Realizacja inwestycji sieciowych w oparciu o środki własne i dotacje unijne FORUM TECHNOLOGII CIEPŁOWNICZYCH UNIEJÓW 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja inwestycji sieciowych w oparciu o środki własne i dotacje unijne FORUM TECHNOLOGII CIEPŁOWNICZYCH UNIEJÓW 2013"

Transkrypt

1 Realizacja inwestycji sieciowych w oparciu o środki własne i dotacje unijne

2 Krótko o systemie

3 Główne elementy i parametry systemu ciepłowniczego podstawowe źródło ciepła i dostawca PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów (około 95% dostaw), uzupełnienie dostaw spalarnia odpadów medycznych magistrala z Elektrowni 2xDN 700, długość 12 km, przepompownia PEC wraz z dyspozytornią systemu, miejska sieć rozdzielcza długość ponad 130 km, PEC eksploatuje 262 węzły cieplne o ogólnej mocy zamówionej ok. 80 MW (indywidualne 211 szt., grupowe 51 szt.) odbiorcy eksploatują ok szt. węzłów (52 powyżej 50 kw) ogólna moc zamówiona przez odbiorców ok. 126 MW roczna sprzedaż ciepła ok GJ

4 Główne elementy i parametry systemu ciepłowniczego

5 Główne elementy i parametry systemu ciepłowniczego

6 Główne elementy i parametry systemu ciepłowniczego Magistrala 2xDN700 do Bełchatowa 12 km

7 Świadomość upływającego czasu i... zwiększająca się liczba awarii rurociągów oraz świadomość pogarszania się ich stanu technicznego; stosunkowo wysokie straty na przesyle ciepła; narastający problem rozliczenia obiektów zasilanych z węzłów grupowych; możliwe nakłady na odtworzenie sieci: średnio 1 mln zł rocznie max. do 2 mln zł dodatkowo remonty, awarie sieci ok. 500 tys. zł

8 Przygotowania do projektu pn. Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie

9 Projekt - Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych W roku 2009 rozpoczęto przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie Wstępnie wytypowano 28 zadań sieciowych, obejmujących sieci o najgorszym stanie technicznym Ze wskazanych 25 zadań zrealizowane były już 2 (2008 rok) projektowane 4 (ostatecznie zrealizowane w 2010/11 roku) Pomimo braku wytycznych do opracowania wniosku o dofinansowanie, rozpoczęto prace koncepcyjno-projektowe dla pozostałych obszarów W dniu r. zlecono opracowanie 19 koncepcji technicznolokalizacyjnych oraz 4 projektów 3 zadania wykreślono z projektu (budownictwo jednorodzinne) Łączne koszty przygotowania projektów ,19 zł

10 Projekt - Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych 11 maja 2010 r. NFOŚiGW ogłosił konkurs dla działania 9.2 Na dzień ogłoszenia konkursu PEC dysponował 19 koncepcjami projektowymi wraz z kosztorysami i audytami dla zadań planowanych. 2 zadania zrealizowano w 2008 r. Na 4 zadania podpisano umowy z wykonawcami r. zlecono opracowanie pozostałych 15 projektów W dniu 5 lipca 2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie Wszystkie brakujące projekty wraz z pozwoleniami na budowę (z klauzulą wykonalności) uzyskano w marcu 2011 r. Wniosek do II etapu oceny złożono 4 kwietnia 2011 r. Podpisanie umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie r.

11 Podpisanie umowy

12 Projekt - Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych W ramach projektowania przeprowadzono uzgodnienia z właścicielami 261 nieruchomości 137 Wspólnot Mieszkaniowych podjęło uchwały w w/w sprawie Podpisano 137 Umów z wynagrodzeniem, 124 Umów ze służebnością przesyłu (wraz z aktami notarialnymi) Uzyskano 9 Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 15 projektów opracowanych zostało w tempie ekspresowym 9 miesięcy od udzielenia zlecenia do uprawomocnienia Pozwolenia na budowę, również w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Całkowity koszt przygotowania do realizacji projektu (doradztwo, dokumentacja koncepcyjna i projektowa - około 1,3 mln zł)

13 Realizacja projektu pn. Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie

14 Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych Zaplanowano 25 zadań sieciowych Koszt części sieciowej ok. 35 mln zł (brutto) dotacja: ok. 21 mln zł Szacowany koszt budowy nowych węzłów ok. 5,5 mln zł Długość sieci przebudowywanej ok. 22,5 km Obliczeniowa redukcja strat ciepła ponad 60% Przebudowa obejmuje wymianę armatury i izolacji w kilkudziesięciu komorach, w tym magistralnych DN 500 Przebudowa obejmuje sieci kanałowe w.p. i n.p. DN 350 DN 20 eksploatowane od 25 do 35 lat W ramach projektu likwidacji ulegnie 17 węzłów grupowych, a wybudowane zostaną 82 nowe węzły indywidualne w blokach oraz ponad 50 nowych w domkach jednorodzinnych

15 Realizacja 2011 Pomimo braku decyzji o dofinansowaniu, w kwietniu 2011 zlecono realizację kolejnych 5 zadań Wartość szacunkowa 4,4 mln zł, wartość przetargowa 3,9 mln zł Podniesienie wymagań dot. izolacji plus na obu rurach sieć: 5,9 km, DN250 DN25

16 Realizacja 2011 Zastosowane technologie ISOPLUS, LOGSTOR, STAR PIPE, systemy muf elektrycznie zgrzewanych i sieciowanych radiacyjnie Przepustnice trójmimośrodowe Vanessa TYCO oraz zawory kulowe z napędami elektrycznymi Izolacja termiczna w komorach - pokrowce szyte na miarę - SUM Poland

17 Realizacja 2011

18 Realizacja 2011

19 Realizacja 2011

20 Realizacja 2011

21 Realizacja 2012 przetarg publiczny 3 zadania plan 7,5 mln zł umowy 6,6 mln zł sieć: 6,5 km, DN250 DN20 likwidacja 3 węzłów grupowych 33 budynki wielorodzinne (wł. PEC) oraz 43 domki jednorodzinne

22 Realizacja 2012 Zastosowane technologie Międzyrzecz K.Jońca, Logstor, BRUGG Przepustnice trójmimośrodowe Broen AKFL oraz zawory kulowe z napędami elektrycznymi Izolacja w komorach pokrowce firmy SUM Poland wentylacja, odwodnienie i hydroizolacja komór

23 Realizacja 2012

24 Realizacja 2012

25 Realizacja 2012

26 Realizacja 2012

27 Realizacja 2013 przetarg publiczny 6 zadań kontrakty - 7,9 mln zł (sieci) sieć: 5,5 km, DN350 DN20 likwidacja 3 węzłów grupowych 16 budynki wielorodzinne (wł. PEC) oraz 11 domki jednorodzinne

28 Realizacja 2013

29 Realizacja 2013

30 Realizacja 2013

31 Realizacja 2014 przetarg publiczny 6 zadań plan 3,4 mln zł sieć: 4,8 km, DN150 DN20 likwidacja 9 węzłów grupowych 27 budynki wielorodzinne (wł. PEC) oraz 10 domki jednorodzinne

32 Rozliczanie projektu pn. Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie

33 Rozliczanie projektu 2011 rok Okres jako koszt niekwalifikowany Ostatnia faktura za (płatność) Złożenie wniosku o płatność do NFOŚiGW Łączna kwota kontraktów za 2011 r. ok. 3,9 mln zł Wnioskowana kwota ok. 3,2 mln zł Otrzymano (100% wnioskowanej kwoty) Źródła finansowania - (kredyt komercyjny 2 mln zł)

34 Rozliczanie projektu 2012 rok Ostatnie faktury za (płatność 30 dni) Złożenie wniosku o płatność do NFOŚiGW pierwszy (2/3 zadań) , drugi Łączna kwota kontraktów za 2012 r. ok. 6,6 mln zł Wnioskowana kwota I wniosek: 4,6 mln zł, II wniosek: 2 mln Źródła finansowania (pożyczki): WFOŚiGW pomostowa 5,6 mln zł WFOŚiGW uzupełnienie wkładu własnego 333 tys. zł Dodatkowo w wyniku modernizacji sieci (nie objęte projektem) WFOŚiGW pożyczka na węzły 290 tys. zł (inwestycja 2,1 mln. zł)

35 Rozliczanie projektu 2013 rok Ostatnie faktury za (płatność 10 dni) Złożenie wniosku o płatność do NFOŚiGW wraz z rozliczeniem zaliczki Łączna kwota kontraktów za 2013 r. ok. 7,9 mln zł Źródła finansowania: NFOŚiGW - zaliczka 6,6 mln zł WFOŚiGW uzupełnienie wkładu własnego 1,1 mln zł (pożyczka) Dodatkowo w wyniku modernizacji sieci (nie objęte projektem) budowa i modernizacja węzłów tys. zł (środki własne)

36 Podsumowanie projektu 2013 r. Planowane koszty projektu: 35 mln zł (brutto) część sieciowa 5,5 mln (brutto) węzły cieplne dotacja: 21 mln zł Poziom realizacji na X.2013: 25 mln zł (brutto) część sieciowa 4,2 mln zł (brutto) węzły cieplne dotacja: 15,4 mln zł Oszczędności poprzetargowe: 4 mln zł (aneks do umowy z NFOŚiGW) 19 zadań wykonanych z 25 zaplanowanych 17,3 km sieci przebudowanej z 22,5 km zaplanowanych

37 Koszty związane i dodatkowe realizacji Opłaty za zajęcie pasa drogowego - około 600 tys. zł Koszt roczny za umieszczenie w pasie drogowym ciepłociągów w związku z przebudową - około 60 tys. zł Wzrost podatku od nieruchomości - planowane po 2014 r tys. zł Zmniejszenie podatku w związku z likwidacją ST - 61 tys. zł Koszty nasadzeń zamiennych po wycince drzew (wycinka 169 drzew i 310 m2 krzewów, nasadzenie 182 drzew i 387 m2 krzewów) - 65 tys. zł bez kosztów wycinki Ograniczenia w zbyciu nieruchomości po zlikwidowanych węzłach grupowych - koszty rozbiórki budynków, utrzymania terenów, podatki

38 Dziękuję za uwagę i tego Państwu życzę Paweł Uznański PEC Bełchatów

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia REGULAMIN

Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia REGULAMIN Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia REGULAMIN udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Stargard Szczeciński 1. Definicje:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OSTROWSKIEGO ZAKŁADU CIEPŁOWNICZEGO SA SPIS TREŚCI 1. WŁADZE SPÓŁKI... 3 2. RYNEK... 4 2.1. ENERGIA CIEPLNA...6 2.2. ENERGIA ELEKTRYCZNA (EE)...16 2.3. USŁUGI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Kraków, czerwiec 2012 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy

Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Raport z wykonania w latach 2004-2012 Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy Autorzy: dr Joanna Fajfer mgr Paulina Kostrz-Sikora Warszawa, 2013 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia...

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2010r. wynosił 96.037.119,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty 107.861.984,32

Bardziej szczegółowo

2. Cele Zadania. 3. Ogólne warunki Zadania

2. Cele Zadania. 3. Ogólne warunki Zadania Regulamin dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach/Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 Spis treści: 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej ENEA...5 1.1. Opis dokonanych zmian w strukturze Grupy... 5 1.2. Opis inwestycji kapitałowych w obrębie Grupy... 5 1.3. Opis planowanych zmian w obrębie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Kraków, maj 2013 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia NFOŚiGW w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej dr inż. Jan Wiater Ekspert w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej Kraków, sierpień 2013 Pod Patronatem: Partnerzy Programu: www.cieplodlakrakowa.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska i OZE Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu J.Przybysz@nfosigw.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r. UCHWAŁA NR XL/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. 4.1. Ilość wykonanych zadań termomodernizacyjnych budynków [szt.] Rok 2012 2013 2014. Rok 2013 2014 2015 2016

PROGRAM PRIORYTETOWY. 4.1. Ilość wykonanych zadań termomodernizacyjnych budynków [szt.] Rok 2012 2013 2014. Rok 2013 2014 2015 2016 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: Program dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych

Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Finansowanie przedsięwzięć wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze środków krajowych i strukturalnych Dofinansowano ze środków dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aplikowanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk.

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Jednym z elementów ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sporządzone przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Opracowanie sporządzone przez Pomorską Grupę Konsultingową S.A. z siedzibą w Bydgoszczy Krajowe Programy Priorytetowe finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnych Programów Operacyjnych, WFOŚiGW oraz banków Opracowanie sporządzone przez Pomorską

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo