Październik - Grudzień 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Październik - Grudzień 2008"

Transkrypt

1 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, OLSZTYN, tel r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.kopernika 46 nr Październik - Grudzień 2008 WIELU RADOSNYCH CHWIL PODCZAS ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA A.D.2008 ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU PSZCZELARZOM I ICH RODZINOM ŻYCZY ZARZĄD I BIURO WZP 1. Mija kolejny rok w życiu organizacji i jej członków Tradycją ostatnich lat stały się w naszych kołach przedświąteczne spotkania pszczelarzy, którzy gromadzą się, aby podsumować mijający rok, wrócić pamięcią także do nieco wcześniejszych lat i wspomnieć to, co wówczas było ważne oraz tych, których już nie ma wśród nas. W luźnej rozmowie przy kawie i ciastku padają też myśli

2 2 dotyczące tego, co jeszcze chcemy lub powinniśmy robić dla wspólnego dobra i pożytku każdego z nas, które w dalszej pracy trzeba wykorzystać. W niektórych kołach rodzi się też tradycja uroczystego wręczania podczas spotkania opłatkowego legitymacji członkowskich tym, którzy uznali, że chcą być zrzeszonymi pszczelarzami w naszej organizacji. Ten moment łączony jest także ze składaniem przez nowowstępujących ślubowania pszczelarskiego (z doświadczeniem w tym zakresie może się podzielić np. RKP Olsztyn). 2. Spotkanie integracyjne w Świętej Lipce Z inicjatywy Rejonowego Koła Pszczelarzy w Reszlu 5 października br. odbyło się w Świętej Lipce spotkanie integracyjne pszczelarzy z Rynu i Reszla, do których dołączyli także pszczelarze z kół w Szczytnie i Giżycku. Najpierw pszczelarze ze swoimi sztandarami i prezesami z Reszla (Jerzy Paukszto), Rynu (Ryszard Jarosz), Giżycka (Jan Pruszyński) oraz Szczytna (Jan Misiaczyk) przy obecności sztandaru i Prezesa WZP oraz wiceprezydenta PZP Ryszarda Pałacha wysłuchali koncertu w Sanktuarium Matki Bożej oraz uczestniczyli w mszy świętej odprawionej w intencji pszczelarzy i ich rodzin. Dalsza część spotkania przy udziale burmistrzów Rynu i Reszla przebiegała na terenie gospodarstwa pasiecznego kol..jerzego Sikory w Świętej Lipce. Zebrani pszczelarze z zainteresowaniem zapoznali się z metodą gospodarki pasiecznej gospodarza i wyposażeniem jego pasieki. Padło wiele pytań i odpowiedzi a dyskusje trwały nie tylko podczas spożywania smakołyków przygotowanych przez gospodarzy, ale i w drodze do domu. 3. Minister odpowiedział Do Biura WZP wpłynęła z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedź na pismo Prezesa WZP z dnia r. w sprawie uściślenia warunków korzystania pszczelarzy z dofinansowania ich działań w zakresie inwestycji realizowanych w celu poprawy warunków produkcji. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że pszczelarze mogą ubiegać się o środki dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zaś zasady obowiązujące w tym zakresie są szczegółowo przedstawione w załączonym do niniejszego wydania IB Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania

3 3 Modernizacja gospodarstw rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dz.U z późn.zm. Najważniejsze ustalenia tego aktu precyzują, że osoba fizyczna ubiegająca się o pomoc obejmującą wyłącznie działania inwestycyjne w przypadku prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej (jakim jest pszczelarstwo): nie musi być posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha a jedynie właścicielem nieruchomości służącej prowadzonej działalności a wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co najmniej 4 SU (oblicza się ją zależnie od makroregionu np. dla Makroregionu Pomorze i Mazury równoważna jest pasiece liczącej 94 rodziny pszczele); jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia; posiada właściwe kwalifikacje zawodowe; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o uzyskanie pomocy. Refundacja obejmuje minimum 25 % kosztów kwalifikowalnych zrealizowanej inwestycji i może sięgać w poszczególnych przypadkach nie więcej niż 40, 50, 60 lub 75 % wydatków poniesionych przez beneficjenta. Wskazany wymóg posiadania właściwych kwalifikacji zawodowych winien skłonić wielu doświadczonych pszczelarzy do potwierdzenia swojej wiedzy i umiejętności poprzez zdanie egzaminu kwalifikacyjnego w celu uzyskania tytułu zawodowego wykwalifikowany pszczelarz lub mistrz pszczelarz. Może to być finał udziału w zorganizowanym przez PZP szkoleniu, ale także eksternistycznego przygotowania się zainteresowanych pszczelarzy do egzaminu organizowanego na takich zasadach przez uprawnione do tego ODR-y lub inne jednostki. Zakres kosztów kwalifikowalnych szczególnie interesujących dla pszczelarzy obejmuje m.in.: budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków wykorzystywanych do produkcji oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej własnych produktów (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi), zakup, montaż instalacji technicznej, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, zaopatrzenie gospodarstw rolnych w wodę, w tym budowa ujęć wody,

4 4 instalacja lub budowa urządzeń służących ochronie środowiska. Wnioski o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio we właściwym terytorialnie oddziale regionalnym po upływie 14 dni od podania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy. Warto podkreślić, że w przypadku prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej (jakim jest pszczelarstwo), nie jest wymagane od składającego wniosek obowiązkowe ubezpieczenie w KRUS. 4. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi nabór chętnych na egzaminy W numerze 11 Bieżących Informacji W-MODR można przeczytać, że trwa nabór na egzamin eksternistyczny na tytuły: zawodowy w zawodzie pszczelarz oraz zawodowy w zawodzie mistrz-pszczelarz. To działanie jest wynikiem akceptacji propozycji skierowanej do Dyrektora W-MODR przez Prezesa WZP w sytuacji, kiedy duża część naszych członków nie dysponuje jeszcze dokumentem potwierdzającym posiadanie właściwych kwalifikacji zawodowych, jakie są niezbędne do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej na modernizację pasieki. Jako inicjator potrzebnego pszczelarzom działania W-MODR mamy nadzieję, że zainteresowani z poszczególnych kół zgłoszą swoje kandydatury organizatorowi egzaminów, aby mógł on po zebraniu grupy chętnych przyjąć niezbędne dokumenty i opłaty kosztów oraz ustalić termin przeprowadzenia egzaminów. Po rozmowie z organizatorem egzaminu ustalono, że w celu przeprowadzenia go jeszcze przed rozpoczęciem sezonu pszczelarskiego najlepiej byłoby, aby osoby zainteresowane skontaktowały się z W-MODR w terminie do 20 stycznia W celu ułatwienia zainteresowanym członkom naszej organizacji samodzielnego przygotowania się do zdawania egzaminu, do niniejszego wydania IB dołączone jest opracowanie wskazujące zakres materiału, jaki winny opanować osoby przystępujące do składania egzaminu. Zarząd WZP prosi Prezesów Kół o pilne upowszechnienie tej informacji w swoich kołach, aby zainteresowani członkowie naszego związku mogli w ciągu okresu zimowego uzyskać poprzez zdany egzamin urzędowe potwierdzenie swoich

5 5 umiejętności i wiedzy w zakresie pszczelarstwa a potem z powodzeniem ubiegać się i korzystać z dofinansowanie inwestycji w prowadzonych pasiekach. 5. Mija półmetek obecnej kadencji władz WZP 3 grudnia 2007 roku mija 2 lata pracy obecnego składu władz WZP w Olsztynie, więc zgodnie z obowiązującym Statutem pod koniec lutego 2009 roku odbędzie się Sprawozdawczo-Programowy Zjazd Delegatów WZP, aby ocenić dotychczasową realizację zadań statutowych WZP i wykonanie uchwały zjazdowej. Zarząd WZP chce także zaproponować delegatom dokonanie niezbędnych zmian w Statucie WZP, gdyż niektóre jego postanowienia wymagają aktualizacji a w świetle obecnego kształtu Statutu PZP konieczne jest także uzupełnienie treści Statutu WZP o nowe regulacje. W tej sytuacji kolejnymi załącznikami do niniejszego wydania BI są: obecny Statut PZP i dotychczasowy Statut WZP. Zarząd WZP bardzo prosi członków WZP i Zarządy Kół o dogłębną analizę obu dokumentów i przesłanie swoich propozycji zmian do Biura WZP w terminie do 20 stycznia 2009 roku. Wówczas robocza komisja powołana przez Zarząd rozpatrzy otrzymane propozycje i opracuje projekt Statutu WZP, jaki dyskutować i doskonalić będą delegaci na Zjazd. 6. Wysokość składek w 2008 roku Składki członkowskie i ulowe w roku 2009 wynoszą: - składka członkowska 35,00 zł (45 % - 15,75 zł zasila fundusze Koła a 55 % - 19,25 zł przekazywane jest do WZP), - składka ulowa 1,80 zł (0,81 zł pozostaje w Kole a 0,99 zł przekazywane jest do WZP). Wysokość wpisowego od nowowstępujących ustalana jest przez Zarządy Kół i ta składka w całości pozostaje w kole. 7. Szkolenie przygotowujące do egzaminu na tytuł zawodowy W odpowiedzi na informację o planowanej przez PZP organizacji szkolenia z dofinansowaniem ARR dla pszczelarzy przygotowujących się do zdawania egzaminu na tytuł zawodowy wykwalifikowany pszczelarz wpłynęły do Biura WZP zgłoszenia następującej liczby osób z poszczególnych kół (w nawiasie liczba osób zainteresowanych szkoleniem na tytuł mistrz-pszczelarz): Olsztyn 6 (1), Iława 2,

6 6 Kętrzyn 1 (1), Nowe Miasto 1, Działdowo (1), Olsztynek (1). PZP spodziewa się, że informacja z ARR po rozpatrzeniu złożonego projektu będzie znana ok. połowy stycznia. Mamy nadzieję, że będzie to akceptacja projektu, więc uzgodniliśmy już, że chcemy, aby osoby z naszego WZP zostały uwzględnione w pierwszej grupie szkoleniowej. Wobec powyższego osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w tygodniowym szkoleniu w Domu Pszczelarza w Kamiannej proszone są o dokonanie wpłaty kwoty 750 zł na konto WZP w terminie do 15 stycznia 2009 r. (po szkoleniu możliwe jest przystąpienie na miejscu do egzaminu). Brak wpłaty w tym terminie spowoduje skreślenie takich osób z listy. Aby nie tracić zgłoszonego miejsca prosimy osoby, które byłyby zainteresowane wykorzystaniem ewentualnie zwolnionego miejsca o nawiązanie telefonicznego kontaktu z biurem WZP..8. Potrzebne jest podsumowanie roku 2008 Aby mieć dane do analizy naszej sytuacji i dokonań w minionym roku Zarząd WZP prosi Zarządy i Prezesów Kół o rzetelne i kompletne zestawienie wszystkich informacji za rok 2008 w załączonym druku sprawozdania i przesłanie podpisanego oryginału do Biura WZP w terminie do 20 stycznia 2009 r. (kopię proszę zachować w aktach Koła). Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu, gdyż dysponowanie pełnymi informacjami umożliwi WZP terminowe sporządzenie i przesłanie rocznego sprawozdania do PZP..9. Kupię - sprzedam - sprzedam tanio 30-pniową pasiekę (20 szt.warsz.posz., 9 szt.dadant, 1 szt.wielkopolski) Górowo Iławieckie, tel , - sprzedam ule warszawskie poszerzone stan idealny - tel , - sprzedam ogródek (ok.400 m kw.) ogrodzony siatką do postawienia pasieki oraz garaż w zabudowie szeregowej (6x3m odległy od ogrodu ok.100 m) Sząbruk, tel Podręczne adresy i numery telefonów przydatne Zarządom Kół oraz poszczególnym pszczelarzom Katedra Pszczelnictwa UW-M w Olsztynie-Kortowie, ul. Słoneczna 48, tel , ,

7 7 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 11, tel , Inspektorat Olsztyński Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, ul. Niepodległości 53/55, tel , Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, tel , , Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Warszawska 109, tel , w.12, Warmińska Spółdzielnia Pszczelarska w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 45, tel , Nektar s.c. - pp. C. i W. Badeńscy, Karczowiska Górne 37, Jegłownik, tel , Gospodarstwo Pasieczne Leśny Dwór - p. Jacek Pieńkos, Leśny Dwór 8, Szczytno, tel , Pasieka Hodowlana mgr inż. Marii Wilde w Gryźlinach tel.kontakt , Mazurskie Miody Tomaszkowo 47, Stawiguda, tel , opracował: dr R.Pałach

8 8 Informacja organizacyjna za 2008 rok z Koła Pszczelarzy w Zarząd Koła (imię i nazwisko tel.) Prezes ; Wiceprezes Sekretarz ; Skarbnik Liczba członków Koła w tym członkowie honorowi WZP liczba członków: przyjętych w 2008r..... osób; skreślonych w 2008 r......osób 3. Ilość rodzin pszczelich w posiadaniu członków Koła: Liczba pasiek wędrownych w posiadaniu członków Koła: Średnia produkcja z jednej rodziny: miodu kg, wosku kg 6. Ilość odbytych zebrań: Koła Zarządu Szkolenia w Kole (ilość + liczba uczestników, ewent.tematy na odwrocie z podaniem źródła finansowania własne, ODR, służby wet.): Wycieczki (jw.): Pokazy (jw.): Wystawy (jw.): Liczba pasiek członków koła ogółem: w tym wędrownych: ( ) w tym: do 5 pni -.. (.) 6-10 pni (.... ) pni (..) pni (....) pni (..) pni (....) pni (..) powyżej 150 pni (....) 12. Wiek zrzeszonych pszczelarzy do 35 lat osób; lat osób; lat osób; lat osób; lat osób; powyżej 80 lat osób; 13. Szacunkowa liczba pszczelarzy niezrzeszonych na obszarze działania Koła: Liczba pni w ich posiadaniu: Nasadzenia og-m: drzew szt. krzewów sztuk 16. Zatrucia pszczół sądownie dowiedzione (miejscowość, liczba zatrutych pasiek i rodzin) Liczba potwierdzonych ognisk zgnilca złośliwego -. i grzybicy Ilość egzemplarzy prenumerowanych czasopism przez członków Koła: Pszczelarstwo egz, Pszczelarz Polski egz. 19. Składki odprowadzone do WZP (do 31.XII.): za rok zł, zaległe zł - członkowskie zł ulowe zł ubezpieczenie OC zł inne (jakie) zł 20. Zapotrzebowanie na cukier sezon kg 21. Inne informacje podpis Skarbnika pieczęć Koła podpis Prezesa

Podczas XX Walnego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy wybrane zostały władze WZP na kadencję lat 2014-2018: Zarząd WZP

Podczas XX Walnego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy wybrane zostały władze WZP na kadencję lat 2014-2018: Zarząd WZP 1 Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie ul. Kościuszki 14/2, 10-502 OLSZTYN, tel. 089-535-99-29 www.wzp-olsztyn.pl e-mail: wzp.olsztyn@o2.pl, r-k bank. Nordea Bank Polska S.A. w Olsztynie, ul.kopernika

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku 1 Załącznik do Uchwały Nr V/28/2008 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 30.06. 2008 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2007 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Załącznik do Uchwały Nr V / 19 /2012 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 5 czerwca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

Dorota Stankiewicz Informacja BSE nr 384 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Dorota Stankiewicz Informacja BSE nr 384 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 44 BSE Dorota Stankiewicz Informacja BSE nr 384 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Utworzenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu - Symbol CSK - kredyty przeznaczone na realizację inwestycji, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON. (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... 2... Panem/Panią...

... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON. (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... 2... Panem/Panią... Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2012/Z Prezesa ARR z dnia 9 stycznia 2012 r. UMOWA nr.. na zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM W-1/112 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Informacje wstępne Pomoc dla młodego rolnika przyznaje się na postawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe Iwona Raszeja-Ossowska Strona1 Spis treści Wprowadzenie... 2 Dotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradztwo i inwestycje... 3 Dotacje z Krajowego

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w Załącznik nr 1 Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w ę gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r. 54. Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 189/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 r. 55. Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo