JAK BOLEK I LOLEK KOMUNĘ OBALALI str.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK BOLEK I LOLEK KOMUNĘ OBALALI str.6"

Transkrypt

1 JAK BOLEK I LOLEK KOMUNĘ OBALALI str.6 W numerze: Wesoły niewolnik P. Chojecki.. 1 Grzegorz Braun w klubie 2 Rozwój przez rozbój? St. Michalkiewicz. 3 Prof. Kwaśnicki.. 3 Raport rtm. Pileckiego... 4 Za prawdę to się siedzi M. Pluta... 5 Jak Bolek i Lolek komunę obalali - P. Chojecki 6 Homo-europejtikus C. Dobrowolski. 8 Ciekawe strony - upr.org.pl 8 Koniec reprezentacji narodowych! 9 Koniec państwa Izrael? P. Chojecki... 9 Przegląd prasy... M. Cuberbiller. 10 Trudne wersety P. Chojecki.. 11 Chrześcijańskie dzieci - kwiaty - P. Chojecki. 13 Blog J. Sierpińskiego Ekumeniczna cenzura J. Ptasznik U Grzegorz Braun chuliganem? 15 III Zjazd Gazety Polskiej J. Kotwicki Inkwizycja P. Setkowicz 16 JKM komentuje W obronie Bolka 20 prąd idź TYLKO Z D R O W E RYBY pod Paweł Chojecki W Europie toczy się cicha wojna. Nie słychać karabinów, ryku samolotów czy gwizdu bomb, ale podbój trwa. Zjednoczona, postępowa Europa jest jego celem. Suwerenne państwa muszą zginąć! Architektom nowego ładu udało się juŝ opanować elity polityczne wszystkich europejskich narodów tzw. niemieckiej strefy wpływów. Z jednym wyjątkiem (Serbowie) osiągnięto to przekupstwem i agenturalnym działaniem tajnych słuŝb. Dzięki michnikopodobnym włodarzom mediów zwykli ludzie nawet nie zorientowali się, Ŝe ich państwom podstępnie odebrano niepodległość. Sukces politycznego spisku nie wystarczy jednak, by dać trwałe podwaliny Nowej Rzeszy. Absolutną rację ma tu zaprawiony w bojach tow. Geremek trzeba za pomocą wszelkich dostępnych zdobyczy socjotechniki wychować nowego człowieka! Bez tego wpadki w rodzaju referendum w Irlandii będą co i rusz paraliŝować nieubłagany postęp ludzkości. Kiedy próbowano kilkadziesiąt lat temu wychować nowego człowieka sowieckiego, starano się utrzymać w nim ideową czujność i przenikliwość, by umiał przejrzeć knowania mieŝdunarodnych imperialistów. Propagandowe straszenie wszechobecnym wrogiem klasowym pomagało w doraźnych celach kompartii, ale stanowiło teŝ broń obosieczną klasa robotnicza szukała wrogów takŝe w łonie panujących Konieczne były więc kolejne naprawy błędów i wypaczeń socjalizmu, a partia musiała się liczyć z tzw. opinią publiczną. Nowa partia tow. Geremka chce poprawić błąd swej zacnej poprzedniczki. Eurosojuz ma na celu stworzenie ludzi o mentalności wesołych niewolników. Wszelkie trudne sprawy tego świata rozwiąŝą mędrcy nowego porządku, europaństwo zatroszczy się o emeryturę, opiekę zdrowotną, Ŝłobek i szkołę dla dzieci. Oczywiście nie zrobi tego za darmo pracownik dostanie tylko tyle, by zjeść i się zabawić nie ma mowy o inwestowaniu, odkładaniu na przyszłość czy dla dzieci. Na to w Ŝadnym razie nie starczy, więc trzeba oduczyć ludzi myślenia o tak staromodnym sposobie Ŝycia. Człowiek postępowy Ŝyje chwilą, nie oszczędza, a wręcz zastawia dorobek przodków temu właśnie słuŝą łatwe i P Ł Y N Ą P O D P R Ą D ISSN , INDEKS , Wielki Polak Geremek wyznaczył nam cel: "Zbudowaliśmy Europę. Teraz winniśmy zająć się wychowaniem jej obywatela - Europejczyka". Z wykładu podczas uroczystości otrzymania nagrody "Europa 2008" w Malmoe w Szwecji cytat za Rzp ROK 6, NR 6 (47) CZERWIEC 2008, CENA 2,50 zł ( VAT 0%) WESOŁY NIEWOLNIK popularne kredyty hipoteczne. Ostatnim szlagierem na Zachodzie jest oddawanie domów w zamian za rentę starczą. Staruszkowie się zabawią przed śmiercią, a po nich choćby potop. W ten sposób coraz mniej własności jest w rękach drobnych posiadaczy. W wychowaniu geremkowszczyka istotnych jest kilka kwestii jak juŝ wspomniałem, naleŝy sprowadzić egzystencję człowieka do krótkiego tu i teraz (zgodnie zresztą z jedyną logiczną ofertą antychrześcijaństwa: Skoro zmarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. 1 Kor 15:32). Na drugim miejscu plasuje się rozluźnienie związku przyczyny i skutku w umysłach młodych ludzi. Tradycyjne wychowanie zawsze stawiało przed młodym człowiekiem szlachetne, odległe cele, dla których warto poświęcić nawet Ŝycie. WdraŜało go równieŝ od najmłodszych lat w przewidywanie konsekwencji swoich zachowań. Temu między innymi słuŝyły kary w wychowaniu: śadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne, później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Hebr. 12:11 Kolejnym filarem nowego ładu jest całkowita naiwność, beztroska i łatwowierność euroniewolnika. Jezus ostrzegł: Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Jan. 7:24 Człowiek nowoczesny będzie całkowicie bezkrytyczny cd. na str. 12

2 Grzegorz Braun w Klubie Czytelników ipp i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec 2008 M amy za sobą pierwszy rok comiesięcznych spotkań z naszymi Czytelnikami w Lublinie. Poruszaliśmy szerokie spektrum tematów patriotyzm, proroctwa eschatologiczne, edukacja domowa, przymus szkolny, karcenie fizyczne dzieci, depresja. Na ostatnie przed wakacjami spotkanie udało nam się zaprosić znamienitego Gościa reŝysera filmów o Wałęsie: Plusy dodanie, plusy ujemne i TW Bolek. Grzegorz Braun okazał się być nie tylko utalentowanym profesjonalistą w swoim fachu, ale i doskonałym mówcą, polemistą, a nade wszystko mądrym patriotą. Oto próbka jego moŝliwości (pełna wersja dźwiękow a d o s t ę p n a p o d a d r e s e m : Mnie się wydawało jeszcze trzy lata temu, kiedy zaczynałem pracę nad filmem Plusy dodatnie, plusy ujemne Ŝe sprawa, którą ujmujemy hasłem TW BOLEK, Ŝe to jest jakiś epizod w Ŝyciu Lecha Wałęsy, Ŝe to jest jakiś moment, jakiś błąd młodości. Dzisiaj, kiedy więcej wiem na ten temat (i historiografia wie więcej, a i Państwo będziecie mogli przeczytać tę znakomitą ksiąŝkę, która juŝ jest w drodze), rozumiem, Ŝe to nie był epizod, potknięcie, błąd młodości, tylko Ŝe jest to nić przewodnia, pierwszoplanowy wątek tego Ŝyciorysu. W związku z tym takie wyobraŝenie, Ŝe Lech Wałęsa powinien był w którymś momencie się przyznać, powiedzieć, jak było, jest nierealne dzisiaj rozumiem, Ŝe on pewnie nie mógł się przyznać, bo całe jego Ŝycie jest na tym ufundowane, mam na myśli jego biografię polityczną. Tu przejdę do dygresji na temat związków Lecha Wałęsy z innymi słuŝbami. Mam na myśli bezpiekę wojskową - wtedy WSW, a w latach dziewięćdziesiątych WSI. Historiografia ma pewne punkty zaczepienia, by stawiać pewną hipotezę badawczą (którą moŝe w przyszłości uda się zweryfikować). Kiedy w 1978 roku przychodzą do Wałęsy w Gdańsku dwaj funkcjonariusze Wojtalik i Łubiński, by go reaktywować jako TW BOLKA (a juŝ istnieją Wolne Związki Zawodowe, a Lech Wałęsa po wyrzuceniu ze Stoczni pracuje w ZRĘBIE), on mówi, Ŝe nie będzie z nimi rozmawiał, a o nachodzeniu go zamelduje komu trzeba (tak pisze major Wojtalik). Dla mnie dzisiaj mocną jest hipoteza, Ŝe Lech Wałęsa, kiedy mówi esbekom, Ŝe nie będzie z nimi rozmawiał, to mówi tak dlatego, Ŝe ma juŝ kogo innego za plecami. To jest moja hipoteza badawcza, którą trzeba oczywiście sprawdzić. ( ) UwaŜam więc, Ŝe Lech Wałęsa został wcześniej (przed 78 ) podjęty przez wojskową słuŝbę, która juŝ dawniej korzystała z jego usług, kiedy odbywał w latach sześćdziesiątych słuŝbę wojskową. To potwierdza funkcjonariusz SB, który jako pierwszy z grupy mającej bezpośrednią styczność ze sprawą Bolka udzielił mi wywiadu. UŜywam tego wywiadu w nowym filmie, którego los właśnie się rozstrzyga (TVP zaprezentowała ten film w programie pierwszym o przyp. red.). Nowym wątkiem, nie zawartym w filmie TW Bolek, a wartym upamiętnienia, jest twierdzenie majora, Ŝe Lech Wałęsa był zarejestrowany w latach sześćdziesiątych w okresie słuŝby wojskowej przez WSW jako źródło informacji, był takŝe rejestrowany jako źródło informacji do jakiejś sprawy kryminalnej w Lipnie czy Popowie, z którego przyjechał do Gdańska. Jest taka rutyna w słuŝbach, Ŝe zanim się kogoś zarejestruje jako źródło lub TW, to trzeba sprawdzić w centralnej kartotece, czy nie jest zarejestrowany do jakiejś innej sprawy, by słuŝby nie wchodziły sobie nawzajem w drogę. Ten właśnie 2 Paweł Chojecki młody wówczas funkcjonariusz sprawdzał Lecha Wałęsę, gdy był on rejestrowany w grudniu 1970 roku. Twierdzi, Ŝe była wtedy informacja o podwójnej rejestracji. Podaje konkretny szczegół: zielony kartonik, na jakim nadeszła informacja o rejestracji z WSW. Inny badacz biografii Wałęsy, Paweł Zyzak (jego pracę wydadzą jeszcze w tym roku krakowskie Arcana ), zebrał ciekawe świadectwa szczególnej zaŝyłości Wałęsy z przełoŝonymi w wojsku. Zwraca teŝ uwagę, Ŝe awans zwykłego Ŝołnierza słuŝby zasadniczej do stopnia kaprala to bynajmniej nie był częsty przypadek. I teraz dołóŝmy do tego taki drobny fakt, Ŝe kiedy Wałęsa był internowany, przywoŝą do niego na rozmowę do Arłamowa jego dawnego przełoŝonego z czasów zasadniczej słuŝby wojskowej. Jeśli weźmiemy teŝ pod uwagę, jaką rolę odgrywa Wałęsa, jak dzięki wysunięciu go do prezydentury w latach dziewięćdziesiątych umacnia się i kostnieje układ zwany dziś IIIRP, w którym główny krwioobieg tworzą kanały Wojskowej SłuŜby Informacyjnej - i Lech Wałęsa nie jest oczywiście ojcem tej mafii jest ciągle figurantem, jest rozgrywany w wielkich sprawach ale usłuŝnie występuje w roli takiego figuranta. Podsumowując, nie umiem sobie wytłumaczyć roli Lecha Wałęsy w latach dziewięćdziesiątych i do dzisiaj inaczej jak tylko jego związkami z wojskową słuŝbą. Jeszcze jedna waŝna dygresja jak dzisiaj coraz dowodniej moŝemy wykazać, cała tzw. transformacja ustrojowa została powierzona właśnie wojskowej bezpiece, a SB w Polsce została poniekąd spisana na straty przez towarzyszy. To była organizacja, którą częściowo dekonspirujemy i poświęcamy w ramach dobrego pi-aru całej tzw. transformacji ustrojowej, poniewaŝ kościec, całe realne prowadzenie kombinacji operacyjnej robi słuŝba wojskowa. Lech Wałęsa ten układ firmuje i to on pilnował interesu WSI w IIIRP przypominamy sobie, w jaki sposób aktywnie protestował przeciwko likwidacji WSI wnioskuję więc, Ŝe jest to kontynuacja jakiegoś uŝywania tego człowieka przez wojskową słuŝbę mającego swój początek jeszcze w latach sześćdziesiątych. O becnie mamy do czynienia z antymesjanizmem. O ile bowiem mesjanizm polski, czy to polityczny z epoki sarmackiej, czy to romantyczny, mimo swojej groteskowości zasadzał się na dąŝeniu do oryginalności polskiej i jej podkreślaniu, to współczesny antymesjanizm naszych europejsów zasadza się na dąŝeniu do uczynienia z Polaków takich samych jak wszyscy inni, a więc do uczynienia z narodu polskiego nie podmiotu historii, tylko zbiorowiska ludzi bez właściwości, swego rodzaju stada anonimowego, czyli w nomenklaturze bolszewickiej mas. Ten antymesjanizm jest efektem rozpaczliwego obezwładnienia narodu przez agentów, którzy nawet nie zadają sobie trudu sprokurowania listka figowego. Jedynym wyjątkiem była namiastka mesjanizmu w postaci buńczucznych deklaracji ze strony niektórych Ekscelencji, uzasadniających konieczność Anschlussu Polski do Unii Europejskiej misją ewangelizowania zlaicyzowanej Europy. Była to jednak oczywista blaga, zweryfikowana niemal natychmiast ujawnieniem konfidentów komunistycznej policji politycznej w gronie Episkopatu Polski. To ostrzeŝenie podziałało i chociaŝ wszyscy udali, Ŝe nie wierzą w ujawnione kompromaty, to przecieŝ z drugiej strony nikt juŝ nawet nie piśnie ani słówka o misji ewangelizacyjnej wobec zlaicyzowanej Europy. Przeciwnie - to władze Eurokołchozu coraz natarczywiej nalegają na legalizację aborcji, eutanazji i innych zlaicyzowanych wynalazków. Bo jakŝe inaczej? Jeśli mamy być tacy sami, jak pozostali, to inaczej nie moŝna. D o tego towarzystwa dołączył niedawno JE abp Józef śyciński w Gazecie kiem. OtóŜ kaŝdy, kto ten artykuł w Gazecie Wy- uchwalili, Ŝe w to nie wierzą, ale po pierwsze Władysław Wołoszyn był tajnych współpracowni- pseudonimie Filozof. Wprawdzie wszyscy Wyborczej, wystawiając certyfikat borczej czytał, bez trudu przekona się, Ŝe JE abp Ŝaden Sąd ani Uniwersytet, ani nawet Kościół niewinności o. Władysławowi Wołoszynowi SJ i perorując o powinnościach chrześcijanina, a konkretnie o obowiązku zachowania szacunku wobec drugiego człowieka, a zwłaszcza wobec tajnego współpracownika SłuŜby Bezpieczeństwa. Ekscelencja nie szczędzi słów krytyki zwłaszcza pod adresem dra Sławomira Cenckiewicza i innych, iŝ nie usiłują nawet ukrywać, Ŝe ich zadaniem jest wykazanie, iŝ wbrew decyzji Sądu ks. Józef śyciński jak zwykle kłamie. Autorzy wcale nie dawali do zrozumienia, Ŝe wykonują jakieś zadanie, tylko po prostu napisali, czego się dowiedzieli z lektury mikrofilmu IPN By 00103/1503, z którego wynikało, iŝ o. Wołoszyn był TW o pseudonimie Myśliciel. A niby dlaczego mieliby to ukrywać? ( ) Chodzi o to, Ŝe SB równieŝ Ekscelencję zarejestrowała jako tajnego współpracownika o w tej konkretnej sprawie nie miał okazji się wypowiedzieć, więc po drugie w tej sytuacji działanie Ekscelencji moŝe sprawiać wraŝenie wzajemnej reasekuracji..bo chyba i Ekscelencja się zgodzi, Ŝe konfidenci SB poprzebierani w stroje ksiąŝąt Kościoła na Ŝaden szacunek z powodu swego przebrania jeszcze nie zasługują. Michalkiewicz.pl

3 "Rozwój" poprzez rozbój? W poniedziałek 19 maja Polskie Radio podało informację, Ŝe w związku ze wzrostem wynagrodzeń w Polsce, gdzie średnia płaca przekroczyła 3100 zł miesięcznie, wskutek czego wystąpił wzrost zatrudnienia i konsumpcji, ale i wzrost cen, Rada Polityki PienięŜnej zastanawia się, czy by tego wzrostu jakoś nie "schłodzić". To bardzo waŝny komunikat, bo pokazuje, Ŝe w ustroju socjalistycznym nigdy nie jest dobrze. Kiedy płace spadają, rośnie bezrobocie, ludzie zaczynają jeść wydłubywany z okien kit, a ceny przestają mieć znaczenie, bo i tak niczego nie ma - wtedy, ma się rozumieć, jest źle. Ale kiedy płace, zatrudnienie i konsumpcja rosną - wtedy teŝ jest źle. Gdyby było dobrze, to Rada Polityki PienięŜnej nie myślałaby, jakby tu gospodarkę "schłodzić" - to chyba jasne. Pojawia się w związku z tym ciekawy problem natury teoretycznej - czy w socjalizmie w ogóle jest moŝliwy jakiś stan optymalny, a jeśli tak, to na czym właściwie miałby on polegać. W normalnej gospodarce, której celem jest konsumpcja, wzrost konsumpcji jest uwaŝany za spełnienie przez gospodarkę pokładanych w niej nadziei. Ale socjalizm nie jest ustrojem normalnym. Socjalizm jest ustrojem, jakiego świat nie widział. W takim ustroju konsumpcja wcale nie jest celem gospodarki - o czym świadczą medytacje Rady Polityki PienięŜnej nad jej "schłodzeniem". W takiej sytuacji nasuwa się pytanie: Co właściwie jest celem gospodarki w socjalizmie? Jeśli wierzyć deklaracjom emitowanym przez ścisłe kierownictwo Eurosojuza, celem gospodarki socjalistycznej jest "rozwój". Nie ma tu Ŝadnej pomyłki; nie, celem gospodarki socjalistycznej nie jest bynajmniej "rozbój" - jak uwaŝa wielu ludzi - tylko właśnie rozwój. No dobrze, ale skąd właściwie wiemy, czy jest rozwój, czy go nie ma? Gdyby socjalizm był normalnym ustrojem, to sprawa byłaby jasna. Konsumpcja wzrasta szybciej niŝ zadłuŝenie albo przy braku zadłuŝenia - to znaczy, Ŝe jest rozwój. Ale w socjalizmie wzrost konsumpcji traktowany jest jako swego rodzaju dopust BoŜy, więc nie moŝe być traktowany jako oznaka rozwoju. Więc moŝe ilustracją rozwoju jest spadek konsumpcji? To nie jest wykluczone; w czasach Edwarda Gierka, kiedy juŝ pojawiły się kartki Ŝywnościowe, najpierw na cukier, potem na mięso "woł-ciel z kością", a potem juŝ na wszystko - wówczas "Trybuna Ludu" i telewizja tłumaczyły ustami wybitnych ówczesnych ekonomistów socjalizmu, Ŝe to są tylko takie "trudności wzrostu". Nie ulega wątpliwości, Ŝe ów "wzrost" był tylko inną nazwą "rozwoju", o którym mówią deklaracje ścisłego kierownictwa Eurosojuza. Warto dodać, Ŝe w profetycznym niewątpliwie natchnieniu spenetrował tę prawdę Janusz Szpotański, pisząc w "Towarzyszu Szmaciaku": "Czy wiesz, Ŝe ja mam wielką wizję, by stworzyć pcimską telewizję, a tam, gdzie dziś się pasą owce, zbudować PEWEX i wieŝowce? Ty myślisz: Pcim to zwykła dziura - a ja tu zaplanuję uran i wielki przemysł wnet powstanie! Ja autostrady mam tu w planie do obu Bździn i do Psiej Trawki, a takŝe regulację Szczawki, siłownię-gigant, port, lotnisko, muzea, uniwersytet - wszystko! (...) Nie temu bowiem system słuŝy, by prolet gnuśniał w dobrobycie, lecz aby wizje gigantyczne tytanów myśli wcielać w Ŝycie." Ano - w imię takiego celu moŝna nie tylko "schładzać", ale nawet zamrozić całą gospodarkę i nie ulega wątpliwości, Ŝe gdyby padł taki rozkaz, to nikt, a juŝ Rada Polityki PienięŜnej na pewno nie zawahałaby się ani chwili. No dobrze, ale w jaki właściwie sposób "schładza" się gospodarkę, a w szczególności - konsumpcję, która tak przeszkadza w "rozwoju"? Obawiam się, Ŝe nie ma innego sposobu na ograniczenie konsumpcji, jak zrabowanie ludziom części pieniędzy. MoŜna tego dokonać albo wprost, poprzez brutalną konfiskatę, albo subtelniej - poprzez drenaŝ fiskalny, albo jeszcze subtelniej - poprzez "podwyŝszenie stóp procentowych", to znaczy - arbitralne, administracyjne ustalenie ceny pieniądza, albo wreszcie - za pomocą wszystkich tych sposobów jednocześnie. W kaŝdym jednak przypadku chodzi o zrabowanie ludziom pieniędzy. W przeciwnym razie prawdopodobnie przeznaczyliby je na konsumpcję, co znowu nie sprzyjałoby wcielaniu w Ŝycie gigantycznych wizji tytanów myśli. Skoro jednak tak się rzeczy mają, to znaczy, Ŝe najlepszą metodą stworzenia gwarancji dla "rozwoju" jest jednak rozbój. "Rozwój" przez rozbój? Ano, wszystko Prof. Kwaśnicki komentuje na gorąco : Stanisław Michalkiewicz źródło: Strona Prokapitalistyczna, kapitalizm.republika.pl W normalnej gospodarce, której celem jest konsumpcja, wzrost konsumpcji jest uwaŝany za spełnienie przez gospodarkę pokładanych w niej nadziei. Ale socjalizm nie jest ustrojem normalnym. Socjalizm jest ustrojem, jakiego świat nie widział. W takim ustroju konsumpcja wcale nie jest celem gospodarki - o czym świadczą medytacje Rady Polityki PienięŜnej nad jej "schłodzeniem". W takiej sytuacji nasuwa się pytanie, co właściwie jest celem gospodarki w socjalizmie? wskazuje na to, Ŝe nie ma innej moŝliwości. To znaczy nie ma w ramach ustroju socjalistycznego, w którym... - i tak dalej. W ustroju normalnym konsumpcja wcale nie przeszkadza rozwojowi - z tą jednak poprawką, Ŝe mamy wówczas do czynienia z rozwojem, a nie z "rozwojem". W normalnym ustroju bowiem konsumpcja oznacza, iŝ ludzie, kupując konkretne towary lub usługi, kierują jednocześnie strumienie pieniędzy w miejsca, gdzie te towary lub usługi są wytwarzane. Jeśli, dajmy na to, ludzie kupują Ŝywność, to tym samym kierują strumienie pieniędzy do rolnictwa, przemysłu przetwórczego i sieci handlu spoŝywczego. Im większy popyt na jakiś towar lub usługę, tym większy strumień pieniędzy kierowany jest do miejsca, gdzie są one wytwarzane. Dzięki temu właśnie ta branŝa zyskuje odpowiednie warunki rozwoju, bo dysponuje środkami, które go umoŝliwiają. No tak, ale w tym nie ma Ŝadnego patosu, poniewaŝ tytani myśli nie muszą snuć gigantycznych wizji, tylko zwyczajnie - sprzedaje się towary lub usługi, a rozwój dokonuje się jakby mimochodem. Ale skąd właściwie bierze się ta róŝnica, Ŝe w gospodarce socjalistycznej między rozwojem a konsumpcją występuje konflikt, podczas gdy w gospodarce normalnej takiego konfliktu nie ma? Składa się na to zapewne szereg zagadkowych przyczyn, wśród nich i ta, Ŝe w gospodarce socjalistycznej nie ma prawdziwego pieniądza, tylko jego namiastka w postaci tzw. pieniądza fiducjarnego, którego wartość w znacznej mierze wynika z decyzji administracyjnej. Pieniądz fiducjarny jako "gorszy" wyparł z rynku pieniądz prawdziwy równieŝ dlatego, Ŝe daje on biurokratycznej międzynarodówce i jej narodowym oddziałom dodatkowe moŝliwości rabowania ludzi, zmuszonych do korzystania z niego na podstawie przepisów o prawnym środku płatniczym. Dlatego właśnie o dzisiejszej gospodarce w coraz to mniejszym stopniu decydują przedsiębiorcy i inŝynierowie, a w coraz większym - biurokraci, ot, choćby ci z Rady Polityki PienięŜnej, chociaŝ ma się rozumieć, za swoje decyzje nie ponoszą Ŝadnej - ani osobistej, ani tym bardziej majątkowej odpowiedzialności. prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/nagoraco.htm "S ytuacja kryzysowa ujawniła bowiem jeden z najwaŝniejszych ośrodków władzy. W obecnym systemie okazał się nim lokalny urząd skarbowy. Dzięki jego odwaŝnej decyzji mieszkańcy uniknęli niedoŝywienia i wyczerpania z pragnienia. Stało się to za sprawą nadzwyczajnego zezwolenia na sprzedaŝ artykułów pierwszej potrzeby poza kasami fiskalnymi, unieruchomionymi w wyniku awarii zasilania. Bez tej zgody sprzedający naraziliby się na powaŝne konsekwencje karno-skarbowe. Strach przed nimi jest tak silny, Ŝe w czasie ostatniej powodzi i równieŝ braku energii właściciele sklepów woleli je zamykać, naraŝając się mieszkańcom, niŝ miałby na nich paść cień podejrzenia urzędu skarbowego o prowadzenie sprzedaŝy bez uŝycia kas fiskalnych.... Polska jest krajem instytucjonalnej patologii... Te zdarzenia powinny nam uświadomić, w jak niezwykle trudnych warunkach przychodzi polskiemu przedsiębiorcy odnosić sukcesy. Mimo jawnie wrogiego systemu podatkowego, prawnego czy instytucjonalnego udaje mu się po pierwsze przeŝyć, a po drugie coraz częściej wygrać.... Państwo polskie rządzone przez polityków o ludzkich czasami odruchach jest anachroniczną strukturą blokującą i marnotrawiącą potencjał społeczny i gospodarczy swoich obywateli.... Poza ustawami i nakazami przedsiębiorcy sami, ponosząc dodatkowe cięŝary, wykonują za rząd funkcje, które potrzebne są im do normalnego i sprawnego działania.... Przedsiębiorcy myślący o rozwoju swoich firm i planujący na lata działalność przejmują kolejne funkcje instytucji rządowych. 'Polska nie jest krajem polityków', Rz, Andrzej Sadowski ma rację i warto uwaŝnie przeczytać jego artykuł w Rzeczpospolitej. Wydaje mi się, Ŝe polskiemu przedsiębiorcy powinniśmy wybudować pomnik za jego heroiczną postawę w ciągu tych ostatnich 18 lat. Najlepiej, gdyby takim pomnikiem była solidna sieć dróg i autostrad. A zamiast tradycyjnego pomnika proponuje zapalić 'wieczny ogień' (gdzieś w centrum Warszawy; moŝe przed gmachem Sejmu lub przed Urzędem Prezesa Rady Ministrów?), który byłby podtrzymywany poprzez palenie wszystkich przepisów regulujących (choć lepiej byłoby napisać 'rozregulujące') działalność gospodarczą - ręczę, na długo wystarczy tych papierzysk (a jeśli do tego dołączylibyśmy przepisy Unijne, to mamy zagwarantowane co najmniej 20 lat palenia). W sytuacjach kryzysowych (takich jak ostatnio w szczecińskim czy w czasie powodzi w 1997 roku) widać omnipotencję fiskusa (i rządowych regulacji). Pytanie, które stale sobie zadaję od wielu lat, które jest tutaj całkowicie zasadne: "Jakiego kataklizmu musimy doświadczyć, by zbuntować się i zrzucić krępujące ludzką aktywność i kreatywność więzy rządowych regulacji?". 3 i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec 2008

4 Raport rotmistrza Pileckiego cz.3 O ddano więc nas na blok 17a w ręce blokowego Alojza, zwanego później "krwawym Alojzem". Był to Niemiec - komunista z czerwonym winklem - zwyrodnialec, siedzący w obozach około sześciu lat; bił, katował, znęcał się, uśmiercając codziennie kilka osób. Lubował się w porządku i dyscyplinie wojskowej, wyrównywał szeregi, bijąc drągiem. "Nasz blok" ustawiony na placu w 10 szeregów, równany przez przebiegającego między szeregami z wielkim drągiem Alojza, mógł być w przyszłości wzorem wyrównywania. Teraz rano przebiegał pomiędzy szeregami po raz pierwszy. Tworzył z nas - zugangów - nowy blok. Szukał wśród nieznajomych ludzi nadających się do utrzymywania porządku na bloku. Los chciał, Ŝe wybrał mnie, wybrał Karola Świętorzeckiego (oficer rezerwy 13. pułku ułanów), Witolda RóŜyckiego (nie RóŜycki o smutnej opinii; ten był porządny chłop, z ul. Władysława z Warszawy) i paru innych. Szybko wprowadził nas na blok, na piętro, kazał ustawić się rzędem pod ścianą, zrobić w tył zwrot i nachylić się. "Wlał" drągiem z całej siły kaŝdemu po pięć uderzeń, w miejsce na ten cel podobno przeznaczone. Trzeba było mocno zęby zacisnąć, by się nie wydarł jęk... Egzamin wypadł - zdaje mi się - dobrze. "śebyście wiedzieli, jak to smakuje i Ŝebyście w ten sposób kijem machali, dbając o czystość i porządek na bloku." Tak stałem się sztubowym (Stubendienst), lecz nie na długo. ChociaŜ na bloku utrzymywaliśmy wzorowy porządek i czystość, Alojzowi nie odpowiadały metody, jakimi usiłowaliśmy to osiągnąć. Uprzedzał nas parokrotnie sam i przez Kazika (zaufany Alojza), a gdy nic nie pomogło, wściekł się i wyrzucił kilku z nas na obóz na trzy dni, mówiąc: "śebyście spróbowali, jak smakuje praca w obozie i ocenili lepiej dach i spokój, jaki macie na bloku". Widziałem, Ŝe codziennie wraca z pracy mniej ludzi - wiedziałem, Ŝe "wykańczano" ich przy tej lub innej robocie, lecz teraz dopiero na własnej skórze miałem się przekonać, jak wyglądał dzień pracy zwykłego więźnia w obozie. A pracować musieli wszyscy. Na bloku mogli zostać tylko sztubowi. Spaliśmy wszyscy pokotem na podłodze na rozesłanych siennikach. ŁóŜek w pierwszym okresie nie mieliśmy wcale. Dzień dla wszystkich zaczynał się gongiem, latem o 4.20, w zimie o Na dźwięk ten, który odzywał się nieubłaganym nakazem - zrywało się na nogi. Szybko składało się koc, wyrównując dokładnie brzegi. Siennik zanosiło się w jeden koniec sali, gdzie go chwytali "siennikowi" celem ułoŝenia w budowaną pryzmę. Koc przy wyjściu z sali oddawało się "kocowemu". Ubierać kończyło się juŝ na korytarzu. Wszystko w biegu, w pośpiechu, bo i Krwawy Alojzy z okrzykiem: "Fenster auf!" wpadał z kijem do sali, no i trzeba się było spieszyć, by zająć kolejkę w długim szeregu przed ubikacją. W pierwszym okresie nie mieliśmy ubikacji na blokach. Biegło się rano do kilku latryn, gdzie ustawiało się w ogonku czasami dwustu ludzi. Miejsc było mało. Wewnątrz stał kapo z drągiem i liczył do pięciu - kto się opóźniał ze wstaniem, tego walił drągiem po głowie. Niejeden z więźniów wpadał do dołu. Z latryn pędziło się do pompy, których było parę na placu (łaźni nie było w pierwszym okresie na blokach). Pod i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec 2008 pompami kilka tysięcy ludzi musiało się umyć. Ma się rozumieć, było to niemoŝliwe. Przebijało się siłą do pompy, łapało trochę wody w menaŝkę. Nogi jednak na wieczór musiały być czyste. Blokowi robiący obchód sal wieczorem, gdy "sztubowy" składał raport ze stanu (liczby) leŝących na siennikach więźniów, sprawdzali czystość nóg, które musiały być wystawione spod koców w górę tak, by widoczna była "podeszwa". Jeśli noga była niedostatecznie czysta lub za takową blokowy chciał ją uwaŝać - bito delikwenta na stołku. Otrzymywał od 10 do 20 razów kijem. Był to jeden ze sposobów wykańczania nas, uskuteczniany pod płaszczykiem higieny. Tak jak i wykańczaniem było niszczenie organizmu w latrynach przez czynności w tempie i na rozkaz, jak szarpiący nerwy rwetes przy pompach, jak teŝ wieczny pośpiech i "Laufschritt" stosowany wszędzie w pierwszym okresie lagru. Od pompy biegli wszyscy na blok po tak zwaną kawę lub herbatę. Ciecz wprawdzie gorąca przynoszona w kotłach na salę, lecz napoje te imitowała nieudolnie. Cukru zwykły, szary więzień nie widział wcale. ZauwaŜyłem, Ŝe niektórzy z kolegów siedzących tu od paru miesięcy mają obrzęknięte twarze i nogi. Pytani przeze mnie medycy oświadczyli, Ŝe powodem tego jest nadmiar płynów. Nawalają nerki lub serce - ogromny wysiłek organizmu przy pracy fizycznej, przy jednoczesnym spoŝywaniu prawie wszystkiego w płynach: kawa, herbata, "awo" i zupa! Postanowiłem wyrzec się płynów nie przynoszących korzyści, pozostać jedynie przy awo i zupach. W ogóle naleŝało panować nad zachciankami. Niektórzy ze względu na zimno nie chcieli zrezygnować z gorących płynów. Gorzej jeszcze było z paleniem, gdyŝ w pierwszym okresie pobytu w obozie więzień nie miał pieniędzy, bo nie tak od razu pozwalano mu napisać list. Na to czekał długo, a zanim nadeszła odpowiedź, upływało około trzech miesięcy. Kto nie mógł się opanować i zamieniał chleb na papierosy, ten juŝ "kopał sobie grób". Znałem takich wielu - wszyscy się wykończyli. Grobów nie było. Wszystkie trupy spalano w nowo wybudowanym krematorium. Po gorącą lurę na bloku więc nie spieszyłem, inni przepychali się, dając i tu powód do bicia ich i kopania. Jeśli więzień z obrzękniętymi nogami dorwał 4 Fundacja Paradis Judaeorum (michaltyrpa.blogspot.com) dała początek inicjatywie "Przypomnijmy o Rotmistrzu". Główne jej załoŝenia to: 1 ) u p o w s z e c h n i e n i e " R a p o r t u W i t o l d a " z r. 2) lobbing na rzecz powstania superprodukcji filmowej pod (roboczym) tytułem "Ochotnik do Auschwitz" ("Volunteer for Auschwitz") 3) akcja na rzecz ustanowienia 25 maja (rocznicy śmierci Witolda Pileckiego) nowego święta w Unii Europejskiej - Dnia Bohaterów Zmagań z Totalitaryzmem. Zachęcamy do odwiedzenia strony Fundacji i poparcia jej wysiłków. My deklarujemy opublikowanie w obszernych fragmentach raportu Niezłomnego Rotmistrza. red. się do lepszej pracy i wyŝywienia - wracał do sił, obrzęk mijał, lecz na nogach tworzyły się ropiejące wrzody, wydzielające cuchnącą ciecz, a czasami flegmonę, którą widziałem dopiero tu po raz pierwszy. Unikając płynów, uchroniłem się od tego szczęśliwie. Jeszcze nie wszyscy zdąŝyli pobrać gorącej lury, a juŝ sztubowy kijem opróŝniał salę, która przed apelem musiała być sprzątnięta. W międzyczasie sienniki i koce były ułoŝone według mody, która panowała na tym bloku, a bloki konkurowały między sobą w układaniu tej naszej "pościeli". Teraz jeszcze musiała być zmyta podłoga. Gong na apel poranny uderzał o godzinie O godzinie 6.00 stali wszyscy w wyrównanych szeregach (kaŝdy blok ustawiał się w dziesięć szeregów, co ułatwiało liczenie). Na apelu musieli być wszyscy. Jeśli zdarzały się wypadki, Ŝe kogoś brakowało - nie dlatego, Ŝe uciekł, ale np. jakiś nowicjusz naiwnie się schował lub wprost zaspał - i apel się nie zgadzał ze stanem liczbowym lagru - wtedy szukano, znajdowano, wyciągano na plac i prawie zawsze zabijano publicznie. Czasami nieobecnym był więzień, który gdzieś się powiesił na strychu lub właśnie w czasie apelu "szedł na druty" - wtedy rozlegały się strzały wartownika na wieŝyczce i więzień padał przeszyty kulami. "Na druty" szli więźniowie przewaŝnie rano - przed nowym dniem męki. Przed nocą będącą kilkugodzinną przerwą w udręczeniach zdarzało się to rzadziej. Był oficjalny rozkaz zabraniający przeszkadzania kolegom w odbieraniu sobie Ŝycia. Złapany na takim "przeszkadzaniu" więzień szedł za karę do "bunkra". Wszystkie władze wewnątrz lagru rekrutowały się wyłącznie z więźniów. Początkowo Niemców, później zaczęli windować się na te stanowiska więźniowie innych narodowości. Blokowy (czerwona opaska z białym napisem "Blockältester" na prawym ramieniu) wykańczał więźnia na blokach rygorem i kijem. Był odpowiedzialny za blok, lecz nie miał nic wspólnego z pracą więźnia. Natomiast kapo pracą i kijem wykańczał więźnia w "komandzie" i był odpowiedzialny za pracę danego komanda. Największą władzą w lagrze był starszy obozu (Lagerältester). Z początku byli tacy dwaj: "Bruno" i "Leo" - więźniowie. Dwaj dranie, przed którymi trzęśli się wszyscy ze strachu. Mordujący na oczach wszystkich, czasem jednym uderzeniem kija lub pięści. Prawdziwe nazwisko pierwszego - Bronisław Brodniewicz, drugiego - Leon Wieczorek, dwóch eks- Polaków na słuŝbie niemieckiej cdn B16 O SUWERENNOŚCI PAŃSTW "Działanie wspólnoty międzynarodowej i jej instytucji, zakładając poszanowanie zasad leŝących u podstaw ładu międzynarodowego, nie mo- Ŝe być nigdy interpretowane jako niepoŝądany nakaz i ograniczenie suwerenności. Przeciwnie, to obojętność bądź brak interwencji przynoszą realne szkody ". Brindisi, Włochy, czerwiec onet.pl Prawie identyczną myśl wypowiedział dwa miesiące wcześniej na forum ONZ.

5 Michał Pluta ZA PRAWDĘ TO SIĘ SIEDZI P rzytrafiło mi się przejrzeć kuriozalny raport przygotowany na zlecenie MSWiA pod szumnym tytułem: Monitorowanie treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie. Autorami tego tekstu są pracownicy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN: prof. Roman Wieruszewski (autor ksiąŝki Podstawowe obowiązki obywateli PRL, Warszawa 1984) oraz dwie panie: magister Aleksandra Gliszczyńska i Katarzyna Sękowska- Kozłowska. Poznańskie Centrum Praw Człowieka powstało w 1973 roku. Działalność Poznańskiego Centrum Praw Człowieka od samego początku skoncentrowana była na pracy badawczej związanej z dostosowaniem polskiego prawa do międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka - czytamy na ich stronie internetowej. Prawami człowieka zajmowali się więc juŝ za Gierka, przecieŝ były teŝ jakieś dotacje, granty, premie itd., moŝe mieli niezapowiedzianą gospodarczą wizytę I sekretarza KC PZPR albo nawet mogli uścisnąć jego łapę. Z pewnością profil działania tego ośrodka jest właściwy, skoro jego pracowniczką była Hanna Suchocka. Nie powiem, Ŝeby autor i autorki narobili się, sporządzając ten tekst. Jak sami napisali, w okresie od 15 listopada 2007 r. do 15 grudnia 2007 r. przeanalizowali 22 czasopisma, czyli po 7,3333 czasopisma na osobę w ciągu miesiąca. Nie ma co, tytaniczna praca! Ale przecieŝ nie chodzi o to, Ŝeby się narobić, ale o to, Ŝeby właściwie wykonać postawione zadanie, udowodnić swoją przydatność dla reŝymu i wziąć za to pieniądze, pewnie niemałe. Za komuny ludzie potrafili udowodnić wyŝszość systemu socjalistycznego nad kapitalistycznym i wewnętrzną sprzeczność tego ostatniego prowadzącą do permanentnego kryzysu gospodarki kapitalistycznej i teŝ brali za to pieniądze. Sam tekst nie byłby godny uwagi, gdyby nie powstał na zamówienie władz. Przypuszczam, Ŝe ma pełnić rolę ostatecznego i niepodwaŝalnego argumentu, na który będą mogły powoływać się autorytety, grzmiąc, Ŝe zagraŝa nam antysemityzm, ksenofobia i rasizm. Będzie mógł więc usprawiedliwić zaostrzenie kar za owe przestępstwa. Jeśli nawet tak nie jest, to ilość programów europejskich, w jakich uczestniczy Centrum, kontaktów z europejskimi instytucjami itd. skłania mnie do wniosku, Ŝe uwagi zawarte w raporcie naleŝy traktować jako prawdę objawioną. Manipulacją autora i autorek tekstu jest zamieszczenie obok siebie czasopism naleŝących do róŝnych nurtów. Konserwatywno-liberalne, patriotyczne sąsiadują z publikacjami kojarzonymi z osobą Leszka Bubla, sądzonego za szerzenie antysemityzmu albo coś podobnego. Po co taki zabieg? Pewnie chcą skompromitować te pierwsze umieszczeniem na liście razem z tym drugimi. Cechą charakterystyczną wszystkich tych gazet jest, jak przypuszczam (części z nich nie znam, jest więc to tylko przypuszczenie, co pragnę podkreślić), opowiadanie się przeciwko przyłączeniu Polski do UE, a więc popełnienie grzechu pierworodnego. Gdyby autor i autorki raportu zachcieli zajrzeć np. do Rzeczpospolitej, gdy jej redaktorzy omawiali bzdury wypisywane przez Grossa, pewnie teŝ by tam coś znaleźli. Ale Rzeczpospolita opowiada się za przyłączeniem Polski do UE, więc jest jeszcze tolerowana. Choć sam zostałem posądzony o antysemityzm, a opis mojego przestępstwa został przekłamany, to jednak na polemizowanie z tym fragmentem raportu szkoda czasu. To dawno zgrany chwyt propagandowy, aby wszystkim swoim przeciwnikom politycznym przypisywać posiadanie poglądów kompromitujących w oczach większości społeczeństwa. Komuniści po wojnie wszystkim swoim wrogom przypisywali chęć oddania RFN polskich Ziem Zachodnich. W to juŝ nikt rozsądny nie uwierzy. WaŜniejsze po stokroć jest to, Ŝe czarno na białym raport oznajmia, Ŝe krytykowanie przyłączenia Polski do UE, mówienie, Ŝe w ten sposób Polska utraci niepodległość, to ksenofobia i naleŝy z tym walczyć. Łatwym do udowodnienia faktem jest to, Ŝe Rzeczpospolita w wyniku wejścia w Ŝycie traktatu lizbońskiego utraci niepodległość (moim zdaniem juŝ ją utraciła, skoro bez zgody Brukseli nie moŝna wybudować kawałka drogi koło Augustowa), wystarczy przeczytać wspomniany traktat. Ale kogo to obchodzi? Widać jest to prawda niewłaściwa i naleŝy ją zwalczać. Tak jak za komuny, jeśli ktoś mówił, Ŝe Polska jest pod okupacją ZSRS, to jak zawsze niezawisły sąd taką osobę mógł ukarać, mimo Ŝe była to prawda. W systemach totalitarnych prawdę ustalają rządzący, trzeba się do tego przyzwyczaić. Czarna lista MSWiA P anujące nam z naszej, ludu, woli Ministerstwo zaszczyciło nas w sposób sobie właściwy. Poddało nas inwigilacji i uświadomiło, jakimi to rasistami i ksenofobami jesteśmy. Rasistą jest znany śyd, mason, faszysta i miłośnik Hitlera Janusz Korwin-Mikke, a ksenofobem jestem ja. Nie ukrywam, Ŝe spodziewałem się, iŝ w kraju radośnie naleŝącym do nieistniejącej, acz działającej Unii Europejskiej, będącej ostoją i gwarantem wszelkich wolności i praw człowieka, osoba z moimi poglądami, których mam odwagę nie ukrywać, musi budzić zrozumiałą troskę władzy. Co innego jednak mieć podejrzenia, a co innego twardy dowód w postaci Raportu: Monitorowanie treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w polskiej prasie opracowanego przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN. Moja zbrodniomyśl wyraziła się w zdaniu: JuŜ dziś Niemiec moŝe sądzić Polaka dzięki»europejskiemu nakazowi aresztowania«. To tylko mała przygrywka do tego, co nas czeka, gdy przeforsowany zostanie tzw. traktat reformujący UE, znoszący suwerenność państw narodowych. Naukowcy orzekli, co następuje: autor przedstawia ksenofobiczną wizję integracji europejskiej. Nie napisali niestety, jakiej kary będą się domagać dla mnie przed niezawisłym i Aby nie pozostać gołosłownym, posłuŝę się cytatem z raportu : Postawy i wypowiedzi ksenofobiczne cechuje zaś odwoływanie się do wrogości, uprzedzeń, stereotypów narodowych, jak równieŝ resentymentów historycznych. Za współczesną formę ksenofobii uznaje się równieŝ wyraŝanie wrogości wobec idei jednoczenia się państw i narodów Europy w ramach Unii Europejskiej, które stanowi zarazem wrogi lub zniewaŝający stosunek wobec poszczególnych państw członkowskich i obywateli Unii Europejskiej. Przejawem ksenofobii nie jest natomiast w tym zakresie krytyka funkcjonowania Unii Europejskiej jako instytucji. Widać krytykowania funkcjonowania UE zabroni się nieco później, np. po wprowadzeniu w Ŝycie traktatu lizbońskiego. Pretekst zawsze się znajdzie, podobnie jak stado głupków, które wynajdzie naukowe dowody, aby usprawiedliwić kaŝdą niedorzeczność. Jak w praktyce wyglądają poglądy ksenofobiczne, podaje nam do wierzenia raport. W numerze Idź pod prąd z października 2007 Paweł Chojecki napisał: JuŜ dziś Niemiec moŝe sądzić Polaka dzięki»europejskiemu nakazowi aresztowania«. To tylko mała przygrywka do tego, co nas czeka, gdy przeforsowany zostanie tzw. traktat reformujący UE, znoszący suwerenność państw narodowych. Raport oznajmia nam, iŝ autor przedstawia ksenofobiczną wizję integracji europejskiej. Naprawdę, nie Ŝartuję! Tak napisali naukowcy w swoim tekście! Autor i autorki raportu zalecają karać więzieniem ksenofobów, rasistów i antysemitów ze mną na czele. Groziłoby mi 3 lata w pudle oraz przepadek przedmiotów, które słuŝyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. A więc rekwizycje, od komputera po wyposaŝenie drukarni. Podałbym do sądu tych mądrali za zniesławienie, ale nic to nie da. JuŜ zadbano, Ŝeby szary człowieczek nie podskakiwał, bo nawet na prawnika go nie stać, choć co roku tysiące osób po studiach prawniczych kończy szkoły, a po drugie niezawisły sąd wiedziałby, jak się zachować we wspólnej Europie. W raporcie nie ma ani razu wymienionego przykładu propagowania ideologii komunistycznej, tak jakby koszulek z Che Guevarą, z literami CCCP nie moŝna było zobaczyć nie tylko w sklepach i na ulicach, ale i w programach telewizji publicznej, a przegląd prasy lewicowej dałby z pewnością imponujące rezultaty. Nie chodzi jednak o walkę z ideologiami totalitarnymi, ale o zwalczanie patriotów, chcących zachowania niepodległości Polski. Podobnie jak podczas okupacji niemieckiej trzeba będzie powołać sieć tajnych drukarni i tajnego kolportaŝu. Takie czasy. Jeszcze Polska nie zginęła wszechsprawiedliwym eurotrybunałem, co powoduje, iŝ przez czas jakiś będę Ŝył w niepewności. Naukowcy, a w tym jeden profesor, który jeszcze za komuny poznał tajniki naukowego analizowania zjawisk politycznych i zapewnienia sobie z tego godziwej egzystencji, nie popisali się jednak rzetelnością ani uczciwością. W raporcie zapewniają, Ŝe analizowali tylko jeden numer naszego pisma, który przypadkowo nabyli w kiosku. Problem polega jednak na tym, Ŝe inkryminowany tekst JKM pochodzi z numeru 40., a moja myślozbrodnia z 39. Widać, Ŝe nasi naukowcy nawet kłamać dobrze nie potrafią. Zachodzi równieŝ podejrzenie, Ŝe MSWiA wynajmuje naukowców nie do wyrywkowego, a stałego kontrolowania prasy Paweł Chojecki 5 i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec 2008

6 którego zamiast konfrontacji Wschodu i Zachodu wywodzącej się z czasów Stalina ma dojść do połączenia tych dwu światów na drodze stopniowych reform upodabniających i ujednolicających oba systemy komunistycznego Wschodu i socjaldemokratycznego Zachodu. W Polsce równieŝ teza o zastąpieniu tradycyjnie rozumianej komuny nowym systemem zaczyna przebijać się do opinii publicznej. Oto słowa prof. Zybertowicza: Pewne zasadnicze załoŝenie związane ze sposobem, w jaki Polska i inne kraje komunistyczne wyszły z tego systemu, jest błędne. Mianowicie, często mówimy, Ŝe komunizm został obalony. Tymczasem jest to błąd. Analizy transformacji, które prowadzę od lat, wskazują, Ŝe komunizm został zdemontowany. Proces ten był częściowo spontaniczny, a częściowo sterowany przez nomenklaturę komunistyczną TVP2, Tomasz Lis na śywo W świetle tego komuny nikt nie obalił. Ona dalej, tym razem podstępnie i na razie w ukryciu, oplata swymi mackami cały świat. Co zatem moŝna powiedzieć o przeróŝnych Bolkach i Lolkach, którzy ją obalali? Byli oni co najwyŝej tzw. poŝytecznymi idiotami, którymi oligarchowie odnowionej komuny posługiwali się w realizacji swych celów. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, Ŝe byli z nimi w jakimś układzie. Wałęsa do dziś jest wielkim admiratorem Unii Europejskiej, globalizacji, a w ostatnich wyborach poparł uległą Niemcom i Rosji ekipę Tuska. Wojtyła juŝ na soborze watykańskim II lansował przyjazną postawę wobec wschodniego socjalizmu, jako papieŝ odegrał scenkę z niech zstąpi Duch Twój oraz nie lękajcie się, zapewniając polskim aparatczykom osłonę przy przejściu z komitetów partii do nomenklaturowego biznesu. W krytycznym momencie przechylił szalę zwycięstwa na stronę Kwaśniewskiego, woŝąc się z nim w papamobile. Gdy zaŝyczyła sobie tego Bruksela, rzucił hasło: Od Unii Lubelskiej do UE. Na niedawnym spotkaniu Klubu Czytelników ipp z Grzegorzem Braunem, reŝyserem filmów o Wałęsie: Plusy dodatnie, plusy ujemne i TW Bolek, zapytałem, dlaczego mit bohaterskiego Wałęsy uwiarygodniały autorytety świata zachodniego Waszyngton, Watykan, Komitet Noblowski. Oto odpowiedź: Oczywiście zagranica (im dalsza, tym lepiej) wie, kim jest Lech Wałęsa, jakiego pokroju to człowiek i jaka jest jego biografia. Wydaje mi się (postawię taką hipotezę), Ŝe niestety tak samo jak Moskwie czy Berli- W ałęsa obalił komunę, Wojtyła obalił komunę, Reagan obalił Paweł Chojecki komunę. Niektórzy dodają jeszcze innych kandydatów na ołtarze. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy komuna nowi, tak i Waszyngtonowi, i ParyŜowi zaleŝy w istocie na tym, Ŝeby Polacy została w ogóle obalona. byli trzymani w ciemnocie, Ŝeby sami stosowali taki szantaŝ: Nie moŝemy Czym jest komuna? Rządami klasy robotniczej i chłopskiej. To w teorii. pisać prawdy o swojej historii, bo świat nas znielubi. Czy świat nas rzeczywiście tak bardzo lubi dzisiaj? Czy świat nas tak bardzo szanuje? Czy mamy W praktyce ktoś musiał rządzić naprawdę. Ktoś musiał wiedzieć, co jest dobre dla klasy robotniczej i musiał umieć przekonać ją do tego dobra. tu wiele do stracenia? Nie. To w interesie zagranicy bliŝszej i dalszej leŝy to, Komuna więc to rządy samozwańczej, szemranej elity, która - przekonana o by polska polityka rządziła się jakimiś złudzeniami, by Polacy hołdowali swej dziejowej misji - uszczęśliwia ludzkość. Tak, słowo ludzkość ma tu jakimś mitologicznym wyobraŝeniom o sobie samych i o swojej historii. podstawowe znaczenie gdy komuna ma tylko ograniczony geograficznie Naród, który trzeźwieje, jest trudniejszym partnerem i trudniejszym zawodnikiem do ogrania. W związku z tym z całą pewnością zagranicy, tak samo jak zasięg, nie ma szans przetrwania. Jej społeczne eksperymenty tak zachwycają klasę robotniczą, Ŝe Ŝaden mur czy Ŝelazna kurtyna na dłuŝszą metę nie mogą zatrzymać jej w komraju. By komuna trwale zwycięŝy- trzeźwieli z tego upicia się Solidarnością i Lechem Wałęsą (między inny- róŝnym partiom zagranicy w Polsce, na tym właśnie zaleŝy, by Polacy nie ła, musi objąć swym zasięgiem całą ziemię! Mówiąc prozaicznie nie mi). będzie gdzie uciec NajwyŜszy więc czas, by Polacy poznali prawdę, nie tylko o agenturalnej działalności Bolka, ale o całej transformacji ustrojowej, której zostali- Jaką mamy sytuację obecnie po rzekomym obaleniu komuny? Socjalne załoŝenia partii komunistycznych zostały wprowadzone prawie w całym śmy poddani. Bez tej wiedzy nigdy nie poradzimy sobie w aktualnych wyborach politycznych i będziemy skazani na przywództwo podstawionych wolnym świecie. Wolność słowa, przekonań, zgromadzeń jest stopniowo ograniczana, media lansują wszędzie jedną poprawną politycznie opcję, autorytetów, mających za zadanie prowadzić nas na manowce. prywatność i wolności osobiste to juŝ dziś iluzja na kaŝdym kroku kamera, podsłuch, a wkrótce przymusowy chip. Przykładowy Watykan odkłada, wydawało się, Ŝe juŝ pewną, beatyfikację JP2: Kowalski, Müller, Brown czy Johanson mają juŝ tylko iluzoryczny wpływ na to, co dzieje się w ich Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi oświadczył, Ŝe kraju. Świat jednoczy się w globalne bloki Unia "beatyfikacje Piusa XII i Jana Pawła II to nadal kwestia przyszłości i nie Europejska, Unia Afrykańska, Unia Południowoamerykańska itp. w których niewybieralne, ale za dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej odpowiedział na konferencji moŝna konkretnie przewidzieć, kiedy do nich dojdzie". W ten sposób to oświecone elity decydują o losie ciemnych mas. prasowej na pytanie o szanse na szybkie zakończenie procesów beatyfikacyjnych tych dwóch papieŝy. onet.pl Taką wizję przedstawił juŝ na początku lat dziewięćdziesiątych W. Bukowski, który miał chwilowy wgląd w moskiewskie archiwa. Znalazł tam ła konsekwentnie lansował na przywódcę narodu, zatoczy szersze kręgi, NaleŜy poczekać, czy sprawa agenturalności Bolka, którego Wojty- dowody na istnienie planu konwergencji, w wyniku czy teŝ uda się ją zastopować podobnie, jak lustrację biskupów. JAK BOLEK I LOLEK KOMUNĘ OBALALI Komentarz internauty: Nie znam się na polityce, ale znam się na kłamcach i jedno mogę powiedzieć: Wałęsa kłamie. Z psychologicznego punktu widzenia Wałęsa wykazuje wszelkie typowe dla krętaczy zachowania: 1. Krzyczy zamiast spokojnie odpierać ew. zarzuty, człowiek mający rację jest spokojny - rozbudowana intryga zawsze sypnęłaby się w którymś punkcie. 2. UŜywa argumentów ad persona - zniewaŝa ludzi mających inne zdanie. 3.Odwraca uwagę od tematu dyskusji sprawami zupełnie oderwanymi od tematu. 4. Próbuje zdezawuować przeciwników na innym polu (Ja mam Nobla - a Pan? Sam obaliłem komunę. Czemu nie ustaliliście nazwisk innych agentów? itd.). 5. UŜywa na oślep wielu chybionych argumentów, np. brak oryginałów (jak mają być, skoro sam je wydobył z gdańskiego UOP i zniszczył?) 6. Facet, który prawie nic nie czyta, oburza się na ksiąŝkę, której... jeszcze nie opublikowano. Jeszcze nic nie wie, ale juŝ wie, Ŝe paszkwil. 7. Próbuje w panice uŝywać jako "obrońców" najmniej wiarygodnych w tych kwestiach osób (Czempiński, Jaruzelski, Geremko-Michniki) - tonący brzytwy się chwyta. ~piotr Z blogu JKM: Powtarzam: o tym, Ŝe p.lech Wałęsa jest agentem bezpieki, wiem od roku więc dla mnie to Ŝadna rewelacja. Wcale tego nie chciałem ujawniać. Ale cieszę się, Ŝe to wyszło wreszcie na jaw - bo dzięki temu ludzie, którzy dziwią się, skąd dziś takie złodziejstwo, moŝe wreszcie zrozumieją, Ŝe jest tak, poniewaŝ tak to słuŝby specjalne starannie zaplanowały! Najsłynniejszy sowiecki dysydent p.włodzimierz Bukowski twierdzi, Ŝe ma dokumenty świadczące, Ŝe cały plan był koordynowany na Kremlu między słuŝbami sowieckimi a lewicą europejską. Istotnie: wiele na to wskazuje. Całkiem niewykluczone, Ŝe w ten właśnie sposób bardzo sprawne słuŝby sowieckie postanowiły, zamiast konfrontacji, rozmiękczyć Europę Zachodnią od środka, opanować gospodarczo, oderwać od USA - a potem utworzyć, jak mawiał śp. gen. Karol de Gaulle, "Europę od Atlantyku po Ural". Lewicową, oczywiście. i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec

7 Jeśli tak było, to obalenie p. Michała Gorbaczowa mocno skomplikowało te plany... To jest niewykluczone. Są tacy, którzy wiedzą więcej ode mnie. Ja jednak mam wiedzę na temat tego, co działo się w Polsce - i mogę zapewnić, Ŝe cały ten "Okrągły Stół" to był teatr dla podtrzymania "porozumienia z Magdalenki" - zawartego między "reformatorami z PZPR", agentami p.gen. Czesława Kiszczaka i grupką "lewicy laickiej" (oraz lewicy katolickiej z okolic "Tygodnika Powszechnego") - będących gwarancją dla lewicy zachodnioeuropejskiej, Ŝe wszystko pójdzie we właściwym kierunku. Obawiam się, Ŝe my tu działamy nieco na kształt sekty - nie zdając sobie sprawy, Ŝe tylko dla nas słowo "lewica" kojarzy się nieodmiennie z czymś Głos patrioty : Atak na byłego prezydenta to krzywda czyniona narodowi. O Autorach ksiąŝki o Wałęsie: Uderzają w człowieka, który zmienił w pewnym sensie świat. To szkodliwe dla obrazu Polski O KsiąŜce: zbyt mocno upolityczniona, dlatego jej nie przeczyta. abp Gocłowski, cytaty za Rzeczpospolitą Prorok czy sterowana kukła??? - red. MOSKWA ZNA ZAWARTOŚĆ TECZEK "[...] 1. Podług kpt. [pracownika merytorycznego byłego przedstawicielstwa KGB] oraz mjra [rezydenta warszawskiej KGB], słuŝba, którą reprezentują, jest w posiadaniu materiałów świadczących o fakcie współpracy Lecha Wałęsy z b. SB, MSW i PRL. Zdaniem mjra grafolodzy nie mieliby trudności z potwierdzeniem ich autentyczności. Cytat z dokumentu opublikowanego w ksiąŝce S. Cenckiewicza i P. Gontarczyka pt. "SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii" Zrobiliśmy to, co do nas naleŝało, ale nie odczuwamy z tego powodu dumy ani szczególnej satysfakcji. Solidarność, jedno z najwaŝniejszych doświadczeń wielu współczesnych Polaków, traktujemy przecieŝ jako nasze własne dziedzictwo. Wolelibyśmy zupełnie co innego znaleźć w tych dokumentach i móc opisać bohaterów naszej młodości całkiem inaczej. Czytelnicy naszej ksiąŝki poznają teŝ zgubne skutki zaniechania lustracji. Zobaczą, jak wyraźnie i bezpośrednio przyczyniło się to do patologizacji mechanizmów rządzących Ŝyciem publicznym współczesnej Polski. brudnym i obrzydliwym: "dwie lewe ręce", "lewe interesy", "potępieni zasiądą po lewicy Pana Boga" itd. W wyniku jednak masowej propagandy oraz powszechnego ogłupienia (i zdziecinnienia, i sfeminizowania!) społeczeństwa dla wielu ludzi "wartości lewicowe" to nie śmierdzące, róŝowe g ó w n o - tylko coś pozytywnego!! Np. to, Ŝe ktoś mi czegoś dla mojego dobra zabrania, traktują jako wyraz troski i opieki. Istotnie: taka jest naturalna reakcja kobiety albo dziecka - ale czasem dotyczy to i dorosłych męŝczyzn!! Gdy pytam: "Skąd się mają brać ludzie zdolni do podjęcia decyzji o losie Polski czy świata za lat gdy z mocy prawa wszyscy są obowiązkowo ubezpieczeni, a więc uznani za niezdolnych do podjęcia decyzji o własnym Ŝyciu za lat 40?" - nie dostaję odpowiedzi. Korwin-mikke.blog.onet.pl O TZW. TRANSFORMACJI USTROJOWEJ: Celem ostatecznym było utworzenie Imperium Europæum - państwa SS ("Sprawiedliwości Społecznej" - tfu!) zdolnego do rzucenia wyzwania Stanom Zjednoczonym. I tak samo jak prucie Imperium Sovieticum rozpoczęło się w Polsce, tak obecnie grozi rozprucie się tego planu w Polsce - z powodu przecieŝ drobiazgu, jakim jest b. akumulatorowy w stoczni im. Włodzimierza Lenina. Do tego w wyjątkowo fatalnym momencie, bo dzięki Irlandczykom, którzy nie dali się nabrać tej bandzie złodziei i oszustów, zachwiał się cały gmach tworzonego Imperium. ONI muszą teraz na gwałt ratować misterną konstrukcję - a przecieŝ ICH jest tak mało JKM Sławomir Cenckiewicz o swojej ksiąŝce o Wałęsie: Zajmujemy się przebiegiem procesu lustracyjnego Lecha Wałęsy w roku 2000, a takŝe kulisami nadania mu przez IPN, u schyłku kadencji prof. Kieresa, statusu pokrzywdzonego. Przedstawiamy postawy polityków, urzędników państwowych, dziennikarzy, prokuratorów, sędziów, którzy przez lata utrudniali dojście do prawdy lub wręcz kłamali. Demaskujemy straŝników mistyfikacji. Z wywiadu przeprowadzonego przez Waldemara śyszkiewicza dla Tygodnika Solidarność NajwaŜniejsze było to, Ŝe rozgrabienie państwowego majątku zostało zaakceptowane przez całą partię, przez liderów opozycji, przez hierarchów kościelnych, przez towarzyszy z Moskwy i przez Zachód. Głos, Klaudiusz Wesołek To był przede wszystkim spisek "racjonalnych" komunistów w Polsce i ZSRR. Jeno potrzebowali do tego szerokiego poparcia i "błogosławieństwa". Z pewnością polscy biskupi byli zaangaŝowani w przygotowanie Okrągłego Stołu, a związanego z nim "skoku na kasę" jakoś nie zauwaŝyli. Czy Watykan i Jan Paweł II brali w tym udział? Nie wiem. Ale na pewno temu nie przeszkadzali. Dla mnie Okrągły Stół to triumf złotego cielca Wyznawcy złotego cielca w PZPR wygrali z ideowymi komunistami. Wyznawcy złotego cielca w opozycji wygrali z ideowymi antykomunistami. W Kościele wyznawcy złotego cielca wygrali z ludźmi wierzącymi w Boga Klaudiusz Wesołek dla ipp rys. Arkadiusz Gacparski 7 i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec 2008

8 Homo-europejtikus Z astanawiamy się nad kolejną reformą specjalistów. Są wyspecjalizowani do tego stopnia, Ŝe wykonanie pracy, która wykracza po- szkolnictwa. Znawcy tematu skłaniają się do modelu zachodniego. Ja, za zakres ich obowiązków, uwaŝają wręcz za jako ojciec gimnazjalisty oraz osoba, która od czasu do czasu współpracuje z inŝynierami zachodnimi, w miarę dobrze znająca realia Wielkiej Brytanii, spróbuję spojrzeć na to z drugiej strony. Sprawdziany europejskie oceniają, Ŝe nasze szkolnictwo zbrodnię odebrania koledze pracy. Pod takich ludzi tworzy się dzisiejsze maszyny. Chcecie przykładów, proszę bardzo. Uruchamiamy linię produkcyjną. Przy maszynie pracuje Norweg - elektryk, Anglik - mechanik i Holender - informatyk. Informatyk ma problemy z ustawieniem parametrów, bo czujniki nie odpowiadają, jak trzeba. Idzie do elektryka i prosi go o regula- produkuje cję czujników. Ten kończy swoją robotę i za pomo- "średniaków". W cą wielce skomplikowanego wkrętaka wykonuje nauce wszystko regulację. Wszystko działa, system zadziałał. moŝna udowodnić, Wieczorem, gdy juŝ popijaliśmy piwko po kwestia doboru zasłuŝonym obiedzie, pytam go: Dlaczego do jasnej testów. Testy są Anielci" nie wziąłeś śrubokrętu i tych trzech śrubek najwygodnie jszą formą oceniania i najgorszą z moŝliwych nie wyregulowałeś? On odpowiada: Wiesz, ile kosztuje moja godzina pracy (zdaję sobie sprawę, Ŝe więcej niŝ moja). Firmy nie stać na to, abym to ja dla oceny regulował czujniki. Firmę jednak było stać, wiedzy ocenianego. Testy preferują kujonów - średniaków. Człowiek o rozwiniętej osobowości po przeczytaniu wiersza zapamięta wraŝenia, myśli autora, a wręcz moŝe mieć odrębne zdanie od autora. Czy to źle? Spróbuj na teście mieć odrębne zdanie. Chcesz napisać dobrze test z języka polskiego? Nie czytaj ksiąŝki, egzamin zawalisz. Czytaj opracowanie, tam dokładnie podano, co autor miał do powiedzenia i którą aby przerwał pracę i poczekał 20 minut, aŝ elektryk dokończy to, co miał rozgrzebane. Linię tę zachodni specjaliści uruchomią grupowo, a później do jej naprawy wyślą jednego polskiego inŝyniera, który i czujnik wyreguluje, i przekładnię wymieni, i PLC przeprogramuje. Pani magister matematyki, Angielka, tłumaczy mi, Ŝe najlepsze warzywa są w Tesco, bo oni kupują duŝo, więc mają lepsze i tańsze. Bez komentarza. odpowiedź naleŝy na teście zaznaczyć. Testy z Rozmawiam z małŝeństwem angielskim. matematyki, fizyki, chemii pytają o wynik. O ileŝ waŝniejsza jest metoda rozwiązania, nawet jeŝeli popełnisz drobny błąd w obliczeniach. Test to jakby rozwiązywanie zadania, gdy zna się wynik. Czy pójdziesz do lekarza, który zna tylko modelowe choroby, a w obliczu nałoŝenia dwóch chorób staje bezradny jak dziecię? PrzecieŜ on był uczony na testach, tam jest powiedziane: ból w kościach, katar, kaszel - to grypa, lecz co będzie, jak kogoś kości nie zabolą? Niech mi teraz ktoś odpowie na zagadkowe pytanie. Ci "średni" Polacy, gdy znajdą się na uczelniach Zachodu, zdobywają jedne z wyŝszych not. Nasi studenci informatyki zbierają nagrody. Nasi pracownicy są naprawdę cenieni w Anglii. Nasi inŝynierowie z łatwością znajdują pracę w firmach zachodnich. Czy to dlatego, Ŝe wyszli ze szkół wypuszczających "średniaków"? Szkolnictwo zachodnie wypuszcza wąskich Magistrzy chemii, matematyki. Byli dziewięć razy w Hiszpanii. Pytam o zabytki - nic nie widzieli. Oni jechali do miasteczka na wybrzeŝu zbudowanego na wzór angielski, te same restauracje : indyjskie, chińskie, Fish & Chips, i na plaŝę chodzili. Zapytaj inŝyniera angielskiego o Goethego, Moliera. MoŜesz mu powiedzieć, Ŝe to kosmonauci amerykańscy - uwierzy. Pewna Amerykanka otrzymała odszkodowanie, bo upiekła swego kota w mikrofalówce. Do tej pory po praniu" kota wsadzała go do ciepłego pieca, aby wysechł. Kupiła mikrofalówkę, zrobiła to samo. Nie wiedziała tylko, jak ta mikrofalówka działa. Winny producent, nie napisał, Ŝe kota w mikrofalówce nie naleŝy suszyć. Zerknij w instrukcję obsługi. Jedna cała strona poświęcona temu, jak moŝesz głupio zrobić sobie tym urządzeniem krzywdę. Powiecie, Ŝe przemysł amerykański jest przo- Oświadczenie prezydenta Republiki Czeskiej w sprawie referendum w Irlandii Projekt Traktatu Lizbońskiego decyzją irlandzkich wyborców dziś się zakończył i niemoŝliwa jest kontynuacja jego ratyfikacji. W jednym jedynym spośród 27 państw UE odbyło się w sprawie Traktatu Lizbońskiego referendum. Tylko w jednym jedynym państwie UE politycy umoŝliwili obywatelom wyraŝenie ich poglądu. Wynik jest chyba dla wszystkich jasnym przesłaniem. Jest zwycięstwem wolności i rozumu nad sztucznymi elitarystycznymi projektami i europejską biurokracją [tłum. "GW"] Wacław Klaus, Prezydent Republiki Czeskiej W Pradze, dnia 13 czerwca 2008 r. strony upr.org.pl Projekt Lisabonské smlouvy rozhodnutím irských voličů dnes skončil a v jeho ratifikaci již nelze pokračovat. Cezary Dobrowolski dującym w świecie. Tylko, czy aby na pewno te przodujące rozwiązania projektują rodowici Amerykanie? MnoŜyć przykłady? Chyba nie ma sensu. Zachodni system nauczania doprowadził do tego, Ŝe juŝ nikt nie tyka się jakiejkolwiek naprawy urządzenia, choćby polegała ona na odkręceniu śruby czy wymianie uszczelki. Trzeba drogiego specjalisty. Nieprawidłowości w strukturze szkolnictwa prowadzą do patologii społecznych. Nadprodukcja prawników w USA doprowadziła do tego, Ŝe tam dziś kaŝdy procesuje się z kaŝdym. Wysokie koszty odszkodowań generują wysokie koszty ubezpieczeń, a te znowu - wysokie koszty społeczne. Mój kolega, który mieszka w USA, mówi: Dopóki lekarz na ciebie patrzy, trzymaj w ręku 50$. Jak juŝ wyciągnie jakieś urządzenie, leć zastawić dom. Brak wiedzy ogólnej powoduje, Ŝe pewnych rzeczy nie przyswajamy, nie rozumiemy ich. Tracimy dla nich zainteresowanie. Na pewne sprawy, nawet zawodowe, patrzymy jednostronnie. Szkolnictwo nasze trzeba reformować. To, Ŝe kilka lat temu zrezygnowano z matematyki na maturze, doprowadziło do sytuacji, Ŝe w niektórych regionach 80% młodzieŝy idzie na studia humanistyczne, administracyjne. Potem pozostają z tych magistrów magazynierzy, pracownicy poczty. Bo ilu humanistów, specjalistów administracji potrzebuje nasza gospodarka? Przykro to mówić, ale wśród nauczycieli dominuje selekcja negatywna. Ilu, drogi rodzicu, na drodze edukacji swojej pociechy spotkałeś pedagogów z prawdziwego zdarzenia? Nauczyciela mianowanego, jeŝeli tylko nie utraci prawa kontaktu z dziećmi (przestępstwa na tle seksualnym), to i granatem zza katedry nie wyrwiesz. Na wyŝszych uczelniach mamy podobnie. Tu juŝ nie będę mówił o selekcji negatywnej, bo jest tam wielu takich, którym wiedzą do pięt nie dorastam, tyle Ŝe oni zajęci są zleceniami, pracą po nocach na boku, juŝ dla studenta ani siły, ani zdrowia nie mają. Reformujmy edukację, lecz na miłość Boską nie idźmy w ślady zachodnie, bo utracimy wielkie bogactwo, jakie posiadamy - otwarte głowy naszych pociech. tekst pochodzi z portalu Interia360.pl W dzisiejszej "nauce" obowiązuje zasada "ręka rękę myje"; profesorowie pomagają innym profesorom wyciągać szmal od podatników za pośrednictwem urzędników państwowych. Nie ma Ŝadnej odpowiedzialności, nie ma selekcji rynkowej - więc nauka znajduje sie niemal na dnie. Tzw. "Świat nauki" - to jest dopiero Republika Kolesiów! JKM ciekawe V jedné jediné z 27 zemí EU proběhlo o Lisabonské smlouvě referendum. Jen v jedné jediné zemi EU umožnili politici občanům vyjádřit svůj názor. Výsledek je snad pro všechny jasným sdělením. Je vítězstvím svobody a rozumu nad umělými elitářskými projekty a evropskou byrokracií. Václav Klaus prezident České republiky V Praze dne 13. června 2008 "Gazeta Wyborcza" (ponownie wybiórcza) pozbawiła swoich czytelników tłumaczenia zdania oznaczonego pogrubioną kursywą. Z jego treści wynika, dlaczego - prezydent Klaus daje do zrozumienia, Ŝe nie ratyfikuje tego, co pozostało po tzw. Traktacie Lizbońskim. i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec

9 Koniec reprezentacji narodowych! W procesie kształtowania homo europeanum napotkano na powaŝną przeszkodę. Choć sport moŝe z powodzeniem pełnić dla mas rolę przysłowiowych igrzysk odciągających je od zawracania sobie głowy powaŝnymi problemami oraz moŝe przydawać się do przepychania pod ich osłoną waŝnych, a wstydliwych wydarzeń politycznych (likwidacji państw narodowych w ramach Lesbony, likwidacji naszej narodowej waluty przy okazji EURO 2012 itp.), to ma swój ogromny minus. Rozbudza świadomość narodową i konflikty na tym tle. Ostatni dali temu wyraz miłujący pokój Chorwaci i Bośniacy (przedstawiani w obiektywnych światowych mediach jako niewinne ofiary bestialskich, serbskich faszystów ). Kiedy reprezentacja Chorwacji zmierzyła się na ME z Turcją, rozpoczęła się druga wojna o Mostar (miasto to było areną najcięŝszych walk Chorwatów z muzułmanami w całej Bośni, choć w innych rejonach koalicja katolicko- muzułmańska wspólnie prowadziła dialog ekumeniczny z prawosławnymi Serbami). Do walki z kibicami stanęło 1000 policjantów i funkcjonariuszy oddziałów specjalnych, ale i to nie uchroniło wielu właścicieli samochodów i sklepów od powaŝnych strat. Kilkadziesiąt osób wylądowało w szpitalu. A mamy przed sobą jeszcze mecz pomiędzy dwoma narodami zamieszkującymi RFN juŝ kibice się szykują (patrz zdjęcie) CóŜ więc począć z tak niczego nierozumiejącym motłochem? Zamiast Mieszkańcy RFN kibicują swojej reprezentacji... Koniec państwa Izrael? P o okresie zachwytu ideą syjonistyczną byłych niemieckich wielu śydom znudziło się ich państwo. terenów, które Polska otrzymała po Mają coraz mniejszą ochotę na jego obronę, spada morale armii, a liczba emigrantów z Izraela rośnie. Najczęściej wybierają oni na miejsce osiedlenia Niemcy. Rzeczpospolita ( ) opisała nawet Ronena Eidelmana, Ŝydowskiego artystę, działacza społecznego i pisarza, który załowojnie. Hm, nie ma to jak: od Unii Lubelskiej do UE Lewizja polska nie stoi bezczynnie Ŝył Ruch na rzecz śydowskiego Państwa w Turyngii. wo be c no wyc h Tereny byłej NRD wydają się mu najlepsze do zało- Ŝenia Ŝydowskiego państwa. Oto jak wyobraŝa sobie jego przyszłość: Nie jest wcale powiedziane, Ŝe Izrael moŝe być tylko na Bliskim Wschodzie. Wielu śydów tęskni za Europą. ( )Na początek autonomia. Moglibyśmy funkcjonować tak jak Katalonia. Zresztą obecnie Europa się jednoczy, granice zanikają i niedługo państwa narodowe nie będą miały znaczenia. śydzi mieszkają tu od tysięcy lat. Powinniśmy wziąć udział w procesie jednoczenia się kontynentu. Gdyby Niemcy nie wykazali zbytniego entuzjazmu dla jego planów, rozwaŝą skorzystanie z zaproszenia czerwonej gwiazdy polskiej publicystyki Sławomira Sierakowskiego ( Krytyka Polityczna ): Nie znam dobrze waszego kraju. Ale jeśli więcej osób tęskni za śydami, to czemu nie. Gdybyśmy dostali zaproszenie, to drugi Izrael mógłby powstać w Polsce. Miejsce ( ) mogłoby zostać wykrojone z wyzwań: śydzi będą mieli swoje programy w telewizji publicznej. Wyznawcy judaizmu to niewielka grupka na tle religijnej mozaiki Rz-j, ale osób w jakikolwiek sposób identyfikujących się z narodem Ŝydowskim po linii jednego z rodziców lub dziadków - moŝe być w Polsce kilkadziesiąt tysięcy. Do nich adresowana jest oferta TVP. Telewizja Polska i Związek Gmin Wyznaniowych śydowskich zawarły w środę porozumienie w sprawie emisji programów dotyczących Ŝycia społeczności Ŝydowskiej w Polsce w telewizji publicznej. ( ) Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Programy będą realizowane przez wewnętrzne lub zewnętrzne zespoły producenckie i finansowane przez Telewizję Polską. Kosciol.pl śydowski planista przeprowadzki z Izraela tak wiąŝe ją z obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie: Istnienie Izraela jest zaś powaŝnie zagroŝone. Kraj tylko wesoło zabawiać się sportem, ludziska na powaŝnie przejmują się swoją narodowością. Gułagowi mędrcy podjęli decyzję- czas z tym skończyć! Trzeba jednak działać rozwaŝnie i stopniowo. Nie moŝna zacząć od futbolu, bo chyba trzeba by wojsko wyprowadzić na ulice. Tak a propos ktoś powie, Ŝe taki pomysł nie moŝe się zrodzić w eurokomisarycznej głowie. Nic bardziej błędnego juŝ europrzedstawicele Portugalii zaproponowali, by zbrojnie przywrócić demokrację po tym, jak ogłupiany lud Austrii oddał głosy na faszystę Heidera. Obecnie włoski minister obrony Ignazio La Russa, przy gromkim dopingu swego kolegi z MSW Roberto Maroniego, chce wysłać na ulice Rzymu, Turynu, Mediolanu, Genui, Wenecji, Bolonii, Florencji, Neapolu, Bari i Palermo 2500 Ŝołnierzy, by strzegli porządku i bezpieczeństwa. Na eksperyment likwidacji druŝyn narodowych wybrano siatkówkę. Ma mniej liczne rzesze fanów, którzy dodatkowo rekrutują się z bardziej pokojowo usposobionej części społeczeństwa (na meczach siatkówki widać rodziny z dziećmi, a na piłkarskich niekoniecznie ). Jeśli eksperyment się powiedzie i lud nie stawi zdecydowanego oporu, wtedy ruszą do akcji niezaleŝni socjologowie, psycholodzy, duchowni i Ŝurnaliści, którzy będą wychwalać pod niebiosa zalety nowego systemu. Pozostałych nielicznych i skutecznie ośmieszanych niepokornych pozyska się dla frontu postępu za pomocą perswazji bezpośredniej. - Problem Europy polega na tym, Ŝe skupia wszystkie wysiłki przy budowaniu jednego wielkiego państwa na zjednoczeniu reguł związanych z ekonomią, finansami, pracą. Zapomina, Ŝe kultura, edukacja i sport są wciąŝ częścią poczucia narodowej identyfikacji z danym państwem. Nikt nie moŝe zmusić poszczególnych państw, aby się zintegrowały poprzez nałoŝenie na nie swojej ekonomii, finansów czy wizji pracy. - Europejscy urzędnicy chcą zmusić jednostki do występowania jako jednostki europejskie bez wcześniejszego rozwiązania takich jednostek, jak narodowe federacje sportowe czy narodowe komitety olimpijskie, które ciągle funkcjonują - mówi ustępujący prezydent FVIB. - Rozumiemy decyzję krajów europejskich o sportowej integracji poprzez utworzenie jednego Europejskiego Komitetu Olimpijskiego. W siatkówce moŝe być to bardzo ciekawe, gdy reprezentacja Europy będzie grała przeciwko Rosji, Chinom, Japonii czy teŝ USA, ale oznaczałoby to koniec reprezentacji narodowych Włoch, Niemiec, Francji, Grecji itp. To moŝe być bardzo bolesne, jeśli nie będziemy mogli juŝ oglądać reprezentacji tych krajów. Ruben Acosta ustępujący prezydent FIVB, siatka.pl "Co za ohyda, niemieccy imbecyle wznosili okrzyki przeciwko Polakom, Ŝydom, Ŝyciu. La Stampa za onet.pl Herb nowego Izraela Paweł Chojecki ten otaczają sami wrogowie, a prezydent Iranu wzywa do wymazania go z mapy świata. Gdyby istniało drugie Ŝydowskie państwo, Izraelczycy mieliby gdzie uciekać w razie spełnienia gróźb Mahmuda AhmadineŜada. Oczywiście mam nadzieję, Ŝe nic takiego nigdy się nie stanie. Trzeba jednak przygotować sobie wyjście awaryjne. Rzp W nieodległej przyszłości musi dojść do przesilenia w tym konflikcie. Najprawdopodobniej to nie USA, a właśnie Izrael zaatakuje irańskie instalacje nuklearne. Zneutralizowanie ostatniego wroga Izraela w regionie z pewnością wzbudzi gorącą dyskusję nad jego potencjałem nuklearnym. UE udzieli Izraelowi gwarancji pokojowych i zaproponuje jakiś rodzaj członkowstwa w zamian za rezygnację z prawdziwych, nuklearnych gwarancji pokojowych, którymi do dziś Izrael z powodzeniem odstrasza swych sąsiadów (moŝe nastąpić teŝ opcja wzajemnego rozbrojenia - Iran i Izrael jednocześnie przeka- Ŝą broń atomową pod kontrolę UE). Zmęczeni wieloletnim konfliktem śydzi zaakceptują porozumienie i wydadzą głowice atomowe. Na otarcie łez uzyskają moŝliwość odbudowania swojej świątyni. Po kilkuletnim okresie usypiającego pokoju Prezydent Unii postanowi dokończyć dzieła Hitlera i dokona zbrojnej inwazji na Jerozolimę kończąc byt świeckiego państwa Ŝydowskiego. Po więcej informacji odsyłam do Księgi Daniela oraz Apokalipsy 9 i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec 2008

10 W iele osób zainteresowanych sporem ewolucjonizm-kreacjonizm dziwi się, dlaczego ten spór ciągle trwa? Trzeba po prostu, Ŝeby kaŝda ze stron - mówią - przedstawiła fakty popierające jej stanowisko. Wtedy okaŝe się, kto ma rację. Bo prawda przecieŝ jest jedna: albo ewolucja miała miejsce, albo nie. NiemoŜliwe, aby obie strony głosiły prawdziwe poglądy. Jeśli obie strony sporu "wyłoŝą karty na stół", to od razu będzie widać, kto ma rację. Niestety, sprawa nie jest taka prosta. Ta wizja rozstrzygnięcia sporu obarczona jest kilkoma podstawowymi wadami. Jedną z nich omówił Danny R. Faulkner w dwumiesięczniku Creation Matters. Autor jest doktorem astronomii na Uniwersytecie Południowej Karoliny w Lancaster. Swoje rozwaŝania opiera na przykładzie pewnego epizodu z historii astronomii. Na początku XX wieku astronomowie toczyli ostry spór o to, czy tzw. mgławice (są to najczęściej owalne twory niebieskie widoczne przy pomocy teleskopu) istnieją wewnątrz naszej Galaktyki, czy poza nią. Do XX wieku większość astronomów uwaŝała, Ŝe są to obłoki pyłu i gazu w naszej Galaktyce, z których - być moŝe - powstaną w przyszłości nowe gwiazdy i układy planetarne. Nasza Galaktyka byłaby w tym ujęciu całym wszechświatem. W 1916 roku Adrian van Maanen, astronom z obserwatorium Mt. Wilson, opublikował pierwszy artykuł z całej serii publikacji, w której przedstawiał obserwacyjne argumenty na rzecz hipotezy wewnątrzgalaktycznej. Rozumował on następująco. Jeśli mgławice są tworami pozagalaktycznymi, jeśli znajdują się daleko od nas, to muszą być olbrzymich rozmiarów, muszą być czymś w rodzaju naszej Galaktyki. Jeśli zaś znajdują się wewnątrz Drogi Mlecznej, to mają duŝo mniejsze rozmiary, porównywalne z wielkością naszego Układu Słonecznego. Jak sprawdzić, która z hipotez jest prawdziwa? Van Maanen zaproponował kryterium - kątową prędkość rotacji. Olbrzymie galaktyki nie mogą rotować tak szybko jak mniejsze twory. Van Maanen zbadał prędkości wirowania siedmiu mgławic i na tej podstawie w dziesiątym z kolei artykule w roku 1923 wyliczył rozmiary i odległości owych mgławic. Potwierdzały one hipotezę pyłowogazową, wszystkie badane mgławice rotowały szybko i dlatego miały znajdować się wewnątrz naszej Galaktyki. Wyniki obserwacyjne van Maanena odegrały istotną rolę w debacie astronomicznej lat 20. XX w. Głównym zwolennikiem wewnątrzgalaktycznej obecności mgławic był Harlow Shapley, a jego przeciwnikiem - Heber D. Curtis. Shapley opierał się głównie na badaniach van Maanena - mgławice nie mogły znajdować się zbyt daleko, poniewaŝ za szybko rotowały. Curtis nie był w stanie odeprzeć takich argumentów i w opinii większości Shapley wygrał tę debatę. Niestety, zaledwie rok później kolega van Maanena z obserwatorium na Mount Wilson Edwin Hubble dokonał zadziwiającego odkrycia. Okazało się, Ŝe tzw. mgławica M31 to wielki zbiór gwiazd. (Nawiasem mówiąc, M31to jedyna na naszej półkuli mgławica, którą moŝna dostrzec gołym okiem, NAUKA A BIBLIA Marta Cuberbiller PRZEGLĄD PRASY KREACJONISTYCZNEJ DLACZEGO TAK TRUDNO SIĘ DYSKUTUJE Z EWOLUCJONISTAMI? * znajduje się w gwiazdozbiorze Andromedy; na półkuli południowej moŝna gołym okiem zaobserwować jeszcze Wielki i Mały Obłok Magellana.) Hubble po prostu na płytach fotograficznych zidentyfikował wiele pojedynczych gwiazd w M31, które wcześniej wskutek niedoskonałych metod obserwacji zlewały się w jeden świecący twór. Co więcej, wśród gwiazd w M31 odkryto tzw. cefeidy. To bardzo waŝny rodzaj gwiazd. Są to gwiazdy pulsujące, wskutek czego zmieniają swoją jasność. Okresy zmian blasku cefeid wynoszą od kilku godzin do kilkudziesięciu dni. Okazało się przy tym, Ŝe gwiazdy o tym samym okresie świecą tak samo silnie (jak to mówią astronomowie, mają tę samą jasność absolutną). Jeśli więc znamy jasność widomą cefeidy i jej okres zmian blasku, to moŝemy wyliczyć jej odległość (korzysta się przy tym z tzw. krzywej Shapleya). Na tej podstawie okazało się, Ŝe M31 znajduje się w olbrzymiej odległości od naszej Galaktyki - dzisiaj odległość tę szacujemy na ponad 2 miliony lat świetlnych. M31 nie jest więc mgławicą, ale galaktyką - porównywalną z tą, w której się sami znajdujemy. W ciągu kilku późniejszych lat okazało się to prawdą dla wszystkich mgławic badanych przez van Maanena. Jak to moŝliwe? PrzecieŜ van Maanen obserwacyjnie wyznaczył duŝe wielkości rotacji mgławic, zbyt duŝe, Ŝeby były one odległymi galaktykami? Dziesięć lat później Hubble wrócił do tej sprawy. Uznał, Ŝe pomiary van Maanena obarczone były duŝym błędem systematycznym, który van Maanen zinterpretował jako rotację. Wkrótce potem van Maanen przyznał mu rację, a jego prace szybko zostały zapomniane. Od tego czasu wykonano wiele zdjęć i badań odległych galaktyk. Nie wykazują one takiej rotacji, jaką obserwował van Maanen. Co więc obserwował van Maanen? Autor omawianego artykułu odpowiada tak: "Często widzimy to, co chcemy zobaczyć." Fakty naukowe, czyli wyniki naukowych obserwacji i eksperymentów, są rezultatem skomplikowanych operacji, z udziałem wyrafinowanych instrumentów i technik obliczeniowych. W niewielkim stopniu przypominają one codzienne obserwacje, które przecieŝ teŝ nie są niezawodne. Sto lat temu Percival Lowell, znany astronom, widział wiele kanałów na powierzchni Marsa, a współczesny mu astronom E.E. Barnard nigdy tych kanałów nie mógł dostrzec. A wydawałoby się - prosta sprawa. Wystarczy spojrzeć przez teleskop. Okazuje się, Ŝe nie jest to takie proste. Lowell spodziewał się istnienia kanałów i je widział. Barnard nie wierzył w istnienie kanałów i ich nie dostrzegał. Ewolucjoniści tak łatwo zaakceptowali oszustwo z Piltdown, poniewaŝ właśnie czegoś takiego oczekiwali. Podobnie było z odrzuconą dzisiaj koncepcją przygarbionych neandertalczyków, sfałszowanymi rysunkami Haeckla, które miały ilustrować rekapitulację filogenezy, czy z niedawno obaloną historią ciem pieprzowych. W kaŝdym z tych przypadków akceptowano je, poniewaŝ pasowały do wcześniej Ŝywionych przekonań. Istnieje jednak istotna róŝnica między wspomnianymi wyŝej nieaktualnymi juŝ argumentami na rzecz ewolucjonizmu, a pracami van Maanena, wykazującymi duŝą rotację mgławic. Te ostatnie szybko obalono i dziś nikt ich nie pamięta. Nie stanowią więc przeszkody w rozwoju nauki. Niektóre z nieaktualnych argumentów na rzecz ewolucjonizmu uwaŝa się nadal za uŝyteczne i wiele podręczników do biologii ciągle wymienia ćmy pieprzowe i rekapitulację filogenezy w rozdziałach dotyczących ewolucji. Ewolucjoniści i kreacjoniści postrzegają świat bardzo odmiennie. Tam, gdzie kreacjoniści widzą projekt, ewolucjoniści widzą bezmyślną ewolucję. Obie strony interpretują dane po swojemu. Łatwo to robić, ale trudniej zrozumieć przeciwne poglądy. Wiemy na przykład, Ŝe bakterie zdobywają odporność na antybiotyki, ale ewolucjoniści i kreacjoniści inaczej wyjaśniają ten fakt. Kreacjoniści dobrze rozumieją argument ewolucjonistów z tym związany, ale tylko niewielu ewolucjonistów rozumie wyjaśnienie kreacjonistyczne. Gdyby je bowiem rozumieli, to nie przytaczaliby tego faktu jako dowodu, Ŝe kreacjoniści nie mają racji. Zdobywanie odporności na antybiotyki jest przykładem mikroewolucji, a spór ewolucjonizm-kreacjonizm dotyczy makroewolucji. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe kreacjoniści teŝ mogą wpaść w tę samą pułapkę widzenia tego, co chcą widzieć. Na przykład kreacjoniści wierzą, Ŝe ludzie istnieją od początku i Ŝe potop Noego utworzył większość warstw osadowych. Istnieje więc moŝliwość znajdowania śladów aktywności człowieka w warstwach osadowych. W literaturze znaleźć moŝna sporo doniesień o tego typu znaleziskach - o wytworach ludzkich w pokładach węgla czy o odciskach ludzkich stóp obok śladów dinozaurów. Jednak znaleziska te są słabo udokumentowane i niedokładnie przebadane. Jest wysoce ryzykowne zbyt szybkie ich akceptowanie. MoŜliwość popełnienia błędów dotyczy w równym stopniu ewolucjonistów, co i kreacjonistów. (* Danny R. Faulkner, "What Did Adrian van Maanen See? An Interesting Illustration of How Science Really Works", Creation Matters January/ February 2007, vol. 12, no. 1, s. 1-3.) i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec

11 Wynurzenia katoliczki: "Wczoraj równieŝ byłam w kościele, więc nie mam powodu w tej chwili do tego, aby mieć poczucie jakiejkolwiek winy. Wręcz przeciwnie. ( ) aborcja, która zgodnie z prawem się odbywa, zgodnie z prawem, które obowiązuje od 15 lat, nie jest niczym złym. E. Kopacz, minister zdrowia. onet.pl Bełkot B16 Granice geograficzne, kulturowe, etniczne czy wręcz religijne są dla Kościoła zachętą do ewangelizacji w perspektywie jedności w odmienności i błogosławieństwem z korzyścią dla wszystkich narodów Ziemi, znakiem i narzędziem jedności dla całego rodu ludzkiego onet.pl Arabia Saudyjska ufunduje ekumeniczne spotkanie poświęcone dialogowi pomiędzy muzułmanami, chrześcijanami i Ŝydami. Do dialogu nawołuje król Abdullah wsparty przez szyickich i sunnickich duchownych. Spotkanie odbędzie się od 16 do 18 Lipca w Madrycie. Zaproszeni goście to osoby duchowne, jak i świeckie kojarzone z tymi trzema grupami religijnymi. israelnationalnews.com Zdrady ciąg dalszy W ramach MODLITEWNYCH SPOTKAŃ EKUMENICZ- NYCH organizowanych przez Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania *EFFATHA* we współpracy z Warszawskim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej i Parafią Rzymskokatolicką św. Alojzego Orione w Warszawie razem z księŝmi katolickimi modlili się : Gustaw Cieślar, przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów, Włodzimierz Nast, adiunkt ChAT, Kościół Ewangelicko- Augsburski, Jarosław Świderski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Zdzisław Tranda, Kościół Ewangelicko-Reformowany. ekumenizm.pl Wersety z pozoru trudne W meczu Biblia Tysiąclecia Biblia Warszawska stan 1 : 1 J eśli warunek w zdaniu przyczynowo-skutkowym podany jest za pomocą czasownika w aspekcie niedokonanym, to zwykle naleŝy przyjąć, Ŝe skutek zostanie osiągnięty dopiero po zakończeniu okresu, w jakim ma zachodzić przyczyna. Przykład: Kto wiosłuje, dopłynie do brzegu. Warunek/przyczyna: wiosłowanie, skutek: dopłynięcie do brzegu. W tego typu zdaniach przyjmuje się, Ŝe aby osiągnąć brzeg, naleŝy wiosłować do czasu, aŝ zakończy się podróŝ. Zaprzestanie wiosłowania oznacza więc coś przeciwnego niedotarcie do suchego lądu. Na zdania podobnego typu napotykamy takŝe w Biblii w kontekście naszego zbawienia. Pochopne wnioskowanie prowadzi często czytelników do konkluzji, Ŝe do znalezienia się w niebie nie wystarczy tylko jednorazowy akt złoŝenia całego swego zaufania w Jezusie i w tym, co dla nas zrobił na Golgocie. Przyjmują oni teorię wytrwania, według której naleŝy nie tylko uwierzyć w Jezusa, ale jeszcze wytrwać w róŝnych czynnościach z pozoru Paweł Chojecki czy stanach (tu nie ma zgodności), by ostatecznie znaleźć się w niebie. Oto dwa typowe przykłady dające pozorną podstawę do takiego myślenia: I. KaŜdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Rzym. 10:13 BW Z budowy zdania moŝna by wyciągnąć wniosek, Ŝe do zbawienia konieczne jest ustawiczne wzywanie imienia Jezusa. Wystarczy jednak sięgnąć po konkurencyjne tłumaczenie Biblię Tysiąclecia, by przeczytać co następuje: Albowiem kaŝdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Rz 10:13 (BT) PRZYWÓDCY LIBERALNYCH KOŚCIOŁÓW ZDEJMUJĄ MASKI Wielebny Thomas Wipf, przewodniczący Wspólnoty Kościołów Protestanckich w Europie, która grupuje luteran, metodystów, kościoły reformowane i zjednoczone: Irlandzkie 'Nie' stanowi powaŝny test dla Unii Europejskiej. Problem polega na tym, Ŝe ludzie przestali rozumieć, co się dzieje na ponadnarodowym europejskim poziomie. To nie jest jedynie kwestia lepszego informowania na temat treści europejskiej polityki. Podstawą problemu Unii jest niedostatek demokracji. Obywatele nie widzą, jak mogliby wpłynąć na proces podejmowania decyzji w Europie. Irlandzkie opowiedzenie się przeciwko traktatowi lizbońskiemu jest godne poŝałowania, poniewaŝ nowy traktat ma dać ludziom w Europie większe moŝliwości wpływu na europejską politykę. Jako przykład Wipf podaje zobowiązanie się UE do nawiązania otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z kościołami i wspólnotami wyznaniowymi. Dla kościołów protestanckich Unia Europejska reprezentuje udany wkład w zagwarantowanie pokoju po T R U D N E Oklaski i punkt dla Tysiąclatki za wierność greckiemu oryginałowi (w interlinearze grecko-polskim znajdujemy tu ciekawe tłumaczenie: KaŜdy bowiem, który przywoła do siebie imię Pana ). Werset ten pozostaje więc wspaniałym świadectwem chrześcijańskiej ewangelii kto wezwie imienia Jezusa dla swego zbawienia, ten moŝe juŝ do śmierci (lub porwania) polegać na zapewnieniu, Ŝe zbawiony będzie. trudne WERSETY 26 II wojnie światowej. Ten proces musi postępować. Chcemy, by przyszłość Europy, a nie tylko kwestie narodowe, stała się przedmiotem ogólnej dyskusji W Berlinie przedstawiciele Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD) przy rządzie Niemiec oraz UE opisali głosowanie w Irlandii jako Cios dla tych, którzy chcą Unii bliŝszej obywatelom, bardziej demokratycznej i zdolnej do działania. W wywiadzie dla Niemieckiej Protestanckiej Agencji Informacyjnej Prałat Stephan Reimers stwierdził, iŝ ratyfikacja traktatu w pozostałych europejskich krajach powinna być kontynuowana. ZauwaŜył, Ŝe do tej pory 18 z 27 krajów Wspólnoty juŝ ratyfikowało traktat. W moim odczuciu nie ma alternatywy dla traktatu reformującego. ( ) Instytucje europejskie potrzebują przystępniej wyjaśnić, czym się zajmują, poniewaŝ z powodu tak duŝego braku informacji róŝnego rodzaju demagodzy mogą swobodnie podŝegać przeciwko Brukseli lamentuje Reimers. Ekklesia.co.uk, opracował Piotr Bugno. Kardynał Carlo Maria Martini bez ogródek zwraca się do władz kościelnych w Watykanie, aby te miały odwagę do dokonania konkretnych reform, np. w sprawach seksu. Według niego celibat powinien być opcjonalny, poniewaŝ nie wszyscy posiadają ten charyzmat; oczekuje równieŝ na uznanie uŝycia przez katolików prezerwatyw, nie obawia się teŝ podjąć tematu ewentualnego święcenia kobiet, poniewaŝ oddawać coraz więcej parafii jedynie jednemu księdzu czy importowanie księŝy z zagranicy nie jest dla niego Ŝadnym wyjściem. ( ) Na temat seksualności kardynał Martini pisze równieŝ, Ŝe wśród jego znajomych istnieją homoseksualne pary, ludzie bardzo szanowani, których sam nigdy nie myślał, aby potępić. ekumenizm.pl II. JeŜeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. 2 Kor 5:17 (BT) JuŜ po logicznym zastanowieniu się nad tekstem skłonni jesteśmy kwestionować czasownik pozostaje. Chrześcijanin nazwany jest tu nowym stworzeniem ( jest nowym stworzeniem). Jeśli skutek juŝ zaistniał, to jak przyczyna moŝe być w aspekcie niedokonanym??? Kontynuacja wersetu upewnia nas w trafności naszych wątpliwości - wszystko stało się nowe czasownik w aspekcie dokonanym. Czas na konkurencję: Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Kor. 5:17 (BW) Autorzy tego tłumaczenia zachowali konsekwencję uŝyli dwukrotnie czasownika jest, który w prosty sposób określa stan podmiotu jest w Chrystusie, to automatycznie jest nowym stworzeniem. W tekście greckim nie ma w omawianym zdaniu czasowników i brzmi ono tak: Jeśli ktoś w Pomazańcu nowym stworzeniem. Da się to zrozumieć, ale wygładzenie stylu wymaga dodania tu czasowników. Trzeba jednak zachować bezstronną konsekwencję, a nie narzucać teologiczne interpretacje (według nauki katolickiej tzw. wytrwanie konieczne jest do zbawienia). Punkt dla Brytyjki! Mamy więc remis i wniosek, by dogłębnie sprawdzać niepokojące nas wersety. 11 i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec 2008

12 WESOŁY NIEWOLNIK cd. ze str. 1 - I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, Ŝe dał zwierzęciu moc, a takŝe zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: KtóŜ jest podobny do zwierzęcia i któŝ moŝe z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu teŝ moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu. Obj. 13:3-6 Będzie teŝ zaskakująco naiwny. Nie tylko uwierzy przeróŝnym autorytetom o miłej powierzchowności, lecz o odraŝającym wnętrzu I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. 2 Kor. 11:14 ale zatraci takŝe zdolność przewidywania nadchodzących i dość oczywistych nieszczęść - Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. 1 Tes. 5:3 Smutny kontakt z Europejczykiem wychowanym w Polsce miałem przy okazji kampanii przed referendum akcesyjnym do UE w 2003 roku. Młody wykształciuch z paternalistyczną wyŝszością tłumaczył mi, Ŝe nic nam nie grozi ze strony Unii, bo zgodnie z traktatem nicejskim będziemy mieli w niej pozycję prawie tak silną jak Niemcy. Na moje pytanie, a co będzie, jeśli po akcesji traktat zostanie zmieniony, stracił na chwilę rezon, ale zaraz rezolutnie odparł: Na pewno się nie zmieni Generacja stanowiąca większość ludności dzisiejszej Europy to pokolenie dobrobytu, beztroskiej egzystencji i ogromnego postępu w dziedzinie dostępu do przeróŝnych rozrywek i przyjemności. Dobrobyt w szybkim tempie się kończy (bezmyślne pokolenie nie dostrzega, Ŝe jest przez rządzących stopniowo zamieniane w ekonomicznych niewolników), a apetyt na rozrywki się wzmaga. Głównym motywem Ŝycia naszego pokolenia stał się seks rozumiany jako kwintesencja Ŝyciowych przyjemności. Zainteresowanie nim celowo i programowo podsycane jest w kontrolowanych przez państwo mediach i przymusowych szkołach. Pod hasłem dobra dzieci juŝ w przedszkolach prowadzi się edukację seksualną, by jak najwcześniej rozbudzić w nich tę sferę aktywności. Nic dziwnego, Ŝe liczba ciąŝ u nastolatek stale wzrasta, a wiek inicjacji seksualnej się obniŝa. Gdy głupiutka dziewczyna odkrywa, Ŝe czyny mają konsekwencje, proponuje się jej ostateczne rozwiązanie problemu nielubianego małego człowieka. Ilustracją tej paranoi jest głośna historia czternastolatki z Lublina. Gdy Ksiądz próbował jej uświadomić, Ŝe nie powinna zabijać dziecka, które poczęło się w wyniku jej miłosnych igraszek z kolegą, rozgorzała kampania za wolnością wyboru. Oto arcyobłudny głos minister zdrowia: Jestem całą tą historią zmartwiona, Ŝeby nie powiedzieć załamana. śyjemy w cywilizacji budowanej na gruncie chrześcijaństwa. A podstawową zasadą jest poszanowanie wolności. Decyzja pacjentki, nawet jeśli dziewczyna jest niepełnoletnia, powinna być uszanowana. Ewa Kopacz, Newsweek, podkreślenie autora Ta zła kobieta usiłuje nam wmówić, Ŝe prawo do zabicia niewinnej osoby dla ułatwienia sobie Ŝycia ugruntowane jest na fundamentach chrześcijaństwa! Jej obłuda i bezczelność są zadziwiające, jeśli zwaŝyć, Ŝe kieruje ministerstwem, które nie daje nam wolności i zmusza do: płacenia cięŝkiego haraczu na bezpłatną słuŝbę zdrowia, do szczepienia naszych dzieci, do stania w kolejkach po najdrobniejsze skierowanie czy receptę. Nic to, dla aborcji chrześcijańska wolność musi być i basta! Wizję świata, w którym dobrze usadowiona klika (rasa europanów ) decyduje o Ŝyciu motłochu, przedstawiało juŝ wielu. Ostatnia, juŝ nie literacka jak w przypadku Orwella czy Hukslaya, a filmowa braci Wachowskich przenosi nas w świat Ŝycia na niby. Pracujące i wykorzystywane masy niewolników dostają w nagrodę upragnione przyjemności, tyle Ŝe czysto iluzoryczne, wirtualne. Dzisiejszy człowiek bezmyślny i beztroski bliski jest juŝ tego ideału. CięŜko pracuje, a potem przykuwa łeb do lewizora. W realu interesuje go tylko d pa, flaszka lub trawka. śadnych wyŝszych celów, Ŝadnych dąŝeń, Ŝadnych ideałów, Ŝadnych planów na przyszłość ale i Ŝadnych zmartwień! CzyŜ nie piękne Ŝycie dla krowy??? Nic dziwnego, Ŝe twórcy człowieka europejskiego pogardliwie traktują swój produkt jak bydło Jak się wyrwać z Matrixa? 1. Wyrwij się z nirwany naiwnego myślenia, Ŝe wszystko będzie dobrze, Ŝe czyny nie mają konsekwencji, a świat końca. I powiedział im podobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozwaŝał w sobie: Co mam uczynić, skoro nie mam juŝ gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł: Uczynię tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboŝe swoje i dobra swoje, i powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złoŝonych na wiele lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zaŝądają duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z kaŝdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Łuk. 12:16-21 Wiedzcie przede wszystkim to, Ŝe w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych poŝądliwości i mówić: GdzieŜ jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, Ŝe od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa BoŜego przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia Zamiast odpowiadać na trudne i zasadnicze pytania dotyczące naszej codzienności zarówno przedstawiciele władz, jak i media zajmują się wyłącznie tematami zastępczymi, a te sprzedają się jak świeŝe bułeczki. Tymczasem trzeba nam silnego państwa i mądrych przywódców, bo nadchodzą cięŝkie czasy, choć wielu jeszcze nie dostrzega tego zagroŝenia. Janusz Szewczak Gazeta Finansowa Czy ktoś tu jeszcze rządzi? mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezboŝnych ludzi. 2 Piotr. 3: Spójrz realnie na swoją wewnętrzną kondycję: GdyŜ ciało poŝąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne Gal. 5:17 Inspirowany przez diabła świat zewnętrzny będzie odwoływał się do twoich zmysłów (ciała). System światowego socjalizmu, wiecznego bezpieczeństwa i pokoju okraszonego sporą dozą rozrywek i przyjemności jest bardzo atrakcyjną opcją dla naszego ciała. Trafnie wyraŝa to jeden z bohaterów Matrixa, Cypher, który postanawia przejść do kasty niewolników radząc sobie z obiekcjami pozorności nowej rzeczywistości: Wiem, Ŝe ten stek nie istnieje. Wiem, Ŝe kiedy włoŝę go do ust, Matrix powie mojemu mózgowi, Ŝe jest on soczysty i wyśmienity. Wiesz, co sobie uświadomiłem po tych dziewięciu latach? Niewiedza jest błogosławieństwem. Ty teŝ moŝesz przeŝyć Ŝycie na niby, moŝesz wypełnić swój ziemski czas małymi i bezwartościowymi działaniami, moŝesz łudzić się myślą, Ŝe łapiesz w Ŝyciu to, co się liczy, ale ockniesz się z ręką w nocniku. 3. Jeśli chcesz prawdziwego Ŝycia, które daleko wykracza poza poziom bydlęcy, musisz wzmocnić w sobie sferę Ducha, który jedynie moŝe pokonać Twe niskie ciągoty. Bóg wiedział, Ŝe sami nie jesteśmy w stanie zrealizować Jego wymagań. Wiedział teŝ, Ŝe nie wystarczy objawić nam moralnej woli w postaci Dekalogu. Skłonność do zła zawsze weźmie w nas górę. Konieczna jest BoŜa interwencja w nasze wnętrze: Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma juŝ potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje Ŝycie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemoŝliwe dla Prawa, poniewaŝ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha. Ci bowiem, którzy Ŝyją według ciała, dąŝą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy Ŝyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. DąŜność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dąŝność zaś Ducha - do Ŝycia i pokoju. A to dlatego, Ŝe dąŝność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu BoŜemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy Ŝyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie Ŝyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch BoŜy w was mieszka. JeŜeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie naleŝy. Rzym. 8:1-9 BT Bóg moŝe i chce zmienić Twoje serce. Chce uratować Cię od wiecznych i doczesnych skutków skłonności do zła. By to umoŝliwić, zapłacił za Ciebie i za mnie bardzo wysoką cenę: Tak bowiem Bóg umiłował świat, Ŝe Syna i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec

13 swego Jednorodzonego dał, aby kaŝdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał Ŝycie wieczne. Jan 3:16 BT Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i I rlandia, która odrzuciła w r e f e r e n d u m traktat lizboński, nie osłabiła proeuropejskich nastrojów Polaków - donosi z triumfem Dziennik. Chodzi o to, Ŝe prawie 60% pytanych w sondaŝu OBOP zadeklarowało chęć udziału w referendum nad przyjęciem traktatu, gdyby takowe w Polsce C i sami ludzie, co jeszcze wczoraj straszyli Irlandczyków, Ŝe ich "NIE" oznaczać będzie nieodwracalny upadek koncepcji "Traktatu Konstytucyjnego" - teraz poruczył nam słuŝbę pojednania, to znaczy, Ŝe Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. 2 Kor. 5:17-20 CHRZEŚCIJAŃSKIE DZIECI-KWIATY A postoł Paweł woła do uczniów Jezusa: nie upodabniajcie się do tego świata! Rzym. 12:2 Kościół Ŝyje pośród niewierzącego świata i stale nasiąka jego wartościami, sposobem myślenia, aktualną modą. Naszym zadaniem jest stałe przeciwdziałanie temu trendowi. Oprócz wkorzeniania się i ugruntowywania w Jezusie i Jego Słowie musimy monitorować dominujące w niewierzącym świecie diabelskie kłamstwa, byśmy mogli je skutecznie i szybko rozpoznawać w naszych umysłach i kościołach Aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. 2 Kor. 2:11 Poznając coraz to nowe kościoły protestanckie, ze smutkiem konstatuję zatrwaŝające zacieranie się róŝnicy pomiędzy wierzącymi a niewierzącymi i coraz większą chęć przeciwną ostrzeŝeniu ap. Pawła: Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaŝ społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? JakiŜ układ między świątynią BoŜą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga Ŝywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A Ja przyjmę was. I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący; 2 Kor. 6:14-18 W niniejszym tekście pragnę zwrócić uwagę tylko na jedno z pozoru niewinne kłamstwo diabła, w którym Ŝyje współczesny kościół. (Posunę się do pewnej przesady, by uwypuklić problem.) Wykorzystując czas, gdyŝ dni są złe. Efez. 5:16 GdyŜ bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego PROEUROPEJSKOŚĆ mówią, Ŝe naleŝy Traktat dalej ratyfikować, jakby nigdy nic! PrzecieŜ to było raptem tydzień temu!! Naprawdę: nikt tego nie pamięta? walczyć z terroryzmem, to znaczy w coraz większym stopniu poddawać się rygorom narzucanym przez rozmaitych tajniaków i bezpieczniaków, przejmujących w ten sposób władzę nad wszystkimi demokracjami i bydełkiem obywateli, których juŝ wkrótce, dla większej pewności, pokolczykuje się i zachipuje elektronicznie. St.Michalkiewicz Paweł Chojecki weźcie całą zbroję BoŜą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się, Efez. 6:12-13 W kościele nie ma dziś ducha wojny, nie słychać szczęku ćwiczonego do boju oręŝa, nie dominują w nim wojownicy gotowi do walki, z kazalnicy nie płyną wezwania do gotowości ani ostrzeŝenia przed podstępem i strategią wroga. Nie ma nawoływania do walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym Judy 1:3. W kościele dominuje kobieca łagodność, kojąca muzyka, duch beztroski i naiwnego optymizmu. Modlitwy są miałkie i skoncentrowane na doraźnych potrzebach. Nie ma błagania o przełom, o pomoc w walce, o zwycięstwo wreszcie. Wszystko ocieka sztuczną słodyczą, a wierzący nie dostrzegają prawdziwych zagroŝeń i problemów. Wołania o otrzeźwienie spotykają się w najlepszym razie z obojętnością, a często i z wyrzutem za wprowadzanie złego ducha w miłą i poboŝną atmosferę. Wygląda to trochę tak, jakby kościół napalił się trawki i z błogim uśmiechem na ustach pogrąŝył się w słodką nirwanę. Make love not war ( Kochajmy się zamiast walczyć ) ten manifest hipisowskiego pokolenia lat 60., który skutecznie zatruł umysły i zmienił system wartości otaczającego nas świata, kończy obecnie podbój kościoła. Jezus zapowiada taki stan duchowości: Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Łuk. 18:8 Niechaj was nikt w Ŝaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, 2 Tes. 2:3 A Duch wyraźnie mówi, Ŝe w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, 1 Tym. 4:1-2 A to wiedz, Ŝe w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą ( ) miłujący więcej rozkosze niŝ Boga, którzy przybierają pozór poboŝności, podczas gdy Ŝycie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; równieŝ tych się wystrzegaj. 2 Tym. 3:1-5 Czy nie ma juŝ miejsca dla normalnego chrześcijanina we współczesnych kościołach? W Apokalipsie Jezus zostawił zapewnienie, Ŝe w morzu odstępstwa, pozoru fałszywej poboŝności doczekają spotkania z Nim wierne Mu kościoły: A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, Ŝe przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie moŝe zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, Ŝe ci z synagogi szatana, którzy podają się za śydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, Ŝe będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, Ŝe Ja ciebie umiłowałem. PoniewaŜ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Obj. 3:7-11 się odbyło, z tych zaś 71% głosowałoby na tak. Jednocześnie prawie połowa z tych 60% uwaŝa, Ŝe prezydent mimo odrzucenia traktatu przez Irlandię powinien go ratyfikować (przeciwnego zdania jest 24%). Dziennik cytuje Sławomira Nowaka, szefa gabinetu premiera: Takie wyniki sondaŝu to jasny sygnał dla Europy o polskim prounijnym nastawieniu. Jak widać, zarówno dla dziennikarzy Dziennika, jak i dla wysokiego urzędnika rządu bycie proeuropejskim i prounijnym jest równoznaczne ze ślepym popieraniem traktatu wysmaŝonego przez unijnych urzędników. Kto jest przeciwko niemu, jest z definicji przeciwko Unii, a nawet Europie jako takiej. Rozumiem, Ŝe analogicznie bycie propolskim musi wiązać się z popieraniem wszelkich inicjatyw rządu Dla mnie gotowość zagłosowania za przyjęciem dokumentu, którego się nie czytało (wątpię, by z tych deklarujących głosowanie tak choćby jeden promil przeczytał traktat lizboński) świadczy nie o Ŝadnej proeuropejskości, ale raczej o głupocie. To tak, jakby podpisać podsuniętą umowę bez przeczytania, czego dotyczy. Jak widać, rząd i dziennikarze cieszą się z tego, Ŝe wśród Polaków jest duŝo głupców. Ciekawe dlaczego? Z blogu Jacka Sierpińskiego Krowa zapomina o krzywdzie po paru godzinach. Dzisiejsze bydełko, zwane "elektoratem" - po tygodniu. I na to ONI liczą. JKM 13 i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec 2008

14 UNDER 21 Rubrykę udostępniamy młodym adeptom pióra. Czekamy na Wasze teksty. UNDER 21 ś ycie niejednokrotnie nas zaskakuje. Truizmem nazwałbym więc fakt, iŝ zaskoczenie następuje w najmniej oczekiwanym momencie. Jak na złość wtedy, gdy nie jest poŝądane. - Bo kaŝdy człowiek ma trzy Ŝycia w sobie; jedno, po którym płacze, drugie, w którym Ŝyje i stęka, trzecie, którego się spodziewa - twierdzi Józef Ignacy Kraszewski. Jak więc będzie z tym Ŝyciem, którego mamy się spodziewać, jeśli to, w którym Ŝyjemy, a uściślając - sytuacje tegoŝ Ŝycia częstokroć urastają do rangi absurdu, przybierając oblicze paranoi? Człowiek Ŝyjący w czasach staroŝytnych nie spodziewał się przecieŝ, Ŝe potomni jego czasy nazwą Staro- Ŝytnością. A czy my, Ŝyjący teraz, spodziewamy się, jak w przyszłości mogą zostać nazwane nasze czasy? Powinniśmy zacząć snuć tego rodzaju przemyślenia, zwaŝywszy na częste niedorzeczności z udziałem człowieka w dzisiejszym świecie. Jeśli bowiem potomni zaczną rozprawiać nad nazewnictwem, sądzić moŝna, Ŝe określenia wówczas padające będą nacechowane iście pejoratywnie... W ostatnich dniach maja świat obiegła kuriozalna informacja (jak to bywa w takich sprawach przemilczana przez najwaŝniejsze media), iŝ podczas zbliŝających się Światowych Dni MłodzieŜy w Australii Droga KrzyŜowa zostanie skrócona o sześć stacji. Tym samym zamiast tradycyjnych czternastu stacji będzie zaledwie osiem! Przyczyna takiego stanu rzeczy jest niemniej absurdalna od decyzji samej w sobie. OtóŜ zastosowanie cenzury wobec stacji Drogi KrzyŜowej jest podyktowane tym, aby nie obrazić śydów. Fakt ten tłumaczył biskup (sic!) Anthony Fisher Australijska Droga KrzyŜowa będzie miała charakter ekumeniczny. AŜeby się tak stało, trzeba było ją nieco skrócić - stwierdził. JE biskup Fisher, jak i ludzie odpowiedzialni za organizację uroczystości Światowych Dni MłodzieŜy doczekali się rzecz jasna pochwał ze strony swych przyjaciół. Jeden z australijskich CENZURA W IMIĘ "EKUMENIZMU" e, faksy, SMS-y pod kontrolą Jakub Ptasznik rabinów Jeremy Lawrence, nie ukrywając zadowolenia, powiedział, Ŝe robią oni tak wiele na rzecz dialogu. Rabinowi wtórował niemiecki filozof, członek grupy śydzi i Chrześcijanie Hans Herman Henrix, który nie mógł powstrzymać zachwytu, mówiąc, Ŝe - australijscy biskupi robią dobrą robotę, wykazując się przy tym wielką odpowiedzialnością. Czy mnie się tylko wydaje, Ŝe lobby Ŝydowskie ma coraz to większy wpływ na wszelakie sprawy związane z Kościołem Katolickim? Sytuacje tego typu bądź podobne miały miejsce wielokrotnie na przestrzeni minionych lat. Warto przypomnieć, Ŝe w latach bodaj sześćdziesiątych w dzień Wielkiego Piątku odmawiano tradycyjną modlitwę perfidis Judaeis o nawrócenie śydów, w której odnośnie tejŝe grupy uŝywano słów zaślepiony lud. Wówczas protesty środowisk Ŝydowskich wymusiły usunięcie z modlitwy tegoŝ określenia, co i papieŝ Jan XXIII uczynił. Gdy w roku ubiegłym obecny papieŝ Benedykt XVI otworzył furtkę nadziei dla tradycyjnych katolików, przywracając mszę nurtu trydenckiego, powróciła równieŝ modlitwa o nawrócenie śydów. Końca protestów nie było. Pod naciskiem ponownie usunięto słowa zaślepiony lud, jednakŝe modlitwę w liturgii zachowano. Nie jest więc chyba Ŝadną nowością wieść o docelowym skróceniu Drogi KrzyŜowej. Ciekawe, jak zareaguje na taką ewentualność papieŝ Benedykt XVI. Pozostaje jednak waŝne pytanie, mianowicie, czy sprawa dialogu ekumenicznego nie zaczyna z wolna przybierać... diabelskiego charakteru? Chyba nie ma wątpliwości co do działań wspomnianego lobby Ŝydowskiego. AŜeby była jasność, mnie nie chodzi o śydów jako naród, lecz o pewną grupę, środowisko, swego rodzaju przedsiębiorstwo - typu Liga Przeciwko Zniesławieniom (Anti-Defamation League). Á propos warto przypomnieć oświadczenie do władz Kościoła Katolickiego wystosowane przez szefa ADL niejakiego Abrahama Foxmana, w którym to zaŝądano potępienia prof. Jerzego Roberta Nowaka za pamiętny głośny sprzeciw wobec publikacji ksiąŝki J.T Grossa. OtóŜ niedawno na terenie państwa Izrael tamtejsze słuŝby specjalne zatrzymały Norma na Filkensteina, auto ra Przedsiębiorstwa Holocaust. Po przesłuchaniu deportowano go do Stanów Zjednoczonych. Otrzymał równieŝ na poŝegnanie dziesięcioletni zakaz wjazdu do Izraela. Ironią jest, Ŝe w ostatnich latach Finkelstein odwiedził Izrael piętnastokrotnie, nie był nigdy przesłuchiwany i zatrzymywany. Izraelski dziennik Haaretz napisał, Ŝe nałoŝony na pisarza zakaz wjazdu jest karą za głoszenie ekstremalnie krytycznych poglądów. Wróćmy więc do Grossa, który przyjmując sposób myślenia władz izraelskich, winien dostać podobną karę, tyle Ŝe zakazano by mu wjazdu na teren Polski. Jest jednak mała róŝnica: autor Przedsiębiorstwa Holocaust w swej ksiąŝce wysunął tezę, która, by uŝyć klasyka, jest oczywistą oczywistością, nieprawdaŝ? Zaś ksiąŝka Grossa jest nieco kłamliwa, pisząc ogólnie. Warto napomknąć, iŝ matka Finkelsteina przeŝyła obóz koncentracyjny na Majdanku, a Ojciec był więźniem warszawskiego getta oraz obozu zagłady w Oświęcimiu. CzymŜe mogła być podyktowana chęć napisania przez Finkelsteina ksiąŝki, jeśli nie próbą odsłonięcia zasłony kłamstwa i pokazania po prostu prawdy? Czasy cenzury i zakłamania, jak widać, nie przeminą szybko. CóŜ więcej moŝna dodać. Pozostawiając ocenę Czytelnikowi, ze smutkiem powtórzę często ostatnio uŝywane przeze mnie słowa - BoŜe! Widzisz i nie grzmisz... Opisywane przez Autora z perspektywy katolickiej zdarzenie potwierdza stawianą od dawna tezę, Ŝe ekumenizm przeszedł juŝ z fazy łączenia kościołów przynajmniej z nazwy chrześcijańskich i bez ogródek wkracza w etap budowania nowej religii bez Jezusa jako jedynej drogi zbawienia. Jezus będzie drogą dla tych, co w Niego zechcą wierzyć, a dla innych (głównie Ŝydów) równie dobre będą drogi bez Jezusa Nic dziwnego, Ŝe księga Biblii opisująca czasy ostateczne uŝywa w stosunku do wszechświatowej religii z centralą w Rzymie miana Wielka prostytutka ( Ap 17:1). red. PLAN PIĘCIOLETNI POWRACA P arlament szwedzki Rikstag przyjął kontrowersyjną ustawę rozszerzająca uprawnienia udostępniania krótkich materiałów filmowych poprzez sieć Internet, uruchomiła K omisja Europejska, korzystając z moŝliwości serwisu Youtube.com, słuŝącego do słuŝb specjalnych w dziedzinie kontroli nad swój oficjalny kanał wideo (www.youtube.com/eutube). Z filmów tam umieszczonych moŝna dowiedzieć się o obszarach działania Komisji, o wartościach, jakimi się kieruje środkami komunikacji elektronicznej wykorzystywanymi przez mieszkańców kraju. oraz o konkretnych akcjach, jakie podejmuje. W jednym z ostatnio dodanych filmów KE informuje o uruchomieniu w 2007 roku "Planu pięcioletniego" (cytat dosłowny), który ma za zadanie Ustawa zezwala wyspecjalizowanej cywilnej słuŝbie do 2012 roku ograniczyć liczbę wypadków przy pracy o 25% (źródło: nasłuchu radiowego FRA, pracującej na potrzeby obronności, by objęła kontrolą korespondencję wchodzącą i watch?v=rkk2hzw8y6e). W tym celu ma być uruchomiona kampania promująca tzw. "oceny ryzyka zawodowego". Mimo maski nowoczesności ideowe podobieństwo Unii Europejskiej do wychodzącą ze Szwecji drogą światłowodową. ( ) Nowa ustawa zezwala FRA na podobne działania bez zgo- wyraźniej widoczne. Być moŝe niebawem doczekamy się europejskich laurów dla przodownika znanych z historii tworów w rodzaju Związku Radzieckiego lub III Rzeszy zaczyna być coraz dy sądu wobec łączności międzynarodowej poprzez pracującego ponad ustaloną przez Komisję normę oraz nagan dla bumelantów opóźniających telefonię komórkową (rozmowy i SMS-y), faksy i pocztę postęp. Piotr Bugno elektroniczną. Zezwala nawet na obserwowanie odwiedzin obcych stron internetowych przez mieszkańców Pozwólcie, Ŝe zacznę od stwierdzenia, Ŝe określenie Rząd Światowy Szwecji. Powodem takiego rozszerzenia uprawnień i brzmi okropnie, ale jest on niezbędny potrzebujemy go ze względu na rzeczywistość wzajemnych powiązań i zaleŝności. ( ) Podjęcie w roku 2009 wysiłku zadań FRA jest - według twórców ustawy - rosnące zjawisko międzynarodowego terroryzmu oraz konieczność reformatorskiego na rzecz globalnego systemu bezpieczeństwa jest naszym ochrony przed "zagroŝeniem zewnętrznym".(...) onet.pl nadrzędnym celem. Javier Solana, marzec 2007 Brookings Institution i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec

15 czyli jak Grzegorz Braun poturbował funkcjonariuszy Czysty przypadek, NIEMCY ŚMIEJĄ SIĘ Z TUSKA Z polskiej perspektywy Lech i Jarosław Kaczyńscy całkiem słusznie krytykowali (projekt Gazociągu Północnego oraz udział szefowej Związku Wypędzonych (BdV) Eriki Steinbach we władzach Widocznego Znaku (berlińskiej placówki, która upamiętnić ma przymusowe wysiedlenia przyp. red.) - nawet jeśli uderzali w zbyt ostre tony. To szczęście, Ŝe dla nowego szefa rządu tematy te nie są sprawą Ŝycia lub śmierci. Jednak w zamian za swój umiar Tusk otrzymał jak na razie wyłącznie uśmiechy". Financial Times Deutschland za Onet.pl G rzegorz Braun to powściągliwa osobowość, ale duch niepokorny. Zabiera się za tematy, które inni twórcy filmowi omijają dalekim łukiem. Trzy lata temu postanowił definitywnie rozstrzygnąć sprawę Bolka i dać Lechowi Wałęsie okazję do rozwiania wszelkich wątpliwości. Wałęsa dał popis chamstwa i buty - Nawet Pan nie pomyśl kiedykolwiek, Ŝe Wałęsa mógł być po tamtej stronie, Ŝe Wałęsa mógł być agentem. Pomyślenie jest zbrodnią wobec mnie - a film Plusy dodatnie, plusy ujemne jest do dziś półkownikiem III RP. W elektronicznej korespondencji Wałęsa wielokrotnie odgraŝał się Panu Grzegorzowi procesem, ale do dziś nie miał czasu pofatygować się do sądu. W numerze kwietniowym ipp zamieściliśmy szczegółowy opis brutalnego poturbowania i zatrzymania ReŜysera, który był obserwatorem policyjnej pacyfikacji manifestacji Narodowego Odrodzenia Polski we Wrocławiu. JuŜ skutemu i leŝącemu na ziemi wyłamano kciuki obu rąk. Grzegorz Braun przez swego Adwokata złoŝył skargę na bezprawne działanie policji. JakieŜ było Jego zdziwienie, gdy dowiedział się, iŝ tydzień po złoŝeniu w sądzie przez niego skargi postawiono Mu zarzut napaści na funkcjonariusza i usiłowania nakłonienia policjantów do zaniechania czynności słuŝbowych. Rzekomo poszkodowani funkcjonariusze (w liczbie czterech! i jak tu nie narzekać na stan polskiej policji ) zeznali, Ŝe ReŜyser ich bił, lŝył i usiłował przedrzeć się do nielegalnych demonstrantów, a jednemu z nich wyłamał kciuk. CóŜ za symetryczny opis obraŝeń UsłuŜny portal internetowy zamieścił taką oto informację: A Grzegorza Brauna czeka chyba odpowiedzialność karna za utrudnianie pracy policjantom, którzy zabezpieczali manifestację nacjonalistów 14 kwietnia we Wrocławiu. Został wówczas zatrzymany. Podobno podczas szarpaniny wykręcił kciuk jednemu z policjantów.. Piąta Władza Jak ustaliłem z Panem Braunem, dziennikarz piszący powyŝszą notatkę nie zadał sobie trudu zapytania drugiej strony tego nieprawdopodobnego zajścia (inteligent rozkłada czterech wytrenowanych do siłowych rozwiązań osiłków) o jego przebieg. Co o tym myśleć? Czy to tylko przypadki? Czy weszliśmy juŝ definitywnie w okres, kiedy stojące na straŝy prawa instytucje i osoby wykonują polityczne zamówienia wyperswadowania nieprawomyślnym ich błędów? Paweł Chojecki Nasze zarzuty wobec III Rzeczypospolitej to były w wielkiej mierze zarzuty odnoszące się właśnie do tej wartości, jaką jest prawda, bo to była i ciągle jest formacja w wielkiej mierze uformowana na fundamencie kłamstwa. Jarosław Kaczyński Onet.pl III Zjazd Klubu Gazety Polskiej W dniach w miejscowości Bębło pod Krakowem odbył się trzeci Ogólnopolski Zjazd Klubów Gazety Polskiej. Przybyło około 150 klubowiczów. Nie zawiedli goście z premierem Jarosławem Kaczyńskim na czele. Państwo Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Jadwiga Chmielowska, Ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski, Zbigniew Wassermann, Ryszard Czarnecki, bard Piotr Piekarczyk oto najwaŝniejsi z gości. W części poświęconej sprawom organizacyjnym postanowiliśmy pójść w kierunku utworzenia stowarzyszenia wyŝszej uŝyteczności. Dystrybucja i sprzedaŝ gazet, rozbudowa portalu niezalezna.pl, pozyskiwanie sponsorów i reklamodawców to tematy, których teŝ nie moŝna było pominąć. Wydawcy, kolporterzy a takŝe koledzy wyłoŝyli ksiąŝki, prasę lokalną kaŝdy chciał coś zakupić, a jeszcze dodatkowo uzyskać dedykację z podpisem od znamienitości krzątaniny było co niemiara. WyłoŜyłem około 25 numerów miesięcznika idź Pod Prąd, został dosłownie rozchwytany, a słuŝbowa koszulka KRZYWIZNA BANANA MUSI BYĆ UREGULOWANA CIĄG DALSZY ABSURDU Muzycy uliczni w Brukseli będą wkrótce musieli zdać egzamin, zanim dostaną pozwolenia na występy. Tak zdecydowały władze belgijskiej stolicy. Rada miasta tłumaczy, Ŝe chce poprawić jakość występów, dlatego artystów ulicznych powinni najpierw ocenić profesjonalni muzycy. Komisja, w której zasiądą, będzie wydawać 50 pozwoleń miesięcznie. onet.pl Dosadnie skomentował to radny opcji wolnościowej Els Ampe: Chęć regulowania wszystkiego jest irytująca, niedługo będzie teŝ potrzebna pisemna zgoda na pójście do toalety. Jan Kotwicki fot. Autor budziła podziw i zainteresowanie. W części dyskusyjnej podnoszono sprawy: pozycja Polski w Unii Europejskiej, rządy miłości i obłudy, fundament III RP, no i oczywiście sprawa agentury jednoosobowego pogromcy komunizmu. Wyczuwało się stan napięcia, oczekiwania na wiadomą publikację i pomimo, Ŝe stan rozindyczenia legendy nie przybrał dzisiejszego apogeum, a duŝej części naszego kraju nie groziły jeszcze pozwy sądowe, to zainteresowanie tematem było ogromne. Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu omówił sytuację w kraju, plany PiS-u, zaapelował do budowy społeczeństwa obywatelskiego, popierając nasza inicjatywę klubów Gazety Polskiej. Po południu zasiadł z nami do stołu i przy piwie i grillu dalej kontynuowaliśmy rozmowy. Czujni dziennikarze Gazety Wyborczej, którzy relacjonowali nasz zjazd w wystąpieniu premiera Kaczyńskiego dopatrzyli się nawoływania do buntu czy rewolty. Przyznam, Ŝe nie odniosłem takiego wraŝenia. Wszystko jednak wskazuje na to, Ŝe sytuacja w kraju dojrzewa do przełomu i jeŝeli coś ma nastąpić to nastąpi, ale na pewno jeszcze nie w czerwcu. Tu nie działają tajemnicze siły, to rząd zabiera Polakom to, co im się naleŝy. ( ) Rząd potrafi tylko zabierać pieniądze ( ). To jest charakterystyczne dla państw trzeciego świata. Jarosław Kaczyński w Krośnie PAP Oczywiście były Premier mówił tak o rządach PO, ale czy uogólnienie na wszystkie dotychczasowe rządy Wolnej Polski nie byłoby uzasadnione??? red. 15 i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec 2008

16 ĘDZIOWIE MYŚLI - Z DZIEJÓW INKWIZYCJI cz.32 My nie niszczymy naszych wrogów; my ich zmieniamy. George Orwell Rok 1984 W POLITYCZNYM LABIRYNCIE Dowodem na to, Ŝe arcybiskup Pragi starał się uniknąć konfliktu ze stronnictwem odnowy skupionym wokół Jana Husa, jest jego deklaracja złoŝona niedługo po procesach zwolenników remanentyzmu. Zbynĕk Zajíc oświadczył, Ŝe po ścisłym zbadaniu nie znalazł Ŝadnego kacerza lub nauczyciela błędnych doktryn w swojej diecezji 1. Była to oczywista próba zaklinania rzeczywistości. Nie dostrzegał heretyków, bo nie chciał z nimi walczyć. Co prawda, najpowaŝniejszy problem doktrynalny został właśnie pomyślnie rozwiązany - wszyscy zwolennicy poglądu, Ŝe podczas mszy Ŝadna przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa nie zachodzi, odstąpili od niego. Jednak odnowiciele wciąŝ byli dalecy od katolickiej prawowierności. Wskazywało na to ich stanowisko wobec nauki Wiklifa. Obiecali, Ŝe nie będą nauczać jego tez w ich heretyckim, błędnym i podejrzanym znaczeniu. Problem polegał na tym, Ŝe dla prawowiernego katolika nie mogło istnieć jakieś nieheretyckie znaczenie większości z nich. Angielski teolog uwaŝał sakramenty udzielane przez kapłana bądź biskupa, który popełnił śmiertelny grzech, za niewaŝne. Twierdził teŝ, Ŝe Chrystus nie ustanowił mszy. Kościół rzymski nazywał synagogą szatana. Odmawiał kapłanom władzy odpuszczania grzechów i wyłączania kogokolwiek z kościoła 2. Trudno uznać za katolika kogoś, kto takich poglądów nie odrzuca natychmiast i całkowicie. Braki w wykształceniu teologicznym biskupa Zajíca były powszechnie znane mieszkańcom Pragi. Wspominała o nich wykpiwająca go piosenka ułoŝona przez studentów 3. Trudno jednak przypuszczać, by nie rozumiał rzeczy tak oczywistych. Jego postępowanie mogło mieć wiele przyczyn. W słowiańskiej mentalności bardzo mocno zakorzeniona jest niechęć do radykalnego rozwiązywania problemów. Tuszowanie konfliktów jest często uwaŝane za cnotę. Być moŝe liczył na to, Ŝe uda się znaleźć jakiś kompromis. Była to płonna nadzieja. Nie tylko dlatego, Ŝe sprawy wiary były dla ludzi Ŝyjących w średniowieczu o wiele waŝniejsze niŝ dla Ŝyjących dzisiaj. Spierano się takŝe o pieniądze. Zwolennicy reform uwaŝali, Ŝe przyczyną zepsucia duchowieństwa jest nadmiar majątków i chcieli ją usunąć. Ich przeciwnicy nie zamierzali tych majątków oddawać. Takie spory nie ustają same z siebie. Arcybiskup wiedział teŝ, Ŝe broniąc katolickiej prawowierności, stanie po stronie Niemców przeciwko rodakom i mógł nie mieć na to ochoty. Przede wszystkim jednak nie miał ochoty na konflikt z królem. Wacław IV w przeciwieństwie do swojej Ŝony stanął po stronie czeskich reformatorów wyłącznie z wyrachowania, ale przez pewien czas bardzo zdecydowanie ich chronił. Wynikało to z dwóch powodów. Po pierwsze, swoimi rządami bardzo zaostrzył konflikt między Czechami a Niemcami. Zyskał teŝ opinię władcy popierającego wszystko, co niemieckie. Miał nadzieję, Ŝe popierając reformatorów, poprawi nieco swój wizerunek w oczach swych poddanych narodowości czeskiej. Po drugie, Wacław chciał odzyskać władzę w Niemczech, którą utracił w roku Gdyby okazało się, Ŝe dopuścił w swoim królestwie do rozwoju herezji, straciłby na to wszelkie szanse. ZaleŜało mu bardzo na jakimś urzędowym stwierdzeniu, Ŝe Ŝadnych heretyków w królestwie czeskim nie ma. Arcybiskup Zajíc wiedział, czego chce król. Wiedział teŝ, Ŝe jego woli niebezpiecznie jest się sprzeciwiać. Swego czasu spowiednik królowej Zofii ksiądz Jan z Pomuka nie chciał powiedzieć Wacławowi, jakie grzechy popełnia jego Ŝona i wyłowiono go z Wełtawy Wkrótce król czeski przestał jedynie osłaniać Jana Husa i jego stronników i zaczął ich otwarcie popierać. Powodem było równieŝ dąŝenie do odzyskania władzy w Niemczech. Pojawiła się moŝliwość osiągnięcia tego celu w wyniku dość skomplikowanej intrygi. Od dłuŝszego czasu katolicyzm rozdzierała walka między dwoma papieŝami. Jeden rezydował w Rzymie, a drugi w Awinionie. KaŜdy z nich twierdził, Ŝe jest prawdziwy, wyklinał konkurenta i wszystkich jego zwolenników. Część kardynałów znalazła dobry, jak się zdawało, sposób zakończenia schizmy. Chcieli zwołać sobór, wybrać na nim nowego papieŝa i zmusić obydwu dotychczasowych do abdykacji. Zebrał się on w roku 1409 w Pizie. Było to coś w rodzaju zamachu stanu. Zgodnie z prawem kanonicznym sobór mógł zwoływać tylko papieŝ. Zarówno papieŝ rzymski Grzegorz XII, jak i awinioński Benedykt XIII zostali uznani za heretyków i zdetronizowani. Na pizańskiego papieŝa wybrany został kardynał Piotr Philargi, który przyjął imię Aleksandra V. Nie wystarczyło jednak wybrać papieŝa. NaleŜało mu zapewnić posłuch. Wymagało to między innymi poparcia władców wszystkich katolickich krajów. Inaczej trudno było myśleć o usunięciu wybranych poprzednio. Kardynałowie starali się zapewnić to poparcie jeszcze przed rozpoczęciem obrad. Wacławowi IV obiecali, Ŝe nowy papieŝ uzna jego prawa do tronu niemieckiego. Król czeski uznał tę obietnicę za interesującą i rozpoczął w swoim kraju przygotowania do mającego się odbyć soboru. Polegały one na takim urobieniu miejscowego duchowieństwa, Ŝeby okazało posłuszeństwo jego ustaleniom. Nie było to łatwe, poniewaŝ arcybiskup Zajíc odmówił złamania przysięgi wierności złoŝonej Grzegorzowi XII 4. Aby go pokonać, konieczne było poparcie uniwersytetu. Wacław mógł jednak liczyć na nim wyłącznie na poparcie członków czeskiego stronnictwa reform. Większość wykładowców i studentów była lojalna wobec Rzymu, a na uniwersytecie podejmowano decyzje przez głosowanie. Hus podsunął królowi sposób na rozwiązanie tego problemu. Nale- Ŝało zmienić sposób liczenia głosów. Dotychczasowy dzielił społeczność uniwersytecką na cztery nacje : Czechów, Sasów, Bawarów i Polaków. Podział był dość umowny. Czechem mógł być teŝ czeski Niemiec lub Węgier. Litwin, Rusin lub Niemiec zamieszkały na terenie Polski był Polakiem. W obrębie nacji decydowała większość głosów, a na forum uczelnianym kaŝdej z nich przysługiwał jeden głos. W styczniu 1409 roku Wacław IV wydał w Kutnej Horze dekret przyznający Czechom trzy głosy, a wszystkim pozostałym nacjom jeden. Taki system faworyzujący gospodarzy nie był niczym niezwykłym. Obowiązywał na przykład na paryskiej Sorbonie. Oburzeni dekretem wykładowcy i studenci niemieccy w większości opuścili Pragę. Z pewnością poziom uczelni się obniŝył, a miasto - pozbawione moŝliwości zarabiania na cudzoziemskich studentach - zubo- Ŝało. Jednak sam Hus uznał to za zwycięstwo swego narodu, mówiąc: "Niech będzie wysławiany Bóg wszechmocny, pozbyliśmy się Niemców. Bóg oddał ziemię tę Czechom, jak niegdyś oddał ziemię obiecaną Izraelowi" 5. Jego stronnictwo zyskało przewagę na uniwersytecie, a on sam został wybrany na rektora. Był to jednak dopiero początek starcia między stronnictwem rzymskim a soborowym. Obie strony zaostrzały metody walki. Wacław IV zabronił czeskim duchownym kontaktów z rzymskim papieŝem Grzegorzem XII 6. W odpowiedzi arcybiskup Pragi obłoŝył miasto i okolice klątwą 7. W odwecie król skonfiskował majątki arcybiskupa i rozpoczął represje oddanych mu księŝy. Trafiali oni do więzień i pod pręgierze. Byli zniewa- Ŝani na róŝne sposoby i konfiskowano ich majątki 8. Wydawało się, Ŝe reformatorzy zatriumfują ostatecznie nad konserwatystami, ale sytuacja nieoczekiwanie się zmieniła. Próba zjednoczenia katolicyzmu podjęta w roku 1409 skończyła się niepowodzeniem. Jedynym skutkiem soboru było to, Ŝe liczba zwalczających się papieŝy wzrosła do trzech. Zbynĕk Zajíc ugiął się pod naciskiem swojego króla. Uznał za prawdziwego papieŝa wybranego w Pizie Aleksandra V. Ten bullą z 20 grudnia 1409 roku zlecił mu walkę z szerzącą się w Czechach herezją Wiklifa. Arcybiskup, mając w pamięci niedawne przeŝycia, zapewne chętnie przystąpił do jej wykonania. Zawierała ona między innymi zakaz głoszenia kazań poza katedrami, kolegiatami, świątyniami parafialnymi i klasztornymi. Intencją zarządzenia wyraźnie było uciszenie Husa. Kaplica Betlejemska, w której nauczał, nie naleŝała do Ŝadnej z tych kategorii. Czując poparcie większości rodaków i króla, Hus całkowicie ignorował ten przepis. Kolejnym krokiem arcybiskupa Pragi był nakaz wycofania wszystkich dzieł Wiklifa z obiegu. ObłoŜył teŝ klątwą wszystkich, którzy posiadali te ksiąŝki prywatnie. W końcu zarządził ich palenie. PoniewaŜ wywołało to masowe protesty studentów i mieszkańców, rzucił klątwę na całą Pragę 9. Co ciekawe, decyzję o paleniu ksiąŝek Wiklifa Hus próbował zaskar- Ŝyć u rezydującego w Rzymie Grzegorza XII, przeciwko któremu jeszcze niedawno występował 10. O ostrzejs z y c h r e p r e s j a c h w o b e c reformatorów Zbynĕk Zajíc mógł jednak tylko pomarzyć. Wacław IV stanął w tym wypadku po stronie Husa i na poczet odszkodowania za spalone ksiąŝki nałoŝył sekwestr na dochody arcybiskupa 11. Król starał się łagodzić konflikt. Znów pojawiła się szansa na odzy- i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec

17 Homo Sovieticus AL CXXXVIII Najpierw lista nazwisk: Helena Łuczywo Barbara Skarga GraŜyna Staniszewska Wisława Szymborska Krystyna Zachwatowicz Władysław Bartoszewski Zbigniew Bujak Jerzy Buzek Andrzej Celiński Marek Edelman Władysław Frasyniuk Bronisław Geremek Stefan Jurczak Krzysztof Kozłowski Jan Kułakowski Bogdan Lis Tadeusz Mazowiecki Adam Michnik Karol Modzelewski Janusz Onyszkiewicz Józef Pinior Jan Rulewski Henryk Samsonowicz Andrzej Wajda Henryk Wujec Z co najmniej sześcioma z w/w osób bywałem na podziemnych zebraniach i spotkaniach, na których zgodnie wyśmiewaliśmy listy dójek spod Taganrogu piszących (po przyznaniu Aleksandrowi J. SołŜenicynowi literackiej nagrody Nobla) do KC KPZS oraz rozmaitych redakcyj pism sowieckich listy: "Wprawdzie nie czytałam SołŜenicyna, ale potępiam!". Dziś w/w ludzie potępili (bez czytania, bo jeszcze nie wyszła!!) ksiąŝkę historyków IPN o p.lechu Wałęsie. Zawsze mówiłem, Ŝe Lewica to w gruncie rzeczy drug w druga Sowietskije Ljudzi. ONI to właśnie swoimi podpisami udowodnili. Nie radzę IM, by się wstydzili. Homo Sovieticus nie wstydzi się nigdy. On chodzi z dumnie uniesionym czołem. JKM O "Departamencie Plotki" w MSW 17 N ie miałem najmniejszej wątpliwości, Ŝe SD i ZSL, tworząc nagle w Sejmie koalicję z "S" przeciwko PZPR, nie "wyłamały się", lecz realizują postawione zadanie!! Bo przecieŝ - o czym mało kto pamięta - ogranie PZPR było moŝliwe tylko dzięki temu. To kolejny dowód na moją tezę, Ŝe III RP to sztuczny potworek zmajstrowany przez p. gen. Czesława Kiszczaka (chapeaux bas przed Wykonawcą - i przed Pomysłodawcami!). OtóŜ w wyborach do Sejmu "kontraktowego" liczby miejsc "wolnych" (do zdobycia przez "S") i przydzielonych SD i ZSL były z góry określone (tylko do Senatu wybory były otwarte - i skończyły się wynikiem: 99 : 0 + p. Henryk Stokłosa, który u Siebie w pilskim odesłał do kąta i PZPR, i "S"). OtóŜ bezpieka specjalnie tak przydzieliła te właśnie liczby mandatów, by umoŝliwić tę - zaplanowaną z góry - woltę! Pomyślcie, Kochani: czy wiecznie podejrzliwa bezpieka nie wiedziałaby, Ŝe wszyscy potencjalni posłowie SD i ZSL mogą znienacka nawrócić się na "SOLIDARNOŚĆ"? I nie zapobiegłaby temu - choćby zabierając po dwa miejsca mandatowe SD i ZSL i przydzielając je PZPR? I Państwo myślicie, Ŝe gdyby p. Lech Wałęsa plus p. Roman Malinowski (szef ZSL) i p. Jerzy Jóźwiak (szef SD - wstawiony na listę posłów po raz pierwszy w 1976 roku) postanowili nawet całkiem spontanicznie (ha, ha!) zbuntować się przeciwko PZPR, skanie tronu niemieckiego. Ruprecht z Palatynatu, który mu go odebrał, zmarł w roku Wacław IV znów zaŝądał od Zbynka Zajíca deklaracji, Ŝe Ŝadnych heretyków w królestwie czeskim nie ma. Obiecał mu za Ŝyczliwe potraktowanie tej prośby zwrot majątków 12. Sprawa szybko przestała być aktualna. Cesarzem został wybrany brat Wacława Zygmunt. Arcybiskup był zdecydowany prowadzić walkę z herezją. Opuścił Pragę, udając się po pomoc do nowo wybranego cesarza. W drodze zmarł. Na jego następcę Wacław przeforsował swojego osobistego lekarza Albika z Uniczowa. Mogło się wydawać, Ŝe sytuacja Husa się poprawiła. Arcybiskup Pragi był marionetką króla, a król był jego stronnikiem. To jednak miało się szybko zmienić. Kolejny pizański papieŝ Jan XXIII ogłosił krucjatę przeciwko królowi Neapolu Władysławowi. Ci, którzy walczyliby z bronią w ręku, jak równieŝ wspierający wyprawę finansowo mieli otrzymać odpusty. Wacław IV był zwolennikiem krucjaty, a atak Husa na odpusty i samą ideę krucjat odebrał jako osobistą zniewagę. Ich drogi zaczęły się rozchodzić. Konflikt między czeskimi reformatorami i konserwatystami wciąŝ się zaostrzał. Obydwa stronnictwa prowadziły agitację wśród świeckich. Agitacja przeciwko sprzedaŝy odpustów w roku 1412 doprowadziła do ulicznych zamieszek. Zwolennicy Husa zakłócali naboŝeństwa odpustowe, jego przeciwnicy zaatakowali Kaplicę Betlejemską. Trzech najbardziej aktywnych przeciwników sprzedaŝy odpustów aresztowano i skazano na śmierć. Pomimo wielkiej demonstracji zorganizowanej w ich obronie wyroki wykonano 13. Straceni zostali uznani przez stronników Husa za męczenników. Obóz zwolenników reform powiększał się. Przelana krew przypieczętowała podział i zwiększyła wrogość między nimi a konserwatystami. Hus zaproponował swym przeciwnikom debatę na temat nauk Wiklifa. Strona uznana za heretycką miała być niezwłocznie po niej spalona na stosie. Nikt nie podjął tego wyzwania. PapieŜ ponowił klątwę przeciwko niemu. Nakazał uwięzić go i zburzyć Kaplicę Betlejemską. Hus oznajmił, Ŝe odwołuje się od wyroku papieŝa do Chrystusa i nikogo na ziemi nie uznaje za swojego sędziego 14. Arcybiskup Zajíc, z którym Hus ścierał się przez długie lata, z pewnością nie był wybitnym teologiem. Wydaje się jednak, Ŝe sam Hus był jeszcze gorszym. Gdyby proponowana przez niego dysputa odbyła się, zostałby z pewnością spalony. Najwyraźniej nie dopuszczał do siebie myśli, Ŝe jego nauka jest nie do pogodzenia z katolicyzmem. Deklarował, Ŝe Pismo Święte jest jego jedynym autorytetem. Wbrew temu Pismu twierdził jednak, Ŝe nikogo nie moŝna wykluczyć z kościoła, a człowiek prawdziwie wierzący nie moŝe się mylić w sprawach wiary 15. Ludzie słuchający go z pewnością czuli się prawdziwymi wierzącymi i chętnie przyjmowali te nauki za prawdę. W kilka lat później zaczęli według nich działać. Skutki były poŝałowania godne. Obłudnicy rzadko ryzykują swym Ŝyciem, nie porywają tłumów i nie giną za swoje przekonania. Rozsądnie jest więc uznać, Ŝe Hus nie był nim. Stan chrześcijaństwa, które znał, uwaŝał za niedopuszczalny i starał się ze wszystkich sił go uzdrowić. Sądzę, Ŝe Bóg go chronił. Niezwykłe układy polityczne przez długi czas ratowały mu Ŝycie i dały moŝliwość działania. System nie niszczył reformatora, bo nie miał na to siły. Nie dlatego, Ŝe chciał się poprawić. Sam Hus chyba tego nie dostrzegał. Nie rozeznawał się w politycznym labiryncie, przez który przechodził. Próbując zrealizować swój pomysł na odrodzenie chrześcijaństwa, pod koniec 1412 roku wyszedł z niego drogą prowadzącą na stos. Wywołał ogromne wzburzenie w swoim kraju. Stał się przyczyną podziałów, które miały trwać dziesiątki lat. Za sobą miał znaczną część swego narodu. Przeciwko sobie wszystkich wielkich tego świata. Przypisy: Piotr Setkowicz, 1http://www.ultramontes.pl/ holzwarth_ruch_husycki_1.htm 2Michael Lambert, op. cit., str Michael Lambert, op. cit., str Michael Lambert, op. cit., str http://www.ultramontes.pl/ holzwarth_ruch_husycki_1.htm. 6http://www.newadvent.org/ cathen/07584b.htm. 7TamŜe. 8http://www.ultramontes.pl/ holzwarth_ruch_husycki_1.htm. 9Michael Lambert, op. cit., str http://www.newadvent.org/ cathen/07584b.htm. 11http://www.ultramontes.pl/ holzwarth_ruch_husycki_1.htm. 12TamŜe. 13Michael Lambert, op. cit., str http://www.ultramontes.pl/ holzwarth_ruch_husycki_1.htm. 15TamŜe. Korwin-mikke.blok.onet.pl juncie, armii oraz policjom tajnym, widnym i dwupłciowym - to wszystkich 27 WWCCzc Posłów SD poszłoby na to, nie obawiając się represyj?!? W Stronnictwie DrŜących (bo takich przecieŝ w SD było bardzo duŝo...)?!? A ilu wśród tych 27 było po prostu TW lub oficerów bezpieki? Ludzie! PrzecieŜ wtedy kandydatów na Posłów zatwierdzało MSW!!! Gdyby było inaczej, to pewno na listy wstawiono by np. mnie - prononsowanego przecieŝ dysydenta. Ilu było SD-ków - opozycjonistów z ponad roczną odsiadką w kazamatach PRL? A nie dziwi Państwa, Ŝe SD, załoŝone w 1938 jako przykrywka dla masonerii, miało (i bardzo dobrze!) drobną niszę Wolności (politycznej) w PRL - a potem nieznana zupełnie (nawet mnie!) p. Hanna Suchocka (z SD) wyjechała sobie nagle za granicę - a po powrocie została premierką "Rządu"? I na pewno nie miało to nic wspólnego z masonerią klasyczną (bo ta nie przyjmuje kobiet!) - tylko z "Wielkim Wschodem"? Ludzie! Gdzie Wy Ŝyjecie?!? Wy naprawdę sądzicie, Ŝe w kontrolowanej przez bezpiekę Polsce cokolwiek większego działo się (lub dzieje...) spontanicznie?!? Pozbądźcie się złudzeń! My tę niszę Wolności dopiero mozolnie w Sieci tworzymy! Jak półtorej roku temu przyznał rzecznik MSZ, wydział taki nadal istnieje. Oczywiście nie zajmuje się on, broń BoŜe, sianiem plotek - tylko rozpowszechnianiem właściwych społecznie informacyj... PoniewaŜ liczba agentów bezpieki od czasów "komuny" wzrosła prawie o połowę (to i tak mało: liczba urzędników państwowych i samorządowych wzrosła ponad czterokrotnie!!!) - to musicie sobie Państwo zdawać sprawę z potęgi tej instytucji. "Departament Plotki" (za PRL-u zajmował się jeszcze komponowaniem dowcipów ośmieszających tych, których naleŝało ośmieszyć!!) moŝe przekazać polecenie dyskredytowania tej lub innej osoby (i to w ustalony sposób!) - i w ciągu ok. dwóch tygodni (czas spotkania się Tajnych Współpracowników ze swoimi oficerami prowadzącymi) pół miliona ludzi w Polsce zaczyna dyskredytować np. pp.cenckiewicza i Gontarczyka (lub dowolną inną osobę czy środowisko niewygodne dla reŝimu) przyp.red). JKM i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec 2008

18 OLAF PALME JKM P isząc to, nie wiem, jakie będą wyniki referendum w Irlandii. Przewagę ok.10% mają przeciwnicy utworzenia UE - ale, jak słusznie podkreślił piekłoszczyk Włodzimierz E. Uljanow, czyli "tow.lenin": "NiewaŜne, kto głosuje - waŝne: kto liczy głosy"! PoniewaŜ cała kompradorska klasa polityczna Irlandii jest za Anschlußem, a to politycy wyznaczają skład komisji wyborczej - to róŝnie moŝe być... Irlandia, Polska, Wlk. Brytania i kilka innych krajów pod wieloma względami korzystnie odbiegają od reszty Wspólnoty. We Francji i w Niemczech SKONSUMOWAĆ SUKCES N ie moŝna wygrać wojny, cały czas pozostając w defensywie. Eurokomuna przegrywa kolejne referenda (dwa razy w Irlandii, po razie we Francji i Holandii), ale po niepowodzeniu jednego szturmu przygotowuje kolejny, jeszcze bardziej podstępny. Za którymś razem wygra. JuŜ opanowała wszelkie moŝliwe elity (i stanowiska) opiniotwórcze w całej Europie. Wyrównaną walkę medialną Irlandia zawdzięcza w duŝej mierze jednemu biznesmenowi spoza euronomenklatury, Declanowi Ganley owi, który dla dobra Ojczyzny poświęcił spory majątek (ponad 1,3 mln euro). Dlatego właśnie UE tak niszczy fiskalizmem swoich obywateli, by zlikwidować bogatą klasę średnią i zastąpić ją wegetującym za tysiąc euro pospólstwem i związaną z I KATYŃ komentuje za głoszenie swoich poglądów siedzi w więzieniach siedem osób, na Białej Rusi trzy - a w tych krajach: nikt. Nie lubię socjalistów - a zwłaszcza "eurosocjalistów". Taki Hitler, narodowy socjalista, dość otwarcie napisał w ksiąŝce "Mój Bój", co zrobi. Piekłoszczyk Pol-Pot otrzymał nawet za projekt wymordowania nie-czerwonych Khmerów licencjat Sorbony! Natomiast euro-socjaliści swoje zamiary starannie ukrywają, łŝą bezczelnie w Ŝywe oczy - a tych, co piszą prawdę, wsadzają po cichutku do więzień. Kapitalizm zaś niszczą sprawnie i po cichu: np. piekłoszczyk Olaf Palme, zamordowany premier Szwecji, zaprojektował zabieranie kapitali- stom co roku po 1% własności - i po 100 latach nastąpiłaby pełna nacjonalizacja wszystkiego. Przy takim typasie Pol-Pot to uczciwy i szczery facet! Socjaliści, dopóki nie mają władzy absolutnej, starannie się maskują. Jako obiektywni i uczciwi parlamentarzyści, dobrzy gospodarze miast... Jak tylko zdobędą władzę, tych dobrych i uczciwych odsuwają na boczny tor - i zaczynają rewolucję. Co pokazał w Chile piekłoszczyk Allende o pięknym imieniu "Zbawiciel". Gdyby Go siłą nie usunięto, byłoby ponad pół miliona trupów. To u nich normalka. Tow. Maciej Nowicki na portalu napisał np., Ŝe oficerów z Katynia trzeba było wymordować, bo Sowietów nie stać było na utrzymanie darmozjadów, a "wystarczyło juŝ tej bezczelności z czasów sanacji, gdy robotnicy i chłopi ich Ŝywili". Wolność słowa to rzecz waŝna i piękna: dzięki niej wiemy, Ŝe na lewicowych sk***synów nie wolno oddać ani jednego głosu! Brukselą wielką finansjerą. Pieniądz w niekontrolowanych rękach to śmierć eurokomisarzy! Jeśli więc nie pojawi się w poszczególnych państwach Europy jakiś nowy prąd myślowy, który porwie przynajmniej część umysłów ich obywateli, plan likwidacji państw narodowych wkrótce się powiedzie. Irlandia dała hasło. W Polsce wali się mit obalaczy komuny i wychodzi na jaw pełna manipulacji opinią publiczną rzeczywistość. Czy Bóg nie otwiera przed nami drogi, która wydawała się juŝ zamknięta? Czy w naszym narodzie tli się jeszcze duma i chęć budowania własnego państwa? Czy przeciwnie III RP po niespełna dwudziestu latach istnienia pójdzie w ślady drugiej? Co praktycznie moŝna zrobić? Obecne polskie elity juŝ prawie gotowe sprzedać suwerenność muszą poczuć zmianę nastojów społecznych. To juŝ się dzieje. Dość powściągliwy Jarosław Kaczyński zmienia retorykę na bardziej sceptyczną wobec Brukseli. Trzeba iść za ciosem. Głośno wyraŝać swoją radość z fiaska knowań eurokratów w Irlandii pikiety, komentarze internautów, wszelkie sondaŝe, listy do swoich posłów, do Prezydenta, by nie podpisywał Lesbony. Wyraźnym znakiem zmiany wahadła historii będzie jednak dopiero szybkie doprowadzenie rządu Tuska do dymisji i rozpisanie nowych wyborów. Partia zagranicy otrzymała dwa potęŝne ciosy referendum w Irlandii oraz zdemaskowanie ikony transformacji i, miejmy nadzieję, jej prawdziwego, agenturalnego oblicza. Wybory uzupełniające do Senatu na Podkarpaciu pokaŝą stopień otrzeźwienia narodu. Miejmy nadzieję, Ŝe będzie to bardzo pozytywny sygnał, który ośmieli zrezygnowanych i skłoni patriotycznie nastawionych przywódców do zdecydowanych działań, aby Polska była Polską. Paweł Chojecki MANIFESTACJA DZIĘKUJEMY CI, IRLANDIO Rozumowanie euroniewolnika: Zdaniem szefa klubu PSL (Stanisława śelichowskiego): jeśli nie będzie spoiwa w postaci traktatu, który "łączy kraje i nakłada im swoistego rodzaju kaganiec, Ŝeby nikt nie był sam sobie sterem, Ŝeglarzem i okrętem", to będzie gorzej. onet.pl Zdzisław Podkański, Prezes Stronnictwa Piast, zorganizował pod ambasadą Irlandii w Warszawie manifestację środowisk patriotycznych z okazji odrzucenia przez ten Kraj traktatu lizbońskiego. Mieliśmy zaszczyt wziąć w niej udział. red. i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec

19 OKIEM WOLNORYNKOWCA W S łaśnie wzbiera fala. Fala postępu. Wzbiera po raz kolejny i zapewne nie ostatni, ale jednak za kaŝdym razem wzbiera inaczej. Tym razem przedmiotem postępowego wzbierania jest dawanie klapsa. A w zasadzie - niech mi postęp wybaczy to poniŝsze, pełne obłudy i skrywanego zamiłowania do przemocy, wstecznokonserwatywne sformułowanie - bicie dzieci. Dawanie klapsa jest bowiem biciem dzieci. Tego dowiadujemy się z opiniotwórczych mediów. Dowiadujemy się, Ŝe kochający rodzic, karcący swą latorośl klapsem w pośladek, nie jest wiele lepszy od osobnika katującego dziecko pięścią do nieprzytomności, a czasem i do śmierci. Nie jest lepszy, bo wszak to, co robi swemu dziecku, jest preludium, uwerturą, nieuchronnie zmierzającą w jedną stronę - w stronę znęcania się. W całej tej polityczno-poprawnej rzeczywistości coraz trudniej jest odróŝnić, kto chodzi na czyim pasku - politycy na pasku mediów, czy na odwrót. A moŝe jedni i drudzy chodzą na zupełnie innym pasku, ale pal to licho. Z klapsa zrobiła się ostatnimi czasy sprawa wagi państwowej. Dowodzi tego aktywność, z jaką na temat klapsa wypowiadają się przedstawiciele władzy. Pan prezydent Lech Kaczyński jeszcze dystansuje się od postępowej interpretacji klapsa, ale pan premier Donald Tusk przełamuje kajdany wstecznictwa. - Stosowałem kary cielesne wobec mojego syna i bardzo się tego wstydzę - powiedział premier dziennikarzom, zapytany o problem przez czujnego Ŝurnalistę. Minę i głos miał przy tym takie, jakby przyznawał się do współudziału w eksterminacji jakiejś. Klapsy rozpaliły świat polityczno-medialny w jakiś niepojęty sposób. Tak, Ŝe wszyscy się zagubili w sposobach manifestowania swej troski o dobro dziecka. W zasadzie klapsy to lejtmotyw wtórny, bo zaczęło się od czegoś innego. Media poczęły dzień po dniu zasypywać społeczeństwo wieściami o dzieciach katowanych przez rodziców. Zawsze ciekawiło mnie, jak to się dzieje, Ŝe jakieś sytuacje w róŝnych częściach Polski, zawsze o patologicznym podłoŝu, występują tak hurtem - Ŝe nagle prasa i telewizja o niczym innym nie mówią, tylko o katowanych dzieciach. Co oni produkują te dzieci? Inscenizują pobicia? Co z nimi robią? AŜ tak źle nie jest. Po prostu media utrzymują społeczeństwo w złudzeniu, Ŝe jakieś "coś" ma miejsce tylko wtedy, gdy media o tym powiedzą. Morderstw popełnia się znacznie więcej, niŝ się o tym mówi. Wydziały zabójstw naprawdę mają moce przerobowe silnie eksploatowane, jest co robić. Mimo to zabójcy są nadal marginesem społecznym. Rodzice znęcający się nad dziećmi teŝ. Gdyby dziennikarze tylko zechcieli, uczyniliby Polskę w oczach samych Polaków krajem zabójców. Nie robią tego jednak, za to od paru tygodni czynią Polskę krajem rodziców-potworów. A jeśli tak jest, oznacza to, Ŝe media są zaangaŝowane w jakąś kampanię. Ta kampania to kampania na rzecz permisywizmu wychowawczego. Gdyby zaangaŝowane w nią były jedynie medialne pokojnie, nie będę pisał o teologii, gdyŝ uznaję w tym temacie autorytet wydawcy. Pamiętamy wszyscy niejakiego Anioła, dozorcę z serialu Alternatywy, zaglądającego lokatorom do lodówek, pod kołdrę i decydującego o tym, jakie kto ma wieszać firanki we własnym mieszkaniu. Typek ten, świetnie zagrany przez Romana Wilhelmiego, jako Ŝywo stanowi obraz dzisiejszej Unii Europejskiej. Przemądrzały buc z poczuciem misji obrzydzał wszystkim Ŝycie i wtykał nos w nie swoje sprawy. Irlandczycy sprawili jednym miłą niespodziankę, a innych rozsierdzili, mówiąc NIE w referendum. Jeszcze niedawno premier Tusk stręczył nam Irlandię jako wzór do naśladowania. Dziękuję ci, Doniu. Irlandczycy są obywatelami Unii od dawna i juŝ pomiarkowali, czym to pachnie i Ŝe z cudu, jaki osiągnęli, zostanie tylko wspomnienie, jeśli dadzą wodzić się za nos zarządcom Eurokołchozu. Wzburzeni pierdzistołkowie z Brukseli i ich popychadła rozdzierają szaty i kombinują, jak tu sprawić, by jednak demokracja zwycięŝyła. W głowie bowiem się nie mieści, by wynik referendum tak dalece zawiódł wielce oświeconych. Póki co pan Tusk nie zapowiedział krucjaty przeciw niewiernym Celtom. Na tym nie koniec niewdzięczności ciemnego motłochu. SondaŜ wykazał, Ŝe Francuzi, gdyby mogli decydować bezpośrednio, takŝe posłaliby Traktat do wszystkich diabłów. Gołym okiem widać, Ŝe narody dalece róŝnią się w ocenie rzeczywistości od swych panów zwanych politykami. Wtykanie nosa w prywatne Ŝycie zwykłych ludzi doprowadzi tych nierobów na szafot i wcale mnie to nie martwi, chociaŝ dotąd byłem przeciw wszelkim rewolucjom. MoŜe po prostu z wiekiem człowiek mądrzeje? śeby rewolucja dała wymarzony efekt, potrzebuje autentycznych przywódców. Coraz wyraźniej widać, Ŝe pewna rewolucja miała przywódcę mało autentycznego i choć nas chwalą za jej bezkrwawość, krew mnie zalewa, gdy widzę jej skutki z perspektywy blisko dwudziestolecia. Niby się udała, ale jej rzekome ofiary jeŝdŝą Mercedesem, a zwycięzcy PeKaeSem. Zwycięskim wodzem był Lech Wałęsa, który twierdzi, Ŝe tymi ręcami sam obalił komunizm, a te durne dziesięć milionów solidaruchów tylko mu przeszkadzało. Wcale bym się nie martwił, gdyby ojciec wszystkich Polaków, zanim to powiedział, obalił pół litra czystej, ale on to mówi na sucho, co juŝ śmieszne nie jest. Mało tego - są tacy, co z uporem maniaka zarzucają nobliście agenturalność. A on nie, wprawdzie coś tam Tomasz Migdałek antyvir.blogspot.com student nauk politycznych i dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, niezaleŝny publicysta, redaktor w serwisie Korespondent.pl KLAPS, CZYLI PRAWO DO BYCIA RODZICEM OKIEM NARODOWCA szwadrony propagandy, to pół biedy. W kampanię angaŝuje się państwo, w tym ustawodawca. W Sejmie juŝ ponoć leŝy projekt zmian w prawie przewidujący całkowity zakaz stosowania kar cielesnych. Słowem, rodzice dający dzieciom klapsa lada moment mogą stać się przestępcami, napiętnowanymi na całe Ŝycie. Wyobraźmy sobie ojca, który po donosie sąsiada zazdroszczącego mu samochodu i ładnej Ŝony stanie przed sądem za klapsy i nie daj BoŜe pójdzie za kratki. Pójdzie tam jako "znęcający się nad dzieckiem", co w warunkach niepisanego kodeksu więziennego oznaczać moŝe wyrok śmierci! Czy warszawscy stręczyciele postępu zdają sobie sprawę z tego, co szykują niewinnym ludziom? Poza chorobliwym pędem do lansowania "bezstresowego wychowania" jako jedynie słusznego modelu kształtowania postaw dzieci stręczyciele postępu wykazują się totalną nieznajomością ludzkiej, a dziecięcej zwłaszcza, natury. ZałoŜenie, Ŝe dziecku moŝna pewne rzeczy wytłumaczyć argumentami, nawet najbardziej rozsądnymi, jest dość ryzykowne. W pewnym momencie rozmowa nie wystarcza. Młodsze dzieci mają ograniczoną zdolność do oceny sytuacji i do przyswajania ze zrozumieniem napomnień. Kara cielesna, taka jak klaps czy uderzenie trzcinką w rękę, nie wywołuje Ŝadnego uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym dziecka. Jest to działanie jednorazowe, stosowane, gdy wymagają tego okoliczności, nie ma z załoŝenia uporczywego charakteru. Poza tym jest stosowane rozmyślnie, z miłością rodzicielską i konkretną intencją wychowawczą. Jest przy tym jasnym komunikatem dla dziecka, Ŝe pewnych rzeczy robić nie wolno i z duŝą dozą prawdopodobieństwa odniesie trwały skutek. Poza tym przyjrzyjmy się naszemu otoczeniu. Spójrzmy na siebie i na naszych rodziców. NaleŜę do pokolenia, którego rodzice - o dziadkach nie wspominając - byli poddawani karom cielesnym w znacznie większym natęŝeniu, niŝ przeciętnie ma to miejsce dzisiaj. A jednak większość, i to większość zdecydowana, osób z tamtego i z mojego pokolenia to normalni ludzie, a nie pensjonariusze więzień. To wystarczający dowód na to, Ŝe kary cielesne, tak dziś zohydzane, nie mają destrukcyjnego wpływu na nikogo. Co więcej, stała praktyka stawiania klapsów w jednym kontekście z patologicznym biciem dzieci to zwykłe naduŝycie, stwarzające wraŝenie, Ŝe jedno z drugim się łączy i jedno z drugiego wynika. W praktyce nie ma Ŝadnej reguły, która dowodzi, Ŝe od klapsa się zaczyna, a na pobiciu się kończy. Ci, którzy swe dzieci pobili i zabili, zapewne nigdy nie dali im klapsa, za to programowo się nad nimi znęcali. Klaps wreszcie jest ohydny, bo to konserwatywna metoda wychowawcza, a to, co konserwatywne, nie bardzo ma dziś rację bytu. Dlatego walka z karami cielesnymi to po prostu dalszy ciąg lewicowo-libertyńskiej krucjaty, w której strategią jest obalanie kolejnych bastionów Tradycji i Wolności (tu wolności rodzicielskiej) jak w innych, tak i w tej materii, za pośrednictwem państwa i jego aparatu przymusu, co nie pozostawia wątpliwości, Ŝe na szyi zaciska się nam powoli totalitarna pętla. ANIOŁ DOSTAŁ KOPA Marian Kowalski podpisywał, spotykał się, a nawet kazał przynieść sobie teczkę z UOPu (nawet ją zwrócił nieco chudszą), ale nie kapował. W przekonaniu tego bufona to o niczym nie świadczy. Ale ja pytam, czy tylko UB prowadził agentów? A co z bezpieką wojskową, zwaną do niedawna WSI? Tam weryfikację rozpoczęto dopiero przed rokiem. Ale zostawmy to, czy Lecho to Bolek czy Lolek. NajwaŜniejsze jest to, Ŝe wykiwał swoich zwolenników i zamiast dokonać jako prezydent oczekiwanych zmian, postąpił dokładnie tak, Ŝe z armii zwolenników została mu garstka najemników, z którymi i pół litra trudno obalić. U mnie Lecho ma prze...chlapane, od kiedy torpedował wejście Polski do NATO. Postulował jakieś NATO-bis z Rosją i przekształcenie wojskowych baz rosyjskich w firmy handlowe. Wejście do NATO (bez bis) było wtedy (lata 92-93) jedyną metodą pozbycia się z Polski armii rosyjskiej. Lechowi to uwierało, więc doprowadził do odwołania rządu Olszewskiego. I to była prawdziwa przyczyna upadku tego rządu, a potem samego Wałęsy. Takie zagrywki spowodowały, Ŝe niewdzięczny naród zamiast nosić dalej Lecha na rękach, dał mu kopa i Ŝadne straszenie sądami tego trendu nie odwróci. I tu pokuszę się o analogię historyczną. Co byśmy pomyśleli o Piłsudskim, gdyby po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej poddał Polskę bolszewikom? Tak, Lechu Wałęso, w nosie mam, czy byłeś Bolkiem, nie daruję ci jednak tego, Ŝe bezczelnie wyłudziłeś zaufanie milionów zwykłych, porządnych Polaków, by tuczyć tyłki dawnych towarzyszy z PZPR i ich kumpli udających opozycję. I niewaŝne, czy jesteś aŝ zdrajcą czy tylko durniem, bo nawet teraz bronią cię tylko typki spod ciemnej gwiazdy dotychczas cię opluwające. Ty się nimi zastawiasz, a to oni zrobili z ciebie parawan dla własnej podłości. Taki to mamy obraz współczesnej Europy.KaŜdy naród ma swoich Bolków i Lolków. Jedni bardziej boją się ludu, inni mniej, ale zaufanie elit do motłochu stale maleje. Wolą nami rządzić, zaglądać do lodówek i pod kołdrę. Wsadzą nam zdrową Ŝywność i pedała, zabronią palić papierosy i nakaŝą mierzyć banany, obrzydzą Ŝycie i w końcu doigrają się. I BoŜe spraw, Ŝeby to było za mojego Ŝycia! Umrę bowiem szczęśliwy, gdy zobaczę upadek Aniołów, a narody Europy zamiast w blokowisku zamieszkają w domkach z ogródkami, oczywiście ogrodzonymi. Sympatyczny dozorca Popiołek z serialu Dom mawiał bowiem: Tam, gdzie nie ma bramy, wlezą chamy i Bolki. 19 i d ź P O D P R Ą D nr 6/47/ czerwiec 2008

20 W obronie Bolka KONTRO WERSJE N ajwiększą szkodą, jaką moŝemy wyrządzić Lechowi Wałęsie i Polsce, jest odkrycie współpracy TW Bolka w latach Mówiąc precyzyjniej - tylko tej współpracy. Niestety, taką linię wydaje się przyjmować szef IPN prof. Kurtyka: Pan prezydent Wałęsa jest symbolem polskiego marszu do wolności. W Ŝaden sposób ta ksiąŝka tego symbolu nie podwaŝa. (...) Nie sądzę równieŝ, Ŝeby było moŝliwe budowanie jakichkolwiek symboli na fałszu czy teŝ na ucieczce od prawdy i rzeczywistości. Prawdziwy symbol nie padnie tylko dlatego, Ŝe pisane są ksiąŝki oparte na rzetelnej kwerendzie naukowej. Dziełem Ŝycia prezydenta Wałęsy nie są trudne chwile, ale to, Ŝe był symbolicznym przywódcą Solidarności i ikoną antykomunistycznego oporu w skali światowej onet.pl Jeśli rzeczywiście Wałęsa zrobił dla Polski i światowego antykomunizmu tak wiele, to skrajną małostkowością jest wyciąganie mu jakichś błędów młodości, które wspaniale i bezdyskusyjnie przekreślił swoimi przyszłymi dokonaniami. Odwołując się do literatury, byłoby to podobne do wypominania po latach Kmicicowi, Ŝe kiedyś zawarł pakt z Radziwiłłem. Jeśli cała awantura o Bolka ograniczy się do niego samego i stosunkowo mało znaczącego okresu współpracy z SB w latach siedemdziesiątych, to przyniesie ona w oczach opinii publicznej ogromną szkodę obozowi patriotycznemu. Naród będzie patrzył na nas jak na zawzięte i zawistne kundle, które czepiają się nogawek ludzi naprawdę wielkich. Wałęsa, nawet jeśli straci nieco w oczach części społeczeństwa, dalej będzie się puszył w pawich piórach wielkiego narodowego bohatera i przyda sobie jeszcze nimb męczennika. Co więcej, będzie słusznie czuł się niesprawiedliwie oskarŝany i traktowany jak kozioł ofiarny, podczas gdy inni daleko bardziej niegodziwi cwaniacy dalej będą spijać śmietankę transformacji Jakich Ja rzeczy dokonałem! Przez 200 lat Ŝaden prezydent tego nie zrobił, co JA. Lech Wałęsa w programie Tomasz Lis na Ŝywo TV2 Paweł Chojecki choćby i pośmiertnie. Chcąc sprawiedliwie potraktować Wałęsę i oczyścić z kłamstw zbiorową pamięć tamtych lat, naleŝy przedstawić sprawę Bolka w świetle ogólnoświatowych działań rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i jego polskiej przybudówki WSW (później WSI). NaleŜy teŝ przedstawić narodowi prawdę o innych czołowych, ale sterowanych autorytetach transformacji, nie oszczędzając Ŝadnych świętych krów. Czy społeczeństwo potrafi to znieść? Grzegorz Braun jest optymistą: Jeśli ktoś uwaŝa, Ŝe Polska się zawali, gdy spojrzymy w oczy prawdzie, rys. Arkadiusz Gacparski Bez personalnej identyfikacji osób, które grały Bolkiem w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, cała sprawa jego teczki będzie jedynie męczeniem starego człowieka, który nie moŝe powiedzieć prawdy. PCh to słabo sobie Polskę ceni, bo myśli, Ŝe to jest jakaś impreza krótka, wątła, chwiejna, oparta na kłamstwie, na chachmęceniu nad biografią jednego czy drugiego słabego człowieka. Polska się od tego nie zawali. Polska ma tysiąc lat. JeŜeli damy sobie wmówić, Ŝe przyszłość tej firmy zaleŝy od utrzymania zmowy milczenia nad krętactwami kilku facetów, którzy rozpaczliwie i ze szkodą dla Ŝycia publicznego walczą o to, by to kłamstwo utrzymać, to dajmy sobie spokój z Polską! Zgaśmy światło i wyjdźmy, bo to znaczy, Ŝe to nie jest interes wart naszego namysłu, naszej wiary i naszych najpiękniejszych dąŝeń. Nie warto wtedy myśleć o Polsce, gdyby jej przyszłość zawisła od tego, czy Ŝyciorys Lecha Wałęsy dalej będzie zakłamany. My, jak sądzę, zgadzamy się jednak co do tego, Ŝe Polska to Rzecz większa od kaŝdego z nas, więc i od Lecha Wałęsy. I zgadzamy się, Ŝe jest to dobry projekt polityczny od dziesięciu stuleci. Sąsiadują z nami narody, które wytworzyły organizmy państwowe, których specjalnością jest trzymanie samych siebie za mordę, a naszą tradycją jest wolność. Tak- Ŝe i takiego gawędzenia, jakie tu uprawiam. Ja to cenię i nie chcę dać sobie tego zabrać, a zabiorą nam to, jeśli będziemy mieli za autorytety ludzi nadmuchanych sztucznie, jeŝeli będziemy mieli za pasterzy kłamców, którzy dorabiają kazania, całą teologię, do kłamstwa. Grzegorz Braun (fragmenty wypowiedzi po pokazie autorskim filmu Plusy dodatnie, plusy ujemne w Lublinie 8 czerwca 2008 r.) I w całej aferze z agenturalnością p. Lecha Wałęsy nie chodzi o p. Wałęsę - lecz o to: czy "przełom roku 1989" został "wywalczony przez masy pracujące miast wsi i osiedli" - czy teŝ był kolejnym, starannie zaplanowanym przez bezpiekę, przekazaniem władzy nowej "ekipie, do której ludzie będą mieć zaufanie"... JKM W Y D A W C A: REDAKTOR NACZELNY: Paweł Chojecki ZESPÓŁ REDAKCYJNY: KOŚCIÓŁ NOWEGO PRZYMIERZA W LUBLINIE Piotr Bugno, Marzena i Kornelia Chojeckie, Anna i Michał Fałkowie, Wiesława Gazda, Urszula i Andrzej Hamerowie, Renata Kłosowicz, Anna Kopeć, Paweł Machała, Piotr Setkowicz ADRES DO KORESPONDENCJI: Lublin, ul. Czeremchowa 12/19 TELEFON: STRONA INTERNETOWA: PRENUMERATA: NR KONTA: PKO BP O/1 Krosno cena: roczna 30 zł ( w tym koszty przesyłki) przyjmujemy zgłoszenia listowne i owe, realizacja po dokonaniu wpłaty na podane wyŝej konto bankowe. Wysyłamy równieŝ numery archiwalne. KONTAKT TEL.: LUBELSKIE , MAZOWIECKIE , PODKARPACKIE , KUJAWSKO - POMORSKIE , ŚLĄSKIE O SZTUCZNYM POMPOWANIU DRUGIEJ S POD KONIEC LAT OSIEMDZIESIĄTYCH: Dopiero szopki z "ponowną rejestracją" "S" (oczywiście juŝ niemal wyłącznie przez osoby godne SB-ckiego zaufania...) i z przedstawieniem jej w reŝymowej TV jako "nadziei", z "Okrągłym Stołem", z bardzo inteligentnym występem szczwanego lisa (i bardzo kulturalnego człowieka!) p. Alfreda Miodowicza, który zwycięsko zrealizował postawione przed Nim zadanie: "Przegrać debatę telewizyjną z Lechem Wałęsą!" (było to naprawdę b. trudne; obecnie p. Wałęsa nabrał pewnego obycia i poloru, ale wtedy był to po prostu przygłup nie umiejący sklecić dwóch zdań). Plus umiejętna propaganda "Wydziału Plotki", plus współpraca opanowanej przez euro-lewicę "Wolnej Europy" JKM Najgorsze jest, Ŝe irlandzkie referendum ogromnie zasmuciło profesora Bronisława Geremka i to do tego stopnia, Ŝe na łamach Rzeczpospolitej dał wyraz swemu bluźnierczemu rozczarowaniu demokracją. Kto to widział powiada Ŝeby tak skomplikowany, kilkusetstronicowy dokument poddawać pod powszechne głosowanie. Wiadomo przecieŝ, Ŝe większość nic z tego nie zrozumie. Elity to co innego. Elity w lot wszystko zrozumieją, więc to one powinny decydować. Michalkiewicz.pl i d ź P O D P R Ą D - pismo biblijnych chrześcijan

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

IPN: Wdowa po gen. Kiszczaku zaoferowała sprzedaż dokumentów. Wałęsa: mali ludzie

IPN: Wdowa po gen. Kiszczaku zaoferowała sprzedaż dokumentów. Wałęsa: mali ludzie IPN: Wdowa po gen. Kiszczaku zaoferowała sprzedaż dokumentów. Wałęsa: mali ludzie Wdowa po szefie MSW w PRL gen. Czesławie Kiszczaku zaoferowała IPN sprzedaż dokumentów, które powinny być w archiwum Instytutu,

Bardziej szczegółowo

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli.

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I Piotr: Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, zwłaszcza tego, że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Kasa nie może

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

Czyli jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

Czyli jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? Czyli jak budować poczucie własnej wartości u dziecka? Co o sobie myślę? Budować poczucie własnej wartości Co to znaczy? Budować wizję samego siebie. Na podstawie tego, co mówią i jak mówią Rodzice oraz

Bardziej szczegółowo

225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791-2016 Polska w przededniu katastrofy Rozbiór (kraju) oznacza zabranie części kraju przez inny często wbrew woli jego mieszkańców a nawet bez wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA TW BOLKA

CHARAKTERYSTYKA TW BOLKA Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/wokol-lecha-walesy/15994,charakterystyka-tw-bolka.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 21:26 CHARAKTERYSTYKA TW BOLKA Nie ma wątpliwości:

Bardziej szczegółowo

Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy

Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy Janusz Głowacki Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy * Wprowadzenie (fragment) Kiedy się mój parkingowy dowiedział, że piszę scenariusz o Lechu Wałęsie, zapytał: Panie

Bardziej szczegółowo

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi.

Pokochaj i przytul dziecko z ADHD. ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. Pokochaj i przytul dziecko z ADHD ADHD to zespół zaburzeń polegający na występowaniu wzmożonej pobudliwości i problemów z koncentracją uwagi. TYPOWE ZACHOWANIA DZIECI Z ADHD: stale wierci się na krześle,

Bardziej szczegółowo

Trzy kroki do e-biznesu

Trzy kroki do e-biznesu Wstęp Świat wokół nas pędzi w niewiarygodnym tempie - czy Ty też chwilami masz wrażenie, że nie nadążasz? Może zastanawiasz się, czy istnieje sposób, by dogonić ten pędzący pociąg życia pełen różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

Biznes Z Owocem Noni

Biznes Z Owocem Noni Biznes Z Owocem Noni Nie da się ukryć, że owoc noni jest coraz bardziej znany i doceniany przez coraz większą liczbę ludzi. Prawdą jest również, że coraz więcej firm zajęło się produkcją soku z tego owocu.

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE W największym skrócie prezentacja to pokaz. Dlatego pamiętaj, Ŝe prezentacja jest przedstawieniem, w którym grasz główną rolę. RóŜnica polega na tym, Ŝe celem twojego przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Narodziny wolnej Polski

Narodziny wolnej Polski Narodziny wolnej Polski 1. Zniesienie stanu wojennego 22 lipca 1983 Zdelegalizowanie Solidarności ; w jej miejsce powołano Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ); na czele Alfred Miodowicz

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V Zachowania organizacyjne Ćwiczenia V Skuteczna komunikacja Język prosty, zrozumiały, pozbawiony wieloznaczności Zsynchronizowanie mowy werbalnej i niewerbalnej Pozytywny wydźwięk wypowiedzi: Gorzej: Nie

Bardziej szczegółowo

Jak używać poziomów wsparcia i oporu w handlu

Jak używać poziomów wsparcia i oporu w handlu Jak używać poziomów wsparcia i oporu w handlu Teraz, kiedy znasz już podstawy nadszedł czas na to, aby wykorzystać te użyteczne narzędzia w handlu. Chcemy Ci to wytłumaczyć w dość prosty sposób, więc podzielimy

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r.

Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r. Świadectwa pracy po 21 marca 2013 r. Praktyczny poradnik W publikacji m.in.: Jakie nowe obowiązki będzie miał pracodawca co do wypełniania świadectw pracy w marcu 2013 r. W jaki sposób wydawać świadectwo

Bardziej szczegółowo

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN!

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Michał Bakunin Tłumaczył W. Koszyc Jirafa Roja Warszawa 2007 Copyright by Jirafa Roja, 2007 Tytuł oryginału: Russkim, polskim i wsiem sławianskim

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września We wtorek straż pożarna zamknęła w Zasławiu wystawę poświęconą Białorusinom walczącym w szeregach polskiego wojska w kampanii wrześniowej.

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Osoba niepełnosprawna w obliczu prawa Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia

Bardziej szczegółowo

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń 1 9 8 9 Okrągły Stół negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka obchodzonego 20 listopada Chcesz dowiedzieć się, jakie masz prawa i obowiązki?! A do tego wygrać nagrodę? Nic prostszego!

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Komunikat z badań Instytutu Spraw Publicznych Coraz więcej Rosjan wychodzi na ulice, aby wyrazić swoje niezadowolenie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem

Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem Batory: Po tej stronie jesteśmy przypadkiem autorka: Małgorzata Łojkowska Nasza naczelna zasada: nie robić niczego po próżnicy. Jeżeli coś jest potrzebne, to to robimy. Jeżeli nie jest, to nie o realizacji

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa Marian Chwastniewski Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa WYSPA ODKRYĆ A WYSPA ZAGADEK Laboratorium ma na celu wdroŝenie autorskiego programu pedagogicznego WYSPA rozwijającego postawy twórcze i badawcze

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

Damian Gastół. MAGIA 5zł. Tytuł: Magia 5zł. Autor: Damian Gastół. Wydawnictwo: Gastół Consulting. Miejsce wydania: Darłowo

Damian Gastół. MAGIA 5zł. Tytuł: Magia 5zł. Autor: Damian Gastół. Wydawnictwo: Gastół Consulting. Miejsce wydania: Darłowo Tytuł: Magia 5zł Autor: Wydawnictwo: Gastół Consulting Miejsce wydania: Darłowo Data wydania: 1 września 2011 roku Nr wydania: Wydanie II - poprawione Cena: publikacja bezpłatna Miejsce zakupu: ekademia.pl

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNEJ

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNEJ SZKOŁA ODPOWIEDZIALNEJ SPRZEDAśY 1. Co mówi prawo?... 2 Ile lat trzeba ukończyć, Ŝeby w Polsce móc legalnie kupować wyroby tytoniowe? Czy sprzedawca ma prawo kontrolować dokumenty młodych ludzi proszących

Bardziej szczegółowo

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką edukacyjną Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) 1. Jak być dobrym zespołem? zasady

Bardziej szczegółowo

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A.

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Spekulacja na rynkach finansowych znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Narzędzia 2 Analiza techniczna Analiza fundamentalna Narzędzia (2) 3 AT astrologia rynków finansowych AF alchemia

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb)

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) Proszę przeczytać tekst, a następnie zrobić zadania: Dziennikarka.

Bardziej szczegółowo

Co to jest asertywność

Co to jest asertywność ASERTYWNOŚĆ Co to jest asertywność To umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.

Etyka kompromisu. Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu. Etyka kompromisu Zbigniew Szawarski Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -PZH z.szawarski@uw.edu.pl 20.IX.2013 Struktura problemu Ład społeczny Konflikt Kompromis Ład

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Małopolsceszanse

Wolontariat w Małopolsceszanse Wolontariat w Małopolsceszanse i wyzwania Wolontariat w Polsce...od czynu społecznego do.. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie I mamy jeszcze Wolontariat

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ

DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ Patryk Rutkowski DZIESIĘĆ jakże nowoczesnych PRZYKAZAŃ Problem z Dekalogiem Znacznej części katolików, zwłaszcza tej która odwiedza Kościół jedynie przy okazji większych uroczystości, wydaje się, że chrześcijaństwo

Bardziej szczegółowo

Prezydent chce referendum ws konstytucji

Prezydent chce referendum ws konstytucji Prezydent chce referendum ws konstytucji Naród polski powinien się wypowiedzieć, co do przyszłości ustrojowej swojego państwa - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów rocznicy Konstytucji 3

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia http://produktywnie.pl RAPORT 8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia Jakub Ujejski Powered 1 by PROINCOME Jakub Ujejski Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 10 1. Wstawaj wcześniej Pomysł, wydawać

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych?

Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych? Jak ustalać cele dla poziomu braków w procesach produkcyjnych? Wydanie 1 Zbigniew Huber Maj 2006 Artykuł dostępny na stronie autora: http://wwwhuberpl Copyright by Zbigniew Huber Strona 1 z 6 W każdym

Bardziej szczegółowo

Beata Szydło: reindustrializacja. Jarosław Kaczyński: przegląd i może nowa konstytucja

Beata Szydło: reindustrializacja. Jarosław Kaczyński: przegląd i może nowa konstytucja Beata Szydło: reindustrializacja. Jarosław Kaczyński: przegląd i może nowa konstytucja Prezes PiS Jarosław Kaczyński w debacie nad expose oświadczył, że potrzebny jest przegląd konstytucji, a być może

Bardziej szczegółowo

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wprowadzenie......5 Rozdział I: Rodzaje uzależnień...... 7 Uzależnienia od substancji......8 Uzależnienia od czynności i zachowań.... 12 Cechy wspólne uzależnień.... 26 Rozdział II: Przyczyny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. 35. rocznica powstania NSZZ Solidarność NR 114/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. 35. rocznica powstania NSZZ Solidarność NR 114/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2015 ISSN 2353-5822 35. rocznica powstania NSZZ Solidarność Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych?

Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Dlaczego powinieneś wstąpić do związków zawodowych? Polska www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Chciałbyś negocjować sam? Twój pracodawca tego nie robi. Oczywiście sam możesz pertraktować na temat twojego

Bardziej szczegółowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2. Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo Andrzej Graca BEZ SPINY CZYLI NIE MA CZEGO SIĘ BAĆ Andrzej Graca: Bez spiny czyli nie ma czego się bać 3 Copyright by Andrzej Graca & e-bookowo Grafika i projekt okładki: Andrzej Graca ISBN 978-83-7859-138-2

Bardziej szczegółowo

Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku

Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku Wybrane wyniki sondażu Solidarność doświadczenie i pamięć przeprowadzonego przez CBOS w dniach od 12 marca do 12 kwietnia 2010 roku Krzysztof Pankowski,

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

oryginalny tekst i zdjęcia www.fao.org/food/photo_report

oryginalny tekst i zdjęcia www.fao.org/food/photo_report CHŁOPIEC MIESZKAJĄCY NA WZGÓRZACH MADAGASKARU OPISUJE SWOJE CODZIENNE OBOWIĄZKI, TROSKI I MARZENIA, ORAZ JAK TO SIĘ STAŁO, śe SZKOLNY OGRÓDEK TeleFood SPRAWIŁ, śe DZIECI CZĘŚCIEJ CHODZĄ DO SZKOŁY, LEPIEJ

Bardziej szczegółowo

TEST OSOBOWOŚCI. Przekonaj się, jak jest z Tobą

TEST OSOBOWOŚCI. Przekonaj się, jak jest z Tobą TEST OSOBOWOŚCI Przekonaj się, jak jest z Tobą Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń, dokonując w każdym przypadku tylko jednego wyboru, najlepiej Cię charakteryzującego. Podlicz punkty i przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów

Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów Co umieścić na stronie www, by klienci zostawiali nam swoje adresy email i numery telefonów 5 krytycznych punktów strony www, w których klient decyduje: zostawiam im swój email i numer telefonu, lub zamykam

Bardziej szczegółowo

Lawrence W. Reed. Czy Jezus był Socjalistą? Rendering Unto Caesar: Was Jesus a Socialist? Wydawnictwo: MESODECOR Jakub Kozieł

Lawrence W. Reed. Czy Jezus był Socjalistą? Rendering Unto Caesar: Was Jesus a Socialist? Wydawnictwo: MESODECOR Jakub Kozieł Lawrence W. Reed Czy Jezus był Socjalistą? Rendering Unto Caesar: Was Jesus a Socialist? Wydawnictwo: MESODECOR Jakub Kozieł Oryginał angielski: Rendering Unto Caesar: Was Jesus a Socialist? Copyright

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji

Załącznik nr 6. Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Załącznik nr 6 Wzór formularza: Ankieta do wstępnej oceny motywacji pomysłodawców do komercjalizacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Prof. Bolesław Rok Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK

Prof. Bolesław Rok Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK O słusznych lecz rzadkich aktach heroizmu moralnego w obliczu powszechnej polskiej nieodpowiedzialności. Czyli dlaczego zasady etyki w biznesie pozostają u nas na poziomie deklaracji? Prof. Bolesław Rok

Bardziej szczegółowo

SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY

SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY SMOKING GIVING UP DURING PREGNANCY Rzucanie palenia w czasie ciąży PRZEWODNIK DLA KOBIET W CIĄŻY PRAGNĄCYC H RZUCIĆ PALENIE Ciąża i palenie Większość kobiet palących w czasie ciąży wie, że może być to

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

zasady sprawiedliwości społecznej

zasady sprawiedliwości społecznej Do: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8 00-902 Warszawa Warszawa, 11.12.09 r. My, sygnatariusze niniejszej petycji,

Bardziej szczegółowo

marzec 2010 WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI Autor: Edyta Gronowska Dyrektor Przedszkola Lokomotywa

marzec 2010 WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI Autor: Edyta Gronowska Dyrektor Przedszkola Lokomotywa marzec 2010 WYCHOWANIE DO WOLNOŚCI Autor: Edyta Gronowska Dyrektor Przedszkola Lokomotywa Osoba, która ma poczucie własnej wartości będzie wolna od nacisków, trendów społecznych, mody Nie będzie przejmowała

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji

Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji Konferencja prasowa Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji Projekt realizowany we współpracy z: Projekt finansowany przez: Partnerem strategicznym Instytutu Spraw Publicznych jest Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Zebrana w ten sposób baza może zapewnić stałe źródło dochodów i uniezależni Cię od płatnych reklam i portali zakupów grupowych.

Zebrana w ten sposób baza może zapewnić stałe źródło dochodów i uniezależni Cię od płatnych reklam i portali zakupów grupowych. Witaj! W poprzedniej części pisałem o tym jak ważne jest to, aby strona internetowa wyposażona była w odpowiednie narzędzia do zbierania adresów e-mail potencjalnych klientów. Zebrana w ten sposób baza

Bardziej szczegółowo

Kręć Wrocław! Jak zrobić to lepiej?

Kręć Wrocław! Jak zrobić to lepiej? Kręć Wrocław! Jak zrobić to lepiej? ZANIM POWSTANIE REKLAMA ZANIM POWSTANIE DOBRA REKLAMA Analiza Synteza Kreacja Realizacja Marka (jaka jest, do czego dąży, ambicje, problemy) Do kogo mówimy (grupa docelowa

Bardziej szczegółowo

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA autor Maciej Wojtas 1. SCENA. DZIEŃ. WNĘTRZE. 2 Biuro agencji reklamowej WNM. Przy komputerze siedzi kobieta. Nagle wpada w szał radości. Ożesz japierdziuuuuu... Szefie!

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska

kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska kilka definicji i refleksji na temat działań wychowawczych oraz ich efektów Irena Wojciechowska Nasza ziemia jest zdegenerowana, dzieci przestały być posłuszne rodzicom Tekst przypisywany egipskiemu kapłanowi

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013 1963-2013 ocena netto mijającego roku Niemal od początków swojej działalności badawczej OBOP teraz TNS Polska zwykle pod koniec roku zwracał się do Polaków z prośbą o podsumowanie starego roku. Pytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo