SKA ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA NAJEM LOKALU U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKA ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA NAJEM LOKALU U"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 940/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2016 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - W DRODZE ZBIERANIA I WYBORU OFERT - Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH LOKAL PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6 - administrator - Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74; BOM Nr 9 ul. Na Zaspę 31 (tel ), - powierzchnia użytkowa ogółem 1191, 42 m², w tym: 1. pomieszczenia usytuowane w piwnicy budynku o pow. użytkowej 405,00m², w tym: 1). klatka schodowa o powierzchni użytkowej 8,2 m² 2). korytarz o powierzchni użytkowej 3,7 m² 3). korytarz o powierzchni użytkowej 56,8 m² 4). magazyn o powierzchni użytkowej 96,6 m² 5). korytarz o powierzchni użytkowej 9,2 m² 6). szatnia o powierzchni użytkowej 21,3 m² 7). szatnia o powierzchni użytkowej 11,4 m² 8). szatnia o powierzchni użytkowej 7,6 m² 9). magazyn o powierzchni użytkowej 5,3 m² 10). magazyn o powierzchni użytkowej 83,2 m² 11). magazyn o powierzchni użytkowej 7,1 m² 12). pom. Socjalne o powierzchni użytkowej 13,2 m² 13). korytarz o powierzchni użytkowej 3,9 m² 14). szatnia o powierzchni użytkowej 52,6 m² 15). toaleta o powierzchni użytkowej 12,9 m² 16). magazyn o powierzchni użytkowej 6,3 m² 17). magazyn o powierzchni użytkowej 5,7 m² razem 405,00 m² 2. pomieszczenia usytuowane na parterze w budynku o pow. użytkowej 479,10 m², w tym: 1). korytarz o powierzchni użytkowej 76,5 m² 2). toaleta o powierzchni użytkowej 3,1 m² 3). toaleta o powierzchni użytkowej 6,4 m² 4). pom. biurowe o powierzchni użytkowej 13,5 m² 5). rejestracja o powierzchni użytkowej 20,1 m² 6). pom. biurowe o powierzchni użytkowej 20,6 m² 7). korytarz o powierzchni użytkowej 1,7 m² 8). toaleta o powierzchni użytkowej 3,4 m² 9). sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 31,7 m² 10). klatka schodowa o powierzchni użytkowej 13,5 m² 11). pom. biurowe o powierzchni użytkowej 12,6 m² 12). poczekalnia o powierzchni użytkowej 67,5 m² 13). toaleta o powierzchni użytkowej 6,1 m² 14). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 13 m² 15). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 19,3 m²

2 16). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 12,1 m² 17). korytarz o powierzchni użytkowej 13,3 m² 18). izolatka o powierzchni użytkowej 10,9 m² 19). korytarz o powierzchni użytkowej 4,4 m² 20). rejestracja o powierzchni użytkowej 21,8 m² 21). toaleta o powierzchni użytkowej 2 m² 22). toaleta o powierzchni użytkowej 3,1 m² 23). izolatka o powierzchni użytkowej 8,9 m² 24). toaleta o powierzchni użytkowej 3,4 m² 25). poczekalnia o powierzchni użytkowej 34,8 m² 26). gabinet szczepień o powierzchni użytkowej 20,8 m² 27). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 12,7 m² 28). toaleta o powierzchni użytkowej 8,5 m² 29). korytarz o powierzchni użytkowej 13,4 m² razem 479,1 m² 3. pomieszczenia usytuowane na I piętrze w budynku o pow. użytkowej 307,32 m², w tym: 1). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 11,4 m² 2). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 12,7 m² 3). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 19,8 m² 4). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 13,7 m² 5). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 12,2 m² 6). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 18,3 m² 7). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 13,3 m² 8). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 12,9 m² 9). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 12,2 m² 10). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 12,2 m² 11). fizykoterapia o powierzchni użytkowej 26,6 m² 12). pomieszczenie biurowe o powierzchni użytkowej 7 m² 13). gabinet lekarski o powierzchni użytkowej 10,4 m² 14). pomieszczenie socjalne o powierzchni użytkowej 2,5 m² 15). udział w cz. wspólnych korytarza, wc o powierzchni użytkowej 122,12 m² razem 307,32 m² - usytuowanie lokalu budynek wolnostojący, stanowiący własność Gminy Miasta Gdańska. - wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, co. - stawka czynszu najmu - 5% stawki bazowej, tj. 1,41 zł/netto/m²/miesięcznie. - przeznaczenie: na prowadzenie usług w zakresie świadczeń zdrowotnych. Uwagi: 1. Lokal nie jest wolny prawnie i fizycznie. Dotychczasowy najemca ma pierwszeństwo najmu. 2. Stawka czynszu w podanej wyżej preferencyjnej wysokości zostanie zastosowana przy naliczeniu czynszu najmu pod warunkiem złożenia przez przyszłego najemcę oświadczenia o przyjęciu do realizacji obowiązku w zakresie technicznego utrzymania i remontu lokalu. Złożenie oświadczenia wymagane będzie przed podpisaniem umowy najmu. W przypadku nie złożenia ww. oświadczenia czynsz najmu zostanie naliczony z zastosowaniem stawki bazowej w wysokości 28,19 zł/m Budynek, w którym usytuowany jest lokal użytkowy nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 roku, o charakterystyce energetycznej budynków ( Dz. U. z 2014 r., poz ze zmianami)

3 ZASADY WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH NA PROWADZENIE USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM W DRODZE ZBIERANIA I WYBORU OFERT 1 Wynajem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert stosuje się na rzecz: 1) podmiotów prowadzących działalność nie zarobkową, których uzyskiwane dochody przeznaczane są w całości na ich działalność statutową, 2) zakłady opieki zdrowotnej publiczne i niepubliczne, świadczące usługi medyczne, realizowane: a) w ramach kontraktu o refundację kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. `b) bez kontraktu o refundację kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych z zastrzeżeniem postanowień 12 ust. 10 i 10a Uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (jednolity tekst Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2012r., poz. 553, zm. w 2014r. poz.3203, zm. w 2015r., poz. 2881). 2 W przypadku, gdy dotychczasowy najemca (nie prowadzący działalności w formie zakładu opieki zdrowotnej) przed terminem wyznaczonym na złożenie ofert: a) podejmie działania, zmierzające do zmiany dotychczasowej formy organizacyjnej i zarejestrowania prowadzonej działalności w formie zakładu opieki zdrowotnej - podmiot ten traktowany będzie jako zakład opieki zdrowotnej w organizacji. b) nie podejmie działań, zmierzających do zmiany dotychczasowej formy organizacyjnej i zarejestrowania prowadzonej działalności w formie zakładu opieki zdrowotnej umowa najmu może być zawarta na czas określony, nie niż nie dłuższy niż okres obowiązywania kontraktu zawartego w ramach refundacji kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.. W takim przypadku przy naliczeniu czynszu nie ma zastosowania preferencyjna stawka, o której mowa w 6 ust. 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (jednolity tekst Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2012r., poz. 553, zm. w 2014r. poz.3203, zm. w 2015r., poz. 2881). 3. W przypadku podmiotów nie posiadających kontraktu o refundację kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych: a) umowa najmu może być zawarta wyłącznie na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W takim przypadku nie ma zastosowania preferencyjna stawka czynszu o której mowa w 6 ust. 1 pkt. 1 wyżej przywołanej uchwały, b) jeżeli najemca, w okresie obowiązywania umowy, o której mowa w pkt 4, przedłoży kontrakt o refundację kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony, a czynsz najmu zostanie naliczony na zasadach określonych w 6 ust. 1 wyżej przywołanej uchwały. 4. Wykaz wraz z charakterystyką lokali, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym, podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez okres 21 dni oraz jednokrotnemu opublikowaniu w prasie lokalnej. Oferent zainteresowany wynajmem lokalu użytkowego umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 4 obowiązany jest w szczególności: 1) złożyć ofertę, w której winny być zawarte następujące informacje: a) oznaczenie nazwy oferenta i jego siedziby, b) Nr NIP/REGON, c) adres lokalu, o który ubiega się oferent, d) określenie rodzaju usług medycznych, jakie oferent zamierza świadczyć we wskazanym przez siebie lokalu, 2) dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: a) aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, Decyzja Wojewody o dokonaniu wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, inne),

4 b) referencje wynajmującego dotyczące realizacji warunków najmu za okres 3 lat poprzedzających złożenie oferty, w szczególności dotyczące terminowego regulowania czynszu i opłat eksploatacyjnych, c) dokumenty potwierdzające zakres prowadzonej dotychczas działalności w zakresie świadczenia usług medycznych, w tym dokument potwierdzający posiadanie kontraktu o refundację kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, wzorem umowy najmu i o przyjęciu warunków najmu bez zastrzeżeń, e) w przypadku podmiotów, które podjęły starania o rejestrację prowadzonej działalności w formie zakładu opieki zdrowotnej dokumenty potwierdzające złożenie stosownego wniosku o rejestrację oraz stopień zaawansowania prowadzonego w tym zakresie postępowania rejestracyjnego. 5 Oferenci figurujący w Krajowym Rejestrze Długów tracą prawo uczestnictwa w postępowaniach o najem lokalu, organizowanych przez wynajmującego, a Prezydent Miasta Gdańska ma prawo odmówić zawarcia z nimi umów najmu. 6 Prezydentowi Miasta Gdańska przysługuje prawo do wycofania lokalu, przeznaczonego do wynajmu w trybie bezprzetargowym, w stosunku do którego pojawią się nieprzewidziane wcześniej okoliczności natury prawnej, bądź formalnej, uzasadniających konieczność jego wycofania. 7 Wyboru przyszłych najemców dokonuje Prezydent Miasta Gdańska na podstawie ofert złożonych przez oferentów, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie środowiska lokalnego na usługi zdrowotne oraz deklaracje i referencje oferenta. 8 W przypadku złożenia ofert najmu danego lokalu przez więcej niż jednego oferenta, wyboru przyszłego najemcy tego lokalu dokonuje Prezydent Miasta Gdańska, po uzyskaniu opinii właściwej Komisji Rady Miasta Gdańska. 9 Wykaz przyszłych najemców podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Gdańska. Na tej podstawie oferent otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy najmu. 10 Zawarcie umowy z najemcą lokalu, wyłonionym w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert - następuje na czas nieoznaczony na podstawie skierowania do zawarcia umowy najmu, wydanego przez Prezydenta Miasta Gdańska. Warunkiem zawarcia umowy najmu z oferentem jest złożenie przez niego w 14 dni roboczych oświadczenia o nieistnieniu okoliczności mogących spowodować egzekucję z majątku oferenta, w tym również, że oferent nie ma zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, 11 Umowy najmu przygotowuje Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na podstawie pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowego Zakładu Budżetowego w Gdańsku zgodnie z Zarządzeniem Nr 1458/06 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 grudnia 2006 roku (z późniejszymi zmianami). 12 Oczynszowanie lokali oddanych w najem w trybie bezprzetargowym - w drodze zbierania i wyboru ofert następuje zgodnie ze stawkami określonymi w Zarządzeniu Nr 1948/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wysokości stawek bazowych najmu komunalnych lokali użytkowych, wyników badania rynku najmu lokali użytkowych garaży za rok Umowy najmu zawarte na czas nieoznaczony z Publicznym lub Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej nie mogą być rozwiązane przed upływem terminu obowiązywania kontraktu podpisanego przez ten podmiot w ramach refundacji kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Przepisu tego nie stosuje się wobec najemcy nie wywiązującego się z obowiązków określonych w umowie najmu. Oferty o najem wyżej wymienionych lokali należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku na Sali Obsługi Mieszkańców (parter) na stanowisku nr do dnia 22 lipca 2016 roku Oferent zainteresowany najmem lokalu użytkowego umieszczonego w wyżej wymienionym wykazie obowiązany jest złożyć ofertę z załączonymi do niej dokumentami zgodnie postanowieniami ust. 5 podanych wyżej zasad wynajmu lokali użytkowych przeznaczonych na świadczenie usług medycznych. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Oferta wraz załączonymi do niej dokumentami winna być złożona w zaklejonej kopercie,

5 opatrzonej napisem OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - (adres lokalu użytkowego poz. na wykazie) Uwaga: Oferenci zainteresowani najmem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym, zobowiązani są do dokonania oględzin wybranego lokalu celem zapoznania się z ich stanem technicznym. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Mieszkańców, właściwym dla miejsca położenia lokalu (adres i telefon podany na wykazie), który jest zobowiązany do ich udostępniania oferentom. Wzór umowy o najem (do wglądu) znajduje się na Sali Obsługi Mieszkańców w bud. B przy ul. Partyzantów 74 GZNK SZB. INFORMACJI UDZIELA SIĘ POD NR TEL ORAZ NA SALI OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W BUD. B PRZY UL. PARTYZANTÓW 74, GDAŃSKIRGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH SZB. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA z up. Piotr Grzelak ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Lokal przy ul. Aksamitnej 1

Lokal przy ul. Aksamitnej 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1405/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 września 2016 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert z przeznaczeniem na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 430/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 marca 2018 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert z przeznaczeniem na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

przeznaczenie: na siedzibę stowarzyszenia, fundacji, organizacji społecznej itp.

przeznaczenie: na siedzibę stowarzyszenia, fundacji, organizacji społecznej itp. Załącznik do Zarządzenia Nr 1678/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2010r PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA ODDANIE W NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 1868/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 grudnia 2016 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1912/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2010r

Załącznik do Zarządzenia Nr 1912/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2010r Załącznik do Zarządzenia Nr 1912/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2010r PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA ODDANIE W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 877/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2017 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych,

Bardziej szczegółowo

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokali użytkowych, w trybie bezprzetargowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1637/11 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 listopada 2011r

ZARZĄDZENIE Nr 1637/11 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 listopada 2011r ZARZĄDZENIE Nr 1637/11 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 listopada 2011r w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 147/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2018 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych, w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 552/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 09.05.2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 552/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 09.05.2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 552/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 09.05.2014r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych, stanowiących

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert Podstawa prawna: 1. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1056/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 lipca 2014 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na oddanie w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2160/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2017 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych, w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert w programie Gdańskie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2019 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert Podstawa prawna: 1. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2018 z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2018 z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2018 z dnia 24.05.2018 r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDAŃSKA W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1847/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 października 2017 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 08 lutego 2019 r. zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert w programie Gdańskie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert w programie Gdańskie

Bardziej szczegółowo

Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74, BOM Nr 2, ul. Zielona 8/9, tel. (58) , (58) powierzchnia użytkowa 19,48 m 2

Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74, BOM Nr 2, ul. Zielona 8/9, tel. (58) , (58) powierzchnia użytkowa 19,48 m 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 65/16 z dnia 26 stycznia 2016r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych, stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Do dnia 30 czerwca 2014 roku do godziny 16 00

Do dnia 30 czerwca 2014 roku do godziny 16 00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 751/14 z dnia 5 czerwca 2014r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego

Bardziej szczegółowo

podziału miasta na strefy czynszowe (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2005r Nr 20 poz. 412 z późn. zm.).

podziału miasta na strefy czynszowe (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2005r Nr 20 poz. 412 z późn. zm.). REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PISEMNEGO KONKURSU OFERT - W DRODZE ZBIERANIA I WYBORU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDAŃSKA 1. Regulamin niniejszy określa

Bardziej szczegółowo

Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74, BOM Nr 2, ul. Zielona 8/9, tel. (58) 320-80-28, 519-540-287 3. powierzchnia użytkowa 27,76 m 2

Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74, BOM Nr 2, ul. Zielona 8/9, tel. (58) 320-80-28, 519-540-287 3. powierzchnia użytkowa 27,76 m 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 127/15 z dnia 30 stycznia 2015r PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych, stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 113/2016 Dyrektora GZNK SZB z dnia r

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 113/2016 Dyrektora GZNK SZB z dnia r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 113/2016 Dyrektora GZNK SZB z dnia 08.11.2016r REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PISEMNEGO KONKURSU OFERT - W DRODZE ZBIERANIA I WYBORU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

podziału miasta na strefy czynszowe (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2005r Nr 20 poz. 412 z późn. zm.).

podziału miasta na strefy czynszowe (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2005r Nr 20 poz. 412 z późn. zm.). REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PISEMNEGO KONKURSU OFERT - W DRODZE ZBIERANIA I WYBORU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDAŃSKA (wprowadzony Zarządzeniem Nr

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 234/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lutego 2019 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie miejsc postojowych

Bardziej szczegółowo

Użyte w regulaminie określenie oznacza: 1. Dyrektor - oznacza Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy.

Użyte w regulaminie określenie oznacza: 1. Dyrektor - oznacza Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA USTNYCH NEGOCJACJI NA NAJEM OKAZJONALNY LOKALI UŻYTKOWYCH LUB POMIESZCZEŃ W LOKALACH, BĘDĄCYCH W TRWAŁYM ZARZĄDZIE GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 61/2018 Dyrektora GZNK SZB z dnia r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 61/2018 Dyrektora GZNK SZB z dnia r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 61/2018 Dyrektora GZNK SZB z dnia 24.05.5018r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PISEMNEGO KONKURSU OFERT - W DRODZE ZBIERANIA I WYBORU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2118/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 grudnia 2017r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2118/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 grudnia 2017r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2118/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 grudnia 2017r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1765/15 z dnia r

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1765/15 z dnia r Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1765/15 z dnia 3.12.2015r PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 568/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2016r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 60/2018 Dyrektora GZNK SZB z dnia r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 60/2018 Dyrektora GZNK SZB z dnia r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 60/2018 Dyrektora GZNK SZB z dnia 24.05.2018r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PISEMNEGO KONKURSU OFERT - W DRODZE ZBIERANIA I WYBORU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1560/15 z dnia 22 października 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1560/15 z dnia 22 października 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1560/15 z dnia 22 października 2015 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 19 listopada 2015 roku w przetargu publicznym nieograniczonym ustnej licytacji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 1736/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2016r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 634/15 z dnia 11 maja 2015r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 634/15 z dnia 11 maja 2015r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 634/15 z dnia 11 maja 2015r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert w drodze zbierania i wyboru ofert na rzecz podmiotów,

Bardziej szczegółowo

Użyte w regulaminie określenie oznacza: 1. Dyrektor - oznacza Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy.

Użyte w regulaminie określenie oznacza: 1. Dyrektor - oznacza Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2018 Dyrektora GZNK SZB z dnia 24.05.2018r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA USTNYCH NEGOCJACJI NA NAJEM OKAZJONALNY LOKALI UŻYTKOWYCH LUB POMIESZCZEŃ W LOKALACH,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1878/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1878/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 listopada 2018 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1878/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 listopada 2018 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali

Bardziej szczegółowo

Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74: BOM Nr 7 ul.mściwoja II. 14,86 zł (netto)

Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74: BOM Nr 7 ul.mściwoja II. 14,86 zł (netto) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR 214/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2012 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 15 marca 2012r w przetargu publicznym nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert w drodze zbierania i wyboru ofert z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1197/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 sierpnia 2015 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 671/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2018r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1625/15 z dnia 9 listopada 2015r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 04 grudnia 2015r. w przetargu publicznym ograniczonym ustnej licytacji stawki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 705/15 z dnia 22 maja 2015r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 705/15 z dnia 22 maja 2015r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 705/15 z dnia 22 maja 2015r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/15 z dnia 16 stycznia 2015r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 16 lutego 2015 r. w przetargu publicznym ograniczonym ustnej licytacji stawki czynszu

Bardziej szczegółowo

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 21 czerwca 2016 r. w przetargu publicznym ograniczonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2018 Dyrektora GZNK SZB z dnia 24.05.2018r. REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO i OGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO i OGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH WPROWADZONY ZARZĄDZENIEM NR 14/06 DYREKTORA GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

LOKAL NA START ZA ZŁOTÓWKĘ II EDYCJA PROGRAM MIASTA GDAŃSKA

LOKAL NA START ZA ZŁOTÓWKĘ II EDYCJA PROGRAM MIASTA GDAŃSKA LOKAL NA START ZA ZŁOTÓWKĘ II EDYCJA PROGRAM MIASTA GDAŃSKA opracowanie: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Gospodarki Komunalnej Realizacja w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjność i Przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1894/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 listopada 2018r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1894/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 listopada 2018r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1894/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 listopada 2018r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 724/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 maja 2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 724/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 maja 2019r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 724/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 maja 2019r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/15 z dnia 30 stycznia 2015

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/15 z dnia 30 stycznia 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 125/15 z dnia 30 stycznia 2015 PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Samorządowy Zakład Budżetowy przy ul. Dyrekcyjnej 6 (sala nr7)

Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Samorządowy Zakład Budżetowy przy ul. Dyrekcyjnej 6 (sala nr7) Lista lokali użytkowych, które nie znalazły oferentów w I przetargu organizowanym w dniu 15 września 2015r. biorące udział w II przetargu publicznym ograniczonym ustnej licytacji stawki czynszu na najem

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Samorządowy Zakład Budżetowy przy ul. Dyrekcyjnej 6 (sala nr7)

Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Samorządowy Zakład Budżetowy przy ul. Dyrekcyjnej 6 (sala nr7) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1198/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 sierpnia 2015r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 15 września 2015r. w przetargu publicznym ograniczonym

Bardziej szczegółowo

z przeznaczeniem na garaż

z przeznaczeniem na garaż Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1305/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 sierpnia 2016 PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 15 września 2016r. w przetargu publicznym ograniczonym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1001/13 z dnia 19 lipca 2013r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 22 sierpnia 2013r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym ustnej licytacji

Bardziej szczegółowo

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 31 stycznia 2017r. w przetargu publicznym ograniczonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania i przeprowadzania publicznego

Regulamin organizowania i przeprowadzania publicznego Regulamin organizowania i przeprowadzania publicznego przetargu ustnego nieograniczonego i ograniczonego na najem lokali użytkowych i budynków administrowanych przez Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich

Bardziej szczegółowo

2. Podwale Staromiejskie przetarg ograniczony

2. Podwale Staromiejskie przetarg ograniczony Lista lokali użytkowych, które nie znalazły oferentów w I przetargu organizowanym w dniu 17 grudnia 2015r biorące udział w II przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym ustnej licytacji stawki

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/15 z dnia 30 stycznia 2015r PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnej prawnie i fizycznie nieruchomości przy ulicy Długa 84/85

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przedkładania propozycji najmu lokali socjalnych w drodze Publicznej oferty

REGULAMIN. przedkładania propozycji najmu lokali socjalnych w drodze Publicznej oferty Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1547/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 października 2016 r. REGULAMIN przedkładania propozycji najmu lokali socjalnych w drodze Publicznej oferty 1 Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 stycznia 2018r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnego prawnie i fizycznie lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2016r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 25 lutego 2016r w przetargu publicznym ograniczonym i

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1333/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 lipca 2018 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 23 sierpnia 2018 roku w przetargu publicznym ograniczonym

Bardziej szczegółowo

W negocjacjach mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, osobowe spółki prawa handlowego oraz inne podmioty.

W negocjacjach mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, osobowe spółki prawa handlowego oraz inne podmioty. Regulamin organizowania i przeprowadzania ustnych negocjacji na dzierżawę powierzchni użytkowych będących w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum, z przeznaczeniem na automaty do sprzedaży artykułów spożywczych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/47/2015. RADY MIASTA SOPOTU z dnia 2 marca 2015r.

UCHWAŁA Nr VI/47/2015. RADY MIASTA SOPOTU z dnia 2 marca 2015r. UCHWAŁA Nr VI/47/2015 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 2 marca 2015r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXVI/437/2010 z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania zasobem

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1739/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2016r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 19 grudnia 2016r w przetargu publicznym nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

BOM Nr 2 ul. Zielona 8/9, tel. (58) powierzchnia użytkowa: 15,62 m usytuowanie lokalu: PARTER 1 pomieszczenie, brak wc.

BOM Nr 2 ul. Zielona 8/9, tel. (58) powierzchnia użytkowa: 15,62 m usytuowanie lokalu: PARTER 1 pomieszczenie, brak wc. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert w drodze zbierania i wyboru ofert. 1. Aleja Wojska

Bardziej szczegółowo

1. Aleja Wojska Polskiego 8 i 10 - lokal skreślony z listy do wynajmu Zarządzeniem Nr 593/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

1. Aleja Wojska Polskiego 8 i 10 - lokal skreślony z listy do wynajmu Zarządzeniem Nr 593/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2016 roku. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert w drodze zbierania i wyboru ofert. 1. Aleja Wojska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1598/11 z dnia 24 listopada 2011r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1598/11 z dnia 24 listopada 2011r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1598/11 z dnia 24 listopada 2011r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 19 grudnia 2011r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym ustnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/16 z dnia 26 stycznia 2016r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/16 z dnia 26 stycznia 2016r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/16 z dnia 26 stycznia 2016r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego

Bardziej szczegółowo

5. usytuowanie lokalu: PARTER 1 pomieszczenie, brak wc. Budynek stanowiący własność Gminy Miasta Gdańska.

5. usytuowanie lokalu: PARTER 1 pomieszczenie, brak wc. Budynek stanowiący własność Gminy Miasta Gdańska. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1957/12 z dnia 20 grudnia 2012r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 29 stycznia 2013r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym ustnej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/14 z dnia 8 stycznia 2014 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 31 stycznia 2014r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym ustnej licytacji

Bardziej szczegółowo

10. zarządca budynku: SPEKTRUM S.C. Zarządzanie Nieruchomościami, Gdańsk, ul. Piwna 1 2 pok. 303, tel. (58)

10. zarządca budynku: SPEKTRUM S.C. Zarządzanie Nieruchomościami, Gdańsk, ul. Piwna 1 2 pok. 303, tel. (58) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1844/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 października 2017r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 17 listopada 2017r w przetargu publicznym ograniczonym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1648/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 października 2016r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 22 listopada 2016r w przetargu publicznym ograniczonym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 13 grudnia 2017r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

10. zarządca budynku: SPEKTRUM S.C. Zarządzanie Nieruchomościami, Gdańsk, ul. Piwna 1 2 pok. 303, tel. (58)

10. zarządca budynku: SPEKTRUM S.C. Zarządzanie Nieruchomościami, Gdańsk, ul. Piwna 1 2 pok. 303, tel. (58) PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 17 listopada 2017r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

10. zarządca budynku: ZBiM i S-KA Spółka Jawna A. Tutaj i Wspólnicy, Gdańsk, ul. Żeromskiego 1-2, tel. (58)

10. zarządca budynku: ZBiM i S-KA Spółka Jawna A. Tutaj i Wspólnicy, Gdańsk, ul. Żeromskiego 1-2, tel. (58) PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 6 lutego 2017r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1691/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 września 2017r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1691/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 września 2017r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1691/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 września 2017r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 413/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 marca 2017r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

10. zarządca budynku: ADMISTA STAWSKA Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi Gdańsk, ul. Do Studzienki 11/1A, tel. (58)

10. zarządca budynku: ADMISTA STAWSKA Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi Gdańsk, ul. Do Studzienki 11/1A, tel. (58) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 840/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 20 czerwca 2018r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 29 marca 2019 roku w przetargu publicznym ograniczonym ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych stanowiących

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 17 maja 2018r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym ustnej licytacji stawki czynszu na najem niżej wymienionych lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1487/13 z dnia 8 listopada 2013r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 06 grudnia 2013r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym ustnej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia wtorek, 21 sierpnia 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 czerwca 2018 r.

Gdańsk, dnia wtorek, 21 sierpnia 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 czerwca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia wtorek, 21 sierpnia 2018 r. Poz. 3355 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 754/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2016 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 21 czerwca 2016r w przetargu publicznym ograniczonym i

Bardziej szczegółowo

10. zarządca budynku: EUROFORMAT Spółka z o.o. Zarządzanie Nieruchomościami Mieszkalnymi - Rejon 6, Gdańsk, ul. Danusi 4c/4, tel. (58)

10. zarządca budynku: EUROFORMAT Spółka z o.o. Zarządzanie Nieruchomościami Mieszkalnymi - Rejon 6, Gdańsk, ul. Danusi 4c/4, tel. (58) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 307/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2017r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 23 marca 2017r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

1. Al. Zwycięstwa 43a - lokal użytkowy skreślony z listy do wynajmu Zarządzeniem Nr 760/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 09 czerwca 2015r.

1. Al. Zwycięstwa 43a - lokal użytkowy skreślony z listy do wynajmu Zarządzeniem Nr 760/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 09 czerwca 2015r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 633/15 z dnia 11 maja 2015r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 11 czerwca 2015r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym ustnej licytacji

Bardziej szczegółowo

10. zarządca budynku: Długie Ogrody 51 - EDOM Zarządzanie Nieruchomościami E. Kościuch, Gdańsk, ul. Siennicka 25, tel. (58)

10. zarządca budynku: Długie Ogrody 51 - EDOM Zarządzanie Nieruchomościami E. Kościuch, Gdańsk, ul. Siennicka 25, tel. (58) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 687/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 29 maja 2017r w przetargu publicznym ograniczonym i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/1172/17 RADY MIASTA GDAŃSKA

UCHWAŁA NR XLII/1172/17 RADY MIASTA GDAŃSKA UCHWAŁA NR XLII/1172/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/884/13 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Bardziej szczegółowo

10. zarządca budynków: Zarządzanie Nieruchomościami DOM Rafał Załęski, Gdańsk, ul. Czopowa 11, tel. (58)

10. zarządca budynków: Zarządzanie Nieruchomościami DOM Rafał Załęski, Gdańsk, ul. Czopowa 11, tel. (58) Lista komunalnych lokali użytkowych, które nie znalazły oferentów w I przetargu organizowanym w dniu 22 listopada 2018 roku, biorących udział w dniu 30 listopada 2018 roku w II przetargu publicznym ograniczonym

Bardziej szczegółowo

5. usytuowanie lokalu: PARTER 1 pomieszczenie, wc. Budynek stanowiący własność Gminy Miasta Gdańska. 6. wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:

5. usytuowanie lokalu: PARTER 1 pomieszczenie, wc. Budynek stanowiący własność Gminy Miasta Gdańska. 6. wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych w trybie pisemnego konkursu ofert w drodze zbierania i wyboru ofert. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo