Uniwersytet im. Adama Mickiewicza od : Stanowisko: Adiunkt, specjalizacja: metaetyka, teoria działania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza od 01.09.2010: Stanowisko: Adiunkt, specjalizacja: metaetyka, teoria działania."

Transkrypt

1 Piotr Makowski Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89c, Poznań Tel.: +48 (61) A. PRACA I WYKSZTAŁCENIE: PRACA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza od : Stanowisko: Adiunkt, specjalizacja: metaetyka, teoria działania. University of California, Davis Stanowisko: Fulbright Senior Advanced Research Scholar (staż naukowy), specjalizacja: teoria działania. WYKSZTAŁCENIE: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ( ): Doktorat: nauki humanistyczne / filozofia (cum laude) Rozprawa: Status dobra i powinności we współczesnych etykach naturalistycznych, Promotor: prof. zw. dr. hab. Tadeusz Buksiński (UAM). Recenzenci: dr hab. Marcin Poręba (Uniwesytet Warszawski), dr hab. prof UAM Ewa Nowak; Licencjat: filologia klasyczna 2006 Praca: Dynamis u Arystotelesa od filozofii pierwszej do filozofii praktycznej. Rola i znaczenie pojęcia możności w filozofii Arystotelesa, Promotor: prof. zw. dr hab. Marian Wesoły (UAM). Recenent: prof. zw. dr hab. Jerzy Danielewicz (UAM); 1 / 7

2 Magisterium: flozofia 2005 Praca: Pojęcie autonomii a moralność. Problem struktury etyki integralnej w teorii Hansa Krämera, Promotor: prof. zw. dr. hab. Tadeusz Buksiński (UAM). Recenzent: prof. zw. dr hab. Barbara Kotowa (UAM); B. KOMPETENCJE NAUKOWE: Metaetyka, Pragmatyzm i neopragmatyzm, Prakseologia, Naturalistyczna etyka normatywna, Neoarystotelesowska etyka cnót, Filozofia praktyczna w zakresie: Arystoteles, Hume, Kant i Fichte Filozoficzne teorie intersubiektywności; C. ZAINTERESOWANIA, INSPIRACJE: Teoria działania, Filozofia intencjonalności i intencji, Psychologia poznawcza, Nauki o zarządzaniu (zwł. teoria organizacji); D. JĘZYKI: Angielski (advanced professional proficiency) Niemiecki, Francuski, Włoski (limited working proficiency), Starożytna Greka i Łacina (working proficiency) Polski (native); E. PROJEKTY BADAWCZE: : Teorie działania na podstawie racji. Możliwość zastosowania w naukach o zarządzaniu, NCN UMO- 2011/03/B/HS4/04162 kierownik i główny wykonawca, : Practical Rationality: Contemporary Theories of Reasons for Action and Their Implications for the Conception of Prudential Reason, Fulbright Senior Advanced Research at University of California, Davis (USA), 2 / 7

3 : Status dobra i powinności we współczesnych etykach naturalistycznych Grant promotorski MNiSW, N N główny wykonawca (kier. prof. zw. dr hab. Tadeusz Buksiński), : International Research Program for Moral Psychology and Moral-Democratic Competence Training kierownicy: prof. Georg Lind (University of Konstanz), Prof. Ewa Nowak (UAM) współwykonawca; F. PUBLIKACJE: I. Monografie: 1. Status dobra i powinności we współczesnych etykach naturalistycznych [ph.d. diss.], Repozytorium UAM, Poznań 2010, 2. Po metaetyce, Kraków, TAiWPN Universitas 2012, stron 290, II. Redakcje naukowe: Intersubiektywność, P. Makowski (red.), Kraków, TAiWPN Universitas 2012, stron 304, III. Artykuły po angielsku: 1. The Task of a Naturalist: An Epitaph for Philippa Foot ( ), Ethics In Progress Quarterly. Online Journal, Issue No. 1 (1)/2010: , 2. Metaphysics of Practical Philosophy. The Concept of Capacity in Aristotle, in: Georg Arabatzis (ed.), Studies on Supernaturalism, Academy of Athens, Logos Verlag 2009: 59 73, 3. Hegel on Recognition: Moral Implications of Lordship and Bondage, Dialectic, Hegel Jahrbuch, Hg. von A. Arndt, K. Bal & H. Ottmann, 2008: ; IV. Artykuły w języku polskim: 1. Bratman i prakseologia minimalna [wstęp do: Michael E. Bratman, Płodność działalności planowanej, przeł. P. Makowski, w przygotowaniu], 2. Moore i semantyczna autonomia etyki, Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, Vol. LIV, 2013 [w druku], 3 / 7

4 3. Dynamis. Metafizyczne pojęcie możności i jego rola w filozofii praktycznej Arystotelesa, ICF Diametros, Vol. 33 (2012): , 4. Spektrum praktyczne etyki a intersubiektywność. Dwa modele podmiotu w: Intersubiektywność, P. Makowski (red.), Kraków, TAiWPN Universitas 2012: , 5. Gilotyna Hume a, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, Vol. 4 (80) 2011: , 6. «Sfera publiczna» i detranscendentalizacja intersubiektywności, w: O miejskiej sferze publicznej, M. Nowak & P. Pluciński (red.), Kraków, Wydawnictwo Ha!Art 2011: , 7. Pytanie o możliwość naturalizacji wartości w etyce. Uwagi na marginesie Sądu wartościującego J. Griffina, w: Ku źródłom wartości, P. Orlik (red.), Poznań, WN IF UAM: , 8. Intersubiektywna interpretacja moralności horyzont filozoficzny etyki Hansa Krämera, w: Filozofia publiczna i etyka życia publicznego K. Cern, P.W. Juchacz, E. Nowak (red.), Seria Co-opera, Vol. VI, Poznań 2009: , 9. Śmiech Arystofanejski. Analiza środków komicznych u Arystofanesa na przykładzie Żab, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, Vol. XVIII, 2008: , 10. Nowa filozofia moralności, IMF Hybris, Vol. 5, 2007: 1 23, 11. Autonomia w etyce I. Kanta (próba interpretacji historystycznej), ICF Diametros, Vol. 10, 2006: 34 64, V. Tłumaczenia: 1. David Copp, Naturalizm moralny i trzy stopnie normatywności, Etyka, Vol. 42 (2009): 51 83; 2. Michael E. Bratman, Płodność działalności planowanej [w przygotowaniu]. VI. Miscellanea: 1. Ogień w filozofii Heraklita [art. encyklopedyczny], Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, Vol. 1, Nr 2: , 2. Wymiary intersubiektywności. Słowo wstępne, w: Intersubiektywność P. Makowski (red.), Kraków, TAiWPN Universitas 2012: 7 10, 4 / 7

5 3. Wartości w etyce a specyficzny charakter współczesnej teorii etycznej [dyskusja], w: Ku źródłom wartości, P. Orlik (red.), Poznań, WN IF UAM 2009: , 4. Interpretowanie kultury. Tezy na temat pojęcia kultury w kontekście naturalizmu, Znaczenia, Vol. 1, 2008: Narcyz i jego zwierciadło interpretacje [esej], Subiectiva, Vol. 1, 2007: 17 23, 6. Temat moralności u Gombrowicza w świetle problemów etyki współczesnej [esej], KSF Preteksty, Vol. 8, 2007: 27 36, G. PREZENTACJE: I. po angielsku (międzynarodowe): 1. Inertia and Plasticity Philosopher s Rally, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland ( ), 2. Reframing Praxiology. A New Introduction to the Efficient Action Theory ECTA 2013, Poznan, Poland ( ), 3. Integrative Praxiology. A New Introduction to the Efficient Action Theory Philosophy Department Workshop, University of California, Davis ( , USA), 4. Praxiology Davis Group in Ethics and Related Subjects, Department of Philosophy, University of California, Davis ( , USA na zaproszenie), 5. A Question of Ontology in Ethics Metaphysics, Language, and Morality. International Philosophical Symposium, Center for Croatian Studies ( , Zagrzeb, Chorwacja), 6. A Question of Ontology in Ethics. Conceptual Relativity and Naturalism Philosophy Department Workshop, University of California ( , Davis, USA na zaproszenie), 7. A Problem of Metaphysics in Ethical Naturalism Schola Europaea 2008: Bildung als Diskurs. Polnisch-Schweizerisches Kolloquium, Universität Bern ( , Berno, Szwajcaria), 8. Hegel on acknowledgement: moral implications of Lordship and Bondage dialectic XXVI Międzynarodowy Kongres Heglowski ( , Poznań), II. po polsku (krajowe): 5 / 7

6 1. Nowe wprowadzenie do prakseologii Kotarbińskiego Towarzystwo Naukowe Prakseologii, PAN, Pałac Staszica, Warszawa ( ), 2. Gilotyna Hume a David Hume ( ). Mechanika Umysłu; Uniwersytet Warszawski ( ), 3. Etyka bez ontologii. Status poznawczy etyki w ujęciu naturalistycznym referat na III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Filozofii ( , Kraków), 4. Filozofia kultury i naturalizm Ogólnopolska Konferencja: Kultura humanistyczna ( , Rybnik), 5. Spektrum praktyczne etyki a intersubiektywność. Problem modelu podmiotu II Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna w Ciążeniu: Intersubiektywność. Wymiar społeczny moralny prawny, Dom Pracy Twórczej UAM ( , Ciążeń), 6. Philosophy naturalized. O statusie twierdzeń współczesnej filozofii referat: I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Filozofii ( , Kraków); H. MIĘDZYNARODOWE DOŚWIADCZENIE NAUKOWE: 1. Stypendium Fundacji Fulbrighta w kategorii Senior (seminaria, konferencje, networking) California USA ( ), 2. Wykład na zaproszenie w ramach Philosophy Department Seminar, University of California, Davis (USA) , 3. Uczestnictwo w The International Workshop Schola Europaea: Bildung Als Diskurs Universität Konstanz (Niemcy) / Universität Bern (Szwajcaria) , 4. The I.A.C.T. Summer School in Ancient Greek (Bryanston, Wielka Brytania) I. CZŁONKOSTWO I WOLONTARIAT: 1. Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji ECTA 2013: European Conference of Theory of Action Reasons for Action and Praxiology. Broadening the Borders ( , Poznań) 2. Członek Towarzystwa Naukowego Prakseologii (od ), 3. Członek i juror w Komitecie Regionalnym Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej ( ). 6 / 7

7 4. Członek rady naukowej (oraz peer-reviewer) w Philosophy Study Journal, David Publishing Company, Libertyville, IL, USA (od ), 5. Członek rady naukowej w Ethics in Progress Quarterly, Academic Research Publishers of Institute of Philosophy, UAM (od ), 6. Przewodniczący komitetu organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej w Ciążeniu: Intersubiektywność. Wymiar społeczny moralny prawn ( , Ciążeń), 7. Członek The Society for Promotion of Hellenic Studies oraz The Classical Association (Londyn, UK, od ), 8. Założyciel i koordinator Interdyscyplinarnego Doktoranckiego Koła Filozficznego Praxis, pod opieką kier. Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej, IF UAM ( ), 9. Vice-przewodniczący Samorządu Doktorantów, IF UAM ( ); J. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY: 1. Stypendium dla Młodych Wybitnych Naukowców, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( ), 2. Fulbright Senior Advanced Research Award (stypendium ), 3. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Komitet Wydziału Nauk Społecznych, ( ), 4. Doktoranckie stypendium naukowe, UAM ( ), 5. Brytyjskie stipendium The J.A.C.T. (Joint Association of Classical Teachers) grant na udział w Summer School in Ancient Greek, Bryanston, UK (awarded ); K. OSOBISTE: Ur: 1982, Brodnica, Polska Narodowość: Polska Obywatelstwo: polskie Stan cywilny: kawaler 7 / 7

Curriculum vitae. zaluskiwojciech@gmail.com

Curriculum vitae. zaluskiwojciech@gmail.com Prof. WOJCIECH ZAŁUSKI Faculty of Law and Administration Department of the Philosophy of Law and Legal Ethics Jagiellonian University Bracka Street 12 Krakow, 31-005, Poland Curriculum vitae 1. Personal

Bardziej szczegółowo

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU NAUK HUMANISTYCZNYCH dr Aleksandra HULEWSKA adiunkt aleksandra.hulewska@up.wroc.pl Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka psychologii i Podyplomowych Studiów Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS. Regina Lenart Nakło Śląskie, ul. Dzierżonia 17 (+48) 604-35-88-77 regina.lenart@interia.pl

ŻYCIORYS. Regina Lenart Nakło Śląskie, ul. Dzierżonia 17 (+48) 604-35-88-77 regina.lenart@interia.pl ŻYCIORYS Regina Lenart Nakło Śląskie, ul. Dzierżonia 17 (+48) 604-35-88-77 regina.lenart@interia.pl WYKSZTAŁCENIE Doktorat 2013, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania Temat: Zdolność

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA U N I W E R S Y T E T J A G I E L L O Ń S K I INSTYTUT FILOZOFII KOGNITYWISTYKA KATALOG KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA STACJONARNE II STOPNIA K R A K Ó W 2013 System ECTS w Instytucie Filozofii

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko: Melanie Ellis stopień naukowy: dr stanowisko: adiunkt Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra dydaktyki języka angielskiego

imię i nazwisko: Melanie Ellis stopień naukowy: dr stanowisko: adiunkt Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra dydaktyki języka angielskiego Rozprawa doktorska: 2004 Temat rozprawy: Developing speaking skills in the teaching of English at the advanced level. Design, implementation and evaluation of a task-based syllabus for trainees of pre-service

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Inne dyplomy i certyfikaty związane z prowadzoną działalnością naukową: Kurs Editing for Translators. Kurs Poprawna Polszczyzna I

Autoreferat. Inne dyplomy i certyfikaty związane z prowadzoną działalnością naukową: Kurs Editing for Translators. Kurs Poprawna Polszczyzna I Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Łucja Biel 2. Rozwój naukowy: posiadane dyplomy i stopnie naukowe 2004 Uniwersytet Gdański Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (z wyróżnieniem), Filologiczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe. Wykształcenie

Dane osobowe. Wykształcenie Dane osobowe imię i nazwisko: Michał Andrzej Konopczak e-mail: michal.konopczak@sgh.waw.pl telefon: +48 22564-68-55 fax: +48 22564-68-62 Wykształcenie 2008 2012 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie studia

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r.

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w okresie I Kadencji od 22.04.2007 do 16.09.2010 r. Wstęp Spis treści 1. Działalność statutowo organizacyjna a) Posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Assistant professor (since October 2007), Institute of Philosophy, University of Warsaw.

Curriculum Vitae. Assistant professor (since October 2007), Institute of Philosophy, University of Warsaw. Curriculum Vitae 1. Employment history and current academic position: Assistant professor (since October 2007), Institute of Philosophy, University of Warsaw. 2. Fields of interest: Philosophy of language,

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Lidia Cierpiałkowska

Lidia Cierpiałkowska Curriculum vitae Lidia Cierpiałkowska Magisterium 1974 Psychologia, specjalizacja psychologia kliniczna Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Style poznawcze wg Witkina a funkcjonowanie w zakładzie poprawczym

Bardziej szczegółowo

Uzyskane stopnie lub dyplomy: Certyfikowany wykładowca prowadzenie zajęd w cyklach Akademia Strategicznego Przywództwa oraz First Time Manager

Uzyskane stopnie lub dyplomy: Certyfikowany wykładowca prowadzenie zajęd w cyklach Akademia Strategicznego Przywództwa oraz First Time Manager Dr Joanna Heidtman - curriculum vitae Joanna Heidtman HEIDTMAN&PIASECKI Sp. z o.o. e-mail: joanna.heidtman@businessdoctors.pl Wykształcenie Instytucja: Instytut Socjologii UJ 10.96 02.00 Instytut Psychologii

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIEGŁYCH

STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIEGŁYCH STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIEGŁYCH Dr hab. Marek Kuźniak 1. Specjalności naukowe: Językoznawstwo angielskie (ze szczególnym uwzględnieniem problemów leksykologicznych oraz translatoryki tekstów specjalistycznych)

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Aktualności Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Nr 25 czerwiec 2015 I OD DYREKCJI Rozwijamy naszą aktywność edukacyjną opartą o trzon badawczy Instytutu. Przygotowany został projekt Programu postdoktorskiego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2014, t. 54, nr 3. Paradygmat finansowy w obliczu współczesnej ekonomii

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2014, t. 54, nr 3. Paradygmat finansowy w obliczu współczesnej ekonomii Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2014, t. 54, nr 3 Paradygmat finansowy w obliczu współczesnej ekonomii The Poznan School of Banking Research Journal 2014, Vol. 54, No. 3 The Financial

Bardziej szczegółowo

Ratio, religio, humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi

Ratio, religio, humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi Ratio, religio, humanitas Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi Ratio, religio, humanitas Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi pod redakcją Edwarda Jelińskiego,

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA

Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA Curriculum Vitae ADAM SZYSZKA WYKSZTAŁCENIE Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2015) tytuł profesora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2008) - stopień doktora habilitowanego nauk

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe. Wykształcenie

Dane osobowe. Wykształcenie Dane osobowe imię i nazwisko: Michał Andrzej Konopczak e-mail: michal.konopczak@sgh.waw.pl telefon: +48 22564-68-55 fax: +48 22564-68-62 Wykształcenie 2008 2012 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie studia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo