Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 czerwiec 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 czerwiec 2014"

Transkrypt

1 Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 czerwiec 2014 zestawienie: Kinga Stanek W 2014 roku mija 15 lat od powołania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W okresie tym przygotowano w Biurze kilkadziesiąt studiów, analiz i opracowań, dotyczących problematyki rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego w województwie mazowieckim. MBPR przygotowało także szereg dokumentów strategicznych dla regionu, wśród których wymienić można m.in. strategię rozwoju czy plan zagospodarowania przestrzennego. Duża część z tych materiałów dostępna jest na stronie internetowej Biura Część z nich wydano także drukiem jako oddzielne publikacje, zeszyty w seriach czy jako artykuły publikowane na łamach periodyku naukowego. Niektóre z publikacji są wynikiem współpracy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z innymi ośrodkami badawczymi, takimi jak np. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Warszawie, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego etc. W MBPR przygotowano także, w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza, szereg narzędzi i pomocy internetowych dostępnych poprzez portal Publikacje opatrzone numerami ISBN lub ISSN dostępne są m.in. w 15 głównych bibliotekach w Polsce: Biblioteka Narodowa, Warszawa, al. Niepodległości 213, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, al. Mickiewicza 22, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, ul. Radziszewskiego 11, Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, Łódź, ul. Jana Matejki 32/38, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Toruń, ul. Gagarina 13, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznań, ul. Ratajczaka 38/40, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Warszawa, ul. Dobra 56/66, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Wrocław, ul. Karola Szajnochy 10, Biblioteka Śląska, Katowice, Plac Rady Europy 1, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Warszawa, ul. Koszykowa 26/28, Książnica Pomorska im. St. Staszica, Szczecin, ul. Podgórna 15/16, Biblioteka Głowna Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, ul. Chopina 27, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Strzelców Bytomskich 2, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok, ul. J. Kilińskiego 16,

2 140 PUBLIKACJE PRAC BADAWCZYCH MBPR W LATACH 1999 CZERWIEC 2014 Kinga Stanek Periodyk naukowy MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny jest także w bibliotekach wszystkich szkół wyższych w województwie mazowieckiem, sieci bibliotek pedagogicznych na Mazowszu, w bibliotekach wszystkich państwowych szkół wyższych w pozostałych województwach, a także w bibliotekach wybranych ośrodków naukowo-badawczych w kraju. Poniżej prezentujemy materiały, które ukazały się drukiem w latach (czerwiec) lub są dostępne na stronach internetowych i Wydawnictwa zwarte Dokumenty strategiczne: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Projekt. Materiał informacyjny, Warszawa 2003, ss. 12 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2004, ss płyta CD Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2004, ss. 41 Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2005, ss. 84 Spatial development plan the mazowieckie voivodeship. Abbreviated version of the plan, Warszawa 2006, ss. 34 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Warszawa 2006, wyd. I, ss. 188, ISBN płyta CD Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja). Wersja skrócona, Warszawa 2006, ss. 68, wyd. I, ISBN płyta CD Development Strategy for the Mazowieckie Voivodeship, Warszawa 2006, ss. 68, wyd. I, ISBN płyta CD Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006, ss. 152 Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2010, ss płyta CD Monitoring Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku Synteza raportu, Warszawa 2011, ss. 108, ISBN płyta CD Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2011, ss. 29 Założenia programowo-organizacyjne aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2011, ss. 32 Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku, Warszawa 2012, ss. 63 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze, Warszawa 2013, ss. 118, ISBN płyta CD

3 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 15/2014 II. Samorząd 141 Inne publikacje: Infrastruktura techniczna. Diagnoza Obszary problemowe, Warszawa Radom 2000, ss. 71 Uwarunkowania i Kierunki Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego. Uwarunkowania Polityki Przestrzennej, Warszawa Radom 2001, ss. 47 Uwarunkowania i kierunki przestrzennego zagospodarowania województwa mazowieckiego. Systemy ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Synteza, Warszawa Radom 2001, ss. 37 Natura Europejska sieć ekologiczna. Subregion radomski, Warszawa Radom 2002, ss. 13 Programy rolno-środowiskowe. Subregion radomski, Radom 2002, ss. 51 Problematyka gospodarki rolniczej w subregionie radomskim. Materiały do części diagnostycznej planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, Radom 2002, ss. 29 Rozwój obszarów wiejskich, Ostrołęka 2004, ss. 214 Związki Funkcjonalno-przestrzenne w Województwie Mazowieckim, Radom 2005, ss. 31 Mazowsze dziś i jutro,. Materiały z I Forum Mazowieckiego, Warszawa 2005, ss. 58 mazowieckim. Kampinoski Park Narodowy, Warszawa 2005, ss. 56 mazowieckim. Bolimowski Park Krajobrazowy, Warszawa 2005, ss. 78 mazowieckim. Chojnowski Park Krajobrazowy, Warszawa 2005, ss. 82 mazowieckim. Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby, Warszawa 2005, ss. 83 mazowieckim. Nadbużański Park Krajobrazowy, Warszawa 2005, ss. 95 mazowieckim. Mazowiecki Park Krajobrazowy, Warszawa 2005, ss. 73 mazowieckim, Warszawa 2005, ss. 95 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, informator, Warszawa 2006, ss. 38 Transport network i policentric region (prezentacja), Radom 2006, ss. 16 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych PASMO PILICY, Radom 2006, ss. 187 Studium funkcjonalno-przestrzenne terenów nadpilicznych na terenie województwa mazowieckiego, Radom 2007, ss. 109

4 142 PUBLIKACJE PRAC BADAWCZYCH MBPR W LATACH 1999 CZERWIEC 2014 Kinga Stanek Studium Rozwoju i Oddziaływania Kluczowych Usług Publicznych i Komercyjnych w Województwie Mazowieckim. Usługi techniczne, Warszawa 2007, ss. 154 Obszar Metropolitalny Warszawy, Warszawa 2008, ss. 116, wydano wspólnie z Urzędem Statystycznym w Warszawie, ISBN Obszar Metropolitalny Warszawy, Warszawa 2008, ss. 116, wydano wspólnie z Urzędem Statystycznym w Warszawie, wersja elektroniczna ISBN Inicjatywa Młodych Planistów. Konferencja w Białobrzegach r., Warszawa 2008, ss. 78, ISBN Tendencje i kierunki rozwoju subregionu siedleckiego. Konferencja w Chlewiskach 30 maja 2007 r., Warszawa Siedlce 2008, ss. 74, wyd. I, ISBN płyta CD Studium rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu, Warszawa 2009, ss. 101 Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2009, ss. 220 Planowanie Regionalne w krajach europejskich wymiana doświadczeń kluczem do podniesienia jakości kadr. Raport, Warszawa 2010, ss. 132, ISBN Aeropolis. Skutki przestrzenne funkcjonowania lotnisk oraz zarządzanie nimi. Materiały pokonferencyjne października 2008 Genshagen, Warszawa 2010, ss. 136, ISBN Aeropolis. Räumliche Effekte und Steuerung von flughafeninduzierten Entwicklungen. Dokumentation der Konferenz vom 13. Und 14. October 2008 Genshagen, Warszawa 2010, ss. 136, ISBN Aeropolis. Impact territorial et gestion du développement des aéroports. Documentation de la coférence 13 et 14 octobre 2008 Genshagen, Warszawa 2010, ss. 136, ISBN Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Warszawa 2010, wyd. I, ss wkładka, ISBN Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Warszawa 2011, wyd. II niezmienione, ss wkładka, wydanie elektroniczne ISBN Aktywność obywatelska mieszkańców województwa mazowieckiego na podstawie wyborów prezydenckich i samorządowych w 2010 roku, Warszawa 2011, ss. 64 Problemy planowania w obszarach metropolitalnych, Warszawa 2011, ss. 176, ISBN Publikacje w ramach projektu PolyMETREX RINA North-South Interface realizowanego przez organizację METREX Metropolitan Regions Network: North-South Interface, Helsinki 2007, ss. 210, ISBN , rozdział: Warsaw, s

5 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 15/2014 II. Samorząd 143 Publikacje w ramach projektu CIVITAS.NET realizowanego w ramach programu URBACT: Civitas. A regional approach: An added value for urban regeneration, 2007, ss. 106 Civitas. Podejście regionalne: wartość dodana rewitalizacji obszarów miejskich, warszawa 2007, ss. 8 Publikacje w ramach projektu QLAIR. Quality of life in airport regions realizowanego w ramach programu ARC Aiport Regions Conference: Programy rekompensat w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych, Warszawa 2011, s. 42, ISBN Hałas naziemny w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych, Warszawa 2011, s. 40, ISBN Informacja i komunikacja społeczna w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych, Warszawa 2012, s. 24, ISBN Publikacje w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie : Barometr Mazowsza. Zaufanie do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym, Warszawa 2010, ss. 56 Innowacyjne Mazowsze. Główny strategiczny partner naukowy i gospodarczy rozwoju Polski w najbliższym 20-leciu, Płock 2010, ss. 206, ISBN , rozdział: Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza s , współfinansowanie publikacji Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza, Warszawa 2012, ss. 6, pl. 50, ISBN , opracowany przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza, Warszawa 2013, ss. 216, ISBN Narzędzia i pomoce internetowe opracowane w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie : Monitorowanie Rozwoju Mazowsza: mrm.wrotamazowsza.pl, prezentacja danych statystycznych o województwie mazowieckim w ujęciu przestrzennym, w długich szeregach czasowych, w podziale na podregiony, powiaty i gminy. Mapownik. Potencjały gospodarcze gmin województwa mazowieckiego: interaktywna mapa opracowania na podstawie badania Wielkość potencjałów gospodarczych gmin a rozwój województwa mazowieckiego w 2010 r. pozwala na wygenerowanie informacji o potencjałach gospodarczych dla każdej gminy województwa mazowieckiego

6 144 PUBLIKACJE PRAC BADAWCZYCH MBPR W LATACH 1999 CZERWIEC 2014 Kinga Stanek Mapownik. Identyfikacja obszarów miejskich i wiejskich na Mazowszu: interaktywna mapa opracowana na podstawie zadania Badania jakościowe i ilościowe delimitująca obszary według przeważających statystycznie cech funkcjonalnych na terenach gmin województwa mazowieckiego info-lokalizator: wyszukiwarka umożliwia określenie dostępności informacji statystycznych w różnych bazach danych, zakresu zbiorów danych regionalnych oraz miejsca ich przechowywania info-lokalizator: wyszukiwarka publikacji o Mazowszu wydanych w latach Serie wydawnicze REGION POLITYKA PROMOCJA, pozostali współwydawcy: Wyższa Szkoła Humanistyczna, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury Nr 3 Zielone Płuca Polski. Społeczne uwarunkowania rozwoju i promocji, Białystok Ciechanów Warszawa 2000, ss. 104, ISBN Nr 4 Mazowsze. Tożsamość i wizerunek regionu, Ciechanów Warszawa 2001, ss. 136, ISBN MAZOWSZE. Analizy i Studia ISSN , ukazuje się od 2006 roku 1/2006 Środki wsparcia projektów województwa mazowieckiego w latach (synteza), Warszawa 2006, ss. 44 2/2006 Eksport województwa mazowieckiego w latach , Warszawa 2006, ss. 56 3/2006 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Omulwi, Warszawa 2006, ss. 52 4/2006 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Narwi, Warszawa 2006, ss. 64 5/2006 Analiza budżetów gmin województwa mazowieckiego w latach , Warszawa 2006, ss. 56 6/2006 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych. Obszar Ostrołęcki, Warszawa 2006, ss /2006 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych. Obszar Nadbużański, Warszawa 2006, ss. 92 8/2006 Aktywność obywatelska mieszkańców województwa mazowieckiego (na podstawie wyborów samorządowych w 2006 r.), Warszawa 2006, ss. 56

7 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 15/2014 II. Samorząd 145 1(9)/2007 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych. Obszar Radomski, w 2 tomach, Warszawa 2007, tom I tekst ss. 172, tom II załączniki ss. 94 2(10)/2007 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych. Obszar Mławsko-Żuromiński, Warszawa 2007, ss (11)/2007 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Wilgi, Warszawa 2007, ss. 56 4(12)/2007 Obszar metropolitalny Warszawy. Rynek nieruchomości i jego przemiany, Warszawa 2007, ss. 98 5(13)/2007 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Wkry, Warszawa 2007, ss. 80 6(14)/2007 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Skrwy, Warszawa 2007, ss. 64 7(15)/2007 Analiza budżetów powiatów województwa mazowieckiego w latach , Warszawa 2007, ss. 72 1(16)/2008 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych. Obszar Płocki materiały za 2007 rok, Warszawa 2008, ss. 72 2(17)/2008 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Bugu i Liwca materiały za lata , Warszawa 2008, ss (18)/2008 Zagospodarowanie przestrzenne dolin rzecznych a zagrożenie powodziowe województwa mazowieckiego materiały za rok mapa na CD, Warszawa 2008, ss (19)/2009 Kształtowanie ponadregionalnych i regionalnych ośrodków rozwoju oraz policentrycznej sieci osadniczej w subregionie płockim materiały za 2008 rok, Warszawa 2009, ss (20)/2009 Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach województwa mazowieckiego, Warszawa 2009, ss (21)/2010 Przestrzenny rozkład pomocy dla rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na obszarze województwa mazowieckiego, Warszawa 2010, ss (22)/2010 Obroty towarowe handlu zagranicznego województwa mazowieckiego w latach , Warszawa 2010, ss. 72 3(23)/2010 Związki funkcjonalno-przestrzenne Ciechanowa z otoczeniem regionalnym, Warszawa 2010, ss. 66 4(24)/2010 Obroty towarowe handlu zagranicznego województwa mazowieckiego w roku 2008, Warszawa 2010, ss. 24 5(25)/2010 Konkurencyjność województwa mazowieckiego na tle Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010, ss (26)/2011 Polityka przestrzenna gmin subregionu siedleckiego w świetle analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, Warszawa 2011, ss. 28

8 146 PUBLIKACJE PRAC BADAWCZYCH MBPR W LATACH 1999 CZERWIEC 2014 Kinga Stanek 2(27)/2011 Analiza działalności gmin położonych w pasmach turystyczno-kulturowych województwa mazowieckiego na rzecz rozwoju turystyki, Warszawa 2011, ss. 64 3(28)/2011 Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim, Warszawa 2011, ss. 50 4(29)/2011 Studium uwarunkowań rozwoju Radomia i strefy podmiejskiej, Warszawa 2011, ss (30)/2011 Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego + mapy na CD, Warszawa 2011, ss (31)/2011 Rozmieszczenie zakładów przemysłu rolno-spożywczego w województwie mazowieckim w kontekście wykształconych specjalizacji rolniczych, Warszawa 2011, ss. 52 1(32)/2012 Analiza zróżnicowań rozwoju społeczno-gospodarczego istniejących i postulowanych podregionów województwa mazowieckiego, Warszawa 2012, ss. 94 2(33)/2012 Strategiczne obszary żywicielskie w województwie mazowieckim, Warszawa 2012, ss. 44 3(34)/2012 Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie mazowieckim w latach , Warszawa 2012, ss. 92 4(35)/2012 Delimitacja obszarów problemowych polityki regionalnej w województwie mazowieckim, Warszawa 2012, ss. 48 1(36)/2013 Wstępna koncepcja utworzenia parku przemysłowo-technologicznego na terenach przylotniskowych Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin oraz na terenach należących do Skarbu Państwa. Studium programowo-przestrzenne, Warszawa 2013, ss. 64 2(37)/2013 Studium wpływu realizacji linii kolejowej Rail Baltica na sektor logistyki w województwie mazowieckim, Warszawa 2013, ss. 72 1(38)/2014 Zmiany w rolnictwie Mazowsze w latach , Warszawa 2014, ss. 72 2(39)/2014 Możliwości wykorzystania potencjału Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego dla wzrostu konkurencyjności miejskiego obszaru funkcjonalnego Siedlec, Warszawa 2012, ss. 48 TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA ISSN , ukazuje się od 2012 roku, realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie Nr 1/2012 Zadania do realizacji przez samorządy na Mazowszu, Warszawa 2012, ss. 72 Nr 2/2012 Trendy zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia w województwie mazowieckim w latach , Warszawa 2012, ss. 92 Nr 3/2012 Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza, Warszawa 2012, ss. 52 Nr 4/2012 Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza, Warszawa 2012, ss. 56

9 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 15/2014 II. Samorząd 147 Nr 5/2013 Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania, Warszawa 2012, ss. 44 Nr 6/2012 Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza, Warszawa 2012, ss. 48 Nr 7/2012 Obserwatoria terytorialne i inne najlepsze praktyki dla Mazowsza, Warszawa 2012, ss. 56 Nr 8/2012 Warszawa i Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza, Warszawa 2012, ss. 160 Nr 9/2013 Wzorzec rozwoju Mazowsza. Raport końcowy, Warszawa 2013, ss. 68 Nr 10/2013 Barometr Mazowsza. Przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży, Warszawa 2013, ss. 72 Nr 11/2013 Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza, Warszawa 2013, ss. 132 Nr 12/2013 Rynek pracy województwa mazowieckiego, Warszawa 2013, ss. 124 Nr 13/2014 Wzorzec rozwoju Mazowsza etap II, Warszawa 2014, ss. 68 Czasopismo naukowe MAZOWSZE Studia Regionalne ISSN , ukazuje się od 2008 roku pełne teksty artykułów z archiwalnych numerów pisma dostępne są w serwisie mazowsze.hist.pl prowadzonym przez projekt Bazhum Muzeum Historii Polski Nr 1/2008, tematyka numeru: rozwój zarówno regionalny, jak i lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego, grudzień 2008, ss. 184 Nr 2/2009, tematyka numeru: rola samorządów w polityce regionalnej, metody pomiaru skuteczności i efektywności realizacji celów przez samorząd lokalny, konkurencyjność województwa mazowieckiego w skali kraju i Unii Europejskiej, badania nad systemem redukcji zmian temperatury nawierzchni mostów i wiaduktów przez akumulację energii słonecznej z ich powierzchni, czerwiec 2009, ss. 208 Nr 3/2009, tematyka numeru: planowanie strategiczne, europejska strategia rozwoju po roku 2010, budowanie skutecznych programów rozwoju regionalnego, wybrane materiały z konferencji Świat Europa Polska. Przyszłość Mazowsza zorganizowanej w Warszawie w dniach maja 2009 roku, grudzień 2009, ss. 176 Nr 4/2010, tematyka numeru: szerokopojęta problematyka kryzysu gospodarczego skupiona wokół jego źródeł, skali zasięgu i dotkniętych jego skutkami sfer gospodarki i życia społecznego, kwiecień 2010, ss Nr 5/2010, tematyka numeru: problematyka historyczna, zarówno najnowsza, jak i dawnej z zakresu archeologii, zagadnienia utylizacji odpadów uciążliwych dla środowiska, problematyka stosowania nowoczesnych technologii budowy mostów, rewitalizacja terenów zurbanizowanych, październik 2010, ss. 240.

10 148 PUBLIKACJE PRAC BADAWCZYCH MBPR W LATACH 1999 CZERWIEC 2014 Kinga Stanek Nr 6/2011, tematyka numeru: planowanie regionalne, realizacja Strategii Lizbońskiej, zarządzanie polskim dziedzictwem kulturowym, współdziałanie edukacji z gospodarką, struktura zatrudnienia na Mazowszu w latach , problematyka ładu przestrzennego, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej, kwiecień 2011, ss Nr 7/2011, tematyka numeru: artykuły powstałe na bazie referatów wygłoszonych podczas konferencji Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: potencjał i problemy zarządzania, zorganizowanej w dniu 20 maja 2011 roku na UKSW, omówienie konferencji zorganizowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, październik 2011, ss Nr 8/2011, tematyka numeru: zarządzanie regionem, materiały z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza, październik 2011, ss Nr 9/2012, tematyka numeru: rozwój regionalny, finanse, chińskie planowanie przestrzenne, działanie chińskich jednostek samorządu terytorialnego, założenia aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku, Szlak Książąt Mazowieckich trasa historyczno- -krajobrazowej, kwiecień 2012, ss Nr 10/2012, tematyka numeru: przemiany społeczno-demograficzne, problem dostępności Mazowszan do edukacji, konkurencyjność Mazowsza, przegląd dobrych praktyk prorozwojowych stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej, relacja z konferencji naukowej w Brnie, poświęconej problematyce obszarów skupionych wokół ośrodków miejskich, sierpień 2012, ss Nr 11/2012, tematyka numeru: zagadnienia związane z rozwojem m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego, wpływ funduszy europejskich na rozwój aktywności lokalnych społeczności, listopad 2012, ss Nr 12/2013, tematyka numeru: regionalizm, gospodarka Mazowsza, szczególnie rynek pracy, klastry, edukacja i jej wpływ na rozwój konkurencyjności regionu, omówienie projektu Rail Baltica Growth Corridor, kwiecień 2013, ss Nr 13/2013, tematyka numeru: problem starzenia się społeczeństwa, identyfikacja z miejscem zamieszkania lub jej brak, europejska polityka przemysłowa, wartości chrześcijańskie przekazywane z pokolenia na pokolenie, artykuły zakresu nauk chemicznych autorstwa laureatek XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2013, październik 2013, ss Nr 14/2014, tematyka numeru: polityka publicznej (public policy), społeczna gospodarka rynkowa, społeczeństwo informacyjne, problemy terenów postindrustialnych, rola strategii długookresowej w rozwoju regionalnym, zagadnienia poruszane w naukach polskiego papieża Jana Pawła II, styczeń 2014, ss. 116.

11 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 15/2014 II. Samorząd 149 Artykuły pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie opublikowane na łamach wydawnictw zwartych, serii i periodyków wydawanych przez inne instytucje naukowo-badawcze: Stefan Białczak, Zbigniew Cieszkowski, Andrzej Dombrowski, Barbara Dymna, Urszula Gadomska, Małgorzata Rogowiec, Studium diagnostyczne obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, cz. I Środowisko przyrodnicze, Infrastruktura techniczna, Rada Programowa Porozumienia Zielone Płuca Polski, Białystok Bydgoszcz Toruń Gdańsk Olsztyn Warszawa 2000, ISBN , s. 7-19, s Barbara Dymna, Urszula Gadomska, Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006, ISBN , , s , s Andrzej Dombrowski, Barbara Dymna, Anna Olszewska, Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, ISBN , s , s , s Zbigniew Cieszkowski, Ocena stanu sieci elektroenergetycznych na terenach wybranych gmin województw mazowieckiego i lubelskiego analizy dla potrzeb planowania przestrzennego, Biuletyn Informacyjny Klient, dystrybucja, przesył Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Nr 12/2002, Poznań 2002, ISSN , s Zbigniew Cieszkowski, Ocena stopnia zaawansowania procesu modernizacji wiejskich sieci elektroenergetycznych na terenach Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A. Analiza dla potrzeb opracowań planistycznych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, II Ogólnopolska Konferencja ETW 2004 Energoelektryka na Terenach Wiejskich, Materiały konferencyjne, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2004, ISBN , s Jerzy Baranowski, Zbigniew Cieszkowski, Krzysztof Nowakowski, Wstępny bilans krajowych potrzeb rzeczowych i finansowych w dziedzinie modernizacji wiejskich sieci rozdzielczych średnich i niskich napięć, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, II ogólnopolska Konferencja ETW 2004 Energoelektryka na Terenach Wiejskich, Materiały konferencyjne, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2004, ISBN , s Zbigniew Cieszkowski, Przestrzenne uwarunkowania rozbudowy systemu elektroenergetycznych sieci przesyłowych zasilających Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny, III Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Efektywność energetyczna i konkurencyjny rynek energii w Warszawie, Warszawa 2006, s Zbigniew Cieszkowski, Mariusz Sałek, Zapewnienie zasilania Warszawy liniami najwyższych napięć od strony południowej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Sprawozdanie Zespołu Roboczego Współpracy Miasto Przedsiębiorstwa Energetyczne z realizacji zadań w 2006 r. Warszawa 2006,

12 150 PUBLIKACJE PRAC BADAWCZYCH MBPR W LATACH 1999 CZERWIEC 2014 Kinga Stanek Zbigniew Strzelecki, Antoni Holcel, Kierunki działań służących idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w świetle dokumentów strategicznych woj. mazowieckiego (w:) Roman Lusawa (red.), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wyzwaniem dla gmin Mazowsza, Warszawa 2007, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ISBN , s Antoni Holcel, Obszary wiejskie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Mazowieckiego, Biuletyn PAN KPZK, zeszyt 234: Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /15, Warszawa 2007, ISBN , ISSN , s Zbigniew Strzelecki, Antoni Holcel, Tereny wiejskie Obszaru Metropolitalnego Warszawy, STUDIA PAN KPZK, t. CXIX: Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW , Warszawa 2008, ISBN , ISSN , s Bożena Szymańska, Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Omulwi, Inicjatywa Młodych Planistów. Konferencja w Kazimierzu Dolnym czerwiec 2008 r., Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, s Tomasz Sałański, Przyczyny i skutki kryzysu gospodarczego w skali globalnej i regionalnej (w:) Zbigniew Strzelecki i Paulina Legutko-Kobus (red.), Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, Warszawa 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ISBN , s Tomasz Sławiński, Obszar metropolitalny Warszawy delimitacja, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 63: Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce. Konferencja naukowa Łódź, października 2009 r., Warszawa 2010, ISBN , s Tomasz Sałański, Rozprzestrzenianie się funkcji metropolitalnych Warszawy, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 63: Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce. Konferencja naukowa Łódź, października 2009 r., Warszawa 2010, ISBN , s Zbigniew Strzelecki, Założenia samorządowego projektu ustawy o polityce miejskiej, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 63: Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce. Konferencja naukowa Łódź, października 2009 r., Warszawa 2010, ISBN , s Tomasz Sałański, Sytuacja sektora badawczo-rozwojowego w Polsce i na Mazowszu, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, ISSN , nr 4/2010, s Izabela Siekierska-Rosiak, Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych a propozycja zmian w polityce spójności. Specyfika Polski i województwa mazowieckiego, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, ISSN , nr 4/2010, s Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, Trendy rozwojowe Mazowsza wzmacnianie podstaw dla strategicznego zarządzania rozwojem regionu, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ISSN , nr 2(52)/2011, s

13 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 15/2014 II. Samorząd 151 Zbigniew Cieszkowski, Problematyka rozwoju systemów energetycznych w Planie zagospodarowania województwa mazowieckiego, VIII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Synergia w działaniu podmiotów lokalnych w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa energetycznego Warszawy i okolic, Warszawa 2011, s Zbigniew Cieszkowski, Południowy półpierścień 400 kv a rozwój aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego, Raport z debaty Bezpieczeństwo elektroenergetyczne aglomeracji warszawskiej w aspekcie budowy południowego półpierścienia 400 kv, Biuro Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy i Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Warszawa 2011, s. 10 Katarzyna Kopczewska, Pamięć nie tylko historyczna rozmowa, Biuletyn informacyjny MCIG, Warszawa czerwiec 2012, s Monika Brzeszkiewicz-Kowalska, Obszary cenne przyrodniczo w woj. mazowieckim, STUDIA PAN KPZK, t. CXLII: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2012, ISBN , ISSN , s Anna Słonecka, Ochrona dolin rzecznych w kontekście zrównoważonego rozwoju, STUDIA PAN KPZK, t. CXLII: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2012, ISBN , ISSN , s Zbigniew Strzelecki, Rozwój zrównoważony podstawą polityki rozwoju woj. mazowieckiego, STUDIA PAN KPZK, t. CXLII: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2012, ISBN , ISSN , s Maria Puk, Kolizje przestrzenne i konflikty społeczne gra o przestrzeń rozwój zrównoważony a równoważenie rozwoju, STUDIA PAN KPZK, t. CXLII: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2012, ISBN , ISSN , s Tomasz Sałański, Sytuacja demograficzna metropolii europejskich na początku XXI w., STUDIA PAN KPZK, t. CLII: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, Warszawa 2013, ISBN , ISSN , s dr Kinga Stanek, archeolog, doktor nauk humnistycznych w zakresie historii, Główny specjalista w Zespole Wydawniczym Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i wywodzące się od nich Regionalne Instrumenty Terytorialne (RIT)

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju OM Jerzy Bański Konrad Czapiewski 1 PLAN PREZENTACJI/WARSZTATÓW 1. ZAŁOŻENIA I CELE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

Rola projektu airled w procesach rewitalizacyjnych

Rola projektu airled w procesach rewitalizacyjnych Rola projektu airled w procesach rewitalizacyjnych Piotr Brzeski Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddziału Terenowego w Płocku Kierownik projektu airled w Regionie Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Perspektywa województwa podkarpackiego

Perspektywa województwa podkarpackiego Potencjalne tematy współpracy pomiędzy subregionem tarnowskim a ośrodkami województwa podkarpackiego: Mielcem i Dębicą Perspektywa województwa podkarpackiego Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Potencjał metropolitalny Krakowa

Potencjał metropolitalny Krakowa Potencjał metropolitalny Krakowa Grzegorz Gorzelak EUROREG Uniwersytet Warszawski Polska wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI w. Druga konferencja krakowska, 18-19 czerwca 2009 Dynamika PKB w regionach metropolitalnych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY

XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY 806. 10 lat samorządu województwa lubelskiego, Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin 2008, ss. 48, cena 5,00 zł.

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wstępne rekomendacje rozwoju Mazowsza, Trendy rozwojowe Mazowsza

Wstępne rekomendacje rozwoju Mazowsza, Trendy rozwojowe Mazowsza Wstępne rekomendacje rozwoju Mazowsza, Trendy rozwojowe Mazowsza BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU I PODSTAW EWALUACJI WDRAŻANIA RSI DLA MAZOWSZA Tomasz Zegar, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury ZR 0001 ZR 0002 ZR 0003 ZR 0004 ZR 0005 ZR 0006 ZR 0007 ZR 0008 ZR 0009 ZR 0010

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Podsumowanie projektu Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim Przemyśl, 27 29 kwietnia 2015 r. Projekt Samorządu

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania:

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 Gospodarka przestrzenna, stopień I studia stacjonarne 2016 KARTA KURSU Nazwa Ekonomika miast i regionów 2 Nazwa w j. ang. Economics of cities and regions 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Tomasz Rachwał

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Zarządzanie OM. Mirosław Grochowski

OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU. Zarządzanie OM. Mirosław Grochowski OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO DO 2030 ROKU Zarządzanie OM Mirosław Grochowski 1 Plan konsultacji Prezentacja założeń diagnozy Wskazanie głównych obszarów problemowych Pytania badawcze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM na podstawie Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka. Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Gówna UE w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka. Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Gówna UE w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, GRECJA GRECJA Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Wasze ręce nasze Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomii. Czasopismo zawiera

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO Kierunek Gospodarka Przestrzenna Specjalność STRATEGIE ROZWOJU REGIONALNEGO Profil Absolwenta Absolwent specjalności zostanie wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011 POTENCJAŁY I BARIERY ROZWOJU MIAST REGIONU Spotkania konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Roczniki statystyczne ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2015 ISSN 1509-9652 obj. ok. 380 str., form. B5 cena: 28.00 zł ISSN 1730-265X WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2015 PODREGIONY, POWIATY, GMINY

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu

Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu Otwarte seminaria 2015 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu dr inż. arch. Justyna Gorgoń Zespół GIS Katowice, 26 lutego 2015 www.ietu.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020. Białystok, 7 grudnia 2012 r.

Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020. Białystok, 7 grudnia 2012 r. Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020 Białystok, 7 grudnia 2012 r. PKB na mieszkańca (średnio 2006-2008) PKB na mieszkańca* *indeks EU27 = 100

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka

Drodzy Czytelnicy! Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Drodzy Czytelnicy! W kolejnym roku oddajemy w Wasze ręce nasze naukowe Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie, które jest tworzone dzięki współpracy z pracownikami naukowymi z dziedzin Nauk Ekonomicznych.,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r.

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. MACIEJ JABŁOŃSKI e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Zagadnienia kluczowe dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wdrażania RPO dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020 analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Seniorzy -nowa generacja: akademia aktywności lokalnej. Cele, założenia, harmonogram realizacji projektu

Seniorzy -nowa generacja: akademia aktywności lokalnej. Cele, założenia, harmonogram realizacji projektu Seniorzy -nowa generacja: akademia aktywności lokalnej. Cele, założenia, harmonogram realizacji projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Okres realizacji: listopad 30 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Mazowieckie Forum Terytorialne Warszawa, 27 maja 2013 Proces konsultacji Założenia Aktualizacji Strategii Konferencje konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska Białowieża, 7 października 2010 roku Dorota Ławreszuk Koordynator

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy

Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski GEOPROFIT ??? Czy Warszawa jest najsilniejszym ośrodkiem akademickim

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo