PO ZDROWIE DLA ZAGŁĘBIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PO ZDROWIE DLA ZAGŁĘBIA"

Transkrypt

1 INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY - CZERWIEC 2015 PO ZDROWIE DLA ZAGŁĘBIA Beata Małecka-Libera Moje priorytety Szanowni Państwo, zdrowie jest najważniejsze - dla każdego, bez względu na wiek, wykształcenie, grubość portfela czy miejsce zamieszkania. Zwłaszcza dla nas mieszkańców Zagłębia, przez lata żyjących w otoczeniu dymiących zakładów przemysłowych, co przyczyniło się m.in. do notowanej w ostatnich latach zwiększonej podatności Zagłębiaków na wiele dolegliwości i chorób, w tym zwłaszcza choroby układu krążenia i nowotworowe. Jeśli do tego dodamy zagrożenia cywilizacyjne związane z niewłaściwą dietą, brakiem aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz problemy w dostępie do wielu świadczeń zdrowotnych, otrzymamy obraz wielkich wyzwań związanych z koniecznością poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców Zagłębia. Od lat czynię wszelkie możliwe wysiłki w tym zakresie, łącząc obowiązki parlamentarne, a ostatnio obowiązki wiceminister zdrowia, odpowiedzialnej za tworzenie Narodowego Programu Zdrowia i ustawy o zdrowiu publicznym, z pozyskiwaniem środków finansowych i realizowaniem przedsięwzięć prozdrowotnych w tym dla Zagłębia. Wiele już dokonałam, o czym możecie się Państwo przekonać na kolejnych stronach niniejszej publikacji, ale chciałabym móc dalej realizować rozpoczęte przeze mnie działania. Uważam bowiem, że mieszkańcy naszego regionu mają prawo czuć się bezpieczni, wiedzieć jaki jest rzeczywisty stan środowiska naturalnego, domagać się jego konsekwentnej poprawy oraz, w razie potrzeby, mieć zagwarantowany dostęp do świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie. Beata Małecka-Libera Na początku VII kadencji Sejmu zadeklarowałam Państwu realizację 3 najważniejszych dla mnie oraz dla mieszkańców regionu priorytetów: otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii wprowadzenie badań profilaktycznych do szkół Udało mi się osiągnąć wytyczone cele. aktywizacja osób starszych Zagłębiowskie Centrum Onkologii ruszyło w styczniu 2015 roku. W szkołach były i nadal są regularnie prowadzone badania profilaktyczne sprawdzające słuch, wzrost, wagę, wzrok i wady postawy. Takie badania będą również kontynuowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia, który wspólnie z ekspertami właśnie przygotowuję, bo profilaktyka była i nadal jest wyzwaniem. Seniorzy oprócz aktywizacji fizycznej w trakcie Marszu Seniora, który w tym roku będzie odbywał się już po raz 5., biorą udział w licznych spotkaniach oraz konferencjach. Dalsze działania dla seniorów to min.: stworzenie dziennych domów opieki medycznej oraz opracowanie całościowej oceny geriatrycznej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Cieszy mnie, iż te kolejne 4 lata wytężonej pracy poselskiej przyniosły szereg pozytywnych wyników, co jest dla mnie ogromną mobilizacją do prowadzenia dalszych działań, oby równie skutecznych. str. 01

2 O mnie 2001 Moje wyróżnienia Urodziłam się 17 maja 1954 r. w Dąbrowie Górniczej. Jestem absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1979 r. uzyskałam dyplom lekarski. Obecnie jestem laryngologiem z II stopniem specjalizacji. W 1999 r. uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, a w 2003 r. tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim Od 1979 r. pracowałam jako asystent oddziału laryngologii w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Od 1996 r., przez 6 lat, byłam zastępcą dyrektora ds. lecznictwa, a następnie pełniłam obowiązki dyrektora naczelnego. W 2002 r. zostałam dyrektorem naczelnym tej placówki. W latach pracowałam także w poradni laryngologicznej w ZOZ przy Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej W latach byłam radną Dąbrowy Górniczej aktywnie działałam w samorządzie naszego miasta będąc członkinią Komisji Zdrowia Rady Miasta Od 2005 r. jestem Posłanką na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. Byłam wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia oraz przewodniczącą Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Publicznego, a także wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości stycznia 2015 r. zostałam powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia jako pełnomocnik rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Moim zadaniem jest przygotowanie, przedstawienie i przeprowadzenie przez Sejm ustawy o zdrowiu publicznym. Obecnie działania na rzecz zdrowia prowadzone są przez wiele instytucji część zadań spoczywa na samorządach, część na instytucjach państwowych, takich jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Sanepid. Skoordynowanie i zintegrowanie prac tych jednostek tak, aby powstał Narodowy Program Zdrowia to ogromne wyzwanie. Aby mu sprostać postanowiłam oprzeć się na ocenie potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz dopasować działania tych instytucji do tworzonych programów wojewódzkich Tytuł Menedżer Zagłębia w kategorii dużych przedsiębiorstw Złoty Medal Światowej Akademii Alberta Schweitzera Nadana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej za realizację zadań ratownictwa medycznego Nominacja Światowej Fundacji Zdrowie-Rozum- Serce do tytułu promocyjnego Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi dla Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pod kierownictwem dyrektora dr n. med. Beaty Małeckiej-Libery Wyróżnienie Złotym Laurem im. Adama Piwowara za całokształt działalności na rzecz rozwoju służby zdrowia w roku 2004 oraz honorowy tytuł Super Dąbrowianin Roku 2004 Nadana przez Ministra Zdrowia odznaka honorowa Za zasługi dla ochrony zdrowia Złote Jabłko Fundacji MSD Dla Zdrowia Kobiet za zaangażowanie w Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy Honorowe Wyróżnienie Niezawodny Przyjaciel nadane przez Związek Harcerstwa Polskiego W y r ó ż n i e n i e Ś w i a t o w e g o C e n t r u m S ł u c h u w Kajetanach Przyjaciel Po Wsze Czasy Podziękowanie za zwalczanie nielegalnego procederu wyłudzania VAT w branży stalowej ArcelorMittal, Celsa Group, CMC Commercial Metals, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, EY Building a better working world Przyjaciel Diagnosty Laboratoryjnego Nagroda Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej za wspieranie kobiet w ich działaniach str. 02

3 INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY - CZERWIEC 2015 Kalendarium maja Udział w otwarciu Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach Pierwsza Dama w Zagłębiu Na moje specjalne zaproszenie 18 września 2014 r. do Zagłębia przyjechała po raz kolejny Pani Prezydentowa Anna Komorowska. Pierwsza Dama RP rozpoczęła swoją wizytę wczesnym rankiem w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej zwiedziła cały ośrodek, gdzie miała okazję spotkać się z młodzieżą, a także obejrzała część artystyczną przygotowaną przez wychowanków. Następnie Pani Prezydentowa wzięła udział w otwarciu oddziałów rehabilitacji ogólnorozwojowej i rehabilitacji neurologicznej w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, które powstały w zmodernizowanym budynku szpitalnym. Również i tu miała okazję spotkać się z podopiecznymi oddziałów, chwilę z nimi porozmawiać, a także poczytać najmłodszym krótkie wierszyki. Po tym spotkaniu udała się ponownie do Dąbrowy Górniczej, gdzie w Wyższej Szkole Biznesu wzięła udział w spotkaniu z seniorami reprezentującymi Uniwersytety Trzeciego Wieku z naszego regionu. W spotkaniu wzięło udział ok. 500 osób. 19 maja Uroczystości związane z obchodami Dnia Hutnika oraz Dnia Dziecka 18 czerwca Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni oddali hołd Józefowi Patrycemu Cieszkowskiemu, twórcy Zagłębia Dąbrowskiego, w 145. rocznicę jego śmierci 18 czerwca Finał konkursu Sól tej ziemi Zagłębiacy na starych fotografiach zorganizowanego przez Stowarzyszenie Zagłębiacy 19 czerwca Podsumowanie Programu przesiewowych badań słuchu wśród dzieci i młodzieży w Dąbrowie Górniczej, którego inicjatorką była Poseł Beata Małecka-Libera wspólnie z Kuratorium Oświaty w Katowicach 4-6 września XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój udział czynny w panelach 19 września Inauguracja Kongresu Obywatel Senior, który trwał od 17 do 19 września 2012 w Parku Śląskim w Chorzowie 14 października Uroczystości jubileuszowe 100-lecia konsekracji bazyliki NPM Anielskiej w Dąbrowie Górniczej 14 października Koncert charytatywny Dopóki jesteś na rzecz Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie października Debata o zdrowiu VIII Forum Rynku Zdrowia w Warszawie Spotkanie regionalne 21 kwietnia bieżącego roku zorganizowałam spotkanie regionalne w Katowicach dla przedstawicieli podmiotów leczniczych realizujących leczenie szpitalne. W spotkaniu udział wzięli między innymi: minister Sławomir Neumann, prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk, wicemarszałek Aleksandra Skowronek oraz dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ Ewa Momot. Dotyczyło ono kontraktowania świadczeń na rok 2016, pakietu onkologicznego oraz innych spraw bieżących. Zaproszono 141 placówek, które reprezentowało ponad 200 osób. Tak duża frekwencja jest dowodem na to, iż wydarzenia takie są potrzebne i realizują swój cel. 30 października Odsłonięcie pamiątkowych tablic poświęconych słynnym mieszkańcom Dąbrowy Górniczej dr. Adamowi Piwowarowi oraz prof. Kazimierzowi Imielińskiemu 9 listopada II Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej Know Health we Wrocławiu 22 listopada Uroczystości wręczenia nagród Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2012 w Warszawie 30 listopada Strategie działań w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje prezentacja publikacji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich str. 03

4 Działania na rzecz Zagłębia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Zagłębiowskie Centrum Onkologii, modernizacja DK-94 to tylko niektóre działania na rzecz naszego regionu, w które aktywnie się włączyłam. Od początku budowy Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej promowałam tę inicjatywę. Jako mieszkanka Dąbrowy Górniczej i jako lekarz zawsze interesowałam się problematyką niepełnosprawności, a tematy związane ze zdrowiem stały się moją zawodową pasją. Projekt budowy był dużym wyzwaniem dla miasta. Mimo wielu trudnych decyzji wspierałam go nie tylko w rejonie, ale także centralnie, dzięki czemu rok 2011 zakończył się dotacją 5,3 mln ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Rok 2012 został zamknięty kolejną kwotą: 10 mln zł zapisaną na ten cel w budżecie państwa. Aby do tego doszło odbyłam wiele spotkań i przedstawiłam mnóstwo argumentów przemawiających za budową. Wszystkie wysiłki przyniosły korzyści i już w marcu 2013 r. dzieci i młodzież miały możliwość korzystania z Ośrodka, w którym zapewniono im odpowiednie warunki do uczenia się i rehabilitacji. Pomysł budowy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii powstał po głębokich analizach zapotrzebowania na usługi onkologiczne. Teren Zagłębia to biała plama jeżeli chodzi o dostępność do świadczeń onkologicznych. Pacjenci musieli jeździć aż do Gliwic, co jest znacznym utrudnieniem. Dlatego też Zagłębiowskie Centrum Onkologii jako filia Instytutu Onkologii w Gliwicach ma za zadanie zapewnić wysoki standard opieki i leczenia. obiektów i skrzyżowań Między innymi z mojej inicjatywy, jako ówczesnej wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia, podjęto się realizacji projektu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Powstałe w Dąbrowie Górniczej Centrum już wkrótce będzie p e ł n i ć f u n kc j ę w i e l o s p e c j a l i st y c z n e go o ś r o d k a onkologicznego i zapewniać pełną terapię dla pacjentów onkologicznych, z najwyższym standardem świadczeń. To pozwala mieć nadzieję na większą wyleczalność potrzebujących Zagłębiaków. INNE DZIAŁANIA AKTYWNIE PRZEZE MNIE WSPIERANE Wspieranie lokalnych inwestycji, licznych petycji oraz wystosowywanie listów poparcia, promowanie lokalnych talentów, udział w akcjach charytatywnych, licznych spotkaniach w szkołach, spotkaniach z organizacjami pozarządowymi czy działaniach edukacyjno-zdrowotnych to naprawdę ciężka praca. Czuje się jednak spełniona, bo moje zaangażowanie przynosi liczne pozytywne skutki. Najważniejsze działania, jakich podjęłam się podczas tej kadencji: nagrody specjalne od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego dla członków Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, wsparcie mieszkańców dąbrowkich dzielnic Antoniów, Ujejsce i Ząbkowice w działaniach na rzecz zaprojektowania nowego węzła drogowego w obszarze skrzyżowania drogi z ulicą Konstytucji, pomoc w pozyskaniu środków finansowych na zabytki sakralne Bazylikę pw. NMP w Dąbrowie Górniczej oraz renowację Kościoła św. Wacława w Irządzach, str. 04 komfortowej jazdy pełne oświetlenie 5,3 mln dotacji 10 mln wsparcia 11 km pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka, pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych na projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Dąbrowie Górniczej, wspieranie rzeczowe corocznego festynu Za uśmiech dziecka, wspieranie rzeczowe i finansowe placówek szkolnowychowawczych oraz organizowanych przez nie przedsięwzięć na terenie Zagłębia Dąbrowskiego: m.in. Paraspartakiady Śląska i Zagłębia organizowanej przez V LO 31 października 2014 r. został oddany do użytkowania dąbrowski odcinek remontowanej DK-94. Podczas remontu, który ruszył w roku 2013, wiadukty rozebrano i odbudowano niemalże od podstaw, na całej długości powstała kanalizacja deszczowa, położono ok. 30 km krawężników, zamontowano pełne oświetlenie w okolicach obiektów i skrzyżowań, a także wybudowano drogowy system ważenia pojazdów i zainstalowano informację pogodową. Na wszystkich skrzyżowaniach położono nawierzchnię betonową, która dużo lepiej od mieszanek asfaltobetonowych znosi obciążenia na DK 94 wylano w sumie 62 tys. metrów sześciennych betonu. Nowa trasa to wspaniała wizytówka regionu. Taka przebudowa infrastrukturalna to dla rozwoju gospodarki w Zagłębiu ogromny krok. Jako członkini Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dbając o działania prewencyjne zapobiegające wypadkom drogowym, uważnie śledziłam przebieg inwestycji, jednocześnie czynnie włączając się do jej realizacji. Szybka finalizacja przedsięwzięcia jest potwierdzeniem dobrej współpracy z ministerstwem oraz zarządem strefy ekonomicznej. im. Kanclerza J. Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, III LO im. C. K. Norwida w Będzinie, Przedszkola nr 34 w Dąbrowie Górniczej, konkursu I Ty możesz zostać ratownikiem organizowanego przez Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej i wielu innych, wsparcie akcji Wyprawka do szkoły organizowanej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, wsparcie działań Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, stałe wspieranie działań Śląskiego Stowarzyszenia Osób bez Krtani, cegiełka na sztandar Gimnazjum nr 3 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi, udział w licznych akcjach charytatywnych, m.in. dla Hospicjum Cordis, coroczne przekazywanie podarunków do licytacji podczas Balu Charytatywnego Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, cegiełka na rzecz Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Nadzieja oraz wiele innych.

5 INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY - CZERWIEC 2015 Kalendarium 2013 Debata pt. Okrągły stół kardiologiczny, redakcja czasopisma Służba Zdrowia k str. 05

6 Ogólnopolski Marsz Seniora Ogólnopolski Marsz Seniora aktywnie na starość to projekt, który powstał z myślą o zachęceniu seniorów do aktywnego i zdrowego trybu życia, a także uświadomienie osobom starszym faktu, iż wiek nie jest przeszkodą do spełniania pasji i marzeń. Pierwszy Marsz, który odbył się z mojej inicjatywy w 2011 roku, miał z założenia mieć zasięg jedynie regionalny. Okazał się jednak tak ogromnym sukcesem, że zdecydowaliśmy się na przemianowanie go na Marsz Ogólnopolski, tak aby mieszkańcy wszystkich regionów mieli okazję aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciu. Regionalna edycja projektu organizowanego wraz z Parlamentarną Grupą Kobiet odbyła się w 2011 roku w Dąbrowie Górniczej i zgromadziła 500 osób, w tym 200 aktywnie uczestniczących, natomiast kolejne edycje ogólnopolskie, które organizowane były kolejno w Będzinie, Porębie oraz Sosnowcu około 200 aktywnych uczestników. Marsze Seniora to doskonała forma nie tylko ruchu, ale także rozrywki. Wszyscy uczestniczący w wydarzeniu otrzymują kije Nordic Walking, a następnie biorą udział w Marszu, który odbywa się zawsze na terenach zielonych miasta. Marsz zawsze poprzedzony jest przez rozgrzewkę prowadzoną przez profesjonalnego trenera, a całemu wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje występy artystyczne, konkursy oraz poczęstunek. 500 osób 200 uczestników Dotychczas mieliśmy zaszczyt goszczenia na naszych scenach m.in. Wojciecha Gąssowskiego, Dawida Podsiadło oraz wielu innych obiecujących podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Coroczne sukcesy projektu pokazują, jak bardzo ważne jest podnoszenie świadomości i uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie problemów i potrzeb seniorów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zdrowe Dziecko Zdrowa Polska Parlamentarzyści, chcąc zmierzyć się z narastającym problemem otyłości wśród społeczeństwa, powołali do życia Parlamentarną Grupę ds. Przeciwdziałania Otyłości, której zostałam wiceprzewodniczącą. Parlament stale prowadzi prace w kierunku zniwelowania otyłości, m.in. poprzez pilotowanie programów, takich jak ten dotyczący poprawy efektywności systemu opieki zdrowotnej nad dziećmi do lat 3. Na przestrzeni ostatnich lat odbyły się liczne konferencje, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że wprowadzenie programu edukacyjnego w województwie śląskim, obejmującego dzieci, rodziców, a przede wszystkim osoby odpowiedzialne za żywienie w żłobkach, przedszkolach, szkołach, spowoduje poprawę sposobu żywienia w tych placówkach. Rok 2014 zamknęłam pierwszą z cyklu 3 debat sejmowych poświęconych problematyce zdrowego żywienia i odżywiania Nasze dzieci mogą być prawidłowe żywione. Od poczęcia do 3. roku życia. W trakcie podsumowania konferencji stwierdziłam, iż naczelnym priorytetem Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Publicznego oraz Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości jest stworzenie Narodowego Programu Walki z Otyłością. Przeciwdziałanie otyłości rozumiane powinno być jako stałe działania edukacyjne skierowane zarówno do rodziców jak i dzieci, promocja aktywności fizycznej oraz badania, a także wprowadzenie standardu opieki pediatrycznej z oceną sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci. str. 06 Forum dla rodziny Forum dla Rodziny to zorganizowana przez rząd w październiku 2013 r. debata na temat polityki prorodzinnej z udziałem ponad 300 gości, w tym ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców. W Dąbrowie Górniczej, w Wyższej Szkole Biznesu, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu regionalnych konferencji poświęconych polityce rodzinnej. Wraz z pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszką Kozłowską-Rajewicz byłam organizatorem tej konferencji. Najważniejsze wyzwania dla polityki rodzinnej w Polsce wiążą się z szybkim starzeniem się społeczeństwa oraz coraz większą emancypacją kobiet i realizacją praw rodzicielskich przez mężczyzn. Zmiany te, w powiązaniu z wydłużeniem wieku emerytalnego, stwarzają rosnące zapotrzebowanie na instytucjonalną opiekę nad dziećmi, niepełnosprawnymi oraz niesamodzielnymi seniorami oraz na zmianę organizacji usług publicznych, zdrowotnych, finansowych i innych, tak aby były dostępne dla wszystkich. Zadania opiekuńcze i wspierające muszą być w przyszłości w większym stopniu realizowane przez zewnętrzne podmioty. Należy też dążyć do uzawodowienia domowej opieki i asysty wykonywanej przez członków rodziny. Jednym z istotnych elementów polityki rodzinnej jest infrastruktura. Zadaniem państwa, samorządu, ale też prywatnych firm jest projektowanie przestrzeni publicznej od razu dla wszystkich, czyli w uniwersalny sposób, pozwalający na samodzielne funkcjonowanie rosnącej rzeszy obywateli starszych lub obarczonych opieką nad osobami niesamodzielnymi. Cieszymy się, że wydarzenie tak wielkiej rangi, mówiące o problemach polskich rodzin, organizowane cyklicznie przez rząd, miało miejsce właśnie tutaj w Zagłębiu Dąbrowskim. Zwierzak za kierownicą Konkurs Zwierzak za kierownicą to kolejny projekt, którego, jako członkini Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podjęłam się w naszym regionie. Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Zakres tematyczny konkursu obejmuje przedstawienie propozycji i wyobrażeń dotyczących bezpiecznych zachowań na drodze, które można przedstawić w sposób literacki lub zilustrować je plastycznie mają to być idee dbania o bezpieczeństwo własne i innych poruszających się po drodze. Dzieci wspólnie tworzą dzieło literackie, np. krótki wierszyk, albo dzieło plastyczne. Rok 2015 przynosi nam już trzecią odsłonę konkursu. Zeszłoroczne edycje pokazały, iż potrzebne są takie inicjatywy. W minionych latach w konkursie udział wzięło ponad 30 tysięcy dzieci. Główną nagrodą dla laureatów konkursu w ubiegłym roku był udział w uroczystym finale w Pałacu Prezydenckim oraz zwiedzanie wybranych miejsc w Warszawie. Akcji patronowała Pani Anna Komorowska.

7 INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY - CZERWIEC 2015 Środki unijne Seminarium Perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata aspekty pozyskiwania środków dla przedsiębiorców otworzyło cykl konferencji poświęconych nowemu rozdaniu środków unijnych. Z mojej inicjatywy w lutym 2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej została zorganizowana konferencja dla przedsiębiorców. Podejmowano tematy dotyczące możliwości współpracy nauka-biznes w perspektywie unijnej na lata , trzeciej wersji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata oraz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. W kwietniu 2014 roku odbyła się druga część konferencji: Praktyczne wykorzystanie środków dla przedsiębiorców i samorządów w Zagłębiu poświęcona zagadnieniom praktycznym. Omówiono m.in. politykę spójności w nowej perspektywie, współpracę pomiędzy światem nauki i biznesu, rozwiązania i usługi bankowe, możliwość finansowania rozwoju przedsiębiorstw, a także organizacji pozarządowych. W ślad za konferencjami moje Biuro Poselskie otwarło punkt konsultacyjny, w którym podczas odbywających się raz w miesiącu porad, można zasięgnąć informacji dotyczących wniosków unijnych. Zapraszam do siedziby PO w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3-go Maja 22. Kalendarium stycznia Kongres Zdrowego Starzenia, Warszawa 4 luty Konferencja pt. Światowy Dzień Walki z Rakiem, Warszawa 12 luty Powstaje Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Otyłości, wiceprzewodniczącą zostaje Beata Małecka-Libera 14 luty Wykład pt. Wszystko o zdrowiu (relaksujące formy wypoczynku) podczas spotkania ze słuchaczami zawierciańskiego Uniwersytetu III Wieku 2 kwietnia Konferencja z udziałem posłów i senatorów RP na temat priorytetów ochrony zdrowia na podstawie raportu przygotowanego przez Instytut Ochrony Zdrowia Zdrowie priorytetem politycznym państwa analiza i rekomendacje 30 kwietnia 18. edycja konferencji organizowanej przez czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia forum Innowacyjna Ochrona Zdrowia maja Kongres Obywatel Senior w Parku Śląskim w Chorzowie 11 czerwca Obchody XXX-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 27 czerwca Uroczystość otwarcia Oczyszczalni Ścieków Centrum w siedzibie PWIK Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej sierpnia Obchody Święta Gminy Ogrodzieniec 30 sierpnia 10-lecie Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego Czuwaj II Piknik Członków Stowarzyszenia na terenie Ośrodka Obozowego Hufca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach (gm. Kroczyce) 13 września Biesiada z folklorem w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach 14 września Inauguracja VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej 24 września Debata społeczna pt. W trosce o serca młodych Polaków w ramach kampanii społecznej Mamo, Tato dbajmy o serce, Warszawa 29 września Debata Powstrzymać epidemię cukrzycy wyzwania dla władz lokalnych a zadania dla administracji centralnej 1 października Uroczyste otwarcie V Międzynarodowego Przeglądu Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej PUMA 2014 Chirurgia Ogólna i Otolaryngologia w Sosnowcu W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o. o. zakończona została kolejna ważna inwestycja. We wtorek, 19 maja 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Otolaryngologii, w którym wzięłam udział. Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 3 miliony złotych. Całość inwestycji została zrealizowana ze środków miasta Sosnowiec. Oddziały Chirurgii Ogólnej i Otolaryngologii wzbogaciły się nie tylko o zupełnie nowe pomieszczenia, ale także ich wyposażenie i sprzęt medyczny. Zakupiono m. in. 54 łóżka sterowane pilotem z szafkami przyłóżkowymi oraz dodatkowym oprzyrządowaniem zwiększającym komfort i bezpieczeństwo pacjenta, wózki do transportu pacjentów, a także sprzęt medyczny: kardiomonitory, pompy infuzyjne, defibrylatory, respirator, ssaki elektryczne, aparaty EKG, pulsoksymetry, rektoskop itp. Niezwykle cieszy mnie fakt, że pacjenci będą tu mieli nie tylko bardzo dobrą i profesjonalną opiekę medyczną, ale także komfort oraz nowoczesny sprzęt. 3 października Otwarcie Świetlicy Środowiskowej w Kuźniczce Nowej 4 października Obchody 30-lecia Spółdzielczego Domu Kultury Odeon w Czeladzi w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia 10 października Uroczyste otwarcie Pałacu Kultury Zagłębia po remoncie 11 października Patronat honorowy posłanki Beaty Małeckiej-Libery nad 22. Mistrzostwami Świata Karate Shotokan 20 października Współorganizacja konferencji pt. Opieka onkologiczna w regionach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej października Jubileuszowa, X edycja Forum Rynku Zdrowia 4 listopada Spotkanie z seniorami w Klubie Osiedlowym Unikat w Dąbrowie Górniczej 23 listopada Uroczyste spotkanie podsumowujące zakończenie prac renowacyjnych kościoła św. Wacława w Irządzach, wspartych przez Beatę Małecką-Liberę 24 listopada Kongres Zdrowia Publicznego 2014, Warszawski Uniwersytet Medyczny 5 listopada Uroczyste obchody 25-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarzy i Lekarzy Dentystów debata wszystkich Ministrów Zdrowia zasiadających w rządach Rzeczypospolitej Polskiej od 1989 roku, posłów i senatorów lekarzy, przedstawicieli Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich pt. Ochrona zdrowia w wolnej Polsce 15 grudnia III Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sali Kolumnowej Sejmu RP, inauguracja obchodów 40 lat Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce str. 07

8 Moja praca w regionie, sejmie i ministerstwie Biuro poselskie Podstawą funkcjonowania każdego parlamentarzysty w regionie jest biuro poselskie. Moje biuro znajduje się przy ul. 3-go Maja 22 w Dąbrowie Górniczej. To właśnie tutaj każdy z Państwa może spotkać się ze mną i przedstawić konkretny problem. Biuro przyjmuje Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach Można wtedy ustalić termin spotkania ze mną lub termin zasięgnięcia porady prawnej konsultowanej z radcą prawnym, który dyżuruje w czwartki w godz W biurze przyjmowane są wszystkie wnioski, zapytania i postulaty. Za sprawne funkcjonowanie placówki, organizację pracy i reprezentację mojej osoby odpowiadają: dyrektor Tadeusz Jaworski oraz asystentki Paulina Wróblewska i Izabela Gutowska. Porad prawnych udziela Szymon Horzela. 120 spraw 130 interpelacji i zapytań W minionej kadencji nasze biuro założyło 120 spraw oraz wysłało 130 interpelacji i zapytań, dot. m.in. kontraktowania z NFZ, refundacji leków, wypłacania świadczeń ZUS, drogi w Kuźniczce Nowej czy też drogi dojazdowej do Przedszkola nr 8 w Dąbrowie Górniczej. W ramach funkcjonowania radcy prawnego oferujemy pomoc w zakresie objaśniania przepisów prawa, redagowania pism, wniosków i pozwów sądowych. Sejm i Ministerstwo VII kadencja Sejmu RP była bardzo trudna i pracowita dla p o s ł ó w S e j m o w e j K o m i s j i Zd rowia, któ re j b y ł a m wiceprzewodniczącą, aż do czasu objęcia nowego stanowiska w Ministerstwie Zdrowia. Do Komisji skierowano 46 projektów ustaw, z czego Sejm uchwalił 24. Do lutego 2015 roku Komisja odbyła 177 posiedzeń. 7 stycznia 2015 r. powołano mnie na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia jako pełnomocnika rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym. To dla mnie nowe wyzwania oraz bardzo duża odpowiedzialność. Będę przygotowywać, przedstawiać i przeprowadzać przez Sejm niezwykle ważną dla każdego z nas ustawę ustawę o zdrowiu publicznym. W Ministerstwie Zdrowia zajmuję się także inicjowaniem, koordynowaniem i nadzorem wykonywania zadań przez Departament Zdrowia Publicznego. To z tym Departamentem stworzyliśmy ustawę o zdrowiu publicznym, a obecnie przygotowujemy Narodowy Program Zdrowia. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce jest u obu płci niższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej mężczyźni niższa o około 20% kobiety niższa o około 10% Umieralność z powodu nowotworów złośliwych jest w Polsce wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej 20% u mężczyzn 10% u kobiet Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku 140,5 tys. 70,5 tys. 70 tys. ogólnie u kobiet u mężczyzn Wskaźnik 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory złośliwe ogółem w Polsce 42,2% 45,5% w Dąbrowie Górniczej Od 9 września 2013 r. jestem przewodniczącą struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej. PO w Dąbrowie Górniczej obecnie buduje lokalne zaufanie. Pozyskujemy stale nowych członków i przygotowujemy strategię działań na najbliższy czas. Zapraszam do współpracy. Beata Małecka-Libera Punkt konsultacyjny Podczas odbywających się raz w miesiącu porad, można zasięgnąć informacji dotyczących wniosków unijnych. Punkt zorganizowany został przez moje biuro poselskie w siedzibie Platformy Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3-go Maja 22. str. 08

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębia. Wygrajmy. Moje priorytety 2015. dr Beata. dla. Sprawdzony lider na 1. miejscu. zdrowie i profilaktyka.

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębia. Wygrajmy. Moje priorytety 2015. dr Beata. dla. Sprawdzony lider na 1. miejscu. zdrowie i profilaktyka. INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY październik 2015 Wygrajmy dla Zagłębia dr Beata MAŁECKA-LIBERA Sprawdzony lider na 1. miejscu Szanowni Państwo, potrzebujemy nowych miejsc pracy, więcej pieniędzy, nowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa

Komisja Polityki Senioralnej. Deklaracja Końcowa Deklaracja Końcowa Projekt nr 2. III Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku inaugurującej obchody 40. lat Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce pod patronatem Marszałka Sejmu RP,

Bardziej szczegółowo

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW Pakt na rzecz Seniorów Rok 2012 Rokiem UTW Liczba UTW z podziałem na województwa 20 21 20 21 9 20 38 71 24 41 11 44 40 6 17 21 UTW w województwie małopolskim Liczba UTW w latach 1975-2012 424 248 187 125

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SENIORÓW MIASTA CZELADŹ NA CZAS KADENCJI : LATA Działanie w kierunku usprawnienia systemu informacji

PLAN PRACY RADY SENIORÓW MIASTA CZELADŹ NA CZAS KADENCJI : LATA Działanie w kierunku usprawnienia systemu informacji Czeladź, dn.04.07.2016r PLAN PRACY RADY SENIORÓW MIASTA CZELADŹ NA CZAS KADENCJI : LATA 2016-2018 Działanie w kierunku usprawnienia systemu informacji Systematyczne prowadzenie przez Urząd Miasta w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO Alicja Szewczyk Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Gdańsk 15 maja 2014r. EDUKACJA jest kluczem do zbudowania relacji terapeutycznej z

Bardziej szczegółowo

Dylematy przedsiębiorczości społecznej"

Dylematy przedsiębiorczości społecznej Konferencja zat.: "Ekonomia Społeczna szansą rozwoju regionu" podsumowująca realizację projektu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej Szczecin, 04 luty 2015 r. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej Zdrowie

Bardziej szczegółowo

OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE

OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE 1. Niewystarczająca liczba osiedlowych klubów seniora; 2. Niewystarczające zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym transportu do placówek dziennego pobytu;

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI

DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI Konsolidacja środowiska. Aktywność obywatelska. Zdrowie i usługi społeczne. Sytuacja demograficzna Polski

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 L I P I E C 2 lipca 2010 r. - wizyta w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i

Bardziej szczegółowo

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r.

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. XVI Światowy i Dzień Chorego Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. Idea Został ł ustanowiony przez Jana Pawła ł II, Święto jest obchodzone od 1993 roku w dniu

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów.

Obywatelski Parlament Seniorów. Obywatelski Parlament Seniorów www.fundacjaoputw.pl/obywatelskiparlamentseniorow e-mail: biuro@fundacjaoputw.pl Patronat honorowy Marszałek Sejmu RP Patronat merytoryczny Komisja Polityki Senioralnej 2

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka. Sprawozdanie z działalności w 2014 r.

Fundacja Instytutu Matki i Dziecka. Sprawozdanie z działalności w 2014 r. Fundacja Instytutu Matki i Dziecka Sprawozdanie z działalności w 2014 r. Główne obszary działalności Fundacji IMiD Działalność na rzecz wspierania pracowników służby zdrowia Działalność na rzecz Pacjentów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu:

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Konferencję objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W trakcie spotkania

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem INFORMATOR Uprawnienia przysługujące w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem Informacje o przysługujących uprawnieniach można otrzymać: 1. w przychodni, 2. w szpitalu, 3. w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Fundacja TAM I Z POWROTEM

Fundacja TAM I Z POWROTEM Fundacja TAM I Z POWROTEM NASZE ZADANIA Wspieranie finansowe polskiej onkologii poprzez rozmaite formy zbiórki pieniędzy i realizacje niezbędnych projektów. Szeroko pojęte działanie informacyjno promocyjne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 Informacje o Konsultacjach Program konsultowany był

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych".

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-175-07 Druk nr 80 Warszawa, 8 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW DLA SENIORA POLITYKA SENIORALNA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. dr Anna Okońska-Walkowicz Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki senioralnej

KRAKÓW DLA SENIORA POLITYKA SENIORALNA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. dr Anna Okońska-Walkowicz Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki senioralnej KRAKÓW DLA SENIORA POLITYKA SENIORALNA GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW dr Anna Okońska-Walkowicz Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki senioralnej KRAKÓW AKTYWNYM UCZESTNIKIEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SENIORALNEJ

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ DZIEŃ ZA DNIEM, CZYLI TYDZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej już po raz trzeci aktywnie uczestniczył w obchodach Tygodnia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Udar. Każdy pacjent jest ważny

Udar. Każdy pacjent jest ważny Opis projektu Udar. Każdy pacjent jest ważny DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Warszawa 2015 wersja 1.00 Dotyczy: cyklu debat uświadamiających wagę problemu udarów, rolę samorządów w profilaktyce udarów, skalę

Bardziej szczegółowo

Historia Zakład Pielęgniarstwa

Historia Zakład Pielęgniarstwa Zakład Pielęgniarstwa został utworzony 1 listopada 2003 roku jako jeden z formalnych wymogów funkcjonowania kierunku Pielęgniarstwo, powołanego 1 października 2002 roku, decyzją Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo. Piotr Szreniawski PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KADENCJI

PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KADENCJI PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KADENCJI 2016-2018. L.P. ZADANIE ODPOWIEDZIALNI FORMY REALIZACJI UWAGI I 1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Miejskiej Rady na okres kadencji i harmonogramu planowanych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman Bezpieczeństwo w szkole Spotkania robocze zespołu ds. bezpieczeństwa Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020 Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020 Dąbrowa Górnicza 2015 WPROWADZENIE Prace nad Strategią Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) gru-12

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) gru-12 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) Zebranie założycielskie Członkowie 1. Stowarzyszenie UTW Andrychów 2. Stowarzyszenie Gliwicki UTW 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU

UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2012 roku Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Suwalska Rada Seniorów

Suwalska Rada Seniorów Historia Spotkanie seniorów z p. Premier Ewą Kopacz Trzyosobowa reprezentacja Suwalskiej Rady Seniorów 8 czerwca 2015 r. wzięła udział w spotkaniu z Premier RP Ewy Kopacz z seniorami z całej Polski w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. Jędrzejów, 30 listopada 2016 r.

ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie.  Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. ARTMEDIK Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie. www.szpital-jedrzejow.pl Jędrzejów, 30 listopada 2016 r. 8 lat działania Szpitala za nami... SPZOZ 1 Lipca 2008 r. 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r.

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r. Informacja o realizacji innych zadań w roku szkolnym 2014/2015 Sierpień 2015 r. Awans zawodowy nauczycieli Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 r. wpłynęło 375 wniosków

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku W odpowiedzi na OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2010 roku w róŝnych obszarach działalności poŝytku publicznego (w tym ochrona zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki społecznej na rzecz osób starszych

Kierunki polityki społecznej na rzecz osób starszych Kierunki polityki społecznej na rzecz osób starszych Stefan Kołucki Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Seminarium Pomorski model działań na rzecz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Szlachetne zdrowie Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Systemowe działania na rzecz osób starszych. Współpraca z samorządem terytorialnym FEDERACJA ORGANIZACJI SOCJALNYCH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO FOSA Federacja FOSa Związek stowarzyszeń działających

Bardziej szczegółowo

5 pkt 4 Harmonogram realizacji strategii w latach 2014-2016

5 pkt 4 Harmonogram realizacji strategii w latach 2014-2016 5 pkt 4 Harmonogram realizacji strategii w latach 2014-2016 Aktualizacja harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie była opracowana w odpowiedzi na problemy i potrzeby społeczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SĄDECKIEJ RADY SENIORÓW. na lata 2013 2015

PLAN PRACY SĄDECKIEJ RADY SENIORÓW. na lata 2013 2015 PLAN PRACY SĄDECKIEJ RADY SENIORÓW na lata 2013 2015 1. Zintegrowanie prac podmiotów działających na rzecz seniorów takich jak organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, kluby seniorów, zarządy osiedlowe

Bardziej szczegółowo

Programy profilaktyczne i działania prozdrowotne - 2014 r.

Programy profilaktyczne i działania prozdrowotne - 2014 r. Zdrowie Pracownika i członków Jego rodziny najważniejszym celem Fundacji Ochrony Zdrowia i Pracodawcy. Programy profilaktyczne i działania prozdrowotne - 2014 r. Koordynator: Bogumiła Plesińska 1 23 29

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo. Piotr Szreniawski PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH w roku szkolnym 2016/2017 PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015

TYTUŁ PREZENTACJI. Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 TYTUŁ PREZENTACJI Śląskie sprawniej wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej Projekt systemowy realizowany w okresie: 2.09.2013 30.06.2015 Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Program

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Narodowa Służba Zdrowia strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki

Narodowa Służba Zdrowia strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Warszawa, 28 listopada 2016 r. Przemysław Sielicki 1. Narodowa Służba Zdrowia system opieki zdrowotnej od 2018 roku. 2. Finansowanie - budżet państwa

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSZENIE W CHOROBIE

TOWARZYSZENIE W CHOROBIE Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia - Albert Einstein PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY TOWARZYSZENIE W CHOROBIE program społeczny Fundacji Wspólna Droga United Way Polska Źródło: http://www.dziennikpolski24.pl/files/articles/lightbox/82efd59a59d7f866b44e1e

Bardziej szczegółowo

Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej?

Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej? Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej? Debata w Brzesku Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Europa się starzeje Komisja Europejska:

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy.

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. NAZWA INSTYTUCJI, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE PRZEDSZKOLE 1.Schronisko dla Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia Nagrody i wyróżnienia 2013 Dyplom uznania za zdobycie Wyróżnienia Specjalnego w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2011/2012. 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Na lata 2011-2015 Okres sprawozdawczy 2011-2013 Grodzisko Dolne 25 marzec 2014 r. Opracowanie merytoryczne: członkowie Zespołu Koordynującego

Bardziej szczegółowo

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN

1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN 1.11. WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU MIASTA SZCZECIN 1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

XVI Gala Budownictwa

XVI Gala Budownictwa XVI Gala Budownictwa - 2013 III edycja Konkursu Śląskie Budowanie 2013 Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości Wieczór, 16 listopada, zgromadził w sali Opery Śląskiej w Bytomiu nader

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 7 kwietnia 2014 NAGRODY IM. BIEGAŃSKIEGO 2014 - ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA Już po raz osiemnasty wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku OFS UTW

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku OFS UTW Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku OFS UTW Krystyna Frąszczak Wiceprezes Zarządu Federacji, Prezes UTW w Tarnobrzegu UTW W POLSCE Aktualnie w kraju jest ponad 350 UTW i zrzeszają

Bardziej szczegółowo

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Michała Szczerbę.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Michała Szczerbę. Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska Ul. Wiejska 4/6/8 00 902 Warszawa tel. 22/694 2636 fax 22/694 1051 e-mail: kp-po@kluby.sejm.pl Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Pani Ewa Kopacz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz

Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Doświadczenia Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy (MRMB) powstała w 2007 roku na mocy uchwały Nr XI/128/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4393 /2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU

UCHWAŁA Nr 4393 /2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU UCHWAŁA Nr 4393 /2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2014 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci

Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci Konsultacje Kwestionariusz online - opracowany przez ekspertów z zakresu zdrowia publicznego i systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb

Regulamin. powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. Zdrowie to nasz skarb Regulamin powiatowego konkursu dla placówek oświatowych powiatu ryckiego 1. Postanowienia ogólne 1) Konkurs o tematyce z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z celami konkursu w kategoriach: a) przedszkola

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zdrowiu publicznym nowe rozwiązania także dla reumatologii? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 16 czerwca 2015 r.

Ustawa o zdrowiu publicznym nowe rozwiązania także dla reumatologii? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Ustawa o zdrowiu publicznym nowe rozwiązania także dla reumatologii? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 (przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Harmonogram współpracy ze środowiskiem lokalnym

Harmonogram współpracy ze środowiskiem lokalnym Harmonogram współpracy ze środowiskiem lokalnym Miejskie Przedszkole nr 82 w im. Dzieci z Leszczynowej Górki rok szkolny Rozwijanie współpracy z instytucjami samorządu lokalnego Partnerzy 1. Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Szczecin Szczecin, listopad 2011 KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 1. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA KONFERENCJI ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE. pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka

WITAMY NA KONFERENCJI ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE. pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka WITAMY NA KONFERENCJI ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Departament Polityki Zdrowotnej Łódź 26.06.2012 Godność dziecka, prawa dziecka i dziecięce obywatelstwo to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

LP. WNIOSEK NAZWA ORGANIZACJI STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA

LP. WNIOSEK NAZWA ORGANIZACJI STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA Wnioski zgłoszone przez organizacje pozarządowe podczas tematycznych spotkań branżowych w ramach konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Propozycja zasad współpracy z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych

Propozycja zasad współpracy z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych 1 Propozycja zasad współpracy z Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych dr n. ekon. Barbara Więckowska Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia Katedra Ubezpieczenia Społecznego, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2016 Warszawa 15/02/2016 Bartłomiej Noszczyk Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szpital im. prof. W. Orłowskiego Ul. Czerniakowska 231 22 5841 191 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SOPOCKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 7.11.2011 18.11.2013 Podstawą działania Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych jest Regulamin Rady. Regulamin określa cele, strukturę

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

Historia działalności Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA Stowarzyszenie SARCOMA 1

Historia działalności Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA Stowarzyszenie SARCOMA 1 Historia działalności Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki SARCOMA 2015-10-08 Stowarzyszenie SARCOMA 1 O Stowarzyszeniu Stowarzyszenie zostało powołane przez 17 osób na zebraniu założycielskim w dniu

Bardziej szczegółowo

SPOJRZENIE REGIONALNEJ FUNDACJI POMOCY NIEWIDOMYM NA PROBLEMY i POTRZEBY OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH Katowice 2016

SPOJRZENIE REGIONALNEJ FUNDACJI POMOCY NIEWIDOMYM NA PROBLEMY i POTRZEBY OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH Katowice 2016 SPOJRZENIE REGIONALNEJ FUNDACJI POMOCY NIEWIDOMYM NA PROBLEMY i POTRZEBY OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH Katowice 2016 KONWENCJA ONZ Prawa osób niepełnosprawnych (Polska 2012) Zasadniczy sens Konwencji:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013.

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013. Politykę Gminy w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo