KSIĘŻYK Marianna (red. nauk.); Ekonomia menedżerska; Wydawnictwa AGH; Kraków 2010, nr. 8; 1; 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘŻYK Marianna (red. nauk.); Ekonomia menedżerska; Wydawnictwa AGH; Kraków 2010, nr. 8; 1; 1"

Transkrypt

1 SPIS PUBLIKACJI ZA 2010 ROK KSIĄŻKA POLSKA LEWICKA Dagmara; Organisation Management. Competitiveness Social Responsibility, Human Capital; AGH University of Science and Technology Press; Krakow, 2010, s. 789; 1; 1; CHOLEWA-KLIMEK Magdalena; Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych; Wyd. LexisNexis; Warszawa, 2010, s. 297; 1; 1; KOWALIK Wojciech, BATORSKI Dominik (UW Warszawa), CZERNIAWSKA Dominika (UW Warszawa), FENRYCH Wojciech (UW Warszawa), KUBICKI Paweł (SGH Warszawa), OLCOŃ-KUBICKA Marta (UW Warszawa), ZAJĄC Jan M. (UW Warszawa), ŻYCHLIŃSKA Monika (UW Warszawa); Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu; UPS Polska Sp. z o. o.; Warszawa, 2010, s. 128; 8; 1; KOWALIK Wojciech, KRZYŻOWSKI Łukasz (WH AGH), NOWORÓL Zofia (Małopolski Instytut Kultury), KNAŚ Piotr (Małopolski Instytut Kultury); Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce: raport z badań eksploracyjnych; Małopolski Instytut Kultury, 2010, s. 174; 4; 1; ŁADA Monika, KOZARKIEWICZ Alina; Zarządzanie wartością projektów : instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu; Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2010, s. 237; 2; 2; LEWICKA Dagmara, ZBIEGIEŃ -MACIĄG Lidia; Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki; Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010, s. 689; 2; 2; ŁEBKOWSKI Piotr, SAS Jan; Management. Theory and Practice. Polish and Kazakh Experiences; AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne; Kraków, 2010, ss. 256; 2; 2; ŁEBKOWSKI Piotr; Production Engineering in Making; AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne; Kraków, 2010, ss. 230; 1; 1; ŁEBKOWSKI Piotr (red. nauk.); Aspekty inżynierii produkcji; AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne; Kraków, 2010, ss. 266; 1; 1; KUBIŃSKI Wiktor; Materiałoznawstwo. Tom 1. Podstawowe materiały stosowane w technice; Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne AGH; Kraków, 2010, ss. 311; 1; 1; KSIĘŻYK Marianna (red. nauk.); Ekonomia menedżerska; Wydawnictwa AGH; Kraków 2010, nr. 7; 1; 1; KSIĘŻYK Marianna (red. nauk.); Ekonomia menedżerska; Wydawnictwa AGH; Kraków 2010, nr. 8; 1; 1 KSIĘŻYK Marianna (red. nauk.); Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji; Wydawnictwa AGH; Kraków 2010; 1; 1; M. J. MATSCHE G. Brezel (University of Graz), tłumacz GURGUL Henryk; Unternehmensbewertung (Wycena przedsiębiorstwa); Wolters Kluwer Business; Warszawa, 2010, s. 424; 2; 1; GURGUL Henryk, SUDER Marcin; Matematyka dla kierunków ekonomicznych; Wolters Kluwer Business; Warszawa, 2010, s. 728; 2; 2; GURGUL Henryk; Einfuehrung in die Theorie der stochastischen Prozesse und Zeitreihenanalyse Wprowadzenie do teorii procesów stochastyczych i analizy szeregów czasowych; OeH UNI GRAZ GmbH 2010, s. 156; 1; 1; MIKULIK Jerzy; Inteligentne budynki teoria i praktyka; Wyd. Oficyna Wydawnicza TEXT; Kraków, 2010, s. 296; 1; 1; LENORT Radim; Production Logistics Concepts and Systems: Potential for Use in Metallurgical and Waste Processing

2 Companies; Wyd. AGH University of Science and Technology Press; Krakow, 2010, s. 154; 1; 1; SOLIŃSKI Bartosz,SOLIŃSKI Ireneusz (AGH), OSTROWSKI Jacek (AGH); Energia wiatru : komputerowy system monitoringu; Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010, s. 240; 3; 1; BARCIK Ryszard, DUDEK Marek, WASZKIELEWICZ Wiesław; Zarządzanie produkcją planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola; Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, s. 334; 3; 2; DUDZIK-LEWICKA I., HOWANIEC Honorata (ATH), WASZKIELEWICZ Wiesław; Uwarunkowania rozwoju, koncepcje i metody zarządzania organizacjami; Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, 3; 1; HOWANIEC Honorata, WASZKIELEWICZ Wiesław; Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji; Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, 2; 1; DURA Andrzej (red); Współczesne koncepcje zarządzania operacyjnego w teorii i praktyce; Wyd. AGH; Kraków 2010, s. 307; 1; 1; LAURISZ Norbert, FRĄCZEK Maciej (UEK), GÓRNIAK Jarosław (red.) (UJ), JELONEK Magdalena (UJ), KELER Karolina (UJ), KRUPNIK Seweryn (UJ), MAZUR Stanisław (red.) (UEK), WOREK Barbara (UJ); Raport z badań pracodawców tom 1., Zatrudnienie w deklaracjach i opiniach pracodawców; Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa 2010, tom 1, w druku, s. 124; 8; 1; LAURISZ Norbert, FRĄCZEK Maciej (UEK), GÓRNIAK Jarosław (red.) (UJ), JELONEK Magdalena (UJ), KELER Karolina (UJ), KRUPNIK Seweryn (UJ), MAZUR Stanisław (red.) (UEK), WOREK Barbara (UJ); Raport z badań pracodawców tom 2., Wynagrodzenia i związki zawodowe; Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,; Warszawa 2010, tom 2, w druku, s. 86; 8; 1; LAURISZ Norbert, FRĄCZEK Maciej (UEK), GÓRNIAK Jarosław. (red.) (UJ), JELONEK Magdalena (UJ), KELER Karolina (UJ), KRUPNIK Seweryn (UJ), MAZUR Stanisław (red.) (UEK), WOREK Barbara (UJ); Raport z badań pracodawców tom 3., Otoczenie instytucjonalne działalności pracodawców; Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa 2010, tom 3, w druku, s. 52; 8; 1; LAURISZ Norbert, FRĄCZEK Maciej (UEK), GÓRNIAK Jarosław (red.) (UJ), JELONEK Magdalena (UJ), KELER Karolina (UJ), KRUPNIK Seweryn (UJ), MAZUR Stanisław (red.) (UEK), WOREK Barbara (UJ); Raport z badań pracodawców tom 4., Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców. Współpraca przedsiębiorców z publicznymi służbami zatrudnienia; Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa 2010, tom 4, w druku, s.72; 8; 1; LAURISZ Norbert, FRĄCZEK Maciej (UEK), GÓRNIAK Jarosław (red.) (UJ), JELONEK Magdalena (UJ), KELER Karolina (UJ), KRUPNIK Seweryn. (UJ), MAZUR Stanisław (red.) (UEK), WOREK Barbara (UJ); Raport z badań pracodawców tom 5., Publiczne i prywatne pośrednictwo pracy w opiniach pracodawców; Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa 2010, tom, w druku 5, s. 70; 8; 1; LAURISZ Norbert, FRĄCZEK Maciej (UEK), GÓRNIAK Jarosław (red.) (UJ), JELONEK Magdalena (UJ), KELER Karolina (UJ), KRUPNIK Seweryn. (UJ), MAZUR Stanisław (red.) (UEK), WOREK Barbara (UJ); Raport z badań pracodawców tom 6., Jakich pracowników poszukują przedsiębiorstwa? Wolne miejsca pracy i oczekiwania pracodawców w stosunku do kandydatów na określone stanowiska; Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa 2010, tom 6, w druku, s. 72; 8; 1; LAURISZ Norbert, FRĄCZEK Maciej (UEK), GÓRNIAK Jarosław (red.) (UJ), JELONEK Magdalena (UJ), KELER Karolina (UJ), KRUPNIK Seweryn (UJ), MAZUR Stanisław (red.) (UEK), WOREK Barbara (UJ); Raport z badań pracodawców tom 7., Pracodawcy a podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników. Szkolenia i inne formy podnoszenia jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach; Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców

3 Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa 2010, tom 7, w druku, s. 72; 8; 1; LAURISZ Norbert, FRĄCZEK Maciej (UEK), GÓRNIAK Jarosław (red.) (UJ), JELONEK Magdalena (UJ), KELER Karolina (UJ), KRUPNIK Seweryn (UJ), MAZUR Stanisław (red.) (UEK), WOREK Barbara (UJ); Raport z badań pracodawców tom 8., Dyskryminacja w procesie rekrutacji? Płeć i inne determinanty zaniżonych szans rynkowych Polaków; Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa 2010, tom 8, w druku, s. 82; 8; 1; MARCINKOWSKA Elżbieta; Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym; Wyd. Oficyna Wolters Kluwer business; Warszawa, 2010, s. 188; 1; 1; STRONCZEK Anna, SUROWIEC Anna, SAWICKA Joanna, MARCINKOWSKA Elżbieta, BIAŁAS Małgorzata; Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach; Wyd. C.H.Beck; Warszawa, 2010, s. 154; 5; 5; ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE ZAGRANICZNEJ Beck-Krala Ewa; Motivating employees within IT sector; [W:],,Knowledge Base for Management Theory and Practice (red. Stefan Hittmar, University of Zilina, Faculty of Management Science and abd Informatics); University of Zilina Press; Słowacja, 2010, ss ; 1; 1; LEWICKA Dagmara; Motivating in Polish Enterprises - Selected Issues Based on Empirical research and Case Studies; red. Л. Т. Вoлчкoвoй СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИ ИЗДАТЕЛЬCTBO C.- ПETEPБУPCKOГO УHUBEPCИTETA; Rosja, Uniwersytet Petersburski, 2010, ss ; 1; 1; SAWIK Tadeusz; A bi-objective supply chain scheduling; [W:] The Supply Chain in Manufacturing, Distribution, and Transportation: Modeling, Optimization, and Applications K.D. Lawrence, R. K. Klimberg, V. M. Miori (New Jersey Institute of Technology, Newark, USA) (red. nauk.); CRC Press, Taylor & Francis, Boca Baton, FL, USA. (September 28, 2010) ISBN: , ss ; 1; 1; DUDA Jan T., AUGUSTYNEK Andrzej, BORSHCHUK Iryna (Politechnika Lwowska); Coomodtty trade risk reduction by using optimization Techiniques to construct customised currency baskets [W:],,VISNIK Nacyonalnogo Universitetu Lvivska Politechnika Nr 682 Menadz ment ta pidpriemnictvo w Ukraini: trapi stanovleniya i problemi rozbitku 2010; Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, 2010, ss ; 3; 1; AUGUSTYNEK Andrzej, DUDA Jan T., MAZUR Marcin (student WZ AGH); Statisticheskiy analiz soderzaniya valiutnoy korziny; [W;],,Probliemy transformacii sovremiennoy rossiyskoy ekonomiki: teoria i praktyka organizacji i obiespiecheniya upravleniya ; Moscow, INION Rossijska Akademia Nauk, ss ; 3; 2; KARKULA Marek BUKOWSKI Lech; Support of logistics process management with simulation techniques; [W:],,Management : theory and practice : Polish and Kazakh experiences ; AGH Univeristy of Science and Technology Press; Krakow, 2010, ss ; 2; 2; KARKULA Marek, BUKOWSKI Lech; Integration of discrete event simulation, decision tables and fuzzy systems in modelling of logistics processes; [W:],,Advances in Systems Science ; Academic Publishing House EXIT, 2010, ss ; 2; 2; PRYMON-RYŚ Ewa; Empirical investigation of industrial relations in the distribution channel; [W:],,Oranisation

4 Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital, red. nauk. D. Lewicka (AGH Kraków); AGH University of Science and Technology Press; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; RUMIN Rumin, CIEŚLIK Jacek (AGH KRiM); System for automatic rotor balancing using a continuous change of the correction mass distribution; [W:],,Vibrations in physical systems 2010 : XXIV symposium, Będlewo, vol. 24; Poznań University of Technology. Mechanical Engineering and Management Faculty. Institute of Applied Mechanics, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. Poznań: University of Technology; Poznań, 2010, ss ; 2; 1; STACH Izabella, BERTINI Cesarino (Uniwersytet w Bergamo, Włochy); Coleman Index; [W:] Encyclopedia of Power (red.: K. Dowding); Wyd. SAGE; Beverly Hills, 2010 (w druku, przewidywany rok wydania ) STACH Izabella, BERTINI Cesarino (Uniwersytet w Bergamo, Włochy); Banzhaf Voting Power Measure; [W:] Encyclopedia of Power (red. K. Dowding); Wyd. SAGE; Beverly Hills, 2010 (w druku, przewidywany rok wydania ); 2; 1; STACH Izabella,, BERTINI Cesarino (Uniwersytet w Bergamo, Włochy); Voting Power; [W:] Encyclopedia of Power (red. K. Dowding); Wyd. SAGE; Beverly Hills, 2010 (w druku, przewidywany rok wydania ), 2; 1; STACH Izabella; Proper Simple Game; [W:] Encyclopedia of Power (red. K. Dowding); Wyd. SAGE; Beverly Hills, 2010 (w druku, przewidywany rok wydania ), 1; 1; STACH Izabella; Shapley-Shubik Index; [W:] Encyclopedia of Power (red. K. Dowding); Wyd. SAGE; Beverly Hills, 2010 (w druku, przewidywany rok wydania ), 1; 1; STACH Izabella; Tijs Value; [W:] Encyclopedia of Power (red. K. Dowding); Wyd. SAGE; Beverly Hills, 2010 (w druku, przewidywany rok wydania ), 1; 1; DUDA Jan Tadeusz, AUGUSTYNEK Andrzej, BORSHCHUK Iryna (Politechnika Lwowska); Coomodtty trade risk reduction by using optimization techiniques to construct customised currency baskets; [W:],,VISNIK Nacyonalnogo Universitetu Lvivska Politechnika Nr 682 Menadz ment ta pidpriemnictvo w Ukraini: trapi stanovleniya i problemi rozbitku 2010; Wyd. Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, 2010, ss ; 3; 1; SAWIK Bartosz; Selected Multi-Objective Methods for Multi-Period Portfolio Optimization by Mixed Integer Programming; [W:] Applications of Management Science, Vol. 14, Applications in Multi-Criteria Decision Making, Data Envelopment Analysis and Finance (red. nauk.) Lawrence K.D. (School of Management, New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ, USA), Kleinman G. (Graduate School of Business, Touro College,New York, NY, USA); Wyd. Emerald Group Publishing Limited; UK, USA, 2010, ss. 3-34; 1; 1; DUBEL Anna; Public participation in consultations about Natura 2000 sites as a part of participatory management process; [W:] Organisation Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital (red. nauk. D. Lewicka AGH Kraków); Wyd. AGH University of Science and Technology Press; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; DYDUCH Alina; Accounting in the Context of Business Entity Management; [W:] Management Theory and Practice. Polish and Kazakh Experiences,(eds. P. Łebkowski, J. Sas AGH Kraków); AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, Almaty Academy of Economics and Statistics, Almaty, Republic of Kazakhstan, 2010, ss ; 1; 1; DYDUCH Alina; Usefulness of corporate financial report for investors; [W:] Production Engineering In Making (red. P. Łebkowski AGH Kraków); Wyd. AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1;

5 ROZDZIAŁ W KSIĄŻCE POLSKIEJ BECK-KRALA Ewa; Innovative Techniques In Human Resources Management, Selected Ideas and Tools In Practice of Polish Companies; [W:],,Management Theory and Practice, Polish and Kazakh Experiences (red Piotr Łebkowski i Jan Sas, Wydział Zarządzania AGH w Krakowie ); AGH University of Science and Technology Press; Kraków, 2010; ss ; 1; 1; BECK-KRALA Ewa, KLIMKIEWICZ Katarzyna; Work Life Balance Policy as an expression of Corporate Social Responsibility; [W:],,Post-globalization Era? New visions and New challenges. The Policie and management instrument of Corporation. Selected Determinants (red. Wioletta Wereda i Sylwia Starnawska, University of Podlasie, Siedlce); University of Podlasie Press; Siedlce, 2010, s.71-87; 2; 2; BECK-KRALA Ewa; Motivation of global employees: challenges for HR managers working in international environment; [W:],,Organisation management: competitiveness, social responsibility, human capital (red. Dagmara Lewicka, Wydział Zarządzania AGH w Krakowie) BECK-KRALA Ewa; Strategie personalne kreujące zaangażowanie i lepszą jakość życia pracowników; [W:],,Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, (red. Dagmara Lewicka i Lidia Zbiegień- Maciąg, Wydział Zarządzania AGH w Krakowie); UWND AGH; Kraków, 2010, s ; 1; 1; CHOLEWA - KLIMEK Magdalena; Urlopy rodzicielskie w okresie transformacji; [W:],,Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej ( red.nauk. Arkadiusz Sobczyk UJ Kraków); Wyd. Wolters Kluwer Polska; Warszawa, 2010, s ; 1; 1; CODOGNI Mateusz; Metody pomiaru zaufania w organizacjach i między organizacjami; [W:],,Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami (red.nauk. Pyka Jan, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach); TNOiK Oddział w Katowicach; Katowice, 2010, ss ; 1; 1; GÓRSKI Piotr; W stronę profesjonalizacji administracji : początki zmian organizacyjnych w administracji państwowej w Polsce międzywojennej; [W:],,Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, (red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg AGH Kraków); UWND AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; Duda Joanna; Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MSP w zmieniającym się otoczeniu; [W:],,Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług ; Tonik; Katowice, 2010, 1; 1; Duda Joanna; Bariery rozwoju mikro przedsiębiorstw w regionie Małopolski; [W:],,Polityka międzynarodowa, prawo, zarządzanie, (red Białkiewicz J); Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, 2010, 1; 1; Duda J., Peszko A; Działalność inwestycyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce na tle kraju; [W:],,Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania ; Uczelniane Wydawnictw Naukowo-Dydaktyczne AGH; Kraków, 2010, s ; 2; 2; GUCA Stanisława; Zmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków międzyludzkich; [W:],,Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki ( red. nauk. Dagmara Lewicka AGH Kraków, Lidia Zbiegień Maciąg AGH Kraków); Wyd. AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; FILIPOWICZ Paweł; Ewolucja procesu zarządzania technologią wybrane zagadnienia; [W:],,Zarządzanie produkcją planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola ( red. nauk. Ryszard Barcik ATH Bielsko-Biała, Marek Dudek AGH Kraków, Wiesław Waszkielewicz - AGH Kraków); WATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 1; 1; FILIPOWICZ Paweł; Proces tworzenia wartosci dla klienta a innowacyjność wirtualna przedsiębiorstwa; [W:],,Nowoczesność przemysłu i usług ( red.nauk. Jan Pyka AE im. K.Adamieckiego w Katowicach ; Tonik; Katowice,

6 2010, ss ; 1; 1; FILIPOWICZ Paweł; Strategia technologiczna przedsiębiorstwa a koncept innowacyjności sieciowej; [W:] Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw ( red.nauk. Janina Stankiewicz UZ ); UZ; Zielona Góra, 2010, ss.36-56; 1; 1; KLIMKIEWICZ Katarzyna; The concept of corporate social responsibility as an implementation of the idea of responsibility in economic relations; [W:],,Organisation Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital (red.nauk. D. Lewicka, AGH Kraków); UWND AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; KOWALIK Wojciech; Creative Class Thesis as part in Discussion about Innovativity in the Information Age Organizations; [W:],,Organisation Management: Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital (red. nauk. Dagmara Lewicka AGH Kraków); AGH University of Science and Technology Press; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; KOWALIK Wojciech; Seniorzy w sieci. Osoby starsze jako mniejszość w wirtualnym świecie; [W:],,Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych (red. nauk. Łucja Kapralska AGH Kraków, Bożena Pactwa Uniwersytet Śląski Katowice); Zakład Wydawniczy NOMOS; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; KOWALIK Wojciech; Polityki kultury w gminach Małopolski; [W:],,Sceny kulturowe a polityk kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych ; Małopolski Instytut Kultury; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; KOWALIK Wojciech, NOWORÓL Zofia (Małopolski Instytut Kultury); Sceny i polityki kultury. Razem czy osobno?; [W:],,Sceny kulturowe a polityk kultury w Małopolsce Raport z badań eksploracyjnych; Małopolski Instytut Kultury; Kraków, 2010, ss ; 2; 1; ŁADA Monika, KOZARKIEWICZ Alina; Customer-oriented performance measurement in the Balanced Scorecard; [W:],,Performance measurement and management : concepts and applications, red B. Nita, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Wrocław, 2010, ss ; 2; 2; KOZARKIEWICZ Alina; Project and project portfolio management; [W:],,Management : theory and practice : Polish and Kazakh experiences red. P. Łebkowski, J. Sas, AGH w Krakowie; Wydawnictwa Naukowe, Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; KOZARKIEWICZ Alina; Współkreowanie wartości projektów; [W:],,Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce red. A. Adamik, S. Lachiewicz, Politechnika Łódzka; Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej; Łódź, 2010, ss ; 1; 1; KUDEŁKO Mariusz; Efektywność alokacyjna w teorii ochrony środowiska; [W]:,,Zarządzanie zasobami Organizacji wybrane problemy ; Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej; Bielsko Biała, 2010, ss ; 1; 1; KUSA Rafał; Krakowski klaster turystyczny potencjał i warunki rozwoju; [W:],,Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym (red. nauk. Józef Sala UEK); Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa, 2010, ss ; 1; 1; LEWICKA Dagmara, Şeref Y. Arslan Ö Karan M. B( Hacettepe University); Framing and Risky Choice: Gain and Loss Perception Differences Observed on a Sample of Polish and Turkish Students; [W:] D Lewicka ed. Organisation Management. Competitiveness Social Responsibility, Human Capital ; AGH University of Science and Technology Press; Krakow, 2010, pp ; 4; 1; LEWICKA Dagmara; The importance of employer s Brand in Employee Acquisition and retention (stabilisation) processes; [W:] D Lewicka ed. Organisation Management. Competitiveness Social Responsibility, Human Capital ; AGH University of Science and Technology Press; Krakow, 2010, pp ; 1; 1; LEWICKA Dagmara; Instrumenty wspierania innowacyjności w przedsiębiorstwie na podstawie analizy przypadku IBM; [W:] red. Lachiewicz S., Zakrzewska Bielawska A. ( Politechnika Łódzka),,Zarządzanie wiedzą i innowacjami we

7 współczesnych organizacjach ; Monografie Politechniki Łódzkiej; Łódź, 2010, s ; 1; 1; LEWICKA Dagmara; Zmiany w systemach ocen pracowniczych- na podstawie analizy przypadku firmy informatycznej; [W:] red.lewicka D. Zbiegień Maciąg L.,,Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki ; Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; l; LEWICKA Dagmara; Nieprawidłowości i dysfunkcje w organizacji. rezultaty badań empirycznych; [W:] red.janowska, Z. ( Uniwersytet Łódzki),,Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkim ; Tom III. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź, 2010, s ; 1; 1; MICHNIAK Justyna; Elements of modern employee evaluation an analysis of dress style; [W:],,Organisation Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital ( red.nauk. Dagmara Lewicka AGH Kraków); Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; MICHNIAK Justyna; Trust as a base for modern management. A survey on trust leve lamong employees; [W:],,Humanisation of work and modern tendencies in management (red. nauk. Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński ); Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej; Częstochowa, 2010, ss ; 1; 1; PAWNIK Wojciech; Technopol a życie w organizacjach podstawowe problemy; [W:],,Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki (red.nauk.dagmara Lewicka AGH Kraków, Lidia Zbiegień- Maciag - AGH Kraków); Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; PAWNIK Wojciech; Technopol a życie w organizacjach podstawowe problemy; [W:],,Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki (red.nauk.dagmara Lewicka AGH Kraków, Lidia Zbiegień- Maciag - AGH Kraków); Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; PESZKO Agnieszka; Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, a bariery ich rozwoju; [W:] Uwarunkowania rozwoju. Koncepcje i metody zarządzania organizacjami (red. nauk. Irena Dudzik Lewicka - ATH, Bielsko Biała, Honorata Howaniec ATH, Bielsko-Biała, Wiesław Waszkielewicz AGH, Kraków);Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej; Bielsko-Biała, 2010, s ; 1; 1; DUDA Joanna, PESZKO Agnieszka; Działalność inwestycyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce na tle kraju; [W:] Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania (red. nauk. Marianna Księżyk AGH, Kraków); Wydawnictwa AGH; raków, 010, s ; 2; 2; Staszkiewicz Marzena; Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w organizacji; [W:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki ( red.nauk. Dagmara Lewicka AGH Kraków, Lidia Zbiegień-Maciag - AGH Kraków); Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; WACŁAWIK Łukasz; Innovations In the cable industry; [W:],,ganisation management: competitiveness, social responsibility, human capital red.nauk. Dagmara Lewicka AGH; UWND AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; WACŁAWIK Łukasz; Wpływ wywiadowi gospodarczych na rozwój zarządzania strategicznego informacjami; [W:],,Wywiad I kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu (red. Jarosław Kaczmarek, Mirosław Kwieciński - KSW); DOM Organizatora; Toruń, 2010, ss ; 1; 1; WACŁAWIK Łukasz; Metoda MOST geneza i proba zastosowania w zarządzaniu produkcją; [W:],,Zarządzanie produkcją planowanie, wytwarzanie, organizacja i kontrola (red. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz - AGH); Wydawnictwo naukowe ATH; Bielsko Biała, 2010, ss ; 1; 1; WIERNEK Bogusław; Coaching jako narzędzie wspierania rozwoju pracowników; [W:],,Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki ; Wyd. AGH Kraków; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; WIERNEK Bogusław; Wykorzystanie centrów ocen w doborze pracowników; [W:] Zeszyt Naukowy 2; WSZiB Zarządzanie nr 4; Kraków, 2010

8 WIERNEK Bogusław; Nowatorskie formy rekrutacji pracowników; [w:] Zeszyt Naukowy; WSZiB, zarządzanie nr 4-5, Kraków ZIELIŃSKA Agnieszka; Freedom of establishment and freedom of services in view of the judgement of the European Court of Justice of 19 November 2009, Case C-314/08 Krzysztof Filipiak v Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu; [W:] Organisation Management. Competitivness, Social Responisibility, Human Capital, Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; ZIÓŁKOWSKI Sławomir; Koncepcja Flexicurity w kontekście determinantów rynku pracy w Polsce; [W:],,Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki ; Wyd. AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; SAWIK Tadeusz; Multi-objective supplier selection in supply chains with risks; [W:],,Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania ; Wyd. Politechniki Śląskiej; Gliwice, 2010, t.2, ss ; 1; 1; MAGIERA Marek; Metoda wspomagania zarządzania przepływami w elastycznych sieciach dostaw; [W:],,Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania,red. A. Świerniak i J. Krystek, Politechnika Śląska, Gliwice; Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego; Gliwice, 2010, tom II, ss ; 1; 1; MAGIERA Marek; Wielopoziomowa metoda wspomagania zarządzania siecią dostaw; [W:],,Aspekty inżynierii produkcji, red. P. Łebkowski, AGH Kraków; Wydawnictwa AGH: Kraków, 2010, ss ; 1; 1; ŁEBKOWSKI, Piotr, KLIMEK Marcin (PWSZ Biała Podlaska); Algorytmy wstawień dla zagadnienia harmonogramowania projektu ze zdefiniowanymi kamieniami milowymi; [W:],,Komputerowo zintegrowane zarządzanie ; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Opole, 2010, T. 1, ss ; 2; 1; ŁEBKOWSKI Piotr; Petri Nets as Tool for Modeling Materials Flow at a Continuous Steel; [W:],,Management. Theory and Practice. Polish and Kazakh Experiences ; AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; ŁEBKOWSKI Piotr, KLIMEK Marcin (PWSZ Biała Podlaska); Buffer Allocation Algorithm for Scheduling of a Project with Predefine Milestones; [W:],,Production Engineering in Making ; AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne; Kraków, 2010, ss ; 2; 1; ŁEBKOWSKI Piotr, KLIMEK Marcin (PWSZ Biała Podlaska); Alokacja zasobów dla odpornego harmonogramowania projektu; [W:],,Automatyzacja procesów dyskretnych ; Politechnika Śląska, Instytut Automatyki; Gliwice, 2010, ss ; 2; 1; ŁEBKOWSKI Piotr, WOCH Marcin (doktorant WZ AGH); Algorytm dwukryterialnej optymalizacji w rozwiązywaniu problemów dostaw; [W:],,Zarządzanie produkcją planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola ; Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 2; 2; KUBIŃSKA KALETA Ewa, KUBIŃSKI Wiktor; Ocena ryzyka w działalności touroperatorów; [W:],,Zarządzanie produkcją planowanie, wytwarzanie i kontrola (red. R. Barcik); Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała 2010, ss ; 2; 2; KULCZYCKA Joanna, HENCLIK Anna (PAN Kraków); Economic and environmental aspects of the chemical industry in Poland; [W:],,Technological and socio-economical aspects of environmental protection in industry (red. Wioletta M. Bajdur, PAN Kraków); Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej; Częstochowa, 2010, ss.82 96; 2; 1; KSIĘŻYK Marianna, MICHALSKI M. Łukasz; Strategiczne zarządzanie rynkami kapitału finansowego jako jedna z dróg wyjścia z obecnego kryzysu ekonomicznego; [W:],,Współczesne problemy analizy ekonomicznej (red. nauk. Ryszard Borowiecki UE Kraków, Andrzej Jaki UE Kraków); Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Kraków, 2010, ss ; 2; 2;

9 CZAPKIEWICZ Anna, SKALNA Iwona; The Fama French model in Poland; [W:],,Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce ( red. A Dury AGH); Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010, ss CZAPKIEWICZ Anna, BASIURA Beata; The position of the WIG index in comparison with 42 selected market indexes before and after Poland s accession to the EU tested by means of Copula-GARCH model; [W:],,Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce, ( red. A Dury AGH); Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010, ss ; 2; 2; KULCZYCKA Joanna, HENCLIK Anna (PAN Kraków); Economic and environmental aspects of the chemical industry in Poland; [W:],,Technological and socio-economical aspects of environmental, Monografia (red. nauk. Wioletta M. Bajdur, PAN Kraków); Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Polityki Częstochowskiej; Częstochowa, 2010, ss ; 2; 1; MIKULIK Jerzy, BLIM Marek; e-health oraz bezpieczeństwo informacji w systemach BMS; [W:],,Inteligentne budynki: teoria i praktyka, (pod red. Jerzego Mikulika); Oficyna Wydawnicza Text; Kraków, 2010, ss.75-96; 2; 1; MIKULIK Jerzy, BABINA Małgorzata; Mikroprocesorowa karta wieloaplikacyjna jako narzędzie wspierające zarządzanie przyjazną dla środowiska uczelnią wyższą ; [W:],,Inteligentne budynki: teoria i praktyka, (pod red. Jerzego Mikulika); Oficyna Wydawnicza Text; Kraków, 2010, ss ; 2; 1; MIKULIK Jerzy, PAWLIK Marcin; Weryfikacja jakości transmisji w sieciach komunikacyjnych systemów BMS; [W:],,Inteligentne budynki: teoria i praktyka, (pod red. Jerzego Mikulika); Oficyna Wydawnicza Text; Kraków, 2010, ss ; 2; 2; SALA Dariusz, WASZKIELEWICZ Wiesław; Inteligentne zarządzanie procesami przygotowania produkcji; [W:],,Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych (Red. nauk. BOROWIECKI R., UE Kraków Red. nauk. JAKI A., UE Kraków); Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Kraków, 2010, ss ; 2; 2; BANET Ewa (student WZ), JANKOWSKI Rafał, WASZKIELEWICZ Wiesław, SALA Dariusz; Wycena wierzytelności metodami uczenia maszynowego; [W:],,Zarządzanie zasobami organizacji wybrane problemy (Red. nauk. Barcik R., ATH Bielsko-Biała Red. nauk. Howaniec H., ATH Bielsko-Biała); Wydawnictwo ATH: Bielsko-Biała, 2010, ss ; 4; 2; DUDA Jan T. FUKSA Michał AUGUSTYNEK Andrzej; Basket payment methods for metal commodities; [W:],,Zarządzanie produkcją planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola (Red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz); WydawnictwoATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 3; 1; KOZENKOVA N.P., KOVALCZUK K.F., WASZKIELEWICZ Wiesław, HOWANIEC Honorata; Стратегический анализ как основа системы стратегического контроллинга промышленного предприятия; [W:],,Zarządzanie produkcją planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola (Red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz); Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 4; 1; KOZENKOVA N.P., SZATOHIN O.G., WASZKIELEWICZ Wiesław, HOWANIEC Honorata; Признаки оценки альтернатив при принятии решений; [W:],,Uwarunkowania rozwoju, koncepcje i metody zarządzania organizacjami (pod red. nauk. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz); Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 4; 1; KOZENKOV D.E., KOVALCZUK K.F., WASZKIELEWICZ Wiesław, HOWANIEC Honorata; Логистическое управление материальными потоками металлургического предприятия, [W:],,Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji (pod red. nauk. H. Howaniec, W. Waszkielewicz); Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 4; 1; SZAPIRO I.A., KOVALCZUK K.F., WASZKIELEWICZ Wiesław; Формирование модели управления затратами

10 металлургического предприятия; [W:],,Zarządzanie zasobami organizacji wybrane problemy (Red. nauk. Barcik R., ATH Bielsko-Biała Red. nauk. Howaniec H., ATH Bielsko-Biała); Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 3; 1; KOZENKOV D.E., KOVALCZUK K.F., WASZKIELEWICZ Wiesław; Концепция доверия в экономике ; [W:],,Uwarunkowania rozwoju, koncepcje i metody zarządzania organizacjami (pod red. nauk. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz); Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 3; 1; WASZKIELEWICZ Wiesław, HOWANIEC Honorata; Znaczenie wizerunku w procesie budowy marki; [W:],,Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych (red. nauk. D. Kisperska- Moroń, A. Świerczek); Wydawnictwo WSZOP; Katowice, 2010, ss ; 2; 1; BYRSKA-RĄPAŁA Alicja; Poziomy niepewności i metody analizy w ocenie wartości projektów inwestycyjnych; [W:],,Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka (Red. nauk. Urbańczyk E., Uniwersytet Szczeciński); Wyd. Kreos; Szczecin, 2010, w druku; 1; 1; CEMPEL, Witold Aleksander; Future of Reengineering; [W:],,Konowledge Management and Innovation in the Enterprises red. nauk. Magdalena K. Wyrwicka, Katarzyna Grzybowska (Politechnika Poznańska); Dom Wydawniczy Politechniki Poznańskiej; Poznań, 2010, ss ; 1; 1; CZAJKA Kamil, DUDEK Marek; Modelowanie symulacyjne w usprawnianiu przepływu produkcji; [W:],,Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych zarządzanie, strategia, analiza (Red. nauk. Borowiecki R., Jaki A., UEK w Krakowie); Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Kraków, 2010, ss ; 2; 2; CZAJKA Kamil, WASZKIELWICZ Wiesław, BAROSZ Dawid (Barosz Gwimet sp. z o.o.); Rzeczywisty poziom obsługi klienta w warunkach zapotrzebowania niezależnego; [W:],,Zarządzanie produkcją planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola Red. nauk. R. Barcik (ATH Bielsko-Biała), M. Dudek, W. Waszkielewicz; Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 3; 2; DUDEK Marek; Ocena działalności produkcyjnej w małych przedsiębiorstwach; [W:],,Zarządzanie produkcją planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola Red. nauk. R. Barcik (ATH Bielsko-Biała), M. Dudek, W. Waszkielewicz; Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 1; 1; SOROKINA Elena (NMA Ukrainy, DUDEK Marek, LOZHKO Alexey (Stalmag sp. z.o.o); The technological utility function approach for management of the process and product updating in the industrial company [W:],,Zarządzanie produkcją planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola Red. nauk. R. Barcik (ATH Bielsko-Biała), M. Dudek, W. Waszkielewicz; Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 3; 1; DUDEK Marek; Ocena zorganizowania systemów wytwarzania opartych o struktury WDW; [W:],,Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką red. Lachiewicz S., Matejun M. (PŁ); Monografie Politechniki Łódzkiej; Łódź, 2010, ss ; 1; 1; DUDEK Marek; E-wytwarzanie jako narzędzie restrukturyzacji systemu wytwarzania; [W:],,Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych (red. Borowiecki R., Jaki A.); Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; CZAJKA Kamil, DUDEK Marek; Modelowanie symulacyjne w usprawnianiu procesów produkcji; [W:],,Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych (red. Borowiecki R., Jaki A.); Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Kraków, 2010, ss ; 2; 2; KLENIEWSKI Antoni (SGS Polska), SAS Jan; Healt and Safety at Work Management System History, Requirement Interpretation and Operational Practice; [W:],,Management Theory and Praktice, Polish and Kazakh Experiences red. nauk. Łebkowski P., Sas J. AGH); Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010, ss ; 2; 1;

11 KICKI Jerzy (WGiG) KWAŚNIEWSKI Krzysztof; Methodology for the preparation of a long-term strategy concerning lignite price formation between amine and power station in an imperfect market situation; [W:],,Management Theory and Praktice, Polish and Kazakh Experiences (red. nauk. Łebkowski P., Sas J. AGH); Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010, ss ; 2; 1; FELIKS Jerzy, KOWAL Barbara, KOWAL Dominik; Implementacja strategii wyższej uczelni w oparciu o koncepcję strategicznej karty wyników; [W:],,Zarządzanie zasobami organizacji wybrane problemy ; Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 3; 2; LENORT Radim; Production Planning and Control Systems; [W:],,Management of Production Planning, Production, Optimization and Control, red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz (ATH Bielsko-Biała, AGH Kraków); Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss. 7-35; 1; 1; MATERNOWSKA Małgorzata; Odpowiedzialność i regulacja jako instrumenty zarządzania ryzykiem w globalnych łańcuchach dostaw : determinanty stosowania; [W:],,Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych (pod red. nauk. Danuty Kisperskiej-Moroń, Artura Świerczka); Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy; Katowice, 2010,ss ; 1; 1; MAZUR Gabriela, OBRZUD Jacek; Szczupła produkcja jako metoda restrukturyzacji przedsiębiorstwa; [W:] Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarczych zarządzanie-strategia-analiza (red. naukowa R. Borowiecki, A. Jaki UE Kraków); Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Kraków, 2010, ss ; 2; 2; MAZUR Gabriela, OBRZUD Jacek; Innowacje organizacyjne i produktowe jako element restrukturyzacji przedsiębiorstwa; [W:] Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarczych zarządzanie-strategia-analiza. (red. naukowa R. Borowiecki, A. Jaki UE Kraków); Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Kraków, 2010, ss ; 2; 2; MAZUR Gabriela, OBRZUD Jacek; Total productive maintance jako metoda doskonalenia procesu produkcyjnego; [W:] Zarządzanie produkcją planowanie, wytwarzanie, optymalizacja (red. naukowa R. Barcik, M. Dudek, W. Waszkielewicz AGH Kraków, ATH Bielsko Biała); Monografia. Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 2; 2; PROSZOWSKA Anita; Motywacyjny system wynagradzania pracowników jako element skutecznego marketingu personalnego; [W:],,Zarządzanie zasobami organizacji wybrane problemy (red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec Bielsko-Biała); Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 1; 1; PROSZOWSKA Anita; Różnice kulturowe a zachowania rynkowe konsumentów; [W:],,Marketing międzynarodowy: uwarunkowania i kierunki rozwoju (red. nauk. Jan W. Wiktor, Agnieszka Żbikowska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa, 2010, ss ; 1; 1; PROSZOWSKA Anita; Wizerunek oferty studiów podyplomowych w oczach studentów studiów magisterskich i licencjackich; [W:],,Marketing : szkolnictwo i nauczanie (red. nauk. Anna Drapińska - Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii); Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Marketingu; Gdańsk, 2010, ss ; 1; 1; PRYMON-RYŚ Ewa; Wybór metod monitorowania kanału w procesie wdrażania strategii dystrybucji produktów przemysłowych; [W:] Systemy controllingu, monitoringu i audytu, red. nauk. A. Stabryła (UE Kraków); Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; PRYMON-RYŚ Ewa; Ustalenie i wybór struktur przemysłowych kanałów dystrybucji; [W:] Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji, red. nauk. H. Howaniec (ATH Bielsko-Biała), W. Waszkielewicz (AGH Kraków); Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 1; 1;

12 PRYMON-RYŚ Ewa; Zarządzani trwałymi relacjami z klientami; [W:],,Nowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, red. nauk. D. Kisperska-Moroń, A. Świerczek(WSZOP Katowice), ss ; 1; 1; RUMIN Rafał, CIEŚLIK Jacek (AGH KRiM); Mechatroniczny system automatycznego wyważania wirników; [W:],,Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa ; AGH Kraków 2010, w druku; 2; 1; TARCZYDŁO Beata; Komunikacja w warunkach kryzysu a wizerunek organizacji wyniki badań (red. nauk. A. Stabryła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) ; [W:],,Zarządzanie w kryzysie ; Wyd. Mfiles.pl; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; TARCZYDŁO Beata; Metodyka media relations organizacji w warunkach kryzysu.wybrane przykłady; [W:],,Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych: zarządzanie strategia analiza (oprac. i red. nauk. R. Borowiecki, A. Jaki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie); Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; TARCZYDŁO Beata; Odpowiedzialność społeczna organizacji. Studium przypadku; [W:],,Marketing - ujęcie relacyjne (pod. red. nauk. M. Brzozowskiej-Wos Politechnika Gdańska); Wyd. Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska; Gdańsk, 2010, ss ; 1; 1; TARCZYDŁO Beata; Reklama cyfrowa w działaniach organizacji. Wybrane przykłady; [W:],,Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. Nowoczesność przemysłu i usług (praca zb. pod red. J. Pyki Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach); Wyd. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach; Katowice, 2010, ss ; 1; 1; TARCZYDŁO Beata; Relacje inwestorskie w działaniach przedsiębiorstwa; [W:],,Zarządzanie zasobami organizacji wybrane problemy (red. nauk. R. Barcik, H. Howaniec Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała); Wyd. ATH; Bielsko-Biała, 2010, ss ; 1; 1; TARCZYDŁO Beata; Społeczna odpowiedzialność biznesu: wybrane przykłady; [W:],,Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami: ludzie kultura organizacji społeczna odpowiedzialność (red. nauk. J. Stankiewicz Uniwersytet Zielonogórski); Wyd. Uniwersytet Zielonogórski; Zielona Góra, 2010, ss ; 1; 1; WIERNEK Mateusz; Orientacja marketingowa przedsiębiorstw handlujących gazem na konkurencyjnych rynkach energii; [W:] Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji, (red. nauk.. Wiesław Waszkielewicz AGH, Honorata Howaniec ATH Bielsko-Biała); Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała 2010, ss ; 1; 1; BASIURA Beata, CZAPKIEWICZ Anna; The position of the WIG index in comparison with 42 selected market indexes before and after Poland s accession to the EU tested by means of Copula-GARCH model; [W:] Monografia, pod red. A Dury; Wydział Zarządzania, w druku; 2; 2; BIEDA Bogusław; The overview of a stochastic approach for Life Cycle Assessment (LCA) for Mittal Steel Poland S.A.- A case study of Kraków power plant; [W:] Production Engineering In Making (red. nauk. Piotr Łebkowski); Wyd. AGH University of Science and Technology Press; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; GAWEŁ Bartłomiej, SKALNA Iwona, JĘDRUSIK Stanisław; Classification of Business Rule Modeling Languages; [W:] Engineering in Making (red. nauk.) Piotr Łebkowski (Wydział Zarządzania AGH); Wyd. Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010, ss ; 3; 3; JANKOWSKI Rafał, WASZKIELEWICZ Wiesław, SALA Dariusz, BANET Ewa (st. WZ),JANKOWSKI Łukasz (MAINLAB Systemy Informatyczne); Wycena wierzytelności metodami uczenia maszynowego; [W:] Zarządzanie

13 zasobami organizacji wybrane problemy (red. nauk. Ryszard Barcik - ATH); Wydawnictwo ATH; Bielsko-Biała, 2010, s ; 5; 4; KILUK Sebastian; Wymagania dla systemów nadzoru ogrzewania z sieci miejskiej budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię; [W:] Inteligentne budynki : teoria i praktyka (red. nauk.) Jerzy Mikulik; Wyd. Oficyna Wydawnicza Text; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; OPIŁA Janusz; Metody numeryczne w prognozowaniu stanu środowiska na przykładzie czasowo dyskretnych procesów Markowa; [W:] Diagnozowanie stanu środowiska : metody badawcze prognozy : kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego : zbiór rozpraw " pod red. Jerzego K. Garbacza. Bydgoszcz; Wyd.:Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, (Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, ss ; 1; 1; PETRYSHYN Lyubomyr; Teoreticheskie osnovy funkcionaljnogo analiza informacionnihkh potokov i kodirovaniya soobtheniyj v sistemakh upravleniya.теоретические основы функционального анализа информационных потоков и кодирования сообщений в системах управления.; [W:] Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem (red. nauk. H.Howaniec, W.Waszkielewicz ATH Bielsko Biała); Wyd. ATH; Bielsko Biała, 2010, ss. 20; 1; 1; SAWIK Bartosz; Reference Point Approach to Assignment of Supporting Services in a Healthcare Institution; [W:] Automatyzacja procesów dyskretnych, Teoria i zastosowania, Tom II (red. nauk.) Świerniak A. (Politechnika Śląska), Krystek J. (Politechnika Śląska); Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Politechnika Śląska, Instytut Automatyki; Gliwice, 2010, ss ; 1; 1; SAWIK Bartosz; Weighting Approach and Reference Point Method for Multi-Criteria Portfolio Optimization; [W:] Zarządzanie produkcją planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola, Management of production planning, production, optimization and control (red. nauk.) Barcik R. (ATH Bielsko-Biała), Dudek M. (AGH Kraków), Waszkielewicz W. (AGH Kraków, ATH Bielsko-Biała); Wydawnictwo ATH ATH; University of Bielsko-Biała, 2010, ss ; 1; 1; SKALNA Iwona, OPIŁA Janusz; Interval Based Sensitivity Analysis in Input-Output Model; [W:] Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce (red. nauk.) Andrzej Dura (Wydział Zarządzania AGH); Wyd. Wydawnictwa AGH; Kraków, 2010; ss ; 2; 2; STAWOWY Adam, MACIOŁ Andrzej,WRONA Roman (W. Odlewnictwa AGH); Analiza procesów i decyzji w technicznym przygotowaniu produkcji i zarządzaniu procesem wytwarzania dla technologii odlewniczej; [W:] Tendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach (red. nauk.) Stanisław Pietrowski; Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa; Katowice Gliwice, 2010; ss ; 3; 2; BIAŁAS Małgorzata; Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości; [W:] Wybrane problemy i aspekty zarządzania. Teoria i praktyka, (red. nauk. P. Kawa UE Kraków), Oficyna Wydawnicza Text ; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; DUBEL Anna; Instrumenty ekonomiczne wspierające zintegrowaną politykę wodną w Europie; [W:] Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania (red. nauk. M. Księżyk AGH Kraków), Wyd. AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; DURA Andrzej; Duopol Bertranda a współczesna rzeczywistość gospodarcza; [W:] Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania (red. nauk. M. Księżyk AGH Kraków), Wyd. AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; DURA Andrzej; Strategia rynkowa przedsiębiorstwa monopolistycznego klasyczne teorie i rzeczywistość; [W:] Marketingowe i logistyczne determinanty rozwoju organizacji (red. nauk. H. Howaniec, W. Waszkielewicz), Wyd. ATH; Bielsko Biała, 2010, ss ; 1; 1;

14 DURA Andrzej; Sugestia dotycząca problemów najistotniejszych dla współczesnej nauki; [W:] Co nurtuje uczonych? Dylematy i kondycja nauki polskiej (red. nauk. W. Misiak), Wyd. DIFFIN; Warszawa, 2010, ss ; 1; 1 LAURISZ Norbert, LISOWSKI Robert; Przedsiębiorstwo społeczne istota i przykłady; [W:] Współczesna koncepcje zarządzania w teorii i praktyce (red. nauk. A. Dura AGH Kraków); Wyd. AGH; Kraków, 2010, ss ; 2; 2; LAURISZ Norbert, FRĄCZEK Maciej (UEK), KRUPNIK Seweryn (UJ); Rozdział III, Analiza i wnioskowanie; [W:] W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach (red. J. Górniak UJ, St. Mazur UEK); Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa, 2010, w druku, ss ; 3; 1; LAURISZ Norbert, FRĄCZEK Maciej (UEK); Cele przewidywania zjawisk na rynku pracy; [W:] Polski rynek pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? (red. J. Górniak UJ, St. Mazur UEK); Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa, 2010, w druku, ss. 9-32; 2; 1; LAURISZ Norbert, GÓRNIAK Jarosław (UJ), KELER Karolina (UJ), KRUPNIK Seweryn (UJ); Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy refleksja krytyczna; [W:] Polski rynek pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? (red. J. Górniak UJ, St. Mazur UEK); Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa, 2010, w druku, ss ; 4; 1; LAURISZ Norbert, FRĄCZEK Maciej (UEK), GÓRNIAK Jarosław (UJ), JELONEK Magdalena (UJ), KELER Karolina (UJ), KRUPNIK Seweryn (UJ), WOREK Barbara (UJ); Scenariusze prognostyczne rynku pracy; [W:] Polski rynek pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań? (red. J. Górniak UJ, St. Mazur UEK); Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa, 2010, w druku, ss ; 7; 1; MARCINKOWSKA Elżbieta, SAWICKA Joanna; Przebieg procesu outsourcingu w szpitalach publicznych analiza przypadków; [W:] Metody analizy ekonomicznej i menedżerskiej (red. nauk. A. Dura - AGH Kraków); Wyd. AGH; Kraków, 2010, ss ; 2; 2; MENDYS Kazimiera; Polityka dywidend wybranych grup spółek notowanych na WGPW w latach kryzysu; [W:] Metody analizy ekonomicznej i menedżerskiej (red. nauk. A. Dura - AGH Kraków); Wyd. AGH; Kraków,2010, ss ; 1; 1; MUWEIS Justyna; Ekologizacja działalności przedsiębiorstw w Polsce; [W:] Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce ( red. nauk. J. Famielec i M. Kożuch, UE w Krakowie); Wyd. UE w Krakowie; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; MUWEIS Justyna; Wdrażanie Dyrektywy IPPC w Polsce; [W:] Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce ( red. nauk. A. Dura, WZ AGH w Krakowie); Wyd. UWND; Karków, 2010, ss.13-28;1; 1; OBRZUT Marek, STRYSZEWSKI Marek; Metoda oceny uwarunkowań technicznych i ekonomicznych utylizacji odpadów z produkcji górniczej; [W:] Górnictwo i geologia XIII (red. nauk. W.Bartelmus, W.Glapa - Politechnika Wrocławska); Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej; Prace Naukowe 130, Seria 37, 2010, ss ; 2; 1; PREISNER Leszek, PINDÓR Tadeusz; Analiza wielkości i struktury nakładów na ochronę środowiska z ekokonwersji zagranicznego zadłużenia Polski; [W:] Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce (red. nauk. J. Famielec, M. Kożuch UE Kraków); Wyd. UE w Krakowie oraz Fundacja UE w Krakowie; Kraków, 2010, ss ; 2; 2; POSŁUSZNY Krzysztof; Determinanty integracji pionowej w przemyśle; [W:] Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania (red. nauk. M. Księżyk AGH Kraków); Wyd. AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; SZYDŁO Stanisław; Agent Based Market Simulation Using Collective Intelligence Computational; [W:] Production Engineering in Making (red. nauk. P. Łebkowski AGH Kraków); Wyd. AGH; Kraków, 2010, ss ; 1; 1; SZYDŁO Stanisław; Polityka mix w zarządzaniu gospodarką; [W:] Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania

15 (red. nauk. M. Księżyk AGH Kraków); Wyd. AGH; Kraków 2010, ss ; 1;1; ARTYKUŁ ZAGRANICZNY LEWICKA Dagmara; The impact of HRM on creating proinnovative work environment; International Journal of Innovation and Learning; 2010 Volume 7, No.4, ss ; 1; 1; LEWICKA Dagmara,WZIĄTEK- STAŚKO Anna ( Uniwersytet Sląski); Motivating employees versus challenges of contemporary economy a case study; TILTAI Bridges Social Sciences, Klaipeda University; Litwa, 2010, no 1(50); 39-50; 2; 1; SAWIK Tadeusz; Single vs. multiple objective supplier selection in a make to order environment; [w:] Omega. The International Journal of Management Science; 2010, vol. 38 (3-4), ss ; 1; 1; SAWIK Tadeusz; An integer programming approach to scheduling in a contaminated area; Omega. The International Journal of Management Science; 2010, vol. 38 (3-4), ss ; 1; 1; GURGUL Henryk, LACH Łukasz; The causal link between Polish stock market and key macroeconomic aggregates; Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis /LF/; Niemcy, ISSN R. 62 Hft. 4 s. Bibliogr. s , Niemcy, ss ; 2; 2; GURGUL Henryk, LACH Łukasz; The association between stock market and exchange rates for advanced and emerging markets-a case study of the Swiss and Polish economies; Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis /LF/; Niemcy, Przyjęty do druku w 2010 (pismo Redaktora Naczelnego Prof. Dr. Thomasa Heringa z ), ss. LACH Łukasz; Application of Bootstrap Methods in Investigation of Size of the Granger Causality Test for Integrated VAR Systems; Managing Global Transitions; Słowenia, ISSN (printed) ISSN (online) nr. 2, bibliografia s , ss ; 1; 1; LACH Łukasz; Oil usage, gas consumption and economic growth: Evidence from Poland; Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy /LF/; USA, przyjęty do druku w 2010 mail od redaktora naczelnego dr Jamesa Speighta z dnia ; GURGUL Henryk, LACH Łukasz, MESTEL Roland (University of Graz); The relationship between budgetary expenditure and economic growth in Poland; Central European Journal of Operations Research (CEJOR) /LF/; Austria, przyjęty do druku w 2010 mail od redaktora naczelnego Prof. Dr. Ulrike Leopold-Wildburger z W załączeniu szczotka Springera z grudnia 2010; s. 22 CEMPEL Witold Aleksander, PAWLEWSKI, Paweł (Politechnika Poznańska; Human aspect in reengineering project - Conclusions from industrial application; [w:] Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries; Wiley Periodicals, Inc., USA. Article first published online: 2 NOV 2010, DOI: /hfm.20236, ss. on-line; 2; 1; DUDEK Marek, PAWLEWSKI Paweł Politechnika Poznańska); Implementation of network oriented manufacturing structures; [w:] Lecture Notes in Artificial Intelligence; Niemcy, 2010, Berlin- Heidelberg. Springer-Verlag, ss ; 2; 1; SOLIŃSKI Bartosz, SOLIŃSKI Ireneusz; Economical appraisal of the energetic application of hard coal in co-combustion process with biomass in system power plants; [w:] Scientific reports on Resource issues 2010: selected papers of the IUR Partner Universities TU Bergakademie; Niemcy, Freiberg, Vol ISBN , ss. 8; 2; 1;

16 STACH Izabella, GAMBARELLI Gianfranco (Uniwersytet w Bergamo, Włochy) BERTINI Cesarino (Uniwersytet w Bergamo, Włochy); Surface determinants[w:] Control and Cybernetics; Polska, (złożony w lipcu 2008 r.); 3; 1; DUDA Jan Tadeusz, KWIATKOWSKI, Mirosław (WEiP AGH), MILEWSKA-DUDA Janina (WEiP AGH); Application of clustering based gas adsorption models to analysis of microporous structure of carbonaceous materials; Applied Surface Science; USA, 2010 vol. 256 iss.17, ss. ss ; 3; 1; PETRYSHYN Lyubomyr, LAVRIV Mariya (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet); Primenenie metoda analogo-cifrovogo preobrazovaniya v sistemakh ehlektroehnergetiki. Применение метода аналого-цифрового преобразования в системах электроэнергетики; Silovaya ehlektronika i ehnergoehffektivnostj Силовая электроника и энергоэффективность; Ukraina, Kharkiv 2010, ss. ss ; 2; 1; PETRYSHYN Lyubomyr; Analіz funkcіonaljnikh kharakteristik metodіv slіdkuyuchogo analogocifrovogo peretvorennya Galua v sistemakh dіagnostiki. Аналіз функціональних характеристик методів слідкуючого аналого-цифрового перетворення Галуа в системах діагностики; Naukovі vіstі ІME «Galicjka akademіya»наукові вісті ІМЕ «Галицька академія»; Іvano-Frankіvsjkiyj іnstitut menedzhmentu і ekonomіki Galicjka akademіya (ІME GA ) 16(2) 2009 r. Івано-Франківський інститут менеджменту і економіки Галицька академія (ІМЕ ГА ) 16(2) 2009 р., ss. ss.75-79; 1; 1; PETRYSHYN Lyubomyr; Osnovi subtraktivno-aditivnikh sistem koduvannya.основи субтрактивно-адитивних систем кодування; Informacijna bezpieka Інформаційна безпека; Ukraina, Lugansk, 2 (4), 2010, м. Луганськ; ss.13-18; 1; 1; SKALNA Iwona; A Global Optimiyation Method for Solving Parametric Linear Systems Whose Input Data are Rational Functions of Interval Parameters; Lecture Notes In Computer Science; Berlin Heidelberg, 2010, Tom 2, ss ; 1; 1; SKALNA Iwona; Direct Method for Solving Parametric Interval Linear Systems with Non-affine Dependencies; Lecture Notes In Computer Science; Berlin Heidelberg, 2010, Tom 2, ss ; 1; 1; SKALNA Iwona, DUDA Jerzy; A comparison of metaheurisitics for the problem of solving parametric interval linear systems; Lecture Notes in Computer Science; Niemcy, 2010, Volume 6046, ss ; 2; 2; BIAŁAS Małgorzata, SOLEK Adrian (UE w Krakowie); Evolution of Capital Adequacy Ratio; Economics and Sociology. Scientific Papers; Ukraina, 2010, Vol. 3, No 2, ss ; 2; 1; ARTYKUŁ POLSKI BECK-KRALA Ewa, WALCZYK Jolanta (portal ekorodzice ); Rola świadczeń dodatkowych w motywowaniu pracowników IT; Humanizacja Pracy; Polska,, 6 (258), Płock 2010, s ; 2; 1; BECK-KRALA Ewa; Motywowanie finansowe menedżerów pracujących w międzynarodowych korporacjach; Ekonomia Menedżerska; UWND AGH, Polska, 2010; s ; 1; 1; Cholewa - Klimek Magdalena; Zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych i praktyczne aspekty jej realizacji w przepisach prawa pracy; Studia Prawnicze Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego; Przyjęta do druku; 1; 1; Duda Joanna; Struktura finansowania działalności inwestycyjnej małopolskich MŚP w aspekcie integracji z Unią Europejską; Finanse publiczne i międzynarodowe; Polska, nr 99/2010; s ;

17 1; 1; Duda Joanna, Molenda Michał; Rola jakości w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw polskich z sektora MSP; Ekonomia Menedżerska; Polska, nr 7/2010; s.19-30; 2; 1; Duda Joanna; Finansowanie działalności polskiego sektora MSP w latach ; Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa; Polska, 142/2010; 1; 1; Duda Joanna, Kudełko Mariusz; Znaczenie aspektów środowiskowych a innowacyjność polskiego sektora MSP; Ekonomia Menedżerska; Polska, 8/2010; s ; 2; 2; KLIMKIEWICZ Katarzyna; Zarządzanie społecznie odpowiedzialne w różnych warunkach kulturowych; [w:] Społeczna Odpowiedzialność Organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (red. nauk. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu); Wyd. UE we Wrocłwiu, Wrocław 2010, nr 100; ss ; 1; 1; KLIMKIEWICZ Katarzyna; Zarządzanie różnorodnością jako element prospołecznej polityki przedsiębiorstwa; Współczesne Zarządzanie; nr 2/2010; ss ; 1; 1; KOZARKIEWICZ Alina; Teoria ograniczeń w controllingu projektów; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Polska 2010 nr 123; ss ; 1; 1; KOZARKIEWICZ Alina; Współczesne trendy w innowacyjności w kierunku otwartych innowacji; Przegląd Organizacji; Polska 2010 Nr 5; ss ; 1; 1; KOZARKIEWICZ Alina; Otwarte innowacje nowoczesna koncepcja strategicznego zarządzania innowacjami we współczesnych organizacjach; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie; Polska 2010; W druku; 1; 1; JOANNA DUDA, MARIUSZ KUDEŁKO; Źródła finansowania inwestycji proekologicznych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Ekonomia Menedżerska; Wydawnictwa AGH, Kraków 2010; str ; 2; 2; KUSA Rafał; Społeczna odpowiedzialność organizacji niekomercyjnych; Ekonomia Menedżerska, nr 7/2010; ss.31-41; 2; 2; LEWICKA Dagmara; Zarządzanie zasobami ludzkimi w kryzysie; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu red. Skalik J. Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstwczego nauczył nas kryzys?, nr 128, 2010; ss ; 1; 1; LEWICKA Dagmara; Menedżer wspierający innowacyjność- nowe wyzwania; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu red Listwan T. Witkowski S. A. Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, nr 115, 2010; ss ; 1; 1; PAWNIK Wojciech; Polacy w świecie technopolu między społecznym dziedzictwem erozji etosu pracy a innowacją organizacyjną Fredericka Winslowa Taylora; Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Polska,, 2010, z. 17; ss ; 1; 1; WĄCHOL Jerzy; Rola interesariuszy w zarządzaniu spółką w czasie spowolnienia gospodarczego; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Polska, nr 102/2010; ss ; 1; 1; WĄCHOL Jerzy;? nadzoru korporacyjnego w działalności przedsiębiorstw w okresie kryzysu finansowego; Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Polska, nr 4/2 2010; ss ; 1; 1; WACŁAWIK Łukasz; Outsourcing w wywiadzie gospodarczym; Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 2009/11; ss ; 1; 1; WACŁAWIK Łukasz; Wywiad gospodarczy rozwój czy kryzys?; Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 2009/10; ss ; 1; 1; ZIELIŃSKA Agnieszka; Glosa częściowo krytyczna do Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2008 r., II UZP 6/08. Dopuszczalność przeniesienia odpowiedzialności za składki na ubezpieczenie społeczne członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po utracie bytu prawnego przez spółkę; Radca Prawny, 1/2010; ss ; 1; 1; MAGIERA Marek; Dwupoziomowa metoda harmonogramowania przepływów przez sieci dostaw; Logistyka, Polska, 2010, nr 2, ss. 131; 1; 1; KACZMARCZYK Waldemar; Modeling multi-period set-up times in the proportional lot-sizing

18 problem; Decision Making in Manufacturing and Services, Polska, 2009, 3 (1-2), ss ; 1; 1; KACZMARCZYK Waldemar; Practical tips for modeling lot-sizing and scheduling problem; Decision Making in Manufacturing and Services, Polska, 2009, 3 (1-2), ss ; 1; 1; ŁEBKOWSKI Piotr, KLIMEK Marcin (PWSZ Biała Podlaska); Algorytm priorytetowy alokacji buforów dla problemu harmonogramowania projektu ze zdefiniowanymi kamieniami milowymi; Logistyka, Polska, 2010, 2, dysk optyczny, ss. 1-11; 2; 1; ŁEBKOWSKI Piotr, WOCH Marcin (doktorant WZ AGH); Zastosowanie algorytmu symulowanego wyżarzania do rozwiązania problemu dostaw z oknami czasowymi; Logistyka, Polska, 2010, 2, dysk optyczny, ss. 1-9; 2; 1; LIBURA Ewa, CIĘCIWA Zdzisław (prof. WSIZ w Rzeszowie); Wpływ głównych czynników makroekonomicznych na liniowe uporządkowanie województw Polski ( ); Zeszyt Naukowy nr 4/2009 Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ss ; 2; 1; KUBIŃSKI Wiktor, STEFAŃSKI Krzysztof, Mittal Steel Poland ; Diminishment of Internal Polygonization of Tubes in Hot Stretch-reducing Mill; Metallurgy and Foundry Engineering, Polska,2010, Vol. 36, No. 1, ss ; 2; 1; KSIĘŻYK Marianna; Założenia optymalnego jednolitego systemu podatkowego w krajach UE; Ekonomia menedżerska; Polska, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2010, nr.8, ss ; 1; 1; KSIĘŻYK Marianna; Podstawowe źródła obecnego kryzysu światowego; Ekonomia menedżerska; Polska, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2010, nr.7, ss.7 18; 1; 1; KSIĘŻYK Marianna; Strategiczne zarządzanie rynkami kapitału finansowego; Ekonomia menedżerska; Polska, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2010, nr.8, ss. 7 19; 1; 1; MICHALSKI Ł. Marek; System ocen procesów wytwarzania energii elektrycznej w warunkach otwartej gospodarki rynkowej; Ekonomia menedżerska; Polska, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2010, nr.8, ss ; 1; 1; CZAPKIEWICZ Anna; The multidimensional weighted ultractructural model in the cross- section of expected stock returns; Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica; Polska nr 235, ss ; 1; 1; CZAPKIEWICZ Anna, SKALNA Iwona; The Fama-French model for the Polish market; Ekonomia Menedżerska 7, ; Polska nr 7, ss ; 2; 2; CZAPKIEWICZ Anna, BASIURA Beata; Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli copula-garch; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia 17; Polska nr 17, ss ; 2;2; CZAPKIEWICZ Anna, MAJDOSZ Paweł; Modelowanie szeregu stóp zwrotu na przykładzie wybranych indeksow światowych; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 612; Polska nr 612, ss ; 2; 1; GIL Zdzisław, KŁĘK Krzysztof; Modele systemowe ryzyka indukowanego; Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki; Polska, Zeszyt nr 6, ss.21-28; 2; 2; GURGUL Henryk, LACH Łukasz; Linear versus nonlinear causality for DAX companies Liniowa i nieliniowa przyczynowość dla spółek z indeksu DAX; Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions kwartalnik = quarterly; Polska nr 3, ss ; 2; 2; GURGUL Henryk, ZAJĄC Paweł; Rozkłady dziennych stóp zwrotu i wielkości obrotów dla spółek z indeksu CAC40 i ich zmiany w okresie kryzysu finansowego Distributions of daily stock returns and trading volume of companies listed in CAC40 and their changes during the finance crisis; Ekonomia Menedżerska; Polska nr 7, ss ; 2; 2; GURGUL Henryk, ZAJĄC Paweł; Model dynamiki procesu powstawania i upadłości przedsiębiorstw Dynamic model of birth and death of enterprises; Folia Oeconomica Cracoviensia (organ Komisji Nauk Ekonomicznych PAN); Vol. LI (2010) Kraków, ss. 5-25; 2; 2; GURGUL Henryk, SUDER Marcin; Nieliniowa dynamika indeksów giełdowych WIG20 i ATX:

19 analiza porównawcza Nonlinar dynamics of stock market indices WIG20 and ATX: comparative analysis; Ekonomia Menedżerska; Polska nr 7, ss ; 2; 2; GURGUL Henryk, KŁĘK Kszysztof (WSEiI Kraków); Analiza spektralna stóp zwrotu dla spółek z indeksu SMI Spectral analysis of stock return of companies listed in SMI index; Ekonomia Menedżerska nr 7, ss ; 2; 1; GURGUL Henryk, SUDER Marcin; Fraktalne własności wielkości obrotów indeksów WIG20, ATX i CAC40: analiza porównawcza; Ekonomia Menedżerska nr 8; ss ; 2; 2; GURGUL Henryk, SYREK Robert (Wiesi Kraków); Polish stock market and some foreign markets: dependence analysis by regime switching copula; Ekonomia Menedżerska nr 7; ss , 2; 1; GURGUL Henryk, LACH Łukasz; Causality analysis between public expenditure and economic growth of Polish economy in last decade; Statistics in Transition; Polska, przyjęty do druku (mail od Sekretarza naukowego prof. Romana Popińskiego), WÓJTOWICZ Tomasz; Wielkość obrotów a wzajemne korelacje stóp zwrotu spółek z GPW w Warszawie; Zeszyty Naukowe nr 616 Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia; Polska, 2010, 29, ss ; 1; 1; GURGUL Henryk, LACH Łukasz; Opennes of Polish economy and economic growth: causa lity analysis; Badania Operacyjne i Decyzje; Polska, zostanie wydrukowany w numerze 4/2010 (mail Sekretarza Naukowego Wiesławy Napierały z ), CZAPKIEWICZ Anna, SKALNA Iwona; The CAPM and Fama-French Models in Poland; Przegląd Statystyczny; Polska, przyjęty do druku CZAPKIEWICZ Anna,BASIURA Beata; Clustering financial data using Copula-Garch model in an application for main market stock returns; STATISIC in TRANSITION; Polska, vol 11, nr1, Polska, ss ; 2; 2; CZAPKIEWICZ Anna, BASIURA Beata; Modelowanie stóp zwrotu wybranych indeksów światowych przy zastosowaniu funkcji połączeń; Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Polska, przyjęty do druku CZAPKIEWICZ Anna, BASIURA Beata; Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modelu Copula-Garch; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia 18; Polska, przyjęty do druku MIKULIK Jerzy, ZAJDEL Mirosław (student WZ); Holistyczna ocena bezpieczeństwa szpitala diagnostyczny model strefowy, Cz. 2; OPM Ogólnopolski Przegląd Medyczny : magazyn przedsiębiorczych lekarzy i menedżerów służby zdrowia; Polska, 2010, nr 6, ss ; 2; 1; BYRSKA-RĄPAŁA Alicja; Ryzyko i niepewność a koncepcja kompleksowego zarządzania złożem; Górnictwo i geoinżynieria; Polska, rok 34, zeszyt 3, 2010, ss ; 1; 1; BYRSKA-RĄPAŁA Alicja; Poziom niepewności technicznej w międzynarodowych klasyfikacjach zasobów węglowodorów; Przegląd górniczy; Polska, tom 66 (CVI), nr 9 (1054), wrzesień 2010, ss ; 1; 1; SAS Jan; Rośnie udział CNG w transporcie; Przegląd gazowniczy; Polska, 2010, 1 (25), ss. 15; 1; 1; KARKULA Marek; Analiza wybranych procesów transportowych obsługi magazynu metodami symulacyjnymi; Logistyka; Polska, 2010 nr 4, ss. 1-11; 1; 1; KARKULA Marek; Wybrane aspekty modelowania symulacyjnego zautomatyzowanych systemów transportu wewnętrznego; Logistyka; Polska, 2010 nr 2, ss. 1-11; 1; 1; KARKULA Marek, SZYMANOWSKA Anna; Usprawnianie procesów transportowych z wykorzystaniem usług sieciowych na przykładzie przedsiębiorstwa komunalnego; Logistyka; Polska, 2010 nr 2, ss. 1-11; 2; 1; KARKULA Marek, KOWAL Dominik; Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesach realizacji strategii przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego; Przegląd Górniczy; Polska, 2010 t. 66 nr 9, ss ; 2; 2; BUKOWSKI Lech, LICHOTA Adam; Ocena zdolności procesów o dużej asymetrii względem granicy tolerancji; Archives Of Foundry Engineernig; Polska, 3/2010, ss ; 2; 2;

20 FELIKS Jerzy, LICHOTA Adam; Wspomaganie analizy systemów pomiarowych (MSA); Archives Of Foundry Engineernig; Polska, 3/2010, ss ; 2; 2; FELIKS Jerzy, KOWAL Barbara, KOWAL Dominik; Strategiczna karta wyników jako logistyczne narzędzie wspomagania implementacji strategii w uczelni wyższej; Logistyka Nauka, Artykuły Recenzowane; Logistyka 2010 nr 2, ss. 130; 3; 2; LENORT Radim, STAŠ David (EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s.); Demand Forecasting System for General Planning in Metallurgical Companies; Hutnik - Wiadomości Hutnicze; Polska, 2010, R. 77 nr 9, ss ; 2; 1; MATERNOWSKA Małgorzata; Logistyka a wartość i metody jej tworzenia; Logistyka; Polska, 2010,ss ; 1;1; MATERNOWSKA Małgorzata; Product liability as the crucial factor in the risk management; Logistyka i Transport; Polska, 2010, ss.85-89; 1; 1; MATERNOWSKA Małgorzata; Standardy (regulacje) a kwestia aktywności firm w ograniczaniu ryzyka powstania szkód; Zeszyty Naukowe WAT Systemy Logistyczne Wojsk ; Polska, 2010, nr 36, ARTYKUL W DRUKU, ss ; 1; 1; PROSZOWSKA Anita; Co o słuchaczach studiów podyplomowych myślą studenci AGH?; Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej; Polska, 2010, nr 28,ss ; 1; 1; PROSZOWSKA Anita; Platforma Zarządzanie-Rachunkowość-Nowe Technologie odpowiedzią na zapotrzebowanie w obszarze studiów podyplomowych; Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej; Polska, 2010, nr 29,ss ; 1; 1; PROSZOWSKA Anita; Promocja w mediach społecznościowych w warunkach kryzysu; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Polska, 2010, nr 128,ss ; 1; 1; PROSZOWSKA Anita; Wykorzystanie nowych technologii w oddziaływaniu na rynkowe decyzje młodych konsumentów; Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów; Polska, 2010, z. nauk. 101, ss ; 1; 1; TARCZYDŁO Beata; Wizerunek organizacji w sytuacji przełomu strategicznego; Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie; Polska, 2010, Zeszyt Naukowy Nr 100, ss ; 1; 1; BASTER Barbara, MACIOŁ Andrzej, RĘBIASZ Bogdan; Zastosowanie silników regułowych do wspomagania decyzji w obszarze opracowania technologii i zarządzania produkcją wyrobów hutniczych; Hutnik, Wiadomości Hutnicze; Polska, 2010, (77), 12, ss ; 3; 3; BASIURA Beata; Wskaźniki wypadkowości w podziale województw Polski; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Polska, przyjęty do druku; 1; 1; BIEDA Bogusław, HENLIK Anna (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN), KULCZYCKA Joanna (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN); Life cycle assessment in the energy generation process variant analysis in metallurgical industry; Archives of Metallurgy and Materiale; Polska, 2010, tom 55, zeszyt 4, ss ; 3; 1; DUDA Jerzy, STAWOWY Adam; A possibility of business rules application in production planning; Archives of Foundry Engineering; Polska, 2010, vol. 10 iss. 2, ss ; 2; 2; JĘDRUSIK Stanisław CHMIEL Wojciech (Katedra Automatyki, EAIiE, AGH), KADŁUCZKA Piotr (Katedra Automatyki, EAIiE, AGH), WALA Konrad (Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza); Algorytmy heurystyczne w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania; Zeszyty Naukowe AGH "Automatyka"; Polska, 2010, t.14, z. 3/2, ss ; 4; 1; JĘDRUSIK Stanisław CHMIEL Wojciech (Katedra Automatyki, EAIiE, AGH), KADŁUCZKA Piotr (Katedra Automatyki, EAIiE, AGH); Nadzorowana kategoryzacja tekstów angielskich; Zeszyty Naukowe AGH "Automatyka"; Polska, 2010, t.14, z. 3/2, ss ; 3; 1; MACIOŁ Andrzej, STAWOWY Adam,WRONA Roman (W. Odlewnictwa AGH); An application of advanced information technology in foundry engineering; Archives of Foundry Engineering; Polska, 2010, vol. 10, iss. 2, ss ; 3; 2; OPIŁA Janusz Magdalena PULKA (UJ), Tomasz MILEWICZ (UJ), Katarzyna GOSZTYŁA(UJ),

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii

Przypadek 3. Państwo Gawlikowie, czyli gdzie pracować w Polsce czy w Wielkiej Brytanii Department Faculty member Author (Authors) Publication title Publication name Publisher Place of publishing Year The Department of Accounting Banaszkiewicz Aleksandra Banaszkiewicz A., Makowska E., Przypadek

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M

RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH... 13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ... 15 BIETA M Spis treści RADA PROGRAMOWA VIII KONGRESU EKONOMISTÓW POLSKICH...13 SCHEMAT DEBATY KONGRESOWEJ...15 ELŻBIETA MĄCZYŃSKA...17 WPROWADZENIE...17 AUTORZY I STRESZCZENIA REFERATÓW...19 PIOTR ADAMCZEWSKI...19

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WSPÓŁCZESNE TEORIE, KONCEPCJE ORAZ PROBLEMY MARKETINGU, HANDLU I KONSUMPCJI Krzysztof Andruszkiewicz, Lech Nieżurawski, Krzysztof Śmiatacz, Role i satysfakcja interesariuszy przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALISYS OF SECTORS)... 2 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 3 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (COST-BENEFIT ANALYSIS)... 4 ANALIZA DANYCH (DATA ANALYSIS)...

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE PŁACE W POLSCE I W ŚWIECIE 2006 2012 132 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by:

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by: Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Mój indeks H = 5 bez samocytowań. 5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5

Bardziej szczegółowo

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień:

Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: Zestawienie publikacji dla minimum kadrowego I stopień: dr Krzysztof Echaust Monografia naukowa 1. Produkty strukturyzowane : konstrukcja, wycena, aspekty prawne / Bartkowiak Marcin, Echaust Krzysztof.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Kevin Lane Keller ; wstęp do wyd. pol. Jacek Kall ;

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 340 Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem wiodące orientacje Redaktorzy naukowi Jan Lichtarski,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 1. B.108531 THE 3 simple rules of investing : why everything you've heard about investing is wrong - and what do instead / Michael Edesess [et al.]. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2014.

Bardziej szczegółowo