Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący Tomasz Kulig witając Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy, radnego powiatowego p.mariana Dobosza oraz zaproszonych gości. Godzina rozpoczęcia 9 00 Godzina zakończenia Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych na ogólną liczbę 15, co stanowi wymagane przez obowiązujące przepisy quorum i Rada może obradować i podejmować uchwały. Radni spóźnieni: p.j.kotarba. Radni nieobecni: p.m.pierzga. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 4. Interpelacje i zapytania. 5. Oświadczenia radnych powiatowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2014 rok. 8. Podjecie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego na 2014 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Rytro na lata Wstępne zajęcie stanowiska odnośnie przejęcia udziałów od p.anny Olszowskiej w drodze zamiany (m.in. działka Nr 610/1). 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rytro. 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 13. Odpowiedzi na interpelacje. 14. Zakończenie obrad. Pkt.2. Przyjęcie porządku obrad. P.T.Kulig ze względu na brak uwag poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. W głosowaniu jednogłośnie (13 radnych).

2 Następnie stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty. Pkt.3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. P.Wł.Wnętrzak przedstawił najważniejsze sprawy z okresu międzysesyjnego: podpisano umowy w Urzędzie Marszałkowskim na mini granty z LGD dotyczące jak informowałem Państwa placu zabaw na Mikutach i materiałów promocyjnych, które zgodnie z umową powinny być zrealizowane do marca następnego roku, podpisaliśmy również aneks z WFOŚ i GW, jest to związane z przesunięciem terminu rozliczenia i zakończenia kanalizacji. Jeżeli jestem już przy tym temacie to nadal pomimo prawomocnego postanowienia o ustanowienie służebności przesyłu borykamy się z problemami związanymi z wejściem w teren, po prostu jest blokada Brzeskiego na tych działkach i kolejne pisma są kierowane do Sądu aby jednoznacznie i ostatecznie ten problem rozwiązać, stąd też mój apel jeżeli ktoś ma możliwości negocjacji z p.piotrem Brzeskim to też bardzo prosiłbym o zaangażowanie się bo ten temat jest bardzo ważny dla tej inwestycji, dla zakończenia jej w ustalonym terminie, rozliczenia środków unijnych, uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym, tradycyjnym organizowanym przez GOPS, uczestniczyłem w konferencji LGD Perły Beskidu Sądeckiego, taka konferencja podsumowująca odbyła się w Muszynie, odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu powołanego przez Radę dotyczącego rozpatrzenia listu intencyjnego p.tomasza Zająca w sprawie budowy Ośrodka Zdrowia i ewentualnie tej inwestycji związanej z Centrum Gminy Rytro, istnieje już możliwość założenia profilu zaufanego dla mieszkańców gminy, dla radnych, dla sołtysów, ma to pomóc w załatwianiu spraw drogą elektroniczną. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany to jest to kwestia kilkunastu minut może i założenia tego profilu u p.eli Nowickiej, to jest realizowane w ramach projektu Powiatu Nowosądeckiego e powiat, przed sesją miałem telefon od p.stanisława Pasonia, który nie może uczestniczyć w dzisiejszej sesji i prosił o przekazanie życzeń noworocznych dla wszystkich radnych, dla pracowników urzędu i mieszkańców Gminy Rytro. Pkt.4. Interpelacje i zapytania. P.M.Pustułka: chciałby zapytać p.wójta, o ile wiadomo jest to, dlaczego Straż w tym roku nie przystąpiła do odśnieżania, są tereny gminy gdzie zwykłym sprzętem nie można odśnieżyć np. w Życzanowie do góry. Ta maszyna czy ten czołg stoi tam koło mostu i chyba niszczeje bo nie wiem czy ktoś się tym zajął, poza tym rozmawiałem kiedyś ze strażakami to mitsubishi terenowe jest nieczynne, nie mają oleju w silniku, nie wiem na jakim poziomie teraz Straż funkcjonuje, z budżetu gminy jest ponad 80tys. przeznaczone na to. P.M.Kowalik: ja ponawiam prośbę o tego jesiona, tam spadają takie konary jak się idzie na tą drogę. P.E.Barczyk: ja chciałam zapytać odnośnie dalej tego tematu przejścia dla pieszych, czy wysłano już pismo do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli takie pismo zostało wysłane to bardzo bym prosiła o przedstawienie treści, mieszkańcy sygnalizowali mi, że ten przepust koło Kasprzyków co jest zrobiony, jest zrobimy pół metra ponad korytkiem i tam p.weber, który nawet nie wiem czy dzisiaj się nie pojawi tutaj bo jego ten problem dotyczy, boi się o to, że jak będą większe opady zanim się przeleje ta woda to najpierw wyleje mu na podwórko, więc bardzo bym prosiła czy tam są zachowane te normy

3 budowlane czy nie, o poprawienie tego przede wszystkim. P.K.Tokarczyk: p.wójcie jeśli został poruszony temat Straży to chciałem również na temat tego mitsubishi, po pierwsze faktycznie stoi to auto już któryś tydzień, czy faktycznie jest tak samochód uszkodzony, którego w stanie nie jest się zrobić bo są duże koszty?, a wiemy, że ten samochód służył mieszkańcom Rytra i nie tylko mieszkańcom Rytra bo nawet podwoził lekarzy pogotowia po różnych miejscach gdzie nie mogła karetka dojechać. P.B.Bołoz: ja w temacie odśnieżania, jest prośba mieszkańców, wniosek właściwie żeby nie sypać tą szlaką, tym żużlem po tych drogach takich głównych, rozumiem tam w trudno dostępne tereny gdzie jest to wymagane ale tu po tych głównych drogach proszę zainterweniować P.Wł.Wnętrzak o które drogi chodzi P.B.Bołoz powiatowa P.Wł.Wnętrzak ale nie jesteśmy my administratorem tej drogi P.B.Bołoz ale to chyba Marcin sypie P.Wł.Wnętrzak nie P.M.Kowalik tylko od zakrętu w Roztokę jechał, tu nie P.B.Bołoz ale to jest szkodliwy materiał, tak że w ogóle nie powinien być używany P.St.Ogorzały (sołtys Rytra) ale jak przykładowo będzie wypadek no i kto będzie wtedy odpowiadał, weźmie to Pani na siebie, że nie była droga posypana P.B.Bołoz ale są środki, żużel czy szlaka jest materiałem szkodliwym, ochrona środowiska ma takie zdanie, że nie wolno takich materiałów używać. P.J.Kołacz (sołtys Obłazów Ryterskich): chciałem podziękować p.wójtowi za piękne życzenia z cytatem Matki Teresy z Kalkuty i Panu Przew. za kartkę świąteczną z życzeniami. P.St.Ogorzały: czy chcący wyjechać na odśnieżanie pracownik musi dostać sygnał tutaj od pracowników gminy p.wł.wnętrzak musi. P.T.Kulig: w nawiązaniu do pytania p.st.ogorzałego jeśli ma dostać sygnał to kto odpowiada za udzielanie tego pozwolenia na wyjazd na odśnieżanie, w nawiązaniu do tutaj pytania p.ewy czy skierowano pisma odnośnie wniosku jaki składała na ostatniej sesji, co z lampami przy wjeździe do Potoku-Kordowiec bo tam jest 1 lampa gminna co tutaj p.krzysztof zgłaszał na ostatniej sesji i jest też przy moście to należy do Drogi Krajowej, czy można zgłosić bo tam na samym wjeździe też się nie świeciła 1 lampa, mamy tutaj p.radnego, który jest przedstawicielem Wspólnoty Gruntowej Suchej Strugi, ile Wspólnota Suchej Strugi posiada łąk jeśli chodzi o hektarową ilość mniej więcej i czy się kiedykolwiek Wspólnota zwracała o dofinansowanie na wykoszenie tych łąk przez UE P.M.Tokarczyk nie zwracała się bo do tej pory nie byliśmy zarejestrowani, od tego roku jesteśmy zarejestrowani, dostaliśmy numer gospodarstwa rolnego, możemy się zgłaszać jeśli ktoś się podejmie tego, że będzie się tym interesował i chce mieć z tego jakieś zyski, jakby jakiś dzierżawca się znalazł. Do tej pory nie mogliśmy korzystać, jak Wspólnota nie miała numeru gospodarstwa rolnego nie mogła występować o dofinansowanie ale już w tym roku dostaliśmy i jeśli będzie jakiś dzierżawca i będzie chciał z tego korzystać to może bo jest numer na to P.T.Kulig pytam się dlatego bo akurat mój kolega jest dyrektorem Podhalańskiego Aeroklubu w Łososinie i dostaje ok. 20tys. rocznie na czterdzieści ileś hektarów łąki do koszenia, na samo wykoszenie. Uważam, że Wspólnota nie musi wydzierżawiać może sama bo numer skoro został nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bo taki numer to się praktycznie załatwia w ciągu praktycznie jednego podejścia tam do nich, może się ubiegać o dofinansowanie i czy Wspólnota sama, czy przy pomocy wynajęcia kogoś może wykaszać całe łąki nie ponosząc własnych kosztów z tym związanych, na zwykłą trawę jest chyba 500zł. na hektar. P.J.Filip: czy po tym spotkaniu z doktorem Zającem czy te dokumenty, o które się on ubiegał zostały mu

4 przekazane żeby mogło się odbyć następne spotkanie. Pkt.5. Oświadczenia radnych powiatowych. P.M.Dobosz witam jeszcze raz wszystkich serdecznie, Panie Przew., Panie Wójcie, Panie i Panowie radni, szanowni Państwo też tak jak p.jan tutaj chciałem podziękować p.przew. i p.wójtowi za życzenia świąteczno-noworoczne, nawiążę do tego co było, to znaczy tak jak w minionym okresie wszędzie mówimy oczywiście o jednostce samorządowej w ramach tych różnych szczebli mówimy oczywiście o szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim wybierano Komisje Rady, ja zgłosiłem akces do 4 Komisji Rady, u nas każdy radny powiatowy powinien być co najmniej w 2 Komisjach Rady, w jednej z nich jestem Z-cą Przew. Komisji Mienia i Infrastruktury, do zadań tej Komisji należy m.in. bo oczywiście kompetencji jest bardzo dużo w tej Komisji ale gospodarowanie mieniem, a także rozwojem i funkcjonowaniem dróg powiatowych więc tutaj na naszym terenie mamy jak Państwo wiecie 2 drogi powiatowe. W pozostałych Komisjach jestem członkiem m.in. też Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury tutaj też jest kompetencja tej Komisji taka, że jest ochrona dóbr kulturalnych regionu i rozwój i wspieranie inicjatyw kulturalnych, oczywiście te 2 Komisje jakby związane są też z naszą gminą w tym sensie, że chcę reprezentować i zabiegać o zarówno drogi powiatowe ale także o środki na odrestaurowywanie ruin zamku ryterskiego. Ponadto jestem w Komisji Edukacji ona zajmuje się funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie powiatu i także w Komisji Turystyki, która zajmuje się propagowaniem imprez sportowych wśród młodzieży. Jak już jesteśmy przy tym to oczywiście można składać wnioski na dofinansowanie tych zadań ze strony kultury i sportu. W połowie grudnia odbyłem rozmowę ze Starostą Powiatowym Powiatu Nowosądeckiego p.markiem Pławiakiem w sprawie drogi powiatowej Rytro Sucha Struga Głębokie, przekazał mi kserokopię pisma do Wojewody Małopolskiego p.jerzego Millera, jedno było z 8 grudnia i dot. zgłoszenia tej drogi jako zadanie priorytetowe mimo, iż dotyczy to likwidacji szkód z 2010r. a wojewoda właściwie przyjmował wnioski dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej z lat i też drugie pismo też do wojewody o objęcie dofinansowanie tego zadnia wraz z uzasadnieniem, że wcześniej nie było tych środków finansowych na to aby usuwać te wszystkie skutki powodzi i zapewnienia są takie od dyrektora Siemka, że w połowie roku być może jeśli pozostaną środki finansowe no to wtedy to zadanie pewnie wejdzie do tego aby można było je realizować. Co do kolejnych spraw czyli odśnieżania dróg powiatowych nie wiem czy Państwo macie ale jeśli nie to oczywiście skseruję i w najbliższym czasie tutaj pozostawię kto odpowiada za drogi powiatowe, jaka jest też kolejność odśnieżania tych dróg. Następnie odbyło się też posiedzenie Komisji ds. Mienia Infrastruktury, w którym omawiano m.in. plan pracy i była taka koncepcja żeby już w styczniu pojawić się na tych drogach powiatowych, natomiast ja zauważyłem, że no nie ma takiej potrzeby już w styczniu ponieważ te drogi będą, że tak powiem zaśnieżone no i tak się okazało, że jednak śnieg sypnął więc to na pewno zostanie przesunięte na okres nie wiem być może marca albo kwietnia, wtedy będzie też objazd tych wszystkich dróg powiatowych o czym Państwa tu poinformuję i ewentualnie jeszcze przekażę tą informację dla Wójta i p.przew. bo tych dróg jest ok. 100km więc to jest wyjazd nie tylko, przynajmniej dla mnie, nie tylko na 1 dzień tylko przynajmniej na kilka dni. Kolejna sprawa to jest taka, no w dniu dzisiejszym też mamy sesję jak w większości Radach Gmin, jest to sesja ostatnia w tym roku w związku z tym chciałem Państwu złożyć najlepsze życzenia noworoczne, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu prywatnym, osobistym ale także żebyście Państwo zgodnie współdziałali dla dobra i rozwoju Gminy Rytro. Dzisiaj będę musiał też pewnie wcześnie wyjechać bo jeszcze przed sesją mamy kolejne komisje w związku z tym na razie tyle, jeżeli są jakieś pytania to bardzo proszę. P.J.Filip ja mam taką może prośbę aby nadal monitorować albo składać tam taką interpelacją na pewno odnośnie tej drogi, odcinka od, że tak powiem Spółdzielni do wiaduktu co już wiele razy my interpelowaliśmy tutaj nawet radny śp. Michał Gruszczyński odnośnie zmiany nawierzchni na tej drodze, no myśmy tu już kilka razy na sesjach podejmowali jakieś zapytania, czy interpelacje, czy tematy, no do dzisiejszego dnia już minęły prawie te 3 lata i to chcielibyśmy się dowiedzieć dlaczego to nie zostało jakby to można powiedzieć zrobione i dlaczego, to tyle bardzo bym prosił żeby tu zająć jakieś stanowisko P.M.Dobosz czyli jakby Panu chodzi o to żeby powiat też się tym zajął bo to jest droga wojewódzka P.J.Filip chodzi o to żeby Pan zwrócił się z interpelacją na sesji powiatu żeby po prostu jakoś zwrócili

5 na to uwagę. P.T.Kulig ja też w imieniu Rady życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, owocnej pracy na rzecz powiatu z dużym naciskiem na Gminę Rytro. Pkt.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok P.Wł.Zbozień (Przew. Gminnej Komisji ds. RPA) ja przepraszam Państwa ponieważ dałem Państwu ten harmonogram z dokonanymi zmianami gdzie jeszcze w rozdziale III nie zostały dokonane, za chwileczkę omówię, tak że ten rozdział III na zadaniach jest troszeczkę nieaktualny, czym to spowodowane są te zmiany? są spowodowane tym, że zmniejszył się budżet o kwotę 8.597,62zł., ja to sprawozdanie przepraszam, że tak późno Państwu dałem ponieważ zawsze inna forma była po prostu jak gdyby omawiałem to, każde z tych zadań natomiast tutaj po rozmowie wczoraj z p.przew. pozwoliłem sobie tą informację Państwu przedstawić abyście mieli Państwo cały obraz. Zmniejszyła się kwota po stronie przychodów jak już wspomniałem o te 8.597,62zł., jakie są powody? tak jak Państwa tutaj w tej informacji tu napisałem po prostu niektóre podmioty zrezygnowały z prowadzenia dalszej działalności sprzedaży bądź też sprzedaży alkoholu, nie będę tutaj wymieniał tych podmiotów, niektóre utraciły zdolność i po prostu zgłosiły upadłość, a miały te przekroczenia i to są jedne z tych powodów dla których ta kwota została zmniejszona, jak również to po części również to że przychody z tej nadwyżki sprzedażowej były po prostu mniejsze i stąd ta zaplanowana kwota jest mniejsza i trzeba było to skorygować i dokonać zmian. Tak jak już wspomniałem w rozdziale I zmniejszono tutaj kwotę do 8tys.zł. i tu Dofinansowanie zadań terapeutycznych tutaj te kwoty uregulowano, finansowanie kosztów biegłego tutaj zlikwidowano ponieważ nie finansowaliśmy kosztów biegłego, to zadanie zostało zdjęte całkowicie, jaki powód, dlaczego nie finansowano? bo lepsze efekty uzyskuje się jeżeli osoba sama decyduje się na leczenie i podejmuje to leczenie niż byśmy mieli zmuszać taką osobę do podjęcia leczenia, no a w taki sposób po prostu nie prowadziliśmy postępowań wobec tych osób, lepsze uzyskujemy efekty bo w ubiegłym roku przykładowo takich osób, które dobrowolnie podjęły leczenie, bez żadnego postępowania sądowego były 4, w tym roku były 3 gdzie w drodze jakiejś takiej bezpośredniej korespondencji telefonicznej z Dyr. Oddziału w Tarnowie załatwialiśmy miejsce na bieżąco. W rozdziale II P.T.Kulig przepraszam, ja mam pytanie do pierwszego, w opisówce mamy, że z zaplanowanej kwoty , a tu jest razem napisane i teraz schodzimy na P.Wł.Zbozień tak, tam nastąpiła po prostu zmiana ponieważ ściągnęliśmy całe to zadanie 2.500zł., po prostu tam się wkradła ta pomyłka. W rozdziale II było zaplanowane 4.000zł. zmniejszyliśmy tą kwotę do 2.500zł. po prostu nie wydatkowano takich kwot na te zadania więc pomniejszyliśmy tą kwotę. Najwięcej zmian dokonano w rozdziale III, jaki jest powód tych zmian? Powodem tych zmian i tu też nie będą się zgadzać te liczby, które były Państwu dane ponieważ nie miałem jeszcze wiedzy do wczoraj w związku z wydatkami jakie poniesione zostały na halę sportową, rachunek dopiero wpłynął wczoraj i ja musiałem po prostu tych zmian ponieważ jest to ostatnia sesja tej zmiany dokonać i ja tutaj zaplanowałem i na dzień dzisiejszy jest to kwota zł., tak że tutaj trzeba było dokonać zmian, no i uległy również zmianie w związku z tym musiałem w poszczególnych zadaniach w zadaniu pierwszym 4.500zł., które były na samym początku do kwoty 3.000zł., w zadaniu drugim z kwoty 9.300zł. na 4.300zł., w zadaniu trzecim z 4.000zł. do 2.000zł., w ósmym z 4.362,73zł. do 3.865,11zł. do łącznej kwoty ,73zł. i proszę Państwa dokonaliśmy również zmian tutaj w zadaniu siódmym w innych wydatkach koszty poniesione na energię zaplanowano na 2.000zł. zmniejszyliśmy o kwotę 1.500zł. do 500zł. aby uzyskać całość tej kwoty zmniejszonego budżetu prawda o te 8.000zł., na energię elektryczną nie wydatkowano w związku z tym, że to jedno pomieszczenie, świetlica nie działa no i nie ponosimy aż tak wielkich kosztów. I to w zasadzie te zmiany, które Państwu chciałem przedstawić, jeżeli są jakieś pytania pozwolę sobie odpowiedzieć, dlaczego taka duża różnica między zaplanowaną kwotą na te sportowe zajęcia?, to są zajęcia prowadzone dla 3 grup młodzieżowych, 2 grupy Szkoły Podstawowej i 1 grupa gimnazjalna, była również grupa ponad gimnazjalna ona w tej chwili nie funkcjonuje prawda ale był okres, że przychodzili również ze szkół średnich tutaj mieszkańcy, młodzież z Gminy Rytro na zajęcia. Muszę powiedzieć, że w kwartale przewija się średnio ok. 500, a nawet 600 osób uczestniczy w tych zajęciach, są to 3 godz. to znaczy 6 godz. zajęć w przeciągu

6 tygodnia i tak płacimy za tą halę pomniejszoną kwotę gdyż wynajęcie o ile dobrze pamiętam jest znacznie droższe no ale ze względu na Komisję, na różne zadania, które są skierowane do młodzieży z tej profilaktyki tutaj w opinii Pani dyrektor jest kwota zmniejszona bo tak to ona by była znacznie wyższa i nasz budżet no nie pozwoliłby na realizację w pełni tych zadań. P.B.Bołoz jaka jest ostateczna kwota wydatków po zmianie P.Wł.Zbozień budżet alkoholowy jest ,11zł. ze ,73zł., zmian w programie narkomanii nie dokonano tam było zaplanowane zł. P.B.Bołoz sumując to wszystko jeszcze przed podanymi zmianami daje nam tą kwotę 155tys., a jeśli z tych są obcięte, obniżone na koniec roku prawda to P.Wł.Zbozień po obcięciu, bo w pierwszym zaplanowanym budżecie tak jak w tej informacji 164tys. P.B.Bołoz wczoraj się pokusiłam, zsumowałam sobie te wszystkie tutaj pogrubionym drukiem i to dało 155tys. przed uwzględnieniem tych zmian, o których Pan dzisiaj mówił P.Wł.Zbozień to jest po wprowadzonych zmianach tylko ja tu dałem korekty w III rozdziale odnośnie hali stąd musiałem jeszcze ująć w niektórych zadaniach P.B.Bołoz ale ja zsumowałam te wytłuszczonym drukiem, które są tutaj nie poprawione jeszcze P.Wł.Zbozień nie, to jest poprawione P.T.Kulig ja przepraszam, że się wtrącę, ta opisówka jest poniekąd po to, że po wczorajszej rozmowie z p.przew. Komisji poprosiłem go aby radni, p.przew. dawał takie informacje przy wszystkich zmianach bo tu mamy opisówkę, harmonogram, który jest załącznikiem ale nie ma uzasadnienia gdzie zostało obcięte, bo my nie wiemy, wiemy przykładowo z projektu zmian budżetowych, że jest obcięcie 8tys. z groszami z Komisji Alkoholowej ale nie wiemy skąd, z czego i dlaczego to zostało zrobione i dlatego domagałem się czegoś takiego żeby każdy radny powinien dostać informacje z dokumentami na sesję jakie zmiany są, skąd są poobcinane pieniążki P.Wł.Zbozień ale to jest projekt, o który Pani pyta to jest projekt na dzisiejszą sesję ostateczny na dzień dzisiejszy, z tym że informuję Państwa, że zostały dokonane jeszcze pewne korekty, o których tu zaznaczyłem, że ta kwota zaplanowana na tej hali również uległa zmianie ponieważ wczoraj przyszedł jeszcze rachunek, kwota uległa zmianie w związku z tym musiałem dodatkowych korekt po prostu dokonać, które są wyjaśnione w tej właśnie informacji podanej P.J.Filip czyli w tym harmonogramie wydatków w rozdziale I ma być 8tys. P.Wł.Zbozień tak, musiałem po prostu ująć, bo Państwo musicie zrozumieć sami, ja zaplanowałem proszę sobie spojrzeć na zadanie w tym, którym Państwu tutaj przesłałem P.J.Filip tutaj będą kwoty inne P.Wł.Zbozień nie, nie P.Wł.Wnętrzak mogę zaproponować żeby na każdym materiale przeanalizować rozdział I pisać tu gdzie jest 6.000zł. ma być 4.000zł., o to chodzi żebyśmy ten materiał, który dostali radni poprzednio 5 dni temu mogli poprawić P.Wł.Zbozień tylko o to chodzi, że ja podałem tą informację w oparciu P.Wł.Wnętrzak ale tą informacje teraz trzeba przełożyć na te tabele P.Wł.Zbozien ja rozumiem ale proszę mnie posłuchać, ta informacja, którą ja podałem Państwu jeszcze uległa zmianie ale dlaczego uległa zmianie? P.Wł.Wnętrzak ale dlaczego to już jest wyjaśnione bo zmniejszyły się dochody P.Wł.Zbozień ale jeszcze inna jest, bo tak oczywiście powinna być ta kwota, która była przyjęta na wstępnym programie i kwota, która została na dzień dzisiejszy P.Wł.Wnętrzak dlatego przejedźmy po kolei każdą pozycję i niech sobie radni na swoim materiale zaznaczą, było 6tys. i po dzisiejszych korektach jest 4 P.T.Kulig można zrobić przerwę i każdy dostanie dokumenty gotowe porządne Obecnych 14 radnych (przybył p.j.kotarba). P.Wł.Zbozień bo jaka jest sytuacja? Owszem tej zmiany tutaj nie było P.Wł.Wnętrzak ja wiem ale żeby dzisiaj teraz na bieżąco sobie wprowadzić na materiale zmiany P.T.Kulig to jeszcze może wcześniej zadajmy pytania P.Wł.Zbozień momencik ale po prostu ja podam Państwu, na którym zadaniu ile powinno być P.Wł.Wnętrzak i wtedy się skumuluje na zł. P.T.Kulig proszę Państwa chcę powiedzieć, że załącznik, ten dokument, który tutaj jest to jest załącznik do uchwały, on jest istotny, my musimy wiedzieć jak tam w tym załączniku będzie bo my będziemy głosować uchwałę łącznie z załącznikiem dlatego teraz naniesiemy poprawki, ja po całej dyskusji zrobię przerwę, przygotuje się projekt załącznika taki jaki ma być do projektu uchwały i wtedy będziemy głosować bo tutaj jest pare też wg mnie niejasności, które zaraz będziemy wyjaśniać pytaniami P.Wł.Zbozień więc tak, z zadania pierwszego z tej pierwszej tabelki jest kwota zł., zmniejszono ją do kwoty 8.000zł. P.T.Kulig nie, jest 9.500zł. właśnie w tabelce P.Wł.Zbozień 9.500zł. po zmianach ale na dzisiaj jest 8.000zł., zadanie za 2.500zł. zostało zniesione w całości P.T.Kulig finansowanie członkom komisji szkoleń i kursów? P.Wł.Zbozień nie, finansowanie badań biegłego sądowego oraz kosztów sądowych P.T.Kulig gdzie to Pan ma, niech mi Pan pokarze P.Wł.Zbozień jest dobrze bo ja tam obciąłem to zadanie i tak: - dofinansowanie działań terapeutycznych zł.,

7 - finansowanie członkom komisji szkoleń i kursów zł. - finansowanie przejazdu do MOPiTU 1.000zł. to daje kwotę 8.000zł., następna tabelka - pierwsze zadanie było 1.000zł. po zmianach - drugie zadanie 1.500zł. razem jest 2.500zł. więc tu nie ma zmian. Tabelka następna: - zadanie pierwsze 3.000zł., - zadanie drugie 4.300zł., - zadanie trzecie 2.000zł., - zadanie czwarte 1.200zł., - zadanie piąte 1.500zł., - zadanie szóste 500zł. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonym dla rodziców - zakup i dystrybucja mat. edukacyjnych 4.865,11zł. - dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej zł., - finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych z zł. musiałem zwiększyć na zł., a na samym początku była kwota zł. jaka była w styczniu uchwalona, Daje nam to kwotę ,11zł., te zmiany które podałem musiały ulec tej korekcie, że została tam zmniejszona ta kwota. P.Z.Szczepanowicz Panie Przew., szanowni radni tutaj p.przew. wkradł się taki błąd podejrzewam maszynowy troszkę na co muszę zwrócić uwagę jako skarbnik, w informacji o przyczynie zmian w gminnym programie na samym wstępie p.przew. pisze, że wpływy jednak zmniejszyły się o kwotę 8.997,62zł. wszystko się zgadza to dało ,76zł. po stronie dochodów nie przychodów, to jest bilans otwarcia i tutaj po stronie dochodów jest kwota ,14zł. i to Państwo mają w załączniku Nr 1 przy zmianach budżetowych w rozdziale wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest kwota ,76zł. jest zmniejszenie 8.997,62zł. to co Pan Przew. mówił co daje kwotę po stronie dochodów ,14zł., natomiast po stronie wydatków zał. Nr 2 ochrona zdrowia i tutaj Państwo mają tylko, że w rozdziale 851 dział 851 obejmuje dział gdzie nie dokonywano zmian i w związku z tym jest tylko dział gdzie tu dokonywano zmiany na początku roku była kwota ,73zł. zmniejszono o te 8.997,62zł. co daje nam kwotę ,11zł. i taka kwota winna być w programie przeciwdziałania alkoholizmowi na dzień dzisiejszy. W zmianach budżetowych w zał. Nr 4 mają Państwo to ściśle też wyjaśnione, powtarza się ta kwota - wpływy z opłat za zezwolenie i na drugiej stronie widzą Państwo bilans otwarcia ,97zł. jest ochrona zdrowia po stronie wydatków ,73zł. jest zmniejszenie ,11zł. i tutaj mamy przeciwdziałanie alkoholizmowi widzą Państwo niżej dział gdzie jest to zmniejszenie właśnie po stronie wydatków 8.997,62zł. co właśnie nam daje kwotę ,11zł. i to jest kwota, która winna znaleźć się w Gminnym Programie Profilaktyki RPA w roku 2014 i taka kwota zamyka nam budżet P.T.Kulig ja mam pytanie do p.przew., w zadaniu 7 Inne wydatki tam jest w opisie wynagrodzenia dla wychowawcy wypoczynku (umowa-zlecenie wraz z pochodnymi) o co to chodzi P.Wł.Zbozień więc tak, to było zaplanowane w sytuacji jeżeli byśmy byli organizowali bo wstępnie miały być organizowane jakieś ferie prawda czy też kolonia, uczestniczyły dzieci w kolonii organizowanej przez księdza, w wyjeździe takim obozowym z profilaktyką uniwersalną z tym, że te wydatki nie poszły na wynagrodzenie tylko na zakup innych materiałów w związku z tym tutaj nie było umów-zleceń P.T.Kulig czyli de facto tego punktu nie powinno być w tym załączniku P.Wł.Zbozień był ale on został ujęty prawda P.T.Kulig tylko teraz po zmianach nie było wydatków z tym związanych, bo to jest jakby opisany wydatek czyli, że był inne wydatki i są w punktach P.Wł.Zbozień tak, owszem zgadza się z tym, że po prostu nie były wydatkowane więc tutaj wydatki zostały na materiały biurowe i tego trzeciego zadania nie ma i ono tutaj zostało, w tabeli jest ono nie ujęte, wydatki na ten cel nie zostały

8 ujęte w tabeli, ono jest jako takie na zadania tylko, że nie zostały wydatki ujęte bo zadanie było natomiast wydatki były na materiały P.T.Kulig ja rozumiem, no bo założenia takie były na początku roku, teraz na końcu roku są zmiany, załącznik jest dokumentem do uchwały i moim skromnym zdaniem nie wiem czy się p.prawnik ze mną zgodzi i p.skarbnik wynagrodzenia do tego opisu nie powinno być gdyż wydatków dla nich nie ma, czyli powinno być wykreślone P.Wł.Zbozień to z tabeli zostało usunięte P.T.Kulig tak, tylko opisówka. Ja mam kolejne pytanie jeśli chodzi o, bo z tego co pamiętam rok temu były oszczędności, które były zapisane na ten projekt, były zabezpieczone pieniążki na projekt świetlicy środowiskowej czy tam świetlicy środowiskowo-profilaktycznej, tamtego roku te pieniążki przeszły na ten rok, tak? mam rozumieć P.Wł.Zbozień tak P.T.Kulig i z tego roku też jakieś oszczędności zostaną P.Wł.Zbozień no jeżeli zostaną w bilansie otwarcia, o tym będziemy rozmawiać po bilansie otwarcia, te pieniążki 75tys.zł. z ubiegłego roku zostaną, z każdego roku się coś dodaje prawda, bo to już kilka lat oszczędzamy, na ubiegły rok zgromadziliśmy kwotę 75tys.zł., w tym roku będziemy chcieli tą kwotę powiększyć do 100tys.zł. jeżeli to się tak uda ale na razie to jest w planach prawda, jak to będzie po 1 stycznia to się dopiero okaże P.B.Bołoz a z przeznaczeniem na P.Wł.Zbozień z przeznaczeniem właśnie na przygotowanie czy to na tą świetlicę środowiskową bądź też na jakieś boisko wielofunkcyjne to co już wstępnie w ubiegłych latach wspominałem o tym, chodzi o to żeby pozyskać środki unijne, czy z jakiegoś projektu, jest przygotowana wstępnie rozmawiałem jest nawet dokumentacja na to przygotowana gdzie moglibyśmy dokonać jakichś tam korekt i trzeba byłoby ją uzupełnić ale ona jest troszeczkę za droga na środki które my posiadamy bo to można uzyskać dofinansowanie różnie czasami jest to tylko 10% wkładu lub czasami 12, a czasami 50 więc to w zależności od projektów, które są już przez UM rozdysponowane te środki unijne P.B.Bołoz i te pieniądze znajdują się obecnie? P.Wł.Zbozień te pieniądze są na koncie P.B.Bołoz na koncie? P.Wł.Zbozień na koncie gminy prawda P.T.Kulig czyli zgodnie z ustawą nie wiem czy się nie mylę ale one są tak jakby znaczone i muszą być wydatkowane wyłącznie na działania P.Wł.Zbozień te pieniądze po prostu z roku na rok przechodzą prawda i one są, one przechodzą, szczegóły na ten temat może udzielić p.skarbnik, która wie jak to się już operacyjnie dzieje P.Wł.Wnętrzak to są znaczone pieniądze oczywiście i nie mogą być przeznaczone do innych działów budżetowych czy na drogi, czy na jakieś inne cele natomiast myśmy tu kilka lat temu podjęli taką wspólną inicjatywę żeby kumulować te środki i składać je na przestrzeni kilku lat po to żeby jednym rzutem inwestycyjnym albo jakąś tutaj decyzją zrobić coś pożytecznego dla młodzieży, tak zrobiła Piwniczna swego czasu uruchamiając świetlicę mając na swój udział plus pozyskane środki zewnętrzne i taki jest cel może teraz, te pieniądze nie mogą być przeznaczone na inne sprawy związane z realizacją budżetu gminy P.T.Kulig czyli, mam pytanie że pieniążki ta kwota 75tys. ona się znajduje na koncie gminnym tak? P.Wł.Zbozień na koncie alkoholowym P.T.Kulig alkoholowym, znajdują się tak? P.Wł.Wnętrzak na wspólnym koncie budżetu gminy P.Wł.Zbozień na wspólnym koncie budżetu gminy, ja po prostu nie jestem księgowym więc trudno mi tu odpowiadać P.B.Bołoz jest to kwota 87tys. jako bilans otwarcia P.Wł.Zbozień nie, nie, 75tys. na dzień dzisiejszy bo bilans otwarcia w styczniu 2015 roku może być inny niż w ubiegłym roku, bilans otwarcia był tam 80 pare tysięcy złotych ale 75 żeśmy przeznaczyli natomiast resztę na pozostałe zadania bo okazało się, że też z niektórych zadań musielibyśmy ściągnąć kosztem tego, że hala na początku założyliśmy 11tys.zł., a ona kosztowała 21tys.zł. prawda, tak że jest różnica musieliśmy z poszczególnych zadań jakby po prostu tę kwotę tutaj i było akurat z czego ściągnąć jeżeliby nie było to trzeba byłoby naruszyć tutaj tą kwotę 75tys.zł. ale było, nigdy się nie wykorzystuje, po prostu więcej planuje się tych pieniążków na danym zadaniu żeby mieć jakieś to pole manewru, ponieważ są po prostu sytuacje, że ktoś zgłasza się, pisze pismo do Komisji o środki, które nie były zaplanowane ono jest w ogólnym tym no zdarzają się takie sytuacje nie było zaplanowane więc bo przykładowo jeżeli dane zadanie kosztuje 10tys.zł. i planujemy tylko 10 to może się okazać, że to jest mało więc planujemy zawsze na niektórych zadaniach więcej aby mieć to pole manewru i móc przyznać jeżeli ktoś się zwróci i będą to środki wydatkowane zgodnie z tym co ustawodawca tutaj określił na co mają być wydatkowane czyli na tą profilaktykę uniwersalną P.Z.Szczepanowicz p.przew., szanowni radni jeżeli chodzi o wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki RPA nie można teraz na dzień dzisiejszy operować kwotą 70tys. ponieważ to jest wszystko nagrywane, tylko plan minus wykonanie, wykonanie zaksięgowane będzie na dzień dzisiejszy czy jutrzejszy i to co zostanie nam na koncie, o tym dopiero będziemy mówić tak jak Komisja Budżetowa pewne materiały sobie zażyczyła do wglądu i to ma być na koncie ale nie można dzisiaj mówić, że jest to kwota 70tys. może to być kwota 85 ponieważ ja, cały czas się księguje na

9 bieżąco, wczoraj dostałam rachunek za 2.500zł. gdzie dokonano zwiększenia na 417, czyli na dzień dzisiejszy nie operujmy kwotą 70tys., nie operujmy kwotą 80 tylko operujmy planem minus wykonanie, a wykonanie tak jak powiedziałam jeszcze dzisiaj i jutro księgujemy czyli może to być znaczna kwota, to będzie może nie 87 może to być kwota 85 po zaksięgowaniu jutrzejszego dnia P.J.Filip ja mam pytanie p.skarbnik czyli może być również kwota 40tys. P.Z.Szczepanowicz może P.J.Filip to niech mi Pani teraz powie to jaką mamy dzisiaj przegłosować P.Wł.Wnętrzak to co jest w materiale P.Z.Szczepanowicz Pan głosuje nie wykonanie tylko zmiana planu P.J.Filip ale ona musi się zamknąć już do końca roku prawda? P.Z.Szczepanowicz plan jest, czyli wpływy plus bilans otwarcia proszę zrozumieć to są dwa ściśle związane ze sobą mechanizmy, czyli tak jak tłumaczyłam Państwu dział po stronie dochodów proszę zobaczyć do zmian budżetowych albo zał. Nr 4 gdzie tam jest dokładnie napisane plus na drugiej stronie jest kwota 87 i to jest plan wydatków czyli tyle fizycznie pieniędzy jest z alkoholi P.J.Filip mamy podjąć uchwałę, zmianę uchwały i jest to tak, że po prostu my dokładnie nie wiemy jeszcze jaka ta kwota będzie na koniec roku P.Z.Szczepanowicz wiemy P.T.Kulig ja przepraszam jeśli można się wtrącić przepraszam p.wójcie, w 1 projektu uchwały pisze dokonuje się zmian w Gminny Programie Profilaktyk i RPA na rok 2014 stanowiącym załącznik do uchwały czyli to co jest w załączniku, a o 75tys. to chodzi o to, że to są pieniążki, które przeszły z roku 2013 na 14 i one powinny być na koncie, o to tylko chodzi, bo to co zostanie więcej to wiadomo, że ma tak jak p.przew. powiedział ma do tej kwoty dojść P.Z.Szczepanowicz przepraszam, troszkę się z Panem, zgodzę się tyle, że bilans otwarcia to jest bilans na początku 2014 czyli koniec 13-go i początek 14-go jest bilans otwarcia, są wpływy w tym roku te ,14zł. plus ten bilans otwarcia daje nam plan i p.przew. musi ustosunkować się tylko do kwoty planu, a nie do kwoty wykonania, nie może być takiej sytuacje, że na niektórych zadaniach, które ma Pan w planie, że jest jakieś przekroczenie, po to jest sesja ostatnia budżetowa i sesja dokonująca zmian żeby nie było sytuacji, że na danym zadaniu jest coś więcej, jest zwiększona kwota P.T.Kulig to ja rozumiem tylko p.skarbnik my się cały czas pytamy bo jest w zadaniu, w harmonogramie wydatków w czwartym to co tu było mówione przygotowanie dokumentacji do projektu pozyskania środków unijnych na utworzenie świetlicy środowiskowoprofilaktycznej i jest kwota 75tys., ta kwota z tego co powiedział p.przew. przeszła z roku 13-go na 14-ty i ja tylko zadałem proste pytanie czy te pieniądze są na koncie bo wiadomo, że tak jak p.przew. powiedział jeśli zostaną oszczędności to ta kwota zostanie zwiększona, tak p.skarbnik zasugerowała 80 pare czy tam 100tys. bo jest taka możliwość, i tylko tak brzmiało pytanie P.Z.Szczepanowicz na dzień dzisiejszy są te pieniądze na koncie P.T.Kulig mam kolejne pytanie bo jak wczoraj rozmawiałem z p.przew. tutaj te zmiany wynikły o halę sportowa bo faktura w tym roku była płacona za rok 2013, bo w 2013 rozumiem, że nie była zapłacona, tak mi Pan wczoraj tłumaczył P.Wł.Zbozień tak bo została ona doręczona w styczniu 2014 P.T.Kulig w styczniu? z tego co mi Pan wczoraj mówił to była kwota 4.320zł. coś koło tego to była za 2013 w styczniu wystawiona, a w tym nie była zapłacona kwota 2.640zł. P.Wł.Zbozień to tak z tego wynika, z tych dokumentów, że one były po prostu te kwoty zostały, te materiały zostały ponieważ tam były te dodatkowe zajęcia, tam było zwiększenie grupy chyba czy coś takiego P.Bartosz Stokłosa (menager hali sportowej) tam był jeszcze za ostatni kwartał 2013 i wyszło 4.320zł. i to było w styczniu, rachunek poszedł w 2014 roku P.T.Kulig a kwota 2.640zł. P.B.Stokłosa ja mam wpłaty jakie były w 2014 plus ta zaległa 2013 u siebie czyli 4 kwartały 2014 roku i jeden kwartał, który przeszedł z 2013 roku P.Z.Szczepanowicz ustawa o finansach publicznych nie określiła nam daty, które rachunki, do jakiego terminu należy zaliczyć jeszcze do wydatków poprzedniego roku czyli w tym przypadku 2013 roku, ponieważ ten rachunek wpłynął w 2014-tym a już było przewidywane wykonanie podane do wieloletniej prognozy taki przyjęto, bo to jest w zależności od tego jak zostanie przyjęte, czy bierzemy rachunki do 5-go stycznia te które wpływają i zaliczamy je jeszcze do starego roku do wykonania czy, ale tu chodzi o to, że ten rachunek wpłynął w styczniu i one zostały wydatkowane już nie z 13-go roku, niby z pieniędzy z 13-go roku ale fizycznie zostało wydatkowane w 14-tym roku P.T.Kulig mówi p.skarbnik o rachunku na kwotę 4.320zł. mam rozumieć P.J.Janikowski ja mam pytanie do p.bartka, tam p.baretk mówi, że tam kwota chyba jest 18tyś. coś takiego, a za stary rok było jeszcze 2.640zł. P.B.Stokłosa to nie wiem P.Wł.Zbozień ja przepraszam p.skarbnik dobrze to wytłumaczyła, zresztą proszę sobie Państwo przeliczyć kwoty ja Państwu podam i to jest kwota zł. dokładnie (2.640zł zł zł zł zł. i 3.300zł. ten ostatni) daje nam to kwotę zł. P.T.Kulig ja rozumiem, że rachunek na kwotę był wystawiony w styczniu bo tak można bo ostatnie zajęcia były robione powiedzmy do 31 grudnia do 12-tej w nocy i rachunek został w styczniu

10 wystawiony i to jest zgodne z prawem przykładowo ale rachunek za on był wystawiony w 2014 roku czy w 2013 P.Wł.Zbozień no ja w tej chwili musiałbym po prostu, ale to poszło z pieniędzy, które zostały z bilansu otwarcia bo pieniądze były zabezpieczone na ten cel P.T.Kulig tylko rachunek był wystawiony, jeśli był wystawiony P.Z.Szczepanowicz dobrze, jest taka sytuacja, że on mógł być wystawiony w 2013 wpłynął w 2014 i zostało zapłacone na pewno nie z innych pieniędzy tylko z alkoholowych P.T.Kulig ja rozumiem, czyli on wpłynął w 2014 rachunek wystawiony w 2013 P.Z.Szczepanowicz ja nie sprawdzałam, ja sprawdzałam ten rachunek na 4.320zł. on wpłynął 5 stycznia 2014, a tam jest jeszcze jeden rachunek chyba na tak? P.Wł.Zbozień wyglądałoby na to, że on 9 stycznia był księgowany P.B.Stokłosa chyba we wrześniu był wystawiony P.T.Kulig 3 miesiące wcześniej, no to nieźle, ja bardzo bym prosił sprawdzić p.skarbnik o ten rachunek i 5 minut przerwy P.J.Filip jeśli można przed przerwą jeszcze, analizując te zmiany w pkt. 3 po tych zmianach ta kwota się nie zgadza bo wychodzi nam inna kwota i prosimy żeby były naniesione te poprawki już w taki sposób jaki ma być w trakcie przerwy. Cdn. po przerwie P.Z.Szczepanowicz jeżeli chodzi o ten rachunek 2.640zł. szanowni radni pamiętają, że była blokada rachunków bankowych szkoły, gimnazjum, przedszkola i stąd Gimnazjum wystawiło mi i mam ten rachunek przed sobą z końcówką konta 001, pieniądze zostały przesłane i dlatego 9 stycznia jest tutaj moje pismo, dam tutaj do przeglądnięcia, piszę dyspozycję, proszę o przesłanie w dniu 9 stycznia, Rytro 9 styczeń, piszę do księgowości, kwoty 2.640zł. za rachunek 26 za wynajem hali na rachunek bankowy Gimnazjum i podaję inne konto, a to jest rachunek socjalny, proszę bardzo tu jest konto 001 P.T.Kulig rachunek kiedy był wystawiony P.Z.Szczepanowicz rachunek został 11-go, z tym że tak jak mówię, nie chcę tutaj wprowadzać w błąd radnych w każdym układzie taka kwota, która została przekazywana nawet gdybym przekazała dla Gimnazjum gdzie to bym musiała jeszcze sprawdzić, ja dałam dyspozycje 9 stycznia żeby był zrealizowany ten rachunek na rachunek socjalny Gimnazjum P.Wł.Wnętrzak które nie było zablokowane P.Z.Szczepanowicz który nie został zablokowany P.J.Filip proszę powtórzyć rachunek był wystawiony 11-go? którego miesiąca P.Z.Szczepanowicz jeszcze raz tłumaczę, w ubiegłym roku 2013 rachunki bankowe Gimnazjum, Przedszkola, Szkoły zostały zablokowane, gdyby zostały jakiekolwiek realizowane moje rachunki czy za olej, czy za energię, czy za wynajem wtedy bank nie patrzy, wpływa kwota i bierze na ZUS, rozumie Pan, zorientowałam się w tej sytuacji i dlatego piszę, księgowość w miejscu, jest dokument księgowy, Rytro 9 styczeń 2014 proszę o przesłanie w dniu 9 stycznia kwoty 2.640zł. na rachunek, który nie jest zablokowany, za wynajem hali na rachunek bankowy Gimnazjum w Rytrze numer i tutaj pokazałam p.przew. jest inna końcówka jest 001 tu jest 002 i stąd jest ten rachunek zapłacony ponieważ dopóki była blokada każda wpłata dokonana przeze mnie zostało zablokowane przez ZUS P.J.Filip powrócę do mojego pytania, kiedy był rachunek wystawiony P.Z.Szczepanowicz r. termin zapłaty , do Urzędu wpływa 11 października P.Wł.Wnętrzak i został zrealizowany i zablokowany na konto ZUS-u P.T.Kulig rozumiem czyli 2 razy zapłaciliśmy za ten sam rachunek P.Z.Szczepanowicz nie, proszę Pana nie, nie to że 2 razy zapłaciliśmy P.Wł.Wnętrzak nie, Gimnazjum wróciło na socjalny P.Z.Szczepanowicz tylko, że zorientowałam się p.przew., że wszystkie rachunki, które ja płacę na konto zablokowane bank mi zabiera te kwoty czy za olej, czy za energię czyli w ogóle Przedszkola, Gimnazjum, Szkoły by nie było P.T.Kulig czyli mam rozumieć bo tak było tłumaczone, że rachunek był wystawiony na konto, które jest zablokowane, później zostało połknięte przez ZUS, jak to było tutaj sformułowane czyli pieniążki tą kwotę 2.640zł. wziął ZUS w związku z tym zostało jeszcze raz przelane, wystawione przez Gimnazjum na inny rachunek P.Z.Szczepanowicz to znaczy przeze mnie P.T.Kulig tak przez Panią czyli żeby Gimnazjum wystawiło rachunek na inne konto czyli zostało, że tak powiem drugi raz zapłacone P.Z.Szczepanowicz to znaczy ja w porozumieniu z p.księgową spytałam się o rachunek socjalny i przelałam na rachunek socjalny gdzie było to badane przez PIP moje płatności, z tym że nie mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, czy ta kwota została połknięta przez ZUS, czy ona została zapłacona na czy przez tą blokadę ja się zastanawiałam co mam zrobić porozumiewając się, no po prostu się zastanawiałam jako skarbnik żeby nie doprowadzić do sytuacji, że mamy blokadę, nie ma Szkoły, nie ma Gimnazjum, nie ma niczego i zastanawiałam się co mam zrobić, jaki poczynić krok w tym kierunku P.J.Filip czyli do dnia dzisiejszego nie wiadomo czy oni nam te pieniądze wzięli czy nie P.Z.Szczepanowicz proszę Pana sprawdzę, sprawdzę po księgowaniach P.Wł.Zbozień jeżeli mogę, ja chciałbym Państwu wyjaśnić bo tu cały czas nad tym programem się wszystko toczy,

11 Gminna Komisja nie zapłaciła 2 razy za to, Komisja nie została tą kwotą 2 razy obciążona czyli w 2013 roku nie została obciążona, bo o to Państwu chodzi więc wyjaśniam, że nie została tą kwotą obciążona i w bilansie otwarcia te środki się znajdowały P.T.Kulig proszę Państwa bo tutaj czekamy bo tutaj sprawdzamy czy było przelane w 2013 na konto, które było zablokowane. Ja dostałem poprawiony tutaj załącznik tu przez p.wójta i sprawdzimy po tabelkach kwoty, ja Państwu podyktuję żeby nie drukować, a więc harmonogram wydatków wygląda następująco: Zadanie I: - dofinansowanie działań terapeutycznych zł. - finansowanie członkom komisji szkoleń zł. - finansowanie przejazdu do MOPiTU zł. Razem 8.000zł. Tutaj ta kwota p.przew zł. na ten Kryzysowy ona się nie zmienia co jest w nawiasie mam rozumieć P.Wł.Zbozień nie P.T.Kulig jesteśmy w drugim zadaniu: - zadania określone w punktach 1 do zł. - dofinansowanie szkoleń dla pracowników zł. Razem 2.500zł. Zadanie III: - wdrażanie w szkołach Podstawowa i Gimnazjum zł. - dofinansowanie cyklu spotkań zł. - zorganizowanie i dofinansowanie szkolnych i lokalnych imprez zł. - szkolenie kadry pedagogicznej szkół zł. - finansowanie udziału dzieci i młodzieży zł. - podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym - 500zł. - zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych ,11zł. - dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej zł. - finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych zł. Razem ,11zł. W dalszych nie zmienia się nic, co zauważyłem. Czyli proszę Państwa jak będziemy przystępować do głosowania załącznik poprawiony znajduje się u mnie, który będzie podpięty i jest jako załącznik do projektu uchwały, którym dysponuję P.Z.Szczepanowicz p.przew. skłamałabym gdybym powiedziała, że 2 razy został zapłacony, nie został zapłacony z tego względu, że w pierwszej kolejności na ten rachunek szły płatności ZUS-u, natomiast doszłam do takiego wniosku i zaczęłam się zastanawiać jak wybrnąć z tej sytuacji i właśnie tak jak tutaj piszę do księgowości w 2014 roku, uruchomiłam rachunek socjalny i poprosiłam księgową żeby dawała to na subkonto, żeby łamała sobie tam przez 1, 2 i zostało zapłacone 11 stycznia, nie został zapłacony 2 razy, ze względu nie został zapłacony, że była blokada rachunków bankowych P.J.Filip p.przew. reasumując to czyli te środki tak dokładnie Pan nie wie jakie zostały wydane bo to zmieniamy już dzisiaj trzeci raz, a rzeczywiście jakie kwoty zostały sfinansowane w poszczególnych tych zadaniach P.Wł.Zbozień realizacja jest później w sprawozdaniu z realizacji, to jest później sprawozdanie z tego P.J.Filip ale Pan podał dzisiaj inne kwoty P.Wł.Zbozień to ja mówię dlaczego, wczoraj zostały przyniesione jeszcze rachunki i stąd po prostu nastąpiły jeszcze zmiany zgodnie z tym co ja Państwu podałem, bo na halę wcześniej zaprojektowałem inaczej, po przeliczeniu wyszło tyle i tyle, nie mogę na zadaniu dać kwoty 16-stu czy 19-stu tys.zł. jeżeli na halę w rzeczywistości zostało wydatkowane zł., więc stąd musiałem drugi raz jeszcze zmienić bo ja wiedzę posiadałem na 22-go inną i było to niezależne ode mnie i ja po prostu musiałem to wczoraj sprawdzić, wiedziałem o tym i specjalnie dzwoniłem do p.bartka jeszcze wcześniej przed świętami aby nie zaistniała taka sytuacja bo

12 wiedziałem, że ten rachunek był dopiero w styczniu oddany za III kwartał no i po prostu musiałem to zmienić prawda i prosiłem żeby przyniósł ale kwoty nie było więc ja nie miałem wiedzy na ten temat, a musiałem Państwu wysłać te materiały, ja nie miałem wiedzy na ten temat, okazało się, że jest rachunek taki i taki i musiałem ponownie dokonać tych zmian. Bardzo Państwa przepraszam ale było to niezależne ode mnie więc musiałem też gdzieś pościągać te kwoty żeby to wszystko się po prostu zsumowało, żeby to wszystko miało ręce i nogi prawda, stąd doszło pare takich nieprzewidzianych spraw P.J.Filip czyli te dane były na 22 grudnia P.Wł.Zbozień na 22 grudnia i one po prostu musiały ulec zmianie i one tu w tych niektórych zadaniach no musiałem dodatkowo z czegoś ściągnąć żeby uzyskać te kwoty w poszczególnych zadaniach P.Wł.Wnętrzak musicie Państwo zrozumieć, że zarówno w budżecie jak i w programach profilaktycznych czy narkomanii są ustalane limity wydatków i te limity przez cały rok mogą być modyfikowane kilka razy, kilkanaście razy w zależności od sytuacji jaka następuje, czy jest kolonia, czy jest inna potrzeba wydatkowania środków, czy są mniejsze wpływy, czy są większe wpływy i to są limity wydatków, natomiast dokładne sprawozdanie realizacji gminnego programu zostanie przedstawione Radzie przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 roku i wtedy dokładnie będzie każde zadanie opisane, jeżeli będzie hala sportowa tu jest zaplanowane limit zł., a wydatkowane będzie zł. to mieścimy się w limicie, jeżeli byśmy przekroczyli to Państwo pierwsi donieślibyście do RIO o złamanie dyscypliny finansów publicznych i mielibyście Państwo wtedy tytuł do tego, że Wójt na dyscyplinę bo przekroczył wydatki w danym paragrafie bo nie ma limitu i podobnie staramy się zawsze proponować tutaj zmiany budżetowe, jeżeli jest mniejsze wykonanie dochodów to i mniejsze wykonanie wydatków żeby się mieścić bo każde przekroczenie przy kompleksowych kontrolach RIO czy takich doraźnych powoduje, że nie wolno przekraczać w poszczególnych działach czy rozdziałach i paragrafach jeżeli niektóre paragrafy może dokonywać Wójt zarządzeniami to w przypadku rozdziałów i działów jest to kompetencja Rady na wniosek oczywiście Wójta i tak się dzieje w budżecie, tak się dzieje w programach, dokładne wydatki w każdym programie czy narkomanii czy alkoholowym czy w budżetowym będzie znane przy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2014 i wtedy będzie czy wykonanie jest w dochodach 80% czy 90, czy wykonanie w wydatkach jest 100% czy 90 czy 70 i na to zwraca uwagę również RIO i tak należy to postrzegać i apeluję proszę się zapoznać też z ustawą o finansach publicznych bo tam dokładnie wymienione są wszystkie zasady po prostu gospodarki finansowej gminy P.J.Janikowski ja rozumiem oczywiście p.wójcie te wyjaśnienia, natomiast jeżeli my operujemy np. niewiadomymi bo nie wiemy co będzie dzisiaj, co będzie jutro to owszem ale jeżeli my tutaj mówimy np. o rachunku z 2013 roku, który nie wiemy jak go włożyć, nie wiemy dlaczego te koszty idą w górę to przepraszam bardzo, to chyba jest troszkę nie tak P.Wł.Wnętrzak to wszystko zostało bardzo szczegółowo wyjaśnione jak Pan radny się tutaj w tej materii zaczął poruszać, że faktycznie te zajęcia zostały wykonane na hali sportowej dla 3 grup w takich i takich wymiarach godzin i za to musiały być wystawione faktury, stąd też zmiana z 16 czy zł. do zł. na hali, jeżeli Państwo sobie życzycie listy obecności, dzienniki zajęć to, to jest do sprawozdania, do weryfikacji przez Komisję Rady czy przez Komisję Rewizyjną, to dzisiaj wychodzi, że takie zajęcia czyli rachunek dodatkowy pojawił się i zwiększył tą pulę do 21 bo gdybyśmy zostawili ją na 17- tu to byście Państwo mieli pretensje do nas, że limit był 17, a wydaliśmy więcej pieniędzy, więc w ramach rocznych limitów wydatków proponujemy uszczegółowienie przynajmniej limitów górnych jeżeli ten limit jest wyższy to on nie grozi niczym bo wykonanie na podstawie faktur, rachunków dopiero jest kwestią rozliczenia czy wydatkowaliśmy więcej czy mniej P.T.Kulig ja rozumiem p.wójcie bo tutaj wszyscy rozumieją pytania były zadawane dlatego bo nie było wyjaśnień do projektu uchwały dlaczego są zwiększenia, zmniejszenia, przesunięcia, to co powiedziałem na samym początku, to co Pan tutaj Przew. przedstawił nam dzisiaj, taką informację radny powinien dostać z materiałami sesyjnymi żeby mógł się zapoznać wtedy ta dyskusja by się mogła zmieścić w 5 minutach, a nie w 25 jak teraz P.Wł.Wnętrzak ostatnie sesje na koniec roku zawsze są takie czyszczące, porządkujące P.T.Kulig p.wójcie nikt nie ma pretensji, że wpłynęły rachunki w terminie przygotowania projektu uchwały z załącznikiem do dnia sesji tylko chodzi o to co jest tutaj, że myśmy nie wiedzieli, to dlatego Pana wczoraj Przew. miałem przyjemność rozmawiać i poprosić aby wyjaśnił skąd się wzięło ,62zł. i p.przew. mi wytłumaczył, że jedni zgłosili upadłość, drudzy się wycofali, mniejsze wpływy są z trzeciego podmiotu niż w roku ubiegłym, teraz już powiedzmy troszeczkę więcej wiedziałem na ten temat. Drugie z tym związane przesunięcia czym były spowodowane? nikt nie ma pretensji o to, że więcej dzieci chodzi na halę, trzeba tylko przyklasnąć, że chodzą P.J.Janikowski ja

13 właśnie chciałem tutaj powiedzieć, że to co p.wójt powiedział, że tutaj jeżeli byśmy tych pytań nie zadawali to te rzeczy akurat by tu nie wyszły, a to powinno być tak, mamy te rzeczy które były przygotowane, co nie było wiadomo wypisane, rozpisane i ta dyskusja tak jak Przew. powiedział trwałaby kilka minut i po wszystkim P.Z.Szczepanowicz może tak na podsumowanie już, zawsze na koniec roku dokonuje się aktualizacji budżetu i p.przew. i szanowni radni o tym wiedzą ponieważ dokonuje się aktualizacji budżetu, budżet ma ścisły związek z programem przeciwalkoholowym i stąd wyszła ta sytuacja, że p.przew. póki miał te 16tys. w limicie na wynajem hali i miał ten limit nie musiał zmieniać, natomiast jeżeli w grudniu dochodzi rachunek 4tys. to wtedy powinien i musi zmienić ponieważ jest niezgodność budżetu z programem P.T.Kulig dlatego p.skarbnik jeśli pozwoli Pani na zakończenie powiem, że z tym się zgadzam i to co mówiłem przed chwilą powtórzę jeszcze raz, wiadomo skoro przyszedł rachunek w momencie kiedy myśmy dostali już materiały dlatego nie ma nikt pretensji bo tak jest i ten rachunek wystarczyło wtedy dzisiaj powiedzieć, że wpłynął jeszcze dodatkowy rachunek, zwiększamy tu i tu i nie problemu, tylko my zadawaliśmy tyle pytań ze względu na to, że nie wiedzieliśmy jakie zmiany gdzie są bo mieliśmy harmonogram i nie było opisu i dlatego z p.przew. ustaliliśmy, że jak będą kolejne materiały to będzie informacja dla radnego skąd są przesuwane pieniążki, na co i dlaczego żebyśmy mieli możliwość się przygotowania do sesji P.Wł.Zbozień ja po prostu wcześniej takich informacji, zawsze tłumaczyłem to radnym na sesji bezpośrednio prawda, życzenie, oczekiwania Państwa radnych są inne i ja postaram się do tego dostosować ale tak jak mówię jeszcze dodatkowo w tej informacji, ta informacja którą Państwu dzisiaj dałem byłaby zupełnie inna 22-go niż ta którą dzisiaj Państwu dałem i też bym, musiał to tłumaczyć P.B.Bołoz no ale pytania musimy zadawać P.Wł.Zbozień no oczywiście. P.T.Kulig odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/237/2014 Rady Gminy Rytro z dnia 31 stycznia 2014r. dot. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 (uchwała Nr III/12/2014). Głosowanie za przyjęciem uchwały 13 za, 1 wstrzymujący się. Następnie stwierdził, iż uchwała została przyjęta. Pkt.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2014 rok. P.Z.Szczepanowicz w uchwale budżetowej w sprawie zmian w budżecie dokonano zmian nie tylko w dochodach, wydatkach ale również w wydatkach majątkowych jak i w dochodach z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jak w zał. Nr 4 do przedstawionej uchwały. Jeżeli chodzi o alkohole czyli dochody z opłat z tytułu zezwoleń już nie będę omawiać jest to zał. Nr 4 natomiast skupię się na załączniku o dochodach i wydatkach. W zał. Nr 1 gdy szanowni radni otworzą dane trzeba pamiętać, że zał. Nr 1 to są dochody, które się dzieli na dochody bieżące i dochody majątkowe, dokonano również zmian w dochodach majątkowych jak i w dochodach bieżących i może po kolei omówię: dział 020, rozdział to jest gospodarka leśna, wpływy z różnych dochodów dokonano zmniejszenia 800zł., ponieważ wzorem lat ubiegłych wpływy ze sprzedaży drewna był zawsze w graniach 8tys., 9tys., w tym roku nie wiem czy ze względu na klimat jaki jest, ocieplenie klimatu sprzedano tego drewna mniej, z tym że organowi wykonawczemu trudno jest, tworząc budżet skarbnik z p.wójtem szacuje pewne wartości, to nie jest tak, że da się ściśle określić, że sprzedamy za 7tys. czy za 8, a tu właśnie w tym roku dokonano mniejszej sprzedaży i ten sam rozdział żeby już Państwo wiedzieli jest również w wydatkach majątkowych czyli jak Państwo od razu wezmą stronę 3 jest tutaj sprzedaż 4tys. to jest właśnie z tytułu sprzedaży drewna, a w wydatkach bieżących to są z tytułu podatku Vat bo to jest usługa, jest działalność. Mamy następny dział w zał. Nr 1 dział 600, rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych i tutaj Państwo mają wpływy z różnych dochodów gdzie dokonano zmniejszenia zł., z uwagi na to, że do biura usuwania skutków powodzi zostały zgłoszone 2 zadania jak p.przew. i szanowni radni wiedzą zostało zrealizowane 1 zadanie Mikołaska-Korwowiec, czyli 1 zadanie za zł. zostaje zmniejszone. Następny dział mamy dział 700, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami i tutaj mamy również zmiany, mianowicie no tutaj każdy skarbnik dokonuje analizy zarówno planu jak i wykonania i na odsetkach miałam 200zł., odsetek jest więcej z tytułu niezapłaconych faktur czyli zwiększenie 110zł. co nam daje plan po zmianie 310zł.. Par. 0970

14 wpływy z różnych dochodów, jest to Vat z tytułu sprzedaży działek i tutaj mamy zwiększony Vat bo w planie mamy 9.646,63zł., zwiększenie 7.300zł. co nam daje plan po zmianach ,63zł.. Następny dział mamy działalność usługowa, rozdział cmentarze i tutaj dochody mamy poniżej strona druga par dochody z najmu i dzierżawy gdzie w polanie mamy 9tys. zmniejszenie jest 1.500zł. czyli plan po zmianach jest 7.500zł., trudno skarbnikowi czy p.wójtowi ustalić dzierżawę, tą kwotę ja dostaję na samym końcu czyli na koniec grudnia od dzierżawcy, czyli mamy w planie 7.500zł.. Dział 750 rozdział to są urzędy gmin, mamy tutaj wpływy z różnych opłat gdzie założono opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypisy z planu kwotę 5.200zł. tak jak wzorem lat ubiegłych nie raz było 6, nie raz było 7 w tym roku jest mniej dlatego idzie zmniejszenie 3tys., - 3tys. czyli jest to kwota 2.200zł., pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych faktur zwiększenie 300zł. jest 2.800zł., w pływy z różnych dochodów i tutaj jest rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku w związku z zakończeniem inwestycji to jest kanalizacji i otrzymaliśmy 207tys.zł. co nam daje zł. a par to są wpływy z różnych dochodów i to są rozliczenia z lat ubiegłych. Dział 756, rozdział i tutaj mamy podatki, podatek rolny jest zwiększenie bo 17,80zł. dot. wpłaty za 2013 rok podobnie jest z podatkiem od środków transportowych zł. dotyczy 2014 roku natomiast 6.947zł. jest to wpłata za 2013 rok co nam daje zł.. Par wpływy z różnych opłat są to koszty upomnień gdzie poprzednio były koszty 8zł. obecnie jest 11,60zł. i jest tutaj zwiększenie 143,60zł. co nam daje kwotę 243,60zł. i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano więcej i stąd jest to zmniejszenie. Rozdział mamy opłatę od posiadania psów i tutaj ze względu na analizę jaka została przeprowadzona jednak wpłaty z tytułu opłaty od posiadania psów były zaplanowane na 4.950zł. natomiast wpływy są mniejsze co daje w budżecie 3.950zł.. Wpływy z opłaty miejscowej założono w planie 25tys. i to też jest kwota niezależna od urzędu ponieważ to są wpływy za inkaso, opłaty miejscowe z Perły Południa i z innych ośrodków wczasowych i tutaj jak zawsze było w granicach 25tys. w tym roku jest zł.. Rozdział wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to co mówił p.przew. i wytłumaczył bardzo dokładnie jest zmniejszenie 8.997,62zł., po stronie dochodów jest to kwota ,14zł.. Dział 852, rozdział pomoc społeczna, otrzymane spadki, zapisy, darowizny mieliśmy w budżecie w planie 1.200zł., zwiększenie jest 400zł., a wiąże się to z wigilią dla osób samotnych na terenie Rytra i jest to kwota w planie 1.600zł. Dział 020, rozdział gospodarka leśna to jest ta sprzedaż drewna, o której wspomniałam. Następny dział mamy dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami i tutaj mamy wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, powiem wprost to są udziały gminy, które nie zostały sprzedane i jest zmniejszenie żeby była równowaga budżetu i wychodzi po zmianach ,50zł.. Następnie mamy rozdział ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu gdzie mamy zmniejszenie w związku z programem gospodarki niskoemisyjnej, po przetargu kwota wychodzi zł. i to jest właśnie w załączniku wydatków majątkowych. W załączniku Nr 2 szanowni radni mają tak: dział 600, rozdział usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jak szanowni radni zauważyli jest to ta sama kwota, która jest po stronie dochodów i jest to kwota zł. i po stronie wydatków jest zmniejszenie zł.. Następny dział 851, rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi i tutaj szanowni radni mają tą kwotę zmniejszenia 8.997,62zł. z tym, że otrzymali szanowni radni załącznik dzisiaj i w szczegółach i postaram się może pomimo tego, że uchwała budżetowa winna być sporządzona w takiej formie ale oprócz tego od następnej sesji będę szanownym radnym p.przew. w takiej formie dawać P.T.Kulig dziękuję bardzo P.Z.Szczepanowicz będzie to bardziej czytelne może dla Was, to znaczy ten załącznik jest obligatoryjny w takiej formie ale oprócz tego bo układ wykonawczy nie jest przekazywany do Regionalnej, układ wykonawczy taki jest planem finansowym urzędu, z tym, że proszę nie myśleć, że Regionalna czyli organ kontrolny wie o tych paragrafach to nie jest tak, że urząd ma tylko sobie te paragrafy czyli układ wykonawczy ponieważ każde sprawozdanie jest właśnie z tymi paragrafami ale uchwała budżetowa żeby szanowni radni zrozumieli, że poszczególne paragrafy są grupowane do uchwały budżetowej w odpowiednie jakby rubryki, że to są wynagrodzenia, to są wydatki związane z realizacją zadań statutowych, że np. paragrafy z 3 to są świadczenia na rzecz osób fizycznych, są dotacje, jest obsługa długu ale ponieważ czytelność takiego załącznika jak mi zwrócił uwagę p.przew. raz jest lepsza dla szanownych radnych P.T.Kulig poprosiłem o taką wersję, a nie zwróciłem się z uwagami P.Z.Szczepanowicz przepraszam za przejęzyczenie, tak że zobowiązuję się, że oprócz tego załącznika gdzie jest wymagalny do RIO szanowni radni będą otrzymywać jako informacyjnie taki załącznik i tutaj w tym załączniku nastąpiła zmiana tych zadań na wynagrodzeniach ponieważ

15 zostało zdjęte z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.500zł. i zostało przekazane na wynagrodzenia bezosobowe ponieważ w grudniu spłynął rachunek na wynagrodzenia instruktora i stąd tutaj są te zmiany i tutaj pojawiło się wynagrodzenie, którego nie było, jak szanowni radni popatrzą na gdzie wprawdzie trzeba lupę ale jest zwiększenie po tych zmianach 2.500zł. bo to się już mieści w innej grupie, ogólnie kwota się nie zmienia natomiast między paragrafami dokonano zmian. Rozdział P.J.Filip przepraszam, proszę wrócić jeszcze, w którym miejscu jest zwiększone o 2.500zł. P.Z.Szczepanoweicza w zał. Nr przeciwdziałanie alkoholizmowi i tutaj będzie w załączniku, który pójdzie do Regionalnej wynagrodzenia będzie 2.500zł. zwiększenie P.J.Filip ale Pani mówi teraz o czym P.T.Kulig w tej dodatkowej rozpisce w Besti tego nie ma P.Z.Szczepanowicz tu nie ma paragrafów i dlatego ja tłumaczę, p.józiu po prostu taki materiał dodatkowo do załącznika Państwo będą otrzymywali P.Wł.Wnętrzak jeszcze ja mam jedną uwagę żeby nie rozpowszechniać plotki, że inne materiały robimy dla RIO, a inne dla radnych bo takie były kiedyś komentarze, że my robimy podwójne dokumenty i teraz jeżeli to ktoś weźmie i będzie to rozpowszechniał to, to jest jakby materiał wewnętrzny, roboczy natomiast on nie ma podstaw prawnych P.T.Kulig ja tylko przypomnę, że Rada ma możliwość zwrócenia się do organu, do urzędu o szczegółowość przygotowywania materiałów, tak samo jak projekt budżetu jest, przygotować może Rada sobie projekt uchwały w jakim kierunku ma być przygotowany projekt budżetu włącznie z tym związane, włącznie ze szczegółowością bo ustawa o finansach publicznych pozwala na to Radzie P.Z.Szczepanowicz dlatego p.przew. ponieważ Pan poprosił o czytelność będę od następnej sesji oprócz tego załącznika, który idzie do Regionalnej, który jest zgodny z tym załącznikiem P.Wł.Wnętrzak tylko nie ma tych 2.500zł., o które radny się pyta P.Z.Szczepanowicz to znaczy to są przesunięcia między paragrafami, kwota jest ta sama. Następnie mamy dział pomoc społeczna rozdział pozostała działalność to jest te 400zł., które po stronie dochodów otrzymano na wigilię. Jeżeli chodzi o ochrona powietrza atmosferycznego tu jest zmniejszenie 9.090zł. to jest po przetargu program gospodarki niskoemisyjnej został zmniejszony do kwoty zł. co znajduje odzwierciedlenie w załączniku, w planie wydatków majątkowych w zał. Nr 3 i w zał. Nr 3 gdy Państwo wezmą jest zmniejszenie, które pojawiło się w dziale, bo jest powiązanie załącznika Nr 2 z załącznikiem Nr 3, w zał. 2 jest zmniejszenie zł. natomiast 44tys. to są wydatki majątkowe i mieści się w tej kwocie, a to jest opracowanie dokumentacji projektowej droga Rytro-Kordowiec z usuwania skutków powodzi, pierwotnie miała być opracowana dokumentacja na Potok-Kordowiec ponieważ gdy geolodzy zaczęli badać ten teren doszli do wniosku, że to nie będzie kosztowało 44tys. to byłaby sama dokumentacja tylko w granicach 310tys. i jeszcze mogłoby dojść do tego, że wcale by nie było to z powodziówki to jest jedno, a drugie czy by się sprawdził ten system co geolodzy proponowali P.T.Kulig ja przepraszam, że przerwę bo ja tam jeździłem raz z Pawłem, Z-cą Wójta i bardzo bym prosił zabrać głos i wytłumaczyć radnym o co chodzi P.P.Gawlak (Z-ca Wójta Gminy) jest to zadanie ujęte w protokole usuwania skutków powodziowych, w wojewódzkim protokole i zalecane są badania geologiczne, jest to dosyć poważne tam osuwisko, po analizie, po rozmowach z geologami i tak dalej podjęliśmy decyzję, że koszt opracowania dokumentacji łącznie z badaniami geologicznymi będzie na tyle wysoki, że zdecydowaliśmy się w tej chwili na takie doraźne zabezpieczenie, skonsultowaliśmy to również z fachowcami od dróg gdzie zaproponowali nam wykonanie takiej zabudowy narzutowej kaszycowej, która jest w tej chwili wykonana i odprowadzenie wody poza ten teren co jest zagrożony i to zdaniem specjalistów powinno zabezpieczyć ten teren bez wchodzenia w dodatkowe koszty związane z projektowaniem dosyć drogiej czy estakady, czy też umocnień kilkunastometrowych i tak dalej, póki co jest to doraźnie, bezpiecznie zabezpieczone i czekamy. Uważam, że nie powinno się tam nic dziać z tym terenem więc nie ma sensu pakować tam dosyć potężnych finansów ażeby zrobić jakąś dużą, betonową budowlę czy też estakadę nad tym terenem, w tej chwili się to sprawdza i zobaczymy jak będzie dalej P.T.Kulig mowa jest o terenie nad Panem Krzysztofem P.P.Gawlak tam jest zabudowa kaszycowa koło p.kuca i o tym terenie też tutaj mówimy, koszt projektu to ok. 40tys. natomiast koszt wykonania to mówimy tu o kwotach ok. 300tys. co najmniej, na razie to zabezpieczenie się sprawdza i jeżeli nic się innego nie będzie działo to, to na razie pozostanie w takiej formie jakiej jest P.Z.Szczepanowicz w zał. Nr 3 są dokonane zmiany na wydatkach majątkowych jak widzą szanowni radni, że jest to kwota, o której tutaj p.w-ce Wójt powiedział 44tys. dział 600, rozdział 60078, na drugiej stronie jest ta jedna zmiana opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Rytro w poz.11 i jest to kwota zmniejszenia 9.090zł. i gdy szanowni radni zobaczą w zał. Nr 2 w wydatkach majątkowych jest to kwota ,21zł. i to jest po zmianach. Zał. Nr 4 został omówiony ściśle tutaj przez p.przew. Komisji

16 P.T.Kulig ja mam pytanie odnośnie zmniejszenia wartości przy udziałach ONR-u, no bo teraz po zmianach wartość udziału będzie ,50zł. tak mam rozumieć? P.Z.Szczepanowicz p.przew. budżet tak jak powiedziałam już na wstępie musi się równoważyć, to nie jest tak że mam zwiększenie z tytułu rozliczenia podatku Vat czyli gdzieś musi iść to, tu mam zwiększenie, musi iść gdzieś zmniejszenie, mogłabym zmniejszać na podatkach, z tym że chciałam pokazać jeżeli chodzi o podatki jakie są podatki i później wyjdzie niewykonanie tych podatków czyli wyjdzie, że są płatności z tytułu podatników, dlatego ponieważ udziały nie pojawiają się w projekcie budżetu, bo na pewno tutaj p.wójt dalej się stara żeby kupił nam ktoś udziały stąd wspólnie tutaj z p.wójtem doszliśmy do wniosku, że najlepszym wyjściem jest żeby zrównoważyć ten budżet jeżeli chodzi o dochody bo Pan ma zmniejszenie i zwiększenie, musi się równać jedna strona drugiej, żeby zmniejszyć właśnie na udziałach, które nie zostały sprzedane P.T.Kulig rozumiem, dzisiejsze zmniejszenie spowoduje, że wartość udziałów przy następnym przetargu będzie kwotą tą P.Wł.Wnętrzak nie, niekoniecznie P.T.Kulig czyli tak jak jest przy alkoholowej, chodzi o krzyżówkę mam rozumieć? P.Z.Szczepanowicz tak P.T.Kulig mam kolejne pytanie, zwrot Vatu bo nie rozumiem to jest za kanalizację, czy z wcześniejszych lat P.Z.Szczepanowicz ponieważ kanalizacja wiąże się z zakończeniem inwestycji to jest rozliczenie kanalizacji z lat poprzednich P.Wł.Wnętrzak z tych faktur, które zostały już zapłacone i rozliczone P.T.Kulig taki zwrot był tego Vatu? w takiej kwocie 207 tys. Urząd Skarbowy zwrócił Vatu? P.Z.Szczepanowicz to znaczy 207 tys., jeżeli chodzi o kanalizację, kanalizacja jak szanowni radni pamiętają trwa już od 2010 roku i pierwotnie Vat był napisany jako Vat kwalifikowany ponieważ wyszły przepisy, że można odliczyć sobie ten Vat, jest to, tutaj jeszcze p.wójt chyba wspomniał na poprzednich sesjach, że jest kontrola z Urzędu Kontroli Skarbowej, tutaj jest taka możliwość żeby odliczyć sobie ten Vat, że Urząd mógł sobie odliczyć ten Vat i myśmy odliczyli ten Vat 207tys., nie tylko 207, 400tys. zostało zwrócone do Krakowa czyli my możemy dalej P.Wł.Wnętrzak bo chodziło o usługi później świadczone dla mieszkańców, którzy się podepną do kanalizacji, że my wystawimy faktury vatowskie natomiast gdybyśmy zaliczyli Vat jako kwalifikowany to musielibyśmy jakby ścieki przyjmować za darmo bo w inwestycji Vat został ujęty jako kwalifikowany i zmieniliśmy oświadczenie do Urzędu Marszałkowskiego, dokonano zwrotu do UM Vatu natomiast myśmy pozostałą część odzyskali do budżetu P.T.Kulig jaka to jest ta pozostała część P.Z.Szczepanowicz 207tys.zł. to co jest tutaj w budżecie P.T.Kulig dlatego zadaję to pytanie bo tutaj nie pamiętam czy to było na sesji, czy na Komisji Budżetowej była właśnie dyskusja, że Urząd się będzie starał o odzyskanie Vatu z poprzednich lat i to rozumiem, że to jest ta kwota, o której tam kiedyś była dyskusja tylko nie pamiętam czy to było na sesji, czy na Komisji Budżetowej P.Z.śzczepanowicz tak P.T.Kulig to Urząd się o to starał czy ktoś specjalista, no bo to z tego co ja się orientuję to nie jest takie proste z Urzędu Skarbowego odzyskać Vat P.Z.Szczepanowicz to znaczy ponieważ nie tylko my jesteśmy pierwszą gminą, że tak można było odzyskać Vat, wszystkie gminy w Polsce, nagle rząd powiedział, że istnieje taka możliwość i wynajęliśmy biuro, które pomogło na rozliczyć, odzyskać ten Vat z Urzędu Skarbowego P.Wł.Wnętrzak pisać wnioski do Urzędu Skarbowego i udokumentować P.Z.Szczepanowicz Urząd Skarbowy jest dalej na kontroli, sprawdza prawidłowość P.T.Kulig czyli związane z odzyskaniem Vatu, że teraz Urząd Skarbowy, że tak powiem przyszedł i sprawdził wszystko P.Wł.Wnętrzak być może, że tak P.Z.Szczepanowicz być może, że z tym, jest na kontroli P.Wł.Wnętrzak jak myśmy wyciągnęli rękę po Vat to przysłali na kontrolę, trzeci miesiąc już sprawdzają P.Z.Szczepanowicz z tym, że te 207tys. mam na koncie, wpłynęło mi na konto P.T.Kulig ile myśmy zapłacili tej firmie jako urząd P.Z.Szczepanowicz chyba 120tys. P.J.Tomasiak czyli odzyskaliśmy tak naprawdę 80 P.Z.Szczepanowicz nie, 207 mamy w budżecie, 400tys. oddaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego P.T.Kulig czyli można powiedzieć, że 700 ileś odzyskaliśmy Vatu P.Z.Szczepanowicz tak, ponieważ realizując kanalizację bardzo mi przykro ale myśmy nie mieli pieniążków nawet na ten Vat P.Wł.Wnętrzak wtedy żeśmy pisząc wniosek zakwalifikowali Vat jako kwalifikowany P.Z.Szczepanowicz dostaliśmy na to pieniądze z funduszy europejskich później w tym roku p.wójt się starał żebyśmy my zwrócili ten Vat żebyśmy mogli pobierać od mieszkańców opłaty bo znowu Urząd Skarbowy jakby przyszedł i zobaczył, że my fakturujemy, a co z Vatem? P.Wł.Wnętrzak z inwestycji, która jest finansowana z Unii Europejskiej to 5 lat nie powinniśmy pobierać opłat P.Z.Szczepanowicz a z drugiej strony zgodnie z przepisami powinniśmy pobierać czyli tu się kłócą dwie rzeczy i stąd jest kontrola ale z tego co widzę to wydaje nam się, że wszystko jest pozytywnie P.T.Kulig tylko szkoda, że dopiero teraz się dowiadujemy, a nie jesteśmy wcześniej informowani, że odzyskujemy Vat i takie rzeczy się dzieją P.Wł.Wnętrzak ja informowałem i dlatego informowałem, że Urząd będzie się starał o odzyskanie Vatu, jeżeli

17 podjęliśmy takie kroki to o tym mówiłem P.Z.Szczepanowicz bo ten Vat teraz wpłynął P.T.Kulig kiedy P.Z.Szczepanowicz w grudniu P.Wł.Wnętrzak w tym kwartale P.T.Kulig w grudniu czy w kwartale? P.Wł.Wnętrzak dokładnie nie znam daty, proszę nie czepiać się tutaj takich szczegółów P.T.Kulig bardzo bym chciał pod koniec sesji żeby udzielił mi Pan informacji P.J.Filip proszę mi powiedzieć sprzedaż udziałów tych z ONR-u na przyszły rok 2015 w jakim dziale jest P.Wł.Wnętrzak nie jest ujęte, Pan ma materiał P.J.Filip czyli po prostu nie planujemy sprzedać tych udziałów P.Wł.Wnętrzak jeżeli jest uchwała, skoro mogę zrealizować bo ta uchwała nie daje terminu na wykonanie realizacji jeżeli znajdą się chętni na zakup to w każdej chwili można przychody z tego tytułu zwiększyć do budżetu P.J.Filip to proszę powiedzieć czemu to nie jest w planie, w projekcie budżetu jeżeli zakładamy, że te udziały się mogą sprzedać P.Wł.Wnętrzak to znaczy się, ja już tłumaczyłem to kilka razy, że jeżeli byśmy, pierwsza próba się nie udała bo to jest rynek niszowy i kolejne zakładanie sztucznie jakby dochodów, a mieć małe szanse na sprzedaż no to po co zwiększać dochody w budżecie o kolejny milion złotych i cieszyć się, że mamy w budżecie nie 13 a 14mln. dochodu i później mieć po stronie wydatków też do równowagi no zaplanować jakąś realizację zadań P.Z.Szczepanowicz p.przew. sprzedaż udziałów już szło przez teraz kolejny rok, czyli to by był trzeci rok, i teraz tak, ma Pan po stronie dochodów 1mln.091, po stronie wydatków musi Pan zwiększyć te 1mln.091 sztucznie, no i co zaplanujemy, że będziemy przypuśćmy budować nie wiem co P.T.Kulig ale sprzedaż udziałów była w tym roku nie wcześniejszych latach P.J.Filip w związku z tą odpowiedzią jaką my mamy pewność, że sprzedamy działkę 364/4 P.Wł.Wnetrzak ale to mówimy o zmianach tegorocznego budżetu jeżeli będzie budżet na rok 2015 uchwalany i będzie dyskusja nad budżetem to Państwo będziecie decydować czy sprzedajemy działkę po Madzie czy nie sprzedajemy to wtedy będzie dyskusja na temat budżetu roku W tym roku do dzisiejszego dnia nie udało się udziałów sprzedać dlatego tylko żeby dla równowagi budżetu zakładamy zmniejszenie udziałów bo moglibyśmy ją zachować znowu na poziomie jak była przewidziana 1mln.300 sprzedaż udziału ale musielibyśmy też zrównoważyć budżet w innych pozycjach P.Z.Szczepanowicz szanowny radny nie jest tak, że to jest zamknięta sprawa, jeżeli nam się uda to czy do projektu budżetu mamy dać powyżej miliona jeżeli chodzi o sprzedaż Mady czy mamy dołożyć jeszcze te 2 miliony i wtedy sztucznie mamy 2 miliony po stronie sprzedaży P.J.Filip ale za 2014 rok też to było sztuczne bo też nie wiedzieliśmy, że sprzedamy P.Z.Szczepanowicz dobrze możemy dołożyć do 2015 i proszę mi teraz powiedzieć, że co, gdzie mamy świadomość, że coś nie sprzedamy, nie sprzedamy Mady może nam się udziały uda sprzedać, a jak sprzedamy udziały to wtedy wprowadzimy do budżetu, bo w ciągu roku nam jest wolno, a nie 2mln. mieć przy sprzedaży wirtualne można tak powiedzieć i sztucznie planować wydatki, czy modernizować drogi, czy inne rzeczy P.J.Filip to ile możemy mieć wirtualnie? P.Z.Szczepanowicz to znaczy nie ma, bo Pan się teraz czepia mojego zdania P.J.Filip nie, przepraszam bo te działki też nie wiadomo P.Wł.Wnętrzak ale myślę, że będzie to dyskusja przy budżecie na rok 2015, mówmy o zmianach na rok 2014 P.T.Kulig ja mam tylko tutaj taką do p.skarbnik informację czy może nie informację bo w Wieloletnim Programie Finansowym na 13-ty rok był dochód ze sprzedaży działki na kwotę 400tys. z Mady, która teraz na 2015 jest na milion ileś, a wtedy nie byliśmy jeszcze właścicielem tej działki bo była wydzierżawiona P.Z.Szczepanowicz nie wiem dlaczego Pan powraca do 2013 roku P.T.Kulig bo potem została, że tak powiem wyrzucona i wsadzony był ONR, teraz ONR jest wyrzucony i wsadzona jest działka P.Z.Szczepanowicz dobrze 13-ty rok, czyli analizował Pan od 13-go roku, czy od 12-go roku opinię RIO o ile mi wiadomo, tak było wstawione ponieważ mieliśmy taki zamiar, już wtedy było mówione żebyśmy Madę wypowiedzieli, już wtedy pamiętam jak niektórzy radni mówili, że dobrze musimy skończyć z tą Madą żeby przestała, bo mnie też jako skarbnikowi zależy żeby nie powstała ta Wioska Życia pomimo tego, że to są ludzie biedni ale z tego podatków nie ma, tylko żeby powstało coś innego prawda i dlatego zostało w 13-tym czy w 12-tym roku wpisane sprzedaż działek. P.T.Kulig odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rytro na 2014 rok (uchwała Nr III/13/2014). Głosowanie za przyjęciem uchwały jednogłośnie (14 radnych). Następnie stwierdził, iż uchwała została przyjęta. Pkt.8.

18 Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 roku. P.Z.Szczepanowicz informuje, iż ustawa o finansach publicznych art.211 mówi o tzw. łączności budżetu co to znaczy, że wydatki kończą się w danym roku natomiast jest taka możliwość, o której mówi właśnie jak tam dałam w uzasadnieniu art.263 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., który mówi, że można ustalić w przypadku jeżeli jest przetarg, jeżeli są trudności ale zadanie zostanie zakończone do końca, ostateczny termin jest 30 czerwiec następny rok czyli 2015, o tym mówi właśnie art. 263 pod względem tym, że przede wszystkim musi być przetarg, musi być wyłoniony wykonawca, muszą być zakończone zadania lub wynikać szczególne jakieś okoliczności, o których tak krótko wystarczy napisać w uchwale budżetowej co jest, z tym że kwoty, które ustala się na wydatki niewygasające muszą być przekazane przed zakończeniem roku, czyli w tym roku, na subkonto rachunku bieżącego, kwoty, które są podane w zał. Nr 1 i one się pokrywają z zał. Nr 2, mianowicie kwota zał. Nr 1 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ,30zł. do 30 czerwca termin realizacji, czyli to jest wykaz, to jest wymóg tej ustawy i drugie Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Rytro po zmianach jest ta kwota zł. gdzie termin jest ustalony na 30 marca 2015r., czyli jest wykaz. Drugi wymóg poza tym, że należy przekazać te środki na subkonto rachunku bieżącego jest ustalenie planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014, z tym że uprzejmie proszę p.przew. i szanownych radnych żeby dopisać wydatki majątkowe, ponieważ ustawa art.263 mówi na temat żeby zaznaczyć czy to są wydatki bieżące, czy to są wydatki majątkowe i dlatego prosiłabym żeby w zał. Nr 2 dać pauzę i dopisać, że to są wydatki majątkowe. Art. 263 mówi żeby ustalić dział, rozdział, wyszczególnienie i kwotę i tak zostało zrobione i jak p.przew. i szanowni radni przegłosują gdzie jest uzasadnienie co jest powodem, zostanie przekazane na subkonto rachunku bieżącego i takie subkonto jest utworzone, przed upływem roku 2014 czyli teraz w tych dniach, czyli dzisiaj albo jutro zostanie przekazane i ta kwota znajdzie się w sprawozdaniu Rb-28 po stronie wykonania, czyli tak są traktowane wydatki niewygasające jakby były wykonane w danym roku 2014 pomimo, że one leżą sobie tam na odrębnym subkoncie w 2015 roku. I tak w uzasadnieniu Państwu piszę, że przyczyną opóźnienia robót i wydłużenia terminu realizacji projektu Rozbudowie kanalizacji sanitarnej w m. Rytro było trwające postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu. Całość zadania planowana jest w ramach budżetu na 2014 rok. Jednak ze względu na w/w sytuację zadanie przesunięto do 30 czerwca 2015 roku. Drugie zadanie Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dział 900, rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu powodem przedłużenia umowy jest problem z terminowym pozyskaniem danych dot. zużycia energii jak również danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów P.T.Kulig o co chodzi z tym problemem pozyskania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów P.Wł.Wnętrzak firma, która wygrała przetarg gromadzi dane i z ankietowania mieszkańców to jest jedno źródło i te ankiety były rozprowadzane wśród mieszkańców natomiast inne źródła to są firmy, które po prostu na życzenie tej krakowskiej spółki, która robi nam Plan Niskoemisyjny zwróciła się do Tauronu, zwróciła się do innych o te dane i tam mają problemy bo wiele danych jest przerabianych komputerowo i po prostu zwrócili się o aneks, do końca stycznia może będzie już przedłożony projekt jeżeli uzyskają te dane P.T.Kulig mam pytanie czy zdążą do 30 marca P.Wł.Wnętrzak my mamy czas ale podpisaliśmy aneks i wg ich informacji, wg ich rozeznania powinni dopiąć te wszystkie dane związane z programem P.T.Kulig rozumiem, jeśli nie zostaną wykorzystane środki w terminie realizacji one wracają do budżetu gminy, subkonta P.Wł.Wnętrzak no i do Narodowego Funduszu P.J.Filip ja tutaj chciałem przytoczyć taką opinię RIO wykonanie budżetu j.s.t. wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego j.s.t. (w zał.). Moje pytanie czy posiadamy środki na finansowanie P.Z.Szczepanowicz przepraszam, powiedziałam przed momentem, że jeżeli zostanie uchwalona uchwała budżetowa w tym dniu zostaną przekazane środki na subkonto rachunku budżetowego urzędu P.J.Filip czyli powtarzam moje pytanie, czy mamy środki P.Z.Szczepanowicz powiedziałam, że zostaną przekazane inaczej nie można byłoby podjąć tej uchwały P.J.Filip co my mamy rozumieć tutaj przez dołączenie do uchwały planu finansowego wydatków P.Z.Szczepanowicz jest plan finansowy jako załącznik Nr 2 do uchwały Plan finansowy, tak się nazywa, pierwszy jest wykaz, a drugi jest plan finansowy. P.T.Kulig odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014 roku (uchwała Nr III/14/2014). Głosowanie za przyjęciem uchwały jednogłośnie (14 radnych).

19 Następnie stwierdził, iż uchwała została przyjęta. Pkt.9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Rytro na lata P.Maria Halina Komenda (Kier. GOPS) informuje, iż w 2014 roku uległy zmianie przepisy dot. programu wieloletniego pod nazwą dożywianie dzieci i w związku z tym ustawa o pomocy społecznej narzuca nam możliwość wdrożenia takiego programu osłonowego dot. dożywiania dzieci z rodzin wielo problemowych w związku z bezrobociem, czy niepełnosprawnością, czy niskim dochodem, czy jeszcze z niedostosowaniem czy niezaradnością w tych rodzinach i kryterium wg ustawy o pomocy społecznej wg art. 8 wynosi 456zł. na osobę, a tutaj na podstawie tego programu osłonowego możemy podnieść to kryterium do 150% tej kwoty co stanowi 624zł. i jest wtedy możliwość dopuszczenia większej liczby dzieci do objęcia dożywianiem w danym okresie. W związku z tym ten program jest korzystny dla dzieci żeby nie zostały po prostu opuszczone czy niedożywione z wielu innych problemów mimo, że to kryterium 456zł. przekracza. Na podstawie tego programu jest przyjęty harmonogram, nabór tych dzieci, wykaz dzieci ze szkoły pozyskujemy, pozyskujemy ze swoich materiałów, które zgłaszają się po wszelkiego rodzaju zasiłki, które kwalifikują ich do pomocy, a są też możliwości z listy dyrektora proponowane dzieci do objęcia i wtedy nie są przeprowadzane nawet też wywiady, a wymogiem jest w ustawie o pomocy społecznej przeprowadzenie wywiadu o sytuacji materialnej, zdrowotnej czy mieszkaniowej. Na podstawie tego programu kwalifikujemy dzieci w następnych latach czyli od 2015 do 2020 roku i rozliczenie będziemy prowadzić wg zaleceń wojewody. Chciałam tutaj powiedzieć, że ten program wchodzi w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w naszej gminie, który jest w toku opracowania w związku z tym jak już zbierzemy wszystkie materiały będzie opracowany i podjęty na podstawie uchwały ta strategia i będzie obejmowała program żeby nie były osoby dotknięte niedożywieniem czy brakiem środków na żywienie, bo rodziny również mogą starać się o zasiłek jeżeli nie mają takich korzystnych warunków, nie mamy stołówki takiej publicznej więc będziemy też na podstawie tego programu przyznawać zasiłki rodzinom umożliwiający zakup żywności na żywienie. Jeżeli chodzi o ten program, więc będzie obejmował dożywianie dzieci i młodzieży w Przedszkolu, w Szkole Podstawowej mamy stołówkę, natomiast jeżeli chodzi o Gimnazjum to tutaj zabezpieczamy dożywianie w formie cateringu ogłaszając przetarg zawsze w okresie wakacji przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dotychczas tak jak było był posiłek jednodaniowy był przywożony i był tylko jeden chętny oferent i został właśnie przyjęty do realizacji tego dożywiania w Gimnazjum P.B.Bołoz tutaj na pierwszej stronie Programu ma być rok 2014? P.M.H.Komenda 2015 P.B.Bołoz tutaj w treści pisze program osłonowy w zakresie dożywiania finansowany jest z środków własnych Gminy Rytro. Wysokość środków na realizację programu osłonowego w 2015r. wynosi zł. wg jakiego klucza jest to naliczane P.M.H.Komenda jest to zadanie obowiązkowe gminy ale zgodnie z tym, że mamy wprowadzone gorące posiłki we wszystkich placówkach więc dostajemy dofinansowanie z budżetu wojewody 80%, a 20% z budżetu gminy, tu jest szacunkowo przyjęta kwota zł. spełniająca jak gdyby ten wymóg 20% P.B.Bołoz a jeżeli będą większe potrzeby P.M.H.Komenda no to będziemy wtedy zmieniać plan jeżeli będą większe potrzeby P.T.Kulig czyli mam rozumieć, że 100tys. jest ogólnie wydatków w ciągu roku P.M.H.Komenda tak, łącznie z zasiłkami na żywienie plus dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu P.T.Kulig ja mam pytanie, bo tu chodzi o problemy, z którymi my się spotykamy w rodzinach i są wyszczególnione rodziny, tutaj jest zwiększa się problemowo jeśli chodzi o te podpunkty od a do h jeśli chodzi w naszej gminie tych rodzin, ilość? P.M.H.Komenda tak, to jest na podstawie sprawozdań P.T.Kulig ale o to chodzi czy się zwiększa, czy się zmniejsza, czy to tak jest mniej więcej na tym samym poziomie P.M.H.Komenda na razie się utrzymuje P.T.Kulig mam pytanie do punktu e uzależnienia 4 rodziny, o jakie uzależnienia tu chodzi P.M.H.Komenda uzależnienie od alkoholu P.T.Kulig tylko i wyłącznie P.M.H.Komenda tak, innych nie mieliśmy zgłoszeń P.W.Pustułka ja mam takie pytanie czy kwalifikowanie dzieci i młodzieży do tego programu to jest jakaś sztampa czy to jest wymyślone przez nas tutaj P.M.H.Komenda zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przeprowadzamy taki wykaz bo mamy rodziny, które korzystają z zasiłków i wtedy my robimy nabór P.W.Pustułka wiem, wiem, tylko mi chodzi o zapisy tutaj w tym programie bo tutaj pisze tak dzieci i młodzież zgłoszona

20 do udziału w programie zostanie wskazana przez dyrektorów szkół, kierownika ośrodka pomocy społecznej, po wcześniejszym przyjęciu deklaracji dziecka o potrzebie dożywiania lub uzyskaniu informacji o potrzebie dożywiania od wychowawcy klasy, do której uczeń uczęszcza mi się wydaje, że takie deklaracje to żaden uczeń nie złoży raczej, to jest rola wychowawcy i pedagoga P.M.H.Komenda tak, ale jest też taka sytuacja, że dzieci nie wyrażają zgody, nie chcą dożywiane być, mimo że wychowawca czy dyrektor szkoły zgłasza, że jest taka potrzeba bo w tej rodzinie jest jakiś problem ale dziecko na przykład grymasi, są takie dzieci, które grymaszą P.W.Pustułka to chodzi o tą deklarację, że dziecko rezygnuje z tego P.M.H.Komenda tak, my możemy proponować ale rodzice na przykład po rozmowie z dzieckiem mogą po prostu odmówić. P.T.Kulig proszę Państwa chciałem zgłosić taki wniosek formalny aby w harmonogramie, który jest jako załącznik na ostatniej stronie dopisać, bo jest takie zdanie Raporty sporządzane będą oddzielnie dla każdej ze szkół prowadzących dożywianie dzieci objętych programem osłonowym. Raporty wskazujące liczbę dzieci oraz wartość świadczeń przedkładane będą skarbnikowi gminy i żeby tutaj w tym zdaniu dodać będą przedkładane do wiadomości Rady oraz skarbnikowi gminy to jest taki mój wniosek formalny. P.Wł.Wnętrzak ale w harmonogramie realizacji jest w ostatnim punkcie Opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji programu osłonowego i przedłożenie radzie gminy P.T.Kulig rozumiem ale to jest rocznego ale z tabelki wychodzi, że p.skarbnik chyba częściej dostaje, czemu mamy nie dostać jako rada? Taki wniosek złożyłem, przechodzimy do głosowania wniosku: - aby dopisać w zdaniu słowa do wiadomości Rady - Raporty sporządzane będą oddzielnie dla każdej ze szkół prowadzących dożywianie dzieci objętych programem osłonowym. Raporty wskazujące liczbę dzieci oraz wartość świadczeń przedkładane będą do wiadomości Rady skarbnikowi gminy celem weryfikacji wydatków na realizację programu osłonowego oraz planowaniu dodatkowych środków w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Głosowanie za przyjęciem wniosku 9 za, 5 przeciw. Następnie, stwierdził, iż wniosek został przyjęty. Odczytanie projektu chwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Rytro na lata (uchwała Nr III/15/2014). Głosowanie za przyjęciem uchwały jednogłośnie (14 radnych). Następnie stwierdził, iż uchwała została przyjęta. Pkt.10. Wstępne zajęcie stanowiska odnośnie przejęcia udziałów od p.anny Olszowskiej w drodze zamiany (m.in. działka Nr 610/1). P.Wł.Wnętrzak ja to zgłaszałem i tłumaczyłem w interpelacjach na poprzedniej sesji, że mamy problemy z tą działką 610/1, która ciągnie się praktycznie od wjazdu na cmentarz aż tutaj na osiedlu naprzeciw stadionu, to jest aż tam praktycznie do Barnachów jak ktoś kojarzy tą lokalizację Baziaki, Gaworowscy i to jest taki wąski przesmyk wzdłuż drogi krajowej i jest to działka w zasadzie stanowiąca nieużytek ale jest ona strategiczna choćby nawet z powodu prowadzenia kanalizacji gdzie mamy utrudnioną tam możliwość przejścia, a nie da się jej ominąć bo to jest długa działka o powierzchni prawie 1ha 23 i zagmatwane sprawy własnościowe, jest tych właścicieli kilkudziesięciu posiadających różne wielkości udziałów, cała działka została podzielona tam na udziały i już kiedyś tutaj rozmawialiśmy z p.olszowską, że ona regulując sobie sprawy spadkowe i własnościowe byłaby zainteresowana jakby udostępnieniem swych udziałów, co to nam daje? udziały w tej działce 610/1 może nie od razu powodują, że jesteśmy gospodarzami na tym terenie ale jesteśmy współwłaścicielem i w każdej chwili możemy też pozostałych udziałowców jakby zdyscyplinować do wspólnego i solidarnego gospodarowania tą nieruchomością, co mam na myśli? tam są i reklamy, przejścia do prywatnych posesji i różne inne urządzenia, które, nawet droga dojazdowa w kierunku tam Tokarczyków, Bukowskiej, Górskich i tamtych domostw i zawsze są narażeni ci mieszkańcy lub użytkownicy tych działek przyległych na jakieś kłopoty związane z uzyskaniem zgód, czy uzyskaniem jakichś swoich normalnych codziennych przywilejów, i p.anna Olszowska z kolei kilka

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2014

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2014 PROTOKÓŁ NR XXXVI/2014 z obrad sesji Rady Gminy w Rogowie w dniu 6 lutego 2014 r. W obradach udział wzięli: - Radni - wg listy obecności 14 osób - Daniel Kołada - Wójt Gminy - Jolanta Gabrych - Walczak

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Czy ze środków budżetu powiatu można kupić samochód do użytku służbowego przez KM PSP?

Czy ze środków budżetu powiatu można kupić samochód do użytku służbowego przez KM PSP? Czy ze środków budżetu powiatu można kupić samochód do użytku służbowego przez KM PSP? Pytanie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie zwróciła się z prośbą do Starostwa Powiatowego w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r.

Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu r. Aleksandrów Kuj. 10.11.2009r. Protokół nr 48/09 z posiedzenia Zarządu ZGZK w dniu 10.11.2009r. Ad.1 Pan Andrzej Cieśla Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej przywitał członków Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1 Protokół nr 36/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA ROK 2008 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/199/2007

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu i przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu i przedstawił porządek posiedzenia: Protokół nr 55/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 21 czerwca 2012 roku o godz. 09.00 Obecni: Sebastian Burdzy- Powiatu Średzkiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXX /2016 P R O T O K Ó Ł Nr XXX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 12 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła się

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/ /10 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 11 lutego 2010 r.

Uchwała Nr III/ /10 Rady Gminy w Chodzieży Z dnia 11 lutego 2010 r. Uchwała Nr III/ /10 Z dnia 11 lutego 2010 r. Zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku Rozpoczęcie obrad godz. 11 15 W obradach udział wzięli: -Radni, -Sołtysi, -Wójt, Skarbnik, Sekretarz Gminy, -Radca Prawny, -Kierownik

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo