Autorzy: Zespól ekspertów amerykanskich z Departamentu Pracy w Waszyngtonie (USDOL): Ray Lamb Phill Hurst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autorzy: Zespól ekspertów amerykanskich z Departamentu Pracy w Waszyngtonie (USDOL): Ray Lamb Phill Hurst"

Transkrypt

1 PODRECZNIK OCENY ZAWODU Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodoweg Warszawa 1998

2 KRAJOWY URZAD PRACY, Zespól Wydawniczy ul. Tamka 1, Warszawa, tel Zeszyty informacyjno-metodyczne Autorzy: doradcy zawodowe Zespól ekspertów amerykanskich z Departamentu Pracy w Waszyngtonie (USDOL): Ray Lamb Phill Hurst Zespól Uniwersytetu Jagiellonskiego (UJ): Czeslaw Noworoi - koordynator Zofia Lacala Andrzej Beauvale Malgorzata Dworzanska Malgorzata Majewska-Madura Zbigniew Zarczynski Zespól Systemu Urzedów Pracy (SUP): Izabella Walewska-Zejmo - koordynator Anna Milewska Grazyna Morys-Gieorgica Teresa Hordyjewicz Józef Zbigniew Sztykiel Elzbieta Antosz Beata Kaminska Anna SkuziIlska Agnieszka Stec Gabriela Woznica-Ballka Redakcja: Anna Copyright by Krajowy Urzad Pracy, Warszawa 1998 ISBN ir 434 Wydawnictwo i Zaklad Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacj ul. K. Pulaskiego 6/10, Radom, tel , fax

3 SPIS TRESCI Wprowadzenie... Wstep Zawody w ukladzie alfabetycznym Zawody w ukladzie systematycznym Zawody wedlug rodzin zawodów

4 WPROWADZENIE Nowo powolane Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictw wodowego funkcjonujace w strukturze organizacyjnej Departamen radnictwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych KUP oraz w W lach Centrum w Wojewódzkich Urzedach Pracy w Gdansku, Katow i Toruniu przekazuje Panstwu kolejny numer zeszytów informacyjn "Podrecznik oceny zawodu" jest niezbedny do interpretacji a kanskich testów uzdolnien i zainteresowan stosowanych przez dor Niniejszy zeszyt jest efektem wspólpracy miedzy Departam Pracy USA, Departamentem Poradnictwa Zawodowego i Szkoleni robotnych KUP oraz zespolem Uniwersytetu Jagiellonskiego, który mach Projektu Banku Swiatowego TOR;t:8dokonal adaptacji wyz a zwlaszcza Pani Ewie Kakiet-Springer, Dyrektorowi Regionalnemu dzynarodowego Biura do spraw Pracy przy Departamencie Pracy S Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej za "srodki pomocowe" na dzial Centrum Metodycznego, w tym równiez wydanie niniejszej publikac Dziekujemy równiez naszym Kolezankom, doradcom zawod w Gdansku, Elblagu, Olsztynie, Czestochowie i Lublinie za prac todycznych doradcy Centrum. zawodowego, bedacy zarazem pierwsza publ zawodowych SUP. mienionych testów. Jednoczesnie dziekujemy naszym Partnerom Amerykan przygotowaniem podrecznika. Departament Poradnictwa Zawodo i Szkolenia Bezrobotnych KU

5 WSTEP Podrecznik oceny zawodu - to dokument zródlowy umozliw interpretacje wyników badania nastepujacymi amerykanskimi t uzdolnien i zainteresowan: Bateria Testów Uzdolnien Ogólnych, stionariuszem Preferencji Zawodowych i Zestawem do Samob opracowanymi i adaptowanymi przez zespól Uniwersytetu Jagiello go. Zawiera on nastepujace informacje o zawodach: nazwe zawodu wedlug "Klasyfikacji Zawodów i Specjalnosci"l, kod wedlug "Klasyfikacji Zawodów i Specjalnosci,,2, kod zawodowy Rollanda3 okreslenie przynaleznosci do rodziny zawodów. Kod wg "Klasyfikacji Zawodów i Specjalnosci" - to sied frowy symbol zawodu umozliwiajacy znalezienie jego opisu w j z zeszytów tomu V. tego opracowania. Rodziny zawodów - piec ogólnych grup zawodów umozliwia ich klasyfikacje. Poszczególne zawody zostaja zaklasyfikowane do wiedniej rodziny zawodów, jezeli czynnosci wykonywane w tych dach odpowiadaja funkcjom pracowniczym charakterystycznym dla rodziny (funkcje pracownicze stanowia "kryteria", czyli punkty od nia dla kazdej rodziny zawodów). Znajomosc rodzin zawodów je zbedna m.in. do interpretacji wyników badania Bateria Testów Uzd Ogólnych. J "Klasyfikacja zawodów i specjalnosci" MPiPS, Warszawa 1995 r. 2 Jesli kod zawodowy Hollanda dotyczy kilku specjalnosci majacych w Klasyfikacji odreb w "Podreczniku oceny zawodu" podano kod "Syntetyczny" sygnalizujacy dokonane i jego zakres (np. zawód..fizyk" opatrzony jest w Przewodniku kodem 21101(02-19), cza, ze specjalnosci oznaczone numerami , , itd. do potraktowane laczniejako zawód fizyka). 3 Opis teorii Hollanda znajduje sie w 6 numerze zeszytów informacyjno-metodycznych zawodowego pl...testy i autotesty w poradnictwie zawodowym", Warszawa 1996r.

6 ZLOZONOSC CZYNNOSC I II Ustawianie maszyn, nadzór Wkladanie - odbieranie III IV V Praca specjalistyczna, nadzór Zawody wymagajace kwalifi zawody urzednicze Zawody wymagajace srednic kwalifikacji Udzial procentowy zawodów w poszczególnych rodzinach jest W USA do I i II rodziny zawodów zaliczono po 3%, do III- 17%, d 26%, do V - 50% sposród okolo opisanych zawodów4. Kody zawodowehollanda - wskazujaone na podobienstwo zawodu do trzech sposród szesciu typów zawodów, które powiaz z obszarami zainteresowan klienta. Podobienstwo do danego ty mierzone przy pomocy Zestawu do Samobadania (ZdS) oraz Kwe riusza Preferencji Zawodowych (KPZ). Na przyklad kod PSK od dajacy zawodowi dyrektora generalnego oznacza przede wszystk wód przedsiebiorczy, w nieco mniejszym stopniu zawód spoleczny cze mniejszym konwencjonalny. Typy zawodów wedlug Hollanda: Zawody realistyczne - ich kod zawodowy rozpoczyna sie litera Sa to zawody rzemieslnicze, techniczn które zawody uslugowe. Zawody badawcze - ich kod zawodowy rozpoczyna sie litera Sa to zawody zwiazane z nauka i niekt wody techniczne. Zawody artystyczne - ich kod zawodowy rozpoczyna sie litera Sa to zawody zwiazane ze sztukami pie muzyka i literatura. Zawody spoleczne - ich kod zawodowy rozpoczyna sie litera Sa to zawody zwiazane z nauczaniem bami spolecznymi. 4 W.,Podreczniku oceny zawodu" nie wystepuja zawody nalezace do drugiej rodziny z poniewaz nie byly one reprezentowane wsród zawodów wytypowanych do opracowania. cje pracownicze po legaia glównie na wykonywaniu prostych czynnosci "wkladania-odbieran 8

7 Zawody konwencjonalne - ich kod zawodowyrozpoczynasie lit Sa to zawodyurzednicze. Podrecznik zawiera liste 590 zawodów wybranych sposród 23 wodów wystepujacych w gospodarce polskiej, z czego 546 jest za wanych i opracowanych w formie charakterystyk zawodowych Centralny Instytut Ochrony Pracy w "Przewodniku po zawodach". Podczas opracowywania kodów Rollanda zastosowano naste techniki: A. PCI (Inwentarz Klasyfikacji Zawodowej) stosowany przez zespó Jest to amerykanska metoda wykreslania profili zawodowych w opinii srodowisk branzowych. Rozwój tej metody nastepowal wraz z rozwojem teorii Rolland tej teorii jest ona oparta. Obecnie metode PCI wykorzystuje sie do klasyfikowania zaw oraz w procesie planowania karier zawodowych. Uzywa sie je do tworzenia systemów informacyjnych dla szkól wyzszych. B. metode oceny sedziów kompetentnych stosowana przez zespól Sedziami kompetentnymi byly osoby posiadajace odpowiednia z zakresu poradnictwa zawodowego i testów, uczestniczace wc w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów USDOL. Kazdy dokonywal samodzielnego okreslania kodu Rollanda poprzez gólowe zapoznanie sie z opisem zawodu, korzystanie z mate zródlowych zawierajacych szczególowe informacje na temat zawodów i kodów Rollanda oraz przypisanie "punktów" odpow kodom Rollanda. Przypisane indywidualnie punkty dla kazde wodu byly zliczane i omawiane, a nastepnie sedziowie w uzgadniali ostateczne kody. C. technike bezposredniej konwersji stosowana przez amerykan ekspertów USDOL. Metoda ta obejmowala bezposrednie porównanie zawodów z p klasyfikacji zawodów oraz z amerykanskiej klasyfikacji zaw DOT w celu ustalenia podobienstwa ich funkcji pracowniczy wody, w przypadku których stopien podobienstwa zostal okresl ko "dokladny" lub "bliski" zostaly uznane za w pelni skojarzone Rodziny dla 590 zawodów zostaly przypisane przez zespól SU toda sedziów kompetentnych zgodnie z metodologia opisana w p B, na podstawie analizy funkcji pracowniczych oraz przez specj

8 amerykanskich, metoda konwersji bezposredniej, analogicznie jak sano w punkcie C. Ponizej w tabelach i na wykresach znajduja sie wyniki poró rozkladu rodzin zawodów i typów Hollanda w Polsce i USA w nas cym ukladzie: I. Rozklad 590 zawodów w Polsce wedlug typów Hollanda i zawodów. II. Rozklad wedlug typów Hollanda (porównanie z rozkladem w U III. Rozklad rodzin zawodów w Polsce (porównanie z zawodami pujacymi w USA). IV. Rozklad typów wedlug Hollanda dla 590 zawodów w Polsce kres kolowy. V. Rozklad typów wedlug Hollanda dla zawodów w USA kres kolowy. VI. Rozklad wedlug rodzin zawodów dla 590 zawodów w Polsce kres kolowy. VII. Rozklad wedlug rodzin zawodów dla zawodów w USA kres kolowy. I. ROZKLAD 590 ZAWODÓW W POLSCE WEDLUG TY HOLLANDA I RODZIN ZAWODÓW Typ Realis- Ba- Artys- Spole- Przed- K Hollada tyczny daw- tyczny czny sie- we czy biorczy na Rodzina za wodów R B A S P I II III IV V

9 POLSKA USA (590 zawodów) (12099 zawo N % N REALISTYCZNY BADAWCZY ARTYSTYCZNY SPOLECZNY PRZEDSIEBIORCZY KONWENCJONALNY III. ROZKLAD RODZIN ZAWODÓW W POLSCE (PORÓWNANIE Z ZAWODAMI WYSTEPUJACYMI W USA) POLSKA USA (590 zawodów) (12099 zawodów) N % N % I II O O 400 III IV V

10 IV. ROZKLAD TYPÓW WEDLUG HOLLANDA DLA 590 ZAWODÓW W POLSCE P (84 zawody) 14% S (64 zawody) 11% A (39 zawodów) 7% V. ROZKLAD TYPÓW WEDLUG HOLLANDA DLA ZAWODÓW W USA 12

11 DLA 590 ZAWODÓW W POLSCE RZ V (196 zawodów) 34% RZ IV (163 zawody) 27% R II (O zawodów) 0% - patrz przypis 4 str. 8 VII. ROZKLAD WEDLUG RODZIN ZAWODÓW DLA ZAWODÓW W USA RZ111 17% RZIV 26%

12 ZAWODY W UKLADZIE ALFABETYCZNYM

13 ZAWODÓW ROLLANDA I SPECJALNOSCI" I 2 3 Administrator 51201(0 I,05,07) PKS Administrator baz danych KRP I Administrator sieci informatvcznei KRB I Adwokat PSA I Al!:ent celnv KSP I A!!ent clearinl!owy (klark) PKS A!!ent ochrony mienia i osób RPS Al!ent reklamv APS I A!!ent snortowy PSK A!!ent ubezpieczeniowy KPS I A!!ent uslul! artystycznych PAK A!!ent uslu!! informacvinvch PKS Akrobata ARS Aktor 24505(01-04) APS Akwizvtor PSA Analitvk pracy BKP Animator kultury PAS Antvkwariusz AKP Anaraturowy procesów polireakcii RKB Archeolo!! BKR Architekt kraiobrazu ABR Architekt obiektów budowlanvch ABR Architekt wnetrz ARP Archiwista KBR Archiwista zakladowy KSP Artvsta!!rafik ARP Artvsta foto!!rafik APS Artvsta malarz, ABS Artvsta muzyk - instrumentalista ASB Artysta plastyk - projektant architektury wnetrz APS Artysta plastyk - projektant wzornictwa nrzemvslowe!!o APR Artvsta rzezbiarz ARP Astrolo!! SBK Astronom BRK Asvstent ds. statystyki KPS Asvstent operatora dzwieku KRA Asvstent operatora obrazu KRA Asvstent pocztowy KPS Asvstent ubezpieczeniowy KSP Barman (Bufetowy) SPK Betoniarz RKB

14 1 2 3 Betoniarz - zbroiarz RKS V Bibliotekarz SKR I Bibliotekarz zbiorów spec.ialnych BSK I Bibliotekoznawca BKP I Bileter KSP V Biochemik BRK 1 Bioener!!oterapeuta SBP I Biofizyk BRK I Biolog 22101(01-1 I) BRA I Biomasazysta BSR 1 Blacharz RPB I Brazownik RAK Brukarz RKP V Ceramik wyrobów uzytkowych i ozdobnych RKA Charakteryzator ASK Chemik 21103(01-08) BRK 1 Choreol!raf APS I Ciesla RKP I Cukiernik (ciastkarz) RAK I RKB Diagnosta samochodowy I Dietetyk SPB I Dealer aktywów finansowych KPB I Dekarz - blacharz RKP Demonstrator wyrobów (prezenter) PSR Detektyw PSK 1 Dezynsektor 51390(01-03) RKB Doker RPK Doradca podatkowy PSK 1 Doradca pracy SBP I Doradca w zakresie publicznego obrotu papierami wartosciowymi KPS 1 Doradca zawodowy SAP I Donczvciel pocztowy KSP Dozorca SKR Dróznik przeiazdowy RKS Drwal RKP Duchowny wyznania rzymskokatolickiego SAP I Dyrektor generalny (naczelny) PSK I Dyrygent APS I Dyzurny ruchu koleiowego PKS 1 Dziennikarz ASR I Dziewiarz maszynowo-reczny RKA Dzokei RPS 18

15 Ekonomista - analiza i rachunek ekonomiczny KSP Ekspedient pocztowy KRP Ekspedytor 41303(01-05) KPR Elektroenergetyk elektrowni cieplnych RBK Elektromechanik sprzetu gospodar RPS stwn domowel!o Elektromonter instalacii RPK Elektromonter (elektryk) zakladowy RKB Elektromonter linii napowietrznych wysokich i niskich napiec RBS Epidemiolol! BPK Etnograf BPK Farmaceuta 22204(01-03) BPS Farmaceuta - farmacia apteczna BKP Filolog 24404(01-09) SBK Filozof BAS Fizioterapeuta SRB Fizyk - fizykail}drowa BRA Fizyk - fizyka teoretyczna BRA Formierz reczny RKB Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny) RPB Fotograf PSA Fotoreporter PAR Frezer RKB Frezer drewna RKP Fryzier damski RAS Fryzier meski RPS Garbarz skór bez wlosa RSB Garmazer RKP Geofizyk BRS Geograf - geografia ekonomiczna i spoleczna BKR Geolog zlóz BRP Glazurnik RPK Gospodarz domu RSP Górnik kopalni odkrywkowej RSK Górnik kopalni podziemnei RSK Grawer RAK Hafciarka RAK Hartownik RKB Historyk BKA Historyk sztuki BKA Hodowca ptaków RPB

16 2 3 Hodowca zwierzat 61201(01-07) RPK Hostessa SPA Hutnik - dmuchacz szkla RPK I Iluzjonista ARS Impregnator drewna RKB I Informator handlowy KPS Informator ruchu pasazerskie!!:o KSP Inkasent KSP Inseminator RKP Inspektor bezpieczenstwa i higieny Ipracy KPB 1 Inspektor bezpieczenstwa zeglu!!:i KPS 1 Inspektor budowlany KRP 1 Inspektor kontroli handlu i uslu!!: KPS I Inspektor kontroli skarbowe.i KPB 1 Inspektor ochrony rybolówstwa KPR 1 morskiego Instruktor agrotechniczny RBK Instruktor lotniczy SPR I Instruktor nauki iazdy SRK I Instruktor poradnictwa hodowlano- -zywieniowego PKR I Instruktor sportu SPR Introli!!:ator poligraficzny RBK I Inzynier automatyki i robotyki BRP I Inzynier bezpieczenstwa i higieny pracy PSK I Inzynier bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznei BRK 1 Inzynier biocybernetyki i inzynierii biomedycznei RBP I Inzynier biotechnologii BRP 1 Inzynier budownictwa - budownictwo ogólne BRP I Inzynier budowy systemów komputerowych BRK I Inzynier chemik 21406(01-17) BRK I Inzynier elektryk - instalacje i urzadzenia elektryczne BRP I Inzynier elektronik - sprzet informatyczny BRP I Inzynier!!:eodeta-geodezja górnicza BPR I Inzynier geodeta - geodezia mieiska BPR I Inzynier górnik - górnictwo wegla kamiennego RPS I Inzynier hutnik - metalurgia metali BRP I niezelaznych Inzynier inzynierii materialowei BRP I 20

17 instalacie sanitarne Inzynier inzynierii srodowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odpadami BPR Inzvnier kontroli iakosci KPR Inzynier lesnictwa PRB Inzynier mechanik - maszyny i urzadzenia ogólne!!o przeznaczenia PRK Inzynier mechanik - srodki transportu samochodowe!!o RBP Inzvnier mechanizacii rolnictwa RPK Inzynier obslugi systemów komputerowych RBP Inzvnier odlewnik 21411(07-09) BRP Inzvnier poligraf RPK Inzynier pozarnictwa PBK Inzvnier rolnictwa BPR Inzynier rybactwa BRP Inzvnier technik pomiarowych KRP Inzynier technologii drewna 21412(01-02) BRA Inzynier technologii materialów budowlanvch, szkla i ceramiki ) BRP Inzynier technologii obuwia i wyro BRK bów skórzanych Inzynier technologii zywnosci 21414(01-14) BRP Inzynier telekomunikacji - telekomutacia BRK Inzynier transportu wewnetrznego i magazynowania (Iogistvka stosowana) KPR Inzynier wlókiennik - dziewiarstwo BRP Inzvnier zootechnik PRB Kaletnik RAP Kamieniarz 71102(01-02) RKA Kapelusznik RKP Kapitan statku morskiego PKB Karto!!raf KBA Kas.ier bankowy KSP Kasjer handlowy PSR Kaskader RAP Kelner SKP Kierowca samochodu ciezarowego RKP Kierowca samochodu osobowe!!o RKS Kierownik produkcji filmowej i telewizvjnei PKA Kierownik statku zeglugi sródladowe.i PKR

18 Kierownik wewnetrznej jednostki podstawowej w instytucji administracii panstwowe i PSK II Kierownik wewnetrznej jednostki podstawowej w organizacji lacznosciowei PKR II Kierownik placówki ochrony zdrowia PSA II Kierownik zakladu handlowel!o PSK II Kierownik zakladu transportowel!o PSR II Klasvfikator iai. drobiu i pierza RKB V Kolektor KPR V Kominiarz RKP V Komornik sadowy KPS IV Kompozytor ARP II Konduktor RSK V Konferansier PSA II Konserwator budowli i urzadzen wodnych RKB V Konserwator budynków RKA V Konserwator malarstwa RAB II Kontroler obrotu pienieznel!o 42102(01-04) KPR IV Kontroler iakosci wyrobów 31503(01-02) KRP V Kontroler robotów przemysiowych RKP I Kontroler ruchu KSP V Kontroler ruchu lotniczel!o KPB IV Korektorka KBR V Kosmetvczka SAR V Koszykarz - plecionkarz RAK V Kowal RPS IV Krawiec odziezy ciezkiei RKP IV Krawiec odziezy lekkiei RAK IV Kreslarz techniczny 31116(01-02) RKA V Krojczy - wykrawacz elementów odziezy RKS V Krupier KPS V Ksiel!arz PSK IV Ksiel!owv bilansista KPS IV Ksiel!owy ds. rozrachunków KPS IV Kucharz RSP IV Kulturoznawca BAK II Kurator zawodowy SPK II Kusnierz RAK V Kwasiarz warzyw RKP V Laborant weterynaryjny BRK IV Lakiernik samochodowy RBP V Lakiernik wyrobów drzewnych RKA V Lekarz - chirurl!ia ol!ólna BRA II 22

19 Lekarz - choroby wewnetrzne Lekarz - medycyna oe:ólna BSK 1 Lekarz- oediatria BSP 1 Lekarz - poloznictwo i e:inekoloe:ia BRS 1 Lekarz - osychiatria SAB II Lekarz - radiodiae:nostvka BKR 1 Lekarz dentysta - chirurgia stomatolol!iczna BRS II Lekarz dentysta - ortodoncia RSB 1 Lekarz dentysta - stomatologia zachowawcza RSB I Lekarz weterynarii BRS I Lektor ASB IV LOl!opeda 24406(01-03 ) SBA 1 Ludwisarz RKA V Ladowacz nieczystosci 91601(01-02) RKP V Magazynier RPB V Mal!larz RKP V Makler 34201(01-02) PKR I Makler papierów wartosciowych PSK 1 Malarz budowlany RAK V Malarz tapeciarz RSP V Manewrowy RPK V Manikiurzystka, Pedikiurzystka 51401(06-07) SRA V Marvnarz statku morskiel!o RKP V Marvnarz zee:lue:isródladowei RSP V Masazysta 32206(02-03) SRB V Maszvnista koleiowy 83101(01-02) RKP I Maszvnista maszyn introlil!atorskich RPS I Maszvnista maszyn offsetowych RKB I Maszynista maszyn sitodrukowvch RKB Maszvnista silnika parowee:o RBK Maszynistka KRS Matematvk BKA 1 Mechanik maszyn i urzadzen przemyslu elektrotechnicznego i elektronicznel!o RKP I Mechanik lotniczy napraw RKP I Mechanik poiazdów samochodowych RKP I Mechanik precyzyjny RKB Mechanik silników lotniczych RKB MetaloDIastyk RAK Meteorolog BKR 1 Mikrobiolog BRK 1 Mlodszv bibliotekarz KSR I Mlvnarz RKP Modelka (model) 52101(01-02) SAP

20 Montazysta (obrazu i dzwieku) telewizvino-filmowy 24506(01-02) ARS I Monter aparatury, maszyn i sprzetu elektrvcznel!o 82802(01-07) RKB V Monter elektronik - naprawa sprzetu audiowizualnel!o RBP Monter elektronik sprzet komputerowy KRS IV IV Monter fortedianów i Dianin RBA IV Monter izolacii budowlanych I RKP V Monter instalacji wodociagowych i kanalizacvinvch RPK V Monter konstrukcii metalowvch 72104(01-11) RKP V Monter konstrukcji stalowych i budowlanych RKS V Monter maszyn i urzadzen mechanicznvch 82801(01-37) RKB V Monter nawierzchni drol!owvch RKS V Monter prefabrykowanych elementów budowlanych RSK V Monter rowerów i wózków RKS V Monter sdrzetu elektronicznel!o 82803(01-06) RKB V Murarz ol!ólnobudowlanv RKS IV Muzealnik PKA I Muzykolol! BAK I Nauczyciel akademicki 23101(01-21) BAS I Nauczvciel akademicki - fizyka BAR I Nauczyciel akademicki - sztuki muzyczne ABS I Nauczyciel biolol!ii SAK I Nauczyciel chemii SPA I Nauczvciel doradca metodyczny SPB I Nauczvciel historii SAK I Nauczvciel iezyka obcel!o ASP I Nauczvciel iezvka Dolskiel!o ASK I Nauczvciel matematyki SAP I Nauczvciel nauczania Doczatkowel!o SPA I Nauczycielpraktycznei nauki zawodu SRK I Nauczyciel przedszkola SKA I Nauczvciel szkolv sdecialnei 23401(01-04) SAP 1 Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych SPA 1 Notariusz KPS I Nurek I RBS V Obuwnik wykrawacz RKB V Oficer elektrvk statku morskiei!o PRK I Oficer mechanik statku morskiel!o PRK 1 24

21 sródladowe i PRK I Oficer pokladowy statku morskiel!o PKS I Ol!rodnik terenów zieleni RAK V Ol!rodnik - uorawa roslin ozdobnych RPK V Ol!rodnik- uprawy wielokierunkowe RKB V Operator automatów tokarskich RKB Operator baterii koksowniczych RKB I Operator dzwi!!u samochodowel!o RSK Operator kamery RAP I Operator koparki RBS Operator maszyn do formowania szkla plaskie!!o RKP Operator maszyn do produkcji plyt i skleiek RKB Operator maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 82503(01-15) RKB Operator maszyn do produkcji wyrobów wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych 826(01-90) RKB Operator maszyn do produkcji 8240 I(O1-07) RKB wyrobów z drewna Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i produktów pokrewnych 827(01-90) RKB Operator maszyn i urzadzen do przeróbki mechanicznei we!!la RKB Operator maszyn urabiajacych i laduiacych RKB Operator maszyny oaoierniczei RKB Operator obrazu PAK Operator przetwarzaczy tekstu KRS Operator reaktorów i autoklawów RKB Operator robotów i manipulatorów przemyslowych RKB Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych 83101(01-03) RBP Operator sprzetu do robót ziem RKP Dych (01-22, bez 05) Operator sprzetu komputerowel!o KSR Operator (maszynista) stacii pomp RPK Operator urzadzen badawczych i pomiarowych RBK Operator urzadzen destylacji ropy naftowej RKP Operator urzadzen do ekstrakcii RKB Operator urzadzen do produkcji cieklych srodków pioracvch RKB Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacvjnvch 31302(01-06) RKB

22 I Operator wprowadzania danych KRB IV Operator wtryskarek RKB V Operator zautomatyzowanej linii produkcji i robotów przernysiowych w przemysle elektromaszvnowym RKB 1 Opiekunka dziecica 51301(01-06) SRA II Opiekunka dziecica SAR II Opiekunka w domach opieki spolecznei SRK V Optyk mechanik RKB V Optyk okularowy RKP IV Onmnizator konferencii (kon!!resów) PKS II Organizator obslugj turystyczne i PKS II Or!!anizator uslu!! hotelarskich PKS IV Organizator widowni PKS IV Ortopeda mechanik PKS V Pakowacz reczny 93202(01-04) RKP V Pamiatkarz RAK V Parkingowy RSP V Peda!!o!!szkolny SPB II Piekarz RSP IV Piele!!niarka 3230 \(0 1-08) SBA IV Pilot morski PKB II Pilot statku 31403(07-09) RPK II Pilot wycieczek SPK V Piosenkarz APS V Pisarz ABP II Plastyk 347(01-05) ARS V Poborca skarbowy KPS V Policiant 34501(01-06) KPS IV Politolo!! BPK II Polozna SRB IV Pomoc dentystyczna RSK V Pomoc domowa RSP IV Pomoc kuchenna RSK V Portier PRS V Posadzkarz RKP IV Posrednik pracy KSP IV Posrednik w handlu nieruchomosciami PSK IV Pozlotnik RAS V Pracownik informacii turystvcznei SKP V Pracownik lombardu KPS V Pracownik opieki spolecznei SPK V Pracownik socialny SKP I Pracownik zakladu po!!rzebowe!!o 51403(01-05) PSK V Prasowaczka RKP V Prawnik - pracownik naukowy BPS I 26

23 Prezenter telewizvinv SPA IV Producent drobiu RSP IV Programista 21302(01-04) BRK II Prol!ramista adlikacyiny KBR II Projektant i analityk systemów komduterowych 21301(01-09) BRP II Projektant systemów komputerowych BRP II Prokurator KSB II Psycholol! - Dsychologia kliniczna SBA II Psycholog psychologia ogólna BAR II Psycholol! - Dsycholol!ia DraCy SPB II Psycholog - psychologia rozwojowa i wychowawcza BSP II Psvcholol! - Dsycholol!iasDoleczna BPS II Pszczelarz RKB V Przewodnik turystyczny 51103(02-04) SPK IV Przetwórca ryb RPK IV Przedzarz RKB V Radca prawny KPS II Ratownik I!órski SPR V Ratownik pokladowy SPR V Ratownik wodny SPK V Realizator dzwieku 24506(03,06) ARP II Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) RPA IV Realizator DrOl!ramówtelewizvinvch AKP II Realizator swiatla RAP II Recepcionista KSP IV Redaktor DrOl!ramowy PKA II Redaktor wydawniczy (edytor) KAP II Referent ekonomiczny KRS IV Referent ksiegowosci KRS IV Rewident taboru koleiowel!o RKP IV Rewizor pociagów KPS IV Rezyser dzwieku APR II Rezyser filmowy i telewizyiny 24505(07-13) APS II Rezyser radiowy APS II Rezyser teatralny 24505() 1-12) APS II Rekawicznik RKA V Robotnik w gospodarstwie rolnym RKS V Rolnik upraw mieszanych RSB IV Rolnik upraw polowych 61101(01-08) RKB V Rozbieracz - wykrawacz RKP V Rybak morski RKS V Rybak sródladowy RKB IV Rymarz RPS IV

24 I 2 3 Ftzecznikpatentovvy KBP Ftzeczoznavvca KBR Sadovvnik 61103(02-05) RKB Sanitariusz szpitalny SRK Sceno!!raf APK Sekretarka KSP Sekretarz administracvinv 34301(01-04) KRP Sedzia SKB Sedzia SDortovvv PRS Sociolo!! BPS Sortovvacz vvlókien RKP Spavvacz reczny!!azovvy RPB SDavvaczrecznv lukiem elektrvcznym RPB Specialista analityki klinicznej BRK Specialista analitvki srodovviska BPK Specjalista analizy rynku (badacz rynku) I PSK Specjalista ds. bankovvosci i kredytóvv PSR Specialista ds. consultin!!u PBK Specialista ds. eksportulimoortu PKB SDecialista ds. finansóvv KPB Specialista ds. handlu vvevvnetrzne!!o PKB Specjalista ds. kontaktóvv z prasa i ksztaltovvania opinii publicznej PSK Specjalista ds. majatkovvych i osobovvvch PKS Specialista ds. nadzoru i revvizji KBP Specjalista ds. organizacji i rozvvoju produkcii i uslu!! 24103(01-11) PKS Specialista ds. rachunkovvosci KBP Specjalista ds. rekrutacji pracovvnikóvv PSB Specjalista ds. szkolenia i rozvvoju zavvodovve!!o PSB Specjalista ds. informacji naukovvej, technicznei i ekonomicznei KBR Specjalista metod promocii snrzedazv APS Specjalista odnovvvbiolo!!icznei SBP Specjalista pracy socialnei 24407(01-02) SPK SDecialista rehabilitacii ruchovvej SRA Specialista rekreacii ruchovvej SPR Spedytor KPR Spiker radiovvy SPA Sportovviec zavvodovvy RPS Sprzataczka RKP Snrzedavvca vvhandlu detalicznym PSA Sprzedavvca vvhandlu hurtovvym PSA 28

25 Statystyk BKP III Stenoe:raf KRS IV Stewardessalsteward pokladowy SPK V Steward statku morskiee:o SKR V Stolarz budowlany RPK IV Stolarz meblowy RKP IV Strazak RPS V Straznik mieiski PSK V Straznik ochrony kolei PSK V Straznik wiezienny 61502(01-02) PSK V Sufler SKA V Syndyk KPB II Szaleciarz RKS V Szatniarz KSP V Szczotkarz RKA V Szewc RKS V Szklarz budowlanv RSP IV Szklarz przetwórstwa szkla RPK IV Szkliwierz ceramiki RKA IV Szlifierz 73103(04-05) RAK V Szlifierz materialów drzewnych RKP V Szlifierz metali RKS V Szwaczka RKP V Szyldziarz, RAK V Slusarz RKP IV Slusarz narzedziowy RKB V Tancerz ARS II Tancerz estradowy ARS V Tapicer RPS IV Technik analityki medycznei BRK IV Technik architekt KRA IV Technik bezpieczenstwa i higieny pracy KBS IV Technik budownictwa - budownictwo oe:ólne RBK IV Technik chemik - analityk BRK IV Technik dentystyczny RPK IV Technik dozymetrysta promieniowania ionizuiacego KRB IV Technik elektroradioloe: KRS V Technik elektronik - miernictwo elektroniczne BRP IV Technik elektryk - elektroenere:etyka RKB IV Technik elektryk - instalacje elektryczne RBP IV Technik farmaceutyczny RPK IV

26 2 3 Technik 2eodeta BRK Technik 2eofizyk RBK Technik 2eolo RBK Technik 2órnik 31107(0I-lO) RKP Technik hodowca zwierzat PRS Technik hutnik 31108(01-02) RKP Technik hvdrolo RKB Technik informatyk KSR Technik instrumentów muzycznych 31110(01-04) RAK Technik lesnik RPB Technik mechanik - srodki transportu samochodowee:o RSP Technik mechanizacii rolnictwa PRK Technik melioracii wodnych PRK Technik meteorolo RKB Technik odlewnik RPK Technik ochrony srodowiska 3111 HOI-OS) RKB Technik o2rodnik PRB Technik ortopeda RKS Technik planowania i organizacji produkcji PKR Technik polie:raf- skladanie tekstów KRP Technik pozarnictwa PBK Technik przetwórstwa skóry PKR Technik rolnik PRB Technik rybactwa sródladowee:o PKB Technik technologii betonów i innych materialów wiazacvch 31109(03-04) RKP Technik technoloe:ii drewna 31113(01-05) RKP Technik technolo2ii odziezy BRS Technik technolo2ii szkla i ceramiki 31109(05,06,10) RKP Technik technoloe:ii zywnosci 31114(01-14) RKP Technik telekomunikacii 31104(09-14) RKB Technik transportu koleiowel!o PKR Technik urzadzen ruchu lotniczee:o RKP Technik urzadzen sanitarnych - sieci wodocia2owe i kanalizacyine RBK Technik wlókiennik 31115(01-05) RKP Technik zywienia zbiorowe2o BRS Telefonistka KRS Telemonter l RKB Tkacz na krosnach rcznych RAK Tlumacz ustny ASP Tokarz RBK Tokarz w drewnie RKP Trener SPK Treser PAR Tynkarz RKS 30

27 U bojowy RKP Urbanista KAR I Urzednik ds. przyznawania zasilków 34403(0 I-02) KSP I Urzednik organów udzielajacych licencii 34404(01-03) KSP I Urzednik podatkowy KPS I Wartownik strazy przemyslowej RKS V Wikliniarz RPK V Witrazysta RAK V Wizytator KSP I Wychowawca w placówkach oswiatowych, wychowawczych i opiekunczych SPA I Wykladowca na kursach SPK I Wytapiacz surówki RKB I Wytwórca I!:alanterii RAK V Wytwórca napoiów chlodzacych RPK V Wytwórca opakowan z papieru i tektury RKP V Zabawkarz I 1 RKP I Zabiel!:owybalneolol!:iczny SRB V Zamiatacz RKS V Zaopatrzeniowiec PSR I Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo-administracyjnych PBK I Zastepca dyrektora generalnego ds. marketinl!:u i dystrybucii PBK I Zastepca dyrektora generalnego ds. techniczno-produkcyinych PRK I Zastepca dyrektora naczelnego ds. osobowych i szkolenia PSK I Zawodowy dzialacz 11401(01-03) PSK I Zdobnik ceramiki RAK V Zdobnik szkla RAK V Zegarmistrz RKP I Zlotnilijubiler RPK I Zmywacz samochodu RKP V

28 ZAWODY W UKLADZIE SYSTEMA TYCZNYM

29 RA KOD KOD RODZ NAZWA ZAWODU W "KLASYFIKACJI ZAWODOWY ZAWO ZAWODÓW HOLLANDA I SPECJALNOSCI" Brazownik RAK V Cukiernik (ciastkarz) RAK IV Fryzjer damski RAS IV Grawer RAK V Hafciarka RAK V Kaletnik RAP V Kaskader RAP II Konserwator malarstwa RAB II Koszvknrz- Dlecionknrz RAK V Krawiec odziezy lekkiei RAK IV Kusnierz RAK V Mnlarz budowinny RAK V MetnloDlnstvk RAK V Ogrodnik terenów zieleni RAK V ODerntor knmerv RAP 1 P nmiatkarz RAK V Pozlotnik RAS V Renlizntor swintln RAP II Szlifierz 73103(04-05) RAK V Szvldzinrz RAK V T echnik instrumentów muzycznych 31110(01-04) RAK V Tkncz nn krosnnch recznvch RAK V W itrnzystn RAK V Wvtwórcn!!nlnnterii RAK V Zdobnik ceramiki RAK V Zdobnik szkln RAK V

30 RB Elektroenergetyk elektrowni cieplnych RBK Elektromonter linii napowietrznych wysokich i niskich napiec RBS Instruktor agrotechniczny RBK Introli!!ator noligraficzny RBK Inzynier biocybernetyki i inzynierii biomedycznei RBP Inzynier mechanik - srodki transportu samochodowego RBP Inzynier obslugi systemów komputerowych RBP Lakiernik samochodowy RBP Maszynista silnika parowego RBK Monter elektronik - naprawa sprzetu audiowizualnego RBP Monter fortenianów i nianin RBA Nurek RBS Operator koparki RBS Operator samojezdnych maszyn rolniczych i lesnych 83101(01-03) RBP Operator urzadzen badawczych i pomiarowych RBK P reparator medyczny RBK Technik budownictwa - budownictwo ogólne 3l RBK Technik elektryk - instalacje elektryczne RBP Technik geofizyk RBK Technik geolog RBK Technik urzadzen sanitarnych - sieci wodociagowe i kanalizacyjne RBK Tokarz RBK 36

31 Aparaturowy procesów polireakcji RKB IV Betoniarz RKB V Betoniarz - zbroiarz RKS V Brukarz RKP V Ceramik wyrobów uzytkowych i ozdobnych RKA V Ciesla RKP IV Diagnosta samochodowy RKB I Dekarz - blacharz RKP IV Dezvnsektor 51390(01-03) RKB V Dróznikprzeiazdowv RKS V Drwal RKP V Dziewiarz maszynowo-rczny RKA V Elektromonter (elektryk) zakladowv RKB I Formierz reczny RKB V Frezer RKB Frezer drewna RKP Garmazer RKP V Hartownik RKB V Impregnator drewna RKB I Inseminator RKP V Kamieniarz 71102(01-02) RKA I KaDelusznik RKP V Kierowca samochodu ciezarowego RKP V Kierowca samochodu osobowe!!o RKS V Klasvfikator iai, drobiu i Dierza RKB V Kominiarz RKP V Konserwator budowli i urzadzen wodnych RKB V Konserwator budynków RKA V Konserwator robotów przemyslowych RKP Krawiec odziezy cizkie.i RKP I Kreslarz techniczny 31116(01-02) RKA V Krojczy - wykrawacz elementów odziezy RKS V Kwasiarz warzyw RKP V

32 I 2 3 Lakiernik wyrobów drzewnych RKA Ludwisarz RKA Ladowacz nieczystosci 91601(01-02) RKP Maglarz RKP Marvnarz statku morskiel!o RKP Marvnarz zel!lul!isródladowej RKP I Maszynista maszyn offsetowych RKB Maszynista maszyn sitodrukowvch RKB Mechanik maszyn i urzadzen przemyslu elektrotechnicznego i elektronicznel!o RKP Mechanik lotniczy naoraw RKP Mechanik poiazdów samochodowych RKP Mechanik orecyzyiny RKB Mechanik silników lotniczych RKB Mlynarz RKP Monter aparatury, maszyn i sprzetu elektryczne!!o 82802(01-07) RKB Monter izolacii budowlanych RKP Monter konstrukcii metalowych 72104(01-11) RKP Monter konstrukcji stalowych i budowlanych RKS Monter maszyn i urzadzen mechanicznych 82801(01-37) RKB Monter nawierzchni dro!!owych RKS Monter rowerów i wózków RKS Monter sprzetu elektroniczneo 82803(01-06) RKB Murarz o!!ólnobudowlany RKS Obuwnik wykrawacz RKB Ogrodnik - uprawy wielokierunkowe RKB Ooerator automatów tokarskich RKB Operator baterii koksowniczych RKB Operator maszyn do formowania szkla olaskiel!o RKP Operator maszyn do produkcji plyt i skleiek RKB Operator maszyn do produkcji wyrobów oaoierniczych 82503(01-15) RKB Operator maszyn do produkcji wyrobów wlókienniczych, futrzarskich i skórzanych 826(01-90) RKB Operator maszyn do produkcji wyrobów z drewna 8240 I(01-07) RKB Operator maszyn do przetwórstwa zywnosci i oroduktów Dokrewnvch 827(01-90) RKB 38

33 przeróbki mechanicznej wegla RKB V Operator maszyn urabiajacych i laduiacych RKB 1 Operator maszyny papierniczei RKB V Operator reaktorów i autoklawów RKB V Operator robotów i manipulatorów przemyslowych RKB 1 Operator sprzetu do robót ziem (01-22, RKP V nych bez 05) Operator urzadzen destylacji ropy naftowej RKP V Operator urzadzen do ekstrakcii RKB V Operator urzadzen do produkcji cieklych srodków pioracych RKB V Operator urzadzen nadawczych i telekomunikacyjnych 31302(01-06) RKB V Operator wtryskarek RKB V Operator zautomatyzowanej linii produkcji i robotów przemysiowych w przemysle elektromaszynowym RKB Optyk mechanik RKB V Optyk okularowy RKP I Pakowacz reczny 93202(01-04) RKP V Posadzkarz RKP I Prasowaczka RKP V Pszczelarz RKB V Przedzarz RKB V Rewident taboru kolejowego RKP I Rekawicznik RKA V Robotnik w gospodarstwie rolnym RKS V Rolnik upraw polowych 61101(01-09) RKB V Rozbieracz - wykrawacz RKP V Rybak morski RKS V Rybak sródladowy RKB I Sadownik 61103(02-05) RKB V Sortowacz wlókien 7430]05 RKP V Sprzataczka 9]30208 RKP V Stolarz meblowy RKP ] Szaleciarz RKS V Szczotkarz RKA V Szewc RKS V Szkliwierz ceramiki RKA I Szlifierz materialów drzewnych RKP V Szlifierz metali RKS V Szwaczka RKP V

34 I 2 3, Slusarz RKP ISlusarz narzedziowv RKB Technik elektryk- elektroenergetyka RKB Technik I!órnik 31107(01-10) RKP Technik hutnik 31108(01-02) RKP Technik hvdrolol! RKB Technik meteorolol! RKB Technik ochrony srodowiska 31111(01-05) RKB Technik ortopeda RKS Technik technologii betonów i innych materialów wiazacvch 31109(03-04) RKP Technik technolol!ii drewna 31113(01-05) RKP Technik technolol!ii szkla i ceramiki 31109(05,06, IO) RKP Technik technolol!ii zywnosci 31114(01-14) RKP Technik telekomunikacii 31104(09-14) RKB Technik urzadzen ruchu lotniczel!o RKP Technik wlókiennik 31115(0 l-os) RKP Telemonter RKB Tokarz w drewnie RKP Tvnkarz RKS U bojowy RKP Wartownik strazy przemysiowej RKS Wytapiacz surówki RKB Wytwórca opakowan z papieru i tektury RKP Zabawkarz RKP Zamiatacz RKS Zel!armistrz RKP Zmywacz samochodu RKP RP 40 I 2 3 Agent ochrony mienia i osób RPS Blacharz RPB Doker RPK Dzokei RPS Elektromechanik sprzetu gospodarstwa domowe!!o RPS Elektromonter instalacii RPK

35 Formowacz wyrobów szklanych (mechaniczno-reczny) RPB I Fryzier meski RPS I Glazurnik RPK I Hodowca ptaków RPB V Hodowca zwierzat 61201(01-07) RPK V Hutnik - dmuchacz szkla RPK I Inzynier górnik - górnictwo wegla kamiennee:o RPS I Inzynier mechanizacii rolnictwa RPK 1 Inzynier oolil!raf RPK I Kowal RPS I Magazynier RPB Manewrowy RPK Maszvnista maszyn introlil!atorskich RPS I Monter instalacji wodociagowych i kanalizacvinych RPK Ogrodnik - uprawa roslin ozdobnych RPK Ooerator (maszynista) stacii oomp RPK I Pilot statku 31403(07-09) RPK Przetwórca ryb RPK I Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) RPA Rvmarz RPS Spawacz reczny gazowy RPB Snawacz reczny lukiem elektrycznym RPB Sportowiec zawodowy RPS Stolarz budowlany RPK Strazak RPS Szklarz orzetwórca szkla RPK Tapicer RPS Technik dentystyczny RPK Technik farmaceutyczny RPK Technik lesnik RPB Technik odlewnik RPK Wikliniarz RPK Wytwórca napojów chlodzacych RPK Zlotnik jubiler RPK

36 RS I Garbarz skór bez wlosa RSB IV Gospodarz domu RSP V Górnik kopalni odkrvwkowei RSK IV Górnik kopalni podziemnej RSK IV Konduktor RSK V Kucharz RSP IV Lekarz dentysta - ortodoncja RSB I Lekarz dentysta - stomatologia zachowawcza RSB I Malarz tapeciarz RSP V Marvnarz zeldu2i sródladowei RSP V Monter prefabrykowanych elementów budowlanvch RSK V Operator dzwigu samochodowego RSK V Parkingowy RSP V Piekarz RSP I Pomoc dentystyczna RSK V Pomoc domowa RSP I Pomoc kuchenna RSK V Producent drobiu RSP I Rolnik upraw mieszanych RSB I Szklarz budowlany RSP I Technik mechanik - srodki transportu samochodowe2o RSP I 42

37 BA KOD KOD ROD NAZWA ZAWODU W"KLASYFIKACJI ZAWODOWY ZAWO ZAWODÓW HOLLANDA I SPECJALNOSCI" Filozof BAS I Kulturoznawca BAK I Muzykolog BAK I Nauczyciel akademicki 23101(01-21) BAS I Nauczvciel akademicki - fizyka BAR I Psycholog - psychologia ogólna BAR I BK l BKP I Analityk pracy Archeolo!! BKR I Bibliotekoznawca BKP I Farmaceuta - farmacja apteczna BKP I Geograf - geografia ekonomiczna i spoleczna BKR I BKA Historyk Historyk sztuki BKA Lekarz - radiodiagnostyka BKR Matematyk BKA Meteorolo!! BKR Statystyk BKP

38 BP I Epidemiolog BPK II Etno!!raf BPK II Farmaceuta 22204(01-03) BPS 1 Inzynier geodeta- geodezjagórnicz.'\ BPR I Inzvnier!!eodeta -!!eodezia mieiska BPR II Inzynier inzynierii srodowiska - oczyszczanie miast i gospodarka odoadami BPR I Inzvnier rolnictwa BPR I Politolog BPK II Prawnik - oracownik naukowy BPS I Psvcholo!!- osvcholo!!ia sooleczna BPS I Socjolog BPS I Soecialista analitvki srodowiska BPK I BR 44 I Astronom BRK I Biochemik I BRK 1 Biofizvk BRK I Biolo!! 22101(01-11) BRA I Chemik 21103(01-08) BRK I Fizyk - fizyka jadrowa BRA I Fizvk - fizyka teoretyczna BRA I Geofizyk BRS 1 Geolot;J zlóz BRP I Inzynier automatyki i robotyki BRP 1 Inzynier bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznei BRK I Inzvnier biotechnolo!!ii BRP I Inzynier budownictwa - budownictwo ot;jólne BRP 1 Inzynier budowy systemów komputerowych BRK I Inzvnier chemik 21406(01-17) BRK I Inzynier elektryk- instalacje i urzadzenia elektrvczne BRP I

39 BRP II matvcznv Inzynier hutnik - metalurgia metali niezelaznvch BRP II Inzvnier inzynierii materialowe i 2l41106 BRP II Inzynier inzynierii srodowiska - instalacie sanitarne BRP II Inzvnier odlewnik 21411(07-09) BRP II Inzvnier rybactwa BRP II Inzvnier technologii drewna 21412(01-02) BRA II Inzynier technologii materialów budowlanvch, szkla i ceramiki 21413(01-08) BRP II Inzynier technologii obuwia i wyrobów skórzanych BRK II Inzvnier technologii zywnosci 21414(01-14) BRP I Inzynier telekomunikacji - telekomutacia BRK II Inzvnier wlókiennik - dziewiarstwo BRP I Laborant weterynaryjny BRK I Lekarz- chirurgia ogólna BRA I Lekarz - noloznict\voi ginekologia BRS I Lekarz dentysta - chirurgia stomatolol!iczna BRS I Lekarz weterynarii BRS I Mikrobiolog BRK I Programista 21302(01-04) BRK I Projektant i analityk systemów komduterowych 21301(01-09) BRP I Projektant systemów komputerowvch BRP I Specjalista analityki klinicznej BRK I Technik analityki medycznej BRK I Technik chemik analitvk BRK I Technik elektronik - miernictwo elektroniczne BRP I Technik geodeta BRK I Technik technologii odziezy BRS I Technik zywienia zbiorowego BRS I

40 BS I Bibliotekarz zbiorów specjalnych BSK I Biomasazvsta BSR I Lekarz - choroby wewnetrzne BSK I Lekarz - medvcvna ol!ó1na BSK I Lekarz - oediatria BSP 1 Psycholog - psychologia rozwojowa i wvchowawcza BSP I

41 AB KOD KOD ROD NAZWA ZAWODU W "KLASYFIKACJI ZAWODOWY ZAWO ZAWODÓW HOLLANDA I SPECJALNOSCI" I Architekt krajobrazu ABR I Architekt obiektów budowlanych ABR I Artysta malarz ABS I Nauczyciel akademicki - sztuki muzyczne ABS I Pisarz ABP \ AK I 2 3 Antykwariusz AKP I Realizator programów telewizyjnych AKP I AP I 2 3 Agent reklamy APS Aktor 24505(01-04) APS Artvsta foto2rafik APS Artysta plastyk - projektant architektury wnetrz APS' Artysta plastyk - projektant wzornictwa Drzemyslowel!o APR Choreograf APS Dyrygent APS Piosenkarz APS

42 I APR I Rezyser dzwieku Rezyser filmowy i telewizyiny 24505(07-13) APS I Rezyser radiowy APS 1 Rezvser teatralny ) APS 1 Scenograf APK I Specjalista metod promocji sprzedazy APS I AR I 2 3 Akrobata ARS 1 Architekt wnetrz ARP I Artvsta I!rafik ARP I Artvsta rzezbiarz I ARP I Iluzjonista ARS I Kompozytor ARP I Montazysta (obrazu i dzwieku) telewizvino-filmowy 24506(01-02) ARS Plastyk 347(01-05) ARS Realizator dzwieku 24506(03,06) ARP Tancerz ARS Tancerz estradowy ARS AS I 2 3 Artysta muzyk-instrumentalista ASR I Charakteryzator ASK Dziennikarz ASR Lektor ASR I Nauczyciel jezyka obcego ASP Nauczycieliezyka polskiel!o ASK Tlumacz ustny ASP 48

43 SA KOD KOD RODZ NAZWA ZAWODU W "KLASYFIKACJI ZAWODOWY ZAWO ZAWODÓW HOLLANDA I SPECJALNOSCI" I Doradca zawodowy SAP II Duchowny wyznania rzymskokatolickiel!o SAP II Kosmetyczka SAR V Lekarz - psychiatria SAB II Modelka (model) 5210 I(O1-02) SAP V Nauczyciel biologii SAK II Nauczvciel historii SAK II Nauczvciel matematyki SAP II Nauczvciel szkolv sdecialnei 23401(01-04) SAP II Opiekunka dziecieca SAR II SB Astrolog SBK IV Bioenergoterapeuta SBP II Doradca pracy SBP II Filolog 24404(0 I-09) SBK II Logopeda 24406(01-03) SBA II Pielegniarka (O1-08) SBA IV Psvcholol! - Dsvcholol!iakliniczna SBA II Specjalista odnowy biologicznej SBP II

44 SK l 2 3 Bibliotekarz SKR Dozorca SKR Kelner SKP Nauczyciel przedszkola ] SKA Pracownik informacji turystycznej SKP Pracownik socialnv SKP Sedzia SKB Steward statku morskiego SKR Sufler SKA SP I 2 3 Barman (bufetowy) SPK Dietetyk SPB Hostessa ] SPA Instruktor lotniczy SPR Instruktor sportu SPR Kurator zawodowy ] SPK Nauczyciel chemii SPA Nauczyciel doradca metodyczny SPD Nauczvciel nauczania Doczatkowego SPA Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych SPA Pedagog szkolny SPD Pilot wycieczek SPK Pracownik opieki spoleczne.i SPK Prezenter telewizyjnv SPA Psycholoe:- Dsvcholoe:iaDracv SPD Przewodnik turystyczny 51103(02-04) SPK Ratownik górski SPR Ratownik Dokladowv SPR Ratownik wodny SPK 50

45 Specjalista pracy socjalnej 24407(01-02) SPK I Specjalista rekreacji ruchowej SPR I Spiker radiowy SPA I Stewardessalsteward pokladowy SPK V T rener SPK I Wychowawca w placówkach oswiatowych. wychowawczych i opiekunczych SPA I Wykladowca na kursach SPK I SR Fizjoterapeuta SRO 1 Instruktor nauki jazdy SRK I Manikiurzystka, Pedikiurzystka 51401(06-07) SRA V Masazvsta 32206(02-03) SRO V Nauczyciel praktycznej nauki zawodu SRK I Opiekunka dziecieca 51301(01-06) SRA 1 Opiekunka w domach opieki spolecznei SRK V Polozna SRO I Sanitariusz szpitalny SRK V Specialista rehabilitacii ruchowe.i SRA 1 Zabiegowy balneologiczny SRO V

46 ZAWODY PRZEDSIEBIORCZE PA NAZWA ZAWODU KOD KOD RO W "KLASYFIKACJI ZAWODOWY ZAW ZAWODÓW HOLLANDA I SPECJALNOSCI" I 2 3 Agent uslug artystycznych PAK Animator kultury PAS Fotoreporter PAR Operator obrazu PAK Treser PAR PB I 2 3 Inzynie pozarnictwa PBK Specjalista ds. consultingu PBK T echnik pozarnictwa PBK Zastepca dyrektora generalnego ds. finansowo-administracyinych PBK Zastepca dyrektora generalnego ds. marketin!!:u i dystrybucji PBK PK 52 I 2 3 Administrator 5120 I(OI,05,07) PKS Agent clearingowy (klark) PKS Agent uslug informacyjnych PKS Dyzurny ruchu kolejowego I PKS Instruktor poradnictwa hodowlano-zywieniowego PKR

47 Kapitan statku morskiego PKB I Kierownik produkcji filmowej i telewizvinei PKA I Kierownik statku zeglugisródladowej PKR I Kierownik wewnetrznej jednostki podstawowej w organizacji lacznosciowei PKR Makler 3420 I(O1-02) PKR I Muzealnik PKA I Oficer pokladowy statku morskiego PKS I Organizator konferencji I(kongresów) l PKS I Organizator obslugi turystycznej PKS I Organizator uslug hotelarskich PKS I Organizator widowni PKS I Ortopeda mechanik PKS Pilot morski PKB I Redaktor programowy PKA I Specjalista ds. eksportu/importu PKB I Specialista ds. handlu wewnetrznego PKB I Specjalista ds. majatkowych i osobowvch PKS I Specjalista ds. organizacji i rozwoju handlu i uslug 24103(01-11) PKS I Sprzedawca w stacii paliw PKR I T echnik planowania i organizacji produkcii 3]99002 PKR I Technik przetwórstwa skóry PKR I Technik rybactwa sródladowego PKB I Technik transportu koleiowego PKR I PR ] Inzynier lesnictwa PRB I Inzynier mechanik - maszynyi urzadzenia ogólnego przeznaczenia PRK I Inzvnier zootechnik PRB I Oficer elektryk statku morskiego PRK I Oficer mechanik statku morskiego PRK I Oficer mechanik statku zeglugi sródladowei 3140]03 PRK I

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto:

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto: Spacery po zawodach to seria multimedialnych programów będących bogatym źródłem informacji o zawodach ze wszystkich 17 branż - Przewodnika po Zawodach. Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r.

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r. INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania MPiPS-01 Przekazać/wysłać do 10 dnia Gdynia roboczego po miesiącu Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

PROFILE I PRZYKŁADOWE ZAWODY DLA CZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

PROFILE I PRZYKŁADOWE ZAWODY DLA CZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Projekt współfinansowany ze Śodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROFILE I PRZYKŁADOWE ZAWODY DLA CZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROFILE I ZAWODY REALISTYCZNE RA (realistyczno-artystyczny)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Kod zawodu. Kod grupy zawodów. Nazwa grupy zawodów nazwa zawodu. Lp.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Kod zawodu. Kod grupy zawodów. Nazwa grupy zawodów nazwa zawodu. Lp. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku WYKAZ ZAWODÓW za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR EFS/1/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 15 marca 2011 r.

OGŁOSZENIE NR EFS/1/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 15 marca 2011 r. OGŁOSZENIE NR EFS/1/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 15 marca 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza Wykaz zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. z dnia 20 marca 2017 r.

INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. z dnia 20 marca 2017 r. INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę za wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz obowiązuje od 1 maja 2009 r.

Wykaz obowiązuje od 1 maja 2009 r. Załącznik do Uchwały nr 6/2009 Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku z dnia 23 marca 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku WYKAZ ZAWODÓW za które może być dokonywana w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 556/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 556/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 556/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 7 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz. 3519 UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia i ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 656/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 656/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 656/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

2 Dyrektor generalny 1210101 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0. 3 Dyrektor wykonawczy 1210102 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

2 Dyrektor generalny 1210101 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0. 3 Dyrektor wykonawczy 1210102 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania MPiPS-01 Przekazać/Wysłać Gdynia do 8 dnia roboczego po Bezrobotni oraz oferty

Bardziej szczegółowo

betoniarz

betoniarz I POZASZKOLNE - 711401 betoniarz + 711402 betoniarz zbrojarz 711402 betoniarz zbrojarz ZSZ (K1) - 753101 bieliźniarz + 721301 blacharz 721301 blacharz ZSZ (K1) - 721303 blacharz izolacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz. 999 UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia Wykazu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r.

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 2813 UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów, w których

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 16 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 8 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 8 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Izba Rzemieślnicza wszystkie

Izba Rzemieślnicza wszystkie NO I 130/ 56 /10 Warszawa, 9 lipca 2010 r. Izba Rzemieślnicza wszystkie Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przekazuje do wiadomości i wykorzystania tabelę

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 1989 UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW, ZA KTÓRE MOŻE BYĆ DOKONYWANA REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

WYKAZ ZAWODÓW, ZA KTÓRE MOŻE BYĆ DOKONYWANA REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 59/1012/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. WYKAZ ZAWODÓW, ZA KTÓRE MOŻE BYĆ DOKONYWANA REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość Syntea Mój zawód moja przyszłość - zawiera bardzo wiele czytelnych, łatwych w odbiorze informacji http://mzmp.syntea.pl/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/karty-zawod%c3%b3w.pdf

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4

Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4 Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 258 6,7 Pracownik

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego zawiera informacje o zawodach, do których można przygotować się w zasadniczej szkole zawodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA 2016 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r.

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

1. Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie opolskim

1. Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie opolskim ZAŁĄCZNIK NR 12 LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ORAZ KLUCZOWYCH I POTENCJALNIE KLUCZOWYCH OBSZARÓW ROZWOJU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 1. Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle. Okres nauki zawodu cukiernik + 3 lata karmelarz - 3 lata kucharz małej gastronomii *

Zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle. Okres nauki zawodu cukiernik + 3 lata karmelarz - 3 lata kucharz małej gastronomii * Zawody, w których prowadzona jest nauka w rzemiośle W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zawodów, w których moŝna zawierać umowy o pracę z uczniami w celu przygotowania zawodowego, publikujemy listę

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r.

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. W SPRAWIE: określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja

Bardziej szczegółowo

Filmy video. Strategie radzenia sobie z problemami osobistymi (J. Mellibruda)

Filmy video. Strategie radzenia sobie z problemami osobistymi (J. Mellibruda) Filmy video Strategie radzenia sobie z problemami osobistymi (J. Mellibruda) 1. Co to znaczy radzić sobie 2. O procesie radzenia sobie 3. Umiejętności wspierające radzenie sobie 4. O radzeniu sobie z lękiem

Bardziej szczegółowo

Zawody i specjalności Zarejestrowani bezrobotni Oferty pracy

Zawody i specjalności Zarejestrowani bezrobotni Oferty pracy PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Rosocha dn. 10.05.06 Strona 1 z 7 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY pl.trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania MGiP-01 Przekazać/wysłać

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/385/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 13/385/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 13/385/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty Załącznik do rozporządzenia Wojewody Małopolskiego Nr 6/10 z dnia 13 sierpnia 2010 roku Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. I. Prosimy o zaznaczenie wybranej przez Państwa odpowiedzi znakiem X.

A N K I E T A. I. Prosimy o zaznaczenie wybranej przez Państwa odpowiedzi znakiem X. A N K I E T A Szanowni Państwo!!! Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie zwraca się z prośbą do Pracodawców o wypełnienie ankiety, by poznać Państwa oczekiwania dotyczące możliwości zorganizowania przygotowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW

CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW CAREER PORTFOLIO H5 ZAŁĄCZNIK 6: KLASYFIKACJA ZAWODÓW http://www.acs-ghs.org/portals/0/career%20dev.jpg http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04006446/helvia/sitio/upload/img/jobs.jpg CO

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR.

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. 1 1. Płeć: Kobieta 2. Wiek: 48 lat Zasadnicze zawodowe/ zawód

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 9,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 11,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 9,8% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Raport roczny II/P/2009 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 964 436 2 19 1317 553 9 7 123 51 737 317 456 185 266 19 34 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 916 374 26 16 1371 58 12 6 114 47 815 358 44 175 21 17 18 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM maj 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ZRP Nr 20 z dnia 18 grudnia 2012 r. Wykaz standardów egzaminacyjnych w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, na egzamin czeladniczy i mistrzowski przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM kwiecieo 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA Załącznik 1 Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów Nazwa zawodu 1 2 3 Technicy i inny średni personel 31 Średni personel techniczny 311 Technicy 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

za 2 półrocze roku 2011 Gmina 999999 Miejscowość 9999999 Powiat 2808 do 12 mies. od dnia ukończenia nauki

za 2 półrocze roku 2011 Gmina 999999 Miejscowość 9999999 Powiat 2808 do 12 mies. od dnia ukończenia nauki Powiatowy Urząd Pracy Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 510931755 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania MPiPS - 01 Bezrobotni oraz

Bardziej szczegółowo