spadki napięcia, krótkie przerwy i wahania napięcia na wejściu zasilania linii, zgodnie z IEC Częstotliwość zasilania - pole magnetyczne (50 Hz) zgodnie z IEC ± 2kV w układzie napięcia <5% Ut (> 95% z UT) ½ cyklu UT 40% (60% z UT) dla 5 cykli UT 70% (30% z UT) 25 cykli <5% Ut (> 95% z UT) przez 5s Nie dotyczy <5% Ut (> 95% z UT) ½ cyklu UT 40% (60% z UT) dla 5 cykli UT 70% (30% z UT) 25 cykli <5% Ut (> 95% z UT) przez 5s Ssak do leczenia ran takie samo jak napięcie w przestrzeniach działalności publicznej lub warunkach szpitalnych. Dostarczane napięcie powinno być takie samo jak napięcie w przestrzeniach działalności publicznej lub warunkach szpitalnych. Jeśli praca ssakiem wymaga kontynuacji w przerwie/ zakłóceniach w dopływie prądu, zaleca się zapewnienie zasilania o takiej samej mocy lub baterii. 3 A/m 3 A/m Pola magnetyczne sieci elektrycznej powinny być zgodne z typowe wartościami powyższych w w przestrzeniach działalności publicznej lub warunkach szpitalnych. Uwaga: UT jest napięciem zmiennym sieci przed rozpoczęciem testów. 25

26 Tabela 4 Deklaracja producenta - Odporność elektromagnetyczna Ssaki ASSKEA z serii PRO są przeznaczone do stosowania w określonym środowisku elektromagnetycznym sprecyzowanym poniżej. Klient lub użytkownik powinien się upewnić, że są one stosowane w takim środowisku. Test odporności IEC Test Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - Porady Prąd RF ilości interferencyjne zgodnie z IEC Promieniowanie RF ilości zgodnie z IEC Veff 150 khz do 80 MHz 3 V/m 80 MHz do 2.5GHz 3 Veff 3 V/m Przenośne i bezprzewodowe urządzenia nie powinny być stosowane w bliżej odległości od ssaka ASSKEA z serii Pro (w tym kable / linie) niż zalecana bezpieczna odległość obliczona na podstawie przekazywanych częstotliwości i odpowiedniej formuły. Polecamy bezpieczną odległość: d = 1,2 P d = 1,2 P dla 80 MHz do 800 MHz d = 2.3 P dla 800 MHz do 2,5 GHz z (P) jako mocą znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie 26

27 z informacjami przekazanymi przez producenta nadajnika i (d) zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznej odległości w metrach (m). Natężenie pola ze stałych RF powinny być mniejsze niż poziom zgodności w każdej częstotliwości. Zakłócenia są możliwe w bliskości urządzeń wyposażonych w następujący piktogram. UWAGA 1 Wyższy zakres częstotliwości ma zastosowanie w przypadku 80 MHz i 800 MHz. UWAGA 2 Wytyczne te nie mogą być stosowane we wszystkich przypadkach. Rozprzestrzenianie się pola elektromagnetycznego różni się w zależności od pochłaniania i odbicia od budynków, przedmiotów i ludzi. (a)natężenie pola nadajników stacjonarnych nie jest możliwe do szczegółowego oszacowania dla następujących urządzeń: nadajników telefonów komórkowych i stacjonarnych urządzeń z funkcją mobilną, krótkofalowych stacji radiowych, radio działającym na falach FM i AM oraz dla nadajników telewizyjnych. Zaleca się zbadać środowisko elektromagnetyczne, w jakim urządzenie będzie działać, gdyż może ono wpływać na odbiorniki stacjonarne. Jeśli zmierzone natężenie pola w miejscu proponowanej instalacji i działania urządzeń ASSKEA z serii Pro przekracza poziom zgodności wymienionych powyżej, urządzenia powinny być kontrolowane w celu właściwego działania i funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. Dodatkowe pomiary mogą okazać się niezbędne, np. przy zmianie usytuowania, jeśli wówczas zauważa się nietypowe właściwości funkcjonowania. (b)natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V/m dla zakresu częstotliwości od 150 khz do 80 MHz Tabela 6 27

28 Zalecana bezpieczna odległość między przenośnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi RF(radiotelefonia) i urządzeniami ASSKEA prowound M Urządzenia prowound M są przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, gdzie zakłócenia RF są kontrolowane. Użytkownik/operator urządzeń PRO może pomóc zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowanie minimalnej odległości między przenośnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi a urządzeniami PRO-w zależności od mocy wyjściowych urządzenia wymienionych poniżej Moc wyjściowa nadajnika W Bezpieczna odległość oparta na częstotliwości nadawania m 150 khz do 80 Mhz d= 1.2 VP 80 Mhz do 800 Mhz d= 1.2 VP 800 MHZ do 2.5 Ghz d= 2.3 VP , ,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Bezpieczna odległość d w metrach (m) dla nadajników z maks. mocą znamionową nie wymienionych w powyższej tabeli można obliczyć, stosując odpowiednie formuły w odpowiedniej kolumnie. P jest to maks. moc wyjściowa nadajnika w watach (W) określona przez jego producenta. UWAGA 1Wyższy zakres częstotliwości ma zastosowanie w przypadku 80 MHz i 800 MHz. UWAGA 2 Wytyczne te nie mogą być stosowane we wszystkich przypadkach. Rozprzestrzenianie się pola elektromagnetycznego różni się w zależności od pochłaniania i odbicia od budynków, przedmiotów i ludzi. 28

29 11.0 Dane techniczne Tempo przepływu powietrza pompy Maks.8 l/min. Podciśnienie Zbiornik na wydzielinę Przewody Napięcie wyjściowe zasilacza maksymalne obciażenie prądu Cżestotliwości sieci zasilacza Maks mmhg*; Współczynnik konwersji: 1kPa- 7.5 mmhg Jednorazowy pojemnik prowound M Różne systemy drenujące, w zależności od dostawcy i zastosowania V pierwotnie/ 12VDC wtórnie 1.25 A 50/60 Hz Napiecie wejściowe obwodu eletronicznego 12V, Zużycie energii Zużycie prądu Akumulator Czas ładowania rozładowanej baterii Czas ładowania baterii w 1/2pustej Wymiary Waga (podstawa urządzenia) Czas działania 15W 24V 7.4V, 4.4 Ah-litowo-jonowe 6-7h 3-3.5h 220x165x90 mm 1.3kg Prąd zmienny: praca ciagła Prąd stały: ok h Stopień ochrony zgodnie z IEC Typ BF Klasa ryzyka zgodnie z 93/42/EEC, IX Kategoria ochrony zgodnie z IEC ul. Classification Oznaczenie EC Emisja hałasu Warunki otoczenia IIa II Medical Suction Unit... tutaj CE db (A) Transport/ przechowywanie: -10 do +60 C Praca: +5 do +35 C Zalecana temp. przy ładowaniu: +15 C do +30 C, Wilgotność 5 do 80%, niekondensacyjne cisnienie atmosferyczne 860hPa hPa Numer produktu

30 12.0 Akcesoria i części wymienne UWAGA! Należy regularnie sprawdzać komletność zapasu części. UWAGA! Bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia może być zagwarantowane przez producenta tylko wtedy, gdy używane są oryginalne akcesoria i części zamienne. Opis artykułu REF Zasilacz, FRIWO (Typ: FW 7555M/12) Pojemnik z filterm i przewód do pacjenta

31 13.0 Gwarancja Novamed Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji. W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione. Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu. Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki. Koszty transportu pokrywa użytkownik. Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport). Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało. Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej. Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji. MODEL NUMER SERYJNY DATA SPRZEDAŻY PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO 31

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100

Instrukcja obsługi urządzenia ABPM 6100 Regulatory Affairs Representative Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi

Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup urządzenia Variosurg. Zestaw ten znajdzie zastosowanie w stomatologii i w chirurgii jamy ustnej (implantologia, chirurgia kości,

Bardziej szczegółowo

Aparat do pomiaru glukozy, trójglicerydów i cholesterolu multicare-in

Aparat do pomiaru glukozy, trójglicerydów i cholesterolu multicare-in multicare-in Diagnostyka In-Vitro Pomoc w samokontroli 1 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór multicare-in. multicare-in to nowatorski system, przydatny w monitorowaniu poziomu glukozy, cholesterolu i triglicerydów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Ekran dotykowy Elo Touch Solutions 1929LM. SW200173 Rev A

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Ekran dotykowy Elo Touch Solutions 1929LM. SW200173 Rev A PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ekran dotykowy Elo Touch Solutions 1929LM SW200173 Rev A Prawa autorskie 2014 Elo Touch Solutions, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi wraz z instrukcją obsługi i instalacji programu Boso profil-manager XD Spis treści: 1. Znaczenie symboli i przycisków kontrolnych... 2 2.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI LIFEPAK 1000 DEFIBRYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE To urządzenie może być używane wyłącznie przez upoważniony personel. Rejestracja urządzenia Defibrylator

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi

CP 50. oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych. Instrukcja obsługi CP 50 oraz CP 50 Plus 12-odprowadzeniowy elektrokardiograf, do badań spoczynkowych Instrukcja obsługi ii Welch Allyn CP 50 elektrokardiograf do badań spoczynkowych 2009 Welch Allyn, Inc. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

MERLIN CLA System. Instrukcja obsługi zespołu soczewki kondensora. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060

MERLIN CLA System. Instrukcja obsługi zespołu soczewki kondensora. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 MERLIN CLA System Instrukcja obsługi zespołu soczewki kondensora Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 2 Wstęp Volk Optical Inc., lider w optyce asferycznej ma przyjemność przekazać

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf.

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf. ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD MrGrey Instrukcja uŝytkowania Zabierzów, 18.06.2010 Wydanie III

Bardziej szczegółowo

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok zewnętrzny projektora...

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10

HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 HD 5500s.indd 1 26/09/14 16:10 Dziękujemy za zakup dekodera HD 5500s. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie,

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PDG-DXL100 Instrukcja obsługi 1 English Spis treści Spis treści Do Użytkownika Zasady bezpiecznej eksploatacji... 2 Wstęp Funkcje i zalety...5 Zawartość opakowania...6 Opis

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika

instrukcja użytkownika instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone Produkt opisany w niniejszej instrukcji jest chroniony przez międzynarodowe prawa autorskie. Zgodnie z nimi zabrania się kopiowania sprzętu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo