Nr 03 (67) marzec 2010 ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 03 (67) marzec 2010 ISSN 1733-1811"

Transkrypt

1 Nr 03 (67) marzec 2010 ISSN

2 Okładka: Nareszcie wiosna - krzyż przydrożny w okolicach Dobrodzienia - fot. Piotr Simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja: Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urzędu Marszałkowskiego), pokój 187, tel: Redaguje Zespół Prasowy w składzie: Jolanta Kawecka, kierownik zespołu, Maria Szylska, redaktor naczelny, Violetta Ruszczewska, Marta Malak. -Branicka. Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych tekstów. Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14. Skład: Studio 4 -Plus, Kępa, ul. Wróblińska 28

3 Opolskie samorządowe Wmaju będziemy obchodzić 20- lecie samorządu w naszym kraju. Każdy zapewne zadaje sobie pytanie: co w tym czasie udało się zrobić, czy decentralizacja to był dobry ruch w działalności zmian ustrojowych i gdzie te zmiany zaprowadziły każdego z nas? Jestem radnym Sejmiku Województwa już trzecią kadencję i mogłem krok po kroku obserwować tworzenie się i rozwój samorządu województwa. Najpierw w sejmiku samorządowym, potem od 2002 roku w Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia na dzień przejmowaliśmy nowe kompetencje i obowiązki. Równolegle z dnia na dzień zmniejszał się i nadal zmniejsza obszar działalności wojewody, którego rola sprowadza się dziś do funkcji kontrolno-nadzorczych, jak również do dbałości o szeroko pojęte bezpieczeństwo. Dziś coraz więcej spraw, które dotyczą każdego z mieszkańców naszego województwa jest przedmiotem obrad i decyzji samorządu województwa, powiatu i gminy. Tym samym coraz mniej decyzji względem naszego regionu podejmowanych jest na szczeblu centralnym. Po 20 latach kształtowania się samorządności w Polsce doszliśmy do tego, że to na poziomie sołectwa dzielone są pieniądze na szereg inwestycji i bieżące jego funkcjonowanie. To w dużej mierze gminy decydują o rozwoju gospodarczym swoich miejscowości i inicjują tworzenie lokalnych samorządów gospodarczych. Sejmik województwa w sferze swoich kompetencji posiada dziś jednostki, które dotychczas funkcjonowały jako struktury administracji rządowej a decyzje nas dotyczące zapadły w centrali, w Warszawie. Dziś prócz przejmowania kompetencji wojewody, samorząd wojewódzki kreuje działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Ponadto samorząd województwa jest dziś organem nadzorującym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i Zespołu Polskich Parków Krajobrazowych. To wszystko powoduje, że decyzje związane z pracą tych placówek mogą być bardziej trafne i efektywne, z większym pożytkiem dla mieszkańców województwa. Jednak niewątpliwie największym atrybutem potrzebnym do prowadzenia zrównoważonego rozwoju całego województwa, jaki dostał marszałek i sejmik województwa, jest możliwość rozdysponowania pieniędzy przeznaczonych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Samorząd województwa bardzo odpowiedzialnie przygotowywał program, negocjował go z Komisją Europejską, potem określił harmonogramy i kryteria naborów wniosków oraz oceny projektów. Ale dzięki temu już dziś możemy jeździć po drogach z pieniędzy unijnych, nasze placówki oświatowe i kulturowe są odrestaurowane a rewitalizacja naszych zabytkowych miast i miasteczek jest w toku. Ważne jest to, co w zakresie wydatkowania pieniędzy unijnych na lata po 2013 roku szykuje nam rząd Donalda Tuska. Otóż kosztem programów sektorowych ma zostać zwiększony udział regionów w dysponowaniu pieniędzy zaprogramowanych na lata W ostatnich czterech latach wzrosła rola marszałków województw oraz tworzonego przez nich Konwentu Marszałków, który poprzez wypracowane przez siebie stanowiska ma duże możliwości oddziaływania zarówno na pracę rządu, jak i poszczególnych ministrów. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że to marszałek Józef Sebesta przedstawiał krytyczne stanowisko sejmiku co do propozycji nowego usytuowania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz uwagi związane z ustawą metropolitalną. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, udało się przekonać rząd do naszych argumentów. Ponadto to bezpośrednie działania marszałka Józefa Sebesty sprawiły, że obwodnice Nysy i Niemodlina dziś są przygotowywane do realizacji, remont nyskiej tamy ma zagwarantowane finansowanie a opolska filharmonia doczeka się drugiego etapu modernizacji. Podsumowując 20 lat samorządności w Polsce może jednoznacznie powiedzieć, że był to dobry kierunek, który cały czas musi ewaluować i który niewątpliwie przyniósł korzyści zarówno regionowi, jak i każdemu mieszkańcowi województwa z osobna. Bogusław Wierdak Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego 3

4 Marszałkowie po raz trzeci na Opolszczyźnie Opole przywitało marszałków województw piękną wiosenną pogodą kolejne posiedzenie Konwentu Marszałków Województw odbyło się bowiem w stolicy województwa. Marszałek Józef Sebesta otwierając obrady zapowiedział, że to już przedostatnie spotkanie marszałków w tym regionie podczas marcowego posiedzenia dokument Linia Współpracy, nad którym pracowali wspólnie z MSWiA podczas ostatnich miesięcy. Określa ona mechanizmy współdziałania pomiędzy administracją rządową i samorządami właśnie w sferze elektronicznej. Rządowe propozycje dotyczące gospodarki wodnościekowej Drugi panel dyskusyjny podczas tego posiedzenia dotyczył nowych propozycji w dziedzinie gospodarki wodnościekowej. Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski podkreślał, że graniczną dla nas datą, wynikającą z traktatu akcesyjnego jest rok 2015, do którego Polska powinna osiągnąć określone parametry czystości wód. Inwestycje, które zostały zgłoszone jako te, które należy zrealizować do tego Pierwszy dzień obrad zdominowały sprawy gospodarki wodno-ściekowej. 4 przewodnictwo Konwentu zostanie przekazane województwu mazowieckiemu. Głównym tematem pierwszej części Konwentu był rozwój społeczeństwa informacyjnego, a wprowadzenia dokonał wiceminister Witold Drożdż z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozwój społeczeństwa informacyjnego pozwoli nam na bycie bliżej siebie, a koordynacja naszych działań w tej sferze pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie administracji na wszystkich szczeblach mówił minister. Marszałkowie podczas tego spotkania podpisali roku, kosztowałyby około 70 mld złotych. To jest niewykonalne, dlatego trzeba urealnić te plany mówił minister. Dlatego też minister, wraz z prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszkiem Karwowskim, przedstawili propozycje, jakie zostały zawarte w aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przeanalizował wszystkie zgłoszone aglomeracje i wskazał wśród nich priorytetowe, które zapewniają 97 proc. RLM dla wypełnienia wymogów traktatu. Koszt tych inwestycji to około 30 mld zł

5 Maciej Strzembosz i Iwo Zaniewski zaprezentowali projekt funkcjonowania mediów przygotowany przez Komitet Obywatelski Mediów Publicznych. i na ich realizacji trzeba się skupić. Aglomeracje, które nie stanowią priorytetów, powinny być realizowane tylko w miarę dostępnych funduszy. Marszałek Józef Sebesta, podsumowując ten temat powiedział, że zapisy traktatu są nieubłagane i województwa muszą zrobić wszystko, żeby określonych terminów dotrzymywać. Podczas posiedzenia zaprezentowano także propozycje zapisów do Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami. Minister Stanisław Gawłowski podkreślił, że dziś zapisy te są na etapie dyskusji międzyresortowej i decyzja o tym, w jakim kierunku pójść czy wybrać wariant samorządowy czy nadal realizować rządowy jeszcze nie zapadła. Podczas Konwentu propozycje nowych rozwiązań przedstawili zaproszeni przez ministra eksperci profesorowie Janusz Zaleski i Elżbieta Nachlik. Profesor Elżbieta Nachlik mówiła, że realizacja rozwoju gospodarki wodnej w zgodzie z wymogami unijnymi, wymaga integracji przestrzennej, należy także gospodarkę wodną traktować horyzontalnie. Profesor Janusz Zaleski przedstawił natomiast nową koncepcję układu instytucjonalnego, zakładającego usamorządowienie zarządzania gospodarką wodną. Przedstawił propozycję utworzenia obligatoryjnych związków samorządów dorzeczy Odry i Wisły, które byłyby wyposażone w kompetencje zarządcze, administracyjne i inwestycyjne. Strona rządowa sprawowałaby wtedy jedynie funkcje inspekcyjne i kontrolne w zakresie zarządzania wodami. Związki dorzeczy miałyby osobowość prawną, samorządy województw przejęłyby zadania wraz z finansowaniem związków dorzeczy (forma subwencji). To propozycja, którą kierujemy do dyskusji publicznej, proponując rozdzielenie zarządzania majątkiem od zarządzania wodami mówił Janusz Zaleski. Marszałkowie, dyskutując nad tymi propozycjami byli zgodni, że problem zacznie się w momencie określenia finansów nowego układu instytucjonalnego. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak mówił m.in. że koncepcja związków dorzeczy jest dość spójna i logiczna. - Mamy jednak już doświadczenia związków samorządowych w dziedzinie przewozów regionalnych, dlatego dość czarno widzę finansowanie tak dużych zadań, jakie pojawią się w sferze gospodarki wodnej mówił. Marszałek Józef Sebesta podsumowując tę dyskusję podkreślał, że podczas tego posiedzenia zaprezentowano całkiem nowe podejście, daleko inne od istniejących rozwiązań, dlatego należy to traktować dopiero jako początek dyskusji nad wypracowaniem ostatecznej koncepcji funkcjonowania tej dziedziny naszego życia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych. W trosce o publiczne media Drugi dzień obrad Konwentu Marszałków Województw RP rozpoczęła prezentacja projektu ustawy o mediach publicznych, przygotowanego przez Komitet Obywatelski Mediów Publicznych. To projekt często nazywany projektem środowisk twórczych, ale tak naprawdę przygotowany przez organizacje pozarządowe. Gośćmi marszałków byli członkowie Komitetu Iwo Zaniewski i Maciej Strzembosz. Iwo Zaniewski powiedział, że nowa ustawa powinna zapewniać dwa kryteria funkcjonowania mediów publicznych: ich odpartyjnienie i apolityczność oraz dobrą jakość i misyjność. 5

6 Budżet po korekcie Radni województwa opolskiego podczas lutowej sesji sejmiku dokonali korekty budżetu województwa. Są zatem szanse na kolejne inwestycje w regionie. Drugi dzień obrad marszałkowie spędzili na opolskim Ostrówku. Maciej Strzembosz mówił, że to pierwsza tak szeroka prezentacja projektu ustawy, który dziś jest w konsultacjach wewnętrznych Komitetu. Mówiąc o finansowaniu mediów publicznych mówiono o powszechnej opłacie audiowizualnej, a także o możliwości współfinansowania programów regionalnych przez samorządy (kontrakty samorządowe). Tym, co szczególnie interesowało marszałków, była koncepcja funkcjonowania TVP 3, czyli pasma dla programów regionalnych. Miałaby to być telewizja, w której istniałby zakaz nadawania reklam ogólnopolskich, regionalne programy byłyby emitowane co najmniej 4 godziny. Marszałek Józef Sebesta mówił, że głosy, które dochodzą do samorządów o złej sytuacji finansowej mediów publicznych są niepokojące, bo w każdym z regionów powinny być dobrze funkcjonujące media elektroniczne, dlatego też marszałkowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji o tym projekcie. Jaka przyszłość wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego? Obecnie w polskim parlamencie trwają prace nad nowelizacją prawa o ruchu drogowym. Nowelizacja przewiduje m.in. tworzenie nowych, tzw. potencjalnych miejsc egzaminowania na prawo jazdy. Przeciwko temu protestują przede wszystkim dziś funkcjonujące wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. O istniejącej sytuacji w WORD-ach mówił podczas Konwentu wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz. Ośrodki stały się jednostkami samorządów 11 lat temu wtedy marszałkowie przejęli 49 ośrodków (funkcjonujących w byłych miastach wojewódzkich). O ile jeszcze kilka lat temu w ośrodkach tworzyły się kilkumiesięczne kolejki do egzaminów na prawo jazdy, to dziś takich kolejek już nie ma. Poza tym prognozy demograficzne wskazują, że klientów będzie mniej. Marszałkowie dyskutowali nad tym projektem, ale wobec pojawiających się różnic w prezentowanych opiniach, nie podjęto podczas obrad stanowiska w tej sprawie, a dyskusja będzie trwała do następnego posiedzenia marszałków. Budżet województwa został zwiększony o 18 mln zł, które zostaną przeznaczone na podpisywanie umów z przedsiębiorcami, beneficjentami RPO, którzy złożyli projekty dotyczące inwestycji innowacyjnych w firmach. Kolejne zwiększenie budżetu o kwotę około 16 mln zł to tzw. wolne środki, które są efektem zamknięcia poprzedniego roku budżetowego. Radni podjęli decyzję, by je przeznaczyć na zakup aparatury i sprzętu do nowych obiektów szpitalnych, które powstają w ramach projektu kluczowego Szpitale opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej niemal 5 mln zł otrzyma Wojewódzkie Centrum Medyczne, zaś 1,4 mln zł Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny. Niezależnie od tego projektu 2 mln zł otrzyma SPZOZ nad Matką i Dzieckiem z przeznaczeniem na modernizację oddziału patologii noworodków i wcześniaków. Radni zmienili także plan wydatków Funduszu Gruntów Rolnych na ten rok w związku z przesunięciem pieniędzy z ubiegłego roku na inwestycje w ramach FOGR na ten rok przeznaczy się ponad 7 mln zł. Sprawą, która zainicjowała żywą dyskusję wśród radnych, były plany prywatyzacji Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu. Choć problemy te nie należą do kompetencji samorządu województwa, wszyscy zgodzili się, że należy trzymać rękę na pulsie, by prywatyzację przeprowadzono zgodnie z interesem całego regionu i jego gospodarki. Emocje wzbudzała zwłaszcza kwota 70 mln złotych, która pojawia się w mediach w kontekście prywatyzacji zakładów przez firmę PCC. Marszałek Józef Sebesta uspokajał, że Zarząd Województwa pilnie śledzi sprawę tej prywatyzacji i na pewno zareaguje w sytuacji, która tej reakcji będzie wyma- Radny Józef Śliwa w rozmowie z marszałkiem Józefem Sebestą. Violetta Ruszczewska 6

7 Radni w przerwie obrad uczestniczyli w otwarciu wystawy o grodach, przygotowanej przez nyskie muzeum. gała. Przewodniczący sejmiku Bogusław Wierdak mówił, że obecnie toczą się negocjacje i dlatego też należy czekać na dalsze informacje w tej sprawie. Podczas sesji informacje dotyczące działalności administracji rządowej w regionie przekazał wojewoda Ryszard Wilczyński. Mówił przede wszystkim o nakładach na inwestycje przeciwpowodziowe w regionie, które w ramach programu dla Odry od 2007 roku wzrosły dwukrotnie. W tym roku na realizację programu w regionie przeznaczono około 7 mln złotych głównie na obwałowania wokół Ciska, ale także na prace wokół Osobłogi. Obrady prowadził Bogusław Wierdak, przewodniczący sejmiku. Radni uchwalili także nowy regulamin przyznawania stypendiów marszałka województwa najlepszym uczniom szkół prowadzonych przez województwo opolskie oraz studentom. Zależy nam na tym, żeby najzdolniejsi pozostawali w regionie, dlatego chcemy ich nagrodzić za ich pracę podczas całego roku mówił marszałek. Dlatego też m.in. w tym roku po raz pierwszy stypendia marszałka otrzymają studenci studiów doktoranckich i doktoranci opolskich uczelni pozwala na to zmieniona ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. VR 7

8 Wizyta lekarzy kardiologów z Nadrenii-Palatynatu Krzysztof Zanussi doctorem honoris causa UO 8 Na zaproszenie Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa od 1 do 3 marca przebywali z wizytą w Opolu lekarze kardiolodzy z Nadrenii-Palatynatu. Program ich wizyty rozpoczął się spotkaniem w Izbie Lekarskiej w Opolu, podczas którego jej prezes dr Jerzy Jakubiszyn przedstawił organizację ochrony zdrowia w województwie opolskim. Na kolejnym spotkaniu, również w Izbie Lekarskiej, ordynatorzy oddziałów kardiologii dr Władysław Niemieccy kardiolodzy w czasie zwiedzania Nysy. Pluta i kardiochirurgii dr Jacek Kaperczak oraz zastępca ordynatora kardiologii dr Piotr Feusette przedstawili organizację lecznictwa w zakresie leczenia chorób serca w województwie opolskim oraz w Wojewódzkim Centrum Medycznym. Zasady finansowania usług medycznych przedstawił zastępca dyrektora ds. medycznych Oddziału Opolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Roman Kolek. W drugim dniu wizyty goście odwiedzili Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, gdzie zwiedzili oddziały kardiologii i kardiochirurgii i oddział ratunkowy. Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między lekarzami opolskiego WCM-u oraz klinikami, w których pracują goście z Nadrenii. Po południu delegacja udała się do Nysy, gdzie zwiedziła Bazylikę Mniejszą Św. Jakuba i Agnieszki oraz skarbiec w dzwonnicy bazyliki. Kolejnym punktem programu była wizyta w szpitalu MSWiA w Głuchołazach, gdzie goście zapoznali się z organizacją systemu rehabilitacji kardiologicznej w województwie opolskim. W ostatnim dniu wizyty goście odwiedzili Polsko-Amerykańską Klinikę Serca w Kędzierzynie-Koźlu. Ordynator oddziału dr Janusz Prokopczuk oraz prezes Zarządu Spółki prof. Piotr Buszman przedstawili jednostkę, system organizacyjny i standardy leczenia. JM Uniwersytet Opolski nadał Krzysztofowi Zanussiemu, wybitnemu twórcy polskiego kina, tytuł doctora honoris causa tej uczelni. Uroczystość odbyła się 5 marca w auli Wydziału Teologicznego UO. Laudację wygłosił ks. dr hab. Marek Lis, który przypomniał, że Krzysztof Zanussi jest na trwałe związany z kinem i teatrem, a jego nazwisko jako reżysera, autora scenariuszy, opiekuna artystycznego, producenta i aktora - pojawia się w czołówkach bez mała siedemdziesięciu filmów realizowanych w Polsce i na świecie. Zanussi jest jednym z najbardziej aktywnych ambasadorów polskiej kultury w świecie, jest twórcą stawiającym pytania związane z duchowością, światem wartości i wiarą. Doktorat honorowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego powiedział ksiądz Marek Lis jest zatem spłatą długu, jaki przez dziesięciolecia zaciągnęliśmy jako widzowie filmów głęboko humanistycznych i prowadzących do refleksji nad ludzką duchownością. Jest wyrazem uznania za wszechstronne zaangażowanie artystyczne i naukowe, wdzięczności za chrześcijańską i ekumeniczną obecność w świecie kinematografii, za uporczywe przypominanie o wartościach, które czynią świat bardziej ludzkim. Prof. Maciej Wojtyszko z Akademii Teatralnej w Warszawie mówił, że Zanussi jest fenomenem, który łączy pracowitość z talentem, błyskotliwość z wiedzą, zdolności językowe z umiejętnościami pedagogicznymi. Jego skupienie i wytrwałość w realizowaniu zadań, które uważa za ważne, są imponujące. Jego intuicja dotycząca rangi spraw istotnych jest godna podziwu. Jego siła i styl pokonywania przeszkód mogą wzbudzić zazdrość nie tylko wśród artystów, ale również wśród osób uprawiających sporty ekstremalne. Nowo mianowany doctor honoris causa stwierdził: - W moim najgłębiej subiektywnym odczuciu każde akademickie wyróżnienie przynosi błysk nadziei, że to co robię, ma sens. Marszałek Józef Sebesta pogratulował Krzysztofowi Zanussiemu otrzymanego tytułu i wręczył pamiątkowy upominek.

9 W obliczu obojętności, a często wrogości świata błysk ten czasem rozpływa się w mroku i wtedy przynosi zwątpienie. Wierny towarzysz każdego twórcy. Dziękuję za błysk nadziei. Gratulując Krzysztofowi Zanussiemu otrzymanego tytułu, marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, powiedział: - Jestem przedstawicielem pokolenia, któremu niemal w całym dorosłym życiu towarzyszą filmy Krzysztofa Zanussiego. To filmy, które nie poddają się żadnym modom i pewnie dlatego długo się o nich pamięta, a zawsze dyskutuje. Bo zawsze najważniejszy jest w nich człowiek, często dokonujący wyborów, które nie poddają się jednoznacznym ocenom moralnym. I pewnie dlatego to wspaniałe kino może być dla nas zwierciadłem, pomagającym poznać siebie i życie. MS Śląskie Davos WOpolu zakończyło się Międzynarodowe Forum Gospodarcze Śląsk 2010, które było współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i miasto Opole. Śląskie Davos, jak nazwano to przedsięwzięcie, było spotkaniem przedstawicieli biznesu z regionu, kraju i zagranicy, ekonomistów, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji finansowych, parlamentarzystów, przedstawicieli krajowych i zagranicznych izb gospodarczych oraz przedstawicieli służb dyplomatycznych wielu krajów. Na spotkaniu pojawili się reprezentanci około 60 państw z niemal ze wszystkich kontynentów, a dwudniowa dyskusja dotyczyła przede wszystkim atrakcyjności inwestycyjnej regionu. W trakcie dyskusji, prezentacji, wystaw i poprzez przygotowane wydawnictwa uczestnicy forum mogli zapoznać się z bogatą ofertą inwestycyjną południowej Polski oraz osiągnięciami regionu w dziedzinie badań i rozwoju, nowoczesnych technologii, innowacji oraz handlu zagranicznego. O możliwościach inwestycyjnych województwa opolskiego mówił marszałek Józef Sebesta, który podkreślał, że Opolszczyzna - ze względu na swoje przygraniczne położenie, bliską odległość do chłonnych rynków zbytu (zwłaszcza Niemiec, ale także innych państw UE) oraz funkcjonujące od lat żywe kontakty mieszkańców z zagranicą, jest doskonałym partnerem do współpracy międzynarodowej. Mówiąc o atutach regionu, wskazywał przede wszystkim na doskonałe skomunikowanie województwa z krajem i Europą, ale także na konkurencyjność inwestowania w województwie opolskim, m.in. ze względu na najwyższe w kraju ulgi podatkowe na terenach znajdujących się w obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz niższe koszty terenów inwestycyjnych. Na zakończenie swojej prezentacji marszałek zwrócił uwagę na jeszcze jeden specyficzny walor województwa opolskiego: - To co wyróżnia nasz region to praca naszych mieszkańców na Zachodzie. Ci ludzie nabyli tam fachowości, teraz tu powracają i tu chcą żyć. Pomóżmy im w tych powrotach i zainwestujmy tu, aby spełnić ich marzenia zachęcał. Drugiego dnia Forum w debacie wziął udział przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, który mówiąc o naszym regionie podkreślał, że Opolszczyzna to jeden z krajowych liderów w korzystaniu z funduszy unijnych. Zachęcał do jeszcze większego korzystania z pieniędzy unijnych, zwłaszcza tych przeznaczonych na innowacje i badania. VR Na zaproszenie organizatorów forum przyjechał Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. 9

10 Fot. Piotr Simonides Pałac z folwarkiem

11 Woskowicki pałac leży około 12 km od Namysłowa. Budowla powstała około 1800 roku na zrębie wcześniejszej. Przebudowa w 1912 roku nadała jej neogotycki styl, dodano wówczas ganek od frontu oraz wykusz. Budynek pałacowy ma trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice sklepione kolebkowo z lunetami. Pałac wybudowano ma planie prostokąta z wysoką wieżą od wschodu. W centralnej części dziedzińca znajduje się renesansowy spichlerz wybudowany w latach Do innych ciekawszych elementów zabytkowego zespołu należą: klasycystyczna oficyna z około 1800 roku oraz dawna stajnia dworska o konstrukcji szkieletowej z XVIII wieku. Od 1960 roku w zabytkowym pałacu mieści się Ośrodek Leczenia Odwykowego.

12 Kolejne 120 mln trafi na wieś Jubileusz służb zatrudnienia Wurzędzie marszałkowskim podpisano umowy z beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Do realizacji w tym działaniu zatwierdzono 51 projektów, a wartość przyznanej pomocy to zł. Umowy z marszałkiem Józefem Sebestą i członkiem Zarządu Województwa Tomaszem Kostusiem podpisali beneficjenci, którzy składali projekty związane z zaopatrzeniem w wodę oraz systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków. Marszałek, otwierając spotkanie z beneficjentami powiedział, że Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował uroczystą galę z okazji 20 lecia publicznych służb zatrudnienia. Poprzednika WUP-u Wojewódzkie Biuro Pracy powołał Wojewoda Opolski 8 października 1990 roku. Były to czasy, kiedy bezrobocie zaczęło się dopiero ujawniać na polskim rynku pracy. W całym kraju zaczął tworzyć się wówczas nowy system służb zatrudnienia, które to służby rozpoczynały swoją działalność od wypłat tzw. kuroniówek. W województwie opolskim bezrobotnych zarejestrowano wówczas zaledwie 700. Były to osoby uporczywie uchylające się od 12 Umowę podpisała w imieniu gminy Polska Cerekiew jej wójt Krystyna Helbin (w środku) liczba złożonych wniosków w sumie było ich 52 jest wyrazem dużej aktywności gmin w staraniach o fundusze europejskie. Przyznane pieniądze przyczynią się znacząco do poprawy życia na opolskich wsiach, poprzez polepszenie ich infrastruktury technicznej. Jakie będą efekty rzeczowe projektów? Planowana jest budowa m.in. 359 km sieci kanalizacyjnych, 96 km sieci wodociągowych, 496 oczyszczalni ścieków w tym 492 przydomowych, przepompowni, stacja uzdatniania wody, zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO. Na czwarty kwartał tego roku zapowiedziano kolejny nabór wniosków na pozostałą w tym działaniu PROW kwotę około 23 mln zł. Wcześniej, już w grudniu zostały podpisane pierwsze umowy z beneficjentami działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, dotyczące zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii odnawialnej było to w sumie 10 umów na kwotę około 1,4 mln zł. VR. Fot: Jerzy Stemplewski Dziesięciu pracowników służ zatrudnienia otrzymało odznaki Za zasługi dla Województwa Opolskiego. pracy. Wraz z powstawaniem nowego prawodawstwa osoby te otrzymywały zasiłki dla bezrobotnych. Wojewódzkie służby zatrudnienia funkcjonowały przez pierwsze trzy lata jako osobny wydział Urzędu Wojewódzkiego, w terenie zaś były to rejonowe biura pracy. Na uroczystości jubileuszowej w Filharmonii Opolskiej spotkali się obecni i byli pracownicy opolskich służb zatrudnienia. Wszystkich gorąco powitał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jacek Suski. Marszałek Józef Sebesta dziesięć szczególnie zasłużonych osób uhonorował Odznaką Za Zasługi dla Województwa Opolskiego. Byli wśród nich Milena Piechnik, Brygida Piosek, Zbigniew Kłaczek, Maria Labus, Danuta Lewandowska, Małgorzata Janik, Anna Wojtal, Urszula Ilnicka, Zdzisław Wroniecki i Małgorzata Kulesza. JK

13 Aktywne opolskie dziouchy Europosłanka Danuta Jazłowiecka, poseł Janina Okrągły i wicemarszałek Teresa Karol zorganizowały konferencję dla opolskich kobiet Te opolskie dziouchy. Aktywne kobiety wybór czy konieczność. Sala konferencyjna w urzędzie marszałkowskim jeszcze nigdy nie widziała takiego tłumu liczba uczestniczek przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorek. Marszałek Józef Sebesta, witając wszystkie uczestniczki spotkania powiedział, że ta pełna sala dowodzi, że opolskie kobiety są niezwykle aktywne, a często w samorządach biją swoich kolegów na głowę. Tam, gdzie rządzą kobiety, gołym okiem widać, że to dobre rządy mówił. I jak tak patrzę na tę salę, to się obawiam, że to my, mężczyźni, za kilka lat będziemy musieli walczyć o parytet zakończył marszałek przy brawach zebranych na sali kobiet. W konferencji wzięła udział także minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, która mówiła, że aktywność Opolanek - w porównaniu z innymi regionami jest ogromna. Podkreślała jednak, że nadal trzeba pracować nad poprawą warunków dla rozwijania tej aktywności. Wielkie brawa zebrała profesor Dorota Simonides. Mówię do was jako seniorka, już nie jako senatorka powiedziała na początek i chcę podkreślić, że wszystko, co osiągnęłam w życiu, dostałam dlatego, że byłam lepsza od innych, a nie dlatego, że byłam kobietą. Dlatego też profesor Simonides mówiła, że jest przeciwniczką parytetu i apelowała do zebranych, by nie starały się być mężczyznami. Bądźcie najlepsze, wykorzystujcie swoje talenty nawoływała. Przedstawicielki samorządów lokalnych, sołtyski i lokalne liderki podczas tej konferencji dzieliły się swoimi przemyśleniami na tematy ważne dla kobiet aktywnych. Mówiły o swoich doświadcze- Szala konferencyjna ledwie pomieściła taką liczbę uczestniczek. niach łączenia pracy z obowiązkami rodzicielskimi, o tym, jak być liderką zmian na wsi, co pomaga w osiąganiu sukcesów w życiu zawodowym i pracy społecznej, podkreślały wagę kultury i kultywowania tradycji w rozwoju swoich lokalnych Jolanta Fedak, minister pracy, uważa, że aktywnością Opolanek nie jest źle. społeczności. I właśnie ta tradycyjna kultura, twórczość ludowa i artystyczne pokazy zespołów z opolskich wsi towarzyszyły całodniowym obradom. VR Kobiety trzymające władzę. 13

14 Opolska Marka 2009 Najlepsi nagrodzeni Kategoria produkt: PPHU LUMAR Lucjan Walkowicz z Byczyny, producent słodyczy (głównie wafli), które wysyłane są m. in. do Emiratów Arabskich, USA, Korei Płd, Chin, Iranu, Tajlandii i niemal całej Europy. Kategoria Usługa: Po raz siódmy Zarząd Województwa Opolskiego nagrodził tytułem Opolskiej Marki najlepsze firmy z naszego regionu. Gala konkursu odbyła się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego 5 marca. Jury, pod przewodnictwem wicemarszałka, Józefa Kotysia, wyłoniło laureatów: I. Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw Kategoria Eksport: Firma Protec z Chróścic producent m. in. haków i podpór montażowych do kolektorów i baterii solarnych. Produkcja eksportowana jest do krajów Unii Europejskiej. Kategoria Przedsiębiorstwo i Kategoria Produkt Specjalistyczny: Firma Stegu z Jełowej rodzinna firma powstała w 1994 roku, producent kamienia dekoracyjnego, płytek, narożników cegło- i kamieniopodobnych, ręcznie formowanych płytek o niepowtarzalnych wzorach. Firma zatrudnia 210 osób, eksportuje do Kanady, Kazachstanu, USA, Norwegii, Francji. Oddzielną statuetkę otrzymała też za marseille kamień dekoracyjny z betonu najwyższej klasy, o niezwykłych kolorach i fakturze. Drukarnia Opolgraf w Opolu, jedna z czołowych polskich drukarni, producent około 8 mln książek rocznie i 1700 tytułów. Jako pierwsza w kraju zastosowała nowoczesną metodę oklejania książek klejem PUR, pierwsza też wprowadziła program służący do zdalnego zatwierdzania materiałów do druku. Kategoria Usługa Specjalistyczna: Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie przychodnia z 9 poradniami specjalistycznymi, wyposażona w wysokiej jakości sprzęt medyczny, na specjalistyczne zabiegi czeka się maksymalnie dwa tygodnie. II. Sektor Dużych Przedsiębiorstw Kategoria Eksport: PMUE REMAK SA w Opolu firma specjalistyczna zajmująca się montażem, modernizacją i remontami urządzeń energetycznych, działa od 1970 roku, Świadczy usługi w całej Unii Europejskiej. Kategoria Przedsiębiorstwo: Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA w Kędzierzynie Koźlu jeden z największych w kraju producentów chemicznych. 14 Zdobywcy tytułu Opolska Marka 2009

Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811

Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811 Nr 10 (86) październik 2011 ISSN 1733-1811 Okładka: Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Opolskiej - fot. Piotr simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu

Bardziej szczegółowo

Nr 03 (55) marzec 2009 ISSN 1733-1811

Nr 03 (55) marzec 2009 ISSN 1733-1811 Nr 03 (55) marzec 2009 ISSN 1733-1811 Okładka: Pierwsze oznaki wiosny - fot. Piotr Simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811

Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811 Nr 1 (89) styczeń 2012 ISSN 1733-1811 Okładka: bulwary nad Młynówką w Opolu Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja: 45-082 Opole, ul.

Bardziej szczegółowo

Komisarz Danuta Hübner w Opolu i Nysie Nie przegapić szansy

Komisarz Danuta Hübner w Opolu i Nysie Nie przegapić szansy 02 (30) 2007 LUTY issn 1733-1811 Opolskie 3 Uczelnie z pomysłami tutaj zostaję Uniwersytet Opolski Trzeba przekonać młodych do pozostania w kraju. Tu jest nasza mała ojczyzna, nasze miejsce i szansa na

Bardziej szczegółowo

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Do dwóch nowoczesnych budynków położonych przy ul. Technologicznej 2 w Opolu wprowadziły się już firmy, a wolnych miejsc brakuje od dawna. Oficjalne otwarcie Parku

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (51) listopad 2008

Nr 11 (51) listopad 2008 Nr 11 (51) listopad 2008 ISSN 1733-1811 W numerze: Kadencja na półmetku str. 4 Są pieniądze dla przedsiębiorców str. 7 Miarka dla mecenasów kultury str. 8 Opolski dom musi ożyć str. 9 Jak Opolanie obchodzili

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811

Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811 Nr 11 (99) listopad 2012 ISSN 1733-1811 Oczami Leszka Ołdaka Opolskie W Regionalne M r województwa opolskiego. Redakcja: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urz du M kowskiego), pokój 187, tel: 77

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy

NASZ. Świętokrzyski Informator Samorządowy NASZ gazeta bezpłatna Świętokrzyski Informator Samorządowy Nr 3 (62) / 2012 ISSN 1897-4546 Z myślą o pasażerach - rozmowa z Janem Maćkowiakiem, członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego czytaj na

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego str. 4. Kapitał Dolnego Śląska

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego str. 4. Kapitał Dolnego Śląska sierpień 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Promujemy przedsiębiorczość i integrujemy środowisko biznesowe, ponieważ uważamy, że innowacyjność w mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22 Kronika NR 4 (110) 2012 ROK / ISSN 1730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s.

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013 VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców styczeń/luty 2013 1 2 styczeń/luty 2013 Szanowni Państwo Lubuskie firmy nagrodzone - laureaci

Bardziej szczegółowo

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW

DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW Głos Przedsiebiorcy i 01/2015 1 (78) /2015 Grupa zakupowa I Z Fundusze europejskie Lubuski Lider Biznesu P H Misje gospodarcze Szkolenia DBAMY O PRZEDSIEBIORCÓW 1 2 Obecnie tworzymy grupy zakupowe na:

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI

ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI ŚWIATOWY DZIEŃ JAKOŚCI str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (60) Listopad/Grudzień 2012 W OBLICZU KRYZYSU str. 40 ZARZĄDZANIE POD ZNAKIEM JAKOŚCI str. 71 PODNOSZENIE WARTOŚCI MARKI

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy 2 Drodzy Czytelnicy Wykorzystaliśmy już finanse z poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Czas więc na ostateczne podsumowania.

Bardziej szczegółowo

Firmy wstrzymują inwestycje

Firmy wstrzymują inwestycje Lubuskie Forum Gospodarcze: Jakie będzie województwo w 2030? Firmy wstrzymują inwestycje mówi Jeremi Mordasewicz FUNDUSZE UE Mapa przedsiębiorcy PRAWO Sądzić się polubownie PROJEKT Biznes i nauka FOTORELACJA

Bardziej szczegółowo

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082

5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 5/2011 (118) rok XII ISSN 1508-5082 InfoRegion Fot. Archiwum Nowe Podkarpacie Fot. Archiwum Miasta Przemyśla Tygrysy biznesu Podkarpackiego Trójmiasta Najprężniej działające firmy z południa regionu otrzymały

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. listopad 2012 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ. listopad 2012 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 9 (54) /2012 NOWY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ listopad 2012 1 2 listopad 2012 Szanowni Państwo ostatnich miesiącach Izba skupiła W się na działaniach o charakterze

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku

Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku Powiatowe inwestycje na miarę XXI wieku Dwie kubaturowe inwestycje powiatu, z którymi musiał zmierzyć się samorząd powiatowy w obecnej kadencji to rozbudowa i adaptacja obiektów Zespołu Szkół w Erminowie

Bardziej szczegółowo

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Śląski. Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA. www.kapitalslaski.pl. Kapitał Śląski. www.kapitalslaski.pl. Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje czerwiec 2015 Śląski Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Beata Drzazga Prezes Zarządu BetaMed SA Misją BetaMed SA jest praca nad nieustanną poprawą jakości życia osób wymagających wieloaspektowego leczenia,

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Fot. Michał Pasich. Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego NR 2 (120) 2013 ROK / ISSN 1730-749X

Kronika. Mazowiecka. Fot. Michał Pasich. Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego NR 2 (120) 2013 ROK / ISSN 1730-749X Kronika NR 2 (20) 203 ROK / ISSN 730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Fot. Michał Pasich Dobrze wydane pieniądze. Fundusz sołecki s. 0 Wykorzystajmy LEADERA, rozwijajmy obszary

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w województwie opolskim

Rewitalizacja w województwie opolskim nr 76 2012 rok VIII Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 Rewitalizacja w województwie opolskim Józef Sebesta marszałek województwa opolskiego Priorytety Opolszczyzny (czyt.

Bardziej szczegółowo

Numer 4(16)/2012 ISSN 2081-8033

Numer 4(16)/2012 ISSN 2081-8033 Numer 4(16)/2012 ISSN 2081-8033 Marzę o mieście przyszłości str. 6 Odkryj Lubelskie. Na nowo str. 17 Podróż za... jedno kliknięcie str. 18 Ostatnie konkursy dla firm w tym RPO str. 21 Spis treści Aktualności

Bardziej szczegółowo