Polacy nie znają programów lojalnościowych oferowanych przez super- i hipermarkety, nawet jeśli z nich korzystają FREE ARTICLE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polacy nie znają programów lojalnościowych oferowanych przez super- i hipermarkety, nawet jeśli z nich korzystają FREE ARTICLE. www.research-pmr."

Transkrypt

1 FREE ARTICLE Polacy nie znają programów lojalnościowych oferowanych przez super- i hipermarkety, nawet jeśli z nich korzystają Autorzy: Zofia Bednarowska, Urszula Blak Lipiec 2012

2 Polacy mają problem ze spontanicznym wymienieniem znanych im programów lojalnościowych oferowanych przez supermarkety. Wśród badanych 13% kojarzy jedynie sklepy, które posiadają programy lojalnościowe, jednak nie zna nazw tych programów, wynika z badania PMR Research dotyczącego korzystania z programów lojalnościowych oferowanych przez super- i hipermarkety. Spontaniczna i wspomagana znajomość programów lojalnościowych w Polsce Jak wynika z badań, Polacy cechują się bardzo niską znajomością spontaniczną, jak i wspomaganą programów lojalnościowych oferowanych przez super- i hipermarkety. Jedynie 1 respondentów zna na poziomie spontanicznym (potrafi samodzielnie wymienić dany program) program Clubcard w Tesco, niecałe 9% wskazuje na program Payback oferowany w sieci Real, niemal 6% przychodzi do głowy program Rodzinka (Carrefour), a 3% program Skarbonka, który jest dostępny w Auchan. Pozostałych sześć programów dostępnych w sieciach handlowych w Polsce w ogóle nie jest wymienianych przez ankietowanych przy badaniu znajomości spontanicznej. Wśród respondentów 13% potrafi wymienić jedynie nazwy sklepów, w których są programy lojalnościowe, natomiast nie zna konkretnych nazw tych programów. Jeżeli chodzi o znajomość wspomaganą (odczytanie badanym listy programów lojalnościowych), to ponad jedna czwarta respondentów wymienia program Clubcard, niecałych 25% program Payback, nieco ponad jedna piąta badanych wskazuje na program Skarbonka, a 16% na program Rodzinka. Najmniej znanymi wśród ankietowanych są programy Premia oferowane w sieci sklepów Selgros oraz Chomiczek dostępny w Dobosz Market.

3 Spontaniczna i wspomagana świadomość programów lojalnościowych w Polsce Program Clubcard (Tesco) 1 26% Program Payback (Real) 9% 24% Program Rodzinka (Carrefour) 6% 16% Program Skarbonka (Auchan) 3% 2 Klub Makro Pro (Makro) Program Lojalnościowy sieci Sklepów Piotr i Paweł Klub Konesera (Alma) Program Premia (Selgros) Program Lojalnościowy Żółta Karta (Sieci Lewiatan) Program Chomiczek (Dobosz Market) 4% 8% 4% Świadomość spontaniczna Świadomość wspomagana Wyniki nie sumują się do 10, ponieważ możliwe było udzielenie kilku odpowiedzi. N=600. Pominięto odpowiedź trudno powiedzieć. Deklarowane uczestnictwo w programach lojalnościowych Spośród 600 osób biorących udział w badaniu, jedynie jedna trzecia zadeklarowała, że uczestniczy w przynajmniej jednym programie lojalnościowym oferowanym przez sieć super- lub hipermarketów. Wśród tych osób nieco ponad 16% uczestniczy w programie Clubcard, a 14% wskazało na udział w programie Payback. W pozostałych programach uczestniczy bardzo mały odsetek badanych. W programie Chomiczek nie bierze udziału żaden z respondentów. Uczestnictwo w programach lojalnościowych, 2012 Program Clubcard (Tesco) Program Payback (Real) Program Skarbonka (Auchan) Program Rodzinka (Carrefour) Klub Konesera (Alma) Program Lojalnościowy sieci Sklepów Piotr i Paweł Inne Klub Konesera (Alma) 5% 5% 14% 16% Program Premia (Selgros) Program Lojalnościowy Żółta Karta (Sieci Lewiatan) Program Chomiczek (Dobosz Market) Wyniki nie sumują się do 10, ponieważ możliwe było udzielenie kilku odpowiedzi. N=268. Pominięto odpowiedź trudno powiedzieć.

4 Około 55% osób biorących udział w programie lojalnościowym przystąpiło do niego dwa, trzy i więcej lat temu. Zbiegło się to w czasie z okresem niepewności spowodowanym kryzysem na światowych rynkach gospodarczych i finansowych, podczas którego konsumenci chętnie korzystali z promocji i upatrywali okazji do oszczędności. Okres uczestnictwa w programie lojalnościowym w podziale na płeć respondentów 26% 29% 18% tygodnia 4% 4% miesiąca 13% 1 kilku miesięcy Kobiety 9% 8% roku Wskazania respondentów deklarujących uczestnictwo w programie lojalnościowym. N=185. Pominięto odpowiedź trudno powiedzieć. 22% ponad roku Mężczyźni 3 ponad 2 lat 25% ponad 3 lat lub dłużej Różnica w znajomość programów lojalnościowych między osobami, które w nich uczestniczą, a tymi, które tego nie robią, jest wyraźnie zauważalna. Jedynie jedna piąta badanych, która nie uczestniczy w żadnym programie lojalnościowym zna najbardziej popularne programy, takie jak Clubcard i Payback. Świadczy to o bardzo małym zainteresowaniu konsumentów programami lojalnościowymi oferowanymi przez sieci super- i hipermarketów. Może to być spowodowane brakiem działań ze strony tych marketów mających zainteresować konsumentów korzyściami oferowanymi przez programy lojalnościowe. Znajomość programów lojalnościowych przez osoby które w nich uczestniczą i nie uczestniczą, % % 22% 2 16% 16% 19% 16% 13% 7% 9% 1 9% 8% 5% 3% 5% 4% Program Clubcard (Tesco) Program Payback (Real) Program Skarbonka (Auchan) Program Rodzinka (Carrefour) Klub Makro Pro (Makro) Uczestnczy Program Lojalnościowy sieci Sklepów Piotr i Paweł Klub Konesera (Alma) Nie uczestniczy Program Lojalnościowy Żółta Karta (Sieci Lewiatan) Program Premia (Selgros) Program Chomiczek (Dobosz Market)

5 Główne powody przystąpienia do programu lojalnościowego Najczęstszym powodem przystąpienia do programu lojalnościowego jest częste robienie zakupów w danej sieci sklepów wskazała tak ponad połowa badanych. Około jedna trzecia respondentów przystąpiła do programu ze względu na możliwość otrzymywania dodatkowych zniżek czy rabatów, które są oferowane wyłącznie uczestnikom danego programu. Możliwość otrzymania nagród rzeczowych, gadżetów z logo firmy czy dostawanie aktualnych informacji o promocjach w danym sklepie są znacznie rzadszymi powodami decydującymi o przystąpieniu do programu lojalnościowego. Wśród odpowiedzi z kategorii inne znalazły się między innymi takie powody przystąpienia do programu, jak propozycja od pracownika danej sieci, namowa kogoś z rodziny, przypadek lub fakt, że dzięki uczestnictwu w programie można otrzymywać dodatkowe zniżki np. na stacjach benzynowych lub w bankach. Główne powody przystąpienia do programu lojalnościowego, 2012 Częste robienie zakupów w tej sieci sklepów 52% Dodatkowe zniżki, rabaty dla uczestników programu Chęć uzyskania nagród rzeczowych Inne Dostawanie gratisów, gadżetów z logo firmy Dostawanie aktualnych informacji o promocjach 8% 7% 6% 5% 3 Wskazania respondentów deklarujących uczestnictwo w programie lojalnościowym. N=189. Główne korzyści płynące z uczestnictwa w programie lojalnościowym Dla 45% respondentów największą korzyścią wynikającą z uczestnictwa w programie lojalnościowym są dodatkowe zniżki i rabaty. Dla niemal jednej trzeciej badanych główną zaletą jest natomiast możliwość wymiany zebranych punktów na nagrody.

6 Główna korzyść z uczestnictwa w programie lojalnościowym w podziale na płeć, % 38% 45% 37% 37% 29% 29% 29% 13% 18% 15% 7% 5% 6% 4% Dodatkowe zniżki rabaty Możliwość wymiany zebranych punktów na nagrody Nie widzę żadnych korzyści Oszczędność pieniędzy Inne Kobiety Mężczyźni Ogółem Wskazania respondentów deklarujących uczestnictwo w programie lojalnościowym. N=182. Pominięto odpowiedź trudno powiedzieć. Dla kobiet bardzo ważna jest możliwość zaoszczędzenia na zakupach, natomiast mężczyźni częściej niż kobiety nie dostrzegają żadnych korzyści związanych z uczestnictwem w danym programie partnerskim. Ze względu na fakt, że możliwość wymiany zebranych punktów na nagrody jest jedną z ważniejszych korzyści płynących z posiadania karty lojalnościowej (29% badanych), poproszono respondentów o odpowiedź na pytanie, czy kiedykolwiek udało im się wymienić zgromadzone w programie punkty na nagrody. Niemal 39% spośród nich chociaż raz wymieniła zebrane punkty na nagrody, natomiast ponad połowa tego nie zrobiła. Jest to bardzo interesujące, biorąc pod uwagę fakt, iż ponad połowa respondentów uczestniczy w programie już od ponad dwóch lub trzech lat, czyli wystarczająco długo, żeby uzbierać wymaganą ilość punktów i zamienić je na nagrody. Procent osób, które wymieniły zebrane punkty na nagrody 1 39% 5 Wymienił Nie wymienił Nie dotyczy Wskazania respondentów deklarujących uczestnictwo w programie lojalnościowym. N=188.

7 Powody nieuczestniczenia w programach lojalnościowych Polacy nie uczestniczą w programach lojalnościowych głównie dlatego, że nie są tym zainteresowani wskazało tak 5 badanych. Dla blisko 12% respondentów korzyści są z kolei zbyt małe, zaś ponad 7% badanych twierdzi, że nikt im nie zaproponował uczestnictwa w takim programie. Nieco mniejszy odsetek ankietowanych osób nie robi zakupów w super- i hipermarketach lub ma do nich zbyt daleko. Sporadycznie pojawiały się także odpowiedzi takie, jak brak zaufania do takich programów lub fakt, że zbyt długo trzeba gromadzić punkty, aby móc je wymienić na nagrody. Powody nieuczestniczenia w programach lojalnościowych Nie interesuje mnie to 5 Korzyści są dla mnie zbyt małe 12% Nikt mi nie zaproponował uczestnictwa Nie robię zakupów w marketach Zbyt duża odległość do marketów 6% 4% 7% Wskazania respondentów, którzy nie uczestniczą w programie lojalnościowym. N=406. Ogólnopolskie badanie konsumenckie zostało przeprowadzone przez PMR Research w kwietniu 2012 r. na reprezentatywnej próbie 600 pełnoletnich mieszkańców Polski. Błąd oszacowania wyniósł około 4%.

8 Informacja o PMR PMR Research () jest wyspecjalizowanym działem firmy PMR świadczącym usługi badania rynku na indywidualne zlecenie klientów. Świadczone przez PMR Research usługi obejmują pełen wachlarz metodologii ilościowych i jakościowych, w tym badania satysfakcji klientów, świadomości marki, wizerunku firm i produktów, analizy segmentacyjne i inne. PMR Research oferuje także przygotowywanie specjalistycznych analiz branżowych, badania online oraz tworzenie marketingowych baz danych. Usługi PMR Research są dostępne w ponad 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. PMR Consulting (www.pmrconsulting.com) jest wyspecjalizowanym działem PMR, który oferuje szeroki zakres usług konsultingowych na rzecz firm zainteresowanych inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej. Typowe projekty realizowane przez PMR Consulting obejmują świadczenie usług badania otoczenia konkurencyjnego (competitive intelligence), doradztwo strategiczne oraz konsulting na potrzeby realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz transakcji fuzji i przejęć. Dzięki zespołowi konsultantów pochodzących z całej Europy Wschodniej, PMR Consulting oferuje swoim klientom szeroki zakres kompleksowych usług o charakterze regionalnym, jak również usługi konsultingowe dotyczące poszczególnych krajów. PMR Publications (www.pmrpublications.com) wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce, pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na innych rynkach rozwijających się. Opracowania PMR Publications analizują klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególności sytuację w branży budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe, internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne. Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na stronach i oraz portalach poświęconych sektorowi budowlanemu (www.rynekbudowlany.com, branży IT i telekomunikacja (www.itandtelecompoland.com, handlu detalicznego (www.retailpoland.com, oraz farmaceutycznej (www.pharmapoland.com, Dane kontaktowe PMR PMR Research tel.: /48/ Marketing tel.: /48/

Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej

Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej FREE ARTICLE Fuzje i przejęcia w Europie Środkowo-Wschodniej Praktyczny przewodnik dla inwestorów, część 2 Autor: Bartosz Kondaszewski Wrzesień 2012 Czy właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, działających

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia współpraca z przedsiębiorcą ze Środkowej i Wschodniej Europy FREE ARTICLE. Praktyczny przewodnik dla inwestorów, część 1

Fuzje i przejęcia współpraca z przedsiębiorcą ze Środkowej i Wschodniej Europy FREE ARTICLE. Praktyczny przewodnik dla inwestorów, część 1 FREE ARTICLE Fuzje i przejęcia współpraca z przedsiębiorcą ze Środkowej i Wschodniej Europy Praktyczny przewodnik dla inwestorów, część 1 Autor: Bartosz Kondaszewski Kwiecień 2011 Kilka lat temu Europa

Bardziej szczegółowo

ZLEĆMY TO NA ZEWNĄTRZ! Przegląd szybko rosnącego rynku outsourcingu w Europie Środkowej i Wschodniej FREE ARTICLE. www.pmrconsulting.

ZLEĆMY TO NA ZEWNĄTRZ! Przegląd szybko rosnącego rynku outsourcingu w Europie Środkowej i Wschodniej FREE ARTICLE. www.pmrconsulting. FREE ARTICLE ZLEĆMY TO NA ZEWNĄTRZ! Przegląd szybko rosnącego rynku outsourcingu w Europie Środkowej i Wschodniej Autor: Agnieszka Saintemarie Marzec 2011 Pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy?

Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Kwiecień 2013 Zofia Bednarowska, Wioleta Pułkośnik Dlaczego Polacy wolą gotówkę od elektronicznych pieniędzy? Jak wynika z badania PMR, 74% Polaków najczęściej płaci za zakupy gotówką. Deklaracje dotyczące

Bardziej szczegółowo

PMR: Prawie 70% młodych ludzi robi zakupy w sieci

PMR: Prawie 70% młodych ludzi robi zakupy w sieci Grudzień 2012 Autorzy: Zofia Bednarowska, Beata Jędruszek PMR: Prawie 70% młodych ludzi robi zakupy w sieci Polacy coraz chętniej kupują w sieci. W badaniu PMR zrealizowanym w kwietniu 2012 r. 42% badanych

Bardziej szczegółowo

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012

Handel. internetowy. w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014. Data wydania: III kwartał 2012 Handel internetowy w Polsce 2012 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014 Data wydania: III kwartał 2012 Języki raportu: polski, angielski Słowo od autora Handel internetowy w Polsce ma coraz

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP i CRM w Polsce 2005-2006

Rynek ERP i CRM w Polsce 2005-2006 Rynek ERP i CRM w Polsce 2005-2006 Data publikacji: listopad 2005 Wersje językowe: angielska, polska PMR PUBLICATIONS Już po raz czwarty firma PMR wydała raport Rynek ERP i CRM w Polsce 2005-2006. Tegoroczna

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce Q3 2014

Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce Q3 2014 Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce Q3 2014 Podsumowanie wyników badania panelowego dla efektu ROPO wśród konsumentów kupujących on/off-line. Realizacja badania: Patronat branżowy: Wrzesień 2014

Bardziej szczegółowo

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012 2edycja! Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce 2015

Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce 2015 Efekt ROPO w segmentach polskiego e-commerce 2015 Podsumowanie wyników badania panelowego dla efektu ROPO wśród konsumentów kupujących on/off-line. Realizacja badania: Patronat branżowy: Patronat zasięgowy:

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski Rynek IT w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu W publikacji została zaprezentowana wyczerpująca analiza trzech głównych

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2012-2015 Data publikacji: I kwartał 2012 Język: polski, angielski Zdaniem eksperta Rynek usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE WIELKICH SIECI HANDLOWYCH JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ EWOLUCJA I UWARUNKOWANIA SUKCESU RYNKOWEGO

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE WIELKICH SIECI HANDLOWYCH JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ EWOLUCJA I UWARUNKOWANIA SUKCESU RYNKOWEGO Zbigniew Spyra Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE WIELKICH SIECI HANDLOWYCH JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ EWOLUCJA I UWARUNKOWANIA SUKCESU RYNKOWEGO Wprowadzenie Programy

Bardziej szczegółowo

6kroków. programy. lojalności

6kroków. programy. lojalności NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Wydatki rosną Firmy inwestują w marketing bezpośredni Karty kredytowe Dostępne nie tylko w bankach Różne branże Każda może budować lojalność

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Jak postrzegamy marki własne?

Jak postrzegamy marki własne? Jak postrzegamy marki własne? Perspektywy rozwoju rynku private label w Polsce Warszawa, lipiec 2014 SW RESEARCH AGENCJA BADAŃ RYNKU I OPINII Wstęp: Czy Polacy kochają marki własne? Aż 97% spośród nas

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwy Handel w Polsce

Sprawiedliwy Handel w Polsce Sprawiedliwy Handel w Polsce Stan obecny i perspektywy rozwoju Stowarzyszenie Konsumentów Polskich I Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Tel.: +22 6340668 Fax: +22 6340667 E-mail: sekretariat@skp.pl www.skp.pl

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

E-commerce. w Polsce 2009

E-commerce. w Polsce 2009 E-commerce w Polsce 2009 Raport przygotowany przez Praktycy.com Czerwiec 2009 Spis treści Wstęp 3 1. Charakterystyka sklepów 5 1.1 Charakterystyka polskiego rynku e-commerce na tle innych rynków 5 1.2

Bardziej szczegółowo

e-commerce w Polsce 2012 w oczach internautów

e-commerce w Polsce 2012 w oczach internautów e-commerce w Polsce 2012 w oczach internautów dla 1 Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce najbardziej kompleksową analizę rynku e-commerce w Polsce. Raport przygotowany przez Gemiusa dla e-commerce

Bardziej szczegółowo

Blisko 60% ankietowanych właścicieli planuje w tym roku przygotować specjalne oferty świąteczne dla klientów.

Blisko 60% ankietowanych właścicieli planuje w tym roku przygotować specjalne oferty świąteczne dla klientów. Raport z badania przeprowadzonego wśród właścicieli sklepów internetowych e-commerce pod szczęśliwą gwiazdką Edycja III Informacje o badaniu: Badanie zostało przeprowadzone w dniach 08.11.2012-27.11.2012

Bardziej szczegółowo

dla RAPORT M-COMMERCE W PRAKTYCE 2013 wrzesień 2013 stro

dla RAPORT M-COMMERCE W PRAKTYCE 2013 wrzesień 2013 stro dla RAPORT M-COMMERCE W PRAKTYCE 2013 wrzesień 2013 stro SPIS TREŚCI: 1. Rynek m-commerce w Polsce i na świecie 5 1.1. M-commerce w USA 5 1.2. Handel mobilny w Europie 7 10 1.3. Charakterystyka polskiego

Bardziej szczegółowo

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki?

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju raport z badań URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce 2014 Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce Zrealizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przez instytut badawczy Ipsos Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu Przegląd RAPORT ROCZNY 2010 DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Reklama 1 Spis treści DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy - Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy

Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy Styczeń 2013 Autorzy: Zofia Bednarowska, Sebastian Perwel Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy Prawie co drugi pracujący Polak dojeżdża do pracy z innej miejscowości niż

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe

Programy lojalnościowe Programy lojalnościowe DODATEKBIURAREKLAMY MARZEC 2011 WYMIEŃ PUNKTY NA NAGRODY KONTO Z BONUSEM STRATEGIA NAGRADZANIA 100 dodatek biura reklamy Media & Marketing Polska PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE marzec 2011

Bardziej szczegółowo