Program COSME Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz MŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program COSME Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz MŚP 2014-2020"

Transkrypt

1 2014 Monika Łuczak Departamentu Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Program COSME Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz MŚP Warszawa,

2 Program COSME ( ) Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw

3 Program COSME ( ) Kontynuacja Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme). Zasadnicze działania COSME: Wspieranie przedsiębiorczości Promowanie dostępu do finansowania Tworzenie nowych przedsiębiorstw

4 Program COSME ( ) skierowany jest zwłaszcza do: Przedsiębiorców, którzy skorzystają z łatwiejszego dostępu do finansowania swojej działalności gospodarczej. Obywateli, którzy mają problemy związane z założeniem lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Władz państw członkowskich UE, które uzyskają lepsze wsparcie dla działań zmierzających do opracowania i realizacji skutecznych reform polityki.

5 Budżet programu COSME Całkowity budżet 2,3 mld euro 1,4 mld euro Instrumenty finansowe

6 Cele szczegółowe programu COSME: (1) Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP (kapitałowe i dłużne) ~1,4 mld EUR (2) Poprawa dostępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz także na poziomie globalnym budżet ~ 61 mln EUR (3) Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałość przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki 24 mln EUR (4) Krzewienie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości

7 (2) Poprawa dostępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz także na poziomie globalnym 1. Enterprise Europe Network ponad 600 ośrodków w UE, a także poza UE (30 w Polsce) ośrodki Enterprise Europe Network znajdują się w ponad 60 krajach afiliowane są przy instytucjach otoczenia biznesu takich jak np..: izby przemysłowo-handlowe, centra transferu technologii czy agencje rozwoju regionalnego, Unijny portal Enterprise Europe Network: Portal polskiej sieci:

8 (2) Poprawa dostępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz także na poziomie globalnym 1. Enterprise Europe Network Ośrodki wspierają innowacyjność i aktywność międzynarodową przedsiębiorstw poprzez: Działania informacyjne i doradcze ( z zakresu prawa i polityk UE, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE; Organizację szkoleń, warsztatów i seminariów; Pomoc w poszukiwaniu parterów handlowych, w tym wspieranie udziału firm z sektora MŚP w targach kooperacyjnych, misjach handlowych i spotkaniach brokerskich; Usługi z zakresu transferu technologii, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi; Wspieranie udziału MŚP w programie COSME i H2020 (w szczególności w Instrumencie dla MŚP); Promowanie i ułatwienie działań mających na celu efektywne i zrównoważone korzystanie przez MŚP ze środowiska i jego zasobów.

9 (2) Poprawa dostępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz także na poziomie globalnym 1. Enterprise Europe Network Giełda kooperacyjna dla przedsiębiorczych kobiet Superwomen Matchmaking października 2014 r. w fińskim Turku Głównie dla branż przemysłów kreatywnych, turystycznej (w tym rozwiązania IT) oraz life science; Wydarzenie zostanie zorganizowane przez ośrodki sieci EEN podczas targów Skilled Women Trade Fair 2014 Termin rejestracji 16 października br. Rejestracja:

10 (2) Poprawa dostępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz także na poziomie globalnym 2. Portal Your Europe Został uruchomiony w celu udzielania pomocy przedsiębiorcom w pełnym wykorzystaniu możliwości, które oferuje jednolity rynek europejski. Your Europe jest wielojęzycznym (23 języki urzędowe UE, oprócz gaelickiego) i praktycznym przewodnikiem na temat prowadzenia działalności gospodarczej w każdym z krajów Unii Europejskiej. Ma on za zadanie zarówno uzupełniać, jak i wspierać usługi Enterprise Europe Network. Portal zawiera 8 działów tematycznych

11 Portal Your Europe

12 (2) Poprawa dostępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz także na poziomie globalnym 2. IPR SME Help Desk Ośrodki IPR SME Helpdesk w Chinach, Ameryce Łacińskiej (zwłaszcza państwa MERCOSUR) i Azji Południowo-Wschodniej (zwłaszcza państwa ASEAN) będą świadczyły MSP usługi doradztwa i wsparcie merytoryczne z zakresu praw własności intelektualnej (PWI) na rynkach wschodzących. Działalność IPR SME Helpdesk ma za zadanie udzielić praktycznych odpowiedzi m.in. na następujące wyzwania: podrabianie produktów wprowadzanych na rynek europejski, konstruktywna współpraca z organami administracji państwowej i/lub usługodawcami przy egzekwowaniu praw własności intelektualnej, zabezpieczenie praw własności intelektualnej przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na rynku wschodzącym i w trakcie jej prowadzenia.

13 (2) Poprawa dostępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz także na poziomie globalnym 2. IPR SME Help Desk Ochrona praw własności intelektualnej w Chinach (China IPR SME Helpdesk ) Ochrona praw własności intelektualnej w Ameryce Łacińskiej (MERCOSUR IPR SME Helpdesk) Ochrona praw własności intelektualnej w Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN IPR SME Helpdesk)

14 (2) Poprawa dostępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz także na poziomie globalnym 3. Europejsko-Japońskie Centrum ds. Współpracy Przemysłowej (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) Europejsko-Japońskie Centrum ds. Współpracy Przemysłowej jest przedsięwzięciem KE i rządu japońskiego. To organizacja non profit mająca na celu promowanie m.in. dzięki coraz lepszemu wykorzystaniu możliwości oferowanych przez Enterprise Europe Network wszelkich form współpracy przemysłowej, handlowej i inwestycyjnej oraz wymianę doświadczeń i know-how między przedsiębiorstwami z UE i Japonii. Zgodnie ze strategiami rozwoju realizowanymi przez Unię Europejską i Japonię w najbliższych latach będzie kontynuowana pomiędzy nimi współpraca w zakresie: wsparcia internacjonalizacji MSP, podnoszenia świadomości wśród MSP na temat negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu i potencjalnych skutkach jej podpisania.

15 (2) Poprawa dostępu do rynków, szczególnie unijnych, lecz także na poziomie globalnym 3. Polityka Współpracy Przemysłowej (Industrial Policy Cooperation) UE prowadzi dialog w zakresie zmniejszania barier handlowych, współpracy inwestycyjnej i stałej poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorczości z takimi państwami, jak: Brazylia, Kanada, Chiny, Indie, Japonia, Rosja i USA. Realizacja tych celów jest ważna zarówno dla MSP z państw unijnych, krajów kandydujących i stowarzyszonych z UE, jak i pozostałych państw trzecich. Cel - znalezienie sposobów zmniejszenia obciążeń finansowych będących wynikiem zróżnicowanych przepisów, np. poprzez ustanowienie regulacji opierających się na uznanych przez wszystkie strony normach lub poprzez wzajemne uznawanie wyników procedur oceny zgodności.

16 (3) Poprawa warunków konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki Łącznie realizowanych będzie 17 działań Budżet - 24 mln EUR

17 (3) Poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym w sektorze turystyki E-umiejętności na rzecz konkurencyjności i innowacji Internacjonalizacja MŚP dzięki klastrom Europejska Strategia na rzecz Kluczowych Technologii Wspomagających KET Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Plan działania Budownictwo 2020 Zasady dobrych Praktyk w łańcuchu żywnościowym Podniesienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju turystyki europejskiej

18 Podniesienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju turystyki europejskiej W UE sektor turystyki, czyli biura podróży i dostawcy usług turystycznych ok. 1,8 mln przedsiębiorstw (głównie MŚP). Wypracowuje ok. 5% unijnego PKB, Daje zatrudnienie 5,2% osób aktywnych zawodowo (ok. 10 mln osób), Z powiązanymi sektorami 10% unijnego PKB i 12% ogólnej liczby zatrudnionych. Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie; wspieranie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości; konsolidacja wizerunku i widoczności Europy jako zbioru kierunków turystycznych wysokiej jakości i opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju; pełne wykorzystanie potencjału różnych obszarów polityki i instrumentów finansowych UE na rzecz rozwoju turystyki.

19 Podniesienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju turystyki europejskiej Konkursy dla branży turystycznej ogłaszane w ramach COSME 08/08/2014 Transnational cultural tourism products and Tourism and accessibility for all Deadline: 21/10/2014 (127-G-ENT-PPA ) Theme A: Cooperation projects to support transnational tourism based on European cultural and industrial heritage projekty wpierające turystykę międzynarodową w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przemysłowe; Theme B: Fostering accessible tourism entrepreneurship and management projekty, których celem jest sprzyjanie i pomoc w budowaniu potencjału do zarządzania przedsiębiorstwem z branży turystycznej. 01/06/2014 Cultural Routes and Luxury Goods Deadline: 04/11/2014 (COS-WP ) Celem tego konkursu jest pobudzenie współpracy pomiędzy sektorem turystycznym a sektorem dóbr luksusowych poprzez stworzenie tzw. Ścieżek Kultury łączących turystykę z dobrami luksusowymi (perfumy, czekolada czy biżuteria).

20 Podniesienie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju turystyki europejskiej Konkursy dla branży turystycznej ogłaszane w ramach COSME 10/10/2014 Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and medium seasons Deadline: 15/01/2015 (COS-TFLOWS ) Celem jest wzmocnienie przemysłu turystycznego poprzez wydłużenie sezonu turystycznego i zachęcenie do mobilności osoby starsze (55+) i młode (15 29)

21 (4) Krzewienie przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości Działania ogłaszane przez KE w trybie konkursowym tzw. Specific Actions Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców Przedsiębiorczość kobiet Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości E-przedsiębiorczość Konferencje, wymiana dobrych praktyk, etc.

22 2014 Monika Łuczak Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tel Dziękuję za uwagę!

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) B. Mikołajczyk, Polityka UE wobec MSP Bożena Mikołajczyk * Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Polska niebawem uzyska pełne członkostwo w Unii Europejskiej. Zanim jednak

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Koncepcja rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji Zadanie nr 7 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 MARIA BIAŁASIEWICZ Uniwersytet Szczeciński WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDIĘBIORSTW WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME)

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Seminarium Biuro POLSCA Bruksela, 18 grudnia 2013 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Regiony i miasta przyjazne MŚP

Regiony i miasta przyjazne MŚP Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo