Październik - Grudzień 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Październik - Grudzień 2008"

Transkrypt

1 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, OLSZTYN, tel r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.kopernika 46 nr Październik - Grudzień 2008 WIELU RADOSNYCH CHWIL PODCZAS ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA A.D.2008 ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU PSZCZELARZOM I ICH RODZINOM ŻYCZY ZARZĄD I BIURO WZP 1. Mija kolejny rok w życiu organizacji i jej członków Tradycją ostatnich lat stały się w naszych kołach przedświąteczne spotkania pszczelarzy, którzy gromadzą się, aby podsumować mijający rok, wrócić pamięcią także do nieco wcześniejszych lat i wspomnieć to, co wówczas było ważne oraz tych, których już nie ma wśród nas. W luźnej rozmowie przy kawie i ciastku padają też myśli

2 2 dotyczące tego, co jeszcze chcemy lub powinniśmy robić dla wspólnego dobra i pożytku każdego z nas, które w dalszej pracy trzeba wykorzystać. W niektórych kołach rodzi się też tradycja uroczystego wręczania podczas spotkania opłatkowego legitymacji członkowskich tym, którzy uznali, że chcą być zrzeszonymi pszczelarzami w naszej organizacji. Ten moment łączony jest także ze składaniem przez nowowstępujących ślubowania pszczelarskiego (z doświadczeniem w tym zakresie może się podzielić np. RKP Olsztyn). 2. Spotkanie integracyjne w Świętej Lipce Z inicjatywy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Reszlu 5 października br. odbyło się w Świętej Lipce spotkanie integracyjne pszczelarzy z Rynu i Reszla, do których dołączyli także pszczelarze z kół w Szczytnie i Giżycku. Najpierw pszczelarze ze swoimi sztandarami i prezesami z Reszla (Jerzy Paukszto), Rynu (Ryszard Jarosz), Giżycka (Jan Pruszyński) oraz Szczytna (Jan Misiaczyk) przy obecności sztandaru i Prezesa WZP oraz wiceprezydenta PZP Ryszarda Pałacha wysłuchali koncertu w Sanktuarium Matki Bożej oraz uczestniczyli w mszy świętej odprawionej w intencji pszczelarzy i ich rodzin. Dalsza część spotkania przy udziale burmistrzów Rynu i Reszla przebiegała na terenie gospodarstwa pasiecznego kol..jerzego Sikory w Świętej Lipce. Zebrani pszczelarze z zainteresowaniem zapoznali się z metodą gospodarki pasiecznej gospodarza i wyposażeniem jego pasieki. Padło wiele pytań i odpowiedzi a dyskusje trwały nie tylko podczas spożywania smakołyków przygotowanych przez gospodarzy, ale i w drodze do domu. 3. Minister odpowiedział Do Biura WZP wpłynęła z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedź na pismo Prezesa WZP z dnia r. w sprawie uściślenia warunków korzystania pszczelarzy z dofinansowania ich działań w zakresie inwestycji realizowanych w celu poprawy warunków produkcji. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że pszczelarze mogą ubiegać się o środki dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zaś zasady obowiązujące w tym zakresie są szczegółowo przedstawione w załączonym do niniejszego wydania IB Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

3 3 Modernizacja gospodarstw rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dz.U z późn.zm. Najważniejsze ustalenia tego aktu precyzują, że osoba fizyczna ubiegająca się o pomoc obejmującą wyłącznie działania inwestycyjne w przypadku prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej (jakim jest pszczelarstwo): nie musi być posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha a jedynie właścicielem nieruchomości służącej prowadzonej działalności a wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co najmniej 4 SU (oblicza się ją zależnie od makroregionu np. dla Makroregionu Pomorze i Mazury równoważna jest pasiece liczącej 94 rodziny pszczele); jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia; posiada właściwe kwalifikacje zawodowe; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o uzyskanie pomocy. Refundacja obejmuje minimum 25 % kosztów kwalifikowalnych zrealizowanej inwestycji i może sięgać w poszczególnych przypadkach nie więcej niż 40, 50, 60 lub 75 % wydatków poniesionych przez beneficjenta. Wskazany wymóg posiadania właściwych kwalifikacji zawodowych winien skłonić wielu doświadczonych pszczelarzy do potwierdzenia swojej wiedzy i umiejętności poprzez zdanie egzaminu kwalifikacyjnego w celu uzyskania tytułu zawodowego wykwalifikowany pszczelarz lub mistrz pszczelarz. Może to być finał udziału w zorganizowanym przez PZP szkoleniu, ale także eksternistycznego przygotowania się zainteresowanych pszczelarzy do egzaminu organizowanego na takich zasadach przez uprawnione do tego ODR-y lub inne jednostki. Zakres kosztów kwalifikowalnych szczególnie interesujących dla pszczelarzy obejmuje m.in.: budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków wykorzystywanych do produkcji oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej własnych produktów (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi), zakup, montaż instalacji technicznej, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, zaopatrzenie gospodarstw rolnych w wodę, w tym budowa ujęć wody,

4 4 instalacja lub budowa urządzeń służących ochronie środowiska. Wnioski o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio we właściwym terytorialnie oddziale regionalnym po upływie 14 dni od podania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy. Warto podkreślić, że w przypadku prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej (jakim jest pszczelarstwo), nie jest wymagane od składającego wniosek obowiązkowe ubezpieczenie w KRUS. 4. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi nabór chętnych na egzaminy W numerze 11 Bieżących Informacji W-MODR można przeczytać, że trwa nabór na egzamin eksternistyczny na tytuły: zawodowy w zawodzie pszczelarz oraz zawodowy w zawodzie mistrz-pszczelarz. To działanie jest wynikiem akceptacji propozycji skierowanej do Dyrektora W-MODR przez Prezesa WZP w sytuacji, kiedy duża część naszych członków nie dysponuje jeszcze dokumentem potwierdzającym posiadanie właściwych kwalifikacji zawodowych, jakie są niezbędne do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej na modernizację pasieki. Jako inicjator potrzebnego pszczelarzom działania W-MODR mamy nadzieję, że zainteresowani z poszczególnych kół zgłoszą swoje kandydatury organizatorowi egzaminów, aby mógł on po zebraniu grupy chętnych przyjąć niezbędne dokumenty i opłaty kosztów oraz ustalić termin przeprowadzenia egzaminów. Po rozmowie z organizatorem egzaminu ustalono, że w celu przeprowadzenia go jeszcze przed rozpoczęciem sezonu pszczelarskiego najlepiej byłoby, aby osoby zainteresowane skontaktowały się z W-MODR w terminie do 20 stycznia W celu ułatwienia zainteresowanym członkom naszej organizacji samodzielnego przygotowania się do zdawania egzaminu, do niniejszego wydania IB dołączone jest opracowanie wskazujące zakres materiału, jaki winny opanować osoby przystępujące do składania egzaminu. Zarząd WZP prosi Prezesów Kół o pilne upowszechnienie tej informacji w swoich kołach, aby zainteresowani członkowie naszego związku mogli w ciągu okresu zimowego uzyskać poprzez zdany egzamin urzędowe potwierdzenie swoich

5 5 umiejętności i wiedzy w zakresie pszczelarstwa a potem z powodzeniem ubiegać się i korzystać z dofinansowanie inwestycji w prowadzonych pasiekach. 5. Mija półmetek obecnej kadencji władz WZP 3 grudnia 2007 roku mija 2 lata pracy obecnego składu władz WZP w Olsztynie, więc zgodnie z obowiązującym Statutem pod koniec lutego 2009 roku odbędzie się Sprawozdawczo-Programowy Zjazd Delegatów WZP, aby ocenić dotychczasową realizację zadań statutowych WZP i wykonanie uchwały zjazdowej. Zarząd WZP chce także zaproponować delegatom dokonanie niezbędnych zmian w Statucie WZP, gdyż niektóre jego postanowienia wymagają aktualizacji a w świetle obecnego kształtu Statutu PZP konieczne jest także uzupełnienie treści Statutu WZP o nowe regulacje. W tej sytuacji kolejnymi załącznikami do niniejszego wydania BI są: obecny Statut PZP i dotychczasowy Statut WZP. Zarząd WZP bardzo prosi członków WZP i Zarządy Kół o dogłębną analizę obu dokumentów i przesłanie swoich propozycji zmian do Biura WZP w terminie do 20 stycznia 2009 roku. Wówczas robocza komisja powołana przez Zarząd rozpatrzy otrzymane propozycje i opracuje projekt Statutu WZP, jaki dyskutować i doskonalić będą delegaci na Zjazd. 6. Wysokość składek w 2008 roku Składki członkowskie i ulowe w roku 2009 wynoszą: - składka członkowska 35,00 zł (45 % - 15,75 zł zasila fundusze Koła a 55 % - 19,25 zł przekazywane jest do WZP), - składka ulowa 1,80 zł (0,81 zł pozostaje w Kole a 0,99 zł przekazywane jest do WZP). Wysokość wpisowego od nowowstępujących ustalana jest przez Zarządy Kół i ta składka w całości pozostaje w kole. 7. Szkolenie przygotowujące do egzaminu na tytuł zawodowy W odpowiedzi na informację o planowanej przez PZP organizacji szkolenia z dofinansowaniem ARR dla pszczelarzy przygotowujących się do zdawania egzaminu na tytuł zawodowy wykwalifikowany pszczelarz wpłynęły do Biura WZP zgłoszenia następującej liczby osób z poszczególnych kół (w nawiasie liczba osób zainteresowanych szkoleniem na tytuł mistrz-pszczelarz): Olsztyn 6 (1), Iława 2,

6 6 Kętrzyn 1 (1), Nowe Miasto 1, Działdowo (1), Olsztynek (1). PZP spodziewa się, że informacja z ARR po rozpatrzeniu złożonego projektu będzie znana ok. połowy stycznia. Mamy nadzieję, że będzie to akceptacja projektu, więc uzgodniliśmy już, że chcemy, aby osoby z naszego WZP zostały uwzględnione w pierwszej grupie szkoleniowej. Wobec powyższego osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w tygodniowym szkoleniu w Domu Pszczelarza w Kamiannej proszone są o dokonanie wpłaty kwoty 750 zł na konto WZP w terminie do 15 stycznia 2009 r. (po szkoleniu możliwe jest przystąpienie na miejscu do egzaminu). Brak wpłaty w tym terminie spowoduje skreślenie takich osób z listy. Aby nie tracić zgłoszonego miejsca prosimy osoby, które byłyby zainteresowane wykorzystaniem ewentualnie zwolnionego miejsca o nawiązanie telefonicznego kontaktu z biurem WZP..8. Potrzebne jest podsumowanie roku 2008 Aby mieć dane do analizy naszej sytuacji i dokonań w minionym roku Zarząd WZP prosi Zarządy i Prezesów Kół o rzetelne i kompletne zestawienie wszystkich informacji za rok 2008 w załączonym druku sprawozdania i przesłanie podpisanego oryginału do Biura WZP w terminie do 20 stycznia 2009 r. (kopię proszę zachować w aktach Koła). Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu, gdyż dysponowanie pełnymi informacjami umożliwi WZP terminowe sporządzenie i przesłanie rocznego sprawozdania do PZP..9. Kupię - sprzedam - sprzedam tanio 30-pniową pasiekę (20 szt.warsz.posz., 9 szt.dadant, 1 szt.wielkopolski) Górowo Iławieckie, tel , - sprzedam ule warszawskie poszerzone stan idealny - tel , - sprzedam ogródek (ok.400 m kw.) ogrodzony siatką do postawienia pasieki oraz garaż w zabudowie szeregowej (6x3m odległy od ogrodu ok.100 m) Sząbruk, tel Podręczne adresy i numery telefonów przydatne Zarządom Kół oraz poszczególnym pszczelarzom Katedra Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie-Kortowie, ul. Słoneczna 48, tel , ,

7 7 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11, tel , Inspektorat Olsztyński Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, ul. Niepodległości 53/55, tel , Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, tel , , Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, tel , w.12, Warmińska Spółdzielnia Pszczelarska w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 45, tel , Nektar s.c. - pp. C. i W. Badeńscy, Karczowiska Górne 37, Jegłownik, tel , Gospodarstwo Pasieczne Leśny Dwór - p. Jacek Pieńkos, Leśny Dwór 8, Szczytno, tel , Pasieka Hodowlana mgr inż. Marii Wilde w Gryźlinach tel.kontakt , Mazurskie Miody Tomaszkowo 47, Stawiguda, tel , opracował: dr R.Pałach

8 8 Informacja organizacyjna za 2008 rok z Koła Pszczelarzy w Zarząd Koła (imię i nazwisko tel.) Prezes ; Wiceprezes Sekretarz ; Skarbnik Liczba członków Koła w tym członkowie honorowi WZP liczba członków: przyjętych w 2008r..... osób; skreślonych w 2008 r......osób 3. Ilość rodzin pszczelich w posiadaniu członków Koła: Liczba pasiek wędrownych w posiadaniu członków Koła: Średnia produkcja z jednej rodziny: miodu kg, wosku kg 6. Ilość odbytych zebrań: Koła Zarządu Szkolenia w Kole (ilość + liczba uczestników, ewent.tematy na odwrocie z podaniem źródła finansowania własne, ODR, służby wet.): Wycieczki (jw.): Pokazy (jw.): Wystawy (jw.): Liczba pasiek członków koła ogółem: w tym wędrownych: ( ) w tym: do 5 pni -.. (.) 6-10 pni (.... ) pni (..) pni (....) pni (..) pni (....) pni (..) powyżej 150 pni (....) 12. Wiek zrzeszonych pszczelarzy do 35 lat osób; lat osób; lat osób; lat osób; lat osób; powyżej 80 lat osób; 13. Szacunkowa liczba pszczelarzy niezrzeszonych na obszarze działania Koła: Liczba pni w ich posiadaniu: Nasadzenia og-m: drzew szt. krzewów sztuk 16. Zatrucia pszczół sądownie dowiedzione (miejscowość, liczba zatrutych pasiek i rodzin) Liczba potwierdzonych ognisk zgnilca złośliwego -. i grzybicy Ilość egzemplarzy prenumerowanych czasopism przez członków Koła: Pszczelarstwo egz, Pszczelarz Polski egz. 19. Składki odprowadzone do WZP (do 31.XII.): za rok zł, zaległe zł - członkowskie zł ulowe zł ubezpieczenie OC zł inne (jakie) zł 20. Zapotrzebowanie na cukier sezon kg 21. Inne informacje podpis Skarbnika pieczęć Koła podpis Prezesa

Podczas XX Walnego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy wybrane zostały władze WZP na kadencję lat 2014-2018: Zarząd WZP

Podczas XX Walnego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy wybrane zostały władze WZP na kadencję lat 2014-2018: Zarząd WZP 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 Styczeń 2014 (93)

Grudzień 2013 Styczeń 2014 (93) 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

14/2, OLSZTYN,

14/2, OLSZTYN, 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

Grudzień Odbyliśmy XV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WZP

Grudzień Odbyliśmy XV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy WZP 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp.olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@neostrada.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

Marzec - Kwiecień 2010. 1. V Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. "Pszczoły w środowisku naturalnym i w życiu człowieka".

Marzec - Kwiecień 2010. 1. V Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. Pszczoły w środowisku naturalnym i w życiu człowieka. 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@neostrada.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

Luty-Marzec 2011. 1. Odszedł od nas Prezes RKP w Węgorzewie ś.p.stanisław Giebel

Luty-Marzec 2011. 1. Odszedł od nas Prezes RKP w Węgorzewie ś.p.stanisław Giebel 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

14/2, OLSZTYN,

14/2, OLSZTYN, Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

Wrzesień- Październik Byliśmy uczestnikami XXVII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Jeleniej Górze

Wrzesień- Październik Byliśmy uczestnikami XXVII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@neostrada.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

I. Dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego

I. Dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego Strona 1 z 5 W P M 0 1 0 6 V 6 B Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli podmiot uprawniony nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR / Pieczątka

Bardziej szczegółowo

Styczeń - Luty Pożegnaliśmy Prezesa Koła Pszczelarzy w Asunach

Styczeń - Luty Pożegnaliśmy Prezesa Koła Pszczelarzy w Asunach 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@neostrada.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

Luty - Marzec 2009. 1. Szkolenia w ramach umowy z ARR i WFOŚiGW już się odbyły

Luty - Marzec 2009. 1. Szkolenia w ramach umowy z ARR i WFOŚiGW już się odbyły 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@neostrada.pl, R-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

I. Dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego

I. Dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego Strona 1 z 5 Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli podmiot uprawniony nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR / Pieczątka kancelarii *

Bardziej szczegółowo

Marzec-Kwiecień Świąt Wielkiej Nocy. i Sympatykom

Marzec-Kwiecień Świąt Wielkiej Nocy. i Sympatykom 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp.olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@neostrada.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

PROSZĘ NIE UŻYWAĆ STARYCH DRUKÓW SĄ ZMIANY!

PROSZĘ NIE UŻYWAĆ STARYCH DRUKÓW SĄ ZMIANY! Gdańsk, 02.09.2014 r. Rejonowe Koło Pszczelarzy w. dotyczy: dotacji na 2016 r. W A R U N K I O T R Z Y M A N I A D O T A C J I N A R O K 2 0 1 5 / 1 6 Warunkiem ubiegania się o dotacje jest posiadanie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2008. 1. V Wojewódzki Dzień Pszczelarza przeszedł do historii

Wrzesień 2008. 1. V Wojewódzki Dzień Pszczelarza przeszedł do historii Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@neostrada.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe ARR a opłacalność produkcji miodu w Polsce. Na temat opłacalności produkcji pasiecznej w Polsce mówi się wiele.

Programy pomocowe ARR a opłacalność produkcji miodu w Polsce. Na temat opłacalności produkcji pasiecznej w Polsce mówi się wiele. Wilde J. 2012. Programy pomocowe ARR a opłacalność produkcji miodu w Polsce. Szkolenie Pszczelarskie Czy pszczelarstwo to może być biznes? Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich i CKU Kraków, 18-19.02. Materiały

Bardziej szczegółowo

Lipiec - Wrzesień 2006

Lipiec - Wrzesień 2006 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@neostrada.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

14/2, 10-502 OLSZTYN,

14/2, 10-502 OLSZTYN, 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@neostrada.pl, R-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019. Omówienie projektu

Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019. Omówienie projektu Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 Omówienie projektu Kierunki (środki) wsparcia oraz działania objęte mechanizmem Kierunki (środki) wsparcia oraz działania

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

Styczeń - Luty-Marzec 20132 (9086)

Styczeń - Luty-Marzec 20132 (9086) 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OTRZYMANIA DOTACJI NA ROK 2016/17

WARUNKI OTRZYMANIA DOTACJI NA ROK 2016/17 Gdańsk, 15 Grudnia 2016 r. Rejonowe Koło Pszczelarzy w dotyczy: dotacji na 2017 r. WARUNKI OTRZYMANIA DOTACJI NA ROK 2016/17 Warunkiem ubiegania się o dotacje jest posiadanie numeru identyfikacyjnego pasieki

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE KONFERENCJA PRASOWA Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z udziałem Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Sabata PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE 14 marca 2012 r., godz.

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjenci: Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych grupa takich rolników. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Listopad 2013 (92)

Wrzesień - Listopad 2013 (92) Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo,

Bardziej szczegółowo

1. Zasady postępowania przy stwierdzaniu zatrucia

1. Zasady postępowania przy stwierdzaniu zatrucia Instrukcja postępowania przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych, realizowanych przez PIWet-PIB, przy podejrzeniu o ostre zatrucie pszczół środkami ochrony roślin W ramach realizacji programu, na

Bardziej szczegółowo

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników.

warunków uzyskania wsparcia oraz trybu aplikowania o pomoc dla młodych rolników. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy finansowej w ramach KPWP 2013/2014

Organizacja pomocy finansowej w ramach KPWP 2013/2014 Organizacja pomocy finansowej w ramach KPWP 2013/2014 Opracowana na podstawie dokumentu Agencji Rynku Rolnego Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i

Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych Kamińska Agnieszka Ekonomia, III rok Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2015 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 8 września 2015 roku

Zarządzenie nr 1/2015 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 8 września 2015 roku Zarządzenie nr 1/2015 z 8 września 2015 roku w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 166/XVIII/2015 z 5 września 2015 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2016 oraz wpisowego do PTTK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/174/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/174/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/174/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu miasta dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Maj - Lipiec 2010. 2. VII Wojewódzki Dzień Pszczelarza tym razem jest w Reszlu

Maj - Lipiec 2010. 2. VII Wojewódzki Dzień Pszczelarza tym razem jest w Reszlu 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ DZIAŁANIE 4: RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Program S A P A R D Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa D01/4/1 PROGRAM SAPARD WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PREMIA DLA MŁODEGO ROLNIKA 100.000 PLN

PREMIA DLA MŁODEGO ROLNIKA 100.000 PLN PREMIA DLA MŁODEGO ROLNIKA 100.000 PLN NABÓR 2014 PYTANIA DO PROGRAMU MŁODY ROLNIK 2014 Kiedy ruszy nabór z programu młody rolnik? Program młody rolnik ruszy 15.05.2014 i potrwa do 21.06.2014 roku. Jaka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1 CEL REALIZACJI DZIAŁANIA Bezzwrotna premia finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNY TERMIN PRZYSŁANIA DO BIURA KOMPLETNYCH DOKUMENTÓW UPŁYWA 23 WRZEŚNIA 2016 r.

OSTATECZNY TERMIN PRZYSŁANIA DO BIURA KOMPLETNYCH DOKUMENTÓW UPŁYWA 23 WRZEŚNIA 2016 r. Bydgoszcz, 08 września 2016 r. L.dz. PKZP/10/16 Zarząd Koła Pszczelarzy PKZP wszystkie Informuję Państwa, że projekty realizowane w sezonie 2015/2016 w ramach mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 PROW 2014-2020 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000; 2 Stan prawny. Ogólne założenia zawarte w Programie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Przed wypełnieniem Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział VII Warunki i zasady udzielania kredytów na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

Kwiecień-Czerwiec 2011. 1. Zmarł Honorowy Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego ks. dr Henryk Ostach

Kwiecień-Czerwiec 2011. 1. Zmarł Honorowy Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego ks. dr Henryk Ostach 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza Konkurs Ofert Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 612/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2014 r. Na podstawie 4 ust. 1 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Zebranie Koła Pszczelarzy Legionowo. www.pszczelarze.legionowo.pl. 7 listopada 2015

Zebranie Koła Pszczelarzy Legionowo. www.pszczelarze.legionowo.pl. 7 listopada 2015 Zebranie Koła Pszczelarzy Legionowo www.pszczelarze.legionowo.pl 7 listopada 2015 Program spotkania Zamówienia na sprzęt, leki, matki Składki członkowskie, ulowe, OC Bieżąca sytuacja w pasiekach, wymiana

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PRZY ZAKŁADANIU PASIEKI EKOLOGICZNEJ

POSTĘPOWANIE PRZY ZAKŁADANIU PASIEKI EKOLOGICZNEJ INSTRUKCJA POSTĘPOWANIE PRZY ZAKŁADANIU PASIEKI EKOLOGICZNEJ Piotr Skubida, Piotr Semkiw, Krzysztof Jeziorski, Andrzej Pioś Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, Pracownia Technologii

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r.

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r. Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zmiany dotyczą: ZMIANY rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

14/2, 10-502 OLSZTYN,

14/2, 10-502 OLSZTYN, Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 284 Warszawa, 10 lutego 2006 r.

Do druku nr 284 Warszawa, 10 lutego 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-5-06 Do druku nr 284 Warszawa, 10 lutego 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM 1 CEL REALIZACJI DZIAŁANIA Bezzwrotna premia finansowa na inwestycje w gospodarstwach rolnych przejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 10 października 2014 r.

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza z dniem 10 października 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 504/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2014 r. Na podstawie 4 ust. 1 uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku

STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym możliwości pokrywania wydatków na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. modernizacja ogrodu przedszkolnego

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. modernizacja ogrodu przedszkolnego WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. modernizacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy nr z dnia Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020

Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 Przemysłowa hodowla świń w świetle PROW 2014 2020 dr Jarosław Ptak PZHiPTCh POLSUS Wsparcie sektora trzody Od czasów reformacji nie było praktycznie żadnego wsparcia inwestycyjnego w modernizacje i powstawanie

Bardziej szczegółowo

14/2, OLSZTYN,

14/2, OLSZTYN, 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@neostrada.pl, R-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie,

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie I. Postanowienia ogólne

STATUT Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie I. Postanowienia ogólne STATUT Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie I. Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie, w dalszym ciągu niniejszego Statutu zwany Związkiem /WZP/, jest niezależną samorządną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Formularz weryfikacyjny*

Formularz weryfikacyjny* Załącznik do umowy /2015 z dnia 2015 r. Formularz weryfikacyjny* Możliwość skorzystania z działania VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, poddziałania Restrukturyzacja małych gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym - podanie o wydanie zaświadczenia (do pobrania w pok. nr 4) - od zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego - 17zł - opłatę skarbową można uiścić w Kasie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Targi Aktywnych Form Pomocy Minister Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 2010 Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY 2010 r. Burmistrz Gminy Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2015 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 STATUT WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Gdańsku zwany dalej "Związkiem", jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel.

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ WARMIŃSKO MAZURSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ROK ZAŁOŻENIA 1945 CZŁONEK PZPN Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn www.wmzpn.pl, e-mail: sekretariat@wmzpn.pl NIP 739-118-34-67, REGON 510200371 Sekretariat: tel.

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u

K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność I. DANE LGD (wypełnia LGD) I.1. Nazwa LGD potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy Minister

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozwój branży pszczelarskiej w Polsce oraz związanych z nią usług, jako droga two-rzenia nowych miejsc pracy i rozwoju obszarów wiejskich

Rozwój branży pszczelarskiej w Polsce oraz związanych z nią usług, jako droga two-rzenia nowych miejsc pracy i rozwoju obszarów wiejskich Rozwój branży pszczelarskiej w Polsce oraz związanych z nią usług, jako droga two-rzenia nowych miejsc pracy i rozwoju obszarów wiejskich Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Stowarzyszenie Edukacja dla

Bardziej szczegółowo

a) formularz wniosku z informacjami o wnioskodawcy i celu wyjazdu Załącznik nr 1; b) wykaz dorobku naukowego wnioskodawcy; c) informację o wpływie

a) formularz wniosku z informacjami o wnioskodawcy i celu wyjazdu Załącznik nr 1; b) wykaz dorobku naukowego wnioskodawcy; c) informację o wpływie Regulamin finansowania krótkoterminowych wyjazdów krajowych i zagranicznych w ramach obszaru rozwój młodej kadry Konsorcjum Naukowego KNOW Zdrowe Zwierzę Bezpieczna Żywność na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SOŁTYS ROKU 2015

Regulamin konkursu SOŁTYS ROKU 2015 Załącznik do uchwały nr 119/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. Regulamin konkursu SOŁTYS ROKU 2015 1. Cel konkursu Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 103-187490. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 103-187490. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187490-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2015/S 103-187490 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO o otwartym konkursie wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Na podstawie podstawie art. 403 ust. 4,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarząd i jego Prezydium odbyły 8 posiedzeń, na których zajmowano się m.in. takimi zagadnieniami jak:

Zarząd i jego Prezydium odbyły 8 posiedzeń, na których zajmowano się m.in. takimi zagadnieniami jak: SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POMORSKO-KUJAWSKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W BYDGOSZCZY ZA OKRES MIĘDZYZJAZDOWY OD DNIA 9 KWIETNIA 2011 DO DNIA 31 MARCA 2012 Mija rok od Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2016 Ochrona Przyrody - działania na rzecz ochrony pszczół Powiat wiodący Numer wniosku Data wpływu Inwestor Powiat chodzieski 400/747/2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa na lata 2010-2011 1 Cel Celem realizacji działań jest wsparcie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków https://www. Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 27 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/106/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia r.

Uchwała Nr XVII/106/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia r. Uchwała Nr XVII/106/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 28.03.2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Pszczelarzy w Mińsku Mazowieckim w okresie od marca 2009 r. do grudnia 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Pszczelarzy w Mińsku Mazowieckim w okresie od marca 2009 r. do grudnia 2012 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Pszczelarzy w Mińsku Mazowieckim w okresie od marca 2009 r. do grudnia 2012 r. Marzec 2009 Zarząd rozpoczął pracę 15 marca 2009 roku. Skład Zarządu: Prezes - Konrad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/14 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 36/14 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 36/14 BURMISTRZA NASIELSKA Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Bardziej szczegółowo