PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))"

Transkrypt

1 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne Nazwa inwestycji : Modernizacja oświetlenia sal wykładowych Collegium Biomedicum GUMed - sala nr im. Mozołowskiego Adres : Gdańsk, ul. Dębinki Inwestor : Gdański Uniwersytet Medyczny Adres : M.Skłodowskiej - Curie A, 80-0 Gdańsk BranŜa : elektryczna Sporządził : mgr inŝ. Jerzy śmurkiewicz Data opracowania :.0.0 Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania.0.0 Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 Kosztorys inwestorski sala.kst Sala nr. DemontaŜe d.. KNNR KNNR 9 d KNNR 9 d KNNR 9 d KNNR 9 d KNNR 9 d DemontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych RAZEM DemontaŜ puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw szt sztucznych lub metalowych 80 szt RAZEM DemontaŜ przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłoŝu ceglanym, m betonowym 500 m RAZEM DemontaŜ aparatów elektrycznych o masie do.5 kg.00 RAZEM.00 DemontaŜ skrzynek i rozdzielni skrzynkowych kg szt szt.00 DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m szt szt.00 RAZEM.00. Rozdzielnica 7 KNR -0 Wykucie wnęk o głębokości do / ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m d m KNNR-W 9 d KNNR 5 d d.. KNNR analogia KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 0-0 kg RAZEM 0.50 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy ()-biegunowy w rozdzielnicach Lampka sygnalizacyjna w rozdzielnicy Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŝeniowy ()-biegunowy w rozdzielnicach - przekaźnik bistabilny PB Wyłącznik nadprądowy -biegunowy w rozdzielnicach - S0 B RAZEM 9.00 Aparaty elektryczne o masie do.5 kg - ochronnik przepięciowy FLT-PLUS CTRL-,5.00 RAZEM.00 Aparaty elektryczne o masie do.5 kg - zasilacz SV/S ABB - - Norma PRO Wersja. Licencja: 98 dla Inspektor

3 Kosztorys inwestorski sala.kst 5 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do.5 kg- port magistralny 60 U ABB d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Aparaty elektryczne o masie do.5 kg - ściemniacz LR/S.. ABB Aparaty elektryczne o masie do.5 kg- łącze RS EA/S.5 ABB Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju Ŝyły do.5 mm pod zaciski Ŝył lub bolce 7 Ŝył 7.00 RAZEM Instalacja oświetleniowa 9 KNNR 5 Przebijanie otworów śr. 5 mm o długości do 0 cm w ścianach lub stropach z otw. d betonu 0 otw KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Rury winidurowe o śr.do 0 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m RAZEM m RAZEM Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm wciągane do rur - m YDY x 50 m RAZEM Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm wciągane do rur - m YDY x,5 90 m RAZEM Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm wciągane do rur - m YDY x,5 70 m RAZEM Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm wciągane do rur - m YDY x,5 0 m 0.00 RAZEM 0.00 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm wciągane do rur - m STP xx0,5 5 m 5.00 RAZEM 5.00 Przygotowanie podłoŝa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w płycie izolacyjnej - drewno RAZEM 5.00 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm RAZEM 5.00 Przygotowanie podłoŝa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłoŝu betonowym RAZEM 5.00 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o wylotach przykręcane Norma PRO Wersja. Licencja: 98 dla Inspektor

4 Kosztorys inwestorski sala.kst RAZEM KNNR 5 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - łącznik d bieg. pt KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNR -0 d KNR -0 d Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przycisk.00 RAZEM.00 Aparaty elektryczne o masie do.5 kg - przycisk z odbiornikiem IR 6-G ABB z pilotem Aparaty elektryczne o masie do.5 kg - port magistralny 60 U ABB Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - System 000 Vega x5 raster kpl. parabola DIM ze zwieszakami i źródłami światła kpl..00 RAZEM.00 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - oprawy System 000 Vega x5 kpl. raster parabola DIM ze zwieszakami i źrodłami światla z modułem awaryjnym kpl..00 RAZEM.00 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - System 000 Lyra QR x50 ze kpl. zwieszakami i źródłami swiatła kpl..00 RAZEM.00 Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - downlight D60 x6 T na zwieszaku ze źródłami kpl. światła 9 kpl RAZEM 9.00 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do x0 W - ewakuacyjna Monitor kpl. kpl..00 RAZEM.00 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do x0 W - ewakuacyjna kpl. Monitor- kpl..00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m kol. 6 kol RAZEM 6.00 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m - przesunięcie kol. kolumny 5 kol RAZEM Badania i pomiary KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar -fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar d pomiar 7.00 KNNR 5 d KNNR 5 d Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-Ŝyłowy odc. RAZEM 7.00 odc..00 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (kaŝdy następny pomiar) - - Norma PRO Wersja. Licencja: 98 dla Inspektor

5 Kosztorys inwestorski sala.kst RAZEM KNNR-W 9 d KNNR-W 9 d.. -0 Pomiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy punkt.00 Pomiar natęŝenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt płaszczyzny roboczej - kaŝdy następny pomiar w pomieszczeniu 00 punkt RAZEM punkt Norma PRO Wersja. Licencja: 98 dla Inspektor

6 Kosztorys inwestorski sala.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość. rozdzielnica modułowa x wnękowa ochronnik przepięciowy FLT-PLUS CTRL-,5 szt zasilacz SV/S ABB szt port magistralny 60 U ABB szt łącze RS EA/S.5 ABB szt Aparaty elektryczne o masie do.5 kg - ściemniacz LR/S.. szt.0000 ABB 7. przycisk z odbiornikiem IR 6-G ABB szt oprawy System 000 Vega x5 raster parabola DIM ze zwieszakami szt.0000 i źrodłami światla 9. oprawy oprawy System 000 Vega x5 raster parabola DIM ze szt.0000 zwieszakami i źrodłami światla z modułem awaryjnym 0. oprawysystem 000 Lyra QR x50 ze zwieszakami i źródłami szt.0000 światła. oprawy downlight D60 x6 T na zwieszaku ze źródłami światła szt oprawy ewakuacyjne Monitor szt oprawaewakuacyjna Monitor lampka Lk-7g F&F szt wyłączniki nadprądowe S0 B0 szt rozłączniki FR0 5A szt przekaźnik bistabilny PB szt łączniki instalacyjne szt przyciski instalacyjne szt puszki izolacyjne podtynkowe szt odgałęźniki bryzgoszczelne szt rury winidurowe RL0 m złączki do RL0 szt przewody kabelkowe YDY x m przewody kabelkowe YDY x,5 m przewody kabelkowe YDY x,5 m przewody kabelkowe YDY x,5 m przewody kabelkowe STP xx0,5 m kołki rozporowe plastykowe szt pilot ABB materiały pomocnicze zł RAZEM Słownie: Norma PRO Wersja. Licencja: 98 dla Inspektor

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy Zamku w Stopnicy\Sieć RTV/SAT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 45317300-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY KOSZTORYS ELEKTRYCZNY Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Ilość Cena jedn. Wartość 1 WĘZEŁ CIEPLNY 1.1 ZASILENIE WĘZŁA 1 d.1.1 KNNR 5 0114-08 Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36 mm szt. 1

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar Instalacje elektryczne wewnętrzne Data: 2009-01-18 Budowa: Kraków Al. 29-go Listopada Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Obiekt: Sale audytoryjne Zamawiający: Akademia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne Przedmiar robót Data: 2008-10-30 Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 526/13 Zamawiający: Tyskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Serwerownia - instalacje elektryczne

Serwerownia - instalacje elektryczne Serwerownia - instalacje elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45312200-9

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ Niniejszy kosztorys jest integralną częścią Projektu Wykonawczego i nie może być bez niego rozpatrywany Podstawa prawna : Dziennik Ustaw Nr130, Poz.1389 z 2004r. Przedmiar robót BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY

KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 51212000-1 Usługi instalowania urządzeń do rejestrowania obecności 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

20-882 Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO

20-882 Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO 20-882 Lublin ul. Organowa 11/19 Uowa nr 56/2012 PRZEDMIAR ROBÓT SIEĆ STRUKTURALNA I TELEFONICZNA Z CCTV W BUD. LUW W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Przedmiar robót Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Budowa: Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Stadionowa 7A, Mysłowice Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Centralne Muzeum

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33 Kosztorys Data:20-06-2011 Budowa: Nr STWiOR:E 1 Kody CPV:45223810-7 Konstrukcje gotowe 45262212-0 Kopanie rowów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315600-4 Instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3.

Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3. Inwestycja: Temat: Adres: Inwestor: BranŜa: Nr projektu: Przebudowa skrzyŝowania ulic Al. Armii Krajowej, Nyskiej i Ziębickiej we Wrocławiu w zakresie sygnalizacji świetlnej zadanie nr 3. Budowa sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin Biuro Projektów BPBM BIMOR Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 67/68, 70-382 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Budynek parterowy agazynowy pochodzenia rolniczego,usytuowany na działce 1190/16 w Biechowie,g.Pacanów Zestawienie powierzchni: Powierzchnia zabudowy 385,602 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Inwestor MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200 Słupsk Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz

Bardziej szczegółowo

EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1

EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1 EL-INWEST RADZISZEWSKI PIOTR 96-321 Musuły ul. Pogodna 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Słupy i oprawy oświetleniowe 45315700-5 Rozdzielnice wolnostojące 45231400-8

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Inwestorski. Budowa sieci teletechnicznej i okablowania strukturalnego

Kosztorys Inwestorski. Budowa sieci teletechnicznej i okablowania strukturalnego Kosztorys Inwestorski Data: 2011-07-11 Budowa: Zakaład Karny Dubliny Gmina Korsze Obiekt: Kompleks Szkolno - Sportowy w Cekcynie Zamawiający: Okręgowy Inspektorat SłuŜby Więziennej ul. Piłsudskiego 3 10-575

Bardziej szczegółowo