PO ZDROWIE DLA ZAGŁĘBIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PO ZDROWIE DLA ZAGŁĘBIA"

Transkrypt

1 INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY - CZERWIEC 2015 PO ZDROWIE DLA ZAGŁĘBIA Beata Małecka-Libera Moje priorytety Szanowni Państwo, zdrowie jest najważniejsze - dla każdego, bez względu na wiek, wykształcenie, grubość portfela czy miejsce zamieszkania. Zwłaszcza dla nas mieszkańców Zagłębia, przez lata żyjących w otoczeniu dymiących zakładów przemysłowych, co przyczyniło się m.in. do notowanej w ostatnich latach zwiększonej podatności Zagłębiaków na wiele dolegliwości i chorób, w tym zwłaszcza choroby układu krążenia i nowotworowe. Jeśli do tego dodamy zagrożenia cywilizacyjne związane z niewłaściwą dietą, brakiem aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz problemy w dostępie do wielu świadczeń zdrowotnych, otrzymamy obraz wielkich wyzwań związanych z koniecznością poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców Zagłębia. Od lat czynię wszelkie możliwe wysiłki w tym zakresie, łącząc obowiązki parlamentarne, a ostatnio obowiązki wiceminister zdrowia, odpowiedzialnej za tworzenie Narodowego Programu Zdrowia i ustawy o zdrowiu publicznym, z pozyskiwaniem środków finansowych i realizowaniem przedsięwzięć prozdrowotnych w tym dla Zagłębia. Wiele już dokonałam, o czym możecie się Państwo przekonać na kolejnych stronach niniejszej publikacji, ale chciałabym móc dalej realizować rozpoczęte przeze mnie działania. Uważam bowiem, że mieszkańcy naszego regionu mają prawo czuć się bezpieczni, wiedzieć jaki jest rzeczywisty stan środowiska naturalnego, domagać się jego konsekwentnej poprawy oraz, w razie potrzeby, mieć zagwarantowany dostęp do świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie. Beata Małecka-Libera Na początku VII kadencji Sejmu zadeklarowałam Państwu realizację 3 najważniejszych dla mnie oraz dla mieszkańców regionu priorytetów: otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii wprowadzenie badań profilaktycznych do szkół Udało mi się osiągnąć wytyczone cele. aktywizacja osób starszych Zagłębiowskie Centrum Onkologii ruszyło w styczniu 2015 roku. W szkołach były i nadal są regularnie prowadzone badania profilaktyczne sprawdzające słuch, wzrost, wagę, wzrok i wady postawy. Takie badania będą również kontynuowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia, który wspólnie z ekspertami właśnie przygotowuję, bo profilaktyka była i nadal jest wyzwaniem. Seniorzy oprócz aktywizacji fizycznej w trakcie Marszu Seniora, który w tym roku będzie odbywał się już po raz 5., biorą udział w licznych spotkaniach oraz konferencjach. Dalsze działania dla seniorów to min.: stworzenie dziennych domów opieki medycznej oraz opracowanie całościowej oceny geriatrycznej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Cieszy mnie, iż te kolejne 4 lata wytężonej pracy poselskiej przyniosły szereg pozytywnych wyników, co jest dla mnie ogromną mobilizacją do prowadzenia dalszych działań, oby równie skutecznych. str. 01

2 O mnie 2001 Moje wyróżnienia Urodziłam się 17 maja 1954 r. w Dąbrowie Górniczej. Jestem absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1979 r. uzyskałam dyplom lekarski. Obecnie jestem laryngologiem z II stopniem specjalizacji. W 1999 r. uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, a w 2003 r. tytuł specjalisty w dziedzinie zdrowia publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim Od 1979 r. pracowałam jako asystent oddziału laryngologii w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Od 1996 r., przez 6 lat, byłam zastępcą dyrektora ds. lecznictwa, a następnie pełniłam obowiązki dyrektora naczelnego. W 2002 r. zostałam dyrektorem naczelnym tej placówki. W latach pracowałam także w poradni laryngologicznej w ZOZ przy Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej W latach byłam radną Dąbrowy Górniczej aktywnie działałam w samorządzie naszego miasta będąc członkinią Komisji Zdrowia Rady Miasta Od 2005 r. jestem Posłanką na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej. Byłam wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Zdrowia oraz przewodniczącą Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Publicznego, a także wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości stycznia 2015 r. zostałam powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia jako pełnomocnik rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym. Moim zadaniem jest przygotowanie, przedstawienie i przeprowadzenie przez Sejm ustawy o zdrowiu publicznym. Obecnie działania na rzecz zdrowia prowadzone są przez wiele instytucji część zadań spoczywa na samorządach, część na instytucjach państwowych, takich jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Sanepid. Skoordynowanie i zintegrowanie prac tych jednostek tak, aby powstał Narodowy Program Zdrowia to ogromne wyzwanie. Aby mu sprostać postanowiłam oprzeć się na ocenie potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz dopasować działania tych instytucji do tworzonych programów wojewódzkich Tytuł Menedżer Zagłębia w kategorii dużych przedsiębiorstw Złoty Medal Światowej Akademii Alberta Schweitzera Nadana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej za realizację zadań ratownictwa medycznego Nominacja Światowej Fundacji Zdrowie-Rozum- Serce do tytułu promocyjnego Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi dla Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pod kierownictwem dyrektora dr n. med. Beaty Małeckiej-Libery Wyróżnienie Złotym Laurem im. Adama Piwowara za całokształt działalności na rzecz rozwoju służby zdrowia w roku 2004 oraz honorowy tytuł Super Dąbrowianin Roku 2004 Nadana przez Ministra Zdrowia odznaka honorowa Za zasługi dla ochrony zdrowia Złote Jabłko Fundacji MSD Dla Zdrowia Kobiet za zaangażowanie w Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy Honorowe Wyróżnienie Niezawodny Przyjaciel nadane przez Związek Harcerstwa Polskiego W y r ó ż n i e n i e Ś w i a t o w e g o C e n t r u m S ł u c h u w Kajetanach Przyjaciel Po Wsze Czasy Podziękowanie za zwalczanie nielegalnego procederu wyłudzania VAT w branży stalowej ArcelorMittal, Celsa Group, CMC Commercial Metals, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, EY Building a better working world Przyjaciel Diagnosty Laboratoryjnego Nagroda Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej za wspieranie kobiet w ich działaniach str. 02

3 INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY - CZERWIEC 2015 Kalendarium maja Udział w otwarciu Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach Pierwsza Dama w Zagłębiu Na moje specjalne zaproszenie 18 września 2014 r. do Zagłębia przyjechała po raz kolejny Pani Prezydentowa Anna Komorowska. Pierwsza Dama RP rozpoczęła swoją wizytę wczesnym rankiem w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej zwiedziła cały ośrodek, gdzie miała okazję spotkać się z młodzieżą, a także obejrzała część artystyczną przygotowaną przez wychowanków. Następnie Pani Prezydentowa wzięła udział w otwarciu oddziałów rehabilitacji ogólnorozwojowej i rehabilitacji neurologicznej w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, które powstały w zmodernizowanym budynku szpitalnym. Również i tu miała okazję spotkać się z podopiecznymi oddziałów, chwilę z nimi porozmawiać, a także poczytać najmłodszym krótkie wierszyki. Po tym spotkaniu udała się ponownie do Dąbrowy Górniczej, gdzie w Wyższej Szkole Biznesu wzięła udział w spotkaniu z seniorami reprezentującymi Uniwersytety Trzeciego Wieku z naszego regionu. W spotkaniu wzięło udział ok. 500 osób. 19 maja Uroczystości związane z obchodami Dnia Hutnika oraz Dnia Dziecka 18 czerwca Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni oddali hołd Józefowi Patrycemu Cieszkowskiemu, twórcy Zagłębia Dąbrowskiego, w 145. rocznicę jego śmierci 18 czerwca Finał konkursu Sól tej ziemi Zagłębiacy na starych fotografiach zorganizowanego przez Stowarzyszenie Zagłębiacy 19 czerwca Podsumowanie Programu przesiewowych badań słuchu wśród dzieci i młodzieży w Dąbrowie Górniczej, którego inicjatorką była Poseł Beata Małecka-Libera wspólnie z Kuratorium Oświaty w Katowicach 4-6 września XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój udział czynny w panelach 19 września Inauguracja Kongresu Obywatel Senior, który trwał od 17 do 19 września 2012 w Parku Śląskim w Chorzowie 14 października Uroczystości jubileuszowe 100-lecia konsekracji bazyliki NPM Anielskiej w Dąbrowie Górniczej 14 października Koncert charytatywny Dopóki jesteś na rzecz Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta w Jaworznie października Debata o zdrowiu VIII Forum Rynku Zdrowia w Warszawie Spotkanie regionalne 21 kwietnia bieżącego roku zorganizowałam spotkanie regionalne w Katowicach dla przedstawicieli podmiotów leczniczych realizujących leczenie szpitalne. W spotkaniu udział wzięli między innymi: minister Sławomir Neumann, prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk, wicemarszałek Aleksandra Skowronek oraz dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ Ewa Momot. Dotyczyło ono kontraktowania świadczeń na rok 2016, pakietu onkologicznego oraz innych spraw bieżących. Zaproszono 141 placówek, które reprezentowało ponad 200 osób. Tak duża frekwencja jest dowodem na to, iż wydarzenia takie są potrzebne i realizują swój cel. 30 października Odsłonięcie pamiątkowych tablic poświęconych słynnym mieszkańcom Dąbrowy Górniczej dr. Adamowi Piwowarowi oraz prof. Kazimierzowi Imielińskiemu 9 listopada II Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej Know Health we Wrocławiu 22 listopada Uroczystości wręczenia nagród Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2012 w Warszawie 30 listopada Strategie działań w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje prezentacja publikacji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich str. 03

4 Działania na rzecz Zagłębia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Zagłębiowskie Centrum Onkologii, modernizacja DK-94 to tylko niektóre działania na rzecz naszego regionu, w które aktywnie się włączyłam. Od początku budowy Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej promowałam tę inicjatywę. Jako mieszkanka Dąbrowy Górniczej i jako lekarz zawsze interesowałam się problematyką niepełnosprawności, a tematy związane ze zdrowiem stały się moją zawodową pasją. Projekt budowy był dużym wyzwaniem dla miasta. Mimo wielu trudnych decyzji wspierałam go nie tylko w rejonie, ale także centralnie, dzięki czemu rok 2011 zakończył się dotacją 5,3 mln ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Rok 2012 został zamknięty kolejną kwotą: 10 mln zł zapisaną na ten cel w budżecie państwa. Aby do tego doszło odbyłam wiele spotkań i przedstawiłam mnóstwo argumentów przemawiających za budową. Wszystkie wysiłki przyniosły korzyści i już w marcu 2013 r. dzieci i młodzież miały możliwość korzystania z Ośrodka, w którym zapewniono im odpowiednie warunki do uczenia się i rehabilitacji. Pomysł budowy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii powstał po głębokich analizach zapotrzebowania na usługi onkologiczne. Teren Zagłębia to biała plama jeżeli chodzi o dostępność do świadczeń onkologicznych. Pacjenci musieli jeździć aż do Gliwic, co jest znacznym utrudnieniem. Dlatego też Zagłębiowskie Centrum Onkologii jako filia Instytutu Onkologii w Gliwicach ma za zadanie zapewnić wysoki standard opieki i leczenia. obiektów i skrzyżowań Między innymi z mojej inicjatywy, jako ówczesnej wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia, podjęto się realizacji projektu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Powstałe w Dąbrowie Górniczej Centrum już wkrótce będzie p e ł n i ć f u n kc j ę w i e l o s p e c j a l i st y c z n e go o ś r o d k a onkologicznego i zapewniać pełną terapię dla pacjentów onkologicznych, z najwyższym standardem świadczeń. To pozwala mieć nadzieję na większą wyleczalność potrzebujących Zagłębiaków. INNE DZIAŁANIA AKTYWNIE PRZEZE MNIE WSPIERANE Wspieranie lokalnych inwestycji, licznych petycji oraz wystosowywanie listów poparcia, promowanie lokalnych talentów, udział w akcjach charytatywnych, licznych spotkaniach w szkołach, spotkaniach z organizacjami pozarządowymi czy działaniach edukacyjno-zdrowotnych to naprawdę ciężka praca. Czuje się jednak spełniona, bo moje zaangażowanie przynosi liczne pozytywne skutki. Najważniejsze działania, jakich podjęłam się podczas tej kadencji: nagrody specjalne od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego dla członków Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, wsparcie mieszkańców dąbrowkich dzielnic Antoniów, Ujejsce i Ząbkowice w działaniach na rzecz zaprojektowania nowego węzła drogowego w obszarze skrzyżowania drogi z ulicą Konstytucji, pomoc w pozyskaniu środków finansowych na zabytki sakralne Bazylikę pw. NMP w Dąbrowie Górniczej oraz renowację Kościoła św. Wacława w Irządzach, str. 04 komfortowej jazdy pełne oświetlenie 5,3 mln dotacji 10 mln wsparcia 11 km pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka, pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych na projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Dąbrowie Górniczej, wspieranie rzeczowe corocznego festynu Za uśmiech dziecka, wspieranie rzeczowe i finansowe placówek szkolnowychowawczych oraz organizowanych przez nie przedsięwzięć na terenie Zagłębia Dąbrowskiego: m.in. Paraspartakiady Śląska i Zagłębia organizowanej przez V LO 31 października 2014 r. został oddany do użytkowania dąbrowski odcinek remontowanej DK-94. Podczas remontu, który ruszył w roku 2013, wiadukty rozebrano i odbudowano niemalże od podstaw, na całej długości powstała kanalizacja deszczowa, położono ok. 30 km krawężników, zamontowano pełne oświetlenie w okolicach obiektów i skrzyżowań, a także wybudowano drogowy system ważenia pojazdów i zainstalowano informację pogodową. Na wszystkich skrzyżowaniach położono nawierzchnię betonową, która dużo lepiej od mieszanek asfaltobetonowych znosi obciążenia na DK 94 wylano w sumie 62 tys. metrów sześciennych betonu. Nowa trasa to wspaniała wizytówka regionu. Taka przebudowa infrastrukturalna to dla rozwoju gospodarki w Zagłębiu ogromny krok. Jako członkini Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dbając o działania prewencyjne zapobiegające wypadkom drogowym, uważnie śledziłam przebieg inwestycji, jednocześnie czynnie włączając się do jej realizacji. Szybka finalizacja przedsięwzięcia jest potwierdzeniem dobrej współpracy z ministerstwem oraz zarządem strefy ekonomicznej. im. Kanclerza J. Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, III LO im. C. K. Norwida w Będzinie, Przedszkola nr 34 w Dąbrowie Górniczej, konkursu I Ty możesz zostać ratownikiem organizowanego przez Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej i wielu innych, wsparcie akcji Wyprawka do szkoły organizowanej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, wsparcie działań Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, stałe wspieranie działań Śląskiego Stowarzyszenia Osób bez Krtani, cegiełka na sztandar Gimnazjum nr 3 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi, udział w licznych akcjach charytatywnych, m.in. dla Hospicjum Cordis, coroczne przekazywanie podarunków do licytacji podczas Balu Charytatywnego Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, cegiełka na rzecz Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Nadzieja oraz wiele innych.

5 INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY - CZERWIEC 2015 Kalendarium 2013 Debata pt. Okrągły stół kardiologiczny, redakcja czasopisma Służba Zdrowia k str. 05

6 Ogólnopolski Marsz Seniora Ogólnopolski Marsz Seniora aktywnie na starość to projekt, który powstał z myślą o zachęceniu seniorów do aktywnego i zdrowego trybu życia, a także uświadomienie osobom starszym faktu, iż wiek nie jest przeszkodą do spełniania pasji i marzeń. Pierwszy Marsz, który odbył się z mojej inicjatywy w 2011 roku, miał z założenia mieć zasięg jedynie regionalny. Okazał się jednak tak ogromnym sukcesem, że zdecydowaliśmy się na przemianowanie go na Marsz Ogólnopolski, tak aby mieszkańcy wszystkich regionów mieli okazję aktywnego uczestniczenia w przedsięwzięciu. Regionalna edycja projektu organizowanego wraz z Parlamentarną Grupą Kobiet odbyła się w 2011 roku w Dąbrowie Górniczej i zgromadziła 500 osób, w tym 200 aktywnie uczestniczących, natomiast kolejne edycje ogólnopolskie, które organizowane były kolejno w Będzinie, Porębie oraz Sosnowcu około 200 aktywnych uczestników. Marsze Seniora to doskonała forma nie tylko ruchu, ale także rozrywki. Wszyscy uczestniczący w wydarzeniu otrzymują kije Nordic Walking, a następnie biorą udział w Marszu, który odbywa się zawsze na terenach zielonych miasta. Marsz zawsze poprzedzony jest przez rozgrzewkę prowadzoną przez profesjonalnego trenera, a całemu wydarzeniu towarzyszą liczne atrakcje występy artystyczne, konkursy oraz poczęstunek. 500 osób 200 uczestników Dotychczas mieliśmy zaszczyt goszczenia na naszych scenach m.in. Wojciecha Gąssowskiego, Dawida Podsiadło oraz wielu innych obiecujących podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Coroczne sukcesy projektu pokazują, jak bardzo ważne jest podnoszenie świadomości i uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie problemów i potrzeb seniorów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zdrowe Dziecko Zdrowa Polska Parlamentarzyści, chcąc zmierzyć się z narastającym problemem otyłości wśród społeczeństwa, powołali do życia Parlamentarną Grupę ds. Przeciwdziałania Otyłości, której zostałam wiceprzewodniczącą. Parlament stale prowadzi prace w kierunku zniwelowania otyłości, m.in. poprzez pilotowanie programów, takich jak ten dotyczący poprawy efektywności systemu opieki zdrowotnej nad dziećmi do lat 3. Na przestrzeni ostatnich lat odbyły się liczne konferencje, które utwierdziły mnie w przekonaniu, że wprowadzenie programu edukacyjnego w województwie śląskim, obejmującego dzieci, rodziców, a przede wszystkim osoby odpowiedzialne za żywienie w żłobkach, przedszkolach, szkołach, spowoduje poprawę sposobu żywienia w tych placówkach. Rok 2014 zamknęłam pierwszą z cyklu 3 debat sejmowych poświęconych problematyce zdrowego żywienia i odżywiania Nasze dzieci mogą być prawidłowe żywione. Od poczęcia do 3. roku życia. W trakcie podsumowania konferencji stwierdziłam, iż naczelnym priorytetem Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Publicznego oraz Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości jest stworzenie Narodowego Programu Walki z Otyłością. Przeciwdziałanie otyłości rozumiane powinno być jako stałe działania edukacyjne skierowane zarówno do rodziców jak i dzieci, promocja aktywności fizycznej oraz badania, a także wprowadzenie standardu opieki pediatrycznej z oceną sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci. str. 06 Forum dla rodziny Forum dla Rodziny to zorganizowana przez rząd w październiku 2013 r. debata na temat polityki prorodzinnej z udziałem ponad 300 gości, w tym ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców. W Dąbrowie Górniczej, w Wyższej Szkole Biznesu, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu regionalnych konferencji poświęconych polityce rodzinnej. Wraz z pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszką Kozłowską-Rajewicz byłam organizatorem tej konferencji. Najważniejsze wyzwania dla polityki rodzinnej w Polsce wiążą się z szybkim starzeniem się społeczeństwa oraz coraz większą emancypacją kobiet i realizacją praw rodzicielskich przez mężczyzn. Zmiany te, w powiązaniu z wydłużeniem wieku emerytalnego, stwarzają rosnące zapotrzebowanie na instytucjonalną opiekę nad dziećmi, niepełnosprawnymi oraz niesamodzielnymi seniorami oraz na zmianę organizacji usług publicznych, zdrowotnych, finansowych i innych, tak aby były dostępne dla wszystkich. Zadania opiekuńcze i wspierające muszą być w przyszłości w większym stopniu realizowane przez zewnętrzne podmioty. Należy też dążyć do uzawodowienia domowej opieki i asysty wykonywanej przez członków rodziny. Jednym z istotnych elementów polityki rodzinnej jest infrastruktura. Zadaniem państwa, samorządu, ale też prywatnych firm jest projektowanie przestrzeni publicznej od razu dla wszystkich, czyli w uniwersalny sposób, pozwalający na samodzielne funkcjonowanie rosnącej rzeszy obywateli starszych lub obarczonych opieką nad osobami niesamodzielnymi. Cieszymy się, że wydarzenie tak wielkiej rangi, mówiące o problemach polskich rodzin, organizowane cyklicznie przez rząd, miało miejsce właśnie tutaj w Zagłębiu Dąbrowskim. Zwierzak za kierownicą Konkurs Zwierzak za kierownicą to kolejny projekt, którego, jako członkini Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, podjęłam się w naszym regionie. Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Zakres tematyczny konkursu obejmuje przedstawienie propozycji i wyobrażeń dotyczących bezpiecznych zachowań na drodze, które można przedstawić w sposób literacki lub zilustrować je plastycznie mają to być idee dbania o bezpieczeństwo własne i innych poruszających się po drodze. Dzieci wspólnie tworzą dzieło literackie, np. krótki wierszyk, albo dzieło plastyczne. Rok 2015 przynosi nam już trzecią odsłonę konkursu. Zeszłoroczne edycje pokazały, iż potrzebne są takie inicjatywy. W minionych latach w konkursie udział wzięło ponad 30 tysięcy dzieci. Główną nagrodą dla laureatów konkursu w ubiegłym roku był udział w uroczystym finale w Pałacu Prezydenckim oraz zwiedzanie wybranych miejsc w Warszawie. Akcji patronowała Pani Anna Komorowska.

7 INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY - CZERWIEC 2015 Środki unijne Seminarium Perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata aspekty pozyskiwania środków dla przedsiębiorców otworzyło cykl konferencji poświęconych nowemu rozdaniu środków unijnych. Z mojej inicjatywy w lutym 2014 w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej została zorganizowana konferencja dla przedsiębiorców. Podejmowano tematy dotyczące możliwości współpracy nauka-biznes w perspektywie unijnej na lata , trzeciej wersji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata oraz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. W kwietniu 2014 roku odbyła się druga część konferencji: Praktyczne wykorzystanie środków dla przedsiębiorców i samorządów w Zagłębiu poświęcona zagadnieniom praktycznym. Omówiono m.in. politykę spójności w nowej perspektywie, współpracę pomiędzy światem nauki i biznesu, rozwiązania i usługi bankowe, możliwość finansowania rozwoju przedsiębiorstw, a także organizacji pozarządowych. W ślad za konferencjami moje Biuro Poselskie otwarło punkt konsultacyjny, w którym podczas odbywających się raz w miesiącu porad, można zasięgnąć informacji dotyczących wniosków unijnych. Zapraszam do siedziby PO w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3-go Maja 22. Kalendarium stycznia Kongres Zdrowego Starzenia, Warszawa 4 luty Konferencja pt. Światowy Dzień Walki z Rakiem, Warszawa 12 luty Powstaje Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Otyłości, wiceprzewodniczącą zostaje Beata Małecka-Libera 14 luty Wykład pt. Wszystko o zdrowiu (relaksujące formy wypoczynku) podczas spotkania ze słuchaczami zawierciańskiego Uniwersytetu III Wieku 2 kwietnia Konferencja z udziałem posłów i senatorów RP na temat priorytetów ochrony zdrowia na podstawie raportu przygotowanego przez Instytut Ochrony Zdrowia Zdrowie priorytetem politycznym państwa analiza i rekomendacje 30 kwietnia 18. edycja konferencji organizowanej przez czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia forum Innowacyjna Ochrona Zdrowia maja Kongres Obywatel Senior w Parku Śląskim w Chorzowie 11 czerwca Obchody XXX-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego 27 czerwca Uroczystość otwarcia Oczyszczalni Ścieków Centrum w siedzibie PWIK Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej sierpnia Obchody Święta Gminy Ogrodzieniec 30 sierpnia 10-lecie Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego Czuwaj II Piknik Członków Stowarzyszenia na terenie Ośrodka Obozowego Hufca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach (gm. Kroczyce) 13 września Biesiada z folklorem w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach 14 września Inauguracja VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej 24 września Debata społeczna pt. W trosce o serca młodych Polaków w ramach kampanii społecznej Mamo, Tato dbajmy o serce, Warszawa 29 września Debata Powstrzymać epidemię cukrzycy wyzwania dla władz lokalnych a zadania dla administracji centralnej 1 października Uroczyste otwarcie V Międzynarodowego Przeglądu Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy Społecznej PUMA 2014 Chirurgia Ogólna i Otolaryngologia w Sosnowcu W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o. o. zakończona została kolejna ważna inwestycja. We wtorek, 19 maja 2015 roku nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Otolaryngologii, w którym wzięłam udział. Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 3 miliony złotych. Całość inwestycji została zrealizowana ze środków miasta Sosnowiec. Oddziały Chirurgii Ogólnej i Otolaryngologii wzbogaciły się nie tylko o zupełnie nowe pomieszczenia, ale także ich wyposażenie i sprzęt medyczny. Zakupiono m. in. 54 łóżka sterowane pilotem z szafkami przyłóżkowymi oraz dodatkowym oprzyrządowaniem zwiększającym komfort i bezpieczeństwo pacjenta, wózki do transportu pacjentów, a także sprzęt medyczny: kardiomonitory, pompy infuzyjne, defibrylatory, respirator, ssaki elektryczne, aparaty EKG, pulsoksymetry, rektoskop itp. Niezwykle cieszy mnie fakt, że pacjenci będą tu mieli nie tylko bardzo dobrą i profesjonalną opiekę medyczną, ale także komfort oraz nowoczesny sprzęt. 3 października Otwarcie Świetlicy Środowiskowej w Kuźniczce Nowej 4 października Obchody 30-lecia Spółdzielczego Domu Kultury Odeon w Czeladzi w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia 10 października Uroczyste otwarcie Pałacu Kultury Zagłębia po remoncie 11 października Patronat honorowy posłanki Beaty Małeckiej-Libery nad 22. Mistrzostwami Świata Karate Shotokan 20 października Współorganizacja konferencji pt. Opieka onkologiczna w regionach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej października Jubileuszowa, X edycja Forum Rynku Zdrowia 4 listopada Spotkanie z seniorami w Klubie Osiedlowym Unikat w Dąbrowie Górniczej 23 listopada Uroczyste spotkanie podsumowujące zakończenie prac renowacyjnych kościoła św. Wacława w Irządzach, wspartych przez Beatę Małecką-Liberę 24 listopada Kongres Zdrowia Publicznego 2014, Warszawski Uniwersytet Medyczny 5 listopada Uroczyste obchody 25-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarzy i Lekarzy Dentystów debata wszystkich Ministrów Zdrowia zasiadających w rządach Rzeczypospolitej Polskiej od 1989 roku, posłów i senatorów lekarzy, przedstawicieli Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich pt. Ochrona zdrowia w wolnej Polsce 15 grudnia III Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sali Kolumnowej Sejmu RP, inauguracja obchodów 40 lat Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce str. 07

8 Moja praca w regionie, sejmie i ministerstwie Biuro poselskie Podstawą funkcjonowania każdego parlamentarzysty w regionie jest biuro poselskie. Moje biuro znajduje się przy ul. 3-go Maja 22 w Dąbrowie Górniczej. To właśnie tutaj każdy z Państwa może spotkać się ze mną i przedstawić konkretny problem. Biuro przyjmuje Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach Można wtedy ustalić termin spotkania ze mną lub termin zasięgnięcia porady prawnej konsultowanej z radcą prawnym, który dyżuruje w czwartki w godz W biurze przyjmowane są wszystkie wnioski, zapytania i postulaty. Za sprawne funkcjonowanie placówki, organizację pracy i reprezentację mojej osoby odpowiadają: dyrektor Tadeusz Jaworski oraz asystentki Paulina Wróblewska i Izabela Gutowska. Porad prawnych udziela Szymon Horzela. 120 spraw 130 interpelacji i zapytań W minionej kadencji nasze biuro założyło 120 spraw oraz wysłało 130 interpelacji i zapytań, dot. m.in. kontraktowania z NFZ, refundacji leków, wypłacania świadczeń ZUS, drogi w Kuźniczce Nowej czy też drogi dojazdowej do Przedszkola nr 8 w Dąbrowie Górniczej. W ramach funkcjonowania radcy prawnego oferujemy pomoc w zakresie objaśniania przepisów prawa, redagowania pism, wniosków i pozwów sądowych. Sejm i Ministerstwo VII kadencja Sejmu RP była bardzo trudna i pracowita dla p o s ł ó w S e j m o w e j K o m i s j i Zd rowia, któ re j b y ł a m wiceprzewodniczącą, aż do czasu objęcia nowego stanowiska w Ministerstwie Zdrowia. Do Komisji skierowano 46 projektów ustaw, z czego Sejm uchwalił 24. Do lutego 2015 roku Komisja odbyła 177 posiedzeń. 7 stycznia 2015 r. powołano mnie na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia jako pełnomocnika rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym. To dla mnie nowe wyzwania oraz bardzo duża odpowiedzialność. Będę przygotowywać, przedstawiać i przeprowadzać przez Sejm niezwykle ważną dla każdego z nas ustawę ustawę o zdrowiu publicznym. W Ministerstwie Zdrowia zajmuję się także inicjowaniem, koordynowaniem i nadzorem wykonywania zadań przez Departament Zdrowia Publicznego. To z tym Departamentem stworzyliśmy ustawę o zdrowiu publicznym, a obecnie przygotowujemy Narodowy Program Zdrowia. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce jest u obu płci niższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej mężczyźni niższa o około 20% kobiety niższa o około 10% Umieralność z powodu nowotworów złośliwych jest w Polsce wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej 20% u mężczyzn 10% u kobiet Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku 140,5 tys. 70,5 tys. 70 tys. ogólnie u kobiet u mężczyzn Wskaźnik 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory złośliwe ogółem w Polsce 42,2% 45,5% w Dąbrowie Górniczej Od 9 września 2013 r. jestem przewodniczącą struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej. PO w Dąbrowie Górniczej obecnie buduje lokalne zaufanie. Pozyskujemy stale nowych członków i przygotowujemy strategię działań na najbliższy czas. Zapraszam do współpracy. Beata Małecka-Libera Punkt konsultacyjny Podczas odbywających się raz w miesiącu porad, można zasięgnąć informacji dotyczących wniosków unijnych. Punkt zorganizowany został przez moje biuro poselskie w siedzibie Platformy Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej przy ul. 3-go Maja 22. str. 08

Jeden z najwybitniejszych

Jeden z najwybitniejszych 2 LUDZIE Prof. Kazimierz Braun Uczony związany z miastem TARNÓW. PL Jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów teatralnych, profesor nauk humanistycznych, reżyser, dramatopisarz, dyrektor wielu scen

Bardziej szczegółowo

Budowa tunelu rozpoczęta!

Budowa tunelu rozpoczęta! INFORMATOR POWIATU LEGIONOWSKIEGO ukazuje się w: Jabłonnie Nieporęcie Wieliszewie Serocku Legionowie www.powiat-legionowski.pl listopad nr 18/2010 Przystań w sercu Mazowsza Budowa tunelu rozpoczęta! W

Bardziej szczegółowo

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Biuletyn Powiatu Krakowskiego. - Rozmowa ze Starostą Krakowskim

POWIAT k r a k o w s k i. Powiat Krakowski. egzemplarz bezpłatny. Biuletyn Powiatu Krakowskiego. - Rozmowa ze Starostą Krakowskim Powiat Krakowski Nr (24) 3/14 biuletyn samorządowy Czernichów - Igołomia-Wawrzeńczyce - Iwanowice - Jerzmanowice-Przeginia - Kocmyrzów-Luborzyca - Krzeszowice - Liszki Michałowice - Mogilany - Skała -

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego;

nia poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; Trzeci na Mazowszu Dobiegła końca tegoroczna edycja Rankingu Powiatów i Gmin prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Powiat sochaczewski w kategorii powiaty w rankingu ogólnopolskim na 269 powiatów

Bardziej szczegółowo

Nasz powiat wśród liderów

Nasz powiat wśród liderów Kadencja 2010-2014 I miejsce w polsce w rankingu powiatów ZPP Szanowni Państwo, pod koniec 2010 roku odbyły się wybory samorządowe w Polsce, w tym także i nasze lokalne, do Rady Powiatu Drawskiego. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005

Sprawozdanie. z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach 2001-2005 Załącznik do uchwały Nr XXIII/319/04 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2001-2003 Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencja 2009 2013 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

CSR Społeczna RAPORT. Odpowiedzialność Biznesu. Kolej wrażliwa społecznienie. Bank, który uczy

CSR Społeczna RAPORT. Odpowiedzialność Biznesu. Kolej wrażliwa społecznienie. Bank, który uczy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu powstał przy współpracy z portalem Kurier365.pl Wyróżnione firmy: RAPORT CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Bank, który uczy Dla wielu osób bank centralny

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś ISSN 1731-7959 / 9 (228)/2012 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Informatyzacja postępy w realizacji projektu I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

Półwiecze Świerczkowiaków

Półwiecze Świerczkowiaków 2 LUDZIE Medalowe Jaskółki TARNÓW. PL Dwóch zawodników tarnowskiej Unii stanęło na podium Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu (IMP). Po raz trzeci w swojej karierze tytuł mistrzowski wywalczył Janusz

Bardziej szczegółowo

Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki senioralnej i formy aktywizacji społecznej osób starszych

Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki senioralnej i formy aktywizacji społecznej osób starszych Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki senioralnej i formy aktywizacji społecznej osób starszych Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

CZELADZKA. Nakład 8000 szt. Życzenia dla Pań

CZELADZKA. Nakład 8000 szt. Życzenia dla Pań ISSN -2300-7427 GAZETA CZELADZKA Towarzystwo Powszechne Czeladź Nr 4 Marzec 2014 Nakład 8000 szt. Życzenia dla Pań Wydanie kolejnego numeru naszej gazety zbiega się z obchodzonym 8 marca Międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza

ArcelorMittal Poland. Odpowiedzialność Biznesu Raport 2011. ArcelorMittal Poland. al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza www.arcelormittal.com/poland ArcelorMittal Poland al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel.: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać do Karoliny Muzy,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013

WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 WYNIKI XIX EDYCJI KONKURSU POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI 2013 SEKRETARIAT PNJ Ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa Tel. Fax.: 22/ 630 96 63, 826 35 05 www.pnj, pnj@kig.pl KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONKURSU POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy!

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy! Miesięcznik Rady i Prezydenta Miasta Gdańsk a Nr 10 / listopad 2010 ISSN 2081-2442 www.gdansk.pl Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się

Bardziej szczegółowo

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom

Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Załącznik do Uchwały Nr 695/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. Program działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 Częstochowa seniorom Częstochowa, 2014 r. Strona 1 z 32 Spis

Bardziej szczegółowo