Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:"

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Budowa Słupsk, ul. Mickiewicza 38, dz. nr 367/3 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Mickiewicza 38 w Słupsku, Słupsk Biuro kosztorysowe Zakład Budownictwa Ogólnego "Michał Fijałkowski" ul. Bolesława Chrobrego 12, Bytów Poziom cen SEKOCENBUD - I kwartał 2014 r. Sporządził Sprawdził inż. Andrzej Polak mgr inż. Michał Fijałkowski Bytów Kwiecień 2014 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Załącznik Strona 2/16 OPIS TECHNICZNY 1. ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU 1.1. Podstawa opracowania Umowa - zlecenie Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do potrzeb projektowych Program oraz wytyczne inwestora Obowiązujące przepisy i normy budowlane Zakres i przedmiot opracowania Zakres opracowania obejmuje wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont dachu w budynku przy ul. Mickiewicza 38 w Słupsku Lokalizacja Budynek będący przedmiotem opracowania, usytuowany jest na działce nr 367/3 w miejscowości Słupsk obręb Słupsk. Obiekt znajduje się przy ulicy Mickiewicza Opis ogólny stanu istniejącego Budynek mieszkalny wielorodzinny będący przedmiotem opracowania w chwili obecnej jest użytkowany. Jest to obiekt cztero kondygnacyjny z poddaszem użytkowym w całości podpiwniczony. Ścian konstrukcyjne murowane z elementów drobnowymiarowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Cały budynek zwieńczony jest dachem wielospadowym, w którym ponadto znajdują się lukarny. Pokrycie dachowe stanowi blacha płaska ocynkowana oraz papa termozgrzewalna Dane wyjściowe do kosztorysowania. Inwestor w ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje w przedmiotowym obiekcie: - Remont dachu polegający na: " Wymianie pokrycia dachowego z blachy płaskiej na blachę płaską powlekaną oraz istniejącej papy termozgrzewalnej. W zakres wymiany zaliczać się będzie również wymiana wszelkich obróbek blacharskich (gzymsy, okapy, kominy, naroża, itp.) istniejąca blacha stalowa ocynkowana wymieniona zostanie na blachę stalową powlekaną. Dodatkowo na istniejące deskowanie pod blachę zostanie ułożona izolacja z membrany wstępnego krycia. " Wymianie orynnowania, rynny i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej na stalowe powlekane. " Uzupełnieniu ścian kominów. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego Forma architektoniczna obiektu, na którym wykonanie zostanie remont dachu nawiązywać będzie do charakterystycznych cech istniejącej zabudowy (materiał, detal, kolorystyka) poprzez wykończenie połaci budynku stosowanie jednakowych materiałów i detali wykończeniowych. Kolor pokrycia dachowego, towarzyszących elementów, orynnowania, oraz obróbek blacharskich projektuje się jako jednakowy np. ceglany (RAL 8004). UWAGA: Kolor wszystkich elementów należy uzgodnić z Inwestorem. 2. OPIS ELEMENTÓW ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW 2.1. Roboty rozbiórkowe W ramach prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie demontaż pokrycia z blachy stalowej płaskiej oraz papy, wszystkich elementów obróbki blacharskiej, orynnowania dachu. Podczas demontażu pokrycia dachowego należy zwrócić szczególną uwagę na deskowanie pokrycia dachowego, wszystkie elementy nienadające się do dalszej eksploatacji należy wymienić. Szczególnie dotyczy to miejsc deskowania w obrębie kominów. Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie z rusztowań przystawnych. Bezwzględnie zabrania się wykonywania rozbiórki "metodami przemysłowymi" (wybuchy, ciężki sprzęt burzący, przewracanie całych fragmentów). uzyskane w wyniku rozbiórki i nienadające się do dalszego zastosowania należy posegregować i wywieźć na wysypisko śmieci Wymiana pokrycia połaci dachu Pokrycie dachowe zaprojektowano z blachy płaskiej powlekanej gr. 0,5mm w kolorze ceglastym (RAL 8004) oraz papy termozgrzewalnej. Po demontażu istniejącego pokrycia na istniejące deskowanie pod blachę płaską w pierwszej kolejności należy ułożyć membranę wstępnego krycia, a następnie blachę płaską powlekaną. Pokrycie z papy należy wykonać jako dwuwarstwowe z papy podkładowej a następnie wierzchniego krycia. Wymieniane deskowanie należy zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i przeciw pożarowym posiadającym atest oraz certyfikaty jakości np. "FOBOS M2" lub innym o podobnych właściwościach Uzupełnienie tynków ścian kominów wystających ponad dach. Odstające i spękane tynki należy w pierwszej kolejności odbić, oczyścić a następnie wykonać nowe tynki z zatarciem stalową packą. Tynki należy wykonać z zaprawy cementowo - wapiennej lub cementowej Wymiana orynnowania i obróbki blacharskiej. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5 mm. Przyjęto rynny o średnicy o150 mm oraz rury spustowe o średnicy o100 mm ze stali powlekanej malowanej w kolorze ceglastym (RAL 8004). Spadek rynien 0.5%. 3. UWAGI KOŃCOWE 3.1. budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.

3 Załącznik Strona 3/ Roboty budowlane oraz rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zasadami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami.

4 Przedmiar Strona 4/16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR /04 2 KNR /05 3 KNR /06 4 KNR /04 5 KNR /01 6 KNR /05 7 KNR /08 8 KNR /04 9 KNR /06 10 KNR /02 11 KNNR /02 12 KNR /02 1 Remont dachu z wymianą rynien i rur spustowych 1.1 Roboty rozbiórkowe i towarzyszące Wykonanie daszków zabezpieczających Daszki nad chodnikiem 22*1,5 m2 33,000 razem m2 33,000 Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych m 18,000 m 18,000 Główna połać 21,5*12,5 m2 268,750 Główna połać mniejsza 7,5*3,5 m2 26,250 kominy -((1,2*0,5)+(1,7*0,6)+(1,4*0,4)+((1,2*0,5)+(1,2*0,4)*2)) m2-3,740 razem m2 291,260 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku połać dachu niższa główna str.połud. 2,5*6,8 m2 17,000 str. zach 2,5*5,5 m2 13,750 2,5*9,2 m2 23,000-1,2*0,8 m2-0,960 str. wsch 3,5*21,2 m2 74,200 -(2*3,5*3) m2-21,000-0,5*2*3,4*2 m2-6,800 -(3,5+4,5)*0,5*1,7*2 m2-13,600 lukarny małe (2*1,2*3)+(2,2*3)+(0,5*2,5*0,75*6) m2 19,425 (2*1,9)+(0,5*0,6*2,5*6) m2 8,300 okna -(0,7*1,4*6) m2-5,880 lukarny duże (0,5*0,7*2,1*4)+(2,0*0,7*4)+(0,5*0,7*0,6*4) m2 9,380 razem m2 116,815 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku m2 291,260 Gzymsy pas pod rynnowy (4,7+0,4+4,5+0,4+3,2+0,3+4,5+0,4+4,7)*0,4 m2 9,240 Okapy (7,2+6+9,1+3)*0,4 m2 10,120 obróbki kominiarskie (1,2+0,4+1,8+0,7+0,7+1,4+1,4+0,4+(0,5*8)+(1,2*8))*0,3 m2 6,480 kominki wentylacyjne 3,14*0,08^2*0,4*2 m2 0,016 wiatrownica, przyściena,koszowa ((5,5*4)+(1,2*6)+(2,5*2)+((4+9,5+11+3,4+3)*2))*0,3 m2 28,800 razem m2 54,656 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku Rynny ((9,1*2) ,5+7,5) m 46,200 razem m 46,200 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Rury spustowe 2,5*2+3,2*2+10*4 m 51,400 razem m 51, Wymiana pokrycia dachowego Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk - deskowanie przy kominach+dodatkowe miejsca (0,9*1,7)-(0,4*1,2) m2 1,050 (2,8*1,2)-(1,8*0,6) m2 2,280 (1,9*1,4)-(0,4*1,3) m2 2,140 ((2,3*3,0)-(0,4*1,2*2))*2 m2 11, ,74*5% m2 14,587 razem m2 31,937 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną Obróbki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej m2 291,260 5,5 m 5,500

5 Przedmiar Strona 5/16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 13 KNR /03 14 KNR /06 15 KNR /01 analogia Obróbki włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej razem m 5,500 0,7*4 m obwodu 2,800 razem m obwodu 2,800 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 1,2+0,4+1,8+0,7+0,7+1,4+1,4+0,4+(0,5*8)+(1,2*8) m obwodu 21,600 razem m obwodu 21,600 Izolacja z membrany wstępnego krycia na deskowaniu 16 KNR 2-02u1 B /01 analogia Pokrycie dachu blachą powlekaną grubości 0,50mm z rozstawem rąbka prostopadłego do okapu 57cm (kolor np. ceglany RAL 8004) kolor należy uzgodnić z Inwestorem 17 KNNR /02 analogia 18 KNR /02 19 KNR /04 analogia 20 KNR /03 analogia 21 KNR /01 analogia 22 KNR /04 analogia Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,5mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm (kolor np. ceglany RAL 8004) kolor należy uzgodnić z Inwestorem m2 116,810 m2 116,810 Gzymsy pas pod rynnowy (4,7+0,4+4,5+0,4+3,2+0,3+4,5+0,4+4,7)*0,4 m2 9,240 Okapy (7,2+6+9,1+3)*0,4 m2 10,120 kominki wentylacyjne 3,14*0,08^2*0,4*2 m2 0,016 wiatrownica, przyściena,koszowa ((5,5*4)+(1,2*6)+(2,5*2)+((4+9,5+11+3,4+3)*2))*0,3 m2 28,800 razem m2 48,176 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów Komin 1 (1,3+1,3+0,4+0,4)*0,6 m2 2,040 Komin 2 (0,9+0,9+1,7+1,7)*0,4 m2 2,080 Komin 3 (2,3+2,3+0,7+0,7)*0,4 m2 2,400 Komin 4,5 (2,3+2,3+1,4+1,4)*0,2 m2 1,480 Komin 6,7 (2,3+2,3+1,4+1,4)*0,15 m2 1,110 razem m2 9, Wymiana orynnowania i obróbki blacharskiej Rynny dachowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm (kolor np. ceglany RAL 8004) kolor należy uzgodnić z Inwestorem strona zachodnia/południowa 7,5+6+9,2+3,5+9,2+5+6,5 m 46,900 strona wschodnia 4,8+0,4+4,5+0,4+3,2+0,4+4,5+0,4+4,8 m 23,400 razem m 70,300 Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm (kolor np. ceglany RAL 8004) kolor należy uzgodnić z Inwestorem strona wschodnia 15,9*3 m 47,700 strona zachodnia/południowa 15,6*2 m 31,200 razem m 78, Roboty porządkowe Wywóz złomu i papy z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym Blacha (116,81+54,65)*0,0005*7,850 t 0,673 2*pi*0,15*0,5*46,2*0,0005*7,85 t 0,085 2*pi*0,1*51,4*0,0005*7,85 t 0,127 Papa 291,26*2*0,003 t 1,748 razem t 2,633 Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 7) t 2, Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizacje odpadów z rozbiórki - papa 1,748 t 1,748 razem t 1, Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizacje odpadów z rozbiórki - blacha Blacha (116,81+54,65)*0,0005*7,850 t 0,673 2*pi*0,15*0,5*46,2*0,0005*7,85 t 0,085 2*pi*0,1*51,4*0,0005*7,85 t 0,127

6 Przedmiar Strona 6/16 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość razem t 0,885

7 Ceny jednostkowe Strona 7/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 1 Remont dachu z wymianą rynien i rur spustowych 1.1 Roboty rozbiórkowe i towarzyszące 1 KNR /04 Wykonanie daszków zabezpieczających Cieśle gr.ii r-g 0,93 Robotnicy gr.i r-g 0,04 Deski iglaste wymiarowe kl.iii 19-25mm m3 0,003 Drewno na stemple budowlane m3 0,001 Maty ze słomy 5cm 200x150cm m2 0,21 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,3 pomocnicze % 2 k.b. 2 KNR /05 Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny 1 m Cieśle gr.ii r-g 0,84 Bale iglaste obrzynane kl.iii gr.50mm m3 0,002 Deski iglaste obrzynane kl.iii 28-45mm m3 0,017 Gwoździe budowlane gołe kg 0,51 pomocnicze % 0,5 k.b. 3 KNR /06 Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny 1 m Cieśle gr.ii r-g 0,27 k.b. 4 KNR /04 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych Robotnicy gr.i r-g 0,11 k.b. 5 KNR /01 Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku Robotnicy gr.i r-g 0,21 k.b. 6 KNR /05 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych

8 Ceny jednostkowe Strona 8/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robotnicy gr.i r-g 0,04 k.b. 7 KNR /08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Robotnicy gr.i r-g 0,3 k.b. 8 KNR /04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 1 m Robotnicy gr.i r-g 0,15 k.b. 9 KNR /06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 1 m Robotnicy gr.i r-g 0,11 k.b. 1.2 Wymiana pokrycia dachowego 10 KNR /02 Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm na styk - deskowanie przy kominach+dodatkowe miejsca Cieśle gr.ii r-g 0,43 Robotnicy gr.i r-g 0,13 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.ii 19-25mm m3 0,027 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,08 pomocnicze % 2 k.b. 11 KNNR /02 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną Robotnicy r-g 0,389 Papa termozgrzewalna podkładowa m2 1,15 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1,18 pomocnicze % 6 Wyciąg m-g 0,0077 k.b.

9 Ceny jednostkowe Strona 9/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 12 KNR /02 Obróbki kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 1 m Dekarze gr.ii r-g 0,138 Robotnicy gr.i r-g 0,085 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 0,42 Gaz propan, butan kg 0,063 Wyciąg m-g 0,0008 Środek transportowy m-g 0,0015 k.b. 13 KNR /03 Obróbki włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 1 m obwodu Dekarze gr.ii r-g 0,162 Robotnicy gr.i r-g 0,101 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 0,483 Gaz propan, butan kg 0,07 Wyciąg m-g 0,0009 Środek transportowy m-g 0,0017 k.b. 14 KNR /06 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej 1 m obwodu Dekarze gr.ii r-g 0,177 Robotnicy gr.i r-g 0,068 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 0,346 Gaz propan, butan kg 0,048 Wyciąg m-g 0,0006 Środek transportowy m-g 0,0011 k.b. 15 KNR /01 analogia Izolacja z membrany wstępnego krycia na deskowaniu Dekarze gr.ii r-g 0,0787 Robotnicy gr.i r-g 0,0846 Membrany wstępnego krycia gramatura 90 m2 1,3 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0001

10 Ceny jednostkowe Strona 10/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Środek transportowy m-g 0,0005 k.b. 16 KNR 2-02u1 B /01 analogia Pokrycie dachu blachą powlekaną grubości 0,50mm z rozstawem rąbka prostopadłego do okapu 57cm (kolor np. ceglany RAL 8004) kolor należy uzgodnić z Inwestorem Robotnicy r-g 1,53 Blacha płaska foliowana w standardzie, grubość 0,50 mm poliester standard m2 1,05 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,0106 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,0712 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,0034 Środek transportowy m-g 0,0022 k.b. 17 KNNR /02 analogia Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,5mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm (kolor np. ceglany RAL 8004) kolor należy uzgodnić z Inwestorem Robotnicy r-g 1,71 Blacha stalowa powlekana płaska 0,50mm kg 5,03 pomocnicze % 5 k.b. 18 KNR /02 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów Tynkarze gr.iii r-g 1,54 Robotnicy gr.ii r-g 0,08 Robotnicy gr.i r-g 0,1 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0082 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016 Piasek do zapraw m3 0,0307 Woda m3 0,0086 Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 pomocnicze % 1,5 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 k.b. 1.3 Wymiana orynnowania i obróbki blacharskiej

11 Ceny jednostkowe Strona 11/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 19 KNR /04 analogia Rynny dachowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm (kolor np. ceglany RAL 8004) kolor należy uzgodnić z Inwestorem 1 m Dekarze gr.ii r-g 0,5186 Robotnicy gr.i r-g 0,0564 Rynny z blachy powlekanej grubości 0,50mm m 1,1 Haki do rynien (rynajzy) szt 2 Narożniki rynnowe szt 0,1 Leje spustowe szt 0,1 Złączki rynny szt 0,3 Denka rynnowe szt 0,13 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,002 Środek transportowy m-g 0,0035 k.b. 20 KNR /03 analogia Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm (kolor np. ceglany RAL 8004) kolor należy uzgodnić z Inwestorem 1 m Dekarze gr.ii r-g 0,5015 Robotnicy gr.i r-g 0,0545 Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm o średnicy 10cm m 1,1 Obejmy do rur spustowych szt 0,5 Kolanka szt 0,4 Złączki do rur szt 0,4 pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,003 k.b. 2.0 Roboty porządkowe 21 KNR /01 analogia Wywóz złomu i papy z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 1 t Robotnicy gr.i r-g 1,71 Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,83 k.b. 22 KNR /04 analogia Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km 1 t Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,036 k.b.

12 Ceny jednostkowe Strona 12/16 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena 23 Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizacje odpadów z rozbiórki - papa 1 t Papa t 1 k.b. 24 Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizacje odpadów z rozbiórki - blacha 1 t Blacha t 1 k.b.

13 Spis działów przedmiaru robót Strona 13/16 Nr Opis robót Wartość 1 Remont dachu z wymianą rynien i rur spustowych 1.1 Roboty rozbiórkowe i towarzyszące 1.2 Wymiana pokrycia dachowego 1.3 Wymiana orynnowania i obróbki blacharskiej 2.0 Roboty porządkowe Podatek VAT Ogółem kosztorys

14 Zestawienie robocizny Strona 14/16 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Cieśle gr.ii r-g 64,403 2 Dekarze gr.ii r-g 90,255 3 Robotnicy gr.i r-g 128,452 4 Robotnicy gr.ii r-g 0,729 5 Robotnicy r-g 374,400 6 Tynkarze gr.iii r-g 14, ,269

15 Zestawienie materiałów Strona 15/16 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Bale iglaste obrzynane kl.iii gr.50mm m3 0,036 2 Blacha płaska foliowana w standardzie, grubość 0,50 mm poliester standard m2 122,651 3 Blacha stalowa powlekana płaska 0,50mm kg 242,325 4 Blacha t 0,885 5 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,075 6 Denka rynnowe szt 9,139 7 Deski iglaste obrzynane kl.iii 28-45mm m3 0,306 8 Deski iglaste wymiarowe kl.iii 19-25mm m3 0,099 9 Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.ii 19-25mm m3 0, Drewno na stemple budowlane m3 0, Gaz propan, butan kg 1, Gwoździe budowlane gołe kg 9, Gwoździe budowlane ocynkowane kg 8, Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 12, Haki do rynien (rynajzy) szt 140, Kolanka szt 31, Leje spustowe szt 7, Maty ze słomy 5cm 200x150cm m2 6, Membrany wstępnego krycia gramatura 90 m2 151, Narożniki rynnowe szt 7, Obejmy do rur spustowych szt 39, Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 354, Papa termozgrzewalna podkładowa m2 334, Papa t 1, Piasek do zapraw m3 0, Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,50mm o średnicy 10cm m 86, Rynny z blachy powlekanej grubości 0,50mm m 77, Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 1, Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0, Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0, Woda m3 0, Złączki do rur szt 31, Złączki rynny szt 21,090 pomocnicze

16 Zestawienie sprzętu Strona 16/16 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód skrzyniowy do 5t m-g 2,849 2 Środek transportowy m-g 0,835 3 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,273 4 Wyciąg m-g 2,812 6,769

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Łodygowice ul. Kasztanowa 27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY 1 KNR-W 2-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 1603-02 m obmiar = 240 0.579r-g/ r-g 138.9600 0.000 0.00 3.6000 0.000 0.00 0.0960 0.000 0.00 0.0480 0.000 0.00 m 3 0.0048 0.000 0.00 m 3 0.0432

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys Obiekt Budowa ul. Konopnickiej 4 Inwestor ZGM Jastrowie Koszty zakupu "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys ślepy Obiekt Kod CPV 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów Budowa Toruń ul. Łyskowskiego 28 Inwestor Zespół Szkół nr 8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "DOM HARCERZA", ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU

Przedmiar. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY DOM HARCERZA, ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU Przedmiar WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "DOM HARCERZA", ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU Data: 2017-06-20 Budowa: MLODZIEŻOWY DOM KULTURY "DOM HARCERZA" W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Kod CPV 45261000, 45310000 Budowa Urząd Pocztowy Leżajsk, 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 50 Inwestor POCZTA POLSKA S.A. PI w Krakowie - 31-045 - Kraków

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 P R Z E D M I A R NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów i instalacji odgromowej budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62 Kosztorys nakładczy Data: 2016-08-19 Obiekt: Koło, Ul. Toruńska 62 Zamawiający: Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. ul. Asnyka 21 62-600 Koło Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa ul. Kieniewicza 14, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Poziom cen I kw 2014 Koszty zakupu Sporządził Roman Mądry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy prace remontowe dekarskie Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń bud 8 INWESTOR : PAN ZDN

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45453000-7 Budowa Jabłonowo Pomorskie, ul. Kościelna Inwestor Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia...

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia... Strona 1 z 6 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys INWESTORSKI Wykonanie wymiany pokrycia dachowego w Budynku Zakładu Patomorfologii Obiekt Budynek Zakładu Patomorfologii

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Obiekt Konserwacja dachu Przedszkola nr. 4 w Gostyninie Budowa ul. Armii Kraowej 7 Gostynin

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Obiekt Konserwacja dachu Przedszkola nr. 4 w Gostyninie Budowa ul. Armii Kraowej 7 Gostynin Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Budowa ul. Armii Kraowej 7 Gostynin Stawka robocizny PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze (2,00%) 0,00 zł 0,00 zł

Materiały pomocnicze (2,00%) 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0401 0519-0400 Ilość: 1,0000 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych,pierwsza warstwa 16.10 * 14.90 = 239,8900 0,1100 r-g * [ nakład = 26,3879 ] 1.2 KNR 0401 0519-0500 Wartość:

Bardziej szczegółowo

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO wraz z DOCIEPLENIEM PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY w ZESPOLE STAROMIEJSKIM w ZAMOŚCIU. Załącznik Nr 1 do SIWZ 17/ZP/pn/rb/2010. Data: 2010-06-29 Budowa: ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Góra ul. Rzeczna 6 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Wartość: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Wartość z narzutami: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wartość: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Wartość z narzutami: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0401 0519-0600 Ilość: 1,0000 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa 10*14.10 = 141,0000 0,3100 r-g * [ nakład = 43,7100 ] 1.2 KNR 0401 0519-0700 Rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym Kosztorys ofertowy Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa Lokalizacja: Korchów Pierwszy dz. nr 1078 Nazwa i kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE).

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU BUDYNKU PRZY HALI GŁOWNEJ-(DOKOŃCZENIE). Przedmiar robót Data:2010-08-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 22% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 22% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 22% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45111100 Budowa Częstochowa ul. Strażacka 28 Inwestor Urzad Miasta Częstochowa ul. Śląska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W NOWYM TARGU OŚ. TOPOLOWE 3 - POKRYCIE BLACHĄ PŁASKĄ NA RĄBEK STOJĄCY ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 453221000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi.

PRZEDMIAR ROBÓT M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi. PRZEDMIAR ROBÓT 46-10-M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi. Obiekt KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW ŚW WALENTEGO W KONOPISKACH UL. CZĘSTOCHOWSKA 12 Rodzaj robót WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NAD NAWAMI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont dachu nad częścią od ul. Miła 1. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Remont dachu nad częścią od ul. Miła 1. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Dąbrowskiego 151-155/Miła 1/ Botaniczna 2 Obiekt : Budynek mieszkalny Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Adres : ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Narutowicza 25 Roboty dekarskie

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Narutowicza 25 Roboty dekarskie 2010-05-21 Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. Dekana 10 Obiekt: Narutowicza 25 Roboty dekarskie PRZEDMIAR Cena: Narzuty: Koszty pośrednie Zysk Podatek VAT 7,0% Sporządził:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY

KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY Gina Głuchołazy 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Rynek 5 KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU - TJ. WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY NA BLACHODACHÓWKĘ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Podział ceny na składniki BATOREGO 3

Podział ceny na składniki BATOREGO 3 Załącznik 10a BATOREGO 3 Lp. Opis Jedn. jednostk. 1 Rozebranie rynien z blachy nie 2 Rynny dachowe półokrągłe o śr 12 cm - z blachy Ocynkowanej 3 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych okapów,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys POKRYCIE DACHU.

Kosztorys POKRYCIE DACHU. Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT POKRYCIA Obiekt: ul. Bema 6 Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Bema 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

Bardziej szczegółowo

Kosztoreys - NAKŁADCZY

Kosztoreys - NAKŁADCZY Kosztoreys - NAKŁADCZY Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Obłęże gm.kępice Gmina Kępice Biuro Obsługi Inwestora "ABOL: w Bytowie Sporządził Zygmunt Borkowski Bytów sierpień 2010 "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu przybudówki w budynku ieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. A. Struga 76 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

UP Tarnów 1 A C E 2016 Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys

UP Tarnów 1 A C E 2016 Zuzia (C) DataComp (lic. 1208) strona nr: 1. Kosztorys strona nr: 1 Kosztorys 1 Budynek A 1 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 196,900 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,39

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2013-04-064

PRZEDMIAR ROBÓT 2013-04-064 PRZEDMIAR ROBÓT 2013-04-064 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe BUDYNEK KAWIARNI ARTYSTYCZNEJ z pomieszczeniami pomocniczymi przy ul. Rybaki na Skwerze I Dywizji Pancernej WP Warszawie- 45111300-1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera

Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera Obiekt Kod CPV 45212140-9 Budowa Słupsk ul, Dominikańska 5-9 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Świdno Budynek O.S.P. Świdno gm.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu

Przedmiar robót. Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Przedmiar robót Remont dachów w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu Budowa: Warsztaty Szkolne ZSZ Rawicz Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA 1 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa d.1 0519-06 3*(5,7*11,7)+3,7*6,5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk.

Kosztorys inwestorski KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe ul. Strumykowa 25, 65-101 Zielona Góra Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Strumykowa

Bardziej szczegółowo

BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU

BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU KOSZTORYS OFERTOWY Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ. (BUDYNEK NR 1 - SALA GIMNASTYCZNA) I ETAP - DOCIEPLENIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN

KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN KOSZTORYS W WERSJI SZCZEGÓŁOWEJ- PRZEDSZKOLE NADA- RZYN NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : NADARZYN - PRZEDSZKOLE INWESTOR : GMINA NADARZYN ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Nowy Rynek 3 Roboty dekarskie

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Nowy Rynek 3 Roboty dekarskie 2010-05-24 Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. Dekana 10 Obiekt: Nowy Rynek 3 Roboty dekarskie PRZEDMIAR Cena: Narzuty: Koszty pośrednie Zysk Podatek VAT 7,0% Sporządził:

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45410000-4 Tynkowanie 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\piotr.wandas\Moje dokumenty\przetargi\2010 r...

file://c:\documents and Settings\piotr.wandas\Moje dokumenty\przetargi\2010 r... Page 1 of 16 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: nakładczy Obiekt Kod CPV 45000000-7 Inwestor Nadleśnictwo Lipka Stawka robocizny 27.05.2010 r. "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

Kosztorys NAKŁADCZY. Świetlica Wiejska - etap I Obłęże gm.kępice. Biuro Obsługi Inwestora "ABOL: w Bytowie. Bytów sierpień 2010

Kosztorys NAKŁADCZY. Świetlica Wiejska - etap I Obłęże gm.kępice. Biuro Obsługi Inwestora ABOL: w Bytowie. Bytów sierpień 2010 Kosztorys NAKŁADCZY Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Obłęże gm.kępice Gmina Kępice Biuro Obsługi Inwestora "ABOL: w Bytowie Sporządził Zygmunt Borkowski Bytów sierpień 2010 "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. listopad 2015

Przedmiar robót. listopad 2015 Przedmiar robót Obiekt Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych balkonowych wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45420000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45261210-9 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Gostyń

Bardziej szczegółowo

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Budowa: GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN"

DZIAŁ TECHNICZNY SSM CZYN DZIAŁ TECHNICZNY SSM "CZYN" Załącznik nr 7 kosztorys nakładczy Bogusława X 6 Waluta:złoty Identyfikator kosztorysu: Strona południowa - remont pasa podrynnowego Kosztorysowanie FORTE 14.00 Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów Strona 14/14

Tabela elementów Strona 14/14 Tabela elementów Strona 14/14 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem Dach roboty rozbiórkowe i utylizacyjne Pokrycie dachu Instalacja odgromowa Rusztowania Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys Kosztorys Strona

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 0518-04 (16.30*4.50)*2 146.700 146.700 2 KNR-W 4-01 Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy. Budynek UP Cmolas - Roboty remontowo-budowlane dachowe wraz z remontem kominów.

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy. Budynek UP Cmolas - Roboty remontowo-budowlane dachowe wraz z remontem kominów. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Cmolas POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny d/s Nieruchomości w Krakowie Poziom cen IV kwartał 2017 r. - sekocenbud

Bardziej szczegółowo

Slepy Kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy Kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Lubień Urząd Gminy w Lubniu Poziom cen IV kw 2008 Uwaga.Kosztorys zamienny Sporządził Bogusław Solarz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45262522-6 Roboty murarskie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przemurowanie 2 kominów ponad dachem ADRES INWESTYCJI : 41-940 Piekary Śląskie, ul. Maczka 9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU.

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA I DOCIEPLENIE DACHU. Przedmiar robót Data: 2011-11-03 Budowa: KRAKÓW,ULBALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA)

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA) KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA ul. Dowskiego 4/22 tel: 660-882-601 www.tykon.pl KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Roboty rozbiórkowe komórek gospodarczych przy ul. Noakowskiego 6 w Gliwicach Data: 10-01-04 Budowa: 44-100 Gliwice, ul. Noakowskiego 4 Kody CPV: 45110000-1 Obiekt: Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Kosztorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/13, 65-119 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Jastrowie, ul. Kieniewicza 16 Inwestor ZGM w Jastrowiu 64-915, ul. Kieniewicza 9

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:...

Kosztorys. Remont balkonów. Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13. Sprawdzający:... Kosztorys Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Abrahama 13 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji,

Bardziej szczegółowo

WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1. Przedmiar

WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1. Przedmiar WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA 31-33 - 2008 Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1WYMIANA RYNIEN 1.1KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk. ul. S. Leszczyńskiego 7, Słupsk. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Krzysztof Kościelski

PRZEDMIAR ROBÓT. Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk. ul. S. Leszczyńskiego 7, Słupsk. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Krzysztof Kościelski Załącznik nr 2 do zaproszenia Załącznik nr 4 do zaproszenia Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa CZYN Słupsk ul. S. Leszczyńskiego 7, 76-200 Słupsk PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: Remont placu pod altanę

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze (2,00%) 0,00 zł 0,00 zł

Materiały pomocnicze (2,00%) 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0401 0535-0400 Ilość: 1,0000 Rozebranie rynien,rynny z blachy nie nadającej sie do uŝytku MnoŜniki: R = 2,0000 Obmiar [m]: 18*2 = 36,0000 0,1500 r-g * [ nakład = 10,8000 ] 1.2 KNR 0202

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOMINÓW ORAZ POŁACI DACHOWYCH WE WSZYSTKICH SPZOZ ADRES INWESTYCJI : 60-480 POZNAŃ UL.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Zamkowy 3 89-100 Nakło nad Notecią Kosztorys inwestorski Nazwa budowy: Modernizacja elementów budynku położonego w Nakle nad Notecią, ul. Pl. Zamkowy 3 Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA)

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA) KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA ul. Dowskiego 4/22 tel: 660-882-601 www.tykon.pl KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : reont pokrycia 1/2 dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Ul. Łokietka 22 w Szczecinie (Lokal uŝytkowy ) INWESTOR : ZBiLK R-10 ADRES INWESTORA : SZCZECIN ul. Łokietka 22

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie Przedmiar Data: 2009-10-16 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Zamawiający: Gminne Centrum Kultury w Żabnie 33-240 Żabno uul. Jagiełły 16 Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Starostwo Powiatowe, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos

Bardziej szczegółowo

"NAKŁADCZY" Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

NAKŁADCZY Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 "NAKŁADCZY" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Tynkowanie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45332300-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5

Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5 Pracownia Projektowa Jerzy Hungendorfer, 15-666 Białystok ul. Szarych Szeregów 5A/5 PRZEDMIAR ROBÓT DOCIEPLENIE DACHU NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń budynku biurowego PWiK w Suwałkach ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Obiekt Kod CPV Adres Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne ul.biskupska 6c, 33-130 Radłów Gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI KOSZTORYS INWESTORSKI : Remont dachu - wykonanie pokrycia z papy zgrzewalnej : 64-920 Piła ul. Malczewskiego 4 INWESTOR : Miejski Zakład gospodarki Mieszkaniowej w Pile

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIE DACHOWEGO W BLOKU MIESZKALNYM NR 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin INWESTOR : ZESPÓŁ PIESNI I TAŃCA " ŚLĄSK " IM. ST. HADYNY ADRES

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł

Materiały pomocnicze (1,50%) 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0202 1611-0300 Ilość: 1,0000 Rusztowania ramowe warszawskie, jednokolumnowe o wysokości do 8 m.-przy przybudówce z WC Obmiar [szt.]: 1,0000 3,2800 r-g * [ nakład = 3,2800 ] Materiały

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt Rodzaj robót Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe BUDYNEK MIESZKALNY - ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWEK BUDYNKU MIESZKALNEGO Roboty Budowlane Gdynia ul. Promienna 4

Bardziej szczegółowo

Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. "Moje Miasto Słupsk" SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Więcek DATA OPRACOWANIA :

Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. Moje Miasto Słupsk SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Więcek DATA OPRACOWANIA : Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. "Moje Miasto Słupsk" KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja dachu biurowca AWi 1 ADRES INWESTYCJI : Słupsk ul. Prusa 6 AWi 1 INWESTOR : PGM s z o.o.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZUT/ATT/ /2018/EW Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2b Szczecin Al.

Znak sprawy ZUT/ATT/ /2018/EW Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Załącznik nr 2b Szczecin Al. Znak sprawy ZUT/ATT/231-111/2018/EW Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Załącznik nr 2b Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku Starej Chemii ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku przy ul. Mazurskiej 14 oficyna ADRES INWESTYCJI : ul. Mazurska 14 oficyna, Szczecin

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont elewacji tylnej (od strony dziedzińca) Budowa: Kraków ul. Zacisze 5 Obiekt: Budynek usługowy Zamawiający: Małopolski Urząd Wjewódzki Kraków ul. Basztowa 22 w imieniu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie Krzysztof Konieczny 73-110 Stargard Szczeciński ul. Jugosłowiańska 37C/5 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PKP S.A. N GDAŃSK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK KOEJOWA 6 B INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Podgórska Biblioteka Publiczna

Przedmiar. Podgórska Biblioteka Publiczna Przedmiar Data: 2011-08-08 Budowa: Kraków ul. Powroźnicza 2 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45215500-2 Obiekty uŝyteczności społecznej Obiekt: Malowanie dachów z drobnymi naprawami Zamawiający: Kraków

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek A Oddział Rehabilitacji - Remont dachu ADRES INWESTYCJI : 63-4 Ostrów Wielkopolski ul. 3-Maja 35 INWESTOR : Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Oddziały przy ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : 3/14. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : 3/14. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ZABEZPIECZENIE DACHU NASTAWNI RAMOWEJ WR1 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK WRZESZCZ INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

a. ELEMENT : Roboty dekarskie

a. ELEMENT : Roboty dekarskie Budowa : Szkoła Podstawowa w Golicach Obiekt : Budynek Dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną Adres : 69-100 Słubice ul. Słubicka 1 WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU Stawka roboczogodziny R-g :... zł /

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Roboty remontowe i renowacyjne Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki

Przedmiar robót Roboty remontowe i renowacyjne Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 4522320-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki Adres obiektu budowlanego: Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45000000-7, ROBOTY, BUDOWLANE Budowa Szkółka Okalice Inwestor Nadleśnictwo Cewice W. Witosa 39 Sporządził Adam

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. "AN BUD" Zakład InŜynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13

KOSZTORYS NAKŁADCZY. AN BUD Zakład InŜynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13 "AN BUD" Zakład InŜynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45410000-4 Tynkowanie NAZWA

Bardziej szczegółowo

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Zeromskieo 42-44 remont dachu PM file:///e:/żerpmskieo%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Strona 1 z 7 Wspólnota mieszkaniowa Żeromskieo 42-44 Sikorskieo 82a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Powiat Gryfiński Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4

Przedmiar. Powiat Gryfiński Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4 Powiat Gryfiński 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4 Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku sali gimnastycznej SOSW w Chojnie ADRES INWESTYCJI : 74-500 Chojna, ul. Podmurze 4 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Konstanty Lemański. Słupsk czerwiec 2015 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Konstanty Lemański. Słupsk czerwiec 2015 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny - Wykonanie wzmocnienia ścian łączących dobudówkę z budynkiem za pomocą ściągów stalowych Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Budowa

Bardziej szczegółowo