SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony poniżej EUR na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 EUR na"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie : Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Zamówienie udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.) OGŁOSZENIE ZAMIESZCZONO: 1. Na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 01 czerwca 2010 r. 2. W siedzibie Zamawiającego zamieszczono w dniu 01 czerwca 2010 r. 3. Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01 czerwca 2010 r. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Ul. Jazdów 2 6, Warszawa SIWZ do pobrania w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria) lub pod adresem mailowym SIWZ dostępna jest również na stronie internetowej Zamawiającego - A. Termin składania ofert: 21 czerwca 2010 r. do godz Kancelaria B. Termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2010 r. do godz Sala Kinowa I. Opis przedmiotu zamówienia. CPV Główny przedmiot Usługi drukowania i powiązane Dodatkowe przedmioty Usługi składu Usługi drukowania Usługi drukowania i dostawy 1. Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie wydania folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych druk książek, zaproszeń, folderów, informatorów, plakatów, afiszy, teczek, pocztówek itp. dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. W zakresie zamówienia jest przygotowanie do druku, druk, pakowanie i dostawa. 1

2 Proces tworzenia naszych wydawnictw nie jest procesem ściśle produkcyjno-technicznym, ponieważ w zdecydowanej większości jest to praca twórcza, dlatego też wymaga się, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu możliwość bezpośredniego, stałego kontaktu na każdym etapie tworzenia wydawnictwa (szczególnie katalogów wystaw, plakatów i druków okolicznościowych) w celu merytorycznego nadzoru i akceptacji kolejnych etapów produkcji: obróbki reprodukcji na monitorze, próbnych wydruków reprodukcji tzw. wydruków kontraktowych, wydruków z gotowych montaży (po podstawieniu skanów) wydruku impozycyjnego, wydrukowanych arkuszy plano (również w trakcie druku), oprawy introligatorskiej (również w trakcie jej wykonywania). Jeśli siedziba firmy wybranego Wykonawcy będzie powyżej 20 km od siedziby Zamawiającego, Zamawiający wymaga zapewnienia w cenie oferty, transportu do siedziby Zamawiającego efektów pośrednich poszczególnych etapów procesu poligraficznego, pracownikom Działu Wydawnictw Centrum Sztuki Współczesnej w celu monitorowania procesu tworzenia wydawnictw. Specyfika pracy Centrum jest odmienna od pracy muzeów, gdzie wystawy przygotowywane są nawet z wieloletnim wyprzedzeniem. Czas przygotowywania tego typu materiałów, analogicznie do czasu przygotowywania wystaw, jest w wielu przypadkach bardzo krótki i wymaga pełnego zaangażowania Wykonawcy. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest jedna z najważniejszych instytucji kultury. Poziom wydawanych przez nas druków musi być wysoki, w związku z tym niezbędny jest nasz stały nadzór w całym procesie świadczonych usług poligraficznych. 2. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia. G. H. I. l.p Pozycja z planu wydawniczego, nazwa, parametry Prognoza roczna szt./egz. 1 Książka / czasopismo 2 numery OBIEG FOLDERY 2 x 1500 egz. (łącznie 3000 egz.) Format: 25 x 20,5 cm Objętość: 120 str. Papier środki: offset120 gr. Papier okładka: kreda mat 250 gr Druk środka: 60 str. w druku ; 60 str. - w druku Druk okładka: Oprawa: miękka, szyta, klejona 2

3 2 5 x Książka / katalog Format: 215 x 280 Objętość: 150 str Papier środki: offset 150 g Papier okładka: kreda mat 200 g Druk środki: 4+4 Druk okładka:4+4 Oprawa: miękka, szyta, klejona 3 3 x Książka / katalog Format: 215 x 280 Objętość: 250 str, Papier środki: offset150 g Papier okładka: kreda mat 350 g Druk środki: Druk okładka: 4+4 Oprawa: twarda, szyta, klejona 4 5 x Książka / katalog Format: 215 x 280 Objętość: 300 str, Papier środki: offset 150 g Papier okładka: kreda mat 350 g Druk środki: Druk okładka: 4+4 Oprawa: miękka, szyta, klejona 5 3 x książka Format: A 5 Objętość: 170 str. Papier środki: offset 120 g Papier okładka: kreda mat 250 g Druk środki: Druk okładka: Oprawa: miękka, szyta, klejona, foliowana 6 6 x Informator CSW/ wersja polska format 580 x 400 mm / offset 120 g / x Informator programowy CSW / wersja angielska format 580 x 400 mm / offset 120 g / x 1000 egz. ( łącznie 5000 egz.) 3 x 1000 egz. ( łącznie 3000 egz.) 5 x 1000 egz. ( łącznie 5000 egz.) 3 x 600 egz. (łącznie 1800 egz.) 6 x 2000 egz. (łącznie egz.) 6 x 1000 egz. (łącznie 6000 egz.) 3

4 8 4 x Folder wystawy Format: A 5 Objętość: 20 str. Papier środki: offset 120 g Papier okładka: kreda mat 250 g Druk środki: Druk okładka: Oprawa: miękka, szyta, klejona 9 2 x Informator edukacyjny Format: A 5 Objętość: 10 str. Papier środki: offset 120 g Papier okładka: kreda mat 250 g Druk środki: Druk okładka: Oprawa: miękka, szyta, klejona 10 RAPORT ROCZNY / wersja polska 4 x 2000 egz. (łącznie 8000 egz.) 2 x 3000 egz. (łącznie 6000 egz.) 300 egz. Format: 17,5 cm x 25 cm Objętość: 100 str. Papier środki: offset 150 g Papier okładka: kreda mat 300 G Druk środki: Druk okładka: Oprawa: broszurowa, szyta, kryta folią matową 11 RAPORT ROCZNY / wersja angielska 300 egz. Format: 17,5 cm x 25 cm Objętość: 100 str. Papier środki: offset 150 g Papier okładka: kreda mat 300 G Druk środki: Druk okładka: Oprawa: broszurowa, szyta, kryta folią matową 12 3 x Informator.KINO.LAB Format: A4 Objętość: 40 str. Papier środki: offset 120 g Papier okładka: kreda mat 200 g Druk środki: 30 str. w druku 1 + 1; 10 str. w druku Druk okładka: 4+4 Oprawa: szyta, klejona x zaproszenie format A 5 / kreda mat 250 g / wzory x 1000 egz. ( łącznie 3000 egz.) 20 x 2500 egz. (łącznie egz.) 4

5 14 10 x plakat wystawy format B 1/ kreda mat 150 g / x plakat wystawy format B 2 / kreda mat 150 g / x ulotki / pocztówki reklamowe format A 6 / kreda mat 300 g / x Program KINO.LAB format A4 / offset 150 g / Wizytówki osobowe 10 x 300 egz. (łącznie 3000 egz.) 10 x 300 egz. (łącznie 3000 egz. ) 10 x 3000 egz. (łącznie egz.) 20x 6000 egz. (łącznie egz.) 3000 szt. Format: 85 x 55 mm Papier: kreda mat 300 g/m² Druk środki: Teczki firmowe 3000 szt. Format: A 4 Papier: karton 300 g Druk : / według wykrojnika 20 Druki okolicznościowe 3000 szt. Format: A5 / kreda mat 300 g / 4+4 II. Szczegółowe informacje formalne i techniczne: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością. 2. Wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia muszą być wykonane ściśle według wskazań Zamawiającego. 3. Wszelkie odstępstwa od wzoru muszą mieć akceptację Zamawiającego. 4. Materiały merytoryczne służące wykonaniu zamówienia przekaże Wykonawcy Zamawiający w formie elektronicznej wraz ze zleceniem wykonania danej pozycji przedmiotu zamówienia. 5. Termin wykonania danej pozycji zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania materiałów merytorycznych. 6. Zamawiający przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających w okresie obowiązywania umowy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 7. Ilości podane w opisie mogą ulec zmianie (zmniejszeniu) w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. 8. Dostawa i odbiór dokonywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. 9. Wszystkie materiały, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz powstałe w ramach realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu nie później niż w chwili podpisania protokołu odbioru. 10. Wykonawca odpowiedzialny jest za nadzór nad pracami techniczno-wydawniczymi a w szczególności nad przygotowaniem materiałów do druku i procesem drukowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 5

6 11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, Zamawiający nie dopuszcza zlecania części prac podwykonawcom. 12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opracowane materiały do korekty. 13. Wykonawca musi uzyskać na piśmie akceptację przedłożonych materiałów przed przystąpieniem do druku. 14. Wykonanie druku bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego powoduje poniesienie pełnego ryzyka uznania przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie dołożył należytej staranności przy druku lub nieodebrania wykonania części zamówienia. 15. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia. 16. Wykonawca ma prawo do wystawienie faktur VAT za wykonanie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia. 17. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany z dostawą i konsultacjami materiałów do akceptacji, koszt druku przy uwzględnieniu realizacji przedmiotu zamówienia w częściach, koszt opakowań oraz koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego. W przypadku gdy zaistnieje konieczność udziału pracownika Centrum Sztuki Współczesnej w procesie produkcji, Wykonawca powinien uwzględnić także związane z tym koszty w swojej ofercie. III. Instrukcja dla wykonawców: 1. Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę. 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający przewiduje dokonywanie zamówień uzupełniających w okresie obowiązywania umowy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 4. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy i udzielenie zamówienia w terminie związania ofertą. 5. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr A i B do SIWZ. Do oferty powinny zostać dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdz. IV niniejszej specyfikacji. 6. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu powyższa kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do zaciągania zobowiązań. 7. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami specyfikacji, tj.: a) oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym; b) wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy; c) wszystkie zapisane strony (!) oferty powinny być ponumerowane kolejnymi cyframi, a wszystkie poprawki lub korekty powinny zostać parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy; d) strony oferty winny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane; e) załączniki prosimy ponumerować w kolejności wskazanej przez Zamawiającego (patrz rozdz. XI), w przypadku gdy Wykonawca nie ma obowiązku składania któregoś z załączników, prosimy w jego miejsce wpiąć stronę z nr załącznika, z napisem NIE DOTYCZY ; 6

7 f) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego; g) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę; 9. Wykonawca w ofercie powinien umieścić: a) Formularz oferty cenowej wraz z kalkulacją ceny przygotowaną wg załącznika A w kopercie z napisem: koperta A oferta cenowa b) Formularz oferty formalnej przygotowany według załącznika B w kopercie z napisem: koperta B oferta formalna Uwaga : Koperty A i B powinny zostać zaklejone i oznaczone pieczęcią Wykonawcy. Oznaczone według powyższej instrukcji koperty (z ofertą cenową i ofertą formalną) należy włożyć do koperty zewnętrznej (bez oznaczania nazwy wykonawcy) opisanej: Przetarg nieograniczony Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie wydania Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. nie otwierać do 21 czerwca 2010 r. do godz Ofertę przygotowaną zgodnie z w/w wskazówkami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2010 r. do godz w Kancelarii Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul Jazdów Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego. 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, zgodnie z art. 84 ust.2 Pzp. 3. Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert. 4. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone kancelarii Centrum Sztuki Współczesnej w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2010 do godz a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. IV. Dokumenty wymagane od Wykonawców: Oferta formalna powinna zawierać następujące dokumenty: 1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii 7

8 poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów: a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz wyszczególnienia osób uprawnionych do reprezentowania firmy (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) załącznik 1. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć aktualne akty rejestracji firmy dla każdego podmiotu. b) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) załącznik 2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć aktualne informacje KRK dla każdego z podmiotów. c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy p.z.p. (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) - załącznik 3. Uwaga: załącznik dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych. d) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) załącznik 4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć zaświadczenia dla każdego z podmiotów. e) Zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) załącznik 5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć zaświadczenia dla każdego z podmiotów. 2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Ogólnej informacji o firmie (wg wzoru) załącznik 6. b) Wykazu (wg wzoru SIWZ) minimum trzech realizacji w okresie ostatnich 3 lat równoważne z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości min zł za każdą realizację, POTWIERDZONE REFERENCJAMI. załącznik 7. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) można wykazać realizacje każdego z podmiotów, które będą oceniane wspólnie. 3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum zł. załącznik 8. 4) Kompletu oświadczeń (wg wzoru str. 16 SIWZ) załącznik 9. 5) Formularza cenowego przygotowanego na podstawie warunków przedstawionych przez Zamawiającego załącznik A. 6) Wypełnienia Cennika Usług załącznik nr 10. 7) Pełnomocnictwa osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z r.) załącznik Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4), 5), składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 8

9 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo nie uzyskał przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości Wykonania decyzji właściwego organu. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3 należy złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu lub kopii, przetłumaczone na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w ust. 4 należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. V. Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do r. Termin pożądany wykonania poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia -14 dni od dnia złożenia materiałów i zlecenia wykonania. VI. Wadium Zamawiający nie żąda wadium. VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwoty równej 5 % ceny ofertowej brutto. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w następujących formach: - pieniężnej - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. - gwarancji bankowej - gwarancji ubezpieczeniowej - poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone na lokatę terminową. 5. W przypadku należytego wykonania zamówienia zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia. VIII. Warunki wymagane od oferentów UWAGA: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/ nie spełnia, na podstawie dokumentów wymienionych w rozdziale IV SIWZ. 9

10 Wykonawcy niespełniający wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania (art. 24 Ustawy prawo zamówień publicznych) 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca, który wykonał mniej niż 3 realizacje w okresie ostatnich 3 lat równoważne z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości min zł za każdą realizację, zostanie wykluczony z postępowania. Realizacje powinny być potwierdzone referencjami określającymi przedmiot zamówienia oraz ocenę wykonania. 3. Wykonawca posiada doświadczenie w drukowaniu tego rodzaju materiałów. 4. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum zł. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. IX. Rozliczenia 1. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur VAT po przekazaniu danej partii zamówienia. 2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru. 3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. X. Kalkulacja ceny Cena oferty powinna zawierać: a) Określenie cyfrowe ceny jednostkowej za każdą pozycję przedmiotu zamówienia, wyrażonej wyłącznie w PLN, stałej w okresie realizacji, obejmującej wszystkie jej składniki. b) Określenie cyfrowe i słowne wartości przedmiotu zamówienia w ilość zakładanej przez Zamawiającego. c) W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 88 p.z.p d) Wszelkie koszty związane z przedstawieniem prototypu, projektu oświetlenia, transportu do miejsca realizacji zamówienia, e) W cenach jednostkowych oferty powinny być uwzględnione wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. XI. Kryteria oceny ofert : 1. Cena oferty brutto 100 % Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Ad.1) Kryterium cena oferty brutto 100% będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu cenowym. W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: 10

11 C c = Z C x C min x 100 C c - otrzymane punkty C B C min - cena najniższa spośród złożonych oferty C B - cena badanej oferty Zc - waga kryterium (100%) XII. Odrzucenie oferty Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert. 6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny. 7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej przy obliczeniu ceny, 8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XIII. Pytania i wyjaśnienia do specyfikacji (zastosowanie mają przepisy art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych) 1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel Zamawiającego: Małgorzata Winter, tel.: kom Obowiązuje pisemna forma zapytań i odpowiedzi. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. XIV. Termin związania ofertą Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 2. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy, pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. 11

12 3. Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy, przy czym w umowie nie mogą być zawarte mniej korzystne postanowienia niż w ogólnych warunkach umowy, które stanowią dodatek do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XVI. Protesty Zgodnie z przepisami art. 180 do art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 2004 r.ze zm.) dostawcom lub wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej. Dnia r. Zatwierdził Henryk Gac p.o. Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie 12

13 pieczęć oferenta Załącznik A OFERTA CENOWA (wzór) Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie wydania: Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nazwa i adres oferenta:.... Tel. Fax: Cena oferty brutto: (słownie:...) 2. Cena oferty netto:. (słownie:...)...% podatek VAT:... Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN). 1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 2. Zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 3. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione. Informacje o tych dokumentach zostały zaznaczone w kolumnie uwag znajdującej się w tabeli w ust. 8 oferty. Nie zastrzegamy informacji, które zostaną odczytane podczas otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 p.z.p data podpis upoważnionej osoby 13

14 Oferta formalna (wzór) Załącznik B Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nazwa i adres oferenta: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz wyszczególnienie osób uprawnionych do reprezentowania firmy (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) załącznik 1. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć aktualne akty rejestracji firmy dla każdego podmiotu. 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) załącznik 2 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć aktualne informacje KRK dla każdego z podmiotów. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy p.z.p. (wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) - załącznik 3 Uwaga: załącznik dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych. 4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) załącznik 4 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć zaświadczenia dla każdego z podmiotów. 5. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) załącznik 5 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) należy dołączyć zaświadczenia dla każdego z podmiotów. 6. Ogólna informacja o firmie (wg wzoru) załącznik 6 7. Wykaz (wg wzoru SIWZ) minimum trzech realizacji w okresie ostatnich 3 lat równoważne z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości min zł dla za każdą realizację, POTWIERDZONE REFERENCJAMI. załącznik 7 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) można wykazać realizacje każdego z podmiotów, które będą oceniane wspólnie. 8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum zł. załącznik 8 14

15 9. Komplet oświadczeń (wg wzoru str. 16 SIWZ) załącznik Wypełniony Cennik usług załącznik nr Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z r.) załącznik 11 Informacja dla Wykonawców zagranicznych 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1), 2), 3), 4), 5), składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo nie uzyskał przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 należy złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu lub kopii, przetłumaczone na język polski, poświadczonych przez polskie placówki konsularne, stosownie do obowiązujących przepisów. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w ust. 3 należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego data podpis upoważnionej osoby 15

16 Załącznik nr 6 Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nazwa i adres oferenta: OGÓLNA INFORMACJA O FIRMIE: NAZWA FIRMY ADRES (wraz z oznaczeniem powiatu) TELEFON, FAX NIP REGON NR KONTA BANKOWEGO DATA ZAŁOŻENIA FIRMY NAZWISKA WŁAŚCICIELI/OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI FIRM NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA data podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy 16

17 Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Załącznik nr 7 Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie wydania Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nazwa i adres oferenta: WYKAZ REALIZACJI Należy wykazać minimum 3 realizacje, równoważnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości min zł każda wraz z referencjami l.p. Przedmiot i zakres realizacji Zleceniodawca Szacunkowa wartość zadania 1. Tytuł: Nakład: Zakres prac objętych zleceniem: 2. Tytuł: Nakład: Zakres prac objętych zleceniem: Data realizacji 3. Tytuł: Nakład: Zakres prac objętych zleceniem: 4. Tytuł: Nakład: Zakres prac objętych zleceniem: Uwaga: Do przedstawionego wykazu realizacji należy załączyć referencje należytego wykonania zamówienia data podpis osoby upoważnionej do reprezentacji firmy 17

18 Załącznik nr 9 Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie wydania Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nazwa i adres oferenta: OŚWIADCZENIA a) Oświadczamy, iż jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.... podpis b) Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem.... podpis c) Oświadczamy, iż dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia.... podpis d) Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... podpis e) Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zm.).... podpis f) Oświadczamy, iż zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.... podpis g) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do SIWZ i akceptujemy go..... data podpis 18

19 Przetarg nieograniczony poniżej EUR na Załącznik nr 10 Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie wydania Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Nazwa i adres oferenta: Cennik usług Lp. Rodzaj usługi Szczegółowy opis usługi i kalkulacji ceny 1. Nanoszenie korekty cena za 1 godz. pracy operatora Cena brutto 2. Skanowanie + obróbka zdjęć cena za 1 godz. pracy operatora zdjęcia czarno-białe zdjęcia kolorowe 3. Naświetlanie materiału cena za 1 kolor w zależności od formatu 4. Wydruk impozycyjny, kolorowy i rodzaju papieru* cena za sztukę w zależności od formatu format B1 format B2 5. cromaliny cena za sztukę w zależności od formatu format A5 format B1 6. Matchprint/proof cena za sztukę w zależności od formatu format A5 format B1 7. Montaż cena za sztukę montażu, jeden kolor w zależności od formatu format A4 format B2 format B1 8. Blachy cena za sztukę i jeden kolor w zależności od formatu blachy wraz z naświetleniem format B1 format B2 9. Druk cena za 1 godz. pracy maszyny/kolor półformatowej pełny format 10. Surowiec cena za kg papier Garda Gloss Art 150 g/m², 350 g/m² Arctic the Matt 130 g/m², 150 g/m² offset, 80 g/m²,100 g/m², 120 g/m² Stromcard 240 g/m² 19

20 kreda matowa 300 g/m² papier Polaris Cream 170 g/m², 300 g/m² Carta Solida 225 g/m² kreda matowa 300 g/m² Agfajet Digital Proofing Base Satin 130 g/m² tektura lita grubość 3 mm Curious Translucens, biały 100 g/m² Koperty M5 11. Introligatornia cena za godz. pracy falcowanie bigowanie foliowanie cena za format - folia błyszcząca B1, B2, 1/3B1 - folia matowa B1, B2, 1/3B1 lakier dyspersyjny cena za format B2 B1 oprawa broszurowa cena za egz. oprawa twarda cena za egz. 12. Pakowanie 13. Transport 14. Inne *format offset kreda koperta M A B B miejscowość, data... pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 20

21 UMOWA nr Załącznik C zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa ul Jazdów 2 reprezentowanym przez : Henryka Gaca p.o. Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej i Jolantę Polańską Główną Księgową zwanymi dalej Zamawiającym a:... zwanym w treści umowy Wykonawcą zawarta została umowa następującej treści: 1 W wyniku akceptacji oferty złożonej i ocenionej w ramach przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: wydanie książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych, ulotek, wizytówek, druków okolicznościowych, teczek firmowych itp. w formie i zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 1. Punkt I SIWZ określa nakład poszczególnych pozycji, format, formę druku, objętość, rodzaj papieru, rodzaj oprawy. 2. Ilości podane w punkcie I mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 2 Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Terminowego wykonania usług, o których mowa w Świadczenia usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu tego rodzaju usług. 3. Przeniesienia na Zamawiającego własności rzeczy, których wykonanie wynikało z charakteru zamówienia. 4. Wykonania przedmiotu zamówienia ściśle według wskazań Zamawiającego. 5. Wykonania danych pozycji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania materiałów merytorycznych. 6. Dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. 7. Wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, Zamawiający nie dopuszcza zlecania części prac podwykonawcom. 8. Dostarczenia opracowanych materiałów do korekty. 9. Uzyskania na piśmie akceptacji przedłożonych materiałów przed przystąpieniem do druku. Wszelkie odstępstwa od powyższych zobowiązań muszą mieć akceptację Zamawiającego. 1. Wszystkie materiały, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz powstałe w ramach realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu nie później niż w chwili podpisania protokołu odbioru. 3 21

22 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za nadzór nad pracami techniczno-wydawniczymi a w szczególności nad przygotowaniem materiałów do druku i procesem drukowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 3. Wykonanie druku bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego powoduje poniesienie pełnego ryzyka uznania przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie dołożył należytej staranności przy druku lub nieodebrania wykonania części zamówienia. 4. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia. 1. Niniejsza umowa obowiązuje do: od dnia podpisania umowy do r Do obowiązków Zamawiającego należy: a) Przekazanie materiałów merytorycznych służących wykonaniu zamówienia Wykonawcy w formie elektronicznej wraz ze zleceniem wykonania danej pozycji przedmiotu zamówienia. b) Zapewnienie dostępu do wszystkich danych niezbędnych do wykonania zamówienia. c) Dokonanie odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu. d) Pełne sfinansowanie zadania przez realizację faktur wystawionych na podstawie obowiązujących dokumentów uzasadniających ich wartość. 2. Zamawiający przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających w okresie obowiązywania umowy stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście. 2. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy jest cena ryczałtowa. 3. Wysokość wynagrodzenia za cały przedmiot umowy wyniesie brutto:... zł (słownie: zł), w tym:... zł netto (słownie:...zł) oraz podatek VAT w wysokości... zł (słownie:...zł). 4. Wartość wynagrodzenia za poszczególne pozycje zlecane przez Zamawiającego, określana będzie na podstawie iloczynu cen jednostkowych oraz ilości przekazanych egzemplarzy. 5. Wynagrodzenie jest niezmienne w trakcie realizacji umowy Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur VAT, wystawianych po podpisaniu protokołów odbioru na dany przedmiot umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w 6 umowy płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:... 22

23 3. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. Do kontaktów dotyczących realizacji przedmiotu umowy upoważnieni są: a) ze strony Zamawiającego:... b) ze strony Wykonawcy: Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru przedmiotu umowy i złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania odbioru. 2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru przedmiotu umowy. 3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia odmówi odbioru do czasu usunięcia wad. 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: a) jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio cenę, b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 4. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 5. Za datę odbioru, w przypadku wystąpienia wad, przyjmuje się dzień odbioru po usunięciu wad lub wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji, w rozumieniu art. 577 k.c., na przedmiot umowy 1. Okres gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem bezusterkowego odbioru końcowego zamówienia. 2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów zamówienia. 3. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 4. Ustawową rękojmię przedłuża się na okres równy gwarancji jakości Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której 23

24 dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za: 1) opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % ceny o której mowa w 6 ust. 3. za każdy dzień opóźnienia. 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny o której mowa w 6 ust Wykonawca ma prawo naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie za nieterminową zapłatę faktury. 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny, z zastrzeżeniem ust Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości, a w przypadkach określonych w ust. 1 w wysokości przenoszącej wartość naliczonych kar. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez obowiązku zapłaty kar umownych: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy, 3) Wykonawca przerwał realizację usług bez uzgodnienia z Zamawiającym i przerwa trwa dłużej niż 7 dni. 4) Wykonawca realizuje usługę niezgodnie z warunkami technicznymi lub w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy. 6. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie. 7. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji na dzień odstąpienia. 2) Zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt. 2 4 kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca. 3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do: a) dokonania odbioru przerwanych prac i zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych usług, b) odkupienie materiałów, o których mowa w pkt. 3, 5) W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 5 pkt. 3 i 4. Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości przedmiotu niniejszej umowy, a wartością uzgodnioną z kolejnym Wykonawcą za realizację pozostałego zakresu robót. 24

25 13 1. Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie osiągnięcia przez strony porozumienia, spory podlegać będą rozpoznaniu przez właściwe sądy powszechne. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron Zamawiający Wykonawca 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie usług drukowania na potrzeby Instytutu Kultury Miejskiej Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk www.ikm.gda.pl tel: (+48) 58 760 72 16 fax: (+48) 58 760 72 15 e-mail: ikm@ikm.gda.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów

Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Znak sprawy 62 /EZP/10 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Szpitalna 2 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę serwerów Zabrze dn. 25 Maja 2010

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łowicz, dnia 04.09.2007r. Zamawiający: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo