Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Instalacja elektryczna wewnętrzna Obiekt Budowa Działka nr 1232/5, 1232/6, 1232/8 obr Ujkowice Inwestor Urząd Gminy Przemyśl ul. Borelowskiego 1 "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Przedmiar Strona 2/16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR /07 2 KNNR /02 3 KNNR /07 4 KNNR /12 5 KNNR /05 6 KNNR /07 7 KNNR /08 8 KNNR /04 9 KNNR /02 10 KNNR /01 11 KNNR / KNNR / KNNR /06 14 KNNR /02 15 KNR /06 16 KNNR /06 1 Złącza ZK-1 Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,240 m2 0,240 razem m2 0,240 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S 303 B 32A Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,5m2 - obudowa złącza ZL-1 2 WLZ od złącza ZL-1 do tablicy T1 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle 27 m 27,000 razem m 27,000 Przebijanie otworów długości do 1 cegły, średnicy 40mm w 3 otwór 3,000 razem otwór 3,000 Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 40mm w 1 otwór 1,000 razem otwór 1,000 Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 36mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe RVKL m 27,000 razem m 27,000 Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 10mm2 DY 10mm2 116 m 116,000 razem m 116,000 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 27 m 27,000 razem m 27,000 3 WLZ od od tablicy T1 do tablicy T2 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 30 m 30,000 razem m 30,000 Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 25mm w 2 otworów 2,000 razem otworów 2,000 Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 25mm w 1 otworów 1,000 razem otworów 1,000 Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 30mm2 na podłożu innym niż betonowe YDY 3x4mm2 32 m 32,000 razem m 32,000 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 30 m 30,000 razem m 30,000 4 Tablica T1 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,259 m2 0,259 razem m2 0,259 Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,2m2 RWN 4x12

3 Przedmiar Strona 3/16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 17 KNNR /01 18 KNNR /01 19 KNNR /01 20 KNNR /04 21 KNNR /04 22 KNR /06 23 KNNR /06 24 KNNR /01 25 KNNR /03 26 KNNR /01 27 KNNR /03 28 KNNR / KNNR /05 30 KNNR /07 31 KNNR / KNNR /01 33 KNNR /01 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 B 10A 11 szt 11,000 razem szt 11,000 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 B 16A 15 szt 15,000 razem szt 15,000 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 B 20A Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego P A 30mA Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego FR A 2 szt 2,000 razem szt 2,000 5 Tablica T2 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,124 m2 0,124 razem m2 0,124 Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,2m2 RWN 1x12 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 B 10A 4 szt 4,000 razem szt 4,000 Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego P A 30mA 6 Instalacja oświetleniowa Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 179 m 179,000 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie razem m 179, m 56,000 razem m 56,000 Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w 6 otworów 6,000 razem otworów 6,000 Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 25mm w 7 otwór 7,000 razem otwór 7,000 Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 25mm w 4 otwór 4,000 razem otwór 4,000 Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych 2 otworów 2,000 razem otworów 2,000 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 2x1,5mm2 28 m 28,000 razem m 28,000 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 3x1,5mm2

4 Przedmiar Strona 4/16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 34 KNNR /01 35 KNNR /04 36 KNNR /01 37 KNNR /11 38 KNNR / m 109,000 razem m 109,000 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYp 4x1,5mm2 42 m 42,000 razem m 42,000 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - Przwód YDYp 3x1,5mm2 56 m 56,000 razem m 56,000 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm 235 m 235,000 razem m 235,000 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle 64 szt 64,000 razem szt 64,000 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 24 szt 24, KNNR /02 40 KNNR /03 41 KNNR /02 42 KNNR /02 43 KNNR /03 44 KNNR /03 45 KNNR /04 46 KNNR /04 47 KNNR /03 48 KNNR /06 49 KNNR /01 razem szt 24,000 Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych bezśrubowo 31 szt 31,000 razem szt 31,000 Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych PO 75X75 9 szt 9,000 razem szt 9,000 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego 7 szt 7,000 razem szt 7,000 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego IP44 7 szt 7,000 razem szt 7,000 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego IP44 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego 3 szt 3,000 razem szt 3,000 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego IP44 5 szt 5,000 razem szt 5,000 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) OKN 2x36W 10 kpl 10,000 razem kpl 10,000 Montaż opraw świetlówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x40W w pomieszczeniach produkcyjnych OPK 2x36W 15 kpl 15,000 razem kpl 15,000 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) 11 kpl 11,000 razem kpl 11,000 7 Instalacja gniazd wtykowych

5 Przedmiar Strona 5/16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 50 KNNR /01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 155 m 155, KNNR /04 52 KNNR /05 Przebijanie otworów długości do 1/2 cegły, średnicy 25mm w razem m 155,000 2 otwór 2,000 razem otwór 2,000 Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 25mm w 7 otwór 7, KNNR /07 54 KNNR / KNNR /01 56 KNNR /01 57 KNNR /11 58 KNNR /01 59 KNNR /02 60 KNNR /05 61 KNNR /02 62 KNNR /01 63 KNNR /01 64 KNNR /05 65 KNNR / KNNR /07 06 Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 25mm w razem otwór 7,000 2 otwór 2,000 razem otwór 2,000 Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych 2 otworów 2,000 razem otworów 2,000 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 3x2,5mm2 170 m 170,000 razem m 170,000 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm 155 m 155,000 razem m 155,000 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle 35 szt 35,000 razem szt 35,000 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 4 szt 4,000 razem szt 4,000 Montaż puszek instalacyjnych podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm 18 szt 18,000 razem szt 18,000 Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm 6 szt 6,000 razem szt 6,000 Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych bezśrubowo IP szt 10,000 razem szt 10,000 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 4 szt 4,000 razem szt 4,000 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 IP44 pt 36 szt 36,000 razem szt 36,000 8 Instalacja uziemiająca i GSU Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle 30 m 30,000 razem m 30,000 Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 25mm w 3 otworów 3,000 razem otworów 3,000 Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 25mm w

6 Przedmiar Strona 6/16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 67 KNNR /05 68 KNNR /01 69 KNNR /04 70 KNNR /02 71 KNNR /02 72 KNNR /08 73 KNNR /01 74 KNNR /01 75 KNNR /02 76 KNNR /01 77 KNNR /01 78 KNNR /02 1 otworów 1,000 razem otworów 1,000 Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe RVKL m 30,000 razem m 30,000 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm 30 m 30,000 razem m 30,000 Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 10mm2 LgY 10mm2 32 m 32,000 razem m 32,000 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii III 5 m 5,000 razem m 5,000 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewniane w budynkach 2 m 2,000 razem m 2,000 Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III 3 m 3,000 razem m 3,000 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - szyna ekwipotencjalna 9 Pomiary odbiorcze Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia 27 pomiar 27,000 razem pomiar 27,000 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia 1 pomiar 1,000 razem pomiar 1,000 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego 3 próbę 3,000 razem próbę 3,000 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego 40 próbę 40,000 razem próbę 40,000

7 Kosztorys ślepy Strona 7/16 1 Złącza ZK-1 1 KNR /07 Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,240 m2 Robotnicy gr.i r-g 7,97 2 KNNR /02 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S 303 B 32A Robotnicy r-g 0,26 Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S 303 B 32A szt 1 3 KNNR /07 Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,5m2 - obudowa złącza ZL-1 Robotnicy r-g 1,98 Złącze ZL-1 kompletne szt 1 2 WLZ od złącza ZL-1 do tablicy T1 4 KNNR /12 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle 27,000 m Robotnicy r-g 0,269 5 KNNR /05 Przebijanie otworów długości do 1 cegły, średnicy 40mm w ścianach lub stropach ceglanych 3,000 otwór Robotnicy r-g 0,473 6 KNNR /07 Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 40mm w 1,000 otwór Robotnicy r-g 1,2 7 KNNR /08 Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 36mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe RVKL 29 27,000 m Robotnicy r-g 0,084 Rury winidurowe gięte RVKLn 29 m 1,04 pomocnicze % 2,5 8 KNNR /04 Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 10mm2 DY 10mm2 116,000 m Robotnicy r-g 0,0294 Przewód miedziany DY 750V 10,0mm2 m 1,04 pomocnicze % 2,5 9 KNNR /02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 27,000 m Robotnicy r-g 0, WLZ od od tablicy T1 do tablicy T2 10 KNNR /01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 30,000 m Robotnicy r-g 0, KNNR /05 04 Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 25mm w 2,000 otworów Robotnicy r-g 0,394

8 Kosztorys ślepy Strona 8/16 12 KNNR /07 05 Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 25mm w 1,000 otworów Robotnicy r-g 1,05 13 KNNR /06 Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 30mm2 na podłożu innym niż betonowe YDY 3x4mm2 32,000 m Robotnicy r-g 0,0672 Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2 m 1,04 pomocnicze % 2,5 14 KNNR /02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm 30,000 m Robotnicy r-g 0, Tablica T1 15 KNR /06 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,259 m2 Robotnicy gr.i r-g 5,46 16 KNNR /06 Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,2m2 RWN 4x12 Robotnicy r-g 1,27 Rozdzielnica wnękowa RWN 4x12 szt 1 17 KNNR /01 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 B 10A 1 Robotnicy r-g 0,18 Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10A szt 1 18 KNNR /01 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 B 16A 15,000 szt Robotnicy r-g 0,18 Wyłącznik nadprądowy S 301 B 16A szt 1 19 KNNR /01 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 B 20A Robotnicy r-g 0,18 Wyłącznik nadprądowy S 301 B 20A szt 1 20 KNNR /04 Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego P A 30mA Robotnicy r-g 0,34 Wyłącznik przreciwporażeniowy P A 30mA szt 1 21 KNNR /04 Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego FR A 2,000 szt Robotnicy r-g 0,34 Łącznik izolacyjny małogabarytowy FR A szt 1 5 Tablica T2

9 Kosztorys ślepy Strona 9/16 22 KNR /06 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,124 m2 Robotnicy gr.i r-g 5,46 23 KNNR /06 Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,2m2 RWN 1x12 Robotnicy r-g 1,27 Rozdzielnica wnękowa RWN 1x12 szt 1 24 KNNR /01 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego S 301 B 10A 4,000 szt Robotnicy r-g 0,18 Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10A szt 1 25 KNNR /03 Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 1(2)-biegunowego P A 30mA Robotnicy r-g 0,22 Wyłącznik przreciwporażeniowy P A 30mA szt 1 6 Instalacja oświetleniowa 26 KNNR /01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 179,000 m Robotnicy r-g 0, KNNR /03 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 56,000 m Robotnicy r-g 0, KNNR /04 04 Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w 6,000 otworów Robotnicy r-g 0, KNNR /05 Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych 7,000 otwór Robotnicy r-g 0, KNNR /07 Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 25mm w 4,000 otwór Robotnicy r-g 1,05 31 KNNR /10 02 Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych 2,000 otworów Robotnicy r-g 0,53 32 KNNR /01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 2x1,5mm2 28,000 m Robotnicy r-g 0,0546 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 2x1,5mm2 m 1,04 pomocnicze % 2,5 33 KNNR /01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 3x1,5mm2 109,000 m

10 Kosztorys ślepy Strona 10/16 Robotnicy r-g 0,0546 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 1,04 pomocnicze % 2,5 34 KNNR /01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - Przewód YDYp 4x1,5mm2 42,000 m Robotnicy r-g 0,0546 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm2 m 1,04 pomocnicze % 2,5 35 KNNR /04 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - Przwód YDYp 3x1,5mm2 56,000 m Robotnicy r-g 0,0693 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 1,04 pomocnicze % 2,5 36 KNNR /01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm 235,000 m Robotnicy r-g 0, KNNR /11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle 64,000 szt Robotnicy r-g 0,0914 pomocnicze % 2,5 38 KNNR /01 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 24,000 szt Robotnicy r-g 0,084 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 1,02 pomocnicze % 2,5 39 KNNR /02 Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych bezśrubowo 3 Robotnicy r-g 0,401 Puszki izolacyjne podtynkowe 3-wylotowe o średnicy do 80mm szt 1,02 pomocnicze % 2,5 40 KNNR /03 Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych PO 75X75 9,000 szt Robotnicy r-g 0,347 Puszka odgał.n/t z PVC PO-75x75/380 IP-42 szt 1,02 pomocnicze % 2,5 41 KNNR /02 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego 7,000 szt Robotnicy r-g 0,158

11 Kosztorys ślepy Strona 11/16 Wyłącznik 1-bieg.p/t 250V/10A szt 1,02 pomocnicze % 2,5 42 KNNR /02 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego IP44 7,000 szt Robotnicy r-g 0,158 Wyłącznik 1-bieg. pt 250V/10A IP-44 szt 1,02 pomocnicze % 2,5 43 KNNR /03 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego Robotnicy r-g 0,189 Przełącznik świecznikowy pt. szt 1,02 pomocnicze % 2,5 44 KNNR /03 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego IP44 Robotnicy r-g 0,189 Przełącznik świecznikowy pt. IP44 szt 1,02 pomocnicze % 2,5 45 KNNR /04 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego 3,000 szt Robotnicy r-g 0,231 Przełącznik schodowy pt szt 1,02 pomocnicze % 2,5 46 KNNR /04 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego IP44 5,000 szt Robotnicy r-g 0,231 Przełącznik schodowy pt. IP44 szt 1,02 pomocnicze % 2,5 47 KNNR /03 Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) OKN 2x36W 10,000 kpl Robotnicy r-g 0,74 Oprawy świetlówkowe OKN 2x36W szt 1 Świetlówki LF 36W szt 2,08 pomocnicze % 2,5 48 KNNR /06 Montaż opraw świetlówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x40W w pomieszczeniach produkcyjnych OPK 2x36W 15,000 kpl Robotnicy r-g 1,2 Oprawy przemysłowa 2x36W IP 65 szt 1 Świetlówki LF 36W szt 2,08 pomocnicze % 2,5

12 Kosztorys ślepy Strona 12/16 49 KNNR /01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) 11,000 kpl Robotnicy r-g 0,47 Oprawa Camea Lena szt 1 Żarówki głównego szeregu 220V/75W szt 1,04 pomocnicze % 2,5 7 Instalacja gniazd wtykowych 50 KNNR /01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 155,000 m Robotnicy r-g 0, KNNR /04 Przebijanie otworów długości do 1/2 cegły, średnicy 25mm w 2,000 otwór Robotnicy r-g 0, KNNR /05 Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych 7,000 otwór Robotnicy r-g 0, KNNR /07 Przebijanie otworów długości do 2 cegieł, średnicy 25mm w 2,000 otwór Robotnicy r-g 1,05 54 KNNR /10 02 Przebijanie otworów długości do 20cm i średnicy 25mm w ścianach lub stropach betonowych 2,000 otworów Robotnicy r-g 0,53 55 KNNR /01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp 3x2,5mm2 170,000 m Robotnicy r-g 0,0546 Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 m 1,04 pomocnicze % 2,5 56 KNNR /01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm 155,000 m Robotnicy r-g 0, KNNR /11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle 35,000 szt Robotnicy r-g 0,0914 pomocnicze % 2,5 58 KNNR /01 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 4,000 szt Robotnicy r-g 0,084 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 1,02 pomocnicze % 2,5 59 KNNR /02 Montaż puszek instalacyjnych podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm 18,000 szt

13 Kosztorys ślepy Strona 13/16 Robotnicy r-g 0,101 Puszki izolacyjne podtynkowe podwójne o średnicy do 60mm szt 1,02 pomocnicze % 2,5 60 KNNR /05 Montaż puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm 6,000 szt Robotnicy r-g 0,407 Puszki izolacyjne podtynkowe 3-wylotowe o średnicy do 80mm szt 1,02 pomocnicze % 2,5 61 KNNR /02 Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 4-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych bezśrubowo IP 44 10,000 szt Robotnicy r-g 0,401 Puszka odgał.n/t z PVC PO-75x75/380 IP-42 szt 1,02 pomocnicze % 2,5 62 KNNR /01 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 4,000 szt Robotnicy r-g 0,179 Gniazda podtynkowe podwójne z uziemieniem szt 1,02 pomocnicze % 2,5 63 KNNR /01 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 IP44 pt 36,000 szt Robotnicy r-g 0,179 Gniazda podtynkowe IP 44 dwubiegunowe pojedyncze z uziemieniem szt 1,02 Ramka osprzętowa podwójna szt (9) pomocnicze % 2,5 8 Instalacja uziemiająca i GSU 64 KNNR /05 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle 30,000 m Robotnicy r-g 0,11 65 KNNR /05 05 Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 25mm w 3,000 otworów Robotnicy r-g 0, KNNR /07 06 Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 25mm w 1,000 otworów Robotnicy r-g 1,05 67 KNNR /05 Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe RVKL 16 30,000 m Robotnicy r-g 0,0672 Rury winidurowe karbowane RVKL 16mm m 1,04 pomocnicze % 2,5 68 KNNR /01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

14 Kosztorys ślepy Strona 14/16 30,000 m Robotnicy r-g 0, KNNR /04 Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 10mm2 LgY 10mm2 32,000 m Robotnicy r-g 0,0294 Przewód miedziany LgY 750V 10,0mm2 m 1,04 pomocnicze % 2,5 70 KNNR /02 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii III 5,000 m Robotnicy r-g 1,02 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 1,04 pomocnicze % 2,5 71 KNNR /02 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewniane w budynkach 2,000 m Robotnicy r-g 0,344 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 1,04 Wsporniki ścienne szt 1,01 pomocnicze % 2,5 Sprzęt Spawarka m-g 0, KNNR /08 Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III 3,000 m Robotnicy r-g 0,447 Sonda uziomowa 1,5 szt (2) Złączka do prętów uziomowych szt (1) Grot do prętów uziomowych szt (1) pomocnicze % 2,5 Sprzęt Wibromłot m-g 0, KNNR /01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - szyna ekwipotencjalna Robotnicy r-g 0,63 Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 1 9 Pomiary odbiorcze 74 KNNR /01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia 27,000 pomiar Robotnicy r-g 1,3 75 KNNR /02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia 1,000 pomiar Robotnicy r-g 1,76 76 KNNR /01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

15 Kosztorys ślepy Strona 15/16 Robotnicy r-g 1,24 77 KNNR /01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego 3,000 próbę Robotnicy r-g 0,33 78 KNNR /02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego 40,000 próbę Robotnicy r-g 0,27

16 Zestawienie materiałów Strona 16/16 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 7,280 2 Gniazda podtynkowe IP 44 dwubiegunowe pojedyncze z uziemieniem szt 36,720 3 Gniazda podtynkowe podwójne z uziemieniem szt 4,080 4 Grot do prętów uziomowych szt 1,000 5 Łącznik izolacyjny małogabarytowy FR A szt 2,000 6 Oprawa Camea Lena szt 11,000 7 Oprawy przemysłowa 2x36W IP 65 szt 15,000 8 Oprawy świetlówkowe OKN 2x36W szt 10,000 9 Przełącznik schodowy pt. IP44 szt 5, Przełącznik schodowy pt szt 3, Przełącznik świecznikowy pt. IP44 szt 1, Przełącznik świecznikowy pt. szt 1, Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 2x1,5mm2 m 29, Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 171, Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 m 176, Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 4x 1,5mm2 m 43, Przewód miedziany DY 750V 10,0mm2 m 120, Przewód miedziany LgY 750V 10,0mm2 m 33, Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2 m 33, Puszka odgał.n/t z PVC PO-75x75/380 IP-42 szt 19, Puszki izolacyjne podtynkowe 3-wylotowe o średnicy do 80mm szt 37, Puszki izolacyjne podtynkowe podwójne o średnicy do 60mm szt 18, Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze o średnicy do 60mm szt 28, Ramka osprzętowa podwójna szt 9, Rozdzielnica wnękowa RWN 1x12 szt 1, Rozdzielnica wnękowa RWN 4x12 szt 1, Rury winidurowe gięte RVKLn 29 m 28, Rury winidurowe karbowane RVKL 16mm m 31, Sonda uziomowa 1,5 szt 2, Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 1, Świetlówki LF 36W szt 52, Wsporniki ścienne szt 2, Wyłącznik 1-bieg. pt 250V/10A IP-44 szt 7, Wyłącznik 1-bieg.p/t 250V/10A szt 7, Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S 303 B 32A szt 1, Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10A szt 15, Wyłącznik nadprądowy S 301 B 16A szt 15, Wyłącznik nadprądowy S 301 B 20A szt 1, Wyłącznik przreciwporażeniowy P A 30mA szt 1, Wyłącznik przreciwporażeniowy P A 30mA szt 1, Złącze ZL-1 kompletne szt 1, Złączka do prętów uziomowych szt 1, Żarówki głównego szeregu 220V/75W szt 11,440 Razem

Przedmiar robót. Czechowice - Dziedzice

Przedmiar robót. Czechowice - Dziedzice Przedmiar robót Obiekt KOSZTORYS INWESTORSKI BUDYNEK PRZEDSZKOLA 3- ODDZIAŁOWEGO - BRANŻA ELEKTRYCZNA Kod CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne Budowa ul. Przedszkolna 10 Inwestor Zespół

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000 Data utworzenia: 2012-08-27 Remont budynku wielofunkcyjnego w Drozdowie - ROBOTY ELEKTRYCZNE Przedmiar robót Dział nr 1. Sala weselna 1. KNNR 5 1101-0200 Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Remont budynku Centrum Kultury w Szczepankowie

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Remont budynku Centrum Kultury w Szczepankowie Wartość kosztorysowa Słownie: PLN PRZEDMIAR Remont budynku w Szczepankowie Obiekt Budowa Remont budynku w Szczepankowie Stawka robocizny PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kuchni ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Publicznych nr 1 INWESTOR : Zespół Szkół Publicznych nr 1 ADRES INWESTORA : 83-400 Kościerzyna ul. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki męskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza Rylskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Budowa RZEBUDOWA i ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA Nr 28 piwnica-etap II, Gdynia ul. Narcyzowa 3 Inwestor PRZEDSZKOLE Nr 28 GDYNIA ul. Narcyzowa 3 Biuro kosztorysowe ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana instalacji elektrycznej na parterze w budynku głównym szkoły etap IV. Lokalizacja

Kosztorys nakładczy. Wymiana instalacji elektrycznej na parterze w budynku głównym szkoły etap IV. Lokalizacja nakładczy Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor 45310000-3 ul.hallera 79 87-100 Toruń Zespół Szkół nr 14 w Toruniu maj 2017 Rodos 7.0.12 [9771] Strona 2/7 Przedmiar Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR-W

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła. Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm

Przedmiar robót. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła. Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. Instalacja elektryczna 1 2 3 4 5 1 wg nakładów KNNR 50407-020-020 2 wg nakładów KNNR 51207-010-040 3 wg nakładów KNNR 51208-020-040

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wielofunkcykna świetlica wiejska w Łączce

Przedmiar robót. Wielofunkcykna świetlica wiejska w Łączce Przedmiar robót Budowa: Gminne centrum agroturystyczne Obiekt: Instalacja elektryczna Zamawiający: Gmina Dębowiec, 43-426 Dębowiec,ul.Katowicka 6 strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT

Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne wewnętrzne strona nr: 2 PRZEDMIAR ROBÓT 1 Nr STWiOR: ST pkt 1-10 DemontaŜe instalacji elektrycznej 1.1 Kalk. ind. demontaŝ instalacji elektrycznej przyjąć szacunkowo 10% robót montaŝowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowlany. Wartość kosztorysowa Słownie: Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne

Kosztorys budowlany. Wartość kosztorysowa Słownie: Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys budowlany Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne Obiekt Budowa Białogard, ul. Szpitalna 7 Inwestor 78-200 Białogard, ul. Chopina 29 Tabela

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Przedmiar robót

Wykonawca: Przedmiar robót Inwestor: GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha Wykonawca: Przedmiar robót 2012-04-01 Kod Słownika Zamówień: Nazwa budowy: ADAPTACJI CZĘŚCI BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA Adres budowy:, Nowa Sucha

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Waszkielis (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Waszkielis (ELEKTRYCZNA) DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: SPELTRIN Paweł Szponar ul. Grunwaldzka 37/7, 11-040 Dobre Miasto PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont oraz przebudowa lokalu ieszkalnego nr 5 przy ulicy Głowackiego 13/15 w Olsztynie ADRES INWESTYCJI : Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacje elektryczne odbiorcze

Przedmiar robót Instalacje elektryczne odbiorcze Przedmiar robót Instalacje elektryczne odbiorcze Obiekt ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO -ORLIK 2012" W SZYNWAŁDZIE, DZ. NR 1539/1 - BUDYNEK SZATNIOWO-SOCJALNY Kod CPV 45310000-3 Inwestor GMINA SKRZYSZÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt KOSZTORYS INWESTORSKI ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH NA PRZEDSZKOLE W GIMNAZJUM PUBLICZNYM NR.1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE)

KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) KOSZTORYS OFERTOWY NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CHRUSZCZEWIE gm. Ciechanów (INSTALACJE ELEKTRYCZNE) NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo

Bardziej szczegółowo

Rodos Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej

Rodos Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej Przedmiar Strona 1/5 Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej 2 KNNR 3 0304/01 3 KNNR 5 0405/02 4 KNNR 5 0405/01 5 KNNR 5 0404/06 6 KNNR 5 0406/01 7 KNNR 5 1209/07

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Internat - wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Internat - wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Internat - wymiana instalacji elektrycznych Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

na wspornikach obsadzanych (drut dfe) Wykucie bruzd dla rur RKLG28,RS37 w cegle Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

na wspornikach obsadzanych (drut dfe) Wykucie bruzd dla rur RKLG28,RS37 w cegle Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm Instalacja elektryczna wewnętrzna oraz instalacja odgromowa L.p Kod poz. przed Podstawa nakładu Opis robót Jednostka Ilość jednostek m. 1 2 3 4 5 6 Rozdział 1 Instalacja uziemiająca i odgromowa MontaŜ

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont szatni małej niecki basenu miejskiego w Świnoujściu przy ul. Żerommskiego - roboty elektryczne

Przedmiar robót. Remont szatni małej niecki basenu miejskiego w Świnoujściu przy ul. Żerommskiego - roboty elektryczne Przedmiar robót Obiekt Sporządził Mariusz Wieczorek "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50 Tabela

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa dźwigu osobowego ADRES INWESTYCJI : Łódź, Plac Wolności 10 INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : 90-244 Łódź, ul. Jaracza 77/79 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy

KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Załącznik B KOSZTORYS OFERTOWY ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-3 Roboty instalacyjne elektryczne TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W LINOWIE I W ŻYTKIEJMACH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego mieszkania ADRES INWESTYCJI : Gdańsk-Wrzeszcz, ul.

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych - roboty elektryczne w Pracowni RTG Lp

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych - roboty elektryczne w Pracowni RTG Lp Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 6,800 2 Środek transportowy m-g 0,002 3 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,016 Razem 6,818

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY KOSZTORYS PRZEDMIAR

ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY KOSZTORYS PRZEDMIAR ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY MGR INŻ. ANDRZEJ HODAKOWSKI REGON: 490594089 33-300 NOWY SĄCZ, UL. DUNAJEWSKIEGO 12/1 NIP: 734-115-35-82 tel.: 018 442 05 38, tel. kom.: 0

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10 Przedmiar Data: 2010-07-10 Budowa: Wycena szkód powodziowych Szkoła Podstawowa Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek szkoły Sokolniki. Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432

Bardziej szczegółowo

EDBUD Moduł Kosztorys

EDBUD Moduł Kosztorys I 1 45310000-3 0802-0700 2 45310000-3 0802-0800 3 45310000-3 0401-1200 4 45310000-3 0404-0700 5 0407-0301 Montaż rozdzielnicy nn Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, objętość do 1,00 dm3 pod

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 23/17

Przedmiar robót 23/17 Przedmiar robót 23/17 Obiekt BRANŻA ELEKTRYCZNA - Modernizacja budynku kortów tenisowych na terenie Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10 Kosztorys Data: 2010-07-19 Budowa: Wycena szkód powodziowych Dom Kultury i Ośrodek Zdrowia Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek Domu Kultury i Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 UKŁAD ZASILANIA- LINIA ZASILAJĄCA, ROZDZIELNICE 1.1 Nr STWiOR: ST10 - Instalacje elektrycznei oprawy oświetleniowe - Główny Wyłączxnik Prądu - 0,1 = 0,1 0,1 ~0,1 m2 1.2 Nr STWiOR:

Bardziej szczegółowo

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5 strona nr: 5 Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 21,42 43 KNNR 5/302/5 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym Razem robocizna: r-g 0,407

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B.

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B. Przedmiar robót Data: 2014-06-11 Budowa: Instalacja elektryczna - Roboty instalacyjne elektryczne, Obiekt/Rodzaj robót: Lokalizacja: Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

1. Układanie rurek elektroinstalacyjnych, przebicia. Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 1 KNR /09

1. Układanie rurek elektroinstalacyjnych, przebicia. Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 1 KNR /09 Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - oświetlenie awaryjne klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Data: 2010-01-18 Budowa: Przedszkole m. Kąclowa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Przedszkole m.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bursa Szkolna nr 3 w Łomży. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Strona 1. Dział nr 1. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przedmiar robót. Bursa Szkolna nr 3 w Łomży. Instalacje elektryczne wewnętrzne. Strona 1. Dział nr 1. Instalacje elektryczne wewnętrzne Bursa Szkolna nr 3 w Łomży. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar robót Strona 1 Dział nr 1. Instalacje elektryczne wewnętrzne 1. Kalkulacja własna wykonawcy Demontaż istn. instalacji, osprzętu,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 79 1. 1. 1. Obiekt: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK 1. 1. 1. KNNR 05-0103-040 Element: Zasilanie główne i tablicy rozdzielczej TK Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1. DEMONTAŻ INSTALACJI 1 Demontaż istniejących instalacji 1 kpl. d.1 RAZEM 1.

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1. DEMONTAŻ INSTALACJI 1 Demontaż istniejących instalacji 1 kpl. d.1 RAZEM 1. PRZEDMIAR Adaptacja budynku na potrzeby Brygady Patrolowej Wysokiem Mazowieckiem przy ul. 1 Maja 7 D- II przetarg. BRANŻA ELEKTRYCZNA w Lp. Podstawa Ops i wyliczenia j.m Poszcz. Razem 1 DEMONTAŻ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/9 Modernizacja pomieszczeń w budynku straŝnicyjrg i KP Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/9 Modernizacja pomieszczeń w budynku straŝnicyjrg i KP Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/9 1 KNNR 9 0201/05 2 KNNR 9 0202/05 3 KNNR 9 0301/03 4 KNNR 9 0302/05 5 KNNR 9 0304/03 6 KNNR 9 0401/07 7 KNNR 9 0402/05 8 KNNR 9 0402/06 9 KNNR 9 0402/07 10 KNNR 9 0403/06 11 KNNR 9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przedmiar Robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne ul. Konopnickiej 15, 38-300 Gorlice Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.

Bardziej szczegółowo

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Sporządził

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

m d.1 Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wył. p.poż. 0.16

m d.1 Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wył. p.poż. 0.16 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Raze Tablice bezpiecznikowe, wewnętrzne linie zasilające Wykucie wnęk o głębokości do / ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej - ZK- 0. 0.0 5 7 9 0 0707-0

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Adres : Człopa ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Inwestor WROCKI, DZ. NR 455/3, GM. GOLUB-DOBRZYŃ GMINA GOLUB-DOBRZYŃ, UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ Stawka robocizny PLN/r-g

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót

Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót Instalacja elektryczna w części mieszkalnej budynku głównego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej Przedmiar robót 1. Montaż przewodów i osprzętu instalacyjnego 1 KNNR 5 1207-030-040 Wykucie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ST- 03 Instalacje elektryczne kotłowni gazowej ADRES INWESTYCJI : Wegrów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,...

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie budowa instalacji elektrycznych Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Leżajsk ul. Opalińskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/15. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/15. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/15 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR 4-01 0330/08 2 KNR 5-08 0404/07 3 KNR 5-08 0404/07 4 KNR 4-03w 1001/17 5 KNR 5-08w 0109/03 6 KNR 5-08w 0204/04 7 KNR 5-08w 0405/02 8 KNR 5-08w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016 Przedmiar robót Obiekt REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W BRODNICY PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY Kod CPV 4510000- - Roboty instalacyjne elektryczne Budowa 87-00 Brodnica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje elektryczne świetlicy wiejskiej. Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Ożarki-Olszanka gm. Rutki

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje elektryczne świetlicy wiejskiej. Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Ożarki-Olszanka gm. Rutki PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Instalacje elektryczne świetlicy wiejskiej Adres inwestycji: Ożki-Olszanka g. Rutki Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zaówień Dokuent opracowano przy poocy prograu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY

Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS ŚLEPY I N S T A L A C J A E L E K T R Y C Z N A Obiekt CENTRUM KULTURALNO-TURYSTYCZNE Z INFASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ-ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/10 UP Iwanowice - Roboty modernizacyjne instalacji elektrycznej. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar robót Strona 1/10 UP Iwanowice - Roboty modernizacyjne instalacji elektrycznej. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Strona 1/10 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR-W 4-03 0903/02 2 KNR-W 4-03 1116/03 3 KNR-W 4-03 1124/02 4 KNR-W 4-03 1122/02 5 KNNR-W 9 0406/01 6 KNR-W 4-03 0401/01 7 KNNR-W 9 0301/01

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S301B16A. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S303C16A Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45311000-0 INSTALACA ELEKTRYCZNA 1 KNNR 5 d.1 1209-06 Przebijanie otworów śr. 40 o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 32 32.000 2 KNNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie Przedmiar robót zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Data: 2011-06-08 Obiekt/Rodzaj robót: Elektryczne Lokalizacja: dz. nr 87 przy ul. Żołnierzy WiN 19 we Włodawie Zamawiający: Zakład Karny we Włodawie,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

KOSZTORYS OFERTOWY KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW KOSZTORYS OFERTOWY KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grębkowie ADRES INWESTYCJI : Grębków INWESTOR : GMINA GRĘBKÓW\ ADRES INWESTORA : 0-0 Grębków, ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 m 39 NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 m 39 NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH NADZORY PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANO-INWESTYCYJNYCH 05-300 MIŃSK MAZ. UL. WARSZAWSKA 106 39 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KĄTACH NA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra

PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra ARCHITEKCI TOAGI 15-258 BIAŁYSTOK ul.pod Krzywą 33/1A PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby serwerowni V piętra Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki damskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. sierpień 2012 rok.

Przedmiar robót. sierpień 2012 rok. Przedmiar robót Obiekt Budynek ZUS oddział w Nowym Sączu - Instalacje elektryczne wewnętrzne zasilanie urządzeń klimatyzacji. Kod CPV 45310000-3 Budowa Nowy Sącz ul. Węgierska 11 Inwestor ZUS Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. CPV Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiar robót. CPV Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Przedmiar robót Obiekt Budowa 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 Inwestor Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Wykonawca Z.U.P.H. "CEL-BUD" 63-421 Przygodzice ul. Szkolna 3 CPV 45311100-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18 Przedmiar robót Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18 Budowa: Modernizacja instalacji elektrycznej strona nr: 2 Przedmiar robót Modernizacja instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwe stycja: Budynek Powiatowego Ce ntrum Pomocy Rodz inie - roboty remontowe. Adres: ul. Gen. Władysława Andersa 3, Iława

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwe stycja: Budynek Powiatowego Ce ntrum Pomocy Rodz inie - roboty remontowe. Adres: ul. Gen. Władysława Andersa 3, Iława PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Elektrycz na Inwe stycja: Budynek Powiatowego Ce ntrum Pomocy Rodz inie - roboty remontowe. Adres: ul. Gen. Władysława Andersa 3, 14-200 Iława Kod CPV 1: Nazwa wg CPV

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne wewnętrzne Przedmiar robót Instalacje elektryczne wewnętrzne Obiekt Kod CPV 45315100-9 Inwestor Urząd Miejski w Żywcu 43-300 Żywiec ul. Rynek 2 Sporządził Sprawdził Marcin Bierski mgr inż. Filip Majdak Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ELEMENT: DEMONTAŻ 1 KNR 4-03 d.1 1129-01 Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10 Przedmiar Data: 2010-07-02 Budowa: Wycena szkód powodziowych LZS Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek LZS Sokolniki Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce Kosztorys

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2009-03-16 str. 1 Nr Nazwa Jednostka Ilość Reiza OSP w Bobrowej Woli - reont instalacji elektrycznej Identyfikator koorysu: UGZ01-Reiza OSP w Bobrowej Woli-reont inst-elektrycznej Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK W1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: :

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: : VANELLUS BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 29a tel.(071) 344 82 17, 691022211 Przedmiar robót Inwestor : Obiekt: : Inwestycja : Stadium: Branża: Nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45000000-7 Roboty budowlane ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS Element : INSTALACJE 1 KNR 403 1001 /32 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średn.do 47 mm dla rur RIP36,RIS36,RL47 wykuwane ręcznie -na podłożu ceglanym 89.00 * 1.00 mb Robocizna R R-G 0.6993

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Tysiąclecia 10F/120, Radomsko

PRZEDMIAR. ul. Tysiąclecia 10F/120, Radomsko GRZYBUD Paweł Grzybek Kubiki 2, 97-525 Wielgołyny; ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radosko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45316000-5

Bardziej szczegółowo

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne

Rodos [6299] - Rekomendacja SKB. 1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG. 2. Instalacje wewnętrzne Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Szkoła Poligraficzna w Krakowie Kraków oś. 1000-Lecia Sporządził

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa i nadbudowa zespołu szkół (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Osiek dz. 296/36 (kod - miejscowość)

Przedmiar robót. Przebudowa i nadbudowa zespołu szkół (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Osiek dz. 296/36 (kod - miejscowość) Przedmiar robót Przebudowa i nadbudowa zespołu szkół (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Osiek dz. 296/36 (kod - miejscowość) Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja Instalacji Elekrtycznej Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży

PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja Instalacji Elekrtycznej Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży Data opracowania: 2008-12-18 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Modernizacja Instalacji Elekrtycznej Kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łomży Adres inwestycji: Łomża ul.polna 40A Zamawiający: URZĄD MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych -rem.pomieszczeń przy dzwigu szpitalnym -

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych -rem.pomieszczeń przy dzwigu szpitalnym - Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Razem 0,000 Zestawienie materiałów Strona 5/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Główki bezpiecznikowe szt 8,240 2 Gniazda 2 biegunowe podwójne

Bardziej szczegółowo

Dostawy inwestora Strona 7/7

Dostawy inwestora Strona 7/7 Dostawy inwestora Strona 7/7 Lp Wyszczególnienie Jm Ilość Cena Wartość Materiały 1 Klosze do opraw świetlówkowych szt 6,000 2 Lampy bakteriobójcze ścienne kpl 2,000 3 Oprawy świetlówkowe szt 6,000 Razem

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2010. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminy Niebylec ADRES INWESTYCJI : Niebylec INWESTOR : Gmina niebylec, Bank ADRES INWESTORA : Niebylec BRANŻA : Elektryczna DATA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Pomocy Społecznej Obiekt : Pomieszczenia zlokalizowane na parterze DPS Adres : Poznań, ul. Bukowska 27/29 P R Z E D M I A R R O B Ó T A. Montaż rozdzielnic 1. KNNR 5 0405-10 1,000 szt. montaż

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządził. inż.bud.tomasz Federowicz. Grudzień'2013

Przedmiar robót. Sporządził. inż.bud.tomasz Federowicz. Grudzień'2013 Przedmiar robót Obiekt Adaptacja strychu na część przedszkolną oraz termomodernizacja całego budynku szkoły - instalacje elektryczne Kod CPV 45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Przedmiar robót REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Budowa: BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO,41-400 MYSŁOWICE UL. KRAKOWSKA 2 Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Sąd Rejonowy w Mysłowicach ul.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW RZECZOWYCH W UKŁADZIE K N R

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW RZECZOWYCH W UKŁADZIE K N R 1 Inwestor: GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Bialska 30 21-542 Leśna Podlaska Biała Podlaska 20.05.2008 ZESTAWIENIE NAKŁADÓW RZECZOWYCH W UKŁADZIE K N R (ŚLEPY KOSZTORYS) Budowa: Obiekt: Instalacja: ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - Przedmiar robót.

Kosztorys - Przedmiar robót. Kosztorys - Przedmiar robót. Obiekt Remont pracowni chemicznego badania pasz na terenie zakładu higieny weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy - Branża Budowa 85-090 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

B.U.B.S.S. Licencja 2368. Kosztorys nakładczy

B.U.B.S.S. Licencja 2368. Kosztorys nakładczy B.U.B.S.S. Licencja 2368 Kosztorys nakładczy Centrum kulturalno- oświatowo rekraacyjne Płonczyn gm Wielgie dz nr 96/3, 96/4, 96/6, 96/7 Instalacje elektryczne z przyłączem Data: 2009-02-07 Budowa: Centrum

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Kosztorys ofertowy Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Data: 2009-10-10 Budowa: Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Obiekt: Przebudowa sali

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: DOSTOSOWANIE BUDYNKU nr 32 w RZESZOWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 5 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ. - INSTALACJA HYDRANTOWA Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor:

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach. Nazwa zadania: Inwestor: Załącznik Nr 2 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Przebudowa instalacji elektrycznej oraz budowa instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziaduszycach Inwestor: Zespół Szkół w Dziaduszycach Dziaduszyce

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacja elektryczna

Przedmiar robót. Remont kapitalny sanitariatów uczniowskich w Gimnazjum nr 10 w Gliwicach - Instalacja elektryczna Przedmiar robót Gliwicach - Instalacja elektryczna Data: 2009-03-13 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Gimnazjum nr 10 44-100 Gliwice ul. Lipowa 29 Stawka roboczogodz.: 14,15

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Instalacja monitoringu,oświetlenia zewnętrznego, telewizyjna. Budowa Przedszkole nr 11 w Inwestor Urząd Miejski w śywcu

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacje elektryczne DemontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacje elektryczne DemontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Instalacje elektryczne 1 KNNR 9 d.1 0501-05 DeontaŜ opraw oświetleniowych Ŝarowych 30 30.000 2 KNNR 9 d.1 0501-06 DeontaŜ opraw oświetleniowych świetlówkowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa: Instalacje elektryczne Obiekt: Przedszkole Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów

Przedmiar robót. Budowa: Instalacje elektryczne Obiekt: Przedszkole Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów Przedmiar robót Adaptacja istniejących pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Czernichowie na dwuoddziałowe przedszkole publiczne - etap III - instalacje elektryczne Budowa: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03. NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia - instalacje elektryczne wnętrzowe ADRES INWESTYCJI : Liszno, g. Rejowiec Fabryczny, dz. nr 338, 1630, 329, 303, 71 INWESTOR : Gina Rejowiec Fabryczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja elektryczna - szatnia i sanitariat

Przedmiar robót. Instalacja elektryczna - szatnia i sanitariat Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa Nr 36 Lokalizacja: Kraków ul. Mazowiecka 70 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu: zł Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żyłdo 7,5mm2, układany na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żyłdo 7,5mm2, układany na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5 25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W IAŁYMSTOKU - GRUPA ZAEZPIECZENIA ŁOMŻA 8-400 ŁOMŻA Aleja Legionów 33, Identyfikator: JA Data utworzenia: 206-0-07 Remont bud. biurowo-sztabowego nr 32 na terenie JW w

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR szt RAZEM KNNR

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR szt RAZEM KNNR KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNNR 9 0201-01 Demontaż i ponowny montaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt 1 szt 1.000 2 KNNR 5 0407-04 Rozłącznik lub

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: Gmina Konstantynów. Opracował : mgr inż. Paweł Daniluk

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: Gmina Konstantynów. Opracował : mgr inż. Paweł Daniluk ROBÓT Budowa: Remont i adaptacja dawnej cerkwi unickiej na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej przy GOPS w Konstantynowie Adres: 21-543 Konstantynów ul. Piłsudskiego 27, działka nr 143 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo