Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki"

Transkrypt

1 UPOWSZECHNIANIE NAUKI Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki I. ORGANIZACJA KONFERENCJI W roku 2013 zorganizowano samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami 12 konferencji i szkół międzynarodowych, 3 krajowe konferencje, zorganizowano lub współorganizowano 7 spotkań naukowych międzynarodowych grup roboczych, a także 3 krajowe seminaria. Organizacja i współorganizacja konferencji i szkół międzynarodowych: A. Konferencje międzynarodowe, w których IFJ PAN był głównym organizatorem: Zakłady: NZ42, NZ14, NZ23 We współpracy z Instytutem Fizyki UJ, Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Krakowskim Konsorcjum Naukowym Materia-Energia-Przyszłość, Polską Akademią Umiejętności oraz z udziałem Komitetu Fizyki PAN zorganizowano w Krakowie w dniach 7-9 stycznia 2013 Cracow Epiphany Conference on the Physics After the First Phase of the LHC. W 2013 roku konferencja "Cracow Epiphany Conference" była poświęcona wynikom uzyskanym w eksperymentach przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w ośrodku CERN w Genewie. Jest to w chwili obecnej najważniejsze urządzenie badawcze fizyki wysokich energii na świecie. Ogłoszone latem 2012 roku odkrycie cząstki, która prawdopodobnie jest poszukiwanym od 30 lat bozonem Higgsa, było wielkim triumfem nauki. W roku 2012 zakończyła się pierwsza faza eksperymentów LHC przy energiach do 8 TeV w układzie środka masy protonów. Po zaplanowanej na bieżący i przyszły rok przerwie technicznej akcelerator wkroczy w fazę pracy przy znacznie większej energii zderzeń protonów, około 14 TeV w układzie środka masy. Swoje wyniki prezentowały na konferencji wszystkie cztery kolaboracje działające przy LHC (ATLAS, CMS, LHCb i Alice). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że duża część wykładowców prezentujących wyniki w imieniu całej kolaboracji pochodziła z polskich grup zaangażowanych w te eksperymenty. Należy to traktować jako wyróżnienie i docenienie ich wkładu, gdyż mówcy wybierani są w drodze konkursu przez "speakers bureau" poszczególnych kolaboracji. Tematyka wystąpień dotyczyła: 1. Poszukiwań bozonu Higgsa pasującego do Modelu Standardowego oddziaływań fundamentalnych: P. Fleischmann, T. Fruboes; 2. Poszukiwań bozonu Higgsa spoza Modelu Standardowego, w szczególności pasującego do modeli supersymetrycznych (MSSM): M. Szleper, J. A. Valls Ferrer; 3. Poszukiwań cząstek i efektów spoza Modelu Standardowego, w szczególności sygnałów supersymetrii oraz zupełnie nowej fizyki, w tym również poprzez rzadkie rozpady mezonów typu B: T. Vu Anh, M. Kazana, K. Romanowska-Rybińska, M. Kaneda, B. Pietrzyk, M. Chrząszcz; 4. Precyzyjnych pomiarów fizyki Modelu Standardowego (fizyka zapachów, fizyka elektrosłaba, pomiarów w oparciu o lepton tau, chromodynamika kwantowa): M. Ćwiok, A. Kaczmarska, M. Frosini, N. Chiapolini; 5

2 5. Fizyki ciężkich jonów w zderzeniach proton-jądro oraz jądro-jądro: D. Miśkowiec, Ch. Mayer, M. Szymański, B. Boimska, K. Woźniak. Oprócz prezentacji wyników poszczególnych kolaboracji na konferencji znalazły się referaty przeglądowe dotyczące infrastruktury obliczeniowej dla LHC (Grid computing - M. Górski) oraz szeregu zagadnień teoretycznych związanych z analizą danych w LHC (fizyka bozonu Higgsa w Modelu Standardowym - Z. Wąs, fizyka bozonu Higgsa poza Modelem Standardowym oraz nowa fizyka - L. Roszkowski, techniki rachunkowe i ich automatyzacja - A. van Hameren, techniki symulacji Monte Carlo - A. Siódmok). Młodzi uczeni wygłosili w czasie konferencji bardzo dużą ilość referatów, bo aż osiemnaście. Z uwagi na warunki czasowe część z tych prezentacji odbyła się w ramach normalnych sesji w pierwszych dwóch dniach konferencji. Tak duża ilość zgłoszeń świadczy o znaczeniu i potrzebie organizowania sesji dla młodych naukowców. Była to dziewiętnasta konferencja z tej serii, zapoczątkowanej w 1995 r. Wzięło w niej udział 110 uczestników, w tym 18 z zagranicy. W konferencji uczestniczyli naukowcy, fizycy i doktoranci reprezentujący uniwersytety oraz instytuty zlokalizowane w Europie oraz Ameryce Północnej. Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 40 referatów (wszystkie w języku angielskim), w tym 15 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe, a 12 pracownicy IFJ PAN. Strona WWW: epiphany.ifj.edu.pl/epiphany.2013 Materiały konferencyjne zostały wydane w Acta Physica Polonica B vol.44 number 7, Zakład NZ31 W dniach marca 2013 zorganizowano konferencję Neutron Spectroscopy and Related Phenomena. Tribute to Jerzy Janik. Konferencja Neutron Spectroscopy and Related Problems jest 28 z cyklu międzynarodowych spotkań dotyczących tematyki materii skondensowanej. Odbywała się w rocznicę śmierci profesora Jerzego Janika, który je rozpoczął i autorsko prowadził. Referaty były poświęcone zagadnieniom struktury, dynamiki i przejść fazowych badanych w materiałach magnetycznych i materii miękkiej metodami neutronowymi i komplementarnymi. Prezentacja Neutron scattering studies of condensed matter by Jerzy Janik została wygłoszona przez ucznia Profesora. Wzięło w niej udział 40 uczestników, w tym 6 z zagranicy. Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 12 referatów, w tym 2 pracownicy IFJ PAN, a 7 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Materiały z konferencji opublikowane zostały w Acta Physica Polonica A vol.124 number 6A, Zakład NZ13 W dniach kwietnia 2013 zorganizowano z udziałem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 22nd FCAL Collaboration Workshop. Tematyka wiązała się z prezentacjami wyników aktualnie trwających prac badawczo rozwojowych i fizyki związanych z detektorami współpracy FCAL i liniowego akceleratora ILC/CLIC oraz ustaleniu zadań i priorytetów dla FCAL na bliższą i dalszą przyszłość. Była to 22 taka konferencja zapoczątkowana w 2003 roku i odbywająca się dwa razy w ciągu roku. Udział wzięło 31 uczestników, w tym 21 z zagranicy. Uczestnikami byli fizycy i doktoranci. Goście przyjechali z Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Wygłoszono 24 referaty, w tym 17 przez gości zagranicznych, a 3 przez pracowników IFJ PAN. Zakład NZ52, NZ53 W dniach maja 2013 w Zakopanem zorganizowano XLVIII Zakopane School of 6

3 Physics. Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology. Tematyka Sympozjum dotyczyła najbardziej aktualnych kierunków badawczych w fizyce układów złożonych. W szczególności dokonano przeglądu zagadnień dotyczących: kwantowego nanomagnetyzmu własności fizykochemicznych cienkich warstw i powłok mikroskopii sił atomowych zastosowań promieniowania synchrotronowego do badań w biologii i medycynie. W Sympozjum wzięło udział 101 uczestników, w tym 36 z zagranicy, około 50% uczestników stanowili doktoranci i młodzi pracownicy naukowi tuż po doktoracie. W gronie zaproszonych wykładowców znaleźli się wybitni uczeni z czołowych ośrodków naukowych z całego świata (Unia Europejska, Białoruś, Japonia, Korea Południowa, Turcja, USA). Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 37 referatów, w tym 5 pracownicy IFJ PAN, a 19 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Wystawiono także 40 plakatów, które dyskutowane były na specjalnej sesji plakatowej. Materiały z konferencji opublikowane zostały w Acta Physica Polonica A vol.125 no 4, Zakład NZ22 W dniach 1-3 lipca 2013 zorganizowano w ramach projektu 7. PR UE ENSAR we współpracy ze Środowiskowy Laboratorium Ciężkich Jonów w Warszawie, Krakowskim Konsorcjum Naukowym Materia-Energia-Przyszłość, BWZ PAN międzynarodową konferencję EURISOL User Group Topical Meeting 2013 Going to the limits of mass, spin and isospin with heavy Radioactive Ion Beams Wzięło w niej udział 71 uczestników, w tym 36 z zagranicy. Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 41 referatów, w tym 5 wygłosili pracownicy IFJ PAN, a 30 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Przedstawiono najnowsze wyniki badań egzotycznych nuklidów. Zaprezentowano prace teoretyczne jak i eksperymentalne - wykonane z użyciem wiązek radioaktywnych nuklidów. Dyskutowano perspektywy badawcze związane z budową i wykorzystaniem nowych systemów do akceleracji wiązek niestabilnych, ciężkich jonów. Strona WWW konferencji: umożliwia m.in. dostęp do slajdów wygłoszonych referatów. Zakład NZ41 W dniach września 2013 zorganizowano II WORKSHOP - Tau lepton decays: hadronic currents from data of Belle and BaBar and new physics signatures at LHC. Tematem konferencji była fizyka leptonów tau. Dotyczy to zarówno ich produkcji jak i rozpadów. Główny akcent był położony na badania ścisłe związane z pracą fizyków związanych z ośrodkiem krakowskim. Wzięło w niej udział 27 uczestników, w tym 12 z zagranicy. Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 26 referatów, w tym 10 pracownicy IFJ PAN, a 15 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Strona WWW konferencji: https://indico.cern.ch/event/261349/ umożliwia m.in. dostęp do slajdów wygłoszonych referatów. Zakład NZ13 W dniach września 2013 zorganizowano z udziałem Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH ILD meeting 2013 in Cracow. Tematyka konferencji obejmowała szereg tematów związanych między innymi z: prezentacją 7

4 wyników aktualnie prowadzonych prac badawczo rozwojowych dotyczących optymalizacji indywidualnych komponent detektora ILD (International Large Detector), wynikami testów przeprowadzonych na wiązkach akceleratorowych w ośrodkach DESY I CERN, Fermilab, z badaniami procesów fizycznych dotyczących liniowego akceleratora ILC. Osobną tematykę stanowiły sprawy organizacyjne, gdzie określono zadania czekające ILD w przyszłości oraz zapoczątkowano dyskusję na temat sposobu ewolucji ILD w stronę formalnej międzynarodowej współpracy ILD. Była to 5 międzynarodowa odbywająca się raz do roku konferencja tego typu. Udział wzięło 72 uczestników w tym 9 z Polski i 63 z zagranicy. Goście z zagranicy reprezentowali Europę, Azję i Amerykę. Wygłoszono 59 referatów, w tym jeden z Polski zbiorczy, dotyczący postępu prac współpracy FCAL, a 58 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Strona WWW konferencji: https://agenda.linearcollider.org/contributionlistdisplay.py?confid=6113 umożliwia m.in. dostęp do slajdów wygłoszonych referatów. Zakład NZ56 W dniach września 2013 w Krakowie we współpracy z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Komitetem Fizyki PAN oraz firmą BRUKER zorganizowano międzynarodową konferencję Advanced Bioimaging Technologies. Tematem konferencji były badania w zakresie rozwoju i zastosowania nowoczesnych technik obrazowania magnetyczno-rezonansowego do zagadnień biomedycznych. Zaprezentowano najnowsze światowe osiągnięcia oraz kierunki rozwoju technik obrazowania MR w badaniach przedklinicznych i w zastosowaniach medycznych. Tematyka sesji naukowych obejmowała między innymi: obrazowanie MR wody mielinowej w mózgu i rdzeniu kręgowym, obrazowanie funkcjonalne w mózgu, spektroskopię zlokalizowaną, dynamiczne obrazowanie MR w zastosowaniach kardiologicznych, obrazowanie molekularne, hiperpolaryzację oraz nowe techniki i sprzęt do obrazowania. Wzięło w niej udział 60 uczestników, w tym 13 z zagranicy. Wygłoszono 21 referatów, w tym 3 wygłosili pracownicy IFJ PAN, a 14 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Zaprezentowano również 16 plakatów. Materiały konferencyjne zostały zamieszczone na stronie WWW: oraz wydrukowane w formie książki abstraktów. Część materiałów zostanie opublikowana w czasopismach naukowych. Zakład NZ14 W dniach listopada 2013 we współpracy z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej UJ, Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Komitetem Fizyki PAN zorganizowano międzynarodową konferencję III Workshop on QCD and Diffraction at the LHC Tematyka spotkania koncentrowała się na wybranych zagadnieniach chromodynamiki kwantowej i procesów dyfrakcyjnych przy energiach LHC zarówno w aspektach opisu teoretycznego/fenomenologicznego jak i pomiarów doświadczalnych. Główne, poruszane tematy dotyczyły: bieżących wyników doświadczalnych LHC, problemu saturacji, fizyki małych wartości x na LHC, pomiarów dyfrakcji na LHC, badań hadronowych stanów końcowych, 8

5 możliwości badań procesów foton-foton i oddziaływań ciężkich jonów. W Konferencji wzięło udział 48 uczestników, w tym 28 z zagranicy. Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 30 referatów, w tym 5 pracownicy IFJ PAN, a 24 referaty wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Strona WWW konferencji: https://indico.cern.ch/event/273342/other-view?view=standard umożliwia m.in. dostęp do slajdów wygłoszonych referatów. B. konferencje międzynarodowe, w których IFJ PAN był współorganizatorem Zakład NZ42 Uniwersytet Śląski (główny organizator) we współpracy IFJ PAN i Krakowskim Konsorcjum Naukowym Materia-Energia-Przyszłość zorganizował w dniach 7-12 września 2013 szkołę LHCphenonet Summer School. Celem szkoły było kształcenie młodych naukowców, doktorantów i studentów w dziedzinie fizyki teoretycznej z akcentem na fenomenologię LHC. Szkoła ta była wkładem grupy polskiej (UŚ oraz IFJ PAN) do tej działalności. Stworzyła ona unikalną możliwość dla młodych polskich naukowców do osobistego spotkania i dialogu z wybitnymi naukowcami europejskimi. Wzięło w niej udział 38 uczestników, w tym 17 z zagranicy. Zaproszeni wykładowcy z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 20 referatów w formie wykładów, każdy po 90 minut. 4 z wykładów przygotowali pracownicy IFJ PAN, a 13 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Szkoła była zorganizowana w ramach europejskiego konsorcjum LHCPhenoNet skupiającego naukowców z 28 europejskich uniwersytetów i ośrodków badawczych oraz partnerów przemysłowych. Sieć jest finansowana w ramach 7 PR PEOPLE - Marie Curie Initial Training Network. Strona WWW konferencji: umożliwia m.in. dostęp do slajdów wygłoszonych referatów. Zakład NZ17 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (główny organizator) wraz z Fundacją dla AGH oraz IFJ PAN zorganizowali w dniach 9-13 września 69th LHCb week in Krakow. Tematem konferencji był przegląd wyników eksperymentu LHCb oraz plany modernizacji detektora. Podczas dorocznej konferencji Współpracy LHCb podsumowano najnowsze wyniki analiz opartych o dane zebrane w latach 2011 i Przedstawiono wiele najlepszych światowych wyników dotyczących fizyki kwarków powabnych i pięknych, precyzyjne pomiary i pierwsze obserwacje związane z asymetrią pomiędzy materią i antymaterią, poszukiwania rzadkich rozpadów oraz zjawisk wykraczających poza przewidywania Modelu Standardowego. Znaczna część konferencji poświęcona była tematyce przystosowania detektora LHCb do pracy przy wyższej świetlności, która pozwoli na znaczne zwiększenie precyzji pomiarów. Wzięło w niej udział 190 uczestników, w tym 150 z zagranicy. Zaproszeni goście z polskich i zagranicznych instytucji wygłosili w sumie 60 referatów, w tym 2 pracownicy IFJ PAN, a 56 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Strona WWW konferencji: CCB Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR (główny organizator) we 9

6 współpracy z IFJ PAN, Politechniką Krakowską oraz Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła zorganizowali w dniach października I Międzynarodową Konferencję Innovative Technologies in Biomedicine. Celem konferencji było zintensyfikowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami wszystkich środowisk zaangażowanych w prowadzenie badań w tematyce biomedycznej oraz przedstawienie aktualnych trendów w zakresie innowacyjnych technologii dotyczących diagnostyki chorób cywilizacyjnych, w tym chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów oraz ich terapii, ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii i robotyki, zapoznanie z aktualnie realizowanymi i planowanymi projektami dotyczącymi innowacyjnych technologii w medycynie oraz poznanie najnowszych trendów rozwojowych w dziedzinie technik obrazowych w medycynie. Na konferencję przybyło 250 uczestników, w tym ok. 30 osób z zagranicy. Wygłoszono 25 referatów, w tym 3 referaty wygłosili pracownicy IFJ PAN, a 7 referatów wygłosili uczestnicy reprezentujący zagraniczne ośrodki naukowe. Odbyło się również 30 sesji posterowych, w tym jedna przygotowana przez IFJ PAN. Planowane jest wydanie rozbudowanych materiałów konferencyjnych w osobnym wydawnictwie zatytułowanym Innovative Technologies in Biomedicine w ilości 1000 egzemplarzy. C. konferencje krajowe a) zorganizowane przez IFJ PAN CCB W dniu 7 listopada 2013 r. odbyły się pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej. Obchody miały na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej roli fizyki medycznej oraz jej udziału w badaniach i rozwoju zaawansowanych technologii medycznych. Obchody w Polsce miały szczególne znaczenie ze względu na fakt, iż na datę Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej ustalono w rocznicę urodzin (7 XI 1867) naszej rodaczki Marii Skłodowskiej-Curie w uznaniu jej pionierskich prac i zasług w zakresie radioaktywności. Dzień Fizyki Medycznej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie ostał zorganizowany pod hasłem Od radu do radioterapii hadronowej. Spotkanie było równocześnie konferencją kończącą pierwszą fazę budowy Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej - Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB). Powstały w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN ośrodek CCB jest pierwszym w Polsce i Europie środkowo-wschodniej, w którym rozwijana jest infrastruktura kliniczna i naukowa do radioterapii protonowej przeznaczonej do nieinwazyjnego leczenia skomplikowanych nowotworów. W spotkaniu wzięło udział około 90 osób. Wygłoszono 11 referatów, w tym 6 przygotowali pracownicy IFJ PAN. b) konferencje krajowe w których IFJ PAN był współorganizatorem Zakłady NZ16, NZ43 We współpracy z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej, Obserwatorium Astronomicznym UJ (główny organizator) zorganizowano w dniach 3-6 marca 2013 konferencję Astrofizyka Cząstek w Polsce. Tematem konferencji był przegląd prac polskich astrofizyków w dziedzinie teorii obejmujących zakres od fizyki cząstek po kosmologię, a w dziedzinie pomiarów eksperymentalnych badania prowadzone na ogół w ramach międzynarodowych eksperymentów. Wzięło w niej udział 103 uczestników. Zaproszeni prelegenci wygłosili w sumie 48 referatów, w tym 2 pracownicy IFJ PAN. Przedstawiono także 21 plakatów. 10

7 Strona WWW: umożliwia m.in. dostęp do slajdów wygłoszonych referatów. Zakład NZ31 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (główny organizator) we współpracy z IFJ PAN oraz Instytutem Fizyki UJ zorganizował w dniach czerwca 2013 w Chlewiskach k/siedlec VIII Ogólnopolską Konferencję Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej. Konferencja zgromadziła fizyków i chemików z naukowych ośrodków Białegostoku, Krakowa, Poznania, Siedlec, Świerku, Warszawy oraz Wrocławia. Przedstawili oni swoje wyniki na 10-ciu sesjach poświęconych ciekłym kryształom, układom magnetycznym, źródłom neutronów i metodom neutronowym, zastosowaniom oraz nowym materiałom. Znaczną liczbę referatów prezentowali doktoranci. Uroczysta sesja była poświęcona wspomnieniom o profesorach, którzy w ostatnim okresie odeszli (J.Janik, D.Bauman, S, Wróbel i K. Mikke). Wzięło w niej udział 47 uczestników. Zaproszeni prelegenci wygłosili w sumie 43 referaty, w tym 6 pracownicy IFJ PAN. Materiały z konferencji opublikowane zostały Acta Physica Polonica A vol.124 no 6A, D. Organizacja i współorganizacja spotkań naukowych międzynarodowych grup roboczych Zakład NZ54 W dniach marca 2013 zorganizowano Association EURATOM-IPPLM Council Meeting. Tematem spotkania było przedstawienie planów działania Agencji Euratom Fusion w perspektywie Horyzont 2020, przedstawienie dotychczasowych osiągnięć polskich zespołów badawczych w ramach Euratom-IFPiLM oraz wypracowanie programu naukowego na lata przez polskie grupy badawcze dla stellaratora W7-X w Greifswaldzie, Niemcy. Wzięły w nim udział 33 osoby, w tym 9 uczestników z Francji, Niemiec, Włoch. Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czech, Austrii. Wygłoszono 16 referatów, w tym 2 wygłosili pracownicy IFJ PAN. Zakład NZ22 W dniach marca 2013 zorganizowano Miniworkshop Spectroscopy of exotic nuclei with proton and radioactive beams - IFJ PAN (Poland) RIKEN JSPS (Japan) Collaboration Meeting. Wzięło w nim udział 30 osób, w tym 9 uczestników zagranicznych z Japonii oraz innych krajów zaangażowanych w omawiane projekty. Przedstawiono 19 wystąpień, w tym 8 przygotowanych przez pracowników IFJ PAN. Przedstawiono prace nad badaniem struktury niestabilnych jąder oraz rozwoju aparatury i metodyki pomiarowej prowadzone w obu ośrodkach. Zakreślono dalsze perspektywy współpracy, także z wykorzystaniem wiązki protonów z akceleratora Proteus w CCB. Zakład NZ14 W dniach 5-7 czerwca 2013 zorganizowano Cracow ALFA (detektor Absolute Luminosity for ATLAS) General Meeting. Tematem spotkania było omówienie stanu i zaawansowania prac związanych z detektorem ALFA i wspomagającymi go systemami. Został omówiony problem przesunięcia detektora w tunelu i związane z tym komplikacje dla systemu wyzwalania. Kolejne sesje były poświecone omówieniu wpływu optyki LHC na jakość zbieranych danych. W części 11

8 poświęconej fizyce omówiono oddziaływania elastyczne jak i dyfrakcyjne. Ostatnia sesja poświęcona była symulacjom i rekonstrukcji, natomiast spotkanie zakończyło wystąpienie kierownika projektu w sprawach związanych z kierowaniem projektem (fundusz, sytuacja kadrowa itp). W spotkaniu wzięło udział 16 osób z 9 europejskich instytutów badawczych, w tym 12 z zagranicy. Wygłoszono 29 referatów, w tym 3 zaprezentowali pracownicy IFJ PAN. Zakład NZ62 W dniach czerwca (oraz 29 czerwca eksperyment) 2013 w CCB IFJ PAN zorganizowano EURADOS Working Group 9 Meeting 'Radiation Protection Dosimetry in Medicine'. Spotkanie było połączone z przeprowadzeniem eksperymentu w dniu 29 września 2013 w Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie. Tematem spotkania była dozymetria promieniowania rozproszonego i wtórnego w radioterapii konwencjonalnej i protonowej, w szczególności omówienie planowanych eksperymentów prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z zagranicy. Główny akcent był położony na badania niepożądanych dawek otrzymywanych przez pacjentów pediatrycznych poddawanych radioterapii. W spotkaniu wzięło udział 12 uczestników, w tym 5 z zagranicy. Podczas spotkania pracownicy IFJ PAN przedstawili 3 duże prezentacje, po których nastąpiła ogólna dyskusja. Zakłady NZ22, NZ21 W dniach zorganizowano międzynarodowe spotkanie CCB User Board Meeting. Tematem spotkania była prezentacja listów intencyjnych eksperymentów fizyki jądrowej z wykorzystaniem wiązki protonów z akceleratora Proteus C-235 w CCB. Wzięło w nim udział 40 uczestników, w tym 5 z zagranicy. Wygłoszono 14 referatów, w tym 9 przygotowanych przez pracowników IFJ PAN. Zakład NZ22 W dniach października 2013 zorganizowano otwartą sesję posiedzenia komitetu NUPECC Nuclear physics in Poland - NuPECC Meeting. Wzięło w nim udział 45 osób, w tym 18 członków komitetu z różnych krajów europejskich. Tematem spotkania była prezentacja osiągnięć polskiej fizyki jądrowej na forum komitetu NUPECC. Sześciu przedstawicieli czołowych krajowych instytucji badawczych wygłosiło przeglądowe wykłady na temat badań z fizyki jądrowej prowadzonych przez polskie grupy badawcze, przy czym 2 z nich przygotowali pracownicy IFJ PAN. Strona WWW: umożliwia m.in. dostęp materiałów ze spotkania. Zakład NZ54 W dniu 12 listopada 2013 IFJ PAN w ramach z Konsorcjum Badania i rozwój technologii dla kontrolowanej fuzji termojądrowej zorganizowano spotkanie naukowe FAFNIR: Facility for Fusion Neutron Irradiation Research Materials Strategy and the European Fusion Roadmap, w którym udział wzięło 26 osob z Polski i dr E. Surrey, Technology Programme Leader z Culham Centre for Fusion Energy w Wielkiej Brytanii. Tematem spotkania była prezentacja i dyskusja dotycząca budowy w Europie nowej dużej infrastruktury badawczej dla badań materiałów możliwych do zastosowania w reaktorach termojądrowych. Dyskutowano możliwości budowy takiej infrastruktury (Pilot-IFMIF) w Polsce. E. Organizacja krajowych seminariów 12

9 Zakład: NZ54 W dniach lutego 2013 r. zorganizowano w IFJ PAN w Krakowie Seminarium naukowe pt. Projekt 'Badania i Rozwój Technologii dla Kontrolowanej Syntezy Termojądrowej' na półmetku realizacji. W ramach Seminarium został przedstawiony aktualny stan realizacji projektu świadczący o silnej konsolidacji polskiego środowiska naukowego zajmującego się fuzją termojądrową ukierunkowaną na projekt ITER, jak również o wzrastającej roli tego środowiska na arenie międzynarodowej. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 osób, w tym członkowie Rady Zarządzającej Konsorcjum powołanego do realizacji ww. projektu koordynowanego przez IFJ PAN. Podczas seminarium przedstawiono 22 referaty, w tym 4 przygotowane przez pracowników IFJ PAN. Zakład NZ53 i NZ63 W dniu 23 października 2013 z okazji Roku Jana Czochralskiego zostało zorganizowane w Krakowie przez Akademię Górniczo-Hutniczą (główny organizator) we współpracy z IFJ PAN, Instytutem Fizyki UJ, Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN Seminarium "Profesor Jan Czochralski - wybitny polski uczony". W trakcie Seminarium przedstawiono sylwetkę Profesora Jana Czochralskiego, jego dorobek naukowy i najważniejsze osiągnięcia oraz wygłoszono 4 wykłady na temat wpływu metody Czochralskiego na rozwój fizyki wysokich energii, dozymetrii promieniowania jonizującego oraz elektroniki. W Seminarium uczestniczyło około 100 osób. Podczas seminarium przedstawiono 4 referaty, w tym 2 przygotowane przez pracowników IFJ PAN. Zakłady NZ22, NZ21 15 listopada 2013 zorganizowano we współpracy ze Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów (ŚLCJ ) w Warszawie I Seminarium Narodowego Laboratorium Cyklotronowego. W spotkaniu wzięło udział 30 osób z obu ośrodków. Tematem było omówienie komplementarnych badań eksperymentalnych z wykorzystaniem wiązek ciężkojonowych dostępnych w ŚLCJ oraz wysokoenergetycznych protonów z akceleratora Proteus w CCB. Podczas seminarium przedstawiono 7 referatów, w tym 5 przygotowanych przez pracowników IFJ PAN. 13

UPOWSZECHNIANIE NAUKI

UPOWSZECHNIANIE NAUKI UPOWSZECHNIANIE NAUKI Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki I. ORGANIZACJA KONFERENCJI W roku 2011 zorganizowano samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami 10 konferencji

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice 1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki

Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki UPOWSZECHNIANIE NAUKI Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki I. ORGANIZACJA KONFERENCJI W roku 2015 zorganizowano samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami 16 konferencji

Bardziej szczegółowo

Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14)

Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14) Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14) Kierownik Zakładu: dr hab. prof. IFJ PAN Adam Trzupek Zadanie statutowe: Temat 1, zadanie 6: Eksperyment ATLAS na akceleratorze LHC w CERN Badania oddziaływań proton-proton

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki

Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki UPOWSZECHNIANIE NAUKI Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki I. ORGANIZACJA KONFERENCJI W roku 2014 zorganizowano samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami 10 konferencji

Bardziej szczegółowo

Witamy w CERN. 2014-02-24 Marek Kowalski

Witamy w CERN. 2014-02-24 Marek Kowalski Witamy w CERN Co to jest CERN? CERN European Organization for Nuclear Research oryg. fr Conseil Europeén pour la Recherche Nucléaire Słowo nuclear (Jadrowy) czysto historyczne. W czasie, gdy zakładano

Bardziej szczegółowo

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap) Z uwagi na ogólno wydziałowy charakter specjalizacji i możliwość wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB w ZADANIACH STATUTOWYCH (S) w 2010 ROKU

LISTA OSÓB w ZADANIACH STATUTOWYCH (S) w 2010 ROKU LISTA OSÓB w ZADANIACH STATUTOWYCH (S) w 2010 ROKU wersja 10-04-27 08:41:55 Tem at Oddz iał Kod zakła du nr kosztó w Tytuł zadania Wykonawcy 1 I 11 S11103 Eksperyment H1 na akceleratorze HERA w DESY L.Görlich(0.75),

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011 Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 8 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011 Współczesne eksperymenty Wprowadzenie Akceleratory Zderzacze Detektory LHC Mapa drogowa Współczesne

Bardziej szczegółowo

8. WYKŁADY I INNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

8. WYKŁADY I INNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU 8. WYKŁADY I INNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU Badania eksperymentalne i teoretyczne w zakresie fizyki wysokich energii i cząstek elementarnych I. Zajęcia dla studentów Wydziału

Bardziej szczegółowo

LEPTON TAU : jako taki, oraz zastosowania. w niskich i wysokich energiach. Zbigniew Wąs

LEPTON TAU : jako taki, oraz zastosowania. w niskich i wysokich energiach. Zbigniew Wąs LEPTON TAU : jako taki, oraz zastosowania w niskich i wysokich energiach Zbigniew Wąs Podziękowania: A. Kaczmarska, E. Richter-Wąs (Atlas); A. Bożek (Belle); T. Przedziński, P. Golonka (IT); R. Decker,

Bardziej szczegółowo

UPOWSZECHNIANIE NAUKI

UPOWSZECHNIANIE NAUKI UPOWSZECHNIANIE NAUKI Zadanie 1. Organizacja konferencji, wystaw oraz popularyzacja nauki I. ORGANIZACJA KONFERENCJI W roku 2012 zorganizowano samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami 15 konferencji

Bardziej szczegółowo

Zakłady Naukowe Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek w Instytucie Fizyki Jądrowej

Zakłady Naukowe Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek w Instytucie Fizyki Jądrowej Zakłady Naukowe Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek w Instytucie Fizyki Jądrowej Oddziaływań Leptonów (NZ11) Struktury Hadronów (NZ12) Liniowego zderzacza (NZ13) Eksperymentu ATLAS (NZ14) Promieniowania

Bardziej szczegółowo

Temat 7. ZADANIA WSPOMAGAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ

Temat 7. ZADANIA WSPOMAGAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ Temat 7. ZADANIA WSPOMAGAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ zadanie 1. Rozwój sieci lokalnej LAN oraz współpraca z akademicką siecią MAN 1. Rozwój szybkiej transmisji danych oraz utrzymanie systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział: BMiZ Kierunek: MiBM / KMiU Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Przygotował: Adrian Norek Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Chłodzenie największego na świecie magnesu w CERN

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku. ul. Lipowa 41, Białystok. tel. (+48 85) fax ( ) EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Fizyki Uniwersytet w Białymstoku ul. Lipowa 41, 15-424 Białystok tel. (+48 85) 745 72 22 fax (+ 48 85) 745 72 23 EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku poziom kształcenia profil Fizyka studia 2 stopnia

Bardziej szczegółowo

Sekcja Mechaniki Materiałów. NbTi 316 L LHC/CERN

Sekcja Mechaniki Materiałów. NbTi 316 L LHC/CERN Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN Edycja 2012 NbTi LHC/CERN 316 L Zakres prac SMM Poczynając od eksperymentu, poprzez identyfikację zjawisk zachodzących w materiałach już na poziomie atomowym,

Bardziej szczegółowo

Witamy w CERNie. Bolesław Pietrzyk LAPP Annecy (F) Wykład przygotowany przez polskich fizyków w CERNie.

Witamy w CERNie. Bolesław Pietrzyk LAPP Annecy (F) Wykład przygotowany przez polskich fizyków w CERNie. Witamy w CERNie Bolesław Pietrzyk LAPP Annecy (F) Wykład przygotowany przez polskich fizyków w CERNie bolek.pietrzyk@cern.ch 4 lipca 2012 Joe Incandela (CMS) Fabiola Gianotti (ATLAS) Première rencontre

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes

Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes Centrum Cyklotronowe Bronowice Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN Konferencja Nauka.Infrastruktura.Biznes 493 pracowników prof. 41, dr hab. 53, dr 121 88 doktorantów 5 oddziałów: 27 zakładów 4 laboratoria

Bardziej szczegółowo

Kurs dla nauczycieli fizyki - Cząstki elementarne w CERN pod Genewą.

Kurs dla nauczycieli fizyki - Cząstki elementarne w CERN pod Genewą. Kurs dla nauczycieli fizyki - Cząstki elementarne w CERN pod Genewą. Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN (European Organization for Nuclear Research) pod Genewą i Centralny Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept. CERN - pierwsze globalne laboratorium Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept. Menu Co to jest właściwie CERN? Kilku CERN-owskich Noblistów Co badamy? Obecne przyspieszacze Przykłady eksperymentów: cząstki elementarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

LHC: program fizyczny

LHC: program fizyczny LHC: program fizyczny Piotr Traczyk CERN Detektory przy LHC Planowane są 4(+2) eksperymenty na LHC ATLAS ALICE CMS LHCb 2 Program fizyczny LHC Model Standardowy i Cząstka Higgsa Poza Model Standardowy:

Bardziej szczegółowo

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN LHC i po co nam On Piotr Traczyk CERN LHC: po co nam On Piotr Traczyk CERN Detektory przy LHC Planowane są 4(+2) eksperymenty na LHC ATLAS ALICE CMS LHCb 5 Program fizyczny LHC 6 Program fizyczny LHC

Bardziej szczegółowo

Przegląd działalności naukowej 2011-2013 Zakład Oddziaływań Leptonów NZ11

Przegląd działalności naukowej 2011-2013 Zakład Oddziaływań Leptonów NZ11 Przegląd działalności naukowej 2011-2013 Zakład Oddziaływań Leptonów NZ11 Grażyna Nowak Samodzielni pracownicy naukowi Adiunkci 1) dr hab. Andrzej Bożek 2) dr hab. Lidia Görlich (ALICE od 02.2012) 3) dr

Bardziej szczegółowo

Podróż do początków Wszechświata: czyli czym zajmujemy się w laboratorium CERN

Podróż do początków Wszechświata: czyli czym zajmujemy się w laboratorium CERN Podróż do początków Wszechświata: czyli czym zajmujemy się w laboratorium CERN mgr inż. Małgorzata Janik - majanik@cern.ch mgr inż. Łukasz Graczykowski - lgraczyk@cern.ch Zakład Fizyki Jądrowej, Wydział

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych Monitoring ośrodka i rozwój dozymetrii Jakub Ośko Działalność LPD Ochrona radiologiczna ośrodka jądrowego Świerk (wymaganie Prawa atomowego) Prace naukowe, badawcze,

Bardziej szczegółowo

Akceleratory Cząstek

Akceleratory Cząstek M. Trzebiński Akceleratory cząstek 1/30 Akceleratory Cząstek Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauki Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN, 23 sierpnia 2016 Obserwacje w makroświecie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA ang. AGH University of Science and Technology Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: Narodowe Centrum Badań Jądrowych PATRONAT:

ORGANIZATOR: Narodowe Centrum Badań Jądrowych PATRONAT: ORGANIZATOR: Narodowe Centrum Badań Jądrowych PATRONAT: SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE: Termin: 7-10 maja 2012 roku Miejsce: Warszawa (wykłady) oraz Świerk (warsztaty) Limit miejsc: Warsztaty + wykłady 100 osób

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW

Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów w ŚLCJ UW Plan: 1. Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego 2. Ogólnopolskie warsztaty 3. Edycja międzynarodowa: Magda Zielińska,

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE KIERUNKI BADAWCZE POLSKIEJ FIZYKI JĄDROWEJ ( ) Wstęp

STRATEGICZNE KIERUNKI BADAWCZE POLSKIEJ FIZYKI JĄDROWEJ ( ) Wstęp STRATEGICZNE KIERUNKI BADAWCZE POLSKIEJ FIZYKI JĄDROWEJ (2007-2016) Wstęp Polscy fizycy jądrowi w pierwszym rzędzie prowadzą badania podstawowe, których rozwój jest niezmiernie ważny ze względów poznawczych,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych 5.07.2013 Grzegorz Wrochna 1 Wielkie urządzenia badawcze Wielkie urządzenia badawcze są dziś niezbędne do badania materii na wszystkich poziomach: od wnętrza

Bardziej szczegółowo

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14),

Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r. Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), Jolanta Przyłuska Zarządzanie wiedzą w instytucjach naukowych. Łódź IMP, 4 VI 2014 r Forum Bibliotek Medycznych 7/2 (14), 366-370 2014 Dr Jolanta Przyłuska Łódź IMP ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W INSTYTUCJACH NAUKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe Spotkanie 3 Porównanie modeli rozpraszania do pomiarów na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC i przyszłość fizyki cząstek Rafał Staszewski Maciej Trzebiński

Bardziej szczegółowo

Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać?

Fizyka medyczna. Czy warto ją wybrać? Fizyka medyczna Czy warto ją wybrać? NASZ ZESPÓŁ PRACOWNIA FIZYKI UKŁADU KRĄŻENIA Kto jest kim: Jan J. Żebrowski (Dynamika Układów Nieliniowych, Seminarium Dyplomowe) Teodor Buchner (Analiza Sygnału w

Bardziej szczegółowo

11-13 kwietnia 2012, Kraków Aula AGH, budynek A0, I piętro

11-13 kwietnia 2012, Kraków Aula AGH, budynek A0, I piętro Katedra Chemii Analitycznej Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 11-13 kwietnia 2012, Kraków Aula AGH, budynek A0, I piętro Studenckie Spotkania Chemiczne organizowane są przez Katedrę Chemii Analitycznej,

Bardziej szczegółowo

Masterclasses: Warsztaty z fizyki cząstek. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Masterclasses: Warsztaty z fizyki cząstek. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Masterclasses: Warsztaty z fizyki cząstek Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych What is a Particle Physics Masterclass? As in a masterclass in the arts,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Radiochemia. Radiochemistry. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Radiochemia. Radiochemistry. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Radiochemia Radiochemistry Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr hab. inż. Artur Błachowski Zespół dydaktyczny dr hab. inż. Artur Błachowski Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Cyklotronowe Bronowice Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej- Centrum Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej PAN Dlaczego potrzebujemy nowy cyklotron? 100 dowolny narząd Zasieg/ cm 10 1 oko 0.1 100 1000 Energia/MeV Protony o

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności Matematyczne i komputerowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia A Lp Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: Elektroradiologia Kod modułu Nazwa modułu/przedmiotu E/Z 1 0305-1FM-12-01 Podstawy fizyki: Mechanika E 60 30 30 5 30 30 5

Bardziej szczegółowo

Humanizacja Zespołów Mieszkaniowych prof. Zbigniew Bać, WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarzadzania, Warszawa,

Humanizacja Zespołów Mieszkaniowych prof. Zbigniew Bać, WyŜsza Szkoła Ekologii i Zarzadzania, Warszawa, ARCHBUD 2008 W dniach 3-5 września 2008 r. w Zakopanem odbyła się pierwsza krajowa konferencja naukowo techniczna z cyklu ARCHBUD pt. Problemy współczesnej architektury i budownictwa. Głównym organizatorem

Bardziej szczegółowo

w Polsce, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

w Polsce, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką. kontynuuje ideę, zapoczątkowaną w Instytucie Energii Atomowej POLATOM, organizacji Szkoły Energetyki Jądrowej, która stała się już trwałym elementem działań edukacyjnych w zakresie energetyki jądrowej

Bardziej szczegółowo

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept. CERN - pierwsze globalne laboratorium Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept. Menu Co to jest właściwie CERN? Trochę historii Kilku CERN-owskich Noblistów Co badamy? Obecne przyspieszacze Przykłady eksperymentów:

Bardziej szczegółowo

Temat 6. ZADANIA WSPOMAGAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ

Temat 6. ZADANIA WSPOMAGAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ Temat 6. ZADANIA WSPOMAGAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ zadanie 1. Rozwój i utrzymanie systemu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb eksperymentów i badań teoretycznych Zakłady: NZ14, NZ11, NZ13 1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA. prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA na kierunku ENERGETYKA I CHEMIA JĄDROWA prowadzonych na Wydziałach Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego W trakcie studiów II stopnia student kierunku Energetyka i Chemia

Bardziej szczegółowo

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów

Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Studia w systemie 3+2 Propozycja zespołu Komisji ds. Studenckich i Programów Studiów Polecenie Rektora nakłada na Wydział obowiązek przygotowania programu studiów w systemie 3-letnich studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2.

Szczegółowy program właściwy dla standardowej ścieżki kształcenia na kierunku astronomia. Semestr I. 60 120 14 Egzamin. 45 75 9 Egzamin 75 2. B3. Program studiów liczba punktów konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia - 180 łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Advances in Plastics Technology APT 15

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Advances in Plastics Technology APT 15 XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Advances in Plastics Technology APT 15 W dniach 13 15 października 2015 r. na terenie Centrum Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się 11 edycja

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Sylwetka absolwenta Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka powinien: posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców

Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Kraków, 7 maja 2015 r. www.agh.edu.pl Trochę historii Studenckie

Bardziej szczegółowo

Prof. Jacek Ciborowski Warszawa, 12 stycznia 2015 Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego Pasteura 5 02093 Warszawa.

Prof. Jacek Ciborowski Warszawa, 12 stycznia 2015 Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego Pasteura 5 02093 Warszawa. Prof. Jacek Ciborowski Warszawa, 12 stycznia 2015 Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego Pasteura 5 02093 Warszawa Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marcina Chrząszcza zatytułowanej:

Bardziej szczegółowo

Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie. L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016

Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie. L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016 Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016 1 Eksperymenty LHC technologie detektorów LHCb ATLAS CMS ALICE * Neutrino platform * CLIC Polskie zespoły

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem

Bardziej szczegółowo

III PROGRAM STUDIÓW. 1) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 2) Liczba semestrów: 4 3) Opis poszczególnych modułów kształcenia

III PROGRAM STUDIÓW. 1) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 2) Liczba semestrów: 4 3) Opis poszczególnych modułów kształcenia III PROGRAM STUDIÓW 1) Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 2) Liczba semestrów: 4 3) Opis poszczególnych modułów kształcenia 1. Moduł: Język angielski (obowiązkowy 90 h, 5 ). Moduł

Bardziej szczegółowo

Reportaż ze szkolenia w CERN w Genewie, 11 17.04.2010 r.

Reportaż ze szkolenia w CERN w Genewie, 11 17.04.2010 r. Reportaż ze szkolenia w CERN w Genewie, 11 17.04.2010 r. Do CERN wyruszyliśmy z parkingu Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, który był organizatorem tego bardzo interesującego dla fizyków wyjazdu.

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania bozonu Higgsa w rozpadzie na dwa leptony τ w eksperymencie CMS

Poszukiwania bozonu Higgsa w rozpadzie na dwa leptony τ w eksperymencie CMS Poszukiwania bozonu Higgsa w rozpadzie na dwa leptony τ w eksperymencie CMS Artur Kalinowski Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski Warszawa, 7 grudnia 2012 DETEKTOR CMS DETEKTOR CMS Masa całkowita : 14

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Naukowa Szkoła Nauczycieli Fizyki w Dubnej

Międzynarodowa Naukowa Szkoła Nauczycieli Fizyki w Dubnej 68 Międzynarodowa Naukowa Szkoła Nauczycieli Fizyki w Dubnej Ewa Strugała VI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu W ostatnim tygodniu czerwca 2012 roku w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej,

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW Ι.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat

Bardziej szczegółowo

Skład Asocjacji Euratom-IFPiLM

Skład Asocjacji Euratom-IFPiLM Skład Asocjacji Euratom-IFPiLM Jednostki zrzeszone 1. IFPiLM Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa 2. PW Politechnika Warszawska, Warszawa 3. IFJ PAN Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Bardziej szczegółowo

XII Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne

XII Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne XII Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne W dniu 29.07.2016 odbyło się XII Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o CERNie i o fizyce cząstek

Wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o CERNie i o fizyce cząstek Wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o CERNie i o fizyce cząstek i jeszcze kilka, których nie chcieliście wiedzieć, ale i tak się dowiecie mgr inż. Małgorzata Janik - majanik@cern.ch mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Boska cząstka odkryta?

Boska cząstka odkryta? FOTON 118, Jesień 2012 27 Boska cząstka odkryta? Krzysztof Fiałkowski Instytut Fizyki UJ 4 lipca 2012 roku w wielkiej sali seminaryjnej CERNu w Genewie odbyło się nadzwyczajne seminarium. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienie oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia I stopnia, profil praktyczny - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i obszarach pokrewnych Kierunek studiów fizyka należy

Bardziej szczegółowo

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe 4.IV.2012

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe 4.IV.2012 Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 8sem.letni.2011-12 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW Oddziaływania słabe Cztery podstawowe siły Oddziaływanie grawitacyjne Działa między wszystkimi cząstkami, jest

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności na studiach magisterskich

Wykaz specjalności na studiach magisterskich Wykaz specjalności na studiach magisterskich Na Wydziale Fizyki UW prowadzone są studia magisterskie w ramach następujących specjalnościach: specjalności na kierunku fizyka fizyka cząstek i oddziaływań

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA UW I.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku astronomia UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata

Bardziej szczegółowo

Pierwsze dwa lata LHC

Pierwsze dwa lata LHC Pierwsze dwa lata LHC Barbara Wosiek Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, Polskiej Akademii Nauk Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków barbara.wosiek@ifj.edu.pl 2011-10-21 B. Wosiek, Sem.

Bardziej szczegółowo

Polska w CERN. Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im.

Polska w CERN. Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007. Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. Polska w CERN Kurs dla polskich nauczycieli w CERN 21-25 maja 2007 Jan Paweł Nassalski Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana CERN, 21.V.2007 J. Nassalski 1 Droga Polski do CERN 1959 r. profesorowie

Bardziej szczegółowo

Marcin Słodkowski Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów Zakład Fizyki Jądrowej Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Marcin Słodkowski Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów Zakład Fizyki Jądrowej Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Konferencja ICPAQGP2010 pt. Physics and Astrophysics of Quark Gluon Plasma, Goa, Indie 6-10 grudzień 2010 Marcin Słodkowski Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów Zakład Fizyki Jądrowej Wydział Fizyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)

Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem kształcenia w ramach specjalności Metody fizyki w ekonomii

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Geofizyka, specjalizacje: Fizyka atmosfery; Fizyka Ziemi i planet; Fizyka środowiska 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan zadaniowy Instytutu Fizyki Jądrowej PAN na 2007 r.

Szczegółowy plan zadaniowy Instytutu Fizyki Jądrowej PAN na 2007 r. Szczegółowy plan zadaniowy Instytutu Fizyki Jądrowej PAN na 2007 r. Temat 1. BADANIA EKSPERYMENTALNE I TEORETYCZNE W ZAKRESIE FIZYKI I ASTROFIZYKI CZĄSTEK BADANIA EKSPERYMENTALNE zadanie 1. Eksperyment

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

MasterClass-międzynarodowy program zajęć dla uczniów szkół średnich

MasterClass-międzynarodowy program zajęć dla uczniów szkół średnich MasterClass-międzynarodowy program zajęć dla uczniów szkół średnich Zakład Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki: Pracownia Zderzeń Ciężkich Jonów 25.06.2013 MasterClass MasterClass ALICE MasterClass jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków oraz przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r.

Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Konferencja Telemedycyna i e-zdrowie. Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia 28 maja 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

,,Współczesne trendy w analityce chemicznej

,,Współczesne trendy w analityce chemicznej Katedra Chemii Analitycznej Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki STUDENCKIE SPOTKANIA CHEMICZNE,,Współczesne trendy w analityce chemicznej 11-12 kwietnia 2013, Kraków Sala 416, budynek A3, IV piętro

Bardziej szczegółowo

I rocznica utworzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych

I rocznica utworzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych I rocznica utworzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych Grzegorz Wrochna dyrektor NCBJ www.ncbj.gov.pl 13.09.2012 G.Wrochna, NCBJ 1 ncbj@ncbj.gov.pl www.ncbj.gov.pl reaktor Maria Świerk 44 ha terenu 25

Bardziej szczegółowo

Temat 7. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ZADANIA BADAWCZE

Temat 7. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ZADANIA BADAWCZE Temat 7. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ZADANIA BADAWCZE zadanie 1. Rozwój i utrzymanie systemu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb eksperymentów i badań teoretycznych Zakład XIV 1. Rozwój środowiska

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r.

Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r. Narodowe Centrum Nauki Mobilność doktorantów Co po doktoracie? Organizatorzy: Porozumienie Uczelni Technicznych wraz z, Warszawskim Porozumieniem. Weronika Bieniasz Warszawa, 28 marca 2015 r. Narodowe

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE O KONFERENCJACH

W SKRÓCIE O KONFERENCJACH W SKRÓCIE O KONFERENCJACH Konferencja 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase Separation Techniques (ITP) jest prestiżowym wydarzeniem naukowym odbywającym się co roku głównie w Europie

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Narodowe Centrum Badań Jądrowych 8 International School on Nuclear Power Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej Świerk Krzysztof Kurek Narodowe Centrum Badań Jądrowych 8 International School on Nuclear

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Beneficjentem jest Politechnika Warszawska w imieniu Konsorcjum, którego członkami są: PW, UW, WAT, IChF PAN, IF PAN, IPPT PAN, IWC PAN, ITME Biuro

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Nauka i technologia dwa spojrzenia na CERN

Nauka i technologia dwa spojrzenia na CERN Nauka i technologia dwa spojrzenia na CERN Politechnika Krakowska, wykład inauguracyjny, 3.10.2014 Agnieszka Zalewska, IFJ PAN Przewodnicząca Rady CERN-u CERN utworzony został w 1954: przez 12 państw europejskich

Bardziej szczegółowo

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM

Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 - PROGRAM Konferencja NECS 2015 jest największą w Europie i najbardziej prestiżową cykliczną konferencją poświęconą mediom i kulturze audiowizualnej. Wydarzenie gromadzi około 450

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2008

Warszawa, 17 maja 2008 Warszawa, 17 maja 2008 Karol Życzkowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński Centrum Fizyki Teoretycznej, PAN (1/4 etatu) Forum Integracyjne Nauki Polskiej zainteresowania badawcze: - dynamika nieliniowa,

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: OBRAZOWANIE MEDYCZNE Nazwa w języku angielskim: MEDICAL IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo