Nr 03 (67) marzec 2010 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 03 (67) marzec 2010 ISSN 1733-1811"

Transkrypt

1 Nr 03 (67) marzec 2010 ISSN

2 Okładka: Nareszcie wiosna - krzyż przydrożny w okolicach Dobrodzienia - fot. Piotr Simonides Oczami Leszka Ołdaka Opolskie Wiadomości Regionalne Miesięcznik samorządu województwa opolskiego. Redakcja: Opole, ul. Piastowska 14 (budynek Urzędu Marszałkowskiego), pokój 187, tel: Redaguje Zespół Prasowy w składzie: Jolanta Kawecka, kierownik zespołu, Maria Szylska, redaktor naczelny, Violetta Ruszczewska, Marta Malak. -Branicka. Zastrzegamy sobie prawo skracania nadesłanych tekstów. Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14. Skład: Studio 4 -Plus, Kępa, ul. Wróblińska 28

3 Opolskie samorządowe Wmaju będziemy obchodzić 20- lecie samorządu w naszym kraju. Każdy zapewne zadaje sobie pytanie: co w tym czasie udało się zrobić, czy decentralizacja to był dobry ruch w działalności zmian ustrojowych i gdzie te zmiany zaprowadziły każdego z nas? Jestem radnym Sejmiku Województwa już trzecią kadencję i mogłem krok po kroku obserwować tworzenie się i rozwój samorządu województwa. Najpierw w sejmiku samorządowym, potem od 2002 roku w Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia na dzień przejmowaliśmy nowe kompetencje i obowiązki. Równolegle z dnia na dzień zmniejszał się i nadal zmniejsza obszar działalności wojewody, którego rola sprowadza się dziś do funkcji kontrolno-nadzorczych, jak również do dbałości o szeroko pojęte bezpieczeństwo. Dziś coraz więcej spraw, które dotyczą każdego z mieszkańców naszego województwa jest przedmiotem obrad i decyzji samorządu województwa, powiatu i gminy. Tym samym coraz mniej decyzji względem naszego regionu podejmowanych jest na szczeblu centralnym. Po 20 latach kształtowania się samorządności w Polsce doszliśmy do tego, że to na poziomie sołectwa dzielone są pieniądze na szereg inwestycji i bieżące jego funkcjonowanie. To w dużej mierze gminy decydują o rozwoju gospodarczym swoich miejscowości i inicjują tworzenie lokalnych samorządów gospodarczych. Sejmik województwa w sferze swoich kompetencji posiada dziś jednostki, które dotychczas funkcjonowały jako struktury administracji rządowej a decyzje nas dotyczące zapadły w centrali, w Warszawie. Dziś prócz przejmowania kompetencji wojewody, samorząd wojewódzki kreuje działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Ponadto samorząd województwa jest dziś organem nadzorującym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i Zespołu Polskich Parków Krajobrazowych. To wszystko powoduje, że decyzje związane z pracą tych placówek mogą być bardziej trafne i efektywne, z większym pożytkiem dla mieszkańców województwa. Jednak niewątpliwie największym atrybutem potrzebnym do prowadzenia zrównoważonego rozwoju całego województwa, jaki dostał marszałek i sejmik województwa, jest możliwość rozdysponowania pieniędzy przeznaczonych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Samorząd województwa bardzo odpowiedzialnie przygotowywał program, negocjował go z Komisją Europejską, potem określił harmonogramy i kryteria naborów wniosków oraz oceny projektów. Ale dzięki temu już dziś możemy jeździć po drogach z pieniędzy unijnych, nasze placówki oświatowe i kulturowe są odrestaurowane a rewitalizacja naszych zabytkowych miast i miasteczek jest w toku. Ważne jest to, co w zakresie wydatkowania pieniędzy unijnych na lata po 2013 roku szykuje nam rząd Donalda Tuska. Otóż kosztem programów sektorowych ma zostać zwiększony udział regionów w dysponowaniu pieniędzy zaprogramowanych na lata W ostatnich czterech latach wzrosła rola marszałków województw oraz tworzonego przez nich Konwentu Marszałków, który poprzez wypracowane przez siebie stanowiska ma duże możliwości oddziaływania zarówno na pracę rządu, jak i poszczególnych ministrów. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że to marszałek Józef Sebesta przedstawiał krytyczne stanowisko sejmiku co do propozycji nowego usytuowania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz uwagi związane z ustawą metropolitalną. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, udało się przekonać rząd do naszych argumentów. Ponadto to bezpośrednie działania marszałka Józefa Sebesty sprawiły, że obwodnice Nysy i Niemodlina dziś są przygotowywane do realizacji, remont nyskiej tamy ma zagwarantowane finansowanie a opolska filharmonia doczeka się drugiego etapu modernizacji. Podsumowując 20 lat samorządności w Polsce może jednoznacznie powiedzieć, że był to dobry kierunek, który cały czas musi ewaluować i który niewątpliwie przyniósł korzyści zarówno regionowi, jak i każdemu mieszkańcowi województwa z osobna. Bogusław Wierdak Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego 3

4 Marszałkowie po raz trzeci na Opolszczyźnie Opole przywitało marszałków województw piękną wiosenną pogodą kolejne posiedzenie Konwentu Marszałków Województw odbyło się bowiem w stolicy województwa. Marszałek Józef Sebesta otwierając obrady zapowiedział, że to już przedostatnie spotkanie marszałków w tym regionie podczas marcowego posiedzenia dokument Linia Współpracy, nad którym pracowali wspólnie z MSWiA podczas ostatnich miesięcy. Określa ona mechanizmy współdziałania pomiędzy administracją rządową i samorządami właśnie w sferze elektronicznej. Rządowe propozycje dotyczące gospodarki wodnościekowej Drugi panel dyskusyjny podczas tego posiedzenia dotyczył nowych propozycji w dziedzinie gospodarki wodnościekowej. Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski podkreślał, że graniczną dla nas datą, wynikającą z traktatu akcesyjnego jest rok 2015, do którego Polska powinna osiągnąć określone parametry czystości wód. Inwestycje, które zostały zgłoszone jako te, które należy zrealizować do tego Pierwszy dzień obrad zdominowały sprawy gospodarki wodno-ściekowej. 4 przewodnictwo Konwentu zostanie przekazane województwu mazowieckiemu. Głównym tematem pierwszej części Konwentu był rozwój społeczeństwa informacyjnego, a wprowadzenia dokonał wiceminister Witold Drożdż z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozwój społeczeństwa informacyjnego pozwoli nam na bycie bliżej siebie, a koordynacja naszych działań w tej sferze pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie administracji na wszystkich szczeblach mówił minister. Marszałkowie podczas tego spotkania podpisali roku, kosztowałyby około 70 mld złotych. To jest niewykonalne, dlatego trzeba urealnić te plany mówił minister. Dlatego też minister, wraz z prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszkiem Karwowskim, przedstawili propozycje, jakie zostały zawarte w aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przeanalizował wszystkie zgłoszone aglomeracje i wskazał wśród nich priorytetowe, które zapewniają 97 proc. RLM dla wypełnienia wymogów traktatu. Koszt tych inwestycji to około 30 mld zł

5 Maciej Strzembosz i Iwo Zaniewski zaprezentowali projekt funkcjonowania mediów przygotowany przez Komitet Obywatelski Mediów Publicznych. i na ich realizacji trzeba się skupić. Aglomeracje, które nie stanowią priorytetów, powinny być realizowane tylko w miarę dostępnych funduszy. Marszałek Józef Sebesta, podsumowując ten temat powiedział, że zapisy traktatu są nieubłagane i województwa muszą zrobić wszystko, żeby określonych terminów dotrzymywać. Podczas posiedzenia zaprezentowano także propozycje zapisów do Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami. Minister Stanisław Gawłowski podkreślił, że dziś zapisy te są na etapie dyskusji międzyresortowej i decyzja o tym, w jakim kierunku pójść czy wybrać wariant samorządowy czy nadal realizować rządowy jeszcze nie zapadła. Podczas Konwentu propozycje nowych rozwiązań przedstawili zaproszeni przez ministra eksperci profesorowie Janusz Zaleski i Elżbieta Nachlik. Profesor Elżbieta Nachlik mówiła, że realizacja rozwoju gospodarki wodnej w zgodzie z wymogami unijnymi, wymaga integracji przestrzennej, należy także gospodarkę wodną traktować horyzontalnie. Profesor Janusz Zaleski przedstawił natomiast nową koncepcję układu instytucjonalnego, zakładającego usamorządowienie zarządzania gospodarką wodną. Przedstawił propozycję utworzenia obligatoryjnych związków samorządów dorzeczy Odry i Wisły, które byłyby wyposażone w kompetencje zarządcze, administracyjne i inwestycyjne. Strona rządowa sprawowałaby wtedy jedynie funkcje inspekcyjne i kontrolne w zakresie zarządzania wodami. Związki dorzeczy miałyby osobowość prawną, samorządy województw przejęłyby zadania wraz z finansowaniem związków dorzeczy (forma subwencji). To propozycja, którą kierujemy do dyskusji publicznej, proponując rozdzielenie zarządzania majątkiem od zarządzania wodami mówił Janusz Zaleski. Marszałkowie, dyskutując nad tymi propozycjami byli zgodni, że problem zacznie się w momencie określenia finansów nowego układu instytucjonalnego. Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak mówił m.in. że koncepcja związków dorzeczy jest dość spójna i logiczna. - Mamy jednak już doświadczenia związków samorządowych w dziedzinie przewozów regionalnych, dlatego dość czarno widzę finansowanie tak dużych zadań, jakie pojawią się w sferze gospodarki wodnej mówił. Marszałek Józef Sebesta podsumowując tę dyskusję podkreślał, że podczas tego posiedzenia zaprezentowano całkiem nowe podejście, daleko inne od istniejących rozwiązań, dlatego należy to traktować dopiero jako początek dyskusji nad wypracowaniem ostatecznej koncepcji funkcjonowania tej dziedziny naszego życia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych. W trosce o publiczne media Drugi dzień obrad Konwentu Marszałków Województw RP rozpoczęła prezentacja projektu ustawy o mediach publicznych, przygotowanego przez Komitet Obywatelski Mediów Publicznych. To projekt często nazywany projektem środowisk twórczych, ale tak naprawdę przygotowany przez organizacje pozarządowe. Gośćmi marszałków byli członkowie Komitetu Iwo Zaniewski i Maciej Strzembosz. Iwo Zaniewski powiedział, że nowa ustawa powinna zapewniać dwa kryteria funkcjonowania mediów publicznych: ich odpartyjnienie i apolityczność oraz dobrą jakość i misyjność. 5

6 Budżet po korekcie Radni województwa opolskiego podczas lutowej sesji sejmiku dokonali korekty budżetu województwa. Są zatem szanse na kolejne inwestycje w regionie. Drugi dzień obrad marszałkowie spędzili na opolskim Ostrówku. Maciej Strzembosz mówił, że to pierwsza tak szeroka prezentacja projektu ustawy, który dziś jest w konsultacjach wewnętrznych Komitetu. Mówiąc o finansowaniu mediów publicznych mówiono o powszechnej opłacie audiowizualnej, a także o możliwości współfinansowania programów regionalnych przez samorządy (kontrakty samorządowe). Tym, co szczególnie interesowało marszałków, była koncepcja funkcjonowania TVP 3, czyli pasma dla programów regionalnych. Miałaby to być telewizja, w której istniałby zakaz nadawania reklam ogólnopolskich, regionalne programy byłyby emitowane co najmniej 4 godziny. Marszałek Józef Sebesta mówił, że głosy, które dochodzą do samorządów o złej sytuacji finansowej mediów publicznych są niepokojące, bo w każdym z regionów powinny być dobrze funkcjonujące media elektroniczne, dlatego też marszałkowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji o tym projekcie. Jaka przyszłość wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego? Obecnie w polskim parlamencie trwają prace nad nowelizacją prawa o ruchu drogowym. Nowelizacja przewiduje m.in. tworzenie nowych, tzw. potencjalnych miejsc egzaminowania na prawo jazdy. Przeciwko temu protestują przede wszystkim dziś funkcjonujące wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. O istniejącej sytuacji w WORD-ach mówił podczas Konwentu wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz. Ośrodki stały się jednostkami samorządów 11 lat temu wtedy marszałkowie przejęli 49 ośrodków (funkcjonujących w byłych miastach wojewódzkich). O ile jeszcze kilka lat temu w ośrodkach tworzyły się kilkumiesięczne kolejki do egzaminów na prawo jazdy, to dziś takich kolejek już nie ma. Poza tym prognozy demograficzne wskazują, że klientów będzie mniej. Marszałkowie dyskutowali nad tym projektem, ale wobec pojawiających się różnic w prezentowanych opiniach, nie podjęto podczas obrad stanowiska w tej sprawie, a dyskusja będzie trwała do następnego posiedzenia marszałków. Budżet województwa został zwiększony o 18 mln zł, które zostaną przeznaczone na podpisywanie umów z przedsiębiorcami, beneficjentami RPO, którzy złożyli projekty dotyczące inwestycji innowacyjnych w firmach. Kolejne zwiększenie budżetu o kwotę około 16 mln zł to tzw. wolne środki, które są efektem zamknięcia poprzedniego roku budżetowego. Radni podjęli decyzję, by je przeznaczyć na zakup aparatury i sprzętu do nowych obiektów szpitalnych, które powstają w ramach projektu kluczowego Szpitale opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej niemal 5 mln zł otrzyma Wojewódzkie Centrum Medyczne, zaś 1,4 mln zł Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny. Niezależnie od tego projektu 2 mln zł otrzyma SPZOZ nad Matką i Dzieckiem z przeznaczeniem na modernizację oddziału patologii noworodków i wcześniaków. Radni zmienili także plan wydatków Funduszu Gruntów Rolnych na ten rok w związku z przesunięciem pieniędzy z ubiegłego roku na inwestycje w ramach FOGR na ten rok przeznaczy się ponad 7 mln zł. Sprawą, która zainicjowała żywą dyskusję wśród radnych, były plany prywatyzacji Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu. Choć problemy te nie należą do kompetencji samorządu województwa, wszyscy zgodzili się, że należy trzymać rękę na pulsie, by prywatyzację przeprowadzono zgodnie z interesem całego regionu i jego gospodarki. Emocje wzbudzała zwłaszcza kwota 70 mln złotych, która pojawia się w mediach w kontekście prywatyzacji zakładów przez firmę PCC. Marszałek Józef Sebesta uspokajał, że Zarząd Województwa pilnie śledzi sprawę tej prywatyzacji i na pewno zareaguje w sytuacji, która tej reakcji będzie wyma- Radny Józef Śliwa w rozmowie z marszałkiem Józefem Sebestą. Violetta Ruszczewska 6

7 Radni w przerwie obrad uczestniczyli w otwarciu wystawy o grodach, przygotowanej przez nyskie muzeum. gała. Przewodniczący sejmiku Bogusław Wierdak mówił, że obecnie toczą się negocjacje i dlatego też należy czekać na dalsze informacje w tej sprawie. Podczas sesji informacje dotyczące działalności administracji rządowej w regionie przekazał wojewoda Ryszard Wilczyński. Mówił przede wszystkim o nakładach na inwestycje przeciwpowodziowe w regionie, które w ramach programu dla Odry od 2007 roku wzrosły dwukrotnie. W tym roku na realizację programu w regionie przeznaczono około 7 mln złotych głównie na obwałowania wokół Ciska, ale także na prace wokół Osobłogi. Obrady prowadził Bogusław Wierdak, przewodniczący sejmiku. Radni uchwalili także nowy regulamin przyznawania stypendiów marszałka województwa najlepszym uczniom szkół prowadzonych przez województwo opolskie oraz studentom. Zależy nam na tym, żeby najzdolniejsi pozostawali w regionie, dlatego chcemy ich nagrodzić za ich pracę podczas całego roku mówił marszałek. Dlatego też m.in. w tym roku po raz pierwszy stypendia marszałka otrzymają studenci studiów doktoranckich i doktoranci opolskich uczelni pozwala na to zmieniona ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. VR 7

8 Wizyta lekarzy kardiologów z Nadrenii-Palatynatu Krzysztof Zanussi doctorem honoris causa UO 8 Na zaproszenie Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa od 1 do 3 marca przebywali z wizytą w Opolu lekarze kardiolodzy z Nadrenii-Palatynatu. Program ich wizyty rozpoczął się spotkaniem w Izbie Lekarskiej w Opolu, podczas którego jej prezes dr Jerzy Jakubiszyn przedstawił organizację ochrony zdrowia w województwie opolskim. Na kolejnym spotkaniu, również w Izbie Lekarskiej, ordynatorzy oddziałów kardiologii dr Władysław Niemieccy kardiolodzy w czasie zwiedzania Nysy. Pluta i kardiochirurgii dr Jacek Kaperczak oraz zastępca ordynatora kardiologii dr Piotr Feusette przedstawili organizację lecznictwa w zakresie leczenia chorób serca w województwie opolskim oraz w Wojewódzkim Centrum Medycznym. Zasady finansowania usług medycznych przedstawił zastępca dyrektora ds. medycznych Oddziału Opolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia Roman Kolek. W drugim dniu wizyty goście odwiedzili Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu, gdzie zwiedzili oddziały kardiologii i kardiochirurgii i oddział ratunkowy. Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między lekarzami opolskiego WCM-u oraz klinikami, w których pracują goście z Nadrenii. Po południu delegacja udała się do Nysy, gdzie zwiedziła Bazylikę Mniejszą Św. Jakuba i Agnieszki oraz skarbiec w dzwonnicy bazyliki. Kolejnym punktem programu była wizyta w szpitalu MSWiA w Głuchołazach, gdzie goście zapoznali się z organizacją systemu rehabilitacji kardiologicznej w województwie opolskim. W ostatnim dniu wizyty goście odwiedzili Polsko-Amerykańską Klinikę Serca w Kędzierzynie-Koźlu. Ordynator oddziału dr Janusz Prokopczuk oraz prezes Zarządu Spółki prof. Piotr Buszman przedstawili jednostkę, system organizacyjny i standardy leczenia. JM Uniwersytet Opolski nadał Krzysztofowi Zanussiemu, wybitnemu twórcy polskiego kina, tytuł doctora honoris causa tej uczelni. Uroczystość odbyła się 5 marca w auli Wydziału Teologicznego UO. Laudację wygłosił ks. dr hab. Marek Lis, który przypomniał, że Krzysztof Zanussi jest na trwałe związany z kinem i teatrem, a jego nazwisko jako reżysera, autora scenariuszy, opiekuna artystycznego, producenta i aktora - pojawia się w czołówkach bez mała siedemdziesięciu filmów realizowanych w Polsce i na świecie. Zanussi jest jednym z najbardziej aktywnych ambasadorów polskiej kultury w świecie, jest twórcą stawiającym pytania związane z duchowością, światem wartości i wiarą. Doktorat honorowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego powiedział ksiądz Marek Lis jest zatem spłatą długu, jaki przez dziesięciolecia zaciągnęliśmy jako widzowie filmów głęboko humanistycznych i prowadzących do refleksji nad ludzką duchownością. Jest wyrazem uznania za wszechstronne zaangażowanie artystyczne i naukowe, wdzięczności za chrześcijańską i ekumeniczną obecność w świecie kinematografii, za uporczywe przypominanie o wartościach, które czynią świat bardziej ludzkim. Prof. Maciej Wojtyszko z Akademii Teatralnej w Warszawie mówił, że Zanussi jest fenomenem, który łączy pracowitość z talentem, błyskotliwość z wiedzą, zdolności językowe z umiejętnościami pedagogicznymi. Jego skupienie i wytrwałość w realizowaniu zadań, które uważa za ważne, są imponujące. Jego intuicja dotycząca rangi spraw istotnych jest godna podziwu. Jego siła i styl pokonywania przeszkód mogą wzbudzić zazdrość nie tylko wśród artystów, ale również wśród osób uprawiających sporty ekstremalne. Nowo mianowany doctor honoris causa stwierdził: - W moim najgłębiej subiektywnym odczuciu każde akademickie wyróżnienie przynosi błysk nadziei, że to co robię, ma sens. Marszałek Józef Sebesta pogratulował Krzysztofowi Zanussiemu otrzymanego tytułu i wręczył pamiątkowy upominek.

9 W obliczu obojętności, a często wrogości świata błysk ten czasem rozpływa się w mroku i wtedy przynosi zwątpienie. Wierny towarzysz każdego twórcy. Dziękuję za błysk nadziei. Gratulując Krzysztofowi Zanussiemu otrzymanego tytułu, marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, powiedział: - Jestem przedstawicielem pokolenia, któremu niemal w całym dorosłym życiu towarzyszą filmy Krzysztofa Zanussiego. To filmy, które nie poddają się żadnym modom i pewnie dlatego długo się o nich pamięta, a zawsze dyskutuje. Bo zawsze najważniejszy jest w nich człowiek, często dokonujący wyborów, które nie poddają się jednoznacznym ocenom moralnym. I pewnie dlatego to wspaniałe kino może być dla nas zwierciadłem, pomagającym poznać siebie i życie. MS Śląskie Davos WOpolu zakończyło się Międzynarodowe Forum Gospodarcze Śląsk 2010, które było współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i miasto Opole. Śląskie Davos, jak nazwano to przedsięwzięcie, było spotkaniem przedstawicieli biznesu z regionu, kraju i zagranicy, ekonomistów, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji finansowych, parlamentarzystów, przedstawicieli krajowych i zagranicznych izb gospodarczych oraz przedstawicieli służb dyplomatycznych wielu krajów. Na spotkaniu pojawili się reprezentanci około 60 państw z niemal ze wszystkich kontynentów, a dwudniowa dyskusja dotyczyła przede wszystkim atrakcyjności inwestycyjnej regionu. W trakcie dyskusji, prezentacji, wystaw i poprzez przygotowane wydawnictwa uczestnicy forum mogli zapoznać się z bogatą ofertą inwestycyjną południowej Polski oraz osiągnięciami regionu w dziedzinie badań i rozwoju, nowoczesnych technologii, innowacji oraz handlu zagranicznego. O możliwościach inwestycyjnych województwa opolskiego mówił marszałek Józef Sebesta, który podkreślał, że Opolszczyzna - ze względu na swoje przygraniczne położenie, bliską odległość do chłonnych rynków zbytu (zwłaszcza Niemiec, ale także innych państw UE) oraz funkcjonujące od lat żywe kontakty mieszkańców z zagranicą, jest doskonałym partnerem do współpracy międzynarodowej. Mówiąc o atutach regionu, wskazywał przede wszystkim na doskonałe skomunikowanie województwa z krajem i Europą, ale także na konkurencyjność inwestowania w województwie opolskim, m.in. ze względu na najwyższe w kraju ulgi podatkowe na terenach znajdujących się w obszarze Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz niższe koszty terenów inwestycyjnych. Na zakończenie swojej prezentacji marszałek zwrócił uwagę na jeszcze jeden specyficzny walor województwa opolskiego: - To co wyróżnia nasz region to praca naszych mieszkańców na Zachodzie. Ci ludzie nabyli tam fachowości, teraz tu powracają i tu chcą żyć. Pomóżmy im w tych powrotach i zainwestujmy tu, aby spełnić ich marzenia zachęcał. Drugiego dnia Forum w debacie wziął udział przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, który mówiąc o naszym regionie podkreślał, że Opolszczyzna to jeden z krajowych liderów w korzystaniu z funduszy unijnych. Zachęcał do jeszcze większego korzystania z pieniędzy unijnych, zwłaszcza tych przeznaczonych na innowacje i badania. VR Na zaproszenie organizatorów forum przyjechał Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. 9

10 Fot. Piotr Simonides Pałac z folwarkiem

11 Woskowicki pałac leży około 12 km od Namysłowa. Budowla powstała około 1800 roku na zrębie wcześniejszej. Przebudowa w 1912 roku nadała jej neogotycki styl, dodano wówczas ganek od frontu oraz wykusz. Budynek pałacowy ma trzy kondygnacje nadziemne oraz piwnice sklepione kolebkowo z lunetami. Pałac wybudowano ma planie prostokąta z wysoką wieżą od wschodu. W centralnej części dziedzińca znajduje się renesansowy spichlerz wybudowany w latach Do innych ciekawszych elementów zabytkowego zespołu należą: klasycystyczna oficyna z około 1800 roku oraz dawna stajnia dworska o konstrukcji szkieletowej z XVIII wieku. Od 1960 roku w zabytkowym pałacu mieści się Ośrodek Leczenia Odwykowego.

12 Kolejne 120 mln trafi na wieś Jubileusz służb zatrudnienia Wurzędzie marszałkowskim podpisano umowy z beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Do realizacji w tym działaniu zatwierdzono 51 projektów, a wartość przyznanej pomocy to zł. Umowy z marszałkiem Józefem Sebestą i członkiem Zarządu Województwa Tomaszem Kostusiem podpisali beneficjenci, którzy składali projekty związane z zaopatrzeniem w wodę oraz systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków. Marszałek, otwierając spotkanie z beneficjentami powiedział, że Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował uroczystą galę z okazji 20 lecia publicznych służb zatrudnienia. Poprzednika WUP-u Wojewódzkie Biuro Pracy powołał Wojewoda Opolski 8 października 1990 roku. Były to czasy, kiedy bezrobocie zaczęło się dopiero ujawniać na polskim rynku pracy. W całym kraju zaczął tworzyć się wówczas nowy system służb zatrudnienia, które to służby rozpoczynały swoją działalność od wypłat tzw. kuroniówek. W województwie opolskim bezrobotnych zarejestrowano wówczas zaledwie 700. Były to osoby uporczywie uchylające się od 12 Umowę podpisała w imieniu gminy Polska Cerekiew jej wójt Krystyna Helbin (w środku) liczba złożonych wniosków w sumie było ich 52 jest wyrazem dużej aktywności gmin w staraniach o fundusze europejskie. Przyznane pieniądze przyczynią się znacząco do poprawy życia na opolskich wsiach, poprzez polepszenie ich infrastruktury technicznej. Jakie będą efekty rzeczowe projektów? Planowana jest budowa m.in. 359 km sieci kanalizacyjnych, 96 km sieci wodociągowych, 496 oczyszczalni ścieków w tym 492 przydomowych, przepompowni, stacja uzdatniania wody, zakup wozu asenizacyjnego z funkcją WUKO. Na czwarty kwartał tego roku zapowiedziano kolejny nabór wniosków na pozostałą w tym działaniu PROW kwotę około 23 mln zł. Wcześniej, już w grudniu zostały podpisane pierwsze umowy z beneficjentami działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, dotyczące zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii odnawialnej było to w sumie 10 umów na kwotę około 1,4 mln zł. VR. Fot: Jerzy Stemplewski Dziesięciu pracowników służ zatrudnienia otrzymało odznaki Za zasługi dla Województwa Opolskiego. pracy. Wraz z powstawaniem nowego prawodawstwa osoby te otrzymywały zasiłki dla bezrobotnych. Wojewódzkie służby zatrudnienia funkcjonowały przez pierwsze trzy lata jako osobny wydział Urzędu Wojewódzkiego, w terenie zaś były to rejonowe biura pracy. Na uroczystości jubileuszowej w Filharmonii Opolskiej spotkali się obecni i byli pracownicy opolskich służb zatrudnienia. Wszystkich gorąco powitał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jacek Suski. Marszałek Józef Sebesta dziesięć szczególnie zasłużonych osób uhonorował Odznaką Za Zasługi dla Województwa Opolskiego. Byli wśród nich Milena Piechnik, Brygida Piosek, Zbigniew Kłaczek, Maria Labus, Danuta Lewandowska, Małgorzata Janik, Anna Wojtal, Urszula Ilnicka, Zdzisław Wroniecki i Małgorzata Kulesza. JK

13 Aktywne opolskie dziouchy Europosłanka Danuta Jazłowiecka, poseł Janina Okrągły i wicemarszałek Teresa Karol zorganizowały konferencję dla opolskich kobiet Te opolskie dziouchy. Aktywne kobiety wybór czy konieczność. Sala konferencyjna w urzędzie marszałkowskim jeszcze nigdy nie widziała takiego tłumu liczba uczestniczek przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorek. Marszałek Józef Sebesta, witając wszystkie uczestniczki spotkania powiedział, że ta pełna sala dowodzi, że opolskie kobiety są niezwykle aktywne, a często w samorządach biją swoich kolegów na głowę. Tam, gdzie rządzą kobiety, gołym okiem widać, że to dobre rządy mówił. I jak tak patrzę na tę salę, to się obawiam, że to my, mężczyźni, za kilka lat będziemy musieli walczyć o parytet zakończył marszałek przy brawach zebranych na sali kobiet. W konferencji wzięła udział także minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, która mówiła, że aktywność Opolanek - w porównaniu z innymi regionami jest ogromna. Podkreślała jednak, że nadal trzeba pracować nad poprawą warunków dla rozwijania tej aktywności. Wielkie brawa zebrała profesor Dorota Simonides. Mówię do was jako seniorka, już nie jako senatorka powiedziała na początek i chcę podkreślić, że wszystko, co osiągnęłam w życiu, dostałam dlatego, że byłam lepsza od innych, a nie dlatego, że byłam kobietą. Dlatego też profesor Simonides mówiła, że jest przeciwniczką parytetu i apelowała do zebranych, by nie starały się być mężczyznami. Bądźcie najlepsze, wykorzystujcie swoje talenty nawoływała. Przedstawicielki samorządów lokalnych, sołtyski i lokalne liderki podczas tej konferencji dzieliły się swoimi przemyśleniami na tematy ważne dla kobiet aktywnych. Mówiły o swoich doświadcze- Szala konferencyjna ledwie pomieściła taką liczbę uczestniczek. niach łączenia pracy z obowiązkami rodzicielskimi, o tym, jak być liderką zmian na wsi, co pomaga w osiąganiu sukcesów w życiu zawodowym i pracy społecznej, podkreślały wagę kultury i kultywowania tradycji w rozwoju swoich lokalnych Jolanta Fedak, minister pracy, uważa, że aktywnością Opolanek nie jest źle. społeczności. I właśnie ta tradycyjna kultura, twórczość ludowa i artystyczne pokazy zespołów z opolskich wsi towarzyszyły całodniowym obradom. VR Kobiety trzymające władzę. 13

14 Opolska Marka 2009 Najlepsi nagrodzeni Kategoria produkt: PPHU LUMAR Lucjan Walkowicz z Byczyny, producent słodyczy (głównie wafli), które wysyłane są m. in. do Emiratów Arabskich, USA, Korei Płd, Chin, Iranu, Tajlandii i niemal całej Europy. Kategoria Usługa: Po raz siódmy Zarząd Województwa Opolskiego nagrodził tytułem Opolskiej Marki najlepsze firmy z naszego regionu. Gala konkursu odbyła się w Teatrze im. Jana Kochanowskiego 5 marca. Jury, pod przewodnictwem wicemarszałka, Józefa Kotysia, wyłoniło laureatów: I. Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw Kategoria Eksport: Firma Protec z Chróścic producent m. in. haków i podpór montażowych do kolektorów i baterii solarnych. Produkcja eksportowana jest do krajów Unii Europejskiej. Kategoria Przedsiębiorstwo i Kategoria Produkt Specjalistyczny: Firma Stegu z Jełowej rodzinna firma powstała w 1994 roku, producent kamienia dekoracyjnego, płytek, narożników cegło- i kamieniopodobnych, ręcznie formowanych płytek o niepowtarzalnych wzorach. Firma zatrudnia 210 osób, eksportuje do Kanady, Kazachstanu, USA, Norwegii, Francji. Oddzielną statuetkę otrzymała też za marseille kamień dekoracyjny z betonu najwyższej klasy, o niezwykłych kolorach i fakturze. Drukarnia Opolgraf w Opolu, jedna z czołowych polskich drukarni, producent około 8 mln książek rocznie i 1700 tytułów. Jako pierwsza w kraju zastosowała nowoczesną metodę oklejania książek klejem PUR, pierwsza też wprowadziła program służący do zdalnego zatwierdzania materiałów do druku. Kategoria Usługa Specjalistyczna: Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie przychodnia z 9 poradniami specjalistycznymi, wyposażona w wysokiej jakości sprzęt medyczny, na specjalistyczne zabiegi czeka się maksymalnie dwa tygodnie. II. Sektor Dużych Przedsiębiorstw Kategoria Eksport: PMUE REMAK SA w Opolu firma specjalistyczna zajmująca się montażem, modernizacją i remontami urządzeń energetycznych, działa od 1970 roku, Świadczy usługi w całej Unii Europejskiej. Kategoria Przedsiębiorstwo: Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA w Kędzierzynie Koźlu jeden z największych w kraju producentów chemicznych. 14 Zdobywcy tytułu Opolska Marka 2009

15 Coś dla ducha Zespół Opole. Jego oferta skierowana jest do sektora rolnictwa, branży budowlanej, przetwórstwa chemicznego i firm produkujących tworzywa sztuczne. Zatrudnia 1700 osób, a spółki w grupie kapitałowej należącej do ZAK zatrudniają łącznie 700 osób. Kategoria Produkt: PWC Odra SA w Brzegu przedsiębiorstwo produkuje słodycze od 1946 roku, a od 17 lat jest spółką pracowniczą. Należy do największych w kraju przedsiębiorstw cukierniczych. Firma otrzymała Opolską Markę za czekoladki Bon Ton każdy z wytłoczonych w czekoladzie symboli: fortepian, skrzypce, harfa i trąbka mają inny smak orzecha, cappuccino, amaretto i hawaii magic. Kategoria Produkt Specjalistyczny: Lesaffre Polska SA z Wołczyna producent drożdży oraz dodatków piekarskich. Wołczyńska fabryka należy do najnowocześniejszych zakładów w Europie produkujących drożdże. Nowością w ofercie firmy są drożdże w płynie o nazwie Kastalia, dostarczane do klienta wraz z lodówką i specjalnym dozownikiem. Kategoria Usługa: Konsalnet Inowopol w Opolu, firma zajmująca się ochroną osób, mienia, monitorowaniem obiektów i konwojowaniem wartościowych przesyłek, zatrudnia 1512 osób, w tym 80 proc. załogi to niepełnosprawni. W roku ubiegłym nie miała ani jednej reklamacji ze strony klientów. Kategoria Usługa Specjalistyczna: Odnowa spółka z Opola prowadzi przychodnię o profilu medycznym i rehabilitacyjnym o szerokim zakresie usług medycznych, posiada własne laboratorium analityczne oraz szereg gabinetów specjalistycznych. W 2000 roku zdobyła certyfikat Przychodni Roku na Najlepszy Niepubliczny ZOZ. Mieszkańcy województwa opolskiego w przeprowadzonym plebiscycie najwięcej głosów oddali na kołocz śląski zgłoszony przez Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego oraz zabiegi w gabinecie fizjoterapii świadczone przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie. Gratulując laureatom zdobytych statuetek marszałek województwa, Józef Sebesta, przypomniał, że konkurs Opolska Marka wspiera i promuje najlepszych z najlepszych. Zależy nam, by znak ten był przepustką na najbardziej wymagające rynki, a atuty ich posiadaczy zostały docenione. Opolska Marka staje się synonimem czegoś wyjątkowego, co zrodziło się w naszym regionie powiedział. Fot: Jarosław Małkowski MS 15

16 U Świbskiej wody Marszałek Józef Sebesta rozpoczął wizytę w gminie Jemielnica od urzędu, gdzie wójt Joachim Jelito opowiadał o jej walorach. XVI wieczny kościół parafialny i klasztor stanowiący pozostałości Opactwa Cystersów, obszary krajobrazowe lasów stobrawsko-turawskich i wiele innych elementów architektury zieleni to wyróżniki gminy. Wójt poinformował także o tym, że wzdłuż Szlaku Cysterskiego, dzięki dofinansowaniu kwotą 2,5 mln zł zostały wybudowane parkingi, sanitariaty, punkt informacji, 6 infokiosków, 200 znaków informacyjnych na drogach krajowych. Odbudowano także mury zabytkowego spichlerza a w przyszłości planuje się tu uruchomienie gminnego muzeum koron żniwnych. Joachim Jelito wspomniał o ostatnim dofinansowaniu z budżetu województwa pieniądze wykorzystane zostały na uszczelnienie koryta rzeki Świbska Woda. Zjawiska krasowe, występujące w wodach podziemnych spowodowały wysuszanie wód. Uszczelnienie koryta pomogło utrzymać należyty dopływ czystej wody do Jemielnicy i sąsiednich wsi Barutu, Centawy, Gąsiorowic, Łazisk, Piotrówki i Wierchlesia. - Jemielnica jest pozytywnym przykładem aktywności i zrównoważonego rozwoju. W tej największej w województwie wiosce gminnej są znakomite pomysły na reaktywowanie tego, co historyczne powiedział marszałek na spotkaniu w urzędzie gminy. We wsi Barut gospodarze pokazali filię gminnej biblioteki. Kolejno wizytowano także świetlice wiejskie w Piotrówce Sala komputerowa w Barucie jest chętnie okupowana przez najmłodszych. i Wierchlesiu, gdzie urząd sołtysa sprawuje Józef Jagoda. Nie zabrakło spotkań z biznesem. Pierwsze spotkanie odbyło się w Gąsiorowicach, w firmie Konstalmet - u producentów koszy, ławek i stojaków na rowery. Jest to rodzinna firma Franciszka i Damiana Piosków, którzy z powodzeniem rozwijają small biznes, zaopatrując w pojemniki komunalne urzędy z całego kraju. Ławki z Gąsiorowic można znaleźć w Sopocie, w Warszawie, a także rzecz jasna w Opolu. Damian Piosek podkreślał, iż jest przykładem potwierdzającym hasło akcji Opolskie tutaj zostaję. Pracując i rozwijając firmę ojca nie musiał szukać pracy poza granicami kraju, jak jego rówieśnicy. Drugim odwiedzonym przez marszałka przedsiębiorstwem na terenie gminy była przetwórnia artykułów mięsnych Grzegorza Pyki. Firma zatrudniająca obecnie 40 osób może poszczycić się najwyższymi standardami produkcji i ciągle powiększającą się liczbą zatrudnionych. Damian Piosek pracuje w rodzinnej firmie i uważa, że nie trzeba szczęścia szukać poza granicami kraju. 16

17 Strefa sportowa Oficjalnego otwarcia nowoczesnej Strefy Sportowo-Rekreacyjnej przy al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu dokonali marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta oraz prezydent miasta Wiesław Fąfara. Mieszkańcy mieli do marszałka wiele pytań. Na budowie obiektu rekreacyjno restauracyjnego Oswald Arena delegacja z Opola zatrzymała się na dłużej, gdyż w ramach RPO prywatny inwestor otrzymał unijną dotację w wysokości 1 mln 600 tys. zł. W obiekcie o powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych powstanie weselna sala bankietowa, restauracja i zaplecze rekreacyjne. Otwarcie tego z pewnością jednego z największych centrów rozrywki w regionie planuje się na lato tego roku. Bardzo krótko delegacja zatrzymała się natomiast w starej piekarni Agro Greupner, gdzie obecnie powstało gospodarstwo agroturystyczne z małym pensjonatem. Latem wypoczywają tu przede wszystkim goście z Niemiec, zarówno turyści, jak i odwiedzający Opolszczyznę jej byli mieszkańcy. Jak zwykle na podczas swoich wizyt w gminach, marszałek Józef Sebesta spotkał się z mieszkańcami. Najważniejsze tematy, jakie poruszono podczas spotkania w szkole w Jemielnicy, dotyczyły bezrobocia, wydatkowania środków unijnych i przyszłości lotniska w Kamieniu Śląskim. Jolanta Kawecka Zaprezentowano też położoną tuż obok wyremontowaną halę widowiskowo-sportową. Obie inwestycje sfinalizowano pod koniec zeszłego roku. Gmina Kędzierzyn-Koźle zdecydowała o utworzeniu w ramach strefy: skateparku wraz z urządzeniami do jazdy i akrobacji, skweru do gry w streetball a, mini-siłowni do ćwiczeń na wolnym powietrzu, ogródka jordanowskiego i ścieżki zdrowia. Znajdują się tam również stoliki do gry w szachy. Strefa objęta jest monitoringiem 7 kamer. Największym atutem projektu jest bezpłatny dostęp do wszystkich urządzeń. Osoby pragnące skorzystać z oferty strefy będą mogły to zrobić w nieograniczonym zakresie. Łączny koszt zadania, to zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło zł (69 proc.), a wkład własny z budżetu gminy Kędzierzyn-Koźle zł (31 proc.). Zadanie w rekordowo krótkim czasie zrealizowała firma Eurobud z Kędzierzyna-Koźla. Zgodnie z umową inwestycja powstała przed upływem 90 dni. W tym samym czasie dobiegł końca remont hali sportowej przy al. Jana Pawła II. Zadanie kosztowało prawie 3,3 mln zł. W ramach remontu wymieniono pokrycie dachu hali, stolarkę okienną i ocieplono ściany styropianem. Inwestycja polegała też na wymianie centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym, części instalacji elektrycznej, wentylacji, a także kanalizacji sanitarnej oraz burzowej. Termomodernizacją objęto również zaplecze obiektu. Andrzej Kopacki rzecznik prasowy prezydenta Kędzierzyna-Koźla 17 Ponad trzy miliony kosztował remont hali sportowej przy al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu.

18 Ziemia i Słońce dla nas Jeszcze do 30 kwietnia br można zgłaszać prace do konkursu Terra Sol Ziemia i Słońce dla nas, który odbywa się pod honorowym patronatem marszałka województwa. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest poszerzenie świadomości i wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie w formie opisowej indywidualnych prac uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa opolskiego. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dołączenia formularza zgłoszeniowego pracy w formie druku oraz w formie elektronicznej płyta CD-ROM. Prace należy nadsyłać (lub dostarczyć osobiście) do 30 kwietnia 2010 roku, do godziny na adres: Praca konkursowa TERRSOL Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Piastowska Opole (osobiście pokój nr 13) Ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2010 roku. Dla laureatów przygotowano nagrody główne oraz wyróżnienia. Szczegóły konkursu na stronie internetowej: Pomysłowość nagrodzona 25 lutego poznaliśmy laureatów konkursu Partnerstwo bez granic, w którym o miano laureata walczyli organizatorzy inicjatyw realizowanych w województwie opolskim w roku 2009 we współpracy z partnerami zagranicznymi. Marszałek Józef Sebesta wręczył nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: samorządy lokalne, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. Wśród samorządów zwyciężyło Starostwo Powiatowe w Kluczborku, które utworzyło Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego Kraina Miodu i Mleka. Ta inicjatywa, której celem jest promocja turystyki w regionie, jest bardzo dobrym przykładem współpracy samorządu powiatowego, organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów branży turystycznej. W realizację projektu zostało zaangażowanych 20 podmiotów zagranicznych. Drugie i trzecie miejsce przypadło samorządowi Nysy za Dni Twierdzy Nysa oraz promocję w ramach Szlaku Św. Jakuba. Laureaci konkursu w kategorii samorządowej. W kategorii imprez organizowanych przez instytucje publiczne zwyciężyła konferencja pt. Perspektywy współpracy naukowej i gospodarczej. Unia Europejska Chiny w XXI w., zorganizowana przez Instytut Konfucjusza na Politechnice Opolskiej, zaś wśród organizacji pozarządowych najlepsze okazało się Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, które we współpracy z Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego zorganizowało Międzynarodową Konferencję Naukową Słowianie Wschodni na emigracji: literatura kultura język Jak podkreślali członkowie komisji konkursowej, w zgłaszanych inicjatywach widać aktywność w rozwijaniu współpracy z partnerami zagranicznymi. Komisja Nagrody zwróciła szczególną uwagę na fakt, iż w trakcie realizacji projektów międzynarodowych samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz instytucje sięgają nie tylko po dotacje krajowe, lecz także wykorzystują środki unijne (w roku 2009 prawie 522 tysiące euro). Komisja, oceniając zgłaszane inicjatywy, brała pod uwagę m.in. pomysłowość i ich innowacyjność, skalę uczestnictwa partnerów i uczestników zagranicznych, promocję inicjatyw, osiągnięte rezultaty. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne we wszystkich kategoriach za I miejsce było to zł, za II miejsce zł, zaś za zł. VR Opolskie w Wiedniu Wiedeń i Wiedeńczycy mieli okazję do lepszego poznania województwa opolskiego. 19 lutego br. w wiedeńskim Instytucie Polskim miało miejsce spotkanie z kulturą Śląska Opolskiego. O regionie, jego bogactwie i różnorodności kulturowej opowiadała licznie zgromadzonym Wiedeńczykom prof. dr hab. Dorota Simonides, Honorowy Obywatel Województwa Opolskiego, długoletnia senator RP, wybitna znawczyni folkloru i kultury śląskiej. Piękny koncert muzyki polskiej dał Kwintet Filharmonii Opolskiej, który zaprezentował utwory 18

19 Wracajcie! Opolscy filharmonicy w Musikverein w Wiedniu. Wicemarszałek Józef Kotyś spotkał się pod koniec lutego z obywatelami Polski pracującymi i przebywającymi w Holandii, których namawiał do powrotu do województwa opolskiego i podjęcia pracy w naszym regionie. Wyjazd do Holandii stanowił okazję do bezpośredniego spotkania z pracującymi tam Polakami i przekazania im na miejscu najważniejszych informacji na temat polskiego rynku pracy i form wsparcia ze strony różnych instytucji w Polsce, a także do zachęcenia ich do przeniesienia swojej aktywności zawodowej do kraju. Marszałek Józef Kotyś mówił o tym, jak rozwija się województwo, jak z funduszy unijnych powstają nowe inwestycje, jakie są szanse na nowe inwestycje, a - co za tym idzie na nowe miejsca pracy. Mówił także o możliwościach podejmowania działalności gospodarczej w naszym regionie i pozyskiwania środków z różnych źródeł na rozpoczęcie lub rozwój własnego biznesu. Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego, ale także Franza Schuberta. W salach biblioteki Instytutu Polskiego można było obejrzeć wystawę fotograficzną, przedstawiającą zabytki i atrakcje turystyczne województwa opolskiego. Uczestnicy opolskiego wieczoru spróbowali także kołocza śląskiego oraz podziwiali misterną sztukę zdobienia kroszonek,, prezentowaną przez twórczynię ludową Magdalenę Lubiniecką Paszkiewicz. Okazją do prezentacji regionu w Wiedniu były koncerty Orkiestry Filharmonii Opolskiej w słynnej z koncertów noworocznych, Musikverein. Jak podkreśliła wicemarszałek Teresa Karol, koncerty te stały się nie tylko ważnym wydarzeniem promującym polską kulturę w ojczyźnie Mozarta i Straussów, ale dały sposobność zaproszenia mieszkańców Wiednia na Śląsk Opolski. 20 lutego Orkiestra Filharmonii Opolskiej pod batutą Bogusława Dawidowa zagrała swój już drugi koncert w prestiżowej sali koncertowej Musikverein tym razem okazją do niego stała się dwusetna rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Melomani wysłuchali uwertury do opery Patria Stanisława Moniuszki, koncertu na fortepian i orkiestrę Nr 1 e-moll, op.11 Fryderyka Chopina w wykonaniu świetnego pianisty Eugena Indjića oraz Adagietto do opery Raj utracony Krzysztofa Pendereckiego i Symfonii Nr 4 e-moll, op. 98 Johannesa Brahmsa. Filharmonicy opolscy zakończyli swój występ wykonanym brawurowo walcem Johanna Straussa. Wcześniej opolscy filharmonicy koncertowali w Musikverein w listopadzie ubiegłego roku. MMat Wicemarszałek Józef Kotyś zachęcał młodych ludzi, by swoją aktywność zawodową wiązali z Opolszczyzną. W trakcie spotkań pracownicy opolskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przekazali także informacje, szczególnie ważne dla tych osób, którym kończą się umowy o pracę i na razie nie mają perspektyw na nowe zatrudnienie. Były to informacje dotyczące możliwości uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce i Holandii, transferowania zasiłków z Holandii do Polski czy też niezbędnych dokumentów wymaganych przez urzędy pracy. Łącznie w obu spotkaniach w Hadze i Leiden wzięło udział 64 uczestników. Spotkania te, wpisujące się w program Opolskie tutaj zostaję, zostały zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Urząd Pracy - UWV Werkbedrijf Leiden, przy współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Ich partnerem medialnym w Holandii był Portal Polonii Holenderskiej Ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w spotkaniach uczestniczyli Renata Cygan wicedyrektor WUP oraz Sebastian Krajewski doradca EURES. OCRG reprezentował natomiast Marcin Kula, pracownik Działu Informacji Europejskiej. A.S. 19

20 W kuluarach Teatru im. J. Kochanowskiego. Laureaci w kategorii Sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Statuetkę odbiera Marek Brejwo, prezes opolskiego Remaku Ryszard Rudnik, zastępca redaktora naczelnego NTO gratuluje Beniaminowi Godyli największej ilości głosów oddanych na śląski kołocz. Laureaci w kategorii Sektor dużych przedsiębiorstw. Gwiazda wieczoru - Stanisław Sojka. Opolska Marka 2009 fot. Jarosław Małkowski Radości nie kryli Klemens Weber z firmy Protec, Jan Skucik ze Stegu i Lucjan Walkowicz z Lumaru.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2010 Usługi Techniczne i Zdrowotne

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2010 Usługi Techniczne i Zdrowotne Oceny są dokonywane w grupach samorządów o zbliżonej wielkości i charakterze: powiatów, miast na prawach powiatu i miast powyżej 50 000 mieszkańców, miast poniżej 50 000 mieszkańców i gmin wiejsko-miejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Konferencja inaugurująca nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Ponad 500 osób zgłosiło swój udział w konferencji, inaugurującej nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2005 ROK DOCHODY PORÓWNANIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W LATACH 2004-2005 2005 250 200 W 2005 ROKU DOCHODY OGÓŁEM WYNIOSŁY 391,1 mln zł, tj.: o

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

GMINA JEMIELNICA. Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67; 47-133 Jemielnica www.jemielnica.pl

GMINA JEMIELNICA. Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67; 47-133 Jemielnica www.jemielnica.pl GMINA JEMIELNICA Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67; 47-133 Jemielnica www.jemielnica.pl GMINA JEMIELNICA położenie Gmina Jemielnica leży we wschodniej części Śląska Opolskiego, na granicy z Górnym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin

Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Samorządowy Oskar dla Mirosława Lecha, wójta gminy Korycin Po raz 18. wręczono w Warszawie samorządowe Oskary, czyli nagrody im. Grzegorza Palki, nadawane przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r.

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Debata w Chrzanowie Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Poparcie społeczne

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa

Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa Od 23 do 27 czerwca odbędzie się w Krakowie Święto Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto Organizacji

Bardziej szczegółowo

Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN

Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim REGULAMIN Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim I. CELE: REGULAMIN wyłonienie najciekawszych projektów upowszechniających aktywność

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r.

Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Budżet Województwa Lubuskiego 2014r. Plan na 2015r. Departament Finansów Dochody Stan na 1 stycznia 2014r. 459,2 mln zł Stan na 30 września 2014r. 538,5 mln zł Plan na 2015r. 420,1 mln zł Departament Finansów

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu.

Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 maja 2011 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 2. 3. Statut Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. 1. Prabuckie Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl

Zaproszenie do współpracy. www.forum-ekologiczne.pl Zaproszenie do współpracy Informacje na temat Forum Cel Forum Wypracowanie Forum ekologiczne kierunków to miejsce kształtowania spotkań przedstawicieli przyszłej polityki świata Unii nauki, Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH Wojewódzka Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Posiedzenie inaugurujące działalność Poznań 26 marca 2013 roku Plany Działania KSOW 2008-2009, 2010-2011,

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia OFERTA SZKOLENIOWA EMAT HRC Elżbieta Matysiak ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn www.emat.com.pl info@emat.com.pl agencja zatrudnienia badania psychologiczne projekty unijne Szanowni Państwo! Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W II KWARTALE 2004 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W II KWARTALE 2004 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W II KWARTALE 2004 ROKU. W II kwartale 2004 r. odbyły się 4 sesje Sejmiku Województwa. Podczas ww. sesji podjęto

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Konkurs "Karol" 2009-03-11 Konkurs KAROL" na najlepszą inicjatywę z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność 205.080,34zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział

Bardziej szczegółowo

Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów?

Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów? Jak obecność Polski w UE przyczyniła się do rozwoju potencjału małopolskich samorządów? Debata w Niepołomicach Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Jak samorządowcy oceniają

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo