WYKAZ UMÓW ZAWARTYCH W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN W IMIENIU GMINY LUBLIN W ROKU 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ UMÓW ZAWARTYCH W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN W IMIENIU GMINY LUBLIN W ROKU 2013"

Transkrypt

1 Lp. WYKAZ UMÓW ZAWARTYCH W URZĘDZIE MIASTA LUBLIN W IMIENIU GMINY LUBLIN W ROKU 2013 NUMER UMOWY DATA ZAWARCIA KONTRAHENT KWOTA PRZEDMIOT 1. 1/OK/ POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 319, /MZON/ AGATA KUROPATNICKA 16, /GM/ GALERIA LABIRYNT /MZON/ ELŻBIETA SŁOWIŃSKA 13, /GM/ ANNA TOMASZEK 9, /GM/ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE /GM/ GUT ALINA /GM/ PIOTR LIPA - SKLEP WARZYWNO- SPOŻYWCZY PRZEDMIOTEM UMOWY: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH, W TYM USŁUG POCZTOWYCH O CHARAKTERZE POWSZECHNYM, NA RZECZ URZĘDU MIASTA LUBLIN W ZAKRESIE PRZESYŁEK O MASIE DO 50 G SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH UŻYCZENIE - UL. POPIEŁUSZKI 5, 5A - NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ - POW M2 - DZ. NR 79/8, 79/4, 25/7 (OBR. 26, ARK. 2) SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW Z POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH DZIERŻAWA - UL. DOLNA PANNY MARII - PARKING PŁATNY STRZEŻONY - POW. OK M2 - CZ. DZ. NR 128/1, 128/2, 128/5 (OBR. 41, ARK. 3) UŻYCZENIE - UL. KUJAWSKA 1 - NA URZĄDZENIE TERENÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W LUBLINIE - POW M2 - DZ. NR 87 (OBR. 40, ARK. 4) DZIERŻAWA - UL. SIEWNA - DROGA DOJAZDOWA - POW. 187 M2 - DZ. NR 42/2 (OBR. 29, ARK. 7) DZIERŻAWA - UL. DZIEWANNY - CZĘŚĆ KIOSKU HANDLOWEGO - POW. OK. 10 M2 - CZ. DZ. NR 40/19 (OBR. 30, ARK. 3)

2 PIOTR LIPA - SKLEP WARZYWNO- 9. 8/GM/ SPOŻYWCZY 10. 9/GM/ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KRESOWA , /KL/ ROBERT MATUSIK 1, /GM/ /GM/ PARAFIA RZYM.-KAT. PW.PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.TOWAROWA /GM/ MIROSŁAW SZOSTAKIEWICZ /IR/ BUDIMEX S.A. 2,247, DZIERŻAWA - UL. ARMII KRAJOWEJ - POJEMNIK NA ODPADY - POW. OK. 1 M2 - CZ. DZ. NR 40/19 (OBR. 30, ARK. 3) DZIERŻAWA - UL. MONTAŻOWA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KRESOWEJ 12 ORAZ ZAPLECZE BUDOWY WYKONANIA TERMOMODERNIZACJI - POW. OK. 875 M2 - CZ. DZ. NR 3/39 (OBR. 37, ARK. 8) WYKONANIE AUTORSKIEGO POKAZU STRZELECKIEGO UŻYCZENIE - UL. NOWOMIEJSKA - ZAPLECZE BUDOWY - POW. 700 M2 - DZ. NR 38/1, CZ. DZ. NR 36/2 (OBR. 28, ARK. 3) DZIERŻAWA - UL. TOWAROWA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. TOWAROWEJ 19 ORAZ ZAPLECZE BUDOWY WYKONANIA TERMOMODERNIZACJI - POW. OK. 166 M2 - CZ. DZ. NR 12/23, 12/4 (OBR. 14, ARK. 14) DZIERŻAWA - UL. JAGODOWA - DROGA DOJAZDOWA DO PARKINGU ZLOKALIZOWANEGO NA STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ DZIERŻAWY DZ. NR 31/10 - POW. OK. 100 M2 - CZ. DZ. NR 31/13 (OBR. 42, ARK. 7) WYKONANIE PRAC UZUPEŁNIAJĄCYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ NA ZADANIU BUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO - UMOWA NR 95IR/ /ZSS/ MAŁGORZATA DOMAN-KOZAK 6, SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

3 17. 1/KL/ ANNA PASTERNAK 4, /ZSS/ MAŁGORZATA KORNACKA 4, /ZSS/ MONIKA LIPERT 4, /ZSS/ JÓZEF SPISACKI 1, /ZSS/ TOMASZ KUCMIN 1, /ZSS/ ELŻBIETA WOJNO 4, /ZSS/ ELŻBIETA PRZEMYSKA 5, ALKOHOLOWYCH W LUBLINIE WSPÓŁPRACA PRZY PRZYGOTOWANIU PROGRAMU DZIELNICE KULTURY SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLINIE SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLINIE SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLINIE SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLINIE SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLINIE SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLINIE 24. 7/ZSS/ ELŻBIETA KIFNER 8, SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE

4 25. 8/ZSS/ EWA KIEROŃ 4, /ZSS/ MARIA KRASZKIEWICZ-PEŁKA 2, /ZSS/ /ZSS/ "NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NESIENIA POMOCY CHORYM UZALEŻNI STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE 80, , UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLINIE SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLINIE SPORZĄDZANIE OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU OSÓB WSKAZANYCH PRZEZ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LUBLINIE PROWADZENIE OŚRODKA TYPU HOSTEL DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU PO PRZEBYTYM LECZENIU W ZAKŁADZIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 29. 1/BM/ KOMENDA MIEJSKA POLICJI 280, PATROLE PONADNORMATYWNE R /GD/ /ST/ OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZN E W LUBLINIE SP. Z ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY CUKROWNIK LUBLIN 120, , PROWADZENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ M. LUBLIN W 2013R. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH - SIATKÓWKA MĘŻCZYZN 32. 5/ST/ MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A. 60, REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH

5 33. 7/ST/ /KL/ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO 10, /ZSS/ STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ" 37, /KL/ MARCIN SUPERCZYŃSKI /OR/ BIURO PLUS SJ 133, /KL/ OPEN PLAN MAŁGORZATA SZPITUN 6, WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH - KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH - PIŁKA NOŻNA KOBIET 7, MUZYKA NA LUBELSKIEJ STARÓWCE PROWADZENIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ ŚWIADCZĄCEJ POMOC DZIECIOM Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM PROWADZENIE W CHARAKTERZE KONFERANSJERA KONCERTU KOLĘD I PIEŚNI RÓŻNYCH TRADYCJI CHRZEŚCIJAŃSKICH W RAMACH TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2013 DOSTARCZANIE PARTII ARTYKUŁÓW BIUROWYCH AKTUALIZOWANIE TREŚCI PORTALU /OR/ OFFICE TRADE S.C 30, DOSTARCZENIE NISZCZAREK /KL/ POL-AUDIO LESZEK POLANOWSKI 151, DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA DDK "WĘGLIN" PRZY UL. JUDYMA 2A W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "BUDOWA DOMU KULTURY PRZY UL. JUDYMA W LUBLINIE" - SCENICZNY SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY /ST/ KLUB SPORTOWY "PROTEKTOR" 7, REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH

6 42. 3/ST/ KLUB SPORTOWY SYGNAŁ 8, /ST/ KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA 12, /KP/ KAMILA KNIAZIOWSKA 4, /ST/ KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 60, /KP/ KAMILA KRZYŻANOWSKA 1, /MZON/ RUDOLF BIEGAJ 2, WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH - TENIS STOŁOWY MĘŻCZYZN REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH - TENIS STOŁOWY KOBIET PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW NT. WSPÓŁPRACY POZA-FINANSOWEJ GMINY LUBLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, OPRACOWANIE INF. NT. ZASAD I SPOSOBÓW WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, DOKUMENTOWANIE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Z OPP. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH - EKSTRALIGA RUGBY WYKONANIE CZYNNOŚCI W RAMACH PROJEKTU NAPRAWMYTO. WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, SPORZĄDZENIE OCENY STANU ZDROWIA NA PODSTAWIE BEZPOŚREDNIEGO BADANIA

7 WYSTAWIANIE ORZECZEŃ O STOPNIU 48. 4/MZON/ JOLANTA MORAWSKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, SPORZĄDZANIE 1, OCENY STANU ZDROWIA NA PODSTAWIE BEZPOŚREDNIEGO BADANIA 49. 8/ST/ /ZSS/ /OR/ AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 83, , , /KL/ URSZULA BYLICA 1, /KL/ URSZULA BYLICA 2, REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH - PIŁKA RĘCZNA KOBIET, PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN, KOSZYKÓWKA KOBIET, FUTSAL, SIATKÓWKA KOBIET PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WYNAJEM SALI W CELU PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW TAKSÓWKOWYCH AKTUALIZACJA DOKUMENTU "LUBELSKIE PRZESTRZENIE EDUKACJI KULTURALNEJ" PRZYGOTOWANIE DOKUMENTU "DZIELNICE KULTURY - PROGRAM ROZWOJU DZIAŁAŃ KULTURALNYCH W DZIELNICACH LUBLINA" 54. 5/OR/ EKO-KRAS SP. Z O.O. 65, WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH 55. 7/KL/ ARKADIUSZ WIDELSKI 4, WYKONANIE W OPARCIU O AUTORSKI PROJEKT STATUETEK NAGRODY ANGELUSY /IT/ JAROSŁAW PAKUŁA 0.00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU

8 57. 11/IT/ JACEK BEDNARCZYK /IT/ ZDZISŁAW DROZD /IT/ SYLWESTER TUŁAJEW /IT/ ZBIGNIEW JURKOWSKI /IT/ PIOTR KUTY /ST/ LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 15, /IT/ ZBIGNIEW ŁAWNICZAK /IT/ JAN MADEJEK 0.00 RADNEGO MIASTA LUBLIN. UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN. UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN. UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN. UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN. UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH - KARATE KYOKUSHIN UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN. UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN.

9 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, 65. 1/IT/ PIOTR DREHER ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY 0.00 SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN /IT/ MIECZYSŁAW RYBA /IT/ MATEUSZ ZACZYŃSKI /ST/ POLSKAPRESSE SP. Z O. O. 10, /ST/ STOWARZYSZENIE LOKALNE KALINA SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ 70. 2/IT/ MARTA WCISŁO 0.00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN. UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN. PROMOCJA MIASTA PODCZAS WOJEWÓDZKIEJ GALI MISTRZÓW SPORTU W DNIU R 9, UMOWA SPORT DZIECI SL KALINA SOS UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN /ST/ LUBELSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN 19, UMOWA LKKK -SPORT DZIECI 72. 3/IT/ MAREK JAKUBOWSKI /IT/ BEATA STEPANIUK-KUŚMIERZAK 0.00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN. UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN /IT/ MARIUSZ BANACH 0.00 UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY

10 75. 6/IT/ MARCIN POGORZAŁEK /ST/ KLUB SZACHISTÓW DRAKON - LUBLIN 7, /ST/ FUNDACAJA SZTUKMISTRZE 3, /IT/ MAŁGORZATA SUCHANOWSKA /IT/ ELŻBIETA MROCZKOWSKA /ST/ ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN 5, /PL/ EUROCOMPASS SP. Z O.O 62, /SOI/ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWO-TRANSPORTOWE "TRANSHURT" SPÓŁKA Z O 15, SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN. UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH W TRZECH NAJWYŻSZYCH KLASACH ROZGRYWKOWYCH - SZACHY UMOWA FUNDACJI SZTUKMISTRZE - AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW MIASTA UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN. UŻYCZENIE KOMPUTERA PRZENOŚNEGO, ZEWNĘTRZNEGO MODEMU GSM I KARTY SIM NA CZAS SPRAWOWANIA MANDATU RADNEGO MIASTA LUBLIN. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH - ZAPASY PROJEKT ORGANIZACYJNO-TECHNICZNY WDROŻENIA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA MIASTA LUBLIN DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA PODCZAS XXI LUBELSKIEGO FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W LUBLINIE W DNIU 13 STYCZNIA 2013 R.

11 ZAPAŚNICZE TOWARZYSTWO /ST/ SPORTOWE SOKÓŁ LUBLIN /ST/ /GM/ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SPARTAKUS IPN KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWII POLSKIEMU O. LUBLIN /OR/ AGIT AGNIESZKA RYDZ 7, /ZSS/ STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB NI 13, UMOWA ZTS SOKÓŁ- SPORT DZIECI 10, UMOWA UKS SPARTAKUS - SPORT DZIECI , /ZSS/ TOWARZYSTWO "NOWA KUŹNIA" 27, UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WODOPOJNEJ 2 NA RZECZ IPN SPORZĄDZANIE I POŚWIADCZANIE ZWYKŁYCH I UWIERZYTELNIANIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH DOKUMENTÓW, A TAKŻE SPRAWDZANIE I POŚWIADCZANIE TŁUMACZEŃ SPORZĄDZANYCH PRZEZ INNE OSOBY Z J. OBCYCH NA J. POLSKI ORAZ Z J. POLSKIEGO NA J. OBCE PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 89. 1/NW/ MOTOR LUBLIN S.A. 1,000, OBJĘCIE 2000 AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII H O NUMERACH OD 0001 DO 2000 O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ

12 90. 23/ST/ /ZSS/ /ST/ /ZSS/ KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY UMCS LUBLIN INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ /ZSS/ INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ 77, , , , WARTOŚCI ,00 ZŁ W SPÓŁCE MOTOR LUBLIN S.A. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH - MOTOCROSS PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH - LEKKA ATLETYKA PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PRZY PARAFII P.W. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W LUBLINIE PRZY UL. KASZTANOWEJ 1 6, PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI INFORMACYJNO-

13 95. 27/ST/ /ZSS/ /ZSS/ /ST/ TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ KLUB SPORTOWY LUBLINIANKA - WIENIAWA SP ZOO EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PRZY PARAFII P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LUBLINIE PRZY UL. FABRYCZNEJ 19 37, UMOWA SPORT DZIECI TPS 4, , , /SOI/ HONORATA KĘPOWICZ 6, PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PRZY PARAFII P.W. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LUBLINIE PRZY UL. BIEDRONKI 13, PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PRZY PARAFII P.W. ŚW. RODZINY W LUBLINIE PRZY UL. RADOŚCI 13 UMOWA SPORT DZIECI KS LUBLINIANKA- WIENIAWA SP. Z O.O. ORGANIZACJA I OBSŁUGA SPOTKAŃ W RAMACH MISJI PRZYJAZDOWYCH DELEGACJI ZAGRANICZNYCH.

14 /SOI/ DIANA CISZEWSKA 6, /OR/ BERNADETA HOŁOWIŃSKA 2, /IT/ APIUS TECHNOLOGIES SP Z O.O. 56, /IT/ APIUS TECHNOLOGIES SP Z O.O. 420, /IR/ /PL/ /ST/ ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY JANUSZ WYSOCKI INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I KATASTRALNYCH S.A. LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO 7, , /PN/ KATERYNA POTYAHAYLO 3, UZUPEŁNIENIE I AKTUALIZACJA BAZ DANYCH NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ ICH TŁUMACZENIE NA JĘZYK ANGIELSKI. PROWADZENIE I AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU SPOTKAŃ ORAZ NADZOROWANIA PRZESTRZEGANIA REGULAMINU LCAO, NADZOROWANIE I KONTROLA POPRAWNOŚCI KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ W RAMACH PEŁNIONYCH DYŻURÓW DOSTAWA AKTYWNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, 8 SZTUK PRZE4ŁĄCZNIKÓW DOSTĘPOWYCH, 20 SZTUK MODUŁÓW ŚWIATŁOWODOWYCH. DOSTAWA AKTYWNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH. USUNIĘCIE AWARII POPRZEZ NAPRAWĘ POKRYCIA DACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ NA BUDYNKU URZĘDU MIASTA LUBLIN, PRZY UL. PODWALE 3A ASYSTA TECHNICZNA ZAPEWNIAJĄCA PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA ISDP 20, UMOWA LSKTAEKWON-DO - SPORT DZIECI PRZYGOTOWANIE TREŚCI NA STRONĘ INTERNETOWĄ KIEW W JĘZYKU POLSKIM, ANGIELSKIM I ROSYJSKIM ORAZ PROWADZENIE KORESPONDENCJI Z UCZESTNIKAMI KIEW 40/ST/ GREEN SPORT CLUB 19, UMOWA GREEN SPORT CLUB

15 /OR/13 74/ST/13 75/ST/13 76/ST/13 77/ST/ WIESŁAW ŚLUSARCZYK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ W LUBLINIE 2, NISZCZENIE DOKUMENTÓW 1, , , , /ST/ MIEJSKI KLUB SPORTOWY START S.A. 1, /ST/13 1/PN/13 20/ZSS/ STOWARZYSZENIE "RADOŚĆ DAWANIA" MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO /ZSS/ FUNDACJA INTEGRACYJNA "NA TATARACH" 1, ,499, , ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH UMOWA GRANTOWA DO PROJEKTU "INWESTYCJA W KULTURĘ. DZIAŁANIA SYSTEMOWE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ." WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ- UKRAINA PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 8, PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z

16 /NW/13 34/ST/13 3/GD/ SPR LUBLIN SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY WIDOK SP 51 W LUBLINIE JAGLIŃSKI LUCJAN - USŁUGI MIERNICZE 1,000, ELEMENTAMI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH OBJĘCIE AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH SERII I O NUMERACH OD 1 DO O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDA O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ W SPÓŁCE SPR LUBLIN SPORTOWA S.A. 56, UMOWA UKS WIDOK -SPORT DZIECI 5, /FE/ WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 8,855, /ST/ GREEN SPORT CLUB 7, /ST/ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SKARPA 20, PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA ROZGRANICZENIOWEGO POMIĘDZY DZIAŁKĄ NR 6/4 POŁOŻONĄ PRZY UL. WIGILIJNEJ 5 A DZIAŁKĄ NR 5/4 POŁOŻONĄ PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 114B (OBR.28, ARK.5). UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PN. "EUROPEJSKA STOLICA TURYSTYKI ROWEROWEJ W LUBLINIE" W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE, WSPINACZKA SPORTOWA /ST/ LUBELSKIE TOWARZYSTWO 4, REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA

17 /ZSS/ KAJAKOWE FALA CHARYTAT.STOW.NIESIENIA POMOCY CHORYM " MISERICORDIA " 6, SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH - KAJAKARSTWO PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 28/KL/ SŁAWOMIR KSIĘŻNIAK 0.00 UMOWA W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACYJNO - FINANSOWYCH DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY PN.. DZIELNICOWY DOM KULTURY "WĘGLIN" ORAZ PROGRAMU JEJ DZIAŁANIA 2/BM/ KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE /ZSS/ STOWARZYSZENIE 'ŁABĘDŹ" 8, /ZSS/ STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY CON AMORE /ZSS/ UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DWÓJKA 7, NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW SŁUŻĄCYCH DO PROMOCJI PROGRAMU "BEZPIECZNY LUBLIN" PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PROWADZENIE OBOZÓW (KOLONII) ZIMOWYCH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 7, PROWADZENIE OBOZÓW (KOLONII) ZIMOWYCH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM DLA

18 /ZSS/ /KP/ WODNIACKI UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SP 30 STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "MODRZEW" 4, , /KP/ WŁADYSŁAW GRZYB 5, /ST/ LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO 26, /OR/ MICHAŁ SMOLEŃ 2, DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZENIE OBOZÓW (KOLONII) ZIMOWYCH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NT. OTWARTEGO KONKURSU OFERT MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH. PROWADZENIE CEREMONIAŁU PODCZAS WIZYT DELEGACJI Z KRAJU I Z ZAGRANICY ORAZ WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RATUSZU MIEJSKIM ORAZ INNYM MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, KAŻDORAZOWO W UZGODNIENIU Z KANCELARIĄ PREZYDENTA MIASTA LUBLIN. REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH - KARATE TRADYCYJNE KONFIGURACJA STACJI ROBOCZYCH ZWIĄZANA Z WDROŻENIEM SYSTEMU PRACY GRUPOWEJ ORAZ ZABEZPIECZANIE NOŚNIKÓW MAGNETYCZNYCH I INNYCH NOŚNIKÓW DANYCH Z PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH /OR/ ŁUKASZ STASIAK 2, KONFIGURACJA STACJI ROBOCZYCH ZWIĄZANA Z WDROŻENIEM SYSTEMU PRACY GRUPOWEJ ORAZ ZABEZPIECZANIE NOŚNIKÓW MAGNETYCZNYCH I INNYCH NOŚNIKÓW DANYCH Z PRZEZNACZONYCH

19 /OR/ MICHAŁ OSTROWSKI 2, /ST/ /ZSS/ LUBELSKI SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO KATOLICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM POTRZEBUJĄCYM "AGAPE" 24, , /KL/ GRAŻYNA LUTOSŁAWSKA /KL/ JERZY ROGALSKI /ZSS/ CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC LUBLIN 7, DO LIKWIDACJI ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH KONFIGURACJA STACJI ROBOCZYCH ZWIĄZANA Z WDROŻENIEM SYSTEMU PRACY GRUPOWEJ ORAZ ZABEZPIECZANIE NOŚNIKÓW MAGNETYCZNYCH I INNYCH NOŚNIKÓW DANYCH Z PRZEZNACZONYCH DO LIKWIDACJI ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH - TAEKWON-DO PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYMI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PROWADZENIE SPOTKANIA PROMOCYJNEGO POŚW. KSIĄŻCE O TEATRZE STARYM W LUBLINIE WG AUTORSKIEJ KONCEPCJI AUTORSKA INTERPRETACJA FRAGMENTÓW PROZY - PROMOCJA KSIĄŻKI O TEATRZE STARYM W LUBLINIE PROWADZENIE OBOZÓW (KOLONII) ZIMOWYCH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY /SOI/ MEDIA REGIONALNE SP. Z O.O. 5, DZIAŁANIA PROMOCYJNE NA RZECZ MIASTA W RAMACH DRUGIEJ AKCJI

20 /ST/ INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI START 70, /ZSS/ KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN 7, /ST/13 36/ST/ KLUB MOTOROWY CROSS W LUBLINIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ROXA LUBLIN CHARYTATYWNEJ,,TANIEC Z VIP-AMI'' UMOWA ICSIR START - SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROWADZENIE OBOZÓW (KOLONII) ZIMOWYCH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 23, UMOWA KM CROSS -SPORT DZIECI 21, UMOWA UKS ROXA- SPORT DZIECI 37/ST/ KLUB SPORTOWY BUDOWLANI 50, UMOWA KS BUDOWLANI -SPORT DZIECI 38/ZSS/ /ST/13 41/ST/13 42/ST/ POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH ODDZIAŁ W LUBLINIE LUBELSKI KLUB KARATE TRADYCYJNEGO LUBELSKIE TOWARZYSTWO KAJAKOWE FALA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PIĄTKA 6, PROWADZENIE OBOZÓW (KOLONII) ZIMOWYCH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 19, UMOWA LKKT -SPORT DZIECI 30, UMOWA LTK FALA SPORT DZIECI 39, UMOWA UKS PIĄTKA - SPORT DZIECI 45/ST/ KLUB SPORTOWY SYGNAŁ 15, UMOWA KS SYGNAŁ - SPORT DZIECI /GK/ CRH SP. Z O.O /KP/ MINT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 43, UMOWA O PRZEBUDOWĘ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROWADZENIE PROFILI MIASTA LUBLIN NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK /ST/ FUN SAIL TOMASZ MADEJ 4, ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO-

21 /ST/ KLUB TENISA STOŁOWEGO OPTIMA 1, /PN/13 3/OŚ/ CONREGO TOMASZ CHROŚCIECHOWSKI LUBELSKIE CENTRUM MAŁYCH ZWIERZĄT RYSZARD IWANICKI 9, , /PN/ ZOYA KUTSA REKREACYJNYCH ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH PRZYGOTOWANIE STRONY INTERNETOWEJ WRAZ Z PANELEM ADMINISTRACYJNYM, ZAINSTALOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU REJESTRACJI UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYJMOWANIA I OCENY PRAC KONKURSOWYCH NA POTRZEBY KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ 2013 W RAMACH PROJEKTU "LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH" CAŁODOBOWE DYŻURY LEKARZY WETERYNARII I WYJAZDY DO ZWIERZĄT DZIKICH W RAMACH PLANU POSTĘPOWANIA Z DZIKIMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE MIASTA LUBLIN WYKONANIE KOREKTY TEKSTU W JĘZYKU ROSYJSKIM DO KATALOGU PROJEKTÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PRZY KONGRESIE INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH /PN/ TERESA DUNIN WYKONANIE KOREKTY TEKSTU W JĘZYKU POLSKIM DO KATALOGU PROJEKTÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PRZY KONGRESIE INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS

22 /IR/ AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTURY "INVESTPROJEKT-PARTNER 6" SPÓŁKA Z OGRANI 56, /PN/ ANDRIJ SAWENEĆ /IT/ SPRINT S.A. 396, /KL/ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO 90, /ZSS/ FUNDACJA "RAZEM" 4, ROZWOJOWYCH OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA Z KŁADKĄ - POMIĘDZY ULICĄ KACZEŃCOWĄ I ULICĄ RZESZOWSKĄ (W KIERUNKU ULICY GDAŃSKIEJ) W LUBLINIE WYKONANIE KOREKTY TEKSTU W JĘZYKU ANGIELSKIM DO KATALOGU PROJEKTÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ PRZY KONGRESIE INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ W RAMACH PROJEKTU LUBLIN I RZESZÓW - WSPÓŁPRACA I WYKORZYSTANIE SZANS ROZWOJOWYCH DOSTAWA I INSTALACJA ŚCIANY WIDEO ORAZ STANOWISK BVMS W BUDYNKU PRZY UL. LIPOWA 27 W LUBLINIE UŻYTKOWANYM PRZEZ GMINĘ LUBLIN NA POTRZEBY CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO. DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA - ZAKUPY INWESTYCYJNE PROWADZENIE OBOZÓW (KOLONII) ZIMOWYCH Z PROFESJONALNYM PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 19/OR/ "ARMAT" DARIUSZ OLEKSIEJUK 8, MYCIE SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH /ST/ MIEJSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE LUBLINIANKA 9, REALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLENIA SPORTOWEGO W KATEGORIACH WIEKOWYCH SENIORÓW W DYSCYPLINACH INDYWIDUALNYCH - PŁYWANIE /OR/ INPOL USŁUGOWO PRODUKCYJNY 40, DOSTAWA, MONTAŻ, CZYSZCZENIE,

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI 9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI System wskaźników stanowi istotny instrument zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Olkusza obszar Centrum na lata 2007-2016. Jednym z elementów

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania.

Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. OR.032.1. 2014 rok LP. Data zawarcia umowy Okres obowiązywania umowy Podmiot zawierający umowę Podmiot, z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Współfinansowanie ze środków UE Wartość umowy Uwagi 1. 2.01.2014

Bardziej szczegółowo

Rejestr umów. Środowiska

Rejestr umów. Środowiska Rejestr umów Raport wygenerował(a): Bożena Topolewska dnia: 2015-07-20 Lp. 1 032.325.2014.OP 2014-10-01 2014-11-10 Andrzej Grzywaczewski 250,74 zł Umowa o uzywanie samochodu prywatnego do celów słuzbowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach 2010-2014 VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiega końca

Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierzgonia w latach 2010-2014 VI kadencja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu dobiega końca DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY październik 204 Miesięcznik * Rok V * Nr 8(69) * nakład 000 egz. * październik 204 rok * egz. bezpłatny * ISSN 898-224 Podsumowanie działalności Rady Miejskiej i Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szklarska Poręba za 2011r. Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2011r. został uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2011 roku. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA GMINA KNSTANCIN-JEZIRNA 5iuro WPtN D ĘŁ 2 Nr PRJEKT UCHWAŁY BUDŻETWEJ GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA NA 2015 rok Listopad 2014 ZARZĄDZENIE NR 206/VI/2014 BURMISTRZA GMINY KNSTANCIN-JEZIRNA z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2014r.

Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2014r. Centralny Rejestr Umów i Porozumień - rok 2014r. L.p. Numer umowy/porozumienia Data zawarcia umowy/porozumienia Nazwa podmiotu, z którym Gmina Miasto Ustka zawarła umowę/porozumienie Przedmiot umowy/porozumienia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO

Szanowni Państwo, Zbigniew Burzyński PREZYDENT MIASTA KUTNO Szanowni Państwo, Mija VI kadencja samorządu Miasta Kutna. Jest to właściwy czas na podsumowanie dotychczasowych działań i dokonanie ich oceny. Do sukcesów mijającej kadencji zaliczyć możemy pozyskanie

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ ---------- Kierunki polityki społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo