Posen Geschichte, Architektur und Stadtentwicklung Poznań historia, architektura i rozwój miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Posen Geschichte, Architektur und Stadtentwicklung Poznań historia, architektura i rozwój miasta"

Transkrypt

1 Posen Geschichte, Architektur und Stadtentwicklung Poznań historia, architektura i rozwój miasta Der Name der Stadt Poznań geht der Sage nach auf eine Begegnung der legendären slawischen Vorfahren Lech, Czech und Rus zurück, die sich in der Region nach langer Trennung wieder begegneten. Poznanie heißt auf polnisch wieder erkennen, auch kennen lernen. In Posen entstanden nicht nur das erste Bistum und die erste Domkirche Polens, hier wurde auch der Grundstein für die polnische Eigenstaatlichkeit gelegt. Die Anfänge Posens reichen bis ins 8./9. Jahrhundert zurück. Binnen 100 Jahren entwickelt sich die kleine Wehrsiedlung am Flussübergang der Warthe zur mächtigen Festung der Westpolanen. 966 lässt sich Fürst Mieszko I. hier taufen. Die günstige Lage Posens an der Kreuzung wichtiger Handelswege trägt wesentlich zum wirtschaftlichen Aufschwung bei erhält Posen das Magdeburger Stadtrecht. Der älteste Teil der Stadt ist die Dominsel mit dem gotischen Dom St. Petrus und Paulus, der Kirche der Heiligen Jungfrau Maria und dem Psalmenhaus. Das Posener Rathaus auf dem mittelalterlichen Marktplatz, erbaut von dem italienischen Architekten Giovanni Battista di Quadro, ist eines der schönsten Renaissance-Gebäude Mitteleuropas. Neben dem Rathaus stehen die Krämerhäuser mit ihren charakteristischen Laubengängen. Katedra w Poznaniu Dom von Posen Bürgerhäuser aus verschiedenen Epochen umgeben den Altmarkt, darunter das Palais der Familie Dzialynskich (1808) mit dem Roten Saal, in dem bis heute Veranstaltungen in der Tradition der literarischen Salons stattfinden. Die St.-Stanislaus-Pfarrkirche, eine dreischiffige Basilika mit Querhaus, gilt als Juwel des polnischen Barocks. Im 16. Jahrhundert wird Posen zu einer wichtigen Handelsstadt in Polen. Der Wohlstand der Bürger fördert dabei nicht nur die architektonische Entwicklung der Stadt, sondern macht Posen auch zu einem wissenschaftlichen und kulturellen Zentrum: 1511 wird die erste Hochschule Posens, die Lubranski-Akademie gegründet, 1573 das renommierte Jesuiten-Kolleg. Großbrände, der Dreißigjährige Krieg, aber vor allem die Änderung des Verlaufs der Haupthandelsrouten im 17. und frühen 18. Jahrhundert haben verheerende Folgen: Um den fortschreitenden Bevölkerungsrückgang zu stoppen, werden Bauern aus dem Raum Bamberg im Volksmund Bambrzy genannt in der Stadt und der Umgebung angesiedelt. Zum Erbe der Bamberger gehören unter anderem die typischen Bauernhöfe und die Betstöcke. Seit 1915 erinnert die Brunnenfigur Bamberka auf dem Posener Altmarkt an die Siedler. Nazwa miasta Poznań wywodzi się, jak głosi legenda, od spotkania trzech przodków słowiańskich Lecha, Czecha i Rusa, którzy po długiej rozłace spotkali (poznali) się w tych okolicach. W Poznaniu powstało nie tylko pierwsze biskupstwo i pierwszy kościół katedralny w Polsce, lecz narodziły się tutaj również zręby samodzielnej państwowości polskiej. Początki Poznania sięgają VIII i IX wieku. W ciągu stu lat ta niewielka osada obronna nad Wartą przemieniła się w potężne, chronione umocnieniami grodzisko, zamieszkałe przez zachodnich Polan. Książę Mieszko I tu właśnie kazał się ochrzcić w 966 r. Korzystne położenie Poznania na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych istotnie przyczyniło się do jego rozwoju gospodarczego. W 1253 r. Poznaniowi nadano prawa miejskie na prawie magdeburskim. Najstarszą częścią miasta jest Ostrów Tumski z gotycką katedrą św. Piotra i Pawła, kościołem Najśw. Marii Panny i Psałterią. Ratusz poznański na średniowiecznym rynku, zbudowany przez włoskiego architekta Giovanniego Battista di Quadro, jest jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych w Europie Środkowej. Obok ratusza wznoszą się kamienice kupieckie z charakterystycznymi podcieniami. Stary Rynek otaczają zaś kamienice mieszczańskie z różnych epok. Jest wśród nich m.in. pałac rodziny Działyńskich (1808 r.), w którego Czerwonej sali do dziś odbywają się imprezy nawiązujące do tradycji salonów literackich. Kościół farny św. Stanisława, będący trójnawową bazyliką z budynkiem poprzecznym, uważany jest za perłę polskiego baroku. W XVI wieku Poznań staje się ważnym miastem handlowym w Polsce. Zamożność jego mieszkańców sprzyja nie tylko rozwojowi architektonicznemu, lecz czyni Poznań również ośrodkiem życia naukowego i kulturalnego. W 1511 r. założona zostaje pierwsza wyższa uczelnia Poznania Akademia Lubrańskiego, w 1573 r. powstaje renomowane Kolegium Jezuickie. Wybuchające w późniejszym czasie wielkie pożary, wojna trzydziestoletnia, a przede wszystkim zmiana przebiegu ważnych szlaków handlowych w XVII i XVIII stuleciu mają dla miasta zgubne skutki. Chcąc zahamować postępujący spadek liczby ludności, w mieście i jego okolicach osiedlani są rolnicy sprowadzeni z okolic Bambergu, odtąd popularnie nazywani Bambrami. Do ich spuścizny należą typowe gospodarstwa rolne oraz krzyże modlitewne (Betstock), jak również słynna figura Bamberki z 1915 r. przy fonntanie na Starym Rynku. Stary Browar

2 Posen Geschichte, Architektur und Stadtentwicklung Poznań historia, architektura i rozwój miasta Nach der zweiten Polnischen Teilung 1793 werden Großpolen und die Stadt Posen durch Preußen besetzt. Die Besiedlungspolitik Anfang des 19. Jahrhunderts zielt darauf ab, den Anteil der deutschen Bevölkerung zu erhöhen. Im Gegenzug gründen die polnischen Einwohner wirtschaftliche, soziale, religiöse und kulturelle Vereine und bewahren auf diese Weise ihre nationale Identität. Wichtige Orte des Widerstands aus dieser Zeit sind die Raczynski-Bibliothek, das Hotel Bazar, das Polnische Theater oder das Dzialynski-Palais. Nach dem gescheiterten polnischen Aufstand von 1848 wird die Region in Provinz Posen umbenannt, die 1871 Provinz des Deutschen Reiches wird. Wirtschaftlich entwickelt sich Posen ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem Zentrum der Nahrungsmittel-, Metall- und Maschinenindustrie. Einen erneuten Aufschwung bringen die Eröffnung der Eisenbahnlinien Posen Stettin 1848 mit der weiteren Anbindung nach Berlin und Breslau Posen 1856, die Einführung der elektrischen Pegaz na Teatrze Wielkim Pegasus auf der Oper Straßenbahn sowie neue Gas-, Wasserund Elektrizitätswerke. Der Erste Weltkrieg lässt Posen auf die Befreiung vom Deutschen Reich hoffen: Nach dem Aufstand im Dezember 1918 gehört Posen wieder zu Polen wird die Adam-Mickiewicz-Universität gegründet, zwei Jahre später findet die erste Posener Messe statt. Der Zweite Weltkrieg unterbricht diese Entwicklung: Posen wird Hauptstadt des Reichsgaus Wartheland und erst im Februar 1945 befreit. 40 Prozent der städtischen Bausubstanz gehen während des Krieges in Flammen auf. In den Nachkriegsjahren erfolgt der Wiederaufbau zahlreicher historischer Gebäude, nach sozialistischen Architekturstandards werden neue Bauwerke und Komplexe errichtet. Ein bekanntes Beispiel für die konstruktivistische Architektur der 1950er Jahre ist das Warenhaus Okraglak (Rundhaus). Po drugim rozbiorze Polski w 1793 r. Wielkopolskę i Poznań zajmują Prusy. Polityka osiedleńcza z początków XIX wieku zmierza do zwiększenia udziału ludności niemieckiej. W odpowiedzi ludność polska tworzy organizacje i stowarzyszenia gospodarcze, społeczne, religijne i kulturalne, walcząc w ten sposób o zachowanie swej tożsamości narodowej. Ważnymi ośrodkami oporu stają się w tym czasie Biblioteka Raczyńskich, Hotel Bazar, Teatr Polski oraz pałac Działyńskich. Po niepowodzeniu powstania polskiego w 1848 r. region przemianowany zostaje na Prowincję Poznańską, która w 1871 r. została wcielona do Rzeszy Niemieckiej. Gospodarczo Poznań rozwija się od połowy XIX wieku głównie w zakresie przemysłu spożywczego, metalowego i maszynowego. Przyspieszenie tempa rozwoju przynosi uruchomienie w 1848 r. linii kolejowej Poznań Szczecin z odgałęzieniem do Berlina, a następnie linii kolejowej Poznań Wrocław w 1856 r. W mieście pojawiają się tramwaje elektryczne, powstają nowe zakłady gazownicze, wodociągi i elektrownie. Pierwsza wojna światowa przynosi poznaniakom nadzieje na niepodległość. Po powstaniu w grudniu 1918 r. Poznań powraca w granice Polski. W 1919 r. założony zostaje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, a w dwa lata później odbywają się pierwsze Targi Poznańskie. Rozwój miasta przerywa wybuch drugiej wojny światowej. Poznań staje się stolicą regionu administracyjnego Wartheland (Kraj Warty), zaś na wyzwolenie miasto czekać musi aż do lutego 1945 r. Wskutek wojny 40 procent zabudowy miasta zostało zburzone i zniszczone. W latach powojennych następuje odbudowa licznych zabytkowych obiektów, a jednocześnie powstają nowe budowle i obiekty według standardów architektonicznych okresu socjalizmu. Znanym przykładem konstruktywistycznej architektury lat 50-tych jest dom towarowy Okrąglak. Most św. Rocha Brücke des heiligen Rochus

3 Posen Geschichte, Architektur und Stadtentwicklung Poznań historia, architektura i rozwój miasta W czerwcu 1956 r. 120 tys. poznaniaków demonstruje przeciwko niskim płacom. 76 z nich przypłaca to życiem. Pamięci tamtych wydarzeń poświecony jest pomnik wziesiony na Placu Adama Mickiewicza. Ten zaprojektowany w XIX wieku, centralnie położony plac należy do najbardziej prestiżowych miejsc w Poznaniu. Wznosi się przy nim wiele ważnych budynków publicznych, jak np. zbudowane w stylu holenderskiego renesansu Collegium Minus (dziś Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), opera (Teatr Wielki), Collegium Maius (obecnie Akademia Medyczna), neoromański zespół Zamku Cesarskiego (dziś Centrum Kultury Zamek ). W pobliżu placu, w gmachu Collegium Altum, ma dziś siedzibę Akademia Ekonomiczna. Z tarasów tego najwyższego budynku w mieście rozpościera się rozległy widok na Poznań i jego okolice. Przy Placu Wolności mieszczą się dziś siedziby banków jak również wiele ekskluzywnych sklepów. Posiadając liczne centra handlowe i sklepy Poznań z sukcesem kontynuuje swe tradycje miasta handlowego. Jednym z najatrakcyjniejszych obiektów jest Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary browar, na terenie dawnego browaru. W 2005 r. International Council of Shopping Centers uznało to centrum za najlepsze na świecie w kategorii obiektów usługowych średniej wielkości. Stary Browar Teatr Wielki Oper Posen Im Juni 1956 demonstrieren rund Posener gegen die niedrigen Löhne und das kommunistische Regime, 76 von ihnen kommen bei den Unruhen ums Leben. An die Ereignisse erinnert heute das Denkmal am Adam-Mickiewicz-Platz. Der im 19. Jahrhundert entworfene, zentral gelegene Platz gehört zu den renommierten Adressen der Stadt: Hier befinden sich viele öffentliche Gebäude, darunter das Collegium Minus im holländischen Renaissance-Stil (heute Adam-Mickiewicz-Universität), die Oper (Teatr Wielki), das Collegium Maius (heute Medizinische Akademie), das neoromanische Kaiserschloss (heute Kulturzentrum Zamek ) und in der Nähe des Platzes das Collegium Altum als Sitz der Ökonomischen Akademie. Von den Altum-Terrassen, Posens höchstem Gebäude, bietet sich ein weiter Blick auf die Stadt und das Umland. Am Freiheitsplatz (Plac Wolnosci) haben sich mehrere Banken und exklusive Geschäfte niedergelassen. Mit seinen zahlreichen Einkaufszentren und Boutiquen macht Posen heute seiner Tradition als Handelsstadt alle Ehre: Eine prominente Adresse ist das Handels-, Kunst- Businesszentrum Stary Browar auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei. Das Zentrum erhielt 2005 vom International Council of Shopping Centers die Auszeichnung für das weltweit beste Zentrum im mittleren Dienstleistungssektor.

4 Kultur in Posen Kultura w Poznaniu Eine facettenreiche Geschichte und eine Vielzahl von Einrichtungen, Initiativen und Ereignissen, aber auch die Neugier und Experimentierfreudigkeit der in Posen lebenden Künstler und Einwohner prägen die kulturelle Atmosphäre der Stadt. Traditionell haben Musik, Tanz und Theater in Posen einen hohen Stellenwert: Zu den musikalischen Höhepunkten gehören neben den Aufführungen in der Posener Oper und der Staatlichen Philharmonie auch die Konzerte der Posener Nachtigallen. Der Männer- und Knabenchor steht unter der Leitung von Stefan Stuligrosz, der die Posener Chortradition maßgeblich beeinflusste. In Posen hat auch das Polnische Tanztheater Posener Ballett seinen Sitz. Gegründet wurde es von Konrad Drzewiecki, einem Choreographen und bedeutenden Protagonisten der polnischen Tanzszene. Jedes Jahr veranstaltet das Theater die Reihe Modern Dance Biennale / Modern Dance Workshop, Stary Rynek Altmarkt die sich zu einer Plattform für Tänzer und Choreographen aus aller Welt entwickelt hat. Zum Gedenken an den polnischen Komponisten Henryk Wieniawski findet alle fünf Jahre in Posen der nach ihm benannte Violinisten- und Geigenbauwettbewerb statt, eine der ältesten Initiativen dieser Art. Zum Treffpunkt für Straßentheatergruppen und experimentelle Projekte im Freien wird Posen einmal jährlich beim internationalen Theaterfestival Malta. Neben zwei renommierten Bühnen, dem Teatr Nowy und dem Teatr Polski, hat sich in Posen auch das avantgardistische Theater etabliert: Zu nennen ist hier das Teatr Ósmego Dnia, das aus dem Umfeld des studentischen, regimekritischen Theaters der 1970er Jahre entstanden ist. Fortgeschrieben wird diese Tradition von der eigenwilligen, provokativen Ästhetik der Theatergruppe Porywacze Cial und des Biuro podrozy, das 1995 in Edinburgh mit dem Fringe First Award ausgezeichnet wurde. Nie tylko bogata historia Poznania, lecz również działalność licznych placówek i instytucji, kretywność środowisk twórczych oraz żywe zainteresowanie poznaniaków sztuką i kulturą kształtują szczególną atmosferę tego miasta. Tradycyjnie ważną rolę odgrywają w Poznaniu muzyka, taniec i teatr. Do najciekawszych wydarzeń kulturalnych, obok spektakli Opery i koncertów Filharmonii Poznańskiej, należą występy Poznańskich Słowików. Ten chłopięcy i męski chór pod dyrekcją Stefana Stuligrosza wywarł wielki wpływ na chóralne tradycje Poznania. W mieście tym ma też swą siedzibę Polski Teatr Tańca Balet Poznański, założony przez Konrada Drzewieckiego, wybitnego choreografa i protagonistę polskiego tańca współczesnego. Każdego roku teatr ten organizuje Modern Dance Biennale/Modern Dance Workshop, impreza pa stała się miejscem spotkań artystycznych i warsztatów tancerzy i choreografów z całego świata. Ku czci polskiego kompozytora Henryka Wieniawskiego organizowany jest w Poznaniu co pięć lat konkurs skrzypcowy oraz konkurs lutniczy jego imienia, jedna z najstarszych tego rodzaju inicjatyw na świecie. Miejscem spotkań teatrów ulicznych i eksperymentów w plenerze jest doroczny Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta. Obok dwóch renomowanych teatrów Teatru Nowego i Teatru Polskiego szczególną rolę odgrywają również w Poznaniu sceny awangardowe. Wymienić tu należy m.in. Teatr Ósmego Dnia, który powstał w środowisku studenckiego teatru lat 70-tych, krytycznego wobec ówczesnych władz. Kontynuacją tej tradycji, jej swoistej, prowokacyjnej estetyki są spektakle teatrów Porywacze ciał oraz Biuro podróży. Ten ostatni został w 1995 r. wyróżniony w Edynburgu nagrodą Fringe First Award. Domki budnicze na Starym Rynku Krämerhäuser am Altmarkt

5 Kultur in Posen Kultura w Poznaniu Jezioro Malta Malta-See Auch Posens Museumslandschaft ist vielfältig: Die Sammlungen des Nationalmuseums umfassen neben Gemälden bekannter polnischer Künstler wie Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański oder Jan Matejko auch Werke italienischer Maler des 15. bis 17. Jahrhunderts, des niederländischen und flämischen Barocks sowie spanische Kunst. Den geschichtlichen Ursprüngen Großpolens widmet sich das Museum für Archäologie, das zusätzlich auch Sammlungen aus Ägypten und dem Sudan beherbergt. Europaweit einmalig ist die Sammlung des Posener Musikinstrumenten- Museums. In den letzten Jahrzehnten hat sich in Posen zudem eine lebhafte Galerienszene mit zeitgenössischer Kunst entwickelt. Ein beliebter Ort für Ausstellungen, Konzerte und Lesungen ist das Kulturzentrum Zamek im ehemaligen Kaiserschloss. Centrum kultury Zamek Kulturzentrum Zamek Darüber hinaus bietet die Stadt mit ihren zahlreichen Grünanlagen und Seen viele Möglichkeiten für Sport und Erholung. Beliebte Orte des Verweilens sind der Botanische Garten, das Palmenhaus sowie das 100 Hektar große Parkareal rund um die Zitadelle mit den berühmten Skulpturen von Małgorzata Abakaniwicz. Der Erholungspark Malta rund um den künstlich angelegten Malta- See am Stadtrand verfügt mit Bademöglichkeiten, Golfplätzen, Tennisanlagen sowie einer internationalen Regattastrecke über ein attraktives Freizeitangebot. Wintersportler kommen im Sportcenter Malta-Ski am Südufer des Sees auf ihre Kosten: Die 150 Meter lange Skipiste und die 560 Meter lange Rodelbahn sind ganzjährig in Betrieb. Bogaty jest również krajobraz poznańskich muzeów. Zbiory Muzeum Narodowego obejmują obok obrazów tak wybitnych polskich malarzy, jak Jacek Malczewski, Stanisław Wyspiański i Jan Matejko, również dzieła malarzy włoskich od XV do XVII wieku, prace przedstawicieli baroku holenderskiego i flamandzkiego oraz obrazy artystów hiszpańskich. Początkom dziejów Wielkopolski poświęcone są zbiory Muzeum Archeologii, w którym ponadto podziwiać można eksponaty z Egiptu i Sudanu. Nie spotykane gdzie indziej w Europie są zbiory poznańskiego Muzeum Instrumentów Muzycznych. W ostatnich latach rozwijają się tu z powodzeniem galerie sztuki współczesnej. Ulubionym miejscem wystaw, koncertów i spotkań autorskich jest Centrum Kulturalne Zamek, mieszczące się w dawnym zamku cesarskim. Poznań, posiadający rozległe tereny zielone i jeziora, oferuje ponadto wiele możliwości sportu i wypoczynku. Mieszkańcy miasta chętnie odwiedzają Ogród Botaniczny, Palmiarnię i liczący 100 hektarów powierzchni park Cytadela, którego atrakcją sa rzezby Malgorzaty Abakanowicz. Park wypoczynkowy Malta, rozciągający się wokół sztucznego jeziora o tej samej nazwie, posiada kąpielisko, place golfowe, boiska do tenisa. Na jeziorze rozgrywane są międzynarodowe regaty, a całości dopełniają liczne i atrakcyjne oferty rekreacyjne. Do ośrodka sportowego Malta-Ski na południowym brzegu jeziora chętnie zaglądają narciarze i saneczkarze. Licząca 150 metrów długości trasa zjazdowa oraz 560-metrowy tor saneczkowy są do ich dyspozycji przez cały rok.

6 Posen Wirtschafts- und Handelsstandort Poznań centrum gospodarcze i handlowe Posen und die Woiwodschaft Großpolen verfügen über das größte wirtschaftliche Potenzial landesweit. Die Restrukturierung von Industriezweigen nach 1989, ein dynamischer Dienstleistungssektor, eine gut ausgebaute Infrastruktur, die schnelle Entwicklung des Handels vor allem mit Deutschland sowie zahlreiche Hochschulen und Forschungseinrichtungen wirken sich positiv auf die wirtschaftliche Situation und die Perspektiven von Stadt und Region aus. Die Wirtschaft verfügt über hohe Zuwachsraten, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, und der Haushalt der Stadt verzeichnet eine positive Bilanz. Internationale Analysten bescheinigen der Region um Posen eine hohe finanzielle Glaubwürdigkeit. Die Stadt ist investorenfreundlich und bei Neuansiedlungen führend in Polen. Die gute Erreichbarkeit auf der Achse Berlin Warschau, qualifizierte Arbeitskräfte sowie eine Vielzahl internationaler Messen tragen wesentlich dazu bei. Als Kornkammer des Landes hat Großpolen eine lange Tradition. Der Anbau von Obst, Gemüse und Getreide erbringt im Landesvergleich hohe Erträge. Eine wichtige Branche in Posen ist die Lebensmittelindustrie, die sehr gut ausgebaut ist und europäischen Standards entspricht. Targ w Poznaniu Auf dem Markt Wirtschaftliche Entwicklung 2005 Die positive Entwicklung der Posener Wirtschaft, die sich bereits seit 2003 abzeichnet, setzte sich auch im Jahr 2005 fort. Begünstigt wird der Aufschwung durch sinkende Arbeitslosenzahlen, eine wachsende Anzahl von Unternehmen und steigende Absätze in der Industrieproduktion. Im Vergleich zum Jahr 2004 sind ebenso erhebliche Zuwächse im Wohnungsbausektor zu verzeichnen, die Investitionen sind um ein Drittel gestiegen. Im vierten Quartal 2005 registrierte Posen einen Zuwachs von rund Unternehmen. Im Dezember 2005 betrug damit die Gesamtzahl aller in Posen tätigen Firmen Jedes dritte Unternehmen in Posen kommt aus der Dienstleistungsbranche, jedes fünfte ist im Bereich Immobilienhandel tätig und jedes zehnte im Produktionssektor.Die Absätze in der produzierenden Industrie verzeichnen weiterhin eine positive Tendenz. Im Jahr 2005 beliefen sie sich auf mehr als 27 Milliarden Złoty und lagen damit um 35 Prozent höher als im Vorjahr. Das durchschnittliche Bruttomonatseinkommen von Złoty ist im Vergleich zum Jahr 2004 um 102 Złoty gestiegen. Zum Jahresende betrug die Arbeitslosenquote in Posen 6,1 Prozent und war damit die niedrigste seit fünf Jahren. Poznań i Województwo Wielkopolskie dysponują jednym z największych potencjałów gospodarczych w skali ogólnopolskiej. Zrestrukturyzowane po 1989 r. gałęzie przemysłu, dynamiczny sektor usługowy, rozwinięta infrastruktura, szybki rozwój handlu w tym głównie z Niemcami oraz liczne wyższe uczelnie i placówki naukowo-badawcze oddziałują pozytywnie na sytuację i perspektywy gospodarcze miasta oraz regionu. Tutejsza gospodarka wykazuje wysokie wskaźniki wzrostu i niskie bezrobocie, zaś budżet Poznania zamyka się pozytywnym bilansem. Międzynarodowe agencje ratingowe przyznają regionowi poznańskiemu i miastu wysoką wiarygodność finansową. Miasto jest przyjazne dla inwestorów i przoduje w Polsce pod względem zakładania nowych firm. Przyczynia się do tego korzystne położenie na osi Warszawa Berlin, wysoka jakość lokalnego rynku pracy oraz duża liczba międzynarodowych imprez targowych. Wielkopolska szczyci się wspaniałymi tradycjami rolniczymi. Uprawa owoców, warzyw i zbóż daje jedne z najwyższych w kraju zbiory i plony. Ważną branżą jest zatem w Poznaniu silnie rozwinięty przemysł spożywczy, w pełni odpowiadający europejskim standardom. Rozwój gospodarczy w 2005 r. Pozytywny rozwój poznańskiej gospodarki, który zarysował się już przed dwoma laty, utrzymywał się także w 2005 r. Korzystnie wpływają nań takie czynniki, jak spadające bezrobocie, rosnąca liczba przedsiębiorstw i coraz wyższa produkcja przemysłowa. W porównaniu z rokiem 2004 należy również wskazać na wzrost budownictwa mieszkaniowego. W czwartym kwartale 2005 r. w Poznaniu przybyło ok. tysiąca nowych firm. W grudniu 2005 r. łączna liczba działających w mieście przedsiębiorstw wyniosła 90,7 tys. Co trzecie z nich prowadzi działalność usługową, co piąte działa na rynku nieruchomości, zaś co dziesiąte reprezentuje sektor przemysłowy. Pozytywne tendencje wykazuje nadal sprzedaż wyrobów przemysłowych. W 2005 r. jej wartość wyniosła ponad 27 miliardów złotych, przekraczając wyniki ubiegłoroczne o 35 procent. Przeciętna miesięczna płaca brutto wynosi złotych i jest o 102 złote wyższa niż w 2004 r. Na koniec 2005 r. stopa bezrobocia wynosiła w Poznaniu 6,1 procent i była najniższa od pięciu lat. Stary Browar

7 Posen Wirtschafts- und Handelsstandort Poznań centrum gospodarcze i handlowe Ausländische Investitionen Ein bedeutender Standortvorteil Posens ist seine Internationalität, die vor allem auf die vielfältigen Geschäftsverbindungen und weltweiten Vernetzungen der Posener Messe zurückzuführen ist. Rund 50 Banken, darunter 20 internationale Finanzinstitute, haben sich in Posen niedergelassen und treiben Wirtschaft und Handel voran. Neben der grenznahen Lage und der modernen Infrastruktur machen vor allem die aufgeschlossene Atmosphäre der Stadt und das Angebot gut qualifizierter Arbeitskräfte den Standort für ausländische Investoren und internationale Firmen attraktiv. Größter ausländischer Investor in Posen ist der Automobilkonzern Volkswagen. Unter den ausländischen Firmen mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer Millionen US-Dollar sind über 30 deutsche Firmen, darunter die deutsche Holzverarbeitungsfirma Kronospan und der Kosmetikkonzern Beiersdorf. Messestadt Posen Die Bedeutung Posens als internationaler Messestandort bestimmt wesentlich die Ausstrahlung der Stadt und hat eine lange Tradition: Das erste Handelsprivileg wurde bereits im Jahr 1254 erlassen, Gewerbetreibende, Handwerker und Kaufleute prägten die Bevölkerungsstruktur von Beginn an und bestimmten die Entwicklung der Stadt entscheidend mit. Die erste Posener Messe fand im Jahr 1921 statt, 1947 wurde die Internationale Messe Posen gegründet. Sie gehört heute zu den wichtigsten Kommunikations- und Handelsplätzen in Europa. Jährlich werden hier rund 40 große Fachmessen und -ausstellungen organisiert. Mehr als die Hälfte der internationalen Aussteller auf dem polnischen Markt beteiligen sich an Messen in Posen. Rund drei Viertel davon kommen aus Ländern der Europäischen Union. Die bekanntesten Veranstaltungen der Internationalen Messe Posen sind die Internationale Fachmesse für die Lebensmittelindustrie Polagra Food, die Internationale Baumesse Budma oder die Internationale Fachmesse Tour Salon die größte polnische Messe für die Tourismusbranche. Zusätzlich veranstaltet das Kongresszentrum der Internationalen Messe Posen jährlich rund 100 Fachkonferenzen, Tagungen und Seminare. Dafür stehen auf dem Messegelände mit einer Ausstellungsfläche von Quadratmetern 14 hochmodern ausgestattete Hallen sowie zahlreiche Konferenzräume, Restaurants und Lounges zur Verfügung. Międzynarodowe Targi Poznańskie Internationale Messe Posen Inwestycje zagraniczne Dużym walorem gospodarki Poznania jest jej międzynarodowy charakter, wynikający przede wszystkim z różnorodnych powiązań biznesowych i kontaktów z gospodarką światową, które miasto zawdzięcza Targom Poznańskim. W mieście ma swe siedziby około 50 banków, w tym ponad dwadzieścia banków międzynarodowych, które skutecznie stymulują rozwój gospodarki i handlu. Niewielka odległość od granicy i nowoczesna infrastruktura, a przede wszystkim otwarta atmosfera tego miasta i liczna oferta wykwalifikowanej siły roboczej, czynią Poznań atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów oraz dla firm międzynarodowych. Największym zagranicznym inwestorem w Poznaniu jest obecnie koncern samochodowy Volkswagen. Wśród firm zagranicznych, które zainwestowały tu ponad 1 mln dolarów USA, jest ponad 30 firm niemieckich, m.in. zajmująca się obróbką drewna spółka Kronospan oraz koncern kosmetyczny Beiersdorf. Poznań miasto targów Znaczenie Poznania jako ośrodka targów międzynarodowych współdecyduje o promieniowaniu miasta na zewnątrz i ma wielowiekowe tradycje. Pierwszy przywilej handlowy miasto otrzymało już w 1254 r., zaś strukturę ludności od samego Stare miasto nocą Die Posener Altstadt bei Nacht początku kształtowali ludzie parający się rzemiosłem, handlem i produkcją, wywierając decydujący wpływ na rozwój miasta. Pierwsze Targi Poznańskie odbyły się w 1921 r., zaś w 1947 r. zainaugurowano Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP). Należą one dzisiaj do najważniejszych miejsc komunikacji i handlu w Europie. Co roku odbywa się tu ok. 40 wielkich specjalistycznych imprez targowych i wystaw. Ponad połowa wystawców zagranicznych, odnotowywanych na polskim rynku, kieruje swe kroki na Targi Poznańskie. Dwie trzecie z nich pochodzi z krajów Unii Europejskiej. Do najbardziej znanych imprez, prezentowanych na MTP, należą Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego Polagra Food, Międzynarodowe Targi Budownictwa Budma oraz Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon, największa turystyczna impreza targowa w Polsce. Centrum Kongresowe MTP organizuje dodatkowo około 100 specjalistycznych konferencji, sesji i seminariów rocznie. Do tych celów służy łącznie ok. 110 tys. metrów kwadratowych powierzchni wystawowej, 14 nowocześnie wyposażonych hal wystawowych oraz liczne sale konferencyjne, restauracje i pomieszczenia biznesowe.

8 Investieren in Posen Warto inwestować w Poznaniu In Posen sind zahlreiche Einrichtungen tätig, deren Ziel die wirtschaftliche Entwicklung des Standortes durch die Förderung von Firmengründungen und Unternehmensansiedlungen ist. Dabei zeichnen sich die Posener Institutionen durch effiziente Organisationsstrukturen, kompetentes Personal und ein breites Angebotsspektrum aus. In landesweit durchgeführten Rankings belegt Posen seit Jahren eine Spitzenposition. Darüber hinaus erhielt die Stadt bereits drei Auszeichnungen als investorenfreundlichster Standort Polens. Die Rating-Agentur Moody s Investor Service bescheinigt Posen seit 2001 die Kreditglaubwürdigkeit Baa1. Eine wichtige Informations- und Beratungsstelle für Investoren ist das Biuro Promocji Inwestycji, eine Abteilung der Posener Stadtverwaltung. Das Büro vermittelt Kontakte zu Behörden und Partnern in Polen, unterstützt und begleitet die Verhandlungen, erstellt Dokumentationen und organisiert Informationsveranstaltungen und Präsentationen. Im Bereich der Partner- und Kooperationsvermittlung sowie der gezielten Förderung der Zusammenarbeit mit ausländischen Unternehmen sind unter anderem die Polnische Wirtschaftskammer der Importeure, Exporteure und Kooperationen, die Großpolnische Industrie- und Handelskammer und die Großpolnische Kammer für Bauwesen tätig. Für die Beratung und Vergabe von Investitionskrediten ist die Großpolnische Agentur für Unternehmensentwicklung zuständig. Ein umfassendes Serviceangebot und wichtige Impulse auf den Gebieten Innovationen und Technologietransfer erhalten Wirtschaftsunternehmen im hochmodern ausgestatteten Posener Technologiepark der Adam-Mickiewicz-Universitätsstiftung. Die Interessen deutscher und polnischer Unternehmen vertritt der Deutsch-Polnische Wirtschaftskreis Posen (DWK). Die Interessengemeinschaft versteht sich als Bindeglied zwischen deutschen und polnischen Investoren und regionalen Fachpartnern. Zu den Mitgliedern des Wirtschaftskreises gehören Unternehmen aus der Region Großpolen, vor allem mit deutsch-polnischer Kapitalbeteiligung, sowie Vertreter lokaler Institutionen und Verbände. Die Regionalsektion Zentrum-West der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer in Warschau ist eine Plattform für den Austausch zwischen deutschen und polnischen Unternehmen und vertritt die Interessen ihrer Mitgliedsfirmen aus der Woiwodschaft Großpolen gegenüber der Lokalverwaltung. Auskünfte zu polnischen Rechtsvorschriften,Visa- und Konsularfragen erteilt das Deutsche Generalkonsulat in Breslau, das für Posen zuständig ist. Weitere Informationen: W Poznaniu działają liczne instytucje, stawiające sobie za cel rozwój gospodarczy miasta poprzez wspieranie powstawania nowych firm i działalności przedsiębiorstw. Instytucje te wyróżniają się skutecznymi formami swej organizacji, kompetentnym personelem oraz szeroką paletą ofert. W ogólnokrajowych rankingach Poznań już od lat zajmuje czołową pozycję. Miasto ma na swym koncie m.in. wyróżnienia jako najbardziej przyjazna dla inwestorów lokalizacja w Polsce. Agencja ratingowa Moody s Investor Service przyznaje Poznaniowi od 2001 r. wiarygodność kredytową Baa1. Ważnym partnerem w zakresie informacji i doradztwa dla inwestorów jest Biuro Promocji Inwestycji, będące jednym z wydziałów Urzędu Miasta. Biuro to pośredniczy w kontaktach z urzędami i partnerami w Polsce, udziela pomocy w przygotowaniu dokumentacji i prowadzeniu rozmów, jak również organizuje imprezy informacyjne i prezentacje. Pośrednictwem w znalezieniu partnerów i podjęciu kooperacji, jak również wspieraniem współpracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi zajmują się m.in. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wielkopolska Izba Budownictwa. Doradztwem i udzielaniem kredytów inwestycyjnych zajmuje się Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z obszernej oferty serwisowej oraz transferów technologii nowocześnie wyposażonego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Interesy niemieckich i polskich przedsiębiorstw reprezentuje Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu (DWK). DWK jest ogniwem pomiędzy polskimi i niemieckimi inwestorami a wyspecjalizowanymi partnerami z regionu. Do członków Koła należą przedsiębiorstwa z terenu Wielkopolski, w tym głównie firmy z mieszanym kapitałem polsko-niemieckim, jak również przedstawiciele lokalnych instytucji i stowarzyszeń. Działająca w Poznaniu Sekcja Regionalna Centrum-Zachód Polsko- Niemieckiej Izby Przemysłowo- Handlowej z siedzibą w Warszawie stanowi platformę wymiany pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i niemieckimi oraz reprezentuje interesy swoich firm członkowskich z terenu Województwa Wielkopolskiego w stosunku do władz lokalnych. Informacji w zakresie polskich przepisów prawnych oraz w sprawach wizowych i konsularnych udziela Niemiecki Konsulat Generalny we Wrocławiu, który jest terytorialnie właściwy dla Poznania. Dalsze informacje:

9 Posen Zentrum für Wissenschaft und Forschung Poznań ośrodek nauki i badań Mit 27 Hochschulen und Studierenden ist Posen einer der bedeutendsten Standorte für Wissenschaft und Forschung in Polen. Zu den größten akademischen Einrichtungen der Stadt gehören die Adam-Mickiewicz- Universität, die Ökonomische Akademie, die Technische Universität, die Karol-Marcinkowski-Medizinhochschule, die August-Cieszkowski-Landwirtschaftshochschule und die Eugeniusz-Piasecki-Hochschule für Sport. In Posen wurde auch Polens erste private Hochschule für Logistik gegründet. Mit seinen 50 außeruniversitären Forschungsinstituten nimmt Posen eine Schlüsselposition auf dem Gebiet der Forschung ein. Molekulare Physik, angewandte Chemie, Biochemie, neue Technologien und Telekommunikation bilden die Schwerpunkte. Renommierte Einrichtungen sind die Institute für Naturfasern, für Logistik und Lagerung sowie für Schienenverkehr TABOR, das Zentrale Labor für Akkumulatoren und Zellen, das Institut für Telekommunikation und Informatik sowie das Luft- und Raumfahrtinstitut. Vielfältige Impulse erhält die Wissenschaft in der Region vom Posener Technologiepark sowie von der Polnischen Akademie der Wissenschaften, die hier mit 18 renommierten Einrichtungen vertreten ist, unter anderem mit den Instituten für Bioorganische Chemie, für Molekulare Physik und für Humangenetik sowie mit dem Forschungszentrum für Land- und Forstwirtschaft. Der Wissenschafts- und Forschungsstandort Posen zeichnet sich nicht nur durch eine Vielzahl wissenschaftlicher Einrichtungen, sondern auch durch die hohe Qualität der Forschung aus. Günstige Bedingungen dafür bieten ein modernes, hoch leistungsfähiges Rechenzentrum mit 170 Kilometern Glasfaserkabel sowie die umfangreiche Sammlung des Staatlichen Archivs Posen und zahlreiche Wissenschaftsverlage. Durch Austauschprogramme und Kooperationsprojekte ist Posen weltweit hervorragend in wissenschaftliche Netzwerke und in die internationale Forschungslandschaft eingebunden. Das 1945 gegründete Instytut Zachodni (Westinstitut) verfügt über eine profunde Forschungstradition im Bereich der Deutschlandkunde. Im Mittelpunkt stehen die verschiedenen Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungen, Deutschland in Geschichte und Gegenwart, die Westund Nordgebiete Polens, die europäischen Integrationsprozesse sowie transatlantische Beziehungen. Neben zahlreichen Studien und Ausgaben der interdisziplinären Fachzeitschrift Przeglad Zachodni gibt das Institut seit 1993 gemeinsam mit der Universität Potsdam die Zeitschrift WeltTrends heraus mit Beiträgen aus und über Mittel- und Osteuropa. Weitere Beispiele für Kooperationen mit Deutschland sind das Forschungsprojekt Europäische und nationale Faktoren der Erinnerungspolitik in Polen und in Deutschland an der Schwelle des 21. Jahrhunderts, gemeinsam mit der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, sowie die im September 2005 veranstaltete Sommerakademie zum Thema Mit der Geschichte im Dialog. Zwischen Ostpreußen und Warmia und Mazury. Poznań ze swymi 27 wyższymi uczelniami i w których kształci się 120 tys. studentów zalicza się bezsprzecznie do najważniejszych ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce. Jego największe placówki akademickie to Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Ekonomiczna, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Politechnika Poznańska, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. W Poznaniu powstała również pierwsza w Polsce prywatna Wyższa Szkoła Logistyki. Ponad 50 działających w mieście pozauczelnianych instytutów naukowo-badawczych potwierdza kluczowe znaczenie Poznania w polskiej nauce, w tym w takich dziedzinach jak fizyka molekularna, chemia stosowana, biochemia, nowe technologie oraz telekomunikacja. Do najbardziej renomowanych placówek należą Instytuty Włókien Naturalnych, Logistyki i Magazynowania oraz Transportu Szynowego TABOR, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw oraz Instytut Telekomunikacji i Informatyki. Źródłem wielorakich impulsów jest poznański Park Naukowo- Technologiczny, jak również Polska Akademia Nauk, która jest tu reprezentowana przez 18 renomowanych placówek, w tym m.in. Instytuty Chemii Bioorganicznej, Fizyki Molekularnej oraz Genetyki Człowieka. Poznań jako ośrodek naukowobadawczy wyróżnia się nie tylko bogactwem placówek naukowych lecz przede wszystkim wysoką jakością prowadzonych tu badań. Korzystne warunki pracy zapewnia naukowcom Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe ze 170 kilometrami kabli światłowodowych, Archiwum Państwowe w Poznaniu dysponujące bogatymi zbiorami oraz obecność wielu oficyn wydawniczych o profilu naukowym. Poprzez programy wymiany i przedsięwzięcia kooperacyjne Poznań w doskonały sposób włączony jest do międzynarodowych sieci naukowobadawczych. Założony w 1945 r. Instytut Zachodni szczyci się znakomitym tradycjami naukowymi w dziedzinie badań niemcoznawczych. Skupia się on na różnych aspektach stosunków polsko-niemieckich w przeszłości i dobie obecnej, na problematyce polskich ziem zachodnich i północnych, procesach integracji europejskiej oraz stosunkach transatlantyckich. Obok licznych opracowań studyjnych i kolejnych edycji interdyscyplinarnego czasopisma Przegląd Zachodni, Instytut od 1993 r. wydaje wraz z Uniwersytetem Poczdamskim czasopismo WeltTrends, publikujące materiały na temat Europy Środkowej i Wschodniej. Dalsze przykłady współpracy z Niemcami to projekt naukowy Europejskie i narodowe czynniki polityki wspomnieniowej w Polsce i Niemczech u progu XXI stulecia, realizowany wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina z Frankfurtu n. Odrą oraz zorganizowana we wrześniu 2005 r. Akademia Letnia na temat Dialog z historią. Między Prusami Wschodnimi oraz Warmią i Mazurami.

10 Messen und Kongresse in Posen Targi i kongresy w Poznaniu JANUAR STYCZEŃ MAI MAJ SEPTEMBER WRZESIEŃ OKTOBER PAŹDZIERNIK Budma Internationale Baumesse Międzynarodowe Targi Budownictwa MÄRZ MARZEC Salmed Internationale Fachausstellung für medizinische Ausrüstung Międzynarodowy Salon Medyczny Securex Internationale Sicherheitsfachmesse Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń Instalacje Internationale Fachmesse für Installationstechnik Międzynarodowe Targi Techniki Instalacyjnej APRIL KWIECIEŃ Drema Internationale Fachausstellung für Holzbearbeitungsmaschinen und Holzverarbeitungsgeräte Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna Euro-Reklama Internationale Fachmesse für Werbeartikel und Dienstleistungen Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych Logistics Kongress und Messe Kongres i targi Saldent Internationale Fachmesse für Zahnmedizin Międzynarodowe Targi Dentystyczne JUNI CZERWIEC IV. Internationale Konferenz Medien und Bildung IV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media a Edukacja ITM POLSKA Innovationen Technologien Maschinen Polen Innowacje Technologie Maszyny Polska Energia Fachausstellung für Energiewirtschaft und Gasversorgung Salon Energetyki i Gazownictwa Surfex Fachausstellung für Technologien und Oberflächenbearbeitung Salon Technologii Obróbki Powierzchni Infosystem Neue Technologien für Industrie, Wirtschaft und Verwaltung Informatyka dla przemysłu, biznesu i administracji Modetage Poznań Fachmesse für Bekleidung und Stoffe Poznańskie dni mody Targi Odzieży i Tkanin V. Internationaler Kongress für chemische Technologie V. Międzynarodowy Kongres Technologii Chemicznej 2006/ /VKongres.php Polagra-Food Internationale Fachmesse für Lebensmittelindustrie Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego Taropak Internationale Fachausstellung für Verpackungstechnik und Logistik Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki Polagra-Farm Internationale Fachmesse für Landwirtschaft Międzynarodowe Targi Rolnicze Fachtagung für Gynäkologie Kongres Ginekologiczny Fachtagung für Onkologie Kongres Onkologiczny NOVEMBER LISTOPAD Poznan Game Arena Treffpunkt für Computerspiele-Fans. Wettbewerbe,Turniere Spotkania miłosników gier komputerowych. Zawody, turnieje Poleko Internationale Fachausstellung für Ökologie Międzynarodowe Targi Ekologiczne Weitere Messetermine im Internet unter Terminy kolejnych imprez targowych w Internecie, na stronie: Poznańskie Koziołki Die Posener Ziegenböcke, Wahrzeichen der Stadt

11 60 Kultur- und Sportveranstaltungen in Posen Kultur- und Sportveranstaltungen in Posen Kalendarium imprez kulturalnych i sportowych w Poznaniu APRIL KWIECIEŃ Internationales E.T.A. Hoffmann-Festival Międzynarodowy Operowy Festiwal Hoffmannowski World Press Photo Internationale Fotoausstellung World Press Photo Międzynarodowa wystawa fotograficzna MAI MAJ XI. Internationaler Henryk-Wieniawski- Lautenwettbewerb XI. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy Imienia Henryka Wieniawskiego JUNI CZERWIEC Johannismarkt Jarmark Świętojański Weltmeisterschaften im Rudern Puchar Świata w wioślarstwie 50. Jahrestag des Posener Juni 1956 Uraufführung der Oper Gaira von Roger Waters 50-lecie Poznańskiego Czerwca 1956 roku Prapremiera Opery Gaira Rogera Waters V. Wettkampf Europa ohne Grenzen. Sportler begegnen Sportlern mit Behinderungen V. Edycja Europy bez barier. Sportowcy pełnosprawni rywalizują ze sportowcami niepełnosprawnymi XVI. Internationales Theaterfestival MALTA XVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny MALTA JULI LIPIEC Leichtathletik-Europa-Meisterschaften (Senioren) Mistrzostwa Europy Weteranów w Lekkoatletyce Sommerkonzerte im Rathaus Letnie Koncerty Ratuszowe Jazzkonzerte im Rathaus Jazzowe Spotkania z Muzyka Koncerty jazzowe na schodach Ratuszowe AUGUST SIERPIEŃ XIII. Modern Dance Biennale Modern Dance Workshop XIII. Modern Dance Biennale Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego OKTOBER PAŹDZIERNIK XIII. Internationaler Henryk-Wieniawski- Violin- und Geigenbauwettbewerb XIII. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Imienia Henryka Wieniawskiego NOVEMBER LISTOPAD Sankt-Martins-Tag Dni Świętomarcińskie Internationales Theaterfestival MASKEN Międzynarodowy Festiwal Teatralny MASKI

12 Posen_neu :30 Uhr Seite 64

13 Wirtschaftsadressen Berlin Adresy przedstawicieli sektora gospodarki w Berlinie Wirtschaftsadressen,Verbände, Institutionen Adresy przedstawicieli sektora gospodarki, stowarzyszeń i instytucji Botschaft der Republik Polen Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Lassenstraße 19-21, Berlin Tel.: , Fax: Wirtschafts- und Handelsabteilung der Botschaft der Republik Polen Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP Glinkastraße 5-7, Berlin Tel.: Fax: Berlin Partner GmbH Ludwig Erhard Haus Fasanenstraße 85, Berlin Tel.: , Fax: IHK Berlin Service-Center Centrum Serwisowe Izby Przemysłowo-Handlowej w Berlinie Ludwig Erhard Haus Fasanenstraße 85, Berlin Tel.: , Fax: Handwerkskammer Berlin Berlińska Izba Rzemieślnicza Blücherstraße 68, Berlin Tel.: Fax: ZAK Zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für Unternehmen ZAK Centralna Placówka Kontaktowo- Koordynacyjna dla Przedsiębiorstw Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen Martin-Luther-Straße 105, Berlin Tel.: , Fax: Investitionsbank Berlin (IBB) Berliński Bank Inwestycyjny Bundesallee 210, Berlin Tel.: , Fax: ZukunftsAgentur Brandenburg ZAB Steinstraße , Potsdam Tel.: , Fax: -40 BERPOL Verein der polnischen Kaufleute und Industriellen in Berlin e.v. Stowarzyszenie Polskich Handlowców i Przemysłowców w Berlinie Kaiser-Friedrich-Straße 19, Berlin Tel.: Fax: Investitionsbank Berlin (IBB) Berliński Bank Inwestycyjny Wirtschaftsadressen,Verbände, Institutionen Adresy przedstawicieli sektora gospodarki, stowarzyszeń i instytucji Internationales Gründerzentrum Berlin-Adlershof OWZ Międzynarodowe Centrum Założycielskie Rudower Chaussee 29, Berlin Tel.: , Fax: -10 Deutsch-Polnische Juristenvereinigung e.v. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników Littenstraße 11, Berlin Tel. /Fax: Ost-West-Contact Wirtschaftsmagazin für Ost-West-Kooperation Ost-West-Contact Magazyn Gospodarczy Współpracy Wschód-Zachód Ritterstraße 2b, Berlin Tel.: , Fax: -29 Polnisches Institut Berlin Instytut Polski w Berlinie Burgstraße 27, Berlin Tel.: , Fax: -30 Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.v. Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich Rauchstraße 17-18, Berlin Tel.: , Fax: -31 Deutsch-Polnische Gesellschaft Landesverband Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Berlinie Schillerstraße 59, Berlin Tel.: , Fax: -01 Polnisches Fremdenverkehrsamt Deutschland Polskie Centrum Informacji Turystycznej w Niemczech Kurfürstendamm 71, Berlin Tel.: , Fax: -14 PAP Polnische Presseagentur Polska Agencja Prasowa PAP Wilhelmstraße 74, Berlin Tel. /Fax: Polnischer Sozialrat e.v. Polska Rada Społeczna Oranienstraße 34, Berlin Tel.: Fax: Im Polnischen Institut W Polskim Instytucie w Berlinie

14 Wirtschaftsadressen Posen Adresy przedstawicieli sektora gospodarki w Poznaniu Wirtschaftsadressen,Verbände, Institutionen Adresy przedstawicieli sektora gospodarki, stowarzyszeń i instytucji Stadtverwaltung Posen Amt für Investitionsförderung Urząd Miasta Poznania Biuro Promocji Inwestycji (BPI) Plac Kolegiacki 17, Poznań Tel.: , Fax: Deutsches Generalkonsulat (Breslau) Konsulat Generalny Niemiec Konsul Generalny dr Helmut Schöps ul. Podwale 76, Wrocław Tel.: Fax: Honorarkonsul der BRD in Posen Konsul Honorowy Niemiec w Poznaniu Konsul Honorowy Marian Kareński-Tschurl ul. Ratajczka 44, Poznań Tel.: Fax: Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer (DP IHK) Regionalsektion Zentrum-West Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo- Handlowa (PNIPH) Sekcja Centrum-Zachód ul. Bałtycka 6, Poznań Tel.: Fax: Großpolnische Industrie- und Handelskammer Wielkopolska Izba Przemysłowo- Handlowa ul. Głogowska 26, Poznań Tel.: , Fax: Großpolnische Handwerkskammer Wielkopolska Izba Rzemieślnicza al. Niepodległości 2, Poznań Tel.: , Fax: Polnische Wirtschaftskammer der Importeure, Exporteure und Kooperationen Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji ul. Św. Marcin 80/ Poznań Tel.: , Fax: Großpolnische Agentur für Unternehmensentwicklung Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, Poznań Tel.: , Fax: Wissenschafts- und Technologiepark Posen Poznanski Park Naukowo- Technologiczny ul. Rubież 46, Poznań Tel.: Fax: Wirtschaftsadressen,Verbände, Institutionen Adresy przedstawicieli sektora gospodarki, stowarzyszeń i instytucji Zentrum für Innovationsförderung Centrum Wspierania Innowacji ul. Rubież 46, Poznań Tel.: Fax: Europäisches Informationszentrum Großpolen Wielkopolskie Centrum Informacji Europejskiej ul. Mostowa 27, Poznań Tel.: Fax: Deutsch-Polnischer Wirtschaftskreis in Posen Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu ul. Bałtycka 6, Poznań Tel.: Fax: Großpolnischer Kapitalklub Wielkopolski Klub Kapitału ul. Św. Marcin 80/ Poznań Tel.: Fax: Polnische Gesellschaft der Innovationsund Unternehmenszentren Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce ul. Rubież 46, Poznań Tel.: Fax: Vereinigung der Wissenschaftlich- Technischen Gesellschaften Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT ul. Wieniawskiego 5/ Poznań Tel.: Fax: Steuerberaterkammer Großpolen Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych ul. Wawrzyniaka 10, Poznań Tel.: Fax: Business Centre Club Loża Wielkopolska BCC ul. Szarych Szeregów Poznań Tel.: Fax: World Trade Center Poznań ul. Bukowska 12, Poznań Tel.: Fax: Zentrum für Businessförderung Centrum Promocji Biznesu ul. Wergiliusza 72/1, Poznań Tel.: , Fax: Großpolnischer Verband der privaten Arbeitgeber Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych ul. Za Groblą 3/ Poznań Tel.: Fax:

15 Notruf und Servicenummern in Berlin Numery alarmowe i usługowe w Berlinie Notruf- und Servicenummern in Berlin Numery alarmowe i usługowe w Berlinie Polizei / Notruf Policja 110 Feuerwehr / Notfall-Rettung Straż pożarna 112 Berliner Polizei / Bürgertelefon Policja Berlina (030) Ärztlicher Bereitschaftsdienst Pogotowie ratunkowe (030) Zahnärztlicher Notfalldienst Pogotowie stomatologiczne (030) Giftnotruf Środki toksyczne numer alarmowy (030) Apothekennotdienst Pogotowie aptekarskie (mind. min. 1,19 Euro) Call a doc e.v. (01804) (0,24 Euro/Anruf poł.) Telefonauskunft Informacja telefoniczna Fundbüro Biuro Rzeczy Znalezionych (030) Touristeninformation und Hotelreservierung Informacja turystyczna i rezerwacja hoteli (030) Info-Hotline der Berliner Museen Infolinia Muzeów Berlińskich (030) Berliner Verkehrsbetriebe BVG Berlińskie Zakłady Komunikacyjne BVG (030) S-Bahn Berlin Kolej miejska S-Bahn Berlin (030) Auskunft Deutsche Bahn Informacja kolejowa Deutsche Bahn (0,03 Euro/Sek.) Auskunft Berliner Flughäfen Informacja Berlińskie Porty Lotnicze (0180) (0,12 Euro/Min.) Notruf- und Servicenummern in Berlin Numery alarmowe i usługowe w Berlinie ADAC Pannenhilfe ADAC pomoc drogowa (0180) (0,062 Euro/Anruf poł.) Autovermietungen (Auswahl) Wynajem samochodów (wybrane numery) AVIS (01805) (0,12 Euro/Min.) Europcar (0180) (0,12 Euro/Min.) Sixt (0180) (0,12 Euro/Min.) Taxiruf (Auswahl) Taksówki (wybrane numery) Würfelfunk (0800) TaxiFunk (030) Funk Taxi Berlin (030) City-Funk (030) EC-/ Kreditkartenverlust W przypadku utraty karty bankomatowej/kredytowej American Express (069) EC-Karte (01805) Visacard/Mastercard (069) Barclaycard (089) Deutsche Post Poczta Deutsche Post Kundentelefon Telefon obsługi klienta (01802) 3333 (0,06 Euro/Anruf poł.) Spätschalter (Auswahl) Okienko nocne (wybrane numery): Joachimstaler Straße 7 (Nähe Bahnhof Zoologischer Garten niedaleko dworca Zoologischer Garten) täglichdziennie Uhr Georgenstraße 12 (Nähe S-Bahnhof Friedrichstraße werktags Uhr, samstags/sonntags Uhr Georgenstraße 12 (w pobliżu dworca S-Bahn Friedrichstraße) w dni robocze , w soboty i niedziele DHL Packstation Poczta kurierska DHL, placówka zbiorcza Bahnhof Zoologischer Garten Hardenbergplatz 9-15, Berlin Botschaft der Republik Polen Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej (030) Vorwahl aus Polen nach Berlin Numer kierunkowy z Polski do Berlina Olympiastadion Stadion Olimpijski Oberbaumbrücke Most Oberbaum

16 Numery alarmowe i usługowe w Poznaniu 71 polityka Politik gospodarka Wirtschaft kultura Kultur turystyka Touristik sport Sport Notruf- und Servicenummern in Posen Numery alarmowe i usługowe w Poznaniu Polizei/Notruf Policja 997 Feuerwehr Straż pożarna 998 Rettungsdienst (Unfälle) Pogotowie ratunkowe 999 Pannenhilfe Pomoc drogowa 981 Taxiruf Taksówki 919, (061) , (061) Ärztlicher und zahnärzlicher Bereitschaftsdienst Nagłe zachorowania (061) Apothekenbereitschaft Pogotowie aptekarskie (061) Telefonauskunft Informacja telefoniczna Polnische Bahn Informacja PKP 9436, (061) Internationale Busverbindungen Międzynarodowa informacja autobusowa (061) Polnische Fluggesellschaft LOT Polskie linie lotnicze LOT , Postamt (geöffnet 24 h) poczta (czynna 24 h) Im Hauptbahnhof Dworzec główny Autovermietung Wynajem samochodów Hertz (061) National Car Rental (061) Avis (061) Bei Verlust der EC-/Kreditkarte W przypadku utraty karty bankomatowej/kredytowej American Express Poland, EC-Karte, Visacard (061) Städtisches Informationszentrum (CIM) Informacja miejska 9431 (061) Touristeninformation Informacja turystyczna (061) Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczny (PLOT) (061) Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland (Breslau) Generalny Konsulat Republiki Federalnej Niemiec (Wrocław) (071) , (071) Botschaft der Bundesrepublik Deutschland (Warschau) Ambasada Federalnej Republiki Niemiec (Warszawa) (022) Vorwahl aus Deutschland nach Posen Numer kierunkowy z Niemiec do Poznania

17 Hotels in Berlin Hotele w Berlinie Hotel Adlon Kempinski ***** Unter den Linden Berlin-Mitte Tel.: , Fax: swissôtel Berlin ***** Augsburger Straße Berlin-Charlottenburg Tel.: , Fax: Mövenpick Hotel Berlin **** Schöneberger Straße Berlin-Mitte Tel.: , Fax: Ibis Hotel Berlin Potsdamer Platz ** Anhalter Straße Berlin-Kreuzberg Tel.: , Fax: Hotel Concorde ***** Augsburger Straße Berlin-Charlottenburg Tel.: , Fax: -99 The Westin Grand Berlin ***** Friedrichstraße Berlin-Mitte Tel.: , Fax: Park Inn Berlin Alexanderplatz **** Alexanderplatz Berlin-Mitte Tel.: , Fax: Circus Hostel Weinbergsweg 1a Berlin-Mitte Tel.: , Fax: -84 InterContinental Berlin ***** Budapester Str Berlin-Tiergarten Tel.: , Fax: Best Western Hotel President **** An der Urania 16-18, Berlin Tel.: Fax: Astoria *** Fasanenstraße Berlin-Charlottenburg Tel.: , Fax: East Seven Schwedter Straße Berlin-Prenzlauer Berg Tel.: , Fax: -39 Grand Hyatt Berlin ***** Marlene-Dietrich-Platz Berlin-Tiergarten Tel.: , Fax: Bleibtreu **** Bleibtreustraße Berlin-Charlottenburg Tel.: , Fax: Mercure Hotel Berlin Tegel Airport *** Gotthardstraße Berlin-Reinickendorf Tel.: , Fax: Jugendgästehaus St.-Michaels-Heim Bismarckallee Berlin Tel.: , Fax Fax: Hilton Berlin ***** Mohrenstraße Berlin-Mitte Tel.: , Fax: Marriott Hotel ***** Inge-Beisheim-Platz Berlin-Tiergarten Tel.: , Fax: Radisson SAS Hotel Berlin ***** Karl-Liebknecht-Straße Berlin Tel.: , Fax: -10 The Ritz-Carlton Berlin ***** Potsdamer Platz Berlin Tel.: , Fax: Estrel Hotel & Convention Center **** Sonnenallee 225, Berlin-Neukölln Tel.: Fax: Maritim Hotel Berlin **** Stauffenbergstraße Berlin-Tiergarten Tel.: , Fax: Maritim proarte Hotel Berlin **** Friedrichstraße Berlin-Mitte Tel.: , Fax: Mercure Hotel Checkpoint Charlie **** Schützenstraße Berlin-Mitte Tel.: , Fax: Ibis Hotel Berlin Messe ** Messedamm Berlin-Charlottenburg Tel.: Fax: Mitte s Backpacker Hostel Chausseestraße Berlin-Mitte Tel.: , Fax: -35 Informationen und Reservierung unter oder Informacje i rezerwacja pod lub The Westin Grand Berlin

18 74 Hotels in Posen Hotele w Poznaniu 75 Hotels in Posen Hotele w Poznaniu Green Hotel **** ul. Jeziorna 1a, Komorniki Tel.: Fax: Hotel Mercure **** (Accor Hotels) ul. Roosevelta 20, Poznań Tel.: Fax: Hotel Trawiński **** ul. Żniwna 2, Poznań Tel.: Fax: Hotel Vivaldi **** ul. Winogrady 9, Poznań Tel.: Fax: Blues Hotel*** ul. Prusimska 7, Poznań Tel.: Fax: Hotel Batory *** ul. Leszczyńska Poznań Tel.: Fax: Hotel Brovaria*** Stary Rynek 73-74, Poznań Tel.: Fax: Hotel Dorrian *** ul. Wyspiańskiego 29, Poznań Tel.: Fax: Hotel Gromada *** ul. Babimojska 7, Poznań Tel.: Fax: Hotel HENLEX *** ul. Spławie 43, Poznań Tel.: Fax: Hotel HP Park *** ul. Majakowskiego Poznań Tel.: Fax: Hotel IKAR *** ul. Kościuszki 118, Poznań Tel.: Fax: Hotel Kortowo*** ul. Kotowo 62, Poznań Tel.: Fax: Hotel Lech *** ul. Św. Marcin 74, Poznań Tel.: Fax: Hotel Mats *** ul. Bułgarska 115, Poznań Tel.: Fax: Hotels in Posen Hotele w Poznaniu Hotel Polonez-Orbis *** al. Niepodległości Poznań Tel.: Fax: Hotel-Restauracja Zagroda Bamberska *** ul. Kościelna 43, Poznań Tel.: Fax: Hotel Royal *** ul. Św. Marcin 71, Poznań Tel.: Fax: Hotel Rzymski *** al. Marcinkowskiego Poznań Tel.: Fax: Hotel Stare Miasto *** ul. Rybaki 36, Poznań Tel.: Fax: Hotel System Premium*** ul. Umultowska 2, Poznań Tel.: Fax: Hotel T&T *** ul. Metalowa 4, Poznań Tel.: Fax: Kongresszentrum Hotel IOR*** ul. Miczurina 20a, Poznań Tel.: Fax: Novotel Poznań Centrum*** (Accor Hotels) pl. Wł. Andersa 1, Poznań Tel.: Fax: Novotel Poznań Malta *** (Accor Hotels) ul. Warszawska 64/ Poznań Tel.: Fax: Hotel 222 ** ul. Grunwaldzka Poznań Tel.: Fax: Hotel Campanile ** ul. Św. Wawrzyńca Poznań Tel.: Fax: Hotel Grodzki ** ul. Ostrowska 442, Poznań Tel.: Fax: Hotel Ibis ** (Accor Hotels) ul. Kazimierza Wielkiego Poznań Tel.: Fax:

19 Gemeinsam in der Oderregion Wspólnie w regionie nadodrzańskim Brückenfest in Frankfurt/Oder Święto na moście we Frankfurcie nad Odrą Die Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern Berlin und Brandenburg sowie den grenznahen Woiwodschaften Westpommern, Großpolen, Lebuser Land und Niederschlesien entwickelte sich in den vergangenen Jahren dynamisch. Einen Einblick in das dichte Netz bestehender Kontakte auf politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und vor allem auf kultureller Ebene gab unter anderem das Deutsch-Polnische Jahr 2005/2006, eine gemeinsame Initiative der Regierungen beider Länder mit dem Ziel, die nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Polen zu intensivieren. Im Mai 2005 präsentierte sich Posen mit der Reihe Posen kommt! Poznan w Berlinie in der deutschen Hauptstadt. Im Mittelpunkt des umfangreichen Programms standen dabei nicht die Wirtschaftsmetropole und Messestadt Posen, sondern die vielfältige Kulturszene in der Stadt an der Warthe, die, ähnlich wie in Berlin, von der Mischung aus etablierter und Off- Szene geprägt ist. Weiterhin ist das renommierte Hoffmann-Festival in Posen, ein deutsch-polnisches Opernfestival, das jedes Jahr zu Ehren von E.T.A. Hoffmann veranstaltet wird, das Ergebnis der kulturellen Zusammenarbeit zwischen Berlin und Posen. Gemeinsamer Wirtschaftsraum Mit dem EU-Beitritt Polens im Mai 2004 wurden die Voraussetzungen für einen grenzüberschreitenden Wirtschaftsraum in der Oderregion geschaffen, der sowohl die direkt an der Oder liegenden urbanen Zentren als auch die zum Einzugsbereich der Oder gehörenden Gebiete umfasst. Zur Stärkung der regionalen Wirtschaft bieten sich aus Berliner Sicht vor allem Kooperationen mit Posen, Breslau und Stettin an, Städte, die über wirtschaftliche Dynamik und ein hohes wissenschaftliches Potenzial verfügen.umgekehrt genießt Berlin in Mittel- und Osteuropa als Wirtschaftsmetropole ein hohes Ansehen. Gemeinsame Konferenzen, Messebeteiligungen oder regelmäßige Branchentreffen tragen ebenso wie gegenseitige Besuche von Vertretern aus Politik und Verwaltung dazu bei, die Partner diesseits und jenseits der Oder stärker zu vernetzen und den Wirtschaftsraum wettbewerbsfähig zu machen. Regelmäßig werden von Berlin aus Unternehmerreisen nach Posen organisiert. Mit dem Ziel, die grenzüberschreitenden Kontakte zwischen Berlin, Brandenburg und Großpolen zu intensivieren, gibt es bereits seit April 2004 ein trilaterales Arbeitsprogramm, das einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch sowie konkrete Projekte der Zusammenarbeit vorsieht. Eine Maßnahme im Rahmen dieses Arbeitsprogramms ist der Arbeitskreis Wirtschaft und Verkehr. Współpraca pomiędzy krajami związkowymi Berlinem i Brandenburgią oraz położonymi przy lub niedaleko granicy województwami Zachodniopomorskim, Wielkopolskim, Lubuskim oraz Dolnośląskim rozwijała się w ostatnich latach dynamicznie. Odbiciem ścisłej sieci istniejących kontaktów na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, naukowej, a przede wszystkim kulturalnej, stał się m.in. Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006, będący wspólną inicjatywą rządów obu krajów, podjętą w celu zintensyfikowania sąsiedzkich stosunków pomiędzy Polakami i Niemcami. W maju 2005 r. Poznań zaprezentował się cyklem imprez Posen kommt! Poznan w Berlinie w stolicy Niemiec. W centrum bogatego programu znalazł się przy tym nie Poznań jako metropolia gospodarcza i targowa lecz jako miasto o niezwykle bogatym życiu kulturalnym, które, podobnie jak w Berlinie, cechuje obecność zarówno renomowanych propozycji kulturalnych, jak i eksperymentów artystycznych. Cieszący się wielką popularnością polsko-niemiecki Festiwal Operowy im. E.T.A. Hoffmanna w Poznaniu jest co roku ważnym wydarzeniem we współpracy kulturalnej pomiędzy Berlinem i Poznaniem. Wspólny obszar gospodarczy Przystąpienie Polski do UE w maju 2004 r. stworzyło przesłanki dla ukształtowania w regionie nadodrzańskim transgranicznego obszaru gospodarczego, obejmującego zarówno położone bezpośrednio nad Odrą ośrodki miejskie, jak i tereny położone w dorzeczu Odry. Z berlińskiego punktu widzenia umocnieniu gospodarki regionu służyć może przede wszystkim kooperacja z Poznaniem. Szczecinem i Wrocławiem, jako ośrodkami o wysokiej dynamice gospodarczej i znaczącym potencjale naukowym. Z drugiej strony Berlin jako metropolia gospodarcza cieszy się wysokim uznaniem w Europie Środkowej i Wschodniej. Wspólne konferencje, udziały w imprezach targowych czy też regularne spotkania branżowe przyczyniają się na równi z wzajemnymi wizytami przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych do budowania coraz ściślejszych kontaktów pomiędzy partnerami z obu stron Odry i do podnoszenia konkurencyjności całego obszaru gospodarczego. Regularnie organizowane są w Berlinie wyjazdy przedsiębiorców do Poznania. W celu zintensyfikowania transgranicznych kontaktów pomiędzy Berlinem, Brandenburgią i Wielkopolską realizowany jest od kwietnia 2004 r. trójstronny program roboczy, przewidujący regularną wymianę doświadczeń oraz podejmowanie konkretnych wspólnych projektów. Jednym z takich działań jest utworzenie zespołu roboczego Gospodarka i komunikacja. Ausstellungseröffnung im Ludwig Erhard Haus Otwarcie wystawy w Ludwig Erhard Haus

20 Gemeinsam in der Oderregion Wspólnie w regionie nadodrzańskim Wirtschaftliche Zusammenarbeit Um die gemeinsamen Wirtschaftsinteressen von Unternehmen aus der Region länderübergreifend zu vertreten und Firmen und Institutionen aus Wirtschaft,Wissenschaft und Politik zusammenzubringen, haben sich über 30 Industrie- und Handelskammern aus Deutschland, Polen und Tschechien zur Kammerunion Elbe/Oder zusammengeschlossen. Die Kooperation besteht seit April Unter den Mitgliedern sind unter anderem die Industrie- und Handelskammer zu Berlin und die Großpolnische Industrie- und Handelskammer. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Verkehr, Umwelt und EU-Projekte. Im Vordergrund steht dabei das Zusammenwachsen der Region insbesondere durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur oder die Unterstützung der polnischen Partner bei der Anpassung an EU-Richtlinien. Seit Frühjahr 2005 unterstützt TEICO- Net (Technology Enterprises Innovation Cooperation-Network) unter der Federführung der Investitionsbank Berlin (IBB) innovative kleine und mittlere Firmen aus der Ostseeregion bei der Erschließung neuer Märkte. Zu den teilnehmenden acht Regionen gehören neben Berlin-Brandenburg auch die Stadtregionen Posen, Breslau und Stettin. Das Netzwerk TEICO-Net TEICO-Net Workshop versteht sich als Plattform für den grenzüberschreitenden Technologieund Wissensaustausch mit dem Ziel, die wirtschaftliche Entwicklung durch Kooperation in der Region voranzutreiben und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Themenspezifische Workshops und Kooperationsbörsen, unter anderem im November 2005 in Posen, unterstützen bei der Aufnahme grenzüberschreitender Kooperationen. Partner des EU-geförderten Projektes sind neben der IBB auch die Berlin Partner GmbH, die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen und das Marschallamt der Woiwodschaft Großpolen. Die Belange deutscher Unternehmer in der Region um Posen vertritt seit 2004 auch der Deutsch-Polnische Wirtschaftskreis. Anfang der 1990er Jahre als informeller Treffpunkt für deutsche Investoren in Posen gegründet, widmet er sich heute dem Austausch zwischen deutschen und polnischen Firmen und dem Aufbau eines Kontaktnetzwerks mit Behörden und Institutionen vor Ort. Die Posener Regionalsektion der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer fördert die Ansiedlung von deutschen Unternehmen in Großpolen. Współpraca gospodarcza W dążeniu do zapewnienia transgranicznej reprezentacji wspólnych interesów gospodarczych przedsiębiorstw zlokalizowanych w tym regionie, jak również wzajemnego zbliżenia firm oraz instytucji ze sfery gospodarki, nauki i polityki, 30 izb przemysłowo-gospodarczych z Niemiec, Polski i Czech połączyło się w Unię Izb Łaba/Odra. Ta forma kooperacji istnieje od kwietnia 2000 r. Wśród członków są m.in. Izba Przemysłowo-Handlowa w Berlinie oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Merytorycznie działania Unii Izb koncentrują się na transporcie, ochronie środowiska oraz na projektach UE. Na pierwszym planie postawiono dalsze jednoczenie się regionu w szczególności poprzez rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej oraz pomoc dla partnerów polskich i czeskich w dostosowaniu się do dyrektyw UE. Od wiosny 2005 r. TEICO-Net (Technology Enterprises Innovation Cooperation-Network), działający pod auspicjami Investitionsbank Berlin (IBB), wspiera proinnowacyjne małe i średnie firmy z krajów nadbałtyckich w otwieraniu dostępu na nowe rynki. Wśród ośmiu regionów, które partycypują w tej sieci, są obok Berlina i Brandenburgii również regiony miejskie Poznania, Wrocławia, i Szczecina. TEICO-Net rozumie to platforma dla transgranicznej wymiany technologii i wiedzy, wspierająca w ten sposób wzrost gospodarczy i tworząca nowe miejsca pracy w regionie. Pomocne w podejmowaniu transgranicznej kooperacji są branżowe warsztaty i giełdy kooperacyjne (m.in. w pażdzierniku 2005 r. w Poznaniu). Partnerami w ramach tego wspieranego przez UE projektu są obok IBB również Berlin Partner GmbH, Zarząd Senatu Berlina ds. Gospodarki, Pracy i Kobiet oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Interesy przedsiębiorstw niemieckich w regionie poznańskim reprezentuje od 2004 r. Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze. Gremium to, powstałe na początku lat 90-tych jako nieformalna płaszczyzna spotkań dla niemieckich inwestorów w Poznaniu, poświęca się dzisiaj rozwojowi wymiany pomiędzy firmami polskimi i niemieckimi oraz tworzeniu sieci kontaktów z miejscowymi urzędami i instytucjami. Poznańska Regionalna Sekcja Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej czyni nie mało dla pozyskania nowych firm niemieckich do działalności na terenie Wielkopolski. Kolegium Pojezuickie Jesuiten-Kolleg

BERLIN-WARSCHAU WARSZAWA-BERLIN

BERLIN-WARSCHAU WARSZAWA-BERLIN BERLIN-WARSCHAU WARSZAWA-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Informacje dla partnerów biznesowych Business Messen, Kongresse Tourismus Serviceadressen City-Stadtpläne Business Targi, kongresy Turystyka

Bardziej szczegółowo

Berlin Warschau Warszawa Berlin

Berlin Warschau Warszawa Berlin Berlin Warschau Warszawa Berlin the place to be. sei offen sei frei sei berlin www.sei.berlin.de More value for your investment. Mit seinem kreativen Potenzial, hochqualifizierten und verfügbaren Fachkräften,

Bardziej szczegółowo

INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO

INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO INWESTUJ W GIŻYCKU INVESTIEREN SIE IN GIŻYCKO GIŻYCKO NIEMCY DEUTSCHLAND SZWECJA SCHWEDEN POLSKA POLEN ROSJA RUSSLAND ROSJA RUSSLAND ŁOTWA LETTLAND ESTONIA ESTLAND BIAŁORUŚ BELARUSS UKRAINA UKRAINE LITWA

Bardziej szczegółowo

Sztuka i biznes Kunst und Business

Sztuka i biznes Kunst und Business Modernizacja polskiej kolei / Modernisierung der polnischen Bahn l Kolekcjonerzy sztuki G. Kulczyk i W. Fibak w wywiadzie / Kunstsammler G. Kulczyk und W. Fibak im Interview www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

2010 Geschäftsbericht Sprawozdanie z działalności

2010 Geschäftsbericht Sprawozdanie z działalności 2010 Geschäftsbericht Sprawozdanie z działalności des Deutsch-Polnischen Jugendwerks Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 2 Inhaltsverzeichnis Herausgeber: Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW) Redaktion:

Bardziej szczegółowo

Berufsbildung. Kształcenie zawodowe 04-05/2013

Berufsbildung. Kształcenie zawodowe 04-05/2013 l Nowe rynki eksportowe dla Niemiec / Neue Exportmärkte für Deutschland l Czego poszukują polscy pracodawcy? / Wonach suchen polnische Arbeitgeber? www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym 8% VAT) 04-05/2013 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Projektheft 05/2005 XING. Słubfurt

Projektheft 05/2005 XING. Słubfurt Projektheft 05/2005 XING Słubfurt Kultur findet Stadt eine sozio-kulturelle Recherche zur Grenzregion Frankfurt-Słubice, ausgeführt von Manuel Schilcher und Bernhard Seyringer unter Mitarbeit von Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik o Niemczech. Ein Handbuch für Deutschland

Podręcznik o Niemczech. Ein Handbuch für Deutschland Podręcznik o Niemczech Ein Handbuch für Deutschland Broszura została wydana przez pełnomocnika Rządu Federalnego ds. migracji, uchodźców i integracji w ramach public relations. Broszura wydawana jest bezpłatnie

Bardziej szczegółowo

held/in_dorf 8. September 2012 Bröllin Fahrenwalde Züsedom Damerow Klockow Brüssow Ramin Pasewalk Schloss Bröllin international art research location

held/in_dorf 8. September 2012 Bröllin Fahrenwalde Züsedom Damerow Klockow Brüssow Ramin Pasewalk Schloss Bröllin international art research location held/in_dorf 8. September 2012 Bröllin Fahrenwalde Züsedom Damerow Klockow Brüssow Ramin Pasewalk Schloss Bröllin international art research location Herzlich Willkommen 4 Das Programm 6 Markt der Möglichkeiten

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecki Przegląd Opracowań Planistycznych Deutsche und polnische Planungsstrategien im Vergleich. Materialien / Zbiór materiałow

Polsko-Niemiecki Przegląd Opracowań Planistycznych Deutsche und polnische Planungsstrategien im Vergleich. Materialien / Zbiór materiałow Polsko-Niemiecki Przegląd Opracowań Planistycznych Deutsche und polnische Planungsstrategien im Vergleich Cottbus, 23./24.04.2010 Materialien / Zbiór materiałow Marcin Radeberg-Skorzysko (Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

abcde2ghijklmnopqrstu2 Weź udział i wygraj! Mitmachen und gewinnen! Entdeckerpass Aquarius Wassermuseum Innenhafen Duisburg

abcde2ghijklmnopqrstu2 Weź udział i wygraj! Mitmachen und gewinnen! Entdeckerpass Aquarius Wassermuseum Innenhafen Duisburg P a s z p o r t o d k r y w c y Entdeckerpass abcde2ghijklmnopqrstu2 Welterbe Zollverein Szlak Kultury Przemysłowej Jahrhunderthalle Bochum Deutsches Bergbau-Museum Umspannwerk Recklinghausen Zeche Ewald

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas

Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas Zabytki, muzea, winnice, sport i rekreacja Sehenswürdigkeiten, Museen, Weinberge, Sport und Erholung Monuments, museums,

Bardziej szczegółowo

Branża spożywcza Lebensmittelbranche

Branża spożywcza Lebensmittelbranche l Co się kryje za kontrofertą? / Was verbirgt sich hinter einem Gegenangebot? l Modernizacja Poczty Polskiej / Modernisierung der Polnischen Post www.ahk.pl Cena 28 zł (w tym 8% VAT) 10-11/2012 Branża

Bardziej szczegółowo

RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456. 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Sponsors

RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456. 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Sponsors RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456 Sponsorzy 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans Sponsors 43rd International Festival Wratislavia Cantans 456 RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008

Bardziej szczegółowo

Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012. Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2

Rynek niemiecki BAROMETR POLSKA-NIEMCY 2012. Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str. 2 n u m e r 3 / s t y c z e ń - l u t y 2 0 1 3 Rynek niemiecki g o s p o d a r k a p o l i t y k a s p o ł e c z e ń s t w o e u r o p a Wywiad z Michaelem Kernem - dyrektorem generalnym AHK Polska str.

Bardziej szczegółowo

Jeden Dom. Zwei Kulturen. Ein Haus

Jeden Dom. Zwei Kulturen. Ein Haus Dwa Narody Jeden Dom Zwei Kulturen Ein Haus Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest związkiem stowarzyszeń i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji oraz organizacji,

Bardziej szczegółowo

Dębica. Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen

Dębica. Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen Dębica Miasto otwarte na inwestycje City open to investment Offen auf Investitionen Burmistrz Miasta Dębicy - Paweł Wolicki Szanowni Państwo! Zdecydowałem, że w najbliższym czasie promocji miasta przyświecać

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne

Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne Pro Libris nr 1(30) 2010 Prace plastyczne wykorzystane w numerze Zbigniew Sejwa Copyright by Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO

ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO Pół wieku działalności ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KOSZALINIE (1953) 1961 2011 materiały pod redakcją Joanny Chojeckiej Koszalin Pruszcz Gdański 2011 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY

LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN INFORMATOR GOSPODARCZY LUBLIN W LICZBACH powierzchnia 147,5 km² mieszkańcy 348 450 w tym: kobiety 188 251 mężczyźni 160 199 ludność w wieku produkcyjnym 66% mieszkańcy z wyższym wykształceniem 21,3%

Bardziej szczegółowo

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry

Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Chancen in der Oderregion Szanse w Regionie Odry Messehandbuch der vocatium Oderregion in Frankfurt (Oder) 2013 Katalog targów vocatium w Regionie Odry we Frankfurcie n.o. 2013 www.erfolg-im-beruf.de IfT

Bardziej szczegółowo

tel./ fax: +48 61 656.08.13, mobil: +48 603 77.72.37, e-mail: info@grupainspira.com, www.grupainspira.com

tel./ fax: +48 61 656.08.13, mobil: +48 603 77.72.37, e-mail: info@grupainspira.com, www.grupainspira.com grupa inspira Maria Magdalena Korpys, PL 61-693 Poznaƒ, Ksawerego Zakrzewskiego 11 C tel./ fax: +48 61 656.08.13, mobil: +48 603 77.72.37, e-mail: info@grupainspira.com, www.grupainspira.com Design ponad

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

C S R - KO M P E N D I U M

C S R - KO M P E N D I U M Moritz Blanke, Natalia Gorynia-Pfeffer CSR- Organisationen in Polen und Deutschland und wie sie das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen begleiten C S R - KO M P E N D I U M DEUTSCH POLNISCH CSR-

Bardziej szczegółowo

EDITORIAL/OD REDAKCJI

EDITORIAL/OD REDAKCJI 25 07/05 FIRMENZEITUNG FÜR ALLE MITARBEITER UND PARTNER DER ART-GRUPPE Liebe Leserinnen und Leser, Drodzy Czytelnicy, 50 Jahre ART ist für uns nicht nur ein triftiger Grund zum Feiern. Es sind 50 Jahre

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA 2010-2020

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA 2010-2020 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA 2010-2020 Lipiec 2009 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020 została opracowana przy współpracy z: Bestinwest

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Rozwój gospodarczy i klimat inwestycyjny regionu

Wielkopolska Rozwój gospodarczy i klimat inwestycyjny regionu Wielkopolska Rozwój gospodarczy i klimat inwestycyjny regionu I. Wprowadzenie II. Charakterystyka gospodarcza regionu III. Bieżąca strategia rozwoju województwa wielkopolskiego oraz założenia nowej IV.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-60035-22-1

ISBN 978-83-60035-22-1 1 ISBN 978-83-60035-22-1 2 Drodzy Goście, Witamy w pięknym Powiecie Lubańskim. Posiadanie tego przewodnika jest dowodem na to, że zdecydowali się Państwo zatrzymać w naszej gościnnej krainie i skorzystać

Bardziej szczegółowo

Rundbrief. Ausgabe III. 11.05.2009. Liebe Mitglieder und Freunde des EUROPA FORUM,

Rundbrief. Ausgabe III. 11.05.2009. Liebe Mitglieder und Freunde des EUROPA FORUM, Rundbrief Ausgabe III. 11.05.2009 Liebe Mitglieder und Freunde des, mit großem Vergnügen übersenden wir Ihnen die aktuelle Sonderausgabe des Rundbriefes, in der wir Verlauf und Ergebnisse des 1. Breslauer

Bardziej szczegółowo