w Warszawie gl6wna:ul. ZarzqdzaniaBezpieczeristwem w zakresie: terapiaizotopowa, - chemioterapia. - Swiadczenia w poradniach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w Warszawie gl6wna:ul. ZarzqdzaniaBezpieczeristwem w zakresie: terapiaizotopowa, - chemioterapia. - Swiadczenia w poradniach."

Transkrypt

1 Lloyd Polen 58 Sp.z o.o"oddzial za6wiadcza niniejszym, 2epodmiot leczniczy Gentrum im.mariisknodowskiej-curie gl6wna:ul. W.K.Roentgena 5,PL Klinika Onkologiczna: 15,Pl ul.wawelska wprowadzilo i HigienqPracy dlazakresu: i stosuje ZarzqdzaniaBezpieczeristwem System Swiadczenie uslugmedycznych w zakresie: - Swiadczenia w oddzialach. terapiaizotopowa, radioterapia, brachyterapia, - chemioterapia. terapeutyczne, lekowe. - Swiadczenia w poradniach. - diagnostykakosztochlonna. Swiadczenia kontraktowane odrgbnie. Rehabilitacja lecznicza. dil;; ;;ffii.i.vem i teczenie uzateiniefi programy Profilaktyczne zdrowotne. RealizacjaNarodowego nia Cho16b Nowotworovvych. Programu Zwalcza pracnaukowo badawczych. Prowadzenie jestw zalqczn (szczeg6lowy uslug podany ikach zakres 6wiadczonych ). pzez Auditpzeprowadzony LloydPolenSp.z o.o.wykazal, zesystem Zarzqdzania Bezpieczeirstwem nastqpujqcej normy: i Higienq Pracy spelnia wymagania fi jestwa2ny Niniejszy certyfikat do oddnia dnia Wvdanie nr3.certvfikowanv 2012 odkwietnia t - - " - " ' - ' - - J " ' ' - t 'i$ Dasmararr 'ff{{. i Pfi#.i e r l r e u mi I P c r s r rc A x n E o v T A c Jl r I iffii Warszawa. LloydPolenSp,z o.o.oddzial ul,ogrodowa 1z 5

2 Gertyfikat nr1docedyfikatu Zatqcznik im.mariisklodowskiej-gurie gl6wna: 5,PL ul.w,k.roentgena :2AA4 certytikacji: anestezjologii i intensywnej Swiadczone w oddzialach terapii, chirurgiiklatki piersiowej, chirurgiiszczgkowo chirurgiio96lnej,chirurgiionkotogicznej, twarzowej, endokrynologii,gastroenterologii,ginekologii onkologicznej,hematologii, neurochirurgii, urologiii kardiologii. onkologii klinicznej, otolaryngologii, - - radioterapia, terapiaizotopowa teleradioterapii, brachyterapia, -brachvterapii '----'J --'-r" i terapiiizotopowei, - chemioterapia - leczenie jednodniowym w trybieambulatoryjnym, i hospitalizacii. - w zakresie (leczenie terapeutyczne chemioterapii niestandardowej lekami spoza katalogu). leczenia: lekowe rakapiersi,rakanerki,szpiczaka jelita grubego,podscieliska mnogiego, chloniakow zlosliwych, raka wqtrobokornorkowego, przewodu pokarmowego, LeSniewskiego-Grohna, choroby migsakow tkanek miqkkich, rakapluca, glejak6wm6zgu,wlokniakomigsaka sk6ry, czerniakow zno6liwych sk6ry, raka jajnika, bendamustynq opornychna rytuksymab, wysokozr6inicowanego chloniak6w nieziarniczych plaskonablonkowego glowyi szyi nowotworu neuroendokrynnego trzustki, rakanarzqd6w w skojazeniu lubnawrotowego z radioterapi4, chorych naopornego szpiczaka mnogiego i remisji jelitagrubego, wrzodziej4cego rakagruczolu krokowego nakastracjg. zapalenia opornego - -t r-- fi il j ; ii *1" t. +,,[!ii, -Dagmara - g. - Zygd!fugka," ti, PCAI Germanlscher LloydPolenSp,z o.o.oddzial zzc

3 Gertyfikat 1docertyfikatu Zalqczniknr im,mariisklodowskiej-gurie gl6wna: 5,PL ul.w.k.roentgena {8001 zakres cenyilkacjr: Swiadczona w poradniach chirurgiiklatki piersiowej,chirurgii o96lnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii szczgkowo twarzowej, gastroenterologii, ginekologii neurochirurgii, i ponoinictwa, onkologiiklinicznej, otolaryngologii, kardiologii ineurologii. urologii, leczenia b6lu,genetyki, endokrynologii, - diagnostykakosztochlonna - badari opieka specjalistyczna medycynynuklearnej,gastroskopii,kolonoskopii,tomografiikomputeroweji rezonansu magnetycznego, Swiadczenia kontraktowane badariizotopowych, terapiiizotopowych, badan odrgbnie genetycznych Emisyjnej, i Pozytronowej Tomografii Rehabilitacja lekarskaambulatoryjna opiekarehabilitacyjna, fizjoterapia lecznicza w osrodku ambulatoryjna i rehabilitacja o96lnoustrojowa dziennym. Opieka psychiatryczna i leczenie uzaleinieriw zakresie:swiadczenpsychiatrycznych ambulatoryjnych dladoroslych, profilaktyki rakapiersinaetapiepodstawowym Profilaktyczne Programy Zdrowotne profilaktyki i poglgbionym, diagnostycznym rakaszyjkimacicynaetapiepodstawowym, i poglgbionym chor6bodtytoniowych, orazprofilaktyki A C1 1 2 Ofr,fS LloydPolenSp.z o.o.oddzial 3z5

4 Gertyfi kat re Zalqcznik nr1doceftyfikatu Gentrum im.mariisklodowskiej-gurie gl6wna:ul"w.k.roentgena 5,PL-02-78l certyfikacji: Realizacja Chorob Narodowego Programu Zwalczania Nowotworowych w zakresie: pierwotna Prewencja nowotwor6w. Populacyjny iwczesnego Program Profilaktyki Wykrywania RakaPiersi, Populacyjny Program Profilaktyki iwczesnego Wykrywania RakaSzyjkiMacicy. Programopieki nad rodzinamiwysokiegodziedziczenia ryzyka zachorowania zlosliwe MODUT wczesne wykrywanie na nowotwory nowotworow zlo6liwych wysokiego dziedziczenia na w rodzinach ryzykazachorowania rakapiersii rakajajnika. 5, Programopieki nad rodzinamiwysokiegodziedziczenia ryzyka - MODUT zachorowania na nowotwory zlo6liwe ll - wczesne wykrywanie nowotworow -ryryx^zachorowania zlosliwych dziedziczenia w rodzinactr wysofiego na rakajelitagrubego i blonysluzowej tzonumacicy ;;ffiffiffi;;;;'; ;;;;krywania jerita grubego. raka..,::i:irrydporenspzoooddziarwarszawa urosrodowasb,00-8zowarszawa,porska 4 z5

5 Zalqcznik nr2 docertyfikatu Certvfikat im.mariisknodowskiej-curie KlinikaOnkologiczna: 15,PL ul.wawelska certyfikacji: Swiadczone w oddzialach anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgiiogolneji onkologicznej. w zakresie teleradioterapii, - chemioterapia - w trybieambulatoryjnym, jednodniowym i hospitalizacji. - w zakresie (leczenie terapeutyczne chemioterapii niestandardowej lekamispozakatalogu). lekowe- leczenie plucaorazleczenie rakapiersi,jelitagrubego, glejakow mozgu. Swiadczona w poradniach chirurgiiogolnej i chirurgii klinicznej. onkologicznej orazonkologii - diagnostyka - w zakresietomografii kosztochlonna komputerowej, Dagmara Zyggwska LloydPolenSp.z o.o,oddzial 5z5

Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie.

Certyfikat. Centrum. Onkologii Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi. e gl6wna: ISO9001:2008 ISO14001 :2004. Leczenie. Lloyd Polen Oddzial 00-876 Sp.. z o.0,. ul,ogrodowa 58 zaswiadcza niniejszym, zepodmiot leczniczy Instytutim.Marii-SnoOowskiej-Curiew Warszawi e Klinika Onkologiczna: 15,Pl-02-034 ul.wawelska wprowadzilo

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013

Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013 Szpital Uniwersyteckinr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy PLAN F I N A NSOWO-RZECZOWY na rok 2013 BYDGOSZCZ 2013 Spis treści I. PLAN FINANSOWY...3 1. ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU...3 2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY...3

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 594 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Gdynia, czwartek, 16 kwietnia 2015 r. OFERTA ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Oferta jest ważna 60 dni od momentu jej przedstawienia,

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

Obecny Stan Zwalczania

Obecny Stan Zwalczania Obecny Stan Zwalczania Healthcare Nowotworów w Polsce Opracowane przez Wstęp Obecny Stan Zwalczania Nowotworów w Polsce został przygotowany w związku z realizacją projektu pn. Strategia Walki z Rakiem

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY)

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY) ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA (PION MEDYCZNY) Kliniki i Oddziały Kliniczne I. Klinika Chorób Dzieci 1. Kliniką kieruje Ordynator/Kierownik Kliniki, któremu podlegają Kierownicy/Ordynatorzy Oddziałów,

Bardziej szczegółowo

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI Kod Opis 0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI 0030 PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 1751. Rozporządzenie. z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 1751. Rozporządzenie. z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 1751 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

Bardziej szczegółowo

KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii

KURIER ONKOLOGII. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wielkopolskiego Centrum Onkologii w 2006 r. wielkopolskie centrum onkologii Autorzy: mgr Justyna KrupeckaFr¹ckowiak dr n. med. Marta BoguszOsawa przy wspó³pracy Dzia³u Organizacji i Kontraktowania Œwiadczeñ Medycznych, Dzia³u Inwestycji i Remontów i Dzia³u Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Mokotowskie Centrum Medyczne zapewnia opiekę w ramach działalności trzech jednostek organizacyjnych. PRZYCHODNIA SZPITAL ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Mokotowskie Centrum Medyczne zapewnia opiekę w ramach działalności trzech jednostek organizacyjnych. PRZYCHODNIA SZPITAL ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Szpital św. Elżbiety - Mokotowskie Centrum Medyczne, powstał na bazie istniejącego od 1931 roku szpitala Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek na Mokotowie, w historycznej lokalizacji Warszawy. Istniejący od

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK

UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK UZASADNIENIE DO ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2006 ROK Zmiana zakłada przesunięcie środków finansowych pomiędzy pozycjami kosztowymi planu finansowego: Zmniejszenia Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r.

Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. Uchwała Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 INFORMACJE OGÓLNE. Podstawowe telefony i faxy WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 Podstawowe telefony i faxy INFORMACJE OGÓLNE Centrala (0-46) 834-07-00 Dyrektor (0-46) 834-07-00 tel./fax (0-46) 834-08-83

Bardziej szczegółowo

STATUT. BRÓDNOWSKlEGO CENTRUM

STATUT. BRÓDNOWSKlEGO CENTRUM Zalacznik do Uchwaly Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie zaopiniowania Statutu Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego STATUT BRÓDNOWSKlEGO CENTRUM S PECJALISTYCZN EGO MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Szpital przyjazny pacjentom

Szpital przyjazny pacjentom za Z a k ł a d O p i e k i Z d r o w o t n e j M i n i s t e r s t w a S p r a w W e w n ę t r z n y c h i A d m i n i s t r a c j i z W a r m i ń s k o - M a z u r s k i m C e n t r u m O n k o l o g

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do specyfikacji z dnia 12.08.2015 r. Imię Nazwisko Stanowisko (wpisać odpowiednio: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka/położna)

Załącznik nr 4 do specyfikacji z dnia 12.08.2015 r. Imię Nazwisko Stanowisko (wpisać odpowiednio: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka/położna) Imię Nazwisko Stanowisko (wpisać odpowiednio: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka/położna) Proszę wypełnić tabelę Doświadczenie poprzez zaznaczenie krzyżykiem posiadanych rodzajów doświadczenia. Tabela

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 7/2013 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dziennik Ustaw Nr 111 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.05.31 19:12:43 +02'00' 6325 Poz. 653 653 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Komórki organizacyjne i stanowiska podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu

I. Komórki organizacyjne i stanowiska podlegające bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala (Uchwała Nr.. Senatu UMK w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r.) Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy I. Komórki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy Załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (Uchwała Nr 73 Senatu UMK w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r.) Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole.

Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Opolu ul. Kośnego 53, 45-372 Opole www.szpital.opole.pl sekretariat@szpital.opole. SPIS TREŚCI: DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 1. Podstawy prawne funkcjonowania Szpitala i obowiązywania regulaminu... 2 Rozdział 2. Cele i zadania Szpitala... 3 Rozdział 3. Polityka Jakości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ SŁUśBY ZDROWIA

WYKAZ KURSÓW I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ SŁUśBY ZDROWIA WYKAZ KURSÓW I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI WOJSKOWEJ SŁUśBY ZDROWIA Lp. Dziedzina Ośrodek organizujący i prowadzący szkolenie T e m a t Przeznaczenie Termin / czas trwania Kurs (CMKP) / nie

Bardziej szczegółowo