PRZEDMIAR ROBÓT AL-PROJEKT MGR INŻ. ADAM LACHOWSKI ŁOMIANKI DZIEKANÓW LEŚNY UL. POGODNA 36

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT AL-PROJEKT MGR INŻ. ADAM LACHOWSKI ŁOMIANKI DZIEKANÓW LEŚNY UL. POGODNA 36"

Transkrypt

1 AL-PROJEKT MGR INŻ. ADAM LACHOWSKI ŁOMIANKI DZIEKANÓW LEŚNY UL. POGODNA 6 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 454- Przepompownie ścieków NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ADRES INWESTYCJI :,ADAMÓWEK, KALISZKI, ŁOSIA WÓLKA, AUGUSTÓWEK INWESTOR : URZĄD GMINY W CZOSNOWIE ADRES INWESTORA : 05-5 CZOSNÓW UL. GMINNA 6 BRANŻA : INŻYNIERYJNA DATA OPRACOWANIA : LUTY 00 R. INWESTOR : Data opracowania LUTY 00 R. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 kanalizacja tłoczna 00.PRD.prd C:\kanalizacja tłoczna 00 AdamóweK, Kaliszki.ATH. kanalizacja tłoczna CPV d.. 7. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł pojazdów na godzinę [ komory przewiertowe i studnie ] d.. d.. 4 d.. 5 d.. 6 d.. 7 d.. 8 d.. 9 d.. 0 d.. d.. d.. KNR AT KNR - z.o KNR KNR KNR KNR z.o KNR KNR KNR z.o KNR KNR KNR KNR [ *+.0]**6 m [4.0+.0]**5 m Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. ([4.0*.0]+[0.65*.5*])*6 m [4.0*.0]*5 m m m RAZEM RAZEM Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -m dalszy grub. - dalsze 4 0. m 0.00 RAZEM Ręczne rozebranie podbudowy z pospółki o grub. 0 m 0. m 0.00 RAZEM Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy m grub pojazdów na godzinę - dalsze 5 Krotność = 5 0. m 0.00 RAZEM Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do km 0.* RAZEM Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. km - 4 km RAZEM Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. m pojazdów na godzinę 0. m 0.00 RAZEM Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych m - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz m 0.00 RAZEM Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych m - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 0. m 0.00 RAZEM Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.5 m na odkład w gruncie kat.i-ii ([.0*4.0]+[0.65*.5*])*.0*6* [.0*4.0]*.78*5* RAZEM Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.i-ii z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do m - szerokość m ([.0*4.0]+[0.65*.5*])*.0*6*0..5 [.0*4.0]*.78*5* RAZEM Norma PRO Wersja 4.5a

3 kanalizacja tłoczna 00.PRD.prd d.. 4 d.. 5 d.. 6 d.. 7 d.. 8 d.. 9 d.. 0 d.. d.. d.. d.. 4 d.. 5 d.. KNR KNR KNR KNR z.sz.. KNR KNR analoza własna analiza własna 7. Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.i-ii z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do.5 m - szerokość m - wykopy kontrolne dla określenia rzędnych przyłaczy krzyżujących się z kanałami tłocznymi [ woda, gaz, kable].5*.5*.5*5* *.0* *.0* Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.5 m na odkład w gruncie kat.i-ii - wykopy kontrolne dla określenia rzędnych przyłaczy wody krzyżujących sie z kanałami tłocznymi.5*.5*.5*5* Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do.0 m wypraskami w grunt.nawodnionych kat.i-ii wraz z rozbiór ([.0+4.0]*+[0.65**])*.4*6 m [.0+4.0]*.00**5 m Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do m kat.gr.i-ii Grunt uprzednio odspojony. - szerokość m m RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gruncie kat. I-III RAZEM Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.5 m w ziemi kat.i- III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. km RAZEM przewiert sterowany - rury PE00 SDR7 o śr.zewnętrznej 0x6,6 m 85.0 m RAZEM przewiert sterowany - rury PE00 SDR7 o śr.zewnętrznej 90x5,4 m m RAZEM KNR-W - 7. połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej RAZEM KNR-W - 7. połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej RAZEM KNR-W - 7. połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE za pomocą kałtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 - trójnik 90/ RAZEM KNR-W - 7. kałtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 0 - trójnik redukcyjny / RAZEM.000 KNR-W - 7. kałtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 0 - trójnik 00/ RAZEM Norma PRO Wersja 4.5a

4 kanalizacja tłoczna 00.PRD.prd 6 d.. 7 d.. 8 d.. 9 d.. 0 d.. d.. d.. d.. 4 d.. 5 d.. 6 d.. 7 d.. 8 d.. 9 d.. KNR-W Zasuwy nożowe kołnierzowe bez obudowy o śr.80 - w studzienkach np. typ Hawle nr. kat RAZEM.000 KNR-W - 7. Zasuwy nożowe kołnierzowe bez obudowy o śr.00 - w studzienkach np. typ Hawle nr. kat. 600 analiza własna.000 RAZEM montaż przedłużenia trzpienia wrzeciona zasuw.000 RAZEM.000 KNR-W - 7. montaż kałtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych złaczka kołnierzowa typ Hawle nr.kat. O400 o śr.zewnętrz- nej RAZEM KNR-W montaż kałtek ciśnieniowych kołnierzowych - kałtka montażowa o śr.zewnętrznej KNR-W - 7. Odpowietrzenie sieci wodociągowych w studzienkach - zawór odpowietrzająco-napowietrzający dn 80 [ np. Hawle nr. kat ] kpl RAZEM.000 kpl.000 RAZEM.000 KNR-W - 7. połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE za pomocą kałtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 5 - trójnik skośny PE 0/0.000 RAZEM.000 KNR-W - 7. montaż kałtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej RAZEM.000 KNR-W - 7. kałtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 0 - kołnierz ślepy RAZEM.000 KNR-W Zasuwy nożowe kołnierzowe z obudową o śr.00 montowane na rurociągach PE [ w ziemi ].000 KNR-W - 7. połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE za pomocą kałtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 - trójnik skośny PE 90/ 90 RAZEM RAZEM KNR-W - 7. montaż kałtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do RAZEM KNR-W - 7. kałtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr kołnierz ślepy RAZEM KNR-W - 7. Zasuwy nożowe kołnierzowe z obudową o śr.80 montowane na rurociągach PE [ w ziemi ] RAZEM Norma PRO Wersja 4.5a

5 kanalizacja tłoczna 00.PRD.prd 40 d.. 4 d.. 4 d.. 4 d.. 44 d.. 45 d.. 46 d.. 47 d.. 48 d.. 49 d.. KNR-W armatura do płukania sieci z kolanem stopowym 80 i skrzynką montowane na rurociągach PE [ w ziemi ].000 RAZEM.000 kpl KNR-W - 7. Odpowietrzenie sieci - zawór odpowietrzająco-napowietrzający dn [ np. Hawle nr. kat ] w ziemi kpl.000 RAZEM.000 KNR-W - 7. połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE za pomocą kałtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 - zaślepka 90 KNR KNR KNR RAZEM podsypka piaskowa pod studnie o grubości 5 m.54*6 m 5.40 RAZEM , 7. Studnie z kręgów betonowych o śr. 500 w gotowym wykopie o stud. głębokości m 6 stud RAZEM , 7. Studnie z kręgów betonowych o śr. 500 w gotowym wykopie potrącenie [0.5 za każde 0.5 m różnicy głębokości m] Krotność = - stud. 6 [ m] stud. KNR-W Przejście szczelne przez ściany studzienek przy grubości ściany 0 - otwór o śr. nominalnej KNR-W Przejście szczelne przez ściany studzienek przy grubości ściany 0 - otwór o śr. nominalnej KNR-W Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych w studzienkach - elementy betonowe B0 KNR-W - 7. Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej RAZEM RAZEM.000 RAZEM RAZEM m - prób. 00m - prób.. odejścia boczne CPV d.. 5 d.. KNR AT KNR - z.o KNR z.o Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł pojazdów na godzinę m.000 RAZEM * RAZEM Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m o grub pojazdów na godzinę 55*0.90 m RAZEM Norma PRO Wersja 4.5a

6 kanalizacja tłoczna 00.PRD.prd 5 d.. 5 d.. 54 d.. 55 d.. 56 d.. 57 d.. 58 d.. 59 d.. 60 d.. 6 d.. 6 d.. 6 d.. KNR z.o KNR z.o KNR z.o KNR KNR KNR z.o z.o KNR KNR KNR KNR KNR KNR-W wspól.0,5 7. Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -m dalszy grub pojazdów na godzinę 9.5 m RAZEM Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 0 m 6-75 pojazdów na godzinę 9.5 m RAZEM Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy m grub pojazdów na godzinę - dalsze 5 Krotność = m RAZEM Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do km 9.5* RAZEM Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. km - 4 km RAZEM Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. m 5 - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż.5 m 6-75 pojazdów na godzinę 9.5 m RAZEM Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych m - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz m RAZEM Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych m - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 9.5 m RAZEM Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.5 m na odkład w gruncie kat.i-ii.48*0.90*55* *0.90*60* Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.i-ii z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do m - szerokość m.48*0.90*55* *0.90*60* Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.i-ii wraz z rozbiór.(szer.do m) RAZEM RAZEM **5 m RAZEM Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m RAZEM Norma PRO Wersja 4.5a

7 kanalizacja tłoczna 00.PRD.prd 64 d.. 65 d.. 66 d.. 67 d.. 68 d.. 69 d.. 70 d.. 7 d.. 7 d.. 7 d.. 74 d.. 75 d.. KNR-W współ.0,5 KNR KNR-W wspól. 0,5 KNR-W współ. 0,5 KNR Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m RAZEM Układanie rur ochronnych Arot o śr. do 0 w wykopie m 0 m RAZEM Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m RAZEM Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m RAZEM Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do m piaskiem- szerokość m 5*0.90* RAZEM piasek 7. piasek KNR KNR KNR RAZEM Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa m ucznego - folia ostrzegawcza niebieska z drutem RAZEM Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do m kat.gr.i-ii - szerokość m [ ]* RAZEM Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gruncie kat. I-III [ ]* RAZEM KNR Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.5 m w ziemi kat.i- 0-0 III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. km RAZEM KNR-W - 7. montaż rurociągów z rur polietylenowych PE00 SDR7 o śr.zewnętrznej m x5, RAZEM KNR-W - 7. połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej RAZEM przepompownie ścieków CPV KNR -0 d d.. KNR Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m na odkład w gruncie kat.iii [.0*.0*4.49*0.8] 6.78 RAZEM Wykopy pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.i-ii z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m -szerokość m [.0*.0*4.49*0.] Norma PRO Wersja 4.5a

8 kanalizacja tłoczna 00.PRD.prd 78 d.. 79 d.. 80 d.. 8 d.. KNR uwaga pod tablicą KNR KNR analog. KNR z.sz.. 7. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer..9-.m i m głębok.do 6m w grunt.nawodnion. kat.i-ii grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąg.grodzic RAZEM *4.49*4 m RAZEM Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - płyta dociążająca B RAZEM montaż pompowni P4 fi 000 h= 4,4 m [ pompownia z wyposażeniem ] wg. rys.6 PT.000 RAZEM Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6 m kat.gr.i-ii Grunt uprzednio odspojony. - szerokość.6-.5 m RAZEM d.. KNR Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.5 m w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. km RAZEM odwodnienie wykopów pompowni CPV d.. 4 KNR Igłofiltry o śr.do 50 wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki. na głębok.do 8 m 84 d d.. 4 KNR praca sprzętu..000 RAZEM Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 50 m 00 m RAZEM pompowanie wody agregatem igłofiltrowym m-g 44 m-g RAZEM C:\kanalizacja tłoczna 00 Łosia Wólka, Augustówek.ATH. kanalizacja tłoczna CPV KNR AT KNR - z.o KNR KNR KNR Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł pojazdów na godzinę [ komory przewiertowe i studnie ] [ *+.0]**7 m [4.0+.0]** Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. ([4.0*.0]+[0.65*.5*])*7 m [4.0*.0]*0 m m m RAZEM RAZEM Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -m dalszy grub. - dalsze m RAZEM Ręczne rozebranie podbudowy z pospółki o grub. 0 m 00.5 m RAZEM Norma PRO Wersja 4.5a

9 kanalizacja tłoczna 00.PRD.prd KNR z.o KNR KNR KNR z.o KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy m grub pojazdów na godzinę - dalsze 5 Krotność = m RAZEM Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do km 00.5* RAZEM Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. km - 4 km RAZEM Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. m pojazdów na godzinę 00.5 m RAZEM Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych m - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz m RAZEM Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych m - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz m RAZEM Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.5 m na odkład w gruncie kat.i-ii ([.0*4.0]+[0.65*.5*])*.*7* [.0*4.0]*.78*0* [.0*4.0]*.78*8* Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.i-ii z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do m - szerokość m ([.0*4.0]+[0.65*.5*])*.*7* [.0*4.0]*.78*0* [.0*4.0]*.78*8* Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.i-ii z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do.5 m - szerokość m - wykopy kontrolne dla określenia rzędnych przyłaczy krzyżujących się z kanałami tłocznymi [ woda, gaz, kable] woda.5*.5*.5*6* gaz.0*.0*.0* kable.0*.0*.0* Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.5 m na odkład w gruncie kat.i-ii - wykopy kontrolne dla określenia rzędnych przyłaczy wody krzyżujących sie z kanałami tłocznymi.5*.5*.5*6* Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do.0 m wypraskami w grunt.nawodnionych kat.i-ii wraz z rozbiór m RAZEM 6.87 RAZEM RAZEM 46. RAZEM 06. ([.0+4.0]*+[0.65**])*.46*7 m.860 [.0+4.0]*.00**0 m [.0+4.0]*.00**8 m RAZEM Norma PRO Wersja 4.5a

10 kanalizacja tłoczna 00.PRD.prd KNR z.sz.. KNR KNR analoza własna analiza własna 7. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do m kat.gr.i-ii Grunt uprzednio odspojony. - szerokość m [ ]* RAZEM Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gruncie kat. I-III [ ]* RAZEM Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.5 m w ziemi kat.i- III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. km RAZEM przewiert sterowany - rury PE00 SDR7 o śr.zewnętrznej 0x6,6 m m RAZEM przewiert sterowany - rury PE00 SDR7 o śr.zewnętrznej 90x5,4 m m RAZEM KNR-W - 7. połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej RAZEM KNR-W - 7. połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej RAZEM.000 KNR-W - 7. połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE za pomocą kałtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 - trójnik 90/ RAZEM KNR-W - 7. montaż kałtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych złaczka kołnierzowa typ Hawle nr.kat. O400 o śr.zewnętrz- nej RAZEM.000 kpl KNR-W - 7. Odpowietrzenie sieci wodociągowych w studzienkach - zawór odpowietrzająco-napowietrzający dn 80 [ np. Hawle nr. kat ] kpl.000 RAZEM.000 KNR-W - 7. połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE za pomocą kałtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 0 - trójnik skośny PE 0/0.000 RAZEM.000 KNR-W - 7. montaż kałtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej RAZEM.000 KNR-W - 7. kałtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 0 - kołnierz ślepy RAZEM.000 KNR-W - 7. Zasuwy nożowe kołnierzowe z obudową o śr.00 montowane na rurociągach PE [ w ziemi ].000 RAZEM Norma PRO Wersja 4.5a

11 kanalizacja tłoczna 00.PRD.prd KNR-W połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE za pomocą kałtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 - trójnik skośny PE 90/ RAZEM KNR-W - 7. montaż kałtek ciśnieniowych PE o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do RAZEM KNR-W - 7. kałtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr kołnierz ślepy RAZEM KNR-W Zasuwy nożowe kołnierzowe z obudową o śr.80 montowane na rurociągach PE [ w ziemi ] KNR-W armatura do płukania sieci z kolanem stopowym 80 i skrzynką montowane na rurociągach PE [ w ziemi ] KNR-W - 7. Odpowietrzenie sieci - zawór odpowietrzająco-napowietrzający dn [ np. Hawle nr. kat ] w ziemi kpl RAZEM RAZEM kpl RAZEM KNR-W - 7. połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE za pomocą kałtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 - zaślepka 90 KNR KNR KNR RAZEM podsypka piaskowa pod studnie o grubości 5 m.54*7 m RAZEM , 7. Studnie z kręgów betonowych o śr. 500 w gotowym wykopie o stud. głębokości m 7 stud RAZEM , 7. Studnie z kręgów betonowych o śr. 500 w gotowym wykopie potrącenie [0.5 za każde 0.5 m różnicy głębokości m] Krotność = - stud. 7 [ m] stud. KNR-W Przejście szczelne przez ściany studzienek przy grubości ściany 0 - otwór o śr. nominalnej KNR-W Przejście szczelne przez ściany studzienek przy grubości ściany 0 - otwór o śr. nominalnej KNR-W Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych w studzienkach - elementy betonowe B0 KNR-W - 7. Próba wodna szczelności sieci z rur typu PE, PEHD o śr.nominalnej RAZEM RAZEM.000 RAZEM RAZEM m - prób. - - Norma PRO Wersja 4.5a

12 kanalizacja tłoczna 00.PRD.prd m - prób.. odejścia boczne CPV KNR AT KNR - z.o KNR z.o KNR z.o KNR z.o KNR z.o KNR KNR KNR z.o z.o KNR KNR KNR Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł pojazdów na godzinę m RAZEM * m RAZEM Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m o grub pojazdów na godzinę 8.*0.90 m RAZEM Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -m dalszy grub pojazdów na godzinę 4.47 m RAZEM Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 0 m 6-75 pojazdów na godzinę 4.47 m RAZEM Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy m grub pojazdów na godzinę - dalsze 5 Krotność = m RAZEM Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do km 4.47* RAZEM Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. km - 4 km RAZEM Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. m 5 - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż.5 m 6-75 pojazdów na godzinę 4.47 m RAZEM Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych m - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz m RAZEM Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych m - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz m RAZEM Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.5 m na odkład w gruncie kat.i-ii.48*0.90*8.* *0.90*555.7* RAZEM Norma PRO Wersja 4.5a

13 kanalizacja tłoczna 00.PRD.prd KNR KNR KNR-W wspól.0,5 KNR-W współ.0,5 KNR KNR-W wspól. 0,5 KNR-W współ. 0,5 KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.i-ii z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do m - szerokość m.48*0.90*8.* *0.90*555.7* Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do m.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.i-ii wraz z rozbiór.(szer.do m) RAZEM **794 m RAZEM Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m RAZEM Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m.000 RAZEM Układanie rur ochronnych Arot o śr. do 0 w wykopie m.000 RAZEM Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m.000 RAZEM Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m.000 RAZEM Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do m piaskiem- szerokość m 794*0.90* RAZEM 4.90 piasek 7. piasek KNR KNR KNR RAZEM Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa m ucznego - folia ostrzegawcza niebieska z drutem 794 m RAZEM Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do m kat.gr.i-ii - szerokość m [ ]* RAZEM Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gruncie kat. I-III [ ]* RAZEM KNR Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.5 m w ziemi kat.i- 0-0 III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. km RAZEM KNR-W - 7. montaż rurociągów z rur polietylenowych PE00 SDR7 o śr.zewnętrznej m x5,4 794 m Norma PRO Wersja 4.5a

14 kanalizacja tłoczna 00.PRD.prd 54 KNR-W - 7. połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 RAZEM RAZEM przepompownie ścieków CPV KNR KNR KNR uwaga pod tablicą KNR KNR analog. KNR z.sz.. 7. Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m na odkład w gruncie kat.iii ([.0*.0]*4.47)* RAZEM Wykopy pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.i-ii z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m -szerokość m ([.0*.0]*4.47)* RAZEM Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer..9-.m i m głębok.do 6m w grunt.nawodnion. kat.i-ii grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąg.grodzic.0*4.47*4 m 57.6 RAZEM Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - płyta dociążająca B RAZEM montaż pompowni P4 fi 000 h= 4, m [ pompownia z wyposażeniem ] wg. rys.6. PT.000 RAZEM Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 6 m kat.gr.i-ii Grunt uprzednio odspojony. - szerokość.6-.5 m RAZEM KNR Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.5 m w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. km RAZEM odwodnienie wykopów pompowni CPV KNR Igłofiltry o śr.do 50 wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki. na głębok.do 8 m KNR praca sprzętu..000 RAZEM Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 50 m 00 m RAZEM pompowanie wody agregatem igłofiltrowym m-g 44 m-g RAZEM Norma PRO Wersja 4.5a

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6 Zakład Usług Komunalnych 70-40 Szczecin ul. Kaszubska 59/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej W9-W9.6 w ul. Szantowej w Świnoujściu ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Szantowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 26 KOSZTORYS INWESTORSKI

ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 26 KOSZTORYS INWESTORSKI ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 6 KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR ROBÓT : PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ADRES INWESTYCJI : UL. PASTWISKA W STARACHOWICACH INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych PROSBED s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Sarcz ADRES INWESTYCJI : Sarcz - gmina Trzcianka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 SKAR CENTRUM Sp. z o. o. 25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Długa kosztorys K Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Długa kosztorys K Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Długa kosztorys 12.2012 K Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3538) 1 Grupa ul. Długa 1.1.1 KNR-W 2-01 terenie równinnym 0,3 km 0,300 1.1.2 KNR 231/802/7 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn.

PDF created with pdffactory Pro trial version   Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn. Przedmiar Data: 2007-11-07 Budowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.l.rydygiera Kraków oś. Złotej Jesieni 1 Obiekt: Zewnętrzna Instalacja wodociągu II strefy ciśnień Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ADRES INWESTYCJI : BANIE dz. 43 i 4 ul. Ogrodowa gm. Banie INWESTOR : Urząd Gminy Banie ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6, 74-0 Banie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Brzezowa, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA BRZEZOWA ETAP II Kanalizacja sanitarna niskociśnieniowa PE fi.75, PE fi.63, PE fi.50,pe fi.40.pompownie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Równicki DATA OPRACOWANIA : "INSTALAND" Andrzej Białecki ul. Jana Cybisa 6 m 46 02-784 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T j.. Poszcz Raze 1.1 R o b o t y z i e n e A R N E J Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Gen. Orlicz-Dreszera 12/8, 21-100 Lubartówi PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kanalizacja tłoczna 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Kanalizacja tłoczna 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.1 1 Kanalizacja tłoczna 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.1 KNNR 1 0111-01 2 KNR AT-03 d.1.1 0101-02 3 KNNR 6 d.1.1 0802-04 4 KNR 4-04 d.1.1 1103-01 5 KNR 4-04 d.1.1 1103-04 6 KNR 4-04 d.1.1 1103-05 7 wycena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ Pro-Instal Usługi Projektowe Paweł Gmyz 22-400 Zamość PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBSZARZE ul. STAWISKA i ul. NADRZECZNEJ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard, ul. Lutyków Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO UMCS W LUBLINIE PL. M.C. SKŁODOWSKIEJ NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur przykanalika kanalizacji sanitarnej w DS. "Babilon" ADRES INWESTYCJI : 0-06 Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 7 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Chopina Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Grupa Miasto 1.1 Element Roboty ziemne 1.1.1 KNR-W 2-01 0113-03 1.1.2 KNR 2-01 0126-01 0126-02 1.1.3 KNRW 201/212/7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

Bardziej szczegółowo

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 8/0 05-806 Komorów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 2014-09-30. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych z drogami dojazdowymi ADRES INWESTYCJI : Elbląg ul. Gwiezdna -0, Robotnicza 88-96, Płk. Dąbka, 5 INWESTOR : Elbląska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót załącznik nr 6

Przedmiar robót załącznik nr 6 Przedmiar robót załącznik nr 6 Lp Normatyw Opis Suma Element: Kanalizacja burzowa. 0-0-08-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv 30 30.00 0-0-0-0800

Bardziej szczegółowo

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/ Komorów PRZEDMIAR ROBÓT ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA Pęcice Małe ul. Słowików 18/0 0-806 Komorów ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1 ROMAN KLAPUCH PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 1 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4

PRZEDMIAR. Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy Białystok ul. Lipowa 4 Spółdzielcze Biuro Projektów "PROJEKT" Spółdzielnia Pracy 5-47 Białystok ul. Lipowa 4 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI : Siemiatycze Stacja ul. Drohiczyńska INWESTOR

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień - - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30 listopad Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30 listopad Data zatwierdzenia Pracownia Projektowa R-PLAN 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 33D Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : maj 2012 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa przepustu wodnego w ciągu drogi powiatowej nr 1010 D Wierzchownia - Wietszyce ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 1010D Wierzchownia - Wietszyce INWESTOR : Powiat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalbert Norbert Jankowski

PRZEDMIAR. Instalbert Norbert Jankowski Instalbert Norbert Jankowski NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownia ul. Kwiatowa ADRES INWESTYCJI : dz. 188/17, 192/34, 192/12, 192/19, 192/37, 194/2, 195/4, 196/15,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: rurociąg o śr 315mm 603.00 1. 1. 1. KNNR 00-01-0502-0100 1. 1. 2. KNNR 00-01-0210-0400 1. 1. 3. KNNR 00-01-0307-0500 1. 1. 4. KNNR 00-01-0312-0200 1. 1. 5. KNNR 00-01-0214-0300

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Grunwaldzka Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, gmina Bliżyn ADRES INWESTYCJI: Gmina Bliżyn, miejscowość Gilów, INWESTOR: Gmina Bliżyn z siedziba 26-120 Bliżyn ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 42P-11-U

Przedmiar robót 42P-11-U Przedmiar robót 42P-11-U Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zadanie II etap I - Wanaty. Pompownia P-20 z kanałem tłocznym Kod CPV 45231300-8

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH strona nr: 1 Przedmiar robót DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH Data: 2017-06-15 Budowa: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bodzewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Obiekt : Przepompownia ścieków P-1 z rurociagiem tłocznym Adres : Bodzewo

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : Kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejscowościach: TANOWO i WITORZA O b i e k t : Przyłącza grawitacyjne A d r e s : Tanowo gm, Police Przyłącza grawitacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N

PRZEDMIAR ROBÓT wg nakładów rzeczowych KNNR 1N wg nakładów rzeczowych KNNR 1N PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: Ośrodek Administracyjno Warsztatowy Adres budowy: Kazimierz Biurowiec, 62-530 Kazimierz Biskupi Obiekt: Przyłącze wodociągowe Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe AKTE mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18 Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" gr inŝ.anna Nowakowska 98-00 Wieluń, Osiedle Stare Sady 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Przedmiar robót SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Data: 2015-05-11 Budowa: WODOCIĄGOWEJ WE WSI Lokalizacja: Siołkowa nr 944, 1012, 1015, 1017, 1034/3, 1042, 1043, 1044, 1782, 1783, 1851, 1864, 1865,

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Ilość

Numer Podstawa Opis Ilość Numer Podstawa Opis Ilość Kosztorys Brodzińskiego 22 1 PRZYŁĄCZE GAZOWE (szafka zaliczona w instalacji wewnętrznej) 1 KNR 219/215/1 DemontaŜ przyłącza domowego, Dn 50 mm (Wsp do R i S =0,3) (R= 0,287,

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia r.

ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia r. ZAŁACZNIK NR4 do specyfikacji z dnia 08.05.2009r. KOSZTORYS OFERTOWY "Budowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Goździe" 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.karszówka. Podstawa Wartość/zł/ 5 L.p.

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 Sieć kanalizacyjna L=2 366,5 m (kod CPV-45232410-9) 1.1 Roboty rozbiórkowe i pomocnicze (kod CPV-45232410-9) 1 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm. Rozbiórka m 90.0-8.5 = istniejącej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B"

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : GMINA CZERWONAK Obiekt : Budowa ul. Kolejowej w Miękowie na odcinku od końcaistniejącej nawierzchni z kostki do skrzyżowania z ul. Majową wraz z odcinkiem ul. Ogrodowej do skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42 Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO INFO-PROJEKT ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rurami osłonowymi dla kanalizacji teletechnicznej na terenie osiedla Nowe Polkowice w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul.

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont sieci zewnętrznej wodociągowej i hydrantów zewnętrznych w obiekcie szpitalnym przy ul. SP "Szpital Miejski" w Sosnowcu ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 0420

Przedmiar robót 0420 Przedmiar robót 0420 Obiekt Budowa Inwestor ul. Anny Morkowicz-Olczakowj Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Sporządził inż. Krzysztof Syrek Kraków 20 czerwiec 2015 r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-09-12 Kody CPV: 45332200-5 Hydraulika Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ W STALOWEJ WOLI. Zamawiający: GMINA STALOWA WOLA UL. WOLNOŚCI 7 37-450 STALOWA WOLA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z rurami osłonowymi dla kanalizacji teletechnicznej na terenie osiedla Nowe Polkowice w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2009-12-30 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Wodociąg Poryte - Budziski Adres inwestycji: Zamawiającyr: Poryte, Budziski gmina Stawiski Gmina Stawiski 18 520 Stawiski Plac Wolności 13/15

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach

Przedmiar robót. Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach Przedmiar robót Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach Budowa: Przebudowa sieci wodociągowej ul. Górna w Myślachowicach Lokalizacja: Województwo: Małopolskie, Powiat: Chrzanowski, Gmina: Trzebinia, Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław OF PROJEKT ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie kanalizcji sanitarnej w szpitalu w Bystrzycy Kłodzkiej ADRES INWESTYCJI : Bystrzyca Kłodzka ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan

PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan PRZEDMIAR ROBÓT - sieć wod - kan NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na przedłużeniu ul. Lipowej w Sulnowie w kierunku Skarszew dz. nr 10/7, 9/15, 8/11, 8/8, 8/15, 8/1, 7/9,

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Biuro Seko Kosztorysowanie i Nadzory Halina Magiera 97-00 Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/ 37 m PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Przedmiar robót Budowa sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada - przebudowa/wymiana wodociągu na odcinku B1 - B4 w ramach zadania I 1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę DZIAŁ I - PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej Autorska Pracownia InŜynierii Sanitarnej APIS Al. Niepodległości 5, 6-90 Piła NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej ADRES INWESTYCJI : ul. Taszarowo, Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bodzewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Obiekt : Kolektory grawitacyjne z przyłączami Adres : Bodzewo gm. Piaski

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa Obręb Ubiedrze, działki nr: 54/1, 286/2. Obręb Kłanino,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10 Proenco Kielce, Warszawska 30/10 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Budowa: Przebudowa sieci kanalizacji ul. Tuwima, Dąbrowskiej w Chrzanowie. Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Tuwima, Dąbrowskiej Dz. nr:145/82,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo