Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt Rodzaj robót Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe BUDYNEK MIESZKALNY - ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWEK BUDYNKU MIESZKALNEGO Roboty Budowlane Gdynia ul. Promienna 4 Gmina Miasta Gdynia i Administracja Budynków Komunalnych nr. 4 ul.warszawska 67a Gdynia Usługi Budowlane Grzembowski Andrzej Sporządził Andrzej Grzembowski Reda, 5 października 2017 r.

2 Rodos [12434] Strona 2/13 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik 1 KNR /03 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia i elementów zewnętrznych Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych 2 KNR /03 3 KNR /02 4 KNR /01 5 KNR /01 6 KNR /02 (dopłata 8x) 7 KNR /11 8 KNR /12 (dopłata 19x) 1,20*(11,0+2,50+0,80) m2 17,16 Rozebraniefurtki z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych razem m2 17,16 1,20*1,0 m2 1,2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej razem m2 1,2 (2,10+2,30)*0,5*2,0+1,0*(8,0+5,0)+1,0*6,0 m2 23,4 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem razem m2 23,4 1,03*4,11 m2 4,233 Rozebranie ręczne opasek i fragmentów betonu o grubości 12cm razem m2 4,233 3,60*2,20+0,30*4,83+2,20*1,0*0,5+(0,50+1,0)*0,5*2,10+1,20*2,09+0,30*(2,0+4,50) m2 16,502 Rozebranie ręczne podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 12cm razem m2 16,502 16,502 m2 16,502 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km razem m2 16,502 17,16*0,01+1,20*0,03+23,40*0,07+4,233*0,06+16,502*0,20*1,3 m3 6,39 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - na wysypisko razem m3 6,39 6,39 m3 6,39 9 Utylizacja gruzu - opłata za wysypisko razem m3 6,39 10 KNR /04 11 KNR /05 (dopłata 2x) 12 KNR /04 13 KNR /06 6,39*2,2 t 14,058 razem t 14, Rozebranie przybudówki 1 e Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych 5,65*2,02 m2 11,413 razem m2 11,413 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych 11,413 m2 11,413 razem m2 11,413 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2,02+5,65+2,02+1,06 m 10,75 razem m 10,75 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2,40 m 2,4 razem m 2,4

3 Rodos [12434] Strona 3/13 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik 14 KNR /02 Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk 15 KNR /06 16 KNR /04 17 KNR /02 18 KNR /01 19 KNR /07 20 KNR /07 21 KNR /02 22 KNR /06 23 KNR /02 24 KNR /02 25 KNR /02 26 KNR /07 27 KNR /11 11,413 m2 11,413 Rozbiórki więźb dachowych prostych razem m2 11,413 11,413 m2 11,413 Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych razem m2 11,413 5,41*1,78 m2 9,63 Wyjęcie ościeżnic o powierzchni od 1 do 2m2 ze ścian drewnianych - drzwi razem m2 9,63 1,0 szt 1 Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1m2 ze ścian drewnianych razem szt 1 1,0 szt 1 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej razem szt 1 5,41*1,78 m2 9,63 Zerwanie posadzki cementowej razem m2 9,63 9,63 m2 9,63 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm razem m2 9,63 0,20*9,63 m3 1,926 Rozebranie ścian zewnętrznych z dwóch warstw desek otynkowanych razem m3 1,926 1,85*(2,40+1,08)+(2,40+1,85)*0,5*5,65 m2 18,444 2,0*(1,78+5,65) m2 14,86 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III razem m2 33,304 0,50*0,60*(1,85+5,65+2,02+1,06) m3 3,174 Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu razem m3 3,174 0,25*0,40*(1,85+5,65+2,02+1,06) m3 1,058 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III razem m3 1,058 3,174 m3 3,174 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych - zasypanie dowiezionym piaskiem usuniętych fundamentów razem m3 3,174 1,058 m3 1,058 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - papa razem m3 1,058 11,413*0,02*1,2 m3 0,274

4 Rodos [12434] Strona 4/13 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik 28 KNR /12 (dopłata 19x) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - na wysypisko razem m3 0,274 0,274 m3 0, Utylizacja papy - opłata za wysypisko razem m3 0, KNR /11 31 KNR /12 (dopłata 19x) 0,274*1,6 t 0,438 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 10,75*0,10*0,10+2,40*0,10*0,10+11,413*0,025+28,25*0,10*0,10+9,63*0,25*1,3+9,63*0,025+33, 304*0,15+1,058*1,3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - na wysypisko razem t 0,438 m3 10,441 razem m3 10,441 10,441 m3 10, Utylizacja gruzu - opłata za wysypisko razem m3 10, KNR /04 34 KNR /05 (dopłata 2x) 35 KNR /04 36 KNR /02 37 KNR /06 38 KNR /04 39 KNR /01 40 KNR /05 10,441*1,6 t 16,706 razem t 16, Rozebranie przybudówki 1 d Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych 5,62*3,05+2,09*3,50 m2 24,456 razem m2 24,456 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych 24,456 m2 24,456 razem m2 24,456 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2,08+2,40+3,05 m 7,53 razem m 7,53 Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk 24,456 m2 24,456 razem m2 24,456 Rozbiórki więźb dachowych prostych 24,456 m2 24,456 razem m2 24,456 Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych 3,21*5,20+2,88*1,90 m2 22,164 razem m2 22,164 Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 2m2 ze ścian drewnianych - okna i drzwi 2+1 szt 3 razem szt 3 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2,88*1,90 m2 5,472 razem m2 5,472

5 Rodos [12434] Strona 5/13 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik 41 KNR /06 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów - z płyty twardej 42 KNR /02 43 KNR /04 44 KNR /04 45 KNR /01 46 KNR /06 47 KNR /02 48 KNR /02 49 KNR /02 50 KNR /07 51 KNR /11 52 KNR /12 (dopłata 19x) 3,21*5,20 m2 16,692 Rozebranie podłóg białych na półwpust razem m2 16,692 22,164 m2 22,164 Rozebranie legarów razem m2 22,164 3,21*7+2,0*5 m 32,47 Rozebranie słupków pod legary podłogowe z cegły na zaprawie cementowej razem m 32,47 0,25*0,25*0,30*(14+10) m3 0,45 Rozebranie kominów wolno stojących razem m3 0,45 0,42*0,37*2,90+0,43*0,37*2,90 m3 0,912 Rozebranie ścian zewnętrznych z dwóch warstw desek otynkowanych razem m3 0,912 (2,26+2,07)*0,5*3,21 m2 6,95 2,07*(5,20+1,99+3,05) m2 21,197 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III razem m2 28,147 0,50*0,60*(3,05+2,07+2,09) m3 2,163 Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu razem m3 2,163 0,25*0,40*(3,05+2,078+2,09) m3 0,722 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III razem m3 0,722 2,163 m3 2,163 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych - zasypanie dowiezionym piaskiem usuniętych fundamentów razem m3 2,163 0,722 m3 0,722 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - papa razem m3 0,722 24,456*0,02*1,2 m3 0,587 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - na wysypisko razem m3 0,587 0,587 m3 0, Utylizacja papy - opłata za wysypisko razem m3 0, KNR /11 0,587*1,6 t 0,939 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km razem t 0,939

6 Rodos [12434] Strona 6/13 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik 55 KNR /12 (dopłata 19x) 7,53*0,10*0,10+24,456*0,025+1,10*1,50*0,3+1,42*1,50*0,03+0,90*2,0*0,03+47,60*0,10*0,10+2 2,164*0,025 5,472*0,007*1,2+16,692*0,007*1,2+22,164*0,035+32,47*0,10*0,10+0,450*1,3+0,912*1,3+6,95* 0,10+21,197*0,20 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - na wysypisko m3 2,33 m3 7,992 razem m3 10,322 10,322 m3 10, Utylizacja gruzu - opłata za wysypisko razem m3 10, KNR /04 58 KNR /05 (dopłata 2x) 59 KNR /04 60 KNR /03 61 KNR /04 62 KNR /02 63 KNR /06 64 KNR /04 65 KNR /05 66 KNR /06 67 KNR /02 10,322*1,6 t 16,515 razem t 16, Rozebranie przybudówki 1 c Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych 1,54*2,85+4,35+5,09+0,30*5,89 m2 15,596 razem m2 15,596 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych 15,596 m2 15,596 razem m2 15,596 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2,90 m 2,9 razem m 2,9 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - okno 1,0 szt 1 razem szt 1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - drzwi i okno 1+2 szt 3 razem szt 3 Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk 15,596 m2 15,596 razem m2 15,596 Rozbiórki więźb dachowych prostych 15,596 m2 15,596 razem m2 15,596 Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych 0,58*1,44+1,53*1,44+0,59*(1,15+2,24)+0,98*3,71+2,25*3,46 m2 16,459 razem m2 16,459 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,46*2,25+3,71*0,98+0,59*(2,24+1,15)+0,85*1,44 m2 14,645 razem m2 14,645 Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów - z paneli 1,43*1,44 m2 2,059 razem m2 2,059 Rozebranie podłóg białych na półwpust

7 Rodos [12434] Strona 7/13 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik 68 KNR /04 16,456 m2 16,456 Rozebranie słupków pod legary podłogowe z cegły na zaprawie cementowej razem m2 16, KNR /03 70 KNR /02 71 KNR /02 72 KNR /06 73 KNR /11 74 KNR /12 (dopłata 19x) 0,25*0,25*0,30*( ) m3 0,6 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej razem m3 0,6 2,42*3,71 m2 8,978 Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej razem m2 8,978 2,19*1,50 m2 3,285 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej razem m2 3,285 0,28*2,42*(4,05+2,10+1,44+2,80+2,50+3,30) m3 10,97 Rozebranie ścian zewnętrznych z dwóch warstw desek otynkowanych razem m3 10,97 2,47*2,70+(2,47+2,03)*0,5*3,51 m2 14,567 1,99*2,70+2,03*2,70 m2 10,854 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - papa razem m2 25,421 15,596*0,02*1,2 m3 0,374 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - na wysypisko razem m3 0,374 0,374 m3 0, Utylizacja papy - opłata za wysypisko razem m3 0, KNR /11 77 KNR /12 (dopłata 19x) 0,374*1,6 t 0,598 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km razem t 0,598 2,90*0,10*0,10+0,80*2,0*0,03*3+15,596*0,025+0,10*0,10*(4,35*8+1,54*5)+16,459*0,025 m3 1,399 14,645*0,007*1,2+62,203*0,07+0,10*0,10*(3,50*9+1,44*4)+0,60*1,3+10,970*1,3+8,978*0,15*1, 3+3,285*0,10*1,3+2,317*1,3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - na wysypisko m3 25,081 razem m3 26,48 26,480 m3 26,48 78 Utylizacja gruzu - opłata za wysypisko razem m3 26,48 79 KNR /02 80 KNR /04 26,480*1,8 t 47,664 razem t 47, Rozebranie przybudówki 1 b Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - blacha falista 6,63*2,14 m2 14,188 razem m2 14,188 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych 4,01*2,90 m2 11,629

8 Rodos [12434] Strona 8/13 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik 81 KNR /05 (dopłata 2x) Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych razem m2 11, KNR /01 83 KNR /02 84 KNR /06 85 KNR /04 86 KNR /02 87 KNR /02 88 KNR /02 89 KNR /02 90 KNR /07 91 KNR /11 92 KNR /12 (dopłata 19x) 11,629 m2 11,629 Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 2m2 ze ścian drewnianych - drzwi razem m2 11,629 2 szt 2 Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk razem szt 2 11,629 m2 11,629 Rozbiórki więźb dachowych prostych razem m2 11,629 11,629 m2 11,629 Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych razem m2 11,629 2,69*3,51 m2 9,442 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm - posadzka razem m2 9,442 0,20*2,87*3,70 m3 2,124 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III razem m3 2,124 0,50*0,60*(3,05+2,07+2,09) m3 2,163 Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu razem m3 2,163 0,25*0,40*(3,05+2,078+2,09) m3 0,722 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III razem m3 0,722 2,163 m3 2,163 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych - zasypanie dowiezionym piaskiem usuniętych fundamentów razem m3 2,163 0,722 m3 0,722 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - papa razem m3 0,722 11,629*0,02*1,2 m3 0,279 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - na wysypisko razem m3 0,279 0,279 m3 0, Utylizacja papy - opłata za wysypisko razem m3 0, KNR /11 0,279*1,6 t 0,446 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km razem t 0,446

9 Rodos [12434] Strona 9/13 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik 95 KNR /12 (dopłata 19x) 0,80*2,0*0,03*2+11,629*0,025+0,10*0,10*2,90*6+9,442*0,025+2,124*1,3+19,567*0,19*1,2+10, 854*0,10*1,2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - na wysypisko m3 9,322 razem m3 9,322 9,322 m3 9, Utylizacja gruzu - opłata za wysypisko razem m3 9,322 9,322*1,6 t 14,915 razem t 14,915

10 Rodos [12434] Strona 10/13 Spis działów przedmiaru robót Nr Opis 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia i elementów zewnętrznych 2. Rozebranie przybudówki 1 e 3. Rozebranie przybudówki 1 d 4. Rozebranie przybudówki 1 c 5. Rozebranie przybudówki 1 b

11 Rodos [12434] Strona 11/13 Zestawienie robocizny Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Cieśle gr.ii r-g 57,946 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.ii r-g 0,216 Robotnicy gr.i r-g 409,158 Robotnicy gr.ii r-g 38,866 Razem 506,186

12 Rodos [12434] Strona 12/13 Zestawienie materiałów Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm m3 2,703 Razem Materiały pomocnicze Ogółem

13 Rodos [12434] Strona 13/13 Zestawienie sprzętu Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Samochód samowyładowczy pow t (1) m-g 56,965 Razem 56,965

14 Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt Rodzaj robót Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe BUDYNEK MIESZKALNY - ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWEK - OGRODZENIE NA GRANICY Roboty Budowlane Gdynia ul. Promienna 4 Gmina Miasta Gdynia i Administracja Budynków Komunalnych nr. 4 ul.warszawska 67a Gdynia Usługi Budowlane Grzembowski Andrzej Sporządził Andrzej Grzembowski Reda, 5 października 2017 r.

15 Rodos [12434] Strona 2/6 Tabela przedmiaru robót BUDYNEK MIESZKALNY - ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWEK - OGRODZENIE NA GRANICY Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Mnożnik 1 KNR /11 1. Ogrodzenie na granicy posesji Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o średnicy 70mm 22,50 m 22,5 razem m 22,5

16 Rodos [12434] Strona 3/6 Spis działów przedmiaru robót BUDYNEK MIESZKALNY - ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWEK - OGRODZENIE NA GRANICY Nr Opis 1. Ogrodzenie na granicy posesji

17 Rodos [12434] Strona 4/6 Zestawienie robocizny BUDYNEK MIESZKALNY - ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWEK - OGRODZENIE NA GRANICY Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Betoniarze gr.ii r-g 12,659 Malarze gr.ii r-g 3,002 Robotnicy gr.i r-g 34,81 Razem 50,471

18 Rodos [12434] Strona 5/6 Zestawienie materiałów BUDYNEK MIESZKALNY - ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWEK - OGRODZENIE NA GRANICY Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,855 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,614 Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego 1x19 - fi 5 mm kg 25,2 Siatka ogrodzeniowa powlekana tworzywem z drutu ocynkowanego o średnicy do fi 3,6 mm m2 35,1 Słupek stalowy ogrodzeniowy z rur stalowych kg 95,4 Uchwyty metalowe kg 3,6 Razem Materiały pomocnicze Ogółem

19 Rodos [12434] Strona 6/6 Zestawienie sprzętu BUDYNEK MIESZKALNY - ROZBIÓRKA PRZYBUDÓWEK - OGRODZENIE NA GRANICY Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Środek transportowy m-g 0,14 Razem 0,14

Przedmiar robót. Bydgoszcz kwiecień 2015

Przedmiar robót. Bydgoszcz kwiecień 2015 Przedmiar robót Obiekt Budowa UL. PLAC ZAMKOWY 4 NAKŁO NAD NOTECIĄ DZIAŁKA NR 2068/4, 2068/5, 2069/5 Inwestor NAKIELSKA ADMINISTARACJA DOMÓW MIEJSKICH SP. Z O.O., UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 7A/1 NAKŁA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych

Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych Załącznik do kosztorysu opis i widok ogrodzenia i bram

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. 24 maj 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa Leśniczówka Wrzeście gm. Słupsk Inwestor Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka ul. Słupska 25, 76-270 Ustka Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. m 15,600 rzeczowych KNR *3,90 15,600 3 wg nakładów rzeczowych KNR

Przedmiar robót. m 15,600 rzeczowych KNR *3,90 15,600 3 wg nakładów rzeczowych KNR 2018-08-22 Przedmiar robót Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych realizowanych w kompleksach wojskowych przy ul. Szubińskiej 105 i ul. Rynkowskiej 1 w Bydgoszczy Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk dz. nr 17-170/4, 17-170/1 w Jabłonowie Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3/06/2017. Koszty zakupu oraz zysk i koszty pośrednie ujęte w cenie elementów wyposażenia. Sporządził mgr inż.

Przedmiar 3/06/2017. Koszty zakupu oraz zysk i koszty pośrednie ujęte w cenie elementów wyposażenia. Sporządził mgr inż. Przedmiar 3/06/2017 Obiekt Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci 45112723-9 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia

Przedmiar robót. Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia Przedmiar robót Remont ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia Obiekt Kod CPV 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń Budowa Tworkowa dz. nr. 369, 370/1, 370/2 Inwestor Gmina Czchów32-860 Czchów, ul. Rynek 12 Biuro

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Roboty rozbiórkowe komórek gospodarczych przy ul. Noakowskiego 6 w Gliwicach Data: 10-01-04 Budowa: 44-100 Gliwice, ul. Noakowskiego 4 Kody CPV: 45110000-1 Obiekt: Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. "AN BUD" Zakład InŜynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13

KOSZTORYS NAKŁADCZY. AN BUD Zakład InŜynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13 "AN BUD" Zakład InŜynieryjno Budowlany 93 403 Łódź ul. Woźnicza 13 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45410000-4 Tynkowanie NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 1/04/2015 ofertowy

Kosztorys 1/04/2015 ofertowy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 1/04/2015 ofertowy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Leśnictwo Karczewnik

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Ilość. Kosztorys Rozbiórka budynku przy ul. Jagiełły 22 w Oświęcimiu. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. stalowych, rozebranie

Numer Podstawa Opis Ilość. Kosztorys Rozbiórka budynku przy ul. Jagiełły 22 w Oświęcimiu. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. stalowych, rozebranie Numer Podstawa Opis Ilość Kosztorys Rozbiórka budynku przy ul. Jagiełły 22 w Oświęcimiu. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1,1 KNR 225/309/1 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE OGRODZENIA SYSTEMOWEGO SZKOŁY OD STRONY UL. TRYBUNALSKIEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Budowa Chodniki od strony zach., płd. i płd.-wsch.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Łodygowice ul. Kasztanowa 27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 22% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 22% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 22% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45111100 Budowa Częstochowa ul. Strażacka 28 Inwestor Urzad Miasta Częstochowa ul. Śląska

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy modernizacji nawierzchni chodnika Lokalizacja Chodnik wokół działki gruntu nr ewid. 8-1413

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. im. Noblistów Polskich Słupsk ul. Szczecińska Słupsk ul.banacha 10A/22. mgr inż. Grzegorz Lachowicz

Przedmiar robót. im. Noblistów Polskich Słupsk ul. Szczecińska Słupsk ul.banacha 10A/22. mgr inż. Grzegorz Lachowicz Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe OGRODZENIE POSESJI NA COKOLE BETONOWYM Ramy z demontażu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr im. Noblistów Polskich 76-200 Słupsk ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

(KOSZTORYS OFERTOWY)

(KOSZTORYS OFERTOWY) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbiórka budynku przy ul. Grochowej 33 w Kielcach -1- DRUK NR 3 PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS OFERTOWY) Kielce listopad - 2006 rok 1 CPV 45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Rozbiórka budynku gospodarczego,kołbaskowo, dz. nr 179/2

Przedmiar Robót. Rozbiórka budynku gospodarczego,kołbaskowo, dz. nr 179/2 Przedmiar Robót Data: 2011-09-22 Obiekt: Budynek gospodarczy Zamawiający: Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo Kosztorys opracowali: Maciej Korczak,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Tabela

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy (szczegółowy) Przebudowa stropu pod patio w głównej siedzibie WIOŚ w Warszawie - roboty budowlane

Kosztorys Ofertowy (szczegółowy) Przebudowa stropu pod patio w głównej siedzibie WIOŚ w Warszawie - roboty budowlane Roboty przygotowawcze 1 KNR 2-25 0307/01 Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych, wys.1,6m 80*1,6 m2 128 m2 128 0,00 0,00 Betoniarze gr.ii r-g 0,23 0,00 0,00 Malarze gr.ii r-g 0,09

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. 1. Roboty budowlane zewnętrzne

PRZEDMIAR. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych. 1. Roboty budowlane zewnętrzne PRZEDMIAR Roboty budowlane w Instytucie Łączności w Gdańsku Lp. Kod pozycji przedmiaru Nr specyfikacji technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Roboty budowlane zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. P 152 Remont tarasu

Przedmiar. P 152 Remont tarasu Przedmiar Budowa: Przedszkole nr 152, Kraków os. Piastów 10 Obiekt: Kraków os. Piastów 10 Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków ul. Ułanów 9 Kosztorys opracowali: J.Masłowski,...

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Urząd Miasta Obiekt : Osłony śmietnikowe Inwestor : Miasto Kostrzyn n.o ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn n.o Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Kolorowe przedszkola w Gminie Świdwin

Kosztorys ofertowy Kolorowe przedszkola w Gminie Świdwin Wartość kosztorysowa 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Kosztorys ofertowy Kolorowe przedszkola w Gminie Świdwin Obiekt Budowa Inwestor część działki nr 146/4, obręb Lekowo, Gm. Świdwin Gmina Świdwin,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Urząd Miasta Obiekt : Osłony śmietnikowe Inwestor : Miasto Kostrzyn n.o ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn n.o Inwestor : Wykonawca :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI WJAZDOWYMI I FURTKAMI

Przedmiar robót WYMIANA OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI WJAZDOWYMI I FURTKAMI Przedmiar robót WYMIANA OGRODZENIA WRAZ Z BRAMAMI WJAZDOWYMI I FURTKAMI Budowa: W GLIWICACH Obiekt lub rodzaj robót: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 Lokalizacja: 44-100 GLIWICE, UL. MŁODYCH PATRIOTÓW 10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Roboty rozbiórkowe ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul.leczkowa 20 INWESTOR : Politechnika Gdańska ADRES INWESTORA : Gdańsk ul.narutowicza 11/12 DATA OPRACOWANIA : 13.03.2012 Poziom cen : WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Przedmiar robót Kosztorys Inwestorski Obiekt OŚRODEK OPIEKUŃCZY DLA PRZEWLEKLE CHORYCH - IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SZCZYTY I FRONT BUDYNKU Rodzaj robót Roboty Budowlane Lokalizacja Gdynia ul. Bosmańska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Modernizacja chodnika do budynku edukacji leśnej Obiekt Budowa Piła ul.kalina Inwestor Nadleśnictwo Kaczory ul.kościelna 17

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar Robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS rozbiórka komórek

KOSZTORYS rozbiórka komórek Rozbiórka komórek podwórko za Rossmanem KOSZTORYS rozbiórka komórek DATA OPRACOWANIA: 16.07.2019 WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: PODATEK VAT: OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: SŁOWNIE: zero

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czchów 4 kwiecień 2012 r.

Przedmiar robót. Czchów 4 kwiecień 2012 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Budowa Jurków dz. nr. 352, 353/6, 353/13, 353/14 Inwestor Gmina Czchów, 32-860 Czchów, ul. Rynek 12 Sporządził

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/ZORD/2018

Przedmiar robót 2/ZORD/2018 Przedmiar robót 2/ZORD/2018 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Remont pomieszczeń, daszków i ogrodzeń stacji diagnostycznej ul. Batalonów Chłopskich 38 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a Przedmiar robót Data: 2010-10-23 Budowa: ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ( kosztorys ślepy )

Przedmiar robót ( kosztorys ślepy ) Przedmiar robót ( kosztorys ślepy ) 17 Roboty różne 122 KNR 4-01 0535-04-040 Rozebranie rynien 156,00 m 14,8+46,2+12,0+7,8+15,4+14,8+16,7+13,8+5,7+8,8 156,00 123 KNR 4-01 0535-06-040 Rozebranie rur spustowych

Bardziej szczegółowo

2011- "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

2011- Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Wymiana ogrodzenia Obiekt Budowa Inwestor Poziom cen Budynek mieszkalny - roboty ogólnobudowlane Kalina Nadleśnictwo Kaczory

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S N A K Ł A D C Z Y /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S N A K Ł A D C Z Y /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2014-07-02 Budowa: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO, KOŁO, UL. KS. SERAFINA OPAŁKI 18 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45442100-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku parterowego gospodarczego w podwórzu posesji ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Jagiellonska 22 INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI 03/2017

KOSZTORYS INWESTORSKI 03/2017 Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Zatwierdzam: KOSZTORYS INWESTORSKI 03/2017 Obiekt Budowa 16-400 Suwałki ul. Noniewicza Inwestor Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g

Bardziej szczegółowo

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK Szegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Polna 32 Obiekt: Roboty brukarskie Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Polna 32 dnostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - ZEROWY

KOSZTORYS INWESTORSKI - ZEROWY KOSZTORYS INWESTORSKI - ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA KOMINA PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 ADRES INWESTYCJI : ul. Farbiarska 51/57, Tomaszów Maz., działka nr ewid. 786 INWESTOR : GMINA MIASTO TOMASZÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Siedlecka 10, Bydgoszcz, tel fax mgr inż. Jarosław Paszek. Bydgoszcz 16 sierpień 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Siedlecka 10, Bydgoszcz, tel fax mgr inż. Jarosław Paszek. Bydgoszcz 16 sierpień 2011 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45000000-7 - Roboty budowlane ul. Abramowskiego 19, 71-104 Szczecin Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie ul. Gen. W. Siekorskiego 3 70-323 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - ZADANIE 2 - ZAŁĄCZNIK NR 8 B - izolacja ścian zewnętrznych

PRZEDMIAR - ZADANIE 2 - ZAŁĄCZNIK NR 8 B - izolacja ścian zewnętrznych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Szczecin, al. Piastów 17 PRZEDMIAR - ZADANIE 2 - ZAŁĄCZNIK NR 8 B - izolacja ścian zewnętrznych NAZWA INWESTYCJI : Remont Domu Studenta Nr 1 ZUT

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski - Zagospodarowanie centrum wsi Męcina poprzez utwardzenie placu przed kościołem i remont chodnika

Kosztorys inwestorski - Zagospodarowanie centrum wsi Męcina poprzez utwardzenie placu przed kościołem i remont chodnika P R Z E D M I A R R O B Ó T Kosztorys inwestorski - Zagospodarowanie centrum wsi Męcina poprzez utwardzenie placu przed kościołem i remont chodnika Data: 2010-02-09 Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka w

Bardziej szczegółowo

Rodos [10681] Strona 2/9 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Rodos [10681] Strona 2/9 Tabela przedmiaru robót Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Lokalizacja Spółdzielczy Dom Kultury w Piekarach Śląskich przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1 Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich Rodos 7.0.14 [10681] Strona 2/9 1 KNR-W

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie terenu Szkoły ADRES INWESTYCJI : Nowy Nakwasin INWESTOR : Gmina Koźminek ADRES INWESTORA : 62-840 Koźminek ul. Kościuszki BRANŻA : budowlana KOD CPV 45214210-5,

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45410000-4 Tynkowanie 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 6a

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 6a Przedmiar robót Data: 2010-10-21 Budowa: ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY

Bardziej szczegółowo

Element: ROZBIÓRKA ELEMENTÓW METALOWYCH

Element: ROZBIÓRKA ELEMENTÓW METALOWYCH Str. 1 1. Element: ROZBIÓRKA ELEMENTÓW METALOWYCH 1. 1. KNR 04-04-0506-0400 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 7.50*3.80*1.07*2 60.99 24.0*16.0*1.07*2 821.76 5.0*16.0*1.07*2

Bardziej szczegółowo

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: Z.P. Kosztorys uproszczony :588a DPS Łanowa 41b CZĘŚĆ II oferent.

ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: Z.P. Kosztorys uproszczony :588a DPS Łanowa 41b CZĘŚĆ II oferent. Elementy scalone nazwa elementu wartość elementu wyburzenia i rozbiórki 0.00 roboty murarskie 0.00 stolarka drzwiowa wewnętrzna 0.00 izolacja fundamentów 0.00 roboty inne 0.00 cały kosztorys 0.00 strona

Bardziej szczegółowo

"NAKŁADCZY" Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

NAKŁADCZY Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 "NAKŁADCZY" Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Tynkowanie 45443000-4 Roboty elewacyjne 45332300-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - Przedmiar robót

Kosztorys - Przedmiar robót Kosztorys - Przedmiar robót Obiekt Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Budowa placu manewrowego z 8 stanowiskami postojowymi. Budowa Bydgoszcz ul. Cieplicka 5. Inwestor Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Adres

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski 1/1/2014r. MSW Kołobrzeg / aktualizacja /

Kosztorys inwestorski 1/1/2014r. MSW Kołobrzeg / aktualizacja / Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski 1/1/2014r. MSW Kołobrzeg / aktualizacja / Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MSWIA W KOŁOBRZEGU (Nawierzchnie utwardzone-

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : SZPITAL w CZERWONEJ GÓRZE INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha. ul. Wańkowicza 60/12, Wrocław

PRZEDMIAR. Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha. ul. Wańkowicza 60/12, Wrocław Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha ul. Wańkowicza 60/, 54-6 Wrocław Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Jastrowie, ul. Kieniewicza 16 Inwestor ZGM w Jastrowiu 64-915, ul. Kieniewicza 9

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa 45000000-7 - Roboty budowlane Koszalin ul. Zwycięstwa 1A Poziom cen IV kw. 2016 Koszty zakupu Sporządził inż.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Izolacja fundamentów. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Izolacja fundamentów. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Budynek wielorodzinny Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Adres : Poznań, ul. Wielka 23 Wykonawca :... Adres :... Wartość

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji Pawilonu D - Przychodni Rejonowej Rodzaj robót: Inwestor: Roboty budowlane.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Przedszkole Samorządowe nr. 179 w Krakowie przy ul. Sanocka 4

Kosztorys inwestorski. Przedszkole Samorządowe nr. 179 w Krakowie przy ul. Sanocka 4 Kosztorys inwestorski Budowa: Remont tarasu i wykonanie muru oporowego Inwestor: ZEO w Krakowie Stawka r-g: 10,00 zł Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - "ŚLEPY"

KOSZTORYS NAKŁADCZY - ŚLEPY Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: KOSZTORYS NAKŁADCZY - "ŚLEPY" Obiekt MODERNIZACJA TERENU WOKÓŁ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W MIEJSCOWOŚCI BRACIEJÓWKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty na odcinku Baszta Kurza Stopka do końca

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty na odcinku Baszta Kurza Stopka do końca PRZEDMIAR ROBÓT Roboty na odcinku Baszta Kurza Stopka do końca Obiekt Kod CPV 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne 45.22.35.00 - Konstrukcje z betonu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY.

Przedmiar robót. Kompleksowy remont zaplecza sali gimnastycznej - roboty budowlane - ETAP 1 - STAN SUROWY. Przedmiar robót STAN SUROWY. Budowa: S.P. nr 2 Obiekt lub rodzaj robót: SZKOŁA PODSTAWOWA Lokalizacja: Kraków ul Strzelców nr 5 A Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-10-09

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Budowa: Ogrodzenie Obiekt: Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Dolnej Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska ul.rynek Nr 34 ; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont tarasu. Data: Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Remont tarasu. Data: Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach. Sprawdzający: Przedmiar robót Remont tarasu Data: 2012-08-06 Budowa: Przedszkole nr 112 Obiekt: Kraków os. Na Wzgórzach Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont tarasu 1 KNRW

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu papowego, wraz z dociepleniem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia działki ZS nr w Żelechowie ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 3 08-430 Żelechów INWESTOR : Zarząd Powiatu Garwolińskiego ADRES INWESTORA : ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Naprawa uszkodzonych fundamentów i podbicia - Kamienica przy ul. Pereca 9 i 11

Kosztorys. Naprawa uszkodzonych fundamentów i podbicia - Kamienica przy ul. Pereca 9 i 11 Kosztorys Data: 2013-03-06 Budowa: Naprawa uszkodzonych fundamentów Obiekt: Kamienica ul. Pereca 9 i 11 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO - ARCHIWUM WOJSKOWE - KOMPLEKS WOJSKOWY PRZY UL. CHŁOPICKIEGO ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. ul. Westerplatte 20, Kraków

Kosztorys nakładczy. ul. Westerplatte 20, Kraków Kosztorys nakładczy opracowaniem dokumentacji projektowej. Data: 2014-03-18 Budowa: CZĘŚĆ II "Roboty zewnętrzne" Obiekt: POL WER w Krakowie ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków Zamawiający: Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont tarasow i balkonow oraz odwodnienie budynku ASTORIA Zakopane ul Droga do Bialego 12 etap I Strona tytułowa obmiaru BUDOWA:

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont tarasow i balkonow oraz odwodnienie budynku ASTORIA Zakopane ul Droga do Bialego 12 etap I Strona tytułowa obmiaru BUDOWA: Strona tytułowa obmiaru BUDOWA: WYKONAWCA: PRZEDMIAR ROBÓT Budynek ASTORIA w Zakopanem Remont tarasów i balkonów oraz odwodnienie budynku - etap I Roboty budowlane Ul. Droga do Białego 12 34-500 Zakopane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Starostwo Powiatowe, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY BUDOWLANY

KOSZTORYS ŚLEPY BUDOWLANY KOSZTORYS ŚLEPY BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane modernizacji ogrodzenia Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej Legionowo ADRES INWESTYCJI : 05-120 Legionowo, ul. Zegrzyńska 38 INWESTOR : Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Obiekt Kod CPV Adres Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne ul.biskupska 6c, 33-130 Radłów Gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Ogrodzenie boiska sportowego w Pogwizdowie. Data: Zamawiający: Gmina Czarna. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Ogrodzenie boiska sportowego w Pogwizdowie. Data: Zamawiający: Gmina Czarna. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Data: 2009-06-10 Zamawiający: Gmina Czarna Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Kosztorys ofertowy 1 OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO 1.1 KNR 202/1804/11 ROZBIÓRKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13

Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL /13 Przedmiar PROJEKT MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE SUWAŁKI O NR WND-POKL.09.01.-20-265/13 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2015-04-02 Budowa: Modernizacja dachu obiektu przy ulicy Pokoju Obiekt: CHORZÓW, UL. POKOJU Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 41-500 Chorzów, ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk.

Kosztorys inwestorski KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe ul. Strumykowa 25, 65-101 Zielona Góra Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Strumykowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy - Ślepy

Kosztorys Ofertowy - Ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy - Ślepy ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE Obiekt Kod CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Lokalizacja TORUŃ UL. OKÓLNA 32-40 TEREN

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ Kosztorys ofertowy WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PUCK WEJHEROWSKA 14A i B strona nr: 2 Kosztorys Jm Norma Ilość Cena jedn.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Maj 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Maj Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : Maj 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Maj Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Izolacja pionowa i pozioma ścian piwnicznych. ADRES INWESTYCJI : Wrocław Pl.Powstańców Wielkopolskich 2 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Pl. Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Konstanty Lemański. Słupsk grudzień 2014 r.

Przedmiar robót. mgr inż. Konstanty Lemański. Słupsk grudzień 2014 r. Przedmiar robót Obiekt Przebudowa układu wjazdu z kontenerem stróżówki w strzelnicy Szkoły Policji przy ul. Zamiejskiej w Słupsku - ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV Budowa ul. Zamiejska, 76-200 Słupsk Inwestor

Bardziej szczegółowo

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Rodos [10681] Strona 2/12 Tabela przedmiaru robót Budynek mieszkalny - Termomodernizacja elewacji Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Lokalizacja Piekary Śląskie ulica M.C.Skłodowskiej 93 Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary Śląskie Rodos 7.0.11 [10681] Strona 2/12 1 Kalkulacja indywidualna ELEWACJA PÓŁNOCNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót LGJ200617

Przedmiar robót LGJ200617 Przedmiar robót LGJ200617 Roboty remontowe związane z montażem dźwigu osobowego. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Remontowe Budowlana 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : remont przychodni nr 4 - korytarz ADRES INWESTYCJI : Armi Krajowej INWESTOR : szpital rej. ADRES INWESTORA : Roosevelta 3 BRANŻA : Budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Mur graniczny -Wojciechowskiego 9 ofertowy. CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

Mur graniczny -Wojciechowskiego 9 ofertowy. CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] VAT [V] CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: - 1 - KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA I WYKONANIE MURU GRANICZNEGO

Bardziej szczegółowo