3. Pierwszeństwo korzystania z wyżywienia mają dzieci objęte opieką OPS oraz przebywające w świetlicy szkolnej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Pierwszeństwo korzystania z wyżywienia mają dzieci objęte opieką OPS oraz przebywające w świetlicy szkolnej."

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW zgodny z warunkami organizacji zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, ul. Radzymińska 227, Warszawa, zawartymi w umowie z dnia 2 lipca 2013 r. podpisanej z Najemcą GASTRO TEAM Tomasz Kuranowski 1. Ze stołówki mogą korzystać: uczniowie, których rodzice/opiekunowie wniosą opłatę indywidualną w formie abonamentu oraz wypełnią deklarację korzystania z żywienia (załącznik nr 2), uczniowie, których dożywianie dofinansowuje OPS, pracownicy szkoły po dokonaniu wcześniejszej opłaty. 2. Korzystanie z żywienia możliwe jest jedynie po: wypełnieniu deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, podpisaniu oświadczeń i zobowiązań stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, terminowym uiszczaniu opłat za posiłki. 3. Pierwszeństwo korzystania z wyżywienia mają dzieci objęte opieką OPS oraz przebywające w świetlicy szkolnej. 4. Kuchnia nie wydaje obiadów na wynos. 5. Jadłospis tworzony jest z uwzględnieniem wszystkich grup żywieniowych od 5 do 12 lat i dostosowany jest do specyfiki zbiorowego żywienia. 6. Jadłospis miesięczny wywieszony będzie przy stołówce, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły. 7. Posiłki wydawane są w stołówce szkolnej w dni zajęć dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych w godzinach: śniadania dla dzieci sześcioletnich obiady podwieczorki dla dzieci sześcioletnich Odwoływanie posiłków odbywać się może w dni powszednie najpóźniej w dzień poprzedzający pierwszy dzień nieobecności w godzinach pod numerem telefonu (pani Zofia Burzykowska) lub Na podany adres owy można też zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące wyżywienia.

2 9. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w wyżej wymienionym terminie, pieniądze za posiłek nie będą zwrócone. 10. Rodzice dzieci, które mają zalecenia lekarskie dotyczące specjalistycznych diet powinni zgłosić ten fakt bezpośrednio pani Zofii Burzykowskiej oraz dostarczyć zaświadczenie lekarskie i listę produktów, na które dziecko jest uczulone. 11. Opłaty za wyżywienie pobierane są z góry (wyjątek stanowi opłata za wrzesień), Wpłaty przyjmowane będą zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 12. Opłat abonamentowych za posiłki można dokonywać u pracownika firmy GASTRO TEAM pani Zofii Burzykowskiej (forma płatności: gotówka, karta płatnicza punkt przyjmowania opłat stary sklepik przy schodach do szkolnej szatni) zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu (po wyznaczonym terminie kasa będzie nieczynna) lub przelewem na konto: GASTRO TEAM Tomasz Kuranowski ul. Parowcowa 18/22a Warszawa Invest Bank S.A. nr rachunku W tytule przelewu należy wpisać: imię nazwisko ucznia, klasę, do której dziecko uczęszcza, miesiąc za który dokonywana jest wpłata, KOD (numer opłacanego abonamentu). 14. Potwierdzenie wpłaty na konto należy przedstawić pani Zofii Burzykowskiej (punkt przyjmowania opłat stary sklepik przy schodach do szatni w celu naładowania karty obiadowej). 15. Zwrot środków za odwołane obiady nastąpi podczas opłacania abonamentu na następny miesiąc. 16. Posiłki sprzedawane będą w wybranych abonamentach miesięcznych. 17. Podczas wnoszenia opłat za posiłki należy posługiwać się numerem abonamentu: KOD (Abonament) nr 1 Śniadanie 1,80 zł KOD (Abonament) nr 2 Zupa 1,80 zł KOD (Abonament) nr 3 Drugie danie 5,60 zł KOD (Abonament) nr 4 Podwieczorek 2,20 zł KOD (Abonament) nr 5 zestaw obiadowy zupa + drugie danie- 5,90 zł KOD (Abonament) nr 6 zestaw dla 5-6 latka zupa + drugie danie 5,50 zł KOD (Abonament) nr 7 całodzienne wyżywienie dla 5-6 latków 8,90 zł. 18. Posiłki wydawane będą wyłącznie po dokonaniu wpłaty. 19. W przypadku braku terminowej wpłaty posiłki nie będą wydawane.

3 20. W przypadku braku wpłaty dziecko powinno powiadomić intendenta panią Zofię Burzykowską. 21. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą uzgodnić z firmą Gastro Team zmianę terminu płatności. 22. Rezygnację z żywienia należy zgłosić u intendenta, na piśmie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku należy uregulować należność. 23. Do stołówki mogą wchodzić tylko osoby uprawnione (pracownicy szkoły i firmy GASTRO TEAM).

4 Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z posiłków WPŁATA HARMONOGRAM WPŁAT ZA OBIADY TERMIN WPŁATY NA KONTO za wrzesień 26 sierpnia 2013 r. 5 września 2013 r. za październik września 2013 r. za listopad października 2013 r. za grudzień listopada 2013r. za styczeń grudnia 2013 r.. za luty stycznia 2014 r. za marzec lutego 2014 r. za kwiecień marca 2014 r. za maj kwietnia 2014 r. za czerwiec maja 2014 r. TERMINY WPŁAT GOTÓWKOWYCH DNI GODZINY sierpnia 2013 r września 2013 r września 2013 r września 2013 r. 26 i 27 września 2013 r października 2013 r. 25 i 28 października 2013 r. 21, 22, 25 listopada 2013r listopada 2013r grudnia 2013 r. 2-3 stycznia 2014 r. 7 stycznia 2014 r stycznia 2014 r. 24 i 27 stycznia 2014 r. z uwagi na ferie zimowe: lutego 2014 r lutego 2014 r marca 2014 r marca 2014 r kwietnia 2014 r kwietnia 2014 r. 23, 26, 27 maja 2014 r maja 2014 r.

5 Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z posiłków DEKLARACJA* DOTYCZĄCA KORZYSTANIA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Z PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO, UL. RADZYMIŃSKA 227, WARSZAWA 1. DANE PODSTAWOWE: Imię i nazwisko ucznia lub pracownika Szkoły Podstawowej nr 84 Adres (opcjonalnie) Telefon lub tel. komórkowy DEKLARACJA DOTYCZĄCA WYBORU WARIANTU WYŻYWIENIA: ROK SZKOLNY 2013/2014 MIESIĄC ILOŚĆ DNI W MIESIĄCU WARIANT WYŻYWIENIA (wpisać odpowiedni kod) MOŻLIWE WARIANTY WYŻYWIENIA KOD (numer abonamentu) śniadanie 1 zupa + kompot 2 drugie danie + kompot 3 podwieczorek 4 zestaw obiadowy obejmujący zupę, drugie danie, kompot 5 zestaw obiadowy dla dzieci 5 i 6-letnich obejmujący zupę, drugie danie, kompot 6 całodzienne wyżywienie dla dzieci 5 i 6-letnich obejmujące śniadanie, obiad (zupa, drugie danie, kompot) oraz podwieczorek Informacje o dziecku ważne ze względu na żywienie ( uczulenia)... 7 Warszawa, dnia Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub pracownika Szkoły Podstawowej nr 84 * Deklaracja winna być wypełniona czytelnie pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowym

6 Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z posiłków OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA: 1) Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami organizacji zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, ul. Radzymińska 227, Warszawa, zawartymi w Regulaminie korzystania z posiłków oraz, że przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń. 2) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka / dziecka, którego jestem prawnym opiekunem* w zakresie niezbędnym do sprawnej organizacji zbiorowego żywienia w Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego, ul. Radzymińska 227, Warszawa. 3) Zobowiązuję się do terminowego wnoszenia opłat, zgodnie z treścią postanowień Regulaminu korzystania z posiłków (zgodny z 11 umowy z dnia 2 lipca 2013 r. zawartej z Najemcą GASTRO TEAM Tomasz Kuranowski) oraz zgodnie z treścią złożonej przeze mnie deklaracji, a także do śledzenia informacji dotyczących funkcjonowania stołówki szkolnej, zamieszczanych przez Najemcę na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 84. 4) Oświadczam, że rozumiem konieczność przedstawiania Najemcy przez moje dziecko / dziecko, którego jestem prawnym opiekunem karty obiadowej stanowiącej potwierdzenie dokonania przeze mnie opłaty za posiłki. 5) Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nieprzedstawienia pracownikom Najemcy przez moje dziecko / dziecko, którego jestem prawnym opiekunem w toku wydawania posiłków elementów identyfikacji wizualnej, stanowiących potwierdzenie dokonania opłaty, dziecku może nie zostać wydany posiłek. W takim przypadku nie zgłaszam jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wobec Najemcy lub Wynajmującego. Warszawa, dnia czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia/ lub pracownika Szkoły Podstawowej nr 84 * niepotrzebne skreślić

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach Podstawa prawna: art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ. SZKOŁY PODSTWOWEJ nr 42 im. ZIEMI BYTOMSKIEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ. SZKOŁY PODSTWOWEJ nr 42 im. ZIEMI BYTOMSKIEJ REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTWOWEJ nr 42 im. ZIEMI BYTOMSKIEJ Podstawa prawna: art. 67a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stołówka

Bardziej szczegółowo

Regulamin stołówki w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

Regulamin stołówki w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie Regulamin stołówki w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie Podstawa prawna: Art. 106. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2018 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2018 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie z dnia 31 sierpnia 2018 r. Zespół Szkół Publicznych nr 1 ul. Szkolna 5 63-300 Pleszew tel. (062)7428373 fax (062)7427618 www.jedynka.pleszew.pl e-mail:onkat@interia.pl ZARZĄDZENIE NR 9 / 2018 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi art. 67a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W RZESZOWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W RZESZOWIE Zarządzenie Nr SP28/3/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 28 z dnia 1 września 2017 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W RZESZOWIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 31 w Warszawie Ul. Kobiałka 49 Intendent Tel

Szkoła Podstawowa nr 31 w Warszawie Ul. Kobiałka 49 Intendent Tel Szkoła Podstawowa nr 31 w Warszawie Ul. Kobiałka 49 Intendent Tel.695 555 822 Email: kobialka@gastroteam.pl Druk do wypełnienia Szkoła Podstawowa nr 31 i Gimnazjum 125 ul. Kobiałka 49 Nazwisko i imię ucznia...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie Ważny od

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie Ważny od Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej Ważny od 01.09.2017 do odwołania 1 Podstawa prawna USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystanie ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni

Regulamin korzystanie ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni Regulamin korzystanie ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 w Gdyni Na podstawie art. 67a, ustawy z dania 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz.U. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 187 w Warszawie Ul. STAFFA 21 Intendent Tel

Szkoła Podstawowa nr 187 w Warszawie Ul. STAFFA 21 Intendent Tel Szkoła Podstawowa nr 187 w Warszawie Ul. STAFFA 21 Intendent Tel. 605 511 422 Email: staffa@gastroteam.pl Druk do wypełnienia Numer Szkoły Szkoła Podstawowa nr 187 Nazwisko i imię ucznia... klasa. Telefon

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 21 grudnia 2016 r. Zarządzenie nr 9 Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie: organizacji stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Sicienku i zatwierdzenia regulaminu stołówki szkolnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 Zarządzenie nr 19/08/2016r. z dnia 31.08.2016r. Ważny od 01.09.2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2018

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2018 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 2018 Podstawa prawna: art. 67a ustawy o systemie oświaty(dz. U. z 2016 poz.1943 z późn.zm.) 1. Postanowienia ogólne 1. Dwie klasy na parterze są miejscem spożywania obiadów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/11/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą im. Przyjaciół Ziemi z dnia 14.11.2013 r. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 Strona

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2018

Zarządzenie Nr 16/2018 Zarządzenie Nr 16/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 im mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku z dnia 09.08.2018r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz warunki zwalniania z opłat za posiłki w szkolnej stołówce w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz warunki zwalniania z opłat za posiłki w szkolnej stołówce w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Legionowie z dnia 10.05.2016r. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz warunki zwalniania z opłat za posiłki w szkolnej stołówce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2018. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży. z dnia 21 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 17/2018. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży. z dnia 21 grudnia 2018 roku Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych. II UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/ST/2012 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 1/ST/2012 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2012r. Zarządzenie Nr 1/ST/2012 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1 w Gliwicach z dnia 31 sierpnia 2012r. w spawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr

Bardziej szczegółowo

UWAGA! DANE DO PRZELEWU (OBIADY): SWOJSKA CHATA ADRIANA SIEWRUK UL. SZKOLNA KŁODAWA. Nr konta:

UWAGA! DANE DO PRZELEWU (OBIADY): SWOJSKA CHATA ADRIANA SIEWRUK UL. SZKOLNA KŁODAWA. Nr konta: UWAGA! Zgłoszenia ucznia na obiady dokonują rodzice (opiekunowie prawni) za pomocą wypełnionej i złożonej w świetlicy KARTY ZAPISU UCZNIA NA OBIADY druk do pobrania w świetlicy szkolnej i na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w SP1 w Legionowie

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w SP1 w Legionowie Załącznik do Zarządzenia nr 23/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im Mikołaja Kopernika w Legionowie z dnia 17.10.2017r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ WARUNKI ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach

REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach STOŁÓWKA SZKOLNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2/2017/2018 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/06/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą im. Przyjaciół Ziemi z dnia 25.06.2014 r. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018. w sprawie: wdrożenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018. w sprawie: wdrożenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2017 w sprawie: wdrożenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018. w sprawie: wdrożenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku

ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018. w sprawie: wdrożenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku z dnia 30 sierpnia 2017 w sprawie: wdrożenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIAD

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIAD Zał. Nr 1 Dane Rodzica/Opiekuna Prawnego do kontaktu ze stołówką: Nazwisko i imię. Adres:.. tel. kontaktowy.. Nr konta bankowego. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIAD Oświadczam, że moje dziecko...klasa będzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 30 lipca 2017 r.

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 30 lipca 2017 r. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Zespołu Szkół w Sicienku z dnia 30 lipca 2017 r. w sprawie: organizacji stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku i zatwierdzenia regulaminu stołówki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 20 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 20 WE WROCŁAWIU REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 20 WE WROCŁAWIU PODSTAWA PRAWNA: Art.106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZDUNACH

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZDUNACH Załącznik do Zarządzenia nr 1/zw/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zdunach REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZDUNACH I Podstawa prawna 1. Na podstawie art.106 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

3 1. Uczniowie mogą korzystać z dwóch posiłków śniadania, obiadu oraz herbaty

3 1. Uczniowie mogą korzystać z dwóch posiłków śniadania, obiadu oraz herbaty Zarządzenie Nr 9 / 2017 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego we Frydrychowicach z dnia 31.08.2017r. w sprawie: zmiany stawki żywieniowej dla dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego im.j.brzechwy we

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 1/2010 Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Będzinie z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia warunków korzystania z posiłków i opłat za przygotowywanie i wydawanie posiłków w Gimnazjum nr 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora SP 28 nr 1/2018/2019 z dn.30.08.2018r. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: - art.106 pkt.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej Regulamin stołówki szkolnej Zasady ogólne 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni. 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są: uczniowie,

Bardziej szczegółowo

OBIADY CZERWIEC 2014 (od 02 czerwca do 25 czerwca z wyłączeniem: 19.06 BoŜe Ciało 20.06 dzień wolny od zajęć) 16 x 5,40 = 86,40

OBIADY CZERWIEC 2014 (od 02 czerwca do 25 czerwca z wyłączeniem: 19.06 BoŜe Ciało 20.06 dzień wolny od zajęć) 16 x 5,40 = 86,40 OBIADY CZERWIEC 2014 (od 02 czerwca do 25 czerwca z wyłączeniem: 19.06 BoŜe Ciało 20.06 dzień wolny od zajęć) 16 x 5,40 = 86,40 cateringowej wg podanych danych do przelewu. Potwierdzenie przelewu (wydruk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach

REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach STOŁÓWKA SZKOLNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014/2015 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach REGULAMIN korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach Rozdział

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole.

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. UWAGA! Od dnia 12.09.2016 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. Zgłoszenia ucznia na obiady dokonują rodzice (opiekunowie prawni) za pomocą wypełnionej i złożonej w świetlicy

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Od dnia 07.09.2015 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole.

UWAGA! Od dnia 07.09.2015 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. UWAGA! Od dnia 07.09.2015 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. Zgłoszenia ucznia na obiady dokonują rodzice (opiekunowie prawni) za pomocą wypełnionej i złożonej w świetlicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 w KATOWICACH

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 w KATOWICACH REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 w KATOWICACH Podstawa prawna: Art.67 a ust.3 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r.nr 256,poz 2572 z późn. zm.) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku. z dnia 10 lipca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 4. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku. z dnia 10 lipca 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 4 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie: organizacji stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku i

Bardziej szczegółowo

W naszej szkole dzieci oraz personel mają możliwość korzystania ze stołówki. Za jej sprawne funkcjonowanie odpowiedzialni są pracownicy:

W naszej szkole dzieci oraz personel mają możliwość korzystania ze stołówki. Za jej sprawne funkcjonowanie odpowiedzialni są pracownicy: W naszej szkole dzieci oraz personel mają możliwość korzystania ze stołówki. Za jej sprawne funkcjonowanie odpowiedzialni są pracownicy: obsługa: - Maria Skowron intendent, - kucharka: Sonia Włosek - pomoc

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 367 w Warszawie Ul. Przytulna 3 Intendent telefon:

Szkoła Podstawowa nr 367 w Warszawie Ul. Przytulna 3 Intendent telefon: Szkoła Podstawowa nr 367 w Warszawie Ul. Przytulna 3 Intendent telefon: 605 955 133 Email: przytulna@gastroteam.pl Druk do wypełnienia Numer Szkoły Szkoła Podstawowa nr 367 Nazwisko i imię ucznia... klasa.

Bardziej szczegółowo

2) (nazwisko i imię rodzica/ ... (dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu) rodziców, opiekunów prawnych dziecka, nr telefonu)

2) (nazwisko i imię rodzica/ ... (dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu) rodziców, opiekunów prawnych dziecka, nr telefonu) pieczątka Żłobka UMOWA Nr.../201.. o świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Nasielsku z siedzibą przy ul. Warszawskiej 46, prowadzony przez Gminę Nasielsk na rok żłobkowy.../... zawarta w dniu.....

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/Z/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej

Zarządzenie nr 14/Z/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Zarządzenie nr 14/Z/2014 dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 6/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z dnia 16 sierpnia 2017 r. Zarządzenie Nr 6/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie: ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3 1. Uczniowie mogą korzystać z dwóch posiłków śniadania, obiadu oraz herbaty

3 1. Uczniowie mogą korzystać z dwóch posiłków śniadania, obiadu oraz herbaty Zarządzenie Nr 4 / 2017 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego we Frydrychowicach z dnia 16.03.2017r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu Korzystania ze stołówki szkolnej w ZSP - Frydrychowice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZY GIMNAZJUM W WIELOWSI

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZY GIMNAZJUM W WIELOWSI REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PRZY GIMNAZJUM W WIELOWSI Obowiązuje od dnia 01.01.2017 Do czasu zakończenia remontu Przedszkola w Wielowsi i przeniesienia klas VI do ZSP w Wielowsi ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ im. Armii Krajowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji

Bardziej szczegółowo

Traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Tyszowcach z dnia r.

Traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Tyszowcach z dnia r. Zarządzenie 15/2018 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach z dnia 03 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wyżywienia przedszkolnego 1 Na podstawie art. 106 ust. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W ŻYWOCICACH

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W ŻYWOCICACH Załącznik Do Zarządzenia Nr 52 /2015 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach z dnia 8 października 2015 roku REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

OBIADY STYCZEŃ 2015. (od 07 do 30 stycznia) 18 x 4,00 = 72,00 Dowody wpłaty prosimy dostarczyć do świetlicy, do godz. 8.30.

OBIADY STYCZEŃ 2015. (od 07 do 30 stycznia) 18 x 4,00 = 72,00 Dowody wpłaty prosimy dostarczyć do świetlicy, do godz. 8.30. OBIADY STYCZEŃ 2015 (od 07 do 30 stycznia) 18 x 4,00 = 72,00 Dowody wpłaty prosimy dostarczyć do świetlicy, do godz. 8.30. OBIADY GRUDZIEŃ 2014 (od 01 grudnia do 19 grudnia) 15 x 4,00 = 60,00 Wpłat proszę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 IM. Leona Kruczkowskiego W LUBLINIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 IM. Leona Kruczkowskiego W LUBLINIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 IM. Leona Kruczkowskiego W LUBLINIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole.

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. UWAGA! Od dnia 12.09.2016 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. Zgłoszenia ucznia na obiady dokonują rodzice (opiekunowie prawni) za pomocą wypełnionej i złożonej w świetlicy

Bardziej szczegółowo

OBIADY STYCZEŃ 2014 (od 2 stycznia do 31 stycznia z wyłączeniem 6.01 Święto Trzech Króli)

OBIADY STYCZEŃ 2014 (od 2 stycznia do 31 stycznia z wyłączeniem 6.01 Święto Trzech Króli) OBIADY STYCZEŃ 2014 (od 2 stycznia do 31 stycznia z wyłączeniem 6.01 Święto Trzech Króli) 21 x 5,40 = 113,40 Wpłat proszę dokonywać na konto firmy cateringowej wg podanych danych do przelewu do 30.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

:45 klasy IV-VI (pierwsza tura zgodnie z wykazem umieszczonym na drzwiach

:45 klasy IV-VI (pierwsza tura zgodnie z wykazem umieszczonym na drzwiach REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 IM. Leona Kruczkowskiego W LUBLINIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W WIŃSKU

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W WIŃSKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2018/ZSP z dnia 29.08.2018r. Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Wińsku REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W WIŃSKU Podstawa prawna: Art. 106

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 09/2016/2017

Zarządzenie nr 09/2016/2017 Zarządzenie nr 09/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat oraz zasad ich wnoszenia Działając na podstawie: art.67a

Bardziej szczegółowo

Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GŁÓWCZYCACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GŁÓWCZYCACH POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarządzenie nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 10/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GŁÓWCZYCACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W celu zapewnienia prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2017/2018. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Zarządzenie Nr 22/2017/2018. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku Zarządzenie Nr 22/2017/2018 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku z dnia 06 sierpień 2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat za posiłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ MP nr 63 w Katowicach dla ZSS nr 7 w Katowicach w ramach wewnętrznego cateringu PODSTAWA PRAWNA:

REGULAMIN STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ MP nr 63 w Katowicach dla ZSS nr 7 w Katowicach w ramach wewnętrznego cateringu PODSTAWA PRAWNA: REGULAMIN STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ MP nr 63 w Katowicach dla ZSS nr 7 w Katowicach w ramach wewnętrznego cateringu PODSTAWA PRAWNA: 1. Uchwała nr XX/398/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI

REGULAMIN ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI REGULAMIN ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Dz 2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LUBLINIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LUBLINIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LUBLINIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole.

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. UWAGA! Od dnia 12.09.2016 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. Zgłoszenia ucznia na obiady dokonują rodzice (opiekunowie prawni) za pomocą wypełnionej i złożonej w świetlicy

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W LUBLINIE. Postanowienia ogólne Załącznik nr l ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Zasady niniejsze określają: 1) organizację spożywania posiłków na stołówce szkolnej,

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole.

UWAGA! Od dnia r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. UWAGA! Od dnia 12.09.2016 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. Zgłoszenia ucznia na obiady dokonują rodzice (opiekunowie prawni) za pomocą wypełnionej i złożonej w świetlicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W MESZNEJ Załącznik do zarządzenia nr 20/2017/2018 Dyrektora Zepołu Szkolno Przedszkolnego w Mesznej z dnia 31 stycznia 2018 r REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W CZŁUCHOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W CZŁUCHOWIE REGULAMIN OPŁAT ZA POSIŁKI W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W CZŁUCHOWIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017 poz.59) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 40 w Rzeszowie z dnia r

Zarządzenie Nr 20/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 40 w Rzeszowie z dnia r Zarządzenie Nr 20/2017 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 40 w Rzeszowie z dnia 30.08.2017 r w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z wyżywienia 1 Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PRZEDSZKOLU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PRZEDSZKOLU REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PRZEDSZKOLU Podstawa prawna: Art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Art. 106 ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z wyżywienia. w Szkole Podstawowej. im. Kunegundy Pawłowskiej. w Trąbkach Wielkich

Regulamin. korzystania z wyżywienia. w Szkole Podstawowej. im. Kunegundy Pawłowskiej. w Trąbkach Wielkich Regulamin korzystania z wyżywienia w Szkole Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, 01.09.2018r. Regulamin korzystania z wyżywienia w Szkole Podstawowej im. Kunegundy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY Strona 1 z 7 I. Postanowienia ogólne 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów ze Szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku Postanowienia ogólne 1 1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŻYWIENIA W STOŁÓWCE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

REGULAMIN ŻYWIENIA W STOŁÓWCE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Załącznik do zarządzenia nr 8/2016/2017 Dyrektora SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z dnia 01.09.2016 r. REGULAMIN ŻYWIENIA W STOŁÓWCE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu Podstawa prawna Art. 67a, ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Definicje. Przedmiot Regulaminu. Zajęcia w ramach wychowania przedszkolnego. Wymiar zajęć powyżej 5 godzin w ramach wychowania przedszkolnego

Definicje. Przedmiot Regulaminu. Zajęcia w ramach wychowania przedszkolnego. Wymiar zajęć powyżej 5 godzin w ramach wychowania przedszkolnego Regulamin w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia na terenie Zespołu Miejskich Przedszkoli nr 1 w Rudzie Śląskiej 1. Definicje Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAJCZY Strona 1 z 7 I. Postanowienia ogólne 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/2018

ZARZĄDZENIE NR 52/2018 ZARZĄDZENIE NR 52/2018 w sprawie: wprowadzenia Procedury korzystania ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu z dnia 12.02.2018

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2014

ZARZĄDZENIE Nr 17/2014 ZARZĄDZENIE Nr 17/2014 Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie w sprawie Regulaminu stołówki szkolnej z dnia 21 lipca 2014 roku Na podstawie art. 14 ust. 6 i art. 67a ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 71 we Wrocławiu Podstawa prawna Art. 67a, ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty art. 67 a z późn. zm., Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ. w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ. w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie /nazwa szkoły, placówki/ Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.

Bardziej szczegółowo

I Organizacja dożywiania. Żywienie w stołówce szkolnej w formie obiadów (zupa, drugie dania +kompot) i jest za nie odpowiedzialny dyrektor szkoły.

I Organizacja dożywiania. Żywienie w stołówce szkolnej w formie obiadów (zupa, drugie dania +kompot) i jest za nie odpowiedzialny dyrektor szkoły. Zarządzenie nr 1/2008/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim z dnia sierpnia 2008 w sprawie ustalenia warunków i zasad korzystania ze stołówki szkolnej Na podstawie art. 67a p 1-6 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.)

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MODLIBORZYCACH 1. I. PODSTAWA PRAWNA Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH IM. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe art. 106 ust. 3 ( Dz. U. z 11 stycznia 2017r. poz. 59).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSO nr 12 w Sosnowcu

REGULAMIN. ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSO nr 12 w Sosnowcu REGULAMIN ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZSO nr 12 w Sosnowcu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawa prawna działania stołówki a) Zarządzenie nr 853 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 września 2011r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ Zespół Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest placówką prowadzoną przez szkołę. 2. Świetlica i stołówka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 95 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 95 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA. REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 95 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA. Obowiązuje od dnia 01.09.2016 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W KOŁBIELI. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.67 a ust. 2 ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY w roku szkol. /.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY w roku szkol. /. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY w roku szkol. /. I. Dane osobowe dziecka Imię i nazwisko.. Data i miejsce urodzenia PESEL..klasa.. Miejsce zamieszkania II. Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI REGULAMIN FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W GDYNI Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Dz 2001r. Nr 142

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /2016/2017. Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem. z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 16 /2016/2017. Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem. z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 16 /2016/2017 Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem z dnia 28. 02. 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych

Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych Zakup obiadów 1. Opłaty za obiady można wnosić: - osobiście w kasie szkoły w księgowości wyłącznie w trzech ostatnich dniach roboczych kończących

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego

Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego Umowa o świadczeniu usług oddziału przedszkolnego w roku 2014/2015 zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław Szkołą Podstawową nr 64 im. W. Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290

Bardziej szczegółowo

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej PieczęćJednostki Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej w roku 2015/2016 zawarta w dniu 01.09.2015r. roku we Wrocławiu pomiędzy GminąWrocław - SzkołąPodstawowąNr 68 z siedzibąwe Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU Załącznik nr 4 Do Zarządzenia nr 8/2012 z dnia 31 grudnia 2012 Dyrektora Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 4 w Gliwicach Procedura nr 4 PROCEDURA NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU Gliwice,

Bardziej szczegółowo