SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony poniżej EUR na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 EUR na"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie : Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Zamówienie udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.) OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONO: 1. Na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 01 czerwca 2010 r. 2. W siedzibie Zamawiającego zamieszczono w dniu 01 czerwca 2010 r. 3. Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01 czerwca 2010 r. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Ul. Jazdów 2 6, Warszawa SIWZ do pobrania w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria) lub pod adresem mailowym SIWZ dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego - A. Termin składania ofert: 21 czerwca 2010 r. do godz Kancelaria B. Termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2010 r. do godz Sala Kinowa I. Opis przedmiotu zamówienia. CPV Główny przedmiot Usługi drukowania i powiązane Dodatkowe przedmioty Usługi składu Usługi drukowania Usługi drukowania i dostawy 1. Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie wydania folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych druk książek, zaproszeń, folderów, informatorów, plakatów, afiszy, teczek, pocztówek itp. dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. W zakresie zamówienia jest przygotowanie do druku, druk, pakowanie i dostawa. 1

2 Proces tworzenia naszych wydawnictw nie jest procesem ściśle produkcyjno-technicznym, ponieważ w zdecydowanej większości jest to praca twórcza, dlatego też wymaga się, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu możliwość bezpośredniego, stałego kontaktu na każdym etapie tworzenia wydawnictwa (szczególnie katalogów wystaw, plakatów i druków okolicznościowych) w celu merytorycznego nadzoru i akceptacji kolejnych etapów produkcji: obróbki reprodukcji na monitorze, próbnych wydruków reprodukcji tzw. wydruków kontraktowych, wydruków z gotowych montaży (po podstawieniu skanów) wydruku impozycyjnego, wydrukowanych arkuszy plano (również w trakcie druku), oprawy introligatorskiej (również w trakcie jej wykonywania). Jeśli siedziba firmy wybranego Wykonawcy będzie powyżej 20 km od siedziby Zamawiającego, Zamawiający wymaga zapewnienia w cenie oferty, transportu do siedziby Zamawiającego efektów pośrednich poszczególnych etapów procesu poligraficznego, pracownikom Działu Wydawnictw Centrum Sztuki Współczesnej w celu monitorowania procesu tworzenia wydawnictw. Specyfika pracy Centrum jest odmienna od pracy muzeów, gdzie wystawy przygotowywane są nawet z wieloletnim wyprzedzeniem. Czas przygotowywania tego typu materiałów, analogicznie do czasu przygotowywania wystaw, jest w wielu przypadkach bardzo krótki i wymaga pełnego zaangażowania Wykonawcy. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest jedna z najważniejszych instytucji kultury. Poziom wydawanych przez nas druków musi być wysoki, w związku z tym niezbędny jest nasz stały nadzór w całym procesie świadczonych usług poligraficznych. 2. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia. G. H. I. l.p Pozycja z planu wydawniczego, nazwa, parametry Prognoza roczna szt./egz. 1 Książka / czasopismo 2 numery OBIEG FOLDERY 2 x 1500 egz. (łącznie 3000 egz.) Format: 25 x 20,5 cm Objętość: 120 str. Papier środki: offset120 gr. Papier okładka: kreda mat 250 gr Druk środka: 60 str. w druku ; 60 str. - w druku Druk okładka: Oprawa: miękka, szyta, klejona 2

3 2 5 x Książka / katalog Format: 215 x 280 Objętość: 150 str Papier środki: offset 150 g Papier okładka: kreda mat 200 g Druk środki: 4+4 Druk okładka:4+4 Oprawa: miękka, szyta, klejona 3 3 x Książka / katalog Format: 215 x 280 Objętość: 250 str, Papier środki: offset150 g Papier okładka: kreda mat 350 g Druk środki: Druk okładka: 4+4 Oprawa: twarda, szyta, klejona 4 5 x Książka / katalog Format: 215 x 280 Objętość: 300 str, Papier środki: offset 150 g Papier okładka: kreda mat 350 g Druk środki: Druk okładka: 4+4 Oprawa: miękka, szyta, klejona 5 3 x książka Format: A 5 Objętość: 170 str. Papier środki: offset 120 g Papier okładka: kreda mat 250 g Druk środki: Druk okładka: Oprawa: miękka, szyta, klejona, foliowana 6 6 x Informator CSW/ wersja polska format 580 x 400 mm / offset 120 g / x Informator programowy CSW / wersja angielska format 580 x 400 mm / offset 120 g / x 1000 egz. ( łącznie 5000 egz.) 3 x 1000 egz. ( łącznie 3000 egz.) 5 x 1000 egz. ( łącznie 5000 egz.) 3 x 600 egz. (łącznie 1800 egz.) 6 x 2000 egz. (łącznie egz.) 6 x 1000 egz. (łącznie 6000 egz.) 3

4 8 4 x Folder wystawy Format: A 5 Objętość: 20 str. Papier środki: offset 120 g Papier okładka: kreda mat 250 g Druk środki: Druk okładka: Oprawa: miękka, szyta, klejona 9 2 x Informator edukacyjny Format: A 5 Objętość: 10 str. Papier środki: offset 120 g Papier okładka: kreda mat 250 g Druk środki: Druk okładka: Oprawa: miękka, szyta, klejona 10 RAPORT ROCZNY / wersja polska 4 x 2000 egz. (łącznie 8000 egz.) 2 x 3000 egz. (łącznie 6000 egz.) 300 egz. Format: 17,5 cm x 25 cm Objętość: 100 str. Papier środki: offset 150 g Papier okładka: kreda mat 300 G Druk środki: Druk okładka: Oprawa: broszurowa, szyta, kryta folią matową 11 RAPORT ROCZNY / wersja angielska 300 egz. Format: 17,5 cm x 25 cm Objętość: 100 str. Papier środki: offset 150 g Papier okładka: kreda mat 300 G Druk środki: Druk okładka: Oprawa: broszurowa, szyta, kryta folią matową 12 3 x Informator.KINO.LAB Format: A4 Objętość: 40 str. Papier środki: offset 120 g Papier okładka: kreda mat 200 g Druk środki: 30 str. w druku 1 + 1; 10 str. w druku Druk okładka: 4+4 Oprawa: szyta, klejona x zaproszenie format A 5 / kreda mat 250 g / wzory x 1000 egz. ( łącznie 3000 egz.) 20 x 2500 egz. (łącznie egz.) 4

5 14 10 x plakat wystawy format B 1/ kreda mat 150 g / x plakat wystawy format B 2 / kreda mat 150 g / x ulotki / pocztówki reklamowe format A 6 / kreda mat 300 g / x Program KINO.LAB format A4 / offset 150 g / Wizytówki osobowe 10 x 300 egz. (łącznie 3000 egz.) 10 x 300 egz. (łącznie 3000 egz. ) 10 x 3000 egz. (łącznie egz.) 20x 6000 egz. (łącznie egz.) 3000 szt. Format: 85 x 55 mm Papier: kreda mat 300 g/m² Druk środki: Teczki firmowe 3000 szt. Format: A 4 Papier: karton 300 g Druk : / według wykrojnika 20 Druki okolicznościowe 3000 szt. Format: A5 / kreda mat 300 g / 4+4 II. Szczegółowe informacje formalne i techniczne: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością. 2. Wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia muszą być wykonane ściśle według wskazań Zamawiającego. 3. Wszelkie odstępstwa od wzoru muszą mieć akceptację Zamawiającego. 4. Materiały merytoryczne służące wykonaniu zamówienia przekaże Wykonawcy Zamawiający w formie elektronicznej wraz ze zleceniem wykonania danej pozycji przedmiotu zamówienia. 5. Termin wykonania danej pozycji zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania materiałów merytorycznych. 6. Zamawiający przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających w okresie obowiązywania umowy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 7. Ilości podane w opisie mogą ulec zmianie (zmniejszeniu) w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. 8. Dostawa i odbiór dokonywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. 9. Wszystkie materiały, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz powstałe w ramach realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu nie później niż w chwili podpisania protokołu odbioru. 10. Wykonawca odpowiedzialny jest za nadzór nad pracami techniczno-wydawniczymi a w szczególności nad przygotowaniem materiałów do druku i procesem drukowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 5

6 11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, Zamawiający nie dopuszcza zlecania części prac podwykonawcom. 12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opracowane materiały do korekty. 13. Wykonawca musi uzyskać na piśmie akceptację przedłożonych materiałów przed przystąpieniem do druku. 14. Wykonanie druku bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego powoduje poniesienie pełnego ryzyka uznania przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie dołożył należytej staranności przy druku lub nieodebrania wykonania części zamówienia. 15. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia. 16. Wykonawca ma prawo do wystawienie faktur VAT za wykonanie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia. 17. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany z dostawą i konsultacjami materiałów do akceptacji, koszt druku przy uwzględnieniu realizacji przedmiotu zamówienia w częściach, koszt opakowań oraz koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego. W przypadku gdy zaistnieje konieczność udziału pracownika Centrum Sztuki Współczesnej w procesie produkcji, Wykonawca powinien uwzględnić także związane z tym koszty w swojej ofercie. III. Instrukcja dla wykonawców: 1. Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę. 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający przewiduje dokonywanie zamówień uzupełniających w okresie obowiązywania umowy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy i udzielenie zamówienia w terminie związania ofertą. 5. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr A i B do SIWZ. Do oferty powinny zostać dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdz. IV niniejszej specyfikacji. 6. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu powyższa kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do zaciągania zobowiązań. 7. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami specyfikacji, tj.: a) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym; b) wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy; c) wszystkie zapisane strony (!) oferty powinny być ponumerowane kolejnymi cyframi, a wszystkie poprawki lub korekty powinny zostać parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy; d) strony oferty winny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane; e) załączniki prosimy ponumerować w kolejności wskazanej przez Zamawiającego (patrz rozdz. XI), w przypadku gdy Wykonawca nie ma obowiązku składania któregoś z załączników, prosimy w jego miejsce wpiąć stronę z nr załącznika, z napisem NIE DOTYCZY ; 6

7 f) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego; g) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę; 9. Wykonawca w ofercie powinien umieścić: a) Formularz oferty cenowej wraz z kalkulacją ceny przygotowaną wg załącznika A w kopercie z napisem: koperta A oferta cenowa b) Formularz oferty formalnej przygotowany według załącznika B w kopercie z napisem: koperta B oferta formalna Uwaga : Koperty A i B powinny zostać zaklejone i oznaczone pieczęcią Wykonawcy. Oznaczone według powyższej instrukcji koperty (z ofertą cenową i ofertą formalną) należy włożyć do koperty zewnętrznej (bez oznaczania nazwy wykonawcy) opisanej: Przetarg nieograniczony Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie wydania Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. nie otwierać do 21 czerwca 2010 r. do godz Ofertę przygotowaną zgodnie z w/w wskazówkami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2010 r. do godz w Kancelarii Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul Jazdów Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust.2 Pzp. 3. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert. 4. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone kancelarii Centrum Sztuki Współczesnej w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2010 do godz a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. IV. Dokumenty wymagane od Wykonawców: Oferta formalna powinna zawierać następujące dokumenty: 1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii 7

8 poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów: a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz wyszczególnienia osób uprawnionych do reprezentowania firmy (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) załącznik 1. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć aktualne akty rejestracji firmy dla każdego podmiotu. b) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) załącznik 2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć aktualne informacje KRK dla każdego z podmiotów. c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy p.z.p. (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) - załącznik 3. Uwaga: załącznik dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych. d) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) załącznik 4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć zaświadczenia dla każdego z podmiotów. e) Zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) załącznik 5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć zaświadczenia dla każdego z podmiotów. 2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Ogólnej informacji o firmie (wg wzoru) załącznik 6. b) Wykazu (wg wzoru SIWZ) minimum trzech realizacji w okresie ostatnich 3 lat równoważne z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości min zł za każdą realizację, POTWIERDZONE REFERENCJAMI. załącznik 7. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) można wykazać realizacje każdego z podmiotów, które będą oceniane wspólnie. 3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum zł. załącznik 8. 4) Kompletu oświadczeń (wg wzoru str. 16 SIWZ) załącznik 9. 5) Formularza cenowego przygotowanego na podstawie warunków przedstawionych przez Zamawiającego załącznik A. 6) Wypełnienia Cennika Usług załącznik nr 10. 7) Pełnomocnictwa osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z r.) załącznik Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4), 5), składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 8

9 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo nie uzyskał przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości Wykonania decyzji właściwego organu. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 należy złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu lub kopii, przetłumaczone na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w ust. 4 należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. V. Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do r. Termin pożądany wykonania poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia -14 dni od dnia złożenia materiałów i zlecenia wykonania. VI. Wadium Zamawiający nie żąda wadium. VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwoty równej 5 % ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących formach: - pieniężnej - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. - gwarancji bankowej - gwarancji ubezpieczeniowej - poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone na lokatę terminową. 5. W przypadku należytego wykonania zamówienia zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia. VIII. Warunki wymagane od oferentów UWAGA: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/ nie spełnia, na podstawie dokumentów wymienionych w rozdziale IV SIWZ. 9

10 Wykonawcy niespełniający wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania (art. 24 Ustawy prawo zamówień publicznych) 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca, który wykonał mniej niż 3 realizacje w okresie ostatnich 3 lat równoważne z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości min zł za każdą realizację, zostanie wykluczony z postępowania. Realizacje powinny być potwierdzone referencjami określającymi przedmiot zamówienia oraz ocenę wykonania. 3. Wykonawca posiada doświadczenie w drukowaniu tego rodzaju materiałów. 4. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum zł. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. IX. Rozliczenia 1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur VAT po przekazaniu danej partii zamówienia. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru. 3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. X. Kalkulacja ceny Cena oferty powinna zawierać: a) Określenie cyfrowe ceny jednostkowej za każdą pozycję przedmiotu zamówienia, wyrażonej wyłącznie w PLN, stałej w okresie realizacji, obejmującej wszystkie jej składniki. b) Określenie cyfrowe i słowne wartości przedmiotu zamówienia w ilość zakładanej przez Zamawiającego. c) W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 88 p.z.p d) Wszelkie koszty związane z przedstawieniem prototypu, projektu oświetlenia, transportu do miejsca realizacji zamówienia, e) W cenach jednostkowych oferty powinny być uwzględnione wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. XI. Kryteria oceny ofert : 1. Cena oferty brutto 100 % Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Ad.1) Kryterium cena oferty brutto 100% będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu cenowym. W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: 10

11 C c = Z C x C min x 100 C c - otrzymane punkty C B C min - cena najniższa spośród złożonych oferty C B - cena badanej oferty Zc - waga kryterium (100%) XII. Odrzucenie oferty Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert. 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny. 7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej przy obliczeniu ceny, 8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XIII. Pytania i wyjaśnienia do specyfikacji (zastosowanie mają przepisy art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych) 1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel Zamawiającego: Małgorzata Winter, tel.: kom Obowiązuje pisemna forma zapytań i odpowiedzi. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. XIV. Termin związania ofertą Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy, pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. 11

12 3. Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy, przy czym w umowie nie mogą być zawarte mniej korzystne postanowienia niż w ogólnych warunkach umowy, które stanowią dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XVI. Protesty Zgodnie z przepisami art. 180 do art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 2004 r.ze zm.) dostawcom lub wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej. Dnia r. Zatwierdził Henryk Gac p.o. Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie 12

13 pieczęć oferenta Załącznik A OFERTA CENOWA (wzór) Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie wydania: Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nazwa i adres oferenta:.... Tel. Fax: Cena oferty brutto: (słownie:...) 2. Cena oferty netto:. (słownie:...)...% podatek VAT:... Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN). 1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 2. Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 3. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione. Informacje o tych dokumentach zostały zaznaczone w kolumnie uwag znajdującej się w tabeli w ust. 8 oferty. Nie zastrzegamy informacji, które zostaną odczytane podczas otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 p.z.p data podpis upoważnionej osoby 13

14 Oferta formalna (wzór) Załącznik B Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nazwa i adres oferenta: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz wyszczególnienie osób uprawnionych do reprezentowania firmy (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) załącznik 1. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć aktualne akty rejestracji firmy dla każdego podmiotu. 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) załącznik 2 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć aktualne informacje KRK dla każdego z podmiotów. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy p.z.p. (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) - załącznik 3 Uwaga: załącznik dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych. 4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) załącznik 4 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć zaświadczenia dla każdego z podmiotów. 5. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) załącznik 5 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć zaświadczenia dla każdego z podmiotów. 6. Ogólna informacja o firmie (wg wzoru) załącznik 6 7. Wykaz (wg wzoru SIWZ) minimum trzech realizacji w okresie ostatnich 3 lat równoważne z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości min zł dla za każdą realizację, POTWIERDZONE REFERENCJAMI. załącznik 7 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) można wykazać realizacje każdego z podmiotów, które będą oceniane wspólnie. 8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum zł. załącznik 8 14

15 9. Komplet oświadczeń (wg wzoru str. 16 SIWZ) załącznik Wypełniony Cennik usług załącznik nr Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z r.) załącznik 11 Informacja dla Wykonawców zagranicznych 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1), 2), 3), 4), 5), składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo nie uzyskał przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 należy złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu lub kopii, przetłumaczone na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w ust. 3 należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego data podpis upoważnionej osoby 15

16 Załącznik nr 6 Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nazwa i adres oferenta: OGÓLNA INFORMACJA O FIRMIE: NAZWA FIRMY ADRES (wraz z oznaczeniem powiatu) TELEFON, FAX NIP REGON NR KONTA BANKOWEGO DATA ZAŁOŻENIA FIRMY NAZWISKA WŁAŚCICIELI/OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI FIRM NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA data podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy 16

17 Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Załącznik nr 7 Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie wydania Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nazwa i adres oferenta: WYKAZ REALIZACJI Należy wykazać minimum 3 realizacje, równoważnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości min zł każda wraz z referencjami l.p. Przedmiot i zakres realizacji Zleceniodawca Szacunkowa wartość zadania 1. Tytuł: Nakład: Zakres prac objętych zleceniem: 2. Tytuł: Nakład: Zakres prac objętych zleceniem: Data realizacji 3. Tytuł: Nakład: Zakres prac objętych zleceniem: 4. Tytuł: Nakład: Zakres prac objętych zleceniem: Uwaga: Do przedstawionego wykazu realizacji należy załączyć referencje należytego wykonania zamówienia data podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy 17

18 Załącznik nr 9 Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie wydania Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nazwa i adres oferenta: OŚWIADCZENIA a) Oświadczamy, iż jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.... podpis b) Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem.... podpis c) Oświadczamy, iż dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia.... podpis d) Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... podpis e) Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zm.).... podpis f) Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.... podpis g) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do SIWZ i akceptujemy go..... data podpis 18

19 Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Załącznik nr 10 Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie wydania Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nazwa i adres oferenta: Cennik usług Lp. Rodzaj usługi Szczegółowy opis usługi i kalkulacji ceny 1. Nanoszenie korekty cena za 1 godz. pracy operatora Cena brutto 2. Skanowanie + obróbka zdjęć cena za 1 godz. pracy operatora zdjęcia czarno-białe zdjęcia kolorowe 3. Naświetlanie materiału cena za 1 kolor w zależności od formatu 4. Wydruk impozycyjny, kolorowy i rodzaju papieru* cena za sztukę w zależności od formatu format B1 format B2 5. cromaliny cena za sztukę w zależności od formatu format A5 format B1 6. Matchprint/proof cena za sztukę w zależności od formatu format A5 format B1 7. Montaż cena za sztukę montażu, jeden kolor w zależności od formatu format A4 format B2 format B1 8. Blachy cena za sztukę i jeden kolor w zależności od formatu blachy wraz z naświetleniem format B1 format B2 9. Druk cena za 1 godz. pracy maszyny/kolor półformatowej pełny format 10. Surowiec cena za kg papier Garda Gloss Art 150 g/m², 350 g/m² Arctic the Matt 130 g/m², 150 g/m² offset, 80 g/m²,100 g/m², 120 g/m² Stromcard 240 g/m² 19

20 kreda matowa 300 g/m² papier Polaris Cream 170 g/m², 300 g/m² Carta Solida 225 g/m² kreda matowa 300 g/m² Agfajet Digital Proofing Base Satin 130 g/m² tektura lita grubość 3 mm Curious Translucens, biały 100 g/m² Koperty M5 11. Introligatornia cena za godz. pracy falcowanie bigowanie foliowanie cena za format - folia błyszcząca B1, B2, 1/3B1 - folia matowa B1, B2, 1/3B1 lakier dyspersyjny cena za format B2 B1 oprawa broszurowa cena za egz. oprawa twarda cena za egz. 12. Pakowanie 13. Transport 14. Inne *format offset kreda koperta M A B B miejscowość, data... pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 20

21 UMOWA nr Załącznik C zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa ul Jazdów 2 reprezentowanym przez : Henryka Gaca p.o. Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej i Jolantę Polańską Główną Księgową zwanymi dalej Zamawiającym a:... zwanym w treści umowy Wykonawcą zawarta została umowa następującej treści: 1 W wyniku akceptacji oferty złożonej i ocenionej w ramach przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: wydanie książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych itp. w formie i zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 1. Punkt I SIWZ określa nakład poszczególnych pozycji, format, formę druku, objętość, rodzaj papieru, rodzaj oprawy. 2. Ilości podane w punkcie I mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2 Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Terminowego wykonania usług, o których mowa w Świadczenia usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego rodzaju usług. 3. Przeniesienia na Zamawiającego własności rzeczy, których wykonanie wynikało z charakteru zamówienia. 4. Wykonania przedmiotu zamówienia ściśle według wskazań Zamawiającego. 5. Wykonania danych pozycji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania materiałów merytorycznych. 6. Dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. 7. Wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, Zamawiający nie dopuszcza zlecania części prac podwykonawcom. 8. Dostarczenia opracowanych materiałów do korekty. 9. Uzyskania na piśmie akceptacji przedłożonych materiałów przed przystąpieniem do druku. Wszelkie odstępstwa od powyższych zobowiązań muszą mieć akceptację Zamawiającego. 1. Wszystkie materiały, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz powstałe w ramach realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu nie później niż w chwili podpisania protokołu odbioru. 3 21

22 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za nadzór nad pracami techniczno-wydawniczymi a w szczególności nad przygotowaniem materiałów do druku i procesem drukowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 3. Wykonanie druku bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego powoduje poniesienie pełnego ryzyka uznania przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie dołożył należytej staranności przy druku lub nieodebrania wykonania części zamówienia. 4. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia. 1. Niniejsza umowa obowiązuje do: od dnia podpisania umowy do r Do obowiązków Zamawiającego należy: a) Przekazanie materiałów merytorycznych służących wykonaniu zamówienia Wykonawcy w formie elektronicznej wraz ze zleceniem wykonania danej pozycji przedmiotu zamówienia. b) Zapewnienie dostępu do wszystkich danych niezbędnych do wykonania zamówienia. c) Dokonanie odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu. d) Pełne sfinansowanie zadania przez realizację faktur wystawionych na podstawie obowiązujących dokumentów uzasadniających ich wartość. 2. Zamawiający przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających w okresie obowiązywania umowy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście. 2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest cena ryczałtowa. 3. Wysokość wynagrodzenia za cały przedmiot umowy wyniesie brutto:... zł (słownie: zł), w tym:... zł netto (słownie:...zł) oraz podatek VAT w wysokości... zł (słownie:...zł). 4. Wartość wynagrodzenia za poszczególne pozycje zlecane przez Zamawiającego, określana będzie na podstawie iloczynu cen jednostkowych oraz ilości przekazanych egzemplarzy. 5. Wynagrodzenie jest niezmienne w trakcie realizacji umowy Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur VAT, wystawianych po podpisaniu protokołów odbioru na dany przedmiot umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w 6 umowy płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:... 22

23 3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Do kontaktów dotyczących realizacji przedmiotu umowy upoważnieni są: a) ze strony Zamawiającego:... b) ze strony Wykonawcy: Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru przedmiotu umowy i złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania odbioru. 2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru przedmiotu umowy. 3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia odmówi odbioru do czasu usunięcia wad. 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a) jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio cenę, b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 4. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 5. Za datę odbioru, w przypadku wystąpienia wad, przyjmuje się dzień odbioru po usunięciu wad lub wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji, w rozumieniu art. 577 k.c., na przedmiot umowy 1. Okres gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego zamówienia. 2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów zamówienia. 3. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 4. Ustawową rękojmię przedłuża się na okres równy gwarancji jakości Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której 23

24 dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za: 1) opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % ceny o której mowa w 6 ust. 3. za każdy dzień opóźnienia. 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny o której mowa w 6 ust Wykonawca ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie za nieterminową zapłatę faktury. 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny, z zastrzeżeniem ust Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości, a w przypadkach określonych w ust. 1 w wysokości przenoszącej wartość naliczonych kar. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez obowiązku zapłaty kar umownych: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy, 3) Wykonawca przerwał realizację usług bez uzgodnienia z Zamawiającym i przerwa trwa dłużej niż 7 dni. 4) Wykonawca realizuje usługę niezgodnie z warunkami technicznymi lub w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy. 6. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie. 7. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia. 2) Zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt. 2 4 kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca. 3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do: a) dokonania odbioru przerwanych prac i zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych usług, b) odkupienie materiałów, o których mowa w pkt. 3, 5) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 5 pkt. 3 i 4. Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości przedmiotu niniejszej umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za realizację pozostałego zakresu robót. 24

25 13 1. Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie osiągnięcia przez strony porozumienia, spory podlegać będą rozpoznaniu przez właściwe sądy powszechne. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron Zamawiający Wykonawca 25

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/03/2012

UMOWA nr WYD/01/03/2012 UMOWA nr WYD/01/03/2012 W dniu... 2012r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Orońsko, 18 listopada 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego druk publikacji ALFABET RZEŹBY

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk offsetowy publikacji pan Tadeusz oraz Czasopismo z. 24/25 wraz z oprawą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Wydruk zaproszeń, plakatów, folderów, ulotki wraz z dostawą na wystawy organizowane

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Wydruk zaproszeń, plakatów, folderów, katalogu, ulotki wraz z dostawą na

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ptaki Polskie, ul. Dolistowska 21, 19-110 Goniądz, woj. podlaskie, tel. 58 719 12 28, faks 58 719 12 28. Goniądz: Usługa w zakresie wydruku materiałów reklamowych Numer ogłoszenia: 169694-2014; data zamieszczenia: 20.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl 1 z 6 2012-04-27 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk plakatu, folderu w trzech wersjach językowych,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. reprezentowanym przez Dyrektora.. reprezentowanym przez:...

UMOWA wzór. reprezentowanym przez Dyrektora.. reprezentowanym przez:... UMOWA wzór Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1) Muzeum Wojska Polskiego, państwowa osoba prawna z siedzibą w Warszawie, 00-495 Warszawa Al. Jerozolimskie 3, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.2014

UMOWA DOSTAWY NR.2014 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY NR.2014 W dniu..2014 roku w Woli Rafałowskiej pomiędzy Zakładem Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku, 36-017 Błędowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO Oleśnica dnia 20-01-2015 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15 Nazwa zamawiającego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. Adres ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Lublin,21.02.2014r. PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: IZP.272.1.3.2012 Limanowa; 2012-01-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający: Gmina Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Budowa zasilania w rezerwowe źródło wody Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo