Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący Tomasz Kulig witając Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy, radnego powiatowego p.mariana Dobosza oraz zaproszonych gości. Godzina rozpoczęcia 9 00 Godzina zakończenia Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych na ogólną liczbę 15, co stanowi wymagane przez obowiązujące przepisy quorum i Rada może obradować i podejmować uchwały. Radni spóźnieni: p.j.kotarba. Radni nieobecni: p.m.pierzga. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Interpelacje i zapytania. 5. Oświadczenia radnych powiatowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2014 rok. 8. Podjecie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego na 2014 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Rytro na lata Wstępne zajęcie stanowiska odnośnie przejęcia udziałów od p.anny Olszowskiej w drodze zamiany (m.in. działka Nr 610/1). 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rytro. 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 13. Odpowiedzi na interpelacje. 14. Zakończenie obrad. Pkt.2. Przyjęcie porządku obrad. P.T.Kulig ze względu na brak uwag poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu jednogłośnie (13 radnych).

2 Następnie stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty. Pkt.3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. P.Wł.Wnętrzak przedstawił najważniejsze sprawy z okresu międzysesyjnego: podpisano umowy w Urzędzie Marszałkowskim na mini granty z LGD dotyczące jak informowałem Państwa placu zabaw na Mikutach i materiałów promocyjnych, które zgodnie z umową powinny być zrealizowane do marca następnego roku, podpisaliśmy również aneks z WFOŚ i GW, jest to związane z przesunięciem terminu rozliczenia i zakończenia kanalizacji. Jeżeli jestem już przy tym temacie to nadal pomimo prawomocnego postanowienia o ustanowienie służebności przesyłu borykamy się z problemami związanymi z wejściem w teren, po prostu jest blokada Brzeskiego na tych działkach i kolejne pisma są kierowane do Sądu aby jednoznacznie i ostatecznie ten problem rozwiązać, stąd też mój apel jeżeli ktoś ma możliwości negocjacji z p.piotrem Brzeskim to też bardzo prosiłbym o zaangażowanie się bo ten temat jest bardzo ważny dla tej inwestycji, dla zakończenia jej w ustalonym terminie, rozliczenia środków unijnych, uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym, tradycyjnym organizowanym przez GOPS, uczestniczyłem w konferencji LGD Perły Beskidu Sądeckiego, taka konferencja podsumowująca odbyła się w Muszynie, odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu powołanego przez Radę dotyczącego rozpatrzenia listu intencyjnego p.tomasza Zająca w sprawie budowy Ośrodka Zdrowia i ewentualnie tej inwestycji związanej z Centrum Gminy Rytro, istnieje już możliwość założenia profilu zaufanego dla mieszkańców gminy, dla radnych, dla sołtysów, ma to pomóc w załatwianiu spraw drogą elektroniczną. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany to jest to kwestia kilkunastu minut może i założenia tego profilu u p.eli Nowickiej, to jest realizowane w ramach projektu Powiatu Nowosądeckiego e powiat, przed sesją miałem telefon od p.stanisława Pasonia, który nie może uczestniczyć w dzisiejszej sesji i prosił o przekazanie życzeń noworocznych dla wszystkich radnych, dla pracowników urzędu i mieszkańców Gminy Rytro. Pkt.4. Interpelacje i zapytania. P.M.Pustułka: chciałby zapytać p.wójta, o ile wiadomo jest to, dlaczego Straż w tym roku nie przystąpiła do odśnieżania, są tereny gminy gdzie zwykłym sprzętem nie można odśnieżyć np. w Życzanowie do góry. Ta maszyna czy ten czołg stoi tam koło mostu i chyba niszczeje bo nie wiem czy ktoś się tym zajął, poza tym rozmawiałem kiedyś ze strażakami to mitsubishi terenowe jest nieczynne, nie mają oleju w silniku, nie wiem na jakim poziomie teraz Straż funkcjonuje, z budżetu gminy jest ponad 80tys. przeznaczone na to. P.M.Kowalik: ja ponawiam prośbę o tego jesiona, tam spadają takie konary jak się idzie na tą drogę. P.E.Barczyk: ja chciałam zapytać odnośnie dalej tego tematu przejścia dla pieszych, czy wysłano już pismo do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli takie pismo zostało wysłane to bardzo bym prosiła o przedstawienie treści, mieszkańcy sygnalizowali mi, że ten przepust koło Kasprzyków co jest zrobiony, jest zrobimy pół metra ponad korytkiem i tam p.weber, który nawet nie wiem czy dzisiaj się nie pojawi tutaj bo jego ten problem dotyczy, boi się o to, że jak będą większe opady zanim się przeleje ta woda to najpierw wyleje mu na podwórko, więc bardzo bym prosiła czy tam są zachowane te normy

3 budowlane czy nie, o poprawienie tego przede wszystkim. P.K.Tokarczyk: p.wójcie jeśli został poruszony temat Straży to chciałem również na temat tego mitsubishi, po pierwsze faktycznie stoi to auto już któryś tydzień, czy faktycznie jest tak samochód uszkodzony, którego w stanie nie jest się zrobić bo są duże koszty?, a wiemy, że ten samochód służył mieszkańcom Rytra i nie tylko mieszkańcom Rytra bo nawet podwoził lekarzy pogotowia po różnych miejscach gdzie nie mogła karetka dojechać. P.B.Bołoz: ja w temacie odśnieżania, jest prośba mieszkańców, wniosek właściwie żeby nie sypać tą szlaką, tym żużlem po tych drogach takich głównych, rozumiem tam w trudno dostępne tereny gdzie jest to wymagane ale tu po tych głównych drogach proszę zainterweniować P.Wł.Wnętrzak o które drogi chodzi P.B.Bołoz powiatowa P.Wł.Wnętrzak ale nie jesteśmy my administratorem tej drogi P.B.Bołoz ale to chyba Marcin sypie P.Wł.Wnętrzak nie P.M.Kowalik tylko od zakrętu w Roztokę jechał, tu nie P.B.Bołoz ale to jest szkodliwy materiał, tak że w ogóle nie powinien być używany P.St.Ogorzały (sołtys Rytra) ale jak przykładowo będzie wypadek no i kto będzie wtedy odpowiadał, weźmie to Pani na siebie, że nie była droga posypana P.B.Bołoz ale są środki, żużel czy szlaka jest materiałem szkodliwym, ochrona środowiska ma takie zdanie, że nie wolno takich materiałów używać. P.J.Kołacz (sołtys Obłazów Ryterskich): chciałem podziękować p.wójtowi za piękne życzenia z cytatem Matki Teresy z Kalkuty i Panu Przew. za kartkę świąteczną z życzeniami. P.St.Ogorzały: czy chcący wyjechać na odśnieżanie pracownik musi dostać sygnał tutaj od pracowników gminy p.wł.wnętrzak musi. P.T.Kulig: w nawiązaniu do pytania p.st.ogorzałego jeśli ma dostać sygnał to kto odpowiada za udzielanie tego pozwolenia na wyjazd na odśnieżanie, w nawiązaniu do tutaj pytania p.ewy czy skierowano pisma odnośnie wniosku jaki składała na ostatniej sesji, co z lampami przy wjeździe do Potoku-Kordowiec bo tam jest 1 lampa gminna co tutaj p.krzysztof zgłaszał na ostatniej sesji i jest też przy moście to należy do Drogi Krajowej, czy można zgłosić bo tam na samym wjeździe też się nie świeciła 1 lampa, mamy tutaj p.radnego, który jest przedstawicielem Wspólnoty Gruntowej Suchej Strugi, ile Wspólnota Suchej Strugi posiada łąk jeśli chodzi o hektarową ilość mniej więcej i czy się kiedykolwiek Wspólnota zwracała o dofinansowanie na wykoszenie tych łąk przez UE P.M.Tokarczyk nie zwracała się bo do tej pory nie byliśmy zarejestrowani, od tego roku jesteśmy zarejestrowani, dostaliśmy numer gospodarstwa rolnego, możemy się zgłaszać jeśli ktoś się podejmie tego, że będzie się tym interesował i chce mieć z tego jakieś zyski, jakby jakiś dzierżawca się znalazł. Do tej pory nie mogliśmy korzystać, jak Wspólnota nie miała numeru gospodarstwa rolnego nie mogła występować o dofinansowanie ale już w tym roku dostaliśmy i jeśli będzie jakiś dzierżawca i będzie chciał z tego korzystać to może bo jest numer na to P.T.Kulig pytam się dlatego bo akurat mój kolega jest dyrektorem Podhalańskiego Aeroklubu w Łososinie i dostaje ok. 20tys. rocznie na czterdzieści ileś hektarów łąki do koszenia, na samo wykoszenie. Uważam, że Wspólnota nie musi wydzierżawiać może sama bo numer skoro został nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bo taki numer to się praktycznie załatwia w ciągu praktycznie jednego podejścia tam do nich, może się ubiegać o dofinansowanie i czy Wspólnota sama, czy przy pomocy wynajęcia kogoś może wykaszać całe łąki nie ponosząc własnych kosztów z tym związanych, na zwykłą trawę jest chyba 500zł. na hektar. P.J.Filip: czy po tym spotkaniu z doktorem Zającem czy te dokumenty, o które się on ubiegał zostały mu

4 przekazane żeby mogło się odbyć następne spotkanie. Pkt.5. Oświadczenia radnych powiatowych. P.M.Dobosz witam jeszcze raz wszystkich serdecznie, Panie Przew., Panie Wójcie, Panie i Panowie radni, szanowni Państwo też tak jak p.jan tutaj chciałem podziękować p.przew. i p.wójtowi za życzenia świąteczno-noworoczne, nawiążę do tego co było, to znaczy tak jak w minionym okresie wszędzie mówimy oczywiście o jednostce samorządowej w ramach tych różnych szczebli mówimy oczywiście o szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim wybierano Komisje Rady, ja zgłosiłem akces do 4 Komisji Rady, u nas każdy radny powiatowy powinien być co najmniej w 2 Komisjach Rady, w jednej z nich jestem Z-cą Przew. Komisji Mienia i Infrastruktury, do zadań tej Komisji należy m.in. bo oczywiście kompetencji jest bardzo dużo w tej Komisji ale gospodarowanie mieniem, a także rozwojem i funkcjonowaniem dróg powiatowych więc tutaj na naszym terenie mamy jak Państwo wiecie 2 drogi powiatowe. W pozostałych Komisjach jestem członkiem m.in. też Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury tutaj też jest kompetencja tej Komisji taka, że jest ochrona dóbr kulturalnych regionu i rozwój i wspieranie inicjatyw kulturalnych, oczywiście te 2 Komisje jakby związane są też z naszą gminą w tym sensie, że chcę reprezentować i zabiegać o zarówno drogi powiatowe ale także o środki na odrestaurowywanie ruin zamku ryterskiego. Ponadto jestem w Komisji Edukacji ona zajmuje się funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie powiatu i także w Komisji Turystyki, która zajmuje się propagowaniem imprez sportowych wśród młodzieży. Jak już jesteśmy przy tym to oczywiście można składać wnioski na dofinansowanie tych zadań ze strony kultury i sportu. W połowie grudnia odbyłem rozmowę ze Starostą Powiatowym Powiatu Nowosądeckiego p.markiem Pławiakiem w sprawie drogi powiatowej Rytro Sucha Struga Głębokie, przekazał mi kserokopię pisma do Wojewody Małopolskiego p.jerzego Millera, jedno było z 8 grudnia i dot. zgłoszenia tej drogi jako zadanie priorytetowe mimo, iż dotyczy to likwidacji szkód z 2010r. a wojewoda właściwie przyjmował wnioski dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej z lat i też drugie pismo też do wojewody o objęcie dofinansowanie tego zadnia wraz z uzasadnieniem, że wcześniej nie było tych środków finansowych na to aby usuwać te wszystkie skutki powodzi i zapewnienia są takie od dyrektora Siemka, że w połowie roku być może jeśli pozostaną środki finansowe no to wtedy to zadanie pewnie wejdzie do tego aby można było je realizować. Co do kolejnych spraw czyli odśnieżania dróg powiatowych nie wiem czy Państwo macie ale jeśli nie to oczywiście skseruję i w najbliższym czasie tutaj pozostawię kto odpowiada za drogi powiatowe, jaka jest też kolejność odśnieżania tych dróg. Następnie odbyło się też posiedzenie Komisji ds. Mienia Infrastruktury, w którym omawiano m.in. plan pracy i była taka koncepcja żeby już w styczniu pojawić się na tych drogach powiatowych, natomiast ja zauważyłem, że no nie ma takiej potrzeby już w styczniu ponieważ te drogi będą, że tak powiem zaśnieżone no i tak się okazało, że jednak śnieg sypnął więc to na pewno zostanie przesunięte na okres nie wiem być może marca albo kwietnia, wtedy będzie też objazd tych wszystkich dróg powiatowych o czym Państwa tu poinformuję i ewentualnie jeszcze przekażę tą informację dla Wójta i p.przew. bo tych dróg jest ok. 100km więc to jest wyjazd nie tylko, przynajmniej dla mnie, nie tylko na 1 dzień tylko przynajmniej na kilka dni. Kolejna sprawa to jest taka, no w dniu dzisiejszym też mamy sesję jak w większości Radach Gmin, jest to sesja ostatnia w tym roku w związku z tym chciałem Państwu złożyć najlepsze życzenia noworoczne, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu prywatnym, osobistym ale także żebyście Państwo zgodnie współdziałali dla dobra i rozwoju Gminy Rytro. Dzisiaj będę musiał też pewnie wcześnie wyjechać bo jeszcze przed sesją mamy kolejne komisje w związku z tym na razie tyle, jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę. P.J.Filip ja mam taką może prośbę aby nadal monitorować albo składać tam taką interpelacją na pewno odnośnie tej drogi, odcinka od, że tak powiem Spółdzielni do wiaduktu co już wiele razy my interpelowaliśmy tutaj nawet radny śp. Michał Gruszczyński odnośnie zmiany nawierzchni na tej drodze, no myśmy tu już kilka razy na sesjach podejmowali jakieś zapytania, czy interpelacje, czy tematy, no do dzisiejszego dnia już minęły prawie te 3 lata i to chcielibyśmy się dowiedzieć dlaczego to nie zostało jakby to można powiedzieć zrobione i dlaczego, to tyle bardzo bym prosił żeby tu zająć jakieś stanowisko P.M.Dobosz czyli jakby Panu chodzi o to żeby powiat też się tym zajął bo to jest droga wojewódzka P.J.Filip chodzi o to żeby Pan zwrócił się z interpelacją na sesji powiatu żeby po prostu jakoś zwrócili

5 na to uwagę. P.T.Kulig ja też w imieniu Rady życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, owocnej pracy na rzecz powiatu z dużym naciskiem na Gminę Rytro. Pkt.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok P.Wł.Zbozień (Przew. Gminnej Komisji ds. RPA) ja przepraszam Państwa ponieważ dałem Państwu ten harmonogram z dokonanymi zmianami gdzie jeszcze w rozdziale III nie zostały dokonane, za chwileczkę omówię, tak że ten rozdział III na zadaniach jest troszeczkę nieaktualny, czym to spowodowane są te zmiany? są spowodowane tym, że zmniejszył się budżet o kwotę 8.597,62zł., ja to sprawozdanie przepraszam, że tak późno Państwu dałem ponieważ zawsze inna forma była po prostu jak gdyby omawiałem to, każde z tych zadań natomiast tutaj po rozmowie wczoraj z p.przew. pozwoliłem sobie tą informację Państwu przedstawić abyście mieli Państwo cały obraz. Zmniejszyła się kwota po stronie przychodów jak już wspomniałem o te 8.597,62zł., jakie są powody? tak jak Państwa tutaj w tej informacji tu napisałem po prostu niektóre podmioty zrezygnowały z prowadzenia dalszej działalności sprzedaży bądź też sprzedaży alkoholu, nie będę tutaj wymieniał tych podmiotów, niektóre utraciły zdolność i po prostu zgłosiły upadłość, a miały te przekroczenia i to są jedne z tych powodów dla których ta kwota została zmniejszona, jak również to po części również to że przychody z tej nadwyżki sprzedażowej były po prostu mniejsze i stąd ta zaplanowana kwota jest mniejsza i trzeba było to skorygować i dokonać zmian. Tak jak już wspomniałem w rozdziale I zmniejszono tutaj kwotę do 8tys.zł. i tu Dofinansowanie zadań terapeutycznych tutaj te kwoty uregulowano, finansowanie kosztów biegłego tutaj zlikwidowano ponieważ nie finansowaliśmy kosztów biegłego, to zadanie zostało zdjęte całkowicie, jaki powód, dlaczego nie finansowano? bo lepsze efekty uzyskuje się jeżeli osoba sama decyduje się na leczenie i podejmuje to leczenie niż byśmy mieli zmuszać taką osobę do podjęcia leczenia, no a w taki sposób po prostu nie prowadziliśmy postępowań wobec tych osób, lepsze uzyskujemy efekty bo w ubiegłym roku przykładowo takich osób, które dobrowolnie podjęły leczenie, bez żadnego postępowania sądowego były 4, w tym roku były 3 gdzie w drodze jakiejś takiej bezpośredniej korespondencji telefonicznej z Dyr. Oddziału w Tarnowie załatwialiśmy miejsce na bieżąco. W rozdziale II P.T.Kulig przepraszam, ja mam pytanie do pierwszego, w opisówce mamy, że z zaplanowanej kwoty , a tu jest razem napisane i teraz schodzimy na P.Wł.Zbozień tak, tam nastąpiła po prostu zmiana ponieważ ściągnęliśmy całe to zadanie 2.500zł., po prostu tam się wkradła ta pomyłka. W rozdziale II było zaplanowane 4.000zł. zmniejszyliśmy tą kwotę do 2.500zł. po prostu nie wydatkowano takich kwot na te zadania więc pomniejszyliśmy tą kwotę. Najwięcej zmian dokonano w rozdziale III, jaki jest powód tych zmian? Powodem tych zmian i tu też nie będą się zgadzać te liczby, które były Państwu dane ponieważ nie miałem jeszcze wiedzy do wczoraj w związku z wydatkami jakie poniesione zostały na halę sportową, rachunek dopiero wpłynął wczoraj i ja musiałem po prostu tych zmian ponieważ jest to ostatnia sesja tej zmiany dokonać i ja tutaj zaplanowałem i na dzień dzisiejszy jest to kwota zł., tak że tutaj trzeba było dokonać zmian, no i uległy również zmianie w związku z tym musiałem w poszczególnych zadaniach w zadaniu pierwszym 4.500zł., które były na samym początku do kwoty 3.000zł., w zadaniu drugim z kwoty 9.300zł. na 4.300zł., w zadaniu trzecim z 4.000zł. do 2.000zł., w ósmym z 4.362,73zł. do 3.865,11zł. do łącznej kwoty ,73zł. i proszę Państwa dokonaliśmy również zmian tutaj w zadaniu siódmym w innych wydatkach koszty poniesione na energię zaplanowano na 2.000zł. zmniejszyliśmy o kwotę 1.500zł. do 500zł. aby uzyskać całość tej kwoty zmniejszonego budżetu prawda o te 8.000zł., na energię elektryczną nie wydatkowano w związku z tym, że to jedno pomieszczenie, świetlica nie działa no i nie ponosimy aż tak wielkich kosztów. I to w zasadzie te zmiany, które Państwu chciałem przedstawić, jeżeli są jakieś pytania pozwolę sobie odpowiedzieć, dlaczego taka duża różnica między zaplanowaną kwotą na te sportowe zajęcia?, to są zajęcia prowadzone dla 3 grup młodzieżowych, 2 grupy Szkoły Podstawowej i 1 grupa gimnazjalna, była również grupa ponad gimnazjalna ona w tej chwili nie funkcjonuje prawda ale był okres, że przychodzili również ze szkół średnich tutaj mieszkańcy, młodzież z Gminy Rytro na zajęcia. Muszę powiedzieć, że w kwartale przewija się średnio ok. 500, a nawet 600 osób uczestniczy w tych zajęciach, są to 3 godz. to znaczy 6 godz. zajęć w przeciągu

6 tygodnia i tak płacimy za tą halę pomniejszoną kwotę gdyż wynajęcie o ile dobrze pamiętam jest znacznie droższe no ale ze względu na Komisję, na różne zadania, które są skierowane do młodzieży z tej profilaktyki tutaj w opinii Pani dyrektor jest kwota zmniejszona bo tak to ona by była znacznie wyższa i nasz budżet no nie pozwoliłby na realizację w pełni tych zadań. P.B.Bołoz jaka jest ostateczna kwota wydatków po zmianie P.Wł.Zbozień budżet alkoholowy jest ,11zł. ze ,73zł., zmian w programie narkomanii nie dokonano tam było zaplanowane zł. P.B.Bołoz sumując to wszystko jeszcze przed podanymi zmianami daje nam tą kwotę 155tys., a jeśli z tych są obcięte, obniżone na koniec roku prawda to P.Wł.Zbozień po obcięciu, bo w pierwszym zaplanowanym budżecie tak jak w tej informacji 164tys. P.B.Bołoz wczoraj się pokusiłam, zsumowałam sobie te wszystkie tutaj pogrubionym drukiem i to dało 155tys. przed uwzględnieniem tych zmian, o których Pan dzisiaj mówił P.Wł.Zbozień to jest po wprowadzonych zmianach tylko ja tu dałem korekty w III rozdziale odnośnie hali stąd musiałem jeszcze ująć w niektórych zadaniach P.B.Bołoz ale ja zsumowałam te wytłuszczonym drukiem, które są tutaj nie poprawione jeszcze P.Wł.Zbozień nie, to jest poprawione P.T.Kulig ja przepraszam, że się wtrącę, ta opisówka jest poniekąd po to, że po wczorajszej rozmowie z p.przew. Komisji poprosiłem go aby radni, p.przew. dawał takie informacje przy wszystkich zmianach bo tu mamy opisówkę, harmonogram, który jest załącznikiem ale nie ma uzasadnienia gdzie zostało obcięte, bo my nie wiemy, wiemy przykładowo z projektu zmian budżetowych, że jest obcięcie 8tys. z groszami z Komisji Alkoholowej ale nie wiemy skąd, z czego i dlaczego to zostało zrobione i dlatego domagałem się czegoś takiego żeby każdy radny powinien dostać informacje z dokumentami na sesję jakie zmiany są, skąd są poobcinane pieniążki P.Wł.Zbozień ale to jest projekt, o który Pani pyta to jest projekt na dzisiejszą sesję ostateczny na dzień dzisiejszy, z tym że informuję Państwa, że zostały dokonane jeszcze pewne korekty, o których tu zaznaczyłem, że ta kwota zaplanowana na tej hali również uległa zmianie ponieważ wczoraj przyszedł jeszcze rachunek, kwota uległa zmianie w związku z tym musiałem dodatkowych korekt po prostu dokonać, które są wyjaśnione w tej właśnie informacji podanej P.J.Filip czyli w tym harmonogramie wydatków w rozdziale I ma być 8tys. P.Wł.Zbozień tak, musiałem po prostu ująć, bo Państwo musicie zrozumieć sami, ja zaplanowałem proszę sobie spojrzeć na zadanie w tym, którym Państwu tutaj przesłałem P.J.Filip tutaj będą kwoty inne P.Wł.Zbozień nie, nie P.Wł.Wnętrzak mogę zaproponować żeby na każdym materiale przeanalizować rozdział I pisać tu gdzie jest 6.000zł. ma być 4.000zł., o to chodzi żebyśmy ten materiał, który dostali radni poprzednio 5 dni temu mogli poprawić P.Wł.Zbozień tylko o to chodzi, że ja podałem tą informację w oparciu P.Wł.Wnętrzak ale tą informacje teraz trzeba przełożyć na te tabele P.Wł.Zbozien ja rozumiem ale proszę mnie posłuchać, ta informacja, którą ja podałem Państwu jeszcze uległa zmianie ale dlaczego uległa zmianie? P.Wł.Wnętrzak ale dlaczego to już jest wyjaśnione bo zmniejszyły się dochody P.Wł.Zbozień ale jeszcze inna jest, bo tak oczywiście powinna być ta kwota, która była przyjęta na wstępnym programie i kwota, która została na dzień dzisiejszy P.Wł.Wnętrzak dlatego przejedźmy po kolei każdą pozycję i niech sobie radni na swoim materiale zaznaczą, było 6tys. i po dzisiejszych korektach jest 4 P.T.Kulig można zrobić przerwę i każdy dostanie dokumenty gotowe porządne Obecnych 14 radnych (przybył p.j.kotarba). P.Wł.Zbozień bo jaka jest sytuacja? Owszem tej zmiany tutaj nie było P.Wł.Wnętrzak ja wiem ale żeby dzisiaj teraz na bieżąco sobie wprowadzić na materiale zmiany P.T.Kulig to jeszcze może wcześniej zadajmy pytania P.Wł.Zbozień momencik ale po prostu ja podam Państwu, na którym zadaniu ile powinno być P.Wł.Wnętrzak i wtedy się skumuluje na zł. P.T.Kulig proszę Państwa chcę powiedzieć, że załącznik, ten dokument, który tutaj jest to jest załącznik do uchwały, on jest istotny, my musimy wiedzieć jak tam w tym załączniku będzie bo my będziemy głosować uchwałę łącznie z załącznikiem dlatego teraz naniesiemy poprawki, ja po całej dyskusji zrobię przerwę, przygotuje się projekt załącznika taki jaki ma być do projektu uchwały i wtedy będziemy głosować bo tutaj jest pare też wg mnie niejasności, które zaraz będziemy wyjaśniać pytaniami P.Wł.Zbozień więc tak, z zadania pierwszego z tej pierwszej tabelki jest kwota zł., zmniejszono ją do kwoty 8.000zł. P.T.Kulig nie, jest 9.500zł. właśnie w tabelce P.Wł.Zbozień 9.500zł. po zmianach ale na dzisiaj jest 8.000zł., zadanie za 2.500zł. zostało zniesione w całości P.T.Kulig finansowanie członkom komisji szkoleń i kursów? P.Wł.Zbozień nie, finansowanie badań biegłego sądowego oraz kosztów sądowych P.T.Kulig gdzie to Pan ma, niech mi Pan pokarze P.Wł.Zbozień jest dobrze bo ja tam obciąłem to zadanie i tak: - dofinansowanie działań terapeutycznych zł.,

7 - finansowanie członkom komisji szkoleń i kursów zł. - finansowanie przejazdu do MOPiTU 1.000zł. to daje kwotę 8.000zł., następna tabelka - pierwsze zadanie było 1.000zł. po zmianach - drugie zadanie 1.500zł. razem jest 2.500zł. więc tu nie ma zmian. Tabelka następna: - zadanie pierwsze 3.000zł., - zadanie drugie 4.300zł., - zadanie trzecie 2.000zł., - zadanie czwarte 1.200zł., - zadanie piąte 1.500zł., - zadanie szóste 500zł. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców - zakup i dystrybucja mat. edukacyjnych 4.865,11zł. - dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej zł., - finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z zł. musiałem zwiększyć na zł., a na samym początku była kwota zł. jaka była w styczniu uchwalona, Daje nam to kwotę ,11zł., te zmiany które podałem musiały ulec tej korekcie, że została tam zmniejszona ta kwota. P.Z.Szczepanowicz Panie Przew., szanowni radni tutaj p.przew. wkradł się taki błąd podejrzewam maszynowy troszkę na co muszę zwrócić uwagę jako skarbnik, w informacji o przyczynie zmian w gminnym programie na samym wstępie p.przew. pisze, że wpływy jednak zmniejszyły się o kwotę 8.997,62zł. wszystko się zgadza to dało ,76zł. po stronie dochodów nie przychodów, to jest bilans otwarcia i tutaj po stronie dochodów jest kwota ,14zł. i to Państwo mają w załączniku Nr 1 przy zmianach budżetowych w rozdziale wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest kwota ,76zł. jest zmniejszenie 8.997,62zł. to co Pan Przew. mówił co daje kwotę po stronie dochodów ,14zł., natomiast po stronie wydatków zał. Nr 2 ochrona zdrowia i tutaj Państwo mają tylko, że w rozdziale 851 dział 851 obejmuje dział gdzie nie dokonywano zmian i w związku z tym jest tylko dział gdzie tu dokonywano zmiany na początku roku była kwota ,73zł. zmniejszono o te 8.997,62zł. co daje nam kwotę ,11zł. i taka kwota winna być w programie przeciwdziałania alkoholizmowi na dzień dzisiejszy. W zmianach budżetowych w zał. Nr 4 mają Państwo to ściśle też wyjaśnione, powtarza się ta kwota - wpływy z opłat za zezwolenie i na drugiej stronie widzą Państwo bilans otwarcia ,97zł. jest ochrona zdrowia po stronie wydatków ,73zł. jest zmniejszenie ,11zł. i tutaj mamy przeciwdziałanie alkoholizmowi widzą Państwo niżej dział gdzie jest to zmniejszenie właśnie po stronie wydatków 8.997,62zł. co właśnie nam daje kwotę ,11zł. i to jest kwota, która winna znaleźć się w Gminnym Programie Profilaktyki RPA w roku 2014 i taka kwota zamyka nam budżet P.T.Kulig ja mam pytanie do p.przew., w zadaniu 7 Inne wydatki tam jest w opisie wynagrodzenia dla wychowawcy wypoczynku (umowa-zlecenie wraz z pochodnymi) o co to chodzi P.Wł.Zbozień więc tak, to było zaplanowane w sytuacji jeżeli byśmy byli organizowali bo wstępnie miały być organizowane jakieś ferie prawda czy też kolonia, uczestniczyły dzieci w kolonii organizowanej przez księdza, w wyjeździe takim obozowym z profilaktyką uniwersalną z tym, że te wydatki nie poszły na wynagrodzenie tylko na zakup innych materiałów w związku z tym tutaj nie było umów-zleceń P.T.Kulig czyli de facto tego punktu nie powinno być w tym załączniku P.Wł.Zbozień był ale on został ujęty prawda P.T.Kulig tylko teraz po zmianach nie było wydatków z tym związanych, bo to jest jakby opisany wydatek czyli, że był inne wydatki i są w punktach P.Wł.Zbozień tak, owszem zgadza się z tym, że po prostu nie były wydatkowane więc tutaj wydatki zostały na materiały biurowe i tego trzeciego zadania nie ma i ono tutaj zostało, w tabeli jest ono nie ujęte, wydatki na ten cel nie zostały

8 ujęte w tabeli, ono jest jako takie na zadania tylko, że nie zostały wydatki ujęte bo zadanie było natomiast wydatki były na materiały P.T.Kulig ja rozumiem, no bo założenia takie były na początku roku, teraz na końcu roku są zmiany, załącznik jest dokumentem do uchwały i moim skromnym zdaniem nie wiem czy się p.prawnik ze mną zgodzi i p.skarbnik wynagrodzenia do tego opisu nie powinno być gdyż wydatków dla nich nie ma, czyli powinno być wykreślone P.Wł.Zbozień to z tabeli zostało usunięte P.T.Kulig tak, tylko opisówka. Ja mam kolejne pytanie jeśli chodzi o, bo z tego co pamiętam rok temu były oszczędności, które były zapisane na ten projekt, były zabezpieczone pieniążki na projekt świetlicy środowiskowej czy tam świetlicy środowiskowo-profilaktycznej, tamtego roku te pieniążki przeszły na ten rok, tak? mam rozumieć P.Wł.Zbozień tak P.T.Kulig i z tego roku też jakieś oszczędności zostaną P.Wł.Zbozień no jeżeli zostaną w bilansie otwarcia, o tym będziemy rozmawiać po bilansie otwarcia, te pieniążki 75tys.zł. z ubiegłego roku zostaną, z każdego roku się coś dodaje prawda, bo to już kilka lat oszczędzamy, na ubiegły rok zgromadziliśmy kwotę 75tys.zł., w tym roku będziemy chcieli tą kwotę powiększyć do 100tys.zł. jeżeli to się tak uda ale na razie to jest w planach prawda, jak to będzie po 1 stycznia to się dopiero okaże P.B.Bołoz a z przeznaczeniem na P.Wł.Zbozień z przeznaczeniem właśnie na przygotowanie czy to na tą świetlicę środowiskową bądź też na jakieś boisko wielofunkcyjne to co już wstępnie w ubiegłych latach wspominałem o tym, chodzi o to żeby pozyskać środki unijne, czy z jakiegoś projektu, jest przygotowana wstępnie rozmawiałem jest nawet dokumentacja na to przygotowana gdzie moglibyśmy dokonać jakichś tam korekt i trzeba byłoby ją uzupełnić ale ona jest troszeczkę za droga na środki które my posiadamy bo to można uzyskać dofinansowanie różnie czasami jest to tylko 10% wkładu lub czasami 12, a czasami 50 więc to w zależności od projektów, które są już przez UM rozdysponowane te środki unijne P.B.Bołoz i te pieniądze znajdują się obecnie? P.Wł.Zbozień te pieniądze są na koncie P.B.Bołoz na koncie? P.Wł.Zbozień na koncie gminy prawda P.T.Kulig czyli zgodnie z ustawą nie wiem czy się nie mylę ale one są tak jakby znaczone i muszą być wydatkowane wyłącznie na działania P.Wł.Zbozień te pieniądze po prostu z roku na rok przechodzą prawda i one są, one przechodzą, szczegóły na ten temat może udzielić p.skarbnik, która wie jak to się już operacyjnie dzieje P.Wł.Wnętrzak to są znaczone pieniądze oczywiście i nie mogą być przeznaczone do innych działów budżetowych czy na drogi, czy na jakieś inne cele natomiast myśmy tu kilka lat temu podjęli taką wspólną inicjatywę żeby kumulować te środki i składać je na przestrzeni kilku lat po to żeby jednym rzutem inwestycyjnym albo jakąś tutaj decyzją zrobić coś pożytecznego dla młodzieży, tak zrobiła Piwniczna swego czasu uruchamiając świetlicę mając na swój udział plus pozyskane środki zewnętrzne i taki jest cel może teraz, te pieniądze nie mogą być przeznaczone na inne sprawy związane z realizacją budżetu gminy P.T.Kulig czyli, mam pytanie że pieniążki ta kwota 75tys. ona się znajduje na koncie gminnym tak? P.Wł.Zbozień na koncie alkoholowym P.T.Kulig alkoholowym, znajdują się tak? P.Wł.Wnętrzak na wspólnym koncie budżetu gminy P.Wł.Zbozień na wspólnym koncie budżetu gminy, ja po prostu nie jestem księgowym więc trudno mi tu odpowiadać P.B.Bołoz jest to kwota 87tys. jako bilans otwarcia P.Wł.Zbozień nie, nie, 75tys. na dzień dzisiejszy bo bilans otwarcia w styczniu 2015 roku może być inny niż w ubiegłym roku, bilans otwarcia był tam 80 pare tysięcy złotych ale 75 żeśmy przeznaczyli natomiast resztę na pozostałe zadania bo okazało się, że też z niektórych zadań musielibyśmy ściągnąć kosztem tego, że hala na początku założyliśmy 11tys.zł., a ona kosztowała 21tys.zł. prawda, tak że jest różnica musieliśmy z poszczególnych zadań jakby po prostu tę kwotę tutaj i było akurat z czego ściągnąć jeżeliby nie było to trzeba byłoby naruszyć tutaj tą kwotę 75tys.zł. ale było, nigdy się nie wykorzystuje, po prostu więcej planuje się tych pieniążków na danym zadaniu żeby mieć jakieś to pole manewru, ponieważ są po prostu sytuacje, że ktoś zgłasza się, pisze pismo do Komisji o środki, które nie były zaplanowane ono jest w ogólnym tym no zdarzają się takie sytuacje nie było zaplanowane więc bo przykładowo jeżeli dane zadanie kosztuje 10tys.zł. i planujemy tylko 10 to może się okazać, że to jest mało więc planujemy zawsze na niektórych zadaniach więcej aby mieć to pole manewru i móc przyznać jeżeli ktoś się zwróci i będą to środki wydatkowane zgodnie z tym co ustawodawca tutaj określił na co mają być wydatkowane czyli na tą profilaktykę uniwersalną P.Z.Szczepanowicz p.przew., szanowni radni jeżeli chodzi o wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki RPA nie można teraz na dzień dzisiejszy operować kwotą 70tys. ponieważ to jest wszystko nagrywane, tylko plan minus wykonanie, wykonanie zaksięgowane będzie na dzień dzisiejszy czy jutrzejszy i to co zostanie nam na koncie, o tym dopiero będziemy mówić tak jak Komisja Budżetowa pewne materiały sobie zażyczyła do wglądu i to ma być na koncie ale nie można dzisiaj mówić, że jest to kwota 70tys. może to być kwota 85 ponieważ ja, cały czas się księguje na

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 48/2013. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2013 roku.

Protokół Nr 48/2013. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2013 roku. Protokół Nr 48/2013 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2013 roku. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Porządek dzienny: 1. Otwarcie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

ortopedyczny, stamtąd miałam pobrany wymaz i kazał mi jechać do domu. Następnego dnia noga dalej się rozpruła, czarna krew leciała, ropa z niej

ortopedyczny, stamtąd miałam pobrany wymaz i kazał mi jechać do domu. Następnego dnia noga dalej się rozpruła, czarna krew leciała, ropa z niej Protokół nr 60/14 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Jarocińskiego odbytego w dniu 16 czerwca 2014 r. w godz. od 17:30 do 19:45 w sali

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r.

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marian Pakuła. Godzina rozpoczęcia 11:00 Miejsce posiedzenia salka OSP

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI (20.02.2006 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 14 05 Zbigniew Wieczorek, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia 2003-03-1 Numer aktu 6 Kadencja Kadencja 2002-2006 P R

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r.

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 14 listopada 2012 r. Radni nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LXIII/2013

Protokół Nr LXIII/2013 Protokół Nr LXIII/2013 sesji zwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 22 Sesję rozpoczęto o godzinie 9 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku

Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku Proponowany porządek obrad: 1.Sprawy organizacyjne: a) otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum, b) przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo