Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca Gdynia ul. Armii Krajowej 26

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 26"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 ROK 1. Jednostka sporządzająca sprawozdanie Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca Gdynia ul. Armii Krajowej 26 Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem w dniu r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (wpis z dnia 13 marca 2004 r.) 2. Przedmiot działalności Stowarzyszenia określony w statucie DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI działalność innych instytucji medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie - hospicjum stacjonarne PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA działalność lekarska prowadzona bezpośrednio w domu pacjenta domowa opieka hospicyjna DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA Indywidualna działalność fizykoterapeutów oraz działalność prowadzona w dziedzinie terapii ruchowej DZIALALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH indywidualna działalność pielęgniarek POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ działalność psychologów i psychoterapeutów POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA ośrodek wolontariatu, opieka społeczna dla dzieci, działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub innych formach wspierania finansowego w ramach opieki społecznej 3. Okres sprawozdawczy Sprawozdanie zostało sporządzone za okres r r. przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie 4. Zasady wyceny według przepisów ustawy o rachunkowości Środki trwałe rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 1 rok o wartości przekraczającej zł. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości jednostkowej od zł do zł amortyzowane są jednorazowo, w chwili ich wydania do użytkowania. Środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej zł amortyzowane są metodą liniową. 2 S t r o n a

2 5. Zapasy Wycenia się według cen zakupu. Rozchód materiałów wycenia się według zasady pierwsze weszło pierwsze wyszło. 6. Należności i zobowiązania Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny. Administracyjnych Medycznych Członek Zarządu Sekretarz Dyrektor Stowarzyszenia Krystyna Szambelańczyk Urszula Bławat Mirosław Pietrzak Teresa Czapska Grzegorz Miloch 3 S t r o n a

3 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 ROK. I. Wyjaśnienia do bilansu 1. Zmiany wartości składników aktywów trwałych w roku obrotowym Tab. nr 1 Wyszczególnienie Wartość brutto Wartość netto zwiększenia zmniejszenia Rzeczowe aktywa trwałe , , , , ,16 środki trwałe , , , , ,16 urządzenia techniczne i maszyny , , , ,12 środki transportu , , , ,64 inne środki trwałe , , , , ,40 Wartość umorzenia na koniec 2010 roku wynosiła ,53 zł. 2. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów Tab. nr 2 Rodzaj umowy Stan na początek 2010 roku Zmiany w ciągu roku zwiększenia zmniejszenia Stan na koniec 2010 roku Dzierżawa , ,00 Razem , ,00 Umowa dzierżawy zawarta 28 lipca 2000 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Hospicjum im. Św. Wawrzyńca. Przedmiotem umowy jest dzierżawa nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dickmana 6 zabudowanej budynkiem hospicjum stacjonarnego. 3. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za 2010 rok. Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Wawrzyńca proponuje przeznaczyć całość zysku za 2010 na fundusz statutowy Stowarzyszenia w celu jego wykorzystania na realizację zadań statutowych. 4 S t r o n a

4 II. Wyjaśnienia do rachunku wyników 1 Struktura przychodów lp Wielkość i struktura przychodów w latach wyszczególnienie kwota [zł] Przychody ogółem: ,56 udział w przychodach kwota [zł] Tab. nr 3 Udział w przychodach 100, ,21 100,00 w tym 1) składki członkowskie 360,00 0,02 267,00 0,02 2) zbiórki publiczne ,00 3, ,23 6,78 3) wpłaty 1% pdof ,46 70, ,64 61,10 4) środki z budżetu Gmin: Gdynia, Kosakowo, Rumia ,00 5, ,00 7,41 5) darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz wsparcia finansowe ,35 14, ,82 15,70 w tym darowizny rzeczowe 7 725,11 0, ,14 1,04 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 100,00 0,12 7) nawiązki sądowe sądy cywilne i wojskowe ,43 1,10 975,72 0,07 8) przychody finansowe (odsetki) ,32 5, ,80 8,92 5 S t r o n a

5 III. Ustalenie podstawy podatku dochodowego od osób prawnych lp wyszczególnienie rok 2010 Tab. nr 4 1 przychody ogółem ,21 2 przychody podatkowe , koszty działalności według rachunku zysków i strat koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu , ,97 amortyzacja wyłączona z kosztów statutowych i administracyjnych ,97 5 koszty podatkowe (3-4) ,53 6 dochód podatkowy (2-5) ,68 7 dochód wolny od podatku ,68 dochód przeznaczony na cele statutowe 0,00 8 dochód podlegający opodatkowaniu 0,00 6 S t r o n a

6 IV. Dane o kosztach Wysokość i struktura kosztów w latach wyszczególnienie kwota [zł] udział w kosztach kwota zł Tab. Nr 5 udział w kosztach Koszty ogółem: ,65 100, ,50 100,00 koszty działalności podstawowej ,88 94, ,64 94,44 koszty administracyjne ,77 5, ,74 5,56 zużycie materiałów i energii ,60 1, ,39 1,64 usługi obce 9 806,00 1, ,19 1,13 podatki i opłaty 48,07-47,10 0,01 wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne amortyzacja ,98 2, ,60 2,69 pozostałe koszty 1 001,12 0,14 659,46 0,09 koszty finansowe ,12 0,00- V. Dodatkowe informacje Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz pożyczek w roku obrotowym. Administracyjnych Medycznych Członek Zarządu Sekretarz Dyrektor Stowarzyszenia Krystyna Szambelańczyk Urszula Bławat Mirosław Pietrzak Teresa Czapska Grzegorz Miloch 7 S t r o n a

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście ul. Dowborczyków 9-11 90 019 Łódź,.. Pieczęć jednostki:.. Adresat WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014 1. Nazwa i dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A I N F O R M A C J A D O D A T K O W A FUNDACJI OŚRODKA KARTA, 02-536 WARSZAWA ul. NARBUTTA 29 Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych Podstawowy przedmiot działalności to: wydawanie książek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok

INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok INFORMACJA DODATKOWA Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie za 2014 rok Forma sprawozdania: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rol< obrotowy 2009 Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specj alistycznych "TEPIS" Warszawa Uchwała Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 za rok obrotowy kończący się w dniu 3 grudnia 2014 roku Sosnowiec, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej ŚWIATŁO NADZIEI w Śmiglu Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2013 Sprawozdanie składa się z: I. Wprowadzenia II. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013-31.12.2013

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013-31.12.2013 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013-31.12.2013 Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego ul. Karowa 18A lok. 21 00-324 Warszawa I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo