I. Organizator. II. Partner generalny. III. Cele

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Organizator. II. Partner generalny. III. Cele"

Transkrypt

1 I. Organizator 1. Organizatorem imprezy Biegów Integracja poprzez sport, zwanej dalej Biegiem, jest Zespół Szkół w Ruszowie z siedzibą przy ul. Zgorzeleckiej 2 w Ruszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie z siedzibą przy ul. Żagańskiej 19 w Ruszowie, Rada Sołecka w Ruszowie. II. Partner generalny 1. Partnerem generalnym Biegu jest fundacja SportSupport - Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 11/67, która realizuje program Lider Animator finansowany przez Fundację Coca-Cola w Atlancie. 2. Sponsorzy lokalni: Prywatna Szkoła Nauki Jazdy Eureka Barbara Pełka, Urząd Gminy i Miasta Węgliniec III. Cele 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Węgliniec i najbliższej okolicy. 3. Integracja środowiska lokalnego. 4. Promocja Ruszowa jako miejscowości przyjaznej dla biegaczy. IV. Termin i miejsce 1. Biegi odbędą się 9 maja 2015 r. w Ruszowie. 2. Miejsce: Park przy ul. Żagańskiej w Ruszowie, godziny startu wg PLANU HARMONOGRAMU. Szczegółowa trasa i godziny Biegów będzie dostępna na stronach : Wędrowiec ruszowski- ruszowplus1.blogspot.com/, wegliniec24.pl/ 3. Długość trasy Biegów wynosi: 300,600,1000,1200,3000 metrów w zależności od grupy wiekowej. 4. Rodzaj trasy: w biegach dzieci i młodzieży trasa przełajowa na nawierzchni szutrowej i trawiastej. W biegu Głównym Kobiet i Mężczyzn (3000m) trasa przełajowo - uliczna (odcinki szutru, trawiaste, kostka brukowa i asfalt). V. Warunki uczestnictwa 1. W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagane jest złożenie Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. 2. Ze względów bezpieczeństwa w Biegach zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami.

2 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe podpisanie oświadczenia, zwanego dalej Oświadczeniem, akceptacja niniejszego Regulaminu, a także udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z Biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora. 4. Zapisy do Biegu przyjmowane są poprzez drogę elektroniczną, telefoniczną lub bezpośrednio: Robert Grzelakowski , 5. W kategoriach biegów dla szkoły podstawowej i gimnazjum przed startem odbywa się weryfikacja startujących (fakt złożenie oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna). Startujący otrzymają kartę startową z imieniem, nazwiskiem i rokiem urodzenia. Uczestnicy cały dystans pokonują z kartą, którą oddają na mecie osobom obsługującym metę. Jest to podstawa klasyfikacji końcowej. 6. W biegu dla kobiet i mężczyzn oraz marszu nordic walking uczestnicy przed startem otrzymują numer startowy, który przyczepiają na klatce piersiowej i pokonują z nim całą trasę biegu. Numer startowy jest podstawą weryfikacji w klasyfikacji końcowej na mecie. Uczestnicy numer startowy otrzymują po złożeniu Oświadczenia Uczestnika (zwanego dalej oświadczeniem) z własnoręcznym podpisem, potwierdzający akceptację niniejszego Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu. 7. Uczestnicy Biegów otrzymają w przy weryfikacji m.in. koszulkę okolicznościową, zwaną dalej Koszulką. Organizator informuje o ograniczonej ilości dostępnych rozmiarów, sztuk koszulek i nie gwarantuje Uczestnikowi ich pełnej dostępności przez cały okres trwania zgłoszeń. 8. W trakcie trwania Biegów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do założenia Koszulki i numeru startowego. 9. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie. 10. Przebywanie na trasie Biegów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy Biegów. 11. W przypadku marszów nordic walking nie będzie prowadzona ocena sędziowska poprawnej techniki tych marszy. Mają one charakter typowo rekreacyjny i nie będą uwzględniane protesty związane z techniką chodu uczestników. 12. Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegów na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegów oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika. 13. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegach. 14. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegów, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą

3 wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika. 15. Obowiązuje zakaz udziału w Biegach w obuwiu specjalnym typu kolce. 16. Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w biegach, mimo że uczestnik dopełnił wszystkich formalności. Może to być związane z dużą liczbą uczestników w danym biegu i warunkami na trasie. 17. Uczestników Biegów obowiązuje niniejszy Regulamin. VI. Klasyfikacje i nagrody 1. W Biegach dla szkoły podstawowej i gimnazjum będzie prowadzona klasyfikacja z podziałem na roczniki klas : 1,2,3 (nauczanie początkowe) z podziałem na płeć pierwsze trzy osoby nagradzane są podczas Dekoracji Wszystkich medalami i dyplomami, dla wszystkich uczestników dyplom za udział. 4,5,6 (szkoła podstawowa) z podziałem na płeć pierwsze trzy osoby nagradzane są podczas Dekoracji Wszystkich medalami i dyplomami, dla wszystkich uczestników dyplom za udział. 1,2,3 (gimnazjum) z podziałem na płeć pierwsze trzy osoby nagradzane są podczas Dekoracji Wszystkich medalami i dyplomami, dla wszystkich uczestników dyplom za udział. 2. W biegu dla kobiet i mężczyzn (3000m) będzie prowadzona klasyfikacja z podziałem na płeć. Nagrodzonych będzie najlepszych 6 osób w każdej kategorii. Nagrodami będą puchary, medale oraz nagrody rzeczowe uzależnione od hojności sponsorów. Dla wszystkich uczestników dyplom za udział. 3. W marszu nordic walking (3000m) będzie prowadzona klasyfikacja z podziałem na płeć. Nagrodzone zostaną najlepsze 3 osoby w każdej kategorii. Nagrodami będą puchary, medale oraz nagrody rzeczowe uzależnione od hojności sponsorów. Dla wszystkich uczestników dyplom za udział. VII. Polityka prywatności 1. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegach. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. 2. Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: o w zakresie prowadzenia i realizacji Biegów, komunikatach z Biegów oraz informacji zamieszczanych w prasie, na stronach internetowych i filmach z realizacji Biegów. 3. Po otrzymaniu zgody Uczestnika, Organizator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy Integracja poprzez sport. Organizatorzy

4 Integracja poprzez sport, Ruszów, r. Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno sportowych: bieg na 300,600, 1200, 3000 metrów. Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w biegu: Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego, nr telefonu: Ja wyżej wymieniony, jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział r. w biegu rekreacyjnym na 300,600,1200, 3000 metrów - Integracja poprzez sport. Jednocześnie oświadczam, że osoba niepełnoletnia, za którą biorę odpowiedzialność, charakteryzuje się zdrowiem pozwalającym jej na udział w tego typu imprezie rekreacyjnosportowej. Oświadczam, Że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Integracja poprzez sport oraz jestem świadomy/a jego postanowień i w pełni je akceptuję. Ruszów, 9 maja 2015r.... Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego.

5 Integracja poprzez sport, Ruszów, r. Oświadczenie Uczestnika o zdolności do udziału w biegu/marszu na 3000 metrów. Imię i nazwisko uczestnika biorącego udział w biegu: Jestem świadomy udziału r. w biegu/marszu rekreacyjnym na 3000 metrów - Integracja poprzez sport oraz zagrożeń z tym związanych. Jednocześnie oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na udział w tego typu imprezie rekreacyjno - sportowej. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Integracja poprzez sport oraz jestem świadomy/a jego postanowień i w pełni je akceptuję. Ruszów, 9 maja 2015r.... Podpis Uczestnika Biegów

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota)

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) 1. NAZWA IMPREZY: - Rozalińska 13-tka 2. TERMIN I MIEJSCE: - zawody odbędą się 13 czerwca 2015 (sobota) w Lusówku - biuro zawodów zlokalizowane będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 5-10-15 RUN

REGULAMIN 5-10-15 RUN REGULAMIN 5-10-15 RUN ORGANIZATORZY: Inception A. Gortel-Maciuk, M. Kosioski, A. Szmitka sp. j. Patronat honorowy: Gmina Wyry TERMIN I MIEJSCE Data: Miejsce rozgrywania biegu: Miejsce startu i mety: 13.09.2015r.

Bardziej szczegółowo

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia r e g u l a m i n Biegu na 10 km. 2015 I. Organizator Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12

Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12 Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12 1. CEL IMPREZY Promocja walorów turystycznych rejonu Beskidów Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji Promocja Gminy Brenna Promocja aktywności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

KRAJNA ADVENTURE RACE 2015 REGULAMIN

KRAJNA ADVENTURE RACE 2015 REGULAMIN KRAJNA ADVENTURE RACE 2015 REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów Krajna Adventure Race 2015. Poniższe przepisy obowiązują wszystkie zespoły startujące w rajdzie. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ WARSAW STARTUP GAME 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Gra gra miejska Warsaw Startup Game prowadzona na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo