Stacja Pogotowia Ratunkowego Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) /22 NIP , REGON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stacja Pogotowia Ratunkowego 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) 841-45-20/22 NIP 839-28-09-857, REGON 771549594"

Transkrypt

1 Słupsk Stacja Pogotowia Ratunkowego Stacja Pogotowia Ratunkowego Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) /22 NIP , REGON Słupsk dnia 30 października 2014 r. SE- 407/12/14 Strona internetowa: WYJAŚNIENIE nr 1 dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt. urządzeń do automatycznego, nieinwazyjnego uciskania klatki piersiowej pacjenta (sprawa nr SE- 407/12/14) W dniu 28 października 2014 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego. Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności urządzenie spełniające wymagane funkcje, ale działające na innej zasadzie niż określone w warunkach technicznych specyfikacji, o następujących parametrach: L.p. Parametr Wartość 1. Urządzenie przenośne przeznaczone dla pacjentów o wadze do min. 130 kg Tak, bez ograniczeń wagowych pacjenta 2. Urządzenie przeznaczone dla pacjentów o wymiarach : - szerokość klatki piersiowej do min. 45 cm - wysokość położenia mostka do min. 30 cm - Tak. Do 45 cm - Tak. Do 30,3 cm 3. Głębokość ucisku mostka w przedziale 5 do 6 cm zgodnie z wytycznymi ERC i AHSA Tak, głębokość 5,3 cm +/- 0,2 cm 4. Częstość ucisków w zakresie u./min. zgodnie z wytycznymi ERC i AHSA Tak, częstość ucisków 102 uc. +/- 2 /min. 5. Automatyczne dopasowanie urządzenia do Tak rozmiarów kl. piersiowej 6. Automatyczne dopasowanie siły uciśnięć do Tak podatności kl. piersiowej 7. Zasilanie z 1 akumulatora czas pracy min. 30 min Tak, czas pracy z 1 akumulatora min. 45 min 8. Możliwość zasilania urządzenia z sieci 230 V ~AC Tak 1

2 9. Możliwość zasilania urządzenia ze źródła prądu DC = 12 V (ściana karetki) 10. Możliwość zamocowania wraz z pacjentem do noszy 11. Ładowarka akumulatorów z funkcją testowania i rekondycjonowania 12. Wyposażenie : - ssawki na mostek do uciskania kl. piersiowej min. 6 szt. - plecak Tak Tak 13. Okres gwarancji min. 12 miesięcy Tak 14. Czas reakcji serwisu max. 48 godz. Tak Tak, ładowarka zintegrowana z urządzeniem. Akumulatory foliowe (najnowszej generacji) nie wymagające rekondycjonowania. Test na bieżąco w czasie ładowania. - Tak, ssawki 6 szt wielorazowego użytku - plecak umożliwiający łatwy transport urządzenia nawet na duże odległości Urządzenie to spełnia wszystkie wymogi jakie stawia przed masażem klatki piersiowej Europejska Rada Resuscytacji (ERC) oraz Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA) w wytycznych opublikowanych w 2010 r. i jest używane w Polsce w ponad 210 egzemplarzy, w tym w 106 karetkach systemu ratownictwa medycznego. Jednocześnie prosimy o anulowanie parametrów granicznych zamieszczonych w SIWZ lub dopuszczenie ich alternatywnej wersji podanej w poniżej formie, która umożliwia zaoferowanie obu urzadzeń występujących na polskim rynku: Lp. Parametry wymagane Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE Parametry oferowane I. WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Urządzenie przenośne o wadze nie przekraczającej 12 kg w pełnej gotowości do działania, 2. Przeznaczone do mechanicznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych o wadze min. 130 kg 3. Możliwość zastosowania dla pacjentów o obwodzie klatki piersiowej do 130 cm lub alternatywnie w zakresie wysokości mostka 17 30,3 cm i szerokości klatki piersiowej do 35 cm 2

3 4. Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą taśmy piersiowej lub alternatywnie ssawki pozycjonowanej na mostku pacjenta 5. Częstość uciśnięć min. 80/minutę +/- 10% lub alternatywnie w zakresie uc./min. zgodnie z wytycznymi ERC z 2010 r. 6. Głębokość uciśnięć dla pacjentów dorosłych - min. 20% głębokości klatki piersiowej lub alternatywnie w zakresie 5 6 cm zgodnie z wytycznymi ERC z 2010 r. 7. Prowadzenie ucisków klatki piersiowej w trybie 30 ucisków / 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym 8. Automatyczne dopasowanie aktywnego elementu urządzenia do rozmiarów klatki piersiowej pacjenta bez jakiejkolwiek ingerencji personelu 9. Automatyczne dostosowanie siły uciśnięć do podatności klatki piersiowej pacjenta 10. Automatyczne zatrzymanie uciśnięć w przypadku wykrycia niebezpiecznej pozycji pacjenta (przesunięcia klatki piersiowej względem elementu prowadzącego uciski) 11. Możliwość wykonania defibrylacji bez zdejmowania urządzenia z pacjenta 12. Zasilanie akumulatorowe, w komplecie minimum 3 akumulatory Li-Ion (przy czasie pracy 30 min z 1 akum.) lub alternatywnie 1 akumulator LiPo (przy czasie pracy z 1 akumulatora 45 min. oraz możliwości zasilania urządzenia z sieci 230 V AC lub 12 V DC ściana karetki) możliwość szybkiej wymiany akumulatora bez użycia dodatkowych narzędzi 13. Czas pracy z 1 akumulatora minimum 30 minut 14. Możliwość zamocowania urządzenia wraz z pacjentem do noszy, deski ortopedycznej, kosza ratowniczego 15. Możliwość transportu pacjenta na wykorzystywanych w działaniach ratowniczych środkach transportu (deska ortopedyczna, płachta ratownicza,...) bez przerywania pracy urządzenia 16. Możliwość transportu pacjenta bez przerywania pracy urządzenia przy pochyleniu do min. 45 O - załączyć potwierdzenie producenta 3

4 17. Możliwość ciągłego prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej bez zatrzymywania pracy urządzenia: w trakcie transportu pacjenta w ambulansie oraz na noszach w trakcie przenoszenia pacjenta na nosze, płachtę ratowniczą, deskę ortopedyczną (dopuszcza się przerwę poniżej 3 sek podczas przenoszenia pacjenta z zapiętym urządzeniem na nosze) 18. Wyświetlacz LCD z prezentacją aktualnego trybu pracy urządzenia, stanu naładowania akumulatora oraz ustawień konfiguracyjnych lub alternatywnie pulpit z diodami LED podświetlajacymi stan naładowania akumulatora oraz ustawienia konfiguracyjne 19. Ładowarka akumulatorów (akumulatora) z funkcją testowania i rekondycjonowania, zintegrowana lub zewnętrzny moduł 20. Torba transportowa na urządzenie i akcesoria 21. Kompletne wyposażenie jednorazowego użytku, min. 6 kpl. II. INNE WYMAGANIA 20. Deklaracja Zgodności CE, Certyfikat CE, Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych - załączyć do oferty 21. Warunki środowiskowe: temperatura pracy min o C wilgotność wzgl. min. 5-95% uderzenia min. 10 g wg IEC szczelność min. IP 23 wg IEC Okres gwarancji min. 12 miesięcy 23. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny III. GWARANCJA / SERWIS 24. Punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy swoich warunkach, patrz SIWZ. 4

5 Pytanie 2. Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania do każdego urządzenia 24 jednorazowych elementów mających bezpośredni kontakt z pacjentem podczas masażu w postaci taśmy lub ssawki? Ilość ta zabezpieczy Zamawiającego w te akcesoria na okres 1 roku przy dwóch reanimacjach miesięcznie. Jednocześnie chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć aspekt ekonomiczny korzystania z urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej, na przykładach poniżej: Koszt użytkowania Auto Pulse przy 1 szt, ceny netto (+8%VAT) 1. Koszt akumulatora 4.889,00 x 4 szt (wskazane przy użytkowaniu w karetkach pogotowia) = ,00 zł przy 100 cyklach ładowanie/rozładowanie (tyle podaje producent) 2. Koszt użycia jednorazowych pasów 1 szt - 546,00 zł x 24 reanimacji = ,00 zł Koszt użytkowania Lukasa 2 przy założeniu 1 szt, ceny netto (+8%VAT) 1. Koszt akumulatora 1 szt 3000 zł nie potrzeba więcej bo jest zasilanie 230 V AC lub 12 V DC ściana karetki przy 200 cyklach ładowanie/rozładowanie (tyle gwarantuje producent) 2. Koszt użycia jednorazowej ssawki 1 szt - 27 zł x 24 reanimacji = 648 zł Przy posiadanych obecnie przez Państwo 4 szt AutoPulse w niedługiej przyszłości należy spodziewać się wymiany w 4 karetkach 16 szt akumulatorów na łączną kwotę ,00 zł netto. W kalkulacji obecnej nie wzięto pod uwagę kosztów zakupu 4 szt ładowarek w kwocie 8.821,00 zł za sztukę (łącznie ,00 zł). Akumulatory stosowane przy AutoPulse wymagają wymiany co 2 lata. Łatwo więc wyliczyć jakie koszty będą obciążały budżet pogotowia. Oczywiście akumulatory wykorzystywane w Lukasie 2 również wymagają wymiany ale co około 3 lata (ilość gwarantowanych cykli ładowanie/rozładowanie) i koszty są zdecydowanie niższe. Pamiętać należy również o aspekcie koniecznym codziennym ładowaniu akumulatorów w AutoPulsie oraz pilnowaniu aby przeszły 1 x na dwa tygodnie test akumulatora co wyłącza go z pracy na czas 12 godzin. Tego typu niedogodności nie występują w Lukasie 2 ze względu na zastosowanie akumulatora jak również możliwości ładowania z sieci 220V (ogólnie dostępne) jak również z zasilania karetki. Koszta użytkowania zawarte powyżej uwzględniają konieczną wymianę elementów jednorazowych po każdym użyciu, dotyczy to tak pasa LifeBand jak również przyssawki. 5

6 Opowieści aby pasy owijać folią lub innym materiałem nie są brane pod uwagę albowiem przy jakimkolwiek zakażeniu pacjenta brudnym pasem koszty wynikające z odpowiedzialności karnej będą ogromne i niewspółmierne do użytkowania elementów jednorazowych wielokrotnie (co wyraźnie zaznacza producent w swoich ulotkach) Z ostatnich doświadczeń na rynku zdecydowanie widać korzyści płynące z użytkowania urządzenia Lukas 2 co przełożyło się na zakup takich jednostek jak: 1. PR Elbląg - 7 szt 2. PR Bydgoszcz - 2 szt (poprzednio kupiono 4 szt. Autopulse) 3. PR Białystok - 12 szt. (poprzednio kupiono 2 szt. Autopulse) 4. PR Biała Podlaska 11 szt. (poprzednio kupiono 2 szt. Autopulse 5. PR Kraków 9 szt. (poprzednio kupiono 1 szt. Autopulse) 6. PR Chełm 11 szt. 7. PR Zamość 12 szt. Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy swoich warunkach, patrz SIWZ. 6

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 26.04.2012 LICZBA STRON: 11

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 26.04.2012 LICZBA STRON: 11 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z ul. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D EDZ.242-164/11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15. W Twoim szpitalu

BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15. W Twoim szpitalu BROSZURA PRODUKTU MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 W Twoim szpitalu MONITOR/DEFIBRYLATOR LIFEPAK 15 We wszystkich oddziałach szpitalnych potrzeba zaawansowanego ratunkowego monitora/ defibrylatora, który

Bardziej szczegółowo

DEFIBRYLATOR/MONITOR LIFEPAK 20e. z przystawką CodeManagement Module

DEFIBRYLATOR/MONITOR LIFEPAK 20e. z przystawką CodeManagement Module BROSZURA PRODUCT PRODUKTU BROCHURE DEFIBRYLATOR/MONITOR LIFEPAK 20e z przystawką CodeManagement Module DEFIBRYLATOR/MONITOR W czasie narastającej presji finansowej i zmieniających się wytycznych, priorytetowym

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15. Works like you work.

MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15. Works like you work. MONITOR /defibrylator LIFEPAK 15 Works like you work. Kontynuacja chlubnych tradycji Physio-Control, pionier w dziedzinie przenośnych urządzeń do monitoringu i defibrylacji, wyznacza wysoki standard

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i budżetu państwa Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Pilchowice dnia 05.03.2015 r. Znak sprawy: KS.272.113.2015 Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz. Z A T W I E R D Z A M : Wałcz, dnia 2015-03-13

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz. Z A T W I E R D Z A M : Wałcz, dnia 2015-03-13 Zn.spr. SA.270.17.14.2015 PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz Z A T W I E R D Z A M : Wałcz, dnia 2015-03-13 N A D L E Ś N I C Z Y mgr inż. Tomasz Partyka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany parametr różni się od wymaganego przez Zamawiającego o ponad. 20%.

WYJAŚNIENIE NR 1. Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany parametr różni się od wymaganego przez Zamawiającego o ponad. 20%. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/49/12 Szczecin, dn. 11.09.2012

Bardziej szczegółowo

są wymaganiami minimalnymi. Warszawa, dnia..?8.2o14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

są wymaganiami minimalnymi. Warszawa, dnia..?8.2o14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI OO-909 Warszawa wg rozdzielnika INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZEMA I ŁĄCZNOŚCI NR VI / 14 Warszawa, dnia..?8.2o14 r. OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania nr IU/71/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 - informatycznego dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo