Zapytanie Ofertowe Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby usługi Easy Pay

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby usługi Easy Pay"

Transkrypt

1 Zapytanie Ofertowe Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby usługi Easy Pay Złotniki, dnia r.

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, Suchy Las k. Poznania, II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 rodzajów laptopów, w sumie 7 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, na potrzeby usługi Easy Pay

3 1. Laptopy o wyższych parametrach, szt. 4 : a. Procesor (producent) Intel b. Procesor (rodzaj) Core 2 Duo P8700 c. Procesor (taktowanie) minimum 2,53 Ghz d. Pojemność dysku: minimum 320 GB e. Zainstalowana pamięć: minimum 2 GB f. Rodzaj pamięci: DDR3 SDRAM (PC3-8500)(1 x 2 GB ) g. Częstotliwość szyny pamięci: 1066 MHz h. Maksymalna wielkość pamięci: 8 GB i. Ilość banków pamięci: 2 szt. j. Ilość wolnych banków pamięci: 1 szt. k. Przekątna ekranu LCD: 15,4 cali l. Typ ekranu TFT: WSXGA+ m. Maksymalna rozdzielczość LCD: 1680 x 1050 n. Typ karty graficznej: ATI Mobility Radeon HD 3650 o. Zainstalowana pamięć wideo: 256 MB p. Karta dźwiękowa: High Definition Audio q. Audio Codec : CX20561 r. Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD+/-RW s. Typ gniazda rozszerzeń i. 1 x Express Card 54 ii. 1 x PC Card Slot (typ I/II) t. Urządzenia wskazujące i. UltraNav ii. TrackPoint u. Rodzaj bateri: Li-Ion (9 Cells) v. Czas działania (do) 9,4 godziny

4 w. Złącza zewn. i. 3x USB 2.0 ii. 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) iii. 1x RJ-11 (modem) iv. 1x RJ-45 (LAN) v. 1x FireWire (IEEE1394) vi. 1 x audio / video - DisplayPort - 20 pin DisplayPort vii. wejście na mikrofon viii. wyjście słuchawkowe ix. wejście zasilania (DC-in) x. złącze stacji dokującej 168 pin x. Bezprzewodowa karta sieciowa: Tak y. Typ bezprzewodowej karty sieciowej: Intel WiFi Link 5300 i. Zgodność z normami: IEEE b, IEEE a, IEEE g, IEEE n (draft) z. Bluetooth: Tak aa. Czytnik kart pamięci: bb. Typy odczytywanych kart pamięci Tak Karta SD Memory, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, karta xd-picture, SDHC Memory Card, xd- Picture Card Type H cc. Wyposażenie standardowe i. 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) ii. Modem 56K V.92 iii. głośniki iv. mikrofon v. kamera 1,3 megapikseli dd. EPA Energy Star Compliant Tak

5 ee. Zgodność z normami CE, MPR II, BSMI, GOST, cul, MPR III, NOM, SASO, VCCI-II, UL 60950, CB, FCC Part 15 B, CER, CCC, MIC, RoHS ff. Wbudowany system zabezpieczeń: i. Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip ii. czytnik odcisków palców gg. Cechy Zabezpieczenie przed zalaniem hh. Dołączony system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional / XP Professional downgrade ii. Preinstalowany system operacyjny Windows 7 jj. Oprogramowanie kk. Obsługa i wsparcie ll. Emisja dźwięku Windows XP Professional recovery DVD 3 lata gwarancji 36 db

6 2. Laptopy o niższych parametrach, szt. 3 : a. Procesor (producent) Intel b. Procesor (rodzaj) Core 2 Duo P8700 c. Procesor (taktowanie) minimum 2,53 Ghz d. Pojemność dysku: minimum 320 GB e. Parametry dysku: Serial ATA obr/min f. Zainstalowana pamięć: minimum 2 GB g. Rodzaj pamięci: DDR3 SDRAM (PC3-8500)(1 x 2 GB ) h. Częstotliwość szyny pamięci: 1066 MHz i. Maksymalna wielkość pamięci: 4 GB j. Ilość banków pamięci: 2 szt. k. Ilość wolnych banków pamięci: 1 szt. l. Przekątna ekranu LCD: 15,4 cali m. Typ ekranu TFT: WSXGA+ n. Maksymalna rozdzielczość LCD: 1680 x 1050 o. Typ karty graficznej: ATI Mobility Radeon HD 3470 p. Zainstalowana pamięć wideo: 128 MB q. Karta dźwiękowa: High Definition Audio r. Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD+/-RW s. Typ gniazda rozszerzeń i. 1 x Express Card 54 ii. 1 x PC Card Slot (typ I/II) t. Urządzenia wskazujące i. UltraNav ii. TrackPoint u. Rodzaj bateri: Li-Ion (6 Cells) v. Czas działania (do) 4,1 godziny

7 w. Złącza zewn. i. 3x USB 2.0 ii. 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) iii. 1x RJ-11 (modem) iv. 1x RJ-45 (LAN) v. 1x FireWire (IEEE1394) vi. 1 x audio / video - DisplayPort - 20 pin DisplayPort vii. wejście na mikrofon viii. wyjście słuchawkowe ix. wejście zasilania (DC-in) x. złącze stacji dokującej 168 pin x. Bezprzewodowa karta sieciowa: Tak y. Typ bezprzewodowej karty sieciowej: Intel WiFi Link 5100 i. Zgodność z normami: IEEE b, IEEE a, IEEE g, IEEE n (draft) z. Bluetooth: Tak aa. Czytnik kart pamięci: bb. Typy odczytywanych kart pamięci Tak Karta SD Memory, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, karta xd-picture, SDHC Memory Card, xd- Picture Card Type H cc. Wyposażenie standardowe i. 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) ii. Modem 56K V.92 iii. głośniki iv. mikrofon v. kamera 1,3 megapikseli dd. EPA Energy Star Compliant Tak

8 ee. Zgodność z normami CE, MPR II, BSMI, GOST, cul, MPR III, NOM, SASO, VCCI-II, UL 60950, CB, FCC Part 15 B, CER, CCC, MIC, RoHS ff. Wbudowany system zabezpieczeń: i. Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip ii. czytnik odcisków palców gg. Dołączony system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional / XP Professional downgrade hh. Preinstalowany system operacyjny Windows 7 ii. Oprogramowanie jj. Obsługa i wsparcie kk. Emisja dźwięku Windows XP Professional recovery DVD 1 rok gwarancji 40 db 3. Oprogramowanie a. Licencja na Microsoft Office 2007 PL Standard Edition.(BOX) 7szt. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

9 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Realizacja przedmiotu zamówienia r. IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki podmiotowe wynikające z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. 2. Przedstawią ofertę laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby usługi Easy Pay 3. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie: spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oferta handlową oraz szczegółowy opis oferowanych laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby usługi Easy Pay spełniające wymagania opisane w dziale II niniejszej SIWZ. 2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy. 3. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymagania art. 22 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik nr Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej załączyć umowę spółki, w przypadku spółki z o. o., jeżeli cena ofertowa przewyższać będzie 2-krotność kapitału zakładowego wykonawcy, należy załączyć uchwałę walnego zgromadzenia wspólników, upoważniającą zarząd do podejmowania zobowiązań

10 przekraczających 2- krotność kapitału zakładowego (art. 230 w związku z art. 17 Kodeksu Spółek Handlowych). W przypadku, gdyby brak dokumentów wymienionych w punktach 1-3 skutkował odrzuceniem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie wzywał takiego Wykonawcę do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. Osoba uprawnionym do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach związanych z procedurą przetargową jest Michał Strzyżewski, tel Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia poza ofertą wraz z załącznikami oraz uzupełnieniami i wyjaśnieniami dotyczącymi oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty mogą być przekazywane w formie pisemnej faksem lub elektronicznie. Numer faksu Zamawiającego (61) Adres 3. Zapytania można składać u Zamawiającego pisemnie/faksem/ nie później niż do 14 dni od daty ukazania się tego zapytania ofertowego

11 VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni 2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 1. Wykonawca winien złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. 3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba / osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Uwaga: pełnomocnictwo wskazujące uprawnienie do podpisania oferty musi być podpisane również przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę. 4. Oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy załączonych do niniejszej specyfikacji należy sporządzić zgodnie z tymi wzorami co do ich treści. 5. Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane specyfikacją. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty jako załączniki kserokopie dokumentów, muszą one być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 6. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 7. Ofertę należy napisać w języku polskim pod rygorem nieważności, na maszynie lub komputerze. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 8. Wszystkie zawierające treść strony oferty i załączników powinny być ponumerowane. Wszystkie strony oferty, załączników oraz miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Niespełnienie wymogów dotyczących numeracji

12 stron i sposobu skompletowania (niestanowiących o treści oferty) nie będą podstawą do odrzucenia oferty i nie będą obciążały Zamawiającego. 9. Oferty powinny być zaadresowane do Zamawiającego: External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, Suchy Las k. Poznania, oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert musi być oznaczone jak w punkcie 9 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofane. 11. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego tak, aby została przez niego otrzymana nie później niż 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, licząc od dnia następnego. 2. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną odrzucone.

13 X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU WYKONANIA DOSTAWY: 1. Zamawiający niezwłocznie wskaże sposób zakupu i termin dostawy przedmiotu niniejszego zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od realizacji zamówienia lub nie będzie w stanie dotrzymać terminu wykonania, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 3. Informacja o terminie płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury 4. Płatność będzie realizowana z dnia wystawienia faktury po kursie NBP. XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE. 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Spis załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 1 - oświadczenie Wykonawcy

14 (pieczęć firmowa wykonawcy) Załącznik Nr 1 Wzór OŚWIADCZENIE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby usługi naliczania wynagrodzeń Easy Pay oświadczamy, co następuje: 1. Jesteśmy uprawnieni do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych..... miejscowość i data podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 19.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów 30.08.2012. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/IT/2012 W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO KOD CPV: 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8 Działanie Działanie

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy: 1/IAM/2012/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy: 1/IAM/2012/10 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/25/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczenie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie dotyczy: zakup sprzętu komputerowego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczenie ogłoszenia: tak. Ogłoszenie dotyczy: zakup sprzętu komputerowego. BARLINEK:Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego Morro ul. Szosowa 2 w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zakup sprzętu komputerowego Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/24/2010

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/24/2010 Warszawa, dnia.17.05.2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/24/2010 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa tabletów i smartfonów Zamówienie poniżej 193.000 EURO Zamawiający: Tecna Sp. z o.o. Ul. Kasprowicza 103A/9 01-823 Warszawa tel. +48 22 487 90 70 www.tecna.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 133 000 EURO NA DOSTAWĘ 9 SZTUK KOMPUTERÓW STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na dostawę sprzętu komputerowego, audio oraz oprogramowania POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej 130 000 euro

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg nieograniczony. o wartości powyżej 130 000 euro Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk tel. centrali (58) 30-77-545, faks (58) 30-77-325 www.gdansk.uw.gov.pl e-mail: woa_adm@gdansk.uw.gov.pl na rzecz i w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent.

Dostawa serwerów Dell PowerEdge i przełącznika KVM Avocent. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 414 000 EURO DLA DOSTAW,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 09 lipca 2012 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553, www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo