Uniwersalne rozwiązanie. Enterprise cloud: Każdy krok przybliża do celu. Big Data. Oracle Database 12c

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersalne rozwiązanie. Enterprise cloud: Każdy krok przybliża do celu. Big Data. Oracle Database 12c"

Transkrypt

1 ORACLE MAGAZINE FOR MIDSIZE COMPANIES Handel elektroniczny przełamuje barierę 50 mld euro Deals.com operator platformy kuponowo-rabatowej oczekuje w tym roku sprzedaży online o wartości 61,84 mld euro w Wielkiej Brytanii, 52,8 mld euro w Niemczech i 36,53 mld euro we Francji. Big Data Analitycy już tu są. Firmy testują nowe obszary zastosowań aplikacji. S 2 Oracle Database 12c Dzięki uaktualnieniu produkt Oracle Database jest bardziej stabilny, szybszy i bezpieczniejszy. S 3 Mobilność Firmy rozwijają swoje aplikacje zgodnie z koncepcją Internet of Things. S 3 Enterprise cloud: Każdy krok przybliża do celu Tworząc chmurę prywatną w przedsiębiorstwie, można osiągnąć większą elastyczność, wyższy poziom bezpieczeństwa danych oraz redukcję kosztów. Odpowiednie strategie przynoszą firmie natychmiastowe korzyści na każdym etapie ich wdrażania. Przetwarzanie w chmurze Platforma jako usługa to model chmury prywatnej przyszłości. S 5 Industry 4.0 Systemy sieciowo połączone kierują producentów systemów w stronę obsługi klienta. S 5 Uniwersalne rozwiązanie chmurowe dla przedsiębiorstw obejmuje wszystkie zadania wykonywane w firmie. Jednak związany z jego wdrażaniem proces przekształcania infrastruktury informatycznej może trwać całe lata, ponieważ ma wpływ na wiele aspektów organizacyjnych firmy oraz dotychczas stosowane role, procesy, zasady i usługi. W celu uniknięcia problemów związanych ze skomplikowanymi współzależnościami zaleca się korzystanie z procedury krokowej, a w każdym etapie należy zdefiniować cel pośredni, który będzie przynosił firmie widoczne korzyści. Pierwszym krokiem powinna być standaryzacja. W ramach tego etapu zaleca się do minimum ograniczyć liczbę producentów, usługodawców oraz składników sprzętowych i programowych. ciąg dalszy na stronie 2 oracle.com/goto/oraclemidsize

2 ciąg dalszy ze strony 1 Serwery, pamięć masową i oprogramowanie należy łączyć w pakiety, którymi łatwo zarządzać. Wynikami ukończenia tego etapu będą szybsza instalacja, niższe koszty oraz mniejsze zagrożenie utratą danych. Drugi krok to konsolidacja dotychczas wykonywanych zadań w ujednoliconej infrastrukturze. Błędem może okazać się jednak przeniesienie każdego zadania na osobną maszynę wirtualną, ponieważ spowoduje to utrzymanie wysokich kosztów zarządzania wieloma instancjami systemu operacyjnego. Zadania należy konsolidować w systemie współużytkowanym. Pozwoli to zmniejszyć nakłady pracy administracyjnej, a w konsekwencji także koszty. Krok trzeci to zapewnienie dostępności usług. W szczególności ważne jest, aby przygotować jak najwięcej zautomatyzowanych usług oraz utworzyć portal, za pomocą którego użytkownicy będą mogli samodzielnie sięgać po potrzebne im zasoby. Dzięki temu firmy będą mogły szybciej reagować na zmiany oraz zachować elastyczność działania. Finalnym krokiem jest stworzenie firmowej chmury, czyli ujednoliconej architektury służącej do wykonywania wszystkich zadań w firmie. Taka architektura oferuje rozbudowane możliwości zarządzania całą infrastrukturą, niezależnie od tego, czy będzie ona dostępna za pośrednictwem chmury publicznej, prywatnej czy hybrydowej. Można dokonać wyboru spośród kilku modeli zapewniania dostępności usług, dzięki czemu firmowa chmura będzie mogła spełniać różne warunki umów SLA oraz wymagania biznesowe. Infrastruktura jest także zawsze dostępna podczas faz konserwacji, a sterowana za pośrednictwem rozwiązania QoS funkcja równoważenia obciążenia gwarantuje, że zawsze są spełnione warunku umów SLA. Do ochrony danych służą polityki zabezpieczeń, oceniające, które dane mają znaczenie krytyczne dla firmy. Big Data: Analitycy udoskonalają przyszłość Prawdopodobnie nie da się uniknąć dalszego przyrostu liczby i rozmiaru coraz większych baz danych na poziomie produkcji oraz zarządzania. Można jednak jeszcze wiele zrobić, zanim projekty Big Data spowodują powstanie nowych obszarów biznesowych lub nowej wiedzy. Niemieckie stowarzyszenie branżowe BITKOM szacuje, że sprzedaż usług Big Data będzie wzrastać średnio o 46 procent rocznie do roku 2016, co oznacza prawie ośmiokrotny wzrost sprzedaży tych usług w ciągu pięciu lat. Działając wspólnie z zarządami firm oraz organizacji z sektora badawczo-rozwojowego, władze Unii Europejskiej zamierzają promować gospodarkę opartą na danych. W związku z tym planowane są inwestycje o wartości 2,5 mld euro. Dwa lata temu prezydent USA Barack Obama ogłosił politykę otwartych danych mającą na celu umożliwienie zarządzania informacjami rządowymi jako zasobem. W dzisiejszych procesach Big Data są wykorzystywane nowoczesne bazy danych, analizy lingwistyczne oraz narzędzia do wizualizacji. Dlatego też niezbędne jest korzystanie z wysoko wydajnych systemów informatycznych, sieci szerokopasmowych oraz praktycznie nieograniczonej ilości pamięci masowej. Wyzwanie pozostaje wciąż takie samo: w jaki sposób indeksowanie i przetwarzanie dużych ilości danych, które mają różne formaty i pochodzą z różnych źródeł, może pomóc firmie zyskać specyficzną wiedzę lub odkryć nowe źródła przychodów. Producent samochodów General Motors dostarcza przekonującego przykładu: dane telematyczne z montowanego w jego samochodach systemu nawigacyjnego OnStar są używane w USA do obliczania stawek ubezpieczeń komunikacyjnych sprzedawanych przez niezależną firmę National General Insurance. Kierowcy przejeżdżający w ciągu roku mniej niż mil mogą uzyskać zniżkę w wysokości nawet 54 procent w stosunku do stawki kierowców pokonujących w ciągu roku o wiele dłuższe dystanse. Mobilność: Technologia 4G powoduje gwałtowne zwiększenie natężenia ruchu związanego z przesyłaniem danych Opracowywany przez firmę Cisco: visual networking index wskazuje, że ruch związany z przesyłaniem danych w sieciach mobilnych w Niemczech wzrośnie siedmiokrotnie w 2015 roku. Oznacza to, że natężenie tego ruchu będzie rosło trzy razy szybciej niż wielkość wolumenu danych przesyłanych za pośrednictwem zwykłych połączeń IP. Oczekiwany jest nawet 23-krotny wzrost ilości danych przesyłanych za pośrednictwem połączeń 4G (LTE), co oznacza, że w Niemczech w 2019 roku przesyłanie danych będzie stanowić 81% całkowitego ruchu związanego z komunikacją mobilną. Na koniec 2014 roku było to tylko 26% całości. Oczekiwany jest także znaczący wzrost wielkości wolumenu danych przesyłanych za pośrednictwem połączeń M2M (machine to machine). Oczekuje się, że między rokiem 2014 a 2019 ilość przesyłanych w ten sposób danych zwiększy się 37 razy, co będzie oznaczać, że komunikacja między urządzeniami będzie stanowić 14% całego ruchu w sieciach mobilnych. Za główną przyczynę tego wzrostu uważa się coraz bardziej intensywne korzystanie z aplikacji chmurowych. Dotychczas zainteresowanie wzbudzał tylko jeden składnik ruchu mobilnego, czyli Voice over WiFi, choć tak naprawdę najczęściej jest to Voice over WLAN (w skrócie VoWLAN). 2 WSZYSTKO O CHMURZE: oracle.com/goto/oracle-cloud/pl

3 Enterprise apps: ofensywa strategii mobilnych Zastosowania urządzeń mobilnych w firmach o średniej wielkości wykraczają poza Mobile Enterprise Management. Obecnie te urządzenia są używane przede wszystkim w celu dostarczania danych, a także tworzenia i zarządzania aplikacjami na smartfony i tablety. Ewolucja strategii mobilnych polega na odejściu od modelu pasywnych urządzeń i kontroli kosztów do modelu aktywnej optymalizacji procesów. Według analityków z firmy IDC menedżerowie ds. IT będą dążyć do znaczącego zwiększenia liczby używanych aplikacji mobilnych. Selektywne rozszerzanie aplikacji komputerowych na urządzenia mobilne zostanie zastąpione przez tworzenie aplikacji od początku przeznaczonych do działania mobilnego, co umożliwi pracownikom wykonywanie ujednoliconych operacji na wszystkich dostępnych urządzeniach końcowych. Aby było to możliwe, aplikacje mobilne muszą być zintegrowane z systemami zaplecza, wyposażone we wszystkie wymagane zabezpieczenia oraz regularnie aktualizowane. Przedstawiciele ponad jednej trzeciej firm biorących udział w badaniu firmy IDC wskazywali, że w ciągu kolejnych dwóch lat zamierzają integrować klientów i partnerów biznesowych za pomocą aplikacji mobilnych. Na rynek sprzętu mobilnego wkraczają także różne urządzenia MDE (mobile data entry) oraz terminale radiowe służące do mobilnego rejestrowania danych. Te dane są następnie od razu przesyłane w celu dalszego przetwarzania albo są początkowo przechowywane na urządzeniu i zbiorczo przesyłane do sieci firmowej po zakończeniu pracy. Cloud computing: Sieć musi gwarantować dostępność Z wykonanego na zlecenie firmy Oracle przez firmę IDG Connect badania wynika, że najważniejszym składnikiem infrastruktury informatycznej w chmurze są efektywne mechanizmy kontroli. 34% respondentów wskazało tę odpowiedź jako najważniejszą. Następne w kolejności były standaryzacja infrastruktury informatycznej (27%), wspomaganie pracy osób podejmujących kluczowe decyzje (25%) oraz wysoka wydajność zarządzania zmianami informatycznymi (17%). W zakresie sieci firmowych za najważniejsze respondenci uznawali zapewnienie dostępności oprogramowania (68%) i baz danych (61%) oraz platformę tworzenia aplikacji (57%). Na podstawie wyników badania wysnuto wniosek, że w ciągu kolejnych dwóch lat największymi wyzwaniami będą bazy danych (29%), tworzenie aplikacji (26%) oraz ich wdrażanie (23%). Badanie dotyczyło głównie wyboru określonego modelu chmury. Wynika z niego między innymi, że zdecydowana większość respondentów (36%) preferuje aktualnie chmury hybrydowe. Oracle Database 12c: smart upgrade dla smart klientów Get SMART hasło firmy Oracle skłania klientów do wykonania uaktualnienia do wersji Oracle Database 12c. Nowe wydanie tego produktu umożliwia firmom bardziej inteligentne reagowanie na zmiany rynkowe, a przy okazji również zmniejszenie kosztów i ograniczenie ryzyka. SMART to skrótowiec wyrażenia Simplifying IT infrastructures, Managing many databases as one, becoming more Agile, Reducing cost and risk whilst increasing revenues, and adopting the latest Technology platform that meets your needs today and is ready for your future needs. Ten opis obejmuje część z najważniejszych innowacji wprowadzonych w oprogramowaniu bazy danych w wersji 12c. W zarządzaniu wieloma bazami danych można teraz korzystać z nowej opcji multi-tenent, która umożliwia szybkie uruchomienie i wyłączanie podłączalnych baz danych (PDB) do kontenera bazy danych (CDB). Dzięki temu możliwe jest współużytkowanie procesów, pamięci RAM oraz dużych słowników danych, które są przechowywane w bazie danych kontenera (CDB). Zastosowanie tej opcji umożliwia zwiększenie efektywności działania już posiadanych systemów. Ponadto ta koncepcja umożliwia błyskawiczne wdrażanie baz danych za pośrednictwem chmury. W ostatnich miesiącach największym zainteresowaniem cieszyła się opcja in memory. Dzięki niej klienci mogą pobierać tabele o wysokim stopniu szczegółowości, poszczególne kolumny, zmaterializowane widoki lub indeksy do pamięci roboczej. Ta koncepcja jest oparta na zasadzie działania hurtowni danych, gdzie tylko niewielka część danych musi być natychmiast dostępna. Inną ważną innowacją jest opcja heat map oraz funkcja automatycznej optymalizacji danych (Automatic Data Optimisation). Funkcja heat map pokazuje, które wiersze i segmenty są najczęściej używane. Na podstawie tych danych klient może za pośrednictwem funkcji ADO definiować zasady kompresowania rzadko używanych danych oraz przenoszenia tych danych do wolniejszej, ale generującej mniejsze koszty, pamięci masowej. Z kolei dane, których dotyczy wiele żądań, będą przechowywane na szybszych, ale za to droższych, dyskach. Ta strategia umożliwia redukcję kosztów obsługi całej pamięci masowej, a jednocześnie zwiększenie efektywności przechowywania danych. Kontakt z-nami: oracle.com/pl/tgb 3 WSZYSTKO O TECHNOLOGII: oracle.com/goto/technology/pl

4 Dialog z klientem: sektor detaliczny jest liderem nowoczesnego marketingu Spersonalizowane i kierowane do wybranej grupy docelowej kampanie marketingowe zwiększają poziom obsługi klientów oraz poprawiają wyniki biznesowe. To ostatnie stwierdzenie zostało potwierdzone przez badanie wykonane przez firmy Oracle i Forrester Consulting na koniec zeszłego roku. Pokazało ono jednak także, że nie we wszystkich segmentach rynku osiągnięto takie same sukcesy w tym zakresie. Big data: oprogramowanie zastępuje statystyków w pracach analitycznych Coraz większe znaczenie systemów Big Data w gospodarce i sektorze badawczo-rozwojowym powoduje zwiększone zapotrzebowanie na statystyków i matematyków na rynku pracy. Już w lipcu zeszłego roku Brytyjskie Królewskie Towarzystwo Statystyczne (British Royal Statistical Society) ostrzegało przed nadchodzącym deficytem wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie generować korzyści ekonomiczne na podstawie dużych ilości danych. Dlatego też opisane w bieżącym artykule technologicznym nowe metody badawcze mają za zadanie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy programy komputerowe będą w stanie wykonywać pracę statystyków. Celem jest opracowanie oprogramowania generującego zrozumiałe raporty na podstawie nieprzetworzonych danych, czyli oprogramowania opisującego trendy ukryte w słowach i diagramach. Zoubin Ghahramani, profesor inżynierii informatycznej na Uniwersytecie Cambridge, przedstawił ostatnio system tego rodzaju, który już teraz dostarcza interesujących wyników. Na przykład był on w stanie wygenerować automatyczny raport na podstawie danych dotyczących natężenia ruchu lotniczego w ciągu stulecia. Ten raport zawierał nie tylko matematyczne objaśnienia zidentyfikowanych trendów, ale także umożliwiał tworzenie prognoz dotyczących przyszłości. Mimo to statystycy prawdopodobnie zawsze będą potrzebni do dokonania finalnej oceny. Oprogramowanie rozpoznało fakt regularnego zwiększania natężenia ruchu lotniczego w okresie letnim, ale nie było w stanie podać rozsądnych przyczyn tego faktu (podróże wakacyjne w okresie wakacyjnym). Nie ma jednak wątpliwości, że komputerowe systemy statystyczne znacząco pomagają w pracy z danymi. Z badania Why You Need to Be A Modern Marketer: The Business Impact Of Marketing Maturity In The Age Of The Customer wynika, że 46% sieci sklepów detalicznych używa już mechanizmów inteligentnego wyboru grupy docelowej w celu efektywniejszego komunikowania się z klientami, podczas gdy w innych branżach korzysta z nich tylko 31 % firm. W 42% sieci sklepów detalicznych prowadzony jest także zintegrowany marketing wielokanałowy. Jednak, jak wynika z odpowiedzi na dalsze pytania tego badania, wiele firm nie wdrożyło jeszcze najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Badaniem objęto 492 osoby podejmujące decyzje dotyczące marketingu z 20 branż w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Przenieś raportowanie do Chmury. Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej: Chcesz czytać ONE Magazine w wersji cyfrowej, a może ominął Cię ostatni numer? Wystarczy zeskanować nasz kod QR, wybrać numer ONE Magazine i język, a następnie czytać go w wersji online. 4 WSZYSTKO O SYSTEMACH: oracle.com/goto/it-infrastructure/pl

5 Industry 4.0: Sektor produkcyjny definiuje się na nowo Branża produkcyjna doświadcza rozległych zmian. Trwa rywalizacja o czołowe miejsca w stawce liderów rozwoju technologicznego. Firmy produkcyjne na całym świecie zwiększają wykorzystanie połączonych z siecią, programowalnych urządzeń komunikacyjnych, punktów pomiarowych i maszyn, które w sposób niezależny od człowieka wymieniają informacje, inicjują wykonywanie określonych akcji i kontrolują się wzajemnie. Dzięki temu nawet produkcja krótkich serii produktów może przynosić zyski średniej wielkości firmom. Jednocześnie ta cyfrowa transformacja ma wpływ na branżę, która ma wielkie znaczenie dla wielu gospodarek. Od 2011 roku jest realizowana inicjatywa rządu USA o nazwie AMP 2.0 (Advanced Manufacturing Partnership), która ma na celu utrzymanie przewodniej roli Ameryki w dziedzinie nowych technologii. Inicjatywą AMP 2.0 kierują najważniejsi menedżerowie oraz najlepsi naukowcy. W międzyczasie rząd Niemiec prowadzi pod hasłem Industry 4.0 własny program high-tech mający na celu rozwój produkcji przemysłowej opartej na sieci. Według prognoz Instytutu Fraunhofera opracowanych dla organizacji Industrial Engineering i International Labour Organisation oraz stowarzyszenia branżowego BITKOM program Industry 4.0 powinien zwiększyć wartość produkcji w głównych gałęziach przemysłu o ok. 78 mld euro do 2025 roku. W ramach tego programu są wprowadzane w życie Cloud computing: Rozwój modelu PaaS Model Platform as a service (PaaS) jest obecnie uważany za trzecie pod względem ważności zagadnienie związane z chmurami prywatnymi. W ciągu następnych kilku lat powinno to jednak ulec zmianie. Wyniki badania zleconego przez firmę Oracle firmie IDG Connect wskazują, że większość firm (36 procent) wybiera obecnie rozwiązania chmur hybrydowych, następnie chmur prywatnych (32 procent), a następnie chmur publicznych (17 procent). Według przedstawicieli tych firm, najważniejszym argumentem przemawiającym za chmurą prywatną jest krótki czas realizacji. Niemniej jednak uczestniczący w badaniu menedżerowi wskazywali kilka zagrożeń. Za główne problemy uznawali bezpieczeństwo danych, integrację z istniejącymi aplikacjami, wymagane kwalifikacje oraz koszty sprzętu. 68 procent respondentów jako najważniejszy obszar zastosowań chmury prywatnej wskazało rozwiązania Software as a Service (SaaS), 61 procent rozwiązania Database as a Service (DaaS), a 57 procent rozwiązania Platform as a Service. Wyniki badania opracowano na podstawie ankiet wypełnionych przez 300 dyrektorów z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Francji, Republiki Południowej Afryki oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. nowe modele biznesowe z zakresu inżynierii maszynowej i przemysłowej. Duży nacisk położono na przejście od samych produktów do prac remontowo-konserwacyjnych w ramach obsługi klienta. Oczekuje się, że począwszy od 2020 roku mniejsze części zamienne będą produkowane na żądanie na miejscu, na przykład za pomocą drukarek 3D. Głównymi zaletami takiego podejścia będzie ich błyskawiczna dostępność oraz redukcja kosztów związanych z logistyką i magazynowaniem. Dużą rolę mają też odgrywać centra druku 3D, które będą zaopatrywać klientów z pominięciem tradycyjnych łańcuchów logistycznych. Jednak z badania przeprowadzonego przez firmę McKinsey w wiodących przedsiębiorstwach produkcyjnych wynika, że w 40 procentach z nich decydenci nie traktują drukowania 3D poważnie, podczas gdy w 12 procentach druk 3D jest uważany za rozwojowy. Niemniej jednak przedstawiciele dwóch trzecich spośród badanych firm przyznali, że w ogóle nie prowadzą systematycznych prac nad rozwojem zyskujących aktualnie popularność nowych technologii. Optymalizacja procesów przemysłowych oraz produkcja w połączonych w sieć i przejrzystych łańcuchach już dziś jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na zdolność konkurowania na globalnym rynku. Lepsza infrastruktura IT główną korzyścią z wdrożenia chmury Sponsorowane przez firmę Oracle badanie dotyczące usług SaaS, przeprowadzone przez IDC wśród 160 firm w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Europie Wschodniej, pokazało, że w opinii biznesu kluczowymi korzyściami z wdrożenia chmury są: obniżenie kosztów, usprawnienie procesów oraz zwiększenie produktywności. Najważniejsze wskaźniki badania: Lepsza technologia 58% Szybkie wdrażanie systemów IT 53% Realizacja większej liczby projektów przy tej samej liczbie pracowników 51% Standaryzacja 50% Dostęp do większych kompetencji informatycznych 49% Dostęp do najnowszych produktów i kompetencji 48% Przedsiębiorstwa szukają nowych rozwiązań dostępnych lokalnie i w modelu SaaS. Ponad 60% badanych firm korzysta już z rozwiązań chmurowych lub jest w trakcie ich wdrażania. 5

6 Megabit dostawca Systemu Zarządzania Infrastrukturą Mb_GIS Utility Megabit Sp. z o.o. projektuje, dostarcza i rozwija zaawansowane rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw sieciowych oraz systemy automatyki przemysłowej. Wieloletnia działalność pozwoliła nam dobrze poznać potrzeby naszych Klientów i daje gwarancję, że dostarczane przez nas rozwiązania są doskonale dopasowane do ich oczekiwań. Więcej na Bezpieczeństwo online: Nowe algorytmy przyspieszają skanowanie aplikacji internetowych Ręczne testy nie wystarczają już do identyfikowania dużej liczby aplikacji internetowych w niektórych firmach oraz efektywnego skanowania ich pod kątem luk w zabezpieczeniach. Firma Qualys przedstawiła właśnie najnowszą wersję swojego rozwiązania Web Scanning Application (WAS), które jako jedno z pierwszych oferowało funkcję ciągłego skanowania progresywnego. W rozwiązaniu WAS jest używany algorytm powodujący, że skanowane są tylko te części witryn internetowych, które uległy zmianie od czasu ostatniego testu, dzięki czemu łączne obciążenie ulega znacznemu zmniejszeniu. To identyfikujące dziury i luki w zabezpieczeniach, takie jak iniekcje kodu SQL i wykonywanie skryptów obejmujących wiele witryn (XSS), rozwiązanie ma umożliwiać firmom zagwarantowanie bezpieczeństwa ich aplikacji internetowych. Wśród nowych możliwości znajdują się m.in. rozszerzone funkcje raportowania. Trendy IT 2015: Sieci społecznościowe tracą, inicjatywa Industry 4.0 zyskuje Trwa rozwój koncepcji Internet of Things. Słowem-kluczem w zakresie produkcji i logistyki jest z kolei Industry 4.0. W badaniu dotyczącym najważniejszych trendów inicjatywa Industry 4.0 po raz pierwszy była wymieniana w pierwszej piątce ważnych tematów w branży IT. Na pierwszym miejscu uplasowało się przetwarzanie w chmurze (64% odpowiedzi), a na drugim (61% odpowiedzi) ubiegłoroczny zwycięzca, czyli problem z bezpieczeństwem związany ze skandalem w agencji NSA. Trzecie miejsce zajęły Big data i analizy dużych wolumenów danych (48% odpowiedzi), a na czwartym miejscu znalazła się inicjatywa Industry 4.0 (42% odpowiedzi). Technologie mobilne (40% odpowiedzi) znalazły się na miejscu piątym, co oznacza spadek o dwa miejsca w porównaniu z zeszłorocznym rankingiem. Innym ważnym trendem wskazywanym przez ankietowanych przedstawicieli firm informatycznych była inicjatywa Enterprise 2.0, czyli zastosowanie w firmie form współpracy obejmujących sieci społecznościowe i rozwiązania informatyczne. Z kolei tematy dotyczące mediów społecznościowych i biznesu w sieciach społecznościowych poważnie straciły na znaczeniu (spadek z 28% w zeszłym roku do 16% w tym). Copyright 2015, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Obrazy: AndreasJ - Fotolia, MittelstandsWiki Dokument ten służy wyłącznie celom informacyjnym, a jego treść może ulec zmianie bez powiadomienia. Nie jest on objęty gwarancją braku błędów ani nie podlega innym gwarancjom lub warunkom wyrażonym ustnie bądź dorozumianym na podstawie przepisów prawa, w tym gwarancji i rękojmi handlowej lub przydatności do określonego celu. Szczególnie zastrzega się brak odpowiedzialności prawnej związanej z dokumentem, a treść niniejszego dokumentu nie zawiera bezpośrednich ani pośrednich zobowiązań umownych. Nie może on być w żadnym celu powielany ani przesyłany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób elektronicznie lub mechanicznie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Oracle. Oracle jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle Corporation i/lub jej podmiotów stowarzyszonych. Oracle nie ponosi odpowiedzialności za oferty, produkty i usługi partnerów oraz nie udziela żadnych gwarancji związanych z tymi ofertami, produktami i usługami. Prosimy poddać recyklingowi. Oracle opracowuje zasady postępowania. Czasopismo z makulatury, wydrukowano atramentami roślinnymi. PL Firma Oracle opracowuje zasady postępowania i produkty, które pomagają chronić środowisko. ORACLE MAGAZINE FOR MIDSIZE COMPANIES

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce W Y Z W A N I A 20 Trendy HP potrzebuje partnerów do promocji chmury 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce Prometeusz - nie tylko superszybki i mocny, ale i superbezpieczny 32 HP OneView Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku.

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku. Mobilność 1 Spis treści Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność Leszek Maśniak z Gartnera, w rozmowie z Robertem Jesionkiem 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku Strategie

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE. www.crn.pl. Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich.

VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE. www.crn.pl. Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich. WYDANIE SPECJALNE grudzień 2012 ISSN 1640-9183 www.crn.pl Partnerem dodatku jest Piotr Fąderski, Country Manager VMware a w Polsce i krajach bałtyckich VMware stawia na partnerów WYDANIE SPECJALNE Nowe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznej

BIZNES PLAN. Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznej BIZNES PLAN Branżowe Centrum Kompetencji dla branży informatycznej InnoCo Sp. z o.o. Styczeń 2011 Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 1. Strategia...4 1.1. Misja...4 1.2. Wizja...4 1.3. Cele...4 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003

Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003 STRESZCZENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ Odliczanie do zakończenia wsparcia dla systemu Windows Server 2003 Sponsorowane przez: Intel Andrew Buss Maj 2015 Andreas Olah KONTEKST Dziesięć lat temu firma Microsoft

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji Business Intelligence Mądrość i piękno informacji 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści Big Data w stronę gospodarki opartej na wiedzy Tomasz Słoniewski, IDC Poland Dokąd zmierza BI Wojciech M.

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ BRANŻOWYM LIDEREM!

BĄDŹ BRANŻOWYM LIDEREM! 2011 WYDANIE 15 ROZWIĄZANIA DLA LIDERÓW BIZNESU W TYM NUMERZE BIULETYNU ONE NAJWAŻNIEJSZE SĄ KORZYŚCI Co robić, gdy firma się rozwija, a jej oprogramowanie okazuje się niewystarczające ABY SZYBCIEJ OSIĄGNĄĆ

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo