Opis techniczny do projektu wykonawczego branży budowlanej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis techniczny do projektu wykonawczego branży budowlanej"

Transkrypt

1 Opis techniczny do projektu wykonawczego branży budowlanej 1.0 Dane ogólne 1.1 Ogólna charakterystyka obiektu OBIEKT : budynek byłej szkoły mechanizacji rolnictwa LOKALIZACJA : ul. Al. 700-lecia/Szkolna, Łasin działka nr 159/1 obręb Łasin ZAKRES : przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek usług pożytku publicznego działalność związana z reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie INWESTOR : Fundacja Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych ul. Wyszyńskiego 1, Łasin 1.2. Podstawa opracowania - Umowa z Inwestorem nr 3/2011 z dnia r. - Decyzja o warunkach zabudowy z dnia r. - propozycja programu Funkcjonalnego opracowana przez Inwestora pismo z dnia r. - Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny oraz Ekspertyza techniczna wraz z pełną inwentaryzacją budowlaną budynku opracowana przez INTERBUD w ramach zawartej Umowy - uzgodnienia dokonane z inwestorem w trakcie opracowywania 1.3 Zakres opracowania Zakres ten obejmuje rozwiązania szczegółowe do projektu budowlanego architektoniczno-konstrukcyjnego : Branża architektoniczna: 1. Zagospodarowanie terenu 2. Opis i zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 3. Opis i rysunki rozwiązań posadzek na gruncie i na stropach 4. Opis i rysunek technologii ocieplenia ścian zewnętrznych od środka oraz ocieplenia połaci dachowej na poddaszu 5. Opis technologii izolacji ścian fundamentowych i tynków zewnętrznych Branża konstrukcyjna: 6. Opis rozbiórki 7. Opis i rysunki podstawowych elementów konstrukcji ( fundamentów, stropów, schodów, podciągów i więźby dachowej ) 8. Opis i rysunki projektowanej windy- platformy

2 2.0. Szczegółowy opis technologii projektowanych robót remontowo budowlanych Branża architektoniczna 2.1. Zagospodarowanie terenu Drogi i chodniki Przyjęto, że istniejąca droga wewnętrzna z wjazdem bramowym oraz place o nawierzchni asfaltowej pozostają, jedynie wymagać będą lokalnych napraw. Nową drogę dojazdową do budynku części niższej po wykonaniu niwelacji terenu projektuje się z kostki betonowej Polbruk gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Nowy chodnik projektuje się jako dojście do wejścia głównego budynku oraz dojście do budynku niskiego. Chodnik projektuje się z kostki betonowej Polbruk gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm. Szczegółowe usytuowanie dróg i chodników przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr Remont istniejącego ogrodzenia murowanego od strony ul. Szkolnej i Al. 700-lecia. Projektuje się renowacje powyższego ogrodzenia obejmującą: - skucie istniejących zniszczonych czapek ceglanych i wykonanie nowych z cegły klinkierowej - skucie istniejących tynków na cokole i ścianach z cześciową ich naprawą oraz wykonanie nowych tynków cementowych kat. III wraz z malowaniem farbą emulsyjną dwukrotnie w kolorze popielatym. - wykonanie nowej bramy i furtki o tych samych gabarytach z profili stalowych malowanych antykorozyjnie oraz farbą do metalu dwukrotnie w kolorze ciemnografitowym matowym Docelowo projektuje się zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni Opis rozwiązań technicznych i zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Stolarka okienna Projektuje się nową stolarke okienną o następujących parametrach: - okna drewniane wykonane na zasadzie odtworzenia historycznego kształtu i podziału dotychczasowych okien istniejących, zgodnie z rys. nr 3 - na poddaszu projektuje się okna połaciowe systemowe typu FAKRO-FSP1 oraz nad klatką schodową dwa okna klapy dymowe i wyłaz dachowy Całość stolarki okiennej przedstawiono w zestawieniu na rys. nr Stolarka drzwiowa Projektuje się następujące typy drzwi: - do kotłowni: zewnętrzne drewniane EI-30 i wewnętrzne stalowe EI-30 - główne drzwi wejściowe do budynku: drewniane dwuskrzydłowe, wykonane na zasadzie odtworzenia historycznego, malowane w kolorze ciemnobrązowym RAL8002 według rysunku nr 5. Do części niskiej drzwi drewniane jednoskrzydłowe płycinowe malowane w kolorze ciemnobrązowym RAL8002.

3 - Drzwi wewnętrzne: p.poż. EI-30 drewniane typu EI-30AFIP Producent Stobrawa Zakład Drzewny z miejscowości Brzeg. pozostałe drzwi wewnętrzne typu PORTA o konstrukcji skrzydła z płyty wiórowej otworowej z ościeżnicami regulowanymi z zamkiem na klucz patentowy. Szczegółowe typy drzwi oraz wymiary i ilości przedstawiono na rysunku nr 4. Drzwi wykonane z kolorze jesionu (ostateczny kolor ustali Użytkownik) 2.3. Opis i rozwiązania techniczne podłoży i posadzek Podłoża i posadzki w części niepodpiwniczonej - utwardzone podłoże gruntowe - chudy beton kl. B15 gr. 10 cm - izolacja z folii budowlanej - izolacja termiczna twardy styropian gr. 12 cm - izolacja z folii budowlanej - szlichta cementowa gr. 4 cm z betonu drobnoziarnistego B20 - podłoga z desek 32 mm ułożona na legarach 40 x 60 cm lub z płytki gress ułożone na szlichcie Szczegół rozwiązania przedstawiono na rys. nr Podłoża i posadzki na stropach - tynk cem-wap na płycie stropowej - płyta stropowa żelbetowa wylewana na mokro gr. 8 cm - izolacja z folii budowlanej - izolacja termiczna twardy styropian gr. 12 cm - podłoga z desek 32 mm ułożona na legarach 60 x 60 cm lub płytek gress ułożonych na szlichcie cementowej Szczegół rozwiązania przedstawiono na rys. nr Tynki i okładziny wewnętrzne oraz malowanie Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnętrz Projektuje się tańszy system niż podany w projekcie budowlanym. Zastosowano ocieplenie w systemie YTONG-MULTIPOR (Aprobata Techniczna). Płyty izolacyjne wykonane są z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego gr. 5 cm. Płyty te przyklejane są lekką zaprawą YTONG-MULTIPOR oraz wyprawa zewnętrzna z siatki z włókna szklanego. Roboty należy wykonać zgodnie z instrukcją Producenta Ocieplenie połaci dachu Ocieplenie połaci dachu projektuje się z wełny mineralnej gr. 16 cm, od spodu folia paroizolacyjna oraz 2 x płyty GKF na ruszcie systemowym Tynki na ścianach wewnętrznych murowanych Projektuje się tynki cem-wap. kat. II oraz gładzie gipsowe. Okładziny ścian w pomieszczeniach sanitarnych i w kuchni projektuje się z płytek glazurowanych układanych na zaprawie klejowej.

4 Sufity podwieszone W pomieszczeniach sanitarnych i korytarzach projektuje się sufity podwieszone kasetonowe systemowe Opis technologii izolacji ścian fundamentowych i tynków zewnętrznych Izolacja ścian fundamentowych Izolacja pionowa technologia wykonania: - wykonanie odkrywek ścian fundamentowych od zewnątrz - oczyszczenie i zmycie ściany pod ciśnieniem - dobetonowanie ścianki pionowej gr cm z betonu B15 - wykonanie hydroizolacji w systemie ICOPAL - gruntowanie powierzchni betonowej SIPLAST PRIMER szybki grunt SBS - izolacja powłokowa SIPLAST FUNDAMENT szybka izolacja SBS w dwóch warstwach Izolacja pozioma DRYZONE SUCHY MUR ICOPAL technologia wykonania: - od strony wewnętrznej ścian zewnętrznych nad posadzką po skuciu tynków w pasie ok. 20 cm nawiercenie otworów Ø 12 mm na głębokość cm w rozstawie co 12 cm - zainiektowanie otworów preparatem DRYZONE - po wyschnięciu preparatu uzupełnić tynkiem renowacyjnym Roboty izolacji pionowej wykonać ściśle z instrukcją Producenta Tynki zewnętrzne ścian zewnętrznych Po skuciu tynków i osuszeniu ścian wykonać tynk wapienny kat. III. Po wyschnięciu zastosować malowanie farbą silikonową w kolorze graphit 14 i graphit 13 wg wzronika CAPAROL, zgodnie z kolorystyką rys. nr Cokół Po skuciu tynków i wysuszeniu na cokole projektuje się tynki renowacyjne ATLAS ZŁOTY WIEK TRO, malowane farbą silikonową w kolorze graphit 12 wg wzronika CAPAROL.

5 Branża konstrukcyjna 2.6. Rozbiórki Rozbiórkę elementów konstrukcyjnych dachu i stropów winno się wykonywać etapowo. Rozbiórka będzie obejmować następujące elementy konstrukcyjne: - rozbiórkę pokrycia dachu i deskowania wraz z rozbiórką całej konstrukcji drewnianej dachu (projektuje się rozbiórkę etapowo) - rozbiórkę ścianek działowych - rozbiórkę stropów drewnianych nad parterem i I piętrem wraz z podłogami - rozbiórkę schodów drewnianych wewnętrznych - rozbiórkę schodów zewnętrznych betonowych - rozbiórkę podłóg i posadzek Proponuje się rozbiórkę dachu wykonać etapowo: I etap segment od ul. Szkolnej z klatką schodową włącznie Po rozbiórce dachu zmontować na bazie istniejących niezniszczonych elementów konstrukcji tymczasowe zabezpieczenie z pokryciem z folii. II etap pozostała część budynku 2.7. Elementy konstrukcyjne technologia wykonania Fundamenty Stopy fundamentowe pod słupy ramy stalowej. Roboty należy wykonać etapowo oddzielnie pod każdy słup. Opis kolejności wykonania robót: rozebrać odcinek istniejącego fundamentu ceglano-kamiennego w obrębie projektowanej stopy do poziomu posadowienia sprawdzić podłoże gruntowe wykonać chudy beton, deskowanie oraz zbrojenie wraz z betonowaniem (beton towarowy C16/20 (B20), stal konstrukcyjna RB500W, pręty rozdzielcze i strzemiona stal St0) wraz ze stopą wykonać należy odcinek wieńca żelbetowego Rozwiązanie konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr K1 i K Wzmocnienie stropu nad piwnicą w obrębie projektowanej windy Projektuje się płytę żelbetową gr. 15 cm zbrojoną krzyżowo oparta na dwóch dźwigarach stalowych INP 200 osadzonych w ścianach poprzecznych piwnic (beton towarowy C16/20 (B20), stal konstrukcyjna RB500W, pręty rozdzielcze i strzemiona stal St0). Rozwiązanie konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr K3

6 Rama stalowa w obrębie wyburzonej ściany wewnątrz parteru. Zaprojektowano ramę stalową słupy i rygle 2 x INP 400. Rama zespawana na budowie zgodnie z rysunkiem nr K Stropy nad parterem i piętrem. Zaprojektowano stropy stalowo żelbetowe typu Kleina. Płyta betonowa gr. 8 cm zbrojona prętami Ø 6 stal St0, beton C16/20 (B20). Belki stalowe INP 200 (stal St3sx) oparte na wykutych gniazdach w istniejących ścianach z wykonaniem poduszki gr. 16 cm z zaprawy ATLAS TEN-10. Konstrukcja zbrojenia płyty żelbetowej oraz układ belek stropowych przedstawiono na rys. nr K4 i K Schody wewnętrzne. Projektuje się schody żelbetowe płytowe o grubości płyty biegowej 12 cm oraz płyty spocznikowej gr. 20 cm (beton towarowy C16/20 (B20), stal konstrukcyjna RB500W, pręty rozdzielcze i strzemiona stal St0). Konstrukcję schodów przestawiono na rys. nr K6 i K Konstrukcja dachu Konstrukcja drewniana kleszczowo płatwiowa jako odtworzenie istniejącego kształtu dachu kopertowego. Drewno klasy K-27 (C-14), impregnowane FOBOSEM M-4 do stopnia niezapalności (200 g/m 2 ). Łączenie elementów konstrukcji na łączniki systemowe. Szczegółowa konstrukcja dachu została przedstawiona na rys. nr K8 i K8a Zestawienie drewna przedstawiono na rys. nr K Pokrycie dachu i obróbki blacharskie Pokrycie dachu projektuje się z dwóch warstw papy nierozprzestrzeniającej ognia Firmy ICOPAL: papa podkładowa i wierzchniego krycia. Papa ułożona na deskowaniu o gr. 25 mm z desek impregnowanych. Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,50 mm (w kolorze naturalnym- nie mogą być malowane ani powlekane): rynny Ø 150 mm rury spustowe Ø 120 mm z odprowadzeniem wód na teren Konstrukcja podjazdu dla osób niepełnosprawnych, daszek nad wejściem oraz schody zewnętrzne. 1. Szczegółowy opis techniczny wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, daszku nad głównym wejściem i bocznym przedstawiono na rys. nr K9. 2. Schody zewnętrzne o konstrukcji żelbetowej płytowej przedstawiono na rys. nr K10 i K11. Wykończenie schodów lastryko płukane. Balustrada stalowa: - słupki z rury Ø 38 mm - poręcze z rury Ø 38 mm - wypełnienie pręty okrągłe gładkie Ø 12 mm co 12 cm

7 Wszystkie elementy stalowe: balustrada i konstrukcja zadaszenia malowane farbą antykorozyjną oraz farbą do metalu w kolorze ciemnografitowym matowym dwukrotnie. Zestawienie stali zbrojeniowej i kształtowej zestawiono na rys. nr K12 i K Konstrukcja szybu windy (platformy) Szyb windowy posadowiony będzie ma odcinku wzmocnionego stropu ceramicznego łukowego nad piwnicą. Ściany obudowy projektuje się z bloczków SILKA gr. 12 cm kl. 20 na zaprawie cementowej marki 3. W poziomie stropu zaprojektowano obwodowe wieńce żelbetowe 12 x 25 cm zbrojone podłużnie 4 Ø12, strzemiona Ø6 co 15 cm. Przekrycie szybu płyta żelbetowa gr. 15 cm zbrojona siatką Ø6 co 15 cm. Wieńce i płyta z betonu C16/20 (B20). Rzut i przekrój przedstawiono na rys. nr K15. Opracował Załączniki: - rysunki nr 1-9 branży architektonicznej - rysunki nr K1-K16 branży konstrukcyjnej - dane techniczne projektowanej platformy Producent: MICROLIFT ul. Pasaż Ursynowski Warszawa

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : Opracowała : Sprawdził : mgr inż. arch. Kamil Biskup SW-30/2006 11.2013 uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100

OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 OPIS TECHNICZNY Do projektu przebudowy piętra budynku biurowego na potrzeby Biblioteki Gminnej 1. Inwestor: Gmina Strzelin ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin 2. Adres przedsięwzięcia: Strzelin ul. Grahama

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 2. Oświadczenie projektantów i sprawdzających. 3. Zaświadczenia o przynależności

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

1.Podstawa opracowania 2.Zakres i cel opracowania 3.Usytuowanie,skomunikowanie budynku, stan zainwestowania

1.Podstawa opracowania 2.Zakres i cel opracowania 3.Usytuowanie,skomunikowanie budynku, stan zainwestowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRALNI DPS SŁONECZNE WZGÓRZE W RYJEWIE NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNY ul. DONIMIRSKICH 6. RYJEWO Dz. nr 353/3 obręb 0010 1 1.Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści :

1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI : A. Część opisowa 1. Opis techniczny do projektu budowlano- wykonawczego architektonicznego (z uzgodnieniami) 1.1. Opis techniczny - spis treści : 1. Dane ogólne o inwestycji 2. Program

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Opis techniczny II. Część graficzna Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 35. Nazwa rysunku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 2 2. Stan istniejący str. 2 3. Projektowana modernizacja str. 3 4. Wielkości liczbowe str. 4 5. Rozwiązania materiałowe str. 4 5.1 Wyburzenia

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT:

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: A. Projektowanie. 71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 71221000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45000000-7 Roboty ziemne - CPV 45111200-0 Roboty betonowe - CPV 45262300-4 Roboty murowe - CPV 45262500-6

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo