NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PRAWO - POLSKA;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PRAWO - POLSKA;"

Transkrypt

1 1. A ABC członka wspólnoty mieszkaniowej i zarządcy nieruchomości wspólnej / Janusz Gdański. - Słupsk : Fundacja Pro Pomerania, s. ; 21 cm. NIERUCHOMOŚCI - ZARZĄDZANIE; WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE - PRAWO - POLSKA; 2. A ABS inflows to the United States and the global financial crisis / Carol Bertaut [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],48,[20] s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17350) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; INWESTYCJE ZAGRANICZNE - STANY ZJEDNOCZONE; ASSET- BACKED SECURITIES; 3. B AD bonum per politicam : wybrane zagadnienia z etyki życia politycznego / Jan Mazur OSPPE ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej. - Lublin : Katolicki Uniw. Lubelski. Wydaw., s. ; 24 cm. POLITYKA - ETYKA - ASPEKT RELIGIJNY - KOŚCIÓŁ KATOLICKI; NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO; 4. B ADMINISTRACJA i bezpieczeństwo / red. nauk. Tadeusz Okrasa ; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno- Społeczna, s. : rys. ; 24 cm. - ( Administracja i Społeczeństwo ; z.5) BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH (POLSKA); EUROPOL; ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE; BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE; 5. B THE AGE of central banks / Curzio Giannini. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, c XXXI,[1],298 s. : wykr. ; 24 cm. BANKI CENTRALNE; ROZLICZENIA - SYSTEM; PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY; 6. C W W ALGEBRAIC theory of identification in parametric models / Andrzej Kocięcki. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Poland ; 88) EKONOMETRIA; MODELE EKONOMETRYCZNE; 1

2 7. B ALIMENTY : komentarz / Jacek Ignaczewski [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, XXII,669 s. ; 23 cm. - ( Sądowe Komentarze Tematyczne) ALIMENTY - PRAWO - POLSKA; PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE - POLSKA; 8. B W W ANALIZA finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa / Tadeusz Dudycz. - Wrocław : Indygo Zahir Media, cop [8],263 s. : wykr. ; 25 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE; PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; RENTOWNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - RYZYKO; 9. A THE "CAPS" prediction system and stock market returns / Christopher Avery, Judith A. Chevalier, Richard J. Zeckhauser. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [2],28 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17298) AKCJE - CENY - PROGNOZOWANIE; 10. A ASSET liquidity and international portfolio choice / Athanasios Geromichalos, Ina Simonovska. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],40 s. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17331) HANDEL MIĘDZYNARODOWY - MODELE; 11. B AUDIT wewnętrzny według norm ISO : planowanie, realizacja, dokumentowanie i ocena / [Mirosław Lewandowski, Irena Ochyra, Dorota Konkolewska]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, s. ; 24 cm. AUDITING WEWNĘTRZNY; 12. B W AUDYT i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i administracji publicznej / Edmund J. Saunders. - Warszawa : Polski Inst.Kontroli Wewnętrznej, s. : il. ; 24 cm. ( PIKW Publikacje) AUDITING WEWNĘTRZNY; KONTROLA WEWNĘTRZNA; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONTROLA; ADMINISTRACJA - KONTROLA; 2

3 13. B AUSTRIACY o standardzie złota / red. Llewellyn Rockwell ; przekład z ang. Krzysztof Śledziński. - Warszawa : Instytut Ludwiga von Misesa, XVIII,132,[1] s. ; 25 cm. - ( Pod Prąd Głównego Nurtu Ekonomii) SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ; SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ - ESEJE, WYKŁADY; AUSTRIACKA SZKOŁA EKONOMII; 14. C BANK banków / Narodowy Bank Polski. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, [2011] s. : il. kolor. ; 30 cm. BANKI CENTRALNE; BANKI CENTRALNE - PIENIĄDZ - POLITYKA; PIENIĄDZ - POLITYKA; STOPA PROCENTOWA; 15. A BANK performance, risk and firm financing / ed. by Philip Molyneux. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, XVIII,295 s. ; 22 cm. - ( Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) BANKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA; BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; RYZYKO BANKOWE; BANKI - ZARZĄDZANIE; FINANSE - INSTYTUCJE - ZARZĄDZANIE; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 16. A BANK relationships, business cycles, and financial crises / Galina Hale. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3],46 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17356) BANKOWOŚĆ; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 17. A BANK strategy, governance and ratings / ed. by Philip Molyneux. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, XVI,307 s. : wykr. ; 23 cm. - ( Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions) BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; 18. B THE BASEL Committee on Banking Supervision : a history of the early years, / Charles Goodhart. - Cambridge [et al.] : Cambridge University Press, XIII,603 s. ; 24 cm. KOMITET BAZYLEJSKI DS. NADZORU BANKOWEGO; NADZÓR BANKOWY; 3

4 19. B THE BASEL II risk parameters : estimation, validation, stress testing - with applications to loan risk management / eds Berndt Engelmann, Robert Rauhmeier. - Heidelberg [et al.] : Springer, c XIV,426 s. : rys., wykr. ; 24 cm. RYZYKO - MODELE; KREDYT - MODELE; KREDYT BANKOWY - MODELE; RATING - MODELE; TESTY SKRAJNYCH WARUNKÓW; 20. B BEHAVIOURAL economics and business ethics : interrelations and applications / Alexander Rajko. - London ; New York : Routledge, VIII,213 s. : rys. ; 24 cm. ( Routledge Advances in Behavioural Economics and Finance ; 1) EKONOMIA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; EKONOMIA - ASPEKT ETYCZNY I MORALNY; EKONOMIA BEHAWIORALNA; ETYKA BIZNESU; 21. C BEYOND the economics of the euro : analysing the institutional evolution of EMU / by Marion Salines [et al]. - Frankfurt a.main : European Central Bank, s. : rys., wykr. ; 30 cm. - ( Occasional Paper - European Central Bank ; No 127) UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA; 22. B BEZPOŚREDNIA partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem : możliwości, przesłanki, uwarunkowania / Marta Moczulska. - Zielona Góra : Uniw.Zielonogórski. Oficyna Wydaw., s., 1 k. tabl złoż. : rys. ; 24 cm. KADRY - UDZIAŁ W ZARZĄDZANIU; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; 23. B W BUDŻET : praktyczny poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw / Danuta Młodzikowska, Bjorn Lunden. - Gdańsk : BL Info Polska, s. ; 23 cm. MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - FINANSE - PORADNIK; 24. A CAPITAL and the debt trap : learning from cooperatives in the global crisis / Claudia Sanchez Bajo and Bruno Roelants ; foreword by Ian MacPherson. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, XIV,274 s. ; 23 cm. SPÓŁDZIELCZOŚĆ - FINANSE; ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE; STUDIA PRZYPADKÓW; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 4

5 25. A CAPITAL flow waves : surges, stops, flight, and retrenchment / Kristin J. Forbes, Francis E. Warnock. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],57 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17351) KAPITAŁ - PRZEPŁYW; 26. A CAPITAL flows, push versus pull factors and the global financial crisis / Marcel Fratzscher. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3],48 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17357) KAPITAŁ - PRZEPŁYW - BADANIE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 27. B CELTYCKI tygrys a fundusze Unii Europejskiej / Marek Chałas. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Wydaw. Uczelniane, s. : wykr. ; 24 cm. REGIONY - POLITYKA - UNIA EUROPEJSKA; PROGRAMY POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ - IRLANDIA; IRLANDIA - GOSPODARKA; IRLANDIA - SYTUACJA SPOŁECZNA; IRLANDIA A UNIA EUROPEJSKA; 28. C W W CENTRAL bank communication on financial stability / Benjamin Born, Michael Ehrmann, Marcel Fratzscher. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Poland ; 93) BANKI CENTRALNE - POLITYKA INFORMACYJNA; STABILNOŚĆ FINANSOWA; 29. C CENTRAL banking post-crisis : what compass for uncharted waters? / Claudio Borio. - Basel : Bank for International Settlements, VII,[1],18 s. : wykr. ; 30 cm. ( Working Papers - Bank for International Settlements ; No 353) BANKI CENTRALNE; BANKI CENTRALNE A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 5

6 30. C COINS and currency : an historical encyclopedia / Mary Ellen Snodgrass. - Jefferson ; London : McFarland and Comp., cop XII,562 s. : il. ; 26 cm. MONETY - HISTORIA - ENCYKLOPEDIA; PIENIĄDZ - ENCYKLOPEDIA; PIENIĄDZ - HISTORIA - ENCYKLOPEDIA; 31. B COMMODITY prices and markets / ed. by Takatoshi Ito and Andrew K. Rose. - Chicago ; London : University of Chicago Press, c VIII,[2],335 s. : wykr. ; 24 cm. ( NBER-East Asia Seminar on Economics ; 20) CENY - AZJA; ROPA NAFTOWA - PRODUKCJA I HANDEL - AZJA WSCHODNIA; RYNEK TERMINOWY - AZJA WSCHODNIA; KURSY WALUTOWE A CENY; KURSY WALUTOWE A HANDEL MIĘDZYNARODOWY; TOWARY - CENY; 32. B.99922/6 COMPENDIUM of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. T.6, Q-Z / Robert Patterson. - Kraków : Wydaw.Zielona Sowa, ,[5] s. : il., rys., ; 25 cm. FINANSE - SŁOWNIK; ANGIELSKI JĘZYK - SŁOWNICTWO - BANKOWOŚĆ I FINANSE; SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI; 33. C W W COMPETITIVENESS channel in Poland and Slovakia : a pre-emu DSGE analysis / Andrzej Torój. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : wykr. ; 30 cm. ( Working Paper - National Bank of Poland ; 86) MAKROEKONOMIA - MODELE; DSGE; POLSKA - GOSPODARKA - MODELE; SŁOWACJA - GOSPODARKA - MODELE; POLSKA A SŁOWACJA; 34. A COMPLEX mortgages / Gene Amromin [et al.]. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],34,[18] s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17315) KREDYT HIPOTECZNY - STANY ZJEDNOCZONE; KREDYT HIPOTECZNY - MODELE; 6

7 35. B CONTROLLING operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu / Bogusław Śliwczyński ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., ,[1] s. : rys. ; 24 cm. CONTROLLING OPERACYJNY; ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW; ANALIZA WARTOŚCI; 36. C CREDIT risk in general equilibrium / Jürgen Eichberger, KLaus Rheinberger, Martin Summer. - Wien : Österreichische Nationalbank, [2011]. - [4],34 s. : wykr. ; 30 cm. ( Working Paper - Österreichische Nationalbank ; 172) RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE - MODELE; 37. C CROATIA : a prosperous country and society / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, s. : mapy, wykr. kolor. ; 27 cm. CHORWACJA; CHORWACJA - GOSPODARKA; 38. B CZAS pracy 2012 : komentarz dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy / pod red. Joanny Kalety. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop s. ; 24 cm. CZAS PRACY - POLSKA; PRACA - PRAWO - POLSKA; 39. B W CZAS wypłaty : zarobienie dużych pieniędzy na giełdzie jest najlepszym rewanżem / Phil Town ; przeł. Konrad Pawłowski. - Warszawa : MT Biznes, s. : rys. ; 24 cm. - ( Światowe Bestsellery Biznesowe) INWESTYCJE; INWESTYCJE - ANALIZA; INWESTYCJE PORTFELOWE; FINANSE OSOBISTE - PORADNIK; 40. B CZY koniec teorii prawa? : z zagadnień teorii i filozofii prawa / pod red. Pawła Jabłońskiego. - Wrocław : Uniw.Wrocławski. Wydaw., ,[2] s. ; 24 cm. - ( Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3337) PRAWO - TEORIA; FILOZOFIA PRAWA; 7

8 41. A CZYNNOŚCI podobne do czynności prawnych / Krzysztof Mularski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[2] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) PRAWO CYWILNE; PRAWO CYWILNE - POLSKA; CZYNNOŚCI PRAWNE; 42. B THE DARWIN economy : liberty, competition, and the common good / Robert H. Frank. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, c XVI,240 s. ; 24 cm. NAUKI EKONOMICZNE; EKONOMIA; KONKURENCJA; LIBERALIZM EKONOMICZNY; 43. B DEMOCRATIZATION and market reform in developing and transitional countries : thin tanks as catalysts / James G. McGann. - London ; New York : Routledge, VIII,[2],247 s. ; 24 cm. - ( Routledge Research in Comparative Politics ; 29) DEMOKRATYZACJA - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; DEMOKRATYZACJA - POLSKA; DEMOKRATYZACJA - SŁOWACJA; GOSPODARKA - POLITYKA DOSTOSOWAWCZA; GOSPODARKA - RESTRUKTURYZACJA; KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ - GOSPODARKA - POLITYKA; POLSKA - GOSPODARKA - POLITYKA - OD 1989 R; SŁOWACJA - GOSPODARKA - POLITYKA; 44. B DEMOKRATYCZNE państwo prawne in statu nascendi : w 20-lecie trudnych początków transformacji ustrojowej i prawnej / pod red. Tadeusza Jasudowicza ; [ Stanisław Salmonowicz et al.]. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. Wydaw., ,[1] s. ; 24 cm. PAŃSTWO PRAWNE; PRAWO PAŃSTWOWE - POLSKA; PRAWO CYWILNE - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; POLITYKA SPOŁECZNA - POLSKA - OD 1989 R.; PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE - POLSKA; 45. C DO dynamic provisions reduce income smoothing using loan loss provisions? / Daniel Pérez, Vicente Salas-Fumás, Jesús Saurina. - Madrid : Banco de España, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - Banco de España ; 1118) BANKOWOŚĆ - MODELE; 8

9 46. C DOBRE przywództwo : najlepsze praktyki polskich liderów biznesu / Aleksander Drzewiecki, Dariusz Chełmiński, Ewa Kubica ; przedm. Ken Blanchard ; [wywiady: R. Wieczorek et al.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. : il. ; 26 cm. PRZYWÓDZTWO - STUDIA PRZYPADKÓW; PRZYWÓDZTWO - POLSKA - OD 1989 R.; LIDERZY - POLSKA - OD 1989 R.; 47. A DOKUMENT jako przedmiot ochrony prawnokarnej / Jacek Błachut. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[2] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) PRAWO KARNE - POLSKA; PRAWO KARNE - POLSKA - BADANIA PORÓWNAWCZE; DOKUMENTY - FAŁSZERSTWA - PRAWO KARNE - POLSKA; DOWÓD Z DOKUMENTU; DOWÓD Z DOKUMENTU - POLSKA; 48. A DOLLAR illiquidity and central bank swap arrangements during the global financial crisis / Andrew K. Rose, Mark M. Spiegel. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],67 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17359) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; DOLAR AMERYKAŃSKI; PŁYNNOŚĆ (EKONOMIA); SWAP; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; 49. B DOPASOWANIE w biznesie : jak stosować strategiczną kartę wyników / Robert S. Kaplan & David P. Norton ; przekład Agnieszka Nowak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, s. : rys. ; 24 cm. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE; ALIANSE STRATEGICZNE (BIZNES); ORGANIZACJA - EFEKTYWNOŚĆ; 50. B W DOSKONALENIE zarządzania organizacją w praktyce / Jerzy Kowalczyk. - Warszawa : CeDeWu, s. : rys. ; 24 cm. ORGANIZACJA - ZARZĄDZANIE; NORMY ISO; PROCESY BIZNESOWE; ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - SYSTEM; UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA; KOMPETENCJE - ZARZĄDZANIE; 9

10 51. B DOSTĘP do informacji publicznej w Polsce i w Europie : wybrane zagadnienia prawne / pod red. Ewy Pierzchały, Marty Woźniak ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniw.Opolski. Wydaw., s. ; 24 cm. INFORMACJA PUBLICZNA - PRAWO - POLSKA; INFORMACJA PUBLICZNA - PRAWO - UNIA EUROPEJSKA; 52. A DROGA do Pangei : polityka międzynarodowa czasu "globalizacyjnej konwergencji" / Piotr A. Świtalski. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, s. ; 21 cm. POLITYKA MIĘDZYNARODOWA - 21 W; STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - 21 W; GEOPOLITYKA; GLOBALIZACJA; 53. B DWIE drogi : jak CISCO równocześnie osiąga zyski i dba o przyszły rozwój / Inder Sidhu ; przekład Urszula Zinserling. - Warszawa : MT Biznes, s. ; 24 cm. CISCO SYSTEMS; INFORMATYKA - PRODUKCJA I HANDEL - STANY ZJEDNOCZONE; 54. B W DZIAŁANIE współczesnych przedsiębiorstw : determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe / red. nauk. Tadeusz Falencikowski. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ; Tom 12/2011) PRZEDSIĘBIORSTWO - ZAGADNIENIA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; KAPITAŁ LUDZKI - ZARZĄDZANIE; 55. B DZIEJE gospodarcze Polski / Wojciech Morawski. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. HISTORIA GOSPODARCZA; POLSKA - HISTORIA GOSPODARCZA; 56. C ECONOMICS / John B. Taylor, Akila Weerapana. - [S.l.] : South-Western Cengage Learning, c XLIII,[3],833,[31] s. : il., wykr. ; 26 cm + wkładka digital access. EKONOMIA - PODRĘCZNIK; 10

11 57. C THE EFFECTS of fiscal shocks on the exchange rate in Spain / Francisco de Castro and Laura Fernández-Caballero. - Madrid : Banco de España, s. : wykr. ; 30 cm. ( Working Paper - Banco de España ; 1121) POLITYKA FISKALNA - HISZPANIA; KURSY WALUTOWE - HISZPANIA; 58. B EKONOMIA jest najtrudniejsza, najciekawsza, najważniejsza : felietony z lat / Stanisław Flejterski. - Szczecin : Hogben, s. ; 24 cm. EKONOMIA; EKONOMIA - ESEJE, FELIETONY, SZKICE; 59. B W W EKONOMIA menedżerska / Luke M. Froeb, Brian T. McCann ; [red. nauk. przekładu Elżbieta Czarny]. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, s. : rys., wykr. ; 24 cm. EKONOMIA - PODRĘCZNIK; EKONOMIA MENEDŻERSKA - PODRĘCZNIK; 60. B EKONOMIKA turystyki i rekreacji / red. nauk. Aleksander Panasiuk, [aut. Anna Gardzińska et al.]. - Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, ,[1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. TURYSTYKA - EKONOMIKA - PODRĘCZNIK; REKREACJA - PODRĘCZNIK; 61. B EKONOMIZACJA szkolenia pracowników jako czynnik wartości przedsiębiorstwa / Aldona Andrzejczak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : rys. ; 24 cm. KADRY - SZKOLENIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - OCENA; SZKOLENIA; SZKOLENIA - ASPEKT EKONOMICZNY; EDUKACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; 62. C W W EMIGRATION triggers : international migration of Polish workers between 1994 and 2009 / Katarzyna B. Budnik. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Poland ; 90) MIGRACJE - POLSKA; MIGRACJE ZA PRACĄ - POLSKA; POLACY ZA GRANICĄ - PRACA; PRACA ZA GRANICĄ; MIGRACJE A RYNEK PRACY; 11

12 63. B THE ETF handbook : how to value and trade exchange-traded funds / David J. Abner. - Hoboken : John Wiley and Sons, c XVIII,253 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Wiley Finance Series) EXCHANGE-TRADED FUNDS; 64. B W ETNOGRAFIA organizacji : badania polskich firm i instytucji / red. nauk. Monika Kostera. - Sopot : Gdańskie Wydaw.Psychologiczne, s. ; 24 cm. ETNOLOGIA - METODOLOGIA; ORGANIZACJA - SOCJOLOGIA; KULTURA PRZEDSIĘBIORSTWA - POLSKA; ZACHOWANIA W ORGANIZACJI - ASPEKT ANTROPOLOGICZNY; 65. A ETYCZNE problemy prawa / Tomasz Pietrzykowski. - Warszawa : LexisNexis, ,[1] s. ; 21 cm. - ( Podręczniki LexisNexis. Teoria i Filozofia Prawa) PRAWO - ETYKA - PODRĘCZNIK; 66. A THE EURO : the battle for the new global currency / David Marsh. - New Haven ; London : Yale University Press, XI,[1],384 s., 4 k. tabl. : fot. ; 20 cm. PIENIĄDZ - HISTORIA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO - HISTORIA; PIENIĄDZ - POLITYKA - HISTORIA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 67. B THE EURO in the 21st century : economic crisis and financial uproar / Maria Lorca- Susino. - Farnham, England ; Burlington : Ashgate, c XX,312 s. : wykr. ; 24 cm. ( International Political Economy of New Regionalisms Series) EURO; EURO-STREFA; INTEGRACJA GOSPODARCZA - EUROPA; KRYZYS FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; EURO-STREFA A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; KRYZYS FINANSOWY - STREFA EURO; KRYZYS GOSPODARCZY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - 21 W.; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - 21 W; 12

13 68. B EUROPA - bezpieczny kontynent? : potencjalne źródła zagrożeń bezpieczeństwa europejskiego : praca naukowo-badawcza / pod kierownictwem nauk. Anny Antczak. - Warszawa : Vizja Press & IT, s. : mapy kolor. ; 24 cm. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - EUROPA; BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE - UNIA EUROPEJSKA; WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ; 69. A EUROPEAN response to the financial crisis / ed. Baron L. Whitley. - New York : Nova Science Publishers, cop X,119 s. ; 23 cm. - ( European Political, Economic and Security Issues Series) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - 21 W; 70. A EUROPEAN Union foreign policy : from effectiveness to functionality / Christopher J. Bickerton. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, XII,173 s. ; 23 cm. - ( Palgrave Studies in European Union Politics) UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA I RZĄDY; UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ZAGRANICZNA; 71. A EXTERNAL adjustment and the global crisis / Philip R. Lane, Gian Maria Milesi Ferretti. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],47 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17352) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH; 72. B W FACTORING w obrocie krajowym i międzynarodowym / Anna Rogacka-Łukasik. - Warszawa : DIFIN, s. ; 23 cm. FACTORING; FACTORING - UMOWY; 13

14 73. B THE FALL and rise of Keynesian economics / John Eatwell and Murray Milgate. - Oxford ; New York [et al.] : Oxford University Press, c XXV,[3],420 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Finance and the Economy - Cambridge Endowment for Research in Finance (CERF)) KEYNESIZM; HISTORIA GOSPODARCZA R; HISTORIA GOSPODARCZA - OD 1945 R; 74. B FIGHTING financial fires : an IMF insider account / Onno de Beaufort Wijnholds. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, XI,[1],211 s. ; 24 cm. MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - HISTORIA; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; 75. A THE FINANCIAL crisis and the geography of wealth transfers / Pierre-Olivier Gourinchas, Hélène Rey, Kai Truempler. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],54 s. : mapy, wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17353) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; 76. C W W FINANCIAL frictions and optimal monetary policy in an open economy / Marcin Kolasa, Giovanni Lombardo. - Warszawa : Narodowy Bank Polski, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - National Bank of Poland ; 91) PIENIĄDZ - POLITYKA - MODELE; MAKROEKONOMIA - MODELE; 77. B FINANSE - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 171) BANK ROSSII; BANKOWOŚĆ - KONFERENCJE; BANKI CENTRALNE - KONFERENCJE; BANKI CENTRALNE - POLITYKA; BANKI - PRAWO; BANKOWOŚĆ - POLSKA; RYZYKO BANKOWE; BANKI - USŁUGI; BANKOWOŚĆ - ZAGADNIENIA; 14

15 78. B FINANSE - nowe wyzwania teorii i praktyki : rynek finansowy / red. nauk. Krzysztof Jajuga. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : rys. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 174) RYNEK FINANSOWY - ZAGADNIENIA; RYNEK FINANSOWY - ZAGADNIENIA - POLSKA; RYNEK FINANSOWY MIĘDZYNARODOWY; RYNEK FINANSOWY - POLSKA; INWESTYCJE PORTFELOWE; CATALYST; NEWCONNECT; PRODUKTY STRUKTURYZOWANE - POLSKA; HIPOTEKA ODWRÓCONA; PRIVATE EQUITY; FINANSJALIZACJA; CERTYFIKATY INWESTYCYJNE ISLAMSKIE; 79. B FINANSE - nowe wyzwania teorii i praktyki : problemy wiodące / red. nauk. Krzysztof Jajuga. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 170) NARODOWY BANK POLSKI. RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ.; PIENIĄDZ - POLITYKA - POLSKA; EURO-STREFA; ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA - OCHRONA A RYNEK FINANSOWY; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; KRYZYS GOSPODARCZY - 21 W.; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; BANKI - PODATEK; REDYSTRYBUCJA (EKONOMIA); BANKI CENTRALNE A BANKI KOMERCYJNE; BANKOWOŚĆ A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; EMERYTURA - POLSKA - OD 1999 R.; PRIVATE EQUITY; DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH; STABILNOŚĆ FINANSOWA; 80. B FINANSE - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne / red. nauk. Leszek Patrzałek. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 173) FINANSE PUBLICZNE - ZAGADNIENIA; FINANSE PUBLICZNE - POLSKA; PODATEK - POLSKA; FINANSE LOKALNE - POLSKA; 81. B FINANSE - nowe wyzwania teorii i praktyki : ubezpieczenia / red. nauk. Wanda Ronka- Chmielowiec. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 175) UBEZPIECZENIA - ZAGADNIENIA; 82. B FINANSE - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Wrzosek. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 172) PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - ZAGADNIENIA; 15

16 83. A FINANSE po zawale : od euforii finansowej do gospodarczego ładu / Paul H. Dembinski ; przeł. Łukasz Komuda. - Warszawa : Studio Emka, s. : wykr. ; 22 cm. FINANSE; FINANSE - ASPEKT ETYCZNY I MORALNY; FINANSJALIZACJA; 84. B FINANSOWANIE partii politycznych w Polsce : studium porównawcze / Mariusz Bidziński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Wydaw., s. ; 24 cm. PARTIE POLITYCZNE - FINANSOWANIE - POLSKA; 85. B FORESIGHT w turystyce : bariery wykorzystania i rozwoju / Krzystof Borodako. - Warszawa : C.H.Beck, s. : wykr. ; 24 cm. - ( Zarządzanie - Wydawnictwo C.H. Beck. Turystyka - Rekreacja - Sport) ANALIZA TYPU FORESIGHT; TURYSTYKA - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE - ZARZĄDZANIE; 86. B THE FOUNDATIONS of modern time series analysis / Terence C. Mills. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, XIV,461 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Palgrave Advanced Texts in Econometrics) SZEREGI CZASOWE; EKONOMETRIA; 87. C FROM Lisbon to Europe 2020 : Lisbon strategy implementation in 2010 : assessments and prospects / Marcin Koczor, Paweł Tokarski. - Warszawa : Polski Inst.Spraw Międzynarodowych, s. : wykr. ; 30 cm. - ( Raporty - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych) LISBON STRATEGY; UNIA EUROPEJSKA - PROGNOZOWANIE; UNIA EUROPEJSKA - GOSPODARKA; KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ - GOSPODARKA - 21 W; 16

17 88. A FROM the financial crisis to the real economy : using firm-level data to indentify transmission channels / Stijn Claessens, Hui Tong, Shang-Jin Wei. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3],45 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17360) KRYZYS FINANSOWY - 21 W; PRZEDSIĘBIORSTWO A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 89. C FSS handbook 2011 / Financial Supervisory Service [South Korea]. - [S.l.] : Financial Supervisory Service, [2011]. - VII,[1],168,[1] s. : rys. ; 26 cm. NADZÓR FINANSOWY - KOREA POŁUDNIOWA; NADZÓR BANKOWY - KOREA POŁUDNIOWA; FINANSE - INSTYTUCJE - NADZÓR - KOREA POŁUDNIOWA; 90. B W FUNDUSZE inwestycyjne / Katarzyna Perez. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., ,[1] s. : rys. ; 24 cm. - ( Materiały Dydaktyczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; 257) FUNDUSZ INWESTYCYJNY; FUNDUSZ INWESTYCYJNY - POLSKA; 91. B FUNKCJE procesu karnego : księga jubileuszowa profesora Janusz Tylmana / pod red. Tomasza Grzegorczyka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s., 1 k. : fot. portr. ; 25 cm. TYLMAN, JANUSZ (1924- ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; PRAWO KARNE PROCESOWE - POLSKA; PRAWO KARNE PROCESOWE - ZAGADNIENIA - POLSKA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - OD 1989 R; 92. B FUNKCJONOWANIE transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej / Krzysztof Grzelec. - Gdańsk : Uniw.Gdański. Wydaw., ,[1] s. : wykr. ; 24 cm. TRANSPORT MIEJSKI; TRANSPORT MIEJSKI - POLSKA; 93. B THE FUTURE of global currency : the euro versus the dollar / Benjamin J. Cohen. - London ; New York : Routledge, VI,[2],200 s. ; 24 cm. EURO; DOLAR AMERYKAŃSKI; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STANY ZJEDNOCZONE; PIENIĄDZ MIĘDZYNARODOWY; 17

18 94. A THE GLOBAL curse of the Federal Reserve : manifesto for a second monetarist revolution / Brendan Brown. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, c VIII,188 s. ; 23 cm. PIENIĄDZ - HISTORIA - STANY ZJEDNOCZONE; PIENIĄDZ - POLITYKA - HISTORIA - STANY ZJEDNOCZONE; KWESTIA MONETARNA - STANY ZJEDNOCZONE; BANKI REZERWY FEDERALNEJ; 95. B W W GLOBALIZACJA i regionalizacja w gospodarce światowej / red. nauk. Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz ; [aut. Tomasz Bieliński et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw.Ekonomiczne, s. : wykr. ; 24 cm. GLOBALIZACJA - PODRĘCZNIK; REGIONALIZACJA GOSPODARCZA - PODRĘCZNIK; INTEGRACJA GOSPODARCZA MIĘDZYNARODOWA - PODRĘCZNIK; 96. B GOSPODARKA lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. Ryszard Brol, Andrzej Sztando. - Wrocław : Uniw.Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydaw., s. : rys., wykr. ; 24 cm. - ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 179) GOSPODARKA LOKALNA - ZAGADNIENIA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - ZAGADNIENIA; GOSPODARKA LOKALNA - POLSKA; SAMORZĄD TERYTORIALNY - POLSKA - OD 1989 R; 97. B W GOSPODARKA międzynarodowa : wyzwania i nowe trendy / red. nauk. Jerzy Schroeder, Łukasz Puślecki. - Poznań : Uniw.Ekonomiczny w Poznaniu. Wydaw., s. : wykr. ; 24 cm. - ( Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; 179) MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY - POLITYKA; SOUTH AFRICAN CUSTOMS UNION; GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ZAGADNIENIA; DOLARYZACJA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; BILANS PŁATNICZY A INWESTYCJE ZAGRANICZNE BEZPOŚREDNIE - POLSKA; INTEGRACJA REGIONALNA; HANDEL MIĘDZYNARODOWY; FREE TRADE AREA OF THE AMERICAS; LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA; ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE - KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ; KURSY WALUTOWE - POLSKA; DŁUGI PUBLICZNE; INTEGRACJA GOSPODARCZA - AZJA WSCHODNIA; HANDEL - POLITYKA - UNIA EUROPEJSKA; GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY; EURO - WPROWADZENIE - POLSKA; KRAJE BAŁKAŃSKIE A UNIA EUROPEJSKA; EMERGING MARKETS; 18

19 98. C GOVERNMENT interventions in economic emergencies / editor Pablo Sastre. - New York : Nova Science Publishers, c XIX,[1],271 s. ; 26 cm. - ( Economic Issues, Problems and Perspectives Series) FINANSE - POLITYKA - STANY ZJEDNOCZONE; KRYZYS FINANSOWY - STANY ZJEDNOCZONE - 21 W; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; PIENIĄDZ - POLITYKA - STANY ZJEDNOCZONE; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA - POLITYKA - OD 2009 R.; 99. B GOVERNMENT versus markets : the changing economic role of the state / Vito Tanzi. - Cambridge [et al.] : Cambridge University Press, XIII,[1],376 s. ; 24 cm. ROLA PAŃSTWA; PAŃSTWO A GOSPODARKA; GOSPODARKA - POLITYKA; 100. B GROWTH with financial stability : central banking in an emerging market / Rakesh Mohan. - New Delhi : Oxford University Press, c LIII,500 s. : wykr. ; 24 cm. ( Oxford Collected Essays) EMERGING MARKETS; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; PIENIĄDZ - POLITYKA - INDIE; FINANSE - INSTYTUCJE - INDIE; INDIE - GOSPODARKA; INDIE - GOSPODARKA - POLITYKA; 101. C GUNNAR Myrdal, Friedrich A. von Hayek, Robert W. Fogel, Douglass C. North and Amartya K. Sen / ed. by Howard R. Vane and Chris Mulhearn. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, c XV,[1],853 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Pioneering Papers of the Nobel Memorial Laureates in Economics ; 13) MYRDAL, GUNNAR ( ; SZWEDZKI EKONOMISTA, POLITYK, SOCJOLOG ; NAGRODA NOBLA 1974); HAYEK, FRIEDRICH AUGUST, VON ( ; AUSTRIACKI EKONOMISTA, NAGRODA NOBLA 1974); FOGEL, ROBERT WILLIAM (1926- ; AMER. HISTORYK I EKONOMISTA, NAGRODA NOBLA 1993); NORTH, DOUGLASS CECIL (1920- ; AMER. EKONOMISTA I HISTORYK, NAGRODA NOBLA 1993); SEN, AMARTYA KUMAR (1933- ; INDYJSKI EKONOMISTA I FILOZOF, NAGRODA NOBLA 1998); NAGRODY NOBLA; EKONOMIŚCI - BIOGRAFIE; EKONOMIA - NAGRODY W; TEORIE EKONOMICZNE; 102. A HEALTH and mortality delta : assessing the welfare cost of household insurance choice / Ralph Koijen, Stijn Van Nieuwerburgh, Motohiro Yogo. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [3],68 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17325) UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE; UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE; 19

20 103. B HEDGE funds : an analytic perspective / Andrew W. Lo. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, XXIV,[2],361 s., [6] k. kolor. : wykr. ; 24 cm. FUNDUSZ HEDGINGOWY; 104. C HERBERT A. Simon, George J. Stigler and Ronald H. Coase / ed. by Howard R. Vane and Chris Mulhearn. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, XI,[1],294 s. ; 25 cm. - ( Pioneering Papers of the Nobel Memorial Laureates in Economics ; 11) SIMON, HERBERT ALEXANDER ( ; AMER. EKONOMISTA, INFORMATYK, PSYCHOLOG; NAGRODA NOBLA 1978); STIGLER, GEORGE JOSEPH ( ; AMER. EKONOMISTA, NAGRODA NOBLA 1982); COASE, RONALD HARRY (1910- ; AMER. EKONOMISTA, NAGRODA NOBLA 1991); NAGRODY NOBLA; EKONOMIA - NAGRODY W; EKONOMIŚCI - BIOGRAFIE; TEORIE EKONOMICZNE; 105. B HISTORIA polityczna Polski / Andrzej Leon Sowa. - Kraków : Wydaw.Literackie, c ,[1] s. : il. ; 25 cm. POLSKA R. (POLSKA LUDOWA); POLSKA - POLITYKA I RZĄDY R; 106. B /1 HISTORIA Polski. T.1, Polska do 1586/ [aut. tekstów wiodących Henryk Samsonowicz, Andrzej Wyczański]. - Madrid : Mediasat Group, cop ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) POLSKA - DO 16 W.; POLSKA - HISTORIA; 107. B /6 HISTORIA Polski. T.6, Polska / [aut. tekstów wiodących Janusz Tazbir, Jacek Staszewski, Tomasz Kizwalter]. - Madrid : Mediasat Group, cop s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) POLSKA W.; 108. B /11 HISTORIA Polski. T.11, Polska / [aut. tekstów wiodacych Tomasz Kizwalter, Tomasz Nałęcz]. - Madrid : Mediasat Group, cop s. : il. kolor. ; 22 cm. ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) POLSKA W.; 20

21 109. B /16 HISTORIA Polski. T.16, Polska od 1939 do czasów obecnych/ [aut. tekstów wiodących Andrzej Paczkowski, Andrzej Chwalba]. - Madrid : Mediasat Group, cop s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) POLSKA R. (OKUPACJA NIEMIECKA I SOWIECKA); POLSKA R. (POLSKA LUDOWA); POLSKA - OD 1989 R; 110. B /2 HISTORIA powszechna. T.2, Od prehistorii do cywilizacji na kontynentach pozaeuropejskich/ [aut. Paolo Matthiae et al. ; red. tomu Antoni Henryk Stachowski]. - Madrid : Mediasat Group, cop ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) PREHISTORIA; HISTORIA STAROŻYTNA; 111. B /3 HISTORIA powszechna. T.3, Starożytny Egipt, Grecja i świat helleński/ [aut. Edda Bresciani et al. ; red. tomu Antoni Henryk Stachowski]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) EGIPT - DO 640 R.; GRECJA - DO 395 R.; 112. B /4 HISTORIA powszechna. T.4, Konsolidacja hellenizmu. początki Rzymu i przemiany świata klasycznego/ [aut. Mario Attilio Levi, Aurelio Bernardi ; red. tomu Antoni Henryk Stachowski]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop s. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) KRÓLESTWA HELLENISTYCZNE; RZYM (PAŃSTWO) R. P.N.E. (REPUBLIKA); RZYM (PAŃSTWO) - DO 510 R. P.N.E.; 113. B /5 HISTORIA powszechna. T.5, Epoka Augusta i cesarstwo rzymskie/ [aut. Aurelio Bernardi ; red. tomu Antoni Henryk Stachowski, Magdalena Olkuśnik]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) RZYM (PAŃSTWO) - 30 R. P.N.E.-476 R. (CESARSTWO); 21

22 114. B /7 HISTORIA powszechna. T.7, Od upadku cesarstwa rzymskiego do ekspansji islamu ; Karol Wielki/ [aut. Dino Carpanetto et al. ; red. tomu Magdalena Olkuśnik, Wojciech Adamski]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) HISTORIA ŚREDNIOWIECZNA; 115. B /8 HISTORIA powszechna. T.8, Od imperium Karola Wielkiego do kryzysu XIV wieku/ [aut. Ovidio Capitani et al. ; red. tomu Magdalena Olkuśnik, Wojciech Adamski]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) HISTORIA ŚREDNIOWIECZNA; 116. B /9 HISTORIA powszechna. T.9, Ekspansja Europy w XV wieku ; Narodziny świata nowożytnego (1)/ [aut. Ruggiero Romano et al. ; red. tomu Wojciech Adamski, Michał Stachowski]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) HISTORIA POWSZECHNA W.; 117. B /10 HISTORIA powszechna. T.10, Narodziny świata nowożytnego (2) ; Azja i Afryka w XV- XVIII wieku/ [aut. Ottavia Niccoli et al. ; red. tomu Michał Stachowski, Magdalena Olkuśnik]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. HISTORIA POWSZECHNA W.; 118. B /12 HISTORIA powszechna. T.12, Wiek XVII - wiek absolutyzmu/ [aut. Dino Carpanetto et al. ; red. t. Magdalen Olkuśnik]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) HISTORIA POWSZECHNA - 17 W.; 22

23 119. B /13 HISTORIA powszechna. T.13, Wiek XVIII - wiek oświecenia/ [aut. Dino Carpanetto, Luciano Guerci, Margaret Candee-Jacob ; red. t. Magdalena Olkuśnik, Wojciech Adamski]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) HISTORIA POWSZECHNA - 18 W.; 120. B /14 HISTORIA powszechna. T.14, Cywilizacje Wschodu (XVII-XIX wiek) ; Od wielkich rewolucji do restauracji/ [aut. Stanford J. Shaw et al. ; red. t. Magdalena Olkuśnik, Wojciech Adamski]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) HISTORIA POWSZECHNA W.; CYWILIZACJA WSCHODNIA; 121. B /15 HISTORIA powszechna. T.15, Romantyzm i liberalizm ; Włoskie risorgimento i rewolucje narodowe/ [aut. Ada Novajra et al. ; red. t. Wojciech Adamski, Michał Stachowski]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) HISTORIA POWSZECHNA - 19 W.; 122. B /17 HISTORIA powszechna. T.17, Wiek imperializmu/ aut. Walter Lafeber et al. ; red. t. Michał Stachowski, Wojciech Adamski]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) IMPERIALIZM - HISTORIA; HISTORIA POWSZECHNA - 19 W.; HISTORIA POWSZECHNA - 20 W.; 123. B /18 HISTORIA powszechna. T.18, Wiek totalitaryzmu - I wojna światowa i zarzewie II wojny światowej/ [aut. Ottavio Barié et al. ; red. t. Wojciech Adamski, Antoni Henryk Stachowski]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) IMPERIALIZM - HISTORIA; TOTALITARYZM R.; HISTORIA POWSZECHNA - 19 W.; HISTORIA POWSZECHNA - 20 W.; 23

24 124. B /19 HISTORIA powszechna. T.19, Od II wojny światowej do wojny o niepodległość Wietnamu/ [aut. Giovanni De Luna et al. ; red. t. Antoni Henryk Stachowski]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) HISTORIA POWSZECHNA - 20 W.; 125. B /20 HISTORIA powszechna. T.20, Świat po upadku ZSRR ; Czasy współczesne ; Indeksy/ [aut. Giuliano Martignetti et al. ; red. t. Antoni Henryk Stachowski]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) HISTORIA POWSZECHNA - 20 W.; 126. B /21 HISTORIA powszechna. T.21, Kalendarium/ [red. t. Antoni Henryk Stachowski]. - Madrid : Mediasat Group ; Torino : Nakł. Redazione Grandi Opere Wydawnictwa UTET Cultura, cop ,[1] s. : il. kolor. ; 22 cm. - ( Biblioteka Gazety Wyborczej. Historia Powszechna, Historia Polski) HISTORIA POWSZECHNA - KALENDARIUM; 127. B W HISTORIA powszechna ustroju i prawa / Tadeusz Maciejewski. - Warszawa : C.H.Beck, XLIX,[1],825 s. ; 22 cm. - ( Studia Prawnicze) PAŃSTWO - HISTORIA; PRAWO - HISTORIA; PAŃSTWO - USTRÓJ - HISTORIA; 128. C HOUSEHOLDS' foreign currency borrowing in Central and Eastern Europe / Jarko Fidrmuc, Mariya Hake, Helmut Stix. - Wien : Österreichische Nationalbank, [2011]. - [5],39 s. : wykr. ; 30 cm. - ( Working Paper - Österreichische Nationalbank ; 171) KREDYT WALUTOWY - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; KREDYT BANKOWY - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; GOSPODARSTWO DOMOWE - KREDYT - EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA; 24

25 129. A HOW reliable are de facto exchange rate regime classifications? / Barry Eichengreen, Raul Razo-Garcia. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],40 s. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17318) KURSY WALUTOWE - POLITYKA; 130. B IMMUNITET państwa / Julian Sutor. - Warszawa : Dom Wydaw.ELIPSA, s. ; 24 cm. IMMUNITETY PAŃSTW OBCYCH; 131. A IMPLICIT guarantees and risk taking : evidence from money market funds / Marcin Kacperczyk, Philipp Schnabl. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],57 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17321) MONEY MARKET FUNDS; RYZYKO FINANSOWE - ZARZĄDZANIE; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE; 132. A INDUSTRIES and globalization : the political causality of difference / ed. by Bernard Jullien and Andy Smith. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, c VIII,236 s. : rys. ; 23 cm. - ( Globalization and Governance (Palgrave Macmillan (Firm))) PRZEMYSŁ; PRZEMYSŁ - ORGANIZACJA; PRZEMYSŁ - POLITYKA; GLOBALIZACJA - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEMYSŁ A GLOBALIZACJA; 133. A INFORMATION aggregation, investment, and managerial incentives / Elias Albagli, Christian Hellwig, Aleh Tsyvinski. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],36 s. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17330) AKCJE - CENY; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE; TEORIA INFORMACJI W EKONOMII; 134. B INFORMATION choice in macroeconomics and finance / Laura L. Veldkamp. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, c VII,[5],168 s. ; 24 cm. FINANSE; MAKROEKONOMIA; DECYZJE; ŹRÓDŁA INFORMACJI; WYBÓR (PSYCHOLOGIA); 25

26 135. B INNOVATIVE fiscal policy and economic development in transition economies / Aleksandr V. Gevorkyan. - London ; New York : Routledge, XX,262 s. : wykr. ; 24 cm. - ( Routledge Studies in the Modern World Economy ; 88) POLITYKA FISKALNA - KRAJE BYŁEGO ZSRR; ROZWÓJ GOSPODARCZY - KRAJE BYŁEGO ZSRR; POLITYKA FISKALNA - ROSJA; KRAJE BYŁEGO ZSRR - GOSPODARKA; KRAJE BYŁEGO ZSRR - GOSPODARKA - POLITYKA; ROSJA - GOSPODARKA; 136. A INNOWACYJNA przedsiębiorczość : teorie, badania, zastosowania praktyczne, perspektywa psychologiczna / red. nauk. Andrzej Strzałecki, współpr. Alicja Lizurej. - Warszawa : ACADEMICA Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Wydaw., s. : wykr. ; 21 cm. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - ZAGADNIENIA; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA - OD 1989 R; 137. B W W INSTYTUCJE i rynki wobec kryzysu finansowego : źródła i konsekwencje kryzysu / Anna Matysek-Jędrych (red.). - Warszawa : CeDeWu, s. : rys., wykr. ; 24 cm. BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM (U.S.) - POLITYKA; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; COLLATERALIZED DEBT OBLIGATIONS; CREDIT DEFAULT SWAPS; FUNDUSZ HEDGINGOWY; RATING - AGENCJE; NADZÓR FINANSOWY; KRYZYS FINANSOWY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO A KRYZYSY FINANSOWE I GOSPODARCZE; 138. A W W INSTYTUCJE parabankowe w Polsce / Witold Srokosz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, ,[1] s. ; 21 cm. - ( Monografie Lex - Wolters Kluwer Polska) NIEBANKOWE INSTYTUCJE FINANSOWE - PRAWO - POLSKA; BANKI - PRAWO - POLSKA; FINANSE - INSTYTUCJE - PRAWO - POLSKA; SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWE - PRAWO - POLSKA; INSTYTUCJE PŁATNICZE; PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY - PRAWO - POLSKA; 139. B INSTYTUCJE procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego : księga jubileuszowa dedykowana prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu / kom. red. Jerzy Posłuszny, Zbigniew Czarnik, Robert Sawuła ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu ; Rzeszów : MITEL, s. : il. kolor. ; 24 cm. ŻUKOWSKI, LUDWIK (1947- ; PRAWNIK) - KSIĘGA PAMIĄTKOWA; KSIĘGI PAMIĄTKOWE - POLSKA - OD 1989 R; PRAWO ADMINISTRACYJNE PROCESOWE - POLSKA; POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE - POLSKA; 26

27 140. B INTELIGENCJA emocjonalna w biznesie : praktyczne strategie współpracy z ludźmi / Reldan S. Nadler ; [tłum. RENTIER-LANG Cezary Welsyng]. - Gliwice : HELION, s. ; 25 cm. - ( Onepress Vip) PRZYWÓDZTWO; INTELIGENCJA EMOCJONALNA; KADRY - PSYCHOLOGIA; 141. A INTERNATIONAL financial crises and the multilateral response : what the historical record shows / Bergljot Barkbu, Barry Eichengreen, Ashoka Mody. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],40 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17361) MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY A KRYZYS FINANSOWY; KRYZYS FINANSOWY; 142. B /1 INTERNATIONAL political economy : critical concepts in political science. Vol.1, Theoretical perspectives / ed. by Benjamin J. Cohen. - London ; New York : Routledge, XX,427 s. - ( Critical Concepts in Political Science) GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; HANDEL MIĘDZYNARODOWY; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; 143. B /2 INTERNATIONAL political economy : critical concepts in political science. Vol.2, System governance and transformation / ed. by Benjamin J. Cohen. - London ; New York : Routledge, X,412 s. ; 24 cm. - ( Critical Concepts in Political Science) GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; HANDEL MIĘDZYNARODOWY; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; GLOBALIZACJA; 144. B /3 INTERNATIONAL political economy : critical concepts in political science. Vol.3, Trade and finance / ed. by Benjamin J. Cohen. - London ; New York : Routledge, VIII,446 s. ; 24 cm. - ( Critical Concepts in Political Science) GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; HANDEL MIĘDZYNARODOWY; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; 27

28 145. B /4 INTERNATIONAL political economy : critical concepts in political science. Vol.4, Selected topics / ed. by Benjamin J. Cohen. - London ; New York : Routledge, X,440 s. ; 24 cm. - ( Critical Concepts in Political Science) GOSPODARCZE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE; HANDEL MIĘDZYNARODOWY; FINANSE MIĘDZYNARODOWE; 146. A INTERNATIONAL reserves and the global financial crisis / Kathryn M. E. Dominguez, Yuko Hashimoto, Takatoshi Ito. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [4],50 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17362) REZERWY WALUTOWE; KRYZYS FINANSOWY - 21 W; 147. C JAMES M. Buchanan, Gary S. Becker, Daniel Kahneman and Vernon L. Smith / ed. by Howard R. Vane and Chris Mulhearn. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, c XIII,[1],528 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Pioneering Papers of the Nobel Memorial Laureates in Economics ; 12) BUCHANAN, JAMES M. (1919- ; AMER. EKONOMISTA, NAGRODA NOBLA 1986); BECKER, GARY S. (1930- ; AMER. EKONOMISTA, NAGRODA NOBLA 1992); KAHNEMAN, DANIEL (1934- ; AMER. PSYCHOLOG I EKONOMISTA, NAGRODA NOBLA 2002); SMITH, VERNON L. (1927- ; AMER. EKONOMISTA, NAGRODA NOBLA 2002); NAGRODY NOBLA; EKONOMIA - NAGRODY W; EKONOMIŚCI - BIOGRAFIE; TEORIE EKONOMICZNE; 148. A JAPANESE government debt and sustainability of fiscal policy / Takero Doi, Takeo Hoshi, Tatsuyoshi Okimoto. - Cambridge, Massachusetts : National Bureau of Economic Research, [2],60 s. : wykr. ; 21 cm. - ( Working Paper - National Bureau of Economic Research ; 17305) DŁUGI PUBLICZNE - JAPONIA; POLITYKA FISKALNA - JAPONIA; 149. A JEDNOMINUTOWY menedżer : najpopularniejsza na świecie metoda zarządzania / Ken Blanchard, Spencer Johnson ; przekład Magda Witkowska. - Warszawa : MT Biznes, ,[1] s. KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; KIEROWNICTWO - PORADNIK; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 28

AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ); RACHUNKOWOŚĆ - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA;

AKTYWA (RACHUNKOWOŚĆ); RACHUNKOWOŚĆ - ĆWICZENIA, TESTY, ZADANIA; RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; 1. B.108045 12 dyscyplin doskonałego przywództwa : w jaki sposób przywódcy osiągają wybitne rezultaty / Brian Tracy, Peter Chee. - Warszawa : MT Biznes, 2014. - 215 s. ; 24 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

WYBORY - PRAWO; WYBORY - PRAWO - POLSKA; WYBORY - SYSTEM; ADMINISTRACJA - POLITYKA;

WYBORY - PRAWO; WYBORY - PRAWO - POLSKA; WYBORY - SYSTEM; ADMINISTRACJA - POLITYKA; 1. C.64622 38TH Economics Conference 2010 : central banking after the crisis / Oesterreichische Nationalbank. - Vienna : Österreichische Nationalbank, 2010. - 180,[2] s. : il., wykr. ; 30 cm. KRYZYS FINANSOWY

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE;

MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) - PODRĘCZNIK; BAZA DANYCH - ZARZĄDZANIE - OPROGRAMOWANIE; 1. B.97656 ACCESS : analiza danych, receptury / Ken Bluttman & Wayne S. Freeze ; [tł. Grzegorz Kowalczyk]. - Gliwice : HELION, cop.2008. - 352,[7] s. : rys. ; 24 cm. MICROSOFT ACCESS (OPROGRAMOWANIE) -

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA

ADMINISTRACJA - POLSKA - OD 1989 R.; ADMINISTRACJA A INTEGRACJA EUROPEJSKA; REGIONY - POLITYKA - POLSKA 1. B.95742 60 lat Rady Europy : tworzenie i stosowanie standardów prawnych / pod red. Hanny Machińskiej. - Warszawa : Wiedza i Praktyka ; Oficyna Prawa Polskiego, 2009. - 387 s. ; 24 cm. PRAWO WSPÓLNOTOWE

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA;

UNIA EUROPEJSKA - GRANICE; UNIA EUROPEJSKA - AGENCJE; UKŁAD Z SCHENGEN; INTEGRACJA EUROPEJSKA; 1. A.71770 III filar twojej emerytury : przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość / Maciej Rogala. - Warszawa : Edinem, 2012. - 201 s. : wykr. ; 22 cm. EMERYTURA - POLSKA - OD 1999 R.; 2. B.101954 1989

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY;

PRZEDSIĘBIORSTWO - REORGANIZACJA - POLSKA - 1989-; KADRY - POLSKA - 1989-; KADRY - INTEGRACJA W PRACY; 1. B.109554 66 najczęstszych błędów wycen nieruchomości : rozwiązania praktyczne / Bogusław Wieczorek. - Łódź : Real Estate Management, 2014. - 109 s. ; 24 cm. NIERUCHOMOŚCI - WYCENA; 2. B.109695 ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA;

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA; 1. B.111865 6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF : praktyczne wskazówki jak przejść na MSSF i bezpiecznie je stosować / [Marcin Krupa]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego : Wiedza i Praktyka, 2015.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE;

ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - BADANIE; WSKAŹNIKI FINANSOWE; 1. A.70859 41 najważniejszych wskaźników finansowych na przykładach polskich firm / [Andrzej Cwynar i in.]. - Warszawa : Wiedza i Praktyka, cop.2005. - 84 s. : wykr. ; 21 cm. ANALIZA FINANSOWA; PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA;

ADMINISTRACJA CELNA - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; CŁO - UNIA EUROPEJSKA; 1. B.95589 ADMINISTRACJA celna krajów Unii Europejskiej / Marzena Walczak ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. Wydaw., 2009. - 47 s. : wykr. ; 24 cm. ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK;

BOGACTWO - PORADNIK; DOBROBYT - PORADNIK; SUKCES W BIZNESIE - PORADNIK; 1. B.109179 50 dzieł klasyki dostatku i bogacenia się : zdobądź fortunę i zarządzaj majątkiem : fortuna w pigułce 50 inspirujących książek w jednej / Tom Butler-Bowdon ; [tł. Jakub Góralczyk]. - Gliwice

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA;

ADMINISTRACJA A GLOBALIZACJA; ADMINISTRACJA A OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA; ADMINISTRACJA - ZAGADNIENIA - POLSKA; 1. A.71478 ADMINISTRACJA publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [et al.]. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXI, 215 s. ; 21 cm.

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 1. C.64533 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata : ilustrowna encyklopedia sławnych ludzi / [aut. haseł Magdalena Ciupiał i in. ; red. Jacek Illg]. - Katowice : Videograf II, 2008. - 319,[1]

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE;

PRZEDSIĘBIORSTWO A KLIMAT; PRZEDSIĘBIORSTWO - BADANIE; KLIMAT - ZMIANY - ASPEKT EKONOMICZNY; PRZEDSIĘBIORSTWO - ROZWÓJ - STRATEGIE; 1. B.110955 10 przykazań propagandy / Brian Anse Patrick ; [tłumaczenie: Joanna Sugiero]. - Gliwice : HELION, cop. 2015. - 232 s. ; 21 cm. - ( Onepress Power) PROPAGANDA; PROPAGANDA - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA;

UBEZPIECZENIA - SKŁADKI; UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - POLSKA - 1999-; UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - POLSKA; PRZEDSIĘBIORSTWO - UBEZPIECZENIA; 1. B.108531 THE 3 simple rules of investing : why everything you've heard about investing is wrong - and what do instead / Michael Edesess [et al.]. - San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, cop. 2014.

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM;

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - POLSKA - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.112258 W.55235 III filar dla początkujących : poradnik przyszłego emeryta / Justyna Wykowska. - Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego, 2014. - 34, [2] s. ; 21 cm. - ( Poradnik Klienta Usług Finansowych)

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo