INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO REWIZJI FINANSOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO REWIZJI FINANSOWEJ"

Transkrypt

1 INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO REWIZJI FINANSOWEJ 1. Nazwa Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: PERFEC- TUM - AUDIT, Doradcy Finansowo - Księgowi, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł. 3. NIP: , KRS: , REGON: NR W REJESTRZE KIBR: Adres siedziby: Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej Telefon: +48 (22) , , tel/fax: +48 (22) , Lp. 6. Doświadczenie w badaniu rocznych sprawozdań finansowych wybranych jednostek gospodarczych i organizacji pozarządowych oraz w doradztwie: Nazwa i siedziba jednostki 1. POLDRIM Spółka z o.o. Falenty k. Warszawy Liczba oddziałów 3 Rok obrotowy 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 (z przerwami) 2. POLMOS S. A. w Żyrardowie i Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 4. Przedsiębiorstwo Poligraficzne GRYF S.A. w Ciechanowie 5. Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. 6. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie 7. PAJ MEDIA (POLSAT) Spółka z o.o. 8. CONTRACTUS Spółka z o.o. 9. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików (z przerwami) 1997, 1999, 2000, 2002, , i / (z przerwami) 2003, 2004, 2005, 2006, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , 2007, 2008

2 11. Necso Entrecanales Cubiertas S.A Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 13. DIPARLUX I SOFRALUX spółki dystrybucji kosmetyków 12 x 2002, 2003, 2004, 2005, , 2005, 2006, 2007, 2008, CARITAS A. W. (i inne CARITAS w Polsce) , Spółki kapitałowe prawa handlowego różnych branż rocznie kilkadziesiąt jednostek w latach: Audyt sprawozdań finansowych, doradztwo, szkolenia i inne usługi w organizacjach pozarządowych w ostatnich klatach: 1. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny 2. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 3. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 4. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "CROSS" 5. Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera 6. Fundacja Instytut Spraw Publicznych 7. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich 8. Fundacja "Pro Caritate" 9. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 10. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 11. Caritas Archidiecezji Warszawskiej 12. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 13. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 14. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Główny 15. Fundacja Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla Niepełnosprawnych 16. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego 17. Towarzystwo "Nasz Dom" 18. Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" 19. Fundacja Przyjaciółka 20. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 21. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 22. Fundacja Unia Pomocy Niepełnosprawnym - Szansa 23. Polski Związek Motorowy Zarząd Główny 24. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej 25. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka 26. Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie 27. Polskie Towarzystwo Socjologiczne 28. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego 29. Okręgowa Rada Adwokacka 30. Krajowa Izba Architektów 31. Fundacja Habitat For Humanity Poland 32. Polska Fundacja Europejskiej Szkoły Onkologii

3 33. Krajowa Rada Radców Prawnych 34. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga 35. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 36. Stowarzyszenie Św. Faustyny "FIDES" 37. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Śląskiej Chorągwi 38. Stowarzyszenie Koalicja KARAT 39. Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska 40. Fundacja Galerii Foksal 41. Komenda Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP 42. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Łódzkiej im. Aleksandra Kamińskiego 43. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Krakowskiej 44. Fundacja Pomocy Społecznej 45. Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim 46. Fundacja Braterskiej Pomocy Świętego Huberta 47. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko - Mazurska 48. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego 49. Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa Polskiego 50. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej 51. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego 52. Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego 53. Fundacja Elektrowni Rybnik 54. Fundacja Pomoc Potrzebującym 55. Związek Pracodawców-Wystawców Kosmetyki Profesjonalnej 56. Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "Mada" 57. Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego 58. Fundacja Poszanowania Energii 59. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 60. Fundacja TVN Nie Jesteś Sam 61. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu 62. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 63. Fundacja Ewy Błaszczyk "Akogo" 64. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 65. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 66. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" 67. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 68. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży 69. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych 70. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 71. Hospicjum Św. Kamila 72. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami" w Łowiczu, Warsztat Terapii Zajęciowej 73. Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Klucz" 74. Oddział Warmińsko - Mazurski Polskiego Związku Głuchych 75. Fundacja "Valetudinaria" 76. Stowarzyszenie Wspólnota Polska 77. Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich im. O. Dominika Kiescha 78. Fundacja Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie 80. Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny ZOZ Zgromadzenie Księży Marianów 81. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie

4 82. Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza 83. Środkowoeuropejska Fundacja Edukacyjna 84. Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Św. Łazarza 85. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie 86. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" Caritas Polska 88. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 89. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Zakład dla Niewidomych w Laskach 90. Cal. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 91. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej 92. Stowarzyszenie Charytatywne "Żyć Godnie" Warsztat Terapii Zajęciowej 93. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość w Dębicy 94. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny 95. Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą 8. Inne usługi audytorskie, w tym poświadczające, wykonaliśmy między innymi dla: 1) Elektrociepłowni Warszawskich S.A., 2) PSE SERWIS, Spółka z o.o., 3) Instytutów naukowo badawczych i zakładów doświadczalnych, 4) firm budowlanych wykonujących kontrakty długoterminowe, developerów, 5) organizacji pozarządowych pożytku publicznego (audyty zewnętrzne projektów) ponad 100 audytów. 9. Lista biegłych rewidentów zatrudnionych na podstawie umów o pracę i o dzieło oraz staż pracy poszczególnych biegłych rewidentów: Lp Imię i nazwisko Zofia Bryńska Andrzej Glinkowski Piotr Habib Jerzy Jachimowski Agnieszka Karwowska Edward Karwowski Przemysław Karwowski Beata Rękawek Janusz Wisłowski Wacława Wojtkiewicz Marianna Longina Żuchowska Staż pracy w zawodzie (w latach) Zatrudniamy do współuczestniczenia w badaniu sprawozdań finansowych także następujących aplikantów i asystentów: 1) Ewa Kurek, 2) Henryk Grabowski,

5 3) Mirosław Kawecki, 4) Piotr Kruczewski, 5) Jerzy Pasakalik. 11. Biegli rewidenci sprawujący funkcje w zarządzie (wchodzący w skład Zarządu): Lp. Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie Numer w rejestrze (na liście biegłych rewidentów) 1. Przemysław Karwowski Prezes Zarządu Zestawienie możliwości świadczenia usług komplementarnych i dorobku w dziedzinach rachunkowości i kontroli wewnętrznej oprócz badania sprawozdań finansowych: 1) wykonujemy usługi doradztwa w zakresie rachunkowości i podatków (w tym rachunkowości informatycznej): a) opracowaliśmy dokumentację przyjętych zasad (politykę) rachunkowości (zakładowe plany kont i pozostałą dokumentację) między innymi dla: Kopalni Węgla Brunatnego "ADAMÓW" k. Konina, wszystkich instytutów naukowo - badawczych i zakładów doświadczalnych rolnictwa, zespołu 18-tu hurtowni towarów, spółek z kapitałem zagranicznym "POLDRIM", Spółka z o.o. w Falentach k. Warszawy oraz ITA TELECOM, Spółka z o.o. w Szczecinie, Schulke Polska Spółka z o.o. Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Instytutu Technologii Elektronowej, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, P.I.P. INSTAL WARSZAWA S.A., Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii, Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Fundacji - Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wielu spółek prawa handlowego, innych podmiotów gospodarczych oraz organizacji pożytku publicznego: stowarzyszeń, fundacji, związków i izb.

6 b) opracowaliśmy zakładowe instrukcje sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania oraz zabezpieczania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych między innymi dla: Kopalni Węgla Brunatnego "ADAMÓW" w Turku, SYNTEX S.A. w Łowiczu, Zakładów Tłuszczowych S.A; c) wykonujemy wyceny spółek do połączeń, podziałów, przekształceń; 2) prowadzimy badanie sprawozdań finansowych z realizacji programów pomocowych; 3) prowadzimy działalność wydawniczą w zakresie poradników z rachunkowości i kontroli wewnętrznej plan na rok tytuły w nakładzie egz.; 4) świadczymy usługi szkoleniowe w zakresie rachunkowości dla księgowych, kontrolerów zakładowych, biegłych rewidentów (szkolenia obligatoryjne) i kandydatów na biegłych rewidentów, prowadzimy przy Spółce niepubliczną placówkę oświatową Prywatną Szkołę Rachunkowości ; 5) prowadzimy usługowe księgi rachunkowe dla osób prawnych o różnorodnym profilu działalności w tym rozliczenia z tytułu podatków i ZUS. 13. Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wykonującego czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego.

Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok

Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok Ministerstwo Finansów Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przykazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok Rok 2009 jest już kolejnym rokiem przekazywania 1% podatku należnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012r.

Warszawa, czerwiec 2012r. Lokale użytkowe wynajęte na rzecz organizacji non-profit (fundacje, stowarzyszenia itp.) w poszczególnych dzielnicach miasta stołecznego Warszawy stan na dzień 31.12.2011r. Warszawa, czerwiec 2012r. Lokale

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

4868 4922 LUDOWY KLUB SPORTOWY "OGNISKO" PRZEWORNO 4935 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "ATAK" W ELBLĄGU 4973 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM"

4868 4922 LUDOWY KLUB SPORTOWY OGNISKO PRZEWORNO 4935 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY ATAK W ELBLĄGU 4973 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. (M.P. z dn. 31grudnia 2007 r. Nr 99 poz. 1078) Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. - 2007 r. strona 1

Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. - 2007 r. strona 1 LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2007 ROK Bogdanka,, marrzec 2008 rr.. Sprawozdanie Zarządu Lubelski Węgiel BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 447 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 447 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 447 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor

Raport roczny. Stowarzyszenia Klon/Jawor Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 III p. 00-031 Warszawa tel. (0-22) 828-91-28 fax 828-91-29 e-mail: klon@klon.org.pl www.klon.org.pl Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl Raport roczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane Fundacji: Nazwa organizacji: Fundacja Przyjaciółka Adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa Tel/fax: 0 22 58 42 289, 58 42 288 Fax: 0 22 62 93 362 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego; Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie;

Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego; Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie; SPRAWOZDANIE merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Mamy Wielkie Serca za 2010 rok W okresie sprawozdawczym działał Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 1. Prezes Zarządu - Andrzej ZIELONKA 2. Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie

ABC POMOCY. Przewodnik radomianina. po instytucjach udzielających pomocy. osobom w potrzebie ABC POMOCY Przewodnik radomianina po instytucjach udzielających pomocy osobom w potrzebie Radom, 2009 I II III IV V VI VII VIII IX X SPIS TREŚCI FORMY POMOCY INSTYTUCJONALNEJ Rodzaje świadczeń z pomocy

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r.

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r. WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r. 1 TREŚĆ 1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 39/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Łosicach 2. Uchwała Głównej

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009

Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 Okres sprawozdawczy: 01.01.2009 31.12.2009 1. DANE REJESTROWE FUNDACJI Nazwa fundacji, siedziba, adres AVALON BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM (dawna nazwa PRZYJACIELE SEBASTIANOWI ) ul. Michała Kajki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I 1. Fundacja Dobroczynności ATLAS, z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 31 - zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. REVISION-RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o. Auditing Tax Consulting

Sprawozdanie z przejrzystości działania. REVISION-RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o. Auditing Tax Consulting Sprawozdanie z przejrzystości działania REVISION-RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o. Auditing Tax Consulting za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Rzeszów marzec 2015 rok Revision-Rzeszów

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2

LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2 LISTA RANKINGOWA KONKURSU NR 1/POKL/7.2.1/2008 DLA PODDZIAŁANIA 7.2.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM DZIAŁANIA 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 ISBN 978-83-88700-51-4 Polskie

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.200 31.12.200 r. Warszawa, marzec 2008 I. DANE STOWARZYSZENIA 1. 1. Nazwa: Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O.

PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. PRO AUDIT KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z O.O. Członek NEXIA INTERNATIONAL Szanowni Państwo, Profesjonalizm i rzetelność, otwartość i pragmatyzm to podstawowe wartości, na których opieramy nasze

Bardziej szczegółowo