2. Wyświetlić wyłącznie liczby ujemne zawarte w tablicy tabl[]. 3. Wyświetlić rosnąco liczby ujemne zawarte w tablicy tabl[].

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Wyświetlić wyłącznie liczby ujemne zawarte w tablicy tabl[]. 3. Wyświetlić rosnąco liczby ujemne zawarte w tablicy tabl[]."

Transkrypt

1 LINQ w Microsoft Visual C# zadania Zestaw danych: int[] tabl = -1, -2, 0, 1, 2, 3 ; 1. Wyświetlić wszystkie liczby zawarte w tablicy tabl[]. foreach (var x in tabl) 2. Wyświetlić wyłącznie liczby ujemne zawarte w tablicy tabl[]. foreach (var x in from w in tabl where w < 0 select w) 3. Wyświetlić rosnąco liczby ujemne zawarte w tablicy tabl[]. foreach (var x in from w in tabl where w < 0 orderby w select w) 4. Wyświetlić wszystkie liczby dodatnie zawarte w tablicy tabl[] w porządku malejącym. foreach (var x in from w in tabl where w >= 0 orderby w descending select w) 5. Obliczyć sumę wszystkich liczb zawartych w tablicy tabl[]. Console.WriteLine(tabl.Sum()); 6. Obliczyć sumę wszystkich liczb dodatnich zawartych w tablicy tabl[]. Console.WriteLine(tabl.Where((p) => p >= 0).Sum()); 7. Obliczyć sumę wszystkich liczb parzystych dodatnich zawartych w tablicy tabl[].

2 Console.WriteLine(tabl.Where((p) => p >= 0 && p % 2 == 0).Sum()); lub Console.WriteLine((from x in tabl where x >= 0 && x % 2 == 0 select x).sum()); 8. Wyświetlić wszystkie liczby z tablicy tabl[] z wyjątkiem najmniejszej (najmniejszych) i największej (największych). foreach (var x in from w in tabl where w > tabl.min() && w < tabl.max() select w) 9. Wyświetlić wartości bezwzględne liczb zawartych w tablicy tabl[]. foreach (var x in from w in tabl select Math.Abs(w)) 10. Obliczyć wartość średnią z liczb dodatnich zawartych w tablicy tabl[]. Console.WriteLine(tabl.Where((x) => x >= 0).Average()); 11. Obliczyć liczbę unikatowych wartości w kolekcji tabl(). Console.WriteLine(tabl.Distinct().Count());

3 Zestaw danych: int[] tabl1 = -1, -2, 0, 1, 2, 3; int[] tabl2 = 6, 3, 1, 0, -1, 3 ; 12. Wyświetlić zawartość tablic tabl1[] i tabl2[]. foreach (var x in tabl1.concat(tabl1)) 13. Wyświetlić wartości unikatowe (bez powtórzeń) z tablic tabl1[] i tabl2[]. foreach (var x in tabl1.union(tabl2)) 14. Wyświetlić wartości wspólne dla obu tablic. foreach (var x in tabl1.intersect(tabl2)) 15. Obliczyć ile jest wartości wspólnych dla obu tablic. Console.WriteLine(tabl1.Intersect(tabl2).Count()); 16. Obliczyć sumę wartości ujemnych zawartych w tablicach tabl1[] i tabl2[]. Console.WriteLine(tabl1.Concat(tabl2).Where((x) => x < 0).Sum()); 17. Wyświetlić wartości różne (nie wspólne) zawarte w tablicach tabl1[] i tabl2[]. foreach (var x in tabl1.concat(tabl2).except(tabl1.intersect(tabl2)))

4 Zestaw danych: int[] tablica_liczb = -1, -2, 0, 1, 2, 3; string[] tablica_ciagow = "6", "3", "1", "0", "-1", "3" ; 18. Wyświetlić wspólne wartości liczbowe dla obu tablic. foreach (var x in tablica_liczb.intersect(tablica_ciagow.select ((p) => Convert.ToInt32 (p)))) 19. Obliczyć sumę wartości liczbowych dodatnich zawartych w tablicy tablica_ciagow(). Console.WriteLine(tablica_ciagow.Select((p) => Convert.ToDouble(p)).Where((p) => p >= 0).Sum());

5 Zestaw danych: struct liczby_opisy public int liczba; public string opis; liczby_opisy dodaj_opis(int liczba, string opis) liczby_opisy lopis ; lopis.liczba = liczba; lopis.opis = opis; return lopis; void oblicz() int[] liczby = 0, 1, 2, 3, 9; List<liczby_opisy> opisy = new List<liczby_opisy>(); opisy.addrange(new List<liczby_opisy> dodaj_opis(0, "zero"), dodaj_opis(1, "jeden"), dodaj_opis(2, "dwa"), dodaj_opis(3, "trzy"), dodaj_opis(4, "cztery"), dodaj_opis(5, "pięć"), dodaj_opis(6, "sześć"), dodaj_opis(7, "siedem"), dodaj_opis(8, "osiem"), dodaj_opis(9, "dziewięć")); 20. Napisz zapytanie LINQ w procedurze oblicz() zwracające liczby i ich opisy na bazie zawartości powyższych kolekcji. foreach (var x in from liczba in liczby join opis in opisy on liczba equals opis.liczba select new wartosc = liczba, opis_slowny = opis.opis ) Console.WriteLine(x.wartosc + " => " + x.opis_slowny); 21. Napisz zapytanie LINQ w procedurze oblicz() zwracające parzyste liczby i ich opisy na bazie zawartości powyższych kolekcji. foreach (var x in from liczba in liczby join opis in opisy on liczba equals opis.liczba where liczba % 2 == 0 select new wartosc = liczba, opis_slowny = opis.opis ) Console.WriteLine(x.wartosc + " => " + x.opis_slowny);

6 22. Napisz zapytanie LINQ w procedurze oblicz() zwracające parzyste liczby i ich opisy na bazie zawartości powyższych kolekcji posortowane względem wartości liczbowych malejąco. foreach (var x in from liczba in liczby join opis in opisy on liczba equals opis.liczba where liczba % 2 == 0 orderby liczba descending select new wartosc = liczba, opis_slowny = opis.opis ) Console.WriteLine(x.wartosc + " => " + x.opis_slowny);

7 Zestaw danych: string wyrazy = "Ala MA kota i Ala ma psa"; 23. Wyświetlić statystykę występowania wyrazów w zdaniu powyżej (bez rozróżniania wielkości liter). foreach (var x in from y in (from t in wyrazy.tolower().split(' ').Distinct() select t) select new termin = y, ile = (from p in wyrazy.split(' ') where p.tostring().tolower() == y.tostring().tolower() select p).count()) Console.WriteLine(x.termin + " => " + x.ile); Console.WriteLine("========= lub ========="); foreach (var x in from y in wyrazy.split(' ') group y by y.tolower() into grp select new ile = grp.count(), y2 = grp.key ) Console.WriteLine(x.y2 + " => " + x.ile); 24. Obliczyć liczbę unikatowych wyrazów w zdaniu powyżej (bez rozróżniania wielkości liter). Console.WriteLine(wyrazy.ToLower().Split(' ').Distinct().Count()); Zestaw danych: int[] pola_kw = 3, 4, 5, 10, 12, 4, 1; int[] pola_tr = 5, 1, 9, 8, 10 ; 25. Napisać program, który obliczy ile jest pól trójkątów, których wartość nie jest większa od średniej wartości pól o wartości parzystej z kolekcji pól kwadratów double k = pola_tr.where((p) => p <= (pola_kw.where((x) => x % 2 == 0).Average())).Count();

8 Artur Niewiarowski Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Kraków 2014

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Jak działa Microsoft.NET

Jak działa Microsoft.NET Łukasz Rajchel KEN Solutions 29 maja 2009 1 / 71 Abstrakt Historia.NET i C# Zasada działania.net Assembly CIL CTS CLS CLR Podstawy programowania w C# 2 / 71 Programowanie przed.net C/Win32 C++/MFC Visual

Bardziej szczegółowo

SQL: zadania + odpowiedzi, wszystkie podstawowe schematy.

SQL: zadania + odpowiedzi, wszystkie podstawowe schematy. SQL: zadania + odpowiedzi, wszystkie podstawowe schematy. *Plik z przykładową bazą danych do przećwiczenia tutaj: http://stud.ics.p.lodz.pl/~adrstud/pomoce_pliki/sqlpracownicy_dane.sql 1. W dniu 30.11.2011

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAMIANA SYSTEMÓW LICZBOWYCH

ZAMIANA SYSTEMÓW LICZBOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KRAKOWIE UL. MACKIEWICZA 15; 31-214 KRAKÓW; TEL. 0 12 415 27 59 sp109krakow.w.w.interia.pl ; e-mail: sp109krakow@wp.pl; Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w relacji jeden do wiele do tabeli PURCHASE_ORDER oraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wykład 10 Architektura ADO.NET Dostawcy danych Modele dostępu do danych model połączeniowy Model bezpołączeniowy

Wykład 10 Architektura ADO.NET Dostawcy danych Modele dostępu do danych model połączeniowy Model bezpołączeniowy Wykład 10 Architektura ADO.NET Dostawcy danych Modele dostępu do danych model połączeniowy Model bezpołączeniowy 1 Architektura ADO.NET - zestaw abstrakcyjnych klas, które udostępniają dane z poziomu środowiska.net

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe I LICZY I ZIORY LICZY I ZIORY Wymagania podstawowe Konieczne (na ocenê dopuszczaj¹c¹) Uczeñ: 1. wyznaczy czêœæ wspóln¹ i sumê dwóch zbiorów skoñczonych, 2. dokona przybli enia liczby rzeczywistej z zadan¹

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator 1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator Chodzi na początek o ten najprostszy czterodziałaniowy, jaki na pewno macie. Taki kalkulator kosztuje mniej więcej 4 lub 5zł. Bardzo jest ważne, aby zgrabnie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

O dwóch systemach uwagi wzrokowej

O dwóch systemach uwagi wzrokowej PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2008, TOM 51, Nr 2, 113-133 O dwóch systemach uwagi wzrokowej Piotr Styrkowiec*1 Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego Edward Nęcka Instytut Psychologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. Systemy liczbowe. addytywne systemy w których wartośd liczby jest sumą wartości jej znaków cyfrowych.

1. Systemy liczbowe. addytywne systemy w których wartośd liczby jest sumą wartości jej znaków cyfrowych. 1. Systemy liczbowe 1.1. System liczbowy zbiór reguł jednolitego zapisu, nazewnictwa i działao na liczbach. Do zapisywania liczb zawsze używa się pewnego skooczonego zbioru znaków, zwanych cyframi. Cyfry

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji).

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji). Informacja Informacja Czynnik, któremu człowiek może przypisać określony sens (znaczenie) w celu wykorzystania do różnych celów. Wszystko to, co może być zużytkowane do bardziej sprawnego wyboru działań

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo