Ssak do leczenia ran ASSKEA PorWound M. Asskea Ssak do leczenia ran Seria: prowound M AC / DC Power

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ssak do leczenia ran ASSKEA PorWound M. Asskea Ssak do leczenia ran Seria: prowound M AC / DC Power"

Transkrypt

1 Asskea Ssak do leczenia ran Seria: prowound M AC / DC Power 1

2 Spis treści Ssak do leczenia ran Asskea Ssak do leczenia ran Seria: prowound M AC / DC Power Wprowadzenie Wyposażenie standardowe Objaśnienia symboli Bezpieczeństwo-UWAGA! Objaśnienie INSTRUKCJA STOSOWANIA NA RANĘ...8 Wskazania do stosowania...8 Przeciwskazania...8 Środki ostrożności:...8 Wbudowany pojemnik ASSKEA...8 Wybór materiału opatrunkowego na ranę...8 Umiejscowienie pompy ASSKEA prowound M...8 Ustawienia Podciśnienia Obsługa Przygotowanie systemu prowound M do działania Obsługa prowound M...9 Zewnętrzny obieg ssania:...10 Pojemnik prowound M...10 Czyszczenie i dezynfekcja...10 Obudowa...11 Pojemnik i przewody Praca ciągła i okresowa...11 Praca ciągła:...11 Praca okresowa:...11 Konserwacja i Kontrola...11 Działanie baterii Ustawienia Opis ogólny Opis szczegółowy Ekran ustawień (Setup) Tryb ciągły (Continous) Tryb okresowy Bargraf- miernik Blokada Tryb pacjenta Wskaźniki alarmowe Czyszczenie i przegląd Wymiana pojemnika Uwagi ogólne

3 5.0 Bateria...21 Ładowanie baterii Wykrywanie i usuwanie ustarek Informacje prawne Gwarancja ASSKEA Utylizacja Kompatybilność elektromagnetyczna Dane techniczne Akcesoria i części wymienne Gwarancja Novamed

4 1.0 Wprowadzenie Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego, skutecznego stosowania i obsługi ASSKEA prowound M. UWAGA! Urządzenie to powinno być używane przez wykwalifikowany personel. Użytkownik musi posiadać odpowiednią wiedzę na temat specjalnej aplikacji medycznej, do której jest stosowany system do podciścnieniowej terapii ran prowound M. 1.1 Wyposażenie standardowe ASSKEA prowound M System: prowound M pojemnik na wydzielinę z wbudowanym filtrem, 15 g środka żelującego i przewód dla pacjenta zasilacz FRIWO (typ: FW 7555M/12).Złącze do zasilacza 1.2 Objaśnienia symboli Zapoznaj sie z instrukcja obsługi zgodnie z DIN EN 980:2003 Stopień bezpieczeństwa: Typ BF (ma bezposredni kontakt z pacjentem) W górę Klasa zabezpieczeń II W dół Czas pracy baterii OK (wejście, włącznik) Zasilacz jest podłączony Maksymalne ciśnienie/ maks. czas Anulowanie (wyłącznik) Pełna bateria Minimalne ciśnienie/ min. czas Urządzenie nie może być wyrzucone wraz z innymi odpadkami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów. [!] Filtr: symbol ostrzegawczy Słaba bateria Pusta bateria Blokada przycisków (symbol na wyświetlaczu): aktywuje się automatycznie w trybie działania i może zostac wyłączony przez jednoczesne nacisnięcie przycisków: 4

5 1.3 Bezpieczeństwo-UWAGA! Ssak do leczenia ran Korzystanie z ASSKEA prowound S jest możliwe nawet w trakcie ładowania baterii. Do zasilania przez gniazdo sieciowe należy używać jedynie dołączonego zasilacza oraz odpowiednich złącz: ( zasilacz FRIWO (typ: FW 7555M/12) Standard bezpieczeństwa ASSKEA prowound M odpowiada uznawanym przepisom technicznym oraz wytycznym odnoszącym się do wyrobów medycznych. ASSKEA prowound M posiada symbol identyfikacyjny CE0197 CE zgodnie z dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC i spełnia podstawowe wymagania określone w Aneksie I do niniejszej dyrektywy. System zarządzania jakością stosowany w ASSKEA został potwierdzony przez odpowiednie normy międzynarodowe. ASSKEA prowound M został zaprojektowany zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC IX i został sklasyfikowany jako ssak medyczny lla klasy. ASSKEA prowound Mspełnia wymagania odporności na zakłócenia - IEC / EN Kompatybilność elektromagnetyczna - Medyczne Urządzenia Elektryczne ". Zakłócenia elektromagnetyczne i oddziaływania zostały zatem ograniczone do minimum. ASSKEA prowound M może być użytkowany tylko przez osoby, które zostały przeszkolone w zakresie jego działania, zgodnie z wytycznymi instrukcji wydanej przez dostawcę lub personel medyczny. Przed podłączeniem zasilacza sprawdź, czy napięcie odpowiada napięciu w danym budynku Nie podłączaj zasilacza do uszkodzonego gniazda sieciowego.chronić zasilacz i kabel przed zewnętrznymi źródłami ciepła. Nie przykrywać zasilacza. Przed użyciem sprawdź działanie urządzenia. Urządzenie nie powinno byc używane bez filtra. Urządzenie może być używane z oryginalnym pojemnikiem na wydzielinę prowound M Urządzenie nie może pracować w zawilgoconych pomieszczeniach lub podczas kąpieli. Unikać zawilgocenia wtyczki i przełączników. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach, nawet gdy jest wyłączone. Urządzenie nie może być używane i działać w obszarze, gdzie będzie narażone na kontakt z wodą i w miejscach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Należy zwrócić uwagę na warunki otoczenia opisane w specyfikacji technicznej Obsługa urządzenia powinna odbywać się jedynie w jego pionowym ułożeniu, na twardej, płaskiej powierzchni. Urządzenie nie powinno być ładowane lub uruchamiane : -jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone; -jeśli zostało upuszczone; -jeśli oczywiste wady mogą zagrażać bezpiecznej eksploatacji; -jeśli wpadnie do wody. W którymkolwiek z wyżej wymienionych przypadków należy usunąć zasilacz z gniazdka a urządzenie musi zostać sprawdzone przez wykwalifikowany serwis autoryzowanyny przez ASSKEA 5

6 Części urządzenia muszą być regularnie sprawdzane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa, np. połączenia wtyczek i gniazd, zbiornika, obudowy itd. Otwierania urządzenia może dokonywać tylko wykwalifikowany personel upoważniony przez ASSKEA. Używać tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych. ASSKEA prowound M jest przeznaczony do aspiracji płynów ustrojowych; jest przede wszysstkim odpowiedni do drenażu rany lub drenażu chirurgiczny (oprócz odsysania klatki piersiowej). Urządzenie nie może być wykorzystywane do usuwania gazów wybuchowych i łatwopalnych lub żrących płynów. ASSKEA prowound M musi być wyłączone i odłączone od zasilacza: -przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia; -przed wyjęciem zbiornika. Podczas korzystania z urządzenia w temperaturze otoczenia przekraczającej wyznaczony zakres temperatur pracy (patrz rozdział "Dane techniczne"), praca urządzenia może się pogorszyć. Urządzenie lub części elektroniczne i bateriia mogą ulec uszkodzeniu. Używać tylko produktów, które przeznaczone są do leczenia ran i nie naruszają patentów i praw chronionych 1.4 Objaśnienie 6

7 7

8 2.0 INSTRUKCJA STOSOWANIA NA RANĘ Wskazania do stosowania Ssak do leczenia ran ASSKEA prowound M zasilana pompa ssąca jest wskazana do stosowaniau chorych, którzy chcieliby korzystać z urządzenia odsysającego wydzielinę i jednocześnie wspomagającego proces gojenia ran. Przeciwskazania Stosowanie prowound M jest niewskazane w obecności: -tkanek martwiczych -nieodkrytych lub niejelitowych przetok -nieleczone zapalenie szpiku -choroby nowotworowe rany -odsłonięte tętnice, żyły lub narządy Środki ostrożności: Środki bezpieczeństwa powinny byc podejmowane w przypadku osób: -z leczeniem przeciwzakrzepowym lub wzmozonym krwawieniem -z ciężką hemostazą rany -z bliskim sąsiedztwem naczyń krwionośnych, narządów, mięśni, powięzi wymagających odpowiedniej ochrony -napromieniowania naczyń i tkanek -odłamków kostnych -nieleczone niedożywienie Wbudowany pojemnik ASSKEA Pompa prowound M jest zaopatrzona w wbudowany pojemnik jednorazowy o poj. 250 ml. Pojemnik należy wymieniać. Wkład należy wymienić jeśli jest zapełniony do ok. 200 ml, raz w tygodniu lub pprzy każdym pacjencie. Wybór materiału opatrunkowego na ranę Antybakteryjna gaza jest zalecanym materiałem opatrunkowym i znajduje się w Zestawie ASSKEA Wound Dressing. Zawsze antybakteryjną gazę należy zwilżyć sterylną solą fizjologiczną przed zabezpieczeniem rany przejrzystym opatrunkiem. Umiejscowienie pompy ASSKEA prowound M Urządzenie prowound M może zostać umieszczone przy łóżku pacjenta. Dodatkowo jest dostęny jest futerał do korzystania z urządzenia przenośnego; natomiast obowiązkiem lekarza lub opiekuna jest ustalić, czy stan pacjenta pozwala na korzystania z funkcji przenośnej urządzenia. Ponadto prowound M może być również używany w pozycji poziomej: 8

9 Ustawienia Podciśnienia Ssak do leczenia ran Niższe poziomy ustawień ciśnienia są na ogół bardziej skuteczne i lepiej tolerowane - na przykład: (a) ustawienia ciągłego ciśnienia mmhg (b) ustawienia cisnienia okresowo zmienne Wysokie- odstępy 2-5 min. odstępy 2-5 min. Po uruchomieniu pompy prowound M ustawienia ciśnienia mogą zostać dostosowane przez wykwalifikowaną osobę. Przypomnienie: Użyj ustawienia możliwie najniższego poziomu ciśnienia. Wszystkie ustawienia ciśnienia muszą zostać podane przez pracownika medycznego. Upewnij się, że pojemnik na wydzielinę znajduje się w prawidłowym miejscu przed włączeniem pompy prowound M. Opatrunek należy sprawdzać co 8 godzin lub przy każdej zmianie osób opiekujących się. Należy sprawdzić czy pojawiły się marszczenia na powierzchni opatrunku, które wskazują na szczelność środowiska, utrzymując w ten sposób właściwe odsysanie wydzieliny. 3.0 Obsługa 3.1 Przygotowanie systemu prowound M do działania. Należy sprawdzić cały układ przewodów czy nie są pęknięte, przecięte lub nie posiadają innych uszkodzeń. Należy być ostrożnym podczas podłączania przewodów i unikać załamań. Należy się upewnić czy zabezpieczenie przed przelaniem, pojemnik oraz przewody zostały poprawnie załączone zanim nastąpi włączenie pompy. ASSKEA prowound M jest przeznaczony głównie do stosowania mobilnego oraz do niewysokiego podciśnienia w zabiegach medycznych, w których wydzieliny, krew i płyny ustrojowe powinny zostać usunięte. 3.2 Obsługa prowound M Podłącz zasilacz do zasilania i do urządzenia. Aby włączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk (OK) na 1-2 sekundy, aż pojawi się okno startowe: Po uruchomieniu urządzenie automatycznie przełączy się z okna startowego do menu ustawień. Użyj przycisku ( ), aby przesunąć kursor do ustawień języka Language i potwierdź wybór za pomocą klawisza (OK): Postępuj w ten sam sposób, by wybrać żądany język menu: 9

10 Ponownie, zatwierdź wybór przyciskiem (OK). Wybierz tryb ciągły Continous w menu ustawień i zatwierdź wybór przyciskiem (OK.) Następnie wykonaj kolejne czynności: Wciścnij (OK.) by rozpocząć działanie. Wewnętrzny obieg ssania: uszczelnić otwór ssący prowound M przez zakrycie go kciukiem. Wewnętrzny obieg jest szczelny, gdy miernik podciśnienia wskazuje 80mmHg i pojawi się na wyświetlaczu komunikat o błędzie "system zamknięty" ( system closed ). Zatwierdź komunikat o błędzie, podłącz pojemnik ponownie i zatrzymaj pompę. Zewnętrzny obieg ssania: Uruchom pompę (zobacz:wewnętrzny obieg ssania) Zewnętrzne elementy mogą być sprawdzone przez uszczelnienie końca układu przewodów, postępując tak samo jak w procedurze opisanej powyżej. UWAGA: Jeśli prowound M pomyślnie przechodzi kontrolę wewnątrz układu odsysania, a zewnętrznej nie oznacza to, że istnieje wyciek w układzie z zewnętrz. Należy sprawdzić zewnętrzny układ ssący krok po kroku, od pompy do pacjenta, aby dowiedzieć się, gdzie pojawiły się przecieki. Regulacja podciśnienia ustawienia podciśnienia mogą zmieniać się zgodnie z zaleceniami personelu medycznego. Ochrona przed przelaniem/filtr Pompa prowound M wykorzystuje wbudowany filtr(wewntątrz pojemnika) do ochrony pompy przed przelaniem i rozprzestrzenianiem się mikroorganizmów. Używaj tylko oryginalnego pojemnika prowound M z wbudowanym filtrem. W przypadku wystąpienia błędu, wbudowany filtr będzie zapobiegać dostaniu się płynu do pompy oraz rozprzestrzenianiu się bakerii. Jeżeli ciecz dostanie się do filtra, odsysanie nie będzie dłużej możliwe. Pojawi się komunikat o błędzie system closed. Pojemnik prowound M Pojemnik powinien być zmieniany i wyrzucany, gdy jest pełny, co tydzień lub między pacjentami. Czyszczenie i dezynfekcja Postępuj zgodnie wytycznymi dotyczącymi mycia i dezynfekcji. (Patrz też pkt. 4.1 i 4.2). 10

11 Obudowa Ssak do leczenia ran Zewnętrzna strona pompy powinna być myta wilgotną szmatką. Środki czyszczące i dezynfekujące powinny być stosowane w postaci rozcieńczonej. Pojemnik i przewody Pojemnik i przewody są jednorazowego użytku i nie powinny być sterylizowane w autoklawie. 3.3 Praca ciągła i okresowa Prowound M jest przeznaczony do pracy w trybie ciągłym bądź okresowym. Praca ciągła: prowound M jest fabrycznie ustawiony na niskie podciśnienie. Kiedy pompa jest włączona, podciśnienie jest zwiększane do ustalonej wartości docelowej, a następnie kontrolowane i utrzymywane na tym poziomie. Niskie wartości podciśnienia mogą być ustawianie tylko przez przeszkolony personel medyczny jeśli pojawi się taka potrzeba. Praca okresowa: Praca okresowa to zaawansowana technologia, która pozwala opiekunowi dostosować ciśnienie i ustawić okres czasu w zależności od określonych zaleceń. UWAGA! Wszystkie parametry prowound M powinny być zaprogramowane w przez przeszkolony personel medyczny na podstawie określonych zaleceń. OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność podczas pracy lub transportu prowound M i / lub podczas wyrzucania wszystkich akcesoriów. Konserwacja i Kontrola Prowound M oraz elementy systemu powinny zostać poddane kontroli poglądowej i kontroli jego pracy przed każdym użyciem. Działanie baterii Bateria prowound M zapewnia najwyższą wydajność przy pełnym naładowaniu. Bateria prowound M ładuje się, gdy podłączony jest do zasilania- ładuje się wówczas zarówno w czasie pracy jaki i gdy urządzenie jest wyłączone i nie używane. Gdy wskaźnik ładowania baterii jest wyświetlany na wyświetlaczu LCD, prowound M rozpocznie ładowanie. Prowound Mwyda sygnał dźwiękowy wskazując słabą baterię (ok. 25% czasu pracybaterii). Urządzenie należy natychmiast podłączyć do zasilania. Prowound M powinien być przechowywany w warunkach zgodnych z danymi technicznymi. 3.4 Ustawienia UWAGA! Wszystkie regulowane ustawienia, takie jak wartość podciśnienia, odstępy czasu w trybie okresowym i wszystkie inne ustawienia mogą być zmieniane tylko przez przeszkolony personel i według określonych zleceń. 11

12 Ustawienia są przechowywane po wyłączeniu urządzenia. Po ponownym włączeniu, urządzenie powróci do trybu, który został ustawiony przed wyłączeniem Opis ogólny Aby wejść w tryb ustawień (Setup), włącz pompę wciskając przycisk (OK). Bezpośrednio po tym jak ekran wyświetlacza zaświeci się, naciśnij i przytrzymaj oba przyciski jednocześnie w przytrzymaj przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się tryb konfiguracji. Używaj przycisków do poruszania się w menu. Tryby pracy, docelowe wartości podciśnienia oraz wartości czasu mogą być dostosowywane przy pomocy czterech przycisków na panelu wyświetlacza. Właściwy wybór jest zatwierdzany za pomocą przycisku OK. lub anulowany przyciskiem C. Po dokonaniu ustawień należy zamknąć menu i zapisać ustawienia naciskając przycisk(ok). Jeśli proces musi zostać przerwany należy wcisnąć przycisk OK. by zatrzymać pompę. Aby wznowić działanie należy uruchomić pompę wciskając przycisk OK. ponownie. Aby wyłączyć prowound Mnależy wcisnąć przycisk C i przytrzymać przez przynajmniej 3 sekundy Opis szczegółowy Ekran ustawień (Setup) Ekran ustawień: Kursor wskazuje żądany tryb pracy (ciągły lub okresowy- Continous lub Intermittent) lub do ustawień języka (Language). Użyj przycisków, by przesunąć kursor do odpowiedniego trybu i zatwierdzić wybór przyciskiem OK. UWAGA: Aby przejść z trybu ciągłego(continous) na tryb okresowy (Intermittent), po potwierdzeniu trybu wciśnięciem przycisku OK., pompa musi zostać wyłączona i włączona ponownie, aby uruchomić tryb ustawień Setup. Ustawienia języka: Użyj przycisków,by przesunąć kursor do odpowiedniego języka i potwierdź wybór przyciskiem OK. 12

13 Tryb ciągły (Continous) Ciągła praca z wymaganą wartością ciśnienia. Ciśnienie "P" ciągłe = mmHg (w odstępach co 5). Uwaga: Pompa jest zatrzymana: - Wyświetlacz ma tło koloru żółtego. Pompa działa: - Wyświetlacz ma tło koloru zielonego. Używaj przycisków Ekran ustawień:,by ustawić zalecane ciśnienie. Wartość ciśnienia jest zatwierdzana przyciskiem OK. Uruchom pompę wciskając przycisk OK. Następnie oznaczenie szczelności opatrunku pojawi się przez około 1 minutę (za szczelne -too tight, nie szczelnie-not tight). Jeśli pasek jest w strefie "za szczelnie" lub "nie szczelnie" będzie konieczne dopasowanie opatrunku ponownie. By zatrzymać pompę należy wcisnąć ponownie przycisk OK Tryb okresowy Praca okresowa: Zmiana pomiędzy dwiema fazami o różnym czasie i ciśnieniu w odstępach czasu. Ekran ustawień: Zakres ciśnienia Wysokie ciśnienie = mmHg (w odstępach co 5). Niskie ciśnienie = mmHg (w odstępach co 5) Ustawienie niskiego ciśnienia nie może być wyższe niż ustawienie wysokiego ciśnienia. 13

14 Zakres czasu Czas maksymalny = okres maksymalnego ciśnienia = 0, min (w odstępach co 0,5 minuty) Ssak do leczenia ran Czas minimalny= okres minimalnego ciśnienia = 0, min (w odstępach co 0,5 minuty) Uruchom pompę wciskając OK. Następnie oznaczenie szczelności opatrunku pojawi się przez około 1 minutę (za szczelne -too tight, nie szczelnie-not tight). Jeśli pasek jest w strefie "za szczelnie" lub "nie szczelnie" będzie konieczne dopasowanie opatrunku ponownie. Ekran pracy: Okresowy/ faza wysokiego ciśnienia Okresowy/ faza niskiego ciśnienia By zatrzymać pompę wciśnij ponownie przycisk OK. 14

15 Bargraf- miernik Funkcja bargrafu jest automatycznie wyświetlana na ekranie przez 60 sekund po uruchomieniu pompy zarówno podczas trybu pracy ciągłej jak i okresowej. Aby wyświetlić bargraf ponownie, naciśnij jednocześnie przyciski a pozostanie wyświetlone na dodatkowe 60 sekund. Objaśnienie: Pionowy bargraf jest używany jako wskazówka pomiaru skuteczności uszczelnienia opatrunku. Gdy pompa jest włączona, wskaźnik na wykresie zaczyna rosnąć. Pokazuje następujące rezultaty: 1. Jeśli pasek wzrasta do poziomu oznaczonego jako "not tight" oznacza to nieszczelność opatrunku, a zatem pojawi się sygnał dźwiękowy "sprawdzić szczelność opatrunku". 2. Jeśli pasek wzrasta ponad poziom oznaczony jako "too tight" i wypełnia cały słupek, oznacza to, że opatrunek jest zbyt ciasny, nie ma przepływu powietrza i pojawi się sygnał dźwiękowy "system zamknięty". 3.Jeśli pasek podnosi się i pozostaje na stałe w połowie znaku, oznacza to najbardziej optymalną i pożądaną szczelność. Opiekun może wybrać i dostosować poziom czułości dla alarmów "system zamknięty" i "sprawdź szczelność opatrunku" w zależności od pacjenta, umiejscowienia rany i ilości wysięku. Uwaga: Bargraf nie wyświetli się lub nie będzie działał, jeśli czułość dla systemu alarmów zostanie ustawiona na poziomie Blokada Funkcja blokowania jest uruchamiana automatycznie w trybie pracy ciągłej i okresowej po 10 minutach pracy urządzenia. Blokada może zostać ręcznie wyłączona przez równoczesne naciśniecie przycisków Tryb pacjenta Aby wejść w tryb pacjenta włącz pompę. Bezpośrednio po tym jak ekran wyświetlacza zaświeci się, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przyciski OK. i C, aż pojawi się menu Authorisation (niebieski ekran) Użyj przycisków, aby ustawić pierwszą cyfrę na pozycji pierwszej, a następnie naciśnij (OK), aby potwierdzić i przejść do następnej cyfry. Powtórz ten krok dla wszystkich 4 cyfr. 15

16 System closed sensivity (czułość systemu zamkniętego) Użyj przycisków, aby ustawić czułość. Ssak do leczenia ran Zakres od 2 do Niższa czułość domyślna wyższa czułość (opóżnienie alarmu) (przyspieszenie alarmu) Czułóść "1" wykrywa tylko pełny pojemnik lub zatkany filtr Leakage sensivity (czułość na przeciekanie) Użyj przycisków, aby ustawić czułość. Zakres od 1 do Niższa czułość domyślna wyższa czułość (opóżnienie alarmu) (przyspieszenie alarmu) Czas wykonania (Patient Runtime)/ Zgodność Ta funkcja liczy (łącznie godziny), gdy pompa jest uruchomiona lub, gdy ekran wyświetlacza jest zielony. Aby wyzerować licznik, naciśnij i przytrzymaj przez przynajmniej 3 sekundy przycisk C. 16

17 3.5 Wskaźniki alarmowe Uwaga: Informacje alarmowe pojawiają się na tle koloru czerwonego. Informacja o błędzie Status/pozycja Prawdopodobna przyczyna Naprawa System otwarty(pojemnik źle podłączony) System zamkniety Sygnał dźwiękowy włączony silnik wyłączony zakończenie aktualnego trybu pracy Sygnał dźwiękowy włączony Aktualny tryb pracy nadal działa w tle Silnik działa przez 30 sekund bez generowania ciśnienia (pojemnik nie jest podłączony) Pojemnik pełny Przewód jest załamany (blisko opatrunku) Wewnetrzny filtr jest zablokowany Wciśnij OK by usunąć informację o błędzie i wyciszyć alarm sprawdź prawidłowość połączeń uruchom pompe ponownie Wciśnij OK wyłącz urzadzenie wymień miekki zbiornik sprawdź przewód skontaktuj się z serwisem Bateria słaba Sygnał dźwiękowy włączony Aktualny tryb pracy nadal działa w tle Niski stan naładowania baterii Wciśnij OK lub podłącz zasilacz Bateria Pusta (Informacja ostrzegawcza z akumolatora) Sygnał dźwiękowy włączony silnik wyłączony zakończenie aktualnego trybu pracy Bateria pusta Wciśnij OK podłącz zasilacz 17

18 Sprawdź szczelność opatrunku Sygnał dźwiękowy włączony Bieżący tryb pracy nadal działa w tle Opatrunek nie jest szczelny Wciśnij OK Wyłącz urządzeniemzmień opatrunek i ponownie włącz urządzenie Pompa jest włączona ale nie działa Alarm pojawia sie po 15 minutach Pompa nie została uruchomiona Wciśnij OK by usunąć informację o błędzie i wyciszyć alarm Uruchom pompe ponownie 18

19 4.0 Czyszczenie i przegląd 4.1 Wymiana pojemnika Wyłącz ASSKEA prowound M. przyciśnij klamrę w górnej części urządzenia i wyjmij pojemnik z pompy. Wyrzuć pojemnic i podłączony przewód PVC. Środek żelujący: Wodnista ciecz w pojemniku jest żelowana w krótkim czasie (zazwyczaj ok minut) przez dodanie środka żelującego. To zapobiega przeciekaniu podczas obsługi i usuwania tego płynu do odpadów medycznych. UWAGA! Postępuj zgodnie z protokołem instalacji o usuwaniu niebezpiecznych materiałów. W regularnych odstępach czasu części urządzenia muszą być sprawdzone pod względem prawidłowego funkcjonowania i wad zagrażających bezpieczeństwu, np. zasilacza, połączenia gniazd, uchwyt pojemnika na wydzielinęi itd. prowound M bez pojemnika 19

20 4.2 Uwagi ogólne Wszystkie części, które maja kontakt z wysiękem rany muszą być usuwane zgodnie z wytycznymi przestrzegania bezpeiczeństwa. Pompa prowound M może być myta i dezynfekowana, w sposób, jaki pokazano w poniższej tabeli. Należy przestrzegać informacji dotyczących używania środków dezynfekujących z instrukcji producenta. Nie należy używać środków odkażających zawierających aceton. Do dezynfekcji należy założyć rękawice (np. rękawiczki jednorazowe). Część Czyszczenie Dezynfekcja Przwód silikonowy Filtr (wewnetrzny) Części jednorazowe Wkład Przewód pacjentami Ponowne użycie jest niedozwolone! Opatrunek Obudowa pompy Pojemnik/uchwyt pojemnika Przetrzeć wilgotna szmatką Przetrzeć środkiem dezynfekującym 20

21 5.0 Bateria Akumulator Czas ładowania pustego akumulatora Czas ładowania akumulatora w ½ napełnionego 7.4V, 4.4Ah litowo-jonowy 6-7 h h Czas działania ok h,w zależności od użytkowania (przewlekle) Ładowanie baterii Zaleca się całkowite naładowanie baterii po otrzymaniu prowound S i przed pierwszym użyciem. Powtórz tę procedurę ładowania w ciągu pierwszych stosowań w celu osiągnięcia maksymalnej liczby cykli ładowania (około 500 cykli). Prowound M jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy. W porównaniu do tradycyjnych baterii, baterie litowo-jonowe mają niższy, ale zależny od temperatury, wskaźnik samorozładowania 3-10% miesięcznie. Przechowywanie i rozładowanie baterii w prowound M w zakresie temperatur określonych w rozdziale "Dane techniczne" optymalna jest w temperatura pokojowa. Aby zapobiec awarii, nigdy nie przechowuj baterii w pełni naładowanej! Akumulatory litowo-jonowe nie ucierpią z powodu efektu pamięci. Po początkowym ładowaniu (patrz wyżej), mogą być ponownie ładowane w dowolnym czasie bez uszkodzenia, choć należy unikać częstego krótkiego czasu ładowania. Bateria w prowound M jest zabezpieczona przed "głębokiemu rozładowaniu" i przegrzaniu podczas ładowania. Niemniej jednak, należy przestrzegać powyższych instrukcji ładowania. Jeżeli z powodu ekstremalnych warunków, temperatura baterii wzrośnie powyżej granicy, ładowanie zostanie czasowo przerwane by umożliwić ostygnięcie baterii. Ma to na celu zwiększenie żywotność baterii. 21

22 6.0 Wykrywanie i usuwanie ustarek Ssak do leczenia ran ASSKEA prowound M został poddany szczegółowej kontroli jakości i inspekcji przed wysyłką. Jednakże, jeśli pojawi się jakaś usterka, być może uda się rozwiązać problem, wykonując następujące instrukcje. Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie uruchamia się Niewystarczająca wydajność Bateria jest rozładowana Urządzenie jest nadal w trybie ustawień Fitr jest zawilgocony(pełny pojemnik) Filtr jest zanieczyszczony/zaw ilgocony Przeciek w przewodzie ssącym Bateria prawie pusta Brak ssania Pojemnik pełny Filtr jest zanieczyszczony/zaw ilgocony Przewód skręcony, załamany Podłącz zasilacz Zakończ ustawienia Wymień pojemnik Wymień pojemnik Sprawdź prawidłowe ułożenie pojemnika na wydzielinę i połączenia przewodów Naładuj baterie Jeśli problem istnieje nadal skontaktuj się z serwisem Wymień pojemnik Sprawdź czy przewód jest odpowiednio umieszczony i podłączony eśli problem istnieje nadal skontaktuj się z serwisem 22

23 7.0 Informacje prawne Niewłaściwe obchodzenie się z tym urządzeniem zwalnia producenta z obowiązku dotrzymania zasad gwarancji. W szczególności, należy przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA! Bezpieczeństwo działania urządzenia może być gwarantowane przez producenta tyllko jeśli stosowane są oryginalne częśći oraz oryginalne części zamienne. Do zasilania z gniazda sieciowego należy używać jedynie dołączonego do urządzenia zasilacza oraz odpowiedniych zasilaczy: Zasilacz FRIWO (Typ: FW 7555M/12) 8.0 Gwarancja ASSKEA ASSKEA gwarantuje nowy ASSKEA prowound M na wypadek wad materiału i wykonania w okresie dwóch (2) lat od daty zakupu. Okres ten nie jest przedłużany z powodu napraw lub wymian. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów, części zamiennych i materiałów zużywalnych. ASSKEA może ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność urządzenia tylko wtedy, gdy: Konserwacja i naprawy są realizowane wyłącznie przez ASSKEA albo upoważniony przez ASSKEA serwis. Produkt jest używany prawidłowo, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. UWAGA! Roszczenia gwarancyjne nie będą przyjmowane, jeśli urządzenie było otwarte (otwarta pieczęć) lub naprawiane przez nieupoważnione osoby oraz jeżeli urządzenie nie było wykorzystywane zgodnie z wytycznymi ASSKEA. 9.0 Utylizacja Gdy ASSKEA prowound M dojdzie do końca zdatnośći użycia, elementy muszą zostać prawidłowo zutylizowane, przestrzegając przy tym obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Przed utylizacją należy się upewnić czy elementy są czyste i starannie rozdzielone. Części pojemnika na wydzielinę, przewody oraz filr mogą zostać zutylizowane jak inne odpady pod warunkeim,że podtawowe urządzenie zostanieusunięte jako odpad elektryczny. ASSKEA prowound S nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych. Obudowa jest oznaczona skrótem rodzaju materiału i całkowicie nadaje się do recyklingu Kompatybilność elektromagnetyczna ASSKEA prowound M spełnia wymagania odporności na zakłócenia stawiane przez IEC /EN "Kompatybilność elektromagnetyczna - Elektryczne urządzenia medyczne". Zakłócenia elektromagnetyczne są więc ograniczone do minimum. Tabela 1 Deklaracja producenta - promieniowanie elektromagnetyczne Ssaki ASSKEA z serii PRO są przeznaczone do stosowania w określonym środowisku elektromagnetycznym sprecyzowanym poniżej. Klient lub użytkownik powinien się upewnić, że są one stosowane w takim środowisku. 23

24 Test emisji Emisja RF zgodnie z CISPR 11 Emisja drgań zgodnie z IEC Emisja wahań napięcia / migotań zgodnie z IEC Zgodność Klasa B Nie dotyczy Nie dotyczy Ssak do leczenia ran Środowisko elektromagnetyczne - Porady Ssaki ASSKEA seria PRO nadają się do stosowania we wszystkich wnętrzach, w tym przestrzeniach mieszkalnych, a także bezpośrednio podłączonych do sieci użyteczności publicznej. Tabela 2 Deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna Ssaki ASSKEA z serii PRO są przeznaczone do stosowania w określonym środowisku elektromagnetycznym sprecyzowanym poniżej. Klient lub użytkownik powinien się upewnić, że są one stosowane w takim środowisku. Test odporności IEC test Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne- Porady Rozładowania statycznej ± 6kV wyładowania w kontakcie ± 6kV wyładowania w kontakcie Podłogi powinny być wykonane z energii elektrycznej zgodnie z IEC ± 8kV wyładowania powietrzne ± 8kV wyładowania powietrzne drewna lub betonu bądź płytek ceramicznych. Jeśli wykładzina składa się z materiału syntetycznego, wilgotność powinna wynosić co najmniej 30%. Szybki elektryczny przebieg przejściowy / zgodnie z IEC ± 2kV dla linii zasilania ± 1 kv dla linii wyjściowych i wejściowych ± 2kV dla linii zasilania ± 1 kv dla linii wyjściowych i wejściowych Dostarczane napięcie powinno być takie samo jak napięcie w przestrzeniach działalności publicznej lub warunkach szpitalnych. Przepięcia zgodnie z ± 1 kv tryb różnicowy ± 1 kv tryb różnicowy Dostarczane napięcie powinno być 24

25 IEC Spadki napięcia, krótkie przerwy i wahania napięcia na wejściu zasilania linii, zgodnie z IEC Częstotliwość zasilania - pole magnetyczne (50 Hz) zgodnie z IEC ± 2kV w układzie napięcia <5% Ut (> 95% z UT) ½ cyklu UT 40% (60% z UT) dla 5 cykli UT 70% (30% z UT) 25 cykli <5% Ut (> 95% z UT) przez 5s Nie dotyczy <5% Ut (> 95% z UT) ½ cyklu UT 40% (60% z UT) dla 5 cykli UT 70% (30% z UT) 25 cykli <5% Ut (> 95% z UT) przez 5s Ssak do leczenia ran takie samo jak napięcie w przestrzeniach działalności publicznej lub warunkach szpitalnych. Dostarczane napięcie powinno być takie samo jak napięcie w przestrzeniach działalności publicznej lub warunkach szpitalnych. Jeśli praca ssakiem wymaga kontynuacji w przerwie/ zakłóceniach w dopływie prądu, zaleca się zapewnienie zasilania o takiej samej mocy lub baterii. 3 A/m 3 A/m Pola magnetyczne sieci elektrycznej powinny być zgodne z typowe wartościami powyższych w w przestrzeniach działalności publicznej lub warunkach szpitalnych. Uwaga: UT jest napięciem zmiennym sieci przed rozpoczęciem testów. 25

26 Tabela 4 Deklaracja producenta - Odporność elektromagnetyczna Ssaki ASSKEA z serii PRO są przeznaczone do stosowania w określonym środowisku elektromagnetycznym sprecyzowanym poniżej. Klient lub użytkownik powinien się upewnić, że są one stosowane w takim środowisku. Test odporności IEC Test Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - Porady Prąd RF ilości interferencyjne zgodnie z IEC Promieniowanie RF ilości zgodnie z IEC Veff 150 khz do 80 MHz 3 V/m 80 MHz do 2.5GHz 3 Veff 3 V/m Przenośne i bezprzewodowe urządzenia nie powinny być stosowane w bliżej odległości od ssaka ASSKEA z serii Pro (w tym kable / linie) niż zalecana bezpieczna odległość obliczona na podstawie przekazywanych częstotliwości i odpowiedniej formuły. Polecamy bezpieczną odległość: d = 1,2 P d = 1,2 P dla 80 MHz do 800 MHz d = 2.3 P dla 800 MHz do 2,5 GHz z (P) jako mocą znamionową nadajnika w watach (W) zgodnie 26

27 z informacjami przekazanymi przez producenta nadajnika i (d) zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznej odległości w metrach (m). Natężenie pola ze stałych RF powinny być mniejsze niż poziom zgodności w każdej częstotliwości. Zakłócenia są możliwe w bliskości urządzeń wyposażonych w następujący piktogram. UWAGA 1 Wyższy zakres częstotliwości ma zastosowanie w przypadku 80 MHz i 800 MHz. UWAGA 2 Wytyczne te nie mogą być stosowane we wszystkich przypadkach. Rozprzestrzenianie się pola elektromagnetycznego różni się w zależności od pochłaniania i odbicia od budynków, przedmiotów i ludzi. (a)natężenie pola nadajników stacjonarnych nie jest możliwe do szczegółowego oszacowania dla następujących urządzeń: nadajników telefonów komórkowych i stacjonarnych urządzeń z funkcją mobilną, krótkofalowych stacji radiowych, radio działającym na falach FM i AM oraz dla nadajników telewizyjnych. Zaleca się zbadać środowisko elektromagnetyczne, w jakim urządzenie będzie działać, gdyż może ono wpływać na odbiorniki stacjonarne. Jeśli zmierzone natężenie pola w miejscu proponowanej instalacji i działania urządzeń ASSKEA z serii Pro przekracza poziom zgodności wymienionych powyżej, urządzenia powinny być kontrolowane w celu właściwego działania i funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. Dodatkowe pomiary mogą okazać się niezbędne, np. przy zmianie usytuowania, jeśli wówczas zauważa się nietypowe właściwości funkcjonowania. (b)natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V/m dla zakresu częstotliwości od 150 khz do 80 MHz Tabela 6 27

28 Zalecana bezpieczna odległość między przenośnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi RF(radiotelefonia) i urządzeniami ASSKEA prowound M Urządzenia prowound M są przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, gdzie zakłócenia RF są kontrolowane. Użytkownik/operator urządzeń PRO może pomóc zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowanie minimalnej odległości między przenośnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi a urządzeniami PRO-w zależności od mocy wyjściowych urządzenia wymienionych poniżej Moc wyjściowa nadajnika W Bezpieczna odległość oparta na częstotliwości nadawania m 150 khz do 80 Mhz d= 1.2 VP 80 Mhz do 800 Mhz d= 1.2 VP 800 MHZ do 2.5 Ghz d= 2.3 VP , ,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Bezpieczna odległość d w metrach (m) dla nadajników z maks. mocą znamionową nie wymienionych w powyższej tabeli można obliczyć, stosując odpowiednie formuły w odpowiedniej kolumnie. P jest to maks. moc wyjściowa nadajnika w watach (W) określona przez jego producenta. UWAGA 1Wyższy zakres częstotliwości ma zastosowanie w przypadku 80 MHz i 800 MHz. UWAGA 2 Wytyczne te nie mogą być stosowane we wszystkich przypadkach. Rozprzestrzenianie się pola elektromagnetycznego różni się w zależności od pochłaniania i odbicia od budynków, przedmiotów i ludzi. 28

29 11.0 Dane techniczne Tempo przepływu powietrza pompy Maks.8 l/min. Podciśnienie Zbiornik na wydzielinę Przewody Napięcie wyjściowe zasilacza maksymalne obciażenie prądu Cżestotliwości sieci zasilacza Maks mmhg*; Współczynnik konwersji: 1kPa- 7.5 mmhg Jednorazowy pojemnik prowound M Różne systemy drenujące, w zależności od dostawcy i zastosowania V pierwotnie/ 12VDC wtórnie 1.25 A 50/60 Hz Napiecie wejściowe obwodu eletronicznego 12V, Zużycie energii Zużycie prądu Akumulator Czas ładowania rozładowanej baterii Czas ładowania baterii w 1/2pustej Wymiary Waga (podstawa urządzenia) Czas działania 15W 24V 7.4V, 4.4 Ah-litowo-jonowe 6-7h 3-3.5h 220x165x90 mm 1.3kg Prąd zmienny: praca ciagła Prąd stały: ok h Stopień ochrony zgodnie z IEC Typ BF Klasa ryzyka zgodnie z 93/42/EEC, IX Kategoria ochrony zgodnie z IEC ul. Classification Oznaczenie EC Emisja hałasu Warunki otoczenia IIa II Medical Suction Unit... tutaj CE db (A) Transport/ przechowywanie: -10 do +60 C Praca: +5 do +35 C Zalecana temp. przy ładowaniu: +15 C do +30 C, Wilgotność 5 do 80%, niekondensacyjne cisnienie atmosferyczne 860hPa hPa Numer produktu

30 12.0 Akcesoria i części wymienne UWAGA! Należy regularnie sprawdzać komletność zapasu części. UWAGA! Bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia może być zagwarantowane przez producenta tylko wtedy, gdy używane są oryginalne akcesoria i części zamienne. Opis artykułu REF Zasilacz, FRIWO (Typ: FW 7555M/12) Pojemnik z filterm i przewód do pacjenta

31 13.0 Gwarancja Novamed Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub produkcji. W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione. Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających naturalnemu zużyciu. Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki. Koszty transportu pokrywa użytkownik. Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport). Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało. Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do karty gwarancyjnej. Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą gwarancji. MODEL NUMER SERYJNY DATA SPRZEDAŻY PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO 31

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945

Instrukcja obsługi. Elektroniczna waga precyzyjna HW945 1 9 Spis treści Instal a cj a...4 Obsł u g a...5 Czys z c z e n i e i kon s e r w a c j a...8 Ozn a c z e n i e CE i deklara cj a zgo d n oś ci...9 Dan e tech ni c z n e...9 2 9 Elementy i funkcje Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu

Środowisko użytkowania - Temperatura: 5 C do 40 C - Max. wilgotność 90% - Należy używać tylko w domu Koszty zużycia energii Przejdź przez następujące kroki, aby ustawić cenę energii. 1. Naciśnij klawisz PRICE zacznie migać pierwsza cyfra. 2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić pierwszą cyfrę. 3. Naciśnij

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Waga medyczna MARSDEN BFA-220P

Waga medyczna MARSDEN BFA-220P INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga Marsden BFA-220P z funkcją pomiaru tkanki tłuszczowej, poziomu wody w organizmie, masy kostnej i masy mięśniowej, oceny masy beztłuszczowej oraz funkcją BMI została zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800

Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Waga kolumnowa ze wzrostomierzem M318800 Instrukcja obsługi instrukcja obsługi Niniejsza waga firmy ADE jest urządzeniem precyzyjnym i musi być odpowiednio traktowana. Dlatego należy dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi.

Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam Instrukcja obsługi. Słuchawki radiowe FMH 3080 Nr zam. 330089 Instrukcja obsługi. Zastosowanie. System FMH 3080 umożliwia bezprzewodowy przekaz sygnału dźwięku stereo pochodzącego z urządzeń Hi-Fi, odbiornika TV lub innych

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Light Sensor

Instrukcja i-r Light Sensor Instrukcja i-r Light Sensor Spis treści Informacje ogólne str. 3 Opis urządzenia str. 4 Funkcje str. 5 Procedury programowania str. 7 Wymiana baterii str. 9 Dane techniczne str. 10 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Termometr z czujnikiem Medel HAND

Termometr z czujnikiem Medel HAND Termometr z czujnikiem Medel 1 1. SZYBKIE PRZEPROWADZENIE POMIARU. 1. Naciśnij przycisk POWER znajdujący się nad wyświetlaczem. Termometr z czujnikiem 2. Usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe, gdy urządzenie

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI 520/620/820 PL/GE/Black INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Środki ostrożności. Niniejsza instrukcja obsługi UPS-a ORVALDI omawia instalację i użytkowanie urządzenia. Przed rozpakowaniem i uruchomieniem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3290 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3290 Wydanie LS 13/01 Bezpieczeństwo Międzynarodowe Znaki Bezpieczeństwa: Symbol ten oznacza konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: 775010 v2-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGA DO NAPEŁNIANIA I ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO VES-50A/100A INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki VALUE. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ORVALDI Synergy Vdc

ORVALDI Synergy Vdc INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ORVALDI Synergy 24-240 Vdc ORVALDI Power Protection Sp. z o.o. Centrum Logistyki i Serwisu ul. Wrocławska 33d; 55-090 Długołęka k/wrocławia www.orvaldi.com.pl 1. Ważne Ostrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Intenso Powerbank 2600

Intenso Powerbank 2600 Intenso Powerbank 2600 Version 1.1 Instrukcja obsługi Strona 1-7 Instrukcja obsługi POWERBANK 2600 Strona 1 z 7 Zawartość zestawu Intenso Powerbank 2600 Micro USB kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM

ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 630 PIROMETR Z CELOWNIKIEM LASEROWYM SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Licznik kosztów energii Nr produktu

Licznik kosztów energii Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik kosztów energii Nr produktu 000101649 Strona 1 z 12 Przeznaczenie do użycia Licznik kosztów energii przeznaczony jest do pomiarów i analiz danych zużycia energii przez urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30

Quick News Sprzedaż. Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Quick News Sprzedaż SCHWING GmbH Heerstraße 9 27 44653 Herne, Germany Phone +49 23 25 / 987-0 Fax +49 23 25 / 72922 info@schwing.de www.schwing.de Krótki przewodnik dla sterowania SC 30 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ * Odbiornik AC-1000 A. Płyta podstawy (nie jest w zestawie) B. Pokrywa przegrody na baterie C. Nastawa natężenie światła

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLRD2 Nr produktu 000640465 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLRD2 Numer produktu 64 04 65 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany wygaszacz

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo