Uwaga nr 1. Uwaga nr 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwaga nr 1. Uwaga nr 2"

Transkrypt

1 Uwaga nr 1 Dodanie osi priorytetowej 12: Kultura i sektory kreatywne. Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury wytworzonych przez przemysły kultury oraz wzrost partycypacji w kulturze W ramach osi priorytetowej realizowane byłby trzy priorytety: 1) Inwestycje w infrastrukturę kulturalną (PL 12.1) priorytet został omówiony w osobnej uwadze 2) Wzrost uczestnictwa w kulturze (PI 12.2) priorytet został omówiony w osobnej uwadze 3) Pobudzanie innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy dzięki wsparciu sektora kreatywnego i kulturalnego (Pl 12.3) priorytet został omówiony w osobnej uwadze. Uzasadnienie: Przyjęta w 2013 r. SRWD 2020 podkreśla, że ustanowienie Wrocławia Europejską Stolicą Kultury 2016 i wydarzenia z tym związane są szansą na wzrost rozpoznawalności regionu. W zawartych planach dokument wskazuje na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych skierowanych na promocje regionu, w tym w szczególności współuczestnictwo w organizowaniu ESK. Setki projektów i programów realizowanych pod szyldem ESK 2016 w efektywny sposób mogą przyczynić się do zwiększenia kompetencji kulturalnych i uczestnictwa w kulturze mieszkańców województwa. Dobrej jakości projekty społeczne, kulturalne i artystyczne wpłyną również na wzrost rozpoznawalności całego regionu w Europie, a co za tym idzie, w sposób czynny przełożą się na wzrost ruchu turystycznego. Wspieranie projektów edukacyjnych oraz związanych z sektorem kulturalnym i kreatywnym wpływa na innowacyjność społeczeństwa, a co za tym idzie konkurencyjność polskiej gospodarki. Bardziej szczegółowe opracowania chętnie udostępnimy w formie papierowej. Uwaga nr 2 Dodanie priorytetu Inwestycje w infrastrukturę kulturalną w ramach osi: Kultura i dziedzictwo kulturowe (zgłoszonej w osobnej uwadze). Ce: Zapewnienie infrastruktury do organizacji wysokiej jakości wydarzeń i projektów artystycznych, kulturalnych i społecznych Efekty: Poprawa jakości istniejącej infrastruktury kulturalnej oraz rozwój tej infrastruktury o nowe obiekty

2 Kierunki wsparcia: Budowa i modernizacja budynków na potrzeby działalności kulturalnej, szczególnie działania pozwalające na poszerzenie działalności kulturalnej danej instytucji/jednostki. Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb osób wykluczonych z kultury, w tym szczególnie osób z dysfunkcjami ruchowymi, wzroku i słuchu oraz osób z małych miejscowości z ograniczoną ofertą kulturalną. Uwzględniające potrzeby osób wykluczonych lub osób z mniejszych miejscowości z ubogą ofertą kulturalną Duże projekty: Europejska Stolica Kultury 2016 Uzasadnienie: Infrastruktura kultury jest wciąż niewystarczająca, szczególnie w kontekście dostępu do kultury osób z dysfunkcjami ruchowymi, wzroku czy słuchu. Dlatego też dostosowanie tej infrastruktury do potrzeb wyżej wymienionych osób jest zasadniczym zagadnieniem, które wpływa na integrację tych osób, a także na wzrost kapitału społecznego regionu. Ważna jest też infrastruktura kulturalna w mniejszych miejscowościach, gdzie oferta kulturalna jest bardzo uboga, głównie ze względu na brak przestrzeni. Zapotrzebowanie na wzmocnienie infrastruktury kultury wzmacniają zbliżające się obchody Europejskie Stolicy Kultury 2016, które przyciągną do Wrocławia i regionu liczną publiczność i rzesze artystów z całego świata. Podobnie, jak w przypadku inwestycji infrastrukturalnych zrealizowanych z okazji Euro 2012, dobrze przygotowana infrastruktura pozwoli nie tylko na wyjątkowe obchodu całorocznego święta, jakim jest ESK, ale będzie również stanowić wizytówkę Dolnego Śląska na świecie. Uwaga nr 3 Dodanie priorytetu Wzrost uczestnictwa w kulturze w ramach osi priorytetowej 12: Kultura i dziedzictwo kulturowe (zgłoszonej w osobnej uwadze). Cel: Podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury skierowanych do różnych grup społecznych Efekty: Wzrost partycypacji w kulturze poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Kierunki wsparcia: Organizacja wydarzeń artystycznych, kulturalnych i społecznych w szczególności realizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz skierowanych do osób/grup zagrożonych wykluczeniem. Wsparciem objęte będą projekty nowe, innowacyjne, w szczególności te aktywnie angażujące różne grupy społeczne.

3 Uwzględniające potrzeby osób wykluczonych, Aktywnie angażujące osoby wykluczone (na przykład warsztaty artystyczne skierowane do dzieci z domów dziecka) Duże projekty: Europejska Stolica Kultury 2016 Uzasadnienie: Kultura dla współczesnego świata jest jednym z najważniejszych źródeł tworzenia kapitału społecznego, niezbędnego do budowania społeczeństwa ukierunkowanego na rozwój. Inwestycja w kulturę tworzy społeczne podstawy do wspólnych starań o przezwyciężenie kryzysu gospodarczego i identyfikacyjnego. Jeden z celów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 jest podwojenie liczby turystów odwiedzających Wrocław i Dolny Śląsk, co może zostać osiągnięte właśnie poprzez atrakcyjną ofertę kulturalną, która przyciągnie publiczność nie tylko z regionu, ale z Polski i z całej Europy. To z kolei przełoży się nie tylko na wzrost kompetencji społecznych mieszkańców Dolnego Śląska, ale również na wzrost ich dochodów czy wzrost miejsc pracy. Uwaga nr 4 Dodanie priorytetu Pobudzanie innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy dzięki wsparciu sektora kreatywnego i kulturalnego w ramach osi priorytetowej 12: Kultura i dziedzictwo kulturowe (zgłoszonej w osobnej uwadze). Cel szczegółowy: Wsparcie osób pracujących bądź posiadające wykształcenie lub umiejętności do pracy w sektorze kreatywnym i kulturalnym Oczekiwane efekty: Nowe miejsca pracy, szczególnie dla ludzi młodych wyedukowanych w kierunku pracy w sektorach kreatywnych i kulturalnych. Zwiększenie poziomu innowacyjności MIS województwa dolnośląskiego. Kierunki wsparcia: Wspieranie projektów edukacyjnych, artystycznych, kulturalnych i społecznych wykorzystujących sektor CCI; Wykorzystanie ekonomii społecznej dla wspierania nowych miejsc pracy dla ludzi młodych i wykluczonych w sektorze CCI Uwzględniające absolwentów uczelni artystycznych Zwiększające poziom innowacyjności i konkurencyjność MIS Uzasadnienie: Sektor Kreatywny i Kulturalny (CCI) posiada wysoki potencjał wpływu na PKB oraz tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost kreatywności i innowacyjności społeczeństwa. Wpieranie branż takich jak projektowanie użytkowe i graficzne, produkcja materiałów multimedialnych czy marketing, szczególnie wśród młodych ludzi wchodzących na rynek pracy może w efektywny sposób

4 przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy odpowiadających na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy.

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Sekcja A. Informacja

PROJEKT. Sekcja A. Informacja PROJEKT Sekcja A. Informacja SEIP - to elektroniczny System Ewidencji Inicjatyw Projektowych gromadzący propozycje przedsięwzięć planowanych do realizacji przez potencjalnych beneficjentów, w tym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta

Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta Joanna Sanetra-Szeliga Sektor kultury a rozwój gospodarczy miasta Czym jest miasto? Rozwój technologii w zakresie transportu i telekomunikacji pod koniec XX wieku doprowadził do powstania tezy o końcu

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER)

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER) () Spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa Augustów, 13-14 czerwca 2013 r. Joanna Sokólska Podlaska Sieć Lokalnych Grup Działania Instrument CLLD Komisja Europejska Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Barometr Regionalny Nr 3(25) 2011 Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Gabriela Czapiewska Akademia Pomorska w Słupsku Streszczenie Odnowa wsi jest propozycją programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo