Lidia Cierpiałkowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lidia Cierpiałkowska"

Transkrypt

1 Curriculum vitae Lidia Cierpiałkowska Magisterium 1974 Psychologia, specjalizacja psychologia kliniczna Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Style poznawcze wg Witkina a funkcjonowanie w zakładzie poprawczym promotor: prof. dr. Andrzej Lewicki, po śmieci A. Lewickiego - Wojciech Poznaniak Doktorat 1984 nauki humanistyczne w zakresie psychologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań Elementy pojęcia własnego ja u leczonych alkoholików promotor: doc. dr hab. Bogusław Waligóra; recenzenci: prof. zw. Maria Tyszkowa i doc. dr. hab. Jan, M. Stanik Habilitacja 2000 psychologia UAM Wydział Nauk Społecznych, Poznań Alkoholizm. Małżeństwo w procesie zdrowienia Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM recenzenci: Prof. dr. hab. Helena Sęk, prof. dr hab. Czesław Czabała; doc. dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka Tytuł profesora nadzwyczajnego 2001 nauki humanistyczne (psychologia) UAM Wydział Nauk Społecznych, Poznań

2 Stanowisko profesora zwyczajnego 2009 Instytut psychologii, Wydział Nauk społecznych, UAM, Poznań Projekty badawcze i współpraca ze środowiskiem Europlat: przedstawiciel Instytutu Psychologii UAM, który jest partnerem wieloletniego projektu dydaktyczno-badawczego o charakterze międzynarodowym, uczestniczy 9 krajów europejskich doskonalących programy studiów psychologicznych oraz określających efekty kształcenia kierunku w zmieniającym się świecie Grant promotorski KBN (mgr Karolina Rajewska- Rynkowska): Schematy przywiązania do obiektu religijnego w kontekście aktywacji myśli o śmierci: 1 HO1F Grant promotorski KBN (mgr Joanna Świtała): Osobowościowe uwarunkowania transmisji międzypokoleniowej alkoholizmu mężczyzn: 2 HO1F Grant promotorski KBN (mgr Dominika Górska): Osobowościowe uwarunkowania dysregulacji emocjonalnej u osób z zaburzeniami borderline: 1013/H01/2002/ Konsultant 3 letniego grantu badawczo-aplikacyjnego Bernard van Leer Foundation - Haga pt. Tworzenie optymalnych warunków rozwojowo-wychowawczych na terenie przedszkola dla dzieci w wieku 2-6 lat i ich rodziców (na lata ). Grant realizowany jest przez pozarządową organizację Stowarzyszenie Pracownia Działań Twórczych Poznań Realizacja problemu badawczego w ramach programu międzyresortowego MR III/18 koordynowanego przez Instytut Socjologii w Poznaniu; grupa tematyczna V Patologia życia rodzinnego i jej społeczne konsekwencje; temat: Niektóre czynniki zakłócające funkcjonowanie rodziny alkoholizm Realizacja problemu badawczego w ramach programu rządowego PR VIII 02 koordynowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Zdrowotne i społeczne problemy związane z alkoholem i innymi substancjami uzależniającymi; temat: Typ i zakres oddziaływań terapeutycznych w stosunku do alkoholika i jego rodziny a funkcjonowanie małżeństw.

3 Staże naukowe i wizyty studyjne 2004 Staż naukowy w Psychologickym Ustavu Masarykovy Univerzity w Brnie września 2004 r.referat: The treatment factors activated in AA self-help groups 2001 Staż naukowy w Psychologickym Ustavu Masarykovy Univerzity w Brnie grudnia 2001 r. Referat: The alcoholics couples in the recovery proces letnie Stypendium Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej realizowane w latach (1 m-c w roku), Vichy Francja Historia zatrudnienia 2010 Profesor zwyczajny 2008 Kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Instytut Psychologii UAM Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Profesor SWPS 2001 Profesor UAM, profesor SWPS Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej w Akademii Medycznej Poznań 1994 Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych Prywatny Gabinet Psychologiczny 1984 adiunkt; Instytut Psychologii, UAM w Poznaniu adiunkt psycholog kliniczny i terapeuta - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych ZOZ Stare Miasto 1975 asystent; Instytut Psychologii, UAM w Poznaniu 1974 asystent stażysta; Instytut Psychologii, UAM w Poznaniu 1973 pracownik inżynieryjno-techniczny w Instytucie Psychologii UAM

4 Funkcje uniwersyteckie 2013 Kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Klinicznej 2004 Z-ca Kierownika studiów podyplomowych Pomoc Psychologiczna w dziedzinie Seksuologii Seksuologia Kliniczna Opiniowanie, Edukacja, Terapia (od 2013) 2010 Członek Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej Zastępca dyrektora Instytutu Psychologii d/s studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1995 Członek Komisji d/s Programów Studiów IP 1992 Członek Rady Instytutu przedstawiciel pomocniczych pracowników IP 1992 Członek Komisji d/s Ewaluacji IP 1989 Członek Komisji Ocen IP Funkcje poza UAM 2009 Członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma Studia Psychologiczne 2009 Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami Naczelny Redaktor czasopisma Gestalt 1976 Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 1984 Członek Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej 2009 Reports of Practical Oncology and Radiotherapy członek rady redakcyjnej Nagrody i wyróżnienia

5 2012 Nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne 2011 Nagroda Rektora III stopnia za pracę naukową publikację książki Psychologia uzależnień: alkoholizm (współ. M. Ziarko) 2008 Nagroda Rektora I stopnia za pracę naukową publikację książki Psychopatologia 2006 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia zespołowa za pracę naukową publikacja książek Psychologia kliniczna tom 1 i Nagroda Rektora III-go stopnia za pracę naukową publikacja książki Alkoholizm. Przyczyny, profilaktyka, leczenie 1998 Nagroda Rektora II stopnia za pracę naukową publikację książki Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia 1995 Nagroda Rektora I stopnia za pracę naukową publikację książki Self help groups and professional therapy 1992 Nagroda Rektora zespołowa III za pracę dydaktyczną publikację artykułów w Elementach psychologii klinicznej pod redakcją B. Waligóry 1984 nagroda Rektora III stopnia za pracę dydaktyczną publikację książki Alkohol a bezpieczeństwo pracy (współautorstwo B. Trepiński) Ważniejsze publikacje i monografie Cierpiałkowska, L., Soroko, E. (red.). (2014). Zaburzenia osobowości: Problemy diagnozy klinicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (ss. 364). Cierpiałkowska, L. Gościniak, J. (red.). (2010). Terapia i relacja terapeutyczna we współczesnej psychoanalizie. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (ss. 200). Cierpiałkowska, L., Ziarko, M. (2010). Psychologia uzależnień: alkoholizm. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne (ss. 488). Brzeziński, J., Cierpiałkowska, L. (red.). (2008). Psychologia zdrowia i psychologia kliniczna. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (ss. 550). Cierpiałkowska, L. (2007, 2008, 2010, 2013). Psychopatologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (ss. 517). Cierpiałkowska, L. (red.). (2006). Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (ss. 288). Cierpiałkowska, L. Gościniak, J. (red.). (2005). Współczesna psychoanaliza.

6 Modele konfliktu i deficytu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (ss. 288). Cierpiałkowska, L. (red.). (2004). Psychologia zaburzeń osobowości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza (ss. 287) Cierpiałkowska, L., Wolska, A. (red.). (2003). Komunikowanie się w psychoterapii. Wybrane zagadnienia. Szczecin: AMP Studio Maciej Majewski (ss. 200). Cierpiałkowska, L., Gościniak, J. (2002). Współczesna psychoanaliza. Teorie relacji z obiektem. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora (ss. 220). Cierpiałkowska, L., Sęk, H., (2001). Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wyd. Humaniora. Cierpiałkowska, L. (2000). Alkoholizm. Przyczyny, leczenie, profilaktyka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (ss. 274). Cierpiałkowska, L. (1998). Alkoholizm. Małżeństwa w procesie zdrowienia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (ss. 214). Cierpiałkowska, L. (1994). Self - help groups and professional therapy. Poznań - Warszawa - Rotterdam: Delft Eburon (ss. 160). Prowadzone zajęcia Psychologia kliniczna Psychopatologia Psychologia uzależnień od substancji psychoaktywnych Psychoterapia zaburzeń psychicznych: lękowych i afektywnych Psychoterapia zaburzeń psychicznych: zaburzeń osobowości i schizofrenii Seminarium magisterskie

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska

OPIS PRZEDMIOTU. Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek. Mgr Ewa Wyrzykowska OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia kliniczna dorosłego Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Kierunek psychologia

Bardziej szczegółowo

Konteksty psychiatrii

Konteksty psychiatrii Konteksty psychiatrii pod redakcją Bogdana de Barbaro Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Konteksty psychiatrii Konteksty psychiatrii pod redakcją Bogdana de Barbaro Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA dr Jagoda Stompór-Świderska, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania w IP UWr, doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Czynne uczestnictwo w konferencjach:

Czynne uczestnictwo w konferencjach: Czynne uczestnictwo w konferencjach: 1. II Międzynarodowa Konferencja: Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne. Udział w Radzie programowej, moderowanie sesji wykładowej: Różne perspektywy

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

1987-1990 studia wyższe magisterskie zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie nauczania początkowego

1987-1990 studia wyższe magisterskie zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie nauczania początkowego dr Jolanta Nowak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych Instytut Nauk Społecznych Pracownia Psychopedagogiki i Andragogiki Budynek K, p. K213 Adres email: jolanta.nowak@byd.pl

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo