Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 czerwiec 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 czerwiec 2014"

Transkrypt

1 Publikacje prac badawczych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 1999 czerwiec 2014 zestawienie: Kinga Stanek W 2014 roku mija 15 lat od powołania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W okresie tym przygotowano w Biurze kilkadziesiąt studiów, analiz i opracowań, dotyczących problematyki rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego w województwie mazowieckim. MBPR przygotowało także szereg dokumentów strategicznych dla regionu, wśród których wymienić można m.in. strategię rozwoju czy plan zagospodarowania przestrzennego. Duża część z tych materiałów dostępna jest na stronie internetowej Biura Część z nich wydano także drukiem jako oddzielne publikacje, zeszyty w seriach czy jako artykuły publikowane na łamach periodyku naukowego. Niektóre z publikacji są wynikiem współpracy Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z innymi ośrodkami badawczymi, takimi jak np. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Warszawie, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego etc. W MBPR przygotowano także, w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza, szereg narzędzi i pomocy internetowych dostępnych poprzez portal Publikacje opatrzone numerami ISBN lub ISSN dostępne są m.in. w 15 głównych bibliotekach w Polsce: Biblioteka Narodowa, Warszawa, al. Niepodległości 213, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, al. Mickiewicza 22, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin, ul. Radziszewskiego 11, Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, Łódź, ul. Jana Matejki 32/38, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Toruń, ul. Gagarina 13, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznań, ul. Ratajczaka 38/40, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Warszawa, ul. Dobra 56/66, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Wrocław, ul. Karola Szajnochy 10, Biblioteka Śląska, Katowice, Plac Rady Europy 1, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Warszawa, ul. Koszykowa 26/28, Książnica Pomorska im. St. Staszica, Szczecin, ul. Podgórna 15/16, Biblioteka Głowna Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, ul. Chopina 27, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. Strzelców Bytomskich 2, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Białystok, ul. J. Kilińskiego 16,

2 140 PUBLIKACJE PRAC BADAWCZYCH MBPR W LATACH 1999 CZERWIEC 2014 Kinga Stanek Periodyk naukowy MAZOWSZE Studia Regionalne dostępny jest także w bibliotekach wszystkich szkół wyższych w województwie mazowieckiem, sieci bibliotek pedagogicznych na Mazowszu, w bibliotekach wszystkich państwowych szkół wyższych w pozostałych województwach, a także w bibliotekach wybranych ośrodków naukowo-badawczych w kraju. Poniżej prezentujemy materiały, które ukazały się drukiem w latach (czerwiec) lub są dostępne na stronach internetowych i Wydawnictwa zwarte Dokumenty strategiczne: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Projekt. Materiał informacyjny, Warszawa 2003, ss. 12 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2004, ss płyta CD Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2004, ss. 41 Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2005, ss. 84 Spatial development plan the mazowieckie voivodeship. Abbreviated version of the plan, Warszawa 2006, ss. 34 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Warszawa 2006, wyd. I, ss. 188, ISBN płyta CD Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja). Wersja skrócona, Warszawa 2006, ss. 68, wyd. I, ISBN płyta CD Development Strategy for the Mazowieckie Voivodeship, Warszawa 2006, ss. 68, wyd. I, ISBN płyta CD Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006, ss. 152 Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2010, ss płyta CD Monitoring Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku Synteza raportu, Warszawa 2011, ss. 108, ISBN płyta CD Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2011, ss. 29 Założenia programowo-organizacyjne aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2011, ss. 32 Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku, Warszawa 2012, ss. 63 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze, Warszawa 2013, ss. 118, ISBN płyta CD

3 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 15/2014 II. Samorząd 141 Inne publikacje: Infrastruktura techniczna. Diagnoza Obszary problemowe, Warszawa Radom 2000, ss. 71 Uwarunkowania i Kierunki Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego. Uwarunkowania Polityki Przestrzennej, Warszawa Radom 2001, ss. 47 Uwarunkowania i kierunki przestrzennego zagospodarowania województwa mazowieckiego. Systemy ponadlokalnej infrastruktury technicznej. Synteza, Warszawa Radom 2001, ss. 37 Natura Europejska sieć ekologiczna. Subregion radomski, Warszawa Radom 2002, ss. 13 Programy rolno-środowiskowe. Subregion radomski, Radom 2002, ss. 51 Problematyka gospodarki rolniczej w subregionie radomskim. Materiały do części diagnostycznej planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, Radom 2002, ss. 29 Rozwój obszarów wiejskich, Ostrołęka 2004, ss. 214 Związki Funkcjonalno-przestrzenne w Województwie Mazowieckim, Radom 2005, ss. 31 Mazowsze dziś i jutro,. Materiały z I Forum Mazowieckiego, Warszawa 2005, ss. 58 mazowieckim. Kampinoski Park Narodowy, Warszawa 2005, ss. 56 mazowieckim. Bolimowski Park Krajobrazowy, Warszawa 2005, ss. 78 mazowieckim. Chojnowski Park Krajobrazowy, Warszawa 2005, ss. 82 mazowieckim. Kozienicki Park Krajobrazowy im. prof. Ryszarda Zaręby, Warszawa 2005, ss. 83 mazowieckim. Nadbużański Park Krajobrazowy, Warszawa 2005, ss. 95 mazowieckim. Mazowiecki Park Krajobrazowy, Warszawa 2005, ss. 73 mazowieckim, Warszawa 2005, ss. 95 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, informator, Warszawa 2006, ss. 38 Transport network i policentric region (prezentacja), Radom 2006, ss. 16 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych PASMO PILICY, Radom 2006, ss. 187 Studium funkcjonalno-przestrzenne terenów nadpilicznych na terenie województwa mazowieckiego, Radom 2007, ss. 109

4 142 PUBLIKACJE PRAC BADAWCZYCH MBPR W LATACH 1999 CZERWIEC 2014 Kinga Stanek Studium Rozwoju i Oddziaływania Kluczowych Usług Publicznych i Komercyjnych w Województwie Mazowieckim. Usługi techniczne, Warszawa 2007, ss. 154 Obszar Metropolitalny Warszawy, Warszawa 2008, ss. 116, wydano wspólnie z Urzędem Statystycznym w Warszawie, ISBN Obszar Metropolitalny Warszawy, Warszawa 2008, ss. 116, wydano wspólnie z Urzędem Statystycznym w Warszawie, wersja elektroniczna ISBN Inicjatywa Młodych Planistów. Konferencja w Białobrzegach r., Warszawa 2008, ss. 78, ISBN Tendencje i kierunki rozwoju subregionu siedleckiego. Konferencja w Chlewiskach 30 maja 2007 r., Warszawa Siedlce 2008, ss. 74, wyd. I, ISBN płyta CD Studium rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu, Warszawa 2009, ss. 101 Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2009, ss. 220 Planowanie Regionalne w krajach europejskich wymiana doświadczeń kluczem do podniesienia jakości kadr. Raport, Warszawa 2010, ss. 132, ISBN Aeropolis. Skutki przestrzenne funkcjonowania lotnisk oraz zarządzanie nimi. Materiały pokonferencyjne października 2008 Genshagen, Warszawa 2010, ss. 136, ISBN Aeropolis. Räumliche Effekte und Steuerung von flughafeninduzierten Entwicklungen. Dokumentation der Konferenz vom 13. Und 14. October 2008 Genshagen, Warszawa 2010, ss. 136, ISBN Aeropolis. Impact territorial et gestion du développement des aéroports. Documentation de la coférence 13 et 14 octobre 2008 Genshagen, Warszawa 2010, ss. 136, ISBN Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Warszawa 2010, wyd. I, ss wkładka, ISBN Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Warszawa 2011, wyd. II niezmienione, ss wkładka, wydanie elektroniczne ISBN Aktywność obywatelska mieszkańców województwa mazowieckiego na podstawie wyborów prezydenckich i samorządowych w 2010 roku, Warszawa 2011, ss. 64 Problemy planowania w obszarach metropolitalnych, Warszawa 2011, ss. 176, ISBN Publikacje w ramach projektu PolyMETREX RINA North-South Interface realizowanego przez organizację METREX Metropolitan Regions Network: North-South Interface, Helsinki 2007, ss. 210, ISBN , rozdział: Warsaw, s

5 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 15/2014 II. Samorząd 143 Publikacje w ramach projektu CIVITAS.NET realizowanego w ramach programu URBACT: Civitas. A regional approach: An added value for urban regeneration, 2007, ss. 106 Civitas. Podejście regionalne: wartość dodana rewitalizacji obszarów miejskich, warszawa 2007, ss. 8 Publikacje w ramach projektu QLAIR. Quality of life in airport regions realizowanego w ramach programu ARC Aiport Regions Conference: Programy rekompensat w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych, Warszawa 2011, s. 42, ISBN Hałas naziemny w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych, Warszawa 2011, s. 40, ISBN Informacja i komunikacja społeczna w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych, Warszawa 2012, s. 24, ISBN Publikacje w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie : Barometr Mazowsza. Zaufanie do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym, Warszawa 2010, ss. 56 Innowacyjne Mazowsze. Główny strategiczny partner naukowy i gospodarczy rozwoju Polski w najbliższym 20-leciu, Płock 2010, ss. 206, ISBN , rozdział: Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza s , współfinansowanie publikacji Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza, Warszawa 2012, ss. 6, pl. 50, ISBN , opracowany przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza, Warszawa 2013, ss. 216, ISBN Narzędzia i pomoce internetowe opracowane w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie : Monitorowanie Rozwoju Mazowsza: mrm.wrotamazowsza.pl, prezentacja danych statystycznych o województwie mazowieckim w ujęciu przestrzennym, w długich szeregach czasowych, w podziale na podregiony, powiaty i gminy. Mapownik. Potencjały gospodarcze gmin województwa mazowieckiego: interaktywna mapa opracowania na podstawie badania Wielkość potencjałów gospodarczych gmin a rozwój województwa mazowieckiego w 2010 r. pozwala na wygenerowanie informacji o potencjałach gospodarczych dla każdej gminy województwa mazowieckiego

6 144 PUBLIKACJE PRAC BADAWCZYCH MBPR W LATACH 1999 CZERWIEC 2014 Kinga Stanek Mapownik. Identyfikacja obszarów miejskich i wiejskich na Mazowszu: interaktywna mapa opracowana na podstawie zadania Badania jakościowe i ilościowe delimitująca obszary według przeważających statystycznie cech funkcjonalnych na terenach gmin województwa mazowieckiego info-lokalizator: wyszukiwarka umożliwia określenie dostępności informacji statystycznych w różnych bazach danych, zakresu zbiorów danych regionalnych oraz miejsca ich przechowywania info-lokalizator: wyszukiwarka publikacji o Mazowszu wydanych w latach Serie wydawnicze REGION POLITYKA PROMOCJA, pozostali współwydawcy: Wyższa Szkoła Humanistyczna, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury Nr 3 Zielone Płuca Polski. Społeczne uwarunkowania rozwoju i promocji, Białystok Ciechanów Warszawa 2000, ss. 104, ISBN Nr 4 Mazowsze. Tożsamość i wizerunek regionu, Ciechanów Warszawa 2001, ss. 136, ISBN MAZOWSZE. Analizy i Studia ISSN , ukazuje się od 2006 roku 1/2006 Środki wsparcia projektów województwa mazowieckiego w latach (synteza), Warszawa 2006, ss. 44 2/2006 Eksport województwa mazowieckiego w latach , Warszawa 2006, ss. 56 3/2006 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Omulwi, Warszawa 2006, ss. 52 4/2006 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Narwi, Warszawa 2006, ss. 64 5/2006 Analiza budżetów gmin województwa mazowieckiego w latach , Warszawa 2006, ss. 56 6/2006 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych. Obszar Ostrołęcki, Warszawa 2006, ss /2006 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych. Obszar Nadbużański, Warszawa 2006, ss. 92 8/2006 Aktywność obywatelska mieszkańców województwa mazowieckiego (na podstawie wyborów samorządowych w 2006 r.), Warszawa 2006, ss. 56

7 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 15/2014 II. Samorząd 145 1(9)/2007 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych. Obszar Radomski, w 2 tomach, Warszawa 2007, tom I tekst ss. 172, tom II załączniki ss. 94 2(10)/2007 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych. Obszar Mławsko-Żuromiński, Warszawa 2007, ss (11)/2007 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Wilgi, Warszawa 2007, ss. 56 4(12)/2007 Obszar metropolitalny Warszawy. Rynek nieruchomości i jego przemiany, Warszawa 2007, ss. 98 5(13)/2007 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Wkry, Warszawa 2007, ss. 80 6(14)/2007 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Skrwy, Warszawa 2007, ss. 64 7(15)/2007 Analiza budżetów powiatów województwa mazowieckiego w latach , Warszawa 2007, ss. 72 1(16)/2008 Założenia programu działań w Obszarach Problemowych. Obszar Płocki materiały za 2007 rok, Warszawa 2008, ss. 72 2(17)/2008 Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Bugu i Liwca materiały za lata , Warszawa 2008, ss (18)/2008 Zagospodarowanie przestrzenne dolin rzecznych a zagrożenie powodziowe województwa mazowieckiego materiały za rok mapa na CD, Warszawa 2008, ss (19)/2009 Kształtowanie ponadregionalnych i regionalnych ośrodków rozwoju oraz policentrycznej sieci osadniczej w subregionie płockim materiały za 2008 rok, Warszawa 2009, ss (20)/2009 Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach województwa mazowieckiego, Warszawa 2009, ss (21)/2010 Przestrzenny rozkład pomocy dla rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na obszarze województwa mazowieckiego, Warszawa 2010, ss (22)/2010 Obroty towarowe handlu zagranicznego województwa mazowieckiego w latach , Warszawa 2010, ss. 72 3(23)/2010 Związki funkcjonalno-przestrzenne Ciechanowa z otoczeniem regionalnym, Warszawa 2010, ss. 66 4(24)/2010 Obroty towarowe handlu zagranicznego województwa mazowieckiego w roku 2008, Warszawa 2010, ss. 24 5(25)/2010 Konkurencyjność województwa mazowieckiego na tle Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010, ss (26)/2011 Polityka przestrzenna gmin subregionu siedleckiego w świetle analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, Warszawa 2011, ss. 28

8 146 PUBLIKACJE PRAC BADAWCZYCH MBPR W LATACH 1999 CZERWIEC 2014 Kinga Stanek 2(27)/2011 Analiza działalności gmin położonych w pasmach turystyczno-kulturowych województwa mazowieckiego na rzecz rozwoju turystyki, Warszawa 2011, ss. 64 3(28)/2011 Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim, Warszawa 2011, ss. 50 4(29)/2011 Studium uwarunkowań rozwoju Radomia i strefy podmiejskiej, Warszawa 2011, ss (30)/2011 Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego + mapy na CD, Warszawa 2011, ss (31)/2011 Rozmieszczenie zakładów przemysłu rolno-spożywczego w województwie mazowieckim w kontekście wykształconych specjalizacji rolniczych, Warszawa 2011, ss. 52 1(32)/2012 Analiza zróżnicowań rozwoju społeczno-gospodarczego istniejących i postulowanych podregionów województwa mazowieckiego, Warszawa 2012, ss. 94 2(33)/2012 Strategiczne obszary żywicielskie w województwie mazowieckim, Warszawa 2012, ss. 44 3(34)/2012 Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie mazowieckim w latach , Warszawa 2012, ss. 92 4(35)/2012 Delimitacja obszarów problemowych polityki regionalnej w województwie mazowieckim, Warszawa 2012, ss. 48 1(36)/2013 Wstępna koncepcja utworzenia parku przemysłowo-technologicznego na terenach przylotniskowych Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin oraz na terenach należących do Skarbu Państwa. Studium programowo-przestrzenne, Warszawa 2013, ss. 64 2(37)/2013 Studium wpływu realizacji linii kolejowej Rail Baltica na sektor logistyki w województwie mazowieckim, Warszawa 2013, ss. 72 1(38)/2014 Zmiany w rolnictwie Mazowsze w latach , Warszawa 2014, ss. 72 2(39)/2014 Możliwości wykorzystania potencjału Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego dla wzrostu konkurencyjności miejskiego obszaru funkcjonalnego Siedlec, Warszawa 2012, ss. 48 TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA ISSN , ukazuje się od 2012 roku, realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie Nr 1/2012 Zadania do realizacji przez samorządy na Mazowszu, Warszawa 2012, ss. 72 Nr 2/2012 Trendy zmian w poziomie i strukturze zatrudnienia w województwie mazowieckim w latach , Warszawa 2012, ss. 92 Nr 3/2012 Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza, Warszawa 2012, ss. 52 Nr 4/2012 Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza, Warszawa 2012, ss. 56

9 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 15/2014 II. Samorząd 147 Nr 5/2013 Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania, Warszawa 2012, ss. 44 Nr 6/2012 Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza, Warszawa 2012, ss. 48 Nr 7/2012 Obserwatoria terytorialne i inne najlepsze praktyki dla Mazowsza, Warszawa 2012, ss. 56 Nr 8/2012 Warszawa i Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza, Warszawa 2012, ss. 160 Nr 9/2013 Wzorzec rozwoju Mazowsza. Raport końcowy, Warszawa 2013, ss. 68 Nr 10/2013 Barometr Mazowsza. Przyszłość kapitału ludzkiego Mazowsza w kontekście potrzeb, preferencji i planów życiowych młodzieży, Warszawa 2013, ss. 72 Nr 11/2013 Edukacja jako czynnik rozwoju Mazowsza, Warszawa 2013, ss. 132 Nr 12/2013 Rynek pracy województwa mazowieckiego, Warszawa 2013, ss. 124 Nr 13/2014 Wzorzec rozwoju Mazowsza etap II, Warszawa 2014, ss. 68 Czasopismo naukowe MAZOWSZE Studia Regionalne ISSN , ukazuje się od 2008 roku pełne teksty artykułów z archiwalnych numerów pisma dostępne są w serwisie mazowsze.hist.pl prowadzonym przez projekt Bazhum Muzeum Historii Polski Nr 1/2008, tematyka numeru: rozwój zarówno regionalny, jak i lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego, grudzień 2008, ss. 184 Nr 2/2009, tematyka numeru: rola samorządów w polityce regionalnej, metody pomiaru skuteczności i efektywności realizacji celów przez samorząd lokalny, konkurencyjność województwa mazowieckiego w skali kraju i Unii Europejskiej, badania nad systemem redukcji zmian temperatury nawierzchni mostów i wiaduktów przez akumulację energii słonecznej z ich powierzchni, czerwiec 2009, ss. 208 Nr 3/2009, tematyka numeru: planowanie strategiczne, europejska strategia rozwoju po roku 2010, budowanie skutecznych programów rozwoju regionalnego, wybrane materiały z konferencji Świat Europa Polska. Przyszłość Mazowsza zorganizowanej w Warszawie w dniach maja 2009 roku, grudzień 2009, ss. 176 Nr 4/2010, tematyka numeru: szerokopojęta problematyka kryzysu gospodarczego skupiona wokół jego źródeł, skali zasięgu i dotkniętych jego skutkami sfer gospodarki i życia społecznego, kwiecień 2010, ss Nr 5/2010, tematyka numeru: problematyka historyczna, zarówno najnowsza, jak i dawnej z zakresu archeologii, zagadnienia utylizacji odpadów uciążliwych dla środowiska, problematyka stosowania nowoczesnych technologii budowy mostów, rewitalizacja terenów zurbanizowanych, październik 2010, ss. 240.

10 148 PUBLIKACJE PRAC BADAWCZYCH MBPR W LATACH 1999 CZERWIEC 2014 Kinga Stanek Nr 6/2011, tematyka numeru: planowanie regionalne, realizacja Strategii Lizbońskiej, zarządzanie polskim dziedzictwem kulturowym, współdziałanie edukacji z gospodarką, struktura zatrudnienia na Mazowszu w latach , problematyka ładu przestrzennego, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej, kwiecień 2011, ss Nr 7/2011, tematyka numeru: artykuły powstałe na bazie referatów wygłoszonych podczas konferencji Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: potencjał i problemy zarządzania, zorganizowanej w dniu 20 maja 2011 roku na UKSW, omówienie konferencji zorganizowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, październik 2011, ss Nr 8/2011, tematyka numeru: zarządzanie regionem, materiały z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza, październik 2011, ss Nr 9/2012, tematyka numeru: rozwój regionalny, finanse, chińskie planowanie przestrzenne, działanie chińskich jednostek samorządu terytorialnego, założenia aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku, Szlak Książąt Mazowieckich trasa historyczno- -krajobrazowej, kwiecień 2012, ss Nr 10/2012, tematyka numeru: przemiany społeczno-demograficzne, problem dostępności Mazowszan do edukacji, konkurencyjność Mazowsza, przegląd dobrych praktyk prorozwojowych stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej, relacja z konferencji naukowej w Brnie, poświęconej problematyce obszarów skupionych wokół ośrodków miejskich, sierpień 2012, ss Nr 11/2012, tematyka numeru: zagadnienia związane z rozwojem m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego, wpływ funduszy europejskich na rozwój aktywności lokalnych społeczności, listopad 2012, ss Nr 12/2013, tematyka numeru: regionalizm, gospodarka Mazowsza, szczególnie rynek pracy, klastry, edukacja i jej wpływ na rozwój konkurencyjności regionu, omówienie projektu Rail Baltica Growth Corridor, kwiecień 2013, ss Nr 13/2013, tematyka numeru: problem starzenia się społeczeństwa, identyfikacja z miejscem zamieszkania lub jej brak, europejska polityka przemysłowa, wartości chrześcijańskie przekazywane z pokolenia na pokolenie, artykuły zakresu nauk chemicznych autorstwa laureatek XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2013, październik 2013, ss Nr 14/2014, tematyka numeru: polityka publicznej (public policy), społeczna gospodarka rynkowa, społeczeństwo informacyjne, problemy terenów postindrustialnych, rola strategii długookresowej w rozwoju regionalnym, zagadnienia poruszane w naukach polskiego papieża Jana Pawła II, styczeń 2014, ss. 116.

11 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 15/2014 II. Samorząd 149 Artykuły pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie opublikowane na łamach wydawnictw zwartych, serii i periodyków wydawanych przez inne instytucje naukowo-badawcze: Stefan Białczak, Zbigniew Cieszkowski, Andrzej Dombrowski, Barbara Dymna, Urszula Gadomska, Małgorzata Rogowiec, Studium diagnostyczne obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski, cz. I Środowisko przyrodnicze, Infrastruktura techniczna, Rada Programowa Porozumienia Zielone Płuca Polski, Białystok Bydgoszcz Toruń Gdańsk Olsztyn Warszawa 2000, ISBN , s. 7-19, s Barbara Dymna, Urszula Gadomska, Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006, ISBN , , s , s Andrzej Dombrowski, Barbara Dymna, Anna Olszewska, Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, ISBN , s , s , s Zbigniew Cieszkowski, Ocena stanu sieci elektroenergetycznych na terenach wybranych gmin województw mazowieckiego i lubelskiego analizy dla potrzeb planowania przestrzennego, Biuletyn Informacyjny Klient, dystrybucja, przesył Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Nr 12/2002, Poznań 2002, ISSN , s Zbigniew Cieszkowski, Ocena stopnia zaawansowania procesu modernizacji wiejskich sieci elektroenergetycznych na terenach Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A. Analiza dla potrzeb opracowań planistycznych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, II Ogólnopolska Konferencja ETW 2004 Energoelektryka na Terenach Wiejskich, Materiały konferencyjne, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2004, ISBN , s Jerzy Baranowski, Zbigniew Cieszkowski, Krzysztof Nowakowski, Wstępny bilans krajowych potrzeb rzeczowych i finansowych w dziedzinie modernizacji wiejskich sieci rozdzielczych średnich i niskich napięć, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, II ogólnopolska Konferencja ETW 2004 Energoelektryka na Terenach Wiejskich, Materiały konferencyjne, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2004, ISBN , s Zbigniew Cieszkowski, Przestrzenne uwarunkowania rozbudowy systemu elektroenergetycznych sieci przesyłowych zasilających Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny, III Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Efektywność energetyczna i konkurencyjny rynek energii w Warszawie, Warszawa 2006, s Zbigniew Cieszkowski, Mariusz Sałek, Zapewnienie zasilania Warszawy liniami najwyższych napięć od strony południowej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Sprawozdanie Zespołu Roboczego Współpracy Miasto Przedsiębiorstwa Energetyczne z realizacji zadań w 2006 r. Warszawa 2006,

12 150 PUBLIKACJE PRAC BADAWCZYCH MBPR W LATACH 1999 CZERWIEC 2014 Kinga Stanek Zbigniew Strzelecki, Antoni Holcel, Kierunki działań służących idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w świetle dokumentów strategicznych woj. mazowieckiego (w:) Roman Lusawa (red.), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wyzwaniem dla gmin Mazowsza, Warszawa 2007, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ISBN , s Antoni Holcel, Obszary wiejskie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Mazowieckiego, Biuletyn PAN KPZK, zeszyt 234: Dylematy przestrzennego rozwoju wsi polskiej na tle Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /15, Warszawa 2007, ISBN , ISSN , s Zbigniew Strzelecki, Antoni Holcel, Tereny wiejskie Obszaru Metropolitalnego Warszawy, STUDIA PAN KPZK, t. CXIX: Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW , Warszawa 2008, ISBN , ISSN , s Bożena Szymańska, Koncepcja szlaków turystyczno-kulturowych. Pasmo Omulwi, Inicjatywa Młodych Planistów. Konferencja w Kazimierzu Dolnym czerwiec 2008 r., Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, s Tomasz Sałański, Przyczyny i skutki kryzysu gospodarczego w skali globalnej i regionalnej (w:) Zbigniew Strzelecki i Paulina Legutko-Kobus (red.), Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, Warszawa 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ISBN , s Tomasz Sławiński, Obszar metropolitalny Warszawy delimitacja, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 63: Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce. Konferencja naukowa Łódź, października 2009 r., Warszawa 2010, ISBN , s Tomasz Sałański, Rozprzestrzenianie się funkcji metropolitalnych Warszawy, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 63: Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce. Konferencja naukowa Łódź, października 2009 r., Warszawa 2010, ISBN , s Zbigniew Strzelecki, Założenia samorządowego projektu ustawy o polityce miejskiej, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 63: Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce. Konferencja naukowa Łódź, października 2009 r., Warszawa 2010, ISBN , s Tomasz Sałański, Sytuacja sektora badawczo-rozwojowego w Polsce i na Mazowszu, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, ISSN , nr 4/2010, s Izabela Siekierska-Rosiak, Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych a propozycja zmian w polityce spójności. Specyfika Polski i województwa mazowieckiego, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, ISSN , nr 4/2010, s Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, Trendy rozwojowe Mazowsza wzmacnianie podstaw dla strategicznego zarządzania rozwojem regionu, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ISSN , nr 2(52)/2011, s

13 MAZOWSZE Studia Regionalne nr 15/2014 II. Samorząd 151 Zbigniew Cieszkowski, Problematyka rozwoju systemów energetycznych w Planie zagospodarowania województwa mazowieckiego, VIII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Synergia w działaniu podmiotów lokalnych w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa energetycznego Warszawy i okolic, Warszawa 2011, s Zbigniew Cieszkowski, Południowy półpierścień 400 kv a rozwój aglomeracji warszawskiej i województwa mazowieckiego, Raport z debaty Bezpieczeństwo elektroenergetyczne aglomeracji warszawskiej w aspekcie budowy południowego półpierścienia 400 kv, Biuro Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawy i Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Warszawa 2011, s. 10 Katarzyna Kopczewska, Pamięć nie tylko historyczna rozmowa, Biuletyn informacyjny MCIG, Warszawa czerwiec 2012, s Monika Brzeszkiewicz-Kowalska, Obszary cenne przyrodniczo w woj. mazowieckim, STUDIA PAN KPZK, t. CXLII: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2012, ISBN , ISSN , s Anna Słonecka, Ochrona dolin rzecznych w kontekście zrównoważonego rozwoju, STUDIA PAN KPZK, t. CXLII: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2012, ISBN , ISSN , s Zbigniew Strzelecki, Rozwój zrównoważony podstawą polityki rozwoju woj. mazowieckiego, STUDIA PAN KPZK, t. CXLII: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2012, ISBN , ISSN , s Maria Puk, Kolizje przestrzenne i konflikty społeczne gra o przestrzeń rozwój zrównoważony a równoważenie rozwoju, STUDIA PAN KPZK, t. CXLII: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2012, ISBN , ISSN , s Tomasz Sałański, Sytuacja demograficzna metropolii europejskich na początku XXI w., STUDIA PAN KPZK, t. CLII: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony, Warszawa 2013, ISBN , ISSN , s dr Kinga Stanek, archeolog, doktor nauk humnistycznych w zakresie historii, Główny specjalista w Zespole Wydawniczym Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 13 1. Założenia ogólne... 14 2. Podstawa prawna... 15 3. Części składowe Planu... 16 4. Przebieg prac nad Planem... 18 5. Zakres opracowania... 20 5.1. Zakres przestrzenny...

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Innowacyjne Mazowsze

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Innowacyjne Mazowsze SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Ostrołęka Ciechanów Płock WARSZAWA Siedlce Radom Warszawa 2013 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ZMIANY REDAKCYJNE, MODYFIKACJE I UZUPEŁNIENIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LESZNO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY 2014 1 Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj Dokument Ramowy została opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA STRESZCZENIE Artykuł poświęcony jest realizacji projektu badawczego Trendy rozwojowe Mazowsza w kontekście zmiany podejścia do zarządzania regionem.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA (projekt do konsultacji) Olsztyn, wrzesień 2013 r. SPIS TREŚCI: Proces aktualizacji Strategii... 4 1. Wizja rozwoju miasta do 2020 roku... 6 2. Procesy zewnętrzne istotne dla

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.3/ (wersja na podstawie Template KE) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 PROJEKT DOKUMENTU RZĄDOWEGO PRZEZNACZONY DO KONSULTACJI Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 25 stycznia 2011 roku 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Mazowieckiego. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego. do 2030 roku. Inteligentne Mazowsze PROJEKT

Samorząd Województwa Mazowieckiego. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego. do 2030 roku. Inteligentne Mazowsze PROJEKT Samorząd Województwa Mazowieckiego Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Inteligentne Mazowsze PROJEKT Warszawa 2012 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Dyrektor: prof.

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09

POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirmj Ł 22, 7-500 RuItJnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 POWíat RadoMSZCZan'skí ul. L z czirm"j Ł" 22, 7-500 RuIt"Jnki, Itl. 144/ ( i33 45 09 www. riii,isszczi,iski.pi Radomsko 14.10.2014r. OG Ł OSZENIE Prognoza Oddzialywania na Środowisko dla projektu Strategii

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Warszawa, Październik 2011 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Nazwa dokumentu: Wstępne studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA I OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY A ROZWÓJ MAZOWSZA

WARSZAWA I OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY A ROZWÓJ MAZOWSZA WARSZAWA I OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY A ROZWÓJ MAZOWSZA Warszawa 2012 seria Trendy rozwojowe Mazowsza nr 8/2012 finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie ponadregionalnych i regionalnych ośrodków rozwoju oraz policentrycznej sieci osadniczej w subregionie płockim

Kształtowanie ponadregionalnych i regionalnych ośrodków rozwoju oraz policentrycznej sieci osadniczej w subregionie płockim I SSN18966322 Mazowi ecki ebi uropl anowani aregi onal nego Mazows ze Anali zyistudi a 1 9 Ks z t ał t owani eponadr e gi onal nyc h ir e gi onal nyc hoś r odków r oz woj u or azpol i c e nt r yc z ne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej

Studium Wykonalności projektu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Studium Wykonalności projektu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej 1 SPIS TREŚCI 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie... 3 2. Definicja projektu... 7 3. Charak terystyka projektu...

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Zdzisław Piasta EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 917 SPIS TREŚCI A. Specyfika województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Tendencje i kierunki rozwoju subregionu siedleckiego

Tendencje i kierunki rozwoju subregionu siedleckiego Ma z owi e c k i ebi ur opl a nowa ni are gi ona l ne go wwa r s z a wi e Tendencj eiki er unkir oz woj u s ubr egi onus i edl ecki ego I SBN9788392445944 Wa r s z a wa-si e dl c e2008 Tendencje i kierunki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo