Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1. im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1. im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37"

Transkrypt

1 Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1 im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37

2 Stacja transmisji danych Mielec Pisarka RZE22888 zlokalizowana przy ul. Kilińskiego 37 w Mielcu na istniejącym budynku szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Szafera zrealizowana z dofinansowaniem Unii Europejskiej Jest ona elementem projektu Technologia HSPA + milowy krok w kierunku technologii LTE zrealizowanego w latach , przez Aero2 na terenie woj. podkarpackiego Umowa najmu Aero2 Szkoła Podstawowa z r. Przychody Szkoły z tytułu umowy najmu zł rocznie (2200zł miesięcznie)

3 Stacja transmisji danych została zrealizowana w ramach programu PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym ( Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4) Aktualnie jesteśmy w trakcie 3 letniej trwałości projektu i nie ma możliwości ingerowania w obiekt Stacja bazowa zapewnia do r. dostęp do DARMOWEGO INTERNETU okolicznym mieszkańcom ok. kilkanaście tys. W przypadku likwidacji stacji bazowej transmisji danych: kilkanaście tysięcy osób starci dostęp do DARMOWEGO INTERNETU Aero2 Szkoła Podstawowa nr 1 zostanie pozbawiona miesięcznego czynszu, który otrzymuje od Aero zł. Rocznie

4 Planowane oddziaływanie stacji na środowisko zgodnie z przedstawioną kwalifikacją wykonaną przed realizacją stacji Rys. 3. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, przekrój pionowy, pochylenie wiązki minimalne, z zaznaczeniem zasięgów głównych wiązek promieniowania anten oraz zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1[W/m2] operatora AERO 2. Rys. 4. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, przekrój pionowy, pochylenie wiązki maksymalne, z zaznaczeniem zasięgów głównych wiązek promieniowania anten oraz zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1[W/m2] operatora AERO 2. Rys. 5. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, rysunek na podkładzie mapy z zaznaczeniem zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1 [W/m2] operatora AERO 2, POLKOMTEL, PTK Centertel. Wnioski : Niniejszy dokument stwierdza, iż zgodnie z [1] i [2] stacja bazowa RZE22888 MIELEC_PISARKA przewidziana do zlokalizowania w miejscowości Mielec przy ul. Kilińskiego 37. Inwestora AERO 2 Sp z o.o., ul. Lwowska 19, Warszawa nie zalicza się do przedsięwzięć, dla których jest wymagane lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i nie powoduje wystąpienia pól elektromagnetycznych o parametrach wyższych od dopuszczalnych określonych dla miejsc dostępnych dla ludności w miejscach ich przebywania i zamieszkiwania.

5 Pomiary zostały wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny oraz Wydział Ochrony Środowiska Zaświadczenie wydane BEZ UWAG przez Starostę Powiatu Mieleckiego z dnia 15 czerwca 2012 potwierdzające przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetycznych. Przyjęcie pomiarów PEM OŚ i BHP - BEZ UWAG przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

6 Aero 2 Sp. z o.o. ul. Lwowska Warszawa STACJA BAZOWA AERO 2 Sp. z o.o. RZE22888 MIELEC_PISARKA Adres stacji: Mielec ul. Kilińskiego 37 woj. podkarpackie KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD WZGLĘDEM KONIECZNOŚCI SPORZĄDZENIA RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTOWANEJ STACJI BAZOWEJ RZE22888 MIELEC_PISARKA Wykonawca kwalifikacji: mgr inż. Ryszard BARWA mgr inż. Elżbieta SIERADZKA Dane firmy wykonującej kwalifikację Wersja dokumentu (A) Data wykonania r 1

7 Stacja bazowa RZE22888 Struktura dokumentu: 1. WSTĘP KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA OBLICZENIA WNIOSKI RYSUNKI...5 Rys. 1. Rozmieszczenie anten i urządzeń na obiekcie operatora AERO 2na obiekcie...6 Rys. 2. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, rysunek na podkładzie mapy z zaznaczeniem zasięgów głównych wiązek promieniowania anten oraz zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1 [W/m2] operatora AERO Rys. 3. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, przekrój pionowy, pochylenie wiązki minimalne, z zaznaczeniem zasięgów głównych wiązek promieniowania anten oraz zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1 [W/m2] operatora AERO Rys. 4. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, przekrój pionowy, pochylenie wiązki maksymalne, z zaznaczeniem zasięgów głównych wiązek promieniowania anten oraz zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1 [W/m2] operatora AERO Rys. 5. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, rysunek na podkładzie mapy z zaznaczeniem zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1 [W/m2] operatora AERO 2, POLKOMTEL, PTK Centertel...10 Rys. 6. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, przekrój pionowy, pochylenie wiązki minimalne, z zaznaczeniem zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1 [W/m2] operatora AERO 2, POLKOMTEL, PTK Centertel...11 Rys. 7. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, przekrój pionowy, pochylenie wiązki maksymalne, z zaznaczeniem zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1 [W/m2] operatora AERO 2, POLKOMTEL, PTK Centertel PODSTAWY PRAWNE ZAŁĄCZNIK - OBLICZENIA 1. WSTĘP Niniejszy dokument stanowi weryfikację anten rozsiewczych stacji bazowej w odniesieniu do obowiązujących w Polsce przepisów prawnych w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym. W rozdziale drugim przedstawiono kwalifikację przedsięwzięcia według stosownych rozporządzeń, rozdział trzeci jest skróconym opisem przedsięwzięcia, w rozdziale czwartym przedstawiono obliczenia wraz z tabelą konfiguracji stacji oraz jej kwalifikacji. Rozdział piąty zawiera wnioski wynikające z obliczeń, w rozdziale szóstym na rysunkach przedstawiono rozmieszczenie urządzeń stacji i anten oraz zasięgi głównych wiązek promieniowania anten. W rozdziale siódmym opisano podstawy prawne niniejszej kwalifikacji wraz z krótkim objaśnieniem. Do rozdziału tego odnoszą się indeksy użyte w dokumencie. Znaleźć tam można również definicje pojęć używanych w rozporządzeniach i niniejszym opracowaniu. W załączniku do kwalifikacji przedstawiono szczegółowe wyliczenia bilansu mocy w poszczególnych torach antenowych. 2

8 Stacja bazowa RZE KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA Niniejszy dokument stwierdza, iż zgodnie z [1] i [2] stacja bazowa RZE22888 MIELEC_PISARKA przewidziana do zlokalizowania w miejscowości Mielec przy ul. Kilińskiego 37. Inwestora AERO 2 Sp z o.o., ul. Lwowska 19, Warszawa nie zalicza się do przedsięwzięć, dla których jest wymagane lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i nie powoduje wystąpienia pól elektromagnetycznych o parametrach wyższych od dopuszczalnych określonych dla miejsc dostępnych dla ludności w miejscach ich przebywania i zamieszkiwania. W rozdziale 4 przedstawiono analizę pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez rozsiewcze anteny sektorowe opisywanej stacji. 3. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA W skład projektowanej stacji bazowej wejdą urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo - odbiorcze zlokalizowane na dachu budynku z sześcioma antenami sektorowymi. Anteny zostaną zainstalowane na budynku o wysokości H~12,8 [m] zlokalizowanym w miejscowości Mielec przy ul. Kilińskiego 37. Dokładna lokalizacja stacji wg współrzędnych geograficznych to 50 17'25,31`` N i 21 24'50.66" E. Na północnym wschodzie w odległości około 140 m ma budynku znajduje się stacja bazowa operatora PTK CENTERTEL, a na południowym wschodzie w odległości około 180 m ma budynku znajduje się stacja bazowa operatora POLKOMTEL. Dane dotyczące zawieszenia anten oraz parametrów zostały zestawione w obliczeniach. 4. OBLICZENIA Rozpatrywana stacja jest źródłem pola elektromagnetycznego promieniowanego za pośrednictwem anten rozsiewczych. Poniżej przedstawiono obliczenia zasięgów stref o wartości gęstości mocy równej W P 0,1 2. W obliczeniach wykorzystano zależność: Pr S = 2 m 4πr f ( θ ), gdzie: S 2 [W/ m ] - gęstość mocy strumienia energii elektromagnetycznej, P Pr [W] - izotropowa moc promieniowana, r [m] - odległość od anteny, f (θ) - funkcja tłumienia gęstości mocy pola przy zmianie kąta odchylenia od kierunku maksymalnego promieniowania w płaszczyźnie poziomej lub pionowej. Do obliczeń wykorzystano dostarczone przez Inwestora parametry pracy stacji oraz karty katalogowe elementów (kabli antenowych, złącz, charakterystyk promieniowania anten) wykorzystanych w instalacji. 3

9 Stacja bazowa RZE22888 W Tabeli 1 przedstawiono parametry konfiguracyjne stacji istotne dla analizy instalacji pod względem oddziaływania na środowisko oraz jej kwalifikację w odniesieniu do [1] i [2] Konfiguracja stacji Kwalifikacja stacji Etap (system) Sektor Azymut Zakres tiltów Antena zastępcza Polaryzacja Wysokość zawieszenia anten Szerokość wiązki w płaszczyźnie poziomej Szerokość wiązki w płaszczyźnie pionowej Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) Minimalna odległość miejsc dostępnych dla ludności, zgodnie z [1] w poziomie w pionie Maksymalny zasięg pola elektromagnetyczneg o o gęstości mocy S>0,1 [W/m2] (główna wiązka) Zgodnie z [1] raport jest wymagany nie wymagany zgodnie z [2] przekroczenie brak przekroczeń w miejscach dostępnych dla ludności [ ] [ ] [ ] [m] [ ] [ ] [dbm] [W] [m] [m] [m] I (800) AF30 X 25,0 75,2 11,4 63,4 2189,5 6,7 41,3 17,0 nie wymagany brak przekroczeń I (800) AF30 X 25,0 75,2 11,4 63,4 2189,5 3,7 41,3 17,2 nie wymagany brak przekroczeń I (800) AF30 X 25,0 75,2 11,4 63,4 2189,5 3,2 41,3 17,3 nie wymagany brak przekroczeń I (900/1800) /0-5 AF40 XX 25,0 71,6/79,3 11,3/7,2 68,0 6286,9 4,1 70,7 15,2 nie wymagany brak przekroczeń I (900/1800) /0-6 AF40 XX 25,0 71,6/79,3 11,3/7,2 68,0 6286,9 3,7 70,7 15,0 nie wymagany brak przekroczeń I (900/1800) /0-5 AF40 XX 25,0 71,6/79,3 11,3/7,2 68,0 6286,9 3,2 70,7 15,2 nie wymagany brak przekroczeń Tabela 1. Konfiguracja i kwalifikacja stacji 4

10 Stacja bazowa RZE WNIOSKI Równoważna moc promieniowana izotropowo przez każdą z anten zawiera się w przedziale [W] dla pasma 800 MHz i [W] dla pasma 900/1800 MHz, zgodnie z zapisami [1] na załączonych rysunkach przedstawiono odległości na osi głównej wiązki promieniowania każdej anteny wyznaczające obszar, w którym nie mogą znaleźć się miejsca dostępne dla ludności. Odległości wyznaczono dla minimalnych i maksymalnych projektowanych pochyleń wiązek. W niniejszym dokumencie zweryfikowano również zapisy [2] pod względem występowania pól elektromagnetycznych o wartościach większych od dopuszczalnych w miejscach dostępnych dla ludności. Zgodnie z wynikami niniejszej kwalifikacji dla anten sektorowych 1, 2 oraz 3 wyszczególnionych w powyższej tabeli, stwierdzono brak występowania miejsc dostępnych dla ludności w odległości do 150 m dla pasma 800 MHz oraz do 200m dla pasma 900/1800 MHz od środka elektrycznego anten na osiach głównych wiązek promieniowania oraz w miejscach, gdzie wartość gęstości W mocy pola elektromagnetycznego przekracza 0,1 2 m. Zgodnie z powyższym stwierdzono jak w sentencji niniejszego dokumentu. 6. RYSUNKI RYSUNKI: 1. Rys. 1. Rozmieszczenie anten i urządzeń operatora AERO Rys. 2. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, rysunek na podkładzie mapy z zaznaczeniem zasięgów głównych wiązek promieniowania anten oraz zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1 [W/m2] operatora AERO Rys. 3. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, przekrój pionowy, pochylenie wiązki minimalne, z zaznaczeniem zasięgów głównych wiązek promieniowania anten oraz zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1[W/m2] operatora AERO Rys. 4. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, przekrój pionowy, pochylenie wiązki maksymalne, z zaznaczeniem zasięgów głównych wiązek promieniowania anten oraz zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1[W/m2] operatora AERO Rys. 5. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, rysunek na podkładzie mapy z zaznaczeniem zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1 [W/m2] operatora AERO 2, POLKOMTEL, PTK Centertel. 6. Rys. 6. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, przekrój pionowy, pochylenie wiązki minimalne, z zaznaczeniem zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1 [W/m2] operatora AERO 2, POLKOMTEL, PTK Centertel. 7. Rys. 7. Przewidywalny rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od dopuszczalnych w sąsiedztwie stacji, przekrój pionowy, pochylenie wiązki maksymalne, z zaznaczeniem zasięgów stref o wartościach wyższych niż 0,1 [W/m2] operatora AERO 2, POLKOMTEL, PTK Centertel. 5

11 Stacja bazowa RZE22888 Rys. 1. Rozmieszczenie anten i urządzeń na obiekcie operatora AERO 2na obiekcie 6

12

13

14

15

16

17

18 Stacja bazowa RZE PODSTAWY PRAWNE Podstawy prawne sporządzenia niniejszej kwalifikacji: [1] Dz.U nr 213 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. [2] Dz.U nr 192 poz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Objaśnienia do Rozporządzeń: Poz. [1] Kwalifikacja instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych z wyłączeniem radiolinii do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Kwalifikacja następuje zgodnie z tabelą: Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Równoważna moc promieniowana izotropowo P EIRP [W] Przedsięwzięcia, dla których raport jest wymagany Odległość d od miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego anteny wzdłuż osi głównej promieniowania tej anteny [m] Przedsięwzięcia, dla których raport jest wymagany może być wymagany Odległość d od miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego anteny wzdłuż osi głównej promieniowania tej anteny [m] Przedsięwzięcia niewymagające przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Odległość miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego anteny wzdłuż osi głównej promieniowania tej anteny [m] 15 P EIRP < d 5 d > P EIRP < d 20 d > P EIRP < d 40 d > P EIRP < d 70 d > P EIRP < 5000 d < P EIRP 150 d > P EIRP < d < P EIRP 200 d > P EIRP < d < P EIRP 300 d > 300 P EIRP bez względu na odl. nie dotyczy nie dotyczy 13

19 Stacja bazowa RZE22888 Poz [2]. Zgodnie z Załącznikiem 1 Tabelą 2 Rozporządzenia dla zakresu częstotliwości od 300 [MHz] do 300 W [GHz], dopuszczalna wartość średniej gęstości mocy pola elektromagnetycznego wynosi 0,1 2. m Jeśli obliczenia dotyczą natężenia pola, wtedy dopuszczalna wartość skuteczna natężenia pola V elektromagnetycznego wynosi 7. m W przypadku, gdy w lokalizacji występują również pola elektromagnetyczne spoza opisanego wyżej zakresu, z zastrzeżeniem pkt. 3 Załącznika nr 3 do oceny narażenia należy użyć wartości wskaźnikowej W. W tak wyznaczonym zasięgu obszarów, pola elektromagnetyczne o wartościach dopuszczalnych występują dla W<1. Definicje terminów użytych w rozporządzeniach i niniejszym dokumencie: pole elektromagnetyczne: zgodnie z art. 3 pkt 18 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska ilekroć w ustawie jest mowa o polach elektromagnetycznych rozumie się przez to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. ; antena: urządzenie przeznaczone do wypromieniowania lub odbioru energii fali elektromagnetycznej, wg PN-80/T-01012:1980 Słownictwo telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i określenia; charakterystyka promieniowania anteny: zamknięta powierzchnia, w ogólnym przypadku złożona z kilku powłok różnej postaci, przy czym odległość punktów tej powierzchni od środka układu współrzędnych obrazuje przestrzenny rozkład natężenia pola elektrycznego lub gęstości mocy (charakterystyka promieniowania mocy) w obszarze pola dalekiego, odniesiony względem wartości maksymalnej, wg PN- 80/T-01012:1980 Słownictwo telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i określenia; równoważna moc promieniowana izotropowo: zastępcza moc promieniowana (ERP) iloczyn mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny. Zysk energetyczny anteny może być odniesiony do anteny izotropowej, mówi się wówczas o zastępczej mocy promieniowanej izotropowo, wg (EIRP) PN-80/T-01012:1980 Słownictwo telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i określenia; w przypadkach gdy antena jest zbudowana z więcej niż jednego systemu nadawczego przyjmuje się sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo systemów jako EIRP anteny. kierunek wiązki głównej promieniowania anteny wiązka główna (charakterystyki promieniowania) wiązka zawierająca kierunek maksymalnego promieniowania, wg PN-80/T-01012:1980 Słownictwo telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i określenia; miejsca dostępne dla ludności wszelkie miejsca, za wyjątkiem miejsc do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego, wg art. 124 ust. 2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. 2001, Nr 62 poz. 627; oś wiązki głównej promieniowania anteny linia poprowadzona wzdłuż kierunku osi wiązki głównej promieniowania anteny odległość miejsc dostępnych dla ludności od środka elektrycznego anteny odcinek prostej, który wyznacza się wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania anteny uwzględniając azymut i pochylenie tej osi; określenia odległości dokonuje się dla istniejącego stanu zagospodarowania otoczenia instalacji. 14

20 Stacja bazowa RZE22888 ZAŁĄCZNIK OBLICZENIA Załącznik - obliczenia do KWALIFIKACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POD WZGLĘDEM KONIECZNOŚCI SPORZĄDZENIA RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTOWANEJ STACJI BAZOWEJ RZE22888,Mielec_Pisarka Częstotliwość 800 MHz Sektor 1 Sektor 1 MIMO Sektor 2 Sektor 2 MIMO Sektor 3 Sektor 3 MIMO Typ anteny AF30 AF30 AF30 wzm. jedn. jedn. miary moc nadajników W 60,000 60,000 60,000 moc nadajników dbm 47,8 47,8 47,8 konektor RRU -0,0500 db/szt szt 1-0, , ,050 jumper ½ przy RRU -0,1082 db/m m 1-0, , ,108 konektor filtr -0,0500 db szt 1-0, , ,050 filtr -1,1000 db szt 1-1, , ,100 konektor filtr -0,0500 db szt 1-0, , ,050 jumper ½ antenowy -0,1082 db/m m 0 0, , ,000 feeder ½ LDF4-50A -0,0672 db/m m 7-0, , ,470 konektor antena -0,0500 db szt 1-0, , ,050 Zysk anteny dbi 17,500 17,500 17,500 EIRP dbm 63,404 63,404 63,404 EIRP W 2189, , ,53 Tłumienie toru ant db 1,878 1,878 1,878

21 Stacja bazowa RZE22888 Częstotliwość 900 MHz Sektor 1 Sektor 1 MIMO Sektor 2 Sektor 2 MIMO Sektor 3 Sektor 3 MIMO Typ anteny AF40 AF40 AF40 wzm. jedn. jedn. miary moc nadajnika W 60,000 60,000 60,000 moc nadajnika dbm 47,8 47,8 47,8 konektor RRU -0,0500 db/szt szt 1-0, , ,050 jumper ½ przy RRU -0,1143 db/m m 1-0, , ,114 konektor filtr -0,0500 db szt 1-0, , ,050 filtr -0,0600 db szt 1-0, , ,060 konektor filtr -0,0500 db szt 1-0, , ,050 jumper ½ antenowy -0,1143 db/m m 0 0, , ,000 feeder ½ LDF4-50A -0,0698 db/m m 7-0, , ,489 konektor antena -0,0500 db szt 1-0, , ,050 Zysk anteny dbi 17,400 17,400 17,400 EIRP dbm 64,319 64,319 64,319 EIRP W 2703, , ,03 Tłumienie toru ant db 0,863 0,863 0,863 Częstotliwość 1800 MHz Sektor 1 Sektor 1 MIMO Sektor 2 Sektor 2 MIMO Sektor 3 Sektor 3 MIMO Typ anteny AF40 AF40 AF40 wzm. jedn. jedn. miary moc nadajników W 60,000 60,000 60,000 moc nadajników dbm 47,8 47,8 47,8 konektor RRU -0,0670 db/szt szt 1-0, , ,067 jumper ½ antenowy -0,1660 db/m m 0 0, , ,000 feeder ½ LDF4-50A -0,1006 db/m m 6-0, , ,604 konektor antena -0,0670 db szt 1-0, , ,067 Zysk anteny dbi 18,500 18,500 18,500 EIRP dbm 65,544 65,544 65,544 EIRP W 3583, , ,86 Tłumienie toru ant db 0,738 0,738 0,738 Suma na sektor* W 6286,9 6286,9 6286,9

22 Stacja bazowa RZE22888 a) anteny sektorowe w poziomie: Zasięgi ponadnormatywne: Sektor 1 antena zastępcza AF30 pasmo 800 MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem TILT 7 W płaszczyźnie max. promieniowania w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 41,7 23,3 0, ,2 7,7 3, ,9 10,5 7, ,6 3,2 2,7 90 6,3 1,4 1, ,8 1,0 0, ,5 0,9 0, ,9 1,8 0, ,8 1,0 0, ,3 1,2 1, ,5 6,5 4, ,7 18,8 0,3 0 41,7 23,3 0,0 Sektor 1 antena zastępcza AF40 pasmo 900 MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem TILT 5 W płaszczyźnie max. promieniowania w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 46,4 36,9 0, ,9 9,0 4, ,6 7,3 5, ,1 3,5 3,1 90 8,5 1,7 1, ,1 1,4 1, ,4 1,3 1, ,0 2,2 0, ,7 1,9 1, ,2 5,7 5, ,5 9,4 6, ,3 33,0 0,6 0 46,4 36,9 0,0 Sektor 1 antena zastępcza AF MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem W płaszczyźnie max. promieniowania TILT 5 w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 53,4 22,0 0, ,6 7,9 3, ,2 10,3 7, ,5 4,3 3, ,1 1,1 1, ,7 1,2 1, ,4 1,6 1, ,2 1,6 0, ,5 1,9 1, ,1 8,7 8, ,2 5,0 3, ,3 14,5 0,3 0 53,4 22,0 0,0

23 WYPADKOWA SEKTOR 1 antena zastępcza AF40 PASMO 900/1800 MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem TILT 5/5 W płaszczyźnie max. promieniowania Stacja bazowa RZE22888 w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 70,7 43,0 0, ,7 12,0 6, ,9 12,6 8, ,4 5,6 4, ,2 2,1 2, ,5 1,8 1, ,2 2,1 1, ,0 2,7 0, ,4 2,7 2, ,5 10,4 10, ,7 10,7 6, ,7 36,0 0,6 0 70,7 43,0 0,0 WYPADKOWA SEKTOR 1 antena zastępcza AF30/AF40 PASMO 800/900/1800 MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem W płaszczyźnie max. promieniowania TILT 7/5/5 w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 81,9 48,9 0, ,6 14,2 7, ,8 16,4 11, ,9 6,4 5, ,6 2,5 2, ,0 2,1 1, ,9 2,3 1, ,5 3,3 0, ,8 2,9 2, ,6 10,5 10, ,1 12,5 8, ,8 40,6 0,7 0 81,9 48,9 0,0 Sektor 2 antena zastępcza AF30 pasmo 800 MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem W płaszczyźnie max. promieniowania TILT 6 w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 41,7 27,5 0, ,2 7,3 3, ,9 10,6 7, ,6 3,1 2,7 90 6,3 1,4 1, ,8 1,0 0, ,5 0,8 0, ,9 1,8 0, ,8 0,9 0, ,3 1,3 1, ,5 6,5 4, ,7 23,3 0,4 0 41,7 27,5 0,0

24 Sektor 2 antena zastępcza AF40 pasmo 900 MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem TILT 6 W płaszczyźnie max. promieniowania Stacja bazowa RZE22888 w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 46,4 33,0 0, ,9 9,2 4, ,6 7,4 5, ,1 3,8 3,3 90 8,5 1,8 1, ,1 1,4 1, ,4 1,4 1, ,0 2,3 0, ,7 1,5 1, ,2 5,6 5, ,5 7,5 4, ,3 28,3 0,5 0 46,4 33,0 0,0 Sektor 2 antena zastępcza AF MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem W płaszczyźnie max. promieniowania TILT 6 w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 53,4 14,5 0, ,6 8,1 4, ,2 11,6 8, ,5 4,1 3, ,1 1,1 1, ,7 1,1 1, ,4 1,6 1, ,2 1,6 0, ,5 2,0 1, ,1 8,5 8, ,2 5,5 3, ,3 10,9 0,2 0 53,4 14,5 0,0 WYPADKOWA SEKTOR 2 antena zastępcza AF40 PASMO 900/1800 MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem W płaszczyźnie max. promieniowania TILT 6/6 w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 70,7 36,0 0, ,7 12,3 6, ,9 13,8 9, ,4 5,6 4, ,2 2,1 2, ,5 1,8 1, ,2 2,1 1, ,0 2,8 0, ,4 2,5 1, ,5 10,2 10, ,7 9,3 6, ,7 30,4 0,5 0 70,7 36,0 0,0

25 WYPADKOWA SEKTOR 2 antena zastępcza AF30/AF40 PASMO 800/900/1800 MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem TILT 6/6/6 W płaszczyźnie max. promieniowania Stacja bazowa RZE22888 w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 82,1 45,4 0, ,8 14,3 7, ,9 17,3 12, ,0 6,4 5, ,6 2,5 2, ,0 2,1 1, ,9 2,3 1, ,5 3,3 0, ,8 2,7 2, ,6 10,3 10, ,3 11,4 7, ,1 38,3 0,7 0 82,1 45,4 0,0 Sektor 3 antena zastępcza AF30 pasmo 800 MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem W płaszczyźnie max. promieniowania TILT 5 w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 41,7 31,8 0, ,2 6,9 3, ,9 10,6 7, ,6 3,1 2,7 90 6,3 1,4 1, ,8 1,0 0, ,5 0,8 0, ,9 1,8 0, ,8 0,9 0, ,3 1,3 1, ,5 6,5 4, ,7 27,5 0,5 0 41,7 31,8 0,0 Sektor 3 antena zastępcza AF40 pasmo 900 MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem W płaszczyźnie max. promieniowania TILT 5 w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 46,4 36,9 0, ,9 9,0 4, ,6 7,3 5, ,1 3,5 3,1 90 8,5 1,7 1, ,1 1,4 1, ,4 1,3 1, ,0 2,2 0, ,7 1,9 1, ,2 5,7 5, ,5 9,4 6, ,3 33,0 0,6 0 46,4 36,9 0,0

26 Sektor 3 antena zastępcza AF MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem TILT 5 W płaszczyźnie max. promieniowania Stacja bazowa RZE22888 w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 53,4 22,0 0, ,6 7,9 3, ,2 10,3 7, ,5 4,3 3, ,1 1,1 1, ,7 1,2 1, ,4 1,6 1, ,2 1,6 0, ,5 1,9 1, ,1 8,7 8, ,2 5,0 3, ,3 14,5 0,3 0 53,4 22,0 0,0 WYPADKOWA SEKTOR 3 antena zastępcza AF40 PASMO 900/1800 MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem W płaszczyźnie max. promieniowania TILT 5/5 w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 70,7 43,0 0, ,7 12,0 6, ,9 12,6 8, ,4 5,6 4, ,2 2,1 2, ,5 1,8 1, ,2 2,1 1, ,0 2,7 0, ,4 2,7 2, ,5 10,4 10, ,7 10,7 6, ,7 36,0 0,6 0 70,7 43,0 0,0 WYPADKOWA SEKTOR 3 antena zastępcza AF30/AF40 PASMO 800/900/1800 MHz Kąt odchylenia od poziomu TILT 0 Max. zasięg występowania pod danym katem W płaszczyźnie max. promieniowania TILT 5/5/5 w odniesieniu do poziomu ( ) (m) (m) (m) 0 82,1 53,5 0, ,8 13,8 6, ,9 16,5 11, ,0 6,4 5, ,6 2,5 2, ,0 2,1 1, ,9 2,2 1, ,5 3,3 0, ,8 2,8 2, ,6 10,5 10, ,3 12,5 8, ,1 45,4 0,8 0 82,1 53,5 0,0

27 b) anteny sektorowe w pionie dla tilt 0 0 Sektor 1, 2, 3 antena zastępcza AF30 pasmo 800 MHz Kąt odchylenia od poziomu ( ) Sumaryczna moc promieniowana Tłumienie (db) Zasięg promieniowania ponadnormatywnego (m) Stacja bazowa RZE22888 Wysokość nad ziemią (m) w odniesieniu do wysokości zawieszenia Az 2 0, 121 0, (dbm) (W) 0 63,4 2189,5 0,0 41,7 25,0 1 63,4 2189,5 0,0 41,7 24,3 2 63,3 2125,0 0,1 41,1 23,6 3 63,0 2001,5 0,4 39,9 22,9 4 62,3 1695,7 1,1 36,7 22,4 5 61,4 1378,3 2,0 33,1 22,1 6 60,2 1043,2 3,2 28,8 22,0 7 58,6 725,0 4,8 24,0 22,1 8 56,6 456,4 6,8 19,1 22,3 9 54,5 282,7 8,9 15,0 22, ,8 238,4 9,6 13,8 22, ,1 258,4 9,3 14,3 21, ,6 144,3 11,8 10,7 21, ,8 60,0 15,6 6,9 22, ,2 66,1 15,2 7,3 21, ,4 137,2 12,0 10,4 19, ,5 140,4 11,9 10,6 18, ,2 104,8 13,2 9,1 18, ,4 27,4 19,0 4,7 21, ,7 11,8 22,7 3,1 22, ,8 9,5 23,6 2,8 22, ,0 8,0 24,4 2,5 22, ,3 5,3 26,1 2,1 23, ,3 3,4 28,1 1,6 23, ,1 2,6 29,3 1,4 23, ,6 2,3 29,8 1,4 23, ,7 1,8 30,7 1,2 23, ,1 0,8 34,3 0,8 24, ,5 4,5 26,9 1,9 25, ,0 1,0 33,4 0,9 24, ,6 0,9 33,8 0,8 24, ,0 0,6 35,4 0,7 24, ,8 1,2 32,6 1,0 24, ,7 1,5 31,7 1,1 24, ,0 1,0 33,4 0,9 24, ,3 1,1 33,1 0,9 24, ,3 1,7 31,1 1,2 23, ,2 2,1 30,2 1,3 23, ,6 4,5 26,8 1,9 23, ,1 8,1 24,3 2,5 22, ,8 12,1 22,6 3,1 21, ,5 14,1 21,9 3,4 21, ,6 11,5 22,8 3,0 22, ,8 7,7 24,6 2,5 22, ,0 15,8 21,4 3,5 21, ,8 37,6 17,7 5,5 20, ,4 55,4 16,0 6,6 19, ,2 53,0 16,2 6,5 20, ,0 50,3 16,4 6,3 20, ,0 31,9 18,4 5,0 22, ,8 76,4 14,6 7,8 21, ,4 86,8 14,0 8,3 21, ,2 66,4 15,2 7,3 22, ,7 29,3 18,7 4,8 23, ,8 151,5 11,6 11,0 23, ,1 1274,5 2,4 31,8 22, ,1 1604,5 1,4 35,7 22, ,7 1855,0 0,7 38,4 23, ,2 2067,0 0,3 40,6 23, ,4 2189,5 0,0 41,7 24,3 Sektor 1, 2, 3 antena zastępcza AF40 pasmo 900 MHz Kąt odchylenia od poziomu ( ) Sumaryczna moc promieniowana Tłumienie (db) Zasięg promieniowania ponadnormatywnego (m) Wysokość nad ziemią (m) w odniesieniu do wysokości zawieszenia Az 2 0, 121 0, (dbm) (W) 0 64,3 2703,0 0,0 46,4 25,0 1 64,3 2703,0 0,0 46,4 24,2 2 64,0 2511,0 0,3 44,7 23,4 3 63,4 2187,0 0,9 41,7 22,8 4 62,6 1819,1 1,7 38,0 22,3 5 61,6 1444,9 2,7 33,9 22,0 6 60,3 1071,2 4,0 29,2 21,9 7 58,2 655,9 6,2 22,8 22,2 8 55,8 384,5 8,5 17,5 22,6 9 53,2 209,8 11,1 12,9 23, ,9 196,3 11,4 12,5 22,8

28 Stacja bazowa RZE ,0 159,9 12,3 11,3 22, ,7 149,6 12,6 10,9 21, ,1 102,8 14,2 9,0 21, ,2 65,6 16,2 7,2 21, ,2 65,4 16,2 7,2 20, ,3 67,3 16,0 7,3 20, ,2 52,6 17,1 6,5 20, ,6 36,2 18,7 5,4 20, ,9 15,6 22,4 3,5 22, ,9 9,7 24,4 2,8 22, ,7 11,7 23,6 3,1 22, ,3 8,6 25,0 2,6 22, ,4 6,9 25,9 2,3 22, ,3 5,4 27,0 2,1 23, ,7 3,7 28,6 1,7 23, ,4 2,2 30,9 1,3 23, ,0 2,5 30,3 1,4 24, ,8 4,8 27,5 2,0 25, ,6 4,6 27,7 1,9 23, ,3 6,8 26,0 2,3 23, ,3 10,8 24,0 2,9 22, ,8 7,5 25,6 2,4 22, ,6 5,7 26,8 2,1 23, ,3 10,8 24,0 2,9 22, ,5 17,9 21,8 3,8 21, ,8 30,5 19,5 4,9 20, ,1 40,7 18,2 5,7 19, ,1 64,0 16,3 7,1 17, ,2 82,4 15,2 8,1 16, ,3 67,4 16,0 7,3 17, ,3 53,2 17,1 6,5 18, ,6 57,9 16,7 6,8 18, ,8 75,8 15,5 7,8 18, ,9 62,1 16,4 7,0 18, ,1 32,7 19,2 5,1 20, ,1 32,1 19,3 5,1 21, ,5 111,9 13,8 9,4 18, ,0 126,1 13,3 10,0 18, ,5 140,2 12,9 10,6 18, ,0 50,0 17,3 6,3 21, ,5 90,1 14,8 8,5 21, ,8 152,4 12,5 11,0 21, ,8 76,5 15,5 7,8 23, ,0 252,3 10,3 14,2 22, ,3 1713,4 2,0 36,9 21, ,1 2059,9 1,2 40,5 22, ,7 2338,0 0,6 43,1 22, ,1 2581,4 0,2 45,3 23, ,3 2703,0 0,0 46,4 24,2 Sektor 1, 2, 3 antena zastępcza AF40 pasmo 1800 MHz Kąt odchylenia od poziomu ( ) Sumaryczna moc promieniowana Tłumienie (db) Zasięg promieniowania ponadnormatywnego (m) Wysokość nad ziemią (m) w odniesieniu do wysokości zawieszenia Az 2 0, 121 0, (dbm) (W) 0 65,5 3583,9 0,0 53,4 25,0 1 65,4 3486,2 0,1 52,7 24,1 2 65,1 3268,5 0,4 51,0 23,2 3 64,2 2656,8 1,3 46,0 22,6 4 62,4 1755,3 3,1 37,4 22,4 5 59,8 964,6 5,7 27,7 22,6 6 56,5 448,1 9,0 18,9 23,0 7 56,1 407,7 9,4 18,0 22,8 8 55,9 388,5 9,7 17,6 22,6 9 55,6 365,0 9,9 17,0 22, ,5 352,7 10,1 16,8 22, ,5 225,1 12,0 13,4 21, ,0 160,1 13,5 11,3 21, ,9 77,9 16,6 7,9 21, ,2 82,7 16,4 8,1 20, ,6 143,7 14,0 10,7 18, ,2 133,2 14,3 10,3 18, ,9 48,8 18,7 6,2 20, ,0 25,4 21,5 4,5 21, ,7 23,4 21,9 4,3 21, ,9 15,4 23,7 3,5 22, ,3 10,6 25,3 2,9 22, ,8 12,0 24,8 3,1 22, ,5 5,6 28,0 2,1 23, ,2 1,6 33,4 1,1 23, ,9 1,5 33,7 1,1 23, ,3 2,1 32,3 1,3 23, ,4 2,7 31,2 1,5 24, ,6 2,9 30,9 1,5 25, ,5 4,4 29,1 1,9 23,7

29 Stacja bazowa RZE ,4 3,4 30,2 1,7 23, ,0 3,2 30,5 1,6 23, ,5 5,7 28,0 2,1 23, ,4 10,8 25,2 2,9 22, ,4 13,7 24,2 3,3 21, ,1 51,6 18,4 6,4 18, ,5 70,0 17,1 7,5 17, ,8 94,9 15,8 8,7 16, ,7 94,3 15,8 8,7 16, ,5 113,1 15,0 9,5 15, ,2 66,1 17,3 7,3 17, ,0 19,8 22,6 4,0 21, ,9 24,3 21,7 4,4 20, ,1 25,7 21,5 4,5 20, ,6 36,1 20,0 5,4 20, ,2 42,0 19,3 5,8 20, ,3 67,2 17,3 7,3 19, ,0 31,9 20,5 5,0 21, ,4 136,9 14,2 10,4 18, ,0 100,8 15,5 9,0 19, ,3 42,5 19,3 5,8 22, ,4 138,2 14,1 10,5 20, ,6 57,1 18,0 6,7 22, ,6 90,9 16,0 8,5 22, ,4 139,4 14,1 10,5 23, ,8 608,6 7,7 22,0 23, ,6 1159,7 4,9 30,4 22, ,2 2095,8 2,3 40,8 22, ,8 3036,3 0,7 49,2 23, ,5 3518,4 0,1 52,9 24,1 WYPADKOWA SEKTOR 1, 2, 3 antena zastępcza AF40 PASMO 900/1800 MHz Kąt odchylenia od poziomu ( ) Sumaryczna moc promieniowana Zasięg promieniowania ponadnormatywnego (m) Wysokość nad ziemią (m) w odniesieniu do wysokości zawieszenia Az 2 0, 121 0, (dbm) (W) 0 68,0 6286,9 70,7 25,0 1 67,9 6189,2 70,2 23,8 2 67,6 5779,5 67,8 22,6 3 66,9 4843,8 62,1 21,8 4 65,5 3574,4 53,3 21,3 5 63,8 2409,6 43,8 21,2 6 61,8 1519,2 34,8 21,4 7 60,3 1063,6 29,1 21,5 8 58,9 772,9 24,8 21,5 9 57,6 574,9 21,4 21, ,4 548,9 20,9 21, ,9 385,0 17,5 20, ,9 309,7 15,7 19, ,6 180,6 12,0 19, ,7 148,3 10,9 19, ,2 209,1 12,9 17, ,0 200,4 12,6 16, ,1 101,4 9,0 18, ,9 61,6 7,0 19, ,9 39,0 5,6 20, ,0 25,1 4,5 21, ,5 22,3 4,2 21, ,1 20,6 4,0 21, ,0 12,5 3,2 22, ,5 7,1 2,4 22, ,2 5,3 2,1 23, ,4 4,3 1,9 23, ,2 5,3 2,0 23, ,9 7,7 2,5 25, ,5 9,0 2,7 23, ,1 10,2 2,8 22, ,4 13,9 3,3 22, ,2 13,2 3,2 22, ,2 16,5 3,6 21, ,9 24,4 4,4 20, ,4 69,5 7,4 17, ,0 100,6 8,9 16, ,3 135,6 10,4 14, ,0 158,2 11,2 13, ,9 195,5 12,5 12, ,3 133,6 10,3 14, ,6 73,0 7,6 17, ,2 82,3 8,1 17, ,1 101,5 9,0 16, ,9 98,2 8,8 17, ,7 74,7 7,7 18, ,0 99,3 8,9 18, ,6 143,8 10,7 17, ,2 263,0 14,5 15,7

30 325 53,8 241,0 13,8 17, ,7 92,5 8,6 20, ,6 228,3 13,5 19, ,2 209,4 12,9 20, ,2 167,4 11,5 22, ,9 391,7 17,7 21, ,7 2322,0 43,0 21, ,1 3219,6 50,6 21, ,5 4433,8 59,4 21, ,5 5617,7 66,9 22, ,9 6221,5 70,4 23,8 Stacja bazowa RZE22888 WYPADKOWA SEKTOR 1, 2, 3 antena zastępcza AF30/AF40 PASMO 800/900/1800 MHz Kąt odchylenia od poziomu ( ) Sumaryczna moc promieniowana Zasięg promieniowania ponadnormatywnego (m) Wysokość nad ziemią (m) w odniesieniu do wysokości zawieszenia Az 2 0, 121 0, (dbm) (W) 0 69,3 8476,4 82,1 25,0 1 69,2 8378,7 81,7 23,6 2 69,0 7904,5 79,3 22,2 3 68,4 6845,2 73,8 21,1 4 67,2 5270,1 64,8 20,5 5 65,8 3787,9 54,9 20,2 6 64,1 2562,4 45,2 20,3 7 62,5 1788,7 37,7 20,4 8 60,9 1229,3 31,3 20,6 9 59,3 857,6 26,1 20, ,0 787,3 25,0 20, ,1 643,4 22,6 19, ,6 454,0 19,0 18, ,8 240,7 13,8 19, ,3 214,4 13,1 18, ,4 346,3 16,6 15, ,3 340,8 16,5 14, ,1 206,2 12,8 15, ,5 89,0 8,4 18, ,1 50,8 6,4 19, ,4 34,7 5,3 20, ,8 30,3 4,9 20, ,1 26,0 4,5 20, ,0 15,9 3,6 21, ,8 9,6 2,8 22, ,8 7,6 2,5 22, ,9 6,2 2,2 22, ,8 6,1 2,2 23, ,9 12,2 3,1 25, ,0 10,0 2,8 23, ,5 11,1 3,0 22, ,6 14,6 3,4 22, ,6 14,4 3,4 22, ,6 18,0 3,8 21, ,1 25,5 4,5 20, ,5 70,6 7,5 17, ,1 102,3 9,0 16, ,4 137,7 10,5 14, ,1 162,8 11,4 13, ,1 203,5 12,7 12, ,6 145,6 10,8 14, ,4 87,1 8,3 17, ,7 93,8 8,6 16, ,4 109,2 9,3 16, ,6 113,9 9,5 16, ,5 112,3 9,5 17, ,9 154,7 11,1 16, ,9 196,8 12,5 16, ,0 313,3 15,8 14, ,4 272,9 14,7 16, ,3 168,9 11,6 19, ,0 315,0 15,8 18, ,4 275,8 14,8 19, ,9 196,7 12,5 21, ,3 543,2 20,8 21, ,6 3596,5 53,5 20, ,8 4824,2 62,0 20, ,0 6288,9 70,7 21, ,9 7684,8 78,2 22, ,2 8411,0 81,8 23,6

31 c) anteny sektorowe w pionie dla tilt 5 0 /5 0 /7 0 Sektor 1 antena zastępcza AF30 pasmo 800 MHz Kąt odchylenia od poziomu ( ) Sumaryczna moc promieniowana Tłumienie (db) Zasięg promieniowania ponadnormatywnego (m) Stacja bazowa RZE22888 Wysokość nad ziemią (m) w odniesieniu do wysokości zawieszenia Az 2 0 (dbm) (W) 0 58,3 679,8 5,1 23,3 25,0 1 59,8 953,6 3,6 27,5 24,5 2 61,1 1274,5 2,4 31,8 23,9 3 62,1 1604,5 1,4 35,7 23,1 4 62,7 1855,0 0,7 38,4 22,3 5 63,2 2067,0 0,3 40,6 21,5 6 63,4 2189,5 0,0 41,7 20,6 7 63,4 2189,5 0,0 41,7 19,9 8 63,4 2189,5 0,0 41,7 19,2 9 63,3 2125,0 0,1 41,1 18, ,0 2001,5 0,4 39,9 18, ,6 456,4 6,8 19,1 20, ,7 235,2 9,7 13,7 20, ,8 192,5 10,6 12,4 19, ,7 73,7 14,7 7,7 21, ,5 44,8 16,9 6,0 21, ,0 125,7 12,4 10,0 18, ,4 138,2 12,0 10,5 17, ,2 131,9 12,2 10,2 17, ,3 54,1 16,1 6,6 19, ,0 12,5 22,4 3,2 22, ,9 9,8 23,5 2,8 22, ,6 9,0 23,9 2,7 22, ,0 6,2 25,5 2,2 22, ,9 3,9 27,5 1,8 23, ,3 2,7 29,1 1,5 23, ,0 2,5 29,4 1,4 23, ,7 0,9 33,7 0,9 24, ,2 4,2 27,2 1,8 25, ,9 1,0 33,6 0,9 24, ,0 1,3 32,4 1,0 24, ,8 1,0 33,6 0,9 24, ,4 0,7 35,0 0,7 24, ,4 0,9 34,0 0,8 24, ,0 1,6 31,4 1,1 23, ,5 1,1 33,0 0,9 24, ,0 1,0 33,5 0,9 24, ,8 1,5 31,7 1,1 23, ,8 1,9 30,6 1,2 23, ,3 3,4 28,1 1,7 23, ,1 6,4 25,3 2,3 22, ,2 10,4 23,2 2,9 22, ,4 13,7 22,0 3,3 21, ,1 13,0 22,3 3,2 22, ,2 8,2 24,3 2,6 22, ,9 12,3 22,5 3,1 22, ,1 26,0 19,3 4,5 21, ,2 52,9 16,2 6,5 20, ,3 53,6 16,1 6,5 20, ,3 53,6 16,1 6,5 21, ,0 31,4 18,4 5,0 22, ,1 51,2 16,3 6,4 22, ,4 88,0 14,0 8,4 22, ,7 58,9 15,7 6,8 23, ,4 87,0 14,0 8,3 23, ,5 44,2 17,0 5,9 24, ,6 73,0 14,8 7,6 24, ,8 151,5 11,6 11,0 24, ,4 274,4 9,0 14,8 24, ,5 441,9 7,0 18,8 24,7 Sektor 1 antena zastępcza AF40 pasmo 900 MHz Kąt odchylenia od poziomu ( ) Sumaryczna moc promieniowana Tłumienie (db) Zasięg promieniowania ponadnormatywnego (m) Wysokość nad ziemią (m) w odniesieniu do wysokości zawieszenia Az 2 0 (dbm) (W) 0 62,3 1713,4 2,0 36,9 25,0 1 63,1 2059,9 1,2 40,5 24,3 2 63,7 2338,0 0,6 43,1 23,5 3 64,1 2581,4 0,2 45,3 22,6 4 64,3 2703,0 0,0 46,4 21,8 5 64,3 2703,0 0,0 46,4 21,0 6 64,3 2703,0 0,0 46,4 20,2 7 64,0 2511,0 0,3 44,7 19,6 8 63,4 2187,0 0,9 41,7 19,2 9 62,6 1819,1 1,7 38,0 19, ,6 1444,9 2,7 33,9 19,1

32 Stacja bazowa RZE ,9 196,3 11,4 12,5 21, ,0 159,9 12,3 11,3 21, ,7 149,6 12,6 10,9 20, ,1 102,8 14,2 9,0 20, ,2 65,6 16,2 7,2 20, ,2 65,4 16,2 7,2 20, ,3 67,3 16,0 7,3 19, ,2 52,6 17,1 6,5 20, ,6 36,2 18,7 5,4 20, ,9 15,6 22,4 3,5 21, ,9 9,7 24,4 2,8 22, ,7 11,7 23,6 3,1 22, ,3 8,6 25,0 2,6 22, ,4 6,9 25,9 2,3 22, ,3 5,4 27,0 2,1 22, ,7 3,7 28,6 1,7 23, ,6 2,3 30,7 1,3 24, ,8 6,1 26,5 2,2 25, ,9 1,9 31,4 1,2 24, ,6 4,6 27,7 1,9 23, ,3 6,8 26,0 2,3 23, ,3 10,8 24,0 2,9 22, ,8 7,5 25,6 2,4 22, ,6 5,7 26,8 2,1 23, ,3 10,8 24,0 2,9 22, ,5 17,9 21,8 3,8 21, ,8 30,5 19,5 4,9 20, ,1 40,7 18,2 5,7 19, ,1 64,0 16,3 7,1 17, ,2 82,4 15,2 8,1 17, ,3 67,4 16,0 7,3 17, ,3 53,2 17,1 6,5 18, ,6 57,9 16,7 6,8 18, ,8 75,8 15,5 7,8 18, ,9 62,1 16,4 7,0 19, ,1 32,7 19,2 5,1 21, ,1 32,1 19,3 5,1 21, ,5 111,9 13,8 9,4 18, ,0 126,1 13,3 10,0 19, ,5 140,2 12,9 10,6 19, ,0 50,0 17,3 6,3 22, ,5 90,1 14,8 8,5 22, ,8 152,4 12,5 11,0 22, ,8 76,5 15,5 7,8 23, ,0 252,3 10,3 14,2 23, ,6 461,2 7,7 19,2 23, ,4 699,6 5,9 23,6 23, ,0 1008,9 4,3 28,3 24, ,4 1367,3 3,0 33,0 24,4 Sektor 1 antena zastępcza AF40 pasmo 1800 MHz Kąt odchylenia od poziomu ( ) Sumaryczna moc promieniowana Tłumienie (db) Zasięg promieniowania ponadnormatywnego (m) Wysokość nad ziemią (m) w odniesieniu do wysokości zawieszenia Az 2 0 (dbm) (W) 0 57,8 608,6 7,7 22,0 25,0 1 60,6 1159,7 4,9 30,4 24,5 2 63,2 2095,8 2,3 40,8 23,6 3 64,8 3036,3 0,7 49,2 22,4 4 65,5 3518,4 0,1 52,9 21,3 5 65,5 3583,9 0,0 53,4 20,3 6 65,4 3486,2 0,1 52,7 19,5 7 65,1 3268,5 0,4 51,0 18,8 8 64,2 2656,8 1,3 46,0 18,6 9 62,4 1755,3 3,1 37,4 19, ,8 964,6 5,7 27,7 20, ,5 352,7 10,1 16,8 20, ,5 225,1 12,0 13,4 20, ,0 160,1 13,5 11,3 20, ,9 77,9 16,6 7,9 21, ,2 82,7 16,4 8,1 20, ,6 143,7 14,0 10,7 18, ,2 133,2 14,3 10,3 17, ,9 48,8 18,7 6,2 20, ,0 25,4 21,5 4,5 21, ,7 23,4 21,9 4,3 21, ,9 15,4 23,7 3,5 21, ,3 10,6 25,3 2,9 22, ,8 12,0 24,8 3,1 22, ,5 5,6 28,0 2,1 22, ,2 1,6 33,4 1,1 23, ,9 1,5 33,7 1,1 23, ,0 3,2 30,6 1,6 23, ,0 3,2 30,6 1,6 25, ,2 6,7 27,3 2,3 23,4

33 Stacja bazowa RZE ,5 4,4 29,1 1,9 23, ,4 3,4 30,2 1,7 23, ,0 3,2 30,5 1,6 23, ,5 5,7 28,0 2,1 23, ,4 10,8 25,2 2,9 22, ,4 13,7 24,2 3,3 21, ,1 51,6 18,4 6,4 18, ,5 70,0 17,1 7,5 17, ,8 94,9 15,8 8,7 16, ,7 94,3 15,8 8,7 16, ,5 113,1 15,0 9,5 15, ,2 66,1 17,3 7,3 18, ,0 19,8 22,6 4,0 21, ,9 24,3 21,7 4,4 21, ,1 25,7 21,5 4,5 21, ,6 36,1 20,0 5,4 20, ,2 42,0 19,3 5,8 20, ,3 67,2 17,3 7,3 19, ,0 31,9 20,5 5,0 21, ,4 136,9 14,2 10,4 19, ,0 100,8 15,5 9,0 20, ,3 42,5 19,3 5,8 22, ,4 138,2 14,1 10,5 21, ,6 57,1 18,0 6,7 23, ,6 90,9 16,0 8,5 23, ,4 139,4 14,1 10,5 24, ,5 140,7 14,1 10,6 24, ,5 142,7 14,0 10,7 24, ,8 150,1 13,8 10,9 24, ,2 263,8 11,3 14,5 24,7 WYPADKOWA SEKTOR 1 antena zastępcza AF40 PASMO 900/1800 MHz Kąt odchylenia od poziomu ( ) Sumaryczna moc promieniowana Zasięg promieniowania ponadnormatywnego (m) Wysokość nad ziemią (m) w odniesieniu do wysokości zawieszenia Az 2 0 (dbm) (W) 0 63,7 2322,0 43,0 25,0 1 65,1 3219,6 50,6 24,1 2 66,5 4433,8 59,4 22,9 3 67,5 5617,7 66,9 21,5 4 67,9 6221,5 70,4 20,1 5 68,0 6286,9 70,7 18,8 6 67,9 6189,2 70,2 17,7 7 67,6 5779,5 67,8 16,7 8 66,9 4843,8 62,1 16,4 9 65,5 3574,4 53,3 16, ,8 2409,6 43,8 17, ,4 548,9 20,9 19, ,9 385,0 17,5 19, ,9 309,7 15,7 18, ,6 180,6 12,0 19, ,7 148,3 10,9 18, ,2 209,1 12,9 16, ,0 200,4 12,6 16, ,1 101,4 9,0 18, ,9 61,6 7,0 19, ,9 39,0 5,6 20, ,0 25,1 4,5 20, ,5 22,3 4,2 21, ,1 20,6 4,0 21, ,0 12,5 3,2 21, ,5 7,1 2,4 22, ,2 5,3 2,1 22, ,4 5,4 2,1 23, ,7 9,2 2,7 25, ,4 8,6 2,6 23, ,5 9,0 2,7 23, ,1 10,2 2,8 22, ,4 13,9 3,3 22, ,2 13,2 3,2 22, ,2 16,5 3,6 21, ,9 24,4 4,4 20, ,4 69,5 7,4 17, ,0 100,6 8,9 16, ,3 135,6 10,4 14, ,0 158,2 11,2 13, ,9 195,5 12,5 12, ,3 133,6 10,3 15, ,6 73,0 7,6 17, ,2 82,3 8,1 17, ,1 101,5 9,0 17, ,9 98,2 8,8 17, ,7 74,7 7,7 19, ,0 99,3 8,9 18, ,6 143,8 10,7 18,1

34 325 54,2 263,0 14,5 16, ,8 241,0 13,8 18, ,7 92,5 8,6 21, ,6 228,3 13,5 20, ,2 209,4 12,9 21, ,2 167,4 11,5 23, ,9 391,7 17,7 23, ,8 601,9 21,9 23, ,3 842,3 25,9 23, ,6 1159,0 30,4 23, ,1 1631,1 36,0 24,4 WYPADKOWA SEKTOR 1 antena zastępcza AF30/AF40 PASMO 800/900/1800 MHz Kąt odchylenia od poziomu ( ) Sumaryczna moc promieniowana Zasięg promieniowania ponadnormatywnego (m) Stacja bazowa RZE22888 Wysokość nad ziemią (m) w odniesieniu do wysokości zawieszenia Az 2 0 (dbm) (W) 0 64,8 3001,7 48,9 25,0 1 66,2 4173,2 57,6 24,0 2 67,6 5708,4 67,4 22,6 3 68,6 7222,3 75,8 21,0 4 69,1 8076,5 80,2 19,4 5 69,2 8353,9 81,5 17,9 6 69,2 8378,7 81,7 16,5 7 69,0 7969,1 79,6 15,3 8 68,5 7033,3 74,8 14,6 9 67,6 5699,3 67,3 14, ,4 4411,0 59,2 14, ,0 1005,3 28,3 17, ,9 620,1 22,2 17, ,0 502,1 20,0 16, ,1 254,3 14,2 17, ,9 193,1 12,4 17, ,2 334,8 16,3 14, ,3 338,6 16,4 13, ,7 233,3 13,6 14, ,6 115,7 9,6 17, ,1 51,5 6,4 19, ,4 34,9 5,3 20, ,0 31,3 5,0 20, ,3 26,9 4,6 20, ,2 16,4 3,6 21, ,9 9,8 2,8 22, ,9 7,8 2,5 22, ,0 6,4 2,3 23, ,3 13,4 3,3 25, ,8 9,6 2,8 23, ,1 10,3 2,9 22, ,5 11,2 3,0 22, ,6 14,6 3,4 22, ,5 14,1 3,3 22, ,6 18,1 3,8 21, ,1 25,6 4,5 20, ,5 70,5 7,5 17, ,1 102,1 9,0 16, ,4 137,5 10,5 14, ,1 161,6 11,3 13, ,1 201,9 12,7 12, ,6 143,9 10,7 14, ,4 86,7 8,3 17, ,8 95,3 8,7 17, ,4 109,7 9,3 16, ,4 110,4 9,4 17, ,0 100,7 9,0 18, ,8 152,2 11,0 17, ,0 197,4 12,5 16, ,0 316,6 15,9 15, ,4 272,4 14,7 17, ,6 143,7 10,7 20, ,0 316,2 15,9 19, ,3 268,3 14,6 21, ,1 254,4 14,2 22, ,4 435,9 18,6 23, ,3 674,9 23,2 23, ,0 993,8 28,1 23, ,6 1433,4 33,8 23, ,2 2073,0 40,6 24,3

35 d) anteny sektorowe w pionie dla tilt 6 0 /6 0 /6 0 Sektor 2 antena zastępcza AF30 pasmo 800 MHz Kąt odchylenia od poziomu ( ) Sumaryczna moc promieniowana Tłumienie (db) Zasięg promieniowania ponadnormatywnego (m) Stacja bazowa RZE22888 Wysokość nad ziemią (m) w odniesieniu do wysokości zawieszenia Az (dbm) (W) 0 59,8 953,6 3,6 27,5 25,0 1 61,1 1274,5 2,4 31,8 24,4 2 62,1 1604,5 1,4 35,7 23,8 3 62,7 1855,0 0,7 38,4 23,0 4 63,2 2067,0 0,3 40,6 22,2 5 63,4 2189,5 0,0 41,7 21,4 6 63,4 2189,5 0,0 41,7 20,6 7 63,4 2189,5 0,0 41,7 19,9 8 63,3 2125,0 0,1 41,1 19,3 9 63,0 2001,5 0,4 39,9 18, ,3 1695,7 1,1 36,7 18, ,5 282,7 8,9 15,0 21, ,0 248,5 9,5 14,1 20, ,2 167,2 11,2 11,5 20, ,2 66,6 15,2 7,3 21, ,5 44,7 16,9 6,0 21, ,3 134,1 12,1 10,3 18, ,5 140,4 11,9 10,6 17, ,8 120,0 12,6 9,8 17, ,0 39,6 17,4 5,6 20, ,9 12,3 22,5 3,1 22, ,9 9,7 23,5 2,8 22, ,3 8,5 24,1 2,6 22, ,6 5,8 25,8 2,2 22, ,6 3,6 27,8 1,7 23, ,1 2,6 29,3 1,4 23, ,8 2,4 29,6 1,4 23, ,3 0,9 34,1 0,8 24, ,3 4,2 27,1 1,8 25, ,6 1,1 32,8 1,0 24, ,2 1,1 33,2 0,9 24, ,7 0,9 33,7 0,9 24, ,9 0,6 35,5 0,7 24, ,1 1,0 33,3 0,9 24, ,0 1,6 31,4 1,1 23, ,1 1,0 33,3 0,9 24, ,0 1,0 33,4 0,9 24, ,0 1,6 31,4 1,1 23, ,0 2,0 30,5 1,3 23, ,8 3,8 27,6 1,7 23, ,6 7,2 24,8 2,4 22, ,5 11,2 22,9 3,0 22, ,4 13,9 22,0 3,3 21, ,8 12,1 22,6 3,1 22, ,8 7,6 24,6 2,5 22, ,5 14,1 21,9 3,4 22, ,0 31,6 18,4 5,0 21, ,4 55,3 16,0 6,6 20, ,3 53,4 16,1 6,5 20, ,3 53,3 16,1 6,5 21, ,9 31,2 18,5 5,0 22, ,2 66,4 15,2 7,3 21, ,5 88,2 14,0 8,4 22, ,4 55,4 16,0 6,6 23, ,8 60,9 15,6 7,0 23, ,6 73,0 14,8 7,6 24, ,8 151,5 11,6 11,0 24, ,4 274,4 9,0 14,8 24, ,5 441,9 7,0 18,8 24, ,3 679,8 5,1 23,3 24,6 Sektor 2 antena zastępcza AF40 pasmo 900 MHz Kąt odchylenia od poziomu ( ) Sumaryczna moc promieniowana Tłumienie (db) Zasięg promieniowania ponadnormatywnego (m) Wysokość nad ziemią (m) w odniesieniu do wysokości zawieszenia Az (dbm) (W) 0 61,4 1367,3 3,0 33,0 25,0 1 62,3 1713,4 2,0 36,9 24,4 2 63,1 2059,9 1,2 40,5 23,6 3 63,7 2338,0 0,6 43,1 22,7 4 64,1 2581,4 0,2 45,3 21,8 5 64,3 2703,0 0,0 46,4 21,0 6 64,3 2703,0 0,0 46,4 20,2 7 64,3 2703,0 0,0 46,4 19,3 8 64,0 2511,0 0,3 44,7 18,8 9 63,4 2187,0 0,9 41,7 18, ,6 1819,1 1,7 38,0 18,4

36 Stacja bazowa RZE ,2 209,8 11,1 12,9 21, ,1 163,6 12,2 11,4 21, ,8 151,0 12,5 11,0 20, ,3 107,4 14,0 9,2 20, ,1 81,3 15,2 8,0 20, ,8 60,1 16,5 6,9 20, ,4 68,8 15,9 7,4 19, ,5 56,2 16,8 6,7 19, ,0 40,0 18,3 5,6 20, ,7 18,6 21,6 3,8 21, ,9 9,8 24,4 2,8 22, ,5 11,2 23,8 3,0 22, ,5 8,8 24,9 2,7 22, ,6 7,2 25,7 2,4 22, ,5 5,7 26,8 2,1 22, ,2 4,2 28,1 1,8 23, ,9 2,5 30,4 1,4 24, ,1 6,5 26,2 2,3 25, ,5 1,8 31,8 1,2 24, ,6 2,9 29,7 1,5 23, ,2 6,7 26,1 2,3 23, ,0 9,9 24,4 2,8 22, ,3 8,6 25,0 2,6 22, ,8 6,0 26,5 2,2 22, ,7 9,3 24,6 2,7 22, ,1 16,2 22,2 3,6 21, ,4 27,9 19,9 4,7 20, ,9 38,7 18,4 5,6 19, ,7 58,3 16,7 6,8 18, ,1 80,9 15,2 8,0 17, ,7 73,9 15,6 7,7 17, ,2 52,7 17,1 6,5 18, ,6 57,9 16,7 6,8 18, ,3 67,1 16,1 7,3 18, ,5 55,8 16,9 6,7 19, ,5 44,4 17,8 5,9 20, ,3 42,3 18,1 5,8 20, ,5 71,3 15,8 7,5 20, ,0 159,9 12,3 11,3 18, ,1 129,1 13,2 10,1 19, ,9 78,3 15,4 7,9 21, ,5 88,9 14,8 8,4 22, ,5 141,5 12,8 10,6 22, ,7 118,8 13,6 9,7 23, ,8 120,7 13,5 9,8 24, ,0 252,3 10,3 14,2 24, ,6 461,2 7,7 19,2 24, ,4 699,6 5,9 23,6 24, ,0 1008,9 4,3 28,3 24,5 Sektor 2 antena zastępcza AF40 pasmo 1800 MHz Kąt odchylenia od poziomu ( ) Sumaryczna moc promieniowana Tłumienie (db) Zasięg promieniowania ponadnormatywnego (m) Wysokość nad ziemią (m) w odniesieniu do wysokości zawieszenia Az (dbm) (W) 0 54,2 263,8 11,3 14,5 25,0 1 57,8 608,6 7,7 22,0 24,6 2 60,6 1159,7 4,9 30,4 23,9 3 63,2 2095,8 2,3 40,8 22,9 4 64,8 3036,3 0,7 49,2 21,6 5 65,5 3518,4 0,1 52,9 20,4 6 65,5 3583,9 0,0 53,4 19,4 7 65,4 3486,2 0,1 52,7 18,6 8 65,1 3268,5 0,4 51,0 17,9 9 64,2 2656,8 1,3 46,0 17, ,4 1755,3 3,1 37,4 18, ,6 365,0 9,9 17,0 20, ,4 276,3 11,1 14,8 19, ,4 138,5 14,1 10,5 20, ,2 82,7 16,4 8,1 20, ,8 60,4 17,7 6,9 21, ,2 131,3 14,4 10,2 18, ,3 168,8 13,3 11,6 16, ,9 49,1 18,6 6,3 20, ,2 33,4 20,3 5,2 20, ,2 20,8 22,4 4,1 21, ,1 16,1 23,5 3,6 21, ,1 10,3 25,4 2,9 22, ,5 14,1 24,0 3,4 21, ,7 7,4 26,9 2,4 22, ,4 1,7 33,1 1,2 23, ,8 1,5 33,7 1,1 23, ,1 3,2 30,5 1,6 23, ,3 3,4 30,2 1,6 25, ,3 6,8 27,3 2,3 23,4

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Wyjaśnienia do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia ZGŁOSZENIE Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia Nazwa jednostki organizacyjnej.... adres...... telefon..., dnia Prezydent Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Z G Ł O S Z E N I E. instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Z G Ł O S Z E N I E. instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 7.27 wersja z dnia 02.11.2015 r. Wnioskodawca Nazwa i adres firmy Telefon/fax REGON Ruda Śląska, dnia... Prezydent Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska NIP Z G Ł O S Z E N I E instalacji

Bardziej szczegółowo

PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia r. P O S T A N O W I E N I E

PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia r. P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia 07.07.2008r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Wileńska 53/55 94-016 Łódź P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Ochrona Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrona Środowiska Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 13-471-10-80 fax. 13-471-10-73 www.bieszczadzki.pl; powiat@bieszczadzki.pl KARTA USŁUG NR BOŚ/26/A-1/2015 Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Z G Ł O S Z E N I E INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Z G Ł O S Z E N I E INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE KK 27 wersja z dnia 31.12.2010r. Ruda Śląska, dnia...... Wnioskodawca... Nazwa i adres firmy...... REGON... NIP Prezydent Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska Z G Ł O S Z E N I E

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/108/07 696, 900 Łódź, dnia...2007 r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 5 90-365 Łódź P O S T A N O W I E N I E Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Załączniki Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

2. Załączniki Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. Karta usługi nr WS-6 URZĄD MIASTA KRAKOWA Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy 2. Załączniki Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. Dz.U.2003.192.1883 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Anna Szabłowska. Łódź, r

Anna Szabłowska. Łódź, r Rozporządzenie MŚ z dnia 30 października 2003r. W sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192 poz. 1883) 1 Anna Szabłowska

Bardziej szczegółowo

STAROSTWOO POWIATOWE W WADOWICACH

STAROSTWOO POWIATOWE W WADOWICACH STAROSTWOO POWIATOWE W WADOWICACH KARTA USŁUGI NR WSR/33 Wydanie 4 Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 9.03.2016 r. Opis sprawy Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

ul. Prądzyńskiego nr 157/ ŚWIDNICA STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22 tel ;

ul. Prądzyńskiego nr 157/ ŚWIDNICA STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22 tel ; ul. Prądzyńskiego nr 157/ 4 58-5 ŚWIDNICA STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22 tel. 74-852 66 79; 640 84 44 htpp: //www.iddd.de/umtsno/swidnica.htm e-mail: alstako@gmail.com.11.2012r. OBLICZENIA Wydanie III

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 6/7/09 Oleśnica, dnia 24 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz. 1883 z dnia 30 października 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów

Bardziej szczegółowo

Polaryzacja anteny. Polaryzacja pionowa V - linie sił pola. pionowe czyli prostopadłe do powierzchni ziemi.

Polaryzacja anteny. Polaryzacja pionowa V - linie sił pola. pionowe czyli prostopadłe do powierzchni ziemi. Parametry anten Polaryzacja anteny W polu dalekim jest przyjęte, że fala ma charakter fali płaskiej. Podstawową właściwością tego rodzaju fali jest to, że wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ A OCHRONA ŚRODOWISKA

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ A OCHRONA ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/28211/12 MK Nr: 28211 Data wpływu 1 czerwca 2012 r. Data sporządzenia informacji

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA ATEM-Polska Spółka z o.o. 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 2, tel. (58) 662 2912; tel./fax (58) 662 2902. Egzemplarz nr KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Inwestor: Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. UG IR 7331/DŚ/5/06/2007 Wadowice Górne dnia 30.01.2007 r Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM (1 kv/m) - stan na 2011 rok

Wykaz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM (1 kv/m) - stan na 2011 rok Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie

Bardziej szczegółowo

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9.1. Uwarunkowania ogólne... 2 9.2. Pola o częstotliwości 50 Hz... 3 9.3. Źródła fal radiowych... 4 9.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej... 4 9.5. Stacje radiolokacyjne...

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields Pola elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Pola te wytwarzają promieniowanie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 lipca 2010 r. Dz. U. Nr. 130 poz. 879 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Na podstawie art. 152 ust. 9 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A N R 82 / 2007

D E C Y Z J A N R 82 / 2007 OŚRiL.7625-1(14)/07 Serock 11 maja 2007 r. D E C Y Z J A N R 82 / 2007 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071

Bardziej szczegółowo

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE STAN ŒRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 999-28 4 Pola

Bardziej szczegółowo

Decyzja. po rozpatrzeniu wniosku

Decyzja. po rozpatrzeniu wniosku Burmistrz Miasta Łeba,dnia 2006-02-28 Łeby OŚ.6618-3/ 06 Decyzja Na podstawie - art. 46, art.46a ust. 1, ust. 7 pkt. 4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62,

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Sławno, dnia 07.08.2006 r. BI 7624/3-3/2006 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie: - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3.1 Cel i zakres opracowania W niniejszym rozdziale zawarto analizę zagadnienia wpływu na stan klimatu elektromagnetycznego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ do wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych linii radiowych w służbie stałej

FORMULARZ do wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych linii radiowych w służbie stałej (znaczek opłaty skarbowej) LR (pieczęć wnioskodawcy) Data:... Znak:... (stempel wpływu do URTiP) (numer sprawy) Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty FORMULARZ do wydania pozwolenia radiowego

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr 32. Znak SK /06 Łowicz r.

Decyzja nr 32. Znak SK /06 Łowicz r. Znak SK 7624 32/06 Łowicz 06.09.2006 r. Decyzja nr 32 Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 1, ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2 pkt. 1 i 1a, art. 56 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 7 i ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy:

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy: POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 3 Temat: Pomiar charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Przecław O K R EŚLA:

Wójt Gminy Przecław O K R EŚLA: OŚ-7624/1/06 Przecław dnia 27.06.2006r. D E C Y Z J A o ś r o d o w i s k o w y c h u w a r u n k o w a n i a c h Działając na podstawie art. 46a ust 1 i 7 pkt. 4 art. 48, art. 56 Ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim Biuro Konsultingowo-Inżynierskie EKO-MARK www.eko-mark.com.pl eko-mark@eko-mark.com.pl Marek Szuba Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Ujście, dnia 09.05.2007 r. RM: 7624/10/06/07 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Promieniowanie elektromagnetyczne jest naturalnym elementem natury

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

LLU 4110-02-01/2013 R/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4110-02-01/2013 R/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4110-02-01/2013 R/13/007 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/007 Prawidłowość postępowań administracyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem stacji

Bardziej szczegółowo

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2014 r.

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2014 r. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2014 r. Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu promieniowania elektromagnetycznego określone zostały

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I Opracował: Stefan Klimaszewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej LR (pieczęć wnioskodawcy) Data: 2009-04-21 Znak: ND/CP/L-XXXX/09 (stempel wpływu do UKE) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (numer sprawy) FORMULARZ do wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 98/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 marca 2006 r.

DECYZJA Nr 98/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 marca 2006 r. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemilogii 8 65 DECYZJA Nr 98/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przestrzegania w resorcie obrony narodowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR :

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : Sygnał vs. szum Bilans łącza satelitarnego Paweł Kułakowski Bilans energetyczny łącza radiowego Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : 1 SNR i E b /N 0 moc sygnału (czasem określana jako: moc nośnej

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne . PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (Tomasz Rybak).1. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I JEGO ŹRÓDŁA Promieniowanie elektromagnetyczne występujące w środowisku pochodzi ze źródeł naturalnych i sztucznych.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn

Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn P Bogusław Dyduch Planowanie Radiowe - Miasto Cieszyn Temat opracowania: Planowanie Radiowe dla miasta Cieszyn Przygotowano dla: Urząd Miasta Cieszyn Nr dokumentu: Planowanie Radiowe Wersja: 1.0 Ostatnio

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 r.

Warszawa, październik 2013 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE POMIARÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Horyzontalne linie radiowe

Horyzontalne linie radiowe Horyzontalne linie radiowe Projekt Robert Taciak Ziemowit Walczak Michał Welc prowadzący: dr inż. Jarosław Szóstka 1. Założenia projektu Celem projektu jest połączenie cyfrową linią radiową punktów 51º

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień 2015 rok

Wrocław, kwiecień 2015 rok WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51 117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax 71 322-16-17, 71 372-13-06 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl BADANIA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W

Bardziej szczegółowo

O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić?

O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić? Politechnika Lubelska Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii www.ipee.pollub.pl O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić? Koło Naukowe ELMECOL www.elmecol.pollub.pl Parys

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2014 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi

Bardziej szczegółowo

Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej

Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badań Systemów i

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych na podstawie badań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w 2009 roku

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych na podstawie badań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w 2009 roku GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Ocena poziomów pól elektromagnetycznych na podstawie badań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21)

Oddział we Wrocławiu. Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Oddział we Wrocławiu Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej (Z-21) Metody badania wpływu zakłóceń systemów radiowych następnych generacji (LTE, IEEE 802.22, DAB+, DVB-T) na istniejące środowisko radiowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4.1. Rys Lokalizacja miasta Siemianowice Śląskie w województwie śląskim

ZAŁĄCZNIK 4.1. Rys Lokalizacja miasta Siemianowice Śląskie w województwie śląskim ZAŁĄCZNIK 4.1 Rys. 4.1. Lokalizacja miasta Siemianowice Śląskie w województwie śląskim Siemianowice Śląskie Rys. 4.1. Położenie miasta Siemianowice Śląskie w województwie śląskim ZAŁĄCZNIK 5.1 Podział

Bardziej szczegółowo

MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO V MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Rozdział V MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 135 V Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 2 585 Poz. 8 6. 57,0 66,0 GHz 40 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy 13 dbm/mhz e.i.r.p. 25 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy -2 dbm/mhz e.i.r.p. b) w aneksie nr 6 dodaje się poz. 12 w brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

ROZKŁADY POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH Należy zwrócić uwagę, że wyznaczenie i zobrazowanie na odpowiednich mapach obszaru pod linią, w którym natężenie pola elektrycznego przekracza wartość 1 kv/m jest szczególne ważne dla jakości wykonywanego

Bardziej szczegółowo

uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. UZASADNIENIE

uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. UZASADNIENIE s a m o r z ą d o w e Ko l e g iu m o d w o ł a w c z e w Piotrkowie Trybunalskim u!. J. Słowackiego 19,,,, 7-300 Piotrków Trybunalski Piotrkow Trybunalski, 14 września 2015 r. tel.fax 044-848-79.20 044-649-64-98

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2017r. GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO DON BSI DECYZJA

Warszawa, dnia 18 stycznia 2017r. GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO DON BSI DECYZJA GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2017r. DON.7200.353.2016.BSI DECYZJA Działając na podstawie art. 156 1 w związku z art. 157 1 i 2 oraz art. 158 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2011-2013 - w oparciu o wyniki pomiarów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2011-2013 - w oparciu o wyniki pomiarów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2011-2013 - w oparciu o i pomiarów wojewódzkich inspektoratów

Bardziej szczegółowo

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2016 r.

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2016 r. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2016 r. Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu promieniowania elektromagnetycznego określone zostały

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-08-02/2014 P/14/092 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-08-02/2014 P/14/092 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-08-02/2014 P/14/092 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzają ca kontrolę P/14/092 Postępowania administracyjne związane z budową

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne anteny GigaSektor PRO BOX 17/90 HV w odniesieniu do innych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku.

Parametry elektryczne anteny GigaSektor PRO BOX 17/90 HV w odniesieniu do innych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku. Parametry elektryczne anteny GigaSektor PRO BOX 17/9 HV w odniesieniu do innych Korzystając ze wsparcia programu de minimis, na podstawie umowy zawartej z Politechniką Gdańską, wykonano w komorze bezechowej

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 19 lutego 2007 roku BI /06/07

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 19 lutego 2007 roku BI /06/07 BI. 7632 9/06/07 Brześć Kujawski, dnia 19 lutego 2007 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY JEŻEWO. orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

WÓJT GMINY JEŻEWO. orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 18.05.2010 rok Nr 7627/1/2010 DECYZJA 03/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku

Bardziej szczegółowo

POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA

POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2011 ROKU Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak sprawy: BiRG D.Ś 7331-7/08 Biała Piska, 2008-09-02 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2, art. 46 a ust. 7 pkt 4, art. 56 ustawy

Bardziej szczegółowo

Anteny i Propagacja Fal

Anteny i Propagacja Fal Anteny i Propagacja Fal Seminarium Dyplomowe 26.11.2012 Bartosz Nizioł Grzegorz Kapusta 1. Charakterystyka promieniowania anteny określa: P: unormowany do wartości maksymalnej przestrzenny rozkład natężenia

Bardziej szczegółowo

all-ant.pl ZASIĘG NADAJNIKÓW BTS W ZALEŻNOŚCI OD PASMA

all-ant.pl ZASIĘG NADAJNIKÓW BTS W ZALEŻNOŚCI OD PASMA ZASIĘG NADAJNIKÓW BTS W ZALEŻNOŚCI OD PASMA Pokrycie sygnałem maleje wraz ze wzrostem częstotliwości Pokrycie sygnałem maleje wraz ze wzrostem odległości do nadajnika 2 RODZAJE TRANSMISJI I WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Stacja bazowa PTC Era nr RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Opracował: Aneta Żukowska

Spis treści: Stacja bazowa PTC Era nr RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Opracował: Aneta Żukowska Spis treści: Cel i zakres pracy... 3 1. Charakterystyka sieci komórkowej... 4 2. Lokalizacja i opis sytuacyjny terenu.... 5 3. Charakterystyka techniczna stacji... 6 4. Wymagania obowiązujących przepisów...

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO W 2009 ROKU WIOŚ Białystok, marzec 2010 1 Pola elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Sz. Pan Jan Szyszko. Minister Środowiska. Ul. Wawelska 52/ 54, Warszawa

Sz. Pan Jan Szyszko. Minister Środowiska. Ul. Wawelska 52/ 54, Warszawa 1 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZEWE RZECIWDZIAŁANIA ELEKTROSKAŻENIOM PRAWO DO ŻYCIA reskoresp.: 44-251 Rybnik, ul. Bracka 16A r»l. 32 42 54 608, kom. 605 654 C70 w w w. p r a w o d o z y c i s., p! Rybnik 2015-11-17

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Nr EAS-030901

S P R A W O Z D A N I E Nr EAS-030901 S P R A W O Z D A N I E Nr Z POMIARÓW KONTROLNYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ZAKRESIE 0,1 MHZ - 38 GHZ WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY RODOWISKA Obiekt badany: STACJA RADIOLINII NETIA S.A. Nazwa lokalizacji:

Bardziej szczegółowo

ANTENY I PROPAGACJA FAL RADIOWYCH

ANTENY I PROPAGACJA FAL RADIOWYCH ANTENY I PROPAGACJA FAL RADIOWYCH 1. Charakterystyka promieniowania anteny określa: unormowany do wartości maksymalnej przestrzenny rozkład natężenia pola, Odpowiedź prawidłowa ch-ka promieniowania jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. (Dz. U. Nr 38, poz. 6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Pilotażowe badania i analizy dotyczące dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM)

RAPORT Pilotażowe badania i analizy dotyczące dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) RAPORT Pilotażowe badania i analizy dotyczące dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) Warszawa, grudzień 2016 r. Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa

Bardziej szczegółowo

adres i nazwa wykonawcy ZAPYTANIE CENOWE

adres i nazwa wykonawcy ZAPYTANIE CENOWE Wypełnia zamawiający załącznik nr 3 do procedury udzielania zamówień Znak sprawy.. data wpływu... adres i nazwa wykonawcy 1. Zamawiający: Mann Net sp z o.o. ZAPYTANIE CENOWE zaprasza do złożenia ofert

Bardziej szczegółowo

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego Monitoring promieniowania elektromagnetycznego V Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w 2012 r. Rozdział V Monitoring promieniowania elektromagnetycznego V.1 Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Inspektorat Uzbrojenia ul. Królewska 1/ Warszawa. Wersja dokumentu: A

Inwestor: Inspektorat Uzbrojenia ul. Królewska 1/ Warszawa. Wersja dokumentu: A Numer projektu Wersja dokumentu: A Inwestor: Inspektorat Uzbrojenia ul. Królewska 1/7 00-065 Warszawa KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD WZGLĘDEM KONIECZNOŚCI UZYSKANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

9. Ochrona przed polem elektromagnetycznym

9. Ochrona przed polem elektromagnetycznym 9. Ochrona przed polem elektromagnetycznym 9.Ochrona przed polem elektromagnetycznym... 143 9.1. Wprowadzenie... 143 9.1.1. Charakterystyka pola elektromagnetycznego... 143 9.1.2.Ochrona środowiska przed

Bardziej szczegółowo

V. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

V. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego V. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego 30% 19% Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z podstawowych rodzajów zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Obok naturalnego źródła promieniowania

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 Wyniki badań dla miasta Bydgoszcz

Załącznik nr 11 Wyniki badań dla miasta Bydgoszcz Załącznik nr 11 Wyniki badań dla miasta Bydgoszcz Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji

Bardziej szczegółowo

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach W 2013 roku WIOŚ w Katowicach w wybranych 10 punktach pomiarowych wykonał pomiary uzupełniające analizatorem widma NARDA SRM

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakresy częstotliwości przydzielone dla operatorów sieci ruchomych.

Zakresy częstotliwości przydzielone dla operatorów sieci ruchomych. Zakresy częstotliwości przydzielone dla operatorów sieci ruchomych. Operator Pasmo E-GSM P4 Sp. z o.o. 002-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7 Aero 2 Sp. z o.o. 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19 Pasmo GSM 900 Polkomtel

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU

WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU Stacja bazowa koło Jezior Wysokich (fot. Przemysław Susek) maj 2015 r. Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 23 Data wydania: 4 września 2017 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego

DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.7.2015.6 Poznań, 29 maja 2015 r. DECYZJA NR 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

SILVER SYSTEM ul. Fabryczna Rędziny. Katalog produktów 2010 Firmy SILVER SYSTEM

SILVER SYSTEM ul. Fabryczna Rędziny. Katalog produktów 2010 Firmy SILVER SYSTEM SILVER SYSTEM ul. Fabryczna 4 42-242 Rędziny Katalog produktów 2010 Firmy SILVER SYSTEM Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 ANTENY 2,4 GHz...5 ANTENA DWUSEKTOROWA SILVER D-17...6 ANTENA DWUSEKTOROWA

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie nie inwestycji telekomunikacyjnych ze względu na ochronę środowiska i przyrody Anna Sopel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Niniejsza prezentacja stanowi przegląd przepisów

Bardziej szczegółowo