Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20-882 Lublin ul. Organowa 11/19. Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych EL-PRO Lublin ul. Organowa 11/19 Uowa nr 56/2012 PRZEDMIAR ROBÓT SIEĆ STRUKTURALNA I TELEFONICZNA Z CCTV W BUD. LUW W LUBLINIE PRZY UL.SPOKOJNEJ 4 I LUBOMELSKIEJ 1-3 ETAP III ZAD.4 - INST. W OBSZARZE SZAFY PPD3 ul. Spokojna 4 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Inne instalacje elektryczne Instalowanie infrastruktury okablowania Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty instalacyjne elektryczne Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Sieć strukturalna i telefoniczna z CCTV w budynkach Urzędu Wojewódzkiego Lublinie ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Spokojna Lublin ul. Luboelska 1-3 INWESTOR : Urząd Wojewódzki Lublin ADRES INWESTORA : Lublin ul. Spokojna 4 BRANŻA : TELETECHNICZNA I ELEKTRYCZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Kret DATA OPRACOWANIA : Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 DZIAŁY PRZEDMIARU Lp. Nazwa działu Od Do 1 MONTAŻ KANAŁÓW KABLOWYCH DLA SIECI STRUKTURALNEJ I ELEKTRYCZNEJ MONTAŻ OSPRZĘTU W KANAŁACH SYSTEMOWYCH MONTAŻ OPRZEWODOWANIA INSTALACYJNEGO OBWODÓW STRUKTURALNYCH MONTAŻ TABLIC ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW I DRUKAREK MONTAŻ KABLI LINII WLZ MONTAŻ OBWODÓW INSTALACYJNYCH 230 V AC DLA ZASILANIA KOMPUTERÓW I DRUKAREK POMIARY I PRÓBY POMONTAZOWE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ MIĘDZY STREFAMI POŻAROWY MI 9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOŃCZENIOWE Nora PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: Użytkownik: Jan Kret

3 Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze MONTAŻ KANAŁÓW KABLOWYCH DLA SIECI STRUKTURALNEJ I ELEKTRYCZNEJ 1 KNNR Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie ceentowo-wapiennej 0.1*0.05* RAZEM KNNR Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie ceentowo-wapiennej Krotność = *0.05* RAZEM KNNR Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie ceentowo-wapiennej Krotność = 7 0.1*0.05* RAZEM KNNR Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie ceentowo-wapiennej Krotność = *0.1* RAZEM KNNR Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie ceentowo-wapiennej Krotność = 8 0.2*0.1* RAZEM KNNR Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie ceentowo-wapiennej Krotność = *0.1* RAZEM KNNR Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie ceentowo-wapiennej Krotność = *0.1* RAZEM KNNR Przebicia w stropach z cegły na zaprawie ceentowo-wapiennej Krotność = *0.1* RAZEM KNNR Przebicie otworów śr. 50 o długości do 2 ceg. w stropach z cegły otw. d otw KNNR Wyprawienie ręczne ścianek wewnętrznych otworów zaprawą ceentową RAZEM KNNR Przeieszczenie osprzętu istniejącego na trasie ontażu kanałów pcv RAZEM KNNR Montaż na tynku kanału instalacyjnego z PCW (z ateste niepalności) KI110x40 d pozioo RAZEM KNNR Montaż na tynku kanału instalacyjnego z PCW (z ateste niepalności) KI110x40 d pionowo RAZEM KNNR Montaż na tynku kanału instalacyjnego z PCW (z ateste niepalności) KI150x RAZEM KNNR Montaż na tynku kanału instalacyjnego z PCW (z ateste niepalności) KI210x RAZEM KNNR Montaż na tynku kanału instalacyjnego z PCW (z ateste niepalności) KI210x RAZEM KNNR Montaż na tynku kanału instalacyjnego z PCW (z ateste niepalności) KI220x RAZEM KNNR Montaż na tynku kanału instalacyjnego z PCW (z ateste niepalności) KI230x RAZEM Nora PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: Użytkownik: Jan Kret

4 Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 19 KNNR Montaż na tynku kanału instalacyjnego z PCW (z ateste niepalności) systeowego KI170x RAZEM KNNR Listwy z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły d.1 04 LN60x RAZEM KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane o asie do 1 kg - 2 ocowania - pod drabinki d.1 02 i korytka kablowe 18*1.5+20* RAZEM KNNR Montaż drabinek kablowych D400 d RAZEM KNNR Montaż drabinek kablowych D600 d RAZEM MONTAŻ OSPRZĘTU W KANAŁACH SYSTEMOWYCH 24 KNNR Montaż na systeowy kanale instalacyjny gniazd sieci strukturalnej 1 x RJ45 d.2 05 kat. 6A w odule 1/2(45x45) RAZEM KNNR Montaż na systeowy kanale instalacyjny gniazd podwójnych 2x230V/16A/z, d.2 05 z blokadą, dla zasilania koputerów [czerwone] w odule 2(45x45) RAZEM KNNR Montaż na systeowy kanale instalacyjny gniazd 230V/16A/z dla zasilania d.2 05 drukarek w odule 1(45x45) RAZEM KNNR Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny ocowany przez przykręcenie do d.2 02 kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglany KNNR Montaż na tynku puszki pod gniazdo telefoniczne d KNNR Montaż w puszce gniadza telefonicznego - złącze RJ45 kat. 6A d MONTAŻ OPRZEWODOWANIA INSTALACYJNEGO OBWODÓW STRUKTURALNYCH 30 KNNR Układanie w kanałach i listwach instalacyjnych przewodów sieci strukturalnej d.3 01 SFTP4x2x0,5 kat RAZEM KNNR Układanie w gotowych korytkach i na drabinkach przewodów sieci strukturalnej d.3 01 SFTP4x2x0,5 kat RAZEM KNNR Podłączenie końców przewodów SFTP do gniazd i szafy PPD2 d * RAZEM Analiza indywidualna Poiary linii okablowania strukturalnego z protokołe wyników szt d szt RAZEM Analiza indywidualncówkai Dostawa kabli przyłączeniowych abonenckich SFTP długości 3, kat. 6A, z koń- szt d.3 RJ szt RAZEM Analiza indywidualncówkai Dostawa kabli przyłączeniowych abonenckich SFTP długości 5, kat. 6A, z koń- szt d.3 RJ szt RAZEM MONTAŻ TABLIC ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW I DRUKAREK 36 KNNR Wykucie wnęk z otynkowanie w ścianach z cegły dla tablic TK/TD-P5, 1.5, parter, piętra Krotność = *1.22* Nora PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: Użytkownik: Jan Kret

5 Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNNR Montaż tablic TK-P5 i TD-P5 - obudowy podtynkowe 3x18M, z tworzywa sztucznego, 01 II klasa izolacji, IP40, IK07, o wyiarach 425x610x133, z drzwiai i za- kie patentowy Analiza indywidualna Prefabrykacja tablicy TK-P5, wyposażonej w osprzęt wg załącznika Analiza indywidualna Prefabrykacja tablicy TD-P5, wyposażonej w osprzęt wg załącznika KNNR Analiza indywidualna 42 Analiza indywidualna 43 KNNR Analiza indywidualna 45 Analiza indywidualna 46 KNNR Analiza indywidualna 48 Analiza indywidualna 49 KNNR Montaż tablic TK-1.5 i TD obudowy podtynkowe 3x18M, z tworzywa sztucznego, II klasa izolacji, IP40, IK07, o wyiarach 425x610x133, z drzwiai i zakie patentowy Prefabrykacja tablicy TK-1.5, wyposażonej w osprzęt wg załącznika Prefabrykacja tablicy TD-1.5, wyposażonej w osprzęt wg załącznika Montaż tablic TK-2.5 i TD obudowy podtynkowe 3x18M, z tworzywa sztucznego, II klasa izolacji, IP40, IK07, o wyiarach 425x610x133, z drzwiai i zakie patentowy Prefabrykacja tablicy TK-2.5, wyposażonej w osprzęt wg załącznika Prefabrykacja tablicy TD-2.5, wyposażonej w osprzęt wg załącznika Montaż tablic TK-3.5 i TD obudowy natynkowe 125A, 2x18M, z tworzywa sztucznego, II klasa izolacji, IP40, IK09, o wyiarach 450x450x150, z drzwiai i zakie patentowy Prefabrykacja tablicy TK-3.5, wyposażonej w osprzęt wg załącznika Prefabrykacja tablicy TD-3.5, wyposażonej w osprzęt wg załącznika Montaż osłony tablic istniejących i nowych - drzwi natynkowe 2xD130x40+ D130x50 (3 szt/1 ), z raą i zakai patentowyi, alowane farbą proszkową RAZEM MONTAŻ KABLI LINII WLZ 50 KNNR Wykucie bruzd dla rur instalacyjnych śr. 50 w cegle d KNNR Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie ceentowo-wapiennej d.5 01 Krotność = 6 0.1*0.06* RAZEM KNNR Przebicia w stropach z cegły na zaprawie ceentowo-wapiennej d.5 01 Krotność = 8 0.1*0.05* RAZEM KNNR d.5 08 Rury ochronne PCV o śr. 47 układane p.t. w gotowych bruzdach Nora PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: Użytkownik: Jan Kret

6 Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 54 KNNR Wciąganie kabla YKXS5x50 do rur d KNNR Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 50 2 d.5 03 (12+4)* RAZEM KNNR Podłączenie żył końców kabli o przekroju 50 2 pod zaciski tablic żył d żył RAZEM KNNR Sprawdzenie i poiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar d poiar RAZEM KNNR Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej d *0.05* RAZEM KNNR Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 d MONTAŻ OBWODÓW INSTALACYJNYCH 230 V AC DLA ZASILANIA KOMPUTERÓW I DRUKAREK 60 KNNR Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle RAZEM KNNR Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie ceentowo-wapiennej Krotność = *0.05* RAZEM KNNR Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie ceentowo-wapiennej Krotność = *0.05* RAZEM KNNR Przewody kabelkowe YDY3x2,5/750V~ układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu inny niż betonowe RAZEM KNNR Przewody kabelkowe YDY3x2,5/750V~ układane w kanałach instalacyjnych systeowych i listwach RAZEM KNNR Puszki instalacyjne podtynkowe rozgałęźne d RAZEM KNNR Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ceentowo-wapiennej d *0.02* RAZEM KNNR Zaprawianie bruzd o szerokości do RAZEM KNNR Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do pod zaciski żył d.6 08 tablic 237 żył RAZEM POMIARY I PRÓBY POMONTAZOWE 69 KNNR Sprawdzenie i poiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia poiar 79 poiar RAZEM KNNR Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (poiar pierwszy) poiar 1 poiar KNNR d.7 02 Poiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny poiar poiar) 78 poiar RAZEM Nora PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: Użytkownik: Jan Kret

7 Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 72 KNNR Badania i poiary instalacji uzieiającej (pierwszy poiar) KNNR Badania i poiary instalacji uzieiającej (każdy następny poiar) d RAZEM KNNR Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 1 prób KNNR Sprawdzenie saoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. d prób RAZEM KNR-W 5-08 Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza poiar d poiar KNR-W 5-08 Próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każda następna poiar d poiar RAZEM OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - USZCZELNIENIA PRZEJŚĆ MIĘDZY STREFAMI POŻAROWYMI 78 Analiza indywidualna Wykonanie uszczelnień przeciwpożarowych przejść instalacji strukturalnych i d.8 elektrycznych przez ściany oddzielenia pożarowego o odporności ogniowej EI-60 [ateriał + wykonanie ] RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOŃCZENIOWE 79 Analiza indywidualna Deontaż istniejących kanałów i kabli sieci strukturalnej z osprzęte d KNR 4-04 Transport eleentów z deontażu saochode skrzyniowy z załadunkie i t d wyładunkie ręczny na odległość do 1 k 0.3 t RAZEM KNR 4-04 d KNNR d KNNR d.9 04 Transport złou saochode skrzyniowy - dodatek za każdy rozpoczęty k t ponad 1 k Krotność = t RAZEM Dwukrotne alowanie ścian farbą eulsyjną z przygotowanie powierzchni - po 2 zaprawieniu bruzd po budowie instalacji nowej 2433* RAZEM Dwukrotne alowanie ścian farbą eulsyjną z przygotowanie powierzchni - po 2 deontażu instalacji istniejącej RAZEM Nora PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: Użytkownik: Jan Kret

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznych linii zasilających i instalacji elektrycznych administracyjnych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 45317300-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY

KOSZTORYS NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY NAKŁADCZY MONTAŻU DEPOZYTORÓW KLUCZY I SYSTEMU MASTER KEY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 51212000-1 Usługi instalowania urządzeń do rejestrowania obecności 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem łazienk nr 135 na I piętrze + aneks kuchenny 1 Roboty budowlane 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem łazienk nr 135 na I piętrze + aneks kuchenny 1 Roboty budowlane 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze łazienk nr 135 na I piętrze + aneks kuchenny 1 Roboty budowlane 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.1 KNR 4-01 0354-09 2 KNR 4-01 d.1.1 0348-03 3 KNR 4-01 d.1.1

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Budynek parterowy agazynowy pochodzenia rolniczego,usytuowany na działce 1190/16 w Biechowie,g.Pacanów Zestawienie powierzchni: Powierzchnia zabudowy 385,602 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przedmiar. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar Instalacje elektryczne wewnętrzne Data: 2009-01-18 Budowa: Kraków Al. 29-go Listopada Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Obiekt: Sale audytoryjne Zamawiający: Akademia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Brazylijska 14a/6, 03-946 Warszawa. SOLARIS Engineering Group Polska Sp. z o.o.

PRZEDMIAR. ul. Brazylijska 14a/6, 03-946 Warszawa. SOLARIS Engineering Group Polska Sp. z o.o. SOLARIS Engineering Group Polska Sp. z o.o. ul. Brazylijska 4a/6, 03-946 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 453430-0

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne i słaboprądowe wewnętrzne Przedmiar robót Data: 2008-10-30 Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota Roweckiego na działce nr 526/13 Zamawiający: Tyskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. Inwestprojekt Świętokrzyski 25-520 Kielce ul. Targowa 18 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233120-6

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu

Przedmiar robót. Projekt zagospodarowania terenu CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA w Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Przedmiar robót Mysłowicach - Aneks: oświetlenie terenu Budowa: Centralne Muzeum Pożarnictwa ul. Stadionowa 7A, Mysłowice Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Centralne Muzeum

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33

Kosztorys. Instalacja agregatu prądotwórczego i redundantnych UPS w obiekcie Warszawa ul. Taborowa 33 Kosztorys Data:20-06-2011 Budowa: Nr STWiOR:E 1 Kody CPV:45223810-7 Konstrukcje gotowe 45262212-0 Kopanie rowów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45315600-4 Instalacje

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ

BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWEGO Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO - SOCJALNĄ Niniejszy kosztorys jest integralną częścią Projektu Wykonawczego i nie może być bez niego rozpatrywany Podstawa prawna : Dziennik Ustaw Nr130, Poz.1389 z 2004r. Przedmiar robót BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu Adres inwestycji: ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy odbudowy Zamku w Stopnicy\Sieć RTV/SAT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L". INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku L. INSTALACJE TELETECHNICZNE Przedmiar Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L" INSTALACJE TELETECHNICZNE Data: 2011-02-25 Obiekt: Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny "L" Zamawiający: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT TEMAT: ADRES OBIEKTU: WYMIANA OŚWIETLENIA W SALACH LEKCYJNYCH, REMONT SANITARIATU, ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA IZBĘ PAMIĘCI 96 100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY

KOSZTORYS ELEKTRYCZNY KOSZTORYS ELEKTRYCZNY Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Ilość Cena jedn. Wartość 1 WĘZEŁ CIEPLNY 1.1 ZASILENIE WĘZŁA 1 d.1.1 KNNR 5 0114-08 Przepusty rurowe hermetyczne w ścianie z rur o śr.do 36 mm szt. 1

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo