HP Visual Collaboration Room. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HP Visual Collaboration Room. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 HP Visual Collaboration Room Podręcznik użytkownika HP Visual Collaboration Room v2.0 First edition: December 2010

2 Postanowienia prawne Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadnych zawartych tu informacji nie można interpretować jako zawierających dodatkowe gwarancje. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redaktorskie, lub braki w niniejszym dokumencie. Microsoft, Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych. Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych.

3 Pierwsze kroki Spis treści Pierwsze kroki Rozpoczynanie i przyłączanie się do spotkań... 5 Aktywowanie systemu z trybu uśpienia... 5 Typy pokoi... 5 Typy spotkań... 5 Przyłączanie się do spotkania... 6 Rozpoczynanie spotkania... 7 Wykonywanie bezpośredniego połączenia... 7 Opuszczanie lub kończenie spotkania... 7 Kiedy i jak się łączyć?... 7 Status pokoju... 8 Status użytkownika... 8 Uzyskiwanie pomocy przy użyciu pilota zdalnego sterowania... 8 Zarządzanie spotkaniami Kontrolowanie otoczenia spotkania... 9 Korzystanie z trybu Preferowany... 9 Zmienianie liczby wyświetlanych uczestników Informacje o ikonie statusu uczestnika Udostępnianie zawartości Wyświetlanie współdzielonej zawartości Kontrolki współdzielenia i widoku Sterowanie kamerą w innym pokoju Budowanie listy kontaktów Dodawanie kontaktu Usuwanie kontaktu Łączenie się z telefonem i dotychczasowymi uczestnikami Korzystanie z systemów Konftel 300 i H Konfigurowanie mostu telefonicznego Rozpoczynanie spotkania za pomocą starego systemu

4 Pierwsze kroki Pierwsze kroki Istnieją dwie wersje rozwiązania HP Visual Collaboration Room: Visual Collaboration Room 100 Film wideo 720p60fps w jakości HD Pojedynczy ekran Visual Collaboration Room 220 HD 720p60fps/1080p30fps 2 x HD dekodowanie przy prędkości 60 FPS Obie używają tego samego urządzenia zdalnego sterowania oraz interfejsu użytkownika. 4

5 Pierwsze kroki Rozpoczynanie i przyłączanie się do spotkań Niniejsza sekcja opisuje, co następuje: Jak wybudzić system z trybu uśpienia. Typy pokojów i spotkań. Rozpoczynanie, kończenie i przyłączanie się do spotkań. Aktywowanie systemu z trybu uśpienia System może znajdować się w trybie uśpienia, gdy wejdziesz do pokoju. Aby aktywować system, naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania w celu wyświetlenia interfejsu użytkownika. Typy pokoi Przed rozpoczęciem lub przyłączeniem się do spotkania, należy rozumieć różnicę między pokojem Visual Collaboration Room i pokojem spotkań. Visual Collaboration Room jest fizycznym pokojem zawierającym zdalnie kontrolowany sprzęt Visual Collaboration. Pokój spotkań jest przestrzenią wirtualną, w której łączysz się z innymi użytkownikami; Łączysz się ze spotkaniem, korzystając z przycisku Wejdź do pokoju w oprogramowaniu Visual Collaboration Room. Każdy użytkownik oprogramowania Desktop lub Visual Collaboration Room posiada jeden pokój spotkań. Typy spotkań Istnieją dwa typy spotkań: Połączenia bezpośrednie (zwana także spotkania punkt-do-punktu). Tylko dwa punkty końcowe mogą w nich uczestniczyć. Spotkania wielopunktowe. Może w nich uczestniczyć więcej niż dwóch użytkowników. 5

6 Pierwsze kroki Przyłączanie się do spotkania Przyłączasz się do spotkania, łącząc się z pokojem spotkań gospodarza. Jeśli kontakt znajduje się na liście Moje kontakty, zaznacz jego nazwę, a następnie naciśnij przycisk OK. Jeśli kontakt nie znajduje się na liście Moje kontakty, możesz wyszukać ten kontakt. 1. Użyj strzałek na pilocie, aby zaznaczyć pole Szukaj. 2. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić klawiaturę. 3. Użyj strzałek, aby zaznaczyć znak, a następnie naciśnij przycisk OK, aby go wprowadzić. 4. Gdy Twój kontakt pojawi się na liście Moje kontakty, wybierz opcję Done i naciśnij przycisk OK, aby zamknąć klawiaturę. 5. Użyj przycisków strzałek na pilocie zdalnego sterowania, aby zaznaczyć wymagany kontakt, a następnie kliknij przycisk OK. WSKAZÓWKA: Wprowadź symbol procentu (%), aby wyświetlić wszystkich zarejestrowanych użytkowników posortowanych w porządku alfabetycznym. Wprowadź gwiazdkę, (*) aby zobaczyć wszystkich zarejestrowanych użytkowników, którzy są obecnie online. 6

7 Pierwsze kroki Rozpoczynanie spotkania Pamiętaj, aby rozesłać nazwę Twojego pokoju do uczestników, których zapraszasz na spotkanie. 1. Użyj strzałek na pilocie zdalnego sterowania, aby zaznaczyć opcję Mój pokój. 2. Naciśnij przycisk OK. Wykonywanie bezpośredniego połączenia Możesz rozpocząć spotkanie z jednym innym uczestnikiem (punkt do punktu), wykonując bezpośrednie połączenie do tego kontaktu. Tylko Ty i drugi uczestnik możecie uczestniczyć w spotkaniu; żadni inni uczestnicy nie mogą się do niego przyłączyć. 1. Wyszukaj uczestnika lub zlokalizuj go na liście Moje kontakty. 2. Korzystaj ze strzałek, aby zaznaczyć kontakt. 3. Jeśli kontakt jest dostępny, naciśnij prawą strzałkę, aby zaznaczyć Połączenie bezpośrednie, a następnie naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania. Uczestnik otrzymuje zaproszenie. Wybiera opcję Odpowiedz, aby połączyć się ze spotkaniem. Opuszczanie lub kończenie spotkania Możesz opuścić spotkanie w dowolnej chwili. Jeśli jest więcej uczestników w wielopunktowym spotkaniu, mogą pozostać połączeni i kontynuować spotkanie, nawet, jeśli to Ty rozpocząłeś spotkanie. Jeśli wykonałeś bezpośrednie połączenie do drugiego uczestnika, spotkanie się zakończy. Naciśnij przycisk DISCONNECT. Kiedy i jak się łączyć? To, czy możesz się połączyć z pokojem spotkań czy nie zależy od statusu i ustawień, które zostały skonfigurowane przez właściciela pokoju. Pokoje spotkań mogą być dostępne dla wszystkich, chronione numerem PIN, zablokowane lub mogą nie przyjmować nowych uczestników. W poniższej tabeli opisano ikony statusu pokoju spotkań. Ikony te wyświetlane są obok nazwy na liście kontaktów. 7

8 Pierwsze kroki Status pokoju Ten status Oznacza to Pusty. Nikogo nie ma obecnie w pokoju i można do niego wejść. Przycisk Połącz z pokojem jest aktywny. Pełny. Pokój jest w całości zajęty i może przyjąć więcej uczestników. Przycisk Połącz z pokojem jest nieaktywny. Zablokowany. Pokój jest zablokowany i nie możesz do niego wejść. Przycisk Połącz z pokojem jest nieaktywny. Zajęty. Pokój jest zajęty, ale mogą do niego wejść dodatkowi uczestnicy. Przycisk Połącz z pokojem jest aktywny. Chroniony PIN-em. Musisz wprowadzić numer PIN, aby wejść do pokoju. Przycisk Połącz z pokojem jest aktywny. (Numer PIN znajduje się wiadomości zawierającej zaproszenie od właściciela pokoju). Status użytkownika Podobnie jak w przypadku statusu pokoju status użytkownika określa, czy można wykonać połączenie do tego użytkownika, wejść do pokoju tego użytkownika lub zaprosić tego użytkownika do wzięcia udziału w spotkaniu. W poniższej tabeli opisano ikony statusu użytkownika. Ikony te wyświetlane są obok nazwy na liście kontaktów. Ten status Oznacza to Dostępne. Użytkownik jest dostępny dla bezpośredniego połączenia. Możesz dołączyć do jego pokoju lub zaprosić go do wzięcia udziału w spotkaniu. Zajęty. Użytkownik jest zajęty i nie może wykonać do niego bezpośredniego połączenia lub zaprosić go do wzięcia udziału w spotkaniu. Możesz dołączyć do jego pokoju, jeśli nie jest pełny lub zablokowany. W Pokoju. Użytkownik jest w swoim pokoju. Nie możesz się z nim bezpośrednio podłączyć. Możesz dołączyć do jego pokoju, jeśli nie jest pełny lub zablokowany, aby użytkownik mógł opuścić swój pokój i wejść do Twojego pokoju. W Pokoju/pokój pełny. Użytkownik jest w pokoju i pokój jest pełny. Nie możesz się z nim bezpośrednio podłączyć ani dołączyć do jego pokoju, ale może opuścić swój pokój i dołączyć do Twojego. W Pokoju/pokój zablokowany. Użytkownik jest w swoim pokoju i pokój jest zablokowany. Nie możesz się z nim bezpośrednio podłączyć ani dołączyć do jego pokoju. Może opuścić swój pokój i dołączyć do Twojego. W Pokoju/Chroniony PIN. Użytkownik jest w pokoju i pokój jest chroniony kodem PIN. Nie możesz się z nim bezpośrednio podłączyć, ale możesz dołączyć do jego pokoju, jeśli posiadasz kod PIN. Odłączony. Użytkownik nie jest zalogowany w portalu. Nie możesz się z nim bezpośrednio podłączyć, ale możesz dołączyć do jego pokoju, jeśli pokój nie jest pełny lub zablokowany. Dotychczasowy. Jest to stary typ użytkownika punktu końcowego. Uzyskiwanie pomocy przy użyciu pilota zdalnego sterowania Możesz wyświetlić diagram z przyciskami pilota zdalnego sterowania, gdy jesteś na spotkaniu. Naciśnij przycisk MANAGE aby wyświetlić diagram przycisków pilota zdalnego sterowania. Naciśnij przycisk MANAGE ponownie, aby ukryć diagram. 8

9 Zarządzanie spotkaniami Zarządzanie spotkaniami Kontrolowanie otoczenia spotkania Niniejsza sekcja opisuje, co następuje: Zmienianie trybów wyświetlania Zmienianie liczby wyświetlanych uczestników Ikony statusu uczestnika Współdzielenie i wyświetlanie zawartości Sterowanie kamerą w innym pokoju Korzystanie z trybu Preferowany W trybie Preferowany aktywny mówca (lub ostatni mówca) jest wyświetlany większy, niż inni uczestnicy. Naciśnij na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć lub wyłączyć tryb Preferowany. UWAGA: Preferowany ekran zmienia się w zależności od tego, czy oglądasz ekran współdzielenia i od tego, kto mówi. Jeśli oglądasz ekran współdzielenia, ekran współdzielenia jest ekranem preferowanym. Jeśli nie oglądasz ekranu współdzielenia, na ekranie preferowanym wyświetlany jest ostatni mówca. 9

10 Zarządzanie spotkaniami Zmienianie liczby wyświetlanych uczestników Możesz zmienić maksymalną liczbę uczestników, którzy są wyświetlani na Twoim ekranie. UWAGA: Jeśli wybrałeś do wyświetlenia współdzielony ekran lub włączyłeś widok samego siebie, ekrany te będą zawsze widoczne. Naciśnij przyciski 1-8 na pilocie zdalnego sterowania, aby określić liczbę uczestników do wyświetlenia. Naciśnij 0 na pilocie zdalnego sterowania, aby pozwolić oprogramowaniu określić liczbę uczestników do wyświetlenia. Jeśli w spotkaniu jest mniej niż 8 uczestników, zostaną wyświetleni wszyscy uczestnicy. Jeśli w spotkaniu jest więcej niż 8 uczestników, zostaną wyświetleni ostatni mówcy. Informacje o ikonie statusu uczestnika Ekran zawiera informacje na temat statusu członków spotkania. Ikony te są wyświetlane na ekranie w transmisji wideo. Ta ikona Wskazuje, że Głośniki pokoju są wyciszone. Mikrofon pokoju jest wyciszony. Kamera pokoju jest wyciszona. Złącze VGA2USB jest podłączone, ale pokój jeszcze nie ma włączonej funkcji współdzielenia. Złącze VGA2USB jest podłączone i współdzielenie jest zsynchronizowane (gotowość do współdzielenia). Inny uczestnik obecnie współdzieli zawartość. Inny uczestnik ma włączone zdalne sterowanie kamerą. 10

11 Zarządzanie spotkaniami Udostępnianie zawartości Udostępniaj zawartość z laptopa na ekran za pośrednictwem urządzenia do współdzielenia ekranu. 1. Podłącz urządzenie do współdzielenia ekranu do laptopa. 2. Włącz wejście VGA (na przykład FN+F4). 3. Naciśnij na pilocie zdalnego sterowania i rozpocznij współdzielenie. W wersji Room 220 zawartość laptopa jest wyświetlana na jednym ekranie, a uczestnicy na drugim. 4. Aby zakończyć współdzielenie, naciśnij ponownie. WAŻNE: Rozdzielczość ekranu laptopa musi wynosić 1024x768, a częstotliwość odświeżania musi być ustawiona na 60Hz. Wyświetlanie współdzielonej zawartości Można zaplanować wysłanie tylko jedną udostępnioną zawartość naraz. Naciśnij na pilocie, aby przekazywać współdzieloną zawartość po kolei wielu uczestnikom. Naciśnij, aby oglądać współdzieloną zawartość w pełnym rozmiarze. 11

12 Zarządzanie spotkaniami Kontrolki współdzielenia i widoku Użyj następujących przycisków na pilocie zdalnego sterowania, aby zarządzać treścią, jaką Ty i inni uczestnicy widzicie podczas spotkania. Naciśnij to Aby zrobić to Przełączaj opcję autowidoku. Wycisz wychodzące wideo. Włączaj i wyłączaj współdzielenie przy korzystaniu z urządzenia VGA2USB. Przekazuj kolejno współdzieloną zawartość. Naciśnij klawisz *, aby oglądać współdzieloną zawartość w pełnym rozmiarze. Przełączaj wyświetlacze przy korzystaniu z trybu podwójnego ekranu (tylko wersja Room 220). C Włączaj i wyłączaj tryb zdalnego sterowania kamerą. Przełączaj między trybem Preferowanym i Niepreferowanym. 1-8 Określ liczbę wyświetlanych uczestników. 0 Ustaw liczbę uczestników na Auto. Sterowanie kamerą w innym pokoju Niektóre pokoje Visual Collaboration Rooms mają wyposażone w silniczki, regulowane kamery. Jeśli spotykasz się w jednym z tych pokojów i jeśli ten pokój jest skonfigurowany dla zdalnego sterowania kamerą - Far End Camera Control (FECC), możesz użyć swojego pilota zdalnego sterowania do wycelowania kamery znajdującej się w innym pokoju i przybliżenia lub oddalenia na niej obrazu. 1. Naciśnij przycisk C na pilocie zdalnego sterowania. 2. Użyj przycisków strzałek na pilocie zdalnego sterowania, aby wycelować kamerę. 3. Użyj przycisków ZOOM na pilocie zdalnego sterowania, aby przybliżać i oddalać obraz. 4. Gdy kamera jest już ustawiona, naciśnij przycisk C. 12

13 Zarządzanie spotkaniami Budowanie listy kontaktów Kontakty są użytkownikami i pokojami, w których możesz organizować spotkania. Są wyświetlane w zakładce Moje kontakty na stronie głównej. Gdy po raz pierwszy korzystasz z pokoju, lista kontaktowa zawiera wyłącznie Twój pokój. Jeśli spotykasz się regularnie z kontaktem, możesz dodać ten kontakt do swojej osobistej listy Moje kontakty. Dodawanie kontaktu Aby dodać kontakt do listy, wykonaj następujące kroki: 1. Użyj pilota zdalnego sterowania w celu wyszukania kontaktu. 2. Zaznacz kontakt w wynikach wyszukiwania pod opcją Moje kontakty. 3. Zaznacz opcję Dodaj kontakt, a następnie naciśnij przycisk OK. Kontakt zostaje dodany do listy Moje kontakty i pozostanie tam, aż go stamtąd usuniesz. Kontakty są wyświetlane w porządku alfabetycznym i koniecznym może być przewinięcie listy, aby obejrzeć je wszystkie. Usuwanie kontaktu Jeśli lista Moje kontakty stanie się zbyt długa lub jeśli nie spotykasz się już często z kontaktem, możesz usunąć kontakt z listy Moje kontakty. 1. Użyj pilota zdalnego sterowania, aby poruszać się po liście Moje kontakty. 2. Zaznacz kontakt. 3. Zaznacz opcję Usuń kontakt, a następnie naciśnij przycisk OK. Kontakt zostaje usunięty z listy Moje kontakty. Aby spotkać się z kontaktem, musisz skorzystać z funkcji Szukaj. 13

14 /Łączenie się z telefonem i dotychczasowymi uczestnikami Łączenie się z telefonem i dotychczasowymi uczestnikami Korzystanie z systemów Konftel 300 i H.323 Konftel 300 jest telefonem konferencyjnym z analogowym połączeniem telefonicznym, który umożliwia włączenie do spotkania uczestników korzystających wyłącznie z głosu. Systemy H.323 są dotychczasowymi systemami wideokonferencyjnymi. Konfigurowanie mostu telefonicznego Możesz skonfigurować most telefoniczny za pomocą telefonu konferencyjnego Konftel 300. Umożliwia to połączenie się na spotkaniu z wieloma uczestnikami telefonicznymi. 1. Naciśnij przycisk LINE MODE. 2. Należy wybrać ANALOGOWA + USB, a następnie wybrać OK. 3. Wprowadź numer telefonu telekonferencyjnego. 4. Naciśnij. Rozpoczynanie spotkania za pomocą starego systemu Jeśli nie możesz znaleźć starego systemu na Strona startowa portalu, możesz połączyć się z nim bezpośrednio. Aby połączyć się ze starym systemem, musisz znać rozszerzenie lub adres IP systemu. Skontaktuj się ze swoim administratorem systemu w celu uzyskania tych informacji. WAŻNE: Dostęp do starszego system jest możliwy, tylko jeśli system Visual Collaboration zawiera bramkę Gateway. 1. Użyj klawiatury numerycznej lub klawiatury ekranowej, aby wprowadzić rozszerzenie lub adres IP dotychczasowego systemu w polu Szukaj. 2. Zaznacz opcję Połącz bezpośrednio, a następnie wciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania. Dotychczasowy system otrzymuje zaproszenie. Dotychczasowy użytkownik wybiera opcję Odpowiedz, aby połączyć się ze spotkaniem. 14

HP Visual Collaboration Room. Pierwsze kroki

HP Visual Collaboration Room. Pierwsze kroki HP Visual Collaboration Room Pierwsze kroki HP Visual Collaboration Room v2.0 First edition: December 2010 Postanowienia prawne Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

HP Visual Collaboration Desktop. Pierwsze kroki. HP Visual Collaboration Desktop v2.0

HP Visual Collaboration Desktop. Pierwsze kroki. HP Visual Collaboration Desktop v2.0 HP Visual Collaboration Desktop Pierwsze kroki HP Visual Collaboration Desktop v2.0 First edition: December 2010 Postanowienia prawne Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje

Bardziej szczegółowo

HP Visual Collaboration Desktop. Podręcznik użytkownika

HP Visual Collaboration Desktop. Podręcznik użytkownika HP Visual Collaboration Desktop Podręcznik użytkownika HP Visual Collaboration Desktop v2.0 First edition: December 2010 Postanowienia prawne Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi

JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi JVC CAM Control (dla ipada) Instrukcja Obsługi Polski Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oprogramowania (dla ipada) dla Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 produkcji JVC KENWOOD. Modele kompatybilne

Bardziej szczegółowo

bla bla Messenger podręcznik użytkownika

bla bla Messenger podręcznik użytkownika bla bla Messenger podręcznik użytkownika Messenger Messenger: podręcznik użytkownika data wydania wtorek, 12. kwiecień 2016 Version 1.4.1 Copyright 2006-2016 OX Software GmbH., Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

bla bla Messenger podręcznik użytkownika

bla bla Messenger podręcznik użytkownika bla bla Messenger podręcznik użytkownika Messenger Messenger: podręcznik użytkownika data wydania czwartek, 17. wrzesień 2015 Version 1.4.0 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Telefon aplikacji My Instant Communicator. My Instant Communicator dla serii Alcatel-Lucent /4068

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Telefon aplikacji My Instant Communicator. My Instant Communicator dla serii Alcatel-Lucent /4068 OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Telefon aplikacji My Instant Communicator Przewodnik informacyjny - R6.0 My Instant Communicator dla serii Alcatel-Lucent 8 4038/4068 Aplikacja My Instant Communicator

Bardziej szczegółowo

bla bla Komunikator podręcznik użytkownika

bla bla Komunikator podręcznik użytkownika bla bla Komunikator podręcznik użytkownika Komunikator Komunikator: podręcznik użytkownika data wydania poniedziałek, 16. luty 2015 Version 1.0.0 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Skrócona instrukcja obsługi M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Skrócona instrukcja obsługi M570 Drukowanie z urządzenia USB 1. Włóż dysk USB do portu na przedniej części urządzenia. 2. Otworzy się menu Dysk flash USB. Dotykając przycisków

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Portal zarządzania Version 7.5

Portal zarządzania Version 7.5 Portal zarządzania Version 7.5 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA Wersja: 29.8.2017 Spis treści 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu...3 2 Informacje o portalu zarządzania...3 2.1 Konta i jednostki... 3

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

ŠKODA CONNECT REJESTRACJA I AKTYWACJA

ŠKODA CONNECT REJESTRACJA I AKTYWACJA ŠKODA CONNECT REJESTRACJA I AKTYWACJA Connect Portal Korzystanie z usług online ŠKODA Connect wymaga uprzedniego zarejestrowania użytkownika i pojazdu na stronie internetowej portalu Connect oraz aktywowania

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Strona aplikacji

Instrukcja obsługi Strona aplikacji Instrukcja obsługi Strona aplikacji Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych

Bardziej szczegółowo

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź.

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź. Instrukcja obsługi aplikacji do projekcji I. Uruchom/zatrzymaj projekcję Są trzy sposoby uruchamiania/zatrzymywania projekcji: 1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start

Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Aplikacja Novell Filr 2.0 Web Szybki start Luty 2016 r. Szybki start Niniejszy dokument pomaga zapoznać się z systemem Novell Filr oraz ułatwia zrozumienie najistotniejszych pojęć i zadań. Informacje o

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Podręcznik użytkownika Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT Obsługa JVC CAM Control Steruj kamerą za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android. Aplikacja dla tabletów Android

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8 UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Microsoft Windows 8 Aby utworzyć i skonfigurować nowe połączenie Wirtualnych Sieci Prywatnych

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Planowanie spotkania. Planowanie spotkania. www.clickmeeting.com

Planowanie spotkania. Planowanie spotkania. www.clickmeeting.com Planowanie spotkania www.clickmeeting.com 1 Z tego poradnika......dowiesz się, jak zaplanować spotkania i webinary, jak wysłać zaproszenia i komunikować się z uczestnikami Twoich wydarzeń tak, aby osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD APLIKACJI SAFE... 2 1.1. OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 1.4.1. PRACA Z BRAMOFONEM...

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Rozmowa testowa... 2 Pierwsze połączenie praktycznych wskazówek... 3

Rozmowa testowa... 2 Pierwsze połączenie praktycznych wskazówek... 3 Rozmowa testowa... 2 Pierwsze połączenie... 3 5 praktycznych wskazówek... 3 Dzięki popularnemu programowi Skype można za darmo dzwonić przez Internet na cały świat. Wszystko, czego potrzebujesz, to własne

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Emapi na WPhone - manual

Emapi na WPhone - manual Emapi na WPhone - manual 1. Instalacja 2. Menu główne 3. Mapa 4. Szukanie 5. Moje punkty 6. Trasowanie 7. Ustawienia 8. O programie 9. Wyłączanie 10. Kontakt www.emapi.pl 2 Instalacja Aby zainstalować

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA

KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA Ten przewodnik pomoże ci krok po kroku skonfigurować komputer na Sali Królestwa w celu odtwarzania multimediów. Ten dokument został opracowany z myślą o komputerach

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Program Outlook to zaawansowane narzędzie do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami, kalendarzami i zadaniami. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Co to jest rozwiązanie OmniTouch 8660 My Teamwork?

Co to jest rozwiązanie OmniTouch 8660 My Teamwork? OMNITOUCH 8660 MY TEAMWORK 6.1 SKRÓCONY PRZEWODNIK Co to jest rozwiązanie OmniTouch 8660 My Teamwork? Rozwiązanie OmniTouch 8660 My Teamwork Unified Conferencing and Collaboration to połączenie systemu

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo