PORADNIK INTERNETOWEGO SPRZEDAWCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK INTERNETOWEGO SPRZEDAWCY"

Transkrypt

1 PORADNIK INTERNETOWEGO SPRZEDAWCY Obowiązki informacyjne na stronie sklepu internetowego Sprzedawco, 25 grudnia 2014 r. stanowi bardzo ważną datę dla całego e-commerce w Polsce. W czasie Świąt Bożego Narodzenia wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Podstawowym celem ustawy o prawach konsumenta jest dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej, a dokładniej wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Ustawa reguluje stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem, wprowadza m.in. szereg obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy, reguluje zasady i tryb zawierania umowy na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, wprowadza sankcje z tytułu niewypełnienia obowiązków przez przedsiębiorcę, zaś konsumentowi przyznaje uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, jednocześnie określając zasady i tryb wykonania tego prawa.

2 Niniejszy poradnik zawiera (kompleksowy!) przegląd zmian w prawie konsumenckim, a przede wszystkim praktyczne porady i zalecenia dla właścicieli sklepów internetowych. Poradnik, w stopce każdej strony, został wyposażony w chmurkę bez haczyka. Jeżeli Państwa sklep spełnia określony obowiązek, można to zaznaczyć haczykiem, by na końcu łatwiej zweryfikować, które z obowiązków jeszcze wymagają uwzględnienia w regulaminie. ZACZYNAMY

3 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Najważniejsze obowiązki informacyjne zostały opisane w art. 12 ustawy o prawach konsumenta. Poniżej zawarty został komentarz do każdego z obowiązków, wraz z uwagami. Kiedy, gdzie i w jaki sposób informować? "Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o...". KOMENTARZ: 1. "Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma obowiązek poinformować konsumenta..." czyli kiedy? 1.1. Obowiązek informacyjny nałożony na przedsiębiorcę rozpoczyna się od momentu wejścia klienta (konsumenta) na stronę sklepu internetowego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca za pomocą odpowiednich zakładek na stronie www (np. zwroty, reklamacje), a przede wszystkim regulaminu, musi poinformować konsumenta o przysługujących mu prawach i jego obowiązkach. W praktyce konsument po wejściu na stronę sklepu interesuje się przede wszystkim produktem, a dopiero na samym końcu regulaminem. Ostatnim etapem, na którym konsument może zapoznać się przysługującymi mu prawami jest moment złożenia zamówienia na dany produkt. W związku z powyższym każdy sklep internetowy ma obowiązek przed złożeniem przez klienta zamówienia uzyskać od niego (np. poprzez zaznaczenie checkboxa) akceptację regulaminu obowiązującego w sklepie.

4 2. "...w sposób jasny i zrozumiały." czyli jaki? 2.1. Informacje nie mogą nikogo wprowadzać w błąd. Z informacji zawartych na stronie lub regulaminie musi wynikać np. kto jest sprzedawcą, gdzie należy się zwrócić, aby zareklamować produkt itd Informacje muszą być widoczne. Każdy sklep internetowy MUSI posiadać zakładkę regulamin. PAMIĘTAJ! W przypadku kiedy właściwości techniczne środka użytego do porozumiewania się na odległość ograniczają rozmiar możliwych do przekazania informacji lub czas na ich przedstawienie (np. ograniczona liczba znaków na ekranie telefonu komórkowego), przedsiębiorca przed zawarciem umowy ma obowiązek poinformować konsumenta co najmniej o: głównych cechach świadczenia przedsiębiorcy, oznaczeniu przedsiębiorcy, łącznej cenie lub wynagrodzeniu, prawie odstąpienia od umowy, czasie trwania umowy, a jeżeli umowa została zawarta na czas nieoznaczony o sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia. Dodatkowo przedsiębiorca powinien poinformować o sposobie uzyskania pozostałych informacji np. poprzez podanie adresu strony internetowej i odesłanie do regulaminu sklepu internetowego.

5 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem Regulamin sklepu internetowego + Opis produktu Regulamin. Z regulaminu musi wynikać, czy sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyłącznie nowych, czy także używanych rzeczy. Dodatkowo należy zaznaczyć jaki rodzaj sprzedaży jest prowadzony przez sklep (sprzedaż detaliczna czy hurtowa). Ponadto sklep musi określić w jakiej formie konsument może złożyć zamówienie. Sugerowane postanowienia w regulaminie: "Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski." "Zamówienia można składać: a) poprzez witrynę internetową za pomocą formularza zamówień b) telefonicznie pod numerem:... c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:..." Opis produktu. Opis produktu wystawionego w celu sprzedaży jest w głównej mierze uzależniony od właściwości tego produktu. Należy jednak pamiętać, co należy umieścić w takim opisie obowiązkowo: 1. Cena brutto (tj. cena netto produktu + właściwy podatek VAT) 2. Stan produktu (tj. nowy lub używany)

6 2. Dane identyfikujące sprzedawcę, w szczególności firma, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numer, pod którym został zarejestrowany, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON. Regulamin sklepu internetowego Dodatkowo: zakładka "Kontakt" na stronie sklepu internetowego Pamiętaj! Niewłaściwe oznaczanie podmiotu prowadzącego sklep internetowy może narazić sprzedawcę na zarzut niewypełnienia obowiązków informacyjnych. Sugerowany sposób spełnienia obowiązku Regulamin Każdy przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy musi być dokładnie oznaczony. Identyfikacja podmiotu prowadzącego sklep internetowy stanowi obowiązek, który wynika także z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. W przeważającej mierze sklepy internetowe są prowadzone przez osoby fizyczne w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. To o czym należy wówczas pamiętać przede wszystkim to fakt, że firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, a nie określenie je poprzedzające (patrz przykład poniżej). Sugerowane postanowienie w regulaminie: "Sklep internetowy działający pod adresem prowadzony jest przez Jana Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sklepik Jan Kowalski z siedzibą w Warszawie, ul. Warszawska 5, Warszawa, NIP: , REGON: , adres tel "

7 3. Adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą. Regulamin sklepu internetowego Dodatkowo: zakładka "Kontakt" na stronie sklepu internetowego Pamiętaj! Niewłaściwe oznaczanie podmiotu prowadzącego sklep internetowy może narazić sprzedawcę na zarzut niewłaściwego spełnienia obowiązków informacyjnych. Regulamin. Każdy przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy musi być dokładnie oznaczony. Identyfikacja podmiotu prowadzącego sklep internetowy, stanowi obowiązek, który wynika także z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Sugerowane postanowienie w regulaminie: "Sklep internetowy działający pod adresem prowadzony jest przez Jana Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sklepik Jan Kowalski z siedzibą w Warszawie, ul. Warszawska 5, Warszawa, NIP: , REGON: , adres tel "

8 4. Adres, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3. Regulamin sklepu internetowego Dodatkowo: zakładka "Kontakt" na stronie sklepu internetowego Pamiętaj! Niewłaściwe oznaczanie podmiotu prowadzącego sklep internetowy może narazić sprzedawcę na zarzut niewłaściwego spełnienia obowiązków informacyjnych. Regulamin. Każdy przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy musi być dokładnie oznaczony. Identyfikacja podmiotu prowadzącego sklep internetowy, stanowi obowiązek, który wynika także z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Sugerowane postanowienie w regulaminie: "Sklep internetowy działający pod adresem prowadzony jest przez Jana Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sklepik Jan Kowalski z siedzibą w Warszawie, ul. Warszawska 5, Warszawa, NIP: , REGON: , adres tel "

9 5. Łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę także łącznych miesięcznych płatności. Opis produktu W trakcie procesu składania zamówienia Podsumowanie zamówienia złożonego przez konsumenta Pamiętaj! Brak informacji w zakresie opłat dodatkowych lub innych kosztów sprawi, że konsument nie poniesie tych opłat i kosztów. Sprzedawca musi poinformować o: 1. Cennie brutto - cenna netto produktu + właściwy podatek VAT. 2. Kosztach dostawy - zazwyczaj są ustalana w trakcie procesu składania zamówienia. Konsument musi być świadomy ile kosztuje dostarczenie mu pod wskazany adres produktu oraz jakie w tym zakresie ma możliwości do wyboru. Koniecznie należy podać koszty dostawy w każdej opcji. Dlaczego? Ponieważ w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, będzie to miało znaczenie dla wyznaczenia wielkości kwoty zwrotu za dostawę.

10 6. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się. Regulamin sklepu internetowego Opis produktu W trakcie procesu składania zamówienia Podsumowanie zamówienia złożonego przez konsumenta Pamiętaj! Spełnienie powyższego obowiązku jest wymagane tylko wtedy, gdy koszty korzystania ze środka porozumienia się na odległość są wyższe niż koszty stosowane zwykle za korzystanie z tego środka. Elementem zawierania umów na odległość jest porozumiewanie się za pomocą takich środków jak telefon, skype itd. Konsument powinien być poinformowany przed zawarciem umowy, o kosztach takiego porozumiewania się, w przypadku, gdy są one wyższe niż zwykle stosowane za korzystanie z danego środka porozumiewania się. Sposób oraz miejsce podania informacji należy dostosować do środka porozumiewania się na odległość (przykładowo jeżeli koszt połączenia telefonicznego lub SMS-owego jest wyższy niż standardowy, to należy o tym poinformować konsumenta telefonicznie lub SMS-owo). Sugerowane postanowienie w regulaminie: "W przypadku kontaktu telefonicznego opłata konsumenta z Polski za połączenie z numerem Sprzedającego dla klientów z Polski odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient. W przypadku kontaktu Konsumenta z Polski z numerem przeznaczonym dla klientów ze Szwecji, konsument może ponosić dodatkowe opłaty związane rozmową międzynarodową, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta."

11 7. Sposób i termin zapłaty. Regulamin sklepu internetowego W trakcie procesu składania zamówienia Regulamin. Regulamin musi konieczne określać sposoby zapłaty oraz termin w jakim konsument musi tą płatność uiścić. Sugerowane postanowienia w regulaminie: "Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: a) płatność przelewem na rachunek bankowy, b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, c) płatność przy odbiorze osobistym." oraz "Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej." Proces składania zamówienia. Formularz musi zawierać podsumowanie (zestawienie) kosztów tj. cena brutto produktu oraz koszty jego dostawy do konsumenta. Sugerowane postanowienia w regulaminie: "Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu."

12 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę. Regulamin sklepu internetowego Opis produktu W trakcie procesu składania zamówienia Niniejszy obowiązek ma zindywidualizowany charakter i zależy od procedur które obowiązują w sklepie. Regulamin powinien zawierać następujące informacje: a) Kto dostarcza produkt? b) Jaki jest przybliżony czas dostawy? Sugerowane postanowienia w regulaminie: "Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej" oraz "Na termin dostawy produktu, składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika: a) Czas kompletowania produktu wynosi 1 dzień roboczy. b) Dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt)"

13 9. Procedura reklamacji. Regulamin sklepu internetowego Warto zwrócić uwagę, iż w regulaminie należy umieścić nie tylko informację o procedurze reklamacji produktu, ale także tej samej procedurze związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. W celu spełnienia powyższego obowiązku w regulaminie warto stworzyć rozdział "Tryb postępowania reklamacyjnego" i podzielić go na: a) "Reklamacje produktów" oraz b) "Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych". Co powinny zawierać powyższe rozdziały? Reklamacja produktu: a) Wskazanie podstawy prawnej. tj. ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa b) Wskazanie adresu , na który konsument może kierować reklamacje c) Wskazanie adresu pocztowego przedsiębiorcy, gdzie należy odesłać produkt d) Jakie informacje powinna zawierać reklamacja tj. nazwę produktu, zwrotny, datę wystąpienia nieprawidłowości itd. e) Termin rozpatrzenia reklamacji f) Forma odpowiedzi przedsiębiorcy konsumentowi (np. ) Reklamacja związana ze świadczeniem usług elektronicznych: a) Wskazanie adresu , na który należy kierować reklamacje b) Jakie informacje powinna zawierać reklamacja tj. rodzaj usługi elektronicznej, zwrotny, datę wystąpienia nieprawidłowości itd. c) Termin rozpatrzenia reklamacji.

14 10. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawarte w załączniku nr 2 do ustawy. Regulamin sklepu internetowego Każdy regulamin musi zawierać informację o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Brak pouczenia o tym prawie konsumenta wydłuża prawo do odstąpienia od umowy do 12 miesięcy! Co MUSI zawierać regulamin? 1. Sposób wykonania prawa odstąpienia od umowy, a więc: a) Informację, iż klient sklepu, będący jednocześnie konsumentem może odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. b) Informację o możliwości pobrania wzoru odstąpienia od umowy zawartej na odległość. c) Informację, że konsument musi pokryć bezpośrednie koszty zwrotu. d) Informację, że przedsiębiorca dokona zwrotu wartości zakupionego produktu oraz najtańszego dostępnego w ofercie sposobu dostawy do konsumenta. e) Informację, że konsument ma obowiązek dokonać zwrotu produktu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 2. Termin w ciągu którego można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, tj. 14 dni od dnia określonego w art. 28 ustawy o prawach konsumenta.

15 11. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Podstawa? Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta: "Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35." Bieg terminu do odstąpienia od umowy? Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach konsumenta: "Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2. dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy. Brak pouczenia o prawie do odstąpienia do umowy? Zgodnie z art. 29 ustawy o prawach konsumenta: 1. "Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27."

16 12. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Regulamin sklepu internetowego Dodatkowo: W trakcie procesu składania zamówienia Pamiętaj! Brak powyższego postanowienia spowoduje, że przedsiębiorca będzie zmuszony pokryć koszty odesłania produktu przez konsumenta! Regulamin musi zawierać informację, że w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, konsument ponosi koszty zwrotu produktu do przedsiębiorcy. Powyższy obowiązek może zostać spełniony także poprzez przesłanie konsumentowi załącznika nr 1 do ustawy o prawach konsumenta. Sugerowane postanowienia w regulaminie: "Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi koszty odesłania produktu do Sprzedawcy".

17 13. Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 W trakcie procesu składania zamówienia Dodatkowo: Regulamin sklepu internetowego W trakcie procesu składania zamówienia Przedsiębiorca musi odebrać od konsumenta wyraźną zgodę na obciążenie go kosztami poprzez np. umieszczenie właściwego checkboxa. Powyższy obowiązek może zostać spełniony także poprzez przesłanie załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta. Spójrz! Załącznik nr 5 (Formularz Zamówienia)

18 14. Brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub w okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy. Regulamin sklepu internetowego Dodatkowo: Opis produktu Przypadki wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zostały opisane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Należy jednak pamiętać, iż ustawa przewiduje przypadki w których, zgodnie z art. 3, w ogóle nie jest stosowana Spójrz! Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4

19 15. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Regulamin sklepu internetowego Dodatkowo: W trakcie procesu składania zamówienia Pamiętaj! Obowiązek ten dotyczy zarówno wad fizycznych, jak i prawnych. Przedsiębiorca musi poinformować, iż produkty dostępne w sklepie na sprzedaż nie posiadają wad fizycznych i prawnych. W celu wypełnienia tego obowiązku wystarczające będzie wskazanie, że przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy, przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu cywilnego w tym zakresie. Sugerowane postanowienia w regulaminie: "Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski."

20 16. Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji. Opis produktu Dodatkowo: Regulamin sklepu internetowego Pamiętaj! Obowiązek ten dotyczy wyłącznie produktów objętych gwarancją. Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o: a) Podmiocie udzielającym gwarancję tj. sprzedawca, producent itd. b) Okresie gwarancyjnym np. 12 miesięcy, 24 miesiące c) Procedurze reklamacyjnej tj. do kogo konsument powinien się zwrócić w celu zrealizowania swojego uprawnienia. Sugerowane postanowienia w regulaminie: 1. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta/ sprzedawcy/dystrybutora, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Okres gwarancji dla produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia produktu do klienta. 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

21 17. Kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposób zapoznania się z nim. Regulamin sklepu internetowego Pamiętaj! 1. Obowiązek ten istnieje wyłącznie w przypadku, kiedy przedsiębiorca stosuje w swojej działalności kodeks dobrych praktyk. 2. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk dobrowolnie. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. wprowadzającym w błąd działaniem przedsiębiorcy może być w szczególności nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk. Regulamin. Sugerowany sposób spełnienia obowiązku Musi zawierać informację, że przedsiębiorca zobowiązał się do przestrzegania zbioru zasad określonych w kodeksie dobrych praktyk.

22 18. Czas trwania umowy lub sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy jeżeli umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu. Regulamin sklepu internetowego Opis produktu W trakcie procesu składania zamówienia Pamiętaj! Obowiązek ten dotyczy wyłącznie umów o charakterze ciągłym lub umów o świadczenie usług (np. hosting, prenumerata). W przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony, konsumenta należy poinformować o możliwości wypowiedzenia, tj. wskazać termin oraz formę wypowiedzenia. Formą wypowiedzenia może być zwykłe pismo wykazujące wolę wypowiedzenia umowy lub wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego na stronie internetowej przedsiębiorcy. Checkbox w formularzu zamówienia. Treść checkboxa: "Potwierdzam zapoznanie się regulaminem sklepu internetowego oraz akceptuję jego postanowienia " lub "Akceptuję regulamin sklepu internetowego"

23 19. Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy. Regulamin sklepu internetowego Opis produktu W trakcie procesu składania zamówienia Pamiętaj! Obowiązek ten dotyczy wyłącznie umów o charakterze ciągłym lub umów o świadczenie usług (np. usługi telekomunikacyjne). Checkbox w formularzu zamówienia. Treść checkboxa: "Potwierdzam zapoznanie się regulaminem sklepu internetowego oraz akceptuję jego postanowienia " lub "Akceptuję regulamin sklepu internetowego"

24 20. Wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy. Regulamin sklepu internetowego Opis produktu Dodatkowo: W trakcie procesu składania zamówienia Pamiętaj! Obowiązek ten dotyczy wyłącznie przedsiębiorców którzy wymagają złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. Check box w formularzu zamówienia. Treść checkboxa: "Potwierdzam zapoznanie się regulaminem sklepu internetowego oraz akceptuję jego postanowienia " lub "Akceptuję regulamin sklepu internetowego"

25 21. Funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony. Opis produktu Dodatkowo: Regulamin sklepu internetowego Pamiętaj! Obowiązek ten dotyczy sytuacji, kiedy konsumentowi będą dostarczane treści cyfrowe. Checkbox w formularzu zamówienia. Treść checkboxa: "Potwierdzam zapoznanie się regulaminem sklepu internetowego oraz akceptuję jego postanowienia." lub "Akceptuję regulamin sklepu internetowego."

26 22. Mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć. Opis danego produktu Pamiętaj! Obowiązek ten dotyczy sytuacji, kiedy konsumentowi będą dostarczane treści cyfrowe. Checkbox w formularzu zamówienia. Treść checkboxa: "Potwierdzam zapoznanie się regulaminem sklepu internetowego oraz akceptuję jego postanowienia." lub "Akceptuję regulamin sklepu internetowego."

27 23. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur. Regulamin sklepu internetowego Celem ustawodawcy jest porozumienie się stron przed ewentualnym sporem sądowym. Sugerowane postanowienia w regulaminie: 1. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z poniższym punktem. 2. Rozstrzyganie sporów: 2.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

28 24. Jeżeli umowa jest zawierana w imieniu innego przedsiębiorcy, należy podać dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 4, identyfikujące tego przedsiębiorcę. W trakcie składania zamówienia Regulamin sklepu internetowego Powyższy obowiązek dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących sklep internetowy oparty o modelu dropshipping, gdzie prowadzący sklep zawiera umowy w imieniu i na rzecz innego przedsiębiorcy. W celu spełnienia powyższego obowiązku należy konsument poinformować o: a) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, b) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą, c) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3.

29 25. Przedsiębiorca jest zobowiązany wydać konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku. Regulamin sklepu internetowego W trakcie procesu składania zamówienia Pamiętaj! Trwałym nośnikiem będzie dokument w postaci papierowej, w formie pliku "PDF" lub wiadomość Regulamin. Z regulaminu powinno wynikać, że sklep internetowy z chwilą zawarcia umowy sprzedaży przekaże konsumentowi regulamin wraz z informacją dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1) oraz wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 2). W trakcie procesu składania zamówienia. W trakcie procesu składania zamówienia konsument jest informowany, iż z chwilą złożenia zamówienia zostanie mu przesłany mail zawierający regulamin wraz z informacją dotyczącą korzystania z prawa odstąpienia od umowy wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 1) oraz wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 2).

30 26. Przedsiębiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami zamówienie z obowiązkiem zapłaty lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. W trakcie składania zamówienia Pamiętaj! Nie spełnienie niniejszego obowiązku powoduje, że umowa sprzedaży nie zostaje zawarta. W celu spełnienia niniejszego obowiązku należy spełnić dwa warunki: 1. Po pierwsze, sprzedawca musi odebrać od konsumenta, wyraźne potwierdzenie, że ma on świadomość, iż złożenia zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, np. poprzez zaznaczenie checkboxa. 2. Po drugie, sklep musi zostać wyposażony w specjalny przycisk skutkujący złożeniem zamówienia. Ustawa wskazuje że może to być "zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub inne równoważne sformułowanie. Należy uznać, iż odpowiednim przyciskiem będzie również "Zamawiam i Płacę". Spójrz! Załącznik nr 5 (Formularz Zamówienia)

31 27. Wskazanie w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasnych i czytelnych informacji o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności. Regulamin sklepu internetowego Opis produktu W trakcie składania zamówienia Regulamin musi konieczne określać sposoby zapłaty oraz termin w jakim konsument musi płatność uiścić. Sugerowane postanowienia w regulaminie: "Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: a) płatność przelewem na rachunek bankowy, b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, c) płatność przy odbiorze osobistym." oraz "Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia."

32 28. Przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. W trakcie składania zamówienia Pamiętaj! Zgoda konsumenta nie może mieć charakteru dorozumianego. Brak wyraźnej zgody konsumenta (np. brak zaznaczenia checkboxa) w trakcie składania zamówienia dotyczącej dodatkowych płatności, będzie skutkować prawem konsumenta do zwrotu uiszczonej płatności dodatkowej. Checkbox w formularzu zamówienia. Treść checkboxa: "Wyrażam zgodę na poniesienie dodatkowych płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie". Spójrz! Załącznik nr 5 (Formularz Zamówienia)

33 29. Przedsiębiorca ma obowiązek: a) uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (to jest jeżeli spełnianie świadczenia rozpocznie się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy) ; b) poinformować konsumenta o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania zgody, o której mowa w pkt. 1 W trakcie składania zamówienia Pamiętaj! 1. Obowiązek ten dotyczy treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i których dostarczanie ma się rozpocząć za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 2. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił choćby jednego z wymienionych obok obowiązków, to konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Checkbox w formularzu zamówienia. Treść checkboxa: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i wyłączenia mojego prawa do odstąpienia od umowy".

34 30. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca jest obowiązany udzielić mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej. W szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. Opis produktu W związku z tym, iż sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego odbywa się na odległość i bez jednoczesnej obecności stron umowy, sprzedawca jest zobowiązany do wyczerpującego opisu sprzedawanego produktu. Opis musi zawierać: 1. rodzaj rzeczy, 2. określenie jej producenta lub importera, 3. znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, 4. informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, 5. stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

35 Załącznik nr 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1] Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3] Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

36 [5] [6] Instrukcja wypełniania: [1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie: w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: zawarcia umowy. ; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. ; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. ; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. ; w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.. [2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres . [3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać,

37 co następuje: Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).. [4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.. [5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową: a) proszę wpisać: Odbierzemy rzecz ; lub Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. ; b) proszę wpisać: Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. ; Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. ; Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:... PLN [proszę wpisać kwotę] ; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około... PLN [proszę wpisać kwotę]. ; lub

38 Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt ; oraz c) proszę wpisać: Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.. [6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy..

39 Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres ] Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data (*) Niepotrzebne skreślić.

40 Załącznik nr 3 Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; Pamiętaj! Zgoda musi mieć charakter wyraźny tj. może być wyrażona przez zaznaczenie właściwego checkboxa w formularzu zamówienia w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie

41 można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

42 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

43 Załącznik nr 4 Art Przepisów ustawy nie stosuje się do umów: 1. dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki długoterminowej; 2. dotyczących gier hazardowych; 3. zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta; 4. dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 10 i art. 17; 5. zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży; 6. zawieranych z dostawcą usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827) za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta; 7. dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; 8. o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196);

44 9. o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, poz. 1370); 10. zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym oraz postępowaniu upadłościowym w związku z likwidacją masy upadłości. Art Przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących ustanawiania, nabywania i przenoszenia własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości oraz do umów dotyczących najmu pomieszczeń do celów mieszkalnych, z wyjątkiem przepisów rozdziału 2, które stosuje się, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do umów dotyczących usług finansowych, w szczególności takich jak: czynności bankowe, umowy kredytu konsumenckiego, czynności ubezpieczeniowe, umowy uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu inwestycyjnym zamkniętym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym i funduszu inwestycyjnym mieszanym, usługi płatnicze z wyjątkiem umów dotyczących usług finansowych zawieranych na odległość, do których stosuje się przepisy rozdziałów 1 i 5.

45 Załącznik nr 5 FORMULARZ ZAMÓWIENIA Jakie checkboxy należy umieścić w formularzu zamówienia? OBOWIĄZKOWO: Akceptuję regulamin sklepu internetowego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia. Mam świadomość, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

46 W przypadku dostarczania treści cyfrowych należy także dodać: Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i wyłączenie mojego prawa do odstąpienia od umowy. DODATKOWO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej w formie elektronicznej (Newsletter). Wyrażam zgodę na poniesienie dodatkowych płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie. W przypadku odstąpienia od umowy zobowiązuję się do zapłaty poniesionych przez sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

WZORY FORMULARZY 1. WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

WZORY FORMULARZY 1. WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY WZORY FORMULARZY 1. WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Uwaga wstępna: Niniejszy wzór został zaczerpnięty z załącznika nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od

Bardziej szczegółowo

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Każda umowa w obrocie konsumenckim zawierana jest przez co najmniej dwie strony. Jedną jest konsument podmiot nieprofesjonalny, uznawany

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta Prezentacja 2. Agnieszka Regiec

Ochrona konsumenta Prezentacja 2. Agnieszka Regiec Ochrona konsumenta Prezentacja 2 Agnieszka Regiec http://uokik.gov.pl/rejestr/ Rejestr Klauzul Niedozwolonych Rzecznicy Konsumentów - kompetencje zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy.

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy. REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. 1. Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom, nadaje się następujące znaczenie: 1) GreenAgro GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. SPRZEDAWCA - firma BEA Beata Suska adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Wiklinowa 30, Kiełpin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL 1 Informacje ogólne. 1. Sklep internetowy BIG-AGRO.PL (dalej jako Sklep Internetowy ) prowadzony jest przez AGRIVISION ARMAND BRUNO SZARA, posiadającego NIP 7422192818,

Bardziej szczegółowo

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; OBOWIĄZKI przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Bardziej szczegółowo

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; OBOWIĄZKI przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynikające z ustawy z dn. 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) obowiązujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.!

dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ dotyczy umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.! UMOWA POZA LOAKLEM PRZEDSIĘBIORSTWA odwiedziny akwizytora w naszym domu, miejscu pracy UMOWA NA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2017.683 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności: 1) obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w związku z serwisem DOKTOR REMONT. 1 Definicje 1. Konsument osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.okrill3.eu Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Konsument/klient składający zamówienie. powinien zapoznać się z poniższym regulaminem:

Konsument/klient składający zamówienie. powinien zapoznać się z poniższym regulaminem: Konsument/klient składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem: 1 Postanowienia ogólne Sklep/Strona jest własnością firmy HPD Hryciuk Wojciech, podmiotu wpisanego do Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-antywirusy.pl/ obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: probit.net Piotr Kuczyński z siedzibą w 86-005 Zielonka, Świetlikowa

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: ATI Garden ul. Karmelkowa Wrocław, z adnotacją ZWROT dla ułatwienia identyfikacji przesyłki.

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: ATI Garden ul. Karmelkowa Wrocław, z adnotacją ZWROT dla ułatwienia identyfikacji przesyłki. Reklamacje i zwroty Wszystkie produkty oferowane w sklepie ATI.sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A T F O R M Y E - L E A R N I N G O W E J E - S Z K O L E N I A

R E G U L A M I N P L A T F O R M Y E - L E A R N I N G O W E J E - S Z K O L E N I A R E G U L A M I N P L A T F O R M Y E - L E A R N I N G O W E J E - S Z K O L E N I A Postanowienia ogólne 1. Regulamin służy do określenia zasad korzystania z e-szkoleń dostępnych na www.liderplus.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO. Użytkownika MARIUSZMM_2008. Określenie Sprzedawcy

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO. Użytkownika MARIUSZMM_2008. Określenie Sprzedawcy REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO Użytkownika MARIUSZMM_2008 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem konta użytkownika MARIUSZMM_2008 na portalu Allegro.pl jest: FHU MiM Mariusz Mańkowski z siedzibą w ul. Grabowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r.

Ustawa o prawach konsumenta. Katowice, 3 listopada 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta Katowice, 3 listopada 2014 r. Akty prawne 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE REGULAMIN SKLEPU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA W SPRAWIE USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U. 2014, POZ. 827)

INFORMACJA PRAWNA W SPRAWIE USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U. 2014, POZ. 827) Wrocław, 18 grudnia 2014 roku Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ul. Migdałowa 4 lok. 22 02-796 Warszawa INFORMACJA PRAWNA W SPRAWIE USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U. 2014,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie Dnia 30 maja 2014 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o prawach konsumenta stanowiącą implementację dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Obowiązuje od 25.12.2014

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Obowiązuje od 25.12.2014 1. Postanowienia ogólne: REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Obowiązuje od 25.12.2014 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.allegro.pl u użytkownika Domanet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.sklepnazdrowie.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.q2autogaz.pl obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: Q2 Krzysztof i Rajmund Kudelscy S.C. 05-500 Piaseczno Jazgarzewszczyzna,

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. 2014 poz. 827), dalej: nowa ustawa

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. 2014 poz. 827), dalej: nowa ustawa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), dalej: nowa ustawa Cel Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.indexbhp.pl obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: z siedzibą w BRZEZINY 20E, 46-040 KRASIEJÓW NIP: 754-216-30-67 REGON: 160244092

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://sklep.libracafe.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://sklep.libracafe.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://sklep.libracafe.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu OKPC.pl Komputery [ r.]

Regulamin sklepu OKPC.pl Komputery [ r.] Regulamin sklepu OKPC.pl Komputery [01.02.2017 r.] 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OKPC Andrzej Kałużny, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Sprzedawcy. Obowiązki informacyjne na stronie sklepu internetowego

Poradnik dla Sprzedawcy. Obowiązki informacyjne na stronie sklepu internetowego Poradnik dla Sprzedawcy Obowiązki informacyjne na stronie sklepu internetowego Drogi Sprzedawco, Prezentujemy przygotowany dla Ciebie poradnik, w którym wyjaśniamy jak spełnić obowiązki informacyjne na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.dogspassion.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.dogspassion.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.dogspassion.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

1. Minimalna wartość zamówienia: 30 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.

1. Minimalna wartość zamówienia: 30 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane. Regulamin sklepu internetowego swiatdziecka.net.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie swiatdziecka.net.pl, prowadzony przez PH Paulina Napert sp.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młodej 7, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO Użytkownika SALESHOP_MC 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem konta użytkownika SALESHOP_MC na portalu Allegro.pl jest: F-H-U MEDIA-COMP Krzysztof Kołakowski z siedzibą w 05-140

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.krasnal.sklep.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.krasnal.sklep.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.krasnal.sklep.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www http://ukryteterapie.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przykłady wdrożeń zmian w sklepach internetowych

Praktyczne przykłady wdrożeń zmian w sklepach internetowych Praktyczne przykłady wdrożeń zmian w sklepach internetowych Julia Mandel, Warszawa 10.10.2014 Nowa ustawa niesie z sobą wiele zmian. Nie wiadomo, od czego zacząć. Prawo do odstąpienia od umowy Reklamacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin aukcji Allegro Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r.

Regulamin aukcji Allegro Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r. Regulamin aukcji Allegro Dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 r. Postanowienia ogólne 1. Aukcje Allegro prowadzi firma Kamrec z siedzibą w Katowicach przy ul. Bażantów 14B, zarejestrowana przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego URSUS

Regulamin sklepu internetowego URSUS Regulamin sklepu internetowego URSUS I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym URSUS działającym pod adresem: http://sklep.ursus.com/, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAWCY

REGULAMIN SPRZEDAWCY REGULAMIN SPRZEDAWCY I. Postanowienia ogólne 1. Definicje (pojęcia oznaczone poniżej pogrubioną czcionką mają następujące znaczenie): 1) Sprzedawca Marcin Ficek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMPEX (www.sklep.lampex.com.pl)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMPEX (www.sklep.lampex.com.pl) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMPEX (www.sklep.lampex.com.pl) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania

Bardziej szczegółowo

Sklep dla ludzi z pasją!

Sklep dla ludzi z pasją! REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich sprzedawca wskazany w ust. 2 poniżej (zwany dalej Sprzedawcą ) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://dascompany.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: z siedzibą w 30-132 Kraków, ul. Altanowa 4/1 NIP: 6772373649 REGON: 122795114 Tel. + 48 500 248

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SSE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SSE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SSE II stopnia VI. Handel elektroniczny ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumenta 2 Pojęcie handlu elektronicznego (e-commerce) W doktrynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: www.elektrostymulatory.eu ZWROTY: czas na zwrot: 14 dni adres do zwrotu: Inter-Medic Tomasz Wojciechowski ul. Sienkiewicza 40 64-330 Opalenica Odstąpienie od umowy sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Konsumentów

Regulamin dla Konsumentów Regulamin dla Konsumentów Regulamin P.H. SOLARON Danuta Macka dla podmiotów dokonujących zakupu towaru niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową I. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Postanowienia ogólne. Artykuł 1

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Sprzedawca Centrum Medyczne ENEL MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://k lockowo.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek. Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z

Bardziej szczegółowo

ul. Jagiellońska67/68, 70-382 Szczecin woj. Zachodniopomorskie, NIP: 8522135938, REGON: 320340596

ul. Jagiellońska67/68, 70-382 Szczecin woj. Zachodniopomorskie, NIP: 8522135938, REGON: 320340596 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO luxor.sklep.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci?

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Europejskie Centrum Konsumenckie Polska MSZ CIE Warszawa, 14 marca 2012 r. 1 Plan wykładu 1. Wprowadzenie 2. Założenia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy InstalTube, dostępny pod adresem internetowym instaltube.pl, prowadzony jest przez Michał Widz prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

4) dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 10 i art. 17;

4) dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 10 i art. 17; Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.suprabike.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Postanowienia ogólne. 2. Zakupy, płatności i dostawa.

REGULAMIN. 1. Postanowienia ogólne. 2. Zakupy, płatności i dostawa. REGULAMIN 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.elicina.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegająnegocjacją. W celu uniknięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.123drukuj.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.123drukuj.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.123drukuj.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży dla konsumentów. Informacje wstępne

Ogólne Warunki Sprzedaży dla konsumentów. Informacje wstępne Ogólne Warunki Sprzedaży dla konsumentów Informacje wstępne Ogólne Warunki Sprzedaży ( OWS ) regulują zasady sprzedaży towarów przez spółkę działającą pod nazwą Neoklima Spółka Cywilna Grzegorz Grabowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOKYOTEY.pl 1. [Definicje] Na potrzeby interpretacji niniejszego Regulaminu, terminy oznaczone wielkimi literami oznaczają: a) Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pc-connect.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA STRONIE O MNIE SPRZEDAJĄCEGO LED- LUX_PL W SERWSIE ALLEGRO.PL

INFORMACJE NA STRONIE O MNIE SPRZEDAJĄCEGO LED- LUX_PL W SERWSIE ALLEGRO.PL INFORMACJE NA STRONIE O MNIE SPRZEDAJĄCEGO LED- LUX_PL W SERWSIE ALLEGRO.PL Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony O mnie na platformie handlowej Allegro. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym HTTP://WWW.MINISTORE.PL/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym HTTP://WWW.MINISTORE.PL/ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym HTTP://WWW.MINISTORE.PL/ Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.majesso.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.majesso.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.majesso.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Opracowano na podstawie Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854, z 2016 r. poz. 615. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa

Bardziej szczegółowo

Dostawę zamówionego towaru realizujemy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawę zamówionego towaru realizujemy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Firma KOLAGEN NCN POLSKA SP Z O.O. jest wyłącznym dystrybutorem czystego, naturalnego kolagenu rybiego w postaci proszku, dodatkowo oczyszczonego bezpośrednio w laboratoriach w Szwajcarii. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o prawach konsumenta 1),2) Rozdział I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia. o prawach konsumenta 1),2) Rozdział I. Przepisy ogólne U S AWA Projekt z dnia o prawach konsumenta 1),2) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności: 1) obowiązki informacyjne przedsiębiorcy zawierającego

Bardziej szczegółowo