Światowy rynek piekarstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Światowy rynek piekarstwa"

Transkrypt

1

2

3 Światowy rynek piekarstwa... wszystko dla piekarzy i cukierników Targi iba 2009, największe na świecie targi branżowe oferują: wszystkie standardy i innowacje w produkcji wyrobów piekarskich aktualne trendy w wystroju i ofercie kawiarń, barów szybkiej obsługi oraz w dziedzinie sprzedaży na wynos. nowe impulsy dla wzmocnienia sprzedaży i marketingu obszerny, specjalistyczny program ramowy z seminariami, forami dyskusyjnymi i zwiedzaniem zakładów Szczegółową ofertę wystawców oraz praktyczne informacje pomocne w pobycie na targach znajdziecie Państwo na stronie Informacje i bilety: Biuro Targów Monachijskich w Polsce ul. Biała 4, Warszawa Tel

4

5

6

7 7 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP W gościnnym Wołczynie Tym razem członków Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP, biorących udział w przewidzianym przez Statut dorocznym Walnym Zebraniu, gościła firma Lesaffre Polska z siedzibą w Wołczynie. Przybyłych gości powitali: dyrektor zakładu dr Ryszard Błaszków oraz doradca zarządu ds. handlowych Tadeusz Wojciechowski. Członkowie Stowarzyszenia mieli okazję poznać historię goszczącego ich zakładu (omawiamy ją obok), a także skosztować pieczywa przygotowanego na bazie produktów Lesaffre nie tylko drożdży, ale również mieszanek piekarskich i cukierniczych. Następnie udali się na zwiedzenie fabryki drożdży, odwiedzając m.in.: laboratorium, dział fermentacji, stację separacji (czyli tzw. wirówki), a w pakowni zobaczyli, jak odwirowane drożdże formowane są w kostki i pakowane w znajome im kartony. Z zainteresowaniem wysłuchali także informacji o ekologicznej gospodarce odpadami i ściekami, jaką prowadzi Lesaffre Polska. Dowodem tzw. Stacja Wyparna, gdzie odpady z produkcji drożdży zostają zagęszczone i powstaje z nich jedyny w swoim rodzaju w Polsce nawóz organiczny Vinassa. Nawóz ten cieszy się wielkim zainteresowaniem okolicznych rolników, którzy z dużym powodzeniem stosują go na swoich polach. Przyszłość od nas zależy Otwarcia Walnego Zebrania dokonał prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Stanisław Butka. Powitał on przybyłych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia, zaproszonych gości. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej śp. Anny Butki członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Następnie głos zabrał ks. dr Rafał Ostrowski, prezes zarządu działającej w Wielkopolsce Fundacji Chleb dla Każdego. Omówił on cele i zadania fundacji. Ksiądz Ostrowski złożył podziękowanie Stowarzyszeniu i jego władzom za dotychczasową efektywną współpracę. I rozpoczęła się robocza część Walnego Zebrania. Do jego prezydium wybrani zostali: Zbigniew Mikulewicz jako przewodniczący obrad, Mariusz Fogiel wiceprzewodniczący, Bogdan Mamaj sekretarz. Do prezydium zaproszono także Andrzeja Szydłowskiego Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, dokonano następnie wyboru Komisji Man- Ciąg dalszy na str. 8 i 9 Przewodniczący Koła SRzP RP Lubelszczyzna Andrzej Motyl (z prawej) przekonywał, ze skutkiem, że koła regionalne powinny mieć osobowość prawną. Ponad 100 lat tradycji Zakład w Wołczynie (woj. opolskie, powiat kluczborski) należy do najnowocześniejszych fabryk drożdży w Europie Centralnej. Dziś polska spółka jest częścią francuskiej Grupy Lesaffre, lidera branży drożdży piekarskich na świecie. Ale fabryka drożdży w Wołczynie ma ponad 100-letnią tradycję. Jej budowę rozpoczęto w 1890 roku, a już w 1893 roku fabrykę opuścił pierwszy transport drożdży piekarskich. Na przestrzeni lat produkowano w Wołczynie m.in. drożdże piekarskie, paszowe, spirytus. Firma przechodziła wiele zmian, by po okresie intensywnej modernizacji stać się jednym z najnowocześniejszych w Europie zakładów produkujących drożdże. Przypomnijmy: Grupa Lesaffre rozpoczęła działalność przemysłową w Polsce w 1999 roku, a w 2002 r. została zawiązana spółka Lesaffre bio-corpora on, od 2007 roku funkcjonuje pod nazwą Lesaffre Polska. Dzięki kolejnym inwestycjom i udoskonaleniu jakości produktów, oczekiwania rynku polskiego, a także eksportu, zaspokaja produkcja fabryki w Wołczynie. Ale też w ostatnich latach Spółka zainwestowała w rozwój zakładu i procesu produkcyjnego oraz ochronę środowiska ponad 110 mln zł. Lesaffre Polska SA posiada obecnie: fabrykę drożdży piekarskich świeżych, prasowanych i płynnych w Wołczynie, oddział produkujący polepszacze i mieszanki w Łodzi oraz Centrum Piekarnicze w Warszawie.

8 8 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP W gościnnym Wołczynie Ciąg dalszy ze str. 7 datowo-skrutacyjnej w składzie: Zbigniew Putka, Janusz Dudek, Tadeusz Pęzioł oraz Komisji Uchwał i Wniosków: Jacek Śliwa, Adam Nowak, Bogdan Mitryk. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia w 2008 r. złożył prezes Stanisław Butka (sprawozdanie to omówiliśmy w poprzednim, majowym, numerze Piekarza Polskiego ). Sprawozdania: finansowe przedstawił skarbnik Tadeusz Fogiel; Głównej Komisji Rewizyjnej wiceprzewodniczący GKR, Bogdan Mamaj; Głównego Sądu Koleżeńskiego przewodnicząca GSK Bożena Gralewska-Kieżun. Dokumenty te, jak i plan działania na 2009 r., przyjęto bez uwag. Statut na miarę czasów i potrzeb środowiska piekarskiego W dyskusji nad wysokością składki członka zwyczajnego krytycznie oceniono jej obecną wysokość 100 zł na miesiąc. Postanowiono, że od r. wynosić ona będzie 50 zł miesięcznie. Podstawowe informacje odnoszące się do zmian Statutu omówił radca prawny Stowarzyszenia Stefan Bartnik. Zaznaczył on, że przedłożony projekt Statutu jest wynikiem prac: Komisji Statutowej, Biura Stowarzyszenia oraz Zarządu Głównego. Proponowane zmiany stwierdził wychodzą naprzeciw aktualnym potrzebom środowiska piekarskiego, wynikającym z uwarunkowań społeczno-gospodarczych. I tak: nowe zdefiniowanie członkostwa zwyczajnego ( 13 ust.1) pozwoli na zwiększenie kręgu osób, które będą mogły uzyskać członkostwo naszego Stowarzyszenia, a tym samym na zwiększenie jego liczebności. Przyjęto, że Stowarzyszenie posiada terenowe jednostki organizacyjne ( 18 koła regionalne), ale status takiej jednostki może uzyskać także grupa osób związanych z branżą piekarską, zrzeszając się w klubie. Był już precedens Klub Młodego Piekarza. Głos w dyskusji zabiera Adam Nowak z Poznania. Głosowano w większości przypadków jednomyślnie. Proponuje się: pełnienie funkcji prezesa Zarządu Głównego oraz przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej jedynie przez dwie kolejne kadencje, ustalenie, że kandydatem na prezesa Zarządu Głównego może być jedynie rzemieślnik-piekarz, który nie ukończył 65 lat, odrębne wybory prezesa Zarządu Głównego i przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, ustalenie niższych niż dotychczas składów osobowych władz: - Zarządu Głównego osób (z 15 21) - Głównej Komisji Rewizyjnej 3 5 osób (z 5 7) - Głównego Sądu Koleżeńskiego 5 7 osób (z 7 9), rozszerzono niektóre zadania Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego, znowelizowano postanowienie dotyczące liczebności terenowych jednostek organizacyjnych (obecnie 5 członków). Przewodniczący Koła Region Lubelszczyzna, Andrzej Motyl, przedstawił list tego koła skierowany do członków Stowarzyszenia (zamieściliśmy go w Piekarzu Polskim nr 17/2009), w którym wnioskuje się wpisanie do Statutu postanowienia, mocą

9 9 Podczas obrad. którego koło regionalne może nabyć osobowość prawną. Taki status prawny dowodził Andrzej Motyl stwarza podstawy do uzyskania przez koło środków finansowych z funduszy pomocowych. Mariusz Fogiel wyraził pogląd, że zasadne są przedstawione kierunki zmian treści Statutu, jednakże krytycznie ocenił wniosek o ustalenie osobowości prawnej dla kół regionalnych. Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Bogdan Mamaj, krytycznie ocenił prace Zarządu Głównego nad treścią Statutu. Wyraził on także pogląd, że jakkolwiek koło regionalne o liczebności 5 członków jest zbyt słabym podmiotem, aby uzyskiwać osobowość prawną, to jednakże zapis w Statucie w tym przedmiocie powinien się znaleźć. Tak, aby koła regionalne szczególnie większe, jak np. Region Lubelszczyzna czy Wielkopolskie miały możliwość uzyskać taki status. (Przypomnijmy, że głos Bogdana Mamaja w dyskusji nad Statutem zamieściliśmy we wspomnianym majowym Piekarzu Polskim.) Przegłosowane zmiany Bogdan Mamaj wnioskował przekazanie projektu Statutu do ponownego przepracowania. W głosowaniu przyjęto jednak, że zmiany Statutu będą omówione i przyjęte w dniu dzisiejszym. W efekcie, w wyniku głosowania, postanowiono m.in., że: koło regionalne może uzyskać osobowość prawną; odrzucono propozycję, aby osoby, które ukończyły 65 lat, nie mogły kandydować do władz naczelnych SRzP; kandydatem na prezesa Zarządu Głównego może być rzemieślnik-piekarz, który nie ukończył 65 lat. Tak zmodyfikowana uchwała przyjęta została 25 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych. Przyjęto przy tym do wiadomości, że uzyskanie przez koło regionalne osobowości prawnej, mimo że będzie ono odrębnym podmiotem prawa, to jednakże: członkowie tego koła są w dalszym ciągu członkami Stowarzyszenia, koło regionalne z osobowością prawną ma pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność sądową jest jednak częścią Stowarzyszenia, podmiot ten ponosi pełną odpowiedzialność prawną za swoją działalność i czynności prawne, członków takiego koła wiążą uchwały i decyzje organów Stowarzyszenia. Realizują oni cele określone w Statucie. W sprawach różnych Wicedyrektor Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, Marta Grzywacz, zaprosiła wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w tegorocznym Święcie Chleba w Gdańsku, które odbędzie się w dniach 8 9 sierpnia. Bogdan Mamaj przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Chleb Polski, wydającej Piekarza Polskiego, złożył informację o działalności tej Spółki. Zaznaczył, że aktualnie wydany numer 17/2009 Piekarza Polskiego ukazał się dzięki istotnej pomocy finansowej prezesa Stowarzyszenia Stanisława Butki oraz członka Stowarzyszenia Zbigniewa Putki. Prezes Honorowy Stowarzyszenia Andrzej Szydłowski poinformował, że uczestniczył wraz z Doradcą Naukowym Stowarzyszenia drem H. Piesiewiczem w posiedzeniu Zarządu Światowej Unii Piekarzy (UIB), które odbyło się na początku kwietnia w szwajcarskiej Lucernie. Podał on terminarz imprez UIB, jakie odbędą się w 2009r. A. Szydłowski podał także do wiadomości, że odbyło się posiedzenie Rady Gospodarki Żywnościowej, w toku którego rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołano nową Radę Gospodarki Żywnościowej oraz wybrano nowe władze. Przewodniczącym wybrano prof. St. Ziębę, wiceprzewodniczącym B. Wesołowskiego. * Przewodniczący obrad, Zbigniew Mikulewicz, po wyczerpaniu porządku Walnego Zebrania, zamknął obrady oraz złożył podziękowania uczestnikom zebrania za aktywne uczestnictwo, a gospodarzom obrad za stworzenie dogodnych warunków ich przeprowadzenia.

10 10 Spotkajmy się w Jaworze w ostatni weekend sierpnia Międzynarodowe Targi Chleba wydarzeniem roku Jacka Krajewskiego, prezesa Stowarzyszenia Międzynarodowe Targi Chleba, zapytałam jak przebiegają przygotowaniach do 13. edycji targów, które odbędą się w Jaworze w dn sierpnia. Oto odpowiedź: Przypomnę zaczął prezes Krajewski że Międzynarodowe Targi Chleba, to cykliczna impreza, organizowana przez nasze Stowarzyszenie od 1997 r. w Jaworze, mieście na Dolnym Śląsku. Główną rolę podczas targów odgrywają ekspozycje wytwórców pieczywa, producentów maszyn i urządzeń, sprzętu piekarniczego i innych gałęzi współpracujących z branżą piekarniczą. W trakcie imprezy organizowane są ogólnopolskie konkursy: Piekarz Roku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Bezpieczna Piekarnia, któremu patronuje Główny Inspektor Pracy. Od ubiegłego roku organizujemy również Krajowy Konkurs Pieczywa Smaczny Chleb. Szczególna jest rola chleba w naszej tradycji chrześcijańskiej, co przypomniane zostanie podczas mszy św. dziękczynnej Za dar chleba, którą w sobotę, 29 sierpnia, odprawi biskup legnicki, Stefan Cichy, w kościele pw. św. Marcina. Targi tradycyjnie otworzy konferencja naukowa... Jej temat w bieżącym roku brzmi: Zdrowe środowisko, zdrowe żywienie, zdrowy człowiek. Pokazane zostaną korzyści, jakie z działań na rzecz ochrony środowiska wynikają dla przedsiębiorców i ich klientów, mowa będzie także o edukacji prozdrowotnej. Chleb przecież jest najpopularniejszym pokarmem spożywanym przez Polaków, a więc wiedza na jego temat, a także odpowiedniej diety zawierającej pieczywo, jest niezbędna dla zachowania zdrowia i dobrej kondycji przez długie lata. Będzie to kontynuacja tematów poruszonych podczas ubiegłorocznej konferencji, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Jak zwykle na targach swoją ofertę przedstawią producenci maszyn i urządzeń, a także firmy oferujące surowce i środki do produkcji piekarniczo - cukierniczej. Zaprezentują się również dealerzy samochodów dostawczych i osobowych. Ale przede wszystkim będzie to święto chleba. Swoje stoiska będą mieć kandydaci do tytułu Piekarz Roku 2009, którzy przyjadą z różnych części kraju, jak również znaczna grupa dolnośląskich piekarzy, a wśród nich ci, którzy wypiekają chleb według tradycyjnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, receptur i uzyskali certyfikat Produktu tradycyjnego. Spodziewamy się przy tym gości z Rosji, Czech, Niemiec i Ukrainy, wielu z nich przyjedzie z własnymi wypiekami. Ośrodek Wypoczynku Świątecznego JAWORNIK, gdzie od dwóch lat odbywają się targi, stanie się miejscem, w którym prezentować swoje wyroby będą rzemieślnicy różnych branż, rzeźbiarze, twórcy ludowi i artyści-plastycy. Szczególnie widoczna będzie grupa młodych malarzy i gra- W Jaworze w Międzynarodowych Targach Chleba biorą udział wszystkie pokolenia. Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji tego wydarzenia.

11 11 fików, nawiązaliśmy bowiem współpracę z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jej studenci przygotowali projekt plakatu targowego, jak również wystawę prac inspirowanych chlebem. Będzie ona prezentowana w Muzeum Regionalnym i jest tylko jedną z wielu imprez towarzyszących targom. Z innych wymieńmy: Mistrzostwa Polski Piekarzy w Strzelectwie Sportowym, wybory Miss, festiwal folklorystyczny Od ziarenka do bochenka. Będą też gwiazdy estrady, a wśród nich piosenkarka reggae, Marlene Johnson. Nie zabraknie tego, co najważniejsze dla konsumenta, czyli pokazów wypieku pieczywa na żywo, w tym w polowym piecu chlebowym, opalanym drewnem. Piekarze zademonstrują jak powstaje chleb, ale również pozwolą widzom na samodzielną pracę. Mam nadzieję, że spodoba się to targowej publiczności. Bo przecież to właśnie publiczność jest najważniejsza dla niej pracujemy przez cały rok i staramy się, aby przez trzy dni pachniało chlebem w mym ulubionym Jaworze, jak mówi o tym targowy hymn. Zapraszam Czytelników Piekarza Polskiego do odwiedzenia Jawora w ostatni weekend sierpnia, podczas 13. Międzynarodowych Targów Chleba zachęca prezes Jacek Krajewski. * UWAGA: Szczegółowy program imprezy, karty zgłoszenia do konkursów i informacje na: Obok drukujemy regulamin konkursu PIEKARZ ROKU 2009 i zachęcamy do udziału w nim. Rozmawiała: Małgorzata Świderska Regulamin Konkursu PIEKARZ ROKU 1 1. Organizatorami konkursu Piekarz Roku są: - Stowarzyszenie Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze - Zarząd Główny Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Rywalizacja w konkursie o tytuł Piekarz Roku odbywa się w dwóch kategoriach: a. mała i średnia piekarnia b. duża piekarnia. 3 Kandydatów do konkursu w terminie do 30 czerwca br. zgłaszają: 1. Koła Regionalne Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP 3. Czasopisma lokalne i branżowe 4. Władze samorządowe 5. Izby Rzemieślnicze 6. Cechy Rzemiosł. Zgłoszenia kandydatów powinny być kierowane na adres: Stowarzyszenie Międzynarodowe Targi Chleba Jawor, ul. Staszica 13 tel./fax Zarząd Stowarzyszenia Międzynarodowe Targi Chleba powołuje Kapitułę Konkursu,,Piekarz Roku podejmując stosowną uchwałę w tej sprawie. 2. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej. 3. W skład Kapituły wchodzą zdobywcy tytułu,,piekarz Roku Dokumentem wymaganym przy zgłaszaniu kandydatów jest ankieta zawierająca podstawowe dane o firmie. 2. Kandydaci przedstawiają ponadto: - płytę CD z prezentacją zakładu (5 do 10 minut) Członkowie Kapituły wizytują zgłoszone do konkursu piekarnie. Opinie członków Kapituły z wizytacji są przedstawiane na posiedzeniu przyznającej nominacje do konkursu Nominowani przez Kapitułę biorą obowiązkowo udział w części wystawienniczej MTCH w Jaworze pod rygorem wykluczenia z konkursu. 2. Piekarze nominowani w konkursie na Piekarza Roku, o których mowa w 6, biorą udział, przez czas trwania targów prezentując swój dorobek i swoje wyroby, na własny koszt. Organizator konkursu zapewnia miejsce wystawiennicze, a także promocję firmy na stronie internetowej Stowarzyszenia. 8 Zarząd Stowarzyszenia Międzynarodowe Targi Chleba w Jaworze przyznaje zwycięzcy konkursu Certyfikat,,Piekarz Roku i prawo do korzystania z symbolu MTCH na swoich wyrobach (tytuł,,piekarz Roku i logo targów jest chronione prawem). Do korzystania z symbolu MTCH na swoich wyrobach uprawnieni są także nominowani w konkursie. 9 Wręczenie nagród i odczytanie uchwał w sprawie nadania tytułu Piekarz Roku odbywa się podczas Międzynarodowych Targów Chleba w Jaworze w sobotę na uroczystej gali. 10 Piekarz Roku otrzymuje: 1. Rzeźbę w kształcie bochenka chleba. 2. Certyfikat. Prezes Stowarzyszenia Międzynarodowe Targi Chleba Jacek Krajewski Piekarski kodeks etyki Andrzej J. Motyl opracował oraz własnym sumptem wydał Kodeks etyki piekarza. Jak przyznaje, korzystał z różnych polskich i zagranicznych wzorów, a tekst tego pres żowego dla branży dokumentu ostatecznie zatwierdził Zarząd Główny Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP. Zacytujmy niektóre postanowienia kodeksu: Piekarze powinni solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie im należytej pozycji w społeczeństwie. Organy samorządu zawodowego piekarzy winny: dbać o honor zawodu piekarza i szacunek dla niego, dbać o przestrzeganie przez piekarzy etyki zawodowej, troszczyć się o to, aby jego członkowie wykonywali swój zawód sumiennie i rzetelnie. Zapewne z uwagą przyjęty zostanie także następujący fragment: Nieuczciwa konkurencja pojawia się w szczególności w: zabieganiu o klienta niższymi cenami kosztem jakości produkcji, krytykowaniu wobec klientów jakości wyrobów innych piekarzy, przejmowaniu pracowników bądź uczniów innego piekarza bez uprzedniego porozumienia się z nim. Jest i takie stwierdzenie: W miejscu pracy piekarze i ich personel winni wystrzegać się wszelkich flirtów i niestosownych poufałości. Na drugą część owego tomiku składa się rozprawka inż. Henryka Molickiego Piekarstwo Polskie, która ukazała się nakładem Książnicy-Atlas we Lwowie i Warszawie w 1938 r. Autor próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie: Kiedy po raz pierwszy na świecie zaczęto piec chleb? Jest też sympatyczna opowieść o życiu rzemieślniczo-piekarskim w dawnej Polsce oraz historia cechów. Panu Andrzejowi Motylowi gratulujemy ciekawego i pożytecznego wydawnictwa.

12 12 Pamięci Cezarego Sarzyńskiego Z troską o przyszłość Piekarza Polskiego Wierni jesteśmy zasadzie przyjętej przed 10 laty, przy powstaniu pisma, że Czytelnicy otrzymywać je będą bezpłatnie. Środki potrzebne na opłacenie jego wydawania pochodzą wyłącznie z reklam. W trakcie Zgromadzenia Wspólników Spółki Chleb Polski. W Kazimierzu Dolnym odbyło się doroczne zgromadzenie wspólników spółki Chleb Polski, wydawcy Piekarza Polskiego. Najpierw uczestnicy spotkania udali się na miejscowy cmentarz, gdzie oddali hołd pamięci oraz wspominali Cezarego Sarzyńskiego, niezapomnianego piekarza-artystę, członka władz SRzP RP, współtwórcę naszego pisma. piekarstwie i cukiernictwie. Dużo miejsca poświęcamy lokalnym wydarzeniom i imprezom, jak: Święta Chleba, mistrzostwa sportowe itp. Pragniemy być jak najbliżej naszych Czytelników, pisząc o ich osobistych sukcesach i problemach, służąc im fachową pomocą poprzez udostępnienie naszych łamów specjalistom naukowcom i praktykom. W ostatnim czasie bardziej kłopotliwe stało się pozyskiwanie reklam do Piekarza Polskiego, mimo niewygórowanej (konkurencyjnej) ceny, bonifikat oraz gratisowych artykułów poświęconych działalności danej firmy i ich ofert handlowych skierowanych do branży piekarskiej i cukierniczej. Dodajmy, że od kilku miesięcy Piekarz Polski, wraz z reklamami, jest do poczytania w Internecie, na stronie: www. stowarzyszeniepiekarzy.pl. Sposób pozyskania funduszy na działalność wydawniczą był jednym z głównych elementów dyskusji. Pozytywnie oceniona została zawartość merytoryczna pisma oraz jego szata graficzna. Z wypowiedziami tymi korespondowała treść pisma skierowanego do Zgromadzenia Wspólników Spółki przez prezesa SRzP RP, Stanisława Butkę, który zapewnił o dalszej pomocy władz Stowarzyszenia. Dokonano wyboru nowych władz spółki Chleb Polski. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został ponownie Bogdan Mamaj, zaś prezesem Zarządu, także ponownie, Barbara Sarzyńska. A później w piekarni Sarzyński, po zwiedzeniu jej, czemu towarzyszyły zasłużone komplementy pod adresem szefowej firmy, Pani Barbary Sarzyńskiej, odbyło się przewidziane statutem spółki posiedzenie. W jego trakcie przypomniano, że Piekarz Polski jest pismem Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP, ukazuje się co miesiąc, w nakładzie 1500 egzemplarzy, które drogą pocztową, lub za pośrednictwem współpracujących z nami hurtowni i firm, bezpłatnie rozsyłane jest do piekarzy oraz cukierników w całej Polsce. Staramy się na bieżąco relacjonować sprawy, którymi żyje branża. Począwszy od ważnych wydarzeń międzynarodowych i krajowych, jakim są targi, mistrzostwa w Cezarego Sarzyńskiego wspomina Andrzej Szydłowski (drugi z lewej).

13 13 Zdobywcy mistrzowskiego tytułu, drużyna z Częstochowy, zapowiadają, że i w tym roku wyjadą z Nowego Sącza ze złotem. Nowy Sącz, czerwca, XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Piekarzy w Piłce Nożnej Przed pierwszym gwizdkiem W przedostatni weekend czerwca (19 do 21 bm.) Nowy Sącz będzie gospodarzem, rozgrywanych już po raz czternasty, Międzynarodowych Mistrzostw Polski Piekarzy w Piłce Nożnej. Na boisku KS Dunajec, począwszy od soboty, zobaczymy drużyny z: Częstochowy, która bronić będzie zdobytego przed rokiem mistrzowskiego tytułu; dalej srebrny team z Nowego Sącza, zapowiadający walkę o najwyższe miejsce w punktacji; ekipę z Radomia, której przed rokiem pechowa kontuzja bramkarza uniemożliwiła walkę o złoto, jak również jedenastki z: Krakowa, Pyskowic, Tarnowa i Warszawy oraz gości z Niemiec, Słowacji i Węgier. Na murawę wybiegnie także drugoligowa dziewczęca Starówka, zagrają również księża, właściciele piekarń i miejscy urzędnicy. Po raz pierwszy od lat zabraknie młynarzy, którzy co prawda dostarczali tylko punktów na boisku, ale... zasiadających na trybunach częstowali kiełbaską z grilla. Andrzej Danek, główny organizator tej imprezy, pociesza, że żaden z uczestników nie będzie chodził głodny. A gdyby nawet, to niech jakoś dotrwa do godz. 20 (sobota), bo o tej porze, w restauracji Impresja, której ostatnimi czasami stał się on właścicielem, rozpocznie się bankiet. Finał mistrzostw przewidziany jest na niedzielne południe. A po nim wręczenie licznych w tym roku nagród i upominków, bowiem sponsorzy dopisali. Gdyby ktoś z sympatyków piłki nożnej albo też piekarzy (najlepiej sympatycy jednego i drugich), zapragnął przyjechać do Nowego Sącza nawet w ostatniej chwili, niech przyjeżdża! Pan Andrzej zapewnia, że atrakcji nie zabraknie dla nikogo, a on sam z radą i pomocą czeka pod numerem telefonu: Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli być obecni na mistrzostwach, przygotujemy relację bogato ilustrowaną zdjęciami już w najbliższym numerze Piekarza Polskiego. MASZ Gliwice: dobre nadzieje na przyszłą współpracę Na targach w Bukareszcie Pod koniec maja wraz z firmą, w której pracuję MASZ Gliwice, miałam okazję uczestniczyć w odbywających się w stolicy Rumunii, Bukareszcie, Targach INDAGRA FOOD & DRINK. Oto garść wrażeń, które mogą zainteresować Czytelników Piekarza Polskiego. Targi, co prawda, nie były zbyt duże, ale warte uwagi. W kilku halach wystawiali się producenci z różnych krajów oraz przedstawiciele firm, m.in.: FRITSCH, KOENIG, BON- GARG, Em, MIWE. Naszą firmę, MASZ Gliwice, obecną na rumuńskim rynku od roku, reprezentowała na targach będąca naszym przedstawicielem na Rumunię miejscowa firma REITLER, zajmująca się produkcją m.in. silosów. Wystawiliśmy miesiarki spiralne: z dzieżą wyjezdną (SMR 180, SMR 320, SMR 350) oraz z dzieżą stałą (SM 130). Od razu sprzedały się dwie z nich, a na kolejne wpłynęły zamówienia. Z przyjemnością można powiedzieć, że rumuńscy piekarze i cukiernicy darzą zaufaniem nasze maszyny, nie boją się ich kupować. Prowadzą oni, w zdecydowanej większości, prywatne zakłady, wymagające modernizacji. Profil produkcji jest zbliżony do naszego. Rynek tamtejszy jest więc chłonny, można wiązać z nim nadzieje na przyszłość. Co zdecydowanie potwierdził w czasie naszej rozmowy szef firmy REITLER. Tyle o targach. Chciałabym jeszcze dodać parę zdań na temat wrażeń z Bukaresztu. Przekonałam się, że panujące u nas opinie o Rumunii i Rumunach są nieprawdziwe. Co prawda poruszaliśmy się głównymi trasami, ale Bukareszt, który zobaczyłam, przerósł moje oczekiwania. A ludzie okazywali się bardzo sympatyczni. Cieszą się na dalszą współpracę naszej firmy ze stroną rumuńską. Tekst i fot.: Barbara Kuzia Miesiarki z gliwickiego MASZ-a na stoisku rumuńskiego przedstawiciela tej firmy, spółki REITLER.

14 14 Swój udział zgłosiło już ponad 820 wystawców z 40 krajów Światowy rynek piekarski w dniach od 3 do 9 października 2009 r. spotka się w Düsseldorfie Targi iba 2009 Targi iba odbywają się co trzy lata. Podczas ostatniej edycji w 2006 r. w Monachium odnotowano rekordową liczbę odwiedzających z branży: odwiedzających z 144 krajów. 979 wystawców z 49 krajów zaprezentowało nowości ze swojej branży i wystawiło targom najlepsze oceny. Jest to historia sukcesu, która jak zapewniają organizatorzy znajdzie dalszy ciąg w Düsseldorfie w październiku 2009 r. Obecna liczba zgłoszeń (820 wystawców z 40 krajów) już dziś potwierdza tę pozytywną tendencję. Targi iba proponują zwiedzającym z branży szerokie spektrum oferty w segmentach surowców, techniki produkcji i sprzedaży. W dziale surowców znajdzie się wszystko od zmielonego zboża, poprzez środki do pieczenia, dodatki i aromaty do półproduktów i gotowych wyrobów. Następnie w dziale techniki produkcji prezentowane będą najnowsze technologie, zarówno energooszczędne maszyny piekarnicze i cukiernicze, jak i innowacyjne techniki chłodnicze oraz różnego rodzaju urządzenia do utrzymania higieny i czyszczenia. Wreszcie w trzecim segmencie targów znajdą się trendy i nowości w zakresie prezentowania żywności w sprzedaży. Odwiedzający będą mogli znaleźć tu inspiracje do atrakcyjnej prezentacji pieczywa począwszy od nowoczesnego wyposażenia sklepów oraz lad chłodniczych, poprzez ciekawe techniki oświetleniowe, po atrakcyjne opakowania i pojemniki. Jednym z głównych tematów targów w roku 2009 są: snacki, przekąski i coffee shops. Właśnie branża piekarnicza podlega Podczas ostatniej edycji targów iba, w 2006 r. w Monachium (na zdjęciu), odnotowano rekordową liczbę wystawców oraz odwiedzających. W tym roku ma być jeszcze lepiej... szybkim zmianom, w szczególności w związku ze zmienionym zachowaniem konsumpcyjnym wielu konsumentów. Coraz częstszym zjawiskiem twierdzą organizatorzy targów iba staje się konsumpcja poza domem, co stawia przed branżą spożywczą nowe wyzwania. Rozwiązania dla branży piekarniczej będą prezentowane na targach. Przedstawiciele organizatorów targów iba oraz niemieckich piekarzy w czasie specjalnych wizyt w naszym kraju przekonywali polskich kolegów, że w październiku warto być w Düsseldorfie. Na zdjęciu, od prawej: komisarz targów iba Claudia Weidner, prezes AKO Bydgoszcz - Jan Maciuba, prezes światowej Unii Piekarstwa (UIB) - Peter Becker, prezes Niemieckiego Związku Piekarstwa - Eberhard Groebel. W gmachu Akademii Niemieckiego Piekarnictwa (ADB), szkoły zawodowe kształcące w zawodzie piekarza i cukiernika zaproponują różne programy kształcenia i doskonalenia zawodowego dla odwiedzających targi z kraju i z zagranicy. Ponadto oferta obejmuje zwiedzanie zakładów piekarskich i Akademii Niemieckiego Piekarnictwa, co umożliwi niemieckim i międzynarodowym ekspertom cenną wymianę doświadczeń. Konkurs o Puchar iba organizowany w czterech dyscyplinach (Ameryka, Europa, cukiernicy, młode kadry) będzie jednym z głównych magnesów przyciągających odwiedzających na targi iba. Konkurs o Puchar iba, powołany do życia w 2006 r., spotkał się na świecie z tak dobrym przyjęciem, że zadecydowaliśmy, iż stanie się on stałą imprezą oświadczył dyrektor GHM, Dieter Dohr. Na stronie wystawcy i odwiedzający znajdą bogate serwisy, takie jak pakiety podróży za korzystną cenę. Ponadto serwis targowy online, obejmujący kalkulację kosztów i bieżącą aktualizację list wystawców, umożliwia optymalne przygotowanie się do targów. Także przejazd z lotniska na teren targów w Düsseldorfie nie będzie stanowić problemu, dzięki bezpłatnym autobusom wahadłowym (airport shuttles). Poza tym bilet wstępu na targi uprawnia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji publicznej w Düsseldorfie.

15 15 W stulecie kanonizacji św. Klemensa Hofbauera Pielgrzymka piekarzy do Wiednia i Krakowa W bieżącym roku przypada setna rocznica beatyfikacji św. Klemensa Marii Hofbauera ( ), patrona polskich piekarzy, wielkiego apostoła Warszawy i Wiednia, który też sprawił, że Zgromadzenie Redemptorystów trafiło z Włoch do Polski. Z tej okazji staraniem Biura Podróży BUSINESS TRAVEL, we współpracy ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Ojcami Redemptorystami, zorganizowana została pielgrzymka do Wiednia i Krakowa. Jej uczestnikami było kilkudziesięciu piekarzy z całej Polski. A oto nasza relacja. Nad modrym Dunajem Najpierw był Wiedeń. W czasie pobytu w tym niepowtarzalnym mieście nie mogło zabraknąć programu turystycznego. Trudno było bowiem wyobrazić sobie, że goszcząc w stolicy CK monarchii, nie rzucimy choćby okiem na majestatyczny pałac cesarski Hofburg, letnią rezydencję Habsburgów Schoenbrunn z przepysznym parkiem pałacowym, perełkę barokowej architektury Belveder, dziś słynną galerią malarstwa. A czyż można było pominąć uroczą starówkę z katedrą św. Stefana, słynną operę, pełen uciech dla każdego Prater, no i malownicze zakola Dunaju?! Była też okazja pokłonić się muzycznym geniuszom Mozartowi i Straussom, których pomniki zdobią miejskie parki. Na trasie naszej wędrówki nie mógł nie znaleźć się rów- nież Kahlenberg, wzgórze, z którego król Jan III Sobieski dowodził polską husarią i sprzymierzonymi wojskami w czasie bitwy z Turkami. Pamięć wiktorii wiedeńskiej, tak ważnej dla ówczesnego świata, prawdopodobnie skutecznie wyparowałaby, gdyby zabrakło ks. kanonika Jerzego Smolińskiego, gospodarza kościółka na Kahlenbergu, a zarazem skromnego muzeum z pamiątkami z czasów odsieczy, jak również dokumentującego wizytę tutaj papieża Jana Pawła II. Ksiądz Smoliński skierował do nas, a za naszym pośrednictwem do wszystkich rodaków, zaproszenie na dożynki, które odbędą się 6 września, a podczas których upamiętniona zostanie 326. rocznica bitwy i 26. rocznica papieskiej tu modlitwy. Pamięci patrona I nadszedł czas uroczystości związanych z obchodami 100-lecia kanonizacji św. Klemensa. Jego pomniki, popiersia, tablice pamiątkowe znajdują się w różnych punktach Wiednia, miasta, w którym zakończył swój błogosławiony żywot. Jego relikwie przechowywane są w kościele KIRCHE AM HOF. I właśnie stąd, ulicami Wiednia, z prochami świętego, ruszyła procesja. Wyróżniały się w niej, budząc żywe zainteresowanie przechodniów, poczty sztandarowe polskich piekarzy z Warszawy, Radomia, Pleszewa, Gdańska, Pruszcza i Starogardu Gdańskiego oraz Lublina. Procesja dotarła do znanego wiedeńskiego kościoła MARIA AM GESTADE, w którym odbyły się uroczystości jubileuszowe. Uroczystą mszę św. odprawił biskup Stephan Turnovszky. Zarówno on, jak i inni mówcy, przypomnieli niezwykłą postać charyzmatycznego zakonnika-redemptorysty. A jako że nabożeństwom odprawianym ongiś przez Klemensa Marię Hofbauera towarzyszył piękny śpiew i taka sama muzyka, również i przy tej okazji nie zabrakło artystycznych wzruszeń. Polscy piekarze Bogdan Mamaj, Andrzej Szydłowski i Jan Pranga obdarowali uczestników uroczystości specjalnie wypieczonymi na tę okazję chlebkami św. Klemensa, co przyjęto z miłym zaskoczeniem. Biskup Stephan Turnovszky Ciąg dalszy na str. 16 i 17 Uczestnicy pielgrzymki w kościele MARIA AM GESTADE, w którym odbyły się główne jubileuszowe uroczystości.

16 16 Kahlenberg, Bożena Danek z Nowego Sącza wybiera pocztówkę. W głębi kościółek upamiętniający zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego nad Turkami oraz wizytę papieża Jana Pawła II. Poczty sztandarowe polskich piekarzy na ulicach Wiednia. Franciszek Siteń z Dobrego Miasta podczas wędrówki po starym mieście. W głębi: katedra św. Stefana. Pielgrzymka piekarzy Polscy piekarze obdarowali wiedeńczyków chlebkami św. Klemensa. Na zdjęciu: czyni to starszy Cechu Piekarzy w Warszawie, Bogdan Mamaj (z lewej). Niżej, po lewej: Stare dokumenty opisujące oblężenie i wyzwolenie Wiednia (1683 r.) oraz pamiątkowe medaliony z podobizną króla Jana III Sobieskiego ze zbiorów muzeum kościelnego na Kahlenbergu. Najciekawsza współczesna kamienica w Wiedniu, tzw. dom Hundertwassera, malarza, realizującego swoją wizję eko-mieszkania. Uczestnicy wyprawy do Wiednia i Krakowa, na tle Belvederu, perełki austriackiego baroku.

17 17 do Wiednia i Krakowa Na ręce metropolity krakowskiego, ks. kardynała Stanisława Dziwisza, dar chleba składają polscy piekarze, od prawej: Andrzej Szydłowski, Bogdan Mamaj, Jan Pranga. u Niemców, Czechów i Austriaków! I starczyło Ci chleba dla wszystkich I serca starczyło Ci dla wszystkich... Po Eucharystii odbył się koncert w wykonaniu Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego, a później piknik w pobliskich ogrodach. Zbigniew Miazga Zdjęcia autora Eucharys a w Krakowie otrzymała bardzo uroczystą i bogatą oprawę. W Krakowie Nazajutrz podobne uroczystości odbyły się w Krakowie, w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Eucharystia sprawowana była przez metropolitę krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza, w asyście około 100 kapłanów z różnych stron Polski i świata. Wśród duchownych przeważali redemptoryści, dodajmy, że polska prowincja jest największa w tym zgromadzeniu. Imponowała też liczba wiernych. Uroczystość tę bezpośrednio relacjonowały Radio Maryja i TV Trwam. Stulecie kanonizacji św. Klemensa i zarazem stulecie polskiej prowincji redemptorystów powiedział kard. Dziwisz stanowi okazję, abyśmy wdzięcznym sercem wyśpiewali podwójne Te Deum laudamus w podzięce za dokonania tego pokornego, a jednak niezwykłego zakonnika. Jego duchowa sylwetka i dzieła apostolskie okazały się ziarnem, które przynosi obfite plony po dziś dzień... W imieniu piekarzy modlitwę do św. Klemensa, specjalnie napisaną na tę okazję przez ks. bpa J. Zawitkowskiego, odczytał krakowski mistrz piekarski Emil Górnisiewicz. Oto jej fragment: Święty Klemensie, Wiedeński Piekarzu, Jałmużniku Warszawy, Patronie Zjednoczonej Europy, Ojcze głodnych dzieci we Wiedniu, w Znojnie w Warszawie, W imieniu polskich piekarzy modli się do św. Klemensa mistrz piekarski z Krakowa, Emil Górnisiewicz.

18 18 Piekarskie rody Piekarze od sześciu pokoleń Grażyna i Tomasz Vogtowie ze sztandarem ufundowanym dla Cechu Piekarzy i Cukierników Pleszewie w 1927 r., w 150. rocznicę założenia tego cechu. Protoplastą piekarskiego rodu był Kasper Vogt, a firma rozpoczęła działalność w 1785 r. Ale opowiedzmy o czasach współczesnych. Wspomina pan Tomasz Vogt: Po zakończeniu wojny w 1945 r., mój ojciec, Michał, wznowił działalność piekarniczą w Pleszewie i prowadził zakład do 1952 r. Wtedy to, z wiadomych względów, firma ulega zamknięciu, piekarnię przejmuje PSS. Ojciec bardzo to przeżył. A że z czegoś trzeba było żyć, podjął pracę w Zakładach Owocowo-Warzywnych w Kotlinie. Swojej działalności piekarniczej jednak nie przerwał, działał jakby w podziemiu. Na różne uroczystości wypiekał ciasta, a w czasie karnawału pączki, które wówczas dla wszystkich były nie lada przysmakiem. Było to tak: mama w czasie dnia zarabiała ciasto, ojciec po pracy ręcznie dzielił je na kęsy, nadziewał powidłami, zawijał, garował i odpiekał. Potem do akcji przystępowałem ja: pączki roznosiłem albo rozwoziłem po domach. Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, ojciec brał urlop. Palił w piecu i potem ludziom piekł placki, babki, różne ciasta, w czym pomagaliśmy mu całą rodziną... Zgoda władz, ale na cukiernię Pan Tomasz jest dobrym gawędziarzem. Barwnie opowiada o tym, jak w 1959 r. odwiedził Vogtów niejaki pan Dąbkiewicz, z zawodu szklarz, i zaczął namawiać ojca do otwarcia piekarni. Ten, po długim wahaniu, zdecydował się. Za pożyczone pieniądze kupił podstawowe wyposażenie, wstawił nowe drzwi, zamontował okno wystawowe. I we wrześniu następnego roku nastąpiło otwarcie, ale nie piekarni, tylko cukierni. Bo takie jedynie otrzymał zezwolenie władz. Priorytet na pieczenie chleba miały PSS-y. Większość czynności wykonywano ręcznie: kręcenie babek w donicy (oczywiście, w jedną stronę, by się udały), przygotowanie ciasta francuskiego, drożdżowego parzonego... Przybywało klienteli, tym samym i zadowolenia. Piekarskie samo życie W 1961 r. czternastoletni Tomek rozpoczął naukę we Wrocławskich Zakładach Przemysłu Cukierniczego. Początkowo nocował w sali gimnastycznej, z 30 innym kolegami. Ale, że potrafił grać na skrzypcach, trafił do szkolnej orkiestry, dzięki czemu zamieszkał w internacie, w pokoju już tylko kilkunastoosobowym. Później podjął pracę u ojca, jednocześnie uczył się w zaocznym Technikum Chemiczno-Spożywczym w Poznaniu. W 1968 r. złożył egzamin mistrzowski w zawodzie cukierniczym. Jego pracą dyplomową był wielki tort przedstawiający orkiestrę ludową w strojach wielkopolskich i trzy pary wywijające na parkiecie. Pod koniec lat 60., senior rodziny Michał Vogt, poważnie zachorował. Tomasz

19 19 Moda na dziecięce imieniny w... piekarni Noc w muzeum (piekarskim) Jak Polska długa i szeroka w nocy z 16 na 17 maja otwarte były wszystkie muzea. A wśród nich także Muzeum Piekarstwa w Pleszewie (Wielkopolska), które we wrześniu 2006 r. uruchomił pan Tomasz Vogt, będący szóstym pokoleniem w tym piekarskim rodzie. Frekwencja tej nocy mówi pan Tomasz była nadspodziewanie duża. Przyszło ponad 200 osób, w większości nasi klienci, ale i nieznajomi goście. Wcześniej, wraz z synem Michałem, napaliliśmy w naszym przejął zakład. Przez kilka pierwszych miesięcy swojego szefowania musiał chodzić do chorego ojca na... kontrolę jakości wypieków. Szósty w pokoleniowej sztafecie Pan Tomasz kontynuuje swoją opowieść: Po śmierci ojca prowadziłem zakład wraz z mamą. W 1972 r., po krótkich zalotach, a długich staraniach, poślubiłem Grażynę Bartecką ze Śremu. Urodziło się nam czworo dzieci, z których dwoje, niestety, nie żyje. Prawdziwy rozwój firmy przypada na lata 90. Zaczęło się od tego, że na Targach Poznańskich zakupiłem piec obrotowy, mieszalnik spiralny i stół od włoskiej firmy Mondial Forni. Dzięki temu zwiększyliśmy produkcję, otwarliśmy nowe punkty sprzedaży. W 2004 r. podjęliśmy ważną dla naszej przyszłości decyzję o budowie piekarni i cukierni w Kowalewie. Tempo budowy było duże. W następnym roku przystąpiliśmy do pierwszych wypieków. Z perspektywy paru dziesiątków lat mojej wytężonej pracy mówi z pogodnym uśmiechem pan Tomasz mogę stwierdzić, że największym moim osiągnięciem, napawającym mnie prawdziwą dumą, jest to, że dwaj moi synowie, Michał i Jan, kontynuują tradycje rodzinne. Pieką chleb i ciasta dla Pleszewa i okolic. Michał od 10 lat prowadzi z powodzeniem nowoczesną firmę piekarniczą i cukierniczą. Natomiast Jan ukończył studia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Akademii Rolniczej w Poznaniu, jest szefem produkcji w naszej rodzinnej firmie. A ja mogłem zająć się zorganizowaniem, a teraz prowadzeniem, Muzeum Chleba. ZM starym piecu, który jest główną atrakcją muzeum i upiekliśmy chleb, oczywiście żytni. Naszych gości częstowaliśmy pajdą świeżutkiego, pachnącego chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. A do tego kubek gorącej, zbożowej kawy. A potem opowiadaliśmy o dziejach naszej piekarskiej rodziny, sięgających XVIII wieku. I pokazywaliśmy to, co udało się nam zachować oraz zakupić z piekarskich pamiątek. Pan Tomasz opowiada dalej: Są tu różne piekarskie dokumenty, w tym cechowe, od 1784 r. Mamy trzy piece różnej konstrukcji oraz przeróżne maszyny, a wśród nich czynną dotąd ubijaczkę wykonaną kilkadziesiąt lat temu w ramach fuchy przez stoczniowców ze Stoczni Gdańskiej. Są foremki i inne narzędzia, które przez wiele dziesiątków lat służyły nam do produkcji. Ale, aby zademonstrować drogę od ziarenka do bochenka, pokazujemy też cepy, żarna, nosidła do wody. Wszystkie te eksponaty ożywają, gdy piekarnię-muzeum odwiedzają dzieci zainteresowane opowieścią, jak to kiedyś mełło się mąkę i piekło chleb. Dzieciarnia potem otrzymuje ciasto, lepi z niego ludziki, zwierzątka, kwiatki. Trafiają one do pieca, a potem z dumą niesione są do domu, jako własny wypiek, dokonany w piekarni Vogtów. Od pewnego zaś czasu zapanowała moda na urządzanie dziecięcych imienin czy urodzin w piekarni- -muzeum, co ilustrują zamieszczone obok zdjęcia.

20 20 Przez żołądek do serca, czyli... Europejskie desery w Lublinie Lublin Miastem Europejskim pod takim hasłem 8 maja 2009 obchodzono w Kozim Grodzie Dzień Europy oraz rocznicę naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. Uroczystości odbyły się w centralnym punkcie miasta, nieopodal Ratusza, na placu Łokietka i miały na celu, obok promocji idei UE, prezentację Lublina. Najpierw z dziedzińca Zamku Lubelskiego wyruszyła młodzieżowa Parada Schumana, która przeszła ulicami Starego Miasta, przekroczyła Bramę Krakowską i zatrzymała się przed Ratuszem. Przybyłych powitała wiceprezydent miasta Lublina, Elżbieta Kołodziej-Wnuk. Wartym uwagi był występ chórów szkolnych, pod kierownictwem Barbary Pazur i Małgorzaty Nowak koordynatorek Ogólnopolskiego Programu Śpiewająca Polska. Po czym rozpoczęły się koncerty, konkursy, pokazy. Nas zainteresował konkurs cukierników Desery Europy. Piekarnia-Cukiernia Pola podbiła serca lublinian pysznym pieczywem, które demonstrują Edyta Adamska i Arkadiusz Bogan. Był to jeden z elementów promocji Lublina, kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Wiadomo że w 2016 roku Europa będzie mieć dwie takie stolice. Jedną wybiorą Polacy, a drugą Hiszpanie. Lublin postanowił lansować się poprzez promo- Michał Pęzioł z godnym uwagi torcikiem szefa. Barbara Fatyga prezentuje lubelskie cherry z cukierni Tadek, które najbardziej smakowało jurorom i publiczności. Takie wyroby zaproponowała cukiernia LSS Skierka. Przy czym z największym uznaniem spotkała się fantazja lubelska prezentowana na zdjęciu przez Grażynę Mysicką (trzecia z lewej).

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIEKARSKIEGO im. Anny Butki 1. CEL TURNIEJU

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIEKARSKIEGO im. Anny Butki 1. CEL TURNIEJU REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIEKARSKIEGO im. Anny Butki 1. CEL TURNIEJU Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki jest turniejem o zasięgu ogólnopolskim, trzystopniowym, w którym biorą udział

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Współczesny świat potrzebuje autorytetów, które uczą, jak godnie żyć i przywracają wiarę w prawdziwe wartości. Jednym z największych autorytetów naszych czasów jest

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018

Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018 Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018 I. Informacje ogólne: Organizator: Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku Odbiorcy: Uczniowie drugich klas szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 16 23.10.2014

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 16 23.10.2014 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 16 23.10.2014 DOBRY CHLEB NA KAŻDYM STOLE W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamienicy

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54 Statut Stowarzyszenia Wesoła54 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WESOŁA54 zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Kościelnego prawa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMORSKIEGO KONKURSU CUKIERNICZEGO KUŹNIA SŁODKICH TALENTÓW O PUCHAR STARSZEGO CECHU PIEKARZY I CUKIERNIKÓW W GDAŃSKU

REGULAMIN POMORSKIEGO KONKURSU CUKIERNICZEGO KUŹNIA SŁODKICH TALENTÓW O PUCHAR STARSZEGO CECHU PIEKARZY I CUKIERNIKÓW W GDAŃSKU REGULAMIN POMORSKIEGO KONKURSU CUKIERNICZEGO KUŹNIA SŁODKICH TALENTÓW O PUCHAR STARSZEGO CECHU PIEKARZY I CUKIERNIKÓW W GDAŃSKU I 1. Organizatorem konkursu jest Cech Piekarzy i Cukierników w Gdańsku z

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r.

Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r. Podsumowanie dyskusji panelowej z 6.02.2013 r. 1. Sposoby promocji rzemiosła i kształcenia zawodowego. 2. Strona internetowa WIR propozycje. 3. Propozycje tematów na spotkanie w dniu 5.03.2013 r. Sposoby

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie EuroIndeks 2008 V EDYCJA KONKURSU WIEDZY O GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Szanowni Państwo! Z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PRZETWÓRSTWA MIĘSA im. Iwony Mossakowskiej

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PRZETWÓRSTWA MIĘSA im. Iwony Mossakowskiej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PRZETWÓRSTWA MIĘSA im. Iwony Mossakowskiej 1. CELE TURNIEJU Turniej przetwórstwa mięsa jest trójstopniowy. Biorą w nim udział uczniowie klas Zasadniczych Szkół Zawodowych

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie XI Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi Ostrzeszów, 11.09.2016 rok REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Za nami XIX Międzynarodowe Targi Biznes Żywność Medycyna Auto Flota

Za nami XIX Międzynarodowe Targi Biznes Żywność Medycyna Auto Flota Za nami XIX Międzynarodowe Targi Biznes Żywność Medycyna Auto Flota data aktualizacji: 2016.11.08 Już po raz XIX do rzeszowskiej Hali Podpromie zawitali producenci z całej Polski, a także z zagranicy.

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZEBRAŃ Z RODZICAMI Opracowane podczas warsztatów Współpraca z rodzicami w lutym 2007 r. pod kier. Marii M. Ferenc

SCENARIUSZE ZEBRAŃ Z RODZICAMI Opracowane podczas warsztatów Współpraca z rodzicami w lutym 2007 r. pod kier. Marii M. Ferenc SCENARIUSZE ZEBRAŃ Z RODZICAMI Opracowane podczas warsztatów Współpraca z rodzicami w lutym 2007 r. pod kier. Marii M. Ferenc Pierwsze spotkanie wychowawcy z rodzicami Zebranie o charakterze zapoznawczo-integracyjnym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje branże:

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje branże: I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIE I CELE INFORMATOR XIX MIĘDZYNARODOWE TARGI BIZNES ŻYWNOŚĆ MEDYCYNA AUTO FLOTA RZE- SZÓW 2016 to największa na Podkarpaciu impreza wystawienniczo-handlowa. Wydarzenie odbywa się cyklicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2 Załącznik do uchwały nr 297/VI/2015 NRPiP z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 NRPiP z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu

Bardziej szczegółowo

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Złota polska jesień, kolorowa pora Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych I edycja konkursu Pierwszą edycję konkursu w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich I. Postanowienia ogólne. 1. Turniej jest organizowany w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta

X Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2007 Juz po raz dziesiąty odbyły się w dniach 13-15.04.2007 r. Gdańskie Targi Turystyczne GTT. Z roku na rok wzrasta Targi 2007 Międzynarodowy Salon Turystyczny TOUR SALON 2007 W dniach 24 27.10.2007 r. w Poznaniu, odbyły się prestiżowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych - Tour Salon. Stowarzyszenie Turystyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIE I CELE INFORMATOR XVIII MIĘDZYNARODOWE TARGI-BIZNES-ŻYWNOŚĆ-MEDYCYNA-AUTO FLOTA RZESZÓW 2015 to największa na Podkarpaciu impreza wystawienniczo-handlowa. Organizowana od kilku lat,

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 8070 UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli

X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli Już po raz dziesiąty w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży odbyły się zmagania pasjonatów gry w brydża sportowego. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji: 31.10.2014 80-840 Gdańsk ul. Świętojańska

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Protokół z Walnego Zebrania Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie z dn.

Bardziej szczegółowo

edycja ósma WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ Bądź dobry jak chleb (konkurs recytatorski, literacki i plastyczny)

edycja ósma WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ Bądź dobry jak chleb (konkurs recytatorski, literacki i plastyczny) ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W SOSNOWCU organizuje konkurs literacko-artystyczny pod patronatem Biskupa Diecezji Sosnowieckiej Prezydenta Miasta Sosnowca oraz Wydziału Katechetycznego Diecezji Sosnowieckiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagród Gospodarczych Polskiego Radia S.A. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin Nagród Gospodarczych Polskiego Radia S.A. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin Nagród Gospodarczych Polskiego Radia S.A. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Organizatorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia S.A. (dalej: Nagrody Gospodarcze ) jest Polskie Radio Spółka Akcyjna z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych R E G U L A M I N XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 1. Cel Konkursu Popularyzowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIAKLUBU IMPREZ NA ORIENTACJĘ STOWARZYSZE PRZY OM PTTK W WARSZAWIE

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIAKLUBU IMPREZ NA ORIENTACJĘ STOWARZYSZE PRZY OM PTTK W WARSZAWIE PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIAKLUBU IMPREZ NA ORIENTACJĘ STOWARZYSZE PRZY OM PTTK W WARSZAWIE W DN. 7 MARCA 2013 R. W WARSZAWIE, UL. SMOLNA 8 Ilość obecnych osób: 16 Lista obecności Walnego Zebrania - załącznik

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

10.45 11.15 Rozstrzygnięcie trzech wojewódzkich konkursów ekologicznych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych wraz z wystawą prac

10.45 11.15 Rozstrzygnięcie trzech wojewódzkich konkursów ekologicznych dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych wraz z wystawą prac 24 maja 2013 r. PIĄTEK Rozpoczęcie Targów (od. do 17.00 zwiedzanie Targów) NA PARTERZE HALI - 14.00 PANEL EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - 12.00 Seminarium dla uczniów szkół podstawowych klas I IV pt.

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Misją koła jest organizacja i czynny udział w propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej

Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej Materiały z konferencji dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w branży hotelarsko gastronomiczno - turystycznej W dniu 19 marca 2013 r. odbyła się konferencja dla dyrektorów

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

16-17 października 2008 r., hotel Marriott, Warszawa. dla sponsorów, partnerów, wystawców, reklamodawców

16-17 października 2008 r., hotel Marriott, Warszawa. dla sponsorów, partnerów, wystawców, reklamodawców 16-17 października 2008 r., hotel Marriott, Warszawa dla sponsorów, partnerów, wystawców, reklamodawców Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (www.ptbrio.pl) oraz Organizację

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ. Patronat nad konkursem sprawują

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ. Patronat nad konkursem sprawują REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ KOMPUTEROWĄ Patronat nad konkursem sprawują PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Prof. dr hab. Jerzy Buzek POLSKI KOMITET DO SPRAW UNESCO ŚLĄSKI KURATOR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Magia Świąt podczas II Powiatowego Kiermaszu Bożonarodzeniowego

Magia Świąt podczas II Powiatowego Kiermaszu Bożonarodzeniowego Termin wydruku: 17-03-2017 Magia Świąt podczas II Powiatowego Kiermaszu Bożonarodzeniowego 11 grudnia 2016 roku w hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach odbył się II Kiermasz Bożonarodzeniowy, którego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wadowicach w dniu 20 stycznia 2014 roku

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wadowicach w dniu 20 stycznia 2014 roku Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wadowicach w dniu 20 stycznia 2014 roku W dniu 20 stycznia 2014 r., w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY

NA ŚCIEŻKACH ŻYCIA TISCHNEROWSKIE DROGOWSKAZY SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DYREKTORZY SZKÓŁ IMIENIA KS.PROF. JÓZEFA TISCHNERA Zapraszamy wszystkich uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w X Ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Wiedzy o Gospodarce organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej

Regulamin Olimpiady Wiedzy o Gospodarce organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej Regulamin Olimpiady Wiedzy o Gospodarce organizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej Informacje ogólne 1 1. Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

Dzień przedsiębiorczości

Dzień przedsiębiorczości Program edukacyjny Dzień przedsiębiorczości XI edycja 2 kwietnia 2014 r. O Fundacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości to pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.

Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin. Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul. Morska 108 75-235 Koszalin tel./fax /094 / 343 24 21 / 343 80 71 www.zs8.koszalin.pl e-mail: sekretariat@zs8.koszalin.pl Zespół Szkół Nr 8 im. T. Kościuszki ul.

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYDARZEŃ 6-11 października 2012r.

PROGRAM WYDARZEŃ 6-11 października 2012r. Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra-Food Międzynarodowe Targi Gastronomii Polagra Gastro Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych Polagra-Tech Targi Smaki Regionów Targi Wyposażenia Hoteli

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy o Konstytucji RP

Konkurs wiedzy o Konstytucji RP Konkurs wiedzy o Konstytucji RP ORGAZNIZATORZY 1 1. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie zwykłe Wiedzieć Więcej, działające przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK TYTUŁ/NAZWA Dobrej praktyki NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI Dobra Szkoła Zawodowa na Topie Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów gimnazjów szkół gdańskich oraz województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza

II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza Patronat Honorowy Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Henryka Brzyszcza Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU I. Organizator programu Wyłącznym organizatorem Programu,,Wojewódzki Lider Biznesu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. II. Cel Programu: Celem Programu jest : -wyłonienie (wyróżnienie) i promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa uczniów szkół gimnazjalnych w Wojewódzkim Konkursie

Bardziej szczegółowo

PROŚBA. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU.

PROŚBA. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU. Gdynia, 09 kwietnia 2014 PROŚBA Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe udziału uczniów Gimnazjum nr 4 w Gdyni w 35 Światowym Finale Konkursu ODYSEJA UMYSŁU. Młodzież przygotowywała się do

Bardziej szczegółowo

Relacja z X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży Radom, dn. 22.04.2010 r.

Relacja z X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży Radom, dn. 22.04.2010 r. Relacja z X Proekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży Radom, dn. 22.04.2010 r. W dniu 22 kwietnia jak co roku, obchodziliśmy Dzień Ziemi. Z tej okazji RADKOM, pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja

Bardziej szczegółowo